Page 1

29689-12 CJ Olympic Menu W_Layout 1 25/04/2012 15:23 Page 1

Gemau lympaidd o fewn prydau ysgol lenwch eich stumogau a bwyd blasus maethlon munwch a criw capten Jac ae arferion bwyta`n iach yn dechrau`n ifanc wdinnau ffrwythlon a neis a dewis eang rbedwch amser ac arian – pryd am £1.95 echyd da drwy fwyta`n iach ysgu sgiliau cymdeithasol gwerthfawr ewis y gorau – Cinio ysgol S H F FF E D L N M I P T B

B A G S FF H I M T B O P A

C A E CH P L LL Y E G NG E H

A G M TH O P T E N C S L C

T C T S U N O F I O G F DD

E T A G E M L P S S H O R

B A D M I N T O N M I L S

U D C U T P D L FF N O I E

B DD E A A R N LL L D G B FF

O R L T O Y W RH R C G TH E

C I P E L F A S G E D C N

S TH Y L LL TH R H L O M I S

I G P TH D DD A A C I D R O

O L S A E TH Y DD I A E TH G

Am fwy o wybodaeth am brydau bwyd ysgol am ddim, a sut i wneud cais cysylltwch â ysgrifennydd eich ysgol leol. Gwiriwch hefyd gyda’ch ysgol pryd fydd eisiau taluam ginio gan nad ydych am golli allan!

26068-10 29688-12


29689-12 CJ Olympic Menu W_Layout 1 25/04/2012 15:23 Page 3

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd – Wythnos 1: Bwydlen wythnosol yn cychwyn – Mai 14eg, Mehefin 11eg, Gorffennaf 2il. 2012 LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Cyrri cyw iar Cwn Poeth

Sbaghetti Bolognese Salad Tiwna a wy

Cig Eidion wedi Rhostio neu Ffiled o gig cyw iar menw saws

Pysgodyn mewn briwsion Neu Tameidiau porc

Brocoli a moron Salad Llysiau Taten Pôb neu hufennog Reis Bara

Ffa gwyrdd neu ffa pob Salad Llysiau

Sweden a moron Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Taten Pôb Bara

Pys neu ffa pob Salad Ffres Sglodion Trwchws Tatws Pôb Bara

Teisen Siocled a Saws Pinc Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Jeli a yogwrt Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Teisen paradwys a Chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Hufen ia a ffrwyth/semolina Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Cwci Creision Yd Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Pizza caws a tomato neu Dameidiau Samwn Pys a Corn Melys Salad Llysiau Tatws Hefennog/pasta Bara

Tatws Pôb a pasta Bara

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd – Wythnos 2: Bwydlen wythnosol yn cychwyn – Mai 21ain, Mehefin 18ed, Gorffennaf 9ed. 2012 LLUN

MAWRTH

Pizza Caws a Tomato Peli cig mewn saws

Beth rydym yn ei fwyta `nawr a sut rydym yn weithgar s`yn bwysig os ydym am fod y gorau ar unrhyw beth. Ewch ar y trywydd iawn gyda ffordd iach o fyw, gwnewch ginio ysgol, pryd maethlon, chytbwys a blasus yn rhan o`ch diwrnod. Mae pryd 2 gwrs amrywiol wedi baratoi'n ffres gyda diod am gost o £ 1.95 yn enillydd medal –

MWYNHEWCH!

Moron a Pys Salad Llysia Tatws, wedi berwi Tatws Pôb a Pasta Bara Briwsion Grwst ffrwyth a chwstard neu Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

MERCHER

IAU

Bwrger twrci mewn rol bara Salad Cyw Iar a corn gyda pasta

Gamwn /Ham wedi ferwi Pastai Bugail a grefi

Llysiau cymysg Salad Llysiau Tatws hufennog Tatws Pôb Bara

Moron a bresych Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Tatws Pôb grefi Bara

Pysgodyn siop sglodion “Frittatta” neu pastai caws a thatws Ffa pob Corn Melys, Salad Llysiau Sglodion Tatws Tatws Pôb Bara

Jeli a hufen ia siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Teisen oren a chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Pwdin reis neu Flapjac ffrwythus Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Sgonen neu pwdin bara menyn. Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Cyrri Korma cyw iar Pwdin Efrog gyda briwgig cyw eidion Brocoli a moron Salad Llysiau Tatws Hufennog Reis, Bara

GWENER

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd – Wythnos 3: Bwydlen wythnosol yn cychwyn – Mai 7ed, Mai 28ain, Mehefin 25ain, Gorffenaf 16eg. 2012 LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Selig wedi pobi Pasta cyw iar Pys a moron Salad Llysiau Tatws Hufennog Tatws Pôb grefi Bara Teise oren a Chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Cyrri Cig porc Ffiled cyw iar wedi rostio India -corn a Brocoli Salad Llysiau

Pastai Corn biff Salad wy a chaws Llysiau cymysg Salad Llysiau Pasta Tatws Pôb / hufennog grefi Bara Teisen Siocled a chwstard pinc Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Cig Twrci wedi rhostio Pastai cig eidion Swedsen a Moron Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Tatws Pôb grefi Bara Pwdin yr Artic Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Bysedd pysgodyn Lasagne Ffa pob. Neu Pys Salad Llysiau Sglodion Trwchus Tatws Pôb Bara Cwcis Siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

Tatws, Reis Bara Pice ar y man . Ffrwyth, Caws a Bisgedi Llaeth, Dwˆr a Dwˆr Ffrwyth

ANNOGWN Y PLANT I DDEWIS UN EITEM O BOB ADRAN LLIW. Mae dewis Llysfwytawr a Halal ar gael bob dydd yn ogystal ag unrhyw diet arbennig.

Capten Jac Mai 2012  
Capten Jac Mai 2012  

welsh version of summer 2012 primary school menu