Page 1


TURINYS Įvadas

·

4

1 skyrius. Kompiuteris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

·

6 Ką žmonės sudėjo į kompiuterio „kuprinę“? 8 Kada kompiuteris mums kenkia? 12 Kas yra kompiuterio darbalaukyje? 14 Ką galima daryti su langais? 18 Ką rodo kompiuterio laikrodis ir kalendorius? 24 Kaip duomenys įvedami klaviatūra? 26 Kaip dirbti su programa „Kalkuliatorius“? 30 Kur ir kaip kompiuteryje saugomi duomenys? 34 Kaip tvarkyti savo darbų failus ir aplankus? 36 Kokios yra programinės įrangos grupės? 42 Kokias programas puola piratai? 44 Šiame skyriuje sužinojote 46

·

2 skyrius. Piešimas kompiuteriu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

·

· · · · · · ·

48 Kaip kurti piešinius kompiuteriu? 50 Kaip pradėti dirbti su grafikos rengykle „Paint“? 52 Kokios gali būti spalvos kompiuteryje? Projektas „Spalvink“ 54 Kaip išmokti piešti konstruojant? Projektas „Piešiame paukštį, medį, laivą...“ Kokios gali būti linijos ir dėmės? Projektas „Faktūros“ 64 Kaip puošti atspaudu? Projektas „Ornamentai“ 70 Kaip piešti komponuojant? Projektas „Kalėdų eglutė“ 78 Kaip piešti konstruojant? Projektas „Natiurmortas“ 84 Kaip konstruojant nubraižyti planą? Projektas „Klasės planas“ 88 Ką dar galima daryti su piešiniu? Projektas „Pėdsakas“ 92 Šiame skyriuje sužinojote 96

3 skyrius. Internetas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

·

··

·

·

·

·

·

·

· · · · · ·

·

98 Kaip veikia internetas? 100 Kaip naršyti internete? Projektas „Interneto svetainių adresų saugykla“ 104 Kas yra hipertekstas? Projektas „Europos Sąjungos valstybių vėliavos“ 110 Kaip ieškoti informacijos internete? Projektas „Žemės diena“ 114 Kaip ieškoti informacijos internete? Projektas „Kalendorius“ 120 Kaip rašyti ir siųsti elektroninius laiškus? Projektas „Elektroniniai laiškai“ 124 Kaip bendrauti internetu? Projektas „Pasikalbėkime“ 130 Ką dar galite rasti internete? Ar viską skaityti, ar viskuo tikėti? 132 Šiame skyriuje sužinojote 136

··

Žodynėlis Priedas

·

·

·

138 142

3

··

··

·

·

58


TURINYS 4 skyrius. Tekstų rengimas kompiuteriu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

4 Kas skaito, rašo – duonos neprašo 6 Atverkite rašyklę 8 Kaip „keliauti“ tekstu. Projektas „Įdomiausia istorija“ 12 Tarpai tarpeliai. Projektas „Atskirk žodžius“ 14 Paveikslėliai ir žodžiai. Projektas „Keičiame tekstą“ 16 Pasakėlės ir eilės. Projektas „Pastraipos“ 20 Teksto rinkimas. „Gera pradžia – pusė darbo“ 24 Projektas „Teksto apipavidalinimas“ 30 Teksto kopijavimas. Projektas „Pasikartojantys žodžiai“ 34 Iliustruojame tekstą. Projektas „Žygio maršruto aprašymas“ 38 Rašome klasės knygą. Projektas „Ilgaamžės laikmenos“ 42 Spausdiname klasės knygą. Projektas „Knygos sutiktuvės“ 48 Įvairiaspalvis tekstas. Projektas „Skelbimas“ 52 Dideli ir maži lapai. Projektas „Kvietimas“ 56 Šiame skyriuje sužinojote 60

9. 10. 11. 12.

·

·

5 skyrius. Konstravimas su LOGO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

·

·

·

· ·· · · · · · ·· ··

62 Kas yra Logo? 64 Darbo pradžia. Kur gyvena Logo Vėžliukas ir ką jis veikia? 66 Logo objektai. Projektas „Nuotraukų paroda“ 74 Vėžliuko judėjimo ir posūkių komandos. Projektas „Audinių raštai“ Panaudokite mygtukų juostą. Projektas „Meandrai“ 88 Procedūros. Projektas „Vėžliukas mokosi geometrijos“ 92 Vėžliuko koordinatės. Projektas „Taško po taško – piešinys“ 100 Grafikos ir animacijos rengyklė „LogoMotion“. Projektas „Iliustruojame pasaką“ (1-oji dalis) 106 Nupieškite pasakos veikėjus (2-oji projekto dalis) 116 Vėžliukai juda po vieną ir kartu (3-ioji projekto dalis) 126 Vėžliukų gyvenimo įvykiai. Projektas „Rūšiuok“ 134 Šiame skyriuje sužinojote 140

·

·

·

·

··

· · · ·

·

Žodynėlis 142 1 priedas Darbas su rašykle „Microsoft Word 2007“ 148 2 priedas Sutartiniai ženklai 152 3 priedas Pagrindinės „Imagine Logo“ sistemos Vėžliuko komandos

·

·

3

·

·

154

·

80


Įvadas z

PROJEKTŲ MOZAIKA

Q

Gerbiamieji mokiniai, prieš jus – informacinių technologijų vadovėlis „Projektų mozaika“, kviečiantis pažinti, kurti, mąstyti, konstruoti ir svajoti kartu su kompiuteriu. Tai vienas iš „Šok“ serijos vadovėlių, skirtų besimokantiems V ir VI klasėse.

z

Atverstinio pradžioje išvardijama, ką turėsite išmokti, atlikę skyrelyje aprašomus darbus–projektus.

z

Nurodoma, ką atliksite, – tai tarsi trumpas atliekamo projekto ar užduoties aprašymas.

Čia nurodoma, kaip galima atlikti projektą arba skyrelio užduotis.

Q

Ši knyga padės jums sužinoti, kaip kompiuteriu kuriama, kaupiama, apdorojama ir perduodama tekstinė bei grafinė informacija. Čia naujus dalykus stengiamasi aiškinti taip, kad jūs mokytumėtės atlikdami praktinius darbus. Naujos sąvokos ir teorinės žinios pateikiamos tada, kai jų prireikia konkrečiam darbui ar projektui atlikti. Projektas – tai savarankiška, aktyvi, su mokymusi susieta veikla, turinti aiškiai apibrėžtą pradžią ir pabaigą, orientuota į tikslą, ugdanti įvairius gebėjimus, besiremianti jau įgyta jūsų patirtimi ir turimais įgūdžiais. Šiame vadovėlyje projektų gausu, pavyzdžiui, papuošite Kalėdų eglutę, nupiešite ornamentą, sudarysite orų kalendorių, parašysite laišką draugui. Q

Vadovėlį sudaro dvi knygos. Pirmoje knygoje yra trys skyriai. Kiekvienas iš jų sudarytas iš kelių ar keliolikos skyrelių, o šie – iš vieno, dviejų, trijų ar keturių atverstinių. Pastarųjų skaičius priklauso nuo aprašomo projekto apimties, skyrelyje aprašomų naujų dalykų, pateikiamų iliustracijų kiekio ir kt. 4

Q

Pirmasis skyrius „Kompiuteris“ skiriamas pažinčiai su kompiuteriu, kompiuterio programomis ir pradiniams darbo kompiuteriu įgūdžiams įgyti. Q

Antrajame skyriuje „Piešimas kompiuteriu“ aprašomas darbas su grafikos rengykle „Paint“ ir pateikiami aštuoni projektai, padedantys ugdyti jūsų praktinio darbo kompiuteriu įgūdžius, meninius gebėjimus, kūrybingumą.


Q

Trečiajame skyriuje „Internetas“ susipažinsite su interneto, elektroninio pašto sąvokomis, naudojimosi pagrindais, atliksite šešis projektus ir sužinosite apie interneto etiketą. z

Geltoname fone pateikiamos naujos sąvokos ir teorinės žinios.

Q

Paveiksle paaiškinta skyrelių sandara.

z

Šioje dalyje pateikiama papildoma informacija, susijusi su projekto tema. Čia rasite tai, kas atrodo įdomu vadovėlio autorėms. Tikimės, kad bus įdomu ir jums.

z

Išmokti vienų ar kitų dalykų galima atliekant skirtingus darbus. Todėl šioje dalyje siūlomos kitos galimų projektų idėjos. Taip pat čia rasite papildomų užduočių ir klausimų.

Q Vadovėlyje yra rankyte žymimos nuorodos į kitus skyrelius. Taip parodoma, kur prireikus galima rasti informacijos ar tam tikrų veiksmų aprašymą. Šios nuorodos padės jums lengviau ir greičiau rasti reikiamus dalykus.

z

Skyriaus pabaigoje išmokta medžiaga apibendrinama pateikiant svarbiausias apibrėžtis.

z

Skyriaus pabaigoje primenama, ką išmokote dirbti kompiuteriu.

Q

Vadovėlio gale rasite žodynėlį – jis padės išsiaiškinti nežinomas ar pamirštas žodžių reikšmes. Q

Autorės tikisi, kad įgytos žinios ir įgūdžiai pravers mokantis dailės, technologijų, matematikos, gamtos, lietuvių kalbos ir kitų dalykų. Vadovėlis tinka ir savarankiškam mokymuisi. Q

Mokydamiesi dirbti kompiuteriu ir atlikdami projektus, kiekvienas sudėliosite nematomą savo mozaiką, sudarytą iš įgytų žinių ir įgūdžių, mažų darbelių ir užduočių, sprendimų ir atsakymų. Ir visa tai sutvirtinsite savo kūryba. Linkime sėkmės! 5


5 skyrius PROJEKTŲ MOZAIKA

Konstravimas su Logo „... raidelės ant vėžlio šarvo tebuvo surizgusios. – Būtinai turite jas išpainioti, – nerimo Norbertas. – Dabar jau tikrai žinau, kad eilėraštį su savimi nešiojuos. – Kaip sužinojai? – stebėjosi undinė Saulė. – Ypatingai jaučiuosi, – atsakė vėžlys Norbertas ir susičiaupė. Poeto sielos paprastais paaiškinimais neišguldysi. Turi sugauti nuotaiką.“ (Nijolė Kepenienė. Skriek vaivorykštės karusele. Klaipėda, 2000.)


1

Kas yra Logo? Netrukus

. . .

• Lògo sistemà – tai kompiuterio programa, taikoma vaikų moky-

Išmoksite:

mui ir mokymuisi. Pagrindinis Logo sistemos veikėjas – Vėžliukas, kuris „gyvena“ kompiuteryje ir vykdo įvairias jam nurodomas komandas. Kartu su Vėžliuku vaikai piešia, konstruoja, modeliuoja, kuria animacinius filmukus, žaidimus ir kitus projektus.

savais žodžiais paaiškinti, kas yra Logo sistema, Logo Vėžliukas; apibūdinti kelias veiklas, kurias galima atlikti kartu su Vėžliuku. Atliksite: kartu su mokytoju aptarsite Logo sistemos galimybes, jos atsiradimo istoriją.

Susikalbėti su Vėžliuku nėra sudėtinga – komandos jam rašomos gimtąja vaiko kalba. Seniau Vėžliukas vykdė tik angliškai parašytas komandas, tačiau šiuo metu jis supranta daug įvairių kalbų, tai pat ir lietuvių. Naudojamos įvairios Logo sistemos. Į lietuvių kalbą yra išverstos „LogoWriter“, „Komenskio Logo“, „Imagine Logo“ sistemos. Tačiau ir skirtingose sistemose pagrindinės Vėžliuko komandos ir darbo su juo principai išlieka tie patys, tad, išmokę dirbti su viena Logo sistema, nesunkiai išmoksite dirbti ir su kita. Pirmasis Logo Vėžliukas buvo žaislas-robotas, kuris, braižydamas linijas, galėjo judėti popieriaus lapu. Šis robotukas turėjo ratukus ir braižymo plunksną. Jį 1960 metais JAV Masačùsetso technologijų institute kartu su kolegomis sukūrė amerikiečių mokslininkas S. Påpertas. Taip pat jie sukūrė ir naują programavimo kalbą, pavadintą Logo. Vaikai kompiuteryje rašė šios programavimo kalbos komandas, o robotas-Vėžliukas, jas vykdydamas, judėjo ir popieriaus lape braižė įvairias geometrines figūras. Taip žaisdami vaikai mokėsi matematikos gudrybių. Tada kompiuteriai buvo visai kitokie nei tie, kuriais jūs dabar naudojatės. Daugelis kompiuterių net vaizduoklių neturėjo. Į kompiuterį Logo Vėžliukas persikėlė „gyventi“ daug vėliau, kai buvo sukurti vaizduokliai, tinkami Vėžliuko piešiniams. Dabar Logo Vėžliukas moka daug daugiau, ne vien braižyti geometrines figūras. Tarsi žaisdami su Vėžliuku, milijonai vaikų kompiuteriais mokosi piešti, braižyti, konstruoti, kurti tinklalapius, animacinius filmukus, žaidimus, dalyvauja Logo kūrinių parodose ir konkursuose. Šiame vadovėlio skyriuje jūs susipažinsite su „Imagine Logo“ sistemos Vėžliuku, sužinosite, ką jis moka atlikti ir kaip jį galima išmokyti naujų veiksmų. Sukursite įvairių projektų – piešinių, animacinių filmukų, 64


K O N S T R AV I M A S S U L O G O

5

surengsite jų parodą, o galbūt ir Logo projektų konkurse-olimpiadoje dalyvausite. „Imagine Logo“ sistema turi labai daug įvairių galimybių. Tačiau visų jų nedideliame vadovėlio skyriuje aprašyti neįmanoma – tam reikia gana didelės apimties knygos, skirtos vien šiai Logo sistemai. Bet jei susidomėsite, galėsite tęsti pažintį su Vėžliuku savarankiškai ar konsultuodamiesi su mokytojais. Papildomos informacijos apie „Imagine Logo“ sistemą rasite 3 priede. Tai pat galite naudotis programų žinynais.

65


2

Darbo pradžia. Kur gyvena Logo Vėžliukas ir ką jis veikia? Atlikite

Netrukus

. . . . . . .

Išmoksite: atverti „Imagine Logo“ sistemą ir ją užverti; įvardyti pagrindines programos lango dalis ir paaiškinti jų paskirtį; piešti Vėžliuko lape naudodamiesi „Imagine Logo“ piešimo priemonių juosta; įkelti įvairius grafikos failus kaip „Imagine Logo“ lapo foną ir tą foną įrašyti; vykdyti „Imagine Logo“ sistemos parodomuosius projektus. Atliksite: atvėrę „Imagine Logo“ sistemą, išnagrinėsite sistemos langą ir jo dalių pavadinimus palygindami vaizdą kompiuterio ekrane su paveikslu, pateiktu knygoje; išbandę „Imagine Logo“ sistemos parodomuosius projektus-žaidimus, surengsite piešinių, sukurtų iš taškelių, parodėlę.

Pagrindinis meniu Pagrindinė priemonių juosta Piešimo priemonių juosta Vėžliuko laukas (jame rodomas aktyvusis lapas)

Komandų laukas Komandų eilutė (komandų lauko dalis) 5.1 pav. Pagrindinis „Imagine Logo“ sistemos langas

66

1 Atverkite „Imagine Logo“ sistemą – pele spustelėkite pradėti J Programos J Imagine J Imagine (Start J Programs J Imagine J Imagine). Jei darbalaukyje yra Vėžliuko piktograma , „Imagine Logo“ sistemą galima atverti du kartus spustelėjus šią piktogramą kairiuoju pelės klavišu. 2 Išnagrinėkite „Imagine Logo“ sistemos langą palygindami vaizdą ekrane su 5.1 paveikslu. Antraštės juosta Lango dydžio keitimo mygtukai Pagrindinis Logo sistemos veikėjas – Vėžliukas


eilùtėje (jos pradžią nurodo klaustukas „?“), kuri yra komándų lau˜ko dalis. Kitoje komandų lauko dalyje pateikiami sistemos pranešimai ir matomos anksčiau parašytos komandos. Komandas galima taisyti, keisti. Anksčiau parašytas komandas galima peržiūrėti spaudant klaviatūros klavišus

ir

,

taisyti, keisti ir vykdyti jas iš naujo. Atvėrę Logo sistemą arba įvykdę komandą Failas J Naujas Projektas, ekraną matote padalytą į du laukus – Vėžliuko lauką ir komandų lauką. Prireikus galima palikti matomą tik Vėžliuko lauką arba tik komandų lauką – tam naudojama pagrindinio meniu komanda Rodymas arba funkciniai klaviatūros klavišai (5.2 pav.). Įsidėmėkite, kad Vėžliukas vykdo jam nurodytas komandas – piešia, spalvina, atlieka kitus veiksmus – net ir tada, kai ekrane rodomas tik komandų laukas.

5.2 pav. Ekrano vaizdą galima keisti komandomis arba klaviatūros klavišais

3 Padalyto ekrano komandų lauko dydį galima keisti – nuspaudę kairįjį pelės klavišą, norima kryptimi tempkite liniją, skiriančią Vėžliuko lauką nuo komandų lauko (5.3 pav.):

Pele tempkite laukų ribos liniją norima kryptimi

5.3 pav. Pakeisti komandų lauko dydį galima pele

67

K O N S T R AV I M A S S U L O G O

Logo“ sistema, todėl dažniausiai bus vartojamas trumpesnis jos pavadinimas – Logo sistema, Logo programa arba tiesiog Logo. Pagrindinis Logo sistemos veikėjas yra Vėžliùkas, kuris atlieka įvairius jam nurodomus veiksmus. Atvėrę Logo sistemą, ekrane pamatysite tik vieną Vėžliuką, tačiau jų gali būti ir daugiau. Logo sistemos Vėžliukai „gyvena“ ir įvairius veiksmus atlieka Vėžliùko laukè (5.1 pav.). Sukurti naujus Vėžliukus labai paprasta – spustelėjus tam tikrą priemonių juostos mygtuką, paimamas naujas Vėžliukas ir nunešamas į reikiamą Vėžliuko lauko vietą. Kiekvienas Vėžliukas gali piešti, rašyti, spalvinti, groti, keisti savo išvaizdą, net tapti animacinio filmuko veikėju. Visa tai jis daro atlikdamas tam tikrus nurodymus – komándas. Aišku, Vėžliukas vykdo tik tas komandas, kurias supranta. Tokių komandų, iš kurių sudaryta Lògo kalbà ir kurias Vėžliukas jau moka, yra labai daug, bet jį galima išmokyti ir naujų komandų.

• Komandos Vėžliukui rašomos komándų

5

• Visame šiame skyriuje dirbama su „Imagine


DA R B O P R A D Ž I A. K U R G Y V E N A LO G O V Ė Ž L I U K A S I R K Ą J I S V E I K I A?

4 Pabandykite piešti Vėžliuko lape naudodamiesi piešimo priemonių juostos mygtukais. Tam jums prireiks piešimo įgūdžių, įgytų dirbant su grafikos rengykle „Paint“ (1-oji knyga, 2 skyrius, 3-6 skyreliai). 5 Jei jūsų atvertame programos lange piešimo priemonių juostos nėra, įjunkite ją spustelėję pagrindinės priemonių juostos mygtuką

arba įvykdę pagrindinio meniu

komandas Rodymas J Piešimo priemonių juosta. Šios juostos mygtukai panašūs į kitų grafikos rengyklių, pavyzdžiui „Paint“, piešimo priemones (5.4 pav.). Pasirenkamas su fonu atliekamas veiksmas Pažymima sritis Piešimo priemonės

Pasirenkamas linijos storis Trintukas

Pasirenkama spalva ir jos šviesumas

5.4 pav. Logo sistemos piešimo priemonių juosta

6 Jei norite nupiešti figūros kontūrą naudodami piešimo priemonę Elipsė

arba Stačiakampis

, spustelėki-

te reikiamą priemonių juostos mygtuką vieną kartą, o jei piešite figūrą su nuspalvintu vidumi, priemonių juostos mygtuką spustelėkite du kartus. Pasirinktos priemonės galite atsisakyti, dar kartą spustelėję jos piktogramą piešimo priemonių juostoje. Piešinius, parengtus naudojantis piešimo priemonių juostos mygtukais, matote 5.6 paveiksle. 7 Jei norite pataisyti sukurto piešinio detales, sukurtą piešinį įrašyti kaip lapo foną arba išvalyti ir pradėti piešti iš naujo, galite pasinaudoti piešimo priemonių juostos mygtuku Fonas (5.5 pav.) arba pagrindinio meniu komanda Lapas. Pasirinkę komandą Taisyti foną, piešinį galėsite piešti ar patobulinti grafikos rengykle „Logo Motion“ (8 skyrelis).

5.5 pav. Mygtuko Fonas išskleidžiamasis meniu

68


K O N S T R AV I M A S S U L O G O

5

b)

a)

5.6 pav. Logo sistemos piešimo priemonių juostos mygtukais nupiešti piešiniai

8 Kaip foną (ar fono dalį) įkelkite piešinį, parengtą kita grafikos rengykle, pavyzdžiui, grafikos rengykle „Paint“ nupieštą paveikslą (5.7 pav.), nuotrauką (5.8 pav.) ir kitus failus.

5.7 pav. Kaip fonas įkeltas grafikos rengykle „Paint“ nupieštas paveikslas

5.8 pav. Kaip fonas įkelta nuotrauka

9 Patyrinėkite, kaip, nurodant skirtingus parametrus, įkeliami įvairūs paveikslai (5.10 pav.). Pavyzdyje (5.9 pav.), įkeliant kaip foną programa „Paint“ parengtus nedidelius piešinius, nurodytas parametras . 69


DA R B O P R A D Ž I A. K U R G Y V E N A LO G O V Ė Ž L I U K A S I R K Ą J I S V E I K I A?

b) išklotas vyšnių paveikslėliais

a) išklotas atspaudais 5.9 pav. Lapas išklotas nedideliais piešinėliais

Nurodomas norimas parametras

5.10 pav. Įkeliamas aktyvaus lapo fonas – nurodytu piešiniu bus išklotas visas lapas

10 Įrašykite savo parengtą piešinį į saugyklą. Galėsite jį panaudoti tolesniam darbui su Logo sistema.

• Piešinys (fonas) įrašomas į saugyklą naudojant priemonių juostos mygtuko Fonas išskleidžiamąjį meniu (5.3 pav.) arba pagrindinio meniu komandą Lapas (5.11 pav.). Įrašomų fònų failų vardų prevardžiai gali būti įvairūs – .bmp, .jpg ir kt. (5.12 pav.). Logo sistemos paveikslai įrašomi su prievardžiu .lgf.

70


5

5.11 pav. Veiksmus su fonu galite atlikti ir atvėrę pagrindinio meniu komandą Lapas

K O N S T R AV I M A S S U L O G O

Veiksmai su fonu

5.12 pav. Įrašomas Vėžliuko lape nupieštas paveikslas

11 Paspaudę priemonių juostos mygtuką

, atverkite langą

su Logo sistemos parodomųjų projektų sąrašu (5.13 pav.). 12 Išbandykite šiuos projektus. Bet kuris projektas bus vykdomas, du kartus spustelėjus projekto piktogramą pele . arba jį pažymėjus ir spustelėjus mygtuką

5.13 pav. Logo sistemos parodomųjų projektų sąrašas

13 Įjungę projektą „Varlės“, pasitreniruokite rikiuodami varlytes. Surenkite rungtynes „Kas greičiau surikiuos varles“. Tai galite daryti dviese, trise arba visi kartu. Svarbu tik visiems pasirinkti vienodą varlyčių skaičių ir pradėti jas rikiuoti vienu metu. 71


DA R B O P R A D Ž I A. K U R G Y V E N A LO G O V Ė Ž L I U K A S I R K Ą J I S V E I K I A?

14 Atvėrę parodomąjį projektą „Taškai“

, sukursite

nuostabių piešinių iš taškelių. Galite surengti tokių piešinių parodėlę. Piešinių pavyzdžių matote 5.14 paveiksle.

15 Užverkite Logo sistemą – pele spustelėkite Failas J Baigti darbą. Kaip ir su kitomis kompiuterio programomis, baigti darbą su Logo sistema galite ir kitais būdais – pa-

5.14 pav. Piešiniai, sukurti iš taškelių

+

spaudę klaviatūros klavišus lango užvėrimo mygtuką

arba programos

.

• Logo sistemoje galima dirbti ne su vienu, o su keliais lapais, kuriuose Vėžliukas galės atlikti įvairius veiksmus. Naujas lapas sukuriamas priemonių juostos mygtuku

72

(Naujas lapas) arba


Sukurti naują lapą Pakeisti aktyvaus lapo nuostatas

Veiksmai su lapo fonu

Lapą, su kuriuo dirbama, galima pasirinkti iš sukurtų lapų sąrašo

Vardus Lapas1, Lapas2, Lapas3 lapams suteikė Logo sistema

Lapai Gėlės ir Jūra pervardyti naudojant komandą Lapas J Keisti...

a)

b) 5.15 pav. Meniu Lapas komandos

Ką dar galite atlikti ❶ Sukurkite kelis Logo sistemos lapus ir, pasinaudodami piešimo priemonių juosta, nupieškite skirtingus lapų fonus, įrašykite projektą į saugyklą (tam naudokite pagrindinio meniu komandą Failas J Įrašyti projektą arba priemonių juostos mygtuką

).

❷ Lapų fonams sukurti panaudokite „Paint“ programa parengtus paveikslus. Įkelkite juos į Logo lapus nurodydami skirtingus parametrus (5.10 pav.), pavyzdžiui, „centruotas“, „ištemptas“, „valdomas“.

73

Kodėl Logo sistemos pagrindiniu veikėju parinktas būtent vėžliukas, o ne koks nors kitas gyvūnas? Tai ne atsitiktinumas – 1950 metais JAV mokslininkas Grėjus Válteris (Walter) sukūrė mažą, elektromechaninį, į šviesą reaguojantį robotuką, kurį suprogramavo taip, kad jis veiktų panašiai kaip elgiasi realus gyvūnas, pavyzdžiui, jei robotukui pritrūkdavo energijos, jis pats pradėdavo ieškoti „maisto“ – pakrovimo baterijos. Elektroninės robotuko detalės buvo paslėptos po organinio stiklo gaubtu, kuris priminė vėžliuko kiautą. Todėl G. Valteris pavadino šį robotuką Vėžliuku. G. Valterio pagaminti robotukai buvo naudojami atliekant mokslinius tyrimus. Po dešimties metų, 1960 m., žymus amerikiečių mokslininkas Seymouras Pãpertas (Papert) kartu su kolegomis sukūrė kompiuteriu valdomą robotuką, skirtą vaikų mokymui ir mokymuisi. Šį robotuką jie taip pat padarė panašų į vėžliuką.

K O N S T R AV I M A S S U L O G O

Tai įdomu!

5

pagrindinio meniu komanda Lapas J Naujas. Visi sukurti lapai bus įrašomi (arba atveriami) įrašant (arba atveriant) Logo projektą. Galima keisti kiekvieno lapo vardą (Vėžliukas juos pavadina Lapas1, Lapas2 ir t. t.), dydį, foną, kitas nuostatas (5.15 pav., a). Sukurtų lapų piktogramos rodomos dešinėje priemonių juostos pusėje. Norėdami aktyvųjį lapą pakeisti kitu lapu, pele spustelėkite reikiamo lapo piktogramą (5.15 pav., b).


3

Logo objektai. Projektas „Nuotraukų paroda“ Atlikite

Netrukus

. . . .

1 Kartu su Vėžliuku kurti virtualią nuotraukų parodą pradėkite nuo ruošinio parengimo – numatykite, kiek nuotraukų norite rodyti viename Vėžliuko lape, ką apie jas parašysite, kaip atrodys jūsų virtualios parodos titulinis lapas ir pan. Numatykite lapų su nuotraukomis rodymo eiliškumą.

Išmoksite: sukurti naujus Logo sistemos objektus – mygtukus, tekstų langelius – ir keisti jų parinktis; naudotis sukurtais mygtukais pasirenkant kitą aktyvųjį (Vėžliuko lauke rodomą) lapą;

• Pagrindinis Logo sistemos veikėjas Vėžliukas dar vadinamas Lògo sistèmos objektù. Logo sistemoje naudojami ir kitokie objektai. Tai lãpas, mygtùkas, tèksto langẽlis, kintamàsis, procedūrà ir kt. Su įvairiais objektais išmoksite dirbti nagrinėdami kitus skyrelius. Šiame skyrelyje kursite mygtukus ir teksto langelius.

įrašyti Logo projektą kaip programą (su prievardžiu .exe).

2 Atvėrę Logo sistemą, aktyviajame lape sukurkite teksto langelį – priemonių juostoje spustelėję mygtuką

Atliksite: parengsite Logo projektą „Nuotraukų paroda“.

(Naujas teksto langelis), Vėžliuko lauke nubrėžkite stačiakampį, kuriame parašykite numatytą tekstą (5.16 pav.). Naudodamiesi atsivėrusia teksto tvarkymo priemonių juosta, galite parinkti norimą šriftą, jo dydį, spalvą, sulygiuoti teksto eilutes – taip, kaip tai darėte dirbdami su rašykle. Parašę ir apipavidalinę tekstą, paspauskite myg. tuką

5.16 pav. Teksto langelyje rašomas ir apipavidalinamas tekstas

74


po vietą. Tam, spustelėję tekstą dešiniuoju pelės klavišu, atsivėrusiame meniu (5.17 pav.) pasirinkite komandą Perkelti (šalia parašytas objekto vardas – Tekstas1) ir pele nutempkite tekstą į reikiamą lapo vietą. Lape gali būti keli teksto langeliai – kitų sukurtų tekstų langelių vardai bus Tekstas2, Tekstas3 ir pan. Vardus galima keisti. Teksto langelį galima pašalinti, išskleidžiamajame meniu pasirinkus komandą Šalinti.

5.17 pav. Sukurtą teksto langelį galima pele perkelti į kitą ekrano vietą

5

3 Sutvarkę tekstą, lape sukurkite naują objektą – mygtuką, kurį spustelėjus pele, bus pereinama į kitą Vėžliuko lapą.

K O N S T R AV I M A S S U L O G O

• Parašytą tekstą, du kartus spustelėjus pele, galima keisti, iš naujo formatuoti. Sukurtą objektą – teksto langelį – galite pele perkelti į kitą la•

• Naują mygtuką reikia „pasiimti“ priemonių juostoje spustelėjus mygtuką

(Naujas mygtukas) ir „nunešti“ į norimą Vėžliuko

lapo vietą (5.18 pav.). Naujiems mygtukams suteikiami vardai m1, m2 ir t. t. Mygtukų, kaip ir kitų Logo objektų, vardus galima keisti.

5.18 pav. Mygtukas vardu m1 padėtas parašyto teksto apačioje

• Mygtuką į norimą lapo vietą perkelsite, pele išskleidžiamajame meniu (5.19 pav.) pasirinkę komandą Perkelti. • Logo sistemos objektai turi parinkči lángus. Parinkčių langas •

atveriamas išskleidžiamajame meniu (5.17, 5.19 pav.) pasirinkus komandą Keisti (šalia komandos parašytas objekto vardas, pvz., m1, Tekstas1 ir pan.). 5.20 ir 5.21 paveiksluose pateikiamos sukurto mygtuko m1 parinkčių lango kortelės, kuriose galima pakeisti užrašą ant mygtuko, jo vardą, aprašyti, kas turi įvykti spustelėjus šį mygtuką pele , 5.20 pav.), nurodyti mygtuko dydį, (kortelė patikslinti jo vietą lape (kortelė

5.19 pav. Meniu, kuriame pasirenkami veiksmai, atliekami su mygtuku (m1)

, 5.21 pav.).

75


L O G O O B J E K TA I . P R O J E K TA S „ N U O T R A U K Ų PA R O D A“

4 Pakeiskite sukurto mygtuko dydį, patikslinkite jo vietą lape, nurodykite, koks užrašas bus ant mygtuko ir kas įvyks spustelėjus šį mygtuką pele. Mes nurodėme užrašą ant mygtuko – žodį Pradėti (5.20 pav.), mygtuko plotį – 50 taškelių, aukštį – 30 taškelių (5.21 pav.). Pakeistas mygtukas atrodys taip:

Ant mygtuko bus užrašas Pradėti Spustelėjus mygtuką, bus pereinama į lapą, kuris pavadintas Įžanga

. Jį spustelėjus, atsi-

5.20 pav. Mygtuko parinkčių lango kortelė Pagrindinės parinktys

vers naujas lapas, pavadintas Įžanga. 5 Sukurkite naują lapą (2 skyrelis) – naudokitės priemonių juostos mygtuku

Patikslinama mygtuko padėtis lape

(Naujas lapas)

arba pagrindinio meniu komanda Lapas. Jei reikia, pakeiskite lapo vardą, įrašykite šį vardą į titulinio lapo

Mygtuko dydis keičiamas nurodant jo plotį ir aukštį

mygtuko

5.21 pav. Mygtuko parinkčių lango kortelė Išvaizda

parinkčių

kortelės laukelį Paspaudus. Tituliniame lape spustelėjus šį mygtuką, atsivers nurodytas lapas. 6 Naujame lape parašykite numatytą tekstą, sukurkite reikiamus mygtukus. 5.22 paveiksle parodyti lape sukurti du mygtukai:

(grįžtama į titulinį lapą) ir

(jį spustelėjus, bus at-

veriamas kitas lapas – su nuotrauka). 7 Sukurkite kitus lapus ir mygtukus juose. Tai gali būti, pavyzdžiui, mygtukai

ir

.

8 Į lapus įkelkite nuotraukas. Čia aprašomo projekto lapus su nuotraukomis matote 5.24 paveiksle. Įkeliamas nuo76


• Kitas būdas įkelti nuotrauką į Vėžliuko

lapą – kiekviename naujai sukurtame lape sukurti Vėžliuką ir pakeisti jo išvaizdą. Vėžliukas gali pasislėpti po káuke – paveikslu, suteikiančiu Logo sistemos Vėžliukui grafinį vaizdą. Kaukė gali būti piešinys, net animacinis, taip pat ir nuotrauka. Vėžliukui įvairių naujų kaukių galima sukurti naudojantis programa „LogoMotion“. Tai atlikti išmoksite nagrinėdami 8 ir 9 skyrelius. Spustelėkite Vėžliuką dešiniuoju pelės klavišu ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite komandą Keisti. Atsivėrusiame Vėžliuko pa-

rinkčių lange (5.23 pav.) spustelėkite mygtuką , paveikslėlių pasirinkimo lange iš savo saugyklos pasirinkite nuotrauką, kurią Vėžliukas užsidės kaip kaukę, . Jei ir paspauskite reikia, Vėžliuką, kuris dabar pasislėpęs po nuotrauka, perkelkite į kitą lapo vietą taip, kaip kėlėte į kitą vietą tekstą ir mygtukus. Taip įkeltos nuotraukos vietą lape galėsite pakeisti ir vėliau, nes nuotrauka yra ne fono dalis, o Vėžliukas, tik su kauke.

Vėžliuko vardas

Vėžliuko padėtis lape Vėžliuko kryptis Galima keisti Vėžliuko kaukę (išvaizdą)

Vėžliuko pieštuko būsena (ar nuleistas)

Vėžliuko išvaizda

Ar Vėžliukas matomas (ar ne) 5.23 pav. Vėžliuko parinkčių langas

77

K O N S T R AV I M A S S U L O G O

5.22 pav. Logo projekto lapas Įžanga

5

traukas prieš tai reikėtų sumažinti taip, kad jos būtų mažesnės nei Vėžliuko lapas. Be to, lape taip pat turėtų likti vietos nuotraukos komentarui ir mygtukams. Vienas iš būdų į aktyvųjį lapą įkelti nuotrauką – pasinaudoti fono įkėlimo komanda Lapas J Įkelti foną (2 skyrelis) nurodant para. Taip įkėlę nuotraumetrą ką, pele nutempkite ją į norimą vietą lape.


L O G O O B J E K TA I . P R O J E K TA S „ N U O T R A U K Ų PA R O D A“

5.24 pav. Logo sistema sukurtos virtualios nuotraukų parodos dalis

5.25 pav. Parodos pabaigos lapas

78

9 Patikrinkite, ar visi mygtukai atveria tuos projekto lapus, kuriuos buvote numatę. Paskutiniame nuotraukų parodos lape parašykite kelis pabaigos žodžius ar sakinius. Galite sukurti mygtuką, kurį paspaudus būtų grįžtama į titulinį lapą (5.25 pav.).


2007 metai – jubiliejiniai Logo metai. Prieš 40 metų buvo sukurta pirmoji Logo programavimo kalbos versija. Logo programavimo kalba buvo sugalvota kaip mokymosi priemonė, kurią naudodami vaikai bendrauja su kompiuteriu savo gimtąja kalba. Nuo 1987 metų įvairiose Euròpos šalyse kas dvejus metus vyksta tarptautinės Eurologo konferencijos, į kurias susirenka Logo entuziastai ne tik iš Euròpos šalių, bet ir iš viso pasaulio.

5.26 pav. Projektas įrašomas kaip programa

Galite sukurti savo melodiją

Ką dar galite atlikti

Galite nurodyti garso failą

❶ Pasinaudodami mygtuko parinkčių lango kortele Išvaizda (5.21 pav.), pakeiskite sukurtų mygtukų išvaizdą. Galite pasirinkti įvairius (ir jūsų pačių sukurtus) paveikslėlius, rodykles, simbolius. Mygtukus galite paversti ir nedidelėmis nuotraukomis. ❷ Pasinaudoję priemonių juostos mygtuku

(5.27 pav.), de-

monstruojamą parodą galite įgarsinti – sukurti mygtuką, kurį spustelėjus bus grojama melodija iš nurodyto failo. Nurodę komandą Melodija, atversite Logo sistemos muzikos rengyklę, kuria pasinaudoję galėsite sukurti savo melodiją.

79

5.27 pav. Logo projektą galima įgarsinti

K O N S T R AV I M A S S U L O G O

Tai įdomu!

5

10 Jei viską sutvarkėte, padarykite aktyvų projekto titulinį lapą ir, parinkę tinkamą failo vardą, pavyzdžiui, paroda, įrašykite projektą (Failas J Įrašyti projektą). 11 Sutvarkytą darbą galite įrašyti kaip programą (su prievardžiu .exe), tada galėsite savo virtualią nuotraukų parodą peržiūrėti ir tais kompiuteriais, kuriuose nėra „Imagine Logo“ sistemos. Tam nurodykite Failas J Įrašyti kaip programą (EXE)... ir atsivėrusiame lange (5.26 pav.) pasirinkite aplanką, į kurį įrašysite failą, nurodykite jo vardą.


11

Vėžliukų gyvenimo įvykiai. Projektas „Rūšiuok“ Netrukus

. .

Atlikite

Išmoksite:

• Žmonės daro didelę įtaką aplinkai, ne tik ją gražindami ir puose-

sukurti įvykius, skirtus Logo sistemos objektams – Vėžliukams, lapams, mygtukams.

lėdami, bet ir sukeldami įvairių ekologinių problemų. Viena iš jų – didelis išmetamų ir nerūšiuojamų atliekų kiekis. Šiame skyrelyje aprašoma, kaip sukurti projektą, demonstruojantį popierinių, kartoninių, stiklinių atliekų rūšiavimą.

Atliksite:

1 Pasidomėkite, kaip ir kokios atliekos rūšiuojamos, kodėl svarbu jas rūšiuoti. Galite pasikalbėti su gamtos mokslų mokytojais, tėveliais, paskaityti informaciją internete, pavyzdžiui, Lietuvõs Respublikos Aplinkos ministerijos parengtoje svetainėje „Nebūk abejingas – rūšiuok“ ( www http://atliekos.am.lt).

parengsite Logo projektą, parodantį, kaip reikia rūšiuoti išmetamus popierinius, kartoninius, stiklinius daiktus.

2 Programa „LogoMotion“ nupieškite įvairias atliekas vaizduojančių kaukių Vėžliukams: išmetamas dėžes, dėžutes, butelius, stiklainius, plastiko maišelius ir pan. Galite panaudoti ir tinkamus piešinius bei nuotraukas iš interneto svetainių, tik juos reikia sutvarkyti – sumažinti, ištrinti nereikalingas dalis ir įrašyti kaip Logo sistemos kaukes (5.124 pav.). Nupieškite konteinerius, skirtus kartonui ir popieriui, stiklui, plastmasei. Galite pasinaudoti vadovėlyje pateiktais pavyzdžiais (5.125 pav.).

5.124 pav. Išmetami daiktai, kuriuos reikia rūšiuoti

134


K O N S T R AV I M A S S U L O G O

5.125 pav. Atliekų rūšiavimui skirti konteineriai

5

3 Atvėrę Logo sistemą, sukurkite daug Vėžliukų, uždėkite jiems nupieštas kaukes ir pele nutempkite į skirtingas lapo vietas – konteinerius „sustatykite“ vieną šalia kito, o daiktus, skirtus išmetimui, išdėliokite lape taip, kad liktų vietos įrašyti paaiškinimui, pavyzdžiui: „Surūšiuok – pele nutempk išmetamą daiktą į atitinkamą konteinerį“. 4 Vėžliukams nurodykite pakelti pieštuką, kiekvieno Vėžliuko parinkčių lange pakeiskite pradinės būsenos X ir Y koordinates, kad vykdydamas komandą namo, jis nukeliautų į tą vietą ekrane, kurią jam numatėte. Pradinės bū. Pakeiskite senos parinktys nustatomos kortelėje ir Vėžliukų vardus, pavyzdžiui, Vėžliuką su stiklui skirto konteinerio kauke galite pavadinti stiklas. 5 Jei jūsų projektą sudarys keli lapai, kitam lapui atversti susikurkite mygtuką (3 skyrelis). Mūsų pavyzdyje sukurti du mygtukai. Spustelėjus mygtuką, pavadintą „Perskaityk“, atverčiamas kitas Logo sistemos lapas, kuriame pateikti paaiškinimai apie atliekų rūšiavimą. Mygtuko „Kartoti“ spustelėjimas Vėžliukus su atliekų kaukėmis vėl sudėlioja į jiems skirtas vietas (5.126 pav.).

5.126 pav. Pirmasis projekto lapas

135


V Ė Ž L I U K Ų G Y V E N I M O Į V Y K I A I . P R O J E K TA S „ R Ū Š I U O K “

• Kiekvieną išmetamą daiktą reikėtų pele nu-

tempti iki atitinkamo konteinerio ir „įmesti“ į jį, t. y. jei surūšiuota teisingai, Vėžliukas su to daikto kauke turėtų pasislėpti. „Įmesti“ daiktą į konteinerį, skirtą ne tos rūšies atliekoms, nepavyks. Kol jis nebus nutemptas į atitinkamą konteinerį, tol bus matomas Vėžliuko lauke. Tokių gudrybių Vėžliukus išmokysime pasi, kuri yra kieknaudodami kortele

Spustelėjus mygtuką , atsivėrusiame įvykių sąraše pasirenkamas įvykis, po to aprašoma, kokia turi būti Vėžliuko reakcija į tą įvykį – ką Vėžliukas turėtų atlikti, atsitikus pasirinktam įvykiui (5.128 pav.). Pagrindinių parinkčių kortelėje nurodant Vėžliukui, ką jis turi daryti spustelėjus jį pele, irgi sukuriamas įvykis – tai jau darėte pasakos iliustravimo projekte aprašydami drugelių skrydžius (10 skyrelis).

vieno Vėžliuko parinkčių lange (5.127 pav.).

Čia aprašoma Vėžliuko reakcija į įvykį 5.128 pav. Sukurtas Vėžliuko įvykis tempiant

5.127 pav. Vėžliuko parinkčių lango kortelė Įvykiai

5.129 pav. Sukurtas Vėžliuko įvykis atleidus.kairį.mygtuką

• Komanda, parašyta prie įvykio atleidus. kairį.mygtuką, reiškia, kad Vėžliukas, kuris buvo tempiamas nuspaudus kairįjį pelės mygtuką, atleidus šį mygtuką, turi pasislėpti, jei jis uždengia Vėžliuką vardu kartonas. Mūsų pavyzdyje Vėžliukas kartonas – tai po-

136

6 Visiems Vėžliukams, vaizduojantiems išmetamus daiktus, sukurkite po įvykį tempiant. Komanda eik.į pelės.koordinatės nurodo pele tempiamam Vėžliukui sekti paskui pelę. Išbandykite, ar visi Vėžliukai jūsų klauso – ar kiekvieną jų pavyko pele nutempti į kitą ekrano vietą. 7 Dabar kiekvienam Vėžliukui sukurkite įvykį atleidus.kairį.mygtuką. Jei atleidus kairįjį pelės mygtuką, išmetamas daiktas bus užtemptas ant jam skirto konteinerio, Vėžliukas su atliekų kauke pasislėps – daiktas bus „išmestas“, o jei konteineris pasirinktas neteisingai, nieko neįvyks (5.129 pav.). pieriui ir kartonui skirtas konteineris. Priešingu atveju nieko neįvyks – tai nurodo komandos pabaigoje esantys laužtiniai skliaustai, tarp kurių nieko neparašyta. Šiame pavyzdyje pateikta komanda tinka tik Vėžliukams, vaizduojantiems išmetamą popierių ir kartoną.


jeigu dengia? [stiklas] [slėpkis] [ ]

Vėžliukas-konteineris, skirtas plastmasei, pavadintas plastmasė, tad išmetamiems plastmasiniams daiktams reikia rašyti komandą: jeigu dengia? [plastmasė] [slėpkis] [ ]

9 Sukūrę Vėžliukams naujus įvykius, patikrinkite, ar viskas vyksta taip, kaip numatėte, ar visus daiktus pavyksta „įmesti“ tik į atitinkamus konteinerius. 10 Sukurkite procedūrą startas:

5

tai startas rodyk.lapą ”lapas1 dėmesio visi pakelk.pieštuką namo rodykis taškas

K O N S T R AV I M A S S U L O G O

8 Vėžliuką, vaizduojantį stiklui skirtą konteinerį, mes pavadinome stiklas, tad išmetamiems stikliniams daiktams (Vėžliukams) langelyje prie įvykio atleidus.kairį.mygtuką pavadinimo reikia rašyti komandą:

11 Pirmoji šios procedūros komanda nurodo padaryti aktyvų projekto lapą, pavadintą lapas1, o jame esantiems visiems Vėžliukams pakelti pieštukus ir nukeliauti į jiems nustatyto pradinio taško koordinates ir pasirodyti, jei jie buvo pasislėpę. Procedūros vardą įrašykite mygtuko „Kartoti“ pagrindinių parinkčių kortelės langelyje Paspaudus. Tai jau darėte kurdami virtualią nuotraukų parodą (5.2 skyrelis), o dabar žinote, kad taip Logo objektui sukuriamas įvykis. Procedūra startas bus vykdoma atvėrus šį projektą arba į ją kreipiantis. 12 Sukurkite antrąjį Logo projekto lapą, jo vardą įrašykite mygtuko „Perskaityk“ pagrindinių parinkčių kortelės langelyje Paspaudus. Spustelėjus šį mygtuką, bus pereinama į nurodytą lapą. 13 Kitame lape parašykite tekstą – paaiškinkite, kodėl reikia rūšiuoti atliekas arba pateikite pagrindines atliekų rūšiavimo taisykles. 14 Mūsų projekto antrajame lape yra sukurtas saitas , kurį spustelėjus atsiveria pateiktos informacijos šaltinis – svetainė „Nebūk abejingas – rūšiuok“ ir du mygtukai: vienas iš jų sugrąžina į pirmąjį projekto lapą, antras padaro aktyvų trečiąjį projekto lapą, skirtą pabaigai (5.133 pav.). 137


V Ė Ž L I U K Ų G Y V E N I M O Į V Y K I A I . P R O J E K TA S „ R Ū Š I U O K “

15 Nupieškite kaukę, vaizduojančią, pavyzdžiui, miško švara besirūpinantį gyvūną. Galite šiek tiek pakeisti anksčiau parengtą ežiuko kaukę, kad, bėgdamas į vieną pusę, ant nugaros jis neštų ne obuolį, o tuščią mineralinio vandens butelį, ir atgal keliautų be nešulio (5.130 pav.).

a) padidintas krypties kadro elementas

b) vienas krypties kadras – ežiukas neša atliekas į konteinerį

c) padidintas kitos krypties kadro elementas

d) kitos krypties kadras – ežiukas grįžta be nešulio

5.130 pav. Pakeista ežiuko kaukė

16 Lapo kampe „pastatykite“ konteinerį plastmasei, pakeiskite Vėžliuko su ežiuko kauke vardą į, pavyzdžiui, ežiukas, nurodykite jam pradinės būsenos kryptį ir koordinates. 17 Vėžliukams skirtus įvykius jau mokate sukurti, o dabar sukurkite įvykį antrajam projekto lapui – šio lapo parinksukurkite įvykį atvėrus.lapą. čių lange kortelėje Čia nurodykite, kad, atvėrus šį lapą, būtų vykdomos Vėžliukui skirtos komandos (5.131 pav.): tik [ežiukas] [pakelk.pieštuką namo amžinai [pr 10 lauk 120]]

5.131 pav. Lapui skirtas įvykis atvėrus.lapą

138

18 Pirmajame projekto lape spustelėjus mygtuką „Perskaityk“, bus atvertas antrasis projekto lapas, kuriame matysime atliekas rūšiuojantį Vėžliuką-ežiuką (5.132 pav.). Gali būti sukurta ir daugiau Vėžliukų-ežiukų.


5.132 pav. Antrajame projekto lape pateikta informacija apie atliekų rūšiavimą, sukurti du mygtukai ir interneto saitas, nurodantis informacijos šaltinį

Yra sukurta nemažai vadinamųjų „pokalbių robotų“, su kai kuriais galima „paplepėti“ ir internetu. Rašant tokiam robotui savo mintis ir skaitant jo atsakymus, kai kada gali pasirodyti, kad šis kompiuterinis pašnekovas gana sumanus, puikiai mus supranta ir tinkamai atsako. Iš tikrųjų „pokalbių robotai“ nėra tokie gudrūs, kaip galima pagalvoti. Pavyzdžiui, vienas iš tobuliausių tokių robotų ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) savo duomenų bazėje tiesiog turi labai daug iš anksto parengtų įvairių žodžių ir frazių, iš kurių sudaro tinkamiausią atsakymą.

5.133 pav. Taip gali atrodyti projekto „Rūšiuok“ pabaigos lapas

Ką dar galite atlikti ❶ Antrajame projekto lape galėtų judėti ir daugiau ežiukų ar kitų miško gyventojų, besirūpinančių miško švara. Uždėkite naujiems Vėžliukams tą pačią ežiuko kaukę arba sukurkite kitų gyvūnų kaukių. Pakeiskite lapui skirto įvykio atvėrus.lapą komandas, nurodydami ir kitų Vėžliukų vardus. ❷ Papildykite projektą naujais lapais, kuriuose būtų rūšiuojami kiti išmetami daiktai. Kitas

lapas turėtų atsiverti spustelėjus tam skirtą mygtuką – nepamirškite jo sukurti. ❸ Galite projektą įgarsinti – parengę reikiamą garso failą, ją įjungsite Logo lape sukurtu mygtuku arba procedūroje parašę komandą grok.failą “garsas. Po kabučių šioje komandoje rašomas garso failo, esančio „Imagine Logo“ sistemos aplanke MEDIJA, vardas.

139

K O N S T R AV I M A S S U L O G O

5

Tai įdomu!


12 Šiame skyriuje sužinojote KONSTRAVIMAS SU LOGO

5

Prisiminkite, kad... Štai ir atvedė Logo Vėžliukas jus iki šio skyriaus ir vadovėlio pabaigos. Nagrinėdami Logo sistemos gudrybes, nemažai nuveikėte – piešėte, rašėte, mokėte Vėžliuką geometrijos, kūrėte virtualias nuotraukų parodas ir animacines pasakų iliustracijas. Kartu su Vėžliuku, tiksliau – su Vėžliukais, išmokote konstruoti įvairius piešinius kompiuterio ekrane ir nurodyti Vėžliukams atlikti įvairius veiksmus. Tikimės, kad jus sudomino darbas su Logo sistema ir ateityje tęsite pažintį su Logo Vėžliuku. Iš tikrųjų Vėžliukas moka daug daugiau, nei buvo įmanoma aprašyti nedideliame vadovėlio skyriuje. Kartu su Logo Vėžliuku galite kurti žaidimus, tinklalapius, net pokalbį su kompiuteriu. Taip pat ir eilėraštį kartu galite sukurti... Ne vien vėžliukas Norbertas, apie kurį parašyta šio skyriaus pradžioje, su savimi eilėraštį nešiojasi ir prašo vaikų jo raideles išpainioti. Eilėraščių turi ir Logo Vėžliukas. Bet ir jam reikia padėti – parašyti įvairių žodžių, tinkamų eilėraščiui kurti, ir paaiškinti, ką su tais žodžiais daryti. Gal susidomėjote ir, pasitarę su informacinių technologijų ir lietuvių kalbos mokytojais, ateityje kartu su Vėžliuku sukursite kompiuteriu eilėraštį? Tam, aišku, reikės ir naujų Vėžliuko komandų išmokti, ir į kitas Logo gudrybes įsigilinti. O dabar trumpai priminsime Logo sistemos pagrindines galimybes ir taisykles:

140

.

Vėžliukas. Logo sistemos pagrindinis veikėjas Vėžliukas vykdo įvairias jam žinomas komandas, kurias jam galima rašyti komandų lauke arba naudoti kuriant procedūras – naujas komandas Vėžliukui. Procedūros. Sukurtas procedūras galima skirti visiems Logo projekto Vėžliukams arba kiekvienam Vėžliukui atskirai, taip pat Logo lapams, mygtukams, teksto langeliams ir kitiems objektams. Visam projektui skirtas procedūras supranta ir vykdo visi šio projekto Vėžliukai. Piešimas Logo lape. Atvėrus Logo sistemą, aktyviajame lape galima piešti ne vien naudojant Vėžliuko komandas, bet ir pele. Logo lape nupieštą piešinį galima pataisyti naudojant grafikos ir animacijos rengyklę „LogoMotion“. Vėžliukų vardai. Logo sistemoje galima sukurti daug Vėžliukų. Kiekvienas jų turi vardą, kuriuo į tą Vėžliuką ir kreipiamasi komandose bei procedūrose. Vėžliukų vardus galima keisti. Vėžliukų kaukės. Logo Vėžliukai gali užsidėti įvairias kaukes, kurios rengiamos naudojant grafikos ir animacijos rengyklę „LogoMotion“. Kaukės gali būti ir animacinės, su krypties kadrais. Programa „LogoMotion“. Programa „LogoMotion“ galima parengti ne tik Logo Vėžliukų kaukes, bet ir kitokių piešinių, kurie tiks rašyklės tekstams, tinklalapiams ir pan. iliustruoti.

. . . . .


Kartojimo užduotis. Projektas „Pasaka be galo“ Kartu su Logo Vėžliuku iliustruokite pasaką be galo. Tokius trumpus tautosakos ar savo pačių sukurtus kūrinėlius naudojote, kai rašyklės priemonėmis mokėtės kopijuoti tekstą. Galite parengti įvairaus sudėtingumo Logo projektus – pasakų be galo iliustracijas. Tai priklausys nuo to, keliese atliksite darbą, kiek laiko galėsite skirti šiam projektui, kokią pasaką pasirinksite. Nupiešę pasakos be galo iliustracijas, kiekvienoje iliustracijoje galite parašyti dalį pasakos teksto ir, sukūrę kelis Logo projekto lapus, parengtas iliustracijas įkelti kaip lapų fonus. Po to parašykite rekursinę

.

procedūrą, pagal kurią iš eilės su neilgomis pauzėmis būtų rodomas kiekvienas lapas. Vykdant tokią procedūrą, pasakos be galo iliustracijos būtų rodomos viena po kitos be galo – po paskutinės vėl būtų rodoma pirmoji ir t. t. Kiekviename lape pasakos veikėjai galėtų judėti – tam sukurkite kaukes Vėžliukams ir parašykite atitinkamas procedūras. Galite šią pasaką ir įgarsinti. Parinkite tinkamą muziką, o gal net perskaitykite pasaką balsu ir įrašykite. Iliustravę šiuos linksmus kūrinėlius, būtinai organizuokite jų parodą, parodykite savo kūrybos rezultatus mokytojams, draugams, tėveliams, pristatykite juos per lietuvių kalbos pamokas.

. . .

Čia pateikiamos jums žinomos lietuvių pasakos be galo „Senis ir senutė“ iliustracijos. Linkime jums be galo linksmų pasakų!

141


Vadovėlio „Projektų mozaika“ komplektą V–VI klasei sudaro:

• Vadovėlis Pirmoji knyga Antroji knyga

• Mokytojo knyga

ISBN 978-5-430-05054-2

IT. Projektų mozaika V-VI  
IT. Projektų mozaika V-VI  

IT vadovėlis Projektų mozaika V-VI klasei

Advertisement