Page 1

Events / Digwyddiadau February – May 2010 / Chwefror – Mai 2010

C10877 Brangwyn Events 2010_PRINT.indd 1

15/1/10 17:37:40


February / Chwefror 2

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Abertawe Festival of Young Musicians Gwˆyl Cerddorion Ifanc Abertawe Thursday 28 January – Tuesday 2 February Tickets Free entry Box Office 01792 366 230

Dydd Iau 28 Ionawr – Dydd Mawrth 2 Chwefror Tocynnau Am ddim Swyddfa Docynnau 01792 366 230

Chinese New Year Blwyddyn Newydd Dsieineaidd Sunday 7 February, 11am – 4pm Tickets £5.00 Adults, £3.50 Children/O.A.P.s Box Office 01792 469 919

Dydd Sul 7 Chwefror, 11am – 4pm Tocynnau £5.00 Oedolion, £3.50 Plant/Pensiynwyr Swyddfa Docynnau 01792 469 919

Lord Mayor’s Charity Ball Dawns Elusennol yr Arglwydd Faer Friday 12 February, 8pm Tickets £42.50 Information 01792 637 554

Nos Wener 12 Chwefror, 8pm Tocynnau £42.50 Gwybodaeth 01792 637 554

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Saturday 20 February, 7.30pm Tickets £11.50 – £14.50 Box Office 01792 475 715 or 0800 052 1812

C10877 Brangwyn Events 2010_PRINT.indd 2

Nos Sadwrn 20 Chwefror, 7.30pm Tocynnau £11.50 – £14.50 Swyddfa Docynnau 01792 475 715 or 0800 052 1812

15/1/10 17:37:40


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

St David’s Week Events Digwyddiadau Wythnos Gwˆyl Ddewi

3

The Automatic Monday 22 February, 7pm Tickets £12.00 Box Office Derricks Records: 01792 654 226, www.ticketwales.co.uk Welsh rock band, the Automatic are playing a one-off show at Swansea’s Brangwyn Hall to launch the St David’s Week Festival 2010. The 4-piece from Cowbridge are stopping off in Swansea during a busy British tour to launch their third album, ‘Tear the Signs Down’ recorded during 2009.

Nos Lun 22 Chwefror, 7pm Tocynnau £12.00 Swyddfa Docynnau Derricks Records: 01792 654 226, www.ticketwales.co.uk Mae’r band roc Cymreig, yr Automatic, yn perfformio mewn sioe unigryw yn Neuadd Brangwyn Abertawe i lansio Wythnos Gŵyl Ddewi 2010. Mae’r 4 perfformiwr o’r Bontfaen yn perfformio yn Abertawe yn ystod taith brysur ledled Prydain i lansio’u trydydd albwm, ‘Tear the Signs Down’ a recordiwyd yn ystod 2009.

Welsh Band Night Noson Bandiau Cymreig Tuesday 23 February, 7pm Tickets £5.00 Box Office Derricks Records: 01792 654 226, www.ticketwales.co.uk Five of Wales’ brightest bands – Killing for Company, Audiocalm, Cuba Cuba, Tiger Please and A New Day take to the stage to celebrate Wales with over three hours of crashing guitars, banging drums, anthemic choruses and soaring vocals.

C10877 Brangwyn Events 2010_PRINT.indd 3

Nos Fawrth 23 Chwefror, 7pm Tocynnau £5.00 Swyddfa Docynnau Derricks Records: 01792 654 226, www.ticketwales.co.uk Bydd pump o fandiau gorau Cymru – Killing for Company, Audiocalm, Cuba Cuba, Tiger Please, ac A New Day yn perfformio i ddathlu Cymru gyda thros dair awr o gitarau, drymiau, corysau anthemaidd a lleisiau cyffrous.

15/1/10 17:37:40


www.swansea.gov.uk/brangwynhall

4

St David’s Week Events Digwyddiadau Wythnos Gwˆyl Ddewi

Morriston Orpheus Choir with Rhydian Roberts Côr Orffews Treforys gyda Rhydian Roberts Monday 1 March, 7.30pm Tickets £18.00 Box Office 01792 475 715 Morriston Orpheus Choir, the Chamber Orchestra of Wales conducted by Alwyn Humphries and 2007 X Factor finalist Rhydian Roberts close the St David’s Week Festival 2010 with this concert celebrating our patron Saint.

C10877 Brangwyn Events 2010_PRINT.indd 4

Nos Lun 1 Mawrth, 7.30pm Tocynnau £18.00 Swyddfa Docynnau 01792 475 715 Côr Orffews Treforys, Cerddorfa Siambr Cymru dan arweiniad Alwyn Humphries a seren X Factor 2007, Rhydian Roberts, fydd yn dod ag Wythnos Gŵyl Ddewi 2010 i ben gyda’r gyngerdd hon I ddathlu ein nawddsant.

15/1/10 17:37:46


March / Mawrth

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Friday 5 March, 7.30pm Tickets £11.50 – £14.50 Box Office 01792 475 715 or 0800 052 1812

5

Nos Wener 5 Mawrth, 7.30pm Tocynnau £11.50 – £14.50 Swyddfa Docynnau 01792 475 715 or 0800 052 1812

Swansea Gospel Male Voice Choir Côr Meibion Gosbel Abertawe Saturday 6 March, 6.30pm Tickets Free entry (no tickets required) Box Office Enquiries to Chris Mason (Secretary) 01639 891 734

Nos Sadwrn 6 Mawrth, 6.30pm Tocynnau Mynediad am ddim (dim angen tocynnau) Swyddfa Docynnau Ymholiadau i Chris Mason (Ysgrifennydd) 01639 891 734

Vera Smart Trust Concert Cyngerdd Ymddiriedolaeth Vera Smart Thursday 18 March, 7.30pm Tickets £12.00, free entry for under 15s Box Office 01792 475 715

C10877 Brangwyn Events 2010_PRINT.indd 5

Nos Iau 18 Mawrth, 7.30pm Tocynnau £12.00, mynediad am ddim i blant o dan 15 oed Swyddfa Docynnau 01792 475 715

15/1/10 17:37:46


March / Mawrth 6

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Welsh Regional Brass Band Competition Cystadleuaeth Bandiau Pres Ranbarthol Cymru Saturday 20 – Sunday 21 March from 9am Tickets £4.00 on the door, concessions available Information 029 2070 4325

Dydd Sadwrn 20 Mawrth – dydd Sul 21 Mawrth o 9am Tocynnau £4.00 ar y drws, consesiynau ar gael Gwybodaeth 029 2070 4325

Swansea Philharmonic Choir Côr Philharmonig Abertawe Saturday 27 March, 7.30pm Tickets £15.00, £12.00, £10.00 Box Office 01792 475 715

Nos Sadwrn 27 Mawrth, 7.30pm Tocynnau £15.00, £12.00, £10.00 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

West Glamorgan Youth Orchestra Cerddorfa Ieuenctid Gorllewin Morgannwg Thursday 1 April, 7.15pm Tickets £5.00, £4.00 concessions Box Office Music Office 01792 846 338/9

Nos Iau 1 Ebrill, 7.15pm Tocynnau £5.00, £4.00 consesiynau Swyddfa Docynnau Swyddfa Gerddoriaeth 01792 846 338/9

Mela Indian Festival Concert Cyngerdd Gwˆ yl Indiaidd Mela Sunday 18 April, 1pm–6pm Tickets £3.00, children under 10 free when accompanied by an adult Information 01792 404 299

C10877 Brangwyn Events 2010_PRINT.indd 6

Nos Sul 18 Ebrill, 1pm–6pm Tocynnau £3.00, plant o dan 10 am ddim yng nghwmni oedolyn Gwybodaeth 01792 404 299

15/1/10 17:37:46


April / Ebrill

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Band of the Welsh Guards Band Gwarchodlu Cymru Friday 23 April, 7.30pm Tickets £17.50, £12.50, £7.50, Concessions: groups and family discounts Box Office 01792 475 715

7

Nos Wener 23 Ebrill, 7.30pm Tocynnau £17.50, £12.50, £7.50, Consesiynau: disgownt i grwpiau a theuluoedd Swyddfa Docynnau 01792 475 715

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol Gymreig BBC Saturday 24 April, 7.30pm Tickets £11.50 – £14.50 Box Office 01792 475 715 or 0800 052 1812

Nos Sadwrn 24 Ebrill, 7.30pm Tocynnau £11.50 – £14.50 Swyddfa Docynnau 01792 475 715 or 0800 052 1812

Vera Smart Trust Concert Cyngerdd Ymddiriedolaeth Vera Smart Thursday 29 April, 7.30pm Tickets £12.00, free entry for under 15s Box Office 01792 475 715

Nos Iau 29 Ebrill, 7.30pm Tocynnau £12.00, mynediad am ddim i blant o dan 15 oed Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Morriston Orpheus Choir Annual Concert Cyngerdd Flynyddol Côr Orpheus Treforys Saturday 1 May Information www.morristonorpheus.com

C10877 Brangwyn Events 2010_PRINT.indd 7

Nos Sadwrn 1 Mai Gwybodaeth www.morristonorpheus.com

15/1/10 17:37:46


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

8

Location Lleoliad

Brangwyn Hall Guildhall, Swansea SA1 4PE Box Office 01792 475 715 Telephone 01792 635 432 E-mail brangwyn.hall@swansea.gov.uk

Neuadd Brangwyn Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE Swyddfa Docynnau 01792 475 715 Rhif ffôn 01792 635 432 E-bost brangwyn.hall@swansea.gov.uk

• Full disabled access • Parking available • Fully licensed bar • Catering service

• Mynediad cyflawn i’r anabl • Parcio ar gael • Bar gyda thrwydded lawn • Gwasanaeth arlwyo

All information correct at time of going to print. If you require this brochure in a different format please contact Marketing Services on 01792 635 478.

Mae’r holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Os hoffech gael y daflen hon mewn fformat arall, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnata ar 01792 635 478.

C10877 Brangwyn Events 2010_PRINT.indd 8

15/1/10 17:37:47

Brangwyn Hall Brochure Feb - May 2010  
Brangwyn Hall Brochure Feb - May 2010  

Events brochure for the Brangwyn Hall in Swansea - Feb - May 2010.