Page 1

ODR SAMHÄLLSINFORMATION

STORT OCH SMÅTT

På gång framöver

Plats för fler på uppskattad förskola

GA-DIALOGEN ”Vad gör oss levande?” Med Patricia Tudor Sandahl, författare. Torsdag 17 oktober kl. 19:00 i Gustav Adolfs kyrka. Mingel från kl. 18:30.

KVINNOFRUKOSTAR UNDER HÖSTEN Kl 9–11 i Caroli församlingshem

Patricia Tudor-Sandahl, författare, psykolog och psykoterapeut samt föreläsare och retreatledare. Många har läst hennes böcker om existentiella frågor, bland annat om hur man förhåller sig till åldrande, eller hört henne som värd för Sommar och Vinter i P1 samt som återkommande medarbetare i Tankar för dagen.

28 september ”Kvinnors hälsa – nyckel till allas framgång”. Elisabeth Berglund Kristiansson, universitetslärare inom folkhälsovetenskap. 26 oktober ”En röst i natten – vad vill man prata med prästen om på natten?” Monica Eckerdal, präst i Alingsås Christinae. 23 november ”Det engelska arvet” – en släktsaga med den svenska textilhistorien som en röd tråd. Lena Sjöberg, författare och folkbildare.

KRETSLOPPET Lördag 14 september kl. 10:00-16:00 vid Caroli kyrka Svenska kyrkans lag är också i år med och springer Kretsloppet. Kom till Caroli kyrkas trappa mot Hötorget! Där finns Fairtrade-kaffe med dopp och möjligheten att cykla fram en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete.

Barnen vid Kyrkbackens förskola har klätt sig fina inför avslutningen i intilliggande Brämhults kyrka. Tillsammans med sina pedagoger dansar de in i den fullsatta kyrkan där föräldrar och syskon trängs i bänkarna. Efteråt samlas alla vid midsommarstången för både Små grodor och Prästens lilla kråka. Text: Elisabeth Jönsson, InfoMera IMR AB Foto: Anna Sigge

RETREATDAGAR I höst finns två tillfällen till en dag av retreat i Byttorps kyrka och församlingshem. Dagen innehåller tystnad, möjlighet till andakt och meditation. Kostnad 180 kr. Begränsat antal platser. Lördag 5 oktober kl. 9:00–18:00 Lördag 16 november kl. 9:00–18:00 Anmälan tidigast 1 september till 033-17 94 49 eller boras.caroli.forsamling@svenskakyrkan.se. För mer information, ring Helen Kling, diakon, 033-17 94 85 (5/10) eller Annette Alevall, diakon, 033-17 94 58 (16/11).

EN DAG FÖR DIG SOM SÖRJER Lördag 16 november kl. 9:30–15:30 i Gustav Adolfs församlingshem En dag med stillhet, samtal, föredrag och god mat. Dagen är till för dig som behöver någon att dela sorg, saknad och känslor med.

Vad ger livet mening?

Kostnad 50 kronor inklusive frukost. Anmälan senast torsdagen före till 033-17 94 49 eller boras.caroli.forsamling@svenskakyrkan.se.

Nr 3 | 2019 svenskakyrkan.se/boras

SVENSKA KYRKAN I BORÅS driver tre förskolor – Kyrkbacken i Brämhult, Ansgarsbacken på Dammsvedjan och Änglabacken på Sjöbo. Med små enheter, hög andel utbildade förskollärare och egna kök där all mat lagas från grunden är platserna eftertraktade. För drygt ett år sedan öppnades ytterligare en avdelning på Kyrkbacken efter en större ombyggnad och anpassning av det röda trähuset som ligger precis intill Brämhults kyrka. Nu finns det plats för 35 barn som tas omhand av en biträdande förskolechef, fem förskollärare, en barnskötare och en kock. Till vintern är det Änglabackens tur att få fräschare och större lokaler för att kunna ta emot fler barn. – Även med de utökningar som gjorts och ska göras är våra förskolor fortfarande förhållandevis små, eftersom vi tror på den lilla verksamheten där barn, föräldrar och lärare känner varandra. Det finns en trygghet i att man möts av kända ansikten varje dag som vi vill värna om, berättar Maria Cedenblad, förskolechef. LÄS MER:

Att det fungerar så i verkligheten är tydligt när det är sommaravslutning på Kyrkbacken i Brämhult precis innan midsommar. Alla pratar med alla. Stämningen är hög bland både barn och vuxna, även om det också blir lite tårfyllt högtidligt inne i kyrkan när alla sjunger Den blomstertid nu kommer. – Idag känns det vemodigt för vår Ludvig lämnar Kyrkbacken för att börja skolan i höst. Tidigare har också hans storasyster Alva gått här. Det har varit helt underbara år här för båda barnen, genuint och fint på alla sätt, och jag kommer att sakna gemenskapen här, säger mamma Camilla Wilhelmsson precis innan det är dags att gå in i kyrkan. Där får Ludvig och ytterligare fem barn, som också slutar denna dag, en extra avtackning av förskollärarna under avslutningen med egenkomponerad sång och fina kort.

När ung blir ledare FAKTA OM KYRKANS FÖRSKOLOR: Kyrkbacken i Brämhult – två avdelningar och 35 platser. Ansgarsbacken på Dammsvedjan – två avdelningar och 35 platser.

På gång under hösten

Änglabacken på Sjöbo – två avdelningar och 30 platser, blir 40 från och med augusti 2020. Verksamheten bedrivs enligt skollagstiftning och läroplan för förskolan.

Anmälan senast 8 november till: Rose-Mari Grahn, diakon, 033-23 25 78 eller Åsa Uhrbom, diakon, 033-17 95 27.

PLATS FÖR FLER

OCH SÅ FÖRSTÅS ALLT ANNAT SOM HÄNDER … Nu börjar höstterminen med terminsstarter för barn och ungdomar, körer och andra aktiviteter som soppluncher och musikcaféer, bland mycket annat! Besök oss på Skolgatan 1 för att hämta ett programblad eller läs mer på www.svenskakyrkan.se/boras. Välkommen! Detta är ett urval av aktiviteter. På svenskakyrkan.se/boras finns alltid aktuell information, eller besök oss på Skolgatan 1 för att hämta ett programblad. Välkommen!

EN TIDNING FRÅN

Svenska kyrkan i Borås Telefon växel: 033-17 94 00 Postadress: Box 393, 50113 Borås E-post: boras.pastorat@svenskakyrkan.se Webbsida: svenskakyrkan.se/boras facebook.com/svenskakyrkanboras twitter.com/svkyboras instagram.com/svkyboras

Kyrkbacken – en uppskattad förskola


LEDARE

Ett bidrag som gör skillnad

JAG MINNS MIN FÖRSTA psykologilektion på gymnasiet. Det var tidig höst. Jag hade precis börjat tredje året och läraren som jag aldrig träffat förut inledde med att fråga om vad som var meningen med livet. Han tittade ut över klassen. Blicken stannade på mig samtidigt som han bad mig svara. Jag blev ställd och visste inte riktigt vad jag skulle säga. I samma stund som jag svarade hörde jag hur platt det lät. Det var också under min tid på gymnasiet som jag kom i kontakt med Viktor Frankls bok Livet måste ha en mening. Boken fick mig å ena sidan att protestera samtidigt som den å andra sidan gjorde ett djupt intryck på mig. Det är lätt hänt att tal om livets mening blir klichéartat. Frankls bok innehåller däremot allt annat än ytliga floskler. När andra världskriget bröt ut var Frankl en ung psykiater som verkade i Wien. Så småningom placerades han i koncentrationsläger. Där förlorade han sin gravida hustru, sina föräldrar och sin bror liksom sina ägodelar, sitt namn och sin hygien. Han tvingades vara inställsam, beräknande, tyst. Dessutom behövde han distansera sig från andras öden. När Frankl funderar över varför han överlevde talar han om att han hade något att leva för – en uppgift i livet. Enligt Frankl kan också enkla saker ge livet mening. Betydelsen av att ha något att leva för kan knappast underskattas. Vi människor kan uthärda ganska mycket så länge vi upplever mening. Tar man däremot bort det vi upplever som meningsfullt hjälper det inte om vi kompenserar förlusten av mening med aldrig så mycket pengar. Ideellt engagemang kan bidra med att ge livet mening. Inom Svenska kyrkan i Borås finns många uppgifter för den som vill engagera sig ideellt. Man får välja själv vad man ska engagera sig i just därför att det känns meningsfullt. Vad som ger mening är i slutändan individuellt. Som kristen tänker jag att stora ord som ”mening”, ”kärlek” och ”sanning” ytterst har sitt ursprung i Gud. Samtidigt tror jag att mening uppkommer i relation med andra människor. Det kan handla om att bara få möta en blick eller att dela en uppgift med någon. Det blir en extra bonus när blickarnas möte eller den gemensamma uppgiften gör det svårt att hindra det spontana leendet.

Medlemmar i Svenska kyrkan i Borås bidrog 2018 till att:

Det meningsfulla

Magnus Abrahamson, Chef för utveckling, kommunikation och samhälle

• 279 personer kunde döpas vid dopgudstjänster och drop-in-tillfällen • 108 par kunde vigas vid vigselgudstjänster och drop-in-tillfällen • 138 ungdomar kunde konfirmeras • 92 855 personer kunde delta vid gudstjänster och kyrkliga handlingar • 70 ideella ledare och 21 anställda gav möjlighet till barn- och ungdomsverksamhet • 100 barn kunde vara inskrivna i kyrkans förskolor • 80 ungdomar kunde få hjälp med boendelösningar inom Agape Borås • 96 ideella medarbetare kunde bidra till pastoratets diakonala arbete • 290 hembesök kunde genomföras inom ramen för den diakonala verksamheten • 444 ideella sångare kunde glädja andra och sig själva genom musiken • 19 539 besök kunde tas emot i kyrkans öppna verksamhet för barn och ungdomar • 57 personer kunde få möjlighet till samtalsgrupper när de förlorat en närstående • 15 265 besök kunde genomföras i öppen verksamhet • 364 besök kunde genomföras på sjukhus eller annan institution.

Som huvudman för begravningsverksamheten utförde Svenska kyrkan under 2018: 839 gravsättningar, varav 457 i minneslund, 615 begravningar i kapellen och 1 710 kremationer, vårdade 5 037 gravplatser, planterade 74 034 våroch sommarblommor och förvaltade fem kyrkogårdar runt om Borås.

Vill du bli medlem? Välkommen att bli en del av Svenska kyrkans gemenskap, oavsett vem du är. Om du inte är medlem i Svenska kyrkan idag och önskar bli det, ring 033-17 94 00 eller mejla till boras.pastorat@svenskakyrkan.se. Varmt välkommen!

Mellan himmel och jord ges ut av Svenska kyrkan i Borås och delas ut till alla hushåll i Brämhult, Caroli och Gustav Adolfs församlingar. Upplaga: 39 600 ex, 4 nummer/år Ansvarig utgivare: Jörgen Röllgårdh Redaktör: Cecilia Svensson, boras.redaktionen@svenskakyrkan.se Text och foto: Svenska kyrkan (där inget annat anges) Layout: R3 reklambyrå Tryck: Exakta Framförda åsikter i utskicket överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens eller Svenska kyrkans åsikter.

”Det är kul att få lära nytt och fördjupa mig.” Erik, 15.

”Jag får spendera tid på ett sätt som jag tycker är kul.” Caesar, 16.

”Jag får själv välja hur mycket jag är med.” Matilda, 16.

”Jag har växt som människa och lärt mig mer.” Sara, 16.

”Gemenskapen är bäst.” Frida, 15.

När ung blir ledare Minuterna innan har regnet öst ner, men när ungdomarna samlas till avslutningsfesten skiner solen igen. De lägger ett år av ideellt ledarskap bakom sig, med utbildningar och läger i Svenska kyrkans regi. Flera av dem kommer att fortsätta till hösten, ytterligare några om studierna tillåter. Det ungdomarna har gemensamt är glädjen över den sammanhållning året har gett dem. Text: Cecilia Svensson Foto och omslagsfoto: Anna Sigge

DET STOJAS LITE bland borden när Svenska kyrkan i Borås ideella ungdomsledare samlas inför avslutningsfesten. Medan grillarna blir varma går ungdomarna en tipspromenad. Tora, 21, arbetar numera som fritidsledare inom Svenska kyrkan i Borås, men började som ung ideell ledare efter konfirmationen. – Jag tyckte att konfirmationen var jätterolig, jag fick träffa nya människor och åka på läger och fick en annan bild av kyrkan.

”Målet med ledarutbildningen är att ungdomarna ska få uppgifter som känns meningsfulla, stärker och utmanar dem.” SVENSKA KYRKAN I BORÅS erbjuder ungdomarna att engagera sig ideellt i konfirmandarbetet och de får möjlighet att gå en ledarutbildning. Utbildningen innebär både att ungdomarna får undervisning och att de själva får arbeta med olika uppgifter, samtala sinsemellan och utväxla idéer. I uppdraget ingår Skara stifts ledarutbildning ”Rustad” samt ett antal träffar med förberedelser, genomförande och utvärdering under året. I rollen som ledare får ungdomarna ta så mycket ansvar de känner att de själva vill och utveckla sin personliga ledarstil. För kyrkan är idealiteten väldigt viktig, nu och för framtiden. Anställda och ideella arbetar i team för att göra konfirmandernas tid så bra som möjligt, men det är en lika rolig och utvecklande tid för de ideella själva. Anders Eidering, anställd inom Svenska kyrkan i Borås, är en av dem som handleder ungdomarna. – Vi har ganska många unga ideella i pastoratet, och de är verkligen helt fantastiska! Utöver att hjälpa till i konfirmandarbetet finns de

med i exempelvis juniorgrupper och på våra öppna ungdomsgårdar. Utbildningen leds av många olika personer, vilket ger den en bredd. Dessutom försöker vi kolla av vad ungdomarna själva uttrycker att de behöver och sedan jobba in det i utbildningen. ÅRETS INLEDS med ett uppstartsläger på höstterminen. Då tas aktuella ämnen upp, till exempel ”Din roll som ledare och att vara en förebild”, och ungdomarna får dela sina kunskaper med varandra. Året avslutas sedan med en avslutningsfest i maj. Har man varit med på minst två ”Rustad” under året och går minst första året på gymnasiet, är man även välkommen på en resa till det franska klostret Taizé. Där träffas människor från hela världen, får fördjupning och en möjlighet att stanna upp för att möta Gud, varandra och sig själv. Målet med ledarutbildningen är att ungdomarna ska få uppgifter som känns meningsfulla, stärker och utmanar dem. Genom att få ta ansvar, göra skillnad och samtidigt ha roligt växer ungdomarna i sig själva och sin roll. – Det bästa är att se dessa ljuvliga ungdomar växa i sin tro på Jesus, växa som ledare och ta mer plats i församlingen, och inte minst att de får upptäcka sina gåvor, talanger och sedan vågar använda dem, avslutar Anders. Fotnot: på omslagsfotot syns Erik, Caesar, Matilda, Sara och Frida.

FAKTA: Uppstartsläger med utbildning 27-28 september 2019 på Bovik lägergård. Mer information finns på: www.svenskakyrkan.se/boras/ung-och-ideell.

Profile for Svenska kyrkan i Borås

Mellan himmel & jord nr 3-19  

Mellan himmel & jord nr 3-19  

Profile for svkyboras
Advertisement