Page 1

Cwmdonkin Park Regeneration and Free Events Cwmdonkin Park Project Update Friends of Cwmdonkin Park and The Grove AGM Friday 8th April 2011 7:30pm – 10pm Main Hall, Pantygwydr Church Centre Swansea Council update on the Cwmdonkin Park restoration project and opportunities for participation and involvement in forthcoming events and activities at the park. The continued involvement of community groups, volunteers and public is vital to the project. There will be an opportunity to enroll as a member of the Friends of Cwmdonkin Park and The Grove. Committee posts will be elected during the AGM. Please ensure that nominations are sent to stuart.rice@swansea.gov.uk

Invertebrates Field Study Day Sunday 22nd May 2011 9am - 4pm. Families welcome Meet 9am @ the Bowls pavilion

Bats and Moths Field Study Evening Thursday 9th June 2011 7pm -10pm. Families welcome Meet 7pm @ the Bowls pavilion

Led by entomologist Steve Bolchover, gain experience in the observation and recording of insects and bug life. Bring a magnifying lens if you have one. Other equipment and materials will be provided. Wear warm clothing.

Gain experience in the observation and recording of bats and moths. Equipment and materials provided. Wear warm clothing.

Contact Steve Hopkins 01792 205327 for further information


Adfywio Parc Cwmdonkin a Digwyddiadau Am Ddim Y Newyddion Diweddaraf am Brosiect Parc Cwmdonkin CCB Ffrindiau Parc Cwmdonkin a'r Grove Dydd Gwener 8 Ebrill 2011 7.30pm – 10pm Prif Neuadd, Canolfan Eglwys Pantygwydr Y diweddaraf gan Gyngor Abertawe am brosiect adfywio Parc Cwmdonkin a chyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau i ddod yn y parc. Mae cyfranogiad parhaus grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr a'r cyhoedd yn hanfodol i'r prosiect. Bydd cyfle i gofrestru fel aelod o Ffrindiau Parc Cwmdonkin a'r Grove. Etholir swyddi'r pwyllgor yn ystod y CCB. Sicrhewch yr anfonir enwebiadau at stuart.rice@swansea.gov.uk

Diwrnod Astudiaeth Maes Infertebratau Dydd Sul 22 Mai 2011 9am - 4pm. Croeso i deuluoedd Cwrdd am 8am yn y pafiliwn bowls O dan arweiniad yr entomolegydd, Steve Bolchover, magwch brofiad ym maes arsylwi a chofnodi bywydau pryfed a thrychfilod. Dewch â chwyddwydr os oes un gennych. Darperir darnau eraill o gyfarpar. Gwisgwch ddillad cynnes.

Noson Astudiaeth Maes Ystlumod a Gwyfynod Dydd Iau Mehefin 2011 7pm – 10pm. Croeso i deuluoedd Cwrdd am 7pm yn y pafiliwn bowls Magwch brofiad ym maes arsylwi a chofnodi ystlumod a gwyfynod. Darperir cyfarpar a deunyddiau. Gwisgwch ddillad cynnes.

Ffoniwch Steve Hopkins ar 01792 205327 am fwy o wybodaeth.

Cwmdonkin Park events flyer  
Cwmdonkin Park events flyer  

Study Days in Cwmdonkin Park, Swansea