Page 1

CATALOGUS

HOGER ONDERWIJS WWW.SWPBOOK .COM

Sociale Studies Wijkgericht Werken Praktijkgericht Onderzoek Opleidingsprofielen Gezondheidszorg Pedagogiek & Pabo Psychologie

20 20 18 19

Communicatie & Coaching

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 1

07-02-18 09:41


Inhoud De Catalogus Hoger Onderwijs 2018-2019 bevat een overzicht van de meest gebruikte en recente titels die uitgeverij SWP het hbo te bieden heeft. Vind een volledig overzicht op www.swpbook.com.

Sociale Studies

3

Wijkgericht Werken

10

Praktijkgericht Onderzoek

12

Opleidingsprofielen14 Gezondheidszorg15 Pedagogiek & Pabo

17

Psychologie24 Communicatie & Coaching

28

Digitaal toegang 

30

Vakbladen30 Uitgeverij SWP Distributie Belgie Uitgeverij EPO Lange Pastoorstraat 25-27 Tel.: +32 (0)3 239 68 74 2600 Berchem-Antwerpen www.epo.be

Postadres: Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost Tel | 020 330 72 00 Fax | 020 330 80 40 E-mail | docent@mailswp.com www.swpbook.com

Opleidingen

Congresidee

Logavak opleidingsgroep verzorgt na- en bijscholing voor professionals in Onderwijs, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Psychologie, GGZ en Zorg & Welzijn. www.logavak.nl Bekijk het cursusaanbod over dit onderwerp

Zelf een boek publiceren Wij komen graag in contact met docenten die interesse hebben om ­onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Belangstelling? Neem contact op met onze uitgevers.

Heeft u een goed idee voor congres of symposium? Logacom staat open voor suggesties en samenwerking. Stuur uw idee of voorstel aan planning@logacom.nl www.logacom.nl

Twitter SWP | @SWP01 Logacom | @Logacom Logavak | @Logavak Sozio | @SozioSPH Pedagogiek.nu | @pedagogieknu KIDDO | @vakblad_kiddo

Disclaimer | Aan de samenstelling van deze catalogus is veel aandacht besteed. Aan de hierin genoemde prijzen kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze catalogus is samengesteld op basis van gegevens die tot maart 2018 bekend zijn. Alle voorgaande prijsoverzichten komen hiermee te vervallen.

2

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 2

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Sociale studies Handboek Jeugdbeleid en Jeugdhulp René Clarijs ISBN 9789088507229 | 344 pagina’s | € 34,90 www.swpbook.com/1955

!

➼ Nieuw

De Nederlandse jeugdsector is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Het meest verstrekkende besluit was wel dat de regie van alle taken in het jeugddomein bij gemeenten kwam te liggen. Na deze overdracht, de transitie, komt er de komende jaren meer aandacht voor de inhoudelijke veranderingen, de transformatie. De doelen hiervan zijn door de wetgever vastgesteld, maar hoe bestuur en beleid daar komen, is een vraag voor de komende jaren. De Jeugdwet beperkt zich in de praktijk tot slechts een klein percentage van alle kinderen en jongeren in Nederland, maar domineert toch het jeugdbeleid. De auteur beschrijft om die reden niet alleen de Jeugdwet met zijn uitwerkingen in de jeugdhulp, maar gaat ook in op verbetermogelijkheden voor de jeugdhulp door het beleid beter in balans te brengen. Hij vraagt in dat verband politieke en ­bestuurlijke aandacht voor jeugdsectoren naast de jeugdhulp. Dit is een compleet herziene uitgave van het in 2014 verschenen boek Jeugdhulp en jeugdbeleid van René Clarijs.

Zorg voor afstemming

!

➼ Nieuw

Optimale samenwerking in sociaal domein en ggz

Pim Peeters & Koen Westen ISBN 9789088508233 | 128 pagina’s | € 21,50 | www.swpbook.com/2073

Goede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen vraagt om een sluitende keten van formele en informele resources. Naastbetrokkenen, ­vrijwilligers en professionals zijn allen ­(periodiek) betrokken bij de ondersteuning van het herstelproces van een cliënt. Maar met meerdere partijen is het al gauw een onoverzichtelijk veld waarop men langs elkaar heen werkt. Hoe bereik je als betrokkene dat alle nodige vormen van zorg goed op elkaar aansluiten? Om daadwerkelijk herstel te kunnen ­bereiken op het maatschappelijk, persoonlijk en symptomatisch domein is ­samenwerking in de keten immers noodzakelijk. Het is de taak van de verschillende

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 3

teams om deze zorg tussen de ­domeinen zodanig af te stemmen - met ondersteuning van het samenwerkingsmodel - dat alle resources optimaal zijn betrokken bij het herstelproces van ­cliënten in een wijk. Tegelijkertijd wordt met het Zorg­Afstem­mings­ Gesprek (ZAG) gewerkt aan samenwerking en afstemming van zorg rondom en met een individuele cliënt. Het goed opzetten, uitvoeren en evalueren van een ZAG is een essentiële vaardigheid voor een professional in deze sector die middels dit boek aangeleerd wordt.

3

07-02-18 09:41


Sociale studies Autisme ontrafelen Introductie over autisme met het Socioschema

Martine F. Delfos ISBN 9789088507274 | 128 pagina’s | € 18,90 www.autismeontrafelen.swpbook.com Martine F. Delfos presenteert een korte introductie over autisme. Het is vaak moeilijk om autisme te begrijpen. Eén van de verwarrende factoren is het gebrek aan verschil maken tussen autisme en autistisch gedrag dat door omstandigheden kan worden ­veroorzaakt, zoals verwaarlozing of ernstige trauma’s. Delfos introduceert de theorie van het Socioschema met de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person). De heldere beschrijving en het gebruik van vele voorbeelden maken Autisme ontrafelen zeer ­leesbaar zonder grondige wetenschappelijke bodem te verliezen. Dr. Martine F. Delfos is biopsycholoog. Ze is wetenschappelijk onderzoeker, therapeut, schrijfster en docent. Eén van haar specialisaties is autisme, met speciale aandacht voor het verschil tussen autisme en autistisch gedrag dat voortkomt uit een trauma of door een medische factor. Ze is actief in het opzetten van hulp bij autisme in verschillende landen. Informatie over haar werk is te vinden op: www.mdelfos.nl

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief Martine F. Delfos & Norbert Groot ISBN 9789088506918 | 3e herziene druk, 2016 | 256 pagina’s | € 29,50 www.autisme.swpbook.com Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit. Hieruit wordt geput om aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind, de adolescent en zelfs de volwassene met autisme.

4

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 4

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


!

➼ Nieuw Video-hometraining en video-interactiebegeleiding Een introductie van de methodieken

AIT / Marij Eliens (red.) ISBN 9789088506055 | 144 pagina’s | € 19,90 www.swpbook.com/1836 Dit introductieboek is een bewerking van Video-hometraining in gezinnen. Daarin beschreven ­auteurs Dekker en Biemans de kern van de populaire methodiek. Inmiddels is deze methodiek wijdverspreid en doorontwikkeld in alle werkvelden en disciplines die met zorg, onderwijs en ­opvoeding voor jeugdigen te maken hebben. Daarnaast wordt de methodiek toegepast bij ­volwassen cliënten binnen de gehandicapten- en ouderenzorg. Deze uitgave is de kern van deze methodiek met video-interactiebegeleiding beschreven zoals die op dit moment wordt toegepast. Voor elk werkveld waarbinnen de methodiek ingezet wordt, is een beknopte beschrijving opgenomen waardoor men snel en effectief aan de slag kan. De specifieke handleidingen die in de loop der jaren gepubliceerd zijn en die een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving geven van de inzet van video-hometraining en video-interactie­ begeleiding in het betreffende werkveld, bieden verder verdieping.

Een vreemde wereld Over autismespectrumstoornissen (ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

Martine F. Delfos ISBN 9789088502187 | 9e herziene druk, 2012 | 448 pagina’s | € 39,50 www.swpbook.com/1454 Martine F. Delfos beschrijft op heldere en ­inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis, ass, die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben. Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autisme­spectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn, van het ‘niet begrijpen van grapjes’, gebrek aan tijdsbesef en obsessies tot en met de ‘behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren’.

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 5

Verbreed jongerenwerk Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

René Clarijs ISBN 9789088507311 | 232 pagina’s | € 26,90 www.swpbook.com/1966

5

07-02-18 09:41


Sociale studies

!

➼ Nieuw

Werken in gedwongen kader

Kompas ICD-10-CM

Een gids voor diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissen

Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Emil Rodolfa & Jack Schaffer ISBN 9789088507328 | 256 pagina’s | € 37,50 | www.swpbook.com/1967 Voor classificatie van psychische stoornissen bestaan twee systemen. De DSM (Diagnostic and Statistical Manual) van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie en de ICD (International Classification of Diseases) van de Wereldgezondheidsorganisatie. De NZa verplicht zorgverleners en instellingen per 1 januari 2017 dat z­ ij ICD-10 gebruiken om ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig te registreren. ICD-10 wordt gezien als de essentiële bouwsteen voor het verschaffen van beleidsinformatie binnen de gezondheidszorg. Deze verplichting bleek per 1 juli 2015 al effectief voor medisch specialisten. Wereldwijd geldt de ICD als de internationale standaard voor classificatie. De ICD hecht grote waarde aan goed klinisch gebruik van het classificatiesysteem. Hiervoor is de ICD-10-CM (Clinical Modification) in het leven ­geroepen, waarvoor in dit boek een gids wordt gegeven, bestaande uit drie uitvoerige casussen die alle facetten belichten van een psychiatrische ­behandeling van volwassenen. Door de gids heen ­worden talloze kwesties van diagnostiek en behandeling, als ook van ethiek en risicomanagement, uitvoerig besproken.

Anneke Menger, Lous Krechtig & Jacqueline Bosker ISBN 9789088506581 | gebonden uitgave | 4e druk, 2018 | 496 pagina’s | € 51,50 www.swpbook.com/1893 Een groeiend aantal professionals heeft te maken met cliënten bij wie bemoeienis is opgelegd door justitiële of gemeentelijke autoriteiten. Onze kennis van effectieve ­methoden over het werken met deze cliënten is in de afgelopen jaren toegenomen. Daarbij ging het eerst vooral om de vraag Wat Werkt? Intussen zijn daar nieuwe ­vragen bij gekomen. Wat werkt voor wie? En Wie Werkt? Daarnaast wordt er ingegaan op vragen als: welke criminologische theorieën zijn relevant? Wat is bekend over effectief afbouwen van antisociaal gedrag?

Kompas Licht Verstandelijke Beperking Definitie, aspecten en ondersteuning

Yvette de Beer ISBN 9789088506420 | 176 pagina’s | € 24,90 | www.swpbook.com/1873 Kompas Licht Verstandelijke Beperking geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks functioneren. Kennis hierover vergroot de kans op succesvolle hulp­verlening. Naast oog hebben voor de beperking, is het voor succesvolle

6

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 6

hulpverlening van groot belang om aan te sluiten bij de talenten van mensen en hun krachten en ­mogelijkheden. Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen leren zich beter te hand­ haven in hun gezin en de maatschappij. Wanneer zij als mens in zijn geheel begrepen worden en de juiste ondersteuning krijgen, gaat dat het best.

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Omgaan met sociale complexiteit

Vertelt u mij eens iets meer…

Professionals in het sociale domein

Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk

Hans van Ewijk ISBN 9789088505522 | 168 pagina’s | 2e druk, 2015 | € 26,90 www.swpbook.com/1784

Cor Hoffer ISBN 9789088505782 | 152 pagina’s | € 24,50 www.swpbook.com/1811

Bemoeizorg van A tot Z

Help, mijn juf is een paard Het versterken van executieve functies door ervaringsleren met paarden

Paulien Rutgers ISBN 9789088507243 | 200 pagina’s | Gebonden uitgave | € 34,90 www.swpbook.com/1957

Assertieve en outreachende Zorg

Diana Roeg, Simone van de Lindt, Gerard Lohuis & Lia van Doorn ISBN 9789088506260 | 160 pagina’s | € 25,50 www.swpbook.com/1857

Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland toont de dynamiek van het sociaal werk. Het sociaal werk verandert en toch blijft ook veel hetzelfde. Maatschappelijk hulpbetoon, ontwikkelen/opvoeden/ontplooien en bouwen aan een inclusieve samenleving blijven de kern. Hoe zag dat er vroeger uit? Hoe werd geworsteld met sociale en opvoedkundige ­problemen? Welke oplossingen werden gevonden? Daar iets van weten is leerzaam en ­bovendien inspirerend. Want in de geschiedenis van het sociaal werk maak je kennis met ­interessante en inspirerende pioniers. Deze zesde druk is geheel herzien en geactualiseerd. Hoofdstukken zijn ingekort en soms aangevuld. Nieuwe paragrafen zijn toegevoegd: jeugdwerk en jeugdzorg, vrouwenhulp­ verlening, vrouwenopvang, ouderenwerk, (jeugd)reclassering, opbouwwerk, Wmo en ­decentralisatie, participatiesamenleving, wijkteams. De opkomst en ontwikkeling van de Sociaal Juridische Dienstverlening wordt beschreven in een nieuw hoofdstuk.

Maarten van der Linde ISBN 9789088506802 | 6e druk, 2016 | 460 pagina’s | € 29,90 www.swpbook.com/1914

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 7

De ondersteunende website www.geschiedenis-­sociaalwerk.nl is helder en overzichtelijk vormgegeven. Per hoofdstuk worden zowel open vragen als multiple choice vragen gepresenteerd. Ideaal voor de voorbereiding op tentamens en een bruikbaar hulpmiddel bij het bestuderen van de stof uit het boek. Verder bevat de site powerpoints uit de lessen van ­auteur Maarten van der Linde aan zijn studenten en ver­wijzingen naar andere interessante sites en filmpjes.

7

07-02-18 09:41


Sociale studies

Focus op jeugd­ criminaliteit Straatcultuur

Inleiding voor de beroepspraktijk

Effectieve aanpak van jeugdgroepen

Patrick Smelt, e.a. ISBN 9789088501340 | 112 pagina’s | 8e druk, 2017 | € 19,90 www.swpbook.com/1321

Henk Ferwerda & Anton Ph. van Wijk ISBN 9789088505089 | 7e druk, 2017 | 120 pagina’s | € 22,50 www.jeugdcriminaliteit. swpbook.com

Werken met hoofd, hart en handen Kracht van de sociale professional

Marco Brok & Eveline Vollbracht ISBN 9789088506253 | 168 pagina’ s | € 23,50 www.swpbook.com/1856

Peer van der Helm, e.a. ISBN 9789088503283 | 376 pagina’s | € 42,50 www.swpbook.com/1567

Wat werkt in de gesloten jeugdzorg Peer van der Helm & Joep Hanrath ISBN 9789088503771 | 2e herziene druk, 2016 | 368 pagina’s | € 34,50 www.swpbook.com/1613

Relationele lenigheid

Handboek Sociotherapie

Jeugdzorg 3.0 vakmanschap

Theorie en praktijk voor ­hulpverleners in het sociaal-­ agogische werkveld

Maarten Spaander, Ellen Aptroot, Karel J. Mulderij & Zenda Franssen ISBN 9789088506727 | 192 pagina’s | € 27,50 www.swpbook.com/1905

8

Leefklimaat in de klinische forensische zorg

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 8

Denise de Weerd, Suzanne Slaa & Eelco Muste ISBN 9789088502736 | 2e druk 2017 | 344 pagina’s | € 38,75 www.swpbook.com/1508

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


1Gezin1Plan Handboek voor de praktijk

Arjan Bolt & Quirien van der Zijden ISBN 9789088506376 | paperback | 3e druk, 2017 | 216 pagina’s | € 29,50 | www.swpbook.com/1866 Eigen kracht staat centraal in de tran­sitie van de zorg voor jeugd; zowel in de wijkgebonden teams als in de specialistische jeugdhulp. Maar hoe kun je nu concreet de ­eigen kracht van ­gezinnen, die te boek staan als ­‘multi-problem’ of ‘zorgmijdend’, versterken? Dit praktijkboek geeft daar antwoord op. 1Gezin1plan is gebaseerd op Gezin Centraal, een ge-

Adviseren over en plannen van jeugdhulp Fop Verheij, George Westermann & Jac Maurer ISBN 9789088504822 | 368 pagina’s | Gebonden uitgave | € 32,90 www.swpbook.com/1713

zins- en oplossingsgericht methodisch programma. Het helpt professionals gezinnen zo te begeleiden dat zij zelf hun eigen antwoorden en oplossingen gaan vinden. De ervaringen van professionals die werken volgens 1Gezin1Plan dienen hier als rode draad. Het stimuleert en inspireert hulpverleners om hun eigen specifieke deskundigheid en creativiteit optimaal te b­enutten.

Multisysteemtherapie Voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag

Scott W. Henggeler ISBN 9789088501258 | 368 pagina’s | Gebonden uitgave | € 39,90 www.mst.swpbook.com

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen In ambulante begeleiding en beschermd wonen

Jan Willem van Zuthem, e.a. (red.) ISBN 9789088507113 | 320 pagina’s | € 39,90 www.swpbook.com/1943 ­

!

➼ Nieuw Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 9

Door ontwikkelingen in zowel de ggz als het sociale domein verandert de ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. Dit boek beschrijft de huidige ontwikkelingen binnen het werkveld van ambulante begeleiding en beschermd wonen. Daarin zijn RIBW’s, geïntegreerde ggz-behandelorganisaties en instellingen voor maatschappelijke opvang actief. Centraal staat hoe deze organisaties herstelondersteuning vormgeven in een tijd waarin hun doelgroepen steeds meer overlap vertonen. Benodigde, actuele kennis over het werkveld en de inrichting daarvan worden ­gecombineerd met aandacht voor innovaties en ‘vooruitgeschoven’ praktijken bij persoonlijk en maatschappelijk herstel. Denk hierbij aan WRAP, IPS, begeleid leren, Triple C, Howie the Harp (opleiding tot ervaringsdeskundige), Enik recovery college, de zelforganisatie van teams, buurtnetwerken en wijkgericht kwartiermaken, ­werken met resource groepen en de plaats van Eigenkracht conferenties. ­ Een afzonderlijk hoofdstuk besteedt aandacht aan de plaats en opkomst van E-health ­toepassingen.

9

07-02-18 09:41


Sociale studies

Wijkgericht werken

Handboek integrale rehabilitatiebenadering Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken ISBN 9789088503214 | 432 pagina’s | gebonden uitgave | 2e druk, 2016 | € 44,90 | www.handboekrehabilitatie.swpbook.com

Handboek werken in de wijk Jean Pierre Wilken & Anne-Marie van Bergen ISBN 9789088506246 | 320 pagina’s | € 39,50 | www.swpbook.com/1854

Herstelondersteunende zorg Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen

Jos Droes & Cees Witsenburg ISBN 9789088502989 | 256 Pagina’s | 3e druk, 2018 | € 31,50 | www.swpbook.com/1533

Zo worden cliënten burgers Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken ISBN 9789088506024 | 7e druk, 2016 | 200 pagina’s | € 29,50 | www.swpbook.com/1229

➼ Nieuw!

Praktijkboek herstelondersteunende zorg Joyce Langedijk ISBN 9789088507625 | 208 pagina’s | € 29,50 | www.swpbook.com/1995

De zorg voor mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek is omgebogen richting herstel en participatie. Waar de kennis van de professional vroeger het u­ itgangs­punt was, zijn de wens en de ­ervaringskennis van de zorgvrager nu het startpunt. Wat betekent dit voor de professional, voor zijn h­ ouding, ­attitude en samenwerking met cliënten en hun naasten? Hoe voorkom je dat dit een verzwaring van de zorg wordt? Is herstel wel voor iedereen ­mogelijk? In Praktijkboek herstelondersteunende zorg zijn de belangrijkste aandachts­punten van herstelgericht werken op een rij gezet en van concrete handvatten en voorbeelden voorzien. Er wordt ingegaan op het vergroten van de eigen kracht en regie, h­ erkenning en stimulatie van ervarings­deskundigheid en het inzetten van de professionaliteit waar nodig, maar voorál het durven loslaten. Dit praktijkboek is voor (aankomende) professionals die herstelondersteunende zorg willen leveren. Het geeft antwoorden op vragen gericht op het eigen handelen en de omgang met mensen met uiteenlopende problematiek van verslavingen, lvb, (­ernstige) psychia­trische aandoeningen ­tot mensen (w.o.ouderen) met psychische of ­psychosociale ­problemen. Deze ­uitgave biedt houvast om het herstelproces te optimali­seren.

10

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 10

Handboek werken in de wijk gaat over de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional. De auteurs beschrijven vanuit diverse invalshoeken, geïllustreerd met veel voorbeelden, de elementen van het werken op het niveau van een wijk, buurt of dorp. Het gaat om kennis die voor iedere allround werker van belang is. Om kennis van de omgeving, maar ook van de problematiek die je ­tegenkomt, zoals schulden, huiselijk geweld of psychiatrische aandoeningen. Het wijkgericht werken vraagt vaardigheden om aan te sluiten bij een diversiteit aan mensen en situaties, om de dialoog te voeren, om integraal te werken. Het vraagt ook methodische kennis, bijvoorbeeld om sociaal isolement, kindermishandeling of overbelasting van mantelzorgers te signaleren en te weten hoe dan te handelen. Dit handboek is onder andere bedoeld als een basisboek voor (aankomende) professionals. Kijk ook op www.handboekwerkenindewijk.nl voor een aanvulling op het boek met o.a. oefenvragen, reflectie­vragen en toets­ vragen per hoofdstuk.

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


!

➼ Nieuw Het gezin centraal

Werken in de

Handboek voor ambulante hulpverleners

halfde lijn

Arjan Bolt ISBN 9789088506598 | 590 pagina’s | 10e druk, 2018 | € 59,50 www.swpbook.com/1894

Sociaal werk in de wijk. Hoe doe je dat?

Quinta Ansem & Lineke Verkooijen ISBN 9789088507694 | 128 pagina’s | € 21,50 www.swpbook.com/2015

Een praktische gids voor de ambulante hulpverlening die niet voorschrijft, maar suggesties aandraagt en inspireert. Door het inzichtelijk maken van werkzame methoden en instrumenten en de fasen in het hulpproces, kan de hulpverlener direct aan de slag. Met ­extra ondersteuning van herkenbare praktijkvoorbeelden die helpen de dialoog tussen hulpverlener en cliënt te doorgronden. Dit behulpzame naslagwerk bewijst werkzaam voor ieder die als gezinshulpverlener visie, theorie en bruikbare richtlijnen zoekt. Het gezin centraal kijkt naar de variaties van kortdurend toegankelijke zorg, jeugdgeneralisten en intensieve gespecialiseerde gezinshulp tot een gezinsgerichte werkwijze bij kindermishandeling, lvb, echtscheiding, gehechtheidsproblemen, multiprobleemgezinnen en jeugdhulp met verblijf. Een onmisbaar handboek voor iedereen die als hulpverlener werkt met jeugd en gezinnen of in opleiding is. Kijk voor aanvullend lesmateriaal op www.gezincentraal.online

➼ In voorberei

Het gezin centraal en LVB Arjan Bolt

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 11

ding

‘Werken in de halfde lijn’ is sociaal werk in de wijk, dorp, buurt of straat; kortweg, werken in de wijk. Dit werken in de halfde lijn is niet alleen flink in ontwikkeling, maar ook lastig vorm te geven. Immers: hoe doe je dat? Met dit boek worden hulpverleners geïnspireerd om met de geboden hulpmiddelen en handvatten aan de slag te gaan en/of hier eigen variaties op te ontwikkelen, al dan niet samen met collega’s. Een voorbeeld van een hulpmiddel is de samenredzaamheidmonitor voor het in kaart brengen en houden van de kracht van de samenredzaamheid van hulpvrager(s). Zo worden er bijvoorbeeld instrumenten voor vier verschillende typen casuïstiekbespreking en ‘preventie’ aangereikt. Centraal staan de toegang, ook wel het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, en de weg naar passende ondersteuning. ­Tevens is er aandacht voor het ontwikkelen en de ­inzet van collectieve voorzieningen, preventie en ­presentie.

11

07-02-18 09:41


Wijkgericht werken De Vreedzame Wijk Een praktische gids voor een samen­ hangend opvoed­ klimaat in de wijk

Leo Pauw ISBN 9789088506536 | 160 pagina’s | € 25,75 www.swpbook.com/1888

Praktijkgericht Onderzoek Handboek praktijkgericht onderzoek zorg, welzijn, wonen en werken

Ferdie Migchelbrink ISBN 9789088506864 | gebonden uitgave | 4e druk, 2018 | 416 pagina’s | € 39,50 www.swpbook.com/1917

Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, Grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk

Heleen Jumelet & Jolien Wenink ISBN 9789088503290 | 288 pagina’s | 5e druk 2018 | € 27,90 www.swpbook.com/1569

Groepswerk met jongeren in de wijk Jolanda Sonneveld & Judith Metz ISBN 9789088505928 | 112 pagina’s | € 16,80 www.swpbook.com/1824

12

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 12

Een compleet en actueel handboek voor het doen van praktijkgericht onderzoek in zorg, welzijn, werken en wonen. Deze uitgave sluit aan bij de opvatting van ­lectoren in het hbo en de Vereniging Hogescholen en beschrijft alle facetten van praktijkgericht onderzoek, zoals achtergronden, methoden & technieken en ­processen. De voorbeelden uit de beroepspraktijk, de handvatten en de praktische aanwijzingen geven meteen mogelijkheid voor het doen van praktijkgericht onderzoek. Op de ondersteunende website www.onderzoekzorgenwelzijn.nl staan extra handreikingen en handvatten om met het boek aan de de slag te gaan, zoals vragen en opdrachten, aanvullende verdiepende informatie en onderwijsmateriaal voor docenten.

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Projectmatig werken en onderzoek Een handleiding voor professionals in zorg en welzijn

Ferdie Migchelbrink ISBN 9789088502149 | gebonden uitgave | 384 pagina’s | € 24,90 www.swpbook.com/1450

Onderzoek is een zoekproces gericht op het verwerven van kennis. Uitvoerig wordt ­ingegaan op de rol van onderzoek in projecten en projectmatig werken. Door deze ­combinatie van onderzoek en projectmatig werken onderscheidt deze uitgave zich van vele andere boeken over projectmatig werken. De beschreven aanpak is in een reeks van jaren in onderwijs, onderzoek en advieswerk gebruikt en heeft daar zijn ­waarde bewezen. Projectmatig werken en

onderzoek is uitermate geschikt voor studenten en hun begeleiders en beroepsbeoefenaren in zorg en welzijn. Kijk ook op www.werkenmetprojecten. com voor een aanvulling.

De kern van participatief actieonderzoek Ferdie Migchelbrink ISBN 9789088506123 | gebonden uitgave | 336 pagina’s | € 37,50 www.swpbook.com/1843

Actieonderzoek is bezig aan een opmars. Steeds vaker kiezen professionals in zorg, welzijn, wonen, onderwijs en HRM ervoor om zelf met actieonderzoek aan de slag te gaan. De kern van participatief actieonderzoek biedt deze professionals, of zij die dit willen worden, een beproefd model voor ontwerp, uitvoering en begeleiding hiervan. Actieonderzoek is onderzoek waarbij het gaat om de participatieve creatie van kennis én actie. In tegenstelling tot ‘traditioneel’ onderzoek dat alleen een kennisdoel heeft, leidt actieonderzoek ook tot verandering. In De kern van participatief actieonderzoek zijn de ervaringen van de auteur, zijn collega’s en die van honderden studenten en onderzoekers verwerkt. Het boek sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in actieonderzoek en neemt een duidelijk standpunt in over wat actieonderzoek is. Het is een complete en praktische publicatie die meteen geschikt is voor actieonderzoek door studenten en professionals in hun beroepspraktijk. Op de ondersteunende website www.actie-onderzoek.nl staan voorbeelden, extra handreikingen, opdrachten, formats en hulpmiddelen voor de gebruikers van dit boek. Vanuit Ferdie Migchelbrink Consultancy wordt ondersteuning gegeven met het werken van dit boek in onderwijs en professionele praktijk (www.ferdiemigchelbrink.nl)

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 13

13

07-02-18 09:41


Opleidingsprofielen

!

➼ Nieuw Landelijk opleidingsdocument sociaal werk Landelijke opleidingsoverleggen in het domein sociaal werk

ISBN 9789088507533 | 76 pagina’s | € 8,90 www.swpbook.com/2007 Dit Landelijk opleidingsdocument sociaal werk vormt voor alle ­Nederlandse hogescholen het formele inhoudelijke referentiepunt bij de inrichting van hun curriculum van de bacheloropleiding ­Social Work of bacheloropleiding Pedagogiek. Dat biedt duidelijk-

Landelijke minor gehandicaptenzorg Een uitgave onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en de ­Vereniging Gehandicaptenzorg ­Nederland

ISBN 9789088505744 | 64 pagina’s | € 9,90 | www.swpbook.com/1809

Afstudeerrichting ggz-agoog Landelijk onderwijsarrangement

Gerard Franssen, Nico van Tol & Alie Weerman ISBN 9789088504914 | 96 pagina’s | € 12,90 www.ggz-agoog.swpbook.com

De creatieve professional met afstand het meest nabij Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties Sociaal Pedagogische Hulpverlening

ISBN 9789088500190 64 pagina’s | 6e druk, 2016 | € 7,90 www.swpbook.com/1179

Alert en ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming

ISBN 9789088500206 | 80 pagina’s | 4e druk, 2014 | € 9,40 www.swpbook.com/1180

Herkenbaar en Toekomstgericht 2.0

Opvoedingsrelaties versterken

Landelijk opleidingsprofiel voor de hbo-bacheloropleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening

Landelijk opleidings- en competentieprofiel van de hbo-bacheloropleiding Pedagogiek

ISBN 9789088500213 | 80 pagina’s | 5e druk, 2015 | € 9,40 www.swpbook.com/1181

14

heid over de generieke basis (kennis en kwalificaties sociaal werk), waarover iedere afgestudeerde beschikt en over de profielspecifieke bagage waarmee zij zijn toegerust. Het document biedt hogescholen ook ruimte voor specifieke invulling en inkleuring.

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 14

ISBN 9789088500220 | 48 pagina’s | 4e druk, 2015 | € 6,45 www.swpbook.com/1182

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Gezondheidszorg

!

➼ Nieuw

Positieve leefstijlverandering Wat elke professional moet weten over leefstijl- en gedragsverandering

Wil Overtoom & Ingrid Steenhuis ISBN 9789088507489 | 168 pagina’s | € 27,50 www.swpbook.com/1999 Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hier vaak voor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Deze handleiding biedt alle inzichten en handvatten om een leefstijlverandering uit te lokken en mensen te ondersteunen en te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.  Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom beschrijven diverse leefstijlgedragingen, om vervolgens in te gaan op het veranderen van leefstijl. Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl, hoe motiveer je ze tot een verandering en dicht je de kloof tussen intenties en gedrag? Hoe verander je ingesleten, ongezonde gewoonten en welke rol speelt de sociale omgeving hierbij?  Ten slotte wordt er ingezoomd op leefstijlverandering bij kwetsbare groepen zoals die met sociale of financiële problemen, mensen met weinig gezondheidsvaardigheden, psychiatrisch patiënten, ouderen etc. en dragen de auteurs tips voor in de praktijk aan. Nuttige werkbladen om deze verandering te stimuleren, kunnen gratis gedownload worden. Eerder verschenen:

Terugval en verleiding De kunst om afgevallen te blijven

Wil Overtoom & Ingrid Steenhuis ISBN 9789088506222 | 152 pagina’s | 2e druk 2017 | € 21,50 www.swpbook.com/1852

Psychosociale hulpverlening In de huisartsenpraktijk. Een leidraad voor elke hulpverlener in de wijk en de zorg

Corrie Baas ISBN 9789088504075 | 192 pagina’s | € 26,95 | www.swpbook.com/1646 Dit boek - met sprekende voorbeelden van praktijksituaties in de huisartsenpraktijk - is een handvat voor iedere huisarts en hulpverlener in de huisartsenpraktijk, de wijk en de zorg. Het biedt een grote diversiteit aan praktijkervaringen,

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 15

met de daarbij toegepaste psychosociale hulpverlening. Na elke casus wordt de keuze van de toegepaste methoden gemotiveerd. In het tweede deel worden de effectieve werkmethoden op een rij gezet en toegelicht.

15

07-02-18 09:41


Gezondheidszorg

!

Menselijkheid in de zorg

➼ Nieuw

De arts-patiëntrelatie

De medische zorg heeft de laatste twintig jaar veel innovatieve, vooral technische ontwikkelingen doorgemaakt. In de dagelijkse praktijk bestaat de zorg echter voor het grootste deel uit de dialoog tussen de arts en de patiënt, waarbij de patiënt verwacht dat de zorg door een ‘goede’ dokter geleverd wordt. Maar wat is een goede dokter? Voor een patiënt is het belangrijk dat de arts menselijk en competent is, adequaat handelt, goede zorg levert en de patiënt betrekt bij te nemen beslissingen. Artsen echter zijn opgeleid om met name acute zorgproblemen te behandelen, en tegelijkertijd moeten ze zich steeds meer richten op het begeleiden van patiënten met een levenslange chronische ziekte. Dat levert spanningen op. Gebrek aan goede communicatie en geen zicht op elkaars drijfveren, verergert vaak het lijden van de patiënt. Door te investeren in communicatie kan de gezondheidszorg naar een hoger niveau worden gebracht. In Menselijkheid in de zorg schetst Leo Visser hoe slechte communicatie begint, maar vooral ook hoe het beter kan. Als patiënten weten hoe artsen denken en werken, stellen ze betere vragen. En als de arts zich bewust is van het perspectief van de patiënt, leidt dat tot grotere medemenselijkheid in de zorg.

Leo H. Visser ISBN 9789088507441 | 216 pagina’s | gebonden | € 34,90 | www.swpbook.com/1982

➼ Verschijnt najaar 2018

Sociale Marketing Praktijkboek voor gedragsverandering

Julie Huibregtsen ISBN 9789088508288 | ca. 200 pagina’s | € 29,50 | www.swpbook.com/2080

Sociale Marketing is al sinds de jaren ’70 wereldwijd de basis voor vele communicatie- en gedragsveranderingstechnieken, zoals the Behaviour Change Wheel, Nudge of Combi. Sociale Marketing is een wetenschappelijke mix van gedragstheorieën en marketingprincipes, geschikt voor (aankomende) professionals die beter willen zijn in het ‘verkopen’ van hun (sociale) projecten aan de doelgroep. Die willen weten wat de drijfveren zijn van hun doelgroep en deze door willen kunnen vertalen naar een effectieve gedragsinterventie. Het praktijkboek Sociale Marketing geeft handvatten aan studenten en professionals om inhoudelijke deskundigheid, marketingprincipes en ­gedragstheorieen vanaf dag één ook echt toe te kunnen passen in de praktijk. Met theorie, tools, een stappenplan, heldere voorbeelden en ­overzichtelijke schema’s.

16

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 16

De patiënt terug van weggeweest Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis

Andries Baart, Frans Vosman e.a. ISBN 9789088505430 | 292 pagina’s | € 39,90 www.menslievendezorg.swpbook.com

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Pedagogiek & Pabo ➼ Nieu

w!

➼ Nieuw!

Vertrouwen in ieder kind

Oplossingsgerichte verhalen en werkvormen voor in de klas

Ella de Jong & Paolo Terni ISBN 9789088507212 | 96 pagina’s | € 17,50 | www.swpbook.com/1954

Mindfulness met kinderen en jongeren In de klas of op de groep

Amy Saltzman & Christopher Willard ISBN 9789088507120 | 400 pagina’s | € 49,90 www.swpbook.com/1944 Mindfulness is bewust aandacht geven, het tegenover­ gestelde van handelen op de automatische piloot. Door ­bewust aandacht te geven ontstaat ruimte voor inzicht en dit leidt tot vrijheid voor het maken van keuzes. Door kennis te maken met de beschreven technieken en strategieën krijgen opgroeiende kinderen en jongeren handvatten aangereikt om beter om te kunnen gaan met tegenslag, leerof gedragsproblemen en depressieve gevoelens. De bijdragen in deze bundel gaan in op het onderwijzen en de overdracht van mindfulnesstechnieken middels disciplines als dans, muziek, schrijven, kunst en sport, rekening houdend met de ontwikkelingsfasen van kinderen. De hoofdstukken bieden een schat aan creatieve ideeën om mindfulness op speelse, krachtige en leeftijdsgeschikte manieren in te zetten. Vooral het motiveren van jongeren die niet in je les willen zitten, is een uitdaging. Hoe kun je ze aanmoedigen om mindfulness een kans te geven en ­betrek je als professional de ouders hierbij? Mindfulness met kinderen en jongeren biedt hiervoor strategieën en antwoorden.

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 17

De negen verhalen in deze bundel volgen de belevenissen van Mevrouw Olifant en Professor Aap. Zij proberen de inwoners van het bos te helpen bij het oplossen van problemen die vragen om een verandering. Professor Aap helpt de inwoners van het bos volgens de traditionele oftewel de probleem-georiënteerde methode. Mevrouw Olifant hanteert daarentegen liever de Oplossingsgerichte methode. Na ieder verhaal volgen suggesties en casussen voor zelfreflectie en creatieve verwerkingsactiviteiten in de klas, zodat gedrag wordt aangepast en de sfeer verbetert. Het doel van dit boek is om leerkrachten kennis te laten maken met verschillende oplossingsgerichte strategieën en hen ideeën te bieden die door eigen toevoegingen persoonlijker, en daarmee effectiever, worden gemaakt. Vertrouwen in ieder kind is een uitnodigend boek met direct toepasbaar ‘gereedschap’ voor de leerkracht en de leerling. Het ­oplossingsgericht werken is een wetenschappelijk verantwoorde methode, uitstekend geschikt voor toepassing op school.

Ga d’r maar uit! Orde en een veilig klimaat op school en in de klas

Marien Lokerse ISBN 9789088503122 | 160 pagina’s | € 21,50 www.agressieindeklas.swpbook.com

17

07-02-18 09:41


Pedagogiek & Pabo Snap jij die ouders? Basisboek professioneel werken met ouders

Pieter Remmerswaal & Ad de Gouw ISBN 9789088507205 | 200 pagina’s | gebonden | € 29,00 www.swpbook.com/1953

Handboek weerbaarheid Van theorie naar toepassing

Berendineke Steenbergen, Rob Boonman & Arnold de Leeuw ISBN 9789088506871 | 192 pagina’s | € 38,95 www.swpbook.com/1918

Het Handboek weerbaarheid is dé leidraad voor iedere weerbaarheidstrainer, ervaren en ­onervaren. Het biedt een theoretische onderbouwing van de methodiek van ­psychofysieke weerbaarheid en een praktijkgedeelte. Weerbaarheidsthema’s als pesten, huiselijk geweld, agressieregulatie en loverboys zijn uitgebreid beschreven. De aandachtspunten voor praktisch iedere doelgroep zijn helder uiteengezet en de beschrijving van opzet en uitvoering van diverse vormen van weerbaarheidstraining zijn praktisch geformuleerd. Met de voorbeeldwerkvormen die dit handboek afsluiten kan iedere professional direct aan de slag.

18

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 18

Methodiek Oudergericht Pedagogisch Adviseren Sonja Ehlers & Meta Kuipers ISBN 9789088506970 | 248 pagina’s | € 34,90 | www.swpbook.com/1928 In deze publicatie worden de stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren systematisch beschreven; toegelicht met voorbeelden met bijzondere aandacht voor houdingsaspecten. Dat laatste, gecombineerd met de beschrijving van allerlei nuttige instrumenten, maakt dit boek voor elke hulpverlener in opleiding en praktijk tot een zeer waardevol en bruikbaar naslagwerk. Niet alleen een praktische aanrader voor hulpverlener bezig met pedagogisch advies, maar ook professionals die in een andere context (school, consultatiebureau, jeugdbescherming) met ouders werken biedt het bruikbare handvatten.

Speels, liefdevol en vakkundig Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen

Elly Singer & Dorian de Haan ISBN 9789088504419 | 3e druk, 2017 | 272 pagina’s | full-color uitgave | € 32,50 www.swpbook.com/1688

Orthopedagogiek Antwoorden op vraagstellingen

Pinie Smits, Maarten van Veen & Margot van Heteren ISBN 9789066653085 | 10e druk, 2015 | 144 pagina’s | € 19,00 | www.swpbook.com/154

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


➼ Nieu

w!

Samenleren op een

Naar een psychologie

superdiverse school

van ouderschap

Ria Goedhart ISBN 9789088508141 | 176 pagina’s | € 28,50 www.swpbook.com/2062 De diversiteit in onze samenleving neemt toe. We spreken daarom over superdiversiteit. Deze toename van diversiteit tekent zich ook af op de scholen. Van de leraar vraagt superdiversiteit geen andere competenties, maar het doet wel een groter beroep op de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijke, de didactische en de organisatorische competenties. Samenleren op een superdiverse school is geschreven om leraren, gedragsspecialisten, interne begeleiders en directieleden te ondersteunen bij visievorming en de dagelijkse onderwijspraktijk op een superdiverse school. In deel een komen vragen aan de orde als ‘Vraagt super­ diversiteit een andere visie op onderwijs?’, ‘In hoeverre kan het onderwijs een rol spelen bij de identiteitsontwikkeling?’ en ‘Hoe bied je sociaal-emotioneel leren aan op een superdiverse school?’ In deel twee worden de praktijkervaringen van een docente op een superdiverse school aan de hand van illustratieve anekdotes over enkele leerlingen beschreven en worden de competenties verder verkend.

Regie versterken in het onderwijs Worden wie je bent

Elena Carmona ISBN 9789088506512 | 3e druk, 2017 | 128 pagina’s | € 28,50 www.swpbook.com/1885

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 19

Handboek Methodische Ouderbegeleiding (deel 2)

Alice van der Pas ISBN 9789066657816 | 238 pagina’s | 10e druk, 2018 | € 29,50 | www.swpbook.com/642

Aanmelding, onderzoek en de adviesfase Handboek Methodische Ouderbegeleiding (deel 4 - 5)

Alice van der Pas ISBN 9789088507366 | 132 pagina’s | € 18,90 www.swpbook.com/1972

Vertrouwen in je klas Emotionele veiligheid op de basisschool met TA

Theo van der Heijden, e.a. ISBN 9789088506666 | 200 pagina’s | € 28,95 | www.swpbook.com/1900

19

07-02-18 09:41


Pedagogiek & Pabo

➼ Nieu

w!

Ontmoeten is simpel... maar niet altijd gemakkelijk Een rijk inspiratieboek over sociale steun en diversiteit

Naomi Geens, Inne Hemeryck & Liesbeth Lambert ISBN 9789088507861 | 204 pagina’s | € 27,90 | www.swpbook.com/2028 Wat is het verschil tussen een uurtje samen koffie drinken en gezinnen zich écht thuis laten voelen in je organisatie? Waarom is het belangrijk in te zetten op die vele kleine dagelijkse ontmoetingen en hoe bereik je dit? Ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar gaat niet altijd vanzelf. Hoe dat komt, legt dit boek uit. De metafoor van de koffie illustreert hoe ’eenvoudig complex’ inzetten op ontmoeting is. Een expert in het koffie schenken, ben je namelijk niet zomaar. De koffie symboliseert de aandacht voor het sociale en het letterlijk en figuurlijk openhouden van de ruimte. Naast een helder referentiekader, biedt dit inspiratieboek zeer concrete wegen om de kleine doch zo belangrijke ontmoetingen in je eigen organisatie een plaats te geven. Op de bijhorende website vindt men een breed arsenaal aan materialen om het eigen denken, zeggen en doen onder de loep te nemen.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen Een praktisch handboek voor het basisonderwijs

Leony Coppens, Carina van Kregten & Marthe Schneijderberg ISBN 9789088505621 | 272 pagina’s | 4e druk, 2018 | € 37,50 www.swpbook.com/1794 De leerkracht is een belangrijk persoon in het leven van kinderen. Door meer te weten over de impact van trauma en hoe daar mee om te gaan, kan de leerkracht een kind helpen zich weer veilig te voelen waardoor het niet alleen beter presteert op school maar ook beter kan herstellen van de meegemaakte traumatische ervaringen. Onder andere op scholen in de VS hebben deze inzichten tot zeer positieve ­resultaten geleid, zowel onder leerkrachten als ­leerlingen. Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun school, mede door de invoering van Passend Onderwijs, in toenemende mate mee te maken hebben. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het nodig hebben wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger en de effectieve leertijd en de leeropbrengsten van alle kinderen hoger.

20

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 20

De morele intuïtie van kinderen Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten

Tom Kroon ISBN 9789088505324 | 248 pagina’s | 3e volledig herziene druk, 2014 | € 24,90 www.morele.swpbook.com

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Rotjeugd Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen

Luister je wel naar mij?

Ido Weijers ISBN 9789088506772 | 240 pagina’s | € 28,50 www.rotjeugd.swpbook.com

Over opvoeden gesproken Methodiekboek pedagogisch adviseren

Geraldien Blokland ISBN 9789085600480 | 10e druk, 2015 | 328 pagina’s | € 32,90 www.blokland1.swpbook.com

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Martine F. Delfos ISBN 9789088505102 | 18e druk, 2017 | 208 pagina’s | € 25,90 www.swpbook.com/195 Martine F. Delfos beschrijft hoe een gesprek met vierjarigen, achtjarigen of twaalfjarigen gevoerd kan worden. Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is? In dit boek zijn de meest recente onderzoeken verwerkt tot een model van leeftijdgewijze vormen van communicatie. Het is geschikt voor iedereen die werkt met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten

Martine F. Delfos ISBN 9789088507069 | 10e druk, 2017 | 272 pagina’s | € 29,90 | www.swpbook.com/1937 Hoe kun je met pubers en adolescenten in gesprek komen? Ouders moeten leren een stapje terug te doen in het contact met de puber, en ook bij de puber gaat er het een en ander veranderen. De ouder-kind relatie krijgt een geheel andere vorm, waarin iedereen opnieuw zijn of haar plaats moet vinden.

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 21

Door de logische opbouw en de vele oefeningen is dit werk van Martine F. Delfos bij uitstek geschikt voor iedereen die met jongeren werkt of gaat werken en is het een uitstekend hulpmiddel om de leefwereld van pubers en adolescenten beter te leren begrijpen.

21

07-02-18 09:41


Pedagogiek & Pabo Grote pedagogen in klein bestek

De blik van de Yeti

Tom Kroon & Bas Levering ISBN 9789088506925 | 336 pagina’s | 4e herziene druk, 2016 | € 32,50 www.swpbook.com/1923 De levensloop van drieënvijftig grote ­pedagogen en denkers over opvoeding worden besproken: van Comenius tot Korczak, van Mohammed tot Montessori, van Plato tot Spock. Kernvragen zijn: hoe keken zij tegen kinderen aan, hoe dachten zij over opvoeding en wat hebben ze ons vandaag nog te zeggen? In deze herziene en uitgebreide editie zijn zeven biografieën toegevoegd.

Michel Vandenbroeck ISBN 9789066653283 | 224 pagina’s | 6e druk, 2016 | € 20,70 | www.swpbook.com/193

De creatie van het mondige kind

De veldgids ‘Iedereen aan boord!’

Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg

Hoe ga ik te werk als passend onderwijs niet vanzelf spreekt?

Ido Weijers ISBN 9789066658905 | 192 pagina’s | 8e druk, 2016 | € 20,20 | www.swpbook.com/1015

Jos van der Horst & Bart van Kessel ISBN 9789088506321 | 128 pagina’s | € 29,90 www.swpbook.com/1861

Juf, ik ben een kunstenaar

Iedereen aan boord!

Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining

Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt

Thea Giesen & Marijke de Mare ISBN 9789088505720 | gebonden | 240 pagina’s | € 32,50 www.swpbook.com/1805

22

Over het opvoeden van jonge kinderen tot zelfbewustzijn en verbondenheid

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 22

ISBN 9789088505126 | 176 pagina’s | 2e druk, 2015 | € 29,90 www.passend.swpbook.com

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Differentiëren: Small, Medium, Large

➼ Nieu

w!

De verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs

Otto de Loor ISBN 9789088507915 | 192 pagina’s | € 29,50 | www.swpbook.com/2034 Differentiëren staat hoog op de agenda op scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Maatwerk’, het passend maken van onderwijs en gepersonaliseerd leren, is de trend. Scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen. Otto de Loor geeft antwoord op de vraag waarom differentiëren eigenlijk noodzakelijk is en geeft vervolgens handvatten, voorbeelden en toepassingsmogelijkheden om differentiatie op drie verschillende niveaus vorm te geven. De nadruk ligt op onderwijs maken in de brede zin van het woord. Naast di-

dactiek en klassenmanagement gaat het ook om een pedagogische waardenoriëntatie. Daarbij staat de rol van de leraar centraal. En die rol is verbonden met de drie doelen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en subjectwording (persoonsvorming). Deze handleiding geeft de onderbouwing en mogelijkheden om samen met je team differentiëren schoolbreed en in de klas goed goed uit te rollen. Dit is niet alleen nutting voor studenten, beginnende en ervaren leraren, maar ook voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs.

Langdurig en Verborgen Verzuim Thomas van der Vliet & Ellen Assenberg ISBN 9789088507588 | ca. 160 pagina’s | € 27,50 | www.swpbook.com/2012 Het fenomeen ‘thuiszitten’ is de afgelopen jaren steeds meer in het vizier van beleidsmakers en politici, maar toch is een praktijkgerichte methode, gericht op deze grillige groep leerlingen, niet voorhanden. Veel scholen en samenwerkingsverbanden worstelen dan ook met de casussen van leerlingen die thuisblijven wegens medische en/of psychosomatische klachten. Dit boek biedt, middels de beschrijving van een ‘good practice’, handvatten gebaseerd op de zelfontworpen methodiek van pedagogen die werkzaam zijn op een school voor langdurig zieke kinderen in de randstad. De resultaten van deze methodiek zijn erg bemoedigend en de school manifesteert zich op dit moment dan ook als hét kenniscentrum omtrent thuiszitters. Via uitgebreide beschrijvingen van de doelgroep en handelwijze schetsen de ­auteurs een helder beeld van de complexe problemen van (de gezinnen van) deze leerlingen. Zij gaan op praktische wijze in op de successen en de valkuilen van begeleiding en bieden een heldere benadering van deze groep.

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 23

➼ Nieu

w! 23

07-02-18 09:41


Psychologie ➼ Nieuw!

Op Stap: Continu

Praktijkboek Psychotrauma

methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling Voor jeugdigen met gedragsproblemen in (24-uurs) zorg

Judith van de Blokenhoeve ISBN 9789088507724 | 224 pagina’s | € 32,50 www.swpbook.com/2016

Ankie Driessen & Willie Langeland ISBN 9789088507373 | 176 pagina’s | € 27,50 www.swpbook.com/1973

Zelfvertrouwen en levenslust Een instrument voor effectieve interventies

Ida Stamhuis ISBN 9789088507090 | 204 pagina’s | € 29,90 www.swpbook.com/1940 Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling liggen aan de basis van de meeste gedragsproblemen bij jeugdigen die zijn opgenomen binnen de jeugdzorg. De vaak kortdurende behandelprogramma’s zijn meestal gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en niet op deze onderliggende sociaal-emotionele problematiek. De nieuwe behandelmethodiek Op Stap speelt daar wel op in. Hierdoor verbetert de ­sociaal- emotionele ontwikkeling, ook bij (complex) probleemgedrag. In Op Stap wordt - met een viertal jeugdigen als voorbeeld – uitleg gegeven over deze groepsbehandelmethodiek. Het ­eerste deel behandelt de theoretische achtergronden, zoals ­sociaal-emotionele ontwikkeling, hechting en mentaliserend vermogen. Hiernaast worden de oplossingsgerichte therapie en de groepsdynamica besproken. In het tweede deel wordt de methodiek praktisch uitgewerkt zodat men handvatten krijgt om aan de slag te gaan. Op Stap gaat uit van een 24-uurs­ behandeling, waarbij dagstructuur wordt aangeboden. De ­methodiek kent zeven kleurstappen, afgestemd op het ­behandelplan, waarbinnen de jeugdige werkt aan eigen ‘klussen’.

24

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 24

Trauma en veerkracht Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen

Luuc Smit ISBN 9789088507564 | 152 pagina’s | 2e, herziene druk 2017 | € 24,90 | www.swpbook.com/1740

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


➼ Nieuw!

Take Action Behandelprogramma ACT Acceptance and Commitment Therapy

Marte Roemer ISBN 9789088507618 | 160 pagina’s | € 27,50 | www.swpbook.com/2000 Take Action is een behandelprogramma voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het programma is ontwikkeld om mensen te begeleiden die vast zijn komen te zitten in één van de vele levensgebieden (financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid etc.).In de begeleiding draait het om het vinden van oorzaken van deze problematiek. Het individu wordt bewust gemaakt van vaste patronenen ineffectieve gedragsstrategieën worden blootgelegd. Hierna worden effectieve gedragsstrategieën aangeleerd. Het doel van Take Action is tot een diepliggende, blijvende verandering te. Het gaat hier niet slechts om symptoombestrijding, maar om een daadwerkelijke verandering in de kern te bewerkstelligen waardoor toekomstige situaties anders aangepakt worden. Het is een overzichtelijk en relatief eenvoudig behandelprogramma om mee te werken. In zes fasen wordt inzicht gegeven in wat, waarom en hoe te veranderen. Deze uitgave bestaat uit twee delen, waarbij het eerste deel het behandelprogramma met toelichting voor de hulpverlener beschrijft. Het tweede deel is een beknopt werkboekje, bedoeld voor de hulpvrager.

WRITEjunior

➼ Derde herziene druk

Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4- 18 jaar

Sascha Lucassen & Saskia van der Oord ISBN 9789088507793 | 224 pagina’s | 3e herziene druk, 2018 | € 39,50 | www.swpbook.com/2067 Het aantal kinderen en adolescenten dat te ­maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Zij kunnen door deze ervaringen allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Een deel van hen ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is van groot belang om deze kinderen en adolescenten met een PTSS te behandelen, aangezien hun klachten tot een ernstige verstoring van hun ontwikkeling kunnen leiden. Sacha Lucassen en Saskia van der Oord hebben het protocol WRITEjunior ontwikkeld voor ­getraumatiseerde kinderen en adolescenten

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 25

met een PTSS, waarbij hun verhaal op de c­ omputer wordt opgeschreven. WRITEjunior is een cognitief gedragstherapeutische behandeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van ­exposure, psycho-educatie, cognitieve her­ structurering, coping en ‘social sharing’. In deze derde, geheel herziene versie van het protocol, zijn ook nieuwe toepassingen van WRITEjunior beschreven: behandeling van ­kinderen met een LVB, het onthullen van ­gezinsgeheimen en de behandeling van pre-­ verbaal trauma.

25

07-02-18 09:41


Psychologie Ontwikkeling in vogelvlucht

Ontwikkelingspsychopathologie

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Stoornissen en belemmeringen

Martine F. Delfos ISBN 9789026522789 | 6e druk, 2015 | 424 pagina’s | € 34,90 www.swpbook.com/1987

26

Martine F. Delfos Martine F. Delfos ISBN 9789026522192 | 7e druk, 2009 | 376 pagina’s | € 34,90 www.swpbook.com/1988

Grote denkers hebben onze huidige opvattingen over ontwikkeling sterk beïnvloed. Ontwikkeling in vogelvlucht begint daarom met een interessante historische uiteenzetting aan de hand van de theorieën van 22 grote denkers als Bowlby, Bruner, Montessori, Freud, ­Vygotski en Darwin. Daarna volgt een nauwkeurige en heldere beschrijving van de ontwikkeling van baby tot adolescent in vijf leeftijds­ fasen. Delfos sluit af met een doorkijkje naar het tweede deel, over de problemen die kunnen ontstaan tijdens de ontwikkeling.

Niet elk kind ontwikkelt zich volgens het boekje. Op de weg naar volwassenheid liggen obstakels en valkuilen. Dit boek biedt een overzicht van stoornissen en belemmeringen die kunnen optreden gedurende de ontwikkeling van een kind en wijst de bronnen aan waar deze stoornissen en belemmeringen uit voortkomen - denk aan hersenontwikkeling, seksueel misbruik, trauma’s, lichamelijke ontwikkeling en de rol van de opvoeding. Het biedt bovendien een omvattend kader van aanleg, omgeving en rijping van het centrale zenuwstelsel. Het behandelt de DSMdiagnoses en een kader met verschillende dimensies om de stoornissen heen.

Kinderen en gedragsproblemen

Pubers en adolescenten

Aanleg, rijping of omgeving?

Biologisch, psychologisch en pedagogisch

Martine F. Delfos ISBN 9789026522529 | 9e druk, 2012 | 392 pagina’s | € 34,90 www.swpbook.com/1989

Martine F. Delfos ISBN 9789088507571 | 2e herziene druk, 2018 | 384 pagina’s | € 34,90 | www.swpbook.com/2002

Dit boek is helemaal gewijd aan het ontstaan van gedragsproblematiek. Daarbij worden angst, agressie, ADHD en depressie uitvoerig behandeld. Delfos biedt een helder beschreven, inzichtelijk biopsychologisch model voor gedrag. Dit gedragsmodel omvat biologische en psychologische verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de problematiek bij kinderen en jeugdigen. Met het angstmodel en het psychosomatiekmodel die uitvoerig worden beschreven, geeft Delfos inzicht in de oorzaak van angst- en agressiestoornissen en depressie en de gevolgen die dat heeft voor het lichamelijk welzijn.

In Pubers en adolescenten komt de normale psycho­logische ontwikkeling tijdens de prepuberteit, puberteit en adolescentie aan de orde, maar er is ook aandacht voor scheiding, verslaving en pathologische stoornissen. Daarnaast wordt de veranderende wereld van adolescenten onder de loep genomen, waarin de computer, internet en de multiculturele samenleving een heel andere en belangrijkere rol spelen dan voorheen. Dit boek wordt geleverd met een toegangscode tot een studiewebsite. Voor zowel studenten als docenten is veel aanvullend studie- en lesmateriaal beschikbaar, zoals een aandachtspuntentrainer, samenvattingen en extra verdiepingsmateriaal. Zie ook xtra.swpbook.com

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 26

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


➼ Herziene

druk! Mindset Verander je manier van denken om je doelen te behalen ouderschap, bedrijfsleven, sport, school, relaties

De wereldberoemde psychologe Carol Dweck van Stanford University heeft, na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes, een baanbrekend begrip ontdekt: de kracht van onze mindset. Dweck legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes zorgen, maar ook onze statische of op groei gerichte mindset. Ze maakt duidelijk waarom het prijzen van de intelligentie en het talent van onze kinderen niet bevorderlijk is voor hun zelfvertrouwen en prestaties, maar hun succes zelfs in de weg kan staan. Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen motiveren en hen helpen op school beter te presteren, en tegelijk op persoonlijk en professioneel vlak onze eigen doelen bereiken. Carol S. Dweck ISBN 9789088508097 | 7e, herziene druk, 2018 | 340 pagina’s | € 29,90 www.mindset.swpbook.com

Spelenderwijs verbinden en hechten met meer dan 100 spelletjes

Micheline Mets ISBN 9789088506932 | 3e druk, 2017 | 192 pagina’s | € 27,50 | www.verbindenenhechten.swpbook.com

In Spelenderwijs verbinden en hechten gaan achtergrond en écht doen hand in hand. Het is een inspiratiebron met zeker honderd spelvoorbeelden die het hechtingsproces bevorderen en helen, door elke dag opnieuw samen te spelen en te beleven. Een absolute aanrader voor iedereen die met kinderen werkt en leeft. Daarnaast kan het worden gebruikt door Theraplay®therapeuten en als praktisch naslagwerk tijdens opleidingen en nascholingstrajecten waarbij hechting aan bod komt. De auteur wil inspireren, maar vooral motiveren om actief en met veel plezier aan de gang te gaan.

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 27

27

07-02-18 09:41


Communicatie & Coaching Handboek Conflictmanagement

Transactionele Analyse Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik

Friedrich Glasl ISBN 9789088505874 | gebonden uitgave | 528 pagina’s | € 89,00 www.swpbook.com/1820

Ian Stewart & Vann Joines ISBN 9789066659360 | gebonden uitgave | 10e druk, 2016 | 320 pagina’s | € 37,90 | www.ta.swpbook.com

Het constructieve gesprek

We lossen het samen wel op Transactionele Analyse op de werkvloer

Manfred Guhrs & Claus Nowak ISBN 9789066653306 4e druk, 2017 320 pagina’s | € 29,20 www.gesprek.swpbook.com

28

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 28

Julie Hay ISBN 9789066656086 5e druk, 2016 | 192 pagina’s € 23,90 | www.swpbook.com/525

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Einstein en de kunst van… coaching Een gezonde driehoeksrelatie

De trein van Boos naar Middel Een nieuw transportmiddel in oplossingsgerichte gesprekken

Rik Bekking & Theo Mulken ISBN 9789088500596 | 96 pagina’s | € 17,90 www.swpbook.com/1231

Frank van den Berg & Ernst Bouweriks ISBN 9789088502606 | 5e druk, 2017 | 144 pagina’s | € 22,50 www.swpbook.com/1495

Competent talent in de praktijk

Competent talent in organisaties

Cursistenboek | Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Trainershandboek | Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken ISBN 9789088506642 | 120 pagina’s | € 19,50 www.swpbook.com/1898

Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken ISBN 9789088506291 | 184 pagina’s | € 32,50 www.swpbook.com/1860

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 29

29

07-02-18 09:41


Digitaal toegang

Vakbladen Kiddo

SWP tijdschriften Uitgeverij SWP biedt de inhoud van de vakbladen Participatie en Herstel, Ouderschapskennis, Waardenwerk & Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme WTA in een online databank aan. U kunt artikelen doorzoeken op de inhoud, thema’s en a­ uteurs; u kunt het tijdschrift online lezen, maar ook een betreffend artikel een PDF downloaden en opslaan in uw profiel. De online vaktijdschriftten zijn voor iedereen doorzoekbaar. Maar bezoekers die niet ingelogd zijn krijgen ­alleen samenvattingen te zien. Voor volledige toegang is een abonnement nodig. Voor mediatheken en andere instellingen is een abonnement met IPtoegang mogelijk.Informeer naar de mogelijkheden: www.swptijdschriften.nl.

KIDDO is hét vakblad voor professionals die werken in de kinder­ opvang van 0-12: pedagogisch medewerkers en begeleiders in de dagopvang, tussen- of buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalmedewerkers, gast­ouders, onthaalouders, studenten en docenten. Het presenteert vak gerelateerde onderwerpen op een toegankelijke manier, zodat lezers er op elk moment iets aan hebben. www.kiddo.net

SoziO SoziO is hét vakblad voor sociale en pedagogische beroepen en is daarmee de verbindende schakel tussen opleiding en werkveld. Met onder meer specials over kwesties, opiniërende artikelen over zorg en welzijn, actuele bijdragen over onderzoek en methodieken en toegankelijke reportages over het werk van de sociale professional én de sociale professional in opleiding. www.sozio.nl VAKBLAD VOOR SOCIALE PROFESSIONALS EN HET SOCIALE DOMEIN NR 1 februari 2018

THEMANUMMER

TWEE SOCIAAL WERKERS VERTELLEN OVER WERKEN EN STUDEREN TEGELIJK

Sozio_18_1.indd 1

Soziodigitaal Hét digitaal naslagwerk voor social work

Met een abonnement op onze online databank Sozio­digitaal kun je onbeperkt artikelen downloaden uit ons ­ruime assortiment. Een grote hoeveelheid artikelen komt uit onze sociale en pedagogische vakbladen, waaronder SoziO, Pedagogiek in Praktijk (PIP) en diverse e-books die bij Uitgeverij SWP zijn verschenen. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar. Voor mediatheken en ­andere instellingen is een abonnement met IP-toegang mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. www.soziodigitaal.nl

30

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 30

OPLEIDING & WERK MENSEN WILLEN HELPEN: IS DAT EEN MOTIVATIE DIE STANDHOUDT?

REGISTREREN: LAAT ZIEN HOE SERIEUS JIJ JE VAK NEEMT

30-01-18 12:43

bestel online via www.swpbook.com

07-02-18 09:41


Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme (WTA) Om het onderwerp autisme een breder platform te bieden heeft SWP tevens een nieuwe website­gelanceerd: www.autisme.online.

WTA bevordert de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied.

Pedagogiek in praktijk Informerend en opiniërend voor ieder die zich pedagogische vragen stelt waarvan het antwoord begint waar andere opvoedingsbladen ophouden. Of het nu gaat over ontwikkelingsstoornissen, hangjongeren of ordehandha-

Participatie en Herstel

ving in de klas, PIP is er voor lezers die willen ­blijven meepraten - zonder overbodig jargon - over de meest prangende opvoedings- en onderwijskwesties die geen simpele oplossing kennen. www.pedagogiek.nu

Waardenwerk

Participatie en Herstel van mensen mensen met psychische aandoeningen en psycho­ sociale beperkingen is het vakblad voor ­professionals in dit werkveld. De informatie in het tijdschrift richt zich zowel op het beroepsals op het opleidingsveld, waarbij aandacht wordt gegeven aan praktische ervaringen en methodische handvatten. www.participatieenherstel.nl

Het tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden - tegen de horizon van een rechtvaardiger en duurzamer wereldsamenleving - op drie, onderling samenhangende niveau’s: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het ­niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen. www.waardenwerk.net

Ouderschapskennis Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders

en opvoedondersteuners zijn. Praktijk, theorievorming en onderzoek komen in elk nummer aan bod. De redactie werkt samen met het lectoraat Ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. www.ouderschapskennis.nl

BBMP (Beleid Bestuur, Management en Pedagogiek in de Kinderopvang)

Kindcentrum BBMP behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijk management van kinderopvangorganisaties, t.w. managementtechnieken, financiële technieken. Inventari-

Catalogus Hoger Onderwijs

2018 | 2019

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 31

seert, verwoordt en becommentarieert meningen en opinies. Presenteert (wetenschappelijke) kennis m.b.t. bestuur, beleid, management en pedagogiek. www.bbmp.nl

31

07-02-18 09:41


Docentenservice Heeft u opmerkingen, ideeën of vragen over de uitgaven van uitgeverij SWP? Wij stellen uw informatie zeer op prijs. Wij komen graag in contact met docenten die interesse hebben om een onderwijstitel te ontwikkelen. Belangstelling? Neem contact op met een van onze uitgevers: Uitgeverij SWP

Contactpersonen

Paul Roosenstein | directeur/uitgever Management/HR, Maatschappelijke Ontwikkeling e.a. proosenstein@mailswp.com

Ingrid de Jong | uitgever GGZ, Psychologie & Criminologie idejong@mailswp.com

Trude van Waarden | uitgever Jeugdzorg, Pedagogiek & Onderwijs tvwaarden@mailswp.com

Rob van der Poel | accountmanager Opleidingscontacten rvdpoel@mailswp.com

Docentenregeling Als docent wilt u een uitgave kunnen beoordelen voordat u tot ­invoering of plaatsing op de boekenlijst besluit. Uitgeverij SWP biedt u de mogelijkheid docentexemplaren te bestellen tegen een vergoeding van € 8,- per exemplaar. Aanmelden en bestellen kan via www.docent.swpbook.com

Locatie Uitgeverij SWP is gevestigd in Bildung.city Spaklerweg 79 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Beoordeling Uiteraard willen wij graag weten hoe u het boek beoordeelt. U kunt uw beoordeling online doorgeven via www.docent.swpbook.com

Op de hoogte blijven... Abonneer u op een van onze nieuwsbrieven of volg ons op twitter. Het zijn enkele suggesties om op de hoogte te blijven van de nieuwste uitgaven van uitgeverij SWP. Linkedin Onze meest interessante groepen waaraan u kunt deelnemen: PIP-pedagogiek.nu (+4500 leden) Sozio.nl (2900 leden) Transactionele Analyse (900 leden) BBMP Childcare executives (+600 leden)

7866 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 32

Nieuwsbrieven

(aanmelden via website)

Uitgeverij SWP | www.swpbook.com Sozio | www.sozio.nl Pedagogiek in Praktijk | www.pedagogiek.nu Participatie en Herstel | www.participatieenherstel.nl Waardenwerk | www.waardenwerk.net BBMP (Directeuren kinderopvang) | www.bbmp.nl

07-02-18 09:41

Catalogus Hoger Onderwijs 2018-2019  

Sociale studies - Pedagogiek en PABO - Psychologie - Communicatie en Coaching - www.swpbook.com

Catalogus Hoger Onderwijs 2018-2019  

Sociale studies - Pedagogiek en PABO - Psychologie - Communicatie en Coaching - www.swpbook.com