Page 1

20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:28

Page 1


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:28

Page 2

Hello and welcome... to the 2008 Autumn edition of events at the Brangwyn Hall which will take us up to Christmas and into 2009. We have some fantastic events for you to look forward to over the coming months - the return of the ever popular Candlelight Series, world-class orchestras feature throughout the Swansea Festival in October and not forgetting the Messiah with Morriston Tabernacle Choir on December 20th. Also something for the kids as Kev Johns hosts our family Halloween Night Out on 31st October. Have a look through the brochure and plan your trips to the Brangwyn Hall. Tickets to all performances are available in advance and make superb presents. Tickets for the majority of performances are available from the Grand Theatre Box Office 01792 475715 or you can buy online at www.swansea.gov.uk/brangwynhall

We look forward to seeing you soon!

2

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:28

Page 3

Helo a chroeso... I rifyn hydref 2008 o ddigwyddiadau Neuadd Brangwyn a fydd yn ein tywys tua'r Nadolig a thu hwnt i 2009. Mae rhai digwyddiadau gwych i edrych ymlaen atynt dros y misoedd nesaf - dychweliad y Gyfres Golau Cannwyll hynod boblogaidd, ceir cerddorfeydd o'r radd flaenaf drwy gydol Gŵyl Abertawe ym mis Hydref ac ni ddylid anghofio'r Meseia gyda Chôr Tabernacl Treforys ar 20 Rhagfyr. Bydd digon i'r plant hefyd wrth i Kev Johns gynnal ei Nos Galan Gaeaf fawr ar 31 Hydref. Porwch drwy'r llyfryn a threfnwch eich ymweliadau â Neuadd Brangwyn. Mae'r tocynnau, sy'n anrhegion gwych, ar gael ymlaen llaw ar gyfer yr holl berfformiadau. Mae tocynnau ar gyfer y rhan fwyaf o'r perfformiadau ar gael gan Swyddfa Docynnau Theatr y Grand ar 01792 475715 neu gallwch eu prynu ar-lein yn www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

3


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:28

Page 4

October Events Dunvant Male Voice Choir Concert “Annual Patrons Concert”

Friday 3 October 7.15pm (doors open 6.30pm) Guest Artist Compere Guest Accompanist Music Director

Sir Willard White Beverley Humphries Jeffrey Howard Jonathan Rogers

Tickets: Box Office:

£9.00 - £14.00 01792 429709

London Symphony Orchestra Saturday 4 October 7.30pm Conductor Conductor Violin Flute Percussion Piano

Sir Colin Davis Karl Jenkins Andrew Haverson Gareth Davies Neil Percy John Alley

Mozart

Elgar

Symphony No. 38 in D (Prague) K504 The Lark Ascending Quirk: Concertante for percussion Enigma Variations

Tickets: Box Office:

£30, £22 & £15. Grand Theatre 01792 475715

Vaughan Williams Karl Jenkins

4

www.swansea.gov.uk/brangwynhall

Karl Jenkins


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 5

Digwyddiadau Hydref Cyngerdd Côr Meibion Dyfnant “Cyngerdd Flynyddol y Noddwyr”

Nos Wener 3 Hydref 7.15pm (Drysau’n agor am 6.30pm) Artist Gwadd Cyflwynydd Cyfeilydd Gwadd Cyfarwyddwr Cerddorol

Sir Willard White Beverley Humphries Jeffrey Howard Jonathan Rogers

Tocynnau: Swyddfa Docynnau:

£9.00 - £14.00 01792 429709

Cerddorfa Symffoni Llundain Nos Sadwrn 4 Hydref 7.30pm Arweinydd Arweinydd Ffidil Ffliwt Offerynnau Taro Piano

Syr Colin Davis Karl Jenkins Andrew Haverson Gareth Davies Neil Percy John Alley

Mozart

Elgar

Symffoni Rh. 38 mewn D (Prague) K504 The Lark Ascending Quirk: Symffoni Concertante ar gyfer offerynnau taro Amrywiadau Enigma

Tocynnau: Swyddfa Docynnau:

£30, £22 a £15. Theatr y Grand 01792 475715

Vaughan Williams Karl Jenkins

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

5


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 6

October Events Organ Recital Monday 6 October 7.30pm Organist

Huw Williams

Bach Dupre Messiaen Meyerbeer Mozart

Prelude and Fugue in G BWV 541 Cortege et Litanie L’Ascension: quatre meditations symphoniques Coronation Mass (Le Prophete) Fantasia in F K594 for mechanical organ

Tickets: Box Office:

£10.00 unreserved Grand Theatre 01792 475715

Endellion String Quartet Tuesday 7 October 7.30pm Mozart Hoddinott Janacek Beethoven

Quartet in C K465 Scena for string quartet Op 100 Quartet No. 1 in E min Quartet in E min Op 59 No. 2 (Razumovsky) A cosmopolitan programme of popular classics. Bar facilities before and during interval. Tickets:

£13.50 unreserved, Hall reversed Box Office: Grand Theatre 01792 475715

6

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 7

Digwyddiadau Hydref Datganiad ar yr Organ Nos Lun 6 Hydref 7.30pm Organydd

Huw Williams

Bach

Preliwd a Ffiwg mewn G BWV 541 Cortege et Litanie L’Ascension: quatre meditations symphoniques Coronation Mass (Le Prophete) Ffantasia mewn F K594 ar gyfer organ fecanyddol

Dupre Messiaen Meyerbeer Mozart Tocynnau: Swyddfa Docynnau:

£10.00 heb eu cadw Theatr y Grand 01792 475715

Pedwarawd Llinynnol Endellion Nos Fawrth 7 Hydref 7.30pm Mozart Hoddinott Janacek Beethoven

Pedwarawd mewn C K465 Golygfa ar gyfer pedwarawd llinynnol Op 100 Pedwarawd Rh. 1 mewn E leiaf Pedwarawd mewn E leiaf Op 59 Rh. 2 (Razumovsky)

Rhaglen gosmopolitanaidd o glasuron poblogaidd. Bar ar gael cyn, ac ar ôl, yr egwyl. Tocynnau: Swyddfa Docynnau:

£13.50 heb eu cadw (neuadd wedi'i childroi) Theatr y Grand 01792 475715

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

7


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 8

October Events BBC National Orchestra of Wales Friday 10 October 7.30pm Conductor Piano

David Atherton Stephen Hough

Glinka Tchaikovsky Rachmaninov

Overture: Russlan and Ludmilla Piano Concerto in B flat min Op 23 Symphony No. 2 in E min Op 27

Tickets: Box Office:

£11, £15 & £18 Grand Theatre 01792 475715 or BBC NOW hotline 0800 052 1812

Recital By The Winner Of The John Fussell Award For Young Musicians Saturday 11 October 7.30pm Tickets: Box Office:

£8.00 unreserved Grand Theatre 01792 475715

Estonian National & Pontarddulais Male Choir Monday 13 October 7.30pm Conductor Ants Soots (Estonian) Conductor Clive Phillips (Pontarddulais) Piano Rachel Attwell A programme of Estonian and Welsh choral highlights performed by two premier choirs. Tickets: Box Office: 8

£15, £11 & £8 Grand Theatre 01792 475715

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 9

Digwyddiadau Hydref Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Nos Wener 10 Hydref 7.30pm Arweinydd Piano

David Atherton Stephen Hough

Glinka Tchaikovsky Rachmaninov

Agorawd Glinka Russlan a Ludmilla Concerto i'r Piano mewn B feddalnod leiaf Op 23 Symffoni Rh. 2 mewn E leiaf Op 27

Tocynnau: Swyddfa Docynnau:

£11, £15 a £18 Theatr y Grand 01792 475715 neu linell archebu BBC NOW 0800 052 1812

Datganiad Gan Enillydd Gwobr John Fussell I Gerddorion Ifanc Nos Sadwrn 11 Hydref 7.30pm Tocynnau: Swyddfa Docynnau:

£8.00 heb eu cadw Theatr y Grand 01792 475715

Côr Meibion Cenedlaethol Estonia Nos Lun 13 Hydref 7.30pm Arweinydd Ants Soots (Estonian) Arweinydd Clive Phillips (Pontarddulais) Piano Rachel Attwell Rhaglen o uchafbwyntiau corawl o Estonia a Chymru, wedi'u perfformio gan ddau gôr nodedig. Tocynnau: Swyddfa Docynnau:

£15, £11 a £8 Theatr y Grand 01792 475715

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

9


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 10

October Events Estonian National Male Choir & BBC National Orchestra of Wales Wednesday 15 October 7.00pm Early start - live Radio 3 transmission Conductor Narrator

Jac van Steen TBC

Oedipus Jocasta Shepherd Creon/Messenger Tiresias

James Gilchrist Christine Rice Timothy Robinson Neal Davies Stephen Richardson

Schubert Guto Puw Stravinsky

Gesang der Geister uber den Wassern D714 “…..onyt agoraf y drws…..” Opera-oratorio: Oedipus Rex

A programme of Estonian and Welsh choral highlights performed by two premier choirs. Tickets: Box Office:

£16, £13 & £10 Grand Theatre 01792 475715 or BBC NOW hotline 0800 052 1812

Moscow Philharmonic Orchestra Saturday 18 October 7.30pm

10

Conductor Piano

Yuri Simonov Freddy Kempf

Tchaikovsky Rachmaninov Khachaturian

Francesca da Rimini Op.32 Piano Concert No.2 in C minor Op.18 Suite from Spartacus (arr. Yuri Simonov)

Tickets: Box Office:

£20, £16 & £12 Grand Theatre 01792 475715

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 11

Digwyddiadau Hydref Côr Meibion Cenedlaethol Estonia a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Nos Fercher 15 Hydref 7.00pm Dechrau cynnar - Darllediad byw ar Radio 3 Arweinydd Adroddwr

Jac van Steen I'w gadarnhau

Oedipus Jocasta Shepherd Creon/Negeseuwr Tiresias

James Gilchrist Christine Rice Timothy Robinson Neal Davies Stephen Richardson

Schubert Guto Puw Stravinsky

Gesang der Geister uber den Wassern D714 “…..onyt agoraf y drws…..” Opera-oratorio: Oedipus Rex

A programme of Estonian and Welsh choral highlights performed by two premier choirs. Tocynnau: £16, £13 a £10 Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715 nue linell archebu BBC NOW 0800 052 1812

Cerddorfa Ffilharmonig Moscow Nos Sadwrn 18 Hydref 7.30pm Arweinydd Piano

Yuri Simonov Freddy Kempf

Tchaikovsky Rachmaninov

Francesca da Rimini Op.32 Concerto Rh. 2 i'r Piano mewn C leiaf Cyfres o Spartacus (tref. Yuri Simonov)

Khachaturian

Tocynnau: £20, £16 a £12 Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715 Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

11


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 12

October Events An Evening of classical opera and songs from the musicals With ‘John the Song’ and Guests

Wednesday 29th October 7.30pm ‘John the Song’ has a wealth of television appearances in his repertoire to make your evening at the Brangwyn Hall a night to remember! Part I will include a variety of opera songs, with Part II being dedicated to musicals with songs from Chitty, Chitty Bang Bang, All That Jazz, Oklahoma and many more. Tickets: Box Office:

£7, £12 and £15 Grand Theatre 01792 475715

A Family Halloween Night Out Friday 31 October 6pm Come and join the fun with compere Kevin Johns at our Halloween Night Out in the Brangwyn Hall. Music, magic, prizes, face painting, competitions and fun for the whole family with Kevin and the Chamber Orchestra of Wales. Music will include “Pirates of the Caribbean”, “Indiana Jones”. Prizes for the best costume by the under 12’s, over 12’s and adults and the best pumpkin and table decoration. Bring your pictures and help us decorate the hall – prizes for the best and the spookiest. Spooky bar meals and cocktails available. Tickets: Children under 16: £4, £3 PTL. Adults: £8, £6 PTL. Family Ticket: £20, £16 PTL (2 adults and up to 3 children) Box Office: Grand Theatre 01792 475715 12

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 13

Digwyddiadau Hydref Noson o opera clasurol a chaneuon o sioeau cerdd Gyda 'John the Song' a'i Westeion

Nos Fercher 29 Hydref 7.30pm O ymddangos ar 'X Factor' i 'Just up your street' gydag Owen Money, mae gan 'John the Song' brofiad helaeth o ymddangos ar y teledu, gan olygu y bydd eich noson yn Neuadd Brangwyn yn fythgofiadwy! Bydd Rhan I yn cynnwys amrywiaeth o ganeuon opera a bydd Rhan II yn cynnwys llu o ganeuon o'r sioeau cerdd, gan gynnwys Chitty Chitty Bang Bang, All That Jazz, Oklahoma a llawer mwy. Tocynnau: £7, £12 a £15 Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715

Nos Galan Gaeaf i’r Teulu Nos Wener 31 Hydref 6pm Dewch i ymuno yn yr hwyl, gyda Kevin Johns yn arwain y noson, yn ein Nos Galan Gaeaf yn y Neuadd Brangwyn. Bydd cerddoriaeth, hud, gwobrau, paentio wynebau, cystadlaethau a hwyl i'r teulu cyfan gyda Kevin a Cherddorfa Siambr Cymru. Bydd y gerddoriaeth yn cynnwys “Pirates of the Caribbean”, “Indiana Jones”. Bydd gwobrau ar gyfer gwisgoedd gorau i blant dan 12, plant dros 12 ac oedolion ac i'r bwmpen a'r addurniadau bwrdd gorau (defnyddiwch oleuadau te). Dewch â'ch lluniau a helpwch ni i addurno'r neuadd - bydd gwobrau am y rhai gorau a mwyaf erchyll. Coctels a phrydau bwyd bar brawychus ar gael Tocynnau: Plant dan 16: £4, £3 PTL. Oedolion: £8, £6 PTL. Tocyn Teulu: £20, £16 PTL (2 oedolyn a hyd at 3 phlentyn) Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715 Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

13


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 14

November Events Less Than Jake Concert Tuesday 4 November 7.30pm Tickets: £14.00 Box Office: www.seetickets.com and Derricks Records, Swansea (01792) 654226

Festival of Remembrance Saturday 8 November 7.00pm Annual commemoration of those who gave their lives for our freedom. Admission: Free

Swansea Bay Woman of the Year 2008 Wednesday 26 November 7.00pm The annual Swansea Bay Woman of the Year Awards will once again celebrate and recognise the achievements of women throughout the Swansea Bay area. The awards evening will be hosted by Sara Edwards and will include entertaining anecdotes from guest speaker Sue Perkins. For further information on the awards contact Sarah Toomey on 01792 545066, email: sarah.toomey@swansea.gov.uk or visit www.thebaybusiness.com Tickets:

14

£38.00 per head / £380 per table (tickets include a champagne reception, 3 course evening meal, awards ceremony and after dinner speaker).

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 15

Digwyddiadau Tachwedd Cyngerdd Less Than Jake Nos Fawrth 4 Tachwedd 7.30pm Tocynnau: £14.00 Swyddfa Docynnau: www.seetickets.com a Derricks Records, Abertawe (01792) 654226

Gwˆyl y Cofio Nos Sadwrn 8 Tachwedd 7.00pm Coffâd blynyddol y rhai a fu farw dros ein rhyddid. Mynediad: Am ddim

Menyw y Flwyddyn Bae Abertawe 2008 Nos Fercher 26 Tachwedd 7.00pm Unwaith eto, bydd Gwobrau Menyw y Flwyddyn Bae Abertawe yn dathlu ac yn cydnabod cyflawniadau menywod ardal Bae Abertawe. Bydd noson y gwobrau'n cael ei chyflwyno gan Sara Edwards, a bydd yn cynnwys sylwadau difyr gan y siaradwr gwadd, Sue Perkins. I gael mwy o wybodaeth am y gwobrau, ffoniwch Sarah Toomey ar 01792 545066, e-bostiwch: sarah.toomey@swansea.gov.uk neu ewch visit www.thebaybusiness.com Tocynnau: £38.00 y pen / £380 y bwrdd (gan gynnwys siampên, pryd 3 chwrs, y seremoni wobrwyo a siaradwr ar ôl cinio).

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

15


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 16

November Events Ice Cool Kids Enchanted Ball Friday 28 November 7.00pm Champagne reception, four course meal, raffles, auction, casino and live band. Ice Cool Kids is a young local charity raising money to take a group of local special needs children skiing, both in this country and abroad. These children have a variety of conditions some of which are life threatening. Dress Code: Black Tie (optional fairy tale accessory). Tickets: Box Office:

£40.00 Contact Julie Harvey on 01792 519784 or 01639 862713.

Pontarddulais Male Voice Choir Saturday 29 November 7.00pm The Pontarddulais Male Voice Choir will hold its Annual Concert at the Brangwyn Hall on Saturday 29 November. Artists attending will be Rhys Meirion, Gail Pearson and Steffan Morris. Tickets: Box Office:

16

£15, £10 & £5 Choir Secretary on (01792) 884279 or Ticket Secretary on (01792) 874349

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:29

Page 17

Digwyddiadau Tachwedd Ice Cool Kids Enchanted Ball Nos Wener 28 Tachwedd 7.00pm Siampên, pryd 4 cwrs, rafflau, ocsiwn, casino a cherddoriaeth fyw. Mae Ice Cool Kids yn elusen leol newydd sy'n codi arian i fynd â grwˆp o blant lleol ag anghenion arbennig i sgïo, yn y wlad hon a thramor. Mae gan y plant hyn amrywiaeth o gyflyrau, y mae rhai ohonynt yn bygwth bywyd. Côd Gwisgo: Tei Du (ategolion tylwyth teg yn ddewisol). Tocynnau: Swyddfa Docynnau:

£40.00 Ffoniwch Julie Harvey ar 01792 519784 neu 01639 862713.

Côr Meibion Pontarddulais Nos Sadwrn 29 Tachwedd 7.00pmThe Bydd Côr Meibion Pontarddulais yn cynnal ei gyngerdd flynyddol yn Neuadd Brangwyn nos Sadwrn 29 Tachwedd. Yr artistiaid fydd Rhys Meirion, Gail Pearson a Steffan Morris. Tocynnau: £15, £10 & £5 Swyddfa ffoniwch Ysgrifennydd y Côr ar (01792) 884279 Docynnau: neu'r Ysgrifennydd Tocynnau ar (01792) 874349

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

17


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:30

Page 18

November & December Events Candlelight Concert Sunday 30 November 7.30pm Let us whisk you away from this British winter to sunny Italy and you can imagine yourself sipping a glass of chilled white wine whilst sitting in your favourite piazza watching the world go by while the Chamber Orchestra of Wales serenades you with a programme of "Italian favourites by candlelight". We'll feature music by Verdi, Rossini, Albinoni, Vivaldi and other great composers all in the magical setting of the Brangwyn Hall lit only by flickering candles. The Latin atmosphere will weave its magical influence upon you to ensure you have an unforgettably enjoyable evening. Tickets: Box Office:

£10 standard, £8 concessions Grand Theatre 01792 475715

Swansea Philharmonic Choir Requiem - Giuseppe Verdi Saturday 6th December 7.30pm Conductor Soprano Mezzo Soprano Tenor Bass

Clive John Amanda Echalaz Fiona Kimm James Edwards Paul Reeves

Accompanied by the Chamber Orchestra of Wales, Swansea Philharmonic Choir performs Verdi's Requiem which has continued to thrill and captivate audiences since its first performance in 1874. In this majestic and powerful work Verdi provides dramatic contrast through the use of emotional and moving passages which range from the tender and lyrical to the forceful and terrifying climaxes of the Dies Irae. Tickets: Box Office: 18

£15, £12, £10 Grand Theatre 01792 475715

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:30

Page 19

Digwyddiadau misoedd Tachwedd a Rhagfyr Cyngerdd yng Ngolau Cannwyll Nos Sul 30 Tachwedd 7.30pm Gadewch i ni eich tywys o'r gaeaf Prydeinig hwn i heulwen yr Eidal lle gallwch ddychmygu eich hun yn eistedd yn eich hoff sgwâr yn gwylio'r byd, yn yfed gwydraid o win gwyn oer, gyda rhaglen o "ffefrynnau Eidalaidd yng ngolau cannwyll", wedi'u perfformio gan Gerddorfa Siambr Cymru. Ceir cerddoriaeth gan Verdi, Rossini, Albinoni, Vivaldi a chyfansoddwyr nodedig eraill yn lleoliad hudolus Neuadd Brangwyn, a'r cyfan yng ngolau cannwyll. Bydd effaith yr awyrgylch Lladinaidd hudolus yn sicrhau y byddwch yn cael noson hynod ddymunol a bythgofiadwy. Tocynnau: £10 safonol, £8 consesiynau Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715

Côr Ffilharmonig Abertawe Requiem - Giuseppe Verdi Nos Sadwrn 6 Rhagfyr 2008 7.30pm Arweinydd Soprano Mezzo Soprano Tenor Bas

Clive John Amanda Echalaz Fiona Kimm James Edwards Paul Reeves

Bydd Cerddorfa Siambr Cymru yn cyfeilio i'r côr, ac mae'n bleser gan Gôr Ffilharmonig Abertawe berfformio Requiem Verdi, sydd wedi parhau i wefreiddio a swyno cynulleidfaoedd ers ei berfformiad cyntaf ym 1874. Yn y gwaith gogoneddus a phwerus hwn, mae Verdi'n darparu cyferbyniad dramatig drwy ddefnyddio rhannau emosiynol a theimladwy sy'n amrywio o dyner a thelynegol i uchafbwyntiau pwerus ac arswydus y Dies Irae. Tocynnau: £15, £12, £10 Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715 Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

19


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:30

Page 20

December Events Brangwyn Christmas Party Friday 12 December 8.00pm Join us here at the Brangwyn Hall for a festive night of fine dining and spectacular entertainment. The evening’s menu has been specially selected by our Head Chef who has a wealth of experience in devising menus for prestigious occasions. Tickets:

Box Office:

£32.00 per head inclusive of food and entertainment. A non-refundable deposit of £10.00 per person will be required on booking and the balance payable 14 days before the event. (01792) 635253

BBC NOW Concert Music for Christmas Saturday 13 December 7.30pm Conductor Piano

Grant Llewellyn Boris Giltburg

Humperdinck Rachmaninov Tchaikovsky

Prelude, Hansel and Gretel Piano Concerto No. 2 Symphony No. 1 (Winter Daydreams)

A Christmas concert full of Russian warmth and seasonal magic. Come and celebrate the festive season with us! Tickets: Box Office:

20

£11 - £14 Grand Theatre 01792 475715

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:30

Page 21

Digwyddiadau Rhagfyr Parti Nadolig y Brangwyn Nos Wener 12 Rhagfyr 8.00pm Ymunwch â ni yma yn Neuadd Brangwyn am noson dymhorol o fwyd coeth ac adloniant syfrdanol. Dewiswyd bwydlen y noson yn arbennig gan ein Prif Gogydd sydd â phrofiad helaeth o greu bwydlenni ar gyfer achlysuron mawreddog. Tickets:

Swyddfa Docynnau:

£32.00 y pen gan gynnwys bwyd ac adloniant. Bydd angen blaendal o £10.00 y person na ellir ei ad-dalu wrth archebu a bydd angen talu'r gweddill 14 diwrnod cyn y digwyddiad. (01792) 635253

Cyngerdd BBC NOW Cerddoriaeth ar gyfer y Nadolig Nos Sadwrn 13 Rhagfyr 7.30pm Arweinydd Piano

Grant Llewellyn Boris Giltburg

Preliwd Rachmaninov Tchaikovsky

Prelude, Hansel a Gretel Concerto Rh. 2 i'r Piano Symffoni Rh. 1 (Synfyfyrio'r Gaeaf)

Cyngerdd Nadolig sy'n llawn cynhesrwydd Rwsiaidd a hud y tymor. Dewch i ddathlu tymor yr ŵyl gyda ni! Tocynnau:

£11 - £14

Swyddfa Docynnau:

Theatr y Grand 01792 475715

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

21


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:30

Page 22

December Events Dunvant Male Voice Choir Annual Christmas Concert Friday 19 December 7.30pm Compere Guest Artist Choir Music Director Music Director Ariosa Singers Tickets: Box Office:

David Vaughan Ariosa Singers Jonathan Rogers Penny Ryan

£10, £8 & £6 (01792) 873438 Eric Jones

‘Messiah’ featuring Morriston Tabernacle Choir Saturday 20 December 7.00pm Soprano Alto Tenor Bass

Claire Watkins Antonia Sotgiu Richard Allen Martin Lloyd

Tickets: Box Office:

£12 (£10 concessions, children half price) Grand Theatre 01792 475715

Salvation Army Carol Concert Sunday 21 December 3pm and 7pm Join us for a feast of Christmas music plus traditional carols that everyone loves with The Salvation Army Band Songsters and special guests Morriston Rugby Football Club Male Voice Choir. A collection will be made in aid of the Lord Mayor’s Charities. Tickets: Box Office:

22

Free Grand Theatre 01792 475715

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:31

Page 23

Digwyddiadau Rhagfyr Côr Meibion Dyfnant Cyngerdd Nadolig Flynyddol Nos Wener 19 Rhagfyr 7.30pm Cyflwynydd Artist Gwadd Cyfarwyddwr Cerddoriaeth y Côr Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Cantorion Ariosa

David Vaughan Ariosa Singers Jonathan Rogers Penny Ryan

Tocynnau: £10, £8 a £6 Swyddfa Docynnau: (01792) 873438 Eric Jones

Y Meseia gyda Chôr Tabernacl Treforys Nos Sadwrn 20 Rhagfyr 7pm Soprano Alto Tenor Bas

Claire Watkins Antonia Sotgiu Richard Allen Martin Lloyd

Tocynnau: £12 (£10 consesiynau, plant hanner pris) Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715

Cyngerdd Garolau Byddin yr Iachawdwriaeth Dydd Sul 21 Rhagfyr 3pm a 7pm Ymunwch â ni am wledd o gerddoriaeth Nadoligaidd a hoff garolau traddodiadol pawb gyda Chantorion Byddin yr Iachawdwriaeth a'r gwesteion arbennig, Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys. Bydd casgliad yn cael ei gynnal ar gyfer Apêl yr Arglwydd Faer. Tocynnau: Am ddim Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715 Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

23


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:31

Page 24

December & January Events Christmas by Candlelight Tuesday 23 December 7.30pm Come and join us for this annual popular event featuring Christmas favourites, carols and traditional melodies introduced and conducted by Alwyn Humphries. With minced pies and mulled wine, this is the best possible start for the festive season. Tickets: £10 standard, £8 concessions Box Office: Grand Theatre 01792 475715

BBC NOW Concert A New Year Celebration Thursday 1 January 7.30pm Conductor Violin

Andrea Quinn Tasmin Little

Strauss II Dvorak Sarasate Liszt Suppe Strauss II Helmesberger Strauss II Strauss II Strauss II

Overture, The Gypsy Baron Romance Zigeunerweisen Hungarian Rhapsody No 1 Overture, Morning, Noon & Night in Vienna Waltz, Morning Papers Polka, Dance of the Elves Waltz, Roses from the South Perpetuum mobile Tales from Vienna Woods

A New Year Celebration with sparkling old favourites from Vienna’s Golden Age. Come and celebrate the festive season with us! Tickets: Box Office: 24

£11 - £14 Grand Theatre 01792 475715 or BBC NOW hotline 0800 052 1812

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:31

Page 25

Digwyddiadau misoedd Rhagfyr a Ionawr Y Nadolig yng Ngolau Cannwyll Nos Fawrth 23 Rhagfyr 7.30pm Dewch i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad blynyddol poblogaidd hwn sy'n cynnwys ffefrynnau'r Nadolig, carolau ac alawon traddodiadol, wedi’u cyflwyno a'u harwain gan Alwyn Humphries. Gyda mins peis a gwin cynnes, dyma'r dechrau gorau posib i dymor yr wˆ yl. Tocynnau: £10 safonol, £8 consesiynau Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715

BBC NOW Concert A New Year Celebration Thursday 1 January 7.30pm Arweinydd Ffidil

Andrea Quinn Tasmin Little

Strauss II Dvorak Sarasate Liszt Suppe Strauss II Helmesberger Strauss II Strauss II Strauss II

Agorawd, The Gipsy Baron Romance Zigeunerweisen Rhapsodi Hwngaraidd Rh. 1 Agorawd, Morning, Noon & Night in Vienna Walts, Morning Papers Polca, Dance of the Elves Walts, Roses from the South Perpetuum mobile Tales from Vienna Woods

Dathliad i'r Flwyddyn Newydd gyda hen ffefrynnau nodedig o Oes Aur Fienna. Dewch i ddathlu tymor yr wˆyl gyda ni! Tocynnau: £11 - £14 Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715 nue Llinell archebu BBC NOW 0800 052 1812 Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

25


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:31

Page 26

January Events Abertawe Festival of Young Musicians Saturday 24 – Tuesday 27 January Come along and enjoy a performance by the Abertawe Festival of Young Musicians. Tickets: TBC Box Office: Grand Theatre 01792 475715

Royal Welsh Agricultural Society Grand Concert Saturday 31 January 7.15pm The West Glamorgan Royal Welsh Fundraising Committee presents: Grand Concert with Pontarddulais and Llanelli Male Voice Choirs plus artists. Registered charity number: 251232 Tickets: Bookings:

£16 & £14 Cliff Howell on (01792) 232440 or Richard Verge on (01792) 390072

Looking for the perfect present? Find a unique gift at www.dylan-thomas-books.com, from DVDs and CDs of Dylan’s work, to beautiful posters of Fern Hill and Do Not Go Gentle.

26

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:31

Page 27

Digwyddiadau Ionawr Gwˆ yl Cerddorion Ifanc Abertawe Nos Sadwrn 24 – nos Fawrth 27 Ionawr ˆ yl Cerddorion Dewch yn llu a mwynhewch berfformiad gan W Ifanc Abertawe. Tocynnau: I'w gadarnhau Swyddfa Docynnau: Theatr y Grand 01792 475715

Cyngerdd Fawr Cymdeithas Amaethyddol y Sioe Frenhinol Nos Sadwrn 31 Ionawr 7.15pm Mae Pwyllgor Codi Arian Gorllewin Morgannwg y Sioe Frenhinol yn cyflwyno: Cyngerdd Fawr gyda Chorau Meibion Pontarddulais a Llanelli ynghyd â pherfformwyr eraill. Elusen Cofrestredig: 251232 Tocynnau: I gadw Lle:

£16 a £14 Cliff Howell ar (01792) 232440 neu Richard Verge ar (01792) 390072

Ydych chi’n edrych am yr anrheg berffaith? Dewch o hyd i anrheg unigryw yn www.dylan-thomas-books.com, o DVDs a CDs o waith Dylan, i bosteri prydferth o ‘Fern Hill’ a ‘Do Not Go Gentle’.

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

27


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:32

Page 28

Conferences, Weddings and Functions

A great venue for any function, conference, seminar, exhibition, party or wedding. With seating available for up to 1070 theatre style, and 500 at tables, the room can be transformed into a spectacular venue for that special occasion. There is a fully licensed bar adjacent to the main hall which is licensed until 1.00am Contact Tracy Ellicott on 01792 635432 for finding a venue with a difference. Look forward to seeing you soon!

28

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:32

Page 29

Cynadleddau, Priodasau a Digwyddiadau

Lleoliad gwych i unrhyw ddigwyddiad, gynhadledd, seminar, arddangosfa, parti neu briodas. Gyda lle i hyd at 1070 o bobl i eistedd arddull theatr, a 500 wrth fyrddau, gall yr ystafell drawsnewid i ystafell ysblennydd ar gyfer achlysur arbennig. Mae bar trwydded lawn gyferbyn â’r brif neuadd a all fod ar agor tan 1.00am. Cysylltwch â Tracy Ellicott ar 01792 635432 er mwyn darganfod lleoliad gwahanol iawn. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

29


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:32

Page 30

Location Brangwyn Hall Guildhall, Swansea SA1 4PE Box Office: 01792 475715 For further information regarding forthcoming events, please ring 01792 635432 E-mail: brangwyn.hall@swansea.gov.uk There is full disabled access to the Brangwyn Hall. For your convenience, please inform the venue if you are attending a function. Parking available. Coffee/Tea available at the Bar Fully licenced bar

ALL INFORMATION CORRECT AT TIME OF GOING TO PRINT If you require this brochure in a different format please contact Marketing Services on 01792 635478 30

www.swansea.gov.uk/brangwynhall


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

09:32

Page 31

Lleoliad Neuadd Brangwyn Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE Swyddfa Docynnau: 01792 475715 Am unrhyw wybodaeth bellach yngl킹n 창 digwyddiau i ddod, ffoniwch y swyddfa ar 01792 635432. E-bost: brangwyn.hall@swansea.gov.uk Mae mynedfa i Neuadd y Brangwyn ar gyfer pobl ag anabledd. Er hwylustod i chi, hysbyswch y lleoliad os ydych yn mynychu cyngerdd. Parcio ar gael. Mae te a choffi ar gael yn y Bar Bar 창 thrwydded lawn

YR HOLL WYBODAETH YN GYWIR ADEG ARGRAFFU Os oes angen y llyfryn hwn arnoch mewn fformat arall, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnata ar 01792 635478 Box Office ~ Swyddfa Tocynnau: 01792 475715

31


20004-08 Brangwyn Programme:Layout 4

29/8/08

10:09

Page 32

Not to be missed… London Symphony Orchestra

4th October

BBC National Orchestra of Wales

10th October

Estonian National Male Choir & BBC National Orchestra of Wales

15th October

A Family Halloween Night Out

31st October

Candlelight Concert

30th November

‘Messiah’ featuring Morriston Tabernacle Choir

20th December

Christmas by Candlelight

23rd December

BBC NOW Concert, A New Year Celebration

1st January

If you’d like to keep up to date on events happening in Swansea via e-mail or text, why not subscribe to the My Swansea free mailing list? Simply go to www.myswansea.com you can unsubscribe at any time.

Cerddorfa Symffoni Llundain

4 Hydref

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

10 Hydref

Côr Meibion cenedlaethol Estonia a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

15 Hydref

Nos Galan Gaeaf i’r Teulu

31 Hydref

Cyngerdd Golau Cannwyll

30 Tachwedd

‘Messiah’, gyda Chôr Tabernacl Treforys

20 Rhagfyr

Nadolig yng ngolau cannwyll

23 Rhagfyr

Cyngerdd NOW BBC, Dathliad y Flwyddyn Newydd

1 Ionawr

Os hoffech dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau yn Abertawe drwy e-bost neu neges destun, beth am danysgrifio i restr bostio Fy Abertawe am ddim? Ewch i www.myswansea.com gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg

20004-08 Designprint

Ddim i’w golli…

Brangwyn Hall, Swansea - Autumn / Winter 2008  
Brangwyn Hall, Swansea - Autumn / Winter 2008  

This edition of the Brangwyn Hall brochure covers the Autumn and Winter concerts and events, including all the Christmas fun.