Page 1

29689-12 CJ Olympic Menu W_Layout 1 25/04/2012 15:23 Page 1

Gemau lympaidd o fewn prydau ysgol lenwch eich stumogau a bwyd blasus maethlon munwch a criw capten Jac ae arferion bwyta`n iach yn dechrau`n ifanc wdinnau ffrwythlon a neis a dewis eang rbedwch amser ac arian – pryd am £1.95 echyd da drwy fwyta`n iach ysgu sgiliau cymdeithasol gwerthfawr ewis y gorau – Cinio ysgol S H F FF E D L N M I P T B

B A G S FF H I M T B O P A

C A E CH P L LL Y E G NG E H

A G M TH O P T E N C S L C

T C T S U N O F I O G F DD

E T A G E M L P S S H O R

B A D M I N T O N M I L S

U D C U T P D L FF N O I E

B DD E A A R N LL L D G B FF

O R L T O Y W RH R C G TH E

C I P E L F A S G E D C N

S TH Y L LL TH R H L O M I S

I G P TH D DD A A C I D R O

O L S A E TH Y DD I A E TH G

Am fwy o wybodaeth am brydau bwyd ysgol am ddim, a sut i wneud cais cysylltwch â ysgrifennydd eich ysgol leol. Gwiriwch hefyd gyda’ch ysgol pryd fydd eisiau taluam ginio gan nad ydych am golli allan!

26068-10 29688-12


29689-12 CJ Olympic Menu W_Layout 1 25/04/2012 15:23 Page 3

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd – Wythnos 1: Bwydlen wythnosol yn cychwyn – Mai 14eg, Mehefin 11eg, Gorffennaf 2il. 2012 LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Cyrri cyw iar Cwn Poeth

Sbaghetti Bolognese Salad Tiwna a wy

Cig Eidion wedi Rhostio neu Ffiled o gig cyw iar menw saws

Pysgodyn mewn briwsion Neu Tameidiau porc

Brocoli a moron Salad Llysiau Taten Pôb neu hufennog Reis Bara

Ffa gwyrdd neu ffa pob Salad Llysiau

Sweden a moron Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Taten Pôb Bara

Pys neu ffa pob Salad Ffres Sglodion Trwchws Tatws Pôb Bara

Teisen Siocled a Saws Pinc Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Jeli a yogwrt Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Teisen paradwys a Chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Hufen ia a ffrwyth/semolina Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Cwci Creision Yd Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Pizza caws a tomato neu Dameidiau Samwn Pys a Corn Melys Salad Llysiau Tatws Hefennog/pasta Bara

Tatws Pôb a pasta Bara

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd – Wythnos 2: Bwydlen wythnosol yn cychwyn – Mai 21ain, Mehefin 18ed, Gorffennaf 9ed. 2012 LLUN

MAWRTH

Pizza Caws a Tomato Peli cig mewn saws

Beth rydym yn ei fwyta `nawr a sut rydym yn weithgar s`yn bwysig os ydym am fod y gorau ar unrhyw beth. Ewch ar y trywydd iawn gyda ffordd iach o fyw, gwnewch ginio ysgol, pryd maethlon, chytbwys a blasus yn rhan o`ch diwrnod. Mae pryd 2 gwrs amrywiol wedi baratoi'n ffres gyda diod am gost o £ 1.95 yn enillydd medal –

MWYNHEWCH!

Moron a Pys Salad Llysia Tatws, wedi berwi Tatws Pôb a Pasta Bara Briwsion Grwst ffrwyth a chwstard neu Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

MERCHER

IAU

Bwrger twrci mewn rol bara Salad Cyw Iar a corn gyda pasta

Gamwn /Ham wedi ferwi Pastai Bugail a grefi

Llysiau cymysg Salad Llysiau Tatws hufennog Tatws Pôb Bara

Moron a bresych Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Tatws Pôb grefi Bara

Pysgodyn siop sglodion “Frittatta” neu pastai caws a thatws Ffa pob Corn Melys, Salad Llysiau Sglodion Tatws Tatws Pôb Bara

Jeli a hufen ia siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Teisen oren a chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Pwdin reis neu Flapjac ffrwythus Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Sgonen neu pwdin bara menyn. Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Cyrri Korma cyw iar Pwdin Efrog gyda briwgig cyw eidion Brocoli a moron Salad Llysiau Tatws Hufennog Reis, Bara

GWENER

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd – Wythnos 3: Bwydlen wythnosol yn cychwyn – Mai 7ed, Mai 28ain, Mehefin 25ain, Gorffenaf 16eg. 2012 LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Selig wedi pobi Pasta cyw iar Pys a moron Salad Llysiau Tatws Hufennog Tatws Pôb grefi Bara Teise oren a Chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Cyrri Cig porc Ffiled cyw iar wedi rostio India -corn a Brocoli Salad Llysiau

Pastai Corn biff Salad wy a chaws Llysiau cymysg Salad Llysiau Pasta Tatws Pôb / hufennog grefi Bara Teisen Siocled a chwstard pinc Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Cig Twrci wedi rhostio Pastai cig eidion Swedsen a Moron Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Tatws Pôb grefi Bara Pwdin yr Artic Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Bysedd pysgodyn Lasagne Ffa pob. Neu Pys Salad Llysiau Sglodion Trwchus Tatws Pôb Bara Cwcis Siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Tatws, Reis Bara Pice ar y man . Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

ANNOGWN Y PLANT I DDEWIS UN EITEM O BOB ADRAN LLIW. Mae dewis Llysfwytawr a Halal ar gael bob dydd yn ogystal ag unrhyw diet arbennig.

Capten Jac Mai 2012  

welsh version of summer 2012 primary school menu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you