Page 1

3. szám 2012. december 14.

‫בס ״ ד‬ ‫תשע״ג טבת א״‬

‫ויבשר לנו‬ Vivászer Lánu

a Bét Élijáhu – Páva utcai zsinagóga hírlevele

‫ב ית אל י ה ו‬ pavazsinagoga.hu

Hetiszakasz: Mikéc (Mózes 1., 41:1–44:17.) – Háftárá: Ráni vöszimchi (Zechárjá 2,14­4,7) Gyertyagyújtás: 15:38 – Szombat kimenetele: 16:46 (hávdálá után chanukai gyertyagyújtás)

Kedves Barátaim! A zsidó kultúrkörben élőknek és a hagyományok tisztelőinek és meg­ tartóinak ünnepei, ünnepeink kö­ zül számos az ősi, bibliai korból erednek, és messzi idők üzenetét hordozzák. Az eltelt évszázadok, évezredek során persze folyama­ tosan változtak a szokások. Így a Hanukát, a „fény és szabadság” ünnepét is a különböző korokban más­más módon ünnepelték meg, és ezek a szokások jól kifejezték a történelmi kényszer és a túlélés, a fennmaradás fantasztikus erejét. Ha egészen röviden akarjuk meg­ fogalmazni a „fény és szabadság” ünnepének jelentőségét, akkor csak annyit mondjunk hogy egy kicsiny nép a maga ősi hagyo­ mányaiért, a maga hitének és életformájának szabadságáért harcba száll és győz a belső visszavonás és külső elnyomás aránytalan túlereje ellen. Bárhogy magyarázzuk is az eseményeket, bárhogy is igyek­ szünk azokat a józan ész esz­ közeivel hozzáférhetővé tenni, mé­ gis csak azt kell elmondanunk:

csoda, a lélek, a hit, a meggyő­ ződés erejének csodája volt ez a küzdelem és csodája annak a Láthatatlannak, akinek kormány­ zó akaratát emberi küzdel­ meinken, tépelődéseinken, fájdal­ mainkon át csak oly ritkán adatik meg észrevennünk. A Hanuka őrzi a család, az össze­ tartozás erejét és jellegét. Az égő gyertyákat az ablak köze­ lébe helyezzük, fényük hadd vilá­ gítson kifelé, hirdetve a csodát, de világit befelé is, amely megme­ legíti az emberi szívet. Az apró gyertyák legfeljebb fél óráig égnek.

1


Gyenge fényük nem képes bevi­ lágítani még egy kis szobát sem. Mégis, évezredek történelmének visszfénye rajzolódik ki bennük, s a pislákoló lángok meghitt otthonná tudják varázsolni a lakást, a szere­ tet fényeit képesek felébreszteni lelkünk mélyén. Ma már a zsidóságnak nem kell elzárkóznia, nyíltan megvallhatjuk hitünket, hagyományainkat. Ám ahhoz, hogy az apró lángokból újra hitet és boldog örömet merít­ hessünk, meg kell ismernünk, és magunkénak kell éreznünk azokat. Ha szívünk nyitott, a fények tük­ röződni fognak benne! Kérjük a Mindenség Urát és Világ Alkotóját, hogy minél több otthon­ ban lobbanjanak fel ebben az esz­ tendőben is a szeretet a megértés lángjai, és adjanak békés, boldog ünnepet minden családnak. Hag Hanuka Szaméáh! Örömteli fény ünnepét!

• Péntek este a gyertya­ gyújtás előtt, szombat este a háv­ dálá (szombatbúcsúztató szertar­ tás) után gyújtunk. • Változások az imában: minden reggel olvasunk a Tórából, a pusz­ tai Szentély avatási (chanuka = avatás) ajándékait • minden reggel mondunk Teljes Hálélt (ünnepnapi dicsérő zsoltárok) • „Ál hániszim” ünnepi be­ toldás a csendes Ámidá magán­ imában és a bencsolásban (étkezés utáni áldás) egyaránt • a purimi lakoma a fizikai meg­ menekülést ünnepli, a chanukai gyertyagyújtás a szellemi meg­ maradásnak felel meg Hanganyag: http://pavazsinagoga.hu/ /wiki:chanukai_szabalyok Binjomin Zeév HETISZAKASZ: MIKÉC

Amit a tudósok sem értenek

Totha P. Joel rabbi 5 PERC TANULÁS

Chanukai szabályok • Mikor gyújtjuk meg a gyer­ tyákat? A csillagok feljövetele (cét hákochávim) után, amint csak le­ hetséges. (Idén ez 16:30 körül van.) • Chanuka napjaiban dol­ gozni szabad, de amíg a gyertyák égnek (kb. fél óra) a nők nem szok­ tak meláchát (szombaton tilos al­ kotó munkát) végezni.

2

Az ókori Egyiptom volt a korszak metropolisza. A legmagasabb szin­ tű szellemi és világi tudományok, a kultúra virágzott ott. Ezt abból a tényből is megérthetjük, hogy hősünknek, Józsefnek Egyiptom­ ban sikerül olyan adminisztrációt kialakítania, mellyel a hét szűk esztendőt át tudják vészelni, és nem csupán Egyiptom lakossága, hanem a környező kisebb népek is, így József családja, a nomád élet­ módot folytató Jákob és fiai.


Ebben a fejlett kulturális központ­ ban éltek a Fáraó udvari tudósai (chártumim), akiknek azonban minden próbálkozása kudarcba ful­ lad, amikor a Fáraó egyébként nem túl bonyolult álmát (7 kövér tehén ­ 7 sovány tehén, 7 szép kalász ­ 7 aszott kalász) próbálják megfej­ teni. Meg kell értenünk, hogy ezek a tudósok voltak az elit elitje! A számukra rejtélyes álmot pedig manapság egy okosabb kisgyerek is képes megérteni, aki a bibliai történetet most tanulja először. Hogyan lehetséges ez? A válasz kiderül József első reakciójából, amit a Fáraónak mond: „amit I­ten tesz, azt mutatta meg Fáraónak” (Mózes 1., 41,25). Ez az információ hiányzott Fáraó nagy tudományú szakértőinek. Ők ugyanis többistenhitűek voltak, vi­ lágnézetük szerint a világot számos különféle erő (pl. víz, tűz, hegyek, csillagok) uralja, melyek egymással állandó versenyben vannak. Ábrahám „chidusa”, nagy újító felismerése volt az, hogy mindezt a sok erőt felülről egyetlen, magasabb erő, az Ö­való ereje vezérli, aki jósággal irányítja a világot és jót akar teremt­ ményeinek. Amint ezt az utolsó puzzle­darabot a helyére tesszük, az álom egyszerre összeáll: az Ö­ való jót akar tenni az emberekkel, ezért álombeli próféciában mutatta meg Fáraónak, hogy mi vár rá, hogy fel tudjon készülni a nehéz időszakra. Ez mutatja, hogy világnézetünk, hitünk, nem pusztán egyszerű magánügy, belső, lelki kérdés. Ahogyan a világot szemléljük, az hatással van bölcsességünkre, cselekvőképességünkre. Binjomin Zeév

Stern Levente rajza NAGYHATÁSÚ RABBIK

Bevezető Van úgy, hogy nem értjük, I­ten miért sújt csapásokkal. Pedig sok­ szor amit ma csapásnak érzünk, arról később kiderül, hogy olyan változások kezdete, aminek van pozitív hatása is. Ez történt a második Szentély pusztulása ide­ jén. A korabeli zsidók csapásként élték meg, pedig valójában ez adott teret a rabbinikus irányzat kibon­ takozásának és egyeduralkodóvá válásának a zsidó vallásban. A történelem bebizonyította, hogy ez egy életképes vallásgyakorlati for­ ma. A szentélyt le lehet rombolni, erővel bálványszobrokat lehet be­ vinni, a főpap személyére nyomást lehet gyakorolni. Azaz idegen hatalmaknak lehetősége van a vallási élet befolyásolására. Ezzel szemben a rabbinikus irányzat egy decentralizált forma: ha valahol elpusztítják, máshol újra erőre kap. Teret enged a vélemények szabad áramlásának, hogy mindig a tisztább, életképesebb változat formálja a vallás jövőjét. 3


Mi a rabbi? A rabbi a vallás hiva­ tásos tanítója, de nem pap. A pa­ pok a kohénok voltak, akik a levi­ ták közül kerültek ki, a Szentély­ ben szolgáltak. A Szentély pusz­ tulása után a kohénok szerep nél­ kül maradtak, de máig számon­ tartják származásukat. A vallás­ ban a vezető szerepet a rabbik vették át. Papp Zsolt

RECEPT

Vörösboros aszaltszilvás pulyka Hozzávalók 4 fő részére: • 0,8 kg pulykamell • 0,5 kg aszalt szilva • 0,4 kg hagyma • 4­5 fej fokhagyma • mustár • olívaolaj • só, bors • pirospaprika • ízlés szerint egyéb fűszerek • 1 üveg vörösbor Elkészítése: Kb. 24 órával a sütés kezdete előtt az aszaltszilvát berakom egy tálba és ráöntöm a vörösbort, hogy bőven elfedje.

Ugyanekkor csinálok egy pácot a mustár, olaj, fűszerek, fokhagyma, és 0,2 kg hagyma keverékéből. A hagymát és a fokhagymát célszerű ledarálni. Ízlés szerint lehet bele­ rakni egy pici csipőspaprikát is. Ebbe a pácba helyezem a vékonyra felszeletelt húsokat, majd berakom a hűtőbe. Sütés elött a maradék hagymát vékonyra felszeletelem. Itt kell el­ dönteni, hogy milyen tipusú ételt szeretnénk készíteni. Ha kicsit szárazabbat, akkor inkább lapo­ sabb edényben kell csinálni. Ha szaftosabbat, akkor a mélyebb edény a jó választás. A tepsikbe felváltva rakjuk a hús­ szeleteket, a hagymát és az aszalt szilvát. Ez utóbbit a tetejére cél­ szerű rakni. Laposabb tepsi esetében annyi bort kell ráönteni, hogy kb. 1/3­1/4­ig lepje el a keveréket. Mélyebb tepsi esetében ez az arány 2/3­3/4. 200 fokon süssük nagyjából 90 percig. Leveses változat esetében köretnek tudom ajánlani hozzá a rizst vagy a vizes krumplipürét. Szárazabb változathoz még akár a sültkrumpli is passzolhat. Dani séf

Sábát sálom! Git sábesz! A kiadvány szent szövegeket és azok magyarázatait tartalmazza. Kérünk, hogy kidobás helyett gyűjtsd és őrizd, vagy vidd vissza egy zsinagógába!

4

Mikéc-Chanuka-5773  
Mikéc-Chanuka-5773  

a Bét Élijáhu-Páva utcai zsinagóga hírlevele

Advertisement