Page 1

Rhaglen Ddigwyddiadau 2013 www.abertawe.gov.uk/brangwynhall


Calendr

Dyddiad i’w gadarnhau, 11am – 4pm

Ionawr 1

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Chwefror 1–6 15 17 22

Gw ˆ yl Cerddorion Ifanc Abertawe Rhydian Ffair Briodasau Genedlaethol Cymru Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Mawrth 8 9 16 & 17 28

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Moliant Brangwyn Cystadleuaeth Ranbarthol Bandiau Pres Cymru Ensembles Ieuenctid Gorllewin Morgannwg

Ebrill 4–6 13 19 25 27

Gw ˆ yl Cwrw a Seidr Bae Abertawe Cyngerdd Blynyddol Côr Orffews Treforys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Cyngerdd Ymddiriedolaeth Vera Smart Côr Ffilharmonig Abertawe

Sioe Proms Cymru Ffair proms gyntaf Cymru lle caiff eich breuddwydion eu gwireddu gyda sachau anrhegion a sioeau ffasiwn hyfryd hefyd! Bydd y dyddiad yn cael ei gadarnhau. Ewch i’r wefan isod am fanylion. Tocynnau: £3 wrth brynu tocyn ar y wefan neu wrth y drws. www.welshprom show.co.uk

1 Ionawr, 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Bydd Rebecca Evans, y soprano hudolus, yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC am barti a fydd yn dechrau’r Flwyddyn Newydd mewn ffordd gyffrous tu hwnt! Arweinydd Tecwyn Evans Soprano Rebecca Evans Tocynnau: £15.50 – £12.50 01792 475715 neu 0800 052 1812 bbc.co.uk/now

Mai 3 4 31

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Cyngerdd Gala Tyˆ Hafan Cerys Matthews – yn fyw!

Mehefin 7

2

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Neuadd Brangwyn

Rhaglen ddigwyddiadau

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Neuadd Brangwyn

3


1 – 6 Chwefror

15 Chwefror, 7.30pm

17 Chwefror, 11am – 4pm

Gw ˆ yl Cerddorion Ifanc Abertawe

Rhydian

Ffair Briodasau Genedlaethol Cymru

Mae lleoedd ar gael mewn gweithdai i bobl ifanc sy’n chwarae offerynnau llinynnol, chwyth a sacsoffon o bob oed a gallu. 01792 361863 www.afymswansea.co.uk penelopecbdavies @gmail.com

Ers ei lwyddiant ar yr X-Factor, mae Rhydian Roberts wedi ymddangos yng Ngwobrau Clasurol y Brits yn Neuadd Frenhinol Albert yn Llundain a bu’n teithio o amgylch y DU yn ymddangos yn y sioeau ‘War of the Worlds’, ‘Grease’ a ‘We Will Rock You’. Bydd ei daith o amgylch y DU yn 2013 yn gwerthu pob tocyn, felly prynwch eich tocynnau’n gynnar.

Os ydych yn priodi, rhaid i chi ddod i’r digwyddiad hwn! Gyda mwy na 100 o stondinau, sioeau ffasiwn syfrdanol, dillad dylunwyr a llawer mwy. Tocynnau: Mynediad am ddim (does dim angen cadw lle) www.welshwedding fayre.co.uk

Tocynnau: £22.50 01792 637300

22 Chwefror, 7.30pm (Perfformiad cyn y cyngerdd, 6.45pm) Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Bydd François-Xavier Roth yn arwain Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC am noson o gerddoriaeth gan Tchaikovsky a Bartók. Tchaikovsky Agorawd Ffantasi Romeo a Juliet Bartók Concerto i’r Piano Rhif 2 Tchaikovsky Symffoni Rhif 4 Arweinydd François-Xavier Roth Piano Jean-Frédéric Neuburger Tocynnau: £15.50 – £12.50 01792 475715 / 0800 052 1812

www.abertawe.gov.uk/ brangwynhall

bbc.co.uk/now 4

Neuadd Brangwyn

Rhaglen ddigwyddiadau

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Neuadd Brangwyn

5


8 Mawrth, 7.30pm

9 Mawrth, 6.30pm

16 ac 17 Mawrth, 10.00am

28 Mawrth, 7.15pm

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Moliant Brangwyn

Cystadleuaeth Ranbarthol Bandiau Pres Cymru

Ensembles Ieuenctid Gorllewin Morgannwg

Bydd John Lill, un o hoff bianyddion Prydain, yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar gyfer Concerto i’r Piano Schumann. Schumann Concerto i’r Piano Elgar Symffoni Rhif 1 Arweinydd Jac van Steen Piano John Lill

Dewch i ymuno â Chôr Meibion Gospel Abertawe yn eu cyngerdd mis Mawrth blynyddol o foliant ac addoli. Tocynnau: Mynediad am ddim (Dim tocynnau ymlaen llaw) 01639 891734

Tocynnau: £15.50 – £12.50

Dyma gyfle i weld a chlywed bandiau pres Cymru yn cystadlu i fynd i rownd derfynol Pencampwriaethau Band Pres Cenedlaethol Prydain Fawr. Mae tocynnau ar gael wrth y drws ar ddiwrnod y digwyddiad. (Ni allwch brynu tocynnau ymlaen llaw)

Mae’r cyngerdd blynyddol hwn yn dathlu cyflawniadau Cerddorfa Hyfforddi, Band Pres Ieuenctid, Cerddorfa Chwyth, Cerddorfa Linynnol a Cherddorfa Ieuenctid Gorllewin Morgannwg. Tocynnau: £5, consesiynau £4 01792 846338

Tocynnau: £4

01792 475715 / 0800 052 1812

02920 704325 welshbrass.org.uk

bbc.co.uk/now

kapitol@btconnect.com

6

Neuadd Brangwyn

Rhaglen ddigwyddiadau

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Neuadd Brangwyn

7


4 – 6 Ebrill

13 Ebrill, 7.00pm

19 Ebrill, 7.30pm

25 Ebrill, 7.30pm

Gw ˆ yl Cwrw a Seidr Bae Abertawe

Cyngerdd Blynyddol Côr Orffews Treforys

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Yn ôl yn Neuadd Brangwyn am y 7fed flwyddyn, bydd Gwˆyl Gwrw CAMRA yn cynnig dros 100 o fathau o gwrw go iawn a thros 40 math o seidr a pherai. Bydd bandiau byw hefyd yn perfformio.

Bydd John Owen-Jones, y gwestai arbennig, sy’n adnabyddus am ei berfformiadau arobryn yn y West End a Broadway yn Les Misérables a The Phantom of the Opera, yn ymuno â’r côr am gyngerdd cofiadwy arall.

Mae Roberto Minczuk yn dychwelyd i Abertawe i arwain Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC mewn rhaglen sy’n cynnwys Lluniau mewn Arddangosfa gan Mussorgsky.

Cyngerdd Ymddiriedolaeth Vera Smart

Ar agor 5pm – 11pm ddydd Iau 4 Ebrill a 12 ganol dydd – 11pm ddydd Gwener 5 Ebrill a dydd Sadwrn 6 Ebrill. Ni chewch fynediad ar ôl 10pm. Rhaid bod yn 18+ oed i ddod i’r digwyddiad.

Tocynnau: £20, £17, £12 01792 637300 www.abertawe.gov.uk/ brangwynhall

Tocynnau: £5 neu £3 i aelodau CAMRA. Ar gael wrth y drws. Dim tocynnau ymlaen llaw. www.swansea camra.org.uk 8

Neuadd Brangwyn

Roussel Bacchus et Ariane Cyfres Rhif 2 Poulenc Concerto i’r Piano Mussorgsky (cerdd. Ravel) Lluniau mewn Arddangosfa Arweinydd Roberto Minczuk Piano Pascal Rogé

Cyfle unigryw i weld Ji Liu, y pianydd ifanc rhyfeddol, yn perfformio am y tro cyntaf yn Abertawe wrth iddo berfformio gwaith gan Rameau, Debussy, Beethoven, Chopin, Liszt a Saint-Saëns. Tocynnau: £12, mynediad am ddim i blant 15 oed neu’n iau. 01792 475715

Tocynnau: £15.50 – £12.50 01792 475715 / 0800 052 1812 bbc.co.uk/now

Rhaglen ddigwyddiadau

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Neuadd Brangwyn

9


27 Ebrill, 7.30pm

3 Mai, 7.30pm

4 Mai, 7.00pm

31 Mai, 7.30pm

Côr Ffilharmonig Abertawe

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Cyngerdd Gala Tˆy Hafan

Cerys Matthews – yn fyw!

Bydd y côr yn canu gweithiau clasurol yn ei gyngerdd blynyddol.

Bydd Daniel Hope, y feiolinydd Prydeinig cyffrous y mae ei berfformiadau’n cyfuno antur â rhyfeddod, perygl a barddoniaeth, yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Bydd y tenor Rhys Meirion a’r soprano Gwawr Edwards, dau o hoff gantorion Cymru, yn perfformio mewn noson gofiadwy o gerddoriaeth gyda Chantorion Ariosa i gefnogi Hosbis Plant Tˆy Hafan.

Ar ôl 20 mlynedd o ganu, cyfansoddi a phedair blynedd fel DJ ar orsaf arobryn BBC 6 Music, bydd Cerys yn perfformio gyda chriw o’r cerddorion mwyaf creadigol mewn set llawn cymeriad a straeon. Bydd rhaid i chi ddisgwyl yr annisgwyl a gallwch ganu os ydych yn dymuno gwneud hynny!

Orff Carmina Burana Poulenc Gloria Tocynnau: £15, £12, £10 01792 475715

Wagner Siegfried Idyll Korngold Concerto Feiolin Wagner Träume Schumann Symffoni Rhif 4 Arweinydd Thomas Søndergård Feiolin Daniel Hope Tocynnau: £15.50 – £12.50 01792 475715 / 0800 052 1812

Bydd sain Côr Meibion 150 o leisiau gyda chantorion Côr Meibion Dyfnant a Chôr newydd Dathlu Cwmtawe yn ymuno â’r artistiaid hyn. Tocynnau: £14.00 – £10.00 01792 637300

Tocynnau: £25.00, £20.00 01792 637300 www.abertawe.gov.uk/ brangwynhall

www.abertawe.gov.uk/ brangwynhall

bbc.co.uk/now 10

Neuadd Brangwyn

Rhaglen ddigwyddiadau

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Neuadd Brangwyn

11


7 Mehefin, 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Bydd Lara Melda, enillydd Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC, yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar gyfer Concerto Piano Rhif 3 Beethoven. Dvorˇák Othello, Agorawd Cyngerdd Beethoven Concerto i’r Piano Rhif 3 Brahms Symffoni Rhif 4 Arweinydd Christoph König Piano Lara Melda

Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol Er bydd Neuadd Brangwyn ar gau yn ystod gwaith cynnal a chadw hanfodol rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Gorffennaf 2014, bydd amrywiaeth o neuaddau ac ystafelloedd eraill yn Neuadd y Ddinas ar gael i’w llogi. Ffoniwch 01792 635432 am fwy o wybodaeth.

Priodasau

Cynadleddau

Neuadd Brangwyn yw’r lle perffaith i gynnal eich priodas gyda lle i hyd at 500 o westeion.

Os ydych chi am gynnal cynhadledd, diwrnod hyfforddi, gweithgareddau adeiladu tîm, arddangosfa neu adloniant corfforaethol, gallwn ddiwallu eich anghenion.

Wedi’i thrwyddedu ar gyfer priodasau a seremonïau sifil, mae’n cynnig dewis o fwydlenni at bob dant a chyllideb, gyda staff cyfeillgar a chymwynasgar a fydd yn sicrhau bod eich diwrnod arbennig yn berffaith. Mae croeso i chi gysylltu â ni a threfnu ymweliad i drafod eich cynlluniau ac edrych o gwmpas.

Tocynnau: £15.50 – £12.50

01792 635432

01792 475715 / 0800 052 1812

brangwyn.hall@ swansea.gov.uk

Rydym yn agos at ganol y ddinas ac mae gennym gysylltiadau cludiant da. Mae Neuadd Brangwyn yn cynnig lleoliad o safon mewn amgylchedd pleserus ac unigryw ger Bae Abertawe. 01792 635432 brangwyn.hall@ swansea.gov.uk

bbc.co.uk/now 12

Neuadd Brangwyn

Rhaglen ddigwyddiadau

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Neuadd Brangwyn

13


Sut i Gyrraedd Parcio Mae parcio cyfyngedig ar gael ar y stryd. Bws Ewch i www.traveline-cymru.info neu ffoniwch 0871 200 2233 i gael amserlenni a chyngor ar gyrraedd Neuadd Brangwyn ar y bws. Trên Ewch i www.arrivatrainswales.co.uk neu ffoniwch Train Tracker ar 0871 200 4950 i gael amserau trenau.

Cysylltu â ni Neuadd Brangwyn Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE. 01792 635432 brangwyn.hall@swansea.gov.uk Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg argraffu.

Os hoffech gael y llyfryn hwn mewn fformat gwahanol, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnata ar 01792 635478 twitter.com/my_swansea facebook.com/swanseaevents 14

Neuadd Brangwyn

Rhaglen ddigwyddiadau

Neuadd Brangwyn 2013  

Rhaglen Ddigwyddiadau Neuadd Brangwyn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you