Page 1

Cynhwysion Ansawdd Uchel a baratowyd ynffres Mae ein bwydlenni yn cael eu diweddaru'n gyson ac yn cael eu paratoi'n ffres gan ein arlwywyr profiadol sy'n defnyddio dim ond y cynhwysion o'r ansawdd uchaf. Rydym yn dewis ein cyflenwyr yn ofalus a defnyddiwn gynhyrchion o ffynonellau Prydeinig ac wyau buarth fel y gallwch fod yn sicr fod eich plentyn yn derbyn dim ond y gorau o ran ansawdd ac amrywiaeth. Mae ein bwydlenni yn seiliedig ar fwydydd ffres sy'n defnyddio llai o fraster, llai o halen a llai o siwgr. Rydym yn annog mwy o ffibr mewn diet y plentyn. Dewisiadau iach Bob dydd mae dewis o prydiau cartref. Mae pob bwydlen yn cael eu cydbwyso yn dda gyda protein, carbohydradau, llysiau a salad ac yna dewis o bwdinau cartref, basged bara a Sudd ffres wedi dwrhau

IS DEWRT SM A

• • • •

Nol i`r Ysgol

t r A M s s i Dew AM £1.95c

Cymorth i Ddysgu Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos y gall pryd da, iach amser cinio helpu i wella sylw ac ymateb disgyblion yn ystod gwersi prynhawn. Deiet Cytbwys Rydym yn credu'n gryf bod pob plentyn yn haeddu'r deiet iach, cytbwys. Mae pryd o fwyd wedi baratoi'n ffres yn yr ysgol yn helpu i gyflawni hyn. Mae bar Salad yn parhau i fod yn boblogaidd Mae bariau salad yn profi eu bod mor boblogaidd ag erioed gyda ein cwsmeriaid. Mae pob un o'n hysgolion yn awr yn gallu cynnig amrywiaeth eang o eitemau salad ffres bob dydd. Maent yn ffordd wych i ychwanegu pump-bob-dydd i ddeiet eich plentyn! Wrth iddynt helpu eu hunain, mae plant yn cymryd yr hyn maent yn ei hoffi fel eu bod yn fwy tebygol o fwyta pryd o fwyd cyflawn.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01792 636207 neu ewch i www.swansea.gov.uk


Pris y Fwydlen £1.95 y dydd - Bwydlen wythnosol yn cychwyn 2il Medi, 23ain Medi, 14eg Hyd, 11eg Tach , 2il Rhag 2013 ,6ed Ion 2014. Annwyl Rieni Croeso i Fwydlen Hydref / Gaeaf, gan obeithio y bydd ein holl gwsmeriaid yn ei mwynhau dros y misoedd nesaf. Rydym yn cymryd y cyfrifoldeb o fwydo plant ysgol yn dda o ddifrif. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod gennym dimau arlwyo medrus yn cynhyrchu bwyd maethlon blasus mewn ceginau ysgolion ar draws y Sir. Oeddech chi'n gwybod? • Rydym paratoi ein holl brydau bwyd yn ffres bob dydd - nid ydym yn defnyddio 'sbarion' ac nid ydym yn ail-wresogi ein prydau • Mae pob un o'n prydau yn cydymffurfio â Safonau Maeth y Llywodraeth • Cynnigir i bob disgibl ddigonedd o lysiau a saladau • Mae dros 80% o'n Llysiau, Salad a Ffrwythau yn dod yn lleol neu Brydain. • Mae ein holl wyau buarth ac Ansawdd Llew BEIC • Mae llawer o'r cynhyrchion cig a dofednod a ddefnyddiwn yn achrededig y Tractor Coch Hoffwn eich sicrhau bod gennym arferion prynu bwyd cadarn iawn ar waith sy'n ein cynorthwyo i gael hyder llwyr yn ein cadwyn gyflenwi, gan ganiatáu i chi fel rhieni y sicrwydd bod ein prydau ysgol yn ddiogel, yn faethlon ac yn flasus. Yr eiddoch yn gywir, Bet Jenkins Pennaeth Gwasanaeth

LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Pizza caws a tomato neu Cig porc sur a melys

Cyrri cyw iar Frikadellen

Sbaghetti Bolognese Taten Bob Caws a ffa pob

Cig Eidion wedi Rhostio neu Pastai y bwythyn

Tameidiau Samwn mewn briwsion Neu Selsig

Pys a Corn Melys Salad Llysiau

Brocoli a moron Salad Llysiau

Ffa gwyrdd neu ffa pob Salad Llysiau

Moron a sweden Salad Llysiau

Pys a corn melys neu ffa pob Salad Ffres

Tatws pob /pasta Basged Bara

Taten Pôb neu hufennog Reis Basged Bara

Tatws Pôb a pasta Basged Bara

Tatws Rhost a Hufennog Grefi Basged Bara

Sglodion Trwchws Tatws Pôb Basged Bara

Teisen Siocled a cwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Jeli ffrwythau a yogwrt Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Teisen afal a Chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Hufen ia a salad ffrwyth Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Cwci Creision Yd Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd - Bwydlen wythnosol yn cychwyn – 9ed Medi, 30ain Medi, 21ain Hyd, 18ed Tach, 9ed Rhag 2013, 13eg Ion 2014 LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Bwrger Twrci mewn rol bara Tameidiau Samwn mewn rol bara

Cyrri Korma cyw iar Pastai bwythyn a grefi

Pizza Caws a Tomato Sbaghetti Bolognese

Porc Rhosta saws afal Pastai Cyw Iar

Bys Pysgodyn enfawr Selsig a wy

Ffa pob a Pys Salad Llysiau

Broccoli a moron Salad Llysiau

Pys neu corn melys. Salad Llysiau

Moron a broccoli ffres Salad Llysiau

Ffa pob / Corn Melys Salad Llysiau

Tatws, wedi berwi Tatws Pôb a Pasta Basged Bara

Taten bob a hufennog, Reis, Bara Basged Bara

Tatws newydd Basged Bara

Tatws Rhost a Hufennog Tatws Pôb grefi Basged Bara

Sglodion Tatws Tatws Pôb Basged Bara

Mwffin Frwyth a siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Jeli a hufen ia siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Teisen oren a chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Hufen ia iogwrt blas mefus , Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Mwffin crispen yd a chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd - Bwydlen wythnosol yn cychwyn --- 15ed Ebrill, 6ed Mai , 3ydd Mehefin , 24 ain Mehefin ,15ed Gorffenaf 2013 LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Selsig wedi pobi Lasagne

Cyrri Cig porc Pizza Hawaii

Ffiled Cyw iar wedi rostio Peli porc

Cig Twrci wedi rhostio Gamwn ham wedi ferwi

Bysedd pysgodyn Pasta cyw Iar

Corn melys neu ffa pob Salad Llysiau

Pys a Brocoli Salad Llysiau

Ffa Gwyrdd neu Moron Salad Llysiau

Pys a broccoli Salad Llysiau

Ffa pob. neu corn melys Salad Llysiau

Tatws Hufennog Tatws Pôb grefi Basged Bara

Tatws, Reis Bara nann

Pasta Tatws Pôb/ newydd grefi Bara Basged

Tatws Rhost a Hufennog Tatws Pôb grefi Basged Bara

Sglodion Trwchus Tatws Pôb Basged Bara

Teisen Siocled a chwstard pinc Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Pice ar y man . Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Cacen roc blas oren a chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Pwdin yr Artic Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Cwcis Siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

ANNOGWN Y PLANT I DDEWIS UN EITEM O BOB ADRAN LLIW Mae dewis Llysfwytawr a Halal ar gael bob dydd yn ogystal ag unrhyw diet arbennig

Nol i'r Ysgol Dewis Smart  
Nol i'r Ysgol Dewis Smart  

Welsh version of the Captain Jack Primary School Meals Menu 2013/2014