Page 1

23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 1


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 2

Welcome… Enjoy your visit to Swansea Prom and make the most of what it has to offer with this discount booklet. If you are a business serving Swansea Prom and wish to participate in the next voucher scheme please apply to Marketing Services on  01792 635478.  www.swanseaprom.com All details correct at time of going to print.

Croeso… Mwynhewch eich ymweliad â Phromenâd Abertawe a manteisiwch i’r eithaf ar yr hyn sydd ar gael gyda’r llyfryn disgownt hwn. Os oes gennych fusnes sy’n gwasanaethu Promenâd Abertawe ac yn dymuno cymryd rhan yn y cynllun talebau nesaf, gwnewch gais i’r Gwasanaethau Marchnata ar  01792 635478.  www.promabertawe.com Yr holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg.


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 3

Clyne Farm Centre A horse ride for 2 along Swansea Bay for £60 or 2 for 1 on selected activities

Swansea

prom Abertawe

Westport Avenue, Mayals, Swansea, SA3 5AR

Canolfan Fferm y Clun Taith farchogaeth ar hyd Bae Abertawe i 2 am £60 neu 2 am bris 1 am weithgareddau dethol

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Rhodfa Westport, Mayals, Abertawe, SA3 5AR

 01792 403333


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 4

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. A two hour beach ride is normally £50 per person and is for experienced riders only. The 2 for 1 offer includes ½ hour / 1 hour hacks and lessons, indoor climbing and archery. All rides must be booked and paid for in advance. Rides must be taken at the same time i.e. two persons. This voucher must be presented when paying.

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Fel arfer, bydd marchogaeth am ddwy awr ar y traeth yn costio £50 y person ac i farchogwyr profiadol yn unig. Mae’r cynnig 2 am bris 1 yn cynnwys ½ awr/1 awr o wersi ar geffylau cyfrwy, dringo dan do a saethyddiaeth. Rhaid cadw lle a thalu am yr holl deithiau marchogaeth ymlaen llaw. Rhaid i’r 2 berson fynd ar y daith ar yr un pryd. Rhaid cyflwyno’r daleb hon wrth dalu.

 www.clynefarm.co.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 5

Abernethy’s Swansea Marriott Hotel One free dessert when you purchase a starter and main meal from the à la carte menu

Swansea

prom Abertawe

Maritime Quarter, Swansea, SA1 3SS

Abernethy’s Gwesty Marriott Abertawe Pwdin am ddim pan fyddwch yn prynu cwrs cyntaf a phrif bryd o'r fwydlen à la carte

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Ardal Forol, Abertawe, SA1 3SS

 01792 642020


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 6

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. Applicable to the restaurant only. Offer available daily, 6pm - 10pm, excluding weekends, Bank Holidays and Public Holidays. This voucher must be mentioned at time of booking and presented when ordering. Limited to one voucher per person, per visit.

 www.swanseamarriott.co.uk

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Ar gyfer y bwyty’n unig. Mae’r cynnig ar gael bob dydd, rhwng 6pm a 10pm, ac eithrio penwythnosau, Gwyliau Banc a Gwyliau Cyhoeddus. Mae'n rhaid cyfeirio at y daleb hon wrth gadw lle ac wrth archebu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan bob person ar y tro.

 www.swanseamarriott.co.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 7

Action Bikes Enjoy a day’s cycle hire from £9.99 (saving 30%)

Swansea

prom Abertawe

5 Saint David’s Square, Swansea, SA1 3LG

Action Bikes Cyfle i i logi beic am ddiwrnod o £9.99 (gan arbed 30%)

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

5 Sgwâr Dewi Sant, Abertawe, SA1 3LG

 01792 464640

 


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 8

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher entitles one group / family (maximum 6 people) to discounted cycle hire for one day for only £9.99 each. Normal price is £15 each. This voucher must be presented when paying. Limited to one voucher per group, per visit.

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Mae'r daleb hon yn rhoi'r hawl i grŵp/teulu (6 ar y mwyaf) logi beiciau am ddiwrnod am y pris gostyngol o £9.99 y pen yn unig. Y pris arferol yw £15 y pen. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan bob grŵp ar y tro.


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 9

The White Rose Public House One free dessert when you purchase a main meal

Swansea

prom Abertawe

Newton Road, Mumbles, Swansea, SA3 4AR

The White Rose Tŷ Tafarn

Pwdin am ddim pan fyddwch yn prynu prif bryd o fwyd

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Heol Newton, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4AR

 01792 368426


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 10

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when placing your initial food order. This voucher can be redeemed any day except Public Holidays and Bank Holidays, during food service hours only. Limited to one voucher per person, per visit.

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth archebu eich bwyd. Gellir defnyddio'r daleb hon, yn ystod oriau darparu bwyd yn unig, unrhyw ddiwrnod ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus a Gwyliau Banc. Un daleb yn unig a dderbynnir gan unrhyw berson ar y tro.


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 11

Ashleigh Road Pitch & Putt Golf Course Free golf club hire

Swansea

prom Abertawe

Mumbles Road, Swansea, SA3 5AU

Cwrs Pitsio a Phytio Heol Ashleigh Llogi ffyn golff am ddim

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Heol y Mwmbwls, Abertawe, SA3 5AU

 01792 635411


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 12

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when paying. Limited to one voucher per party, per visit (up to a maximum of 2 people).

 www.swanseaprom.com

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan unrhyw grwˆp ar y tro (2 berson ar y mwyaf).

 www.promabertawe.com


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 13

The Swansea Bay Rider One free child’s ticket with every paying adult

Swansea

prom Abertawe

Blackpill Lido / Southend Gardens, Swansea

Trên Bach Bae Abertawe Tocyn am ddim i un plentyn gyda phob oedolyn sy'n talu

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Lido Blackpill / Gerddi Southend, Abertawe

 01792 635411


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 14

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 02/09/10. Check the website for running times. This voucher must be presented when paying. Limited to one voucher per adult per visit.

 www.swanseaprom.com

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 02/09/10. Ewch i'r wefan i weld yr oriau agor. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan bob oedolyn ar y tro.

 www.promabertawe.com


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 15

Wales National Pool Buy one get one free on a swimming or fun session

Swansea

prom Abertawe

Sketty Lane, Sketty, Swansea, SA2 8QG

Pwll Cenedlaethol Cymru Talwch am sesiwn nofio neu hwyl a chael sesiwn am ddim

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Lôn Sgeti, Sgeti, Abertawe, SA2 8QG

 01792 513513


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 16

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when paying at reception. With each voucher one person paying the full price for a swim or fun session will entitle a second to swim for free. Pool policies apply. Limited to one voucher per person.

 www.walesnationalpoolswansea.co.uk

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu yn y dderbynfa. Pan fydd un person yn talu'r pris llawn am sesiwn nofio neu hwyl, bydd pob taleb yn rhoi'r hawl i ail berson nofio am ddim. Mae polisïau'r pwll yn berthnasol. Derbynnir un daleb yn unig gan bob person.

 www.walesnationalpoolswansea.co.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 17

Swansea Watersports 10% off when you spend £50 or more on any water sessions

Swansea

prom Abertawe

Pilot House, Pilot Wharf, Swansea, SA1 1UN

Swansea Watersports Gostyngiad o 10% pan fyddwch yn gwario £50 neu fwy ar unrhyw sesiynau dwˆr

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Pilot House, Pilot Wharf, Abertawe, SA1 1UN

 07989 839878


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 18

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when paying. Limited to one voucher per party, per visit.

 www.swanseawatersports.com

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan unrhyw grwˆp ar y tro.

 www.swanseawatersports.com


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 19

The Pilot Public House

One free drink when 2 or more courses are purchased

Swansea

prom Abertawe

726 Mumbles Road, Mumbles, SA3 4EL

The Pilot Tŷ Tafarn

Diod am ddim pan fyddwch yn prynu 2 gwrs neu fwy

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

726 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, SA3 4EL

 01792 366643


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 20

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when paying. This voucher entitles each person to 1 free drink with their meal when 2 or more courses are purchased at the same time. This voucher is limited to: 1 small glass of wine (125ml), 1 pint of Carling or Real Ale, or any mineral drink. The voucher is valid from Monday – Saturday, 12.00pm - 2.30pm and 6.00pm - 9.00pm.

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Mae'r daleb hon yn rhoi'r hawl i bob person gael diod am ddim gyda'u pryd o fwyd pan brynir 2 gwrs neu fwy ar yr un pryd. Mae'r daleb hon yn gyfyngedig i: 1 gwydraid bach o win (125ml), 1 peint o Carling neu Gwrw Go Iawn neu unrhyw ddiod feddal. Mae'r daleb yn ddilys o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 12.00pm a 2.30pm a rhwng 6.00pm a 9.00pm.


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 21

The Woodman Public House

£5 off your bill when you spend £20 or more on food and drink

Swansea

prom Abertawe

120 Mumbles Road, Blackpill, Swansea, SA3 5AS

The Woodman Tŷ Tafarn

Gostyngiad o £5 ar eich bil pan fyddwch yn gwario £20 neu fwy ar fwyd a diod

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

120 Heol y Mwmbwls, Blackpill, Abertawe, SA3 5AS

 01792 402700


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 22

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when placing your initial food order. This voucher cannot be redeemed against the purchase of drinks alone. This voucher can be redeemed any day except Public Holidays, Bank Holidays and December 2010, during food service hours only. Limited to one voucher per party, per visit.

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth archebu eich bwyd. Ni ellir defnyddio'r daleb hon i archebu diodydd yn unig. Gellir defnyddio’r daleb hon, yn ystod oriau darparu bwyd yn unig, unrhyw ddiwrnod ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus, Gwyliau Banc a mis Rhagfyr 2010. Un daleb yn unig a dderbynnir gan unrhyw grwˆp ar y tro.


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 23

Bookshop Café Dylan Thomas Centre One free tea or coffee when you purchase soup or a sandwich

Swansea

prom Abertawe

Somerset Place, Swansea, SA11RR

Caffi'r Siop Lyfrau Canolfan Dylan Thomas Un te neu goffi am ddim pan fyddwch yn prynu cawl neu frechdan

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Somerset Place, Abertawe, SA11RR

 01792 463980


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 24

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when paying. Limited to one voucher per person, per visit.

 www.discoveringswansea.com

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan bob person, ar y tro.

 www.darganfodabertawe.com


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 25

National Waterfront Museum 20% off at the gift shop or buy one hot drink get one free in the café

Swansea

prom Abertawe

Oystermouth Road, Swansea, SA1 3RD

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Gostyngiad o 20% yn y siop anrhegion neu prynwch ddiod boeth a chael un arall am ddim yn y caffi

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3RD

 01792 638950


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 26

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when paying. Limited to one voucher per person, per visit.

 www.museumwales.ac.uk

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan bob person, ar y tro.

 www.amgueddfacymru.ac.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 27

Singleton Boating Lake Hire a 4 seater family boat for only £5

Swansea

prom Abertawe

Oystermouth Road, Swansea, SA2 8PY

Llyn Cychod Singleton Cyfle i logi cwch i deulu o 4 am £5 yn unig

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA2 8PY

 01792 635411


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 28

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 02/09/10. Check the website for opening times. This voucher must be presented when paying. Limited to one voucher per party, per visit.

 www.swanseaprom.com

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 02/09/10. Ewch i'r wefan i weld yr oriau agor. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan unrhyw grwˆp ar y tro.

 www.promabertawe.com


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 29

Castellamare Italian Restaurant and Café Bar Buy one Cappuccino get one free

Swansea

prom Abertawe

Bracelet Bay, Mumbles, Swansea, SA3 4JT

Castellamare Bwyty Eidalaidd a Bar-Caffi Prynu un Cappuccino a chael un am ddim

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Bae Bracelet, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4JT

 01792 369408


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 30

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/12/10. This voucher is valid from Monday - Friday only. Limited to one voucher per person, per visit.

 www.castellamare.co.uk

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/12/10. Mae’r daleb yn ddilys o ddydd Llun i ddydd Gwener un unig. Cyfyngedig i un daleb yr un, yr ymweliad.

 www.castellamare.co.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 31

The Coastline Café 10% off when you spend over £5 or buy a hot drink and a pack of biscuits for £1.70

Swansea

prom Abertawe

Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea, SA1 3SN

Caffi’r Glannau Gostyngiad o 10% prynwch ddiod poeth a phecyn o fisgedi am £1.70

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN

 01792 637663


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 32

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. Offer is for a pot of tea/small regular coffee and a mini pack of Bronte biscuits. This voucher must be presented when paying. This voucher can only be applied to one transaction. Limited to one voucher per person, per visit.

 www.swansea.gov.uk

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Mae’r cynnig ar gyfer pot o de/coffi bach arferol a phecyn bach o fisgedi Bronte. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Gellir defnyddio'r daleb hon unwaith yn unig. Cyfyngedig i un daleb yr un, yr ymweliad.

 www.abertawe.gov.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 33

Gower Kite Riders 20% off all courses or 15% off SUP/kayak rental Watersports Station, Oystermouth Road, Swansea, SA1 3UL (opposite the Bay View)

Gower Kite Riders Gostyngiad o 20% ar bob cwrs neu ostyngiad o 15% ar rentu SUP/caiac Gorsaf Chwaraeon Dwˆr, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3UL (gyferbyn â'r Bay View)

 01792 367453

Swansea

prom Abertawe

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 34

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/10/10. ‘20% off all courses’ valid from 16 April – 18 June, Monday – Friday and excludes 2 day kiteboarding courses / hire / rental. ‘15% off SUP/kayak rental’ valid from 1 September – 31 October. Booking for courses is essential. This voucher is valid for 1 person only.

 www.gowerkiteriders.com

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/10/10. ‘Gostyngiad o 20% ar bob cwrs’ yn ddilys o 16 Ebrill tan 18 Mehefin, dydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio cyrsiau barcudfyrddio 2 ddiwrnod / llogi / rhentu. ‘Gostyngiad o 15% ar rentu SUP/caiac’ yn ddilys o 1 Medi tan 31 Hydref. Mae'n hanfodol cadw lle ar y cyrsiau. Mae'r daleb hon ar gyfer 1 person yn unig.

 www.gowerkiteriders.com


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 35

Gower Surf Development Up to ½ price off family surf lessons

Swansea

prom Abertawe

Caswell Bay, Swansea.

Gower Surf Development Gostyngiad hyd at ½ pris ar wersi syrffio i'r teulu

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Bae Caswell, Abertawe.

 01792 360370


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 36

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 30/09/10. Sundays only excluding Bank Holidays. A discounted family surf lesson: Residents - £60,Visitors - £90. (Usually £120).   Maximum of 4 participants. Resident includes anyone residing in Swansea/ Neath / Port Talbot. Each group must contain at least one adult. All participants must be able to swim 50 metres. All equipment is provided.

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 30/09/10. Dydd Sul un unig ac eithrio Gwyliau Banc. Gwers syrffio i’r teulu am ddisgownt: Trigolion - £60,Ymwelwyr - £90 (£120 fel arfer).   Hyd at 4 cyfranogwr. Mae trigolyn yn cynnwys unrhyw un sy'n byw yn Abertawe/ Castell-nedd / Port Talbot. Rhaid i bob grw ˆ p gynnwys un oedolyn o leiaf. Rhaid bod yr holl gyfranogwyr yn gallu nofio 50 metr. Darperir yr holl gyfarpar.

 www.gowersurfing.co.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 37

LC Leisure Complex £1 off Waterpark entry Oystermouth Road, Swansea, SA1 3ST

Canolfan Hamdden LC Gostyngiad o £1 ar fynediad i'r parc dwˆr Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3ST

 01792 466500

Swansea

prom Abertawe

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

 


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 38

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when paying at reception. Pool policies apply – please check prior to your visit. Limited to one voucher per person, per visit.

 www.thelcswansea.com

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Mae'n rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu yn y dderbynfa. Polisïau'r pwll yn gymwys – gwiriwch cyn eich ymweliad. Cyfyngedig i un daleb yr un, yr ymweliad.

 www.thelcswansea.com


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 39

Ripples Café Buy one Margherita Pizza and get one free 93 Mumbles Road, Mumbles, Swansea, SA3 5TW (on the prom)

Caffi Ripples Prynu un Pizza Margherita a chael un am ddim 93 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 5TW (Ar y prom)

Swansea

prom Abertawe

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 40

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when placing your initial food order. The voucher is valid every day. Limited to one voucher per party, per visit.

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth roi'ch archeb fwyd gychwynnol. Mae'r daleb hon yn ddilys bob dydd. Cyfyngedig i un daleb yr un, yr ymweliad.


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 41

Salt @ the George Public House 20% off any main meal

Swansea

prom Abertawe

Mumbles Road, Mumbles, Swansea, SA3 4EH

Salt @ the George Tŷ Tafarn Gostyngiad o 20% ar unrhyw brif bryd o fwyd

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4EH

 01792 368129


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 42

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when placing your initial food order. The voucher is valid every day from 4pm onwards. Limited to one voucher per party, per visit.

 www.saltmumbles.com

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth roi'ch archeb fwyd gychwynnol. Mae'r daleb hon yn ddilys bob dydd o 4pm ymlaen. Cyfyngedig i un daleb y parti, yr ymweliad.

 www.saltmumbles.com


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 43

Bay Divers Free trial dive at Olchfa / Morriston swimming pool

Bay Divers Plymiad prawf am ddim ym mhwll nofio’r Olchfa / Treforys

 01792 230273 07859 018970

Swansea

prom Abertawe

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

 


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 44

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher entitles you to 1 free trial dive at either Olchfa or Morriston swimming pool. Places must be booked in advance and this voucher presented when attending. Limited to 1 free trial dive per person per voucher only.

 www.baydivers.co.uk

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Mae'r daleb hon yn rhoi hawl i chi gael 1 plymiad prawf am ddim ym mhwll nofio’r Olchfa neu ym mhwll nofio Treforys. Rhaid trefnu ymlaen llaw a chyflwyno'r daleb hon pan fyddwch yno. Cyfyngedig i 1 plymiad prawf am ddim yn unig yr un, y daleb.

 www.baydivers.co.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 45

The Bay View Bar and Thai Dining 10% off all main meals

Swansea

prom Abertawe

400 Oystermouth Road, Swansea, SA1 3UL

The Bay View Bar and Thai Dining Gostyngiad o 10% ar bob prif bryd o fwyd

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

400 Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3UL

 01792 652610

 


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 46

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when placing your initial food order. This voucher can be redeemed any day excluding Friday & Saturday evenings. Limited to one voucher per party, per visit.

 www.bayviewbar.co.uk

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth roi'ch archeb fwyd gychwynnol. Gellir cyfnewid y daleb hon ar unrhyw adeg ac eithrio nos Wener a nos Sadwrn. Cyfyngedig i un daleb y parti, yr ymweliad.

 www.bayviewbar.co.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 47

Plantasia One free child entry with every paying adult

Swansea

prom Abertawe

Plantasia, Parc Tawe, Swansea, SA1 2AL

Plantasia Mynediad am ddim i un plentyn gyda phob oedolyn sy'n talu

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

Plantasia, Parc Tawe, Abertawe, SA1 2AL

 01792 474555




23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 48

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11. This voucher must be presented when paying. Limited to one voucher per adult, per visit.

 www.plantasia.org

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11. Rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth dalu. Un daleb yn unig a dderbynnir gan bob oedolyn ar y tro.

 www.plantasia.org


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 49

Breakout Adventure 20% off kayak taster sessions 26 Woodland Avenue, West Cross, Swansea, SA3 5LY

Breakout Adventure Gostyngiad o 20% ar sesiynau rhagflas caiacio 26 Woodland Avenue, West Cross, Abertawe, SA3 5LY

 01792 406023

Swansea

prom Abertawe

Terms and conditions overleaf *Amodau a thelerau trosodd *

 


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 50

Terms and conditions* (full details on back cover) Valid until 31/03/11 excluding August 2010. Places must be booked in advance and this voucher must be presented when attending. Limited to one voucher per person, per visit.

 www.breakoutadventure.org.uk

Amodau a thelerau* (manylion llawn ar y clawr cefn) Dilys tan 31/03/11 ac eithrio mis Awst 2010. Mae'n rhaid cadw lle ymlaen llaw a rhaid cyflwyno'r daleb hon wrth gymryd rhan. Un daleb yn unig a dderbynnir ar y tro. 

 www.breakoutadventure.org.uk


23982-10 Prom WEB Vouchers A6:148 13/04/2010 15:40 Page 52

Terms and conditions Each voucher can only be applied to one transaction. Offers cannot be used in conjunction with any other offers or discounts. Copied, defaced or damaged vouchers will not be accepted. Vouchers are non transferable and are not exchangeable for cash or any other goods or services. Each business reserves the right to amend, cancel or withdraw their offer at any time. The City and County of Swansea is not responsible for any external business offers. Cash value GBP 0.000001

Amodau a thelerau Gellir defnyddio pob taleb ar gyfer un gweithrediad yn unig. Nid oes modd defnyddio cynigion ar y cyd ag unrhyw gynigion neu ostyngiadau eraill. Ni fydd talebau wedi'u copïo, eu difwyno neu eu difrodi'n cael eu derbyn. Nid oes modd trosglwyddo talebau, na’u cyfnewid am arian nac unrhyw nwyddau neu wasanaethau eraill. Mae pob busnes yn cadw'r hawl i newid, canslo neu dynnu eu cynnig yn ôl ar unrhyw adeg. Nid yw Dinas a Sir Abertawe’n gyfrifol am unrhyw gynigion busnes nad ydynt yn ymwneud â’r cyngor. Gwerth ariannol GBP £0.000001

Swansea Prom Voucher Book  
Swansea Prom Voucher Book  

Enjoy money off attractions, activities and eateries situated along the prom with the new Swansea Prom discount voucher book.