Szentendre Város Szociális Kalauza (2007)

Page 1

Mindenki egyformรกn fontos! Szentendre Vรกros Szociรกlis Kalauza

Szentendre, 2007


2


TARTALOM Tartalom ............................................................................................................................ 3 Előszó ................................................................................................................................ 5 I. Hasznos információk ..................................................................................................... 7 II. Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások általános szabályai .................. 9 III. A szociális ügyekkel foglalkozó szervezeti egységek............................................... 11 1. Szociális és Egészségügyi Bizottság ..................................................................... 11 2. Közigazgatási és Népjóléti Iroda........................................................................... 11 IV. Pénzbeli ellátások...................................................................................................... 13 Rendszeres szociális segély....................................................................................... 13 Időskorúak járadéka .................................................................................................. 14 Ápolási díj ................................................................................................................. 15 Átmeneti segély......................................................................................................... 16 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás .................................................................... 16 Lakásfenntartási támogatás ....................................................................................... 17 Lakbértámogatás ....................................................................................................... 18 Temetési segély ......................................................................................................... 19 Hadigondozás megállapítása ..................................................................................... 19 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény................................................................ 20 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás..................................................................... 21 Beiskolázási segély ................................................................................................... 22 Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei............................ 23 – személygépkocsi szerzési támogatás................................................................... 23 – személygépkocsi átalakítási támogatás ............................................................... 24 – közlekedési támogatás......................................................................................... 25 V. Természetbeni ellátások ............................................................................................. 27 Parkolási igazolvány ................................................................................................. 27 Közgyógyellátás alanyi jogon ................................................................................... 27 Közgyógyellátás normatív alapon............................................................................. 28 Közgyógyellátás méltányosságból ............................................................................ 29 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ........................................................... 29 Köztemetés ................................................................................................................ 30 Gyermekintézmények térítési díjának átvállalása ..................................................... 30 Fűtési támogatás........................................................................................................ 31 VI. Egyéb ellátások ......................................................................................................... 33 1. Felsőoktatási Ösztöndíj ......................................................................................... 33 2. Önkormányzati bérlakások szociális helyzet alapján történő bérbeadása............. 33 VII. Szociális szolgáltatások ........................................................................................... 35 1. Gondozási Központ ............................................................................................... 35 a) Étkeztetés ........................................................................................................... 35 b) Házi segítségnyújtás........................................................................................... 35 c) Idősek Klubja ..................................................................................................... 36 d) „ÉRTED” Városi Hajléktalan Menedékhely ..................................................... 36 e) Fogyatékosok nappali ellátása és támogató szolgálata ...................................... 36 2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat .............................................................. 37 a) Gyermekjóléti Szolgálat..................................................................................... 37 b) Családsegítő Szolgálat ....................................................................................... 37 3. Bölcsőde ................................................................................................................ 38

3


4. Óvodák ................................................................................................................ 40 5. Iskolák ................................................................................................................ 42 VIII. Mellékletek: az egyes ellátások igényléséhez szükséges formanyomtatványok.... 45 1. Kérelem rendszeres szociális segélyhez.................................................................... 47 2. Kérelem időskorúak járadékához .............................................................................. 53 3. Kérelem ápolási díjhoz.............................................................................................. 56 4. Orvosi igazolás ápolási díjhoz................................................................................... 59 5. Iskolai igazolás ápolási díjhoz................................................................................... 61 6. Kérelem rendszeres átmeneti segélyhez.................................................................... 62 7. Kérelem rendszeres nevelési támogatáshoz .............................................................. 64 8. Kérelem eseti átmeneti segélyhez ............................................................................. 66 9. Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz.................................................68 10. Kérelem normatív lakásfenntartási támogatáshoz..................................................... 70 11. Kérelem helyi lakásfenntartási támogatáshoz ........................................................... 74 12. Kérelem lakbértámogatáshoz .................................................................................... 80 13. Kérelem temetési segélyhez ...................................................................................... 82 14. Kérelem hadigondozás megállapításához (egyösszegű térítés) ................................ 84 15. Kérelem hadigondozás megállapításához (temetési hozzájárulás) ........................... 86 16. Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez............................................. 87 17. Kérelem beiskolázási segélyhez................................................................................ 90 18. Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (személygépkocsi szerzési támogatás) ...................................................................... 92 19. Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (személygépkocsi átalakítási támogatás) .................................................................. 95 20. Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (közlekedési támogatás) ........................................................... 98 21. Kérelem közgyógyellátáshoz .................................................................................. 101 22. Kérelem gyermekintézmények térítési díjának átvállalásához ............................... 106 23. Kérelem fűtési támogatáshoz .................................................................................. 109 24. Jövedelemnyilatkozat .............................................................................................. 111 25. Vagyonnyilatkozat .................................................................................................. 113 26. Munkáltatói igazolás ............................................................................................... 115 27. Vizitdíj visszatérítése iránti kérelem ....................................................................... 117

4


ELŐSZÓ Tisztelt Várostársaim! Mi is az a „Szociális Kalauz”? Miért van szükség útmutatásra? Szentendrén a statisztikai adatok szerint a lakosság viszonylag nagy száma fordul az Önkormányzathoz segélyekért, szociális ellátásért, vagy éppen a hideg téli időszakban fűtési és egyéb támogatásért. Az Önkormányzat segítsége nem nagy összeg, azonban lehet, hogy valakinek éppen ez a kevés pénz jelenti a megélhetéséhez a nélkülözhetetlen segítséget. Szentendréről ezidáig csak úgy szóltunk, hogy a kultúra, művészet fellegvára, azonban nem szabad elfeledkeznünk azokról sem, akik a mindennapi megélhetésért küzdenek. A most kezében tartott kiadványnak az a célja, hogy átláthatóbbá tegye a szociális ellátás rendszerét, a támogatások igénybevételének feltételeit, de ehhez elengedhetetlen az Ön együttműködése is. Ne féljen segítségért folyamodni, ha szüksége van rá! Ne riassza el, ha sok papírt, dokumentumot kérünk Öntől! Higgye el kollégáink Önnek szeretnének segíteni! Ebben a kiadványban előzetesen szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy hova forduljon, ha bajban van, milyen támogatást igényelhet, milyen feltételeknek kell megfelelnie a támogatáshoz való hozzájutáshoz, illetve egyéb hasznos információkat próbáltunk csokorba gyűjteni. Ezek mellett a Szociális Kalauz tartalmazza az eljárások során szükséges formanyomtatványok mintáit is, az azokhoz tartozó kitöltési útmutatóval együtt, annak érdekében, hogy Ön számára az egyes ellátások igénybevétele még könnyebb és egyszerűbb legyen. Szentendre Polgármestereként rendkívül fontosnak tartom a szociális ellátási rendszer megfelelő működését, hiszen egy város csak akkor igazán erős, ha lakói szociális biztonságban élnek. Ha segítő kezet nyújtunk a rászorulóknak, kicseréljük a tapasztalatainkat, az erőnk megsokszorozódik és városunk egyre jobb és biztonságosabb otthonunk lesz. Bízom benne, hogy kiadványunk eléri a célját, s segítséget nyújt a szociális segítségnyújtásban való eligazodáshoz. Nekünk mindenki egyformán fontos! Szentendre, 2007. június 26.

dr. Dietz Ferenc polgármester

5


6


I. HASZNOS INFORMÁCIÓK Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címe: 2000 Szentendre, Városház tér 1–3. Pf.: 54. Központi telefonszáma: 06–26–503–300 Ingyenesen hívható zöld szám: 06–80–204–725 A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13–17 óráig Szerda: 8–12 és 13–16 óráig Péntek: 8–12 óráig Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8–18 óráig Kedd: 8–16 óráig Szerda: 8–16 óráig Csütörtök: 8–16 óráig Péntek: 8–12.30 óráig Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig Szerda: 8–12 és 13–16 óráig Péntek: 8–12 óráig Tisztségviselői fogadóórák: dr. Dietz Ferenc polgármester: minden hónap utolsó csütörtökén 13–16 óráig, előzetes bejelentkezés alapján Telefon: 06–26–503–347, 06–26–503–339 E-mail: titkarsag@ph.szentendre.hu Fax: 06–26–312–905 Kun Csaba alpolgármester: minden héten szerdán 13-16 óráig, előzetes bejelentkezés alapján Telefon: 06–26–503–347, 06–26–503–339 E-mail: kuncsaba@ph.szentendre.hu Fax: 06–26–312–905 dr. Molnár Ildikó jegyző: minden hónap utolsó csütörtökén 13–16 óráig, előzetes bejelentkezés alapján Telefon: 06–26–503–365 E-mail: molnar.ildiko@ph.szentendre.hu Fax: 06–26–310–726

7


Irodák, irodavezetők: Közgazdasági és Vagyon Iroda: Puhl Márta irodavezető: 06–26–503–373 Vagyon csoport: dr. Lőrincz Andrea csoportvezető: 06–26–503–377 Építéshatósági Iroda: Marosi Imréné irodavezető: 06–26–503–301 Önkormányzati és Szervezési Iroda: Szűcs Imréné irodavezető: 06–26–503–348 Iktató: 06–26–503–321, 06–26–503–320 Informatikai csoport: 06–26–503–330 Közigazgatási és Népjóléti Iroda: dr. Gerendás Gábor irodavezető 06–26–503–361 Népjóléti csoport: 06–26–503–319, 06–26–503–327 Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport: 06–26–503–315 Okmányiroda: 06–26–503–380, 06–26–503–381 Közterület–felügyelet: 06–26–301–373 Gyámhivatal: Wetzlné dr. László Márta vezető: 06–26–503–328 Polgármesteri Kabinet Titkárság: 06–26–503–347 Pályázati referens: Kammerer Zsófia: 06–26–503–318 Főépítész: Alföldiné Petényi Zsuzsanna: 06–26–503–313 Jogi és minőségügyi referens: dr. Kirchhof Attila: 06–26–503–371 Jegyzői Kabinet Titkárság: 06–26–503–365 Személyügyi referens: Bíró Nóra: 06–26–503–343 Törvényességi ellenőr: dr. Pozsonyi Szilvia: 06–26–503–324 Közoktatási referensek: 06–26–503–332 Jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: dr. Dóka Zsolt: 06–26–503–341 Városüzemeltetési referensek: 06–26–503–308

8


II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Ki jogosult szociális ellátásra? Szentendre Város Önkormányzata által biztosított pénzbeli ellátásokat a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetik igénybe. A lakcímet a kérelem benyújtásakor személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni. Egyes ellátásokat kizárólag szociális rászorultság alapján lehet megállapítani. Ki a szociálisan rászorult? Akinek a jövedelmi viszonyai nem érik el az egyes ellátásoknál meghatározott értékhatárt, továbbá nem rendelkezik a család jelentős értékű ingó, ingatlan vagyonnal. Mi számít jövedelemnek? Jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Nem minősül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint – a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. Mi számít jelentős értékű vagyonnak? Jelentős vagyonnak az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog számít, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát (2007-ben: 542.600 Ft-ot), vagy több vagyontárgy esetén azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét (2007-ben: 1.899.100 Ft) meghaladja. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. Hogyan vizsgálják a szociális ellátásra való jogosultságot? Elsősorban jövedelemigazolások és vagyonnyilatkozat útján, valamint a hivatalban

9


rendelkezésre álló nyilvántartások alapján. Az igények elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatot, valamint a kérelmező életkörülményeit környezettanulmány készítése során is ellenőrizheti. Hogyan lehet igényelni az ellátásokat? A sokszor bonyolultnak tűnő hivatali ügyek intézésének megkönnyítése érdekében formanyomtatványok állnak az ügyfelek rendelkezésére, melyek a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Irodáján, vagy az Ügyfélszolgálaton is beszerezhetők, illetve az önkormányzat honlapjáról is letölthetők. A Szociális Kalauz táblázatos formában tartalmazza az egyes ellátási formákat és a kérelemhez csatolandó dokumentumok listáját. A melléklet részét képezik a jelenleg használatos formanyomtatványok. A támogatások igénylésekor milyen igazolások szükségesek? • • • •

• • • •

• • • • •

10

A kereső családtagok utolsó 3 havi nettó jövedelméről munkáltatói igazolás, GYES, GYED összegének igazolása. Nyugdíjasok esetében az utolsó havi nyugdíjszelvény és a nyugdíjigazolvány fénymásolata. Munkanélküliek esetében járadékot megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó csekkszelvény. Munkanélküliek járadékában nem részesülők esetében a Munkaügyi Központ igazolása, hogy kérelmező részére munkát tudnak–e felajánlani, illetve annak igazolása, hogy kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartják–e. Vállalkozásból származó jövedelmek esetén az APEH által kiállított igazolás a kérelmező által benyújtott adóbevallásról. Igazolás a családi pótlék összegéről, az árvaellátás, özvegyi nyugdíj összegéről. Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása. Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, vagy nyilatkozat két tanú aláírásával), valamint a tartásdíjat megállapító bírósági ítélet fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról. Ha a kérelmező elvált, a válásról szóló bírósági ítélet fénymásolata. Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás. 14 éven felüli gyermek(ek) esetében oktatási intézmény igazolása a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata. Az ellátás típusától függő egyéb, a jogosultsági feltételekre vonatkozó okirat.


III. A SZOCIÁLIS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának alapvető feladata a szociális gondoskodással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, valamint az egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos testületi döntések előkészítése, majd végrehajtásának ellenőrzése. A Bizottság: – Segíti a szociális és egészségügyi ellátás működtetését, helyzetüket folyamatosan elemzi. – Megvitatja a szociális, családvédelmi, és egészségügyi feladatok éves költségvetési tervezetét; javaslatot tesz annak minőségére és mértékére. – Véleményezi az önkormányzat szociálpolitikai koncepcióját. – Részt vesz a szociális és családvédelmi, valamint egészségügyi intézmények szakmai tevékenységének ellenőrzésében. – Előkészíti a szociálpolitikához, a gyermek- és ifjúságvédelemhez, valamint az egészségügyhöz kapcsolódó képviselő-testületi rendelet– és határozat–tervezeteket. – Figyelemmel kíséri a munkanélküliségből, a foglalkoztatási feszültségekből eredő szociális gondokat, javaslatot tesz a közhasznú foglalkoztatásra. – Figyelemmel kíséri a hajléktalanokkal kapcsolatos feladatok ellátását. – A bizottság szakterületét érintő képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntések esetében véleményezése nélkül az előterjesztés nem terjeszthető a képviselő-testület elé. – Dönt a szociális bérlakások vonatkozásában lakásbérleti szerződések megkötéséről és meghosszabbításáról, valamint előkészíti a Képviselő-testület bérlakások várakozó listájával kapcsolatos döntését. A Bizottság szakmai irányítása alá tartozik a Családvédelmi Munkacsoport, melynek egyik fő feladata környezettanulmány készítése önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásával kapcsolatos ügyekben, valamint a pénzbeli szociális ellátások kérelmezőinél a helyi rendeletben meghatározott esetekben. 2. KÖZIGAZGATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT Irodavezető: dr. Gerendás Gábor Csoportvezető: Horváth Aurélia Telefon: 06–26–503–319, 06–26–503–327 Fax: 06–26–312–905 A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Irodájának Népjóléti Csoportja a népjóléti igazgatás területén a jogszabályok által a Képviselő-testület, valamint a polgármester és jegyző hatáskörébe utalt feladatok előkészítését, végrehajtását látja el. A Csoport: – Tájékoztatást nyújt az egyes szociális ellátásokról, azok igénylésének feltételeiről, segítséget nyújt az ügyfeleknek a kérelmek elkészítésében, nyomtatványok kitöltésében. – Fogadja a kérelmeket, megvizsgálja a kérelmező jogosultságát, előkészíti a határozatokat. – Környezettanulmányt végez az egyes szociális ellátások iránt benyújtott kérelmek kérelmezőinél, valamint hatóságok megkeresése alapján. 11


– Előkészíti a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának szociális kérdésekben hozandó döntéseit – Részt vesz a Képviselő-testület részére az Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások számáról, összegéről készülő beszámolók elkészítésében. – Kapcsolatot tart fenn a Szentendre Város területén működő szociális ellátó intézményekkel, kölcsönös információ cserével segítve egymás munkáját. – Adatokat szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatalnak a hatáskörébe tartozó kérdésekben. – Ellátja a jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatokat (ügygondnok rendelés, védelembe vétel, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, stb.). – Gondoskodik a jegyző hatáskörébe utalt hivatásos gondnoki teendők ellátásról. A Népjóléti Csoport munkatársai:

– általános ügyintézés az ügyfelek nevének kezdőbetűi szerint: A-NY

Kozák Sylvia

06–26–503–327

O-ZS

Horváth Aurélia

06–26–503–319

____________________________________________________________________________ – közgyógyellátás, ápolási díjak, rehabilitációs ügyek: Lakatos Éva

06–26–503–300/427

mellék ____________________________________________________________________________ – hivatásos gondnok:

Bőnisch Beáta

06–26–503–342

____________________________________________________________________________ – jegyzői gyámügyi feladatok:

Böszörményi Cecília

06–26–503–319

____________________________________________________________________________

12


IV. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Rendszeres szociális segély

Jogosultak köre:

Az önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki – egészségkárosodott – vagy nem foglalkoztatott, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és a nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt. Az együttműködési kötelezettséget a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál kell teljesíteni. Egészségkárosodott személynek minősül az, aki – munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette, vagy – vakok személyi járadékában részesül, vagy – fogyatékossági támogatásban részesül.

Kérelem elbírálásához szükséges iratok:

kérelem (formanyomtatványon) vagyonnyilatkozat (formanyomtatványon) Munkaügyi Központ igazolása arra vonatkozóan, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásban nem részesül • jövedelemigazolás • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány • a közös háztartásban élő, tankötelezett korhatárt betöltött gyermek(ek) tanulói, hallgatói jogviszonya fennállásáról szóló igazolás • tartósan beteg, vagy fogyatékos állapotot igazoló irat Egészségkárosodott személy esetében szükséges még: • Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről készült szakvéleménye • Magyar Államkincstár igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban nem részesül

Jogosult– ság feltétele:

Akkor nem biztosított a segélyt igénylő megélhetése, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2007-ben 24.417 Ft) és vagyona nincs.

• • •

13


A támogatás összege:

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának (2007-ben 24.417 Ft) szorzatával. A segély nem fix összegű, hanem a jogosultsági jövedelemhatárig egészítik ki a család tényleges jövedelmét. Ennek megfelelően a segély összege a legszegényebb családok esetében a legnagyobb, és a jövedelemhatárhoz közelítve csökken.

Időskorúak járadéka

Jogosultak köre

Kérelem elbírálásához szükséges iratok:

A támogatás összege

14

Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátásra jogosultak. Járadékra jogosult: • a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (2007-ben 21.704 Ft), vagy • az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (2007-ben 25.774 Ft), vagy • az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%át (2007-ben 35.269 Ft) • kérelem (formanyomtatványon) • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása arra vonatkozóan, hogy kérelmező szolgálati idő hiányában saját jogú nyugellátásra nem jogosult • jövedelemnyilatkozat (formanyomtatványon ) • vagyonnyilatkozat (formanyomtatványon) • a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (2007-ben 21.704 Ft) • az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a (2007-ben 25.774 Ft) • az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a (2007-ben 35.269 Ft) • a jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a járadék összege a fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete


Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan beteg, gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra – a jegyes kivételével – az a hozzátartozó jogosult, aki önmaga Jogosultak ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló köre: • súlyos fogyatékos (korhatár nélkül), vagy • tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi, vagy • 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi. • kérelem, nyilatkozatok (formanyomtatványon) • a háziorvos igazolása arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, és arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és A kérelem tartós gondozásra szorul elbírálásához • ha az ápoló munkaviszonnyal rendelkezik, akkor a munkáltató által szükséges kiadott, a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó igazolás iratok: • munkanélküli ápoló esetében igazolás arra vonatkozóan, hogy nem részesül álláskeresési támogatásban • a közös háztartásban élők jövedelmére vonatkozó jövedelemigazolás • a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül jogosult az ápolási díjra az a hozzátartozó, aki súlyos fogyatékos (korhatár nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását végzi • 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végző kérelmező esetében a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó Jogosult– ság átlagjövedelem nem haladhatja meg a mindenkor érvényes legkisebb feltétele: öregségi nyugdíj 200%-át (2007-ben 54.260 Ft) és az ápolt tartási, életjáradéki szerződésnek nem lehet jogosultja • az ápolónak együtt kell működnie a Gondozási Központtal, melynek munkatársai szalmai segítséget biztosítanak, illetve az ápolási tevékenységet negyedévente ellenőrzik • fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – Fokozott közlekedni, feltéve, hogy esetében a fenti feltételek közül legalább három ápolást igénylő egyidejűleg fennáll személy: • az önkormányzat a fenti feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt • súlyos fogyatékos (korhatár nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását végző ápoló esetében az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2007-ben 27.130 Ft) • 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végző kérelmező A támogatás esetében az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: összege (2007-ben 27.130 Ft) • fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző ápoló esetében az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a (2007-ben 35.269,-Ft)

15


Átmeneti segély

Jogosultak köre:

Kérelem elbírálásához szükséges iratok:

Jogosultság feltétele

A támogatás összege:

Eseti átmeneti segélyben részesülhet az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesésben szenved, bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, elemi kár miatt váratlan többletkiadása keletkezik). Rendszeres átmeneti segély iránti kérelemmel fordulhat az önkormányzathoz, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd (felnőttek). Rendszeres nevelési támogatás iránti kérelemmel fordulhat az önkormányzathoz az a személy, akinek családja időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd (kiskorú gyermeket nevelők). • kérelem, vagyonnyilatkozat, jövedelemigazolások (formanyomtatványon) • a közös háztartásban élő, tankötelezett korhatárt betöltött gyermek(ek)

tanulói, hallgatói jogviszonya fennállásáról szóló igazolás Létfenntartási gondokkal küzd az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át (2007-ben 27.130 Ft), egyedülálló esetében 150 %-át (2007-ben 40.695 Ft). Eseti átmeneti segély esetében is van jövedelemhatár: ez az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a (2007-ben 40.695 Ft), egyedül élő esetében 200%-a (2007-ben 54.260 Ft). Rendszeres átmeneti segély esetén egy évig havi 2.000 Ft. Rendszeres nevelési támogatás esetén egy évig gyermekenként havi 2.000 Ft. Eseti átmeneti segély esetén az egyszerre adható legmagasabb összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50%–a (2007-ben 13.565 Ft) azzal, hogy a segélyt egy személy egy évben maximum 2 alkalommal veheti igénybe és egy személy egy évben maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 90%–ára (2007-ben 24.417 Ft) jogosult. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Jogosultak köre: Kérelem elbírálásához szükséges iratok: Jogosultság feltétele A támogatás összege:

16

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek, ha a gyermeket gondozó család a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesésben szenved, bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, elemi kár miatt váratlan többlet-kiadása keletkezik). • kérelem, vagyonnyilatkozat, jövedelemigazolások (formanyomtatványon) • a közös háztartásban élő, tankötelezett korhatárt betöltött gyermek(ek)

tanulói, hallgatói jogviszonya fennállásáról szóló igazolás Az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2007-ben 54.260 Ft). Eseti átmeneti segély esetén az egyszerre adható legmagasabb összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50%–a (2007-ben 13.565 Ft) azzal, hogy a segélyt egy gyermek után egy évben maximum 2 alkalommal lehet igénybe venni és egy gyermek egy évben maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 90%–ára (2007-ben 24.417 Ft) jogosult.


Lakásfenntartási támogatás

Jogosultak köre:

Kérelem elbírásához szükséges iratok:

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatás normatív alapon és az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás) állapítható meg. A normatív lakásfenntartási támogatás esetén az elismert lakásnagyság: 2 • ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m 2 • ha a háztartásban két személy lakik, 45 m 2 • ha a háztartásban három személy lakik, 55 m 2 • ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m • ha négy személynél több lakik a háztartásban, az előző pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2 Szentendre városban a helyi lakásfenntartási támogatás szempontjából elismert lakásnagyság mértéke: 2 • összkomfortos és komfortos lakások esetén személyenként 30 m úgy, hogy a lakás nagysága a 120 m2-t nem haladhatja meg • a komfort nélküli és szükséglakásban lakó igénylő – ha az egyéb feltételek fennállnak – alapterületi korlátozás nélkül jogosultnak tekintendő 2 • egyedülálló kérelmező esetén az elismert lakásnagyság mértéke 60m • kérelem, vagyonnyilatkozat (formanyomtatványon) • a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó jövedelemigazolás • a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolására szolgáló irat • a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozó, lakásfenntartási kiadásokat igazoló bizonylatok A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni: • lakbért vagy albérleti díjat • a távhőszolgáltatás díját • gázfogyasztás díját, valamint az egyéb tüzelőanyag költségét (fa, szén, villany) legfeljebb 10.000 Ft/hónap/háztartás összegig • a csatornahasználati díjat • a szennyvízszippantás költségét • a szemétszállítás költségeit • a villanyáram fogyasztás költségét legfeljebb 2.000,-Ft/hó/fő összegig (villanyárammal történő főzés vagy villanybojler használat esetén háztartásonként további 2.000,-Ft/hó vehető figyelembe) • a közös költséget • a lakás vásárlásához, építéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez felvett pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét • lakás vásárlásához, építéséhez felvett önkormányzati kölcsön és lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztő részletét • a közműbeszerelésre, illetve közműfejlesztésre felvett kölcsön törlesztő részleteit • az önkormányzati bérlakás vásárlásának törlesztő részleteit

17


• • •

Jogosultság feltétele:

A támogatás összege :

a vízfogyasztás költségeit legfeljebb 2.000,-Ft/fő/hó összegig havonta és háztartásonként legfeljebb 1 db 23 kg Pb-gázpalack árát. normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2007-ben 40.695 Ft) és a törvény szerinti elismert havi lakásfenntartási kiadások az összjövedelem 20 %-át meghaladja. helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult a kérelmező, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg (2007-ben 54.260 Ft-ig) és a helyi rendelet szerint elismert lakásfenntartási kiadások elérik vagy meghaladják a havi összjövedelem 30 %-át. a normatív jogcímen megállapított lakásfenntartási támogatás összege az Szt-ben meghatározott számítási mód szerint háztartásonként változik, annak összegét az Önkormányzat megduplázza a helyi lakásfenntartási támogatás összege az egy főre jutó jövedelem és a lakásfenntartás indokolt havi költségétől függően 4000 Ft/hónap és 7.000 Ft/hónap között van 2007-ben

Lakbértámogatás Jogosultak köre

Önkormányzati bérlakás bérlői rászorultság alapján jogosultak. • •

A kérelem elbírálásához szükséges iratok:

• • •

• • •

Jogosultság feltétele:

A támogatás összege:

18

kérelem, nyilatkozatok (formanyomtatvány megtalálható) a közös háztartásban élők, jövedelemmel rendelkező hozzátartozók jövedelemigazolása, illetve nyugdíjszelvénye lakásbérleti szerződés lakbérszámla igazolás arról, hogy nem áll fenn lakbérhátralék, illetve fennálló lakbérhátralék esetén annak rendezésére vonatkozó Polgármesterrel kötött megállapodás lakásfenntartás kiadásait igazoló számlák 12 hónapra visszamenőleg gyógyszerkiadásokat igazoló orvosi iratok kérelmezőnek, illetve családjának a rendeletben meghatározott számítási mód szerint a bevételeinek és kiadásainak egy főre jutó különbözete nem haladja meg a 15.000 Ft-ot, gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő, illetőleg egyedül élő vagy mozgáskorlátozott bérlő esetén a 18.000 Ft-ot, súlyos mozgáskorlátozott esetén a 25.500 Ft-ot a kérelmező és a vele életvitelszerűen együttlakó családtagjai tulajdonában 1 millió forintot meghaladó ingó, illetve ingatlan vagyontárgy nincs

A bevételek és a kiadások egy főre jutó különbözetétől függően változó összegű, maximum: a mindenkor fizetendő lakbér összege.


Temetési segély Jogosultak köre: A kérelem elbírálásához szükséges iratok: A támogatás összege:

Temetési segélyre jogosult az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát (2007-ben 81.390,-Ft). • kérelem, nyilatkozatok (formanyomtatványon) • a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére – kiállított számla eredeti példánya • a közös háztartásban élők jövedelemigazolása (formanyomtatványon) • az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata A támogatás összege az egy főre jutó jövedelemtől függően 2007-ben 24.600 Ft és 98.400 Ft közötti összeg.

Hadigondozás megállapítása Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki • katonai szolgálat, vagy • kötelező katonai előképzés, vagy • légitámadás és hadművelet, vagy Jogosultak köre • visszamaradt robbanóanyag felrobbanása során vagy következtében hadi eredetű fogyatkozást szenvedett (hadirokkant lett), továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként kell gondozásba venni. A kérelem elbírálásához szükséges iratok

kérelem, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező hadigondozotti pénzellátásban korábban nem részesült • meglévő hadigondozási iratok • a hadi eredetű sérülés igazolására szolgáló iratok A fenti támogatásokra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, az ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. •

A hadigondozottak ellátásai A hadigon– dozottak kedvez– ményei

• • •

egyösszegű térítés, rendszeres hadigondozotti ellátások (hadirokkant járadék, ápolási pótlék, hadiözvegy járadék, hadiárva járadék, hadigondozott család járadéka) egyéb támogatási formák (temetési hozzájárulás, térítésmentes gyógyászati ellátás, gyógyászati segédeszköz ellátás) közlekedési kedvezmény mentesség helypénz megfizetése alól alanyi jogú közgyógyellátás

19


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján többek között jogosult • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének (bölcsődés, óvodás, általános iskola 1-4. osztályába járó gyerekek részére ingyenes étkezés, egyéb esetekben 50%-os térítési díjkedvezmény) igénybevételére • ingyenes tankönyvre • pénzbeli ellátásra (a jogosultság fennállása esetén 2007. július és november hónapban 5000-5000 Ft gyermekenként) • egyéb kedvezményekre (elsőbbséget élveznek a bölcsődei, óvodai férőhely iránti kérelem elbírálásánál) Jogosultak köre A jegyző 1 év időtartamra annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át (2007-ben 32.556 Ft) • amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2007-ben 35.269 Ft) • az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket A kérelem elbírálásához szükséges iratok:

20

• • • •

kérelem, jövedelem-, vagyonnyilatkozatok (formanyomtatványon) jövedelemigazolások gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata 14 év feletti gyermeknél iskolalátogatási igazolás


Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja jogosult, aki • a gyermek tartására köteles • nyugellátásban vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), vagy időskorúak járadékában részesül • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át (2007-ben Jogosultak köre 32.556 Ft) • amennyiben a gyermeket egyedülálló gyám neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2007-ben 35.269 Ft) • az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket A kérelem elbírálásához szükséges iratok: A támogatás összege:

• • • • • • • •

kérelem jövedelem, vagyonnyilatkozat (formanyomtatványon) nyugellátás, családi pótlék, tartásdíj összegének igazolása gyámrendelő határozat vagy bírói ítélet másolata gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata 14 év feletti gyermeknél iskolalátogatási igazolás gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a, mely 2007-ben 5.969 Ft akinek a jogosultsága 2007. július és november 01-én fennáll, külön 7.500-7.500 Ft pótlékra jogosult július és november hónapban.

21


Beiskolázási segély

Jogosultak köre:

A kérelem elbírálásához szükséges iratok:

22

Az önkormányzat beiskolázási segélyben részesíti azokat a családokat, ahol a szülők vagy más törvényes képviselők az oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek beiskolázását megélhetésük veszélyeztetése nélkül nem tudják megoldani. A beiskolázási segély megállapítása szempontjából gyermek az a személy, aki a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és a 23. életévét még nem töltötte be. A támogatás évente egy alkalommal vehető igénybe. A támogatásra vonatkozó kérelmet tárgyév május 01. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. • • •

kérelem, nyilatkozatok (formanyomtatványon) jövedelemigazolások (formanyomtatványon) a közös háztartásban élő, tankötelezett korhatárt betöltött gyermek(ek) tanulói, hallgatói jogviszonya fennállásáról szóló igazolás

Jogosultság feltétele:

Kérelmező és a vele közös háztartásban élők összjövedelme alapján számított egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2007-ben 54.260,-Ft). Nem jogosult ellátásra az, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A támogatás összege

A támogatás összege a 2007. évben gyermekenként 7.000 Ft.


Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Személygépkocsi szerzési támogatás A gépkocsi szerzési támogatásra való jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg, aki jogosítvánnyal rendelkezik vagy gépjárművezetői alkalmasságát a szakértői bizottság megállapította, vagy a személygépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa, vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa, nagykorú gyermeke írásbeli nyilatkozatban vállalja. A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó, a Jogosultak tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelem a tárgyév január 01. napján köre érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg (2007-ben 67.075 Ft) A kérelem tárgyév április 30-ig nyújtható be, illetve a korábban megállapított jogosultság meghosszabbítását kérni kell minden évben április 30-ig mindaddig, amíg a támogatás nem kerül megállapításra. A jogosultság meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásának elmulasztása jogvesztő hatályú, a várakozási idő folytonossága ezáltal megszakad. • kérelem (formanyomtatvány megtalálható ) • I. fokú orvosi szakvélemény a súlyos mozgáskorlátozottság tényéről (formanyomtatvány megtalálható) • szállítást végző személy, vagy a kérelmező jogosítványának fénymásolata, illetve a vezetői alkalmasság igazolása Kérelem• amennyiben jogosítvánnyal nem rendelkezik a kérelmező, a szállítását hez szükséges vállaló személy nyilatkozata iratok • nyilatkozat arról, hogy kérelmező hét éven belül szerzési támogatásban nem részesült • a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelemére vonatkozó igazolás • nyugdíjas esetében az előző évre vonatkozó nyugdíjösszesítő A belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve 3 A támoga- legfeljebb 2000 cm lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi vásárlása esetén tásról a vételárhoz nyújtott hozzájárulás. A támogatás mértéke a vételár, illetve a forgalomba helyezéssel kapcsolatos költségek 60%-a, legfeljebb azonban 300.000 Ft, a támogatást a Középmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal állapítja meg.

23


Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Személygépkocsi átalakítási támogatás A gépkocsi átalakítási támogatásra való jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg, aki jogosítvánnyal rendelkezik vagy gépjárművezetői alkalmasságát a szakértői bizottság megállapította, vagy a személygépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező Jogosultak szülője, házastársa írásbeli nyilatkozatban vállalja. köre A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelem a tárgyév január 01. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg (2007-ben 67.075 Ft) Átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható. • kérelem (formanyomtatvány megtalálható ) • I. fokú orvosi szakvélemény a súlyos mozgáskorlátozottság tényéről (formanyomtatvány megtalálható) • szállítást végző személy, vagy a kérelmező jogosítványának fénymásolata, illetve a vezetői alkalmasság igazolása Kérelem• amennyiben jogosítvánnyal nem rendelkezik a kérelmező, a szállítását hez szükséges vállaló személy nyilatkozata iratok • nyilatkozat arról, hogy kérelmező hét éven belül szerzési támogatásban nem részesült • a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelemére vonatkozó igazolás • nyugdíjas esetében az előző évre vonatkozó nyugdíjösszesítő A vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás; vagy a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott A támoga- támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy tásról személygépkocsival történő szállítását; vagy a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás. Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30 000 forint, a támogatást a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal állapítja meg.

24


Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A súlyos mozgáskorlátozottság tényét a háziorvosnak igazolnia kell. Súlyos mozgáskorlátozott személy az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, a terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma hét, vagy annál több. Jogosultak A támogatás további feltétele, hogy köre: • a kérelmező családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelem a tárgyév január 01. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg (2007-ben 67.075 Ft) • kérelmező nem részesül fogyatékossági támogatásban A támogatás iránti kérelem tárgyév április 30-ig nyújtható be. A közlekedési támogatás iránti igény a fenti határidőt követően is benyújtható, amennyiben a mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be. • kérelem (formanyomtatvány megtalálható ) • háziorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvélemény a súlyos mozgáskorlátozottság tényéről (7 pontos) • a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelmére vonatkozó A kérelem igazolás elbírálásá• nyugdíjas esetében az előző évre vonatkozó nyugdíjösszesítő hoz • nyilatkozat arra vonatkozóan, kérelmező hogy nem részesül szükséges fogyatékossági támogatásban (formanyomtatvány megtalálható ) iratok • ha a kérelmező kiskorú eltartásáról is gondoskodik, arról a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, illetve 14 éven felüli gyermek esetében iskolalátogatási igazolás, családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás összegére vonatkozó igazolás A támogatás összege:

Különböző feltételek fennállása estén 7.000 Ft és 28.000 Ft között évente.

25


26


V. TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Parkolási Igazolvány A jogosultság a súlyos mozgáskorlátozott személy kérelmére állapítható meg, a jövedelmi viszonyoktól függetlenül, a súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolásával. Jogosult az, aki • súlyos mozgáskorlátozott Jogosultak köre: • látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista és a minősítést szakvéleménnyel igazolja A parkolási engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján kell benyújtani. (formanyomtatványon)

Közgyógyellátás alanyi jogon

Jogosultak köre

A kérelemhez szükséges iratok

Támogatás összege

Alanyi jogon jogosultak a közgyógyellátásra: • a bentlakásos gyermek és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú • rendszeres szociális segélyben részesülő • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott • a központi szociális segélyben részesülő • a rokkantsági járadékos • aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban • aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül kérelem (formanyomtatvány megtalálható ) a jogosultságot igazoló iratok amennyiben a kérelmezőnek havi rendszeres gyógyszerköltsége, illetve gyógyászati ellátási szükséglete van, akkor az erre vonatkozó háziorvosi igazolás zárt borítékban A háziorvos által kiállított igazolás alapján a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) állapítja meg az egyéni gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógyszerköltséget. Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2007-ben 1000-12.000 Ft között lehet. A jegyző a MEP vélemény alapján határozatban állapítja meg a jogosult egyéni gyógyszerkeretét, az igazolványt ez alapján a MEP állítja ki egy éves időtartamra • • •

27


Közgyógyellátási igazolványok normatív alapon

Jogosultak köre

Kérelem elbírálásához szükséges iratok:

Támogatás összege

28

Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, • akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2007-ben 27.130 Ft), feltéve, hogy • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2007-ben 27.130 Ft), egyedül élő esetén 150%-át (2007-ben 40.695 Ft) • • •

kérelem (formanyomtatványon) a közös háztartásban élők 3 havi jövedelmére vonatkozó igazolást, nyugdíjasok esetében a nyugellátás összegére vonatkozó igazolást a háziorvos által kiállított igazolást zárt borítékban

A háziorvos által kiállított igazolás alapján a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) állapítja meg az egyéni gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógyszerköltséget. Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2007-ben 1000-12.000 Ft között lehet. A jegyző a MEP vélemény alapján határozatban állapítja meg a jogosult egyéni gyógyszerkeretét, az igazolványt ez alapján a MEP állítja ki egy éves időtartamra.


Közgyógyellátás méltányosságból

Jogosultak köre

A kérelem elbírálásához szükséges iratok:

Támogatás összege

Az Önkormányzat a helyi rendeletében foglaltak alapján közgyógyellátási igazolványt biztosít annak a szociálisan rászoruló kérelmező részére, • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 150%-t nem haladja meg (2007-ben 40.695 Ft), egyedül élők esetében a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg.(2007-ben 67.825 Ft), valamint a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az 5.426 Ft–ot eléri, vagy meghaladja. • aki a 80. életévét betöltötte és Szentendrén legalább 10 éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, tekintet nélkül arra, hogy milyen mértékű jövedelemmel rendelkezik és milyen mértékű a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége • kérelem (formanyomtatványon) • a közös háztartásban élők 3 havi jövedelemigazolása (formanyomtatványon) • nyugdíjas esetében a nyugellátás összegére vonatkozó igazolás • a háziorvos által kiállított igazolás zárt borítékban A háziorvos által kiállított igazolás alapján a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) állapítja meg az egyéni gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógyszerköltséget. Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2007-ben 1000-12.000 Ft között lehet. A jegyző a MEP vélemény alapján határozatban állapítja meg a jogosult egyéni gyógyszerkeretét, az igazolványt ez alapján a MEP állítja ki egy éves időtartamra.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Jogosultak köre

Kérelem elbírálásához szükséges iratok

Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, akinek • családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el (2007-ben 27.130 Ft) • egyedül él és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el (2007-ben 40.695 Ft) A szociális rászorultság igazolásáról a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki legfeljebb egy évre, mely a feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható. • • •

kérelem, jövedelemigazolás (formanyomtatvány megtalálható) jövedelem és vagyonnyilatkozat (formanyomtatvány megtalálható)

29


Köztemetés

Az ellátás tartalma

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha • nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat • a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy • az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Gyermekintézmények térítési díjának átvállalása

Az ellátás tartalma

Jogosultság feltétele: Kérelem elbírálásához szükséges iratok: A támogatás mértéke:

30

Az önkormányzat a helyi rendeletében foglaltak alapján természetben nyújtott szociális ellátásként a gyermekintézményben fizetendő térítési díjat részben vagy teljes egészében átvállalja, ha az érintett gyermek családjának helyzete azt indokolja. Az ellátás megállapítása kérelemre történik, melyet a gyermekintézmény is benyújthat. A támogatás időtartama a nevelési és oktatási intézményekben nevelési évre, illetve tanévre történik. Kérelmező és a vele közös háztartásban élők összjövedelme alapján számított egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2007-ben 54.260 Ft). Nem jogosult az ellátásra a gyermek, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és e jogosultsága alapján térítési díjat nem fizet. • • •

kérelem (formanyomtatvány megtalálható ) jövedelemigazolás 18. éven felüli tanulók esetében iskolalátogatási igazolás

A támogatás mértékének meghatározása az intézmény javaslatát figyelembe véve történik, a teljes összegű térítési díj 25%–100%-a, a kérelmező jövedelmi és szociális körülményei alapján.


Fűtési támogatás

Jogosultak köre

Kérelem elbírálásá– hoz szükséges iratok A támogatás mértéke:

Fűtési támogatás nyújtható, ha • a lakás fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás (vagy az egyedülálló kérelmező) havi összjövedelmének 20%–át, és • az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%–át (2007. évben 54.260 Ft–ot). • • •

kérelem, jövedelem és vagyonnyilatkozat (formanyomtatvány megtalálható), a lakás fűtési költségeit igazoló bizonylatok, nyilatkozatok

A fűtési támogatás mértéke megegyezik a kérelmező által igazolt fűtési kiadások összegével, de a havi 7.000 Ft összeget nem haladhatja meg. A kérelmeket minden év szeptember 1–től április 30–ig lehet benyújtani, s a jogosultság is erre az időtartamra kerülhet megállapításra.

31


32


VI. EGYÉB ELLÁTÁSOK 1. Felsőoktatási Ösztöndíj Az ösztöndíj odaítélése egyedi kérelemre történik a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozva Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján adható. Szociális szempontból rászorult hallgató az, akinek családjában az egy főre eső nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (2007-ben 40.695 Ft ) Az ösztöndíjra azok pályázhatnak akik felsőoktatási intézményben nappali tagozatos államilag finanszírozott – első alapképzésben, – első kiegészítő alapképzésben, – első szakirányú továbbképzésben, vagy – első akkreditált iskolai rendszerű képzésben vesznek részt. A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve letölthető a www.bursa.hu honlapról.

2. Önkormányzati bérlakások szociális helyzet alapján történő bérbeadása Önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásának feltételei: a) az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgársága, b) nagykorúság, c) az igénylő és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti családjának a Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a saját jogú öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg. (2007-ben 67.825 Ft/fő) Gyermekét egyedül nevelő szülő, egyedülálló nyugdíjas, illetőleg nyugdíjas házaspár esetén az egy főre eső jövedelemhatár a saját jogú öregségi nyugdíjminimum háromszorosa. (2007-ben 81.390 Ft/fő) Nem köthető bérleti szerződés, illetve nem hosszabbítható meg azzal a személlyel, a) aki kérelme benyújtását megelőző 10 éven belül bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, vagy aki a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül a korábban az önkormányzattól bérelt bérlakását az Ltv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint kedvezményesen megvásárolta, b) akinek maga, vagy vele együttköltöző családtagjai tulajdonában, haszonélvezetében lakás van, vagy lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve a lakásbérleti szerződés meghosszabbításának esetét, az albérleti jogviszonyt és az átmeneti lakásra fennálló bérleti jogviszonyt, c) aki a kérelem benyújtásakor szándékosan valótlan adatot szolgáltat, illetőleg az adatok változásáról az önkormányzatot nem értesítette a bérbeadásról szóló döntésig,

33


d) aki Szentendre Város Önkormányzat felé köztartozással, e) az Önkormányzattal fennálló bérleti szerződéséből eredő egyéb tartozással (különösen lakbér, vagy egyéb külön szolgáltatási díj, közműtartozás stb.) rendelkezik, f) aki szentendrei önkormányzati bérlakását a kérelme benyújtását megelőző 10 éven belül elcserélte, g) aki beköltözhető ingatlanát elidegenítette, h) olyan vagyonnal rendelkezik, amelynek együttes értéke a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj ötvenszeresét meghaladja (2007-ben 1.356.500 Ft) A fenti feltételek teljesülése esetén az önkormányzat a formanyomtatványon beadott kérelmet nyilvántartásba veszi és a lakásigénylőt értesíti. A várható bérbe adható lakások számához igazodóan a Képviselő-testület kétévente a nyilvántartott kérelmezők közül sorrendet megállapító várakozó listát állít fel. A várakozó listát – annak elfogadását követően – 30 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztésre kerül, melynek ideje alatt a listával kapcsolatosan bárki kifogást tehet. A kifogásokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el. Lakásügyi ügyintéző: Ujbányai Veronika Telefon: 06–26–503–360

34


VII. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1. GONDOZÁSI KÖZPONT Cím: Szentendre, Sztaravodai út 2. Telefon: 06-26-311-964 e-mail: kecskesne.andrea@freemail.hu Vezető: Kecskésné Sipos Andrea Az intézmény által ellátott feladatok: a) Étkeztetés Napi egyszeri meleg ételt biztosítanak azon idős, beteg, szociális helyzetük miatt rászoruló személyeknek, akik más módon étkezésüket nem tudják megoldani. Az étel házhoz szállítására is van lehetőség, ha ezt a gondozott egészségi állapota indokolja. Az étkeztetés intézményi térítési díja: 420 Ft/adag. Az ebéd kiszállításának napi összege: 90 Ft/fő. Térítésmentesen jogosult étkezésre és kiszállításra az a jogosult, akinek – egy főre eső – jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (a 2007. évben 27.130 Ft) összegét nem éri el. b) Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik • azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A házi segítségnyújtás keretében biztosítják: • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését (bevásárlás, gyógyszer felíratása és kiváltása, hivatalos ügyek intézése, ebéd házhoz szállítása, mentális gondozás), • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést (takarítás, személyi higiénia biztosítása), • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

35


A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj 396 Ft/fő/óra 2006-ban, mely kérelemre, a kérelmező szociális és jövedelmi viszonyait figyelembe véve mérsékelhető. Az óradíj megállapításánál azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyet a gondozónő a gondozott lakásán tölt. Térítésmentesen jogosult ellátásra az a jogosult, akinek – egy főre eső – jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (a 2007. évben 27.130 Ft) összegét nem éri el. c) Idősek Klubja Az Idősek Klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, ahol a városban élő idős, magányos emberek hasznos időtöltésre találnak. Az idősek klubjában a nappali gondozás az idős emberek szociális, egészségi, mentális állapotának megfelelően történik. Biztosítja a társas kapcsolatokat, programokat szervez. Azok az idős emberek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására részben képesek. A klubban lehetőség van a napi háromszori étkezés, tisztálkodási, mosási lehetőség, időszaki háziorvosi ellátás, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, kulturális jellegű szolgáltatások igénybevételére. (Rendszeres és eseti programok, zenehallgatás, kézimunka, fejlesztő foglalkozásokon való részvétel.) Az ellátás iránti igényt a Gondozási Központban kell kérelmezni, melyet jelezhet az érintett, illetve hozzátartozója, ismerőse. Ezt követően a kérelmezőt felkeresik az otthonában, részletesen tájékoztatják az ellátás igénybevételének feltételeiről, egyben környezettanulmány készítésére is sor kerül. Az ellátást kérő köteles a jövedelmét igazolni, mert az ellátásért a kérelmező jövedelmi viszonyaihoz igazodó mértékű térítési díjat kell fizetni. Vezető: Lovas Judit 06-26-311-964 d) „ÉRTED” Városi Hajléktalan Menedékhely: Telephely: Szentendre Szabadkai u 9. Vezető: Kovács Miklósné Marika Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek szociális ellátása ily módon indokolt, és akik önként vállalják a rehabilitációs célú segítő programokban való részvételt. Az ÉRTED menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését biztosítja. A bekerülést megelőzően az igénybevevőnek tüdőszűrésen kell megjelennie. Az elhelyezés 24 fő számára biztosított, egyenlőre csak férfiak részére. Az ellátottak részére fürdőszoba, konyha, került kialakításra. Tisztálkodási, mosási lehetőség adott. e) Fogyatékosok nappali ellátása és támogató szolgálata Székhely: Csobánka – Margitliget Vezető: Réti Ferencné A kapcsolatfelvétel a Gondozási Központon keresztül történik. Szentendre Város Önkormányzata által kötött ellátási szerződés alapján az Irmák Kht. Csobánka-Margitligeten biztosít nappali ellátást Szentendrén élő fogyatékos felnőttek részére A szolgálat nappali ellátásban a szabadidő hasznos eltöltését, napi gondozást, felügyeletet, étkezést biztosít a gondozottak részére. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: – a fogyatékos általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő

36


egészségügyi-szociális ellátás, – a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás, – információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, – a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás, – jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetősége, – segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvétel útján.

37


2. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Székhely: Szentendre, Szentlászlói út 89. Vezető: Bognár Judit Telefon/Fax: 06–26–312–605 e-mail: csaladsegito@dunakanyar.net a) Gyermekjóléti Szolgálat: Szakmai vezető: Rokolyáné Németh Judit Családgondozók: Katona Ildikó, Kocsis Eszter, Danics Judit, Dombovári Kata, A szolgálat olyan családok, különösen gyermekek érdekeit védő személyes szolgáltatást nyújt, mely a szociális munka módszereivel szolgálja a gyermek családban történő megfelelő fejlődését, jólétét, veszélyeztetettségének megelőzését, vagy a már kialakult problémák kezelését. A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek érdekeit veszi figyelembe, törvényben elismert jogaikat biztosítva jár el. Az egyének, családok problémáinak megoldása érdekében közreműködik az igénylő hivatalos ügyeinek intézésében: segít feltárni az életvezetést hátrányosan befolyásoló okokat, segít a családi szociális problémák megszüntetésében. A családgondozó meghallgatja a gyermek, vagy család panaszát, tájékoztatja jogaikról, az igénylést elősegíti, szükség esetén szakmai javaslatot készít, egészségügyi és szociális szolgáltatást biztosít, illetve gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez. A szolgálat általános segítő szolgáltatás keretében végzi, szervezi a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő és jelző információs rendszert. A szolgáltatás térítésmentes. b) Családsegítő Szolgálat: Családgondozók: Ferencsák István, Gombás Zoltán, Kapuváriné Papp Judit, Ruskó Rita Olyan személyes szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek, módszereinek felhasználásával hozzájárul ügyfelei (egyének, családok, közösségi csoportok) jólétéhez, környezetükhöz való alkalmazkodásához. A szolgálat segítséget nyújt ügyfelei szociális és mentálhigiénés problémái, krízishelyzetük megoldásában, és az ilyen helyzeteket kiváltó okok megszüntetésében, megelőzősében. A Szolgálat: – felveszi az ügyfél panaszát, intézkedik annak orvoslása érdekében, illetve segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében, – tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátásokról, igénylésükről, – életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt, – figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét, kezdeményezi új szolgáltatások bevezetését. A szolgáltatás térítésmentes.

38


3. BÖLCSŐDE Székhely: Szentendre, Hamvas Béla u 2. Vezető: Repcsényiné Benkő Judit Telefon: 06–26–310–766 A bölcsőde az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt gyermekek számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi szellemi fejlődésének elősegítése az életkori sajátosságok figyelembevételével. A bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától három éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31. napjáig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, a bölcsődében tovább gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsődébe felvehetők mindazon kisgyermekek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni gondozását, nevelését. A gyermek adaptációját – a szülővel történő fokozatos beszoktatását – a család és a bölcsőde megfelelő együttműködése megkönnyíti és segíti. A jól felszerelt csoportszobákban a gondozónők barátságos, tevékenységre motiváló családias környezetet teremtenek a gyermekek számára. A folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelően biztosítja a foglalkozást, gondozást a gyermek saját fejlődési tempójának figyelemmel kísérésével. A legjelentősebb fejlesztési terület a gyermekek játéktevékenységének elősegítése. A gondozónők a játékhelyzetek biztosításával segítik a gyermekek kreativitását, fejlődését. A bölcsődék nevelési programja változatos, sokszínű. Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. Cél a gyermekek fejlődéséről való rendszeres tájékoztatás, a gyermekek gondozásához, neveléséhez szükséges szakszerű ismeretek átadása. A bölcsődében az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

39


4. ÓVODÁK: Szentendre Város Óvodai Intézménye nyolc tagóvodával működik. A Nyolcforrás helyi nevelési program a nyolc tagóvoda sajátos egyéni arculatát jelképezi, melynek közös meghatározója a környezeti nevelés. Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint fejlesztjük, neveljük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt. Programunk olyan életfeladatokra orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére: a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra, a népi kultúra átadására, ápolására épül. Óvoda Központ Vezető: Szántosi Judit 2000 Szentendre, Pannónia u. 40. Tel./fax: 06–26–500–473 Az óvodavezető, a gazdasági felelős, az óvodatitkárság, fejlesztőpedagógusok székhelye is itt található.

valamint

az

óvodai

A tagóvodák neve és egyéni arculata a) Hold utcai Tagóvoda 2000 Szentendre, Hold u. 10. Tel.: 06–26–311–510 A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítése a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül. b) Villasori Tagóvoda 2000 Szentendre, Vasúti villasor 15. Tel.: 06–26–320–345 A néphagyományra és a művészetek eszközeivel ható tevékenységekre, élményekre helyezi a hangsúlyt, és ennek során megalapozza a szülőföldhöz és a társakhoz való pozitív kötődést. c) Szivárvány Tagóvoda 2000 Szentendre, Kálvária út 22. Tel.: 06–26–310–710 Kiemelt feladat a környezeti nevelés és a néphagyomány ápolása. d) Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1. Tel.: 06–26–310–776 Céljuk a népi kultúránk értékeinek folyamatos megélése a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerén keresztül. e) Vasvári úti Tagóvoda 2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39. Tel.: 06–26–311–926

40


Nevelőmunkájukban az életkori sajátosságokhoz igazodva a mozgás, a környezet megismerésére nevelés és a differenciált személyiségfejlesztés gondozása, ápolása kap kiemelt szerepet. f) Bimbó úti Tagóvoda 2000 Szentendre, Bimbó u. 8–10. Tel.: 06–26–310–885 Az óvodáskor sajátosságaihoz igazodva, játékon keresztüli fejlesztést végeznek a néphagyomány ápolásával, mely magába foglalja az összes nevelési területet. g) Hétszínvirág Tagóvoda 2000 Szentendre, Pannónia u. 40. Tel.: 06–26–3I2–421 A tanulási tevékenység epochákban történik: külső világ tevékeny megismerése, munka, illem epocha és matematika-tanulás epocha. Folyamatosan egymásra épülő, fokozatosan gazdagodó tapasztalatszerzés eredményeként lépésről lépésre fedezik fel a gyermekek az összefüggéseket. h) Izbégi Tagóvoda 2000 Szentendre, Szentlászlói út 92. Tel.: 06–26–312–061 Fontos számukra a közvetlen és közvetett környezet megismertetése, megszerettetése és védelme, valamint olyan mozgásos programok szervezése, amelyek fejlesztik a gyermekek erejét, ügyességét, állóképességét. Egyházi és magánóvodák A fentiekben felsorolt önkormányzati fenntartású óvodákon kívül az alábbi egyházi és magánóvodák működnek Szentendrén. a) Mary Poppins Óvoda 2000 Szentendre, Hold u. 3/B. Tel.: 06–26–303–957 b) Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda 2000 Szentendre, Rózsa u. 9/A. Tel.: 06–26–302–835 c) Napsugár Magánóvoda 2000 Szentendre, Ady Endre út. 36. Tel.: 06–26–319–092 d) Szent András Óvoda 2000 Szentendre, Bükköspart 29. Tel.: 06–26–311–608 e) Szentendrei Waldorf Óvoda 2000 Szentendre, Jobbágy u. 3. Tel.: 06–26–301–399, 06–20–537–1241

41


5. ISKOLÁK: Szentendre Városában az alábbi – önkormányzati vagy megyei fenntartású – oktatási intézmények működnek. a) Barcsay Jenő Általános Iskola 2000 Szentendre, Kálvária u. 18. Telefon: 26–310–934, 06–26–310–984 Honlap: www.barcsay-iskola.hu E-mail: szent.bar@freemail.hu b) Bárczi Gusztáv Általános Iskola 2000 Szentendre, Kovács László utca 3. Telefon: 06–26–310–060 E-mail: szbarczi@matavnet.hu c) Izbégi Általános Iskola 2000 Szentendre, Mária út 1. Telefon: 06–26–312–071 E-mail: izbegisuli@freemail.hu Web: www.izbegisuli.hu d) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 6. Telefon: 06–26–311–238; 06–26–500–239 E-mail: iirf@freemail.hu Honlap: www.rakoczi.tag.hu e) Templomdombi Általános Iskola 2000 Szentendre, Alkotmány u. 12 Telefon: 06–26–300–556, fax: 06–26–500–275 E-mail: tdombi@freemail.hu Egyházi és alapítványi általános iskolák f) Móricz Zsigmond Gimnázium 2000 Szentendre, Kálvária u. 16. Telefon: 06–26–310–408, 06–26–310–418 E-mail: mzsgsze@axelero.hu Honlap: www.mzsg.hu g) Petzelt József Szakképző Iskola 2000 Szentendre, Római sánc köz 1. Telefon: 06–26–312–167, fax: 06–26–311–254 Honlap: www.petzeltj.hu E-mai: info@petzeltj.hu h) Magyar Honvédség Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola és Kollégium 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 12. Telefon: 06–26–312–888

42


i) Vujicsics Tihamér Zeneiskola 2000 Szentendre, Duna korzó 16. Telefon és fax: 06–26–500–524, 06–26–310–024 E-mail: vujicsics@axelero.hu Honlap: www.vujicsics.net Szentendre Városában az alábbi magán, illetve egyházi fenntartású oktatási intézmények működnek. a) AGY Alkotó Gyermekműhely Iskolaegyesület alapítványának oktatási intézményei 2000 Szentendre, Jókai u. 3. Telefon: 06–26–302–282, 06–26–505–364 E-mail: tanoda@vnet.hu b) Szent András Általános Iskola 2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: 06–26–310–529 E-mail: szentandras@freemail.hu c) Ferences Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 3. Telefon: 06–26–311–195 Honlap: www.ferences-sze.sulinet.hu E-mail: iskola@server.ferences-fe.sulinet.hu d) Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Tel/fax: 06–26–302–595 E-mail: szrg@szrg.hu Honlap: www.szrg.hu

43


44


VIII. MELLÉKLETEK:

AZ EGYES ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FORMANYOMTATVÁNYOK

45


46


KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: ................................................................................................................................................................. Születési neve: .................................................................................................................................................. Anyja neve: ....................................................................................................................................................... Születési hely, év, hó, nap: ............................................................................................................................... Lakóhely: .......................................................................................................................................................... Tartózkodási hely: ............................................................................................................................................ Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................................. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................. Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): ................................................... A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ......................................................................................................... 2. A kérelmező családi állapota: □ egyedülálló □ házastársával/élettársával él együtt 3. A kérelmező □ fogyatékossági támogatásban részesül □ fogyatékossági támogatásban nem részesül 4. A házastárs/élettárs személyi adatai: Neve: ................................................................................................................................................................. Születési neve: .................................................................................................................................................. Anyja neve: ....................................................................................................................................................... Születési hely, év, hó, nap: ............................................................................................................................... Lakóhely: .......................................................................................................................................................... Tartózkodási hely: ............................................................................................................................................ Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................................. 5. A kérelmező házastársa/élettársa □ fogyatékossági támogatásban részesül □ fogyatékossági támogatásban nem részesül 6. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen ............. fő

Név

Születési hely, év, hó, nap

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

Megjegyzés*

47


* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha - a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását. II. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa (élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Alkalmi munkavégzésből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok A rendszeres szociális segély megállapításának jogcíme: □ egészségkárosodott Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó): - az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának szakvéleménye, - Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatóságának igazolása. Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor a fogyatékossági támogatást vagy a vakok személyi járadékát folyósító szerv neve és címe: ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... □ nem foglalkoztatott Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó): - a regionális munkaügyi központnak, illetőleg kirendeltségének igazolása Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak (kirendeltségnek) a neve és címe, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött ...........................................................................................................................................................................

48


- az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe, amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött ......................................................................................................... - a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor az ellátást megszüntető szerv neve és címe ........................................................................................................................................................................... - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, illetve okirat hiányában az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló nyilatkozat □ támogatott álláskereső Csatolásra került: - a regionális munkaügyi központnak, illetőleg kirendeltségének igazolása Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak, (kirendeltségnek) a neve és címe, amely az álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt folyósítja ........................................................................................................................................................................... Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), - házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), - amennyiben nem foglalkoztatottként kérem a segély megállapítását, akkor = keresőtevékenységet nem folytatok, = közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat nem végzek, = vállalom a beilleszkedést segítő programban való részvételt, - a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 1. 2. 3. 4.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: ...................................................

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

49


Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. I. Személyi adatok Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít: - a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, - a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, - a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszédvagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. II. Jövedelmi adatok Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minősül az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap, - nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem típusai: 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,

50


igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem. 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok Egészségkárosodott az a személy, aki a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy b) vakok személyi járadékában részesül, vagy c) fogyatékossági támogatásban részesül. A kérelemhez - az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről készült szakvéleményét - a b) és c) pontokban meghatározott esetekben = vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatóságának igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül, = vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelmet. Nem foglalkoztatott az a személy: a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, illetve képzési támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy c) aki a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a regionális munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ),

51


vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött, e) akinek a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés mértékének változása miatt szűnt meg, f) aki a rendszeres szociális segély megállapítását megelőzően folyósított jövedelempótló támogatás, illetve rendszeres szociális segély korábbi folyósításának időtartama alatt a munkaügyi központtal, illetőleg az önkormányzattal együttműködött, feltéve, hogy a rendszeres szociális segély megállapítását a kérelmező a segély megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelem kitöltése is szükséges! - Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül. - A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni. - A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről. - A d), e), f) pontokban meghatározott esetben: a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította. Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló nyilatkozatot. Támogatott álláskereső az a személy, aki álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. A kérelemhez - vagy csatolni kell a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolását arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásban részesül, - vagy meg kell adni azon munkaügyi központ (kirendeltség) nevét és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelmet. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

52


KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: ......................................................................................................................................... Születési neve: ......................................................................................................................... Anyja neve: .............................................................................................................................. Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................... Lakóhely: ................................................................................................................................. Tartózkodási hely: ................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..................................................................................... Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri) ............................ A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ................................................................................. 2. A kérelmező családi állapota: □ egyedülálló □ házastársával/élettársával él együtt 3. A házastárs/élettárs személyi adatai: Neve: ......................................................................................................................................... Születési neve: .......................................................................................................................... Anyja neve: .............................................................................................................................. Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... Lakóhely: ................................................................................................................................. Tartózkodási hely: .................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... II. Jövedelmi adatok: Jövedelem típusa

Kérelmező Házastárs/élettárs havi jövedelme (forint)

Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás Kereső tevékenységből származó jövedelem Egyéb jövedelem Összesen Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), - házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

53


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: ................................................ ................................................ kérelmező aláírása

54

................................................ kérelmező házastársának/élettársának aláírása


Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 1. Személyi adatok Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A kérelmező akkor él együtt a házastársával vagy élettársával, ha a lakcímük megegyezik. 2. Jövedelemre vonatkozó adatok Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat. Kereső tevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik - például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem. Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem tüntethetők fel. Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben szerepeltetni. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást. A havi jövedelem kiszámításakor - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap - nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

55


KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: ........................................................................................................................................ Születési neve: ......................................................................................................................... Anyja neve: .............................................................................................................................. Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................... Lakóhely: ................................................................................................................................. Tartózkodási hely: .................................................................................................................. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... Adóazonosító jele: ................................................................................................................... Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: ............................................................................. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): ........................... A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ................................................................................ 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: □ súlyosan fogyatékos □ fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos □ 18 éven aluli tartósan beteg □ 18. életévét betöltött tartósan beteg Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét. b) Kijelentem, hogy - keresőtevékenységet: □ nem folytatok □ napi 4 órában folytatok □ otthonomban folytatok

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok - rendszeres pénzellátásban □ részesülök és annak havi összege: ..................... □ nem részesülök

- az ápolási tevékenységet: □ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen □ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) c) Az ápolt személy: □ közoktatási intézmény tanulója, □ óvodai nevelésben részesül, □ nappali szociális intézményi ellátásban részesül, □ felsőoktatási intézmény hallgatója.

56


II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: ........................................................................................................................................ Születési neve: ......................................................................................................................... Anyja neve: .............................................................................................................................. Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................... Lakóhely: .................................................................................................................................. Tartózkodási hely: ................................................................................................................... Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ................................... A törvényes képviselő lakcíme: ............................................................................................... 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat □ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze. □ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: ................................................ .......................................................................... az ápolást végző személy aláírása .............................................................................. .................. az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

57


Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha: - keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja, - szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, - rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap. Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes: a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell. A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

58


IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) I. Igazolom, hogy Neve: .................................................................................................................................................... Születési neve: ..................................................................................................................................... Anyja neve: .......................................................................................................................................... Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................................................. Lakóhely: ............................................................................................................................................. Tartózkodási hely: ............................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................ □ Súlyosan fogyatékos súlyos fogyatékosságának jellege:

□ látássérült □ hallássérült □ értelmi sérült □ mozgássérült

□ Tartósan beteg Fenti igazolást nevezett részére – az Országos Orvosszakértői Intézet ………. fokú Orvosi Bizottságának ………. számú szakvéleménye, vagy – a ....................…… megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy – …........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény .............................. szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy – a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki. II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama: □ 3 hónapnál hosszabb, vagy □ 3 hónapnál rövidebb. Dátum: ................................................ ................................................ háziorvos aláírása munkahelyének címe

P. H.

59


Tájékoztató a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából: 1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes, b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul. 2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

60


Igazolás az ápolási díj megállapításához Igazolom, hogy Név: ........................................................................................................................................................ Anyja neve: ............................................................................................................................................. Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................................... Lakóhely: ................................................................................................................................................ Tartózkodási hely: .................................................................................................................................. „A” közoktatási intézmény tanulója, „B” óvodai nevelésben részesül, „C” nappali szociális intézményi ellátásban részesül, „D” felsőoktatási intézmény hallgatója. Az intézmény megnevezése: ................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát

meghaladja

nem haladja meg.

A „B”-„C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „D” pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát

meghaladja

nem haladja meg.

Az „A”-„D” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres közreműködését

szükségessé teszi

nem teszi szükségessé.

Dátum: ................................................... P. H.

................................................

intézményvezető

61


KÉRELEM RENDSZERES ÁTMENETI SEGÉLYHEZ I. A kérelmező adatai:1 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:2 .............................................................................................................................. Elektronikus levelezési (e-mail) cím:3 ........................................................................................ Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

1

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 3 Az adat megadása nem kötelező. 2

62

Anyja leánykori neve


III. A kérelmező és családja részére folyósított rendszeres, illetve eseti pénzbeli ellátások adatai: 1. A kérelmező vagy a kérelmezővel egy háztartásban élő részesül-e – időskorúak járadékában: igen-nem; ha igen, annak havi összege: ....................................... Ft – rendszeres szociális segélyben: igen-nem; ha igen, annak havi összege: ............................ Ft – lakásfenntartási támogatásban: igen-nem; ha igen, annak havi összege: ............................. Ft – ápolási díjban: igen-nem; ha igen, annak havi összege: ....................................................... Ft 2. A kérelmező a kérelem benyújtását megelőző fél évben Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletének 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eseti át– meneti segélyben vagy 25. §–a szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült-e: igen-nem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, ....................................

...................................... kérelmező aláírása

A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot. Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők részére a kérelem benyújtásakor járó rendszeres pénzbeli ellátások összege: A rendszeres pénzbeli ellátások egy főre eső összege a kérelmező háztartásában: Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 150%-a: A nyugdíjminimum 50%-a:

27.130 Ft 40.695 Ft 13.565 Ft

63


KÉRELEM RENDSZERES NEVELÉSI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:4 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt A háztartásban élő gyermekek száma: ........................................................................................ Telefonszám:5 .............................................................................................................................. Elektronikus levelezési (e-mail) cím:6 ........................................................................................ Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

4

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 6 Az adat megadása nem kötelező. 5

64

Anyja leánykori neve


III. A kérelmező és családja részére folyósított rendszeres, illetve eseti pénzbeli ellátások adatai: 1. A kérelmező vagy a kérelmezővel egy háztartásban élő részesül-e – időskorúak járadékában: igen-nem; ha igen, annak havi összege: ....................................... Ft – rendszeres szociális segélyben: igen-nem; ha igen, annak havi összege: ............................ Ft – lakásfenntartási támogatásban: igen-nem; ha igen, annak havi összege: ............................. Ft – ápolási díjban: igen-nem; ha igen, annak havi összege: ....................................................... Ft 2. A kérelmező a kérelem benyújtását megelőző fél évben Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletének 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eseti át– meneti segélyben vagy 25. §–a szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült-e: igen-nem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, ....................................

...................................... kérelmező aláírása

A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot. Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők részére a kérelem benyújtásakor járó rendszeres pénzbeli ellátások összege: A rendszeres pénzbeli ellátások egy főre eső összege a kérelmező háztartásában: Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 150%-a: A nyugdíjminimum 50%-a:

27.130 Ft 40.695 Ft 13.565 Ft

65


KÉRELEM ESETI ÁTMENETI SEGÉLYHEZ I. A kérelmező adatai:7 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:8 .............................................................................................................................. Elektronikus levelezési (e-mail) cím:9 ........................................................................................ Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

7

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 9 Az adat megadása nem kötelező. 8

66

Anyja leánykori neve


III. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet leírása ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... IV. A kérelmező jogosultságára vonatkozó egyéb adatok: A kérelmező Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelete (továbbiakban: R.) alapján – a III. pontban meghatározott ok miatt részesül–e a R. 23. §–a szerinti temetési segélyben vagy a R. 16–17. §–ai szerinti fűtési támogatásban, illetve ezek iránt nyújtott–e be kérelmet: igen – nem; – részesül–e a R. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendszeres átmeneti segélyben vagy a R. 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rendszeres nevelési támogatásban: igen – nem; – részesült–e a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a R. 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eseti átmeneti segélyben vagy a R. 25. §–a szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban: igen – nem Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot; – a kérelem indokául szolgáló tényt, rendkívüli körülményt, az anyagi veszteséget, jövedelem–kiesést igazoló okiratokat. Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 150%-a: A nyugdíjminimum 200%-a:

27.130 Ft 40.695 Ft 54.260 Ft

67


KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:10 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt A háztartásban élő gyermekek száma: ........................................................................................ Telefonszám:11 ............................................................................................................................ Elektronikus levelezési (e-mail) cím:12 ....................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

10

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 12 Az adat megadása nem kötelező. 11

68

Anyja leánykori neve


III. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet leírása ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... IV. A kérelmező jogosultságára vonatkozó egyéb adatok: A kérelmező Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelete (továbbiakban: R.) alapján – a III. pontban meghatározott ok miatt részesül–e a R. 23. §–a szerinti temetési segélyben vagy a R. 16–17. §–ai szerinti fűtési támogatásban, illetve ezek iránt nyújtott–e be kérelmet: igen – nem; – részesül–e a R. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendszeres átmeneti segélyben vagy a R. 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rendszeres nevelési támogatásban: igen – nem; – részesült–e a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a R. 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eseti átmeneti segélyben vagy a R. 25. §–a szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban: igen – nem Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot; – a kérelem indokául szolgáló tényt, rendkívüli körülményt, az anyagi veszteséget, jövedelem–kiesést igazoló okiratokat. Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 200%-a:

27.130 Ft 54.260 Ft

69


KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:13 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:14 ............................................................................................................................ Elektronikus levelezési (e-mail) cím:15 ....................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

13

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 15 Az adat megadása nem kötelező. 14

70

Anyja leánykori neve


III. A kérelmező által lakott lakásra vonatkozó adatok: A kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíme: .................................................................. A kérelmező által lakott lakás alapterülete: .................................................... négyzetméter. Önkormányzati lakás után fennálló lakbértartozásom: van – nincs. Ha van, annak összege: ............................................................................................................. Szolgáltató felé fennálló közműdíj tartozásom: van – nincs. Ha van, annak összege és a szolgáltató neve, címe: ................................................................ Társasház felé fennálló közös költség tartozásom: van – nincs. Ha van, annak összege és a társasház neve, címe: ...................................................................... Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiek szerinti tartozásom van, a normatív lakásfenntartási támogatásom önkormányzati kiegészítésének összege Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelet 12. § (7) bekezdése alapján – természetbeni ellátásként – a tartozás teljes kiegyenlítéséig a tartozásom jogosultja részére kerül utalásra. Amennyiben többféle tartozásom van, először ................................... részére kérem az utalást. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása

A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot; – a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló okiratot.

71


Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: Az elismert lakásnagyság mértéke: A lakásfenntartás elismert havi költsége (2007–ben: 425 Ft × az elismert lakásnagysággal): A lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének hány százaléka: A normatív lakásfenntartási támogatás és az önkormányzati kiegészítés összege:16 Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 150%-a: A nyugdíjminimum 50%-a:

27.130 Ft 40.695 Ft 13.565 Ft

Az elismert lakásnagyság a Szt. 38. § (4) bekezdése alapján: ha a háztartásban egy személy lakik ha a háztartásban két személy lakik ha a háztartásban három személy lakik ha a háztartásban négy személy lakik ha négy személynél több lakik a háztartásban

16

35 m2 45 m2 55 m2 65 m2 minden további személy után + 5 m2

Az önkormányzati kiegészítés mértéke a normatív lakásfenntartási támogatás 100%–a, amennyiben a kérelmezőnek vagyona nincs.

72


NYILATKOZAT (lejárt tartozás esetén töltendő ki)

Alulírott ………………………………… Szentendre, …………………………… u. …. szám alatti lakos kijelentem, hogy a ………..……… szolgáltató / Szentendre Város Önkormányzata / ……………… társasház felé ………….. Ft, azaz …………………... jogcímen.

…………………………….

forint

tartozásom

áll

fenn

Kérem, hogy a megállapításra kerülő normatív lakásfenntartási támogatás teljes összegét a hátralék törlesztése érdekében fent megjelölt intézmény felé szíveskedjenek folyósítani.

Szentendre, 200………………………. hó …………… nap

.......................................................... kérelmező aláírása

73


KÉRELEM HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:17 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:18 ............................................................................................................................ Elektronikus levelezési (e-mail) cím:19 ....................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

17

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 19 Az adat megadása nem kötelező. 18

74

Anyja leánykori neve


III. A kérelmező által lakott lakásra vonatkozó adatok:20 A kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíme: .................................................................. A kérelmező által lakott lakás alapterülete: .................................................... négyzetméter. Önkormányzati lakás után fennálló lakbértartozásom: van – nincs. Ha van, annak összege: ............................................................................................................. Szolgáltató felé fennálló közműdíj tartozásom: van – nincs. Ha van, annak összege és a szolgáltató neve, címe: ................................................................ Társasház felé fennálló közös költség tartozásom: van – nincs. Ha van, annak összege és a társasház neve, címe: .................................................................. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiek szerinti tartozásom van, a helyi lakásfenntartási támogatásom összege Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelet 12. § (6) bekezdése alapján – természetbeni ellátásként – a tartozás teljes kiegyenlítéséig a tartozásom jogosultja részére kerül utalásra. Amennyiben többféle tartozásom van, először ......................................................... részére kérem az utalást. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezem és lakbértámogatásban nem részesülök. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot; – a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló okiratot; – a lakásfenntartás indokolt havi költségeire vonatkozó nyilatkozatot, valamint a költségeket igazoló okiratokat.

20

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni.

75


Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában:21 A lakásfenntartás indokolt (igazolt) havi költsége: A lakásfenntartás indokolt (igazolt) havi költsége a háztartás havi összjövedelmének hány százaléka:22 Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 200%-a: A nyugdíjminimum 180%-a:

27.130 Ft 54.260 Ft 48.834 Ft

A helyi lakásfenntartási támogatás mértéke: ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át nem éri el, és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 50%-át ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át nem éri el, és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30%-át ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át meghaladja, de annak 200%-át nem haladja meg, és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 50%-át ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át meghaladja, de annak 200%-át nem haladja meg, és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30%-át

21

7.000 Ft

6.000 Ft

5.000 Ft

4.000 Ft

Támogatást az kaphat, akinek háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 22 Támogatést az kaphat, akinek háztartásában a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át

76


NYILATKOZAT A LAKÁSFENNTARTÁS INDOKOLT HAVI KÖLTSÉGEIRŐL 1. Lakás bérleti díja: .......................................................................................................... Ft/hó 2. Távhőszolgáltatás költsége: január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: .........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

3. Gázfogyasztás költsége: (legfeljebb 10.000 Ft/hónap/háztartás; vezetékes gáz hiányában havonta és háztartásonként legfeljebb 1 db 23 kg-os Pb-gázpalack ára vehető figyelembe) január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: .........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

4. Egyéb tüzelőanyag (szén, fa, olaj, villany, stb.) költsége: (legfeljebb 10.000 Ft/hónap/háztartás összegig vehető figyelembe) január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: .........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: .............................

Ft Ft Ft Ft

5. Csatornahasználati díj: január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: .........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

6. Szennyvízszippantás költsége: január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: .........................

Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

77


május: .......................... Ft június: ......................... Ft

november: .......................... Ft december: .......................... Ft

7. Szemétszállítási díj: I. negyedév: ....................................................... Ft

II. negyedév: .................................................. Ft

összesen: ............................ Ft

III. negyedév: .......................................................... Ft havi átlag: ......................... Ft IV. negyedév: ........................................................... Ft 8. Villamos energia költsége: (legfeljebb 2.000 Ft/hó/fő, villanyárammal történő főzés és/vagy villanybojler használata esetén háztartásonként további 2.000 Ft/hó vehető figyelembe) január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: .........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

9. Közös költség: január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: ..........................

10. Lakás vásárlásához, építéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez felvett pénzintézeti kölcsön törlesztő részletei: január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

11. Lakás vásárlásához, építéséhez felvett önkormányzati kölcsön és lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztő részletei: január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: ..........................

78

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft


12. Közműbeszerelésre illetve közműfejlesztésre felvett kölcsön törlesztő részletei: január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

13. Önkormányzati bérlakás vásárlásának törlesztő részletei: január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

14. Vízfogyasztás (hideg + meleg) költsége: (legfeljebb 2.000 Ft/fő/hó vehető figyelembe) január: ......................... február: ....................... március: ...................... április: ......................... május: .......................... június: .........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

július: ................................. augusztus: .......................... szeptember: ....................... október: ............................. november: .......................... december: ..........................

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

összesen: ................ Ft havi átlag: .............. Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Szentendre, 200………………………. hó …………… nap

.......................................................... kérelmező aláírása

79


KÉRELEM LAKBÉRTÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: ........................................................................................................................................

Leánykori neve: ......................................................................................................................... Anyja neve: ................................................................................................................................. Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Családi állapota: hajadon, nőtlen, férjes, nős, elvált, özvegy, különélő Állandó lakcíme: ......................................................................................................................... Tartózkodási helye: ..................................................................................................................... Foglalkozása, munkahelye: .......................................................................................................................

Jogosultja-e tartási, életjáradék, öröklési szerződésnek?

igen – nem

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: Név:

Szül. hely, idő:

Anyja neve:

Oktatási intézmény/Munkahely

A kérelem indokául szolgáló tény, körülmény: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Figyelem! A kérelemhez jövedelemigazolását.

csatolni

kell

a

közös

háztartásban

élő

hozzátartozók

Szentendre, 200………………………….. hó ………… nap

…………………………… kérelmező aláírása

80


BEVÉTELEK (A) Ft

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem: 2. Társas jövedelem: 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem: 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások: 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, gyermeknevelési támogatás): 6. Családi pótlék: 7. Gyermektartásdíj: 8. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások, stb: 9. Föld bérbeadásából származó jövedelem: 10. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból, ingatlan bérbeadásából származó) jövedelem, kis összegű kifizetések: Összesen (A): KIADÁSOK (B)1 Lakásfenntartási kiadások

Ft lakás bérleti díja fűtési díj csatornahasználati díj hideg–, melegvíz költség szennyvíz-szippantási költség elektromos áram költség gáz költség közműbeszerelésre illetve közműfejlesztésre felvett kölcsön törlesztő részlete rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség (orvosi igazolás alapján, vagy amennyiben közgyógyellátásra jogosult, akkor az egyéni gyógyszerkeret) általános költségként leírható összeg Összesen. Különbözet (A-B)

3000,-

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a Pest Megyei APEH útján ellenőrizheti. Kijelentem, hogy saját, illetve velem életvitelszerűen együttlakó hozzátartozóim tulajdonában nincs 1 millió Ft feletti értékű ingó, illetve ingatlan vagyontárgy. Szentendre, 200………………………………………… …………………………………… aláírás 1

A költségeket számlával kell igazolni. 81


KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLYHEZ I. A kérelmező adatai:23 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:24 ............................................................................................................................ Elektronikus levelezési (e-mail) cím:25 ....................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

23

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 25 Az adat megadása nem kötelező. 24

82

Anyja leánykori neve


III. Az elhunyt személy adatai: Neve: .......................................................................................................................................... A kérelmezővel fennállt rokoni kapcsolat: .................................................................................. A halotti anyakönyvi kivonat kiállításának időpontja: ................................................................ Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot; – az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát; – a temetés költségeit igazoló, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: Nyugdíjminimum 2007-ben: 27.130 Ft A nyugdíjminimum 300%-a: 81.390 Ft A nyugdíjminimum 200%-a: 54.260 Ft A nyugdíjminimum 150%-a: 40.695 Ft A nyugdíjminimum 60%-a: 16.278 Ft A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 2007-ben: 98.400 Ft A temetési segély mértéke 2007-ben: a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori kisebb összegének kétszerese vagy annak kétszeresét meghaladja: a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori kisebb összegének másfélszerese vagy annak másfélszeresét meghaladja: a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori kisebb összegének 60%-a vagy annak 60%-át meghaladja: a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori kisebb összegének 60%-át nem éri el:

25% 35% 45% 100%

83


KÉRELEM HADIGONDOZOTTI EGYÖSSZEGŰ TÉRÍTÉSHEZ Az igénylő családi és utóneve: ................................................................................................ Leánykori neve: ....................................................................................................................... Születési helye, ideje: .............................................................................................................. Anyja leánykori neve: ............................................................................................................. Állandó lakóhelye: .................................................................................................................. Kérem szíveskedjenek részemre megállapítani a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 10. §– ában meghatározott egyösszegű térítést.

Az egyösszegű térítést, mint – hadirokkant – hadiözvegy – volt hadiárva igénylem. Szentendre, 200………………………

……………………………….. aláírás

84


NYILATKOZAT

hadigondozotti egyösszegű térítéshez1 Családi és utóneve: ........................................................................................................................

Lakóhelye: ......................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ....................................................................................................... Születési hely, idő: ............................................................................................................ 1. Kijelentem, hogy hadigondozásba vételem időpontjában ugyanazon sérelem alapján a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény alapján nem részesülök pénzellátásban. 2. Tudomásul veszem, hogy a számomra nemzeti gondozás címén eddig folyósított pénzellátásom a hadigondozásba vétel időpontjával, illetve a hadigondozotti pénzellátás folyósításának kezdetével megszűnik. Szentendre, 20....... év .................... hó ....... nap ..................................................... hadigondozott aláírása

1

Figyelem: Minden újonnan hadigondozásba vett személy esetén kitöltendő! 85


KÉRELEM HADIGONDOZOTTI TEMETÉSI HOZZÁJÁRULÁSHOZ I. A kérelmező adatai: Családi és utónév: .................................................................................................................... Leánykori név: ......................................................................................................................... Születési hely, idő: .................................................................................................................. Anyja leánykori neve: ............................................................................................................. Állandó lakóhely: .................................................................................................................... II. Az elhunyt személy adatai: Neve: .......................................................................................................................................... A kérelmezővel fennállt rokoni kapcsolat: .................................................................................. A halotti anyakönyvi kivonat kiállításának időpontja: ................................................................ Kérem szíveskedjenek részemre megállapítani a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §– ában meghatározott temetési hozzájárulást.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Szentendre, 200……………………… ……………………………….. aláírás

A kérelemhez mellékelni kell: – az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát; – a temetés költségeit igazoló, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát.

86


KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYHEZ Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. A kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő neve (leánykori név is): ......................................................................................................................................................................

a) Anyja neve: ....................................................................................................................................................................

b) Születési helye, ideje: …………………………............................................................................................................................

c) Lakóhelyének címe: .................................................................................................................................................................... 2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ……………………………………………............................................................... 3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: Név -

-

Születési hely, idő

Anyja neve

házastársa, élettársa egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) gyermekei

87


A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel A kérelmezővel közös háztartásban közös háztartásban élő házastárs élő egyéb rokon (élettárs) jövedelme jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: .................................................................................................................................................................... ................................................................ város/község ................................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad ............................. a szerzés ideje: ................................ év. Becsült forgalmi érték: ................................. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: :......................................................................... Ft.

88

Összesen


2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: ........................................................................ város/község ................................................. út/utca ......... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............................., a szerzés ideje: ....................................... év. Becsült forgalmi érték: ................................................. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ................................................. Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ........................................................................................................................................... címe: ................................................................................. város/község .......................................... út/utca ............. hsz., alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad ......................, a szerzés ideje: .............. év. Becsült forgalmi érték: .................. ............................................................................ Ft.

Ft.

Egy

főre

jutó

forgalmi

érték:

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ............................................... címe: ........................................................................ város/község ............................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év. Becsült forgalmi érték: ............................. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: .................................... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak

5. Gépjármű a) személygépkocsi: ................................... típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje: ................. Becsült forgalmi érték:............... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: .............. Ft. b) tehergépjármű, autóbusz,: ................. típus: ..................., rendszám: ................., a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték: ...................................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: .............................. Ft. III. Összes vagyontárgy

6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ........................ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ............ Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: ...................................................... ................................................................... a rendszeres kedvezményt igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása

89


KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLYHEZ I. A kérelmező adatai:26 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt A háztartásban élő gyermekek száma: ........................................................................................ Telefonszám:27 ............................................................................................................................ Elektronikus levelezési (e-mail) cím:28 ....................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

26

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 28 Az adat megadása nem kötelező. 27

90

Anyja leánykori neve


IV. A kérelmező jogosultságára vonatkozó egyéb adatok:29 A kérelmező háztartásában élő gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e: igen – nem; Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot; – a kérelmező háztartásában élő, 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását.

Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 200%-a:

29

27.130 Ft 54.260 Ft

Kérjük a megfelelő választ aláhúzni. 91


KÉRELEM30 SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:31 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:32 ............................................................................................................................ Elektronikus levelezési (e-mail) cím:33 ....................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

Születési hely, idő

Anyja leánykori neve

III. Nyilatkozatok: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

30

A kérelem tárgyév április 30-áig nyújtható be. Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. 32 Az adat megadása nem kötelező. 33 Az adat megadása nem kötelező. 31

92


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára, vagy súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesültem gépjármű-vásárlási vagy szerzési támogatásban, valamint gépjármű-behozatali vámmentességben. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 1. a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; 2. a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt; 3. ha a kérelmező súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke szállítására tekintettel kéri a támogatás megállapítását, a gyermek gyógykezelésre vonatkozó igazolást; 4. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát; 5. ha a súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát, ha ezen feltételek nem állnak fenn, akkor a súlyos mozgáskorlátozott személy házastársa, illetőleg szülője (a továbbiakban: szállítást végző személy) írásbeli nyilatkozatát, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja; 6. az egyedülálló súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy egyedülálló; 7. a kérelmező munkaviszonyának, tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást (amennyiben a kérelmező jövedelmét a munkáltató igazolja, a munkaviszony fennállását külön nem kell igazolni) 8. ha a szerzési támogatást a súlyos mozgáskorlátozott személy nagykorú gyermeke, testvére igényli: a) a szakértői bizottság szakvéleményét arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy gépjármű vezetésére alkalmatlan; b) érvényes vezetői engedélyének másolatát, továbbá írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja; 9. EGT állampolgár kérelmező esetében a) a tartózkodási engedély másolatát; b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról, bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról; c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra. Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező családjában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a család havi átlagos nettó összjövedelme a tárgyévet megelőző évben: Egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem a tárgyévet megelőző évben a kérelmező családjában:34 Nyugdíjminimum 2007. január 1-én:

26.830 Ft

A nyugdíjminimum 250%-a:

67.075 Ft

34

Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg 93


I. Fokú orvosi szakvélemény Név: ........................................................................................................................................................ Születési év, hó, nap: .............................................................................................................................. Lakcím: ................................................................................................................................................... szám alatti kérelmező szakorvosi vizsgálatokat a következők szerint végeztük el: Diagnózis (latin és magyar megfelelője): ............................................................................................... Állapot leírása: (magyar nyelven): ......................................................................................................... 1. Jobb felső végtag ................................................................................................................................ 2. Bal felső végtag .................................................................................................................................. 3. Jobb alsó végtag ................................................................................................................................. 4. Bal alsó végtag ................................................................................................................................... 5. Törzs, gerincoszlop ............................................................................................................................ 6. Vázizomzat ......................................................................................................................................... Alkalmazott segédeszközök: .................................................................................................................. Közlekedőképesség minősítése (vizsgálat és szubjektív megítélés alapján): ......................................... Életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvő beteg, és szállítása csak mentő járművel:1 a) járás:

képtelen (3)

b) terhelhetőség:

képtelen (3)

c) jármű használat: (tömegközlekedés)

képtelen (3)

Érvényes gépjárművezetői engedéllyel: Állapota:

végleges

súlyosan nehezített (2) súlyosan nehezített (2) súlyosan nehezített (2) rendelkezik

igen

nem

nehéz (1)

normál (0)

nehéz (1)

normál (0)

nehéz (1)

normál (0)

nem rendelkezik

változhat

következő évben felülvizsgálandó

Állapota fennáll: …………………. év ………………… hó óta. P.H ............................................. háziorvos / szakértő Dátum: ...................................... P.H. A munkahely azonosító bélyegzője Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (gyermekem adatait) a szakvélemény kiállítása, illetve annak véleményezése céljából kezeljék. Dátum: ...................................... ............................................. Kérelmező Figyelem! Ezen orvosi szakvéleményben szereplő adatok helyességéért a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 20. § (5)–(7) bekezdései alapján a kiállító felel.

1

A megfelelő válasz aláhúzandó

94


KÉRELEM35 SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:36 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:37 ............................................................................................................................ Elektronikus levelezési (e-mail) cím:38 ....................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

Születési hely, idő

Anyja leánykori neve

III. Nyilatkozatok: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

35

A tárgyévben bármikor benyújtható. Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. 37 Az adat megadása nem kötelező. 38 Az adat megadása nem kötelező. 36

95


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára, súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesültem átalakítási támogatásban. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 9. a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; 10. a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt; 11. ha a kérelmező súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke szállítására tekintettel kéri a támogatás megállapítását, a gyermek gyógykezelésre vonatkozó igazolást; 12. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát; 13. ha a súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát, ha ezen feltételek nem állnak fenn, akkor a súlyos mozgáskorlátozott személy házastársa, illetőleg szülője (a továbbiakban: szállítást végző személy) írásbeli nyilatkozatát, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja; 14. a kérelmező munkaviszonyának, tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást (amennyiben a kérelmező jövedelmét a munkáltató igazolja, a munkaviszony fennállását külön nem kell igazolni) 10. EGT állampolgár kérelmező esetében a) a tartózkodási engedély másolatát; b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról, bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról; c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra. Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező családjában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a család havi átlagos nettó összjövedelme a tárgyévet megelőző évben: Egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem a tárgyévet megelőző évben a kérelmező családjában:39 Nyugdíjminimum 2007. január 1-én: A nyugdíjminimum 250%-a:

39

26.830 Ft 67.075 Ft

Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg

96


I. Fokú orvosi szakvélemény Név: ........................................................................................................................................................ Születési év, hó, nap: .............................................................................................................................. Lakcím: ................................................................................................................................................... szám alatti kérelmező szakorvosi vizsgálatokat a következők szerint végeztük el: Diagnózis (latin és magyar megfelelője): ............................................................................................... Állapot leírása: (magyar nyelven): ......................................................................................................... 1. Jobb felső végtag ................................................................................................................................ 2. Bal felső végtag .................................................................................................................................. 3. Jobb alsó végtag ................................................................................................................................. 4. Bal alsó végtag ................................................................................................................................... 5. Törzs, gerincoszlop ............................................................................................................................ 6. Vázizomzat ......................................................................................................................................... Alkalmazott segédeszközök: .................................................................................................................. Közlekedőképesség minősítése (vizsgálat és szubjektív megítélés alapján): ......................................... Életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvő beteg, és szállítása csak mentő járművel:1 a) járás:

képtelen (3)

b) terhelhetőség:

képtelen (3)

c) jármű használat: (tömegközlekedés)

képtelen (3)

Érvényes gépjárművezetői engedéllyel: Állapota:

végleges

súlyosan nehezített (2) súlyosan nehezített (2) súlyosan nehezített (2) rendelkezik

igen

nem

nehéz (1)

normál (0)

nehéz (1)

normál (0)

nehéz (1)

normál (0)

nem rendelkezik

változhat

következő évben felülvizsgálandó

Állapota fennáll: …………………. év ………………… hó óta. P.H ............................................. háziorvos / szakértő Dátum: ...................................... P.H. A munkahely azonosító bélyegzője Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (gyermekem adatait) a szakvélemény kiállítása, illetve annak véleményezése céljából kezeljék. Dátum: ...................................... ............................................. Kérelmező Figyelem! Ezen orvosi szakvéleményben szereplő adatok helyességéért a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 20. § (5)–(7) bekezdései alapján a kiállító felel.

1

A megfelelő válasz aláhúzandó 97


KÉRELEM40 KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:41 Név: ............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: .......................................................................................................................... Születési hely, idő: ...................................................................................................................... Anyja leánykori neve: ................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: .......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................ Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:42 ............................................................................................................................ Elektronikus levelezési (e-mail) cím:43 ....................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A támogatás folyósításának alábbi módját kérem: postai úton – bankszámlára – házipénztárból Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): ................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

40

Születési hely, idő

Anyja leánykori neve

A kérelem tárgyév április 30-áig nyújtható be, kivéve, ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be. 41 Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. 42 Az adat megadása nem kötelező. 43 Az adat megadása nem kötelező. 98


III. Nyilatkozatok: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fogyatékossági támogatásban nem részesülök. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 1. a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; 2. a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt; 3. amennyiben a kérelmező kiskorú eltartottról gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonatának vagy személyi lapjának, illetve – szükség esetén – az elhelyezését igazoló bírói ítéletnek vagy gyámhatósági határozatnak a fénymásolatát, 4. a kérelmező munkaviszonyának, tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást (amennyiben a kérelmező jövedelmét a munkáltató igazolja, a munkaviszony fennállását külön nem kell igazolni) 5. EGT állampolgár kérelmező esetében a) a tartózkodási engedély másolatát; b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról, bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról; c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező családjában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a család havi átlagos nettó összjövedelme a tárgyévet megelőző évben: Egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem a tárgyévet megelőző évben a kérelmező családjában:44 Nyugdíjminimum 2007. január 1-én: A nyugdíjminimum 250%-a:

26.830 Ft 67.075 Ft

44

Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg

99


I. Fokú orvosi szakvélemény Név: ........................................................................................................................................................ Születési év, hó, nap: .............................................................................................................................. Lakcím: ................................................................................................................................................... szám alatti kérelmező szakorvosi vizsgálatokat a következők szerint végeztük el: Diagnózis (latin és magyar megfelelője): ............................................................................................... Állapot leírása: (magyar nyelven): ......................................................................................................... 1. Jobb felső végtag ................................................................................................................................ 2. Bal felső végtag .................................................................................................................................. 3. Jobb alsó végtag ................................................................................................................................. 4. Bal alsó végtag ................................................................................................................................... 5. Törzs, gerincoszlop ............................................................................................................................. 6. Vázizomzat ......................................................................................................................................... Alkalmazott segédeszközök: .................................................................................................................. Közlekedőképesség minősítése (vizsgálat és szubjektív megítélés alapján): ......................................... Életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvő beteg, és szállítása csak mentő járművel:1 a) járás:

képtelen (3)

b) terhelhetőség:

képtelen (3)

c) jármű használat: (tömegközlekedés)

képtelen (3)

súlyosan nehezített (2) súlyosan nehezített (2) súlyosan nehezített (2)

Érvényes gépjárművezetői engedéllyel: Állapota:

végleges

rendelkezik

igen

nem

nehéz (1)

normál (0)

nehéz (1)

normál (0)

nehéz (1)

normál (0)

nem rendelkezik

változhat

következő évben felülvizsgálandó

Állapota fennáll: …………………. év ………………… hó óta. P.H ............................................. háziorvos / szakértő Dátum: ..................................... P.H. A munkahely azonosító bélyegzője Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (gyermekem adatait) a szakvélemény kiállítása, véleményezése céljából kezeljék.

illetve annak

Dátum: ..................................... ............................................. Kérelmező Figyelem! Ezen orvosi szakvéleményben szereplő adatok helyességéért a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 20. § (5)–(7) bekezdései alapján a kiállító felel.

1

A megfelelő válasz aláhúzandó

100


KÉRELEM A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. A kérelmező személyi adatai Neve: ................................................................................................................................................ Születési neve: .................................................................................................................................. Anyja neve: ...................................................................................................................................... Születési hely, év, hó, nap: ............................................................................................................... Lakóhely: ......................................................................................................................................... Tartózkodási hely: ............................................................................................................................ Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................ II. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (A megfelelő pontot kérjük bekarikázni!): a) az alábbi ellátások valamelyikében részesülök: (Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül.) □ egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély □ hadigondozotti pénzellátás □ nemzeti gondozotti pénzellátás □ központi szociális segély □ rokkantsági járadék □ I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás □ magasabb összegű családi pótlék (vagy a kérelmezőre tekintettel folyósítják) csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó): - a Nyugdíjfolyósító szerv igazolása vagy határozata a hadigondozotti pénzellátás nemzeti gondozotti ellátás központi szociális segély rokkantsági járadék rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításáról - a családtámogatási kifizetőhely igazolása vagy határozata a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról. Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a megjelölt ellátást folyósító szerv neve és címe, az ellátás folyósítási száma: ................................................................................................... b) bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú személynek 101


csatolásra került: az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló irat. Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a gondozásba/nevelésbe vételt elrendelő gyámhivatal neve, címe: .................................................................................................................. c) Jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel (Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplő családtagokra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot.) III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok a) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő. Közeli hozzátartozó Családi kapcsolat Születési helye, év, neve megnevezése hónap, nap (születési neve)

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha - a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, - életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását. b) Jövedelemi adatok A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Alkalmi munkavégzésből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem

102


IV. Nyilatkozatok a) A II/a. pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel □ kérem □ nem kérem egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ.) b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat: □ A közgyógyellátás igazolvány kézbesítését postai úton: ................................................... címre kérem. □ A közgyógyellátási igazolványt ........................... megyei egészségbiztosítási pénztárnál személyesen veszem át. (Kérjük x-szel jelölje be a megfelelő választ.) c) Kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelő rész aláhúzandó.), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához. Dátum: ................................................ ................................................ kérelmező aláírása

................................................ kérelmező házastársának/élettársának aláírása

103


Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelmi adatok: Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata. Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozónak számít: - a házastárs, az élettárs; - a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; - az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki = a húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik, = a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, = a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, = korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell! Lakcím: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a társadalombiztosítási járulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett nettó jövedelmi adatokat kell feltüntetni. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor - rendszeres jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző három hónap, - nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem típusai: 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erők, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem. 104


2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési-járadék, álláskeresési-segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

105


KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:45 Név: .............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: ........................................................................................................................... Születési hely, idő: ....................................................................................................................... Anyja leánykori neve: .................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: ........................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ......................................................................................... Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt A háztartásban élő gyermekek száma: ......................................................................................... Telefonszám:46 ............................................................................................................................. Elektronikus levelezési (e-mail) cím:47 ........................................................................................ Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ..................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

45

Születési hely, idő

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 47 Az adat megadása nem kötelező. 46

106

Anyja leánykori neve


IV. A kérelmező jogosultságára vonatkozó egyéb adatok:48 A kérelmező háztartásában élő gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e: igen – nem; Ha igen, e jogosultsága alapján milyen arányú térítési díj kedvezményben részesül: ............ % Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot; – a kérelmező háztartásában élő, 16. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását.

Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 200%-a:

48

27.130 Ft 54.260 Ft

Kérjük a megfelelő választ aláhúzni. 107


INTÉZMÉNY TÖLTI KI Teljes összegű térítési díj: ...................................................................... Ft/ nap Javasolt támogatás: ................................................................................ Ft/ nap ................... % A kérelem indokául szolgáló tény, körülmény, javaslat: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Szentendre, 200 ............................ hó ............ nap

P.H. ................................................... óvoda vezető / iskola igazgató aláírása

108


KÉRELEM FŰTÉSI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai:49 Név: .............................................................................................................................................. Leánykori név: ............................................................................................................................. Állampolgárság: ........................................................................................................................... Születési hely, idő: ....................................................................................................................... Anyja leánykori neve: .................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcím: ........................................................................................................... Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ......................................................................................... Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt Telefonszám:50 ............................................................................................................................. Elektronikus levelezési (e-mail) cím:51 ........................................................................................ Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................ A segély folyósításának alábbi módját kérem:

postai úton – bankszámlára – házipénztárból – természetben

Bankszámlaszám (ha a segély folyósítását bankszámlára kéri): .................................................. A bankszámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... Tartási vagy életjáradéki szerződés jogosultja-e?:

igen – nem

Ha igen, a tartásra kötelezett neve, leánykori neve, születési helye, ideje, bejelentett állandó lakcíme (tartózkodási helye): ..................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: Név

Születési hely, idő

Anyja leánykori neve

49

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. Az adat megadása nem kötelező. 51 Az adat megadása nem kötelező. 50

109


III. A kérelmező által lakott lakásra vonatkozó adatok:52 A kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíme: ........................................................................ A kérelmező által lakott lakás alapterülete: .......................................................... négyzetméter. A lakás fűtésére igénybe vett mód: .............................................................................................. A lakás fűtési költségének havi összege: ..................................................................................... Normatív vagy helyi lakásfenntartási támogatásban részesülök:

igen – nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben természetbeni támogatást kérek, úgy vállalom, hogy a fűtési támogatás összegének megfelelő mennyiségű tűzifa részemre történő kiszállítását követően a vállalkozó által kiállított számla teljesítését igazolom. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát, valamint a jövedelmeket igazoló okiratokat; – a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő személyekre vonatkozó vagyonnyilatkozatot; – a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló okiratot; – a lakás fűtési költségeit igazoló okiratokat.

Az ügyintéző tölti ki! A kérelmező háztartásában élők száma: A kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élők által csatolt jövedelemnyilatkozatok alapján a háztartás összjövedelme: Egy főre eső jövedelem a kérelmező háztartásában: A fűtési költség igazolt havi összege: A lakásfenntartás igazolt havi költsége a háztartás havi összjövedelmének hány százaléka: Nyugdíjminimum 2007-ben: A nyugdíjminimum 200%-a:

52

27.130 Ft 54.260 Ft

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni.

110


JÖVEDELEMNYILATKOZAT53 A szociális ellátást kérelmező neve: ............................................................................................ A kérelmező által igényelt szociális ellátás megnevezése: .......................................................... A nyilatkozatot tevő neve: ........................................................................................................... Születési helye, ideje: ................................................................................................................... Anyja leánykori neve: .................................................................................................................. (Minden, a háztartásban élő cselekvőképes személynek külön-külön nyilatkoznia kell a jövedelméről. A háztartásban élő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy jövedelméről a törvényes képviselőnek kell nyilatkoznia. Amennyiben a törvényes képviselő maga is tesz jövedelemnyilatkozatot, akkor a gondozottja jövedelmét elegendő saját nyilatkozatában – külön – feltüntetnie.) 1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem: ............................................................................... Ft

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:............................................................................. Ft

3.

Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: ............................................................ Ft

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: ................................................................... Ft

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: ........................................................................................ Ft

6.

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: ............................................................................................... Ft

7.

Egyéb jövedelem: ........................................................................................................... Ft

8.

Összes jövedelem: .......................................................................................................... Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Szentendre, 200 . ............................................... ........................................................ A nyilatkozatot tevő aláírása

53

A feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő iratot (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb…) vagy annak másolatát a kérelemhez csatolni kell. 111


Tájékoztató a kitöltéshez Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minősül az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap, - nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát - közlekedési kedvezmény iránt benyújtott kérelem esetében a kérelem benyújtását megelőző évben kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem típusai: 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő iratot (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb…) vagy annak másolatát a kérelemhez csatolni kell!

112


VAGYONNYILATKOZAT

I. A kérelmező személyi adatai Neve: ............................................................................................................................................ Születési neve: .............................................................................................................................. Anyja neve: ................................................................................................................................. Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... Lakóhely: ..................................................................................................................................... Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

113


B. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű: ' a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám a szerzés ideje: ............................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám a szerzés ideje: ............................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 2. Takarékbetétben elhelyezett összeg: a) pénzintézet: ............................................................................................................................... b) összeg: ....................................................................................................................................... 3. Készpénz összege: ..................................................................................................................... 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: a) pénzintézet: ............................................................................................................................... b) összeg: ....................................................................................................................................... 5. Egyéb, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2007–ben 536.600 Ft) meghaladó vagyon: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap ................................................ aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

114


MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS (Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki!) MUNKAVÁLLALÓ ADATAI Családi név: ............................................................................................................................. Utónév: .................................................................................................................................... Leánykori név: ........................................................................................................................ Anyja neve: ............................................................................................................................. Születési hely, idő: .................................................................................................................. Állandó lakcím: ....................................................................................................................... Tartózkodási hely: ................................................................................................................... Adóazonosító jel: .................................................................................................................... Telefonszám: ........................................................................................................................... MUNKÁLTATÓ ADATAI A kitöltésért felelős személy neve: ................................................................................................................. telefonszáma: ................................................................................................................. Cégnév: ................................................................................................................................... Cégjegyzékszám: .................................................................................................................... Székhely: ................................................................................................................................. Telephely: ................................................................................................................................ Telefonszám, fax: .................................................................................................................... Főbb tevékenységi kör: ........................................................................................................... Működés kezdete: ................................................................................................................... Adószám: ................................................................................................................................ A cég felszámolás alatt áll / nem áll

115


MUNKAVISZONY ADATAI Munkavégzés helye: ................................................................................................................ Telefonszáma: ......................................................................................................................... Foglalkozás: ............................................................................................................................ Beosztás: ................................................................................................................................. Munkaviszony kezdete: ........................................................................................................... Havi nettó átlagjövedelem, az utolsó három hónapot alapul véve: ...................................... azaz .................................................................................................................................forint. Családi pótlék: ......................................................................................................................... Levonások a nettó munkabérből: ............................................................................................ A levonás jogcíme: .................................................................................................................. A munkaviszony időtartama: – határozatlan idejű – határozott idejű ............................................. –tól .................................................... –ig. A munkavállaló felmondás alatt áll / nem áll. Ezen igazolást fent nevezett dolgozó részére, a Szentendrei Polgármesteri Hivatalnál történő felhasználás céljából, szociális támogatás megállapításához adtuk ki. Kelt: ............................................................................. .......................................................................... cégszerű aláírás, adószámmal ellátott bélyegző

116


KÉRELEM* VIZITDÍJ VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ A kérelmező neve: ....................................................................................................................... Születési helye, ideje: ................................................................................................................... Anyja leánykori neve: .................................................................................................................. Bejelentett állandó lakcíme: ......................................................................................................... Bejelentett tartózkodási helye (ha van): ....................................................................................... Telefonszáma: .............................................................................................................................. Elektronikus levelezési (e-mail) címe: ......................................................................................... Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám): ....................................................................... A visszaigényelt vizitdíj összege: ............................ Ft A visszatérítés alábbi módját kérem: személyes átvétel (házipénztárból) – postai úton A kérelemhez csatolom a nevemre szóló: - 20 db háziorvosi ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított számlát, nyugtát; - 20 db járóbeteg-szakellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított számlát, nyugtát; - összesen ..........… db, a visszaigénylés tárgyát képező számlát, nyugtát. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Szentendre, .................................... ...................................... kérelmező aláírása Tudnivalók a vizitdíj visszatérítéséről (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló többször módosított 1997. évi LXXXIII. törvény 18/A. §-a és az annak végrehajtásáról szóló többször módosított 217/1997. (XII.01.) Korm. rendelet 5/H. §-a alapján) Vizitdíj-visszatérítés során a biztosított a háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást), illetve a járóbeteg szakellátásért (ideértve a fogászati szakellátást) évi 20-20 alkalmon felül befizetett nem emelt összegű vizitdíjat igényelheti vissza. A 20 alkalmat a háziorvosi és járóbeteg-szakellátások tekintetében külön-külön kell figyelembe venni. A kérelmet a biztosított a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatnál terjesztheti elő legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül. A kérelem tárgyában a Polgármesteri Hivatal a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hoz határozatot. Felhívjuk a biztosítottak figyelmét, hogy amennyiben kérelmüket szerdai ügyfélfogadási napon 8-12 vagy 13-15 óra között személyesen benyújtják a Közigazgatási és Népjóléti Iroda Népjóléti Csoportjánál – feltéve, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt lehet adni –, a kérelemről azonnal döntés születik és amennyiben az ügyfél fellebbezési jogáról lemond, a visszaigényelt összeg készpénzben történő azonnali kifizetése megtörténik.

A visszaigényelt összeg kifizetését követően a becsatolt nyugták, illetve számlák közül a vizitdíj visszaigényléséhez szükséges összeg befizetését igazolókat visszaküldjük a kérelmezőnek.

*

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni. 117


118


119


120


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.