Výročná správa 2019

Page 1

VÝROČNÁ SPRÁVA

SYTEV

2019


2 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

OBSAH ▶3

Predhovory

▶4

SYTEV

▶5

Náš tím

▶6

Oblasti práce

▶7

Informačné centrum mladých

▶ 10

YC|Mládežnícka klubovňa

▶ 12

Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament

▶ 16

Medzinárodná spolupráca YTEV

▶ 24

Kysucké dobrovoľnícke centrum

▶ 26

Otvorené centrum DofE

▶ 30

Naše ďalšie aktivity

▶ 32

Finančná správa 2019

▶ 34

Sponzori a partneri


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 3

PREDHOVOR Matúš Maljar

▶ Rok 2019 bol pre mňa niečím novým, keďže som začal pracovať v občianskom združení SYTEV. Postupne som sa zdokonaľoval v projektovom manažmente a po čase sa dostavili aj prvé úspechy. Po schválení projektov sme mohli počas leta realizovať športové aktivity, 1. ročník kultúrno-športového festivalu Živé miesta. Dovtedy najväčším projektom bolo organizovanie Letného kina pre verejnosť v našom meste. Počas letných mesiacoch sme pripravili pre občanov 10 premietaní a môžeme povedať, že táto naša snaha bola ocenená aj verejnosťou. V lete sme začali aj s projektom „Vytvorme to spoločne“. V tomto projekte sme usporiadali víkendové vzdelávanie pre mladých poslancov Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu, organizujeme besedy na základných školách a taktiež pracujeme na vytvorení Koncepcie pre prácu s deťmi a mládežou v Kysuckom Novom Meste na roky 2021-2027. Spolu s „parlamenťákmi“ sme pomáhali vytvoriť klubovňu AUTIčko, ktorá slúži deťom trpiacim autizmom. Počas Kysuckého eko-týždňa sme sa zúčastnili viacerých dobrovoľníckych aktivít a skrášľovali tak naše okolie. Zlomovým pre naše občianske združenie bolo schválenie projektu Dobrovoľníctvo KNM a ročná dobrovoľnícka služba dvoch mladých Estóncov u nás v meste. Keď sa obzrieme za rokom 2019, zistíme, že sme vykonali veľa dobrých a prospešných aktivít v našom okolí. Nie vždy všetko ide podľa našich predstáv, ale je to aj o tom, ako sa vysporiadame s týmito prekážkami. V roku 2020 chceme pokračovať a dúfam, že ďalší rok bude aspoň tak úspešný ako bol tento.

Patrik Hyll

▶ Rok 2019 bol v oblasti Erasmus+ ako každý iný - plný prekvapení, noviniek a nových situácií, ktorým bolo treba čeliť. Práve v tomto roku sme nadviazali nové partnerstvá so zahraničnými krajinami. Partnerstvá pribúdajú každý rok, avšak v tomto roku sme našli partnerov, s ktorými pracujeme už dlhodobejšie a na viacerých projektoch. Spolu s nimi sme sa rozhodli pracovať aj na našich vlastných Erasmus+ mobilitách. S odhodlanými dobrovoľníkmi, bez ktorých by sme to nezvládli, sme vytvorili celkovo 3 Erasmus+ mládežnícke výmeny. Šťastnou správou bolo, keď sme sa dozvedeli, že nám schválili dve mládežnícke výmeny, 2 tréningové kurzy vytvorené pracovníkmi SYTEV-u a aj 2 projekty Európskeho zboru solidarity. V roku 2019 sme zorganizovali prvú časť tréningového kurzu, a prijali dvoch zahraničných dobrovoľníkov z Estónska. V roku 2020 nás čakajú celkovo 4 nové projekty. Teší ma aj neustály záujem o mládežnícke výmeny a tréningové kurzy. Erasmus+ sa už naozaj dostal do povedomia mládeže a pracovníkov s mládežou, čo vidieť aj na vyberaní projektov. Mládež už nemá záujem využiť program primárne na cestovanie, ale oveľa viac si začala uvedomovať vzdelávaciu časť, na ktorú je vlastne program zameraný. V roku 2019 sme sa snažili naplno využiť potenciál dobrovoľníctva, ktorý organizácia SYTEV ponúka. Erasmus+ vysielanie spolu s nami koordinovalo približne 8 dobrovoľníkov, väčšina je u nás už vyše pol roka. Písanie vlastných projektov prebiehalo v dobrovoľníckych skupinách, pri jednom projekte nám s prekladom pomohlo približne 20 dobrovoľníkov. V roku 2020 budeme pokračovať v tom čo sme začali, vylepšovať čo sa dá a naďalej ponúkať a vytvárať možnosti pre mladých ľudí vzdelávať sa a spoznávať.


4 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

SYTEV SYTEV je občianske združenie, zameriavajúce sa na ozdravenie spoločnosti cez charitatívnu, výchovno – vzdelávaciu, informačnú a poradenskú činnosť vnášaním kresťanských a morálnych hodnôt sídliace v Kysuckom Novom Meste pracujúce na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. ▶ VÍZIA Poskytnúť každému príležitosť na mobilitu. ▶ POSLANIE Poskytovanie informácií a neformálnych aktivít v regióne Kysuce prostredníctvom rozvoja kompetencií a každodenných aktivít pre deti a mládež. ▶ CIEĽ Podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej, regionálnej, celonárodnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti neformálneho vzdelávania, využívania voľného času, štruktúrovaného dialógu, aktívnej participácie, kultúrno-spoločenskej a dobrovoľníckej činnosti pre verejnosť, vytváranie komunít a spoločenstiev mladých ľudí. ▶ PILIERE

S Y T E V

▶ Slovak - Slovenská organizácia a slovenská mládež. ▶ Youth - Práca s deťmi a mládežou vo veku 13 - 30 rokov. ▶ Traveling - Mobilita mládeže cez Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Višegradský fond a iné. ▶ Education - Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania cez workshopy, seminare, školenia a diskusie. ▶ Volunteering - Cez dobrovoľníctvo a vďaka dobrovoľníkom.


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 5

NÁŠ TÍM

Lukáš Hrošovský CEO, Predseda organizácie

Patrik Hyll Projektový manažér, koordinátor Erasmus+

Matúš Maljar Projektový manažér, koordinátor Kysuckého dobrovoľníckeho centra

Tomáš Poniščjak Pomocný projektový manažér (od novembra)

Patrik Novák Predseda KMMP

Martin Trnka Administratívny pracovník (január - jún)

▶ Zamestnanci V roku 2019 zamestnávala organizácia spolu 5 zamestnancov. ▶ Dobrovoľníci Dôležitou súčasťou nášho tímu sú dobrovoľníci, bez ktorých by nebolo možné organizovať a realizovať také množstvo podujatí a projektov. Bolo ich viac ako 30 a patrí im veľká vďaka.


6 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

SYTEV ▶ Oblasti práce SYTEV v roku 2019 pracoval ako platforma viacerých menších zložiek bez vlastnej právnej subjektivity a každá má svoje špecifické zameranie a smerovanie: • Informačné centrum mladých ICM Informačné služby pre mladých, neformálne vzdelávanie, kampane, workshopy, besedy, školenia… vďaka programu “Služby pre mladých I” • YC|Mládežnícka klubovňa Neformálny, komunitný, bezpečný priestor na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v Kysuckom Novom Meste • Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament Poradný orgán primátora, skupina akčných mladých ľudí od 13 do 30 rokov, hlas detí a mládeže • Medzinárodná spolupráca YTEV Medzinárodná mobilita, realizácia medzinárodných projektov • Otvorené centrum DofE Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu • Kysucké dobrovoľnícke centrum Dobrovoľníctvo detí a mládeže, firemné dobrovoľníctvo


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 7

ICM Informačné centrum mladých ICM Informačné centrum mladých v roku 2019 pokračovalo vo svojej činnosti pod programom “Služby pre mladých I” vďaka podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Offline poskytovanie informácií a workshopy Informačné centrum bolo otvorené počas celého roka denne od 8:00 do 16:30. O konzultácie v informačnom centre sa starali 2 zamestnanci. Informačné centrum poskytovalo svojim klientom - deťom a mladým ľuďom informácie v rôznych oblastiach prostredníctvom konzultácií a informačným materiálov. V roku 2019 bolo vybavených v priestore Informačného centra na ulici Vajanského 221 v Kysuckom Novom Meste viac ako 600 klientov. Informačné centrum počas celého roka organizovalo informačné a vzdelávacie workshopy po základných a stredných školách, v priestoroch informačného centra a na rôznych udalostiach a podujatiach. Za rok 2019 bolo zorganizovaných 61 informačných a vzdelávacích workshopov, aktivít a podujatí. Účastníkov počas celého roka bolo viac ako 1 400. Online poskytovanie informácií Web stránka: sytev.sk ICM stránka: icm.sk/index.php/sytev_kysucke_nove_mesto/ Facebook stránka: fb.com/sytev Instagram stránka: instagram.com/sytev


8 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

ICM ▶ Lukáš Hrošovský Konzultant ICM SYTEV KNM 0910 489 591 lukas@sytev.com V roku 2019 sme sa venovali týmto témam: • • • • • • • • • • • • • • • •

Kariérne poradenstvo Rozvoj podnikavosti Bezpečné zdieľanie názorov / internetová bezpečnosť Podnikateľská gramotnosť Ochrana a podpora zdravia a zdravý životný štýl Spotrebiteľské správanie sa Európske možnosti pre mladých - Erasmus+, Európsky zbor solidarity, DiscoverEU Spoznávanie mimoškolských aktivít Participácia mládeže Mediálna gramotnosť Kritické a analytické myslenie Zvyšovanie kultúry komunikácie Mapovanie potrieb deti a mládeže Príprava strategického dokumentu na prácu s deťmi a mládežou Vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mladých vedúcich Zvyšovanie kvality práce s mládežou


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 9

ICM ▶ Foto


10 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

YC | MLÁDEŽNÍCKA KLUBOVŇA YC|MLÁDEŽNÍCKA KLUBOVŇA 23. 12. 2017 organizácia SYTEV zriadila YC|MLÁDEŽNÍCKU KLUBOVŇU s pomocou mesta Kysucké Nové Mesto a mestského zastupiteľstva. Tento priestor je využívaný na bezpečné, neformálne a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže z Kysuckého Nového Mesta a okolia. Priestor je takisto využívaný pre zasadnutia KMMP a ako Informačné centrum mladých a otvorené centrum Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Klubovňa je otvorená pravidelne každý štvrtok a piatok od 18:00 (Filmové štvrtky a Herné piatky). Takisto sa tu 2x za mesiac konajú Inšpiratívne raňajky, na ktorých mladí sledujú stream na zaujímavú tému a následne o nej diskutujú. Konajú sa tu aj špeciálne akcie, ako Grafika po lopate, Puzzle day, Pizza day, Fandíme našim a mnoho ďalších. V roku 2019 navštívilo YC|MLÁDEŽNÍCKU KLUBOVŇU viac ako 600 detí, mladých a dospelých. Facebook: fb.com/groups/yccko Instagram: instagram.com/yccko

Tomáš Poniščjak Pomocný projektový manažér, správca klubovne tomas@sytev.com


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 11

YC ▶ Aktivity •

Inšpiratívne raňajky

Filmové štvrtky

Herné Piatky

Vďaka podpore:


12 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

KMMP ▶ Informácie Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament Od 22. 01. 2018 organizácia SYTEV spojila aktívne deti a mladých ľudí a stala sa koordinátorom Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament je poradný orgán primátora, ako aj mestského zastupiteľstva. V priebehu roka sa v ňom vystriedalo viac ako 30 detí a mladých ľudí zo základných, stredných a vysokých škôl vo veku 13 - 30 rokov. V roku 2019 prebehlo 12 riadnych zasadnutí. Počas roka sa na zasadnutí 1x zúčastnil aj primátor mesta. Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament zasadá 1x za mesiac, zväčša prvý pondelok v mesiaci v YC|Mládežníckej klubovni alebo v iných priestoroch, keď sa poslanci vopred dohodnú. Zo zasadnutia koordinátor Lukáš Hrošovský spisuje zápisnicu, ktorá sa posiela primátorovi mesta ako aj vedúcemu odboru školstva na mestskom úrade. Taktiež Lukáš reprezentuje parlament v komisii školstva a mládeže mesta Kysucké Nové Mesto, kde reprezentuje činnosť a aktivity, ako aj návrhy členov. Lukáš Hrošovský koordinátor KMMP člen komisie školstva a mládeže

Patrik Novák predseda KMMP

lukas@sytev.com

ycknm@sytev.com

Online informácie: http://sytev.sk/en/category/mmp/ Facebook: fb.com/groups/knmmp/ Instagram: ig.com/yccko/


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 13

KMMP ▶ Náš tím Zloženie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu za rok 2019 Patrik Novák predseda KMMP

Sebastián Komár podpredseda KMMP Monika Haľamová podpredseda KMMP

Tomáš

Slávka

Anička

Jakub

Anička

Tánička

Marek

Katka

Gabika

Patrik

Sofia

Rebeka

Tomáš

Katka

Sami


14 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

KMMP ▶ Aktivity Aktivity KMMP v roku 2019

Deň objatí plyšového medvedíka

Volejbal

Zbierka Hodina deťom 20 dobrovoľníkov

Medzinárodný deň mládeže

Deň Bublín 20 dobrovoľníkov, 100 detí

Deň Objatí KNM - Hug Day

Otvorenie klubovne AUTIčko

Spoznaj kultúru cez školu


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 15

KMMP ▶ Aktivity

Deň autizmu

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo

Deň Zeme

KMMP na plese Medzinárodný deň žien

Silvester s mládežou


16 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

YTEV ▶ Medzinárodná spolupráca Medzinárodná spolupráca YTEV • • • •

Spolu 41 projektov 156 účastníkov Vyše 450 prihlásených Každý tretí účastník sa dostal na Erasmus+ projekt

Krajiny: 1. Švedsko 2. Rakúsko 3. Cyprus 4. Slovinsko 5. Macedónsko 6. Grécko 7. Poľsko 8. UK 9. Nemecko 10. Maďarsko 11. Španielsko • • • •

12. Severné Macedónsko 13. Turecko 14. Rumunsko 15. Lotyšsko 16. Nórsko 17. Taliansko 18. Litva 19. Dánsko 20. Francúzsko 21. Česko 22. Poľsko 23. Holandsko

Celkovo 23 krajín Najviac sa opakujúca krajina bola Turecko Najvzdialenejšia krajina bola - Španielsko - Kanárske Ostrovy Spolu napísané 3 vlastné projekty spolu s 15 dobrovoľníkmi


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 17

YTEV ▶ Foto Realizovaný TC - Stand up against extremism

In this project took part 8 countries: Slovakia, Ukraine, Egypt, Serbia, Palestine, Poland, Moldova, Estonia. We discussed 3 main topics which were the ways on how to deal with conflicts, what stereotypes each country has and what are possible solutions for overcoming extremism. First day we had more ice brakers and the project we stayed in a small city Zagame activities and discussions and lat- kopane. In few months we will organize er on during the week we learnt more similar project, but in Slovakia. I hope information about national conflicts, there will be more people from the previposible ways to its resolutions and at the ous project so that we get to know each end of each day we had cultural evening other better. where we presented our country. Also in All in all, I liked it. For me it was my secthe middle of the week we divided into ond Erasmus plus project, but for Nick it two groups where one group went hik- was the very first one. We had an overing and the other had a city tour. Person- view of the project dynamics. In the next ally, I went on a city tour, because I want- months we will also be writing a project ed to take my time and walk around the together with a help of one of our project city and learn more about it. During managers. Artur Edmond Odar


18 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

ERASMUS+ ▶ Vlastný projekt SHARPEN THINKING 2019/2020 V auguste 2019 som sa, nie síce po prvýkrát v živote, ale po prvýkrát cez organizáciu SYTEV zúčastnila mládežníckej výmeny/ Erasmus+ projektu uskutočnenom vo Wroclave, Poľsku. SYTEV, ako organizácia, mi prišla veľmi otvorená voči mladým ľuďom a keďže sa chcem vo svojej budúcnosti po skončení všetkého štúdia venovať písaniu Erasmus+ projektov pre mládež na školách, chcela som niekde nabrať skúsenosti a SYTEV bol rozhodne tá správna voľba. Umožnil mi, teda okrem všetkého, napísať svoj prvý Erasmus+ projekt, samozrejme za pomoci projektového manažéra Patrika Hylla, ktorý ma popritom naučil zatiaľ všetko, čo viem ohľadom manažmentu projektov a koordinoval ma pri samotnom písaní. Z môjho uhla pohľadu si myslím, že asi najdôležitejšou vecou, na ktorú treba dať pozor, ešte pred samotným písaním, je myslieť na koniec projektu hneď na začiatku. Je veľmi dôležité, aby mal projekt nejakú pointu/zmysel. Bez toho sa nedá pohnúť ďalej, až potom je vhodné rozmýšľať nad tým, kto budú naše partnerské krajiny, u ktorých je potrebné, aby boli adekvátne k téme, ktoré som sa taktiež naučila oslovovať. Ďalšia nevyhnutná vec je harmonogram, kde treba zaplniť celý týždeň aktivitami, odhadnúť ich približné trvanie, myslieť aj na materiály, ktoré budú počas nich používané, kvôli následnému manažovaniu rozpočtu, či majú zmysel a súvisia s témou… Následne nahadzovať všetky potrebné informácie do vopred nato-určeného programu. Naučila som sa aj pracovať omnoho lepšie s programom Excel, Word a zoznámila som sa s programom Teams. Zuzana Gabrišová


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 19

ERASMUS+ ▶ Projekty Dobrovoľníctvo KNM V roku 2019 sme sa po prvýkrát zapojili do programu Európsky zbor solidarity a momentálne hostíme dvoch mladých dobrovoľníkov z Estónska. Chalani k nám prišli v októbri a spoločne sa snažíme rozvíjať dobrovoľníctvo na Kysuciach. Keďže ovládajú viacero cudzích jazykov, nadviazali sme spoluprácu so základnými školami v Kysuckom Novom Meste a Estónci tak asistujú na hodinách cudzieho jazyka a obohacujú vyučovací proces. Pre mládež je to zaujímavá časť vyučovania a majú tak možnosť stretnúť sa s rozdielnou kultúrou, zlepšujú sa v cudzom jazyku a dozvedajú sa množstvo nových informácií. Takouto formou rozvíjame prácu s mládežou, dobrovoľníctvo, snažíme sa zvyšovať úroveň participácie mladých ľudí v našom meste a vytvárať aktivity atraktívne pre mládež. Svetové dni v meste Táto iniciatíva prišla od mladých poslancov z Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Z mapovania potrieb sme zistili, čo mládeži v našom meste chýba a práve týmto projektom dokážeme zastrešiť aj aktivity, ktorých v našom meste nie je dostatok. Snažíme sa poskytnúť mladým ľuďom či už športové, ale aj kultúrne vyžitie. Mládežnícki poslanci nám pomáhali pri realizácií projektu Letného kina a na rok 2020 si naplánovali aktivity, ktoré im pomáhame realizovať. Aj vďaka tomuto projektu môžeme opätovne realizovať naše úspešne akcie ako napríklad Medzinárodný deň žien, kde mladí poslanci rozdávajú kvety v uliciach v Kysuckom Novom Meste, Deň objatí, Deň bublín, ale aj upratovanie mesta na Deň Zeme.


20 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

ERASMUS+ ▶ Projekty TC - Training course 2019 Practise makes entrepreneurs Nemecko Participate Rakúsko Mindful team management Taliansko Improve Leadership Skills through Storytelling-PASTs

Turecko

I NEE[T] ART Cyprus Guiding Counter-Identities in Shaping Collectivities

Cyprus

Social inclusion of Minorities through HRE”

Macedónsko

Volunteering Opportunities Spojené kráľovstvo Souls without frontier Nemecko Improvesation Španielsko Youth are the voice Španielsko Boarding games

Španielsko

Roma mobile books Macedónsko Volunteering opportunities Greece

Grécko

Learning to grow Rumunsko Thinking habit Lotyšsko Boosting self-confidence

Litva

AVP + YE 2019 Sustainable-oriented solutions for youths

Dánsko

Story hunting

Francúzsko

On the other side of the screen

Poľsko

Reason 2b together Netherlands

Holandsko


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 21

ERASMUS+ ▶ Projekty YE- YOUTH EXCHANGE

2019

Nature Spirit

Švédsko

Discover

Turecko

Encourage Yourself

Litva

Give blood, Give us life

Turecko

Global annihilation in Izmir

Turecko

Grandma’s wedding chest

Turecko

Migration Perspectives

Grécko

My home, Your home

Španielsko

Drugs aren’t sweets

Poľsko

I am just a child

Turecko

YOUTHGAMES CHAPTER1

Turecko

Active youth, strong Europe, common Maďarsko future Gender roles

Dánsko

Less Food Loss Youth Exchange project

Maďarsko

Migration Study Visit-2

Turecko

Youth in the move

Rumunsko

Cycling recycling

Turecko

Capture Nature

Nórsko

In the end we are all human

Turecko

Healthy nature

Nórsko

Spolu napísané 4 vlastné projekty spolu s 15 dobrovoľníkmi.


22 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

ERASMUS+ ▶ Projekty Schválené projekty organizácie SYTEV v roku 2019: 2019-2-SK02-KA 105-002160

2019/ 2020

Erasmus+

Stand up against extremism

2019-3-SK02ESC31-002315

2020

ESC

Svetové dni v meste

2019-2-SK02ESC11-002158

2019/ 2020

ESC

Dobrovoľníctvo KNM

2019-3-SK02KA105-002268

2020

Erasmus+

Youths Preventing Extremism

2019-3-SK02KA105-002366

2020

Erasmus+

Sharpen thinking

2019-3-SK02KA105-002365

2020

Erasmus+

Let’s go 0 waste

V roku 2019 prebiehalo vysielanie na Erasmus+ vďaka pomoci ôsmich dobrovoľníkov.

Najzaujímavejší projekt: Less food loss - účastníci pripravili vlastný džem a chlieb.

Nové spolupráce v oblasti Erasmus+: Gymnázium Hlinská Žilina


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 23

ERASMUS+ ▶ Fotky


24 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

KDC ▶ Informácie Kysucké dobrovoľnícke centrum V roku 2016 sme získali štandard kvality v práci s dobrovoľníkmi od Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií “S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme.” Ako čas plynul, aj naše dobrovoľnícke aktivity sa čoraz väčšmi rozširovali a od roku 2018 sme začali pravidelne koordinovať dobrovoľníkov a organizovať dobrovoľnícke aktivity v našom meste práve cez Kysucké dobrovoľnícke centrum (KDC). V roku 2019 sme usporiadali viacero dobrovoľníckych iniciatív. Na Deň Zeme pravidelne organizujeme celomestské upratovanie, na ktorom sme spolupracovali so školami, ale taktiež aj s mestom Kysucké Nové Mesto. Členovia KDC upratovali okolie nábrežia rieky Kysuca, garáží na Clementisovej ulici a taktiež okolie čističky. Ďalej sme počas Európskeho týždňa dobrovoľníctva upratovali okolie mesta, spolu s ďalšími dobrovoľníkmi sme upratovali židovský cintorín, ktorý bol v dezolátnom stave a zapojili sme sa do iniciatívy World CleanUp Day, teda Uprac(me) si mesto! Následne sme premenili nevyužívané priestory v Dome služieb na kanceláriu pre pracovníkov SYTEV-u a spolupodieľali sme sa na renovácii priestorov klubovne AUTIčko, ktorá slúži pre deti trpiace autizmom a spolu s dobrovoľníkmi sme namaľovali železničný podchod. Naši dobrovoľníci sa opäť zúčastnili aj Dňa objatí (Hug Day), Dňa bublín (Bubble day) a taktiež pomáhali pri mestskej Šarkaniáde, na Deň detí, maľovaní energoblokov, šachovnice na námestí, realizácii Letného kina…

Matúš Maljar Koordinátor KDC matus@sytev.com


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 25

KDC ▶ Foto

Šachovnica

Maľovanie kancelárie SYTEV

MDD

AUTIčko

Deň Zeme a Uprac(me) si mesto

Energobloky

Židovský cintorín

Účasť na oceňovaní Srdce na dlani a spolupráca so Žilinským dobrovoľníckym centrom počas týždňa dobrovoľníctva


26 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

DOFE ▶ Otvorené centrum DofE Už viac ako 2 roky sme súčasťou Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Organizácia SYTEV sa stala súčasťou DofE od 04. 12. 2017. V roku 2019 centrum pokračovalo vo svojej činnosti. V priebehu januára - júna si 10 účastníci plnili svoje ciele v oblastiach šport, talent a dobrovoľníctvo. V priebehu marca - júna sa vyškolili 8 účastníci v oblasti dobrodružnej expedície a absolvovali dobrodružné expedície. V septembri nastal slávnostný moment a 6 účastníkov - absolventov programu bolo ocenených na slávnostnej ceremónií. Od októbra sa do DofE zapojilo 18 účastníkov, či už ako pokračovatelia alebo noví účastníci. Na bronzovej úrovni 10 účastníci, na striebornej úrovni 6 účastníci a na zlatej 2 účastníci. Počas roku 2019 sme rozšírili tím DofE v organizácií SYTEV o 4 vedúcich a tak tím DofE pozostával z 1 koordinátora centra, 9 vedúcich centra a 4 expedičákov centra. Zloženie tímu DofE 2019 Lukáš Hrošovský Koordinátor otvoreného centra DofE

Patrik Hyll vedúci programu, školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície DofE


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 27

DOFE ▶ Náš tím Klára Babuljaková vedúca programu, školiteľka a hodnotiteľka dobrodružnej expedície DofE Lukáš Janáčik vedúci programu DofE

Miroslava Mačejková vedúca programu DofE Viktor Cabúk školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície DofE Martina Hrebeňárová vedúca programu DofE Michaela Kardohelyová vedúca programu DofE

Lucia Krišťaková vedúca programu DofE Eliška Stoklásová vedúca programu DofE


28 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

DOFE ▶ Foto


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 29

DOFE ▶ Foto


30 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

NAŠE ĎALŠIE AKTIVITY ▶ Otvorenie klubovne AUTIčko

Letné kino

Živé miesta - kultúrno-športový festival

Európsky týždeň športu


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 31

▶ Foto Európsky týždeň mobility

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Koledovanie Dobrá novina

Čo deti a mladí v meste Kysucké Nové Mesto chcú a potrebujú - mapovanie potrieb

Pracovné stretnutia IUVENTA

Stretnutia a akvitity ZIPCeM


32 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

FINANČNÁ SPRÁVA ▶ 2019

Príjmy Z darov a príspevkov 290 €

Z dotácií 88 390,67 €

Z členských príspevkov 7 890 €

Ostatné 480,80 €

Dotácie: • • • • •

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Žilinský samosprávny kraj Úrad vlády SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Operačný program Ľudské zdroje

• • • • • •

Nadácia pre deti Slovenska Nadácia EPH Nadácia KIA MOTORS SLOVAKIA Vyšehradský fond Mesto Kysucké Nové Mesto Eurodesk


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 33

Výdavky Zásoby 9 710,40 €

Prevádzková réžia 21 586,32 €

Služby 17 792,02 €

Sociálny fond 76,02 €

Mzdy, poistné a príspevky 22 529,49 €

Ostatné 2 508,40 €

Dary a príspevky iným subjektom 17,00 €


34 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

SPONZORI A PARTNERI ▶

Kysucké Nové Mesto

Mestské kultúrno-športové stredisko


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 | 35

ĎAKUJEME VÁM! ▶

Gymnázium Hlinská

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti


SYTEV IČO: 50  001 248 DIČ: 21 20 619 446 Korešpondenčná adresa: Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto Kancelária, ICM, YC|Mládežnícka klubovňa Vajanského 221, 024 01 Kysucké Nové Mesto Kontakt: office@sytev.com +421 910 489 591 www.sytev.sk Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a. s. IBAN: SK17 0900  0000  0050 7884 4716

WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

KOPÍROVANIE A ĎALŠIE ŠÍRENIE TOHTO MATERIÁLU JE POVOLENÉ LEN S PODMIENKOU UVEDENIA AUTORA A ZDROJA.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.