Page 1

NEA TEXNOΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΌΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑ

NE V TEC ISIQW HN ™ OL OG Y NE TE VISI W CH Q™ NO LO GY


ΣΥΝΘΕΣΗ: Emamectin benzoate 0,95% β/β

To AFFIRM® Οpti είναι μία καινοτόμος λύση, ειδική για τα λεπιδόπτερα, που παρέχει εξαιρετικό έλεγχο των εντόμων σε πλήρη αρμονία με τα διεθνή standards ποιότητας και τις απαιτήσεις της διατροφικής αλυσίδας.

NE V TEC ISIQW HN ™ OL OG Y

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ UV ΣΙΓΟΥΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ


ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ

› Πρωτοποριακή τεχνολογία τυποποίησης που προστατεύει τη δραστική από την φωτοδιάσπαση που προκαλεί η UV ακτινοβολία

› Εξαιρετικός έλεγχος πολλών λεπιδοπτέρων σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών

› Mε την τεχνολογία Pepite®, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία σκόνης κατά το χειρισμό

› Άριστος έλεγχος και ευελιξία στις εφαμογές › Η τεχνολογία Pepite® προσφέρει ευκολία χειρισμού στην εφαρμογή

› Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα εδώ και δύο δεκαετίες

› Πάρα πολύ καλό προφίλ υπολειμμάτων

› Καθαρό χωράφι, χωρίς εχθρούς από νωρίς

› Προσαρμόζεται σε όλα τα ολοκληρωμένα προγράμματα φυτοπροστασίας με στόχο την αποφυγή της ανθεκτικότητας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ VISIQ™

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ PEPITE®

Η τεχνολογία VISIQ™ δημιουργεί μια ασπίδα στη δραστική Emamectin benzoate προστατεύοντάς την, από τη φωτοδιάσπαση που προέρχεται από τη UV ακτινοβολία. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια της δραστικής για διάστημα έως 2 εβδομάδων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος.

Είναι ένα κοκκώδες προϊόν το οποίο NE W TEC VISIQως συμπεριφέρεται υγρό κατά το άδειασμα HN ™ OL στο βυτίο με ελάχιστη OG σκόνη για τον χρήστη.

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΈΣ ΠΡΟΪΌΝ

Το AFFIRM Opti πληρεί τις ανάγκες της διατροφικής αλυσίδας με χαμηλά NE υπολείμματα δραστικής κατά τη συγκομιδή. TEC VISIQW HN ™ OL OG Y ®

ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Y

Το AFFIRM Opti όταν αναμειγνύεται με νερό, διαλύεται ταχύτατα και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. ®

Η βελτιωμένη διαβρεξιμότητα κάνει και το πλύσιμο του βυτίου ευκολότερο.


ΤΡΌΠΟΣ ΔΡΆΣΗΣ EMAMECTIN • Οι αβερμεκτίνες έχουν δύο περιοχές δράσης μέσα στο νευρικό σύστημα των εντόμων (2 κανάλια χλωρίου): › GABA*-gated chloride channels › Glutamate gated chloride channels • Ο διπλός τρόπος δράσης κάνει τις αβερμεκτίνες ισχυρές εναντίον της ανάπτυξης ανθεκτικότητας, καθώς οι μεταλλάξεις θα πρέπει να γίνουν και στις δύο περιοχές δράσης. • Δεν υπάρχουν έως τώρα ενδείξεις ανθεκτικότητας σε έντομα-στόχους.

Καταπολεμά άριστα τα περισσότερα λεπιδόπτερα πυρηνόκαρπων και μηλοειδών

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ UV ΠΆΝΩ ΣΤΗ ΦΥΛΛΙΚΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ

Emamectin στη φυλλική επιφάνεια (%)

100

80

• Λόγω της βελτιωμένης UV τεχνολογίας, το AFFIRM® Opti δείχνει βελτιωμένη σταθερότητα στη φυλλική επιφάνεια

60

40

• Η παρατεταμένη σταθερότητα του προϊόντος στη φυλλική επιφάνεια βελτιώνει την πρόσληψη της δραστικής μέσα στο φύλλο

20 Stein Research, 2012

0 0

0.5

1

2

3

4

Ώρεσ κάτω από λάµπα UV AFFIRM® Opti

AFFIRM®

Emamectin EC

5

• Η δραστική είναι διαθέσιμη μέσω διελασματικής διανομής, φθάνοντας έτσι και σε έντομα που τρέφονται στην κάτω επιφάνεια του φύλλου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

1η γενιά

Ιούλιος

2η γενιά

Αύγουστος Σεπτέμβριος

3η γενιά

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

ΑΝΑΡΣΙΑ 1η γενιά

2η γενιά

3η γενιά


Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ. 50-130

γρ./ στρέμμα (max)

γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού

200

150

Μηλοειδή: Μήλα, Αχλάδια, Μούσμουλα, Κυδώνια

Καρπόκαψα, Cydia pomonella, Grapholita molesta, Cydia spp., Φυλλοδέτες, Adoxophyes sp., Pandemis sp., Argyrotaenia ljungiana, Archips sp., Spilonota sp., Φυλλορύκτες, Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella

Ροδάκινα Νεκταρίνια

Ανάρσια, Αnarsia lineatella, Καρπόκαψα Grapholita molesta, Cydia sp.

50-150

200-225

150

Δαμάσκηνα

Καρπόκαψα Cydia funebrana

50-125

250

200

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο

Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Για την καρπόκαψα έναρξη των ψεκασμών με την εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Για τους φυλλοδέτες: για τις διαχειμάζουσες προνύμφες ψεκάστε με την επανέναρξη της τροφικής δραστηριότητας μετά την άνθηση και για τις θερινές γενεές ξεκινήστε τους ψεκασμούς στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Για τους φυλλορύκτες ξεκινήστε τους ψεκασμούς με την εμφάνιση των πρώτων στοών. BBCH 71-89 Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης BBCH 71-89

3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα

Ψεκασμός Φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης BBCH 71-89

3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα

3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (PHI) Μήλα, Αχλάδια, Κυδώνια, Μούσμουλα, Δαμάσκηνα

7 ημέρες

Ροδάκινα, Νεκταρίνια

14 ημέρες

ΠΡΟΣΟΧΗ • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προσοχή! Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης Ημερομηνία έκδοσης παρόντος Φεβρουάριος 2018 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14630 / 6-12-2017

Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε. Ανθούσα Αττικής, TK 153 49, τηλ.: 210 66 66 612-3 ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 796 940-3, 2310 798 595

www.syngenta.gr

AFFIRM® Opti 9,5WG  

Mία καινοτόμος λύση, ειδική για τα λεπιδόπτερα, που παρέχει εξαιρετικό έλεγχο των εντόμων σε πλήρη αρμονία με τα διεθνή standards ποιότητας...

AFFIRM® Opti 9,5WG  

Mία καινοτόμος λύση, ειδική για τα λεπιδόπτερα, που παρέχει εξαιρετικό έλεγχο των εντόμων σε πλήρη αρμονία με τα διεθνή standards ποιότητας...