Lourdes Fisa - AQVA SOBRE ÁGUA / Fotografies: Mercè Rial

Page 1

Laberints de la memòria En la instal·lació AQVA AQ sobre ÁGUA Lourdes Fisa ens ofereix una proposta artística en la qual conflueixen el líquid i l’aèri, el corpori i l’eteri. Arrela en el passat, retornant les seves formes des de la nuesa de les restes arqueol·lògiques. Davant els nostres ulls l’antiga arquitectura es projecta de nou com a fruit del talent humà i de la petjada dels dies. Lourdes Fisa recrea, suspenent imatges en l’aire, el buit banyat per la llum. que penetra a traves dels vidres. L’aigua primordial i l’aqüeducte erigit parlen dels que vam ser, dels que serem. Lourdes Fisa, inspirant-se en ells per oferir-nos AQVA sobre ÁGUA dignifica i engrandeix la nostra experiència de ser. Carles Duarte i Montserrat, Montserrat poeta Fragment del catàleg AQVA sobre ÁGUA, Museu de Lisboa Teatro Romano, EGEAC
“Dibuixar camins d’aigua en espais eteris, pintar el blau del cel i del mar, experimentar amb els materials, construir espais imaginaris i adaptar-ho a l’espai arquitectònic que els acull. Aquesta és la meva proposta”. Lourdes FisaPigment. Proporcions. Espai. Aigua. Procés de treball. Experiències. Materials. Construcció. Moviment.

Relacionar les obres amb el seu entorn, amb l’aigua com a eix, i redescobrir l’espai que les ha d’acollir. Lourdes Fisa torna a Lisboa per exposar una instal·lació que dialoga amb les runes romanes i les fotografies d’aqüeductes del museòleg i historiador Pedro Inácio. Aigua, art, natura, arqueologia, patrimoni. La instal.lació que presenta, amb una desena de conjunts d’obres, vol transmetre la sensació de moviment i fluidesa, etèria i efímera, en constant evolució com l’aigua. I s’integra al patrimoni arqueol·lòogic que hostatja el museu. (…) Si hi ha un element que defineixi el procés creatiu de Fisa, aquest és la experimentació. Oberta i permeable als canvis. A les suggerències de l’espai, de la llum. (…) Fisa busca transmetre al visitant un dibuix “global amb la idea d‘intervenir un espai de memòria”. I amb aquesta perenne necessitat de relacionar les obres amb el seu entorn i de construir el seu propi espai artístic, Fisa ha incorporat a la mostra alguns dibuixos realitzats a Lisboa, utilitzant la tècnica del frottage que, remarca, “em permet captar la textura del lloc”. Com el realitzat al costat del riu Tajo. Susana Paz Cultures. Regió 7, 29 de setembre del 2018

Inauguració de l’exposició AQVA sobre ÁGUA Museu Lisboa Teatro Romano, ,29 de setembre 2018.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.