Page 1


“het sliknest”magazine - uitgave van de “sportvereniging “slikkerveer” 35e JAARGANG NUMMER 21 MAANDAG 3 JUNI 2013 Bestuur Voorzitter / Algemene zaken Joop van Ettinger Oranjestraat 89 2983 HN Ridderkerk 06-24256218 j.vanettinger@svslikkerveer.nl

Secretaris / 2e Voorzitter Bart Melsert Bernhard Zweersstraat 13 2983 BA Ridderkerk Telefoon: 06-24775113 secretaris@svslikkerveer.nl

Penningmeester: Jos van Eerden Benedenrijweg 517 2987 VA Ridderkerk Telefoon: 0180-414910 van.eerden.meijburg@12move.nl

Voetbalzaken Ruud Naaijkens Kerkweg 95 2985 AN Ridderkerk Telefoon: 0180-429081 ruud@mu-cc.nl

Jeugdzaken: Hans Goedegebuur Chr. Mohrmannstraat 2 2984 XC Ridderkerk 06-10967951 hansgoedegebuur@gmail.com

Onderhoud: Ron Noorlander Erasmuslaan 58 2984 XH Ridderkerk 06-53251856 ron@frenoflex.nl

Commerciële Zaken Peter Plaizier P.C. Hoochstraat 3 2981 CN Ridderkerk 06-51262655 peterplaizier1@gmail.com

PR & Communicatie: Arjan ’t Jong Mauvestraat 6 3331 VJ Zwijndrecht 078-6127439 svslikkerveer@yahoo.com

Kantinezaken: Marco Schouten Van Alphenstraat 10 2985 BS Ridderkerk

Opgericht 7 oktober 1920 Koninklijk goedgekeurd 22 juli 1946 Relatienummer KNVB BB-DZ-61W Terrein : Kastanjelaan 28, 2982 CM Ridderkerk. Tel:0180-413045 Fax:415295 Postadres : Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk (voor alle correspondentie) Postbank : 555224 Rabobank: 35.54.78.242 tnv. Penningm. sv Slikkerveer E-mail: svslikkerveer@planet.nl Website: www.svslikkerveer.nl Wedstrijdsecretarissen Kl.Katerstraat 42, 2982 XG Ridderkerk Senioren 3-9 & Joop Stolk, veteranen Telefoon: 420404 Prinsenstr.21, 2983CG Ridderkerk Gilles Brandt, Telefoon: 414029. Junioren t/m vacature D-pupillen E-Pupillen t/m Jan Kuiper, Willemstraat 43, 2983 EN Ridderkerk Kabouters Telefoon: 06-42241374, jh.kuiper@svslikkerveer.nl Jeugdcommissie en hoofdtrainers jeugd Voorzitter:

Hans Goedegebuur Algemeen secretaris:

Marcel Kerssies

Activiteiten & Materiaal:

Andre Mars

Communicatie ZakenHoofdcoördinator:

Patrick Dizy

Jeugdcoördinator

Ernst-Jan Neeskens Toernooi secretaris

Christel Blaak Hoofd Jeugdopleiding: Richard Mank Hoofdtrainers A – Ernst-Jan Neeskens B - Jerrey Monkau C - Robin Westerman D - Erwin de Pee E – Patrick Bouwmeister F – Theo Jagt Kab – Mirjam de Hooge Meisjes – Erik Schoormans Autisten Mirjam de Hooge Keepers Ricardo Kieboom Scheidsrechterscoörd: Robbie Plaisier Verzorger Jeugd:

Trainer 1e elftal Trainer 2e elftal Trainer 3e elftal Verzorgers Sel:

06-10967951

vzjeugd@svslikkerveer.nl

tel: 06-34202311

secretarisjeugd@svslikkerveer.nl

tel: 06-51008900

andremars@upcmail.nl

tel: 06-55766553

patrickdizy@gmail.com

tel: 06-53415256

eneeskens@chello.nl

tel: 06-12038893

toernooien@svslikkerveer.nl

tel: 06-14219987 tel: 06-53415256 tel: 06-10427353

eneeskens@chello.nl jmonkau@swswelzijn.nl

tel: 06-18992747 robin_westerman@hotmail.com tel: 06-44850625 erwin.de.pee@postnl.nl tel: 06tel: 06m.jagt52@upcmail.nl tel: 06-81137506 kaboutersslikkerveer@hotmail.com tel: 06-24733620 erik@speelsgemak.nl tel: 06-81137506 autistenteamslikkerveer@hotmail.com tel: 06-10810841 tel: 06-25256875 Juan Fortes

robbie@apennootje.nl tel: 0180-618406

Trainers / verzorger senioren-selectie Richard Mank tel: 06-14219987 Danny Wijnstekers tel: 06T.van Gemeren tel: 06-54957328 Cees Opmeer tel: 0629621983 tel: 0180-410697 Bert Heeselaars

Pers en Publiciteit algemeen, website, magazine zie bestuurskolom opmaak advertenties arie@mu-cc.nl Programmablad e-mail: p.schop3@upcmail.nl tel: 0180-847071 Piet Schop mobiel: 06-24273070 fax: 0847419839 Archivaris Gerard L. Hagendijk Van Leeuwenhoekstraat 70 0180-421687 2984 EG Ridderkerk g.hagendijk@zonnet.nl Arjan ’t Jong Arie de Vries


Bestuursmededelingen Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering (voorjaarsvergadering) zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni a.s., aanvang 19:30 uur. De voorlopige agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

opening door de voorzitter mededelingen vaststelling notulen vorige vergadering (21 december 2012) mutaties bestuur  aftredend :  Jos van Eerden (demissionair penningmeester sinds november 2012)  Hans Goedegebuur (jeugdvoorzitter)  Peter Plaizier (bestuurslid commerciële zaken)  Bart Melsert (secretaris)  herkiesbaar voor 3 jaar :  Joop van Ettinger (voorzitter)  benoembaar voor 3 jaar :  Rob de Ruijter (penningmeester)  Marco Schouten (bestuurslid kantinezaken)  … (jeugdvoorzitter)  … (bestuurslid commerciële zaken)  … (secretaris) vaststelling jaarplan seizoen 2013 / 2014 vaststelling contributies seizoen 2013 / 2014 vaststelling begroting seizoen 2013 / 2014 rondvraag

Het huidige bestuur is inmiddels in gesprek met een aantal gegadigden voor de vacatures binnen het bestuur die nog openstaan. Zodra er meer nieuws op dit gebied bekend is, zal dit op onze website worden gepubliceerd. Ledenmutaties Wijzigingen in het ledenbestand dienen schriftelijk aan het secretariaat te worden doorgegeven. Persoonlijke gegevens (adreswijziging, wijziging telefoonnummer, etc.) alsmede wijzigingen die betrekking hebben op uw lidmaatschap (wijze van contributiebetaling, wijziging van spelend in rustend lid, opzegging, etc.) dient u op één van de volgende manieren aan de vereniging kenbaar maken: 1. schriftelijk middels toezending aan: secretariaat sv Slikkerveer, Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk of via email naar het volgende adres: secr@svslikkerveer.nl 2. schriftelijk middels deponering in de speciale brievenbus die is opgehangen aan de muur links van de ingang van het wedstrijdsecretariaat in ons clubgebouw Onze ledenadministratie is op donderdagavonden van 19:00 tot 21:00 uur geopend. De heer Jan Kuiper is dan aanwezig en u kunt zich bij hem melden voor het inleveren van pasfoto’s, overschrijvingsformulieren, vragen over ledenadministratie e.d. Laatste clubblad dit seizoen Dit is het laatste clubblad van dit seizoen. Het is op vele gebieden weer een enerverend seizoen geweest, maar naar het einde toe met de diverse kampioenschappen, de bekerfinale van het 2e, de wedstrijden in de nacompetitie en alle toernooien een groot aantal hoogtepunten. Het seizoen is nog niet helemaal voorbij, want er volgen nog een aantal toernooien en andere activiteiten. De meesten van u zal ik daarbij ook nog wel zien. Voor de anderen alvast een fijne vakantie toegewenst en tot ziens in het nieuwe seizoen 2013-2014. Joop van Ettinger Uitnodiging voor de Medewerkersavond op 21 juni Op vrijdagavond 21 juni 2013 wordt de traditionele Medewerkersavond gehouden voor alle vrijwilligers die het afgelopen seizoen 2012-2013 hun steentje hebben bijgedragen aan de organisatiebij sv Slikkerveer. Hierbij nodigen wij alle vrijwilligers, trainers, leiders, etc. uit om deze avond, onder het genot van een hapje en een drankje, bij te wonen. Daarnaast heeft deze avond een officieel tintje met de verschillende verkiezingen van Vrijwilliger van het Jaar, Sportploeg van het Jaar, Voetballer van het Jaar en een Aanmoedigingsprijs. Genomineerd hiervoor zijn: Slikkerveer 2, Slikkerveer 3, Slikkerveer A1, Slikkerveer A2, Kenji Nakano, Ruben Silva Lopez, Mitchel van der Spoel, Willem Verbaas, Peet Moerkerken, Marcel Kerssies en Dick van der Meer. De jury bestaande uit Gerard Hagendijk, Joop Stolk, Karel Striegel en voorzitter Leo van der Spoel zal op de medewerkersavond de genomineerden in het zonnetje zetten en de winnaars bekend maken. De kantine is open vanaf 19:30 uur, de officiële aanvang van de avond is om 20:00 uur. Er worden geen uitnodigingen verstuurd, alle vrijwilligers zijn welkom. Telefoonnummers en email-adressen doorgeven Met ingang van dit seizoen zijn we overgegaan naar een nieuw geïntegreerd ledensysteem dat we binnen de verenging voor allerlei doeleinden zoals contributie, afstemming met de KNVB, meldingen met bettrekking tot speciale activiteiten, etc. (kunnen) gebruiken. Echter, steeds meer lopen we er tegenaan dat we door foutieve telefoonnummers en emailadressen leden niet kunnen bereiken. Om het systeem te updaten verzoeken wij jullie op korte termijn de 2 telefoonnummers en het emailadres waarop je te bereiken bent te mailen naar admin@svslikkerveer.nl


Digitale weekbrief Geïnteresseerd om de weekbrief digitaal te ontvangen? Meldt u zich dan aan via het emailadres: clubbladslikkerveer@yahoo.com. De weekbrief is uiteraard ook te zien op de website: www.svslikkerveer.nl. Activiteiten in de komende periode Zaterdag 8 juni – A1, A2, B1 en C1 toernooi Zaterdag 15 juni – Six to Six toernooi Vrijdag 21 juni – Medewerkersavond

Vrijdag 28 juni – Algemene ledenvergadering Zaterdag 29 juni – Tentenkamp E+F-pupillen Zaterdag 31 augustus – Auti-team toernooi

Ridderkerk Toernooi bij vv. Rijsoord Dinsdag 6 augustus 2013, 19.45 uur: Rijsoord - RVVHZaterdag 10 augustus 2013, 12.00 uur: Wedstrijd om 3e/4e plaats Woensdag 7 augustus 2013, 19.45 uur :Bolnes – Slikkerveer Zaterdag 10 augustus 2013, 14.30 uur: Finale Alle wedstrijden worden gespeeld op het terrein van vv. Rijsoord aan de Vlasstraat. Zomertrainingen senioren op donderdagavond Ook deze zomer is er weer de gelegenheid tot een gezellig balletje trappen op de donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. De eerste zomertraining begint op donderdag 6 juni 2013 en staan onder leiding van ‘’Den trainer ongeïnteresseerden’’ Gilles Brandt.

Roy Schep en Wouter ter Horst winnen Voetbal Koppel Quiz Op vrijdag 24 mei was de kantine van sv Slikkerveer weer helemaal afgeladen met voetballiefhebbers. Met de maximale inschrijving van 45 koppels was de quiz op voorhand al geslaagd, maar de drie vragenronden leverde veel stof op tot napraten, doordat de vragen zeker niet eenvoudig waren. In totaal werden drie ronden gehouden met dertig vragen, waarbij sommige vragen uit meerdere deelvragen bestonden, zoals bij het herkennen van spelers uit de bekende Panini-voetbalplaatjes. Ook kwamen er nog een aantal instinkers over Messi en Ronaldo voorbij en moest bijvoorbeeld antwoord gegeven worden op de vraag welke ploeg ooit Duits kampioen was geworden, maar waarvan de plaats niet in Duitsland ligt. Kortom de deelnemers werd het hemd van het lijf gevraagd over het actuele voetbal, maar ook over de gigantische voetbalgeschiedenis die er Het bestuur bedankt hierbij de organisatie, bestaande uit William Rijsdijk, Ronald Capelle, Robin van Ee, Rene Visser en alle inmiddels is. Uiteindelijk werd aan het eind van de avond alle scores opgeteld en bleek dat er twee teams bovenaan stonden. De poedelprijs ging naar het team van De Notenkrakers, dat bestaat uit Peter Huizer en Luc Scholten, dat beide het boek 40 jaar FC Knudde in ontvangst mocht nemen.andere vrijwilligers die de lijsten hebben nagekeken en in de kantine hun best weer hebben gedaan voor het geweldig verlopen van dit evenement. Een extra voetbalvraag moest uitwijzen wie winnaar van deze Voetbal Koppel Quiz zou gaan worden. Het team ‘Met dank aan Louis’ van Roy Schep en Wouter ter Horst moesten het in de finale opnemen tegen het team ‘Wijnstekers’ van de broers Danny en Jordy Wijnstekers. Op de vraag hoeveel minuten recordinternational Edwin van der Sar in Oranje speelde zat het team van Roy Schep en Wouter ter Horst er het dichtste bij. Het goede antwoord is namelijk 11463 minuten. Door presentator Léon Boele en quizmaster William Rijsdijk werd daarna aan de winnaars Roy Schep en Wouter ter Horst de eerste prijs, bestaande uit de biografie van Rinus Michel en die van Jan Mulder, uitgereikt. De tweede prijs ging daarna automatisch naar de broers Danny en Jordy Wijnstekers. De derde plaats werd opgeëist door het team Pelle van Steven van Dongen en Kevin Jansen. Tot beste team Slikkerveer Kenners werd uitgeroepen het Dreamteam van Arjan ’t Jong en Chris Veerman.


Jeugdafdeling

Team D2 D3 D5

Datum 8 juni 8 juni 8 juni

Bij vereniging Nieuw Lekkerland Graaf Willem 2 Graaf Willem 2

8 juni A1 – A2 – B1 – C1 – C2

Team E9 F4

Datum 8 juni 8 juni

Bij vereniging Nieuwenhoorn Nieuwenhoorn

Thuistoernooi Nieuwe elftallen voor 2013 / 2014. (Opstellingen onder voorbehoud )

Pelikaan A1 – Slikkerveer A1 (2e halve finale voor promotie naar 4e divisie) Wat een wedstrijd!!!!! Ik weet echt niet hoe te beginnen aangezien ik nog steeds dronken van blijdschap vreugdedansjes maak in de stromende regen. Eigenlijk hoef ik deze keer geen verslag te maken want als je naar de site van Pelikaan gaat, dan zal je zien dat deze wedstrijd duidelijk en helder uiteengezet en verwoord is. Maar ja, de druk onder de trouwe lezersschare is groot dus heb ik toch maar mijn ravenzwarte veer in de inktpot gedoopt. Om 10.00 uur verzamelde de HDI-Gerling brigade zich bij verzorger Juan (nog bedankt hiervoor) om de stramme en vermoeide ledematen soepel te kneden. Dit was nodig aangezien Pelikaan ons afgelopen zaterdag al tot een uiterste krachtsinspanning had gedwongen. Coach Ernst sprak zijn discipelen toe en vertelde vooral geen gekke dingen te doen en van uit de organisatie te voetballen en, zeker niet onbelangrijk, sowieso de nul te houden. Echter, de goede bedoelingen ten spijt, al na twee minuten moest Rick de trieste gang naar het net maken toen de pijlsnelle spits de bal achter onze goalie mikte. Slikkerveer werd overrompeld door Pelikaan en in de 10e minuut werd de score in het voordeel van de Peli’s verdubbeld toen alweer de spits volledig vrijstaand kon inkoppen. En het kon nog gekker: ronde de dertigste minuut kwamen we zelfs met drie nul achter en zagen we de bui al hangen. In deze fase kwam Slikkerveer A1 toch wat meer aan voetballen toe en gelukkig kon Ruben (wat issie toch snel hè, nr. 10…) vlak voor het rustsignaal na een flitsende actie de aansluitingstreffer intikken. Tijdens de pauze was een ieder er toch van overtuigd dat we ons hier niet zomaar zouden laten afslachten en vol geestdrift en eens van zin werd er aan de tweede helft begonnen. Na zo’n tien minuten vond er een tactische wissel plaats: Dymon maakte plaats voor Damian die zich naast Robert posteerde in de spits waardoor we achterin één op één gingen spelen. Levensgevaarlijk en behoorlijk risicovol maar ja, je moet wat natuurlijk. We kwamen ontzettend goed weg toen de spits van Pelikaan de bal op de paal mikte en uit de aanval daaropvolgend tikte Alexander de tweede Mooie kopbal en…... hangen binnen. Helaas werd ons ritme even verstoord door een incidentje (overigens volwassen en correct opgelost) waardoor de scheidsrechter zich geroepen voelde om even een time-out in te lassen. Dion (zag ik je nu weer gapen….) kwam de vermoeide Wesley (helemaal brokko…) vervangen en gretig werd er aan de hervatting begonnen. In de 72e minuut trok Robin ten strijde en met zijn linkerbeen bracht hij de stand op gelijke hoogte. Ongelooflijk, een 3-0 achterstand was rechtgezet en massaal trok Slikkerveer ten aanval en moest Pelikaan ver terug in haar defensieve stellingen. Vlak voor tijd werd het onmogelijke waar: Ruben was wederom zijn directe tegenstander te snel af en was de voorsprong een feit. Onze kleine spits werd door zijn makkers bedolven maar Pelikaan gaf niet op. Uit een dieptepass kwam de bal tegen de hand van de Tank en werd de bal op de stip gedeponeerd. Zou Rick net als zaterdag wederom deze pingel stoppen? Nee dus, want onberispelijk werd de bal door Ard (de gedreven aanvoerder van de Peli’s) binnengeschoten en hield iedereen al rekening met een verlenging. Iedereen? Ja, behalve Robert! In de allerlaatste seconde zette hij zijn maatje 45 tegen een afgeslagen bal en steenhard verdween de bal via de onderkant van de lat het doel binnen. De tijd was te kort voor Pelikaan om nog iets terug te doen en het laatste fluitsignaal klonk als muziek in de oren. Het contrast op het veld was enorm: Pelikaan spelers stortten vermoeid en teleurgesteld ter aarde terwijl vijf meter verder Slikkerveer spelers juichend, hossend en springend de overwinning vierden (zelfs de leider maakten een jubeldansje hetgeen coach Ernst op een blessure kwam te staan). Wat een wedstrijd! Mijn toch al niet al te weelderige haardos telt weer vier grijze haren meer en ook heb ik de inname van mijn bloeddrukpillen moeten Er is gescoord….de bal zit achter de keeper verdubbelen. Maakt geen flaus aus, we staan in de finale! Rinus, je hebt een topploegie en oooh… wat hebben jullie het ons moeilijk gemaakt de afgelopen Pinksterdagen. Complimenten hiervoor en zoals er geanticipeerd werd op het incident verdient alle lof. Uiteraard zijn we zeer vereerd met het voorstel om eventueel bij Pelikaan de finale te mogen spelen en wat mij betreft …. tot zaterdag 1 juni allemaal!


Sliedrecht A1 – Slikkerveer A1 (promotieduel vierde divisie) Onder zware druk van chef pers en publiciteit Pieter (gvdegv…) sogges om zes de wekker gezet om het één en ander op schrift te zetten. Gisteravond werd ik al door een aantal boys lastig gevallen om maar direct het verslag te schrijven maar geloof me boys, het was absoluut niet leesbaar meer! Aldus zit ik nu fris en fruitig met de laptop op schoot en volgt hier het allerlaatste epistel van seizoen 2012/2013. Wederom verzamelden de discipelen van “Boss Neeskens” zich om tien uur op ons aller Sliknest om de kuiten etc. los te gooien. Via een enorme omweg kwamen we desondanks ruim op tijd op het terrein van het gastvrije Pelikaan aan dat nota bene op de traditionele familiedag haar hoofdveld ter beschikking stelde (waarvoor dank). De spanning was van de koppies af te lezen maar dat is niet gek natuurlijk want ga maar na: een promotieduel speel je niet elke dag en tevens stonden er wel zo’n 3.000 (kon ook iets minder zijn…) supporters langs de lijn. De basiself startte zenuwachtig en van goed voetbal was nauwelijks sprake. De eerste kans was wel voor Sliedrecht maar Rick (duidelijk minder gespannen als tegen Pelikaan) trad handelend op. In de tiende minuut een fijngetrapte corner van Romano die net over werd gekopt door Robert. Na een lange bal van Rick met windje mee kon Robert uithalen maar vond jammerlijk de keeper op zijn weg. In de 26e minuut kregen we een strafschop tegen toen de snelle linksbuiten door twee man onheus werd bejegend maar kwamen we zeer goed weg toen de bal via de paal weer het veld in kwam. Vlak voor het rustsignaal wederom een corner vanaf de linkerkant. Ruben draaide de bal met veel effect in de doelmond in via de handen van goalie verdween de bal achter de doellijn. “Vasthouden tot de rust” was het credo vanaf de zijlijn maar enorm geholpen door onze achterste linie werd de stand toch gelijk getrokken en moest Rick de trieste gang naar het net maken. Coach Ernst was allerminst tevreden en stelde voor om drie kwartier gas te geven en wisselde bovendien twee maal. Wesley kwam ten tonele voor Mitchel waardoor Kenny een linie terugschoof en Dion nam de plaats over van Alex. Slikkerveer had toch een mentaal tikkie gehad want binnen twee minuten lag de bal alweer in het mandje. De ruggen werden vanaf dat moment gerecht en de pittige kerels in rood en zwart togen naar voren. Twee minuten na de achterstand werd de stand gelijk getrokken door Dimma die de keeper verschalkte in de lange hoek. De HDI-Gerling brigade had het beste van het spel en na een feilloze trap van Romano kopte Robert via de lat over. Een derde treffer was in de maak en die kwam ook: Dimma (zijn laatste wedstrijd in een Slikkerveer shirt) haalde op randje zestien uit en onberispelijk belandde de bal tegen de touwen. Zo blij als een aap met zeven lu..chtdrukpistolen werd hij bedolven onder zijn makkers en ook langs de lijn was de spanning eraf. Eren (lekker hè, die hallalbaco…) kwam in het veld voor de doelpuntenmaker en ook Iwan pakte wat speelminuten mee door de uitblinkende Boy te vervangen. Sliedrecht zette nog een keer aan maar werd niet echt gevaarlijk meer. Na vijf minuten blessuretijd vond de (overigens uitstekende leidende) scheidsrechter het welletjes en werd door Slikkerveer A1 historie geschreven: PROMOTIE VIERDE DIVISIE! Wat een prestatie en nadat er al een klein feestje in de kleedkamer en op het terrein van Pelikaan was gevierd, werd een ieder uitgenodigd op ons aller Sliknest om het nog eens dunnetjes over te doen. De rijkelijk aanwezige baco’tjes en pilseners smaakten prima en ook de bbq ging er gretig in. Boys, wat een geweldig seizoen en met trots kan ik zeggen dat dit echt een superteam is. Bij deze een dank aan alle ouders voor de support en steun dit seizoen en ook het kantinepersoneel voor de fantastische avond op het thuishonk. De boys die A blijven veel plezier volgend seizoen toegewenst en de heren die senior worden veel succes. Dit was dan het allerlaatste verslag en bij deze wens ik allen een prettige vakantie toe. Het ga jullie goed!

Slikkerveer A1 Winnaar nacompetitie 2012 – 2013 en promotie naar de 4e divisie

Slikkerveer B2 is kampioen In een bloedstollend duel op 25 mei 2013 tegen de virtuele koploper VVOR B1 wist Slikkerveer B2 op eigen veld de titel alsnog naar zich toe te trekken. De ploeg van trainer Esad Besic kwam goed uit de startblokken en nam al snel een 1-0 voorsprong via Edwin Besic. Vlak na rust kwamen de bezoekers uit Rotterdam onverwachts gelijk. Slikkerveer moest winnen en een gelijkspel was dus niet voldoende. Zeven minuten voor tijd maakte Jordy Geluk uit de draai de beslissende 2-1, waarna in de slotminuut Rene van Doorn zelfs nog de 3-1 aantekende, waardoor er een enorm feest gevierd kon worden.


Slikkerveer B2 kampioen 2012 - 2013

Slikkerveer B3 kampioen op 25 mei Het team van trainer/leider Dino Fortes bestaat uit de spelers: Damian Louwerens, Rodney Fortes, Hasib Qais, Sakariya Hashi, Mel Packbier, Emre Kumus, Ermic Filipa, Wesley Korpershoek, Arwin van der Linden, Mehdi Khidouma, Kamran Quliyev, Giovanni Dos Reis en Gowinda Ramlal. Mannen van harte gefeliciteerd.

De VVOR-keeper is gepasseerd

Slikkerveer B3 kampioen seizoen 2012-2013


11


12


13


Slikkerveer F4 is kampioen Slikkerveer F4 vierde zaterdag 25 mei uitgebreid haar kampioensfeestje. In de wedstrijd tegen Nieuw Lekkerland F3 werd ook maar liefst met 15-0 gewonnen. De ploeg van trainers Ton Hoogvliet en Martin van den Breevaart en spelers Colin de Ruijter, Genius Bonifacia, Donny Ursepunny, Milan Lambermont, Sam van den Breevaart, Senna de Ruijter, Tonny Hoogvliet, Twan Heester, Wahik Hatunian en Prince Bonifacia speelden een prima wedstrijd, waarbij ook de tegenstander er een zeer sportief duel van maakte. Uiteraard werd er na afloop volop gefeest, met confetti, bekers en na afloop wat lekkers in de kantine.

Slikkerveer F4 is kampioen seizoen 2012 - 2013

Bestuur en Commissies wensen alle leden en mensen die de vereniging een warm hart toedragen prettige vakantie enne‌.. tot ziens! 14


15


16

2013-06-03 Weekbrief  

2013-06-03 Weekbrief

2013-06-03 Weekbrief  

2013-06-03 Weekbrief

Advertisement