Page 1

26068-10


Pris y Fwydlen £1.95 y dydd Bwydlen wythnosol yn cychwyn 22ain Ebrill, 13eg Mai, 10ed Mehefin 1af, 22 ain Gorffenaf 2013 LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Pizza caws a tomato Neu Cig porc sur a melys gyda nwdls Pys a Corn Melys Salad Llysiau Lletem Tatws nwdls Bara

Cyrri cyw iar Fikadellen Brocoli a moron Salad Llysiau Taten Pôb neu hufennog Reis Bara

Sbaghetti Bolognese Salad Caws a wy Ffa gwyrdd neu ffa pob Salad Llysiau

Cig Eidion wedi Rhostio neu Pastai y bugail Moron a bresych Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Taten Pôb Bara

Tameidiau Samwn mewn briwsion Neu Selsig Pys a corn melys neu ffa pob Salad Ffres Sglodion Trwchws Tatws Pôb Bara

Teisen Siocled a cwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Jeli ffrwythau a yogwrt Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Teisen paradwys a Chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Hufen ia a salad ffrwyth Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Cwci Creision Yd Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Tatws Pôb a pasta Bara

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd Bwydlen wythnosol yn cychwyn - 29ain Ebrill, 20ed Mai, 17ain Mehefin, 8ed Gorffenaf 2013 LLUN

MAWRTH

Pizza Caws a Tomato Sbaghetti Bolognese

Cyrri Korma cyw iar Salad Cyw iar

Moron a Pys Salad Llysiau Tatws, wedi berwi Tatws Pôb a Pasta, Bara

Broccolli a moron Salad Llysiau Taten bob , pasta Reis, Bara

Mwffin Frwyth a siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Jeli a hufen ia siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

MERCHER Bwrger Twrci mewn rol bara Tameidiau Samwn mewn rol bara Gyda salad gwyrdd Cylchau sbagetti mewn saws tomato, Salad Llysiau

IAU

GWENER

Moron a broccoli ffres Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Tatws Pôb grefi, Bara

Bys Pysgodyn enfawr Brecwast drwy`r dydd, bacwn, selsig a wy Ffa pob Corn Melys, Salad Llysiau Sglodion Tatws Tatws Pôb, Bara

Teisen oren a chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Hufen ia iogwrt blas mefus, Caws a Bisgedi

Sgonen gyda ffrwyth a hufen Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Tatws wedi ffrio

Porc Rhosta saws afal Pastai Bugail a grefi

Pris y Fwydlen £1.95 y dydd Bwydlen wythnosol yn cychwyn - 15ed Ebrill, 6ed Mai, 3ydd Mehefin, 24 ain Mehefin, 15ed Gorffenaf 2013 LLUN

MAWRTH

MERCHER

IAU

GWENER

Selsig wedi pobi, Ffiled Cyw iar wedi rostio i`w weini yn boeth neu oer Pys neu ffa pob Salad Llysiau Tatws Hufennog Tatws Pôb grefi Bara Teisen Siocled a chwstard pinc Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Cyrri Cig porc Pizza Hawaii India -corn a Brocoli Salad Llysiau

Pice ar y man Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Gamwn ham wedi ferwi gyda salad gwyrdd, Lasagne Llysiau cymysg Salad Llysiau Pasta Tatws Pôb/ newydd Bara Cacen roc blas oren a chwstard Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Cig Twrci wedi rhostio Pasta cyw Iar Pys a Moron Salad Llysiau Tatws Rhost a Hufennog Tatws Pôb grefi Bara Pwdin yr Artic Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Bysedd pysgodyn Peli porc (5) Ffa pob, neu Pys Salad Llysiau Sglodion Trwchus Tatws Pôb Bara Cwcis Siocled Ffrwyth, Caws a Bisgedi

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Llaeth, Dŵr a Dŵr Ffrwyth

Tatws, Reis Bara nann

ANNOGWN Y PLANT I DDEWIS UN EITEM O BOB ADRAN LLIW Mae dewis Llysfwytawr a Halal ar gael bob dydd yn ogystal ag unrhyw diet arbennig

Byddwch yn alluog bwytwch yn Iachus  

primary school meals menu in welsh

Byddwch yn alluog bwytwch yn Iachus  

primary school meals menu in welsh