Hibridi i zaštita kukuruza sa rezultatima ogleda 2020.

Page 1

Katalog kukuruz TM


Efikasno pretvaranje dostupne vode u zrno! Stresni uslovi, uključujući sušu, u bilo kojoj fazi razvoja biljke mogu dovesti do smanjenja prinosa. ARTESIANTM hibridi kompanije SYNGENTA pomažu u optimizaciji upotrebe raspoloživih vodnih resursa tokom vegetacije. ARTESIANTM pretvara vodu u zrno efikasnije od drugih hibrida kukuruza.

Kako nedostatak vode utiče na razvoj kukuruza:

Kako ArtesianTM hibridi optimalno koriste dostupnu vlagu:

Dolazi do nepotpunog ili nepravovremenog formiranja/izlaska svile što vodi ka lošijoj oplodnji

Poboljšana sinhronizacija otpuštanja polena i svilanja garantuje bolju oplodnju

Smanjena sinteza ugljenih hidrata dovodi do lošijeg završavanja klipova i formiranja zrna

Optimalnim i efikasnim korišćenjem vode i distribucijom hranjivih resursa kroz biljke pospešuje se bolje formiranje klipova i zrna (prinos)

Nedostatak vode vodi ka uvijanju biljaka i listova što narušava proces fotosinteze i pravilan razvoj

Jak korenov sistem uz optimalno korišćenje dostupne vode obezbeđuje pravilan razvoj biljaka

Usporavanje procesa razvoja i borba sa stresom negativno utiču na porast i pravilan razvoj biljaka

Optimizacija porasta i održavanje dobrog opšteg zdravstvenog stanja biljaka predstavlja jedan od ključnih faktora u borbi sa nedostatkom vlage

Smanjena apsorpcija utiče na manje usvajanje vode i hranjivih materija putem korena

Poboljšano usvajanje i distribucija vode i hraniva preko moćnog korenovog sistema

2


Elitna selekcija – nova klasa hibrida Višestruki

Mnogo više od zaštite od nedostatka vlage

Hibridi sa izvanrednim agronomskim

Efikasnije

Osiguranje

U optimalnim uslovima obezbeđuje maximalne prinose dok u uslovima povremenog ili dužeg nedostatka vlage stabilizuje nivo prinosa na višem nivou u odnosu na standardne hibride!

načini borbe sa nedostatkom vlage tokom vegetacije

karakteristikama

stabilnosti

prinosa tokom sušnih perioda

3

pretvaranje dostupne

vode u zrno


Sadržaj Hibridi kukuruza SY CHORINTOS SY ORPHEUS SY PREMEO SY INFINITE SY MINERVA NK PAKO SY CARIOCA SY BILBAO SY ANDROMEDA SY ZOAN

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rezultati prinosa Prinosi iz demonstracionih ogleda Prinosi iz proizvodnje

17 18 29

Program zaštite kukuruza

40

Naš stručni tim

41


HIBRIDI KUKURUZA


SY Chorintos Ostvareni prinosi SY Chorintos po regionima u Srbiji

Bačka Palanka 11,495

Lukićevo 9,463

FAO 300

Dobrica 11,318

Zagajica 11,916 Vašica Krčedin 12,545 Bavanište 10,017 12,479 Opovo 12,350

Zuban

Čačak 13,786

Siguran rani i visok prinos! • Artesian hibrid, sa odličnim potencijalom za prinos • Odlikuju ga odlična adaptabilnost i tolerantnost na stres • Dokazana stabilnost u različitim uslovima proizvodnje obezbeđuje siguran profit, prvi-rani prihod • Odlikuje se brzim početnim porastom, jakim korenom i čvrstim stablom tolerantnim na najznačajnije bolesti • Formira lepo završene klipove sa 16 do 18 redova, uz veliki broj pravilno oblikovanih zrna sa dosta antocijana (crvenkaste boje)

za zrno

Bečej 10,001 Vrbas 11,449

za klip

Kušiljevo Negotin 13,841 10,278

Kraljevo 10,521

• Odlikuje se i odličnom tolerantnošću na najznačajnije bolesti klipa i zrna, npr. Fusarium sp., mogućnost bezbedne ishrane stoke, sigurno lagerovanje i trgovinu • Dosta brzo otpušta vlagu, što omogućava i nešto ranije skidanje u odnosu na druge hibride • Višenamenski hibrid pogodan je za ranu setvu, može se koristiti i za postrnu setvu kako za silažu tako i za zrno • Za svoju grupu zrenja ima izuzetno dobro razvijenu stabljiku i lisnu masu pa je siguran izbor za silažu čitave biljke u postrnoj setvi,

Optimalni sklop

70 - 78 000 biljaka/ha

• Dobar je prethodnik za pšenicu

Razmak u redu

17 – 20 cm

za silažu

6


SY Orpheus Ostvareni prinosi SY Orpheus po regionima u Srbiji

Mali Iđoš 9,678 Bačka Palanka 11,230

Vrbas 10,092

Dobrica 11,965

Krčedin 11,849 Opovo 12,321

Zuban

Bavanište 10,711 Kušiljevo 13,771

Mršinci 14,270

Hibrid za veći prinos! • SY Orpheus, kao hibrid iz porodice Artesian, odlikuje se stabilnošću prinosa u različitim uslovima proizvodnje

• Formira klip sa 16-18 redova duboko usađenih zrna, velike apsolutne mase uz odličan randman

• Hibrid sa visokim potencijalom za prinos uz optimalno otpuštanje vlage

• Kada je u pitanju tolerantnost na Fusarium sp. (obe forme), SY Orpheus je jedan od lidera na tržištu

• Stablo je odlične otpornosti na bolesti i poleganje

Novi Kozjak 10,354

Vašica 12,110

FAO 370

• Poseduje izuzetne agronomske osobine, jak korenov sistem i brz početni porast (Vigor), formira čvrsto i jako stablo

Srpska Crnja 11,265

Kruševac 12,343 Cekmin 11,697

• Bezbedan kako za skladištenje ili ishranu stoke tako i za sigurnu trgovinu • Preporuka za setvu je ranije do optimalno vreme

• Formira stablo velike lisne mase i poseduje odličan „Stay green“

7

Optimalni sklop

68 - 78 000 biljaka/ha

Razmak u redu

18 – 21 cm


SY Premeo

FAO 400 Zuban

Izbor za profesionalce • Artesian hibrid visokog potencijala prinosa • Stabilan hibrid koji odlično podnosi i nešto sušnije uslove proizvodnje • Posebna preporuka i za intenzivnu proizvodnju sa sklopovima preko 70 000 biljaka (u žetvi/ha)

• Formira kompaktne, uvek dobro završene klipove za izuzetno zdravim zrnom • Klipovi uniformni, sa 16-18 redova zrna velike apsolutne mase • Izuzetno dobro otpušta vlagu

• Formira odlično razvijen korenov sistem i čvrsto stablo • Adaptiran na različite uslove i tehnologije proizvodnje

za zrno

za klip

za silažu

Optimalni sklop

75 - 84 000 biljaka/ha

Razmak u redu

17 – 19 cm

8


SY Infinite

FAO 410 Zuban

Prinos iznad svega • Visok potencijal prinosa • Preporuka za one koji prepoznaju prednosti ranijih grupa, a žele vrhunske prinose • Izuzetno dobro reaguje na kvalitetnija zemljišta i kvalitetno đubrenje • Maksimalna stabilnost sa odličnim nagrađivanjem svakog dodatnog ulaganja • Odličan Vigor – brz početni razvoj • Izuzetno jak korenov sistem i jako čvrsto stablo tolerantno na poleganje i lomljenje

9

• Formira dobro završene klipove sa 16 do 18 redova, odličan randman • Zrno – krupno, zdravo, velike apsolutne mase sa prisutnim antocijanom • Vrhunska tolerantnost na bolesti klipa, odličan kvalitet i zdravstveno stanje zrna • Visok hektolitar (HL) i apsolutna masa zrna • Odlikuje se optimalnom brzinom otpuštanja vlage

Optimalni sklop

73 - 77 000 biljaka/ha

Razmak u redu

18,5 - 19,5 cm


SY Minerva

FAO 430 Zuban

Za one koji uvek idu na maksimum • Srednje rani Artesian hibrid • Odlične proizvodne karakteristike i visok potencijal za prinos • Odličan i u sušnijim uslovima proizvodnje, maksimalno koristi dostupnu vlagu • Snažan korenov sistem i čvrsto stablo tolerantno na lomljenje i poleganje

• Nedostatke sklopa u određenoj meri kompenzuje povećanjem klipa • Odlikuje se izuzetno dobrim otpuštanjem vlage • Vizuelno jako lep hibrid velikih, širokih, horizontalnih listova

• Prilagodljiv različitim tipovima zemljišta i uslovima proizvodnje • Formira krupan klip sa 18-20 redova • Zrno velike apsolutne mase

za zrno

za klip

za silažu

Optimalni sklop

73 - 77 000 biljaka/ha

Razmak u redu

18,5 - 19,5 cm

10


NK Pako

FAO 490 Zuban

Standard tolerantnosti na stres! • Sinonim standarda za sigurnost prinosa, može se preporučiti za sve intenzitete i uslove proizvodnje • Odlikuju ga izuzetno jak korenov sistem, čvrsto stablo, niže postavljen klip i optimalno vreme cvetanja za naše uslove

• U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na 18 cm razmak u redu, dok u slučaju lošije agrotehnike treba ići na nešto ređi sklop, odnosno na razmak u redu od 21 cm

• Svoju adaptabilnost i stabilnost iskazuje i odličnom reakcijom na repištima, čime retko koji hibrid može da se pohvali kao i u reonima gde ima pojave crvenila • Odličan je za berbu u klipu i kombajniranje u zrnu

11

Optimalni sklop

70 - 80 000 biljaka/ha

Razmak u redu

18 – 21 cm


SY Carioca Ostvareni prinosi SY Carioca po regionima u Srbiji

Mala Bosna 10,329 Vrbas 12,092

FAO 520

Bečej Mezzo 11,688 Srpska Crnja 11,776 Bačka Palanka 13,885

Čurug 12,214 Crepaja 12,104

Kuzmin 12,763 Stara Pazova 12,154

Zuban

Svetlić 14,024 Mrčajevci 12,931

Nova zvezda za stabiln i visok rod! • Predstavnik NOVE generacije Syngenta Artesian hibrida • Poseduje odličan agronomski paket i adaptabilnost na različite uslove gajenja • Hibrid vrhunskog potencijala za prinos • Formira dobro ukorenjene, jake biljke impresivne strukture sa čvrstim stablom optimalne visine i visoke tolerantnosti na najznačajnije bolesti i poleganje • Formira veliku lisnu masu, sa uspravnim i dugačkim listovima uz odličan „Stay green“

za klip

Bavanište 12,164 Batovac 13,766 Kušiljevo Prahovo 12,645 14,340

Jarcujak 12,818

• Formira duge klipove sa krupnim pravilnim zrnom, velike apsolutne mase i optimalnim randmanom

Veliki Šiljegovac 12,949

• Poseduje odličnu osobinu „kompenzacije“, tj. u slučaju ređeg sklopa formiraće nešto krupnije klipove i u određenoj meri „kompenzovati“ nedostatak sklopa i osigurati prinos • Odličan nivo tolerantnosti na najznačajnije bolesti klipa i zrna obezbeđuje sigurnost za skladištenje, trgovinu ali i ishranu stoke

• Optimalno korišćenje vode tokom celokupne vegetacije uz ranije cvetanje obezbeđuje stabilnost i prinos

za zrno

Čurug 12,214

za silažu

Optimalni sklop

65 - 75 000 biljaka/ha

Razmak u redu

19 – 22 cm

12


SY Bilbao Ostvareni prinosi SY Bilbao po regionima u Srbiji

Sombor 11,150 Kisač 13,036

Vrbas 11,541 Čurug 12,581

Bačka Palanka Vračev Gaj 14,528 13,261 Zagajica 12,064 Vašica Baranda 12,894 Stara Kušiljevo Pazova 11,646 14,778 12,436

FAO 570 Zuban

Lapovo 12,801 Mrčajevci 12,955

Vrhunska petica! • Hibrid sa izuzetnim potencijalom za prinos • Konzistentan je u svim uslovima i nagrađuje svako dodatno ulaganje većim prinosom • Odlikuje se brzim početnim porastom • Formira biljke srednje visine sa optimalno postavljenim klipom

• Odlikuje se krupnim zdravim zrnom sa velikom apsolutnom masom

Svilajnac Negotin 12,001 11,435 Veliki Šiljegovac 13,619

Leskovac 13,095

• Odličan randman – mali udeo kočanke i duboko usađeno zrno • Tolerantnost na najznačajnije bolesti stabla, klipa i zrna

• Formira dugačke, uniformne klipove sa 16 do 18 redova • Klipovi su „flex“ tipa – u slučaju nedostatka sklopa formiranjem nešto većih i krupnijih klipova nadomestiće deo nedostatka i obezbediti prinos

13

Optimalni sklop

65 - 75 000 biljaka/ha

Razmak u redu

19 – 22 cm


SY Andromeda Ostvareni prinosi SY Andromeda po regionima u Srbiji

Sombor 12,740 Srpska Crnja 12,133

Vrbas 11,366

Bečej 12,715

Bačka Palanka 15,712

FAO 630

Vračev Gaj 13,933

Erdevik Kukujevci Stara Crepaja 13,432 Pazova 12,405 12,405

Zuban

Kisiljevo 15,284

Svilajnac 12,612

Zrno zlata vredno! • NAJNOVIJI predstavnik Artesian porodice hibrida

• Formira dugačke, masivne klipove sa 20-22 redova zrna

• Poseduje izuzetno visok potencijal prinosa,

• Zrna su velike apsolutne mase – teška

• Odlikuje se stabilnošću u različitim uslovima i regionima proizvodnje

• Mali udeo kočanke (odličan randman), velika masa zrna i broj redova donose siguran, stabilan i visok prinos

• Ključne agronomske karakteristike – jak korenov sistem, čvrsto i zdravo stablo • Formira robusne biljke sa širokim, uspravno postavljenim lišćem i dobrim „Stay green“-om

za zrno

za klip

Kraljevo, Jarcujak 14,263

Čubra 13,244 Kruševac, Veliki Šiljegovac 14,910

Leskovac 14,150

• Odlikuje se tolerantnošću na ključne bolesti kako stabla tako i zrna

za silažu

Optimalni sklop

60 - 70 000 biljaka/ha

Razmak u redu

21 – 24 cm

14


SY Zoan Ostvareni prinosi SY Zoan po regionima u Srbiji

Mol 9,197

Srpska Crnja 11,839 Bečej 11,451

Vrbas 12,238

FAO 640

Kušiljevo 14,322

Hibrid za sve parcele!

• Hibrid višestruke namene, pogodan za kombajniranje u zrnu, branje u klipu ili silažu • Odlikuje se izuzetnin potencijalom prinosa u različitim uslovima proizvodnje • Kada je u pitanju silaža obezbeđuje i prinos i kvalitet

15

Jasenovo 13,538

Stara Pazova 12,050

Zuban

• Izvanredna osobina ovog hibrida je da obezbeđuje izuzetno visok nivo stabilnosti prinosa u različitim uslovima proizvodnje i uz to u optimalnim uslovima obezbeđuje izuzetno visoke prinose

Turija 10,334

Negotin 12,136

Mrčajevci 12,078

• Formira visoke, robusne biljke sa srednje pozicioniranim dugim i krupnim klipovima. Odlikuje ga odličan „Stay Green“

Veliki Šiljegovac 14,335 Leskovac 12,522

• Klipovi su sa 18-20 redova izuzetno krupnih i duboko usađenih zrna sa odličnom tolerantnošću na najznačajnije bolesti

Niš, Trupale 12,361

• U uslovima intenzivne proizvodnje moguće je uskladiti, t.j. povećati sklop na veći broj biljaka sa razmakom u redu na 21 cm, dok se u slučaju lošije agrotehnike preporučuje niži sklop i razmak do 24 cm u redu Optimalni sklop

60 - 70 000 biljaka/ha

Razmak u redu

21 – 24 cmREZULTATI OGLEDA


Rezultati prinosa iz demonstracionih i SBS ogleda 2020 SY Chorintos

Vojvodina Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

14

Saša Obardović

Opovo

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vašica SBS

Uroš Đačanin

Krčedin

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Jugoslav Lazić

15,9

9.463

Tornjoš

Igor Roza

15,2

8.874

Izbište

Predrag Milunov

10,2

8.662

Lokacija

Proizvođač / Firma

12.545

Lukićevo Mezzo

16,9

12.479

Milan Babajanin

15,4

12.350

Zagajica

Agrozavod Vršac

16,7

11.916

Erdevik - Kukujevci

Dražen Medoš

14,4

11.886

Bačka Palanka SBS

Marcikić Božidar

18,8

11.495

Vrbas 1

Vlajko Šuvakov

14,8

11.449

Dobrica 2

Ivan Todorov

12,4

11.318

Kuzmin SBS

Dragan Živković

13,8

11.312

Idvor

Jan Čižik

15,9

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

Srpska Crnja

SY Chorintos

Centralna Srbija

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

10.976

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

15,7

13.841

11,3

10.805

Čačak, Mršinci

Puniša Milikić

16,8

13.786

Žarko Tešin

11,2

10.756

Batovac

Veliša Obradović

11,1

12.790

Novi Kozjak

Dragan Drndarski

10,9

10.657

Tabanovac

Miloš Veliborović

18,2

12.617

Maradik

Svetislav Radosavljević

15,4

10.612

Desine SBS

Marko Đorđević

16,7

12.523

Martinci SBS

Dragan Žunić

13,7

10.378

Kušiljevo

Zoran Radivojević

15,4

12.409

Bavanište

Danijel Stevanović

16,5

10.017

Leskovac, Cekmin

Radovan Jović

14,5

12.156

Bečej Mezzo

Milan Popov

15

10.001

Kruševac, Veliki Šiljegovac

Mirko Brkić

15

11.825

Kovačica 1

Željko Toman

11,2

9.991

Cerovac

Goran Urošević

11,7

11.735

Mali Iđoš

Geza Varga

18,2

9.824

Niš, Trupale

Vladica Ristić

15,6

11.636

Stara Pazova

Napredak AD

17,1

9.534

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

13,6

11.576

18


SY Chorintos

Centralna Srbija

SY Orpheus

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Srđan Veličković

15,7

Kočino selo

Vladimir Kostić

Zaseok Lazići

Vojvodina

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

11.320

Bavanište

Danijel Stevanović

16,5

10.711

17,4

11.083

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

11,9

10.537

Dejan Đukić

13,4

10.861

Svetlić

Dejan Gavrilović

14,9

10.602

Maradik

Svetislav Radosavljević

15,2

10.521

Kraljevo, Jarcujak

Dragan Tošić

16

10.521

Martinci SBS

Dragan Žunić

13,9

10.503

Negotin

Uljarica Nova

15

10.278

Kovačica 1

Željko Toman

12

10.416

Aleksinac, Vukašinovac

Ivan Miladinović

14,2

10.137

Novi Kozjak

Dragan Drndarski

10,1

10.354

Bečej Mezzo

Milan Popov

15,3

10.200

Stara Pazova

Napredak AD

17,6

10.107

Vrbas 1

Vlajko Šuvakov

16

10.092

Mali Iđoš

Geza Varga

18,3

9.678

Izbište

Predrag Milunov

11,1

8.754

Tornjoš

Igor Roza

16,1

8.478

Žabalj

Nebojša Popović

16,5

8.091

Lokacija

Proizvođač / Firma

Leskovac

SY Orpheus

Vojvodina Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Milan Babajanin

15,4

12.321

Vašica SBS

Uroš Đačanin

14,6

12.110

Dobrica 2

Ivan Todorov

12,4

11.965

Krčedin

Saša Obardović

17,5

11.849

Idvor

Jan Čižik

16,7

11.838

Kuzmin SBS

Dragan Živković

14

11.416

Srpska Crnja

Žarko Tešin

12,2

11.265

Lukićevo Mezzo

Jugoslav Lazić

14,9

11.263

Bačka Palanka SBS

Marcikić Božidar

16,6

11.230

Zagajica

Agrozavod Vršac

17

11.202

Erdevik - Kukujevci

Dražen Medoš

15

11.171

Lokacija

Proizvođač / Firma

Opovo

19

SY Orpheus

Centralna Srbija Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Puniša Milikić

17,5

14.270

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

16,9

13.771

Batovac

Veliša Obradović

12,2

12.879

Kušiljevo

Zoran Radivojević

15,4

12.525

Kruševac, Veliki Šiljegovac

Mirko Brkić

15,8

12.343

Lokacija

Proizvođač / Firma

Čačak, Mršinci


SY Orpheus

Centralna Srbija

SY Premeo

Vojvodina

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Miloš Veliborović

18,3

12.239

Opovo

Milan Babajanin

15,8

12.405

Cerovac

Goran Urošević

12,6

11.759

Vašica SBS

Uroš Đačanin

14,5

12.094

Leskovac, Cekmin

Radovan Jović

15,1

11.697

Bavanište

Danijel Stevanović

16

11.628

Kraljevo, Jarcujak

Dragan Tošić

16,6

11.582

Erdevik - Kukujevci

Dražen Medoš

14,9

11.603

Leskovac

Srđan Veličković

16,4

11.271

Bavanište SBS

Danijel Stevanović

13,4

11.554

Niš, Trupale

Vladica Ristić

15,3

11.209

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

13,8

11.183

Čalma 2 SBS

Mile i Marko Blagojević

14,5

11.437

Kočino selo

Vladimir Kostić

16,4

11.043

Krcedin SBS

Topić Nedeljko

20

11.407

Zaseok Lazići

Dejan Đukić

13,5

11.004

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

12

11.256

Svetlić

Dejan Gavrilović

14,7

10.942

Saša Olujić

14

11.198

Aleksinac, Vukašinovac

Erdevik Kukujevci 2

Ivan Miladinović

15,1

10.278

Idvor

Jan Čižik

15,6

11.183

Negotin

Uljarica Nova

15

9.528

Dobrica 2

Ivan Todorov

12

11.137

Maradik

Svetislav Radosavljević

16,1

11.011

Bečej Mezzo

Milan Popov

15,1

10.648

Lukićevo Mezzo

Jugoslav Lazić

14,3

10.631

Vršac MK SBS

MK Agropanonija Vršac

13

10.538

Novi Kozjak

Dragan Drndarski

10,9

10.459

Jermenovci SBS

Čaba Biro

15,3

10.403

Jaša Tomić

Željko Zarin

11,4

10.261

Banatsko Novo Selo SBS

Dušan Jakšić

14

10.220

Martinci SBS

Dragan Žunić

14

10.045

Uljma SBS

Goran Ranić

12,6

9.825

Vojka SBS

Aleksandar Inđić

15

9.686

Lokacija

Proizvođač / Firma

Tabanovac

20


SY Premeo

Vojvodina Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

18

9.640

Geza Varga

18,6

9.511

MOL SBS

Živko Matić

14,2

9.122

Izbište

Predrag Milunov

12,4

9.095

Mala Bosna SBS

Goran Gabrić

16,2

9.050

Banatsko Aranđelovo SBS

Božidar Mikić

12

8.551

Bašaid

Emil Jankov

14,2

8.057

Lokacija

Proizvođač / Firma

Stara Pazova

Napredak AD

Mali Iđoš

SY Premeo

SY Infinite

Centralna Srbija Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Puniša Milikić

16,9

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

Batovac

Vojvodina Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Milan Popov

15,3

11.654

Idvor

Jan Čižik

16,4

11.474

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

13,4

10.693

Lokacija

Proizvođač / Firma

14.736

Bečej Mezzo

16,8

14.303

Veliša Obradović

11,4

13.296

Tabanovac

Miloš Veliborović

18,2

12.981

Cerovac

Goran Urošević

12,9

12.425

Leskovac, Cekmin

Radovan Jović

15,3

12.332

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

13,7

12.295

Kočino selo

Vladimir Kostić

17,5

12.255

Desine SBS

Marko Đorđević

17,2

11.967

Niš, Trupale

Vladica Ristić

15,5

11.744

Prahovo 2 SBS

Slobodan Šamić

16,2

11.484

Aleksinac, Vukašinovac

Ivan Miladinović

15,4

10.891

Lokacija

Proizvođač / Firma

Čačak, Mršinci

21

SY Infinite

Centralna Srbija

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

17,4

13.801

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

13,6

12.728


SY Minerva

Vojvodina

NK Pako Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Jan Čižik

16,1

Bečej Mezzo

Milan Popov

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

Lokacija

Proizvođač / Firma

Idvor

SY Minerva

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

0

15,5

10.601

Bečej Mezzo

Milan Popov

17,8

10.286

Izbište

Predrag Milunov

13,1

10.128

Vrbas 1

Vlajko Šuvakov

16,3

10.058

Novi Kozjak

Dragan Drndarski

11,9

9.561

Mali Iđoš

Geza Varga

19,9

9.175

Bečej 1

Dušan Tanudzić

16,6

8.524

Lukićevo Mezzo

Jugoslav Lazić

16,2

8.442

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Lokacija

Proizvođač / Firma

12.245

Bečej SBS

15,3

11.443

12,6

10.550

Centralna Srbija

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

16,2

13.840

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

13,8

12.280

NK Pako

Vojvodina

Vojvodina

NK Pako

Centralna Srbija

Lokacija

Proizvođač / Firma

Čačak, Mršinci

Puniša Milikić

18,7

14.180

Kruševac, Veliki Šiljegovac

Mirko Brkić

17,4

13.515

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

17,6

13.369

Tabanovac

Miloš Veliborović

19

12.975

Kušiljevo

Zoran Radivojević

16

12.666

16,5

12.612

19

12.446

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Ivan Todorov

12,9

11.621

Zagajica

Agrozavod Vršac

17,8

11.379

Maradik

Svetislav Radosavljević

16,8

11.091

Idvor

Jan Čižik

16,6

11.072

Svetlić

Dejan Gavrilović

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

12,8

10.961

Kraljevo, Jarcujak

Dragan Tošić

Srpska Crnja

Žarko Tešin

15

10.818

Cerovac

Goran Urošević

13,7

12.329

Opovo

Milan Babajanin

17,7

10.736

Batovac

Veliša Obradović

12,4

12.307

Stara Pazova

Napredak AD

18,9

10.674

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

15

11.801

Bavanište

Danijel Stevanović

16,4

10.646

Leskovac, Cekmin

Radovan Jović

16

11.655

Lokacija

Proizvođač / Firma

Dobrica 2

22


NK Pako

Centralna Srbija

Vojvodina

SY Carioca Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Lokacija

Proizvođač / Firma

Srđan Veličković

17,4

11.617

Crepaja

Lapovo

Zvonko Mujković

17,5

11.458

Niš, Trupale

Vladica Ristić

16

11.396

Svilajnac

Slavoljub Vasić

14,8

11.145

Kočino selo

Vladimir Kostić

18,3

10.663

Negotin

Uljarica Nova

15,9

10.404

Aleksinac, Vukašinovac

Ivan Miladinović

15

10.131

Lokacija

Proizvođač / Firma

Leskovac

SY Carioca

Vojvodina Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Marcikić Božidar

14,8

13.885

Kuzmin SBS

Dragan Živković

14,8

12.763

Vašica SBS

Uroš Đačanin

15,6

12.647

Martinci SBS

Dragan Žunić

14,7

12.576

Erdevik - Kukujevci.

Dražen Medoš

15,3

12.384

Zagajica

Agrozavod Vršac

18,2

12.267

Čurug 1

Vladimir Topalski

16,8

12.214

Bavanište

Danijel Stevanović

17,1

12.164

Stara Pazova

Napredak AD

18,7

12.154

Lokacija

Proizvođač / Firma

Bačka Palanka SBS

23

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Dejan Ćirić

16,1

12.104

Čurug SBS

Simetić Goran I Zoran

15,5

12.097

Vrbas 1

Vlajko Šuvakov

15,3

12.092

Srpska Crnja

Žarko Tešin

13,2

11.776

Bečej SBS

0

16

11.721

Bečej Mezzo

Milan Popov

15,9

11.688

Idvor

Jan Čižik

16

11.606

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

14,4

11.376

Maradik

Svetislav Radosavljević

15,2

11.043

Mala Bosna SBS

Goran Gabrić

16,7

10.329

Šabac

Milutin Radovanović

17

10.328

Novi Kozjak

Dragan Drndarski

13,6

10.286

Izbište

Predrag Milunov

13

10.285

Mol

Gabor Vaštag

13

10.219

Lukićevo Mezzo

Jugoslav Lazić

15,3

10.190

Žabalj

Nebojša Popović

18

9.875

Dolovo SBS

Mihajilo Čojbašić

14,2

9.607

Kovačica 2

Jan Svetlik

16,2

9.352

Bečej 1

Dušan Tanudzić

16,6

8.963


SY Carioca

Centralna Srbija

SY Bilbao

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

17,6

Svetlić

Dejan Gavrilović

Batovac

Vojvodina

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

14.340

Vračev Gaj 2 SBS

Dušan Marković

16,2

14.528

16,1

14.024

Bačka Palanka SBS

Marcikić Božidar

16

13.261

Veliša Obradović

13

13.766

Kisač SBS

Vladimir Hlavač

14

13.036

Cerovac

Goran Urošević

13,4

13.217

Vašica SBS

Uroš Đačanin

15,8

12.894

Kušiljevo

Zoran Radivojević

16,1

13.176

Laćarak SBS

Goran Cikuša

17

12.708

Kruševac, Veliki Šiljegovac

Mirko Brkić

17,4

12.949

Čurug 1

Vladimir Topalski

17

12.581

Čačak, Mrčajevci

Dragoslav Pantović

18,7

12.931

Erdevik - Kukujevci

Dražen Medoš

15,8

12.457

Kraljevo, Jarcujak

Dragan Tošić

18

12.818

Stara Pazova

Napredak AD

18,9

12.436

Prahovo SBS

Vladica Todorović

12,3

12.645

Vojka SBS

Aleksandar Inđić

15,1

12.131

Lapovo

Zvonko Mujković

17,2

12.542

Zagajica

Agrozavod Vršac

17

12.064

Velika Krsna

Mladen Stojanović

16,8

12.285

Erdevik Kukujevci 2

Saša Olujić

15,1

12.027

Svilajnac

Slavoljub Vasić

15

12.143

Kuzmin SBS

Dragan Živković

15

11.982

Zaseok Lazići

Dejan Đukić

13

12.120

Martinci SBS

Dragan Žunić

15,2

11.739

Leskovac

Srđan Veličković

16,6

12.030

Bečej Mezzo

Milan Popov

16,3

11.702

Lužnice

Željko Jovanović

18,2

12.029

Baranda SBS

Stevan Cukić

15,3

11.646

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

13,8

12.020

Idvor

Jan Čižik

17,1

11.541

Niš, Trupale

Vladica Ristić

15,6

11.917

Vrbas 1

Vlajko Šuvakov

14,2

11.541

Negotin

Uljarica Nova

15,4

11.243

Straža SBS

Valentin Gojka

16,6

11.399

Brežane SBS

Vojislav Đukić

20

10.951

Srpska Crnja

Žarko Tešin

16,5

11.345

Aleksinac, Ruterac

Vojkan Vučković

15,3

9.497

Čurug SBS

Goran i Zoran Simetić

15,9

11.274

Sombor SBS

Pavle Parčetić

15,6

11.150

Bavanište

Danijel Stevanović

16,7

11.147

Belegiš SBS

Zoran Ličanin

16

11.142

Crepaja

Dejan Ćirić

17,4

11.119

24


SY Bilbao

Vojvodina

SY Bilbao Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Jan Svetlik

16,8

Potporanj SBS

Predrag Krunić

Starčevo Mezzo

Centralna Srbija

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

10.978

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

17,7

14.778

15,8

10.785

Saša Stojanov

15,4

10.587

Kruševac, Veliki Šiljegovac

Mirko Brkić

17,6

13.619

Pančevo SBS

Pavlović Agrar

14,9

10.572

Kraljevo, Jarcujak

Dragan Tošić

18,8

13.474

Dobrica 3 SBS

Darko Lepedat

13,6

10.365

Svetlić

Dejan Gavrilović

16,7

13.299

Lokve SBS

Petar Stefan

13,4

10.261

Leskovac

Srđan Veličković

17,6

13.095

Svetozar Miletic SBS Rozalija Vuković

16,8

10.212

Čačak, Mrčajevci

Dragoslav Pantović

19,6

12.955

Dolovo SBS

Mihajilo Čojbašić

14,4

10.210

Lapovo

Zvonko Mujković

17,5

12.801

Totovo Selo SBS

Čaba Sabo

15,8

9.987

Kušiljevo

Zoran Radivojević

16,4

12.777

Maradik

Svetislav Radosavljević

15,2

9.884

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

14,7

12.152

Niš, Trupale

Vladica Ristić

15,4

12.086

Novi Kozjak

Dragan Drndarski

14,2

9.834

Svilajnac

Slavoljub Vasić

15,5

12.001

Jaša Tomić

Željko Zarin

14,3

9.807

Velika Krsna

Mladen Stojanović

16,8

11.763

Šabac

Milutin Radovanović

16,2

9.715

Zaseok Lazići

Dejan Đukić

13,2

11.682

Izbište

Predrag Milunov

13,2

9.593

Lužnice

Željko Jovanović

18,2

11.587

Turija

Srđan Đakonov

19,7

9.420

Negotin

Uljarica Nova

15,5

11.435

Novi Kozarci SBS

Dragoslav Radulović

13,1

9.402

Aleksinac, Ruterac

Vojkan Vučković

14,7

9.086

Lukićevo Mezzo

Jugoslav Lazić

15,5

9.327

Rastina SBS

ZZ Homoljac Milorad Lalić

16

9.090

Klisa SBS

Dejan Malagurski

17,2

9.069

Skorenovac SBS

Niko Penov

14,3

9.021

Bajmok SBS

Matijević Agrar DOO

15

8.567

Bečej 1

Dušan Tanudzić

18,3

8.376

Banatsko Aranđelovo SBS

Božidar Mikić

14,5

8.190

Lokacija

Proizvođač / Firma

Kovačica 2

25


SY Andromeda

Vojvodina

SY Andromeda

Vojvodina

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Marcikić Božidar

16,2

15.712

Idvor

Jan Čižik

18,7

10.933

Vračev Gaj 1 SBS

Dušan Marković

17

13.933

Bavanište

Danijel Stevanović

17,1

10.787

Jasenovo

Siniša Stojakov

17,9

13.889

Ilandža SBS

Miloš Jovanov

13,8

10.779

Erdevik - Kukujevci

Dražen Medoš

16,8

13.432

Deliblato SBS

Mugurel Gava

15,9

10.757

Martinci SBS

Dragan Žunić

15,8

12.894

Mol

Gabor Vaštag

12

10.657

Crepaja

Dejan Ćirić

15,7

12.890

Totovo Selo SBS

Čaba Sabo

16,2

10.301

Sombor SBS

Pavle Parčetić

16

12.740

Svetozar Miletic SBS Rozalija Vuković

18,85

10.032

Bečej Mezzo

Milan Popov

17,4

12.715

Jaša Tomić

Željko Zarin

14,9

9.935

Glogonj SBS

Ivan Odađic

17,1

12.694

Lukićevo Mezzo

Jugoslav Lazić

17,1

9.895

Vašica SBS

Uroš Đačanin

16,3

12.673

Kikinda SBS

Bajšanski Živa

14,3

9.876

Čalma SBS

PP ČALMA

18

12.523

Novi Kozarci SBS

Dragoslav Radulović

14,5

9.833

Stara Pazova

Napredak AD

19,1

12.405

Klisa SBS

Dejan Malagurski

17,8

9.771

Erdevik - Kukujevci 2

Saša Olujić

15,8

12.270

Izbište

Predrag Milunov

13

9.673

Čurug 1

Vladimir Topalski

17,3

12.243

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

16,9

9.616

Zagajica

Agrozavod Vršac

16,5

12.233

Šabac

Milutin Radovanović

17,7

9.386

Orešac SBS

Sava Balan

16

12.166

Srpska Crnja

Žarko Tešin

19,4

12.133

Rastina SBS

ZZ Homoljac Milorad Lalić

16,5

8.898

Čurug SBS

Goran i Zoran Simetić

16,2

12.119

Turija

Srđan Đakonov

19

8.695

Gaj SBS

Srđan Karanović

15,2

11.969

Banatsko Aranđelovo SBS

Božidar Mikić

15,5

8.516

Kuzmin SBS

Dragan Živković

15,2

11.781

Kovačica 2

Jan Svetlik

16,5

8.235

Vrbas 1

Vlajko Šuvakov

16,3

11.366

Gaj 2 SBS

Bojan Kamnjanac

16,1

11.271

Banatski Despotovac 2 SBS

Banatski Despotovac AD

14,8

8.023

Maradik

Svetislav Radosavljević

17,3

11.269

Kukujevci SBS

Vidosav Brnjašević

17,3

11.053

Lokacija

Proizvođač / Firma

Bačka Palanka SBS

26


SY Andromeda

Centralna Srbija

SY Zoan

Vojvodina

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Lokacija

Proizvođač / Firma

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Kisiljevo SBS

Draško Veličković

18,9

15.284

Jasenovo

Siniša Stojakov

18,5

13.538

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

17

14.969

Vrbas 1

Vlajko Šuvakov

17,5

12.238

Kruševac, Veliki Šiljegovac

Mirko Brkić

18,4

14.910

Zagajica

Agrozavod Vršac

17,5

12.181

Kraljevo, Jarcujak

Dragan Tošić

19

14.263

Stara Pazova

Napredak AD

19,4

12.050

Leskovac

Srđan Veličković

17,1

14.150

Srpska Crnja

Žarko Tešin

18,5

11.839

Svetlić

Dejan Gavrilović

17,2

13.403

Bečej Mezzo

Milan Popov

18,1

11.451

Čubra SBS

Srđan Stanojlović

19

13.244

Maradik

Svetislav Radosavljević

17,1

11.220

Čačak, Mrčajevci

Dragoslav Pantović

19,9

13.206

Turija

Srđan Đakonov

21

10.334

Kušiljevo

Zoran Radivojević

16,1

13.204

Lukićevo Mezzo

Jugoslav Lazić

19,3

9.891

Zaseok Lazići

Dejan Đukić

14,5

13.094

Starčevo Mezzo

Saša Stojanov

17,5

9.593

Negotin

Uljarica Nova

16,2

12.788

Mali Iđoš

Geza Varga

18,9

9.473

Niš, Trupale

Vladica Ristić

16

12.651

Crepaja

Dejan Ćirić

15

9.326

Svilajnac

Slavoljub Vasić

15,4

12.612

Idvor

Jan Čižik

18,5

9.283

Velika Krsna

Mladen Stojanović

17,5

12.608

Šabac

Milutin Radovanović

17,9

9.247

Lapovo

Zvonko Mujković

18,2

12.347

Mol

Gabor Vaštag

14

9.197

Lužnice

Željko Jovanović

19,6

12.052

Kikinda 1

Dragan Kralj

11,6

8.700

Rtkovo SBS

Nikola Verbunkić

18

12.052

Bavanište

Danijel Stevanović

18,4

8.585

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

14,6

11.701

Kovačica 2

Jan Svetlik

17,3

8.371

Aleksinac, Ruterac

Vojkan Vučković

14,6

9.558

Žabalj

Nebojša Popović

18

8.059

27


SY Andromeda

Centralna Srbija

SY Andromeda

Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Mirko Brkić

18,2

14.335

Kušiljevo Mezzo

Zoran Radivojević

17,7

14.322

Svetlić

Dejan Gavrilović

17,4

13.096

Kušiljevo

Zoran Radivojević

16,5

13.017

Kraljevo, Jarcujak

Dragan Tošić

19,4

12.859

Zaseok Lazići

Dejan Đukić

15,1

12.553

Leskovac

Srđan Veličković

18,8

12.522

Niš, Trupale

Vladica Ristić

16,7

12.361

Lokacija

Proizvođač / Firma

Kruševac, Veliki Šiljegovac

Centralna Srbija Vlaga %

Prinos SRPS kg/ha

Željko Jovanović

19,8

12.159

Negotin

Uljarica Nova

17,1

12.136

Čačak, Mrčajevci

Dragoslav Pantović

20,1

12.078

Lapovo

Zvonko Mujković

18,5

11.987

Svilajnac

Slavoljub Vasić

15,9

11.770

Kurjače Mezzo

Zlatoljub Žikić

15,8

11.690

Velika Krsna

Mladen Stojanović

17,6

11.528

Aleksinac, Ruterac

Vojkan Vučković

15,8

8.829

Lokacija

Proizvođač / Firma

Lužnice

28


Rezultati prinosa iz proizvodnje SY Chorintos

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Južna Bačka

Titel

Dragan Đaković

16

14.129

Srem i Mačva

Kuzmin

Dragan Živković

13,8

13.200

Srem i Mačva

Vašica

Uroš Đačanin

14

12.894

Srem i Mačva

Ilinci

Goran Marković

14

12.883

Južna Bačka

Titel

Dragan Đaković

14

12.751

Južni Banat

Mali Žam

Aleksandar Keta

14,2

12.571

Zapadna Bačka

Svetozar Miletić

Nemoda Đuri

15,2

12.457

Srednji Banat

Jaša Tomić

Zarin Željko

11,9

12.350

Srednji Banat

Zrenjanin

Vukov Predrag

12,1

12.350

Južni Banat

Glogonj

Bojan Stojanović

14

12.210

Severna Bačka

Mala Bosna

Goran Gabrić

16

12.164

Srem i Mačva

Laćarak

Vidosav Brnjašević

13,7

12.100

Srem i Mačva

Čalma

Nikola Krička

12,5

11.925

Srem i Mačva

Divoš

Miloš Kevilj

14,1

11.834

Srednji Banat

Torak

zz Yuko Begejci

14,9

11.739

Srem i Mačva

Kuzmin

Dragan Živković

13

11.300

Srem i Mačva

Erdevik

Dražen Medoš

14,4

11.240

Srem i Mačva

Vojka

Lazar Kočijašević

14,8

11.202

Srem i Mačva

Martinci

Dragan Žunić

13,7

11.200

Srednji Banat

Radojevo

Željko Ristin

11

10.923

Južni Banat

Vlajkovac

Emanuel Imbroka

14

10.705

Srem i Mačva

Ilinci

Vladimir Šiđanin

14,5

10.664

29


SY Chorintos

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Srem i Mačva

Stari Banovci

Predrag Večerinac

Srem i Mačva

Badovinci

Ljubiša i Miloš Vulović

Južni Banat

Vršac

Srednji Banat Južni Banat

SY Chorintos

Vlaga %

Prinos kg/ha

13,6

10.123

14

9.300

Bojan Kalinov

13,2

9.210

Botoš

Ketin Dragan

13

8.150

Vršac

Goran Mitrovanov

14

8.110

Vlaga %

Prinos kg/ha

Centralna Srbija

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Braničevo

Klenje

Goran Danilović

14

12.511

Šumadija

Desimirovac, Kragujevac

Dragoslav Vujadinović

14

11.250

Pomoravlje

Sedlare, Svilajnac

Bojić Saša

15

11.000

Braničevo

Brežane

Vojislav Đukić

15,6

10.800

Borski okrug

Radujevac

Dragoljub Prvulović

14

10.578

Vlaga %

Prinos kg/ha

SY Orpheus

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Zapadna Bačka

Svetozar Miletić

Nemoda Đuri

16,2

12.600

Srednji Banat

Nova Crnja

Tibor Njari

11,9

12.512

Srednji Banat

Torak

Yuko

12

12.400

Srednji Banat

Jaša Tomić

Zarin Željko

12,8

12.110

Srednji Banat

Žitište

Stojančul Svetozar

11,4

11.880

Srednji Banat

Torak

zz Yuko Begejci

16,2

11.870

Zapadna Bačka

Svetozar Miletić

Jožika Nađ

16

11.751

Južni Banat

Nikolinci

AD Nikolinci

14

11.286

Srem i Mačva

Vašica

Uroš Đačanin

14,6

11.250

30


SY Orpheus

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Srem i Mačva

Erdevik

Dražen Medoš

15

10.795

Srem i Mačva

Martinci

Dragan Žunić

13,9

10.740

Južni Banat

Seleuš

Jon Otonoga

13,8

10.400

Srednji Banat

Zrenjanin

Vukov Predrag

12,2

10.280

Južni Banat

Dobrica

Ivan Todorov

13,6

10.250

Južni Banat

Dobrica

Dragan Drndarski

13,8

10.175

Južni Banat

Opovo

Milan Babajanin

14

10.170

Srem i Mačva

Kuzmin

Dragan Živković

14

10.000

Južni Banat

Vršac

Nikola Omorac

13,7

8.940

Srednji Banat

Botoš

Ketin Dragan

14,3

8.636

Južni Banat

Pavliš

Sava Milašinov

13,6

8.520

Južni Banat

Vršac

Goran Mitrovanov

14,4

8.330

Južni Banat

Dobrica

Duško Horvat

13

8.070

Srem i Mačva

Stari Banovci

Predrag Večerinac

14,2

8.000

Vlaga %

Prinos kg/ha

SY Orpheus

Centralna Srbija

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Braničevo

Brežane

Vojislav Đukić

17,4

11.150

Pomoravlje

Roanda; Despotovac

Danilo Miladinović

15,5

11.080

31


NK Pako

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Južni Banat

Potporanj

Slavoljub Pešić

17,1

14.386

Srem i Mačva

Šid

Branislav Stanić

17

12.856

Srem i Mačva

Divoš

Dejan Radosavljević

14

11.370

Južna Bačka

Bačko Gradište

Agropolje doo

16

10.600

Južni Banat

Dobrica

Duško Horvat

14,9

9.650

Srednji Banat

Orlovat

Ostojin Stevica

13,5

9.627

Južni Banat

Dobrica

Darko Lepedat

14,9

9.040

Južni Banat

Seleuš

Jon Otonoga

15,3

8.970

Južni Banat

Mali Žam

Aleksandar Keta

15

8.850

Južni Banat

Hajdučica

AD Hajdučica

14,3

8.200

Južni Banat

Vračev Gaj

Dragiša Jungić

14,2

8.160

Vlaga %

Prinos kg/ha

SY Carioca

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Južni Banat

Straža

Valentin Gojka

16,7

14.386

Srem i Mačva

Ilinci

Vladimir Šiđanin

15,5

13.780

Južni Banat

Velika Greda

Jedinstvo

15,8

13.450

Srednji Banat

Torak

zz Yuko Begejci

15,6

13.167

Srednji Banat

Zrenjanin

Vukov Predrag

13,6

13.044

Severni Banat

Rusko Selo

Čoti Zoltan

12,5

12.850

Južni Banat

Potporanj

Žika Lazin

15,8

12.640

Južni Banat

Lokve

Petar Stefan

14,5

12.630

Južni Banat

Deliblato

Daniel Gava

15,8

12.610

Srem i Mačva

Vašica

Uroš Đačanin

15,6

12.591

Srem i Mačva

Erdevik

Dražen Medoš

15,3

12.580

32


SY Carioca

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Srednji Banat

Ravni Topolovac

Zubac Novo

13

12.550

Severna Bačka

Mala Bosna

Goran Gabrić

16,7

12.100

Srem i Mačva

Stejanovci

Tomislav Majinski

14,7

12.100

Južna Bačka

Temerin

Veđelek agrar

18

12.027

Srednji Banat

Žitište

Stojančul Svetozar

12,7

12.010

Zapadna Bačka

Svetozar Miletić

Jožika Nađ

16,2

12.000

Zapadna Bačka

Zmajevo

Sava Božić

14,5

12.000

Srednji Banat

Torak

Yuko

13

11.982

Srem i Mačva

Kuzmin

Dragoslav, Radoslav i Branislav Vučković

16

11.950

Srem i Mačva

Martinci

Dragan Žunić

14,7

11.944

Južni Banat

Jermenovci

Zoltan Virag

10,8

11.930

Srednji Banat

Orlovat

Ostojin Stevica

16

11.375

Srednji Banat

Bašaid

Radoslav Ćirić

14,2

11.130

Srednji Banat

Ravni Topolovac

Zubac Novo

14,3

10.920

Srednji Banat

Žitište

Vojnov Ljubinko

13

10.900

Južni Banat

Lokve

Petar Todoran

15,3

10.880

Južni Banat

Vračev Gaj

Ivica Terzić

14,9

10.800

Srem i Mačva

Kuzmin

Dragan Živković

14,8

10.730

Zapadna Bačka

Svetozar Miletić

Aleksandar Vidaković

15,5

10.530

Južni Banat

Kovačica

Željko Toman

14

10.450

Južni Banat

Izbište

Predrag Milunov

14,8

10.325

Južni Banat

Dobrica

Ivan Todorov

13,8

10.120

Srednji Banat

Jaša Tomić

Zarin Željko

13

10.113

Južni Banat

Ilandža

Petar Žuravica

15,7

10.085

Južna Bačka

Vrbas

Mikloš Slavko

14,2

10.045

33


SY Carioca

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Srednji Banat

Srpska Crnja

Milan Antin

13

9.840

Srednji Banat

Srpska Crnja

Boško Ivin

13

9.804

Južna Bačka

Kucura

Đura Čous

14,6

9.745

Srem i Mačva

Kuzmin

Milivoj Rebić

15,7

9.540

Srem i Mačva

Prhovo

Milan Stojšić

15,7

9.410

Južna Bačka

Vrbas

Živko Mažić

14

9.320

Južni Banat

Plandište

Dragan Šobot

14,6

9.130

Južni Banat

Pavliš

Goran Stanić

15,6

9.040

Južni Banat

Ilandža

Miloš Jovanov

13,9

9.025

Južni Banat

Seleuš

Jon Otonoga

14,5

9.025

Južni Banat

Dobrica

Jovan Nedeljkov

13,8

8.970

Južni Banat

Alibunar

Kristijan Šorđan

14

8.890

Južni Banat

Vračev Gaj

Dragiša Jungić

13,6

8.790

Srednji Banat

Banatski Despotovac

Banatski Despotovac AD

12

8.767

Južni Banat

Lokve

Nelu Ardeljan

13,8

8.740

Južni Banat

Pavliš

Sava Milašinov

14,7

8.680

Južni Banat

Alibunar

Marinel Đan

14,7

8.580

Južni Banat

Dobrica

Duško Horvat

13,8

8.440

Južni Banat

Kačarevo

Stevan Dimitrijevski

14

8.410

Srednji Banat

Botoš

Ketin Dragan

14,8

8.180

Južni Banat

Crvena Crkva

Ignjat Stošić

14,2

8.140

34


SY Carioca

Centralna Srbija

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Kolubarski okrug

Tabanovići, Mionica

Rade Petrović

14

14.965

Moravički okrug

Bečanj, Čačak

PSSS ČAČAK

13

14.700

Braničevo

Kisiljevo

Draško Veličković

17

12.800

Braničevo

Batuša

Aleksandar Živković

16

12.650

Braničevo

Brežane

Vojislav Đukić

18

12.400

Borski okrug

Radujevac

Dragoljub Prvulović

16

10.520

Pomoravlje

Sedlare, Svilajnac

Bojić Saša

15,9

10.503

Pomoravlje

Ćuprija

Sladjan Nikolić

15

10.004

Pomoravlje

Potočac, Paraćin

Radiša Srejić

15

8.780

Vlaga %

Prinos kg/ha

SY Bilbao

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Srem i Mačva

Erdevik

Dražen Medoš

15,8

14.503

Južni Banat

Vračev Gaj

Dušan Marković

15,2

13.910

Srem i Mačva

Laćarak

Goran Cikuša

17

13.125

Srem i Mačva

Kuzmin

Milivoj Rebić

17

12.650

Srem i Mačva

Ilinci

Vladimir Šiđanin

16

12.576

Srednji Banat

Žitište

Stojančul Svetozar

13

12.500

Južni Banat

Ilandža

Dimitrije Živojnov

15,7

11.578

Severni Banat

Rusko Selo

Miodrag Divljak

13,2

11.307

Srem i Mačva

Kukujevci

Saša Olujić

15,1

11.100

Srem i Mačva

Vašica

Uroš Đačanin

17

11.080

Južni Banat

Vračev Gaj

Ivica Terzić

15,4

10.730

Južna Bačka

Bačko Gradište

Agropolje doo

15

10.560

Južni Banat

Lokve

Petar Todoran

15,8

10.526

35


SY Bilbao

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Srednji Banat

Zlatica

Matijević Zlatica

12,2

10.300

Južni Banat

Dobrica

Darko Lepedat

13,7

10.220

Srem i Mačva

Kuzmin

Milivoj Rebić

17

10.194

Južni Banat

Potporanj

Predrag Krunić

14,8

10.085

Srem i Mačva

Martinci

Dragan Žunić

15,2

9.578

Južni Banat

Izbište

Predrag Milunov

14,9

9.430

Srem i Mačva

Kuzmin

Dragan Živković

15

9.340

Južni Banat

Alibunar

Marinel Đan

14,8

9.130

Južni Banat

Lokve

Petar Stefan

12,9

8.770

Vlaga %

Prinos kg/ha

SY Bilbao

Centralna Srbija

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Moravički okrug

Bečanj, Čačak

PSSS ČAČAK

13

12.600

Braničevo

Batuša

Aleksandar Živković

17

12.500

Pomoravlje

Grabovica, Svilajanac

Mirko Milojević

14,8

12.478

Braničevo

Brežane

Vojislav Đukić

19

12.100

Rasinski okrug

Veliki Šiljegovac, Kruševac

Momčilo Panić

16,8

11.727

Pomoravlje

Potočac, Paraćin

Radiša Srejić

15,2

10.378

Borski okrug

Radujevac

Dragoljub Prvulović

16

9.040

Braničevo

Kisiljevo

Draško Veličković

17

8.689

36


SY Andromeda

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Južni Banat

Vračev Gaj

Dušan Marković

17

14436

Srem i Mačva

Badovinci

Miloš Vulović

16

14070

Srem i Mačva

Vojka

Slobodan Đurić

15,2

14050

Srem i Mačva

Veliki Radinci

Branislav Rakić

16

13840

Srem i Mačva

Vašica

Uroš Đačanin

18

13820

Južni Banat

Orešac

Sava Balan

15,2

13508

Srem i Mačva

Erdevik

Dražen Medoš

16,8

13432

Južni Banat

Potporanj

Žika Lazin

17

13120

Srem i Mačva

Martinci

Dragan Žunić

15,8

12894

Srem i Mačva

Vašica

Uroš Đačanin

16,3

12673

Srem i Mačva

Čalma

PP ČALMA

18

12523

Srem i Mačva

Kukujevci

Saša Olujić

15,8

12270

Srem i Mačva

Kuzmin

Dragan Živković

15,3

11948

Srednji Banat

Žitište

Stojančul Svetozar

13

11735

Južni Banat

Bela Crkva

Nenad Stojković

16,2

11240

Južni Banat

Ilandža

Dimitrije Živojnov

16,4

10975

Južni Banat

Ilandža

Miloš Jovanov

14

10760

Južni Banat

Izbište

Predrag Milunov

16

9818

Južni Banat

Alibunar

Marinel Đan

15,6

8420

37


SY Andromeda

Centralna Srbija

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Vlaga %

Prinos kg/ha

Braničevo

Kisiljevo

Draško Veličković

19

16.208

Podunavlje

Markovac, Velika Plana

Goran Nešić

14

15.000

Rasinski okrug

Sušica, Kruševac

Mališa Milenković

18,5

13.800

Pomoravlje

Grabovica, Svilajanac

Mirko Milojević

15,6

13.700

Rasinski okrug

Veliki Šiljegovac

Radovan Ignjatović

17,8

12.850

Rasinski okrug

Veliki Šiljegovac, Kruševac

Momčilo Panić

18

12.000

Vlaga %

Prinos kg/ha

-

10.552

SY Zoan

Vojvodina

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Srem i Mačva

Šabac, Petkovica

Rade Veselinović

Južni Banat

Ilandža

Petar Žuravica

16,4

10.120

Južni Banat

Ilandža

Milorad Jovanov

16,2

9.550

Južni Banat

Ilandža

Živa Novakov

15,8

9.210

Južni Banat

Pavliš

Zoran Ilić

16,2

9.020

Južni Banat

Izbište

Predrag Milunov

16,2

8.660

Vlaga %

Prinos kg/ha

SY Zoan

Centralna Srbija

Okrug

Lokacija

Ime i prezime / Ime firme

Nišavski okrug

Žitkvac, Aleksinac

Milan Jović

15,2

13.500

Pomoravlje

Šavac Paraćin

Milošević Branislav

16,7

11.416

Jablanički okrug

Kupinovica, Leskovac

Marko Cvetković

18

11.210

Jablanički okrug

Pertate, Leskovac

Tihomir Savić

15,7

9.860

Pomoravlje

Raševica; Paraćin

Aleksandar Miletić

17

9.555

Pomoravlje

Trešnjevica, Paraćin

Aleksandar Aleksić

17

9.140

38


Seme kukruza je od samog trenutka setve izloženo napadu zemljišnih štetočina, FORCE 20 CS pruža snažan štit i ranu zaštitu mladih biljaka kukuruza ZAŠTO SEJATI SEME TRETIRANO INSEKTICIDOM FORCE 20 CS? Suzbija rane napade zemljišnih insekata, štiti klicu u samom startu Dvostruki mehanizam delovanja, deluje kontaktno i parama Gana faza sprečava da štetočine zagrizu koren Obezbeđuje produženo delovanje sukcesivnim otpuštanjem aktivne materije Bezbedan je za seme – i nakon 12 meseci skladištenja, seme zadržava svoju klijavost i energiju klijanja

Pri jačim napadima žičara preporučujemo najbolju i najsigurniju kombinaciju: seme tretirano sa Force 20 CS + granulisani insekticid Force 1.5 G tokom setve u redove

39


Zaštita kukuruza

Actellic 8 ml/t zrna

Tretiranje u silosima Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Ampligo 150 ZC 0,2-0,25 l/ha

Folijarno đubrivo na bazi aminokisleina

Isabion 3-5 l/ha

Travni i širokolisni korovi (post)

Milagro Plus 0,8-1,2 l/ha Calaris Pro 2,3 l/ha Casper 55 WG 0,25-0,3 l/ha

Širokolisni korovi (post)

Peak 75 WG 20 g/ha Camix 560 SE 2,5 l/ha Jednogodišnji travni i širokolisni korovi (pre nicanja useva, rani post)

Lumax 537,5 SE 3-4 l/ha Gardoprim Plus Gold 4-4,5 l/ha Dual Gold 1,4-1,5 l/ha

Žičari (Elaterideae)

Force 1,5 G 5-10 kg/ha

Štetočine semena Bolesti semena

setva

insekticidi

fungicidi

razvoj lista

razvijena razvijena 2 lista 4 lista

herbicidi

razvijeno 6 listova

razvijeno 8 listova

razvijeno 10 listova

rast stabla

vidljivi končići svile

kraj cvetanja, razviće ploda

nedostatak hraniva

40


Naš stručni tim na terenu Dejan Stanko Subotica +381 63 27 78 24 dejan.stanko@syngenta.com

Ljubiša Elesin Vrbas +381 63 60 64 38 ljubisa.elesin@syngenta.com

Maja Anđelić Kojić Novi Sad +381 63 10 52 299 maja.andjelic_kojic@syngenta.com

Darko Dolinaj Sremska Mitrovica, Šabac +381 63 60 84 70 darko.dolinaj@syngenta.com Nebojša Matijević Čačak +381 63 86 22 124 nebojsa.matijevic@syngenta.com Regionalni menadžeri prodaje: Nenad Lazarević / Vojvodina / nenad.lazarevic@syngenta.com Snežana Milanović / Centralna Srbija i južni Banat / snezana.milanovic@syngenta.com Nemanja Bukvić / Menadžer za ključne kupce i tretman semena / nemanja.bukvic@syngenta.com /

41

Csaba Sipos Bečej 381 63 10 54 905 caba.sipos@syngenta.com Jasna Palinkaš Zrenjanin +381 63 11 85 848 jasna.palinkas@syngenta.com Dragan Ožegović Zrenjanin +381 63 60 75 73 dragan.ozegovic@syngenta.com Aleksandar Kremić Vršac +381 63 60 71 48 aleksandar.kremic@syngenta.com Milan Mitrović Pančevo +381 63 86 21 932 milan.mitrovic@syngenta.com Vladimir Rajković Negotin +381 63 86 22 127 vladimir.rajkovic@syngenta.com Nenad Mitrović Kruševac +381 63 86 22 139 nenad.mitrovic@syngenta.com


Beleške

42


Osigurajte najbolji start! Iskoristite snagu insekticida! Lider na tržištu, insekticid s kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za suzbijanje larvi skočibuba, odnosno žičara (fam Elateridae), koji se unosi u zemljište tokom setve. Aktivna materija Teflutrin deluje kontaktno i želudačno na štetočine u zemljištu. Osim toga Teflutrin u zemljištu prelazi u gasnu fazu, pa u telo insekta ulazi putem disajnih otvora pri čemu dolazi do trenutnog uginuća larvi. Rastvorljivost u vodi je veoma mala, pa nema ispiranja preparata u dublje slojeve, već se preparat zadržava u zoni semena obezbeđujući dugotrajnu zaštitu. Postojano i dugotrajno delovanje, potpuna selektivnost za sve useve i širok spektar delovanja čine ga dobrim izborom za pouzdanu zaštitu semena i mladih btiljaka. Takođe ima i delimično repelentno delovanje na štetne insekte koji oštećuju prizemne delove useva. Primenjuje se u količini 5-10 kg/ha, unošenjem u zonu redova u toku setve depozitorima za granule Pri jačim napadima žičara preporučujemo najbolju i najsigurniju kombinaciju: seme tretirano sa Force 20 CS + granulisani insekticid Force 1.5 G tokom setve u redove Force 1.5 G sadrži vrlo sitne granule zbog čega je kvalitetna aplikacija od velike važnosti.

43

Suzbija rane i jače napade zemljišnih insekata, Štiti klicu od samog starta, Dvostruki mehanizam delovanja, deluje kontaktno i parama, Gana faza sprečava da štetočine zagrizu koren, Obezbeđuje produženo delovanje sukcesivnim otpuštanjem aktivne materije


https://www.syngenta.com/en/ sustainability/good-growth-plan

pratite nas na:

https://www.facebook.com/ Syngenta.u.Srbiji/

SYNGENTA AGRO d.o.o. Airport City Belgrade Omladinskih brigada 88b 11070 Novi Beograd tel: +381 11 3129981 fax: +381 11 3129980 www.syngenta.rs

Ova brošura je informativnog karaktera i sve navedene karakteristike sorti i preporuke za zaštitu pšenice su rezultat našeg dosadašnjeg znanja, iskustva i dobre poljoprivredne prakse. Usled različitih karakteristika regiona, promenljivih vremenskih uslova, primenjene agrotehnike i zaštite useva tokom sezone, može doći do odstupanja od podataka objavljenih u ovoj brošuri. U tom slučaju Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale promene. Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Za sve dodatne informacije Syngentina stručna služba stoji Vam na raspolaganju.