Page 1

Ortaid & Lähetys

In o

SYYS

Mistä tahansa paikasta voi tulla ylösnousemuksen paikka, jos Kristuksen nöyryys on elämäsi tie. Jos sinulla on rakkautta koko maailmaa kohtaan, koko maailmasta tulee kaunis.” Äiti Gavrilia (1897–1992)

Nro 18 3/2011

Kouluta

nuori!

Syyskeräyksellä tuetaan pyhän Sostheneksen koulun oppilaiden koulumaksuja Tansaniassa. Yhden oppilaan lukuvuosi maksaa noin kuusisataa euroa.

Ortodoksinen Lähetys

Ortodoksisen Lähetyksen tukemassa pyhän Sostheneksen oppikoulussa opiskelee tänä lukuvuonna 36 ortodoksia. Heistä suurin osa on papiston tai muiden kirkon työntekijöiden lapsia. Ortodoksinuorilla ei ole etuajo-oikeutta suosittuun kouluun, vaan heidän täytyy läpäistä sama pääsykoe kuin muidenkin nuorten. Koulussa on yli kolmesataa oppilasta. ”Opetustilojen kapasiteetti on ylittynyt, koska tilat on alun perin suunniteltu 250 koululaiselle”, kertoo Tansaniassa elokuussa vieraillut Outi Vasko. Tansaniassa koulutiloista on suuri pula. Sostheneksen oppikoulu on Mwanzan hiippakunnan perustama ja kirkko avustaa ortodoksinuorten kouNuorten koulutus kehittää lumaksuja. Yhden lukuvuokirkkoa ja koko den hinta sisäoppilaitoksesyhteiskuntaa. sa on kuusisataa euroa. Tästä

Syyskeräys KOULUTa nuori! Keräyksellä tuetaan Sostheneksen koulun oppilaiden koulumaksuja Tansaniassa. Keräysaika: 14.9.–30.10.2011 Keräystili: OP 529002–2305047 Viite: 55615

summasta hiippakunta maksaa vähintään puolet, joskus enemmänkin. Hiippakunnalle koulun ortodoksioppilaiden koulumaksujen kustannukset ovat noin kymmenentuhatta euroa vuodessa. Vasta kolme vuotta sitten avattu Sostheneksen koulu on menestynyt loistavasti kansallisessa arvioinnissa. Tansanialaisessa koulutusjärjestelmässä koulut pisteytetään vuosittain oppilaiden koetulosten mukaan. ”Sostheneksen koulu on läntisen Tansanian koulupiirin parhaimpia oppilaitoksia. Mwanzan hiippakunnalle tämä on tärkeä ja positiivinen asia”, sanoo Outi Vasko. Malaria-alueella sijaitsevalle koululle on myös rakennettu terveysasema, jossa työskentelee lääkäri. Tämä on osaltaan auttanut nuorten oppimistulosten kehittymistä. Tule mukaan tukemaan tansanialaisten nuorten koulutusta ja tulevaisuutta! Lisätietoja: Ortodoksisen Lähetyksen toiminnanjohtaja Aino Nenola, aino.nenola@ort.fi, 044 590 7000. l

Hiv – unohdettu pandemia? Jäikö huoli hiv-tartunnoista ja aidsiin kuolleista 1980–90-luvulle? Hi-virus vaikuttaa yhä kymmenien miljoonien ihmisten elämään ja uudet tilastot Suomesta kertovat, ettei hiv-tartuntaa osata enää varoa. Ortaid ja Ortodoksinen Lähetys järjestävät kaksi iltaseminaaria ”Hiljaa hivistä? – Kirkosta keskustelun paikka”. Tule keskustelemaan ja päivittämään tietosi. Seuraa ilmoittelua seurakuntalehdissä. Espoo 2.11. klo 18 Herman Alaskalaisen kirkko Jyväskylä 9.11. klo 18 Vanha sali

··


Ruokaa joululahjaksi!

Perinteinen joulupaastokeräys alkaa marraskuun puolivälissä. Lapset Karjalassa ja Keniassa saavat joululahjaksi päivittäisen lämpimän aterian. Riittävä ruuansaanti on elintärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle. Vanhemmat kantavat huolta lapsistaan niin kehitysmaissa kuin Suomessakin.

a sastoll eho-o aa puht n e eid gramm yntyn Vastas yttää 1 450 hän vähem ä ä n v e a n h tä ieo vaak ltaa. S utta pienis . Nosu k a t das en, m uolestua h ja uin eil män k ta ei pitäisi psen syliini is la a lu a n e s e t k is h la ko n ja kenko uin hä kotan nu en verran k htaa. Tuon s a . k n ia syötä uin taas nu ljon voim a k p o n e lä o n ie enn i ole v nitessa pain n. e a ll e n u nii kois een p Hyvä Uudell grammaa. an pieneen teta haut 17 nouss aidosta saa ta nenä-ma t m u e t h t ti o on iLopu hitaas mänlanka a. Jon a a s ika vat . Elä käksi a pitkin skoa, letkua aikalleen pit n täynnä u aisi o p a ni jaks pattu maitopisar tä pie t e , n a e t aut kain n äiti ja rakk n tytö e r o toivoa asvaa.” u –N k elää ja

Lapsuus tallella

Diakoniatyön arjessa kohdataan iloja ja suruja. Lasten kanssa tehdään tavallisia asioita, jotka rytmittävät päivää ja antavat onnistumisen tunteita.

Rajan takana Karjalassa seurakunnat tekevät pienillä voimavaroilla sen, minkä pystyvät. Monella suomalaisella on lukkarinrakkautta rajan taakse. Karjalaisia tuetaan tavaralahjoituksilla ja suoraan diakoniatyön kautta.

Utešenien ylläpitämä päiväkeskus Petroskoissa tarjoaa lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja päivittäisen lämpimän aterian.

Apua Itä-Afrikan kuivuuteen

Kuivuustilanne Afrikan sarvessa paheni kesän aikana ja YK julisti Somaliaan nälänhädän. Naapurimaihin Keniaan ja Etiopiaan alkoi virrata tuhansia aliravittuja pakolaisia päivittäin. Alueilla, joissa maata pystytään viljelemään, tämän vuoden sadosta tulee elintärkeä. Sadekauden odotetaan alkavan vasta marraskuussa. Ortodoksinen Lähetys jatkaa Loberen alakoulun ruoka-

Ortaid

Uutisia maailmalta Ortaidin Haik-hanke on rakentanut Etiopian maaseudulle kastelujärjestelmän, jonka avulla paikalliset pystyvät viljelemään maata ja kasvattamaan vihanneksia. ohjelman tukemista Keniassa. Koulussa on noin kolmesataaviisikymmentä oppilasta, joille tarjotaan suomalaisten ortodoksien tuella kaksi ateriaa päivässä. Kenian ortodoksisen kirkon arkkipiispa Makarios kertoo, että vuonna 2010 aloitettu koulun ruokaohjelma toimii todella hyvin. Koululaisten oppimistulokset ovat parantuneet merkittävästi ja nyt koulu on yksi alueen parhaimpia.


Ihmisiä ja ilmiöitä

”Olen koulutukseltani puutarha-agronomi ja teologian maisteri. Minulla on puutarhaalan yritys. Kausiluonteisen työn vuoksi voin myös opettaa uskontoa ja vetää katekumeniryhmää. Haluan olla avoin erilaisille tehtäville kirkossa ja tarttua siihen, mihin kirkko minua kutsuu. Olen kiitollinen siitä, että minua on pyydetty tähän – jälkeenpäin muut voivat arvioida, miten olen pystynyt kutsumustani toteuttamaan, miten omalta osaltani olen ollut mukana rakentamassa kirkkoa. Minulla on kokemusta Itä-Afrikasta 1990-luvun alusta. Työskentelin muutamia vuosia Tansaniassa ja Zimbabwessa YK:n projektissa, jossa kehitettiin puutarhatuotteiden vientiä. Uskon, että nyt vähän varttuneempana pystyn ymmärtämään paremmin, miten haastavia kulttuuriset ja kielelliset erot ovat. En tunne Kasikizin seminaarilaisten ajattelutapaa enkä kokemusmaailmaa. Tulee olemaan vaativaa luoda sellainen opetuksellinen vuorovaikutus, jossa opettamani aihepiirit (raamattutieto, kirkko- ja liturginen historia, maatalousaineet) muotoutuisivat oppilaissa eheiksi kokonaisuuksiksi. Haluan kuitenkin ponnistella pystyäkseni edes hetkittäin ylittämään tämän kulttuurisen muurin. Teologisten aiheiden lisäksi tutustumme trooppiseen maanviljelykseen ja yritys/osuuskuntatoimintaan. Yritän myös kartoittaa mahdollisuuksia liittää Tansanian ortodoksisen kirkon yhteisöjä maatalouden kehittämisprojekteihin. Toivon, että kahden kuukauden pilottiprojektin aikana seminaarilaiset ehtivät hyväksyä minut opettajakseen. Toivon myös, että työssä syntyisi yhteisiä hetkiä, jotka ylittävät kulttuuri- ja kielierot ja saisimme yhdessä tuntea rakkautta yhteistä ortodoksista kirkkoamme kohtaan.” l

Ortodoksisen Lähetyksen neljäs missiotiimi työskenteli opetustehtävissä nuortenleirillä Tansaniassa heinä-elokuussa. Nuor-

is

Jo h a n Sl ät

Helsinkiläinen Johan Slätis lähtee marraskuussa kahdeksi kuukaudeksi Kasikizin pappisseminaariin opettamaan teologiaa ja maanviljelyä.

d

Missiotiimi työskenteli Ibalessa

Ortodoksinen Lähetys

ortai

Ortaid on tehnyt perustamisestaan lähtien yhteistyötä Karjalan tasavallan seurakuntien ja Utešeniesäätiön kanssa. Utešenien kautta tutuksi on tullut myös petroskoilainen Olga ševtšuk. Hän on tehnyt diakoniatyötä lähes koko elämänsä, ja samaa polkua seuraavat hänen aikuiset lapsensa. ”Enhän minä muuten näkisi lapsiani, elleivät he olisi töissä toimistollani”, Olga nauraa lämpimästi. Diakoniatyö on vienyt ahkeran naisen sydämen ja kaiken ajan. Olga aloitti diakoniatyön tekijänä hiippakunnassa, joten kirkolliset toimintatavat ovat hänelle tutut. Hiippakunnasta Olga ševtšuk siirtyi Utešenie-säätiön palvelukseen. Säätiön nimi on suomeksi Lohdutus, mikä kuvaa hyvin toiminnan ydintä. Utešenien ylläpitämässä päiväkeskuksessa syrjäytymisuhan alla elävät lapset ja nuoret pääsevät turvalliseen ympäristöön tekemään arkisia asioita. ”Tällä hetkellä päiväkeskuksessa käy päivittäin muutama kymmenen 9–13-vuotiasta lasta”, Olga kertoo. Lapsista 60 prosenttia on tyttöjä. Kesäaikaan Petroskoin alueen lapset kokoontuvat leireille telttailemaan. ”Tänä vuonna kokeilimme ensimmäistä kertaa 50 lapsen suurleiriä, jonne kutsuttiin osanottajia monelta kylältä. Heinäkuun leirillä oli mukana lapsia muun muassa Aunuksesta ja Kalevalasta. Kokemus oli hyvä, ja luulen, että yritämme sitä uudestaan.” l

Johan matkustaa Tansaniaan

Uutisia maailmalta tenleiri järjestetään joka vuosi eri puolella Mwanzan valtavan suurta hiippakuntaa. Leirin paikaksi oli valittu tänä vuonna Ibalen kylä, jota ympäröivällä seudulla on paljon ortodoksisia yhteisöjä. Nuortenleirien tavoitteena on, että jokainen leirille osallistunut nuori voi viedä oppimansa uudet tiedot ja taidot omaan seurakuntaansa.

Anneli Pietarinen lauloi nuorten kanssa kirkko- ja kansanmusiikkia.

Suomalaiset ovat auttamishaluisia

Talouden taantumasta huolimatta ihmisten halu auttaa vaikeissa elinoloissa eläviä ihmisiä ei ole laantunut. Suuren paaston keräykseen lahjoitettiin ennätykselliset 19 000 euroa naisten koulutukseen Moldovassa ja Keniassa. Kevään ja kesän aikana Ortaidin katastrofi- ja kesäkeräyksiin on lahjoitettu yhteensä lähes 13 000 euroa. Keräyslahjoitukset on lähetetty Japanin tsunamialueelle ja Etiopiaan ruokaturvan parantamiseksi. Ortodoksisen Lähetyksen

missiotiimitoimintaa on tuettu 8 500 eurolla. Ortaid ja Ortodoksinen Lähetys kiittävät lämpimästi kaikkia lahjoittajia.

Asiaa uskonnonvapaudesta

Ekumeeninen Vastuuviikko 23.– 30.10. herättää keskustelua uskonnonvapauden toteutumisesta ja sen vaikutuksesta kehitykseen ja rauhan edistämiseen. Vastuuviikolla järjestetään tapahtumia seurakunnissa ympäri Suomen. Lisätietoa Vastuuviikosta ja uskonnonvapaudesta osoitteessa: www. vastuuviikko.fi.


Projektipäällikkö Riina Nguyen 044 336 7064, riina.nguyen@ort.fi Hankekoordinaattori Minna Rasku 044 756 7078, minna.rasku@ort.fi Humanitaarisen avun koordinaattori Rainer Ressler 040 575 5349, rainer.ressler@ort.fi Ortodoksinen Lähetys ry PL 703, 00101 Helsinki www.kirkkotoimii.fi/missio ortodoksinen.lahetys@ort.fi Toiminnanjohtaja Aino Nenola 044 590 7000, aino.nenola@ort.fi Ortaid ja Lähetys ovat muuttaneet! Ortaidin ja Ortodoksisen Lähetyksen toimisto sijaitsee osoitteessa Liisankatu 29 A 6 (2. krs), 00170 Helsinki.

Toivon lahja

Mitä lahjaksi ystävälle? Toivon lahjalla tuet Ortaidin kautta vesipisteen rakentamista Etiopiaan, •  pohjoisessa sijaitsevan Haikin alueen asukkaille. Puhdas juomavesi on elinehto. Etiopiassa veden hakeminen on naisten työtä ja vie paljon aikaa päivästä. Lahjallasi parannetaan vesihuoltoa ja vapautetaan naisten aikaa muihin tehtäviin.

• 

Ortodoksisen Lähetyksen kautta tuet äitiliittoja Itä-Afrikassa. Seurakuntien äitiliitot tukevat kirkkoa keräämällä varoja esimerkiksi orpolasten hyväksi. Lahjallasi tuetaan Kenian ja Tansanian ortodoksisten kirkkojen äitiliittojen pienyritteliäisyyttä – vaikkapa ompelukoneella.

Katso muut lahjat www.kirkkotoimii.fi/ toivonlahja Uusia Toivon lahjoja marraskuussa!

Lahjoita Ortodoksisen Lähetyksen tilit: Lahjoitus- ja jäsenmaksutili: OP 529002–2299133 Keräystili: OP 529002–2305047 Keräyslupa: 2020/2010/4607

Ortaidin tilit: Lahjoitus- ja jäsenmaksutilit: OP 548005–216435 ja Nordea 147030–254956 Keräystili: OP 548005–223308 Keräyslupa: 2020/2010/4109

Vuoden 2011 lopussa Ortodoksisen Lähetyksen ja Ortaidin rekistereistä poistetaan jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan vuoden 2008 jälkeen.

Jäsenyyslipuke Liity Ortaidin ja/tai Ortodoksisen Lähetyksen jäseneksi postittamalla jäsenyyslipuke järjestöjen toimistolle. Jäsenet saavat säännöllisesti tiedotteita järjestöjen toiminnasta ja projektien edistymisestä. Ortaidin jäsenmaksu 10 /vuosi Ortaidin kannatus- ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu 50 /vuosi Ortaidin ainaisjäsenmaksu 150  Ortodoksisen Lähetyksen jäsenmaksu 10 /vuosi Ortodoksisen Lähetyksen yhteisöjäsenmaksu 100 /vuosi

Postimerkki

Ortaid & Ortodoksinen Lähetys

Nimi:

PL 236

Osoite:

00101 Helsinki

Sähköposti: Päiväys ja allekirjoitus:

Ortaid & Lähetys Info / Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu ry:n ja Ortodoksinen Lähetys ry:n tiedotuslehti. Toimittajat: Aino Nenola ja Riina Nguyen Ulkoasu: Kuvitella Paino: Eräsalon Kirjapaino Oy

Ortaid – Ortodoksisen kirkon ulkomaan­apu ry PL 236, 00101 Helsinki www.kirkkotoimii.fi/ortaid ortaid@ort.fi

Info 3/2011 Syysinfo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you