Page 1

Ortaid & Lähetys

In o

Perimmäisen olemuksensa kautta kirkko, Kristuksen ruumis, kutsuu jäseniään tulemaan parantumisen yhteisöksi. Vaikka hivistä ja aidsista johtuvat ongelmat ovat laajoja ja monimutkaisia, kirkolla on kyky toimia parantavana kanssakulkijana kaikille niille, joiden elämää hiv tai aids koskettaa.

het ys

Nro 16 1/2011

Ortodok

kirkon voimavarana luominen ratkaisevat paljon. Samalla tavoin Itä-Afrikan hiv- ja aids-tilanteen parantamiseksi on edettävä yhteisö yhteisöltä. Kenialaisten nuorten naisten koulutuksen kautta ajantasainen hiviä ja aidsia koskeva tieto jalkautuu seurakuntatasolle. Samalla on muistettava, että kirkko on yhteisö, jonka tulisi rakentaa parem-

Suuren paaston keräys Naiset kirkon voimavarana Keräyksellä tuetaan ihmiskaupan vastaista työtä Moldovassa ja naistyötä Keniassa. Keräysaika: 7.3.–24.4.2011 Keräystili: OP 548005-223308 Viite: 12085

Kirkon, Kristuksen ruumiin, jäsenet kannattelevat toinen toisiaan.

paa maailmaa yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Paikalliskirkkojen johtajien ja jäsenten tuki ja siunaus kansainvälisen diakonian toteuttamiseen on ensiarvoisen tärkeää. Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään – ihmisoikeuksia parannetaan päivä kerrallaan. Chisinaun ja koko Moldovan metropoliitta Vladimir on lähettänyt lämpimät kiitoksensa moldovalaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Ihmiskaupan laajuus ja vaikutukset otetaan kirkossa vakavasti. Myös kenialaisten ortodoksien esipaimen siunaa yhteistyön suomalaisten kanssa. ”Tuemme mielellämme seurakuntien naisten kouluttamista hiv- ja aids-asiantuntijoiksi. Oikean tiedon jakaminen on ensiarvoisen tärkeää”, toteaa Kenian arkkipiispa Makarios. l

Toivon lahja Muuta maailmaa!

O rtai d

Kanna paastolahja!

Kirkon suuren paaston keräyksellä tuetaan ihmiskaupan vastaista työtä Moldovassa ja pyhäkouluopetusta Keniassa. Käytännössä tämä tarkoittaa naisten voimaannuttamista koulutuksen avulla. Keniassa on 1,5 miljoona hiv-positiivista ihmistä ja 1,2 miljoonaa aids-orpoa. Vuonna 2009 80 000 ihmistä kuoli aidsiin. Moldovalaisia ihmiskaupan uhreja arvioidaan olevan vuosittain 27 000, mikä on yli prosentti koko maailman ihmiskaupan uhreista. Ihmiskaupan kaltaisen globaalin ilmiön tunnistamiseksi on lähdettävä liikkeelle paikallistasolta – ennaltaehkäisevä työ ja uusien työmahdollisuuksien

sinen Lä

Naisten ja tyttöjen koulutus on yksi avaintekijöistä yhteiskunnallisessa muutoksessa ja kehityksessä. Kirkon toiminta rakentuu paljolti naisten työn varaan niin vauraissa valtioissa kuin kehittyvissä maissa.

Toivon lahjoja riittää – kouluruokailu Keniaan, tipuja Etiopiaan, Raamattu Tansaniaan ja talvivaatteita Karjalaan. Katso tilaustiedot www.kirkkotoimii.fi/ toivonlahja tai kysy lomaketta seurakunnasta tai Ortaidin ja Ortodoksisen Lähetyksen toimistosta (yhteystiedot takasivulla).


Hiv/aids-osaava kirkko

Ihmiskauppaa kitkemässä

välittää

Työperäinen ihmiskauppa on Suomessa todellisempaa kuin uskottiin. Rakennuksilla, siivousyrityksissä, ravintoloissa ja puutarhoilla riistetään surutta ihmisten oikeuksia.

Ortaid

Television ajankohtaisohjelma kertoo suomalaisen siivousfirman ulkomaalaisista työntekijöistä, jotka ovat joutuneet tekemään päivittäin työtä alipalkattuina hyvin kurjissa oloissa. Sama alistamisen kulttuuri toistuu erään poliisin kertomuksessa suomalaiselta maatilalta, josta löytyi eläinrääkkäystapauksen yhteydessä epäinhimillisissä oloissa eläneitä itäeurooppalaisia työntekijöitä. Jutun tutkinta jatkuu. Työmarkkina- ja kansalaisjärjestöt kokoontuivat poliitikkojen ja asiantuntijoiden kanssa yhteiseen seminaariin Helsingin säätytalolla 3.–4.2. kuulemaan viimeisimmät tiedot ihmiskauppatilanteesta. Maailmassa arvioidaan olevan 2,4 miljoonaa ihmiskaupan uhria, joista lähes puolet on lapsia. Työperäinen ihmiskauppa on laajaa ja suunniteltua suurten voittojen bisnestä – laittomille työmarkkinoille katoaa ihmisiä ja miljardeja. Ihmisoikeuksien kannalta tilanne on kestämätön. Ihmiskaupan kohdemaissa kuten Suomessa on kysyttävä, miten sallimme tällaisen toiminnan jatkumi”Mikään ei sen? Lainsäädännön ja auttaestä meitä misjärjestelmän on löydetryhtymästä toimimaan tävä paremmat keinot tunnistaa ilmiön olemassaolo niin kuin toimisimme, ja puuttua ihmisten riistäjos Kristus olisi luonamme.” miseen – kirkon on kanMunkki Serafim nettava oma vastuunsa ih(Tie ylösnousemukseen, miskaupan vastaisessa taisKirjapaja 2006) telussa. l

Etiopialaiset naiset kokoontuneina kahviseremoniaan. Hiviin kohdistuvia ennakkoluuloja hälvennetään kohtaamalla ihmiset tasa-arvoisina.

Ortaidin uutisia Ortaidin seurantamatka Etiopiaan Ortaidin maaseudun kehittämishankkeessa Etiopiassa on menossa kuudes toimintavuosi. Hannele Järvinen, Vuokko Sajaniemi ja pastori Jyrki Penttonen vierailevat hankealueella EteläWollossa 6.–19.3. Arviointimatkalla kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia muun muassa hiv- ja aidstilanteen näkökulmasta.

Hauras Haiti tarvitsee apua

Maanjäristyksen ja koleraepidemian jäljiltä Haiti on hauraampi kuin koskaan ennen. Yli vuosi katastrofin jälkeen avustusjärjestöt jatkavat työtä perushygienian parantamiseksi ja rakentavat koulutiloja lapsille. Ortaid välittää apusi Haitiin Kajaanin koulu- kansainvälisen ortodoksisen avustusjärjestön IOCC:n kautta. laiset lahjoittivat päivätyö- Keräysaika: 2.2.–31.12.2011 keräyksen tuo- Keräystili: OP 548005-223308 ton Etiopiaan Viite: 12027

kolmen kaivon rakentamiseen.

Vieraita Moldovasta

Ortaidin ja moldovalaisen Soarta-­järjestön yhteistyössä toteuttaman ihmiskaupan vastaisen hankkeen työntekijät vierailevat Suomessa 10.–19.5. Vierailun tarkoituksena on jakaa kokemuksia diakoniatyöstä kirkossa. Moldovalaiset vieraat tutustuvat ortodoksisiin seurakuntiin, Valamon ja Lintulan luostareihin sekä nais- ja kriisityötä tekeviin järjestöihin.


ihmisestä Maailmanlaajuinen hiv/aids-pandemia kutsuu kirkkoja aktiiviseen osallisuuteen. Ekumeenisen CUAHA-verkoston kautta kirkot voivat kasvaa hiv/aids-kompetenteiksi toimijoiksi.

Churches United Against HIV and Aids-verkosto (CUAHA) on tuonut kirkot yhteen tilanteessa, jossa hiv ja aids vaikuttavat merkittävästi kirkkojen elämään. Koko maailmassa arvioidaan olevan yli 33 miljoonaa hiv-positiivista ihmistä, joista 23 miljoonaa asuu Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Ekumeenisessa CUAHA-verkostossa on mukana yli 40 etelä- ja itä-afrikkalaista kirkkoa sekä suomalaisia kirkollisia toimijoita. Laaja piiri yhdistää niin katolisia, ortodokseja, anglikaaneja, luterilaisia, metodisteja kuin karismaattisiakin kirkkoja. Myös Ortodoksinen Lähetys ja Ortaid ovat mukana vuonna 2002 perustetussa CUAHAverkostossa. Verkoston yhteisenä tavoitteena on kirkkojen osaamisen kasvattaminen. Hiv/aids-kompetentilla kirkolla on laaja-alaista teologista, hengellistä ja terveydenhoitoon liittyvää osaamista, tietoa ja taitoa. Kirkossa toimitaan hi-viruksen leviämistä vastaan, pidetään huolta infektoituneista ja aidsiin sairastuneista kirkon jäsenistä ja puolustetaan heitä leimautumista vastaan. Kirkko ymmärtää olevansa kaikkia varten ja sen jäsenet ovat yhtä terveitä tai sairaita. Afrikassa kirkoilla on merkittävä asema yhteiskunnassa. Kirkot voivat vaikuttaa positiivisesti ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. ”Kirkot eivät voi voittaa aidspandemiaa yksin, mutta se ei myöskään voi tapahtua ilman kirkkoja”, muistuttaa metodistipiispa Felton May. Ortodoksinen Lähetys on tehnyt 2000-luvulla kaksi hiv/aids-koulutushanketta yhteistyössä Kenian ortodoksisen kirkon kanssa. Tämän vuoden suuren paaston keräyksellä tuetaan kenialaisten nuorten pyhäkouluopettajanaisten hiv/aids-kompetenssikoulutusta Keniassa. Vastaavaan koulutuksen järjestämisestä neuvotellaan tänä keväänä Etiopiassa Ortaidin toteuttaman Haikin maaseudun kehittämishankkeen sisällä. l

Opettaja Kazikisiin

Ortodoksinen Lähetys ja Tansanian Mwanzan hiippakunta ovat sopineet, että Suomesta voidaan lähettää loppuvuodesta 2011 opettaja Kazikisin seminaariin kahden kuukauden opetusprojektia varten. Kazikisin seminaari on pieni 12 opiskelijan oppilaitos, josta valmistuu papistoa Mwanzan kasvavan hiippakunnan palvelukseen.

Ammattilaisten missiotiimi

Ortodoksisen Lähetyksen ensi kesän missiotiimi Tansaniaan koostuu vahvas-

Ihmisiä ja ilmiöitä

Tansanian tiimiläinen Nemanja Balcin, 30, on elänyt monessa maassa ja kulttuurissa. ”Olen serbi Kroatiasta. Jugoslavian sodan vuoksi perheemme muutti Serbiaan. Valmistuin elektroniikkateknikoksi ja opiskelin tietoliikennettä. NATOn pommitusten jälkeen perheemme päätyi Suomeen syksyllä 2000. Iloksemme Kotkasta löytyi ortodoksinen seurakunta, joka otti meidät lämpimästi vastaan. Kirkkoherra Veikko Lisitsin rohkaisi minua teologian opiskeluun Joensuun yliopistossa. Opiskeluvuosina oli hienoa saada osallistua aktiivisesti kirkon liturgisen elämään Ortodoksisella seminaarilla. Suuri siunaus olivat vaihto-opiskeluvuodet Ateenassa ja Pietarissa, joissa sain perehtyä kreikan ja venäjän kieleen ja kulttuuriin. Valmistuttuani ortodoksisen teologian maisteriksi palvelin varusmiespappina. Joulukuusta 2009 lähtien olen toiminut Tampereen ortodoksisen seurakunnan nuorisotoimenohjaajana. Kirkon sanoma on universaali. Se on tarkoitettu kaikille kansoille ja ajoille. Ortodoksinen lähetystyön pitäisi olla nykyistä aktiivisempaa. Se ei saa olla käännyttämistä. Sieluja ei voi ostaa tarjoamalla ruokaa ja koulutusmahdollisuutta. Lähetystyö ei ole länsimaiden hyvinvoinnin viemistä kehitysmaille. Työtä pitäisi tehdä sisältä käsin. Lähetystyöntekijöiden on elettävä paikallista arkea, jotta he voivat ymmärtää ihmisten tarpeita ja ongelmia. Ehkä voi huomata, että nämä ihmiset ovat lähempänä Jumalaa kuin itse on ja hengellisessä mielessä Suomi voi olla kehitysmaa. Minua kiinnostaa se, miten ortodoksinen kirkko toimii eri puolilla maailmaa. Ylipäätään vierailu Afrikan mantereelle on jännittävä kokemus, jota odotan innolla.”l

ta kirkollisesta osaamisesta. Opetustiimi kouluttaa nuoria ortodokseja Muleban kaupungissa Tansaniassa. Tiimiä johtaa arkkipiispan teologinen sihteeri Outi Vasko. Muut suomalaiset jäsenet ovat kanttori Anneli Pietarinen, toimittaja Mari Vainio ja nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin. Kolmen yhdysvaltalaisen tiimiläisen lisäksi opetusryhmää vahvistaa nunna Theoktisti Kreikasta. ”Uskon, että luostarisisareen tutustuminen on tansanialaisille nuorille hieno tilaisuus oppia ortodoksisesta luostariperinteestä”, sanoo Outi Vasko.

Lähetyksen uutisia Loberen ruokaohjelma jatkuu

Loberen alakoulun ruokaohjelma Keniassa jatkuu toistaiseksi. Viime vuoden suuren paaston keräyksen tuotto riittää kattamaan myös lähes puolet tämän vuoden ruokailukustannuksista. Kouluruokailujen järjestäminen on helpottanut suuresti paikallisen ortodoksisen yhteisön elämää. Laikipian alue on viime vuosina kärsinyt ankarasta ruokapulasta. Ortodoksinen Lähetys neuvottelee kouluruokailujen tukemisen jatkamisesta Kenian ortodoksisen kirkon kanssa kevään aikana.


Projektipäällikkö Riina Nguyen 044 336 7064, riina.nguyen@ort.fi Humanitaarisen avun koordinaattori Rainer Ressler 040 575 5349, rainer.ressler@ort.fi Hankehallinnon asiantuntija Vuokko Sajaniemi vuokko.sajaniemi@ort.fi Ortodoksinen Lähetys ry PL 703, 00101 Helsinki www.kirkkotoimii.fi/missio ortodoksinen.lahetys@ort.fi Lähetyssihteeri Aino Nenola 044 590 7000, aino.nenola@ort.fi Ortaidin ja Lähetyksen toimisto sijaitsee Helsingin ortodoksisen seurakunnan Mellunmäen toiminta­keskuksessa, Korvatunturintie 2, 00970 Helsinki.

Lähimmäinen on Jumalan lahja Vastuumme lähimmäisestä ei pysähdy oman kodin ovelle tai oman maan rajalle. Kirkon jäseninä kannamme vastuuta koko luomakunnasta. Uskomme todelliseen, elävään Jumalaan. Hän johtaa meidät rakastamaan todellista ja elävää lähimmäistämme, lähellä ja kaukana.

Toimintaa

•Hiv ja aids kirkossa – ”Sielun ja ruumiin parannukseksi”

Miksi hiv ja aids ovat myös ortodoksisen kirkon asia? Maksuton ja kaikille avoin seminaari ihmisen kohtaamisesta lauantaina 12.3. klo 12–18 Helsingin ort. srk:n toimintakeskuksessa Mellunmäessä, Korvatunturintie 2. Tervetuloa! Lisätietoja ja ohjelma: www.kirkkotoimii.fi/ortaid.

•Ortodoksisen Lähetyksen vuosikokous

Ortodoksinen Lähetys ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 27.3.2011 klo 13 Kuopiossa ortodoksisella seurakuntasalilla (Snellmaninkatu 8). Liturgian jälkeen tarjolla kirkkokahvit ja ajankohtaisia lähetyskuulumisia. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Lisätietoja: www.kirkkotoimii.fi/missio.

•Ortaidin kevätkokous

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry:n kevätkokous pidetään pe 13.5.2011 klo 19 Valamon luostarissa Heinävedellä (Valamontie 42). Esillä sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos. Tarkempi sääntömuutosesitys lähetetään postitse Ortaidin jäsenille. Lisätietoja: www.kirkkotoimii.fi/ortaid.

•Kirkon ulkomaantyö mukana vuosijuhlilla 13.–15.5.

Ortodoksinen Lähetys vierailee Ortodoksisten Nuorten Liiton (ONL) ry:n vuosijuhlilla Vaasassa. Ortaid tuo vieraita Moldovasta Pyhien Sergein ja Hermanin vuosijuhlille Valamoon.

•Tietoa missiotiimeistä

Kesän 2011 missiotiimiläiset kiertävät seurakunnissa kertomassa valmistautumisestaan lähetystyötiimiin Tansaniaan. Lisätietoja: www.kirkkotoimii.fi/missio.

•Oletko Ortaidin tai Lähetyksen jäsen?

Tämän vuoden lopussa rekistereistä poistetaan jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan vuoden 2008 jälkeen. Ohjeet jäsenmaksun suorittamiseen löydät alta tai osoitteesta www.kirkkotoimii.fi/missio tai www.kirkkotoimii.fi/ortaid.

Lahjoita

Arkkipiispa Leo Ortaidin ja Ortodoksisen Lähetyksen puheenjohtaja

Ortodoksisen Lähetyksen tilit: Lahjoitus- ja jäsenmaksutilit: OP 529002-2299133 OP 529002-2305047

Ortaidin tilit: Lahjoitus- ja jäsenmaksutilit: OP 548005-216435 ja Nordea 147030-254956 Keräystili: OP 548005-223308 Keräyslupa: 2020/2010/4109

Jäsenyyslipuke Liity Ortaidin ja/tai Ortodoksisen Lähetyksen jäseneksi postittamalla jäsenyyslipuke järjestöjen toimistolle. Jäsenet saavat säännöllisesti tiedotteita järjestöjen toiminnasta ja projektien edistymisestä. Ortaidin jäsenmaksu 10 /vuosi Ortaidin kannatus- ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu 50 /vuosi Ortaidin ainaisjäsenmaksu 150  Ortodoksisen Lähetyksen jäsenmaksu 10 /vuosi Ortodoksisen Lähetyksen yhteisöjäsenmaksu 100 /vuosi

Postimerkki

Ortaid & Ortodoksinen Lähetys

Nimi:

PL 236

Osoite:

00101 Helsinki

Sähköposti: Päiväys ja allekirjoitus:

Ortaid & Lähetys Info / Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu ry:n ja Ortodoksinen Lähetys ry:n tiedotuslehti. Toimittajat: Aino Nenola ja Riina Nguyen Ulkoasu: Ateljee Kuvitella Paino: Eräsalon Kirjapaino Oy

Ortaid – Ortodoksisen kirkon ulkomaan­apu ry PL 236, 00101 Helsinki www.kirkkotoimii.fi/ortaid ortaid@ort.fi

Info 1/2011  
Advertisement