Page 1

27691-11 Dylan Thomas Summer Prog_Layout 1 05/08/2011 14:37 Page 16

Medi - Rhagfyr 2011

RHAGLEN CANOLFAN DYLAN THOMAS


CROESO i rifyn diweddaraf rhaglen ddigwyddiadau Canolfan Dylan Thomas. Ar ôl ei pherfformiad ym mis Rhagfyr diwethaf, dywedodd y Bardd Llawryfog, Carol Ann Duffy, y byddai'n hoffi gorffen pob blwyddyn gyda darlleniad yn Abertawe. Mae'n bleser gennym wireddu ei dymuniad a bydd yn dychwelyd ar ddiwedd y flwyddyn. Mae digon i'w fwynhau cyn hynny, er enghraifft, Gwˆyl Dylan Thomas gyffrous sy'n cynnig gwledd o ddigwyddiadau gwych a chyhoeddir manylion mewn llyfryn arbennig. Jo Furber Swyddog Llenyddiaeth C PTL

2

Pris Llawn Consesiynau Pasbort i Hamdden Lansio Llyfr

SWYDDFA DOCYNNAU: 01792 463980 MEDI - RHAGFYR 2011 27691-11 Dylan Thomas Summer Prog_Layout 1 05/08/2011 14:37 Page 15

Ll


DERYN REES-JONES

GEORGE BERNARD SHAW

PETER GILL

DIGWYDDIADAU MEDI Dydd Sadwrn, 10 Medi / 1pm FFOCWS AR Y THEATR: MAE CWMNI THEATR

Nos Fercher, 28 Medi / 7.30pm YN CYFLWYNO

O’FLAHERTY VC GAN GEORGE BERNARD SHAW Ysgrifennwyd O’Flaherty VC pan oedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ei anterth ac mae'n ddychan ffyrnig ar ryfel ac imperialaeth. Mae holl gyflwyniadau Ffocws ar y Theatr yn gyflwyniadau sgriptmewn-llaw a bydd sgwrs am y dramodydd cyn y perfformiad. POB TOCYN: Ll £5 Nos Fercher, 14 Medi / 7.30pm

KICK FOR TOUCH GAN PETER GILL Hanes triongl cariad rhwng dau frawd, Joe a Jim, a gwraig Joe, Eileen. "Mae gan Gill ddwysedd ffrwydrol a gonestrwydd teimladwy, rhywbeth sy'n brin, os nad yn unigryw ymhlith dramodwyr byw ym Mhrydain" - Plays and Players. POB TOCYN: Ll £4

Bydd Carloz Nunez, o Brifysgol Abertawe, yn trafod ffiseg ddamcaniaethol a theori llinyn. TOCYNNAU: Am ddim Thursday, 29 September / 7.30pm BEIRDD YN Y SIOP LYFRAU:

DERYN REES-JONES

Deryn Rees-Jones yw awdur Consorting with Angels, llyfr sy'n olrhain datblygiad barddoniaeth menywod yn yr ugeinfed ganrif a hi yw Modern Women Poets. Cyhoeddir ei phedwaredd gyfrol o gerddi, Burying the Wren, gan Seren yn 2012. Meic agored hefyd. TOCYNNAU:

Ll

£4

C

£2.80

PTL

£1.60

3 27691-11 Dylan Thomas Summer Prog_Layout 1 05/08/2011 14:37 Page 14

www.dylanthomas.com

CARLOZ NUNEZ


PATRICK GALVIN

GERRY MURPHY

LIZ O’DONOGHUE

DIGWYDDIADAU HYDREF Nos Fercher, 5 Hydref / 7.30pm BARDDONIAETH O GORC:

Nos Iau, 6 Hydref / 7.30pm

GERRY MURPHY A LIZ O’DONOGHUE

SONG FOR A RAGGY BOY

Dathliad o fywyd a gwaith Patrick Galvin Mae Liz O’Donoghue yn fardd ac yn gyfieithydd sy’n Beirdd a cherddorion o Abertawe a Chorc yn talu gwneud ffilmiau ac yn trefnu digwyddiadau. Ei llyfr teyrnged i Paddy Galvin, un o feirdd mwyaf diweddaraf yw Train To Gorey. Yn dilyn perfformiad dylanwadol Iwerddon a fu'n flaenllaw wrth sefydlu bythgofiadwy yn gynharach eleni, mae Gerry Murphy Cyfnewidfa Awduron Abertawe-Corc. Roedd Paddy yn dychwelyd i ddathlu ei gasgliad diweddaraf, My hefyd yn ganwr, yn ddramodydd ac yn ysgrifennwr Flirtation with International Socialism. sgriptiau a phob tro y darllenodd o'i waith yn Abertawe, denodd gynulleidfa fawr a gwerthfawrogol. Cyn y darlleniad, dangosir In the Hands of Erato, Yn ymuno â Gerry Murphy a Liz O’Donoghue bydd y ffilm a wnaed gan Liz O'Donoghue yn 1999 a 2000, beirdd o Abertawe, Nigel Jenkins, David Hughes a sy'n dangos Paddy Galvin a beirdd eraill o Gorc yn darllen eu gwaith yn y lleoliadau a ddisgrifir ganddynt. John Goodby, y gantores Margot Morgan a'r Dangosir y ffilm rhwng 6.45 a 7.15pm, ac mae wedi'i cerddor Andy Jones (aelod o'r grwˆp adnabyddus, Boys from the Hill). chynnwys ym mhris y tocyn. TOCYNNAU: AM DDIM TOCYNNAU: Ll £4 C £2.80 PTL £1.60 MEDI - RHAGFYR 2011 27691-11 Dylan Thomas Summer Prog_Layout 1 05/08/2011 14:37 Page 13

4


JASMINE DONAHAYE

SIMON ARMITAGE

HENRIK IBSEN

Dydd Sadwrn, 15 Hydref / 1pm FFOCWS AR Y THEATR: MAE CWMNI THEATR

Nos Iau, 20 Hydref / 7.30pm YN CYFLWYNO

BEIRDD YN Y SIOP LYFRAU: JASMINE DONAHAYE

Dathliad o fywyd a gwaith Henrik Ibsen, “tad y theatr fodern” gyda detholiadau o, Peer Gynt, Ghosts, A Doll’s House a The Enemy of the People. Mae holl gyflwyniadau Ffocws ar y Theatr yn gyflwyniadau sgript-mewn-llaw a bydd sgwrs am y dramodydd cyn y perfformiad. POB TOCYN: Ll £5

Cafodd casgliad cyntaf o farddoniaeth Jasmine Donahaye, Misappropriations, ei gynnwys ar restr fer Jerwood Aldeburgh, ac ymddangosodd ei hail gasgliad, Self-Portrait As Ruth, ar restr hir Llyfr y Flwyddyn Cymru. Mae'n addysgu ym Mhrifysgol Abertawe a hi yw golygydd Planet. Meic agored hefyd. TOCYNNAU: Ll £4 C £2.80 PTL £1.60

Nos Fercher, 19 Hydref / 7.30pm

27 Hydref – 9 Tachwedd

‘A CELEBRATION OF IBSEN’

ˆ YL DYLAN THOMAS GW

DAVID SKIBINSKI Bydd David Skibinski o Brifysgol Abertawe, yn trafod Paradocs Fermi a bywyd allfydol. Wedi'i drefnu ar y cyd â Pharc Geneteg Cymru. TOCYNNAU: AM DDIM

5 27691-11 Dylan Thomas Summer Prog_Layout 1 05/08/2011 14:37 Page 12

www.dylanthomas.com

Gyda Sara Waters, Simon Armitage, Pete Brown, Tony Penrose, Fflur Dafydd, Horatio Clare, Matthew Hollis, Deborah Kay Davies, Tessa Hadley, a'r beirdd o Somalia, Gaarriye a Saado. Ewch i www.dylanthomas.com


DIGWYDDIADAU TACHWEDD Nos Iau 24 Tachwedd / 7.30pm BEIRDD YN Y SIOP LYFRAU:

PHILIP GROSS

Dydd Sadwrn, 12 Tachwedd / 1pm FFOCWS AR Y THEATR: MAE CWMNI THEATR YN CYFLWYNO

THE YALTA GAME GAN BRIAN FRIEL Gellid dadlau mai Brian Friel yw dramodydd gorau byw Iwerddon. Yn The Yalta Game mae'n archwilio pendro cariad, ond hefyd y sinigiaeth dywyll sy'n gallu ei danseilio. Drama hynod ddoniol a chwerwfelys gan feistr ar ei grefft. Mae holl gyflwyniadau Ffocws ar y Theatr yn gyflwyniadau sgript-mewn-llaw a bydd sgwrs am y dramodydd cyn y perfformiad. POB TOCYN: Ll £5 6

Nos Fercher, 23 Tachwedd / 7.30pm

ORANGE GAN ALAN HARRIS Dau grwt lleol yn dod o hyd i'w hateb personol i ’derfysgaeth fyd-eang’. Roedd A Good Night Out in the Valleys gan Alan Harris, yn ddrama agoriadol Theatr Genedlaethol Cymru. POB TOCYN: Ll £4

Nos Fercher, 30 Tachwedd / 7.30pm

GEORGE TRUSCOTT Bydd George Truscott o Brifysgol Keele, yn trafod bywyd, marwolaeth a'r carotenoidau mewn sgwrs a drefnir gan Gymdeithas Frenhinol Cemeg. TOCYNNAU: AM DDIM MEDI - RHAGFYR 2011

27691-11 Dylan Thomas Summer Prog_Layout 1 05/08/2011 14:37 Page 11

BRIAN FRIEL

Bydd enillydd Gwobr T.S. Eliot, Philip Gross, yn darllen o Deep Field, ei gasgliad newydd a gyhoeddir gan Bloodaxe. Yn ei nawdegau, dechreuodd tad Gross, a fu'n ffoadur yn ystod y rhyfel, golli ei ieithoedd, yn gyntaf i fyddardod, ac yna i ddiffyg lleferydd llwyr. Yn ddeallus iawn, yn ogystal ag yn deimladwy iawn, mae'r cerddi hyn yn ymestyn i'r gwagle hwnnw i geisio ei gyrraedd. Meic agored hefyd. TOCYNNAU: Ll £4 C £2.80 PTL £1.60

w


GILLIAN CLARKE

GARY OWEN

CAROL ANN DUFFY

DIGWYDDIADAU RHAGFYR Nos Wener, 9 Rhagfyr / 7.30pm

Nos Fercher, 14 Rhagfyr / 7.30pm

CAROL ANN DUFFY A GILLIAN CLARKE

FREE FOLK GAN GARY OWEN

Ar ôl perfformiad y llynedd, pan werthwyd pob tocyn, bydd Bardd Cenedlaethol Cymru, Mae pris tocynnau'n cynnw Gillian Clarke a'r Bardd Llawryfog, ys £1 oddi ar unrhyw Carol Ann Duffy, yn dychwelyd i lyfr newydd a bryn Abertawe i ddarllen a thrafod eu gwaith. ir ar y no so n. Argymhellir archebu tocyn yn gynnar! TOCYNNAU: Ll £12 C £8

Digwyddiadau annisgwyl mewn cymuned fach ar lan afon - wrth i lefel y dwˆr godi. Mae Gary Owen ymhlith awduron mwyaf blaenllaw Cymru ac mae ei waith yn cynnwys Baker Boys a Love Steals Us From Loneliness. POB TOCYN: Ll £4

Credyd Lluniau: Carol Ann Duffy © Llenyddiaeth Cymru a John Briggs. Picasso, Gwesty Vaste Horizon, Mougins, Ffrainc, gan Lee Miller © Lee Miller Archives, Lloegr 2011. Cedwir pob hawl. Paddy Galvin © Billy MacGill 7 27691-11 Dylan Thomas Summer Prog_Layout 1 05/08/2011 14:37 Page 10

www.dylanthomas.com


ARDDANGOSFEYDD 27 Hydref - 19 Ionawr ARDDANGOSFA ORIEL Y CYNTEDD:

Lee Miller: Visiting Picasso Bu’r ffotograffydd enwog, Lee Miller, yn ymweld â Picasso nifer o weithiau yng nghwmni’r awdur swrrealaidd, Roland Penrose, a theithiodd Picasso i'w cartref hwy yn Sussex ym 1950. Bu Miller yn cofnodi eu cyfeillgarwch arbennig o 1937 hyd farwolaeth Picasso ym 1973, ac mae'r arddangosfa hon - sy'n cynnwys delweddau niferus o aelodau eraill o'r cylch swrrealaidd rhyngwladol - yn cynnig darlun unigryw a phersonol o fyw gyda Picasso.

T RE E L ST MANSE STRYD

YB

W AY

RYD T / ST STREE YR UN

DEB

R RYD / ST

HYD

EN YCH

WIND

St David’s Davids St Shopping

ES

/F

D Y RL GO N WI LE

D/ OA HR UT MO R E ST OY

OL HE

T / S TR YD Y G W

YNT

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod manylion yn y rhaglen hon yn gywir, ond mae Dinas a Sir Abertawe yn cadw’r hawl i newid rhan o’r rhaglen hon heb rybudd.

RO RIA VICTO HEOL

Canolfan Siopa Dewi Sant

FO RD

STREE

AD

W

Grand Theatre Theatr y Grand

TW AY

SOMERSET PLACE, ABERTAWE SA1 1RR 01792 463980 www.dylanthomas.com dylanthomas.lit@swansea.gov.uk

NIN RE

Castle Square Sgwâr y Castell

EE T STR ORD OXF

CANOLFAN DYLAN THOMAS

Parc Tawe

STELL D Y CA / STRY REET LE ST CAST

DD OR FF

VU E

UNION

ING EK TH

/ AY SW

EL LE

HE

DS

EC AB

ORCHAR

L DE

D FAWR

YD STR

H RT NA WY LL M TU YS

National Amgueddfa Genedlaethol Waterfront Museum y Glannau

CANOLFAN DYLAN THOMAS

CEFNOGIR GAN: MEDI - RHAGFYR 2011 27691-11 Dylan Thomas Summer Prog_Layout 1 05/08/2011 14:37 Page 9

8

Canolfan Dylan Thomas, Rhaglen Hydref 2011  

Canolfan Dylan Thomas, Rhaglen Medi - Rhagfyr 2011

Canolfan Dylan Thomas, Rhaglen Hydref 2011  

Canolfan Dylan Thomas, Rhaglen Medi - Rhagfyr 2011