Page 1

Events / Digwyddiadau

October 2009 – January 2010 / Hydref 2009 – Ionawr 2010


2


Welcome

Croeso

22 November sees Murder, Mystery and Madness in the Hall in the form of a Candlelight Concert. Following this is our eagerly anticipated Christmas programme including Messiah on 19 December and a special Christmas by Candlelight concert on 23 December.

Ar 22 Tachwedd, bydd llofruddiaethau, dirgelwch a gwallgofrwydd yn y neuadd ar ffurf Cyngerdd yng Ngolau Cannwyll. Yn dilyn hyn, bydd ein rhaglen Nadolig y disgwyliwyd yn eiddgar amdani, gan gynnwys Messiah ar 19 Rhagfyr a pherfformiad arbennig y Nadolig yng Ngolau Cannwyll ar 23 Rhagfyr.

... to our 2009 Autumn/Winter events guide. We have a fantastic line-up of entertainment to look forward to including a variety of performances in October from the Swansea Festival of Music and the Arts.

Tickets to most performances are available in advance and make an excellent gift for someone special. Tickets for certain performances are available from the Grand Theatre Box Office 01792 475715 or buy online for selected events at www.swansea.gov.uk/brangwynhall Tracy Ellicott Brangwyn Hall Manager

... i’n canllaw digwyddiadau Hydref/ Gaeaf 2009. Mae gennym amrywiaeth wych o adloniant i edrych ymlaen ato, gan gynnwys perfformiadau amrywiol ym mis Hydref yng Ngwˆyl Cerdd a Chelf Abertawe.

Bydd tocynnau i’r rhan fwyaf o’r perfformiadau ar gael ymlaen llaw, a gallant fod yn anrheg ardderchog i rywun arbennig. Mae tocynnau ar gyfer rhai perfformiadau ar gael o Swyddfa Docynnau Theatr y Grand ar 01792 475715, neu ar-lein ar gyfer rhai digwyddiadau dethol yn www.abertawe.gov.uk/brangwynhall Tracy Ellicott Rheolwr Neuadd Brangwyn

We look forward to seeing you soon Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan

3


www.swansea.gov.uk/brangwynhall

4

Calendar

Calendr

3 - 17 Locws Projects 2009 3 Haydn: The Creation 4 National Youth Brass Band of Wales 5 Dame Emma Kirkby and the London Handel Players 6 Fitzwilliam String Quartet 10 BBC National Orchestra of Wales 12 Daniel Roth: Organist of St-Sulpice, Paris 13 Composers, Conductors and Catalysts 14 BBC National Orchestra of Wales 15 Young-Choon Park, Piano 16 Richard Hawley 17 St. Petersburg Symphony Orchestra 22 Newton Faulkner

Prosiectau Locws 2009 Haydn: Y Greadigaeth Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru Y Fonesig Emma Kirkby a Handel Players Llundain Pedwarawd Llinynol Fitzwilliam Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Daniel Roth: Organydd Saint Sulpice, Paris Cyfansoddwyr, Arweinwyr a Chatalyddion Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Young-Choon Park, Piano Richard Hawley Cerddorfa Symffoni St. Petersburg Newton Faulkner

November

Tachwedd

6 Ice Cool Kids Hollywood Ball 7 Festival of Remembrance 22 Murder, Mystery and Madness by Candlelight

Dawns Hollywood Ice Cool Kids Gwˆŵ yl y Cofio Llofruddiaethau, Dirgelwch a Gwallgofrwydd yng Ngolau Cannwyll

October

Hydref


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

5

27 Swansea Bay Woman of the Year 2009 28 Pontarddulais Male Voice Choir 29 Cory Brass Band Concert

Menyw y Flwyddyn Bae Abertawe 2009 Côr Meibion Pontarddulais Cyngerdd Band Pres Cory

December

Rhagfyr

5 Swansea Philharmonic Choir 7 W.I. Carol Festival 11 Brangwyn Christmas Party 12 BBC National Orchestra of Wales 18 Dunvant Male Voice Choir 19 Messiah 20 Salvation Army Carol Concert 23 Christmas by Candlelight

Côr Ffilharmonig Abertawe Gwˆyl Garolau Sefydliad y Menywod Parti Nadolig y Brangwyn Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Côr Meibion Dyfnant Messiah Cyngerdd Garolau Byddin yr Iachawdwriaeth Y Nadolig yng Ngolau Cannwyll

January

Ionawr

23 BBC National Orchestra of Wales 28 - Abertawe Festival 2 Feb of Young Musicians

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Gwˆyl Cerddorion Ifanc Abertawe

If you would like to be kept up to date on events and activities in Swansea, via e-mail or text, why not subscribe to the My Swansea free mailing list? Simply go to www.myswansea.info and register.

Os hoffech dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Abertawe, trwy e-bost neu neges destun, beth am ymuno â rhestr bostio am ddim Fy Abertawe? Ewch i www.myswansea.info a i gofrestru.


October / Hydref 6

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Locws Projects 2009 Prosiectau Locws 2009

Saturday 3 – 17 October Tickets Free Telephone 01792 468 979

Dydd Sadwrn 3 – 17 Hydref Tocynnau am Ddim Ffôn 01792 468 979

To coincide with Swansea Festival of Music and the Arts, Locws International has commissioned a temporary artwork for the Brangwyn Hall. The bold and colourful artwork responds to the magnificent British Empire Panels housed inside the Brangwyn Hall.

I gyd-fynd â Gwˆŵ yl Cerdd a Chelf Abertawe, mae Locws Rhyngwladol wedi comisiynu gwaith celf dros dro ar gyfer Neuadd Brangwyn Abertawe. Mae’r gwaith celf trawiadol a lliwgar yn ymateb i Baneli’r Ymerodraeth Brydeinig y tu mewn i Neuadd Brangwyn.

Artists Robert Bermingham and Richard Robinson’s installation on the windows of the hall, highlights and reflects upon Sir Frank Brangwyn’s panels, bringing a contemporary interpretation to Swansea.

Mae gosodiad Robert Bermingham a Richard Robinson yn ffenestri’r neuadd yn amlygu ac adlewyrchu paneli Syr Frank Brangwyn, gan ddod â dehongliad cyfoes i Abertawe.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Haydn: The Creation Haydn: Y Greadigaeth

7

Saturday 3 October, 7.30pm Tickets £15.00 – £30.00 Box Office 01792 475 715

Nos Sadwrn 3 Hydref 7.30pm Tocynnau £15.00 – £30.00 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Gabrieli Consort and Players Director Paul McCreesh Soprano Mhairi Lawson Tenor Jeremy Budd Bass Neal Davies

Cydymaith a Chwaraewyr Gabrieli Cyfarwyddwr Paul McCreesh Soprano Mhairi Lawson Tenor Jeremy Budd Bas Neal Davies

Acknowledged as the masterpiece of Haydn’s mature years, The Creation charms and thrills in equal measure with its vividly descriptive arias and dynamic choruses in the Handelian tradition.

Ystyrir Y Greadigaeth yn gampwaith blynyddoedd aeddfed Haydn, ac mae’n swyno ac yn cyffroi ar yr un pryd gyda’i ariâu disgrifiadol byw a chorysau dynamig yn nhraddodiad Handel.


October / Hydref 8

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

National Youth Brass Band of Wales Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Sunday 4 October, 7.30pm Tickets £8.00 unreserved, young people in full-time education – free Box Office 01792 475 715 Conducted by Robert Childs Euphonium David Childs Gareth Wood Actaeon Rodney Newton Concerto for Euphonium Peter Graham The Shoulders of Heroes Stephen Ponsford Turris Fortissima Anthony Small (arr.) Tros y Garreg Alan Fernie (arr.) Shenandoah Dan Price An American Tale

Nos Sul 4 Hydref 7.30pm Tocynnau £8.00 heb gadw lle, pobl ifanc mewn addysg amser llawn – am ddim Swyddfa Docynnau 01792 475 715 Arweinir gan Robert Childs Iwffoniwm David Childs Gareth Wood Actaeon Rodney Newton Concerto ar gyfer Iwffoniwm Peter Graham The Shoulders of Heroes Stephen Ponsford Turris Fortissima Anthony Small (trefniant) Tros y Garreg Alan Fernie (trefniant) Shenandoah Dan Price An American Tale


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Dame Emma Kirkby & the London Handel Players Y Fonesig Emma Kirkby a Handel Players Llundain

Monday 5 October, 7.30pm Tickets £16.00, £12.00 back 10 rows only, hall is reversed Box Office 01792 475 715 Flute / Recorder Rachel Brown Organ / Harpsichord Alastair Ross Violin / Director Adrian Butterfield Purcell Suite Abdelazer Handel Arias – Sweet Bird Il Volo Organ Concerto in F (The Cuckoo and the Nightingale) Haydn Welsh folksong arrangements Haydn (arr. Salomon) Symphony No.104 in D (London)

Nos Lun 5 Hydref, 7.30pm Tocynnau £16.00, £12.00 yn y 10 rhes gefn yn unig, neuadd wedi’i threfnu i’r gwrthwyneb Swyddfa Docynnau 01792 475 715 Ffliwt / Recorder Rachel Brown Organ / Harpsicordydd Alastair Ross Fiolin / Cyfarwyddwr Adrian Butterfield Purcell Suite Abdelazer Handel Ariâu – Sweet Bird Il Volo Concerto i’r Organ yn F (Y Gwcw a’r Eos) Haydn Trefniannau o ganeuon gwerin Cymreig Haydn (trefniant Salomon) Symffoni Rhif 104 yn D (Llundain)

9


October / Hydref 10

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Fitzwilliam String Quartet Pedwarawd Llinynol Fitzwilliam

Tuesday 6 October, 7.30pm Tickets £13.00 unreserved, hall is reversed Box Office 01792 475 715

Nos Fawrth 6 Hydref, 7.30pm Tocynnau £13.00 heb gadw lle, y neuadd wedi’i threfnu i’r gwrthwyneb Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Haydn Quartet in C Op 33/3 (Bird) Mozart Quartet in B flat, K458 (Hunt) John Marsh Quartet in B flat, after Haydn’s Op.1, No.1 Haydn Quartet in D Op 50/6 (Frog)

Haydn Pedwarawd yn C Op 33/3 (Aderyn) Mozart Pedwarawd yn B meddalnod, K458 (Hela) John Marsh Pedwarawd yn B meddalnod, ar ôl Op.1, Rhif 1 Haydn Haydn Pedwarawd yn D Op 50/6 (Broga)

The renowned Fitzwilliam Quartet has enjoyed personal collaboration with major composers, notably Shostakovich, and has a remarkably extensive discography.

Mae Pedwarawd Fitzwilliam yn enwog, ac wedi cydweithio’n bersonol gyda chyfansoddwyr mawr, yn arbennig Shostakovich, ac mae ganddynt ddisgyddiaeth helaeth.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Saturday 10 October, 7.30pm Tickets £18.00, £15.00, £11.00 Box Office 01792 475 715

Nos Sadwrn 10 Hydref 7.30pm Tocynnau £18.00, £15.00, £11.00 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Conductor François-Xavier Roth Organ Daniel Roth

Arweinydd François-Xavier Roth Organ Daniel Roth

Berlioz Overture: Le Carnaval Romain Hoddinott Taliesin (World Premiere: BBC Commission) Debussy Prélude a l’après-midi d’un faune Saint-Saens Symphony No.3 (Organ)

Berlioz Agorawd: Le Carnaval Romain Hoddinott Taliesin (Darllediad Cyntaf: Comisiwn y BBC) Debussy Prélude a l’après-midi d’un faune Saint-Saens Symffoni Rhif 3 (Organ)

Father and son join together for this concert to celebrate the 75th anniversary of the Brangwyn Hall. François-Xavier Roth conducts the BBC National Orchestra of Wales and his father Daniel Roth, in Saint Saens’ popular Organ Symphony.

Bydd tad a mab yn dod at ei gilydd ar gyfer y gyngerdd hon i ddathlu penblwydd Neuadd Brangwyn yn 75 oed. Bydd François-Xavier Roth yn arwain Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a’i dad Daniel Roth, yn Symffoni Organ boblogaidd Saint Saens.

11


October / Hydref 12

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Daniel Roth: Organist of St-Sulpice, Paris Daniel Roth: Organydd Saint Sulpice, Paris

Monday 12 October, 7.30pm Tickets £10.00 unreserved Box Office 01792 475 715

Nos Lun 12 Hydref, 7.30pm Tocynnau £10.00 heb gadw lle Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Music by the organist-composers of St-Sulpice and Ste-Clotilde: Franck, Widor, Lefebure-Wely, Langlais, Duruflé and Dupre.

Cerddoriaeth gan yr organwyrgyfansoddwyr o Saint Sulpice a Ste-Clotilde: Franck, Widor, Lefebure-Wely, Langlais, Duruflé a Dupre.

Distinguished successor to Widor and Dupré, Daniel Roth explores the celebrated organist composer traditions of St-Sulpice and Ste-Clotilde, where the young Widor was inspired by the innovations of César Franck.

Bydd Daniel Roth, olynydd enwog i Widor a Dupré, yn archwilio traddodiadau clodfawr organwyrgyfansoddwyr Saint Sulpice a Ste-Clotilde, lle cafodd Widor ifanc ei ysbrydoli gan waith arloesol César Franck.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Composers, Conductors & Catalysts Cyfansoddwyr, Arweinwyr a Chatalyddion

Tuesday 13 October, 7.30pm Tickets £5.00 unreserved, on platform Box Office 01792 475 715

Nos Fawrth 13 Hydref, 7.30pm Tocynnau £5.00 heb gadw lle, ar blatfform Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Dr Lyn Davies, Head of Vocal Studies at the Royal Welsh College of Music and Drama and well known writer and lecturer on Welsh music, talks on the lives and works of composers Mansel Thomas and Arwel Hughes in this, their centenary year.

Bydd Dr Lyn Davies, Pennaeth Astudiaethau Lleisiol yng Ngoleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac awdur a darlithydd adnabyddus ar gerddoriaeth Gymreig, yn trafod bywydau a gweithiau’r cyfansoddwyr Mansel Thomas ac Arwel Hughes ym mlwyddyn eu canmlwyddiant.

Dr Davies’ talk is illustrated with performances by young artists from the Royal Welsh College of Music and Drama and material from the BBC archives.

Darlunir cyflwyniad Dr Davies â pherfformiadau gan artistiaid ifanc o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a deunydd o archifau’r BBC.

13


October / Hydref 14

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Wednesday 14 October, 7.00pm Tickets £18.00, £15.00, £11.00 Box Office 01792 475 715

Nos Fercher 14 Hydref, 7.00pm Tocynnau £18.00, £15.00, £11.00 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Conductor Thierry Fischer Piano Nelson Goerner

Arweinydd Thierry Fischer Piano Nelson Goerner

Beethoven Piano Concerto No.5 in E flat (Emperor) Berlioz Symphonie Fantastique

Beethoven Concerto i’r Piano Rhif 5 yn E feddalnod (Ymerawdwr) Berlioz Symphonie Fantastique

Conducted by BBC NOW’s principal conductor, Thierry Fischer, with celebrated Argentinean pianist Nelson Goerner. The concert will feature Beethoven’s Emperor Piano Concerto and Berlioz’s vibrant Symphonie Fantastique in a live Radio 3 Festival broadcast.

Wedi’i arwain gan brif arweinydd BBC NOW, Thierry Fischer, gyda’r pianydd clodfawr o’r Ariannin, Nelson Goerner. Bydd y gyngerdd yn cynnwys Concerto’r Ymerawdwr i Biano Beethoven a Symphonie Fantastique cyffrous Berlioz mewn darllediad byw o w Ŵ ˆ ŵ yl Radio 3.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Young-Choon Park, Piano Young-Choon Park, Piano

15

Thursday 15 October, 7.30pm Tickets £13.00 unreserved, hall reversed Box Office 01792 475 715

Nos Iau 15 Hydref, 7.30pm Tocynnau £13.00 heb gadw lle, y neuadd wedi’i threfnu i’r gwrthwyneb Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Haydn Sonata in E flat Hob.XV1:52 Scarlatti A minor K7, D K96, F minor K238 and F minor K239 Beethoven Sonata in C minor Op.13 (Pathétique) Chopin Sonata in B minor

Haydn Sonata yn E feddalnod Hob. XV1:52 Scarlatti A leiaf K7, D K96, F leiaf K238 ac F leiaf K239 Beethoven Sonata yn C leiaf Op.13 (Pathétique) Chopin Sonata yn B leiaf

South Korean child prodigy Young-Choon Park studied at the Juilliard School before embarking upon a major recital and concerto career which has taken her to the world’s musical capitals and leading festivals.

Astudiodd Young-Choon Park, y plentyn rhyfeddol o Dde Corea, yn Ysgol Juilliard cyn dechrau gyrfa bwysig o berfformio sydd wedi ei harwain hi i brif ddinasoedd cerddoriaeth a gwyliau blaenllaw’r byd.


October / Hydref 16

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Richard Hawley Richard Hawley

Friday 16 October, 7.30pm Tickets £18.00 (subject to booking fee) Box Office 01792 475 715, Derricks Records 01792 654 226, Ticketline UK 029 2023 0130

Nos Wener 16 Hydref, 7.30pm Tocynnau £18.00 (yn amodol ar ffi archebu) Swyddfa Docynnau 01792 475 715, Derricks Records 01792 654 226, Ticketline UK 029 2023 0130

In the only Welsh show of his tour, Richard Hawley comes to the Brangwyn Hall. Hawley found success as a member of Britpop band Longpigs in the 1990s and he later played with Pulp, led by his friend Jarvis Cocker. Hawley will be joined by special guests ‘Smoke Fairies’.

Yn unig sioe ei daith i ddod i Gymru, bydd Richard Hawley yn dod i Neuadd Brangwyn. Bu Hawley yn llwyddiannus fel aelod o’r grŵp Britpop Longpigs yn y 1990au, ac yn ddiweddarach, chwaraeodd gyda Pulp, dan arweiniad ei ffrind Jarvis Cocker. Bydd gan Hawley westai arbennig, ‘Smoke Fairies’.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

St.Petersburg Symphony Orchestra Cerddorfa Symffoni St. Petersburg

Saturday 17 October, 7.30pm Tickets £20.00, £16.00, £12.00 Box Office 01792 475 715

Nos Sadwrn 17 Hydref 7.30pm Tocynnau £20.00, £16.00, £12.00 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Conductor Alexander Dmitriev Cello Guy Johnston

Arweinydd Alexander Dmitriev Sielo Guy Johnston

Tchaikovsky Suite from The Sleeping Beauty Saint-Saens Cello Concerto No.1 in A minor Tchaikovsky Symphony No.6 in B minor (Pathétique)

Tchaikovsky Swît o The Sleeping Beauty Saint-Saens Cello Concerto No.1 in A minor Tchaikovsky Symphony No.6 in B minor (Pathétique)

17


October / Hydref 18

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Newton Faulkner Newton Faulkner

Thursday 22 October, 7.30pm Tickets £16.00 (subject to booking fee) Box Office 01792 475 715, or online www.gigsandtours.com

Nos Iau 22 Hydref, 7.30pm Tocynnau £16.00 (yn amodol ar ffi archebu) Swyddfa Docynnau 01792 475 715, neu ar-lein www.gigsandtours.com

Newton Faulkner is a singer songwriter with a wistful smile and phenomenal dreadlocks. But most will already know him as one of the most striking musical arrivals, clocking up a number one platinum album, sell-out UK tours and a growing legion of passionate fans.

Mae Newton Faulkner yn ganwrgyfansoddwr gyda gwên hiraethus a gwallt anhygoel. Ond bydd y rhan fwyaf yn ei adnabod fel un o’r cerddorion newydd mwyaf trawiadol, gan lwyddo i gael albwm platinwm a gyrhaeddodd rif un, teithiau yn gwerthu pob tocyn yn y DU a llu cynyddol o gefnogwyr angerddol.


November / Tachwedd

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Ice Cool Kids Hollywood Ball Dawns Hollywood Ice Cool Kids

Friday 6 November, 7.00pm Carriages at 2am Tickets £45.00 Box Office 07738 837701 or 01639 767681 after 6.00pm

Nos Wener 6 Tachwedd, 7.00pm Cerbydau am 2am Tocynnau £45.00 Swyddfa Docynnau 07738 837701 neu 01639 767681 ar ôl 6.00pm

Our Hollywood evening will begin with a champagne reception, followed by a superb four course meal, raffles, auction, casino and live band.

Bydd ein noson Hollywood yn dechrau gyda derbynfa champagne, ac yna pryd pedwar cwrs ardderchog, rafflau, ocsiwn, casino a band byw.

Ice Cool Kids is a local charity raising money to take a group of local special needs children skiing, both in this country and abroad. These children have a variety of conditions some of which are life threatening. Through skiing their self esteem as well as confidence grows.

Elusen leol yw Ice Cool Kids sy’n codi arian i fynd â chriw o blant lleol ag anghenion arbennig i sgïo, yn y wlad hon a thramor. Mae gan y plant hyn gyflyrau amrywiol, gyda rhai ohonynt yn bygwth eu bywydau. Drwy sgïo, bydd eu hunan-barch a’u hyder yn cynyddu.

Dress code Black tie and glitzy & glamorous

Côd dillad Tei du a sgleiniog a chyfareddol

19


November / Tachwedd 20

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Festival of Remembrance Gwˆ yŵ l y Cofio

Saturday 7 November, 7.00pm Tickets Free

Nos Sadwrn 7 Tachwedd, 7.00pm Tocynnau am Ddim

Annual commemoration of those who gave their lives for our freedom.

Cofiant blynyddol o’r rhai a fu farw dros ein rhyddid.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Murder, Mystery and Madness by Candlelight Llofruddiaethau, Dirgelwch a Gwallgofrwydd yng Ngolau Cannwyll

Sunday 22 November, 7.30pm Tickets £11.50, £9.50 concessions Box Office 01792 475 715

Nos Sul 22 Tachwedd, 7.30pm Tocynnau £11.50, £9.50 consesiynau Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Introduced and conducted by Alwyn Humphreys Soprano Ros Evans

Cyflwynir ac arweinir gan Alwyn Humphreys Soprano Ros Evans

Murder, mystery and madness are favourite inspirations for many famous composers who sometimes lived mysterious lives. There are many revealing stories surrounding musicians that are both shocking and humorous. Alwyn Humphreys tells the tales in his own inimitable style with the Chamber Orchestra of Wales and guest soprano Ros Evans. Enjoy the music with the candlelight adding to the atmosphere.

Mae llofruddiaethau, dirgelwch a gwallgofrwydd wedi ysbrydoli nifer o gyfansoddwyr enwog, a oedd weithiau’n byw bywydau dirgel. Mae nifer o straeon rhyfedd am gerddorion, sy’n ysgytiol ag yn ddigri. Bydd Alwyn Humphreys yn adrodd yr hanesion yn ei arddull unigryw ei hun gyda Cherddorfa Siambr Cymru a’r soprano gwâdd Ros Evans. Mwynhewch y gerddoriaeth gyda’r golau cannwyll yn ychwanegu at yr awyrgylch.

21


November / Tachwedd 22

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Swansea Bay Woman of the Year 2009 Menyw y Flwyddyn Bae Abertawe 2009

Photo by Ben Cole

Friday 27 November Tickets £39.00 inc. champagne reception and three course meal Box Office 01792 545 066 The Swansea Bay Woman of the Year awards present a unique opportunity to celebrate the achievements of women across Swansea Bay. Guest Speaker Ruth Jones, award winning Welsh actress and writer best known for her role as Nessa in ‘Gavin and Stacey’. For further information on the awards contact 01792 545066 or visit www.thebaybusiness.com Dress code Black tie

Dydd Gwener 27 Tachwedd Tocynnau £39.00 gan gynnwys derbyniad champagne a phryd tri chwrs Swyddfa Docynnau 01792 545 066 Mae Seremoni Wobrwyo Menyw y Flwyddyn Bae Abertawe yn rhoi cyfle unigryw i ddathlu llwyddiannau menywod ar draws Bae Abertawe. Y siaradwr gwâdd fydd Ruth Jones, actores ac awdures arobryn o Gymru, sydd fwyaf adnabyddus am ei rôl fel Nessa yn ‘Gavin and Stacey’. Am fwy o wybodaeth am y gwobrau, ffoniwch 01792 545066 neu ewch i www.thebaybusiness.com Côd dillad Tei du


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Pontarddulais Male Voice Choir Côr Meibion Pontarddulais

Saturday 28 November, 7.00pm Tickets £15.00, £10.00, £5.00 Box Office 01792 884 279 or 01792 874 349

Nos Sadwrn 28 Tachwedd, 7.00pm Tocynnau £15.00, £10.00, £5.00 Swyddfa Docynnau 01792 884 279 neu 01792 874 349

The Pontarddulais Male Voice Choir will hold its Annual Concert at the Brangwyn Hall on Saturday 28 November. Guest Artists are Elin Manahan Thomas (Soprano), Robert Davies (Baritone) and Amir Bisengaliev (Violin).

Bydd Côr Meibion Pontarddulais yn cynnal ei Gyngerdd Flynyddol yn Neuadd Brangwyn nos Sadwrn 28 Tachwedd. Yr artistiaid gwâdd fydd Elin Manahan Thomas (Soprano), Robert Davies (Baritôn) ac Amir Bisengaliev (Fiolin).

23


November / Tachwedd 24

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Cory Brass Band Concert Cyngerdd Band Pres Cory

Sunday 29 November, 3.00pm Tickets £10.00, £6.00 concessions Box Office 07779 609 153 or www.coryband.com

Nos Sul 29 Tachwedd, 3.00pm Tocynnau £10.00, £6.00 consesiynau Swyddfa Docynnau 07779 609 153 neu www.coryband.com

Conductor Dr Robert Childs Euphonium David Childs

Arweinydd Dr Robert Childs Iwffoniwm David Childs

The Cory Brass Band hails from the Rhondda Valley and has a rich history. The concert is part of their 125th Anniversary Celebrations.

Daw Band Pres Cory o Gwm Rhondda, ac mae ganddo hanes gyfoethog. Mae’r gyngerdd yn rhan o ddathliadau eu pen-blwydd yn 125 oed.

The concert programme is made up of original brass band music and popular orchestral transcriptions and will include the World Premier of Karl Jenkins Euphonium Concerto played by the band’s principal soloist David Childs.

Mae rhaglen y gyngerdd yn cynnwys cerddoriaeth band pres wreiddiol a thrawsgrifiadau cerddorfaol poblogaidd, a bydd yn cynnwys perfformiad cyntaf Concerto Iwffoniwm Karl Jenkins, wedi’i chwarae gan brif unawdydd y band, David Childs.


December / Rhagfyr

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Swansea Philharmonic Choir Côr Ffilharmonig Abertawe

Saturday 5 December, 7.30pm Tickets £15.00, £12.00, £10.00 Box Office 01792 475 715

Nos Sadwrn 5 Rhagfyr, 7.30pm Tocynnau £15.00, £12.00, £10.00 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Chamber Orchestra of Wales Conducted by Clive John Soprano Janice Watson Baritone Paul Carey Jones

Cerddorfa Siambr Cymru Arweinir gan Clive John Soprano Janice Watson Baritôn Paul Carey Jones

Vaughan Williams Toward the Unknown Region Poulenc Gloria Finzi In Terra Pax Boito Prologue to Mefistofele Excerpts from Purcell and Mozart And an Anniversary Tribute from Stephen McNeff

Vaughan Williams Toward the Unknown Region Poulenc Gloria Finzi In Terra Pax Boito Prologue to Mefistofele Detholiadau o Purcell a Mozart A Theyrnged Ben-blwydd gan Stephen McNeff

A concert given as part of the Choir’s 50th year celebrations.

Cyngerdd a gynhelir fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y côr yn 50 oed.

25


December / Rhagfyr 26

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

W.I. Carol Festival Gwˆ yŵ l Garolau Sefydliad y Menywod

Monday 7 December, 7.30pm Tickets £10.00 Box Office 01639 881 588 or 01639 791 554

Nos Lun 7 Rhagfyr, 7.30pm Tocynnau £10.00 Swyddfa Docynnau 01639 881 588 neu 01639 791 554

A carol festival featuring the mass choir of the Glamorgan Federation of the Women’s Institute. Guest Artists include Huw Tregelles Williams and The Concept Players.

Gwˆŵ yl garolau’n cynnwys côr offerennau Ffederasiwn Morgannwg Sefydliad y Merched. Bydd yr Artistiaid Gwadd yn cynnwys Huw Tregelles Williams a The Concept Players.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Brangwyn Christmas Party Parti Nadolig y Brangwyn

Friday 11 December, 8.00pm Tickets £32.00 per head Box Office 01792 635 253

Nos Wener 11 Rhagfyr, 8.00pm Tocynnau £32.00 y pen Swyddfa Docynnau 01792 635 253

Join us at the Brangwyn Hall for a festive night of fine dining and entertainment to include a welcome drink, three course meal, coffee and mince pies. The bar will be open until 1.00am.

Ymunwch â ni yn Neuadd Brangwyn am noson Nadoligaidd o fwyd da ac adloniant, gan gynnwys diod groeso, pryd tri chwrs a mins peis. Bydd y bar ar agor tan 1.00am.

The price is inclusive of food and entertainment. A non-refundable deposit of £10.00 per person will be required on booking and the balance payable 14 days before the event.

Mae’r pris yn cynnwys bwyd ac adloniant. Bydd angen blaendal na ellir ei ad-dalu o £10.00 y person wrth archebu a bydd angen talu’r gweddill 14 diwrnod cyn y digwyddiad.

27


December / Rhagfyr 28

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Saturday 12 December, 7.30pm Tickets £11.50 – £14.50 Box Office 01792 475 715

Nos Sadwrn 12 Rhagfyr, 7.30pm Tocynnau £11.50 – £14.50 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Conductor Grant Llewellyn Soloist David Childs

Arweinydd Grant Llewellyn Unawdydd David Childs

Mathias Ave Rex – Carol Sequence (12’) Karl Jenkins Euphonium Concerto (20’) Sibelius Karelia Suite (16’) Sibelius Symphony No.5 (31’)

Mathias Ave Rex – Carol Sequence (12’) Karl Jenkins Euphonium Concerto (20’) Sibelius Karelia Suite (16’) Sibelius Symphony No.5 (31’)

A special seasonal concert with a sequence of carols from William Mathias and two of Sibelius’ most popular works: the brooding northern world of his 5th Symphony and the festive Karelia Suite. Also there will be a new Concerto by one of today’s leading composers written for soloists, David Childs.

Cyngerdd dymhorol arbennig gyda chyfres o garolau gan William Mathias a dau o weithiau mwyaf poblogaidd Sibelius: byd gogleddol ei bumed symffoni a’r Karlia Suite Nadoligaidd. Bydd hefyd concerto newydd gan un o gyfansoddwyr blaenllaw heddiw wedi’i ysgrifennu i unawdwyr, sef David Childs.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Dunvant Male Voice Choir Côr Meibion Dyfnant

Friday 18 December, 7.30pm Tickets £12.00, £10.00, £8.00 Box Office 01792 873 438

Nos Wener 18 Rhagfyr, 7.30pm Tocynnau £12.00, £10.00, £8.00 Swyddfa Docynnau 01792 873 438

Guest Artist Gorseinon Youth Choir Music Director Kerry Rogers Music Director Jonathan Rogers Joint Choir Accompanists Hywel Evans & D Huw Rees

Artist Gwâdd Côr Ieuenctid Gorseinon Cyfarwyddwr Cerdd Kerry Rogers Cyfarwyddwr Cerdd Jonathan Rogers Cyfeilwyr Corau ar y Cyd Hywel Evans & D Huw Rees

The guests this year are the Gorseinon Youth Choir. This choir, consisting of young singers from the Gorseinon area, perform under the baton of their music director, Kerry Rogers and are gaining an excellent local reputation for their performances.

Y gwesteion eleni fydd Côr Ieuenctid Gorseinon. Mae’r côr yn cynnwys cantorion ifanc o Gorseinon, ac maent yn canu dan arweiniad eu cyfarwyddwr cerdd, Kerry Rogers. Maent yn ennill enw lleol ardderchog am ragoriaeth eu perfformiadau.

29


December / Rhagfyr 30

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Messiah Messiah

Elin Manahan Thomas

Rachael Lloyd

Saturday 19 December, 7.30pm Tickets £10.00 – £20.00 Box Office 01792 475 715

Nos Sadwrn 19 Rhagfyr, 7.30pm Tocynnau £10.00 – £20.00 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Conductor John Hugh Thomas Soprano Elin Manahan Thomas Alto Rachael Lloyd Tenor Robin Tritschler Bass-baritone Darren Jeffery

Arweinydd John Hugh Thomas Soprano Elin Manahan Thomas Alto Rachael Lloyd Tenor Robin Tritschler Bass-baritôn Darren Jeffery

This Christmas favourite returns to the Brangwyn Hall and marks the 250th anniversary of Handel’s death.

Mae’r ffefryn Nadoligaidd hwn yn dychwelyd i Neuadd Brangwyn i nodi 250 mlynedd ers marw Handel.

Joining the soloists will be Sinfonia Britannica of London, a periodinstrument ensemble made up of some of the country’s finest players, Swansea Bach and members of Côrdydd, whose conductor, Sioned James is a past member of the Bach Choir.

Yn ymuno â’r unawdwyr bydd Sinfonia Britannica o Lundain, ensemble offerynnau hanesyddol yn cynnwys rhai o chwaraewyr gorau’r wlad, Côr Bach Abertawe ac aelodau o Gôrdydd, y mae eu harweinydd, Sioned James, yn gynaelod o’r Côr Bach.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Salvation Army Carol Concert Cyngerdd Garolau Byddin yr Iachawdwriaeth

Sunday 20 December, 3.00pm and 7.00pm Tickets Free (tickets required) Box Office Grand Theatre 01792 475 715

Nos Sul 20 Rhagfyr, 3.00pm a 7.00pm Tocynnau am ddim (rhaid cael tocyn) Swyddfa Docynnau Theatr y Grand 01792 475 715

Join us for a festive feast of Christmas music plus traditional carols that everyone loves with The Salvation Army Band Songsters and special guests Morriston Rugby Football Club Male Voice Choir. A collection will be made in aid of the Lord Mayor’s Charities.

Ymunwch â ni am wledd o gerddoriaeth y Nadolig, yn ogystal â charolau traddodiadol y mae pawb yn eu hoffi, gyda Chantorion Band Byddin yr Iachawdwriaeth a’r gweisteion gwâdd, Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys. Bydd casgliad ar gyfer Elusennau’r Arglwydd Faer.

31


December / Rhagfyr 32

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Christmas by Candlelight Y Nadolig yng Ngolau Cannwyll

Wednesday 23 December, 7.30pm Tickets £11.50, £9.50 concessions Box Office 01792 475 715

Nos Fercher 23 Rhagfyr, 7.30pm Tocynnau £11.50, £9.50 consesiynau Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Chamber Orchestra of Wales Introduced and conducted by Alwyn Humphreys Soprano Ros Evans

Cerddorfa Siambr Cymru Cyflwynir ac arweinir gan Alwyn Humphreys Soprano Ros Evans

Christmas in Swansea really wouldn’t be the same without this favourite. A collection of music about Christmas is introduced by Alwyn Humphreys with the Chamber Orchestra of Wales and guest soprano Ros Evans. Enjoy a glass of mulled wine and a mince pie as you settle down in your seat and enjoy the concert with the Brangwyn Hall lit only by flickering candlelight.

Ni fyddai’r Nadolig yn Abertawe yr un fath heb y ffefryn hwn. Cyflwynir casgliad o gerddoriaeth am y Nadolig gan Alwyn Humphreys gyda Cherddorfa Siambr Cymru a’r soprano gwadd Ros Evans. Mwynhewch wydraid o win poeth a mins pei wrth i chi ymlacio yn eich sedd i fwynhau’r gyngerdd gyda Neuadd Brangwyn wedi’i goleuo gan olau cannwyll yn unig.


January / Ionawr

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

BBC National Orchestra of Wales Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Saturday 23 January, 7.30pm Tickets £11.50 – £14.50 Box Office 01792 475 715

Nos Sadwrn 23 Ionawr, 7.30pm Tocynnau £11.50 – £14.50 Swyddfa Docynnau 01792 475 715

Conductor Thierry Fischer Flute Andrew Nicholson Oboe David Cowley Clarinet Robert Plane Bassoon Jaroslaw Augustyniak Horn Tim Thorpe Trumpet Philippe Schartz Trombone Donal Bannister

Arweinydd Thierry Fischer Ffliwt Andrew Nicholson Obo David Cowley Clarinet Robert Plane Basn Jaroslaw Augustyniak Corn Tim Thorpe Trwmped Philippe Schartz Trombôn Donal Bannister

Rossini’s Overture to William Tell and Schubert’s Ninth Symphony summon up a world of chivalry, horn calls and the poetry of nature.

Mae Agorawd Rossini i William Tell a Nawfed Symffoni Schubert yn cyfleu byd o sifalri, sŵwˆn cyrn a barddoniaeth nature.

33


January / Ionawr 34

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Abertawe Festival of Young Musicians Gŵyl Cerddorion Ifanc Abertawe

Friday 28 January – Tuesday 2 February Tickets Free Box Office 01792 366 230

Dydd Iau 28 Ionawr i ddydd Mawrth 2 Chwefror Tocynnau am Ddim Swyddfa Docynnau 01792 366 230

Five days of competitive and non-competitive classes with first-class adjudicators.

Pum niwrnod o ddosbarthiadau cystadleuol ac anghystadleuol gyda beirniaid o’r radd flaenaf.

On Saturday 30 January there will be two workshops the BBC National Orchestra of Wales Workshop and a Lunchtime Recital and Saxophone Workshop.

Ddydd Sadwrn 30 Ionawr, bydd dau weithdy – Gweithdy Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Pherfformiad Amser Cinio a Gweithdy Sacsoffon.


www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Location Lleoliad

35

Brangwyn Hall Guildhall, Swansea SA1 4PE Box Office 01792 475 715 Telephone 01792 635 432 E-mail brangwyn.hall@swansea.gov.uk

Neuadd Brangwyn Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE Swyddfa Docynnau 01792 475 715 Rhif ffôn 01792 635 432 E-bost brangwyn.hall@swansea.gov.uk

There is full disabled access to the Brangwyn Hall. For your convenience, please inform the venue if you are attending a function. • Parking Available • Coffee / Tea • Fully licensed bar

Mae mynediad llwyr i’r anabl i Neuadd Brangwyn. Er hwylustod i chi, rhowch wybod i’r swyddfa os ydych yn bwriadu dod i ddigwyddiad. • Parcio ar gael • Coffi / Te • Bar gyda thrwydded lawn

All information correct at time of going to print. If you require this brochure in a different format please contact Marketing Services on 01792 635 478.

Mae’r holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg. Os hoffech gael y daflen hon mewn fformat arall, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnata ar 01792 635 478.


Brangwyn Hall Events - October- January  

The Brangwyn Hall is one of the principal cultural locations in Swansea, and is regularly used for weddings, functions, award ceremonies and...

Brangwyn Hall Events - October- January  

The Brangwyn Hall is one of the principal cultural locations in Swansea, and is regularly used for weddings, functions, award ceremonies and...