Page 1

CANOLFAN DYLAN THOMAS

RHAGLEN yr Hydref 2013


CROESO Mae'n adeg gyffrous i Abertawe. Rydym ar fin dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn 2014, pan fydd amryw o unigolion a sefydliadau'n ymuno â ni ar gyfer y dathliadau. Bydd eleni'n gyfle gwych i greu gwaith newydd a rhoi llwyfan i awduron cyfoes. Mae'n mynd i fod yn antur fawr, ac rydym yn edrych ymlaen at gael eich cwmni! SWYDDFA DOCYNNAU:  01792 463980 Gallwch gadw lle ar-lein:  www.ticketsource.co.uk/ dylanthomas F Pris Llawn C Consesiynau PTL Pasbort i Hamdden 2

Nos Fercher, 25 Medi, 7.30pm

CAFFI GWYDDONIAETH Gweler www.swan.ac.uk/ science/swanseasciencecafe/ i gael manylion am siaradwr y mis hwn. Nos Fercher 23 Hydref, 7.30pm

RICHARD COBLEY ‘NANOTECHNOLOGY ARE WE THERE YET?’ Mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol Nos Fercher 27 Tachwedd 7.30pm

ROGER FALCONER ‘THE SEVERN BARRAGE’ Mynediad am ddim i bob digwyddiad Caffi Gwyddoniaeth Rhaglen yr Hydref


George S Kaufman

Emily Berry

Dydd Sadwrn 7 Medi, 1pm

Nos Iau 26 Medi 7.30pm

THEATR fluellen YN CYFLWYNO

POETS AT THE DTC GYDA

IF MEN PLAYED CARDS LIKE WOMEN GAN GEORGE S KAUFMAN’S

EMILY BERRY

Roedd George S Kaufman yn un o awduron comig gorau'r ugeinfed ganrif, yn gyfrifol am ddramâu enwog fel The Man Who Came To Dinner gan ddathlu sgriptiau ffilm ar gyfer The Marx Brothers, ymhlith eraill. Mae ei ddychan gwych, If Men Played Cards Like Women, yn sylw doniol ar ystrydebau dynion/menywod. Mae holl gyflwyniadau Ffocws ar y Theatr yn gyflwyniadau sgript-mewn-llaw a bydd sgwrs am y dramodydd cyn y perfformiad.

Dear Boy yw cyflwyniad dramatig a dychmygol Emily Berry gan Faber. Mae'r cerddi llawn cymeriad, deallus a thywyll hyn yn archwilio bywydau sy'n cael eu byw mewn bydoedd anarferol, drwy gyfres o ymsonau medrus a hudolus. Mae'n cynnwys meic agored. TICKETS: F £4 C £2.80

PTL

£1.60

POB TOCYN: £5

www.dylanthomas.com

3


Nos Iau 3 Hydref, 7pm

Dydd Sadwrn 5 Hydref, 1pm

DIWRNOD BARDDONIAETH THEATR fluellen YN CYFLWYNO GWYN THOMAS CENEDLAETHOL: A CELEBRATION BARDDONIAETH YN ÔL Y I goffáu canmlwyddiant ei eni, byddwn GALW Noson o farddoniaeth sy'n cymryd ceisiadau! Bydd pedwar o feirdd Abertawe – Richard James Jones, Sarah Coles, Alan Kellermann ac Emily Vanderploeg - yn cymryd awgrymiadau gan y gynulleidfa ar thema Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol eleni, ‘dwˆ r’, a'i droi'n farddoniaeth. Mae'n noson lle mae ysgrifennu barddoniaeth yr un mor bwysig o ran y perfformiad a'r darllen.

yn dathlu gweithiau'r awdur o'r Cymer, Gwyn Thomas, gan gynnwys golygfeydd o'i brif ddramâu a darnau o'i farddoniaeth hynod graff. Mae holl gyflwyniadau Ffocws ar y Theatr yn gyflwyniadau sgript-mewnllaw a bydd sgwrs am y dramodydd cyn y perfformiad. POB TOCYN: £5

MYNEDIAD AM DDIM 4

Rhaglen yr Hydref


27 Hydref i 9 Tachwedd

Gw ˆ yl

Sue Hubbard

Nos Iau 17 Hydref, 7.30pm

POETS AT THE DTC GYDA

SUE HUBBARD Mae Sue Hubbard yn feirniad y celfyddydau, yn nofelydd, yn fardd, yn ddarlithydd ac yn ddarlledwr. Yn Gymrawd Hawthornden ac wedi ennill cystadleuaeth London Writers ddwywaith, hi oedd bardd celf gyhoeddus cyntaf y Gymdeithas Farddoniaeth a gomisiynwyd gan Gyngor y Celfyddydau a'r BFI i greu cerdd gelf fwyaf Llundain. Bydd hi'n darllen o'i chasgliad diweddaraf, The Forgetting and Remembering of Air (Salt). Mae'n cynnwys meic agored. TICKETS: F £4 C £2.80

PTL

£1.60

www.dylanthomas.com

Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys lansio comisiwn dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas gan Gillian Clarke; a Diwrnod Doctor Who, gan ddathlu hanner can mlynedd ers creu Doctor Who gyda sgyrsiau, digwyddiadau, gwesteion arbennig gan gynnwys Louise Jameson, gweithdai a Daleks. Byddwn yn cyflwyno noson ar y ddrama boblogaidd o Ddenmarc, The Killing, a fydd yn cynnwys dau o'r enwogion sy'n ysgrifennu amdano, y nofelydd trosedd a dirgelwch David Hewson ac Emma Kennedy, awdur y llyfr The Killing Handbook. Bydd Fluellen yn cynnig rhagflas o'u cynhyrchiad Rebecca’s Daughters, bydd John Goodby yn trafod ei astudiaeth feirniadol newydd o farddoniaeth Dylan, a cheir darlleniadau o waith Dylan yn ei hen dafarn leol The Uplands Tavern. A pheidiwch ˆ yl â cholli digwyddiad arbennig pan fydd yr W a'r Bluestocking Lounge yn dod ynghyd i gyflwyno ‘Wordy Shapes of Women’: noson pan fydd dawnsio bwrlesg yn gwrthdaro â barddoniaeth Dylan. Mae'r rhaglen lawn ar gael yn www.dylanthomas.com 5


Howard Brenton

Nos Iau 28 Tachwedd 7.30pm

POETS AT THE DTC GYDA

JANE YEH

Dydd Sadwrn 23 Tachwedd, 1pm

THEATR fluellen YN CYFLWYNO

THE SALIVA MILKSHAKE GAN HOWARD BRENTON Profodd Howard Brenton ei fod yn un o hoelion wyth byd gwleidyddol y theatr ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. Mae The Saliva Milkshake yn ddrama bwerus sy'n procio'r cof am derfysgaeth a thynged person deallus rhyddfrydol sy'n cael ei ddal yn y croesdanio. Mae holl gyflwyniadau Ffocws ar y Theatr yn gyflwyniadau sgript-mewn-llaw a bydd sgwrs am y dramodydd cyn y perfformiad. POB TOCYN: £5

6

Ganed Jane Yeh yn America ac fe'i haddysgwyd yn Harvard, Iowa, a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion. Cyrhaeddodd ei chasgliad cyntaf, Marabou (Carcanet, 2005), y rhestr fer ar gyfer gwobrau barddoniaeth Whitbread, Forward, ac Aldeburgh. Cyhoeddwyd ei chasgliad diweddaraf, The Ninjas, gan Carcanet in 2012. Mae ei cherddi wedi ymddangos yn The Guardian, The Independent on Sunday, The Nation, a chylchgronau eraill, yn ogystal â mewn detholiadau gan gynnwys The Best British Poetry a The Forward Book of Poetry. Mae'n feirniad yng Nghystadleuaeth Barddoniaeth Genedlaethol eleni ac mae'n darlithio mewn ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Kingston. Mae'n cynnwys meic agored. PRIS LLAWN: F £4 C £2.80

PTL

£1.60

Rhaglen yr Hydref


Dydd Iau, 12 Rhagfyr

CHRISTMAS IN WALES Bydd Cwmni Theatr Fluellen yn perfformio eu haddasiad o A Child’s Christmas In Wales gan Dylan Thomas, gyda Delyth Jenkins ar y delyn. Amser: tua 30 munud. POB TOCYN: £4 Nos Iau, 12 Rhagfyr, 7pm

CHRISTMAS IN WALES Dathliad hudol Cwmni Theatr Fluellen mewn geiriau a cherddoriaeth, o Nadoligau'r gorffennol a'r presennol, gyda pherfformiad cyflawn o'u haddasiad clodwiw o waith Dylan Thomas A Child’s Christmas In Wales, gyda Delyth Jenkins ar y delyn. PRIS LLAWN: F £6.50 C £4.50 sy'n cynnwys gwydraid o win twym neu sudd ffrwyth yn yr egwyl. www.dylanthomas.com

7


Nos Wener 13 Rhagfyr 5.00pm a 7.30pm

CAROL ANN DUFFY A GILLIAN CLARKE Ymunwch â ni am un o uchafbwyntiau'r flwyddyn pan fyddwn yn cyflwyno dau ddarlleniad gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke, a'r Bardd Llawryfog, Carol Ann Duffy. Gan fod y ddwy'n noddi Gwˆ yl 100 Dylan Thomas, mae hwn yn ddigwyddiad hyfryd i gloi 2013, ac edrych ymlaen at ganmlwyddiant Dylan yn 2014. PRIS LLAWN: F £12 C £9 Gillian Clarke

CANOLFAN DYLAN THOMAS

Carol Ann Duffy

SOMERSET PLACE, ABERTAWE SA1 1RR

01792 463980

www.dylanthomas.com

Diolchiadau: Llun o Sue Hubbard gan Derek Adams Llun o Jane Yeh gan StageShots Llundain Llun o Carol Ann Duffy gan Bernard Mitchell Lluniau o Gillian Clarke gan Adrian Pope Llun o Howard Brenton gan Eamonn McCabe

Cefnogir gan:

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y manylion yn y rhaglen hon yn gywir, ond mae Dinas a Sir Abertawe yn cadw’r hawl i newid rhan o’r rhaglen hon heb rybudd.

Canolfan Dylan Thomas - Rhaglen yr Hydref 2013  

Canolfan Dylan Thomas - Rhaglen yr Hydref 2013