Mediation Opleiding

Page 1

t a i d e M

g n i d i e l p O n o i

‘Nu

.’

kd i t e we

a

k is a v en e t h n ec o ti dia e m t


erd in de e s s e r te ïn e g u Bent ten? Wilt u ic fl n o c e d r te h mens ac geleiden die e b n e s n e m r als mediato ten samen ic fl n o c m o n e ervoor kiez n strijd te a v ts a la p in n op te losse ren in uw te s e v in u t il w voeren? En rofessionele p n e e jk li n o o s per an is deze D ? g n li e k ik w t ­on ts voor u! ie t h c e g in id le op

Mediation Opleiding (basis) Tijdens deze boeiende en interactieve Mediation Opleiding ontwikkelt u zich als professioneel mediator. Na het behalen van de opleiding kunt u deelnemen aan de MfN kennistoets en vervolgens het MfN assessment, om u aansluitend in te schrijven in het Register van de ­Mediatorsfederatie Nederland.

Nergens scherpe geprijsd r !

‘Nu weet ik dat mediation echt een vak is.’

Ook als u (nog) niet als MfN-registermediator aan het werk gaat, levert de Mediation Opleiding een waardevolle bijdrage aan uw kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering en zal de opleiding uw dagelijkse beroepspraktijk én uw dagelijks leven verrijken.

Docenten: Harriette van Luijken, Lianne van Lith, Frans Baars & Greet van Gorsel Cursusduur: 10 dagen Niveau: Minimaal HBO werk- en denk­ niveau (voor MfN geldt: minimaal HBO diploma)

‘Super fijn, het oefenen met professionele trainersacteurs.’

‘Niet alleen de opleiding was goed, ook de catering was fantastisch.’

‘Betrokken docenten, met als meerwaarde dat zij zelf ook werken als mediator.’


Bent u al m ed en wilt u zic iator h ver specialiser der en?

Opleiding Familiemediation Deze specialisatie is bestemd voor ­mediators die zich willen toeleggen op familiezaken als echtscheiding of conflicten over een erfenis. Het is de taak van de familiemediator om vanuit de juiste kennis, vaardigheden en ­betrokkenheid de familieleden over emotionele, juridische en financiële

drempels heen te helpen, waardoor de conflicten de-escaleren en er een (her)nieuw(d) fundament ontstaat. Tijdens deze erkende opleiding wordt aandacht besteed aan de relevante gedragswetenschappelijke, peda­ gogische, financiële, fiscale en juridische aspecten van een (echt)scheiding.

Ook andere familiekwesties worden behandeld. Docenten: Harriette van Luijken, Lianne van Lith, Greet van Gorsel, Erna Janssen, Frans Baars & Albert Rozendal Cursusduur: 8 dagen

Masterclass Triple A | Autisme, ADD en ADHD voor mediators Wilt u zich als mediator verdiepen in cliënten met een kwetsbaarheid? Dan is deze opleiding een aanrader.

Als mediators weten we dat partijen die een hoge mate van stress ervaren, hun stempel drukken op het al dan

aatwerk­ m k o o n e r e v le Wij et gebied h p o n e g in in a tr . van ­mediation em contact e N ? e ti a m r fo Meer in gavak.nl en lo @ fo in t e m op aag. r v e k e ifi c e p s stel uw

niet slagen van een mediation. Partijen met een achtergrond in ­autisme, ADD of ADHD zijn vaak snel overprikkeld. ­Miscommunicatie zorgt voor een bron van ergernis en hiermee tevens voor een grotere ­stressbeleving. Hoe hou je partijen goed aan tafel en wat kun je als ­mediator doen vanuit de wetenschappelijke kennis over de werking van het brein, emoties en stress­beleving? In deze masterclass gaan wij uitgebreid in op hoe de prikkelverwerking bij ­mensen met autisme werkt en welke effecten dit teweeg brengt. Bij jou aan de mediatontafel, maar ook het effect op de houdbaarheid van de afspraken die gemaakt worden. Docenten: Marjon Kuipers & Marcel de Boer Cursusduur: 3 dagen


Miller’s Prism of Clinical Competence

ei

gro

kansen

handelen

Medling werkt vanuit een leerconcept dat is gebaseerd op de ­piramide van Miller. Beroepsbekwaamheid bestaat uit vier lagen. De onderste lagen vormen het fundament voor de lagen erboven. Door vanuit het fundament te bouwen aan de bekwaamheid van de mediator, krijgen de deelnemers een stevige theoretische en praktische basis mee in hun ontwikkeling als mediator.

n ken is

gedrag

en ed

weten

igh

toetsbare kennis

ard

cognitie

va

kennis

ing

toetsbare vaardigheden

demonstreren

ud

doen

ho

het zijn

laten zien fi pro

van el

Medling werkt met een uniek leerconcept!

Heeft u belangstelling om bij ons een mediation opleiding te volgen? Schrijf u in via de website www.logavak.nl/mediation. Wilt u eerst een trainer of de opleidingscoĂśrdinator spreken voordat u zich aanmeldt? Ook dat kan! Kom kennismaken tijdens de lunchpauze van een opleidingsdag of plan een (bel-)afspraak in. U kunt ons bereiken op 020-6227795 of via info@logavak.nl