Page 1


índice

1. ¿que é a Oficina Técnica do Plan Banda Larga?

2. ¿por que a O.T. do Plan Banda Larga? 3. ¿que servizos ofrece? 4. ¿como contactar?

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

2


índice

1. ¿que é a Oficina Técnica do Plan Banda Larga?

2. ¿por que a O.T. do Plan Banda Larga? 3. ¿que servizos ofrece? 4. ¿como contactar?

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

3


¿que é a O.T. do Plan Banda Larga?

A Oficina Técnica do Plan Banda Larga, é un recurso da Xunta de Galicia que exercerá de elemento coordinador dás distintas actuacións derivadas do Plan de Banda Larga de Galicia 2010 - 2013, co ánimo de asegurar a calidade na consecución dos obxectivos definidos no plan, e atender e informar durante o mesmo aos cidadáns

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

4


índice

1. ¿que é a Oficina Técnica do Plan Banda Larga?

2. ¿por que a O.T. do Plan Banda Larga? 3. ¿que servizos ofrece? 4. ¿como contactar?

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

5


¿por que a O.T. do Plan Banda Larga? Coa posta en marcha da Oficina Técnica do Plan Banda Larga a Xunta de Galicia pretende acadar os seguintes obxectivos: Oficina Técnica do Plan Banda Larga

Centralizar e canalizar toda a información referente ao Plan Banda Larga permitindo dispor dunha visión global do proceso.

Fomentar o avance homoxéneo das distintas actuacións derivadas do Plan Banda Larga, incentivando a eficiencia e efectividade das mesmas.

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

Dotar a todos os axentes implicados no Plan, así como, a todos os cidadáns galegos dun punto único de referencia para tratar de dar resposta ás necesidades particulares de cada un sobre o Plan Banda Larga.

6


índice

1. ¿que é a Oficina Técnica do Plan Banda Larga?

2. ¿por que a O.T. do Plan Banda Larga? 3. ¿que servizos ofrece? 4. ¿como contactar?

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

7


¿que servizos ofrece? (1/3) A Oficina Técnica do Plan Banda Larga ofrecerá a seguinte carteira de servizos:

operadores e axentes implicados no despregamento de rede de B.L.

cidadanía

Oficina Técnica Plan Banda Larga soporte no control, seguimento e xestión das actuacións derivadas do Plan Banda Larga

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

8


¿que servizos ofrece? (2/3) A continuación, amósase o detalle de cada un dos servizos ofrecidos. Resposta á demanda de información cidadá referente ao Plan Banda Larga

Oficina Técnica do Plan Banda Larga soporte no control, seguimento e xestión das actuacións derivadas do Plan Banda Larga

Servizo de atención ao cidadán para calquera aclaración ou consulta sobre as actuacións derivadas do Plan Banda Larga así como, para a xestión das posibles incidencias referentes ao Plan. Asesoramento e soporte técnico a operadores e axentes implicados no desenvolvemento de proxectos

Oficina Técnica do Plan Banda Larga soporte no control, seguimento e xestión das actuacións derivadas do Plan Banda Larga

Apoio en todo o relacionado coa implantación de solucións en materia de infraestruturas de telecomunicación no despregamento de banda larga que se leven a cabo polos distintos axentes: Asesoramento, soporte técnico e informe sobre o progreso das diferentes actuacións derivadas do Plan Banda Larga.

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

9


¿que servizos ofrece? (3/3)

Soporte no control, seguimento e xestión das actuacións derivadas do PBL

Oficina Técnica do Plan Banda Larga soporte no control, seguimento e xestión das actuacións derivadas do Plan Banda Larga

Actividades e servizos orientados á xestión das iniciativas e actuacións, asegurando a súa execución dentro dos prazos e orzamentos planificados, minimizando riscos e eliminando barreiras que afecten ao seu desenvolvemento.

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

10


índice

1. ¿que é a Oficina Técnica do Plan Banda Larga?

2. ¿por que a O.T. do Plan Banda Larga? 3. ¿que servizos ofrece? 4. ¿como contactar?

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

11


¿como contactar? Poden dirixir as súas consultas relativas ao Plan Banda Larga a:

oficina.bandalarga@xunta.es oficina.bandaancha@xunta.es

981 95 78 68, en horario de luns a venres de 9:00 a 15:00h

- Oficina Técnica do Plan Banda Larga -

12

Mapa de servizos da Oficina Técnica de Banda Larga de Galicia 2010 - 2013  
Mapa de servizos da Oficina Técnica de Banda Larga de Galicia 2010 - 2013  

A Oficina Técnica é un recurso da Xunta de Galicia, que dentro do marco do Plan de Banda Larga de Galicia 2010 – 2013, encárgase de xestiona...

Advertisement