Page 1

Brämaregårdens kyrka

Verksamheter

Hösten 2013


TRO & LIV Mässa på andra våningen

Vi firar en mycket enkel mässa med betoning på stillhet och tystnad. Som deltagare är du med och formar gemenskapen kring bröd och vin. Efteråt fikar vi till självkostnadspris.

Susanne Rikner tfn: 031-731 68 05

Evangelium för Gudlösa

Jämna veckor träffas gruppen för att tillsammans genom våra olika livserfarenheter försöker närma oss den kristna tron. Vi utgår från nyfikenheten och att varje tanke är värd att lyssna på. Välkommen!

Torsdagar, kl. 18:30 Torsdagar (jämna veckor) Start 5/9 efter Mässa på andra våningen

Dop & konfirmation för vuxna – Vad tror du på?

Dop och konfirmation, kanske blev det bara inte av? Kanske kändes det plötsligt för sent? Det är det inte! I några terminer har vi nu haft vuxenkonfirmation och vuxendop i samband med Mässa på andra våningen. Vi träffas vid sju tillfällen för att tala om kristen tro och livet. Mässa på andra våningen kommer att vara ett nav, där vi träffas mellan gångerna. Några tillfällen kommer att vara förlagda till söndagens gudstjänst. Vill du vara med i planeringen av söndagsgudstjänsten? Leta upp Söndax under rubriken Gudstjänst.

Samtala tillsammans

Diskussion utifrån en text i bibeln om det som är viktigt för oss, var och en. Vi börjar med kaffe och därefter tar samtalet vid. Torsdagar (ojämna veckor), kl. 13 – 15 Prästgården (Hallegatan 9) Louise Marmkvist tfn: 031- 731 68 16

Sorgegrupp

Om du förlorat någon som stod dig mycket nära, kan det vara en hjälp och ett stöd att samtala med andra i samma situation. Kontakta Louise Sjölund, präst, för information om aktuella grupper. Louise Sjölund tfn: 031-731 68 07


Berätta i Brämaregården ”Toner från en källa – en berättelse om tiden och dopet”

Kring år 1000 döptes kung Olof Skötkonung i Husaby källa, vilket räknas som ett genombrott för kristen tro i Sverige. År 2000 anordnades ett ”tusenårsfirande” på platsen och till det tillfället skrev Jerker Leijon och Susanne Rikner en mässa som fick namnet ”Toner från en källa”. Mässan har använts många gånger i Skara stift men också på många andra platser, nyligen vid tyska kyrkans kyrkodagar i Hamburg. Den finns med i Svenska kyrkans gudstjänstsång. Det bärande temat i mässan är ”dopet och tiden” och texten bygger på en mängd bibelställen med dessa teman. Vid höstens ”Berätta i Brämaregården” håller Susanne Rikner en föreläsning kring mässans tema och textens samband med bibelns texter. Det blir också ett par seminarier där det ges möjlighet att sjunga delar av mässan som kommer att firas på söndagen. Lördag 12 oktober, kl. 10 – 15 & Söndag 13 oktober, kl. 10 Susanne Rikner tfn: 031-731 68 05

Stilla dag

bland kan vi behöva ett andrum, en plats dit vardagens stress och brus inte når. En dag med möjlighet att i stillhet möta sig själv och Gud under avspänning, tystnad, bibelmeditation och bön. Anmälan senast 17 oktober! 26 oktober Kl. 9 – 16 Louise Marmkvist tfn: 031- 731 68 16


MUSIK Vox Rosae

En damkör med variationsrik repertoar med sånger ur många genrer och stilarter - allt från gregorianskt till nyare sånger och visor. Vi sjunger oftast i flera stämmor så du behöver ha lite körvana. Medverkar vid några gudstjänster varje termin.

Rose-Marie Svensson tfn: 031-731 68 19

Tonprickar Från 6 år

En barnkör för dig som gillar att sjunga sånger med mycket rörelse. Du får lära dig att använda rösten på ett bra sätt och genom lek, rörelse. Vi spelar på olika rytminstrument och övar motorik, samspel, rytm och puls. Medverkar i våra gudstjänster med små & stora i Brämaregårdens kyrka.

Onsdagar, kl. 18.30 – 20:30 Tisdagar, kl. 17 – 17.45 Förutsättningar: God körvana. Förmåga att hålla sin stämma själv och kunna ta ansvar för egen övning.

Babyrytmik 2 – 5 månader

I mammas och pappas trygga famn får babyn uppleva sång och musik genom dans, rörelse, spel på enkla rytminstrument och ramsor. Gruppen kommer att träffas tisdagsförmiddagar, 12 gånger under terminen. Tisdagar Brämaregårdens församlingshem Kostnad för babyrytmik 2 – 5 mån: Medlem i Svenska kyrkan: 200 kr / barn. Ej medlem: 750 kr / barn.

Rytmik 1,5 – 5 år

Sång, dans och lek med bus och tittut. Rytmik för barn 1,5 – 5 år tillsammans med vuxen. Tisdagarna 17/9, 15/10, 5/11, 3/12 Kl. 15.30 – 16.10 Brämaregårdens församlingshem Ingen föranmälan.


Ulrika Brosché tfn: 031-731 68 15

BARN

Start v. 34!

0 – 5 år Liten & Stor är Lundby församlings öppna förskola för barn i sällskap med vuxen. Vi erbjuder lek, mys, småprat, fika till självkostnadspris och sångsamling. Det är kul att träffa andra vuxna i samma situation och roligt att göra saker tillsammans med sitt barn. Välkomna alla små och stora!

Babycafé

Tisdagar & torsdagar Kl. 10 – 13 Prästgården

Neo Shop

Smörgåsfika, samtal och möjlighet att träffa nya vänner. Stund för sång och ramsor kl. 13.30. För barn mellan 0 och 8 månader. Tisdagar, kl. 13 –15 Prästgården

På andra våningen i Prästgården finns en second hand med barnkläder av alla slag. Passa på när du är i huset att lämna / köpa nygammalt! Tisdagar, kl. 10 – 15 Torsdagar, kl. 10 – 13 Prästgården

Tjejgruppen Liten & stor med tecken

Vill du som förälder / anhörig få en större inblick i tecken-världen och umgås i en teckenspråkig miljö? Tillsammans utvecklas vi till just det ni och era barn behöver.

Välkommen till Grindstugan i Fyrklövern! Vi bakar, pysslar, leker och umgås. För flickor från 6 år. Måndagar, kl. 15 –17 Grindstugan Fyrklövern (Teologgatan 9)

Start 13 sept!

Fredagar, kl. 9 – 12 Prästgården

Louise Marmkvist tfn: 031-731 68 16


UNGDOMAR Ungdomsgruppen

Det här är ett ställe där du kan träffa nya kompisar och vara med i ett gott gäng. Vi fikar tillsammans, pratar om allt som känns viktigt i livet, pysslar, tittar på film och mycket annat. Välkommen med i gänget! Måndagar Kl. 19 – 21 Prästgården Björn Edvardsson och Ulrika Brosché tfn: 031-731 68 15

Kyrkan på skolan

Vi besöker regelbundet skolorna i församlingen, du hittar oss oftast i uppehållsrummet. På vår hemsida finns aktuella tider och skolor. Björn Edvardsson tfn: 0706-49 55 32


Öppet hus

Välkommen att dela en stunds gemenskap runt en måltid. Här serveras en måltid till låg kostnad och tanken är att du här skall känna dig välkommen att deltaga på dina villkor. Ibland har vi något program. Vi börjar med andakt kl. 14 i kyrkan för den som vill. Kostnad 40 kr.

Onsdagar, kl. 14 – 16 Brämaregårdens församlingssal Britt-Marie Hillby tfn: 031-731 68 17

Bokträffar på Café Élena

Dela böcker och allt som livet kan tänkas rymma över en kopp kaffe! Ofta fungerar böckerna som språngbräda till våra samtal. 5 sept – En man som heter Ove av Fredrik Backman 3 okt – Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg 7 nov – Stamtavlor av Dilsa Demirbag-Sten 5 dec – Dina brev lägger jag under madrassen av Astrid Lindgren och Sara Schwardt Kl. 15 – 16.30 Café Élena, V. Sannegårdskajen 8 Louise Sjölund tfn: 031-731 68 07

ÖVRIGT Söka fonder

Behöver du ekonomisk hjälp? Sök fonder! Vi hjälper dig som bor i Lundby församling att fylla i fondansökan. 26 augusti kl. 15:00 – 20:00 Biskopsgårdens kyrka 6 september kl. 10:00 – 14:00 Toleredskyrkan Du behöver ta med:

• Legitimation • Aktuella handlingar (i original): - familjebevis - slutskattsedel - förra årets skattedeklaration - information om inkomst - hyresavi - eventuella bidrag, som t.ex. bostads- eller underhållsbidrag Camilla Sahlström tfn: 031-731 68 54 e-post: camilla.sahlstrom @ svenskakyrkan.se


KONTAKTA OSS Bokning av dop, vigsel & begravning

Du kan hyra lokal i samband med kyrkliga handlingar för 350 kr. På vår hemsida finns mer information och bilder på både samlingslokaler och dopklänningar, bårtäcken och brudkronor för utlåning. Mån – fre, kl. 9 – 16 (Lunchstängt kl 12 – 13.) Tfn: 031-731 68 50

Församlingsexpedition

Lundby församlings expedition finns i Brämaregården på adressen: Hisingsgatan 26 417 03 Göteborg Hållplats: Vågmästareplatsen Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag & fredag: Kl. 9 – 16 (Lunchstängt kl 12 – 13) Onsdag: kl. 13 – 16 Tfn: 031-731 68 00 E-post: lundby.forsamling@ svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lundby

E-postadresser till personal

Personalens e-postadresser följer mallen: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se


Någon som lyssnar. När livet trasslar kan det hjälpa att prata med någon. Hos oss är tiden din och du bestämmer innehållet. Boka tid hos oss tel: 0737-73 86 16

Samtalsmottagningen

Vi som arbetar på Lundby församlings Samtalsmottagning har lång erfarenhet av samtal. Utöver präst- / diakonutbildning har vi utbildning inom bl.a. beteendeterapi, sociologi och arbetsterapi. Vi finns till för alla i församlingen oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Du kan kontakta oss för samtal vid en akut kris, för att prata om din livssituation eller för att dela dina tankar om livet eller din tro. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Ekonomiskt stöd & budgetrådgivning

Behöver du ekonomiskt stöd ber vi dig kontakta Rådgivningsbyrån, en del av Göteborgs Stadsmission, som församlingen samarbetar med. Ring Stadsmissionens växel för att boka tid hos Rådgivningsbyrån. Telefontider: Måndag – fredag, kl. 13 – 14 jourtid kl. 10 – 11.30 Tfn: 031-755 36 00 E-post: radgivningsbyran@ stadsmissionen.org

Besöksadress: Stigbergsliden 6 414 63 Göteborg www.stadsmissionen.org

Församlingens diakoner och präster har inga pengar, matkassar eller matrekvisitioner för utdelning. Däremot är du välkommen till dem för stödsamtal. Välkommen också att dela gemenskapen i verksamheter och gudstjänster.


Gudstjänst Gudstjänst med små & stora

En enkel gudstjänst med sång, psalmer, ord och ibland drama. Här får barnen extra utrymme och bidrar på olika sätt i gudstjänstfirandet. 29 sept, 27 okt, 24 nov Kl. 10

Ulrika Brosché tfn: 031-731 68 15

Söndagsskola fr. 3 år

Barnen är med på inledningen av gudstjänsten och går sedan för att leka, sjunga, pyssla och höra bibelberättelser i stora salen. När det är Gtj m. små & stora är det ingen Söndagsskola. Ej heller 10 nov. Höststart 25 aug

Söndax

Söndagens gudstjänst är ett tillfälle när vi är tillsammans inför Gud. Vi vill gärna att det ska bli ännu tydligare att vi gör den tillsammans genom att fler är med och tänker och förbereder inför söndagen. Vi kommer att prata om söndagens tema, fundera över psalmer och böner, bekanta oss med bibeltexten och tillsammans med präst och musiker planera gudstjänsten. Tisdagar, kl. 18 – 19.30

Louise Sjölund, tfn: 031-731 68 07 Susanne Rikner, tfn: 031-731 68 05

Predikoturer

Brämaregårdens kyrka har gudstjänst söndagar kl. 10. På församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/lundby finns information om verksamheter, kyrkliga handlingar, personal, kyrkoråd och församlingsintruktion. Här hittar du också fullständig kalender med vad som händer dag för dag i församlingens alla kyrkor och lokaler. I smart phone appen Kyrkguide hittar du också vår kalender, kontaktuppgifter och adresser. Predikoturen publiceras också i Göteborgs Posten.

Brämaregårdens kyrka

Församlingens alla kyrkor finns på Facebook. Gilla sidorna och bli en del av nätverket! Facebook-sidorna används också för att snabbt nå ut och bjuda in till kommande händelser.


Vill du boka vigsel, dop eller begravning?

Behöver du eller någon du känner få besök eller ledsagning? Uppdrag medmänniska är till för dig som skulle vilja ha en stunds sällskap, ta en promenad eller vara med på någon aktivitet. Tjänsten är kostnadsfri och drivs av Svenska kyrkan, men har ingen religiös prägel och är öppen för deltagare med olika trosuppfattningar. Vi ersätter inte hemstjänst utan fungerar som ett komplement. Välkommen att kontakta oss! Majvor Dahlman, 031-731 68 47 säkrast mellan kl. 9-12

Projektet ”Uppdrag medmänniska” är en samverkan mellan Lundby församling och Arbetsförmedlingen.

Ring vår bokningscentral om du vill boka dop, vigsel eller begravning.

Ring 031-731 68 50 Mån – Fre kl. 9 – 16 (lunchstängt kl. 12 – 13)

VAD KAN DU BIDRA MED Engagera dig ideellt! I Lundby församling finns det många som är ideellt aktiva, men här finns plats för fler. Om du är intresserad av att engagera dig är du välkommen att kontakta oss. Carina Widell, 0705-14 60 56


Lundby församling Biskopsgårdens kyrka Vårvädersgatan 8 Spårvagn 5, 6 & 10 Hållplats: Vårväderstorget

Brämaregårdens kyrka Hisingsgatan 26

Prästgården Hallegatan 9 Buss 17, spårvagn 5, 6 & 10 Hållplats: Vågmästareplatsen

Din historia. Dina drömmar. Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare.

Lundby gamla kyrka Gamla Lundbygatan 35 Buss 16 Hållplats: Lundby gamla kyrka

Lundby nya kyrka Lundbygatan 2 Buss 16 Hållplats: Säterigatan

Länsmansgårdens kyrka Klimatgatan 1 Spårvagn 5 & 6 Hållplats: Temperaturgatan

Toleredskyrkan Vinlandsgatan 2 Buss 25, 31 & 36 Hållplats: Toleredsgatan

Våra öppna verksamheter sker i samarbete med

Brämaregårdens distrikt Hösten 2013  

Alla verksamheter i Brämaregårdens kyrka samlade! Tid, plats och kontaktperson. Välkommen!

Brämaregårdens distrikt Hösten 2013  

Alla verksamheter i Brämaregårdens kyrka samlade! Tid, plats och kontaktperson. Välkommen!

Advertisement