Page 1

GGZ VOLWASSENEN EN JEUGD

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 1

07-03-18 14:06


NIEUW

Zorg voor afstemming Optimale samenwerking in sociaal domein en ggz Pim Peeters & Koen Westen ISBN: 9789088508233 | 128 pagina’s | € 21,50 www.swpbook.com/2073 Organisaties, teams en professionals krijgen via Zorg voor afstemming praktische tips voor de samenwerking op teamniveau en tussen vakmensen, zoals het samen­ werkingsmodel en de ZAG-werkwijze met bijbehorende observatieschaal. Het theoretisch fundament, praktijkvoor­beelden,

concrete aanbevelingen voor het voeren van en kritisch reflecteren op samenwerking en zorgafstemming maken deze uitgave uitermate geschikt voor professionals in het sociaal domein en de specialistische ggz.

Ik ben aan ze gehecht Over gehechtheid als een boei in nood Picowo-reeks deel 3 Martine F. Delfos ISBN 9789088504631 | 6 ­ 4 pagina’s 2e druk | € 11,90 www.swpbook.com/1700

Deskundigheid door de verslaving Praktijken en dilemma’s bij de inzet van ervaringsdeskundigheid

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

Alie Weerman ISBN: 9789088503719 | 176 pagina’s | inclusief dvd | € 29,50 www.swpbook.com/1607 Wat is de betekenis van het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de zorg aan verslaafden? Wat weten we hierover en is er sprake van meerwaarde? Welke valkuilen zijn er? Wat moet er veranderen in opleidingen en beroepsopvattingen? Deskundig door de verslaving gaat op deze (en andere) vragen in en voorziet van vele voorbeelden.

Hechting of gehechtheid is een belangrijk thema in opvoeding en hulpverlening. Veilige gehechtheid is immers het fundament voor het ontwikkelen van duurzame en betekenisvolle relaties. In het handzame Ik ben aan ze gehecht beschrijft Martine F. Delfos op een toegankelijke manier wat gehechtheid is en de ontwikkeling hiervan. Daarbij besteedt ze aandacht aan situaties die invloed uitoefenen op de vorming van hechting en tevens aan de maatschappelijke context waarbinnen deze gevormd moet worden.

C

OM H E R PLE E T Z V IENE

Een vreemde wereld Over autismespectrumstoornissen (ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

E RSI

E

Martine F. Delfos ISBN: 9789088502187 | 448 pagina’s | 9e herziene druk | € 39,50 www.swpbook.com/2046 Martine F. Delfos beschrijft op een duidelijke en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Tevens wordt een omvattend beeld geschetst waarin alle aspecten van autismespectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn.

2

GGZ Volwassenen en jeugd

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 2

07-03-18 14:06


Wil Overtoom & Ingrid Steenhuis ISBN: 9789088507489 | 168 pagina’s | € 27,50 www.swpbook.com/1999 Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Steenhuis en Overtoom bieden alle

inzichten en handvatten om een leefstijlverandering uit te lokken en mensen te ondersteunen en te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.

BOEKEN

Positieve leefstijlverandering Wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering

VOLWASSENEN

N I EUW

Terugval en verleiding De kunst om afgevallen te blijven Wil Overtoom & Ingrid Steenhuis ISBN: 9789088506222 | 152 pagina’s | 2e druk | € 21,50 www.swpbook.com/1852 De auteurs beschrijven hoe u in een vroeg stadium signalen van een naderende terugval wat betreft gewicht herkent en wat u daaraan kunt doen. Terugval en verleiding is voor mensen

die zelf met hun gewicht aan de slag willen, maar is ook uitstekend te gebruiken door diëtisten, leefstijlcoaches en psychologen bij de begeleiding van hun cliënten.

Martine F. Delfos ISBN: 9789088507274 | 128 Pagina’s | € 18,90 www.swpbook.com/1962 Martine F. Delfos introduceert autisme in het kort. Het is vaak moeilijk om autisme te begrijpen. Eén van de verwarrende factoren is het gebrek aan verschil maken tussen autisme en autistisch gedrag (dat door omstandigheden kan worden veroorzaakt), zoals verwaarlozing of ernstige trauma’s. Delfos presenteert de theorie van het Socioschema met de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person). De heldere beschrijving en het gebruik van vele voorbeelden maken het boek zeer leesbaar zonder grondige wetenschappelijk bodem te verliezen.7864 SWP GGZ folder 2018.indd 3

Handboek sociotherapie Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaalagogisch werkveld Eelco Muste, Suzanne Slaa & Denise de Weerd ISBN: 9789088502736 | 344 pagina’s | 2e druk | € 38,75 www.swpbook.com/1508 Handboek Sociotherapie beschrijft de ontwikkeling van sociotherapie door de jaren heen, hoe en waar het wordt ingezet, welke kwaliteiten onontbeerlijk zijn in de uitoefening hiervan en met welke valkuilen de (aankomende) sociotherapeut rekening moet houden.

GGZ Volwassenen en jeugd 3

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

Autisme ontrafelen Introductie over autisme met het Socioschema PICOWO-serie deel 13

07-03-18 14:06


ISBN: 9789088507328 | 256 pagina’s | € 37,50 www.swpbook.com/1967

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

Kompas ICD-10-CM is zowel voor professionals (psychiaters, (gz)-psychologen, psychotherapeuten) als voor studenten in de psychiatrische volwassenenzorg zeer geschikt vanwege de zeldzame blik die geboden wordt in de keuken van de klinische praktijk. De auteurs bespreken talloze kwesties van diagnostiek en behandeling, als ook van ethiek en risicomanagement, uitvoerig.

Werken met hoofd, hart en handen Kracht van de sociale professional Marco Brok & Eveline Vollbracht ISBN: 9789088506253 | 168 pagina’s | € 23,50 www.swpbook.com/1856 Sociale professionals staan in de belangstelling; in het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Dat is geen eenvoudige plek. Dit boek helpt de sociale professional inzicht te krijgen in zijn eigen handelen en motivatie. Kort gezegd: op professionele wijze met hoofd, hart en handen (cognitie, emotie en gedrag).

4

BOEKEN

Emil Rodolfa & Jack Schaffer

VOLWASSENEN

Kompas ICD-10-CM

Hechtingsstoornissen Praktijkgericht therapiehand­boek voor ernstige hechtings­stoornissen bij kinderen Niels P. Rygaard ISBN 9789066658356 | 224 pagina’s | 3e druk | € 32,50 www.swpbook.com/945 In dit therapiehandboek worden de symptomen van hechtingsstoornissen, behandelingen o.a. gericht op de uiteenlopende fasen van persoonlijkheidsontwikkeling en de maatregelen voor een gezonde hechting als kind aan de kaak gesteld. Door casusbesprekingen en checklists voor de behandelingspraktijk biedt de auteur, naast de theoretische kennis, een grote hoeveelheid aanwijzingen voor de therapeutische praktijk.

GGZ Volwassenen en jeugd

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 4

07-03-18 14:06


PARTICIPATIE

EN HERSTEL NIEUW Tijd voor reflectie Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie Dorine Bauduin & Mariël Kanne ISBN: 9789066659889 | 160 pagina’s | 4e druk | € 23,90 www.swpbook.com/1142 Praktijkvragen van hulpverleners (verpleegkundigen, begeleiders, psychologen, psychiaters) en managers worden in Tijd voor reflectie besproken aan de hand van ethische gespreksmethoden en theorieën. Dit helpt medewerkers en leidinggevenden bij de herkenning en het bespreekbaar maken van ethische kwesties in de dagelijkse praktijk.

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen In ambulante begeleiding en beschermd wonen Frederike Kroon, Jaap van Weeghel, Charlotte ­Wunderink & Jan Willem van Zuthem ISBN: 9789088507113 | 320 pagina’s | € 39,90 www.swpbook.com/1943 Door ontwikkelingen binnen zowel de ggz als het sociale domein verandert de ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. De auteurs beschrijven de ontwikkelingen in het werkveld van ambulante begeleiding en beschermd wonen. Hoe geven deze organisaties herstelondersteuning vorm in een tijd waarin hun doelgroepen steeds meer overlap vertonen?

Joyce Langedijk ISBN: 9789088507625 | 152 pagina’s | € 29,50 www.swpbook.com/1995

Handboek vroege psychose Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg Susan Jansen, Marcel vd Wal, Wim Veling & Jaap van Weeghel ISBN: 9789088502699 | 272 pagina’s | € 39,95 www.swpbook.com/1504 Het handboek bundelt beschikbare kennis over een eerste psychose en vertaalt dit in aanbevelingen voor de (organisatie van) zorg: diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en herstel. Hierbij worden zowel weten­ schappelijk onderzoek als praktijkervaringen benut.7864 SWP GGZ folder 2018.indd 5

NIE

UW

De belangrijkste aandachtspunten van herstelgericht werken op een rij, voorzien van concrete tips en voorbeelden en vanuit de praktijk beschreven. Er wordt ingegaan op het vergroten van de eigen kracht en eigen regie en het herkennen en stimuleren van de ervaringsdeskundigheid. Het is belangrijk de professionaliteit in te zetten waar nodig, maar voorál durven loslaten zodat het empowerment vergroot en het herstel versterkt.

GGZ Volwassenen en jeugd 5

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

Praktijkboek herstelondersteunende zorg

07-03-18 14:06


Kleine gids SRH Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken ISBN: 9789088505263 | 48 pagina’s | 2e druk | € 14,50 www.swpbook.com/1757 Deze ‘kleine gids’ geeft in vogelvlucht de belangrijkste principes en uitgangspunten van de SRH-methodiek weer. Daarnaast bevat hij veelgebruikte hulpmiddelen. De gids is een onmisbaar zakboek voor de SRH-geschoolde professional.

Bemoeizorg van A tot Z Assertieve en outreachende Zorg Lia van Doorn, Simone van de Lindt,Gerard Lohuis & Diana Roeg

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

ISBN: 9789088506260 | 160 pagina’s | € 25,50 www.swpbook.com/1857

Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel Verbetering en herstel van cognitie, emotie, motivatie en regulatie van gedrag Jaap van der Stel ISBN: 9789088502194 | 184 pagina’s | € 26,50 www.swpbook.com/1455

Bemoeizorg is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige, succesvolle methodiek; er is evidentie dat bemoeizorg werkt! Bemoeizorg wordt door de auteurs van A tot Z beschreven. Zowel de methodiek als de praktijkervaringen komen aan bod, herkenbaar en nuttig voor alle beroepsgroepen die moeilijk bereikbare cliënten met ernstige en complexe problemen benaderen.

Zelfregulatie is dat wat mensen tot mens maakt. De auteur bespreekt achtergronden en kenmerken hiervan, waarbij het accent op de ontwikkeling van de executieve functies ligt. Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel verduidelijkt ook hoe problemen in de ontwikkeling van zelfregulatie in het dagelijks leven manifest kunnen worden.

Herstelondersteunende zorg Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen Jos Dröes & Cees Witsenburg ISBN: 9789088502989 | 256 pagina’s | 3e druk | € 27,90 www.swpbook.com/1533 Herstelondersteunende zorg omvat de zorg die gericht is op het ondersteunen van het herstel van een persoon met een aandoening. De auteurs gaan hierbij voornamelijk in op

6

psychische aandoeningen. Dit is een bijzondere uitgave, omdat het de eerste contouren laat zien van de nieuwe, herstelondersteunende geestelijke gezondheidszorg.

GGZ Volwassenen en jeugd

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 6

07-03-18 14:06


PARTICIPATIE

EN HERSTEL

Zo worden cliënten burgers Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken ISBN: 978908850602 | 200 pagina’s | 7e herziene druk | € 29,50 www.swpbook.com/1229 Zo worden cliënten burgers beschrijft de uitgangspunten en methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Deze methodiek biedt professionals in de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg handvatten om cliënten optimale ondersteuning te geven bij de rehabilitatie.

INTRODUCTIECURSUS DIGITALE PROFESSIONAL: EHEALTH IN ZORG, WELZIJN EN GGZ De introductiecursus digitale professional: eHealth in Zorg, Welzijn en GGZ is een driedaagse cursus waarmee deelnemers een duidelijk beeld krijgen van alle eHealth ontwikkelingen en waarin zij leren dit praktisch in te zetten in hun dagelijkse werk. Tijdens de cursus staat het kennismaken met de vormen, ontwikkelingen en uitgangspunten van eHealth centraal. Docent: Niels Zwikker | Cursusduur: 3 dagen | locatie: Logavak ­Amsterdam | Ook beschikbaar als incompany Kijk voor het gehele cursusaanbod en actuele cursusdata op www.logavak.nl.

Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken ISBN: 9789088503214 | 432 pagina’s | 2e druk | € 44,90 www.swpbook.com/1560 Het Handboek integrale rehabilitatiebenadering gaat in op de geschiedenis en uitgangspunten van psychosociale rehabilitatie. De auteurs bespreken uitgebreid de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH), waarbij de focus op de principes van presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht werken ligt.

Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen Methodeboek maatschappelijke opvang Marcella Haak, Marianne Haspels & Ypke Hemminga ISBN: 9789088505850 | 160 pagina’s | € 22,90 www.swpbook.com/1818

Competentiegericht begeleiden betekent op zoek gaan naar wat voor de cliënt werkt en diens eigen kracht versterken. De basis van de begeleiding is vertaald in vier pijlers die concrete aanwijzingen voor de professionals op de werkvloer leveren. Een boek ter inspiratie, als praktijkgerichte methode en ter implementatie op de werkvloer.7864 SWP GGZ folder 2018.indd 7

GGZ Volwassenen en jeugd 7

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

Handboek integrale rehabilitatiebenadering Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

07-03-18 14:06


De trein van boos naar middel Een nieuw transportmiddel in oplossingsgerichte gesprekken

C

OM H E R PLE E T Z VE IE N E

RSIE

Frank van den Berg & Ernst Bouweriks ISBN: 9789088502606 | 144 pagina’s | 5e druk | € 22,50 www.swpbook.com/1495 De trein van Boos naar Middel is een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators en managers. Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie tot positieve actie te komen. Een houvast in woelige omstandigheden.

Hechtingsgerichte Gezinstherapie vertaling van Attachment Focused Family Therapy AFFT

Nooit meer burn-out In drie stappen leren genieten van werk en leven Anita Roelands ISBN: 9789088507519 | 152 pagina’s | 6e herziene druk | € 21,90 www.swpbook.com/1610 Nooit meer burn-out! beschrijft de drie stappen waarmee u uw stresshormoonbalans kunt herstellen en de fysieke gevolgen de kop indrukt. Daarbovenop geeft het handvatten om terugval en/of een nieuwe burn-out te voorkomen.

Daniel A. Hughes | Vertaling: Ineke Kuiper

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

ISBN 9789088506628 | 288 pagina’s | hardcover | € 49,50 www.swpbook.com/1897 Ruim vijftig jaar geleden ontwikkelden John Bowlby en Mary Ainsworth de basisprincipes voor de hechtingstheorie voor kinderen. In Hechtingsgerichte gezinstherapie plaatst auteur Daniel A. Hughes deze theorie binnen de context van de gezinstherapie om zo gezins- en persoonlijke problemen op te lossen. Hoofdstuk voor hoofdstuk zet hij zorgvuldig uiteen wat de kernprincipes en -strategieën van zijn benadering zijn, waarbij het gebruik en blijven toepassen van speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie (SANE) centraal staan. Middels dit model worden problemen herkend en opgelost en de hechtingsbreuk geheeld, zodat het gezin samen aan een gezonde en gelukkige toekomst werkt.

Hechtingsgerichte Gezinstherapie Werkboek Daniel A. Hughes | Vertaling: Ineke Kuiper ISBN 9789088507496 | 288 pagina’s | € 47,50 www.swpbook.com/1997 In Hechtingsgerichte gezinstherapie beschrijft Daniel Hughes het inzetten van hechtingstherapie bij gezinnen. Dit bijbehorende werkboek biedt casusvoorbeelden, werkbladen en vraagen-antwoordscenario’s waardoor er via verschillende benaderingen kan worden gereageerd op de problemen die tijdens de therapie kunnen ontstaan. Niet alleen bedoeld als training, maar ook voor kernvaardigheden en behandeltechnieken.

8

Stemmingsklachten Methoden, casuïstiek en oefeningen Corrie Baas ISBN: 9789088506758 | 256 pagina’s | € 29,50 www.swpbook.com/1909 Stemmingsklachten komen in onze maatschappij veel voor en hebben een breed scala aan oorzaken en uitingsvormen. Dit boekt diept de verschillende vormen per achterliggende problematiek helder uit en trekt inzichtelijke verbanden tussen deze klachten. Toegepaste methoden laten zien hoe vicieuze cirkels doorbroken kunnen worden. Geschikt voor professionals, mensen met stemmingsklachten die aan hun herstelproces willen werken en hun naasten.

GGZ Volwassenen en jeugd

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 8

07-03-18 14:06


Seksverslaving Begrijpen en veranderen Dr. Gertjan van Zessen ISBN: 9789088506963 | 144 pagina’s | 5e herziene druk | € 23,90 www.swpbook.com/1927 Verslaafd aan porno, vreemdgaan, erotisch chatten of prostitutiebezoek? Seksverslaving is geschreven voor iedereen die beter wil begrijpen wat zo’n verslaving is en hoe u er met de juiste aanpak ook echt vanaf komt! Een uitgave vol inzicht en veel praktische informatie voor patiënten en hun partners, maar ook bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Take action Behandelprogramma ACT Acceptance and Commitment Therapy Marte Roemer

BEHANDELEN

NIEUW

ISBN: 9789088507618 | € 27,50 www.swpbook.com/2000 Take Action is een behandelprogramma voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het doel van Take Action is niet slechts symptoombestrijding, maar een daadwerkelijke verandering in de kern bewerkstelligen waardoor toekomstige situaties anders aangepakt worden. In zes fasen krijgt men middels een wat, waarom en hoe inzicht hierin.

NIE

Marte Roemer ISBN: 9789088507601 | € 24,95 www.swpbook.com/2001 Het bijbehorende werkboek voor het behandelprogramma voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze beknopte versie is bedoeld voor de hulpvrager.7864 SWP GGZ folder 2018.indd 9

Barbara de Leeuw ISBN: 9789088507939 | 168 pagina’s | 4e uitgebreide druk | € 24,90 www.swpbook.com/2037

Overprikkeling voorkomen is een nieuwe, praktisch toepasbare methodiek. Overgevoelige mensen kunnen deze methodiek gebruiken om zelf signalen en symptomen van overprikkeling te herkennen. Daarna worden de diverse vormen van overprikkeling aangepakt door daar adequaat op te reageren. Een helder en stapsgewijs opgebouwd hulpmiddel, tevens gebruikt door coaches en begeleiders.

UW

TA 101: INTRODUCTIECURSUS TRANSACTIONELE ANALYSE De Transactionele Analyse (TA) is een theorie die de link legt tussen onbewuste motieven en oordelen enerzijds en het gedrag en interactie anderzijds. Anders gezegd: hoe u onbewust over uzelf denkt, komt tot uiting in uw gedrag en welke reactie u bij anderen oproept. Door de TA begrijpt u waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen; u krijgt kennis over gedrag, de invloed van overtuigingen en het effect van communicatie. Docent: Monika Cox | Cursusduur: 2 dagen | locatie: Logavak ­Amsterdam | Ook beschikbaar als incompany Kijk voor het gehele cursusaanbod en actuele cursusdata op www.logavak.nl.

GGZ Volwassenen en jeugd 9

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

Werkboek Take Action (set van 5)

Overprikkeling voorkomen Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD

07-03-18 14:06


Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief PICOWO-serie Deel 7 Martine F. Delfos ISBN: 9789088505607 | 144 pagina’s | € 24,90 www.swpbook.com/1792 Martine F. Delfos presenteert een model over trauma waarin de kenmerken van ontwikkeling met de daarbij behorende ontwikkelingstaken van de hersenen toegepast worden op traumatische ervaringen. Het model verklaart de verschillen in reactie op trauma bij verschillende leeftijden.

HER

Z

VE R IE N E SIE

NIEUW Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd Opvang na een schokkende gebeurtenis

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

Ruth Willems ISBN: 9789088508202 | ­ € 15,90 www.swpbook.com/2069 Een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld of het meemaken van suïcide, op de werkplek leidt bij de betrokken medewerker(s) vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het kan hun vertrouwen in de eigen professionaliteit, in zichzelf en de organisatie schaden. Goede opvang en nazorg zijn dan ook essentieel en vereisen specifieke kennis en vaardigheden om mensen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt goed te ondersteunen. Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd biedt de juiste handvatten om deze mensen op te vangen en verder te helpen.

Trauma en veerkracht Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen Luuc Smit

Hulpverlening voor kinderen na partnergeweld Wat werkt? Hoe? Voor wie? Mathilde Overbeek

ISBN 9789088507564 | 152 pagina’s | 2e herziene druk | € 24,90 www.swpbook.com/2039

ISBN 9789088506949 | 80 pagina’s | € 15,90 www.swpbook.com/1925

Begrippen als trauma en PTSS worden gemakkelijk door elkaar gehaald en zo veelvuldig gebruikt dat iets al snel een trauma genoemd wordt en de persoon naar gespecialiseerde opvang doorverwezen wordt. Trauma en veerkracht legt uit wanneer gespecialiseerde hulp echt nodig is en wanneer het juist beter is deze (nog) niet in te zetten en mensen hun eigen veerkracht aan te laten spreken. Dit praktijkboek geeft naast kennis ook vele praktische tips en is met name geschreven voor hulpverleners (SPH, MWD, pedagogiek, psychologie, ggz, coaching) maar is tevens toegankelijk en leesbaar voor anderen.

Hulpverlening voor kinderen na partnergeweld is bestemd voor hulpverleners binnen de jeugdzorg die werken met gezinnen die ervaring hebben met partnergeweld, een vorm van emotionele kindermishandeling. Zonder de benodigde hulp hebben deze kinderen meer kans op de ontwikkeling van problemen. De opzet van laagdrempelige interventies en de juiste hulpverlening worden uitvoerig toegelicht. Ook bruikbaar voor studenten (hbo en wo) als voorbeeld voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

10 GGZ Volwassenen en jeugd

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 10

07-03-18 14:06


ISBN: 9789088507373 | 176 pagina’s | € 27,50 www.swpbook.com/1973 Dit praktijkboek zet verschillende trauma­typen helder en verschillend op een rij, van enkelvoudig tot complex trauma en dissociatieve stoornissen. Ook gaan de auteurs in op de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp.

Fier en verder Meiden over hun leven na de hulpverlening Anke van Dijke, F. Lamers - Winkelman, Marieke van der Pers & Shenna Werson ISBN: 9789088505911 | 232 pagina’s | € 23,90 www.swpbook.com/1823

4-DAAGSE OPLEIDING TRAUMA VANUIT EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF Dag 1: Ontwikkeling van kinderen gerelateerd aan de Developmental Perspective on Trauma Dag 2: Trauma en hersennetwerken Dag 3: Seksueel misbruik en mishandeling Dag 4: Criteria voor therapeutisch handelen In de leergang Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief wordt een (wereldwijd) geheel nieuw inzicht in trauma gepresenteerd. Het nieuwe model heeft vergaande gevolgen voor diagnostiek en behandeling. Martine F. Delfos legt tijdens deze leergang het model uit en bespreekt criteria voor behandeling, zodat u het model toe kunt passen in de dagelijkse praktijk. Kijk voor het gehele cursusaanbod en actuele cursusdata op www.logavak.nl.7864 SWP GGZ folder 2018.indd 11

Jacqueline Bosker, Lous Krechtig & Anneke Menger ISBN: 9789088506581 | 496 pagina’s | 4e herziene druk | € 51,50 www.swpbook.com/1893 Een groeiend aantal professionals heeft te maken met cliënten bij wie bemoeienis is opgelegd door justitiële of gemeentelijke autoriteiten. Onze kennis van effectieve methoden over het werken met deze cliënten is in de afgelopen jaren toegenomen. Deze kennis is samen met die uit recente onderzoeksresultaten bijeengebracht in Werken in gedwongen kader.

Brein onder druk Over stress, agressie en veerkracht Malou van Hintum, Katy de Kogel & Frans Leeuw

ISBN: 9789088506499 | 144 pagina’s | € 24,90 www.swpbook.com/1882 Brein onder druk gaat over de invloed die hersen­ mechanismen en fysiologische factoren, zoals hartslag en hormoonniveaus, hebben op gedrag en gevoel. Gebrekkige concentratie, een kort lontje, een grote kwetsbaarheid voor stress of juist een verbazingwekkende veerkracht – allen het resultaat van de wisselwerking tussen sociale en psychologische factoren en fysiologische en hersenprocessen. Vertellend vanuit verschillende professionele oogpunten geven de auteurs tips hoe deze om te zetten in mentale weerbaarheid en veerkracht.

GGZ Volwassenen en jeugd 11

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

De zorgprogramma’s van Fier vangen meiden op die slachtoffer zijn van loverboys en gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld of kampen met de gevolgen van (vroegkinderlijke) traumatisering. In Fier en verder komen 33 meiden, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, aan het woord. Zij vertellen hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogramma’s. Ieder meisje heeft een traumatische geschiedenis, maar via hun verhalen laten zij een hoopvolle toekomst zien.

Werken in gedwongen kader Methodiek voor het forensisch sociaal werk

CRIMINOLOGIE

Ankie Driessen & Willie Langeland

TRAUMA

Praktijkboek Psychotrauma

07-03-18 14:06


CRIMINOLOGIE

Leefklimaat in de klinische forensische zorg Peer van der Helm, Uta Kröger, Petra Schaftenaar & Jaap van Vliet

Mindfulness met kinderen en jongeren In de klas of op de groep Amy Saltzman & Christopher Willard ISBN: 9789088507120 | 400 pagina’s | € 49,90 www.swpbook.com/1944 Door bewust aandacht te geven ontstaat ruimte voor inzicht en de vrijheid voor het maken van helpende keuzes bij problemen en tegenslag. Mindfulness met kinderen en jongeren biedt strategieën voor het onderwijzen en de overdracht van mindfulnesstechnieken middels disciplines als dans, muziek, schrijven, kunst en sport, rekening houdend met de ontwikkelingsfasen van kinderen.

ISBN: 9789088503283 | 376 pagina’s | € 42,50 www.swpbook.com/1567

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

De moeilijke taak (‘misschien wel het moeilijkste werk ter wereld’) van sociotherapeuten op de leefgroep is om dagelijks een balans te vinden tussen flexibiliteit in therapeutisch handelen (nodig voor herstel) en controle (nodig om chaos en agressie op de groep te voorkomen). Een verdiepende en ondersteunende publicatie voor (aanstaande) vakmensen.

De recidivist als medeburger Jaap van Vliet ISBN: 9789088505799 | 200 pagina’s | € 29,90 www.swpbook.com/1812 Een aantal gerenommeerde deskundigen zet in De recidivist als medeburger uit elkaar welke problematiek er rondom ex-gedetineerden en ex-tbs-gestelden speelt. Er worden voorbeelden gegeven van succesvolle praktijken om hen te re-integreren in de (lokale) samenleving, waarbij ook enkele buitenlandse praktijken worden beschreven. Deze kennis is van belang voor een brede groep professionals, zowel voor lokale overheden als voor hen die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, de VGsector, het gevangeniswezen, de reclassering en voor gedragsdeskundigen, advocaten, rechters en officieren van justitie.

Pleegzorg in beeld Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg Anny Havermans, Corinne Verheule, Dorini Janssen, Marjolein van Nieuwenhuizen, Janine Kampjes-Koster, Anita Venderbosch & Thea van Erp ISBN: 9789088506451 | 344 pagina’s | € 46,50 www.swpbook.com/1877 De handleiding Pleegzorg in beeld beschrijft de methodiek van video-interactiebegeleiding in de pleegzorg en illustreert deze aan de hand van vele (voor)beelden uit de praktijk. Door samen met de begeleider beelden van de interactie thuis te bekijken en te bespreken, begrijpen pleegouders de (specifieke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind beter. Dit maakt het mogelijk om responsiever en dus adequater te reageren, waardoor het hechtingsproces gestimuleerd wordt. De handleiding is geschreven onder regie van AIT in samenwerking met verschillende pleegzorgaanbieders.

Spelenderwijs verbinden en hechten Met meer dan 100 spelletjes Micheline Mets ISBN 9789088506932 | 192 pagina’s | 3e druk | € 27,50 www.swpbook.com/1924 Als kinderen in hun eerste levensjaren in een liefdevolle, stabiele omgeving opgroeien, wordt een gezonde basis gelegd voor hun verdere leven. Opvoeders kunnen hier spelenderwijs een bijdrage aan leveren door het hechtingsproces te stimuleren en eventueel te laten helen. In Spelenderwijs verbinden en hechten komen ruim 100 spelletjes aan bod die inspireren, motiveren en een stevige fundering voor een gelukkig gehecht leven leggen.

12 GGZ Volwassenen en jeugd

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 12

07-03-18 14:06


Het behandelen van PTSS bij jonge kinderen Een klinische gids Michael S. Scheeringa ISBN: 9789088507038 | 216 pagina’s | € 44,90 www.swpbook.com/1934

Op Stap: Continu methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling Voor jeugdigen met gedragsproblemen in (24-uurs) zorg Judith van de Blokenhoeve ISBN: 9789088507724 | 224 pagina’s | € 32,50 www.swpbook.com/2016 Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling liggen aan de basis van de meeste gedragsproblemen bij jeugdigen die zijn opgenomen binnen de jeugdzorg. Op Stap gaat uit van een 24-uursbehandeling, waarbij hen dagstructuur wordt geboden. De methodiek kent zeven kleurstappen, afgestemd op het behandelplan, waarbinnen de jeugdige werkt aan eigen ‘klussen’ zodat sociaal- emotionele ontwikkeling, ook bij (complex) probleemgedrag verbetert.

N IEU

W

Een evidence-based raamwerk voor het vaststellen en behandelen van een posttraumatische stressstoornis bij kinderen van drie tot zes jaar oud met behulp van cognitieve gedragstherapie. Casussen en voorbeelddialogen zetten stapsgewijs uiteen hoe men veilig naar blootstelling van het trauma toewerkt en hoe ouders en kinderen gemotiveerd worden de behandeling af te maken.

JEUGD

NIEUW

Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren Hoe veerkracht door hechting, zelfregulatie en competenties versterkt kan worden Margaret E. Blaustein & Kristine M. Kinniburgh ISBN: 9789088505157 | 416 pagina’s | € 89,90 www.swpbook.com/1746 Deze toegankelijke en uitgebreide handleiding biedt een kader voor interventies bij jeugdigen en hun families die te maken hebben met meervoudig en/of voortdurend trauma. Dit behandelkader beschrijft het zogenaamde ARC-model, dat gebruik maakt van Hechting, Zelfregulatie en Competenties.

E RSI

Op Stap werkboek (set van 5) Laten we aan het klussen gaan! Judith van de Blokenhoeve ISBN: 9789088507731 | 44 pagina’s | € 39,50 www.swpbook.com/2017 Aan de hand van dit werkboek - onderdeel van de methodiek Op Stap: Continu methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling - gaan jeugdigen zelf met zogenoemde klussen aan de slag. Daarmee ervaren zij regie en krijgen ze een actief aandeel in de behandeling. Dit leidt tot gemotiveerde jeugdigen en positieve gesprekken met hun begeleiders.7864 SWP GGZ folder 2018.indd 13

E

WRITEjunior Protocol schrijftherapie voor getraumati­seerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar (plus instructie-DVD) Sacha Lucassen & Saskia van der Oord ISBN: 9789088507793 | 224 pagina’s | 3e herziene druk | € 39,50 www.swpbook.com/2067

Sacha Lucassen heeft - gebaseerd op haar jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen met PTSS - een behandeling ontwikkeld waarbij kinderen het verhaal van hun traumatische ervaring opschrijven met behulp van de computer. Het is een vorm van een cognitieve gedragstherapeutische en wetenschappelijk gefundeerde behandeling en geschikt voor kinderen die eenmalig of meerdere malen aan een traumatische gebeurtenis zijn blootgesteld. Dit protocol is een heldere leidraad voor therapeuten die met kinderen met PTSS werken en geeft veel praktische, uitgewerkte voorbeelden.

GGZ Volwassenen en jeugd 13

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

C

OM H E R PLE E T Z V IENE

07-03-18 14:06


Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief PICOWO-reeks Deel 1 Martine F. Delfos & Norbert Groot ISBN: 9789088506918 | 256 pagina’s | 3e druk | € 29,50 www.swpbook.com/1207 Autisme is een veel voorkomend maar ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief biedt inzicht in de normale ontwikkeling van kinderen

en adolescenten en de wijze waarop deze uiteenloopt bij mensen met autisme. Overzichtelijke kaders bieden inzicht met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit.

Verbindende verhalen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren In de therapeutische praktijk Kim S. Golding ISBN 978908850755 | € 29,90 www.swpbook.com/1998

Houvast Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum

NIEUW

Verbindende verhalen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren bevat 21 verhalen die de auteur tijdens haar therapeutische werk met kinderen, jongeren en volwassenen creëerde. Het werken met levensverhalen (life story work) is een herstelondersteunende methodiek voor trauma en stress, zoals traumaverwerking, omgaan met faalangst en aandacht ervaren. De op maat geschreven verhalen worden naar de situatie van de hulpbehoevende in kwestie aangepast of uitgebreid en kunnen ook door ouders als middel worden ingezet.

Anneke Groot

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

ISBN: 9789088505973 | 160 pagina’s | 2e gecorrigeerde druk | € 22,90 www.swpbook.com/1829 Houvast laat u zien wat er nodig is om contact te maken met autistische kinderen en hoe u aansluit op hun prikkelverwerking. De mogelijkheden om hun kwaliteiten en leervermogen te ontwikkelen, liggen in het meespelen van het spel op de voorwaarden van de kinderen.

Relationele lenigheid Jeugdzorg 3.0 vakmanschap Ellen Aptroot, Zenda Franssen, Karel J. Mulderij & Maarten Spaander ISBN: 9789088506727 | 192 pagina’s | € 27,50 www.swpbook.com/1905 Relationele lenigheid laat zien dat een betekenisvolle ‘werk’-relatie tussen hulpverlener en hulpvrager van essentieel belang is. Het boek inspireert om met het kind zelf te praten, en niet met de stoornis. De hulpverlener wordt uitgedaagd om expert van de vraag te worden in plaats van expert van het probleem, om actief te observeren en tegelijkertijd te participeren.

Veerkracht versterken met speltherapeutische interventies oorspronkelijke titel: Play Therapy Interventions to Enhance Resilience

NIEUW

Robert Brooks, David A. Crenshaw & Sam Goldstein ISBN: 9789088507137 | 264 pagina’s | € 39,90 www.swpbook.com/1945 De beschreven ideeën en methodieken gaan uit van de innerlijke kracht van kinderen om herstel en groei te ondersteunen. Daarbij wordt niet zozeer gefocust op trauma; de auteurs gaan vooral uit van positieve elementen als veerkracht en optimisme.

Geschikt voor zowel spel- en creatieve therapeuten als professionals in de geestelijke gezondheidszorg, kindertherapeuten, schoolpsychologen, studenten en vakmensen die werken met getraumatiseerde kinderen.

14 GGZ Volwassenen en jeugd

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 14

07-03-18 14:07


Leony Coppens, Carina van Kregten & Marthe Schneijderberg

N IEU

ISBN: 9789088505621 | 272 pagina’s | 3e druk | € 37,50 www.swpbook.com/1794

W

Ouderbetrokkenheid en CGT bij kinderen met angststoornissen Cathy Creswell, Monika Parkinson, Kerstin Thirlwall & Lucy Willetts ISBN: 9789088507717 | € 29,90 www.swpbook.com/2022 Met de juiste hulpmiddelen kunnen ouders hun kinderen enorm helpen bij het overwinnen van een angststoornis. Dit boek biedt een raamwerk voor het uitvoeren van een helder assessment en het stellen van haalbare behandelingsdoelen. Zo krijgen ouders meer zelfvertrouwen en vaardigheden om de problemen van hun kind op te pakken en kinderen leren de angsten die hen beheersen los te laten!

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen kinderen op jonge leeftijd chronische stress ervaren en hierdoor een trauma oplopen. Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt (toekomstige) leerkrachten, interne begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van getraumatiseerde leerlingen. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het nodig hebben, wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger en de effectieve leertijd en de leeropbrengsten van alle kinderen hoger.

JEUGD

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen Een praktisch handboek voor het basisonderwijs

VRAAGGERICHT WERKEN MET DE DSM-5 IN DE JEUGDZORG EN JEUGD-GGZ

Anny Havermans, Bert Prinsen & Corinne Verheule ISBN 9789088504983 | E-ISBN 9789088506819 | 492 pagina’s | 2e druk | € 79,50 www.swpbook.com/1601 Gehechtheid in beeld is zowel een opleidingsboek als een naslagwerk voor (video-interactie) begeleiders van adoptie- en pleeggezinnen en van groepsleiders in vervangende gezinssituaties. De auteurs beschrijven in deze handleiding de methodiek video-interactiebegeleiding en gehechtheid bij adoptie. Ze besteden aandacht aan basiscommunicatie, de verschillende vormen van gehechtheid, gehechtheidsrepresentaties en de ‘bouwstenen van hechting’.

LEERGANG AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De theorie van het socioschema tracht dat te bieden. Dit model tracht autisme van binnenuit te begrijpen en biedt tips voor diagnostiek en behandeling, maar vooral de dagelijkse praktijk van de opvoeding. Docent: Dr. Martine F. Delfos | Cursusduur: 5 dagen | locatie: Logavak Utrecht | Ook beschikbaar als incompany Kijk voor het gehele cursusaanbod en actuele cursusdata op www.logavak.nl.

GGZ Volwassenen en jeugd 15

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 15

Bestel onze boeken online en zonder verzendkosten op www.swpbook.com

Gehechtheid in beeld Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg

De classificatie van psychische stoornissen middels het kinderpsychiatrische classificatiesysteem DSM (Diagnostic and Statistical Manual van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie) ligt onder vuur. In deze cursus wordt een sociale, vraaggerichte benadering voorgestaan door de aandacht te richten op hulpvragen en basisbehoeften van kinderen met een psychische stoornis, zoals beschreven in de DSM-5. Hiermee wordt een effectief gebruik bevorderd van de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Docent: Dr. Peter van der Doef | Cursusduur: 2 dagen | locatie: Logavak Amsterdam | Ook beschikbaar als incompany

07-03-18 14:07


SOCIALE PROFESSIONALS EN HET SOCIALE DOMEIN NR 5 november 2017

2017 NR 6 december

VAKBLA

D VOO PROFESS R SOCIALE HET SOC IONALS EN IALE DOM NR 4 EIN sept emb er 2017

VAKBL HET

AD VOOR PRO SOCIA FES LE SOCIA SIONA LE DO LS EN MEIN NR 3 jun i 201

7

SEKS THEMANUMMER ID HANDELINGSVERLEGENHE TENZORG: IN DE GEHANDICAP WAAR KOMT DIE VANDAAN?

LUST OP LEEFTIJD: HOE HERKEN JE PROBLEMEN? IN? HOE SPEEL JE EROP

‘SEKSUALITEIT’ IS ONDERGESCHOVEN KINDJE OP HET HBO

EXTR SPECIAL HUISE THEM A DIK LIJK GEWELD ANUM MEN MER S

SCHULDEN ONTSTAAN DOOR ONMACHT (NIET ONWIL OF ONKUNDE

)

HBO-DOCENT WORSTELT MET MAATSCHA PPELIJKE KWESTIES

OVER ALLEENR HOE WERKT GEWELDLO ZELFRED EDZAAM ZE (OF VERBINDE HEID, NDE) SAMENR ZAAMHEID COMMUNICATIE? EDZAAM EN HEID

VERS

E

TAND N MET ELIJKE EEN LI BEPE CHT RKIN G

BEHAND ELING CRIM VAN INEL MET EEN E JONGER EN LVB

‘WE MEP TERUG’: PEN AL LEK KER DE BAD INTEGRATIE BIJ MINTON CLUB

DE W ORS TELIN GM

RIET KNAA AFS PEN CH MAATS EID NA NEEMT CHAP 44 JAA PELIJK R WERK

Participatie en Herstel

AX M AAKT ZICH NIET TOB Y WI DIK TTE

TIVA PAM SER OVER KO IN EEN , GEVAN VRIJ GENE LAN D

‘NABIJ : NIET HEID IS ZALIGM AKEN

D’

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het bestrijkt het gebied waarin zorg en welzijn van deze doelgroepen elkaar overlappen. www.participatieenherstel.nl

Sozio Sozio is hét vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Het tijdschrift paart diepgang aan toegankelijkheid. Met onder meer opiniërende artikelen over zorg en welzijn, actuele bijdragen over onderzoek, interventies en methodieken en toegankelijke reportages over het werkveld van de sociale professional. www.sozio.nl

TIJDSCHRIFTEN

VAKBLAD VOOR SOCIALE VAKBLAD VOOR EN PROFESSIONALS HET SOCIALE DOMEIN

AC TIE! Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.swpbook.com/nieuwsbrief en blijf op de hoogte van uitgaven, trainingen van Logavak en congressen van Logacom binnen uw vakgebied!

WTA Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme (WTA) is een peerreviewed tijdschrift. Het tijdschrift richt zich op een ieder die affiniteit heeft met, dan wel interesse heeft voor autisme. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord. www.wta.nu

Na registratie ontvangt u een kortingscode voor opleidingen, congressen en tijdschriftabonnementen naar keuze. Kijk voor meer informatie op www.swpbook.com en bekijk ons uitgebreide aanbod.

Boeken en vakbladen van Uitgeverij SWP Postbus 12010 | 1100 AA Amsterdam-Zuidoost | Nederland T: +31 (0)20-330 72 00 | E: klantenservice@mailswp.com | www.swpbook.com Cursusaanbod Opleidingsgroep Logavak Postbus 12010 | 1100 AA Amsterdam-Zuidoost | Nederland T: +31 (0)20-622 77 95 | E: info@logavak.nl | www.logavak.nl Distributie België via uitgeverij EPO Lange Pastoorstraat 25-27 | 2600 Berchem-Antwerpen | België T: +32 (0)3 239 68 74 | E: orders@epo.be | www.epo.be

Bestel zonder verzendkosten op www.swpbook.com Prijs- en zetwijzigingen voorbehouden, maart 2018.

7864 SWP GGZ folder 2018.indd 16

07-03-18 14:07

GGZ catalogus 2018  

Volwassenen en Jeugd Een overzicht van boeken en opleidingen

GGZ catalogus 2018  

Volwassenen en Jeugd Een overzicht van boeken en opleidingen