Svět plastů číslo 8, září 2013

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

H

O

T

R

U

N

N

www.svetplastu.eu

E

R

T

E

C

H

č. 8 – září 2013

N

O

L

O

G

Y

Prosteˇ super! ˇ ˇ nablízku. Po celém svete

ˇ ´ vtoku Císlo jedna v technologii horkych pro automobilovy´ prumysl s vlastním ´ tymem ´ odbornym po celém svete. ˇ ˇ

Stabilize your process


2

MSV 2013


MSV 2013

3


Lehké a stabilní Více než 1600 různých CFRP klipů pro Airbus 350 Nejen v leteckém průmyslu je dnes snižování hmotnosti z důvodu stále se zvyšujícího tlaku na úspory paliva ústředním tématem. S cílem vyrábět letadla lehčí se v posledních letech stále více vsází na plasty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP). Takže trup nového Airbusu A350 XWB je vyroben výhradně z uhlíkových kompozitů CFRP. K připojení vnějšího pláště ke kostře a nosníkům se používají tzv. klipy. Tradičně jsou sice z hliníku, ale v případě tohoto projektu jsou tyto klipy vyráběny z CFRP organodesek. Plně automatizované výrobní zařízení, včetně nástrojů na výrobu komplexních, strukturně zatížených CFRP komponentů, bylo vyvinuté společností FRIMO a dodáváno zákazníkům společnosti Premium Aerotec.

kus je robotem přeložen během 5 vteřin s rozpínacím rámem a uložen do lisu ke konečné konsolidaci - byl skutečně výzvou. Vzhledem k rozmanitosti různých geometrií klipu vzniklo více než 1 600 nástrojů, které jsou vyměňovány plně automatickým systémem pro výměnu nástrojů. Tato výměna nástrojů je integrována do BDE odběratele tak, aby byly kromě kontroly správnosti odpovídajícím způsobem nastaveny také parametry strojů. Pro společnost Premium Aerotec bylo důležité, že byla společnost FRIMO schopna z jednoho zdroje dodávat celou technologii rozpínacích rámů, roboty, lisy, pracovní nástroje a výměnu pracovních nástrojů s jasně definovanými místy řezu. Se zařízením od společnosti FRIMO lze vyrobit tisíce klipů různých geometrií v nejkratším cyklu bez řasení a bez pórů, v nejvyšší kvalitě a reprodukovatelnosti.

PURe Floor – a všechno sedí Komplexní výrobní zařízení s modulární architekturou Od roku 2006 vyvíjí a vyrábí společnost FRIMO dávkovací zařízení a míchací hlavy na výrobu dílů z polyuretanu a působí jako integrovaný dodavatel komplexních výrobních zařízení pro průmysl zpracování polyuretanu. Tyto výrobky jsou navrženy tak, aby zákazníkovi při použití, např. při výrobě polštářů sedadel, nabídly technologické a ekonomické výhody.

Zařízení a forma pro termoplastické kompozity

„Samostatně stabilní“ klipy jsou v podstatě ploché prvky různých geometrií ze tří navzájem kolmých ploch, které vzájemně spojují vnější plášť, kostru a nosníky. Jako výchozí materiál slouží organodesky z uhlíkové tkaniny s termoplastickou matricí. V závislosti na požadavcích na zatížení se polotovary používají s různým počtem vrstev, jakož i s materiály matrice polyfenylen sulfidem (PPS) nebo polyéteréterketonem (PEEK).

Automatizovaná výroba Organodesek

Předfrézované kusy polotovaru se vkládají do rozpínacích rámů speciálním skládacím mechanismem a robotem do infračerveného ohřevu. Po požadované době ohřevu při vhodné teplotě, v závislosti na materiálu matrice a počtu vrstev, musí být předlisek přesunut z pece do lisu. Tento složitý úkol - přičemž ohřívaný

4

FRIMO PURe Track – nadhlavní dopravník s nosičem forem používaný pro zadní pěnění automobilových koberců

MSV 2013


V oblasti komplexních výrobních zařízení mezitím společnost FRIMO na trhu zavedla téměř všechny známé výrobní koncepty a několika způsoby realizovala: stacionární zařízení s jednoduchými, několikanásobnými nebo „shuttle“ nosiči nástrojů převážně na elektrický pohon v různých geometriích a kinematikách a zařízení kruhového stolu pro kontinuální či cyklový provoz ve volně stojících nebo podepřených sériích. S tímto typem zařízení odpadají všechny dosud běžné problémy při výrobě polštářů sedadel týkající se opotřebení řetězu, stanice napínání řetězu, prodlužování řetězu. S konceptem společnosti FRIMO je možné zcela vynechat řetězy s mnoha články, které musí být nataženy a které podléhají opotřebení. S PURe Floor lze individuálně poháněné nosiče nástrojů rychle ručně vyměnit pouze nasazením a vysazením do, popř. z vodící dráhy a zpravidla odsunout na podlahu haly. Kromě toho může být v případě potřeby realizována plně automatická výměna nástrojů, a to bez výrobních ztrát ekonomicky a technicky účelně, což u zařízení s řetězovou, oválovou dopravou nebo kulatým stolem běžných na trhu není možné z důvodu permanentní konstantní rychlosti všech nástrojů v každé fázi výroby. S výrobními zařízeními může společnost FRIMO dodávat také k tomu nastavenou míchací a dávkovací techniku. Také zde jde společnost FRIMO zcela novou cestou a dodává všechny dávkovací stroje z absolutně standardizovaně postavených modulárních systémů. Díky tomu je možné nakonfigurovat každý technologicky jednoduchý či složitý dávkovací stroj. Každý stroj je postaven zcela soběstačně s elektronickým řízením na základně. Při uspořádání komponent byl kladen zvláštní důraz na uživatelsky příjemnou obsluhu a údržbu. Mezitím bylo úspěšně a s dobrou pověstí nasazeno asi sto strojů naší řady PURe Mix, a to především v automobilovém průmyslu a u proslulých OEM a u jejich dodavatelů. V současné době se vyvíjí dávkovací technologie pro nejmenší dávkovací výkon a také pro abrazivní a korozivní materiály.

FRIMO PURe Floor – výrobní linka s nosičem forem pro výrobu automobilových sedáků

Kromě toho společnost FRIMO uvedla na trh dva slibné systémy mobilních zařízení v různých velikostech s individuálně poháněnými nosiči nástrojů nebo s elektricky poháněnými, kloubově spojenými svazky (vlaky) nosičů nástrojů. Tyto nadzemní, popř. pozemní dopravní systémy označené PURe Track, popř. PURe Floor jsou absolutně flexibilní a modulární a mohou nabídnout různé výhody, např.: plně automatická přeměna výroby bez ztráty či snížení výroby a čištění nástrojů po jednotlivých výrobních cyklech mimo výrobu. Koleje mohou sledovat výrobní logistiku nebo postavení hal „lineárně, konvexně nebo konkávně“, procesní kroky mohou být vypracovány paralelně, nosiče nástrojů lze obsluhovat na obou stranách atd. Zejména slibný výrobní koncept pro výrobu polštářů sedadel nabízí společnost FRIMO u systému pozemního dopravníku PURe Floor, s nosičem nástrojů, stejně jako u PURe Track, a to při provozu jednotlivě nebo v kloubovém spojení do „vlaku“. Dopředný tah probíhá tvarově na geometricky vysoce přizpůsobitelné a cca 40 cm vysoké jednokolejnicové dráze za nosičem nástrojů. Nosič nástrojů může sám pojíždět přímo na stvrzené podlaze haly. Takové zařízení na výrobu polštářů sedadel v automobilovém průmyslu byly již realizovány, v jednom případě také s funkcemi dle specifikace zákazníka tak, aby byla délka dráhy již vyrobena pro dohodnutou konečnou výstavbu, ale teprve postupně vybavena jednotlivě poháněnými vlaky nosičů nástrojů.

MSV 2013

FRIMO PURe Mix – 2-komponentní pěnící stroj s modulárním konceptem

5


Firma COMPUPLAST s.r.o. Zlín navrhuje, vyrábí a dodává nástroje (vytlačovací hlavy a kalibry), zařízení a linky na vytlačování plastů již od roku 1991 (www.compuplast.cz). Veškeré konstrukční práce jsou prováděny ve 3D grafickém prostředí SolidEdge ST5, což zejména při komunikaci se zákazníkem zlepšuje představivost dané problematiky a zároveň se dá předejít již v rámci návrhu možným nedorozuměním. Průměrně dodává firma COMPUPLAST svým zákazníkům 50 – 60 vytlačovacích nástrojů ročně. Jedná se o nástroje na profily nejrůznějších tvarů a rozměrů zejména z PVC, ale také ABS, HDPE, PP, PC, mPVC. Kromě nástrojů dodává firma také vytlačovací linky na profily a menší trubky, linky na výrobu plošných útvarů (desky, fólie).

6

Na přelomu ledna a února 2012 získala firma COMPUPLAST s.r.o. výhradní zastoupení thajské firmy Labtech Engineering Co., Ltd. (www.labtechengineering.com) pro Českou a Slovenskou republiku. Labtech je výrobce laboratorních zařízení v oblasti vytlačování a vyfukování plastů. Firmu založil v roce 1983 Švéd Peter Jurgensen v thajském Bangkoku a do dnešního dne je jejím presidentem a vlastníkem. V oblasti laboratorních zařízení pro plastikářský průmysl je druhou největší firmou na světě. Tím, že vlastníkem je Evropan a firmu vedou zkušení evropští manažeři, je produkce firmy postavena na základech vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti svých produktů, které splňují přísné evropské bezpečnostní normy a směrnice. Produkty firmy Labtech jsou vhodné jak pro laboratorní účely univerzit, vysokých a střední škol tak i pro laboratorní, výzkumné, ale i provozní účely plastikářských zpracovatelských firem. Na všechny výrobky se vztahuje dvouletá záruka včetně CE prohlášení o shodě.

MSV 2013


Zlepšujeme QVüTWX\FQTPQUV

RNCUVĵ

Navštivte nás na veletrhu K-Messe Düsseldorf ve dnech 16–23. října 2013, Hala 8a, stánek D47 -H=OPKRÀ RÑNK>GU IQOÄ @JAO OLHúKR=P X[īīÈ RQŀCFCXM[ ,>VRH¹ĊPå OP=J@=N@JÄ LH=OPU @KO=DQFÄ RAHIE NU?DHA ORÀ DN=JE?A PALHKPJÄ K@KHJKOPE AJKRå RÑDK@JKQ =HPANJ=PERKQ G @N=DÑI RUOK?A K@KHJÑI RÑGKJJKOPJÄI LH=OPđI FA TCFKCìPÈ UÈıQX¶PÈ 0LKHADJåPA OA J= PA?DJKHKCEE J= GPANKQ FEĜ @HKQDÀ NKGU RO¹VÄ AHAGPNKPA?DJE?GÑ = =QPKIK>EHKRÑ LNđIUOH

1VüTWX\FQTPØ /=@E=ÜJÄ OÄĹKR¹JÄ KLPEI=HEVQFA KPåNQRV@KNJKOP = ?DAIE?GKQ K@KHJKOP OP=J@=N@JÄ?D LH=OPđ 1FQNPØ RTQVK QRQVĥGDGPÈ /=@E=ÜJå VAOÄĹKR=JÀ LH=OPKRÀ RÑNK>GU FOKQ IJKDAI RÄ?A V=PÄĜEPAHJÀ JAĜHE JAVAOÄĹKR=JÀ ?KĜ RÑN=VJå LNK@HQĜQFA FAFE?D ĜERKPJKOP 6GRNQVPü QFQNPØ $0 QÜEJÄ 3=ĊA LH=OPKRÀ RÑNK>GU V=PÄĜEPAHJÀ =Ĝ @K PALHKPU `

$)5 Ō 8¶ī URGEKCNKUVC PC TCFKCìPÈ UÈıQX¶PÈ YYY DIU GW

Zastoupení v ČR/SK: Ing. Michal Daněk Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62 Mobil: + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510 E-Mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu

MSV 2013

7


ALBIS PLASTIC zvyšuje kvalitu i objem nabídky Po jarních novinkách, ALTECH NEXT PP (alternativa pro aplikace z PA6 GF30) a nízko viskozním TPE ALFATER, máme od léta rozšířenou nabídku o tyto distribuční novinky:

Solvay Advanced Polymers Amodel® Xydar® KetaSpire® AvaSpire®

PPA LCP PEEK PAEK

Amodel PPA - polyphthalamid Je materiál vhodný do extrémních teplot, agresivního prostředí a to vše při zachování konstatních mechanických vlastností dílu.

Xydar LCP – liquid crystal polymer Xydar LCP je sklem či minerálem plněný polymer s vynikajícími tokovými vlastnostmi. Lze ho vstřikovat i do tenkostěnných výrobků, má mimořádnou pevnost i za extrémních teplot okolo 300 st. C. Xydar je přirozeně nehořlavý, propustný pro mikrovlny a odolný většině chemikálií.

LURANYL – PPE + HIPS nebo PA Je materál vhodný pro díly vodoměrů, plynoměrů, díly čerpadel, vodovodních armatur a cívek. Doposud byl pro tyto výrobky nejvíce používán materiál PPO. Z chemického hlediska je PPO – polyphenylenoxid shodný s PPE – polyphenylenether. Luranyl je směs uvedeného PPE a PA nebo HIPS, s cílem získat vyšší rázovou houževnatost. K mnoha našim elastomerům, přibývá nově i první zástupce skupiny Ether – Ester od firmy SIPOL.

Řada SPIRE – špičkové inženýrské plasty na bázi PAEK a PEEK AvaSpire je řada nových materiálů na bázi PAEK – polyaryletherketon – nabízející skvělý poměr výkon / cena. Řady AV 600 a AV 700 v určitých aplikacích umožnují výrobu srovnatelnou vlastnostni s PEEK materiálem, ale s ca. o 30 % nižší cenou. KetaSpire – top mezi semi krystalickými plasty dneška KetaSpire PEEK – polyetherether PEEK – splňuje nejvyšší průmyslové nároky prakticky v libovolném odvětví. Mechanika PEEK umožňuje jeho použití jako náhradu kovů v řadě výrobků.

SIPOL Sipolprene®

TPE-E / COPE

Výrobce se specializuje jen na polymeraci co-polyesterů a co-polyamidů. Materiály Sipolprene tvoří tuhé polyesterové bloky a flexibilní polyetherové úseky. Výborná flexibilita, odolnost vysokým teplotám (od – 50 do + 150 st. C), dobrá chemická odolnost, vysoká rázová houževnatost jsou typické vlastnosti Sipolprene. Pevnost a tvrdost Shore řadí Sipolprene mezi vulkanizovanou pryž a klasické termoplasty, viz tabulka.

Romira Luranyl®

8

PPE, PS

MSV 2013


potírá bakterie kmenů MRSA, listeria, E. coli, salmonely, legionely a pseudomonas. Více než 99 % ní účinnost je ověřena dle norem ISO na porozních (norma 20742/2007) i neporozních materiálech (22196/2011) K MESSE – světový veletrh V polovině října proběhne v Düsseldorfu tradiční plastikářský veletrh K MEESE. ALBIS PLASTIC, spolu s dceřinnou společností KRAHN, nesmí na této akci chybět. Naši zázazníci jsou srdečně zváni k prohlídce našeho stánku s novinkami ve vývoji vlastních materiálů a s novými aplikacemi u našich zákazníků, zpracovatelů plastů. Na stánku bude v prvním týdnu výstavy přítomen kolega pan Ladislav Libřický, který se vás rád ujme. ALBIS PLASTIC otevřel nový výrobní závod v Číně.

BIOMASTER – antibakteriální oditiva od firmy ADDMASTER z Británie Pro výrobky z hygienicky citlivé oblasti máme nabídku BIOMASTER ve formě masterbatche nebo přímo hotového kompoundu. Obě varianty splňují zákonné předpisy pro biocidní výrobky (ohlašovací povinnost, atd.). Biomaster

V polovině srpna byl v Changshu /čangšu/, nedaleko Šanghaje, otevřen čtvrtý výrobní závod na světě. Zhruba 200 pozvaných hostů a hamburgské vedení ALBIS PLASTIC provedli úvodní slavnost dle místních zvyků – např. malování očí na lví figury, je symbolem odvahy lva a přináší štestí a úspěch podniku. Kompoundace je plně vybavena špičkovou evropskou technologií, vedoucí úlohy jsou rovněž v rukou zkušených odborníků z Evropy. To proto, aby již od začátku si byli všichni OEM zákazníci jisti shodnou kvalitou, se kterou dosud pracovali z evropských kompaundací. Kapacita závodu je 10 000 tun/ rok a bude primárně vyrábět technické kompoundy pro asijský trh.

Tabulka pevnosti a tvrdosti Shore

MSV 2013

9


2013 ka . října 7. - 11 eská republi 2 Č ek č. 7 Brno 1, stán hale G sv

vte ná

Navšti

Zlepšete vaši produktivitu!

www.quick-mold-change.com

Kompletní řešení rychlé výměny forem od jednoho dodavatele Vkládání forem Stoly pro výměnu forem a vozíky umožňují bezpečný a rychlý převoz forem a jejích výměnu v lisu. - statické stoly - vozíky pohybující se po kolejích - pohyblivé vozíky

Napojení energií Najděte si správné řešení pro napojení obvodů na formě: -

chlazení ohřev hydraulika tahače jader sekvenční vstřikování

Upínání forem Upněte a uvolněte formu během několika vteřin.Kompletní řada řešení upínání nabízí: - manuální bajonetový systém - hydraulický upínací systém - magnetický upínací systém

Manipulace & proces Zautomatizujte manipulaci s výrobky a dodatečné procesy se Stäubli robotovými systémy: - výměnné systémy uchopovačů - 4 a 6 osé roboty

Také na K veletrhu v Düsseldorfu (Německo) - hala 11, stánek č. 11

Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: +420 466 616 125 - mail: connectors.cz@staubli.com

10

MSV 2013


Inovativní řešení s využitím laserového řezání Laserové technologie nacházejí uplatnění v nejrůznějších průmyslových aplikacích včetně zpracování a řezání plastů. Řezání laserem odbourává problémy klasického mechanického opracování plastů, jako je změna barvy výrobku a vysoká prašnost ve výrobě, ale i přes nesporné výhody není tato technologie v České republice a na Slovensku příliš rozšířená. S rostoucími nároky na efektivitu výroby se však situace pomalu mění – zvyšující se požadavky na kvalitu řezu a krátký výrobní cyklus narážejí na výrobní limity mechanických technologií a proto se i u nás postupně zavádějí bezdotykové řezací linky, kde hraje laser nezastupitelnou roli. Procesní hlava s laserovým zdrojem je navíc velmi spolehlivá a bez servisu je schopna zajistit až sto tisíc hodin nepřetržitého provozu. Vysoce přesné řezání laserem v automobilovém průmyslu Díky mnoha výhodám řezání laserem představuje tento proces dělení za tepla schůdné řešení pro řadu aplikací v automobilovém průmyslu. Je skutečně první volbou pro bezdotykové a zároveň vysoce přesné řezání celé škály materiálů, kde je tím hlavním kritériem mini-mální použití síly. Přední dodavatelé a výrobci v automotive na celém světě se stále více přiklánějí k robo-tovému řezání laserem, jenž předčí klasické systémy řezání laserem díky vyšší flexibilitě a v mnoha případech i díky větší Laserové řezání pomocí robota výkonnosti.

Plně automatizovaná jednotka TwinWeld3D v závodě LPKF znamená revoluci ve svařování plastů. Přednostmi tohoto inovativního procesu jsou kratší zpracování, dra-maticky snížené náklady na nástroje a materiály, dokonalý vzhled a nová konstrukční svoboda. Operace uvnitř klimatizované hybridní svařovací jednotky s otočným stolem řídí robot Stäubli TX90L. Na obrobku se setkává laserový paprsek a halogenové světlo, obojí naváděné přesně polo-hovaným ramenem robota. Zatímco robot sleduje obrysy obrobku, vestavěný pneuma-ticky odpružený přítlačný válec zajišťuje zcela Hybridní svařování přesné lícované uložení dvojice spojovaných plastových dílů s přesahem – výsledkem je přesný a úzký svar bez jakéhokoliv pnutí. Revoluce v ořezávání plastových výlisků

Nejspíše nepřekvapí, že oblíbenou volbou jsou roboty Stäubli. Zvláště šestiosé roboty řady TX a RX se pro tento vysoce přesný proces hodí, a to díky vynikající přesnosti a věrnému sledování trasy. Například korejská automobilka Hyundai používá roboty Stäubli k laserovému řezání středových sloupků, tento úkon zde provádějí velké šestiosé roboty typu RX160.

Zkrátka nepřijdou ani zájemci o tyto technologie v České republice a na Slovensku. Společnost LAO – průmyslové systémy ve spolupráci s firmou TMT s.r.o., Chrudim vyvinula novou technologickou buňku Multicell pro řezání plastů postavenou na robotovém systému Stäubli, která je určena pro implementaci do výroby nejen plastových, ale i kovových komponent.

Řezání laserem v kombinaci s roboty Stäubli se Hyundai osvědčilo. Robot díky přesnosti sledování trasy a minimálnímu tepelnému příkonu dosahuje vynikajícího slícování součástí a splňuje tak náročné normy jakosti tohoto výrobce. Jeho výkonnost v oblasti rychlosti a flexibility navíc zajišťuje rychlé procesy se zárukou efektivnosti a úspornosti, dokonce i když výrobní závod zpracovává širokou paletu modelů.

Hlavními přednostmi laserové technologické buňky Multicell jsou její spolehlivost, ekonomický provoz, bezprašnost a bezkontaktnost výroby. Limitujícím faktorem řezání již není rychlost samotného ořezu, ale doba chladnutí plastů. Navíc lze laserem dosáhnout mnohem přesnějšího řezu než při mechanickém zpracování a odpadají potřeba ručního dočištění výrobku, náklady na servis mechanických nožů a hrozba poškození struktury materiálu. Při řezání nedochází k barevné změně výrobku, snižuje se prašnost provozu a naopak se zvyšuje rychlost a přesnost řezu.

Laserový hybridní svařovací systém na přední a zadní světla automobilů Hybridní svařovací systém instalovaný v závodě LPKF v Erlangenu otevírá nové možnosti konstrukce předních a zadních světel aut. Operace řídí přesný robot Stäubli TX90L. Laserové obvodové svařování je ideální pro spojování současné generace pouzder světel z ABS nebo ze směsi ABS/PC s průhlednými čočkami z PMMA. Pomocí laserového paprsku lze dosáhnout vysoce kvalitních 3D svarů při poměrně nízkém současném mechanickém namáhání obrobku.

MSV 2013

Stäubli Systems, s.r.o. Jan Woff Manažer prodeje Telefon: +420 466 616 125 j.woff@staubli.com www.staubli.cz

11


ODHAD VÝROBNÍCH NÁKLADŮ FOREM PRO VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ 1. ÚVOD STANOVENÍ CENY VSTŘIKOVACÍ FORMY Ve výrobním řetězci výstřiků z termoplastů desing výstřiku, výběr materiálu výstřiku, konstrukce výstřiku, výroba výstřiku jednou z technologií Rapid Prototyping, konstrukce vstřikovací formy, simulační výpočty, výroba vstřikovací formy, výroba prvních vzorků na vstřikovacím stroji s využitím potřebných periferních zařízení, optimalizace technologických parametrů vstřikování, kontrola jakosti výstřiků, expedice výstřiků k zákazníkovi-je konstrukce a výroba vstřikovací formy jedním z nejdůležitějších a nejdražších článků, ne-li nejdůležitější a nejdražší článek. Při obrovské různorodosti tvarových a funkčních požadavků kladených na výstřiky je stejně jako tyto i forma pro jejich výrobu originálem. Z toho vyplývají i výrazné problémy při stanovení výrobních nákladů vstřikovacích forem. 1.1 PROBLÉMY PŘI STANOVENÍ CENY FORMY - definice poptávkového zadání jeden z hlavních problémů, čím je zadání přesnější a postihující požadavky na formu kladené, tím je i výsledek -vyrobená forma- kvalitnější - zadavatel obvykle nemá nebo nemá přesnou představu o možné konstrukci formy, o konkrétních nákladech s výrobou formy spojených - formu tedy poptá u několika potencionálních tuzemských výrobců, respektive do výběrového řízení zařadí v rámci mezinárodní konkurence výrobce jak z Evropy, nejčastěji z Portugalska, Španělska nebo Itálie, tak i z Asie, obvykle z Číny nebo Jižní Koreje - výsledkem poptávkového řízení může být a obvykle bývá, že nabízená cena formy, při stejném zadání technických podmínek formy všem zúčastněným potencionálním dodavatelům, se může lišit i více než o 100 % - problém poptávkového řízení je mimo jiné v tom, že poptávané firmy musí stanovit cenu formy již v rané fázi projektu a to obvykle bez znalosti detailní konstrukce formy a výrobních technologií pro její výrobu - při hodnocení poptávek je nutno rozlišovat cenu formy a cenu projektu, cena formy je pouze součástí ceny projektu, do projektu se obvykle zahrnuje design a konstrukce výstřiku, zkoušky výstřiku, systém výroby prvních výstřiků, atd. - dalším problematickým bodem je i dohoda na tzv. životnosti formy, přičemž do tohoto pojmu si obě strany mohou vnést každá svoji představu, jedná se o smluvní dohodu - je nutno určit zda údržba formy, reaktivní (reaguje na okamžitý stav formy), preventivní a prediktivní (např.pravidelná obnova desénu, některých kritických tvarových částí formy, atd.), je součástí její ceny nebo se uvede jako zvláštní položka, obvykle v procentech ceny formy - z teorie her je znám anglický pojem „win-win“, tímto pojmem „vyhrát-vyhrát“ se popisují takové hry, z nichž mají oba účastníci prospěch a v budoucnu by tato strategie mohla vést ke stabilní kooperaci - opakem je systém „win-lose“, kdy vyhrává jeden účastník a to proto, že porazil druhého účastníka hry - je zřejmé, že strategie win-lose nejsou zrovna nejpěknější, ale přesto převládají - převedeme-li výše uvedené herní teorie do praktického života a naše tématu, je možno konstatovat, že takovou kooperativní hrou je vztah zadavatel výroby formy a výrobce formy - ani jeden nemůže profitovat z likvidace druhého, ale přesto je v jejich vztahu prostor, kde se hraje podle pravidla win-lose - existuje totiž minimální cena za níž je výrobce formu ochoten nabídnout a maximální cena, kterou je zadavatel výroby ochoten a schopen přijmout - mezi těmito uvedenými limity se v rámci konkurenčního boje nelítostně bojuje o každou korunu, zisk zadavatele formy je ztrátou výrobce formy a naopak 1.2 ZPŮSOBY STANOVENÍ VÝROBNÍ CENY VSTŘIKOVACÍCH FOREM - využití zkušeností a odborných znalostí, včetně podobnosti s dříve realizovanými obchodními případy, formami, tento způsob je nejčastější a provádí se odhadem v cca 75 % poptávek

- využití komerčně dostupných expertních systémů, například: - CalCard-www.semaco.cz - CalcMaster-www.calcmaster.cz - expertní programy pracují a cenu formy zpřesňují na základě expertních údajů, tj.stejně jako v prvém případě využívají odborné znalosti a zkušenosti - oba přístupy pro stanovení výrobní ceny formy-expertní programy a na základě zkušeností a podobností-vycházejí z tvarů, rozměrů a jejich tolerancí výstřiku a určené násobnosti formy-výkres výstřiku, 3D model výstřiku, převod geometrie dílu do formy-způsob zaformování, dělící roviny, čelisti, jádra, šikmé tvarové vyhazovače, žebra, úkosy, jakost povrchu, typ vtokového rozvodu, atd. - další vrstvu údajů tvoří určení jakosti a tepelného zpracování materiálů formy, způsobů a druhů jeho opracování, obrábění třískové, elektroerozivní, do kalených materiálů, použité typy obráběcích strojů a nástrojů, např. tříosé a pětiosé obráběcí frézky, strategie obráběcích postupů, atd. - dále časové a hodinové sazby jednotlivých pracovních úkonů od počítačových analýz a programování obráběcích strojů výroba elektrod a tvarových dílů forem, cen výrobních hodin jednotlivých výrobních zařízení až po montážní a dokončovací práce, včetně odhadu cen za, obvykle externě, prováděné desénování - znalost cen nakupovaných ocelových a jiných polotovarů, cen nakupovaných normálií, cen nakupovaných horkých systémů, atd. - expertní systémy mají určitou výhodu v tom, že umožňují v rámci svých přizpůsobovacích možností zachovat určité firemní know-how vypracované jak v minulosti, tak i v současnosti zkušenými firemními pracovníky a přenést ho na další méně zkušené techniky z nastupujících nových generací 2. KONSTRUKCE A VÝROBA VSTŘIKOVACÍ FORMY Nejčastějším zadáním pro konstrukci vstřikovací formy je 3D model výstřiku a 2D výkres definující tvarovou a rozměrovou přesnost na výstřik kladenou, včetně materiálu výstřiku a případných zkoušek výstřiku. Nezbytným a neopomenutelným předpokladem pro konstrukci vstřikovací formy je skutečnost, že konstrukce výstřiku musí splňovat všechna kritéria technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů. Bez splnění kritérií technologičnosti konstrukce výstřiků je důvodný předpoklad vzniku problémů při oživování formy. 2.1 TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE VÝSTŘIKŮ Z TERMOPLASTŮ: A. FUNKČNOST TVARU - musí zajistit splnění všech hlavních funkcí výstřiku - optimalizovaná volba materiálu výstřiku - více než 50 základních druhů termoplastů ve více než 2 500 typech - amorfní a částečně krystalické plasty - polymerní směsi - blendy - kompozitní materiály - plniva částicová, vyztužující, nanoplniva - termoplastické elastomery - aditivace - barvení, nehořlavost, UV odolnost, atd. - databáze - materiálové listy - pevnostní výpočty - chování plastů v závislosti na čase a teplotě - viskozně - elastické chování termoplastů - tok za studena - creep - tvarová a rozměrová přesnost - smrštění, dosmrštění, jejich anizotropie, teplotní roztažnost, navlhavost, tok za studena - rozměrová přesnost - třídy přesnosti ISO IT 10 až 14, rozměrově přesné výstřiky 9 až 10 - deformace - není změna objemu B. TECHNOLOGIČNOST TVARU - technologičnost tvaru musí zajistit - plnění tvarové dutiny formy konstantní rychlostí čela taveniny a to ve všech průřezech Pokračování na str. 26

12

MSV 2013


Dynamicky a s vášní. S inovativní technologií FRIMO stavíte na 50 letech zkušeností ve výrobních řešeních pro výrobu plastových dílů. Orientovaná na budoucnost a v optimálním souladu s Vaším projektem. Spolehněte se na znalosti technologického specialisty.

Zpracování PUR

Vakuové tvarování

Flexibilní obrábění

Kašírování

Vysekávání

Lemování

Lisování / Tvarování

Spojování / Lepení

FRIMO Group GmbH | Tel.: +49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com MSV 2013

13


Wittmann Battenfeld CZ slaví 10 let Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. oslaví v závěru letošního roku již 10-té výročí svého působení na trhu v České a Slovenské republice.

Čas letí jako voda a tak mi dovolte malé ohlédnutí za uplynulými 10-ti lety činnosti naší firmy. Výrobky značky WITTMANN jsou na trhu v České a Slovenské republice známy již od 90-tých let minulého století a vstřikovací stroje BATTENFELD již od sedmdesátých let minulého století. Velký rozvoj plastikářských technologií po sametové revoluci na trhu v ČR a SR měl za následek zvýšený zájem zahraničních firem uplatňovat své výrobky ve zvýšené míře i na našich trzích. Tento zájem se promítl i ve skupině WITTMANN, kdy na podzim roku 2003 byla založena firma Wittmann CZ spol. s r.o. jako 100 % dcera rakouského výrobce Wittmann Kunststoffgeräte GmbH, se sídlem ve Vídni. Jejím úkolem bylo zkvalitnění dosavadních nabízených služeb, jako je prodejní činnost, poradenství, záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské republice. Firma zahájila svoji činnost v pronajatých prostorách v královském městě Písku a díky stávajícím zákazníkům a konjunktuře ekonomiky byl rozvoj firmy od začátku poměrně dynamický a velmi rychle si získala silnou pozici na trhu. S odstupem času na tyto „pionýrské začátky“ velmi rád vzpomínám. Firma od počátku své činnosti nabízela ucelený systém periferních zařízení značky WITTMANN. Firmě se dařilo a tak koncem roku 2007 bylo díky stále většímu rozvoji firmy rozhodnuto o výstavbě vlastního nového sídla v Malých Nepodřicích u Písku. Následující rok 2008 byl plný nových událostí, které pro další rozvoj firmy přinesly řadu změn. Začátkem roku firma WITTMANN převzala výrobce vstřikovacích lisů firmu BATTENFELD a zkompletovala tak svůj výrobní program na ucelenou paletu strojů a periferií v oblasti vstřikování plastů. Plánovaný rychlý rozvoj v této oblasti však byl zpomalen rozsáhlou celosvětovou recesí, která začala ve druhé polovině roku 2008. I v těchto nelehkých podmínkách však pokračovaly přípravy na zahájení stavby nového sídla a firma se zároveň musela personálně rozšířit o pracovníky nové sekce BATTENFELD. I přesto v létě 2009, v době nejhlubší ekonomické recese byla stavba zahájena a i přes nelehké období byla koncem roku 2010 dokončena.

vstřikovacích strojů BATTENFELD již pod hlavičkou WITTMANN a novým možnostem tak naše firma zdvojnásobila za poslední dva roky svůj obrat.

Obr. 1 Sídlo Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. v Malých Nepodřicích Nové sídlo nám umožnilo realizovat další plánovanou činnost, a to vznik vlastního konstrukčního oddělení jednoúčelových strojů a zařízení, které nám umožňuje jak doplnění nabídky sériových robotů o uchopovače a jednoúčelová pracoviště ke vstřikovacím strojům, tak i obecnou možnost konstrukce automatizovaných systémů pro ostatní odvětví průmyslu. V současnosti jsou v provozu již tři konstrukční 3D-pracoviště s programem SolidEdge. Tato zařízení doplňují standardní výrobní program periferních zařízení. Na základě velké poptávky očekávám v následujících letech velký rozvoj tohoto oddělení.

Počátkem roku 2011 se tak naše firma přestěhovala do nové moderně a účelově zařízené budovy. Tento významný krok otevřel další možnosti pro rozšíření činností a povýšil tak dosavadní úroveň kvality nabízených služeb pro zákazníky z České a Slovenské republiky. Nová budova přesahující 1000 m² užitné plochy tak přinesla dostatek kancelářských prostor, sklad náhradních dílů, velkou školicí místnost i halu pro předvádění strojů a zařízení, servis, montáž uchopovačů i jednoúčelových zařízení. Tento krok byl velmi pozitivně vnímán i mezi našimi zákazníky. Díky uvedení nových a velmi úspěšných modelových řad

14

MSV 2013


Jsem potěšen, že se nám dosavadní dílo daří. Všem našim zákazníkům bych chtěl poděkovat za dlouhodobou spolupráci a popřát jim hodně úspěchů v dalším podnikání. Velký dík rovněž patří všem mým spolupracovníkům, kteří pro naše zákazníky denně zajišťují služby na profesionální úrovni a pevně věřím, že s našimi službami budou zákazníci i nadále spokojeni. V souvislosti s blížícími se významnými veletrhy bych chtěl všechny zákazníky pozvat na naše stánky na MSV 2013 v Brně a na veletrhu „K“ v německém Düsseldorfu. Ing. Michal Slaba ředitel společnosti Skupina WITTMANN BATTENFELD jako jediná na světě nabízí ucelený výrobní program periferií a strojů na zpracování plastů: • roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště, IML-systémy • vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld • lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu • temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry • drtiče vtoků i dílů

Obr. 2 Příklady produktů konstrukčního oddělení

Obr. 3 Školení zákazníků ve firmě

Výrobní závody skupiny WITTMANN BATTENFELD jsou umístěny v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Kanadě a Číně. Tato celosvětová skupina dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do 60 zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. V současné době pracují stroje a zařízení WITTMANN BATTENFELD ve více než 200 lisovnách plastů v České a Slovenské republice. Uživatelé strojů jsou především výrobci technických plastových dílů orientovaní na automobilový a elektrotechnický průmysl. Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67, Dobev CZ-39701 Písek Tel: +420 384 972 165 Fax: +420 382 272 996 info@wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz

Navštivte nás na našich stáncích na významných podzimních veletrzích MSV Brno, 7. – 11.10 2013 hala G1 stánek č.41 K-Messe Düsseldorf 16. – 23.10.2013 hala 10 stánek č. A04 (WITTMANN) hala 16 stánek č. D22 (WITTMANN BATTENFELD)

MSV 2013

15


Jednička v rychlosti a pevnosti na poli konstrukčních lepidel ACRALOCK konstrukční lepidla vyráběná společností Engineered Bonding Solutions LLC jsou zdokonalená dvoukomponentní metakrylátová lepidla určená pro chemické spojení většiny povrchů, vytvářející pevné spoje a integrované celky z oceli, hliníku, inženýrských plastů, moderních kompozitů a dalších materiálů. Acralock konstrukční lepidla lepí širokou škálu materiálů vzájemně nebo jejich kombinace při minimální nebo žádné předúpravě povrchu. Naše formulace, které jsou v současné době v patentovém řízení, jsou určeny pro pevné a trvalé spoje s vysokou pevností ve smyku a současně s vysokými hodnotami protažení. Tím se adheziva ACRALOCK stávají nejlepší volbou pro aplikace, kde spoje musí odolávat drsným povětrnostním podmínkám, vibracím a rázům. Rychlé

vytvrzování těchto lepidel za normální teploty podstatně zkracuje montážní časy a zvyšuje produktivitu. Matrix Automotive je výhradním distributorem lepidel Acralock pro Českou a Slovenskou republiku. Nabízíme vám plnou technickou podporu a naše dlouholeté zkušenosti v oboru průmyslového lepení a tmelení.

Přijměte pozvání 7.-11.10.2013 na náš stánek číslo 96, pavilon V na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Acralock konstrukční lepidla lepí: • • • • • • •

16

Polyestery Akryláty poly DCPD (Telene) Hliník Polyesterové gelcoaty ABS SMC/BMC

• • • • • • •

Nerez ocel Topcoaty PVC/FPVC/CPVC PU- RIM Uhlíkovou ocel Vinylestery Styrenové polymery

• • • • • • •

PA – RIM Potažené kovy Epoxidy PET Nylon Za horka galvanizovanou ocel Polyuretany

• • • • • • •

PMMA Pryže Galvanizované kovy Elastomery Polykarbonát Dřevo Keramiku

MSV 2013


EMS-GRIVORY 3ĜHGQt YêUREFH SRO\DPLGĤ YêMLPHþQêFK YODVWQRVWt

3RO\DPLG\ MDNR ĜHãHQt QiKUDG NRYĤ 5DSLGQt UĤVW FHQ NRYĤ Y SRVOHGQt GHNiGČ XU\FKOLO YêYRM MHMLFK QiKUDG SODVWRYêPL PDWHULiO\ (06 *5,925< MH Y WpWR REODVWL DNWLYQt MLå GpOH QHå OHW QD þHVNpP D VORYHQVNpP WUKX MLå SĜHV OHW 3UR WUDGLþQt NRYRYp DSOLNDFH Y\åDGXMtFt WXKRVW SHYQRVW D KRXåHYQDWRVW Pi (06 *5,925< ãLURNp SRUWIROLR SURGXNWĤ NWHUp QHPDMt MHQ PHFKDQLFNp YODVWQRVWL NRYRYêFK PDWHULiOĤ DOH Y\QLNDMt L Y\VRNRX FKHPLFNRX D WHSHOQRX RGROQRVWt YODVWQRVWPL NWHUp ]SUDYLGOD QHEêYDMt V SODVW\ VSRMRYiQ\ 9êVOHGNHP GDOãtKR SRNURNX MVRX ]OHSãHQp ~QDYRYp YODVWQRVWL D UR]PČURYi VWiORVW ěDGD PDWHULiOĤ (06 *5,925< Pi YêKRGX GREUp NRUR]Qt RGROQRVWL D W\WR PDWHULiO\ PDMt YêUD]QČ QLåãt KPRWQRVW QHå MHMLFK NRYRYp SURWČMãN\ 2E]YOiãĢ DWUDNWLYQt SUR QDãH ]iND]QtN\ MH HOLPLQDFH GRGDWHþQêFK RSHUDFt RSUDFRYiQt D SRYUFKRYêFK ~SUDY SĜLQiãHMtFt þDVRYp L QiNODGRYp ~VSRU\ 0RGHUQt SUĤP\VO Y\åDGXMH IOH[LELOLWX GHVLJQX YêURENĤ D MHMLFK OHSãt IXQNþQRVW 1DãL ]iND]QtFL RFHĖXMt NYDOLWX QDãLFK PDWHULiOĤ VOXåHE D RGERUQRX SRGSRUX SĜL ĜHãHQt WHFKQLFNêFK ~ORK

Váš inovativní vývojový partner =DVWRXSHQt D GLVWULEXFH SUR ý5 D 65 &=)3 V U R 3RG ãWČSHP 3UDKD ± +RVWLYDĜ 7HO ,QIR#HPVFKHP F] ZZZ HPVFKHP F] )36. V U R 1HUXGRYD %UDWLVODYD 7HO ISVN#VWRQOLQH VN ZZZ ISVN VN

MSV 2013

17


Optimalizace logistických řešení – Taylor Made Solution Společnost Gebrüder Weiss patří ve světovém měřítku k předním přepravním a logistickým společnostem s více než 5 250 zaměstnanci, 162 vlastními firemními pobočkami a ročním obratem přesahující miliardu EUR. Koncern se sídlem v Rakouském Lauterachu zastřešuje nejen své hlavní činnosti, mezi které patří logistika a přeprava (pozemní, letecká, námořní), ale i řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných podniků. Mezi nejznámější patří x|vise (logistické poradenství), tectraxx (oborový specialista pro high-tech podniky), inet-logistics (softwarová řešení managementu přepravy TMS), Railcargo (železniční přeprava) a balíková služba. V České republice provozuje Gebrüder Weiss celkem 7 poboček se sídlem v Jenči u Prahy. Počet zaměstnanců přesahuje 300. V loňském roce společnost přepravila zhruba milion zásilek a logistické operace provozovala na celkem 47 600 m2. Základem všech služeb společnosti je tzv.„Taylor Made Solution“ neboli řešení šité každému zákazníkovi na míru. Mezi základní služby poskytované v České republice jsou logistika a logistická řešení, silniční přepravy a to jak v segmentu B2B tak i B2C, námořní a letecké přepravy a samozřejmostí jsou i celní služby. Na podzim loňského roku společnost dostavěla nové sídlo v Jenči u Prahy v dopravně výhodné lokalitě mezinárodního letiště s napojením na hlavní silniční tepny. Na vlastním pozemku o rozloze 75 000 m2 vyrostla skladová a crossdocková hala o velikosti 10 000 m2 se 62 rampami a přes 3 000 m2 kancelářských prostor. Terminál je vybaven moderními technologiemi. Součástí budovy je i logistická hala určená ke skladování nebezpečných látek. Kapacita haly pro skladování ADR zboží je přes 2000 m2. Budova je koncipována pro skladování všech druhů nebezpečného zboží vyjma výbušnin a radioaktivních látek. Sklad je rozčleněn na jednotlivé skladové sekce. Každá z těchto sekcí je „podsklepena“ nezbytnými záchytnými vanami pro zachycení tekoucích látek v případě havárie. Podlaha je tvořena z extrémně odolného a hustého betonu. Jednotlivé sekce jsou na míru vybaveny regálovým systémem z certifikovaného materiálu odolného vůči tekoucím či padajícím materiálům. Dále je sklad vybaven ventilačním systémem a samočinným hasícím systémem s inertním plynem. Hermeticky uzavíratelné dveře zabraňují případnému rozlití látek do ostatních sekcí, či případnému rozšíření požáru. Celková výše investice přesáhla v první fázi částku 15 milionů EUR. Obrovskou výhodou nového sídla společnosti je nejen vynikající technické a technologické zázemí, ale i možnost na vlastním pozemku kdykoli rozšířit budovu o další haly až do velikosti 25.000 m2. Posilováním v oblasti logistických řešení a distribuční logistiky potvrzuje společnost Gebrüder Weiss dlouhodobě pozitivní vývoj v této oblasti. Od roku 2009 pravidelně získává Česká republika jedno z nejvyšších koncernových ocenění „Challenger“ v rámci vnitrostátní distribuce. Těmito jednotlivými kroky se společnosti nejen daří plnit dva strategické pilíře, a to udržitelný rozvoj a dokonalý servis, ale v dlouhodobém měřítku sleduje cíl: Být nelepším poskytovatelem logistických řešení ve střední a východní Evropě.

ADV 371/2013 CZ

Ing. Jan Kodada Obchodní ředitel logistické společnosti Gebrüder Weiss

Kombinace bez hranic. Cílená optimalizace. Jsou toky vašeho zboží přehledné a přepravní časy krátké? Je možné redukovat vaše skladové zásoby a snížit procesní a fixní náklady? V síti nákupu, výroby, skladování a distribuce přepravujeme společně s Vámi lidi, zboží a data k jasnému cíli: učinit z Vaší logistiky skutečnou konkurenční výhodu – po celém světě. Protože každé logistické řešení je individuální, stejně jako naši zákazníci. Vyzkoušejte si sami, že koncern GW znamená pohyb: gw-moves.com Telefonní číslo oddělení služeb zákazníkům: +420.224.726.222

18

www.gw-world.cz

MSV 2013


Konstrukční plasty? V tom se RadiciGroup vyzná!

Artwork: MoltiMedia.it

Co mají společného automobilový, elektrotechnický a spotřební sektor? Polyamidy a polyestery od RadiciGroup. Naše výrobní jednotky v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe nabízejí produkty se stále se zlepšujícími mechanickými a tepelnými vlastnostmi, to díky našemu důrazu na výzkum a vývoj. Objevujeme budoucnost i vašeho odvětví.

RADILON®

PA6, PA6.6, PA6.10

RADITER®

PBT

RADIFLAM®

PA6, PA6.6 a PBT s retardéry hoření

HERAFLEX®

TPEs

HERAFORM®

POM

HERAMID®

PA6 a PA6.6 zelené produkty Hala G1 Stánek 038

MSV 2013

www.radicigroup.com/plastics

19


3/$6729e 'ร /< 2' 6.,&, $ลข 32 352727<32928 9รฐ52%8 .RPSOH[Qt ]DNi]N\ Y REODVWL ]SUDFRYiQt SODVWล SDWล t GR ล LURNpKR VSHNWUD NRPSHWHQFt 0%WHFK %RKHPLD 6SROHฤ QRVW GLVSRQXMH GORXKROHWรณPL ]NXล HQRVWPL ล SLฤ NRYรณPL RG ERUQtN\ D PRGHUQtP VWURMRYรณP Y\EDYHQtP GtN\ NWHUรณP QDEt]t Sล L YรณYRML D YรณUREฤ SODVWRYรณFK NRPSRQHQW ]QDฤ Qp ร QDQฤ Qt ~VSRU\ YH SURVSฤ FK ]iND]QtND 9HGOH GRGiYN\ MHGQRGXFKรณFK GtOล GRGiYi VSROHฤ QRVW 0%WHFK %RKHPLD WDNp NRPSOLNRYDQp SODVWRYp FHON\ D ล Hล t L QHVWDQGDUG Qt ]DNi]N\ Yล H GOH UR]Pฤ URYp D WYDURYp Sล HVQRVWL VSHFLร NR YDQp ]iND]QtNHP D V PD[LPiOQt SURIHVLRQDOL WRX ร 9รณUREฤ SODVWRYรณFK GtOล VH Yฤ QXMHPH RG URNX NG\ E\OR ]DORลฃHQR 7HFKQRORJLFNp FHQWUXP Y 3O]QL =iND]QtNล P MVPH Xลฃ GRGD OL VWRYN\ YVWล LNRYDFtFK IRUHP D VWDOL MVPH VH SDUWQHUHP SUR QHMNRPSOH[Qฤ Mล t SURMHNW\ =D GREX Sล VREQRVWL Y WpWR REODVWL MVPH VL Y\WYRล LOL L Vtล VSROXSUDFXMtFtFK ร UHP NWHUp GRSOฤตXMt QDล H WHFKQRORJLFNp PRลฃQRVWL ยต ล tNi 9iFODY .KLQ YH GRXFt REFKRGX D PDUNHWLQJX 0%WHFK %RKHPLD ร ร ]Ni VSROXSUiFH VH ]iND]QtNHP Y SUล Eฤ KX ]DNi]N\ MH SUR QiV VDPR]ล HMPRVWt ยต 35ร &( 6 3/$6729รฐ0 'ร /(0 8 1ร 6 =$ฤ ร 1ร -,ลข 1$ 3$3ร ล ( .DลฃGรณ SURMHNW ]Dฤ tQiPH RGVRXKODVHQtP NRQ FHSWX QiYUKHP KDUPRQRJUDPX SUDFt D ]SUDFR YiQtP FHQRYp QDEtGN\ 2G SUYQt VNLFL SRNUDฤ XMH QiYUK SODVWRYpKR GtOX Sล HV NRQVWUXNFL SRGSRล HQRX YรณSRฤ W\ D VL PXODFHPL ร 1DSล tNODG Y UiPFL VLPXODFH PROG ร RZ ]tVNiYiPH LQ IRUPDFH R ]GURML D ORNDFL Sล tSDGQpKR SUREOpPX WDNลฃH Pล ลฃHPH NRQVWUXNFL GtOX RSWLPDOL]RYDW MLลฃ Y SUล Eฤ KX YรณYRMRYpKR SURFHVX ยต Y\VYฤ WOXMH YHGRXFt 7HFKQRORJLFNpKR FHQWUD 0%WHFK %RKHPLD Y 3O]QL 5XGROI 9RKQRXW 9รณYRM SODVWRYpKR GtOX GiOH SRNUDฤ XMH NRQVWUXNFt QiVWURMH D MHKR YรณURERX ร -DNR PDWHULiO SRXลฃtYiPH QHMNYDOLWQฤ Mล t VOLWLQ\ KOLQtNX -HGQDN VSOฤตXMt Y\VRNp SRลฃDGDYN\ QD YรณVOHGQRX NYDOLWX SODVWRYpKR YรณOLVNX D ]D GUXKp XPRลฃฤตXMt ]NUD FRYDW ฤ DV\ REUiEฤ Qt WDNลฃH MVPH VFKRSQL ]iND]QtNRYL QDEtGQRXW WX QHMOHSล t FHQX ยด XSล HVฤตXMH RGERUQtN D Sล LSRPtQi ลฃH ] MHGQp KOLQtNRYp IRUP\ 0%WHFK %RKHPLD GRGiYi Dลฃ Sฤ W WLVtF NXVล SODV WRYรณFK GtOล 3R VHVWDYHQt IRUP\ SUREtKi RY]RUNRYiQt QD YODVW QtP YVWล LNRYDFtP OLVX D Pฤ ล HQt MHGQRWOLYรณFK NRPSRQHQW ร 0iPH ]DYHGHQ SURSUDFRYDQรณ V\VWpP NRQWURO\ NYDOLW\ DE\FKRP QDล LP ]iND]QtNล P GRGiYDOL SRX]H NYDOLWQt SURPฤ ล HQp GtO\ 3RNXG SODV WRYรณ GtO QHVSOฤตXMH SRลฃDGDYN\ ]iND]QtND SURYiGtPH NRUHNFL 352),/ 632/(ฤ 1267, 0%7(&+ %2+(0,$ 0%WHFK %RKHPLD ฤ OHQ VNXSLQ\ 0%WHFK E\OD ]DORลฃHQD Y URFH Y 3UD]H MDNR GFHล LQi VSROHฤ QRVW ร UP\ 'DLPOHU 9 ORฤตVNpP URFH Sล HY]DO SRGtO VSROHฤ QRVWL 0%WHFK NRQ FHUQ $..$ 7HFKQRORJLHV 'DLPOHU VL SRQHFKDO SURFHQW 7tPWR VSRMHQtP Y]QLNO Yรณ]QDPQรณ HYURSVNรณ SRVN\WRYDWHO YรณYRMRYรณFK D SRUDGHQVNรณFK VOXลฃHE V UR]ViKOรณP SRUWIR OLHP ฤ LQQRVWt ]DVWล Hล XMtFt DXWRPRELORYรณ SUล P\VO OHWHFWYt D ลฃHOH]QLฤ Qt GRSUDYX 0%WHFK %RKHPLD QD SRERฤ NiFK Y 3UD]H Y 3O]QL D Y 0ODGp %ROHVODYL ]DPฤ VWQiYi YtFH QHลฃ RGERUQtNล D VYp ]iND] QtN\ SRGSRUXMH RG SUYQtFK VNLF Sล HV NRQFHSW\ NRQVWUXNFL YรณSRฤ W\ D WHVWRYiQt Dลฃ SR SURWRW\SRYRX YรณUREX

20

$ลฃ SRWp QiVOHGXMH GRGiYND REMHGQDQpKR GtOX ยด GRGiYi 5XGROI 9RKQRXW 9ล HFKQ\ W\WR NRPSHWHQFH 0%WHFK %RKHPLD SRVN\WXMH SRG MHGQRX VWล HFKRX 352 .$ลข'รฐ 'ร / /=( 328ลขร 7 5ล =1e 7(&+12/2*,( ร 3UR RSWLPDOL]DFL YรณUREQtKR SURFHVX N GRVDลฃHQt FR PRลฃQi QHMNUDWล tFK GRGDFtFK WHUPtQล D Sล HGHYล tP NRQNXUHQFH VFKR SQรณFK FHQ Y\XลฃtYiPH FHORX ล DGX SURVWล HGNล ยด NRQVWDWXMH YHGRXFt 7HFKQRORJLFNpKR FHQWUD =D Yล HFKQ\ XYiGt V\VWpP YรณPฤ QQรณFK XQLYHU]iOQtFK UiPล Y\VRNRRWiฤ NRYi Yล HWHQD D VDPR]ล HMPฤ SUYRWล tGQt REUiEฤ Ft QiVWURMH 9 UiPFL NRP SOH[QtFK SURMHNWล Y\XลฃtYi VSROHฤ QRVW 0%WHFK %RKHPLD L GRGDWHฤ Qp WHFK QRORJLH MDNR MH VYDล RYiQt SODVWRYรณFK GtOล NDล tURYiQt FKURPRYiQt ODNRYiQt OHSHQt SODVWRYรณFK GtOล ฤ L REVWล LNRYiQt WNDQLQ D NRYRYรณFK NRPSRQHQWล SODV WHP ร 1DSล tNODG Sล L YรณUREฤ Sล tUXE SUR QiGUลฃRYp ฤ HUSDGORYp PRGXO\ MVPH DSOLNRYDOL WHFKQRORJLL LQVHUW PRXO GLQJ ยด XYiGt 5XGROI 9RKQRXW 1HGtO QRX VRXฤ iVWt SURMHNWล MH SRGOH MHKR VORY GHWHNFH SRWHQFLiOQtFK NROL]t ร 1Dล H SURJUDPRYp SUDFRYLล Wฤ QDEt]t QHMPRGHUQฤ Mล t YL]XDOL]DFL REUiEฤ FtKR SURFHVX Yฤ HWQฤ SOQp NRQWURO\ NROL]t SUR Yล HFKQ\ SRK\EOLYp NRPSRQHQW\ 'tN\ QRYpPX VLPXOiWRUX D GORXKROHWรณP ]NXล HQRVWHP GRNiลฃRX QDล L SURJUDPiWRล L ]DMLVWLW VWR SURFHQWQt EH]SHฤ QRVW D VSROHKOLYRVW MHGQRWOLYรณFK RSHUDFt 9รณVOHGNHP MH RSWLPDOL]DFH REUiEฤ FtKR SURFHVX D PD[LPiOQt SURGXNWLYLWD Y SUล Eฤ KX FHOpKR SURMHNWX ยด .$0 0ร ล ร 3/$6729e 'ร /< =( 632/(ฤ 1267, 0%7(&+ %2+(0,$" 3URWRW\SRYp IRUP\ D SODVWRYp GtO\ Y\UiEt 0%WHFK %RKHPLD Sล HGHYล tP SUR REODVW DXWRPRELORYpKR SUล P\VOX -HGQi VH R GtO\ ] REODVWL LQWHULpUX D H[WHULpUX YR]X MDNR QDSล tNODG REORลฃHQt GYHล t VWล HGQt NRQ]RO\ Sล tVWURMRYp GHVN\ Sล tSDGQฤ REORลฃHQt ]DG QtFK ฤ iVWt YR]ล QiUD]QtN\ EODWQtN\ L Wล HED VYฤ WORPHW\ 'DOล t RE ODVWt MVRX GtO\ NWHUp VORXลฃt N YHGHQt D ]DNU\Wt NDEHORYรณFK VYD]Nล WHFKQLFNp GtO\ Y PRWRURYpP SURVWRUX D SRGREQฤ 6SROHฤ QRVW Yล DN SURQLNi L GR REODVWt REHFQpKR VWURMtUHQVWYt VDQLWiUQt PH GLFtQVNp D ]HPฤ Gฤ OVNp WHFKQLN\ L GR OHWHFNpKR SUล P\VOX STROJOVร PARK 2EUiEฤ Ft FHQWUD )RUHVW /LQH /,1($5 0,180$& WL RVp IUp]RYiQt '0* '08 3 WL RVp IUp]RYiQt '0* '0& 7 WL RVp IUp]RYiQt '0* '0& 9 RVp IUp]RYiQt '0* '0& 7 RVp IUp]RYiQt 726 :+1 &1& RVp IUp]RYiQt (OHNWULFNi Y\VRNRRWiฤ NRYi Yล HWHQD 5\FKORXStQDFt V\VWpP SRGOH QXORYpKR ERGX 267$71ร 9<%$9(1ร ' Pฤ ล tFt VWURM =HWW 0HVV 9VWล LNRYDFt VWURM .UDXVV0Dษ HL 7KHUPRSODVW .0 &; 6WURM SUR HOHNWURHUR]LYQt REUiEฤ Qt $JLH ,QWHJUDO 6HQN MSV 2013


9รณYRM SURGXNWล RSWLPDOL]DFH SURFHVล NYDOLร NDFH OLGt 7R MH MiGUHP QDล LFK VOXลฃHE 1Dล L ]iND]QtFL ] FHOpKR VYฤ WD NDลฃGรณ GHQ SURร WXMt ] RGERUQรณFK ]QDORVWt QDล LFK ]DPฤ VWQiQFล D NRPSHWHQFt Y UiPFL VNXSLQ\ $..$ wZZ PEWHFK ERKHPLD F] VDOHV#PEWHFK ERKHPLD F]

MSV 2013

21


VELOX CMS s.r.o., distributor zaměřený na chemické speciality, má nově v nabídce materiály POM, PBT a PPS od spol. POLYPLASTICS Co., Ltd. Naše mateřská společnost VELOX GmbH (Hamburg), jejíž jsme součástí, oznámila uzavření strategické spolupráce se spol. POLYPLASTICS Co., Ltd. se záměrem poskytnout v tomto společném projektu obchodní a technickou podporu a servis. Toto spolu s rozmanitým výrobním programem spol. Polyplastics umožní zvýšit nabídku a obchodní aktivity obou partnerů na evropském trhu. Díky tomuto partnerství VELOX zařadí vybrané osvědčené produkty z výrobního sortimentu spol. Polyplastics do svého portfolia. Jde o materiály DURACON® (POM), DURANEX® (PBT) a DURAFIDE® (PPS), které se osvědčily na trhu v Japonsku a Asii, kde jsou s nimi velmi dobré a dlouholeté zkušenosti obzvláště v automobilovém průmyslu. Tento krok umožní spol. VELOX lépe vyhovět požadavkům svých zákazníků a přispět k rozšíření řady inženýrských plastů na trhu. Cílem spol. VELOX je zavedení uvedených materiálů na trhy v Evropě, Velké Británii a Turecku. DURACON® (POM, polyoxymetylen, kopolymer acetalu) je univerzální inženýrský plast, který se výrazně uplatňuje ve výrobě různých mechanických komponentů, jako např. dílů pro převodové páky a různá kluzná ložiska a součástek pro automobilový průmysl ( různé díly pro palivové systémy a nádrže s výbornou odolností vůči automobilovým palivům).

DURANEX® (PBT, polybutylen tereftalát) může být modifikován a vyráběn v různých provedením dle požadavků. Vyznačuje se vysokou spolehlivostí založenou na kombinaci teplotní odolnosti a výborných elektrických vlastností. Hlavní aplikací je výroba autokonektorů , senzorů a elektronických součástek pro automobilový průmysl. DURAFIDE® (PPS, polyfenylensulfid) je novým typem PPS, který má nezesíťovanou lineární strukturu. Vykazuje vynikající teplotní odolnost, samozhášivost a výbornou odolnost vůči chemikáliím. Obsahuje velmi málo iontových nečistot a vyznačuje se vynikající pájitelností. Nachází uplatnění především při výrobě zdokonalených elektronických součástek, komponentů pro automobilový průmysl, vybavení pro chemické provozy a zařízení pro dodávky horké vody. VELOX CMS s.r.o. samozřejmě dále pokračuje mimo jiné v distribuci a dodávkách čistícího granulátu ASACLEAN, kde nabízíme široké spektrum typů dle používaných materiálů a technologií zpracování. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem na našem i zahraničním trhu jsme schopni poskytnout kompletní technický servis a doporučit čištění na míru s přihlédnutím k Vašim požadavkům. Samozřejmostí jsou potravinářské atesty pro vybrané typy.

Spoleþnost VELOX CMS s.r.o. nabízí na þeském a slovenském Spo trhu širokou Ĝadu specialit pro prĤmysl plastĤ: PLASTY: Obchodní název: ASAFLEX® ASAFLEX ® DURACON® DURACON ® DURANEX® DURANEX ® DURAFIDE® DURAFIDE ® TUFTEC® TUFTEC ® SKYGREEN® SKYGREEN ® OXPEKK® OXPEKK ® TOPAS ® SUMIKASUPER® SUMIKASUPER ® BAREX® BAREX ® ESTANE® ESTANE ® THERMEDICSTM

ADITIVA: Obchodní název: Charakteristika: Charakteristika: SB (styrene butadiene)BONDYRAM BONDYRAM® ® modifikátor a kompatibilizátor POM BONDYRAM TL® TL® Tie-layer PBT STRUKTOL® STRUKTOL ® procesní aditivum PPS Q Cell Cell® ®, Sphericell Sphericell® ® SEBS, SBBS Spheriglass® Spheriglass ® duté a plné mikrokuliþky - plnivo PET-G PHOSLITE® PHOSLITE ®, MELAGARD MELAGARD® ® PEKK MASTERET® MASTERET ® retardéry hoĜení COC JJAZZ ® bezhalogenové retardéry hoĜení LCP AvanSTATIC® AvanSTATIC ® antistatická aditiva AMAB IONPURE® IONPURE ® antimikrobiální aditivum TPU PANEX® PANEX ® uhlíková vlákna TPU medical GRAPHISTRENGHT® GRAPHISTRENGHT ® uhlíkatá nanovlákna Kontakt:

22

VELOX CMS s.r.o., BČlohorská 39,16900 Praha 6 tel: +420 233 311 736 736, fax: +420 233 324 538

MSV 2013


MSV 2013

23


Výhodná náhrada kovů novými částečně aromatickými polyamidy

Když se člověk začne zajímat o náhradu kovů pomocí moderních řešení z plastů, snadno se může v širokém spektru možností ztratit. Těžké a drahé kovy se stále používají ve sportovním vybavení, u domácích spotřebičů, nábytku, a dokonce i v systémech termálních separátorů a konstrukce solárních modulů. Je ale velmi obtížné nahradit kov plastem, když standardní plasty dosáhnou svých technických mezí. Ve snaze vyplnit tuto mezeru rozšířila nyní společnost BASF své portfolio Ultramid® a u příležitosti veletrhu plastů K 2013 zavádí dva nové materiály. Ultramid D3EG10 FC Aqua® a Ultramid D3EG12 HMG jsou dva materiály vhodné k náhradě kovů v řadě různých i vysoce specializovaných oblastí použití. Vyváženost ceny a parametrů Díky své dobré chemické odolnosti a odolnosti hydrolýze je Ultramid D3EG10 FC Aqua zvláště vhodný pro součásti ve styku s pitnou vodou. Tento materiál má všechna běžná schválení pro aplikace s pitnou vodou. Dále je tu Ultramid D3EG12 HMG, což je polyamid významný svým vysokým modulem pružnosti více než 20 000 MPa. Tento produkt je vhodný k náhradě kovových dílů litých pod tlakem, protože i přes svůj obzvlášť vysoký obsah skleněných vláken (okolo 60 procent) má tento materiál velmi dobrou kvalitu povrchu. Oba tyto částečně aromatické polyamidy jsou velmi tuhé, jeví dobrou odolnost proti tečení (creep) a v porovnání se standardními polyamidy v zásadě nereagují na vlhkost. Proto jsou tyto dva produkty vhodné k cenově výhodnému nahrazení kovových součástí téměř ve všech oblastech. Pro pitnou vodu – vodoměry a další Materiálem Ultramid D3EG10 FC Aqua společnost BASF rozšiřuje svou řadu produktů vyvinutých pro kontakt s pitnou vodou. Mezi speciální požadavky kladené na součásti v kontaktu s pitnou vodou patří velmi nízké migrační hodnoty, vysoká

24

úroveň chuťové neutrálnosti a nutnost, aby dlouhodobý kontakt s plastem nezpůsoboval rychlejší růst řas. Tyto plasty z produktové řady Aqua jsou rovněž schváleny pro kontakt s potravinami (FC). Zajímavým příkladem aplikace materiálů Aqua jsou tělesa vodoměrů. Konvenční mosazná tělesa mají vysoký obsah drahé mědi a až tři procenta olova pro usnadnění zpracování. Bezolovnaté materiály nyní nabývají na významu, protože se limitní hodnota olova v pitné vodě v prosinci 2013 ve členských státech Evropské unie sníží z 0,025 mg/l na 0,01 mg/l. Nejen díky své pevnosti a tuhosti je tak materiál Ultramid D3EG10 FC Aqua vhodný pro podobné aplikace. Tento polyamid dále jeví sníženou absorpci vody i vysokou tvrdost, takže vydrží i dynamická zatížení toho typu, který se projevuje kupříkladu při náhlém uzavření směšovacích kohoutků s jednou pákou.

Flexibilnější než litý kov Materiály označované za náhradu kovů se nejprve vyhodnocují z hlediska mechanických vlastností. Porovnávají se s tlakově litým zinkem a tlakově litým hliníkem. Mimořádné mechanické vlastnosti Ultramid D3EG12 HMG jsou vyjádřeny právě příponou HMG, což znamená „high modulus grade” a zdůrazňuje vysoký modul pružnosti. Pozoruhodnou charakteristikou polyamidu je to, že si na jedné straně trvale zachovává svůj vysoký modul pružnosti v provozním i suchém stavu, zatímco na druhé straně díky snížené absorpci vlhkosti jeho pevnost v tahu při provozu klesá v porovnání se suchým stavem jen mírně. Ekonomicky díky designu s plasty a testování součástí Plastové součásti musí být v zásadě navrženy zcela nezávisle na svých předchůdcích a často je ekonomicky výhodné začít co nejdříve pracovat s odpovídajícími simulačními programy, nejlépe hned při počátečním vývoji součásti a s využitím know-how v oblasti plastů. Experti společnosti BASF mohou předat zákazníkům své zkušenosti s materiály a procesy tak, aby došlo k maximalizaci technického-ekonomického potenciálu nasazení plastů v určité aplikaci. V jednotlivých případech nabízí společnost BASF možnost komponenty testovat. Kupříkladu vodní laboratoř společnosti BASF má možnost testovat dlouhodobou odolnost vodoměrů, potrubních armatur a dalších součástí, které jsou v kontaktu s vodou, včetně chlorované, to vše za různých teplot, tlaků, hodnot pH a průtoků i po tisíce hodin. Lze provádět i rázové tlakové testy a další specifické zákaznické zkoušky. Celkově lze říci, že tyto nové materiály společně se znalostmi chování produktů v reálných scénářích a s nejnovějšími výpočetními nástroji otevírají zajímavé perspektivy v oblasti vývoje komponent.

MSV 2013


KUKA uvádí na český trh nejrychlejší robot ve své třídě. Kombinuje dlouhý dosah s unikátní nosností 10 kg a to vše při velmi malých vnějších rozměrech. Přijďte se i Vy podívat na tento nový robot na MSV 2013 v Brně, pavilon G1, stánek 032.

Automatizace bude snadná

KUKA CEE GmbH organizační složka Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice www.kuka.cz, sales@kuka.cz

MSV 2013

25


Pokračování ze str. 12

- přepnutí vstřikovacího tlaku na dotlak bez tlakových špiček a propadů - v plnící fázi musí zajisti optimalizaci vzhledových požadavků - v dotlakové fázi dosažení tvarů, rozměrů a hmotnosti - doba ochlazování - optimalizace z pohledu kvalitativních požadavků a požadavků na ekonomii výroby - technologičnost tvaru - průběh dělící roviny, tl.stěn a přechod mezi nimi, zaoblení, hrany, rohy, žebra, nálitky, okraje výstřiků, otvory, spoje pružným zaskočením, závity, nápisy, loga, deseny, úkosy, zástřiky, atd. - počítačová simulace - analýza plnění, dotlakové fáze, chlazení, smrštění, deformace, rozložení plniva, studené spoje, atd. C. VÝTVARNĚ-ESTETICKÉ ŘEŠENÍ - musí být v souladu s funkcí výstřiku, s prostředím v němž bude provozován, s materiálem a s výrobní technologií - spolupráce zadavatele, designéra, konstruktéra formy, technologa vstřikování - rychlá výroba prototypů až po výrobu prototypových forem Rapid Prototyping and Manufacturing, Rapid Tooling

KRAIBURG TPE na K 2013 Neomezená svoboda v designu a funkčnosti KRAIBURG TPE, oprávněný lídr v termoplastických elastomerech, představí úspěšný design a funkční aplikace svých materiálů na K 2013, mezinárodním obchodním veletrhu pro plasty a kaučuky od 16. do 23. října v Düsseldorfu. Na stánku C-58-1 v hale 6 představí specialista na TPE expertům aplikace pro automobilové, průmyslové, spotřební a medicínské odvětví. Waldkraiburg, červenec 2013. Jsou potěšením jak pro oči, tak na dotyk. Jsou odolné proti mnoha různým látkám a mají odlišnou tvrdost.Skvěle přiléhají na termoplasty a vynikají svými vlastnostmi pro těsnící, tlumící a protiskluzové aplikace. Navíc jsou ideálními materiály pro všechny typy zpracování používaných u plastů. Krátce; termoplastické elastomery (TPE) jsou nepostradatelné v mnoha sektorech. TPE směsi specialisty KRAIBURG TPE jsou používány v mnoha rozdílných aplikacích – např. jako logo na bloku motoru, rukojetích nářadí amadlech vysoušečů vlasů, nebo jako těsnění infuzí. Excelentní vlastnosti a vysoká kvalita směsí KRAIBURG TPE přináší neomezené možnosti v designu a funkčnosti. Na stánku C-58-1 společnosti KRAIBURG TPE v hale 6, najdou návštěvníci následující typy příkladů uplatnění: automobilové, průmyslové, spotřební a medicinální. Na základě zajímavých aplikací z těchto odvětví, bude pověřený tým specialistů na TPE informovat návštěvníky o celém produktovém portfoliu zákaznicky orientovaných TPE materiálů. Kromě svých celosvětových aktivit, představí KRAIBURG TPE také další kroky, které je třeba podniknout v souvislosti s rozšiřováním mezinárodní sítě a centrály v Německu. Globální dárek – produkty, z nichž budou zákazníci nadšeni

D. EKONOMIČNOST TVARU - závisí zejména na tvarové složitosti výstřiku - cenu nejvíce ovlivňuje - technologičnost konstrukce, zejména tl. stěn výstřiku, požadavky na mechanické vlastnosti dílu, konstrukce temperačního systému formy - forma - provozní spolehlivost, automatizovaná výroba, typ formy a způsob její výroby 2.2 KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍ FORMY: - 3D model výstřiku - závěry vyplývající ze simulačních analýz - materiál výstřiku - jeho smrštění, koeficient lineární teplotní roztažnosti - kvalitativní požadavky na výstřik kladené, zejména rozměrová a tvarová přesnost - výroba - počet kusů za rok, požadavek na životnost a garance - násobnost formy - způsob zaformování - průběh dělících rovin Pokračování na str. 33

Od posledního veletrhu K v roce 2010 společnost pokračovala nejen ve vývoji a inovacích v produktové nabídce, ale také zvýšila své zaměření na globální růst arozvoj výrobních a nových obchodních poboček, zejména pak na rostoucích trzích v Asii, Tichomoří a Jižní Americe. Společnost dodává materiály svým zákazníkům na Asijském trhu prostřednictvím rozsáhlé prodejní sítě. Péče o zákazníky vČíně je zajištěna díky pobočkám v Hongkongu, Šanghaji a Wuhanu. KRAIBURG TPE je zastoupen také na trhu v Indii, Vietnamu, Thajsku a Tchai-wanu s několika obchodními pobočkami. Vedle výrobních závodů v Německu a USApatří do skupiny také výroba v Malajsii. Rozsáhlé zastoupení na asijském trhu umožnuje rychlou a flexibilnípodporu místních zákazníků. Z výrobní pobočky v Duluthu, Georgii (USA) rozvíjí KRAIBURG TPE své aktivity a expanzi v obchodní síti také na latinskoamerickém trhu. Logistické služby, jako je doprava a skladování jsou průběžně optimalizovány s cílem dodávat produkty zákazníkům zejména v Mexiku a Jižní Americe s ještě větší rychlostí a spolehlivostí. Výrobní a skladovací kapacity ve výrobním závodě v Německém Waldkraiburgu jsou aktuálně také rozšiřovány. Prvotřídní kvalita – celosvětově Přísné evropské standardy na bezpečnost produktu a kvalitu jsou aplikovány celosvětově ve všech pobočkách KRAIBURG TPE. Tyto standardy jsou zajištěny týmy expertů, kteří se specializují na požadavky zákazníků ze čtyř segmentů trhu: automobilového, průmyslového, spotřebního a medicinálního odvětví. Tým vysoce kvalifikovaných procesních inženýrů pracuje na důsledné kvalitě a součinnosti také mezi výrobními závody. Zákazníci proto mohou těžit z dlouholetého know-how, stejně jako z produktů a služeb nejvyšší kvality. KRAIBURG TPE APP – vždy aktuální KRAIBURG TPE APP představuje užitečného pomocníka na veletrhu: návštěvníci na veletrhu K najdou všechny nejnovější informace ohledně KRAIBURG TPE na verzích iPad, iPhone a na zařízeních s OS Android TM. O společnosti KRAIBURG TPE KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) vyrábí termoplastické elastomery na základě HSBC (hydrogenované blokové kopolymery styrenu) a uvádí je na trh po celém světě. Pod obchodní značkou THERMOLAST® nabízí společnost široké spektrum standardizovaných směsí pro širokou škálu aplikací. Díky vysoce odolným materiálům HIPEX® otevírá KRAIBURG TPE svět pryže pro všechny společnosti zpracovávající termoplasty.Nové materiály COPEC® a For-Tec E®přináší nové rozměry, s ohledem na dotyk, přilnavost a odolnost pro spotřební elektronické výrobky. KRAIBURG TPE má výrobní závody v Německu, USA a Malajsii. Prodejní sít zahrnuje Francii, Itálii, Polsko, Španělsko, Čínu, Indii, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam, Brazílii a Mexiko. V dalších zemích je KRAIBURG TPE reprezentován svými distributory.

26

MSV 2013


MSV 2013

27


Novinka ABB robot IRB 1600 s nosností 10 kg Rozvoj nové generace robotů ABB pokračuje vylepšením robota IRB 1600Společnost ABB neustále vyvíjí nové produkty a reaguje tím na stále náročnější požadavky zákazníků ve výrobním procesu plastových dílů. Společnost ABB Robotics uvedla na trh nový vylepšený průmyslový robot IRB1600. Oproti předchozí variantě disponuje robot nosností až 10 kg, což je velmi výhodné při aplikacích v plastikářském průmyslu, jako např. obsluha vstřikovacích lisů s následnými operacemi. Není nutno použít dražšího robota s vyšší nosností a tím jsou sníženy prvotní náklady na pořízení robotizovaného pracoviště. Robot standardně disponuje ABB technologiemi QuickMove a TrueMove druhé generace, které zaručují bezkonkurenční přesnost jeho trajektorie a výrazně zkracují čas aplikačního cyklu. Standardní krytí robotu je ve třídě IP 54, k dispozici jsou však i verze pro nejtěžší provozy Foundry Plus a Foundry Prime s krytím IP 67. Samozřejmostí je softwarová nástavba RobotWare

kátní program, který umožňuje přenášet reálná data z počítače do kontroléru robotu a naopak, což dovoluje provádět změny v produkci off-line bez zastavení výrobního procesu a tím snížit čas instalace nebo čas nezbytný pro začlenění změn. Dynamický model robotů ABB optimalizuje přesnost trajektorie robotu, jeho akceleraci a rychlost a tím zkracuje čas na programování a též zlepšuje výrobní čas cyklu. Nízká spotřeba Robot IRB 1600 se oproti konkurentům vyznačuje také velmi nízkou spotřebou elektrické energie, což je také velmi důležitý faktor v celkových nákladech na robotizované pracoviště a jeho provoz. Snadné programování – snadná obsluha Programová nástavba robotů ABB – RobotWare Plastics Mould je uživatelsky příjemný interface navržený pro aplikace v plastikářském průmyslu, hlavně obsluhy vstřikovacích lisů. Zde se plně projevují výhody tohoto programu, mezi které patří předdefinované volby pro tyto aplikace, jednoduchost programování bez znalosti standardního programovacího jazyka a snadné nastavení a diagnostika pracoviště. S barevným dotykovým panelem FlexPendant je programování velmi snadné a to i díky jednoduchým ikonám, pomocí kterých se provádí.

PlasticMould, grafické intuitivní prostředí pro Vaše operátory, umožňující také přímě propojení robotu se vstřikovacím lisem na základě rozhraní Euromap 67. Robot může být též vybaven funkcí EPS, což je elektronické monitorování jednotlivých os pro nastavení bezpečnosti pracoviště. Standardní možnosti připojení externích zařízení k robotu jsou například sběrnice PROFINET, EtherNet/IP a nebo DeviceNet. Dvě nové základní varianty Robot IRB 1600 je nyní nabízen ve dvou základních provedeních. Krátká verze s dosahem 1,2 m s nosností 6 kg nebo 10 kg a dlouhá verze s dosahem 1,45 m a nosností 6 nebo 10 kg. Univerzální montáž IRB 1600 umožňuje velmi širokou škálu montáže a tím maximální využití dosahu robotu v různých aplikacích. Od základní instalace na podlahu přes montáž na zeď až po umístění robotu obráceně („hlavou“ dolů). K dispozici je též montáž pod určitým úhlem k základně. To vše činí z IRB 1600 opravdového „univerzála“ pro velmi širokou škálu aplikací. Unikátní je pracovní rozsah pod základnu robotu, který činí až 0,72 m. Tento faktor je předurčuje také pro umístění na stroji (tzv. shelf), což přináší úsporu místa při instalaci robotu.

IRB 1600/10- shrnutí  Kompaktní design u verze 1,2 m  Kompaktní design řídicího systému (možnost volby)  Velmi vysoká přesnost a rychlost

Robot Studio

 Unikátní nosnost až 10 kg

Standardem je též podpora v off-line programování robotů ABB (program RobotStudio). Ten je určen pro optimalizaci layoutu robotizovaného pracoviště a stanovení časů cyklu výrobních operací – to vše již ve fázi návrhu. Robot Studio je uni-

 Univerzální montáž a výborný dosah

28

 Možnost off-line programování (RobotStudio)  Snadné programování (RWPM)  Nízká spotřeba ABB s.r.o. Štětkova 1638/18 140 00 – Praha 4, Česká republika Tel.: 731 552 214 lukas.loun@cz.abb.com www.abb.cz/robots

MSV 2013


5RERW ,5% NJ URERW V QHMY\รฅรฅtP YรฌNRQHP

8 YรฌNRQX MGH ฤ DVWR R NRPSURPLV YROtWH RSWLPDOL]DFL U\FKORVWL QHER Sล HVQRVWL 6 URERWHP ,5% RG I LUP\ $%% VL QHPXVtWH Y\EtUDW รฟDV\ F\NOX URERWD MVRX NUDWรฅt WYRล t Qฤ NG\ L SRORYLQX ฤ DVลค MLQรฌFK URERWลค FRรง YiP GRYROXMH ]YรฌรฅLW YรฌUREQt NDSDFLWX 3ล Lฤ HPรง V\VWpP\ 4XLFN0RYH D 7UXH0RYH VWODฤ XMt VSRWล HEX HQHUJLH QtรงH 0H]LWtP VH EXGHWH Wฤ รฅLW ] NYDOLW\ REURENX NWHURX PลครงH QDEtGQRXW MHQ URERW RG ILUP\ $%% 9\XรงLWt SUR DSOLNDFH 2EORXNRYp VYDล RYiQt PRQWiรง WODNRYp OLWt SODVWLNiล VNp VWล tNROLV\ REVOXKD VWURMลค PDQLSXODFH V PDWHULiOHP EDOHQt 3UR YtFH LQIRUPDFt QDYรฅWLYWH QDรฅH VWUiQN\ ZZZ DEE F] URERWV

$%% V U R 7HO )D[ ( PDLO URERWV VDOHV#F] DEE FRP

MSV 2013

29


Snadná a rychlá analýza vzorků polymerů Úvod Moderní život je plný nepřeberného množství polymerních látek, jejichž oblast použití je velmi rozsáhlá. Výroba polymerů je jedním z nejvýznamnějších sektorů chemického průmyslu a s tím je spojena i nutná analýza surovin, aditiv, samozhášecích hmot a produktů. Jednou z nejrychlejších a nejpřesnějších metod pro vstupní kontrolu surovin a hotových polymerů je infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR). FTIR spektroskopie poskytuje informace o identitě příchozích surovin, možných kontaminacích a jakosti produktů a může také určit neznámé vzorky. Během několika sekund lze zaznamenat vysoce kvalitní IR spektra; obvykle není nutná příprava vzorků a ušetří se i náklady na drahý spotřební materiál. Během pouhé minuty FTIR spektroskopie umožňuje určit vstupní surovinu nebo ověřit, že daný produkt odpovídá specifikaci. Stejně snadné je určení neznámého polymeru pomocí knihovny polymerů. Přístrojové vybavení Velmi kompaktní FTIR spektrometr ALPHA využívající moderní a pohodlnou metodu ATR, je robustní a cenově dostupný systém, který se velmi snadno obsluhuje. Jeho ergonomický upínací mechanizmus ovládaný jedním prstem umožňuje velice

snadnou prezentaci pevných vzorků. Aby byl uživateli umožněn ničím nerušený přístup k měřící oblasti, přítlačný aplikátor lze otočit o 360°. Diamant ATR je značně robustní, chemicky netečný, a proto ideální materiál pro analýzu široké množiny vzorků (částečně vhodný i pro měření značně pohlcujících tmavých vzorků). Spektrometr ALPHA poskytuje spolehlivé a reprodukovatelné údaje. Nepřetržitá on-line diagnostika spektrometru pomocí technologie PerformanceGuard™ zobrazuje stav přístroje v reálném čase. Stav přístroje (OQ/PQ) se ověřuje pomocí plně automatizovaných testovacích rutin s cílem zajistit permanentní činnost přístroje v rámci specifikace. Samotný měřicí proces je velmi komfortní díky speciálně navrženému softwarovému průvodci, který uživatele vede postupem analýzy. Kombinace kompaktního a robustního FTIR spektrometru ALPHA se specializovaným softwarovým průvodcem, funkce aplikace OPUS pro rychlé porovnání s uloženými spektry a komplexní knihovna spekter tvoří spolehlivý a uživatelsky přívětivý systém pro analýzu polymerů. Uživatelsky definované metody pro rychlé porovnání se snadno nastavují, dokonce jen pomocí jednoho referenčního spektra.

Spektrometr ALPHA-P s ATR modulem. Proto je tato funkce ideálním nástrojem pro kontrolu surovin a zabezpečování jakosti výrobků. V případě vyhledání spektra v knihovně polymerů je určení vzorku neznámého polymeru záležitostí několika sekund. FTIR spektrometr ALPHA s diamantovým ATR modulem nabízí rychlou a spolehlivou měřicí metodu. Bližší informace na www.biopro.cz

Simulaþní software Cadmould® 3D-F

pro analýzu plastových p ý dílĤ,, vstĜikovacích forem a technologie g vstĜikování.

Cadmould® 3D-F zajistí vyšší kvalitu vstĜikovaných plastových dílĤ, podpoĜí obchodní úspČch, urychlí dobu vývoje a pĜispČje k ekonomickým úsporám.

ýím je Cadmould® 3D 3D-F F zajímavý pro uživatele? 䘠 Software byl vyvinut nČmeckou firmou Simcon. Je zaruþena snadná a vstĜícná komunikace mezi výrobcem, zastoupením i uživateli. 䘠 Cadmould® 3D-F poþítá rychle a pĜesnČ! 䘠 Software je uživatelsky jednoduchý a pĜehledný pĜehledný. 䘠 Obsahuje snadno editovatelné databanky plastĤ, kovových materiálĤ a temperaþních medií. 䘠 Možnost simulaþní analýzy rĤzných vstĜikovacích technologií, vþetnČ 2K, zastĜíkávání záliskĤ, kaskádového vstĜikování a vstĜikování do pootevĜené formy. 䘠 VARIMOS® virtuální a reálná optimalizace vstĜikovacích forem a technologie vstĜikování. Zcela nový postup pro dosažení požadované kvality a udržení výroby dílĤ ve stanoveném technologickém oknČ – minimalizace zmetkovitosti. Virtuální þást optimalizace je založena na výpoþtovém jádru Cadmould® 3D-F.

Zastoupení p p pro ýR: Plasty y Gabriel s.r.o., www. cadmould.cz, g gabriel@cadmould.cz @

30

MSV 2013


Nadšení pro přinášení nejlepších řešení Styrénové plasty naleznete všude kolem nás - od hraček až po automobily. Firma Styrolution se zaměřuje výhradně na styrénové plasty a naším cílem je být a zůstat číslem jedna v našem oboru. Nabízíme nejširší sortiment styrénových komodit a speciálních typů výrobků na trhu. Mezi ně patří: styrén monomer, polystyrén, akrylonitril-butadien-styrén, styrén-butadienové blokové kopolymery, jiné kopolymery na bázi styrénu a kopolymerní směsi.

Styrolution Group GmbH Erlenstrasse 2-6 60325 Frankfurt, Germany Phone +49 69 509550 1200 Fax +49 69 509550 1248 globalinfo@styrolution.com www.styrolution.com

Rozumíme potřebám našich zákazníků a pomáháme jim být úspěšnými. Toto uskutečňujeme jejich podporou tak, že vyrábíme cenově dostupné produkty, které dělají věci více praktickými, krásnějšími nebo bezpečnějšími – jinými slovy, výrobky, které zlepšují kvalitu života lidí.

MSV 2013

31


P ední výrobce plastových komponent

Výrobní spole nost ACCUMALUX M.B.,s.r.o. Mladá Boleslav Výrobní firma ACCUMALUX M.B.,s.r.o. v Mladé Boleslavi byla založena vroce 1998 jako dce iná spole nost firmy ACCUMALUX S.A. v Lucembursku. Firma vyrábí moderní technologií vst ikování plast nádoby, víka a další p íslušenství pro startovací baterie jak pro osobní tak i nákladní automobily a v posledních letech i plastové díly pro automobilový pr mysl. Celá výroba je na nejvyšší technické úrovni. Je zavád na postupná robotizace pracoviš a 100% kontrola vyráb ných díl . Spole nost využívá maximáln nových poznatk v oblasti technologie vst ikování plast tak, aby zabezpe ila všechny náro né požadavky zákazník . Vysoce kvalifikovaný a zkušený personál je zárukou kvalitní a spolehlivé výroby. Spole nost ACCUMALUX Group, jejíž je ACCUMALUX M.B. lenem, má vlastní nástrojárnu, kde vyrábí a vyvíjí nové nástroje s použitím moderní technologie. Díky silnému zázemí celé spole nosti se firma neustále rozvíjí a investuje nejen do nových technologií, ale i neustále rozši uje svoje výrobní kapacity s ohledem na pot eby nových i stávajících zákazník .

.

n

.

)

.

a

a

ACCUMALUX GROUP PRESENTATION In partnership with the group companies ACCUMALUX s.a., ACCUMALUX INDUSTRIAL s.a., ACCUMALUX MOLD TECHNOLOGY s.a., ACCUMALUX M.B. s.r.o. and ACCUMALUX BG ood offers an advanced know-how in plastic injection moulding. The ACCUMALUX GROUP is specialized in injection moulding of boxes, lids and accessories for SLI, traction and stationary batteries, as well as other parts for the automotive industry. C om m ercial net work

Více informací na stránkách www.accumalux.com

32

6000 m2 výrobních prostor 12 robotizovaných pracoviš 16 vst ikovacích lis ES 35 T ES 500 T K 2X ES 400 T DUO R ES 350 T K R ES 350 T HL R ES 350 T HL R M 2X ES 500 T HL R ES 600 T HL ES 500 T K R M ES 500 T HL R M 2X ES 500 T HL 2X ES 700 T DUO R

2500 paletových míst ve skladech automatický systém rozvodu materiálu

Accumalux M.B. s.r.o. Nádražní 320 Mladá Boleslav 29301

tel.: +(420) 326 720 211 email: s.smekalova@accumalux.com

MSV 2013


slovakia@arburg.com

www.arburg.cz

czech@arburg.com

Pokračování ze str. 26

- typ formy - dvou desková, třídesková, čelisťová s mechanickým pohonem, s horkým vtokovým rozvodem, s kaskádovým rozvodem taveniny, s hydraulickými tahači jader, s vytáčecími závitovými jádry, atd. - výběr dodavatelů normálií, případně horkých rozvodů - znalost výrobních technologií příslušné nástrojárny - vlastní konstrukční práce - 3D, 2D 2.3 VÝROBA VSTŘIKOVACÍ FORMY: - kontrola konstrukční dokumentace formy - úplnost a funkčnost - z pohledu vyrobitelnosti - rozpiska dílů formy - nákup normálií, včetně případných horkých systémů, nákup polotovarů - tvorba obráběcích programů - výroba tvarových částí a detailů třískovým obráběním - výroba elektrod-uhlíkové, Cu - třískovým obráběním - výroba tvarových částí a detailů elektroerozivními metodami hloubení, drátové řezání – výroba rámu formy - výroba tvarových dílů formy - vtokový rozvod - tepelné zpracování, povlakování - výroba vyhazovacího systému formy - temperační a chladící systém - lícování tvarových dílů formy - montáž formy - zkoušení formy - vyhodnocení poznatků ze zkoušení a korekce formy - zkoušení formy - odsouhlasení funkčnosti formy, včetně jakosti výstřiků, kromě jakosti povrchu vzhledových povrchů - tvorba jakosti povrchu - leštění technické, leštění optické, resonování, atd. - konečné zkoušení formy a předání formy odběrateli k výrobě prvních výstřiků a k tvorbě dokumentace PPAP

MSV 2013

2.4 OBVYKLÁ ROZPĚTÍ TUZEMSKÝCH HODINOVÝCH CEN PRACÍ PŘI VÝROBĚ VSTŘIKOVACÍ FORMY - CAD příprava výroby-programování 250,- až 500,-Kč/h - tepelné zpracování 300,- až 600,- Kč/h - práce obsluhy obráběcího stroje 200,- až 350,-Kč/h - práce obráběcího stroje-frézování tříosé 150,- až 350,- Kč/h - frézování pětiosé 400,- až 800,- Kč/h - elektroerozivní hloubení 350,- až 850,- Kč/h - řezání drátkem 350,- až 550,- Kč/h - leštění 600,- až 850,-Kč/h - ruční práce - lícování, konečná montáž formy 250,- až 450,- Kč/h - měření - nástrojárna 350,- až 950,- Kč/h - konstrukce 250,- až 450,- Kč/h - technologie 250,- až 350,- Kč/h - režijní náklady až 35 % - zisk cca 10 % 2.5 ROZSAH VÝROBNÍCH HODIN PŘI VÝROBĚ VSTŘIKOVACÍ FORMY - obrábění - frézování, elektroeroze desítky až stovky hodin - tepelné zpracování desítky hodin - desénování hodiny až desítky hodin - programování desítky až jednotky stovek hodin - technologie, konstrukce, měření desítky až jednotky stovek hodin - ruční práce, leštění desítky až stovky hodin 3. POZNÁMKY K PROBLAMATICE ODHADU VÝROBNÍ CENY VSTŘIKOVACÍ FORMY - materiály forem - obecně lze říci, že se prakticky celosvětově používají obdobné materiály se srovnatelnými cenami - rámy forem - nelegovaná uhlíková ocel (0,45 % C) 1.1730

Pokračování na str. 44 33


Nový mistr rychlosti Sérií KR AGILUS společnost KUKA rozšiřuje možnosti v oblasti malé robotiky KUKA Roboter v roce 2012 představila serii robotů Agilus, která se stala hned po svém uvedení na trh jedním z nejprodávanějších typů robotů v ČR a SR. Nyní se tato serie rozrůstá o typ KR 10 R1100, který má ambice být králem třídy menších robotů napříč všemi výrobci. Svět robotických aplikací se neustále vyvíjí a KUKA Roboter, jako jeden z hlavních lídrů inovace v oboru robotiky a automatizace výrobních procesů, opět přichází na trh s novinkou. V oblasti menších robotů se nabídka na trhu omezovala na roboty s maximální nosností 6kg. Nicméně s rozvojem pracovních buněk s vyšší mírou integrace a potřebou zvýšení hustoty ostatních periferií bylo zřejmé, že zejména pro účely manipulací s díly a montáže výrobků, se nabídka na trhu často rozcházela s požadavky zákazníků. Nosnost 6 kg již nestačila a navíc bylo potřeba obsluhovat více periferií, tedy pracovat s větším dosahem. KUKA Roboter tedy přichází s robotem KUKA KR 10 R1100 Agilus, který díky své unikátní konstrukci nabízí řešení. Základem konstrukce robotu je tuhý litinový skelet, do kterého je integrována komunikace včetně 100Mbit EtherNet, tří 5/2 cestných ventilů na stlačený vzduch, přímé vzduchové vedení, šest digitálních vstupů a 2 výstupy. Vše je ve výsledku velice kompaktní a robot se tak dokáže velmi obratně pohybovat i ve stísněných prostorech a přitom využívat možnosti montáže v jakékoli poloze. Robot je řízen moderním řídicím systémem KUKA KR C4 v provedení compact. To si ponechává plnou funkčnost a výkon původního většího provedení. Otevřená architektura, řízení externích os, flexibilita, rozšířitelnost, vysoký výpočetní výkon, optimální řízení spotřeby elektrické energie, bezúdržbové provedení, ale navíc přidává i opravdu minimální rozměry.

Díky tomu je zbytečné používat mechanická řešení limitace pohybů robotu a tím se tak otevírají nové, cenové výhodné možnosti uspořádání pracovních buněk. Tento typ robotu se dá velmi dobře využít i jako obsluha menších vstřikovacích lisů. Díky svému dosahu a zároveň rychlosti jej lze využít nejen na vyjímání dílů z formy, ale také pro inserting, kontroly celistvostí, odstraňování vtoků, nanášení datametrixů či jiných identifikačních kódů, zakládání do měřících stanic, opracování, montáž nebo ukládání výlisků do přepravních obalů.

Společnost KUKA Roboter je největším dodavatelem průmyslových robotů v České a Slovenské republice. Nabízí kompletní řadu průmyslových robotů a robotizovaných systémů. Základními oblastmi jsou vývoj, výroba, prodej a implementace průmyslových robotů, řídicích systémů, software a lineárních jednotek. Společnost KUKA má v současné době více než 2000 zaměstnanců. Mimo mateřské společnosti sídlící v Německu má pobočky ve více než 25 zemích umístěných v nejvýznamnějších trzích v Evropě, Americe a Asii. Zastoupení pro ČR a SR sídlí v Praze, odkud nabízíme veškeré služby, tedy včetně servisu, náhradních dílů a školení pro uživatele průmyslových robotů KUKA.

Radek Velebil Senior Sales Engineer KUKA CEE GmbH organizační složka Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 sales@kuka.cz www.kuka.cz

U menších robotů se často předpokládá spolupráce robotu přímo s člověkem. Proto byl robot vybaven jako jediný ve své třídě i systémem KUKA Safe.Operation, který významně zjednodušuje a zároveň zlepšuje řízení bezpečnosti pracoviště. Softwarové a hardwarové komponenty systému SafeOperation neustále kontrolují rychlosti jednotlivých os a to včetně vyhodnocování jejich pracovních prostorů. 34

MSV 2013


MSV 2013

35


36

MSV 2013


MSV 2013

37


Navštivte nás na MSV Brno 2013 v pavilonu G1 stánek 83

Firma Azurr-technology je nástupcem společnosti známé 20 let jako Dynisco, s.r.o. jenž byla dceřinou společností Dynisco europe. V roce 2009 byla firma z interních důvodů přejmenovaná. Firma Azurr-technology Vám nabízí výrobky a příslušenství přístrojové techniky pro chemický a plastikářský průmysl předního světového výrobce Dynisco.

V závěru roku 2012 byla na trh uvedena nová řada tlakových snímačů VERTEX, které nejsou plněny rtuťovým médiem tudíž kompletní řada VERTEX je zdravotně nezávadná a tím použitelná i pro potravinářské a farmaceutické potřeby. Jejich konstrukce je odolnější i v provedení s flexibilní kapilárou, díky tomu ji nelze přelomit či jinak mechanicky poškodit. Odolnější je i měřící membrána, díky které je životnost snímače nesrovnatelně delší včetně 4 leté záruky.

Další novinkou je řada Guardian, které mají v sobě zabudovanou funkci STOP, která chrání stroj před poškozením. Snímače řady Guardian mají vlastní certifikaci na základě zkoušek od uznávané agentury EXIDA. Tyto snímače absolvovaly rozsáhle zátěžové testy a analýzy FMEDA (analýza poruchových stavů) kde každý snímač splňuje výkonnostní úroveň „C“, jenž je definovana nejnovější směrnicí o strojních zařízeních EN ISO 13849-1 a výkonostní úrovně „D“. Neméně důležitou novinkou jsou cenově výhodnější snímače s delší životností řady ECHO, které mají již ve standardní výbavě ošetřený povrch membrány povlakem TITANU. Výhodou této úpravy je dosažení lepší přesnosti měření jenž je lepší než 0,5 % při tlakovém rozsahu do 700 bar MAX. 38

Dynisco nabízí mimo výše uvedenou měřící a regulační techniku celou škálu laboratorních přístrojů mimo jiné přístroje pro měření indexu toku taveniny, kapilární reometr a viskozimetry a mnoho dalších.

Naše společnost Azurr-technology není pouze exkluzivním zastoupcem firmy Dynisco, ale také máme oficiální zastoupení pro firmu Nordson XALOY, která nabízí příslušenství pro vstřikovací a vytlačovací stroje jako jsou: šneky, válce, zubová čerpadla a filtračních systémů tavenin od ručních modelů až po plně automatické modely výměny sít pro vytlačovací linky.

vrátí v podobě úspor materiálu, energie a zvýšeného výkonu. Rádi bychom Vám krátce představili i „Čistící pece – Jet cleaners“, které jsou určeny k čištění kovových dílů (sít, části hlav, trysek, části šněků) od polymeru na principu Pyrolýzy (vysoká teplota + vakuum). Firma Nordson Xaloy vyrábí tyto pece v několika velikostech. V České Republice máme své referenční pracoviště, kde se s tímto můžete přímo seznámit.

Dávkovací zubová čerpadla pro polymery. Jedná se o technologický doplněk pro extrudery jako takové – použití je široké, finálními produkty mohou být folie, desky, trubky, ploché folie, profily atd. Tato čerpadla, jak sám název říká – dávkovací – naprosto přesně a spolehlivě dávkují materiál, který je vytlačován šnekem do hlavy extruderu. Tato čerpadla se montují právě mezi šnek a hlavu tzn. za filtr. Smyslem takovéto aplikace je naprosté odstranění pulsací, rovnoměrné dávkování – čili přesná síla stěny vytlačovaného produktu a to se týká i folií. S tím úzce souvísí úspora materiálů, úspora energie, zvýší se výkon tzn. kg/h. Jelikož má čerpadlo svůj vlastní pohon, je zatížení vlastního extruderu podstatně nižší a nedochází k tak velkému opotřebení. V dnešní velmi složité době jsou tato čerpadla stále více žádána, jelikož je prokázáno, že náklady na pořízení se v poměrně krátké době

Firma Nordson XALOY, vyrábí šneky a komory od r. 1982 jak pro vstřikovací linky, tak i pro Extruderní linky, velmi oblíbené jsou především pro svou životnost u všech druhů materiálů a velkých úspěchů dosahují i u materiálů s velkým podílem abrasivních přísad a to až do 60 %.

Tel.: 00420 571 647 228 Fax: 00420 571 647 224 e-mail: azurr-tech@email.cz www.azurr-tech.cz MSV 2013


Navštivte Mitsubishi na veletrhu MSV v Brně

Srdečně vás zveme k návštěvě stánku Mitsubishi na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se bude konat ve dnech 7-11.10. 2013 na Výstavišti Brno.

Naši expozici najdete v hale P, stánek 143

www.mitsubishi-automation-cz.com

MSV 2013

39


1RUPDOL]RYDQp GtO\ GR YVWĥLNRYDFtFK IRUHP D OLVRYDFtFK QiVWURMĭ SpoleĆQRVW &806$ NWHUi MH YøUREFHP Y\VRFH VRILVWLNRYDQøFK ĥHåHQt V\VWpPĭ QRUPDOL]RYDQøFK GtOĭ SUR YVWĥLNRYDFt IRUP\ MDNR MVRX SUXçQp D U\FKORXStQDFt Y\KD]RYDĆH Y\KD]RYDFt PHFKDQLVP\ SUYN\ FKOD]HQt ]QDĆN\ D GDWXPRYN\ SRĆLWDGOD ]GYLKĭ PHFKDQLFNi ĥHåHQt ERĆQtKR SRK\EX NOtQRYp MHGQRWN\ D GDOåt

9øURED NUXKRYøFK VWDQGDUGQtFK EORNRYøFK L VSHFLiOQtFK K\GUDXOLFNøFK YiOFĭ 0RçQRVW GRGiYN\ K\GUDXOLFNøFK YiOFĭ GOH SRçDGDYNĭ ]iND]QtND

)LUPD 36* MH GRGDYDWHOHP NRPSOHWQtFK V\VWpPĭ KRUNøFK YWRNĭ 1D MHGQRP PtVWĕ QDEt]t YåH FR MH WĥHED N VHVWDYHQt IXQNĆQtKR V\VWpPX RG WU\VHN PLNUR Dç PD[L SĥHV UR]YRGQp GHVN\ UHJXOiWRU\ WHSORW\ FKODGLĆH ĥtGtFt V\VWpP\ D WRSQp HOHPHQW\ )LUPD QDEt]t NRPSOHWQt QiYUK VHVWDYHQt D GRGiYNX MDN VWDQGDUGQtFK V\VWpPĭ WDN L LQGLYLGXiOQtFK V\VWpPĭ GOH SĥiQt ]iND]QtND

)LUPD 6&+80$* MH YøUREFHP VWDQGDUGQtFK SORFKøFK D WUXENRYøFK Y\KD]RYDĆĭ GOH QRUHP ',1 ,62 ',1 ,62 ',1 ,62 ',1 ,62 ',1 9\KD]RYDĆH MVRX GRGiYiQ\ Y SURYHGHQt NDOHQpP D QLWULGRYDQpP 'UXKøP QRVQøP SURJUDPHP ILUP\ MH YøURED YRGtFtFK SUYNĭ GR IRUHP SRX]GHU VORXSNĭ D NROtNĭ

EICHLER COMPANY V U.o.

=DVWRXSHQt SUR 6ORYHQVNRX UHSXEOLNX

6tGOR VSROHĆQRVWL 1D 3UXWHFK æĐiU QDG 6i]DYRX THO )D[ (PDLO LQIR#HLFKOHUFRPSDQ\ F] www HLFKOHUFRPSDQ\ F]

2NWD V U.o. 8O VORYHQVNøFK SDUWL]iQRY 3RYDçVNi %\VWULFD 7HO )D[ (PDLO LQIR#RNWD VN

9øKUDGQt ]DVWRXSHQt ILUHP SUR ą5 D 65

2QOLQH NDWDORJ ]ERçt QD DGUHVH www HLFKOHUFRPSDQ\ F]

40

MSV 2013


Novinky v sortimentu společnosti Dne 1.11 2012 bylo založeno GIMATIC Spa (Itálie), přímé zastoupení pro Českou Republiku a Slovensko a tímto přebírá veškerou aktivitu spojenou s produkty Gimatic, společnost Gimatic Czech republic s.r.o.

Toto nové zastoupení poskytuje technické poradenství, školení, prezentace, projektuje a staví EOAT – End of Arm Tooling – odebírací hlavy a provádí veškerou obchodní činnost a další věci s tím spojené. Dále se plně věnuje všem čtyřem divizím:

Čas jsou peníze, to každý z nás ví a proto se snažíme z důvodu úspory času a tudíž i peněž, při výměně uchopovací hlavy,

Plastics (komponenty pro odebírací hlavy robotů v plastikářském průmyslu) Handling (komponenty pro manipulaci v průmyslové automatizaci) Sensors (snímače) Mechatronics (manipulační jednotky na elektropohon) První z novinek v našem sortimentu jsou odpružené držáky s objímkou VSD a VMK, které můžete použít pro upevnění kleští, přísavek, prstů a jiných částí uchopovače.

Vám nabídnout široké spektrum rychlovýměnných systémů. Tuto řadu jsme rozšířili o dvanácti portový QC200-A pro stranu robota a i QC200-B pro stranu chapadla. Také o sérii QCX, u které lze vypnut jak přívod vzduchu tak i vakuua před odepnutím od robota.

Také bychom Vám rádi představili rozšíření sortimentu kleští PB o kleště s PU polštářky PB-0170, které zabraňují poškození odebíraného materiálu a také o inovativní kleště se sensorem přítomnosti materiálu v provedení s čelistmi hliník / ocel PB-0180 nebo s ocelovými čelistmi PB-0181. Robustnější kleště s PU polštářky naleznete také v řadě kleští DD a to DD20-16P a se snímání ON/OFF DD20-16PS. V případě že potřebuje z nějakého důvodu pneumaticky ovládat zvih přísavek tak Vám můžeme nabídnout další z novinek a to pneumatický válec s dvěmi pístnicemi OFB, které zabraňuji pootočení, tento válec se nabízí s velkou škálou příslušenství v mnoha průměrech s různými zdvihy, je dodáván také s možností přímého jednoduchého připojení na profil.

Všechny výše uvedené novinky Vám představíme na MSV 2013 v Brně nebo zapůjčíme k vyzkoušení při osobním setkání, které si můžete sjednat s našimi obchodními zástupci, kteří jsou k dispozici pro celou Českou a Slovenskou Republiku

Rádi bychom Vás pozvali při příležitost MSV 2013

do pavilonu G1 na náš stánek č. 48

Produkty pro uchycení výlisků jsme rozšířili o řadu jednočinných miniválců OFC, ke kterým nabízíme širokou řadu příslušenství, které lze namontovat na pístní tyč dle potřeb zákazníka a zvolené aplikace.

MSV 2013

41


Malý hydraulický systém Výkonná technologie uzavírání jehel v omezeném zástavbovém prostoru

MSV 2013

MSV Brno 07.-11.10.2013 Hala G1, stánek 46 K-Messe 16.-23.10.2013 Hala 1, stánek B09

s Direct-Flo™ + HEM


Partner pro technické aplikace INCOE – technologie horkých vtoků: základ pro inovační procesy a stabilní výrobu v oblasti vstřikování plastů Technologie vstřikování plastů již pronikla do vývoje a výroby dílů a zařízení téměř ve všech oblastech každodenního života. Důležitým předpokladem pro tento vývoj je neustálé zvyšování efektivnosti a hospodárnosti výrobních postupů s novými materiály, novými technologiemi a procesy, u kterých vstřikovací systém hraje klíčovou roli. Horký vtok vlastně tvoří propojení mezi strojem a formou, a proto jeho konstrukce a design výrazně ovlivňují účinnost celého vstřikovacího procesu a výsledně i kvalitu výrobků. Výrobce horkých vtoků INCOE® International Europe, Rödermark (nedaleko Frankfurtu v Německu), vidí sám sebe jako technologického partnera svých zákazníků, kteří se zaměřují na vstřikování plastů nebo na výrobu nástrojů. A to především z toho důvodu, že technologie horkých vtoků zlepšuje efektivnost použitých výrobních metod. Jde o to, plnit co nejlépe potřeby zákazníkův celém řetězci výrobců dílů, tedy od dodavatelů plastických hmot až po OEM, a to nejen u zpracování nového projektu, ale i pro každodenní provoz. Cílem není jen držet krok s tempem technologického vývoje, ale být naopak podle možností vždy o krok napřed. INCOE® za účelem splnění tohoto cíle sází nejen na důsledné provádění optimalizace výrobku, ale rovněž na vývoj nových produktů, které zvyšují spolehlivost procesu. Potřeba zákazníka je ovšem vždy hlavním cílem našeho inovačního snažení. Optimalizace dílů 

Ochrana konstrukčních částí proti opotřebení abrazí

TwinHeater – Duální topné prvky pro bezpečnější výrobu

Optimalizace vstřikovacího systému pro rychlou změny barvy

Novinka: kaskáda bez vad povrchu vstřikovaného dílu Se světovou novinkou SoftGate® se podařilo INCOE® zlepšit kvalitu výlisků zejména u sekvenčního vstřikování. Regulace zdvihu jehly pro hydraulicky uzavírané systémy umožňuje kontrolovat dobu otevírání jehly trysky, takže můžete plně eliminovat problémy se studenými spoji a s defekty na povrchu dílů po tlakových rázech v dutině.

Výkonná technologie uzavírání jehel v omezeném zástavbovém prostoru: nový hydraulický válec HEM

Novinka: prostorově úsporný systém uzavírání jehel Pokud je v nástroji nedostatek místa, není možné použít standardní ovládací válce. Nový HEM-hydraulický válec je malý, ale i výkonný, a proto poskytuje prostor pro použití nejen v mnohočetných formách, ale i v jiných aplikacích, kde jsou jednotlivé vtoky navrženy blízko sebe. Optimalizace podpory Ve 3D CAD katalogu na Internetu si může každý svůj vstřikovací systém kompletně nakonfigurovat včetně kabelového kanálu a poté si ho může stáhnout ve 32 různých formátech. Toto využití našeho konstrukčního softwaru na webových stránkách umožňuje konstruktérovi formy zrychlit jeho práci na konstrukci nástroje. Ing. Jaroslav Staněk Sales Manager Europe Mobile: +420 603 325 025 E-mail: jaroslav.stanek@incoe.de

Příklady společného vývoje s uživateli systémů (z leva): přímý nástřik na dekorační fólii, vstřikování výstužných žeber na odlehčený profil výztuhy, dvou komponentní vstřikování, dvou komponentní díl s nástřikem na fólii

MSV 2013

47


Strojírenský veletrh o klíčových tématech průmyslu Od 7. do 11. října 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční již 55. mezinárodní strojírenský veletrh. Pořadatelé očekávají 1500 vystavujících firem ze všech klíčových průmyslových oborů od výroby obráběcích strojů až po elektrotechniku a automatizaci.

Opět vysoká zahraniční účast Stejně jako v minulých letech, i letos se přibližně třetina vystavovatelů hlásí ze zahraničí, především pak z Německa, Slovenska, Turecka a Itálie. Turecko jako partnerská země ročníku bude zastoupeno přibližně padesáti firmami, což otevírá řadu příležitostí k navázání kontaktů na tomto dynamicky se rozvíjejícím trhu. Dále se do Brna vracejí firmy z Velké Británie a Španělska včetně obchodní komory a mezi nová teritoria patří také Dánsko. Vedle tradičně se účastnících zahraničních firem se představí také zcela noví vystavovatelé mj. z Polska, Německa, Rakouska, Itálie nebo Rumunska. Tradičně silně je obsazený obor zpracování plastů, kde nebudou chybět ani ty největší firmy oboru – prezentovat se bude například Arburg, Engel, Wittmann, Kuboušek, Radka či Mapro. Zcela nově je koncipována prezentace dopravních a logistických oborů. Letos se sice nekoná se veletrh Transport a Logistika, ale jeho obsah v rámci strojírenského veletrhu zůstává. Zatímco vnitropodniková logistika, tj. intralogistika je jedním z oborů MSV, logistické a dopravní služby přešly pod nový veletrh EUROTRANS. Do intralogistiky spadají především obory skladování, manipulace a vnitropodnikové dopravy, které na veletrhu Transport a Logistika patřily k nejpočetněji zastoupeným. První ročník veletrhu EUROTRANS proběhne souběžně s MSV, ale pouze ve třech dnech od úterý 8. října do čtvrtka 10. října. Jeho dějištěm bude pavilon G2, kde se uskuteční také konferenční program. EUROTRANS navazuje především na veletrh AUTOTEC, jeho hlavní náplň bude tvořit autoservisní technika. Podpora výzkumu, inovací a technické vzdělávání Atraktivní a vyhledávanou součástí MSV se během několika let stal projekt Transfer technologií a inovací, který se svým charakterem vymyká nabídce komerčních expozic. Prezentace výzkumných aktivit vysokých škol je příležitostí k ukázkám zajímavých projektů i jejich konkrétních výstupů a umožňuje navázat přímé kontakty s průmyslovými podniky, které se zajímají o spolupráci ve vědecko-výzkumné oblasti. Technické univerzity a jejich výzkumná centra dostanou prostor v pavilonu A1. Tradicí se stal také JobFair MSV, který je v současnosti největší soustředěnou nabídkou pracovních příležitostí ve strojírenství, energetice a dalších příbuzných technických oborech v České republice. Smyslem projektu je zprostředkovat kontakty mezi zaměstnavateli v průmyslu a uchazeči o zaměstnání včetně studentů, kteří hledají například stáž v technickém oboru. JobFair MSV 2013 se uskuteční ve čtvrtek 10. října a mezi vystavovateli budou firmy jako Aero Vodochody, UNEX, ABB, Česká zbrojovka a další. Aktuální téma technického vzdělávání řeší nejen otázku nedostatku pracovníků v technických profesích a nedostatku zájemců o studium na technických školách, ale také problém úrovně absolventů těchto škol. Také proto se na MSV opět uskuteční Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, která se na minulých ročnících setkala s velmi příznivým ohlasem. Výukové centrum organizuje Svaz strojírenské technologie a mladí soutěžící vypracují přímo na místě v časovém limitu program podle zadaného výkresu. Ty nejlep-

42

ší výsledky jejich práce se rovnou uplatní na vystaveným strojích a výherci si odvezou obrobek vyrobený dle vlastního programu. I letos bude k vidění automatická balicí linka Packaging Live. Provoz balicí linky bude rozdělen na dvě samostatná automatická pracoviště, propojená manuálním úsekem. První z pracovišť je plně automatizované, představí se v něm v sekci balení skládačka i zavíračka kartonů doplněná o manipulačního robota a značící techniologie. Na tento úsek naváže manuální část - ruční sponkování kartonů, ruční vkládání krabiček do velkých krabic a instalace vzduchových i papírových výplní na dopravníku. Od potisku krabic, přes RFID identifikaci, lepení krabic, jejich značení, ukládání na paletu až po ovinování se bude opět jednat o úsek řízený paletizačním robotem. Pro diváky jsou opět připraveny ceny a soutěže. Mezi hlavní partnery projektu patří Viking Mašek, Gaben, VŠB, ARC-Robotics, ONDRÁŠEK Inkjet System, Servisbal Obaly, Technology Morava, GE Money Bank a Kuda Packaging.

MSV 2013

Atraktivní doprovodný program Stěžejní událostí doprovodného programu se stane tradiční setkání představitelů vlády a podnikatelské sféry na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Významná část doprovodného programu se zaměří na rozvoj ekonomické spolupráce s Tureckem jako partnerskou zemí MSV 2013. Mj. se chystá seminář na téma spolupráce na třetích trzích a konference o technologické spolupráce v oborech doprava, energetika a průmyslová automatizace. Tradiční součástí MSV budou další akce na podporu zahraničně-obchodní spolupráce a českého exportu jako Business den Ruské federace a Business den Běloruska. Opět se uskuteční také b2fair setkání Kontakt – Kontrakt organizovaný RHK Brno. Mezinárodní strojírenský veletrh byl po většinu své historie veletrhem československým a u příležitosti letošního 55. ročníku chtějí pořadatelé podtrhnout právě tyto společné kořeny, které do značné míry přetrvávají dodnes. Vedle významných tuzemských a zahraničních hostů přislíbil účast na oficiálním zahájení MSV Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání.

Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz www.bvv.cz/msv

MSV 2013


Svareno ultrazvukovou svarovací technologíí Herrmann ultrazvuk.

Hala G1 Stánek 002 MSV 2013

Brno

D1

D1 Modřice

Šlapanice

D2

Letiště

Pri ultrazvukovém svarování vsadˇte na zkušenosti technologického lídra. Vítejte v technologickém centru v Brne. Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové svarovací technologie. Profitujte z praktických svarovacích testu, poradenství v oblasti návarových hran stejne jako nastavení strojních parametru a perfektního servisu. Herrmann ultrazvuk s.r.o., Technologické centrum Brno Areal Slatina, Turanka 115, 627 00 Brno Vaše kontaktní osoba v míste: Morava & Slovensko: Jirí Musil jiri.musil@herrmannultrazvuk.com Cechy: Michal Budelovský michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com

www.herrmannultrazvuk.com

MSV 2013

43


s: u t i Vis RNO

B MSV .10.201135 1 h 7.-1 G1, Boot Hall

The sp pecialists in n plasstic recycling sysstems.

Choose the Number One.

Pokračování ze str. 33

- tvarové díly forem vysoce legovaná chromová ocel 1.2379, cementační ocel 1.2162, legovaná ocel pro kalení 45 až 55 HRC 1.2343, legovaná ocel s vysokou leštitelností 1.2767, chrommolybdenová ocel pro použití v přírodním stavu 33 HRC 1.2312, apod. - porovnání cen - před opracovaný hranol s přídavkem na další obrábění o rozměrech 404 x 304 x 1 025 mm: - 1.2343 124,- EUR/ks - 1.2379 124,- EUR/ks - 1.2767 124,- EUR/ks - 1.2162 100,- EUR/ks - 1.2312 85,- EUR/ks - 1.1730 61,- EUR/ks - cena materiálu na rámy forem je o cca 60 % levnější než cena materiálů pro tvarové díly forem - cena materiálu v přírodním stavu je o cca 25 až 40 % levnější než standardní materiály používané pro výrobu tvarových částí vstřikovacích forem - cena obráběcí hodiny - čas potřebný na obrobení konkrétního dílu z určeného materiálu o dané jakosti je opět celosvětově jednotný, rozhodující je cena obráběcí hodiny, do ceny hodiny vstupuje pořizovací cena obráběcího stroje, náklady na nástroje a měřidla, cena programátorských prací, cena operátora, režijní náklady, atd. - cenu obrobku výrazně ovlivňuje strategie a optimalizace technologie obrábění a to jak v oblasti CAM programování, tak i vlastní výroby, rozsah frézovacích prací a elektroerozivního obrábění, použití tříosého nebo pětiosého obrábění, atd. - vliv počtu výstřiků na cenu formy, cena formy rozpuštěná do ceny výstřiku je výrazně závislá na počtu kusů výstřiků plánovaných na její rozpuštění, příklad: forma pro výrobu krabičky o rozměrech78x78x35 mm, objem vstřikované taveniny 24 ccm: - 300 000 ks výstřiků - cena formy je v ceně výstřiku cca 23 % - 1 000 000 ks výstřiků - podíl ceny formy v ceně dílu klesne na cca 8 %

44

- vliv technologičnosti konstrukce výstřiku tloušťka stěny a optimalizace technologických parametrů teplota vyhození výstřiku z formy, respektive délka výrobního cyklu na cenu výstřiku Tl.stěny mm

Teplota vyhození °C

Doba cyklu s

Cena výstřiku EUR/ks

2,8

65

25

0,0860

2,0

65

17

0,0785

2,8

90

18

0,0830

2,0

90

13

0,0748

- vztah mezi konstrukcí formy a její cenou, příklad:čtyřnásobná vstřikovací forma pro výrobu již zmíněné krabičky o rozměrech 78x78x35 mm, studený vtokový rozvod, plánovaná životnost 1 milion zdvihů, tj, 4 000 000 ks výstřiků krabičky, maximální roční odběr 500 000 ks-proto násobnost n=4 A. konstrukce formy klade důraz na tuhost formy-životnost bez výrazného nároku na nutnost oprav, velikost rámu formy 346x346x412 mm, vzdálenost mezi tvary 50 mm, hmotnost formy cca 350 kg, tvarové díly - legovaná ocel - cena formy - 21 000,-EUR - cena výstřiku - 0,0890 EUR/ks B. standardní konstrukce formy, rám 296x296x346 mm, vzdálenost mezi tvary 30 mm, hmotnost formy cca 300 kg, tvarové díly legovaná ocel - cena formy - 18 600,-EUR - cena výstřiku - 0,0872,- EUR/ks Pokračování na str. 69

MSV 2013


distribuce a aplikace:

SYSTÉMY A KOMPONENTY PRO AUTOMATIZACI

tel: 485 151 447 e-mail: info@exactec.com www.exactec.com INDEXÉRY - pohony pro otočné stoly - krokovací převodovky - taktovací dopravníky - servo indexéry UPÍNACÍ SYSTÉMY - ruční pákové upínky - pneumatické upínače - otočné upínače - pneumatické uchopovače - výklopné upínky UCHOPOVAČE - paralelní uchopovače - klešťové a úhlové typy - elektrické uchopovače - kyvné a lineární moduly - odstřihovací kleště EFEKTORY - trubkový systém CPI - efektory Lightweight - stavebnice SpiderGrip - stavebnice Bodybuilder - vakuová technika, přísavky - tool changery

www.destaco.com MSV 2013

www.exactec.com w ww ww. w.ex exactec.com

45


Vysoceúnosné kuličkové šrouby produkce KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. pro vstřikolisy Na základě výstupů z projektu programu OPPI Impuls, jehož cílem byl výzkum a vývoj kuličkového šroubu s vysokou únosností, začala naše společnost vyrábět a dodávat tyto šrouby také výrobcům vstřikovacích lisů pro termoplasty. Kuličkový šroub s vysokou únosností je ekologicky šetrný výrobek, nahrazující v řadě případů silový prvek aplikovaný u hydraulických pístových aktuátorů či lisů a extruderů. K dosažení vysoké únosnosti maticové jednotky, kterou charakterizuje až dvojnásobek únosnosti standardních kuličkových šroubů, je především využito optimalizova-

ného poměru rádiusu profilu závitu k rádiusu nosných kuliček zvětšených průměrů. Kuličkové šrouby používané v lisech na termoplasty jsou charakteristické krátkým hřídelem a mohutnou maticí. Profil kuličkového závitu je obvykle zhotoven pro větší kuličky, než by odpovídalo standardním kuličkovým šroubům, a musí mít parametry předurčující jeho vysokou únosnost. Pro zhotovení tohoto profilu ve velkých maticích byl strojní park firmy rozšířen o robustní multifunkční CNC brusku na velké matice a o zkušební zařízení pro testování těchto specifických kuličkových šroubů. Zkušební zařízení vzniklo za spolupráce

s RCMT při ČVUT Praha a je svou koncepcí a funkcemi zcela unikátní. Umožňuje bezobslužně testovat kuličkové šrouby až do jmenovitého průměru 160 mm při axiálním zatížení až 500 kN. K pořízení výše uvedených investic byl využit program se státní podporou OOPI Inovace 2012.

Společně poskytujeme komplexní řešení krytování a pohybu Vašich strojů. HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7 682 01 Vyškov

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Blanenská 1277 664 34 Kuřim

Tel.: +420 517 321 312 Fax: +420 517 321 090

Tel.: +420 541 102 500 Fax: + 420 541 103 634

E-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz

E-mail: info@ks-kurim.cz www.ks-kurim.cz

VYSOCEÚNOSNÉ ŠROUBY OPTIMALIZOVANÉ PRO STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

46

MSV 2013


Partner pro technické aplikace INCOE – technologie horkých vtoků: základ pro inovační procesy a stabilní výrobu v oblasti vstřikování plastů Technologie vstřikování plastů již pronikla do vývoje a výroby dílů a zařízení téměř ve všech oblastech každodenního života. Důležitým předpokladem pro tento vývoj je neustálé zvyšování efektivnosti a hospodárnosti výrobních postupů s novými materiály, novými technologiemi a procesy, u kterých vstřikovací systém hraje klíčovou roli. Horký vtok vlastně tvoří propojení mezi strojem a formou, a proto jeho konstrukce a design výrazně ovlivňují účinnost celého vstřikovacího procesu a výsledně i kvalitu výrobků. Výrobce horkých vtoků INCOE® International Europe, Rödermark (nedaleko Frankfurtu v Německu), vidí sám sebe jako technologického partnera svých zákazníků, kteří se zaměřují na vstřikování plastů nebo na výrobu nástrojů. A to především z toho důvodu, že technologie horkých vtoků zlepšuje efektivnost použitých výrobních metod. Jde o to, plnit co nejlépe potřeby zákazníkův celém řetězci výrobců dílů, tedy od dodavatelů plastických hmot až po OEM, a to nejen u zpracování nového projektu, ale i pro každodenní provoz. Cílem není jen držet krok s tempem technologického vývoje, ale být naopak podle možností vždy o krok napřed. INCOE® za účelem splnění tohoto cíle sází nejen na důsledné provádění optimalizace výrobku, ale rovněž na vývoj nových produktů, které zvyšují spolehlivost procesu. Potřeba zákazníka je ovšem vždy hlavním cílem našeho inovačního snažení. Optimalizace dílů 

Ochrana konstrukčních částí proti opotřebení abrazí

TwinHeater – Duální topné prvky pro bezpečnější výrobu

Optimalizace vstřikovacího systému pro rychlou změny barvy

Novinka: kaskáda bez vad povrchu vstřikovaného dílu Se světovou novinkou SoftGate® se podařilo INCOE® zlepšit kvalitu výlisků zejména u sekvenčního vstřikování. Regulace zdvihu jehly pro hydraulicky uzavírané systémy umožňuje kontrolovat dobu otevírání jehly trysky, takže můžete plně eliminovat problémy se studenými spoji a s defekty na povrchu dílů po tlakových rázech v dutině.

Výkonná technologie uzavírání jehel v omezeném zástavbovém prostoru: nový hydraulický válec HEM

Novinka: prostorově úsporný systém uzavírání jehel Pokud je v nástroji nedostatek místa, není možné použít standardní ovládací válce. Nový HEM-hydraulický válec je malý, ale i výkonný, a proto poskytuje prostor pro použití nejen v mnohočetných formách, ale i v jiných aplikacích, kde jsou jednotlivé vtoky navrženy blízko sebe. Optimalizace podpory Ve 3D CAD katalogu na Internetu si může každý svůj vstřikovací systém kompletně nakonfigurovat včetně kabelového kanálu a poté si ho může stáhnout ve 32 různých formátech. Toto využití našeho konstrukčního softwaru na webových stránkách umožňuje konstruktérovi formy zrychlit jeho práci na konstrukci nástroje. Ing. Jaroslav Staněk Sales Manager Europe Mobile: +420 603 325 025 E-mail: jaroslav.stanek@incoe.de

Příklady společného vývoje s uživateli systémů (z leva): přímý nástřik na dekorační fólii, vstřikování výstužných žeber na odlehčený profil výztuhy, dvou komponentní vstřikování, dvou komponentní díl s nástřikem na fólii

MSV 2013

47


Energy efficienty modernizace vstĹ™ikolisĹŻ s KePlast Retrofit od KEBA AG KomplexnĂ­ rekonstrukce strojĹŻ pro zpracovĂĄnĂ­ plastĹŻ s Ăşsporou aĹž 30 % provoznĂ­ch nĂĄkladĹŻ na energie! KePlast Retrofit nabĂ­zĂ­ příleĹžitost k inovaci vstĹ™ikolisĹŻ na platformÄ› komplexnĂ­ho Ĺ™eĹĄenĂ­ od renomovanĂŠho dodavatele technologiĂ­ řízenĂ­ a vizualizacĂ­ v plastikĂĄĹ™skĂŠm prĹŻmyslu. MechanickĂĄ Ä?ĂĄst strojĹŻ mĂĄ ve srovnĂĄnĂ­ s Ä?ĂĄstĂ­ elektrickou, nebo elektronickou, mnohem delĹĄĂ­ Ĺživotnost. KePlast Retrofit pĹ™inĂĄĹĄĂ­ modernizaci vstĹ™ikolisĹŻ na souÄ?asnou technologickou ĂşroveĹˆ za bezkonkurenÄ?nĂ­ cenu. SnĂ­ĹženĂ­ investiÄ?nĂ­ch nĂĄkladĹŻ ZatĂ­mco řídĂ­cĂ­ elektronika a proces vstĹ™ikovĂĄnĂ­ se bouĹ™livÄ› vyvĂ­jejĂ­ a mÄ›nĂ­, vysoce kvalitnĂ­ mechanika vydrŞí pracovat beze zmÄ›n po celĂĄ desetiletĂ­. Z tĂŠto podstaty vychĂĄzĂ­ koncept KePlast Retrofit, kterĂ˝ doplnĂ­ mechanickĂŠ Ä?ĂĄsti stroje o nejmodernÄ›jĹĄĂ­ řídĂ­cĂ­ jednotku a programovacĂ­ a ovlĂĄdacĂ­ panel (HMI). SamozĹ™ejmostĂ­ je i dodĂĄvka optimalizaÄ?nĂ­ho SW, kterĂ˝ je spolu s HW vyvĂ­jen spoleÄ?nostĂ­ KEBA AG v rakouskĂŠm Linci. ZĂĄkaznĂ­k za pomÄ›rnÄ› nĂ­zkĂ˝ch nĂĄkladĹŻ zĂ­skĂĄvĂĄ stroj nejmodernÄ›jĹĄĂ­ koncepce s jednoduchou obsluhou a vyĹĄĹĄĂ­ pro-

Stav před rekonstrukcí...

duktivitou a niŞťími nĂĄroky na ĂşdrĹžbu. Face lift strojĹŻ se provĂĄdĂ­ formou rekonstrukce, a to buÄ? s vyuĹžitĂ­m vlastnĂ­ch servisnĂ­ch organizacĂ­ nebo prostĹ™ednictvĂ­m Ä?eskĂŠ dceĹ™innĂŠ spoleÄ?nosti KESAT, a.s. Rychle a jednoduĹĄe RozhodnutĂ­ o modernizaci obvykle pĹ™edchĂĄzĂ­

poĹžadavek na vyĹĄĹĄĂ­ efektivitu vĂ˝roby. Obvykle se uvaĹžuje o zvýťenĂ­ vĂ˝konu vstĹ™ikolisu za stejnĂ˝ch nĂĄkladĹŻ na vĂ˝robu, o snĂ­ĹženĂ­ spotĹ™eby energiĂ­, nebo kombinace obou tÄ›chto ĂşkolĹŻ. NemĂŠnÄ› dĹŻleĹžitĂ˝m prvkem je porozumnÄ›nĂ­ si obsluhy s ovlĂĄdĂĄnĂ­m stroje, coĹž pĹ™inĂĄĹĄĂ­ zkrĂĄcenĂ­ prostojĹŻ mezi pracovnĂ­mi cykly a eliminaci zbyteÄ?nĂ˝ch odstĂĄvek. ZaÄ?Ă­nĂĄme vĂ˝bÄ›rem

KePlast SpeedPump KompaktnĂ­ servo Ä?erpadlo jako energy-efficienty inovace pro IMM SnadnĂŠ uvedenĂ­ do provozu se servisem VzdĂĄlenĂĄ sprĂĄva PouĹžitĂ­ komunikaÄ?nĂ­ch rozhranĂ­ CANopen a EtherCAT je pĹ™edpokladem pro uĹživatelsky vstřícnĂŠ a rychlĂŠ uvedenĂ­ KePlast SpeedPump pohonnĂŠ jednotky do provozu. VĹĄechny nastavenĂ­ a kastomizace lze provĂĄdÄ›t takĂŠ přímo na stroji a operĂĄtorskĂŠm panelu KePlast bez potĹ™eby zvlĂĄĹĄtnĂ­ch SW Ä?i HW nĂĄstrojĹŻ. Data poskytovanĂĄ z KePlast SpeedPump systĂŠmu jsou stĂĄle archivovĂĄna pro potĹ™eby kontroly Ä?i dalĹĄĂ­ho zpracovĂĄnĂ­. HydraulickĂ˝ pohon je pak vĹždy optimĂĄlnÄ› nastaven za vyuĹžitĂ­ automatickĂŠ detekce provoznĂ­ch dat.

...a po rekonstrukci

widgetĹŻ, prostĹ™ednictvĂ­m kterĂ˝ch bude operĂĄtor vstĹ™ikolis obsluhovat. SamotnĂŠ HMI rohranĂ­ mĹŻĹže bĂ˝t v provedenĂ­ dotykovĂŠ obrazovky nebo monitoru s klĂĄvesnicĂ­. V uĹživatelsky vstřícnĂŠm prostĹ™edĂ­ Keplast AppCo se pak k jednotlivĂ˝m symbolĹŻm pĹ™idÄ›lĂ­ jejich funkce. Pro vysokou mĂ­ru kastomizace, kdy zĂĄkaznĂ­k vyĹžaduje zapracovĂĄnĂ­ nestandardnĂ­ch pracovnĂ­ch operacĂ­, nebo si to vyĹžaduje atypiÄ?nost stroje, je k dispozici tĂ˝m vĂ˝vojovĂ˝ch inĹženĂ˝rĹŻ. NejnovÄ›jĹĄĂ­ technologie pro vyĹĄĹĄĂ­ efektivitu NejnovÄ›jĹĄĂ­ technologie, vĂ˝konnĂŠ procesory řídĂ­cĂ­ch jednotek a prvotřídnĂ­ vĂ˝konnost i v tÄ›ch nejnĂĄroÄ?nÄ›jĹĄĂ­ch aplikacĂ­ch, to je automatizace KEBA AG. IntuitivnĂ­ ovlĂĄdĂĄnĂ­ klĂĄves tlaÄ?Ă­tek nebo dotykovĂ˝ch obrazovek zefektivĹˆuje prĂĄci operĂĄtora a zvyĹĄuje ĂşÄ?innost provĂĄdÄ›nĂ­ jednotlivĂ˝ch pracovnĂ­ch Ăşloh. Mimo nĂĄstroje pro řízenĂ­ technologie procesĹŻ vĂ˝roby obsahuje software KePlast EasyNet takĂŠ funkce pro dokumentaci kvality vĂ˝robnĂ­ho procesu a uklĂĄdĂĄnĂ­ dat spojenĂ˝ch s monitoringem stroje.

KePlast SpeedPump

ZvýťenĂ­ produktivity vĂ˝roby a vyĹĄĹĄĂ­ ĂşÄ?innost za pomoci IntegrovanĂŠho monitoringu teploty a spotĹ™eby elektrickĂŠ energie Teplota pohonu servo Ä?erpadla je sledovĂĄna a zaznamenĂĄvĂĄna aplikacĂ­ KePlast control. DĂŠlky jednotlivĂ˝ch cyklĹŻ jsou optimalizovĂĄny a vĂ˝kon vstĹ™ikolisu se tak blíŞí maximu. IntegrovanĂŠ měřenĂ­ vĂ˝konu pĹ™edĂĄvĂĄ prĹŻběŞnÄ› Ăşdaje o spotĹ™ebÄ› el. energie do KePlast control pro dalĹĄĂ­ analĂ˝zy a zpracovĂĄnĂ­. Tyto monitorovacĂ­ funkce jsou zakomponovĂĄny I v KePlast Easy Net – řídĂ­cĂ­m software, jenĹž umoĹžĹˆuje pohodlnÄ› sledovat a řídit SpotĹ™ebu energie celĂŠho stroje.

KESAT, a.s. JirĂĄskova 65 586 01 Jihlava Ing. Pavel Herman Tel.: +420 567 310 009 e-mail: herm@keba.com http://www.keba.cz

2G QHMVWDUĂŁtKR N QRYÄŒMĂŁtPX KePlast RetroďŹ t 2POD]RYDFt NĹ›UD SUR YVWʼnLNROLV\ UĂŠ 9ĂŹ]QDPQp VQtçHQt VSRWʼnHE\ HO HQHUJLH UĂŠ =YĂŹĂĽHQt SURGXNWLYLW\ D NYDOLW\ YĂŹURENX UĂŠ 8çLYDWHOVN\ YVWʼntFQp RSHUiWRUVNp UR]KUDQt

MSV Brno 2013 .(%$ Y H[SR]LFL $XVWULD KDOD 9 VWiQHN KEBA AG, <ZlZgWZeVg` Jg[V]g! 6")%)& A^co! E]dcZ/ )( ,(' ,%.%"% ;Vm/ )( ,(' ,(%.&%! `ZWV5`ZWV#Xdb! lll#`ZWV#Xdb

48

MSV 2013


Degradace plastĹŻ vlivem simulovanĂŠho sluneÄ?nĂ­ho zĂĄĹ™enĂ­

přístroj pro zrychlenĂŠ testy degradace UV sloĹžkou sluneÄ?nĂ­ho zĂĄĹ™enĂ­

xenonovĂŠ zkuĹĄebnĂ­ komory pro testy v celĂŠm sluneÄ?nĂ­m spektru

nastavitelnĂĄ intenzita zĂĄĹ™enĂ­, regulace teploty a relativnĂ­ vlhkosti, moĹžnost simulace deĹĄtÄ›, kondenzaÄ?nĂ­ prostĹ™edĂ­ LABIMEX CZ s.r.o., Na ZĂĄmeckĂŠ 11, 140 00 Praha 4 info@labimex.cz, prazak@labimex.cz +420 241 740 120, +420 602 366 407 www.labimexcz.cz

Weathering testy s důvěrou. www.q-lab.com

Profil firmy: &IRMAĂ’).6%2!Ă’S Ă’R Ă’O Ă’2AKOVN–KĂ’VZNIKLAĂ’VĂ’ROCEĂ’ Ă’JAKOĂ’PLNÄƒĂ’SOUKROMÂ?Ă’ÂľRMAĂ’AĂ’ODĂ’ svĂŠho poèåtku se specializuje na oblast vstøikovacĂ­ch strojĂš na plasty a gumy. TĂ­m ÂľRMAĂ’NAVAZUJEĂ’NAĂ’V–CEĂ’JAKĂ’ LETOUĂ’TRADICIĂ’VÄŒROBYĂ’VSTĉIKOVAC–CHĂ’LISÄŠĂ’VĂ’ĂŻESK”Ò2EPUBLICE Ă’:Â?KLADN–MĂ’C–LEMĂ’ÂľRMYĂ’).6%2!Ă’S Ă’R Ă’O Ă’JEĂ’NAB–DNOUTĂ’ZÂ?KAZN–KOVIĂ’KVALITN–ÒPRODUKTĂ’ NAĂ’VYSOK”ÒTECHNICKÂ”Ă’ÂœROVNIĂ’ZAĂ’PĉIJATELNÄŒCHĂ’CENOVÄŒCHĂ’PODM–NEKĂ’VEĂ’SROVNÂ?N–ÒSEĂ’ZAhraniènĂ­ konkurencĂ­. ZĂĄkladnĂ­m mottem je kvalita a podpora zĂĄkaznĂ­ka. I z tohoto DÄŠVODUĂ’SEĂ’ÂľRMAĂ’ROZHODLAĂ’KĂ’CERTIÂľKACIĂ’)3/Ă’ Ă’ Ă’VĂ’ROCEĂ’

ÄŒeskĂ˝ vĂ˝robce strojĹŻ a zařízenĂ­ pro vstĹ™ikovĂĄnĂ­ termoplastĹŻ a gumy

VĂ?ROBNĂ? PROGRAM: VstĹ™ikovacĂ­ stroje na plasty: novĂĄ øada vstøikovacĂ­ch strojĂš INTEC D se servopohony plnĂŹ elektrickĂŠ vstøikovacĂ­ stroje TOSHIBA MACHINE vertikĂĄlnĂ­ vstøikovacĂ­ stroje s oznaèenĂ­m INTEC Vertical modernizovanĂŠ vstøikovacĂ­ stroje VstĹ™ikovacĂ­ stroje na gumu: horizontĂĄlnĂ­ a vertikĂĄlnĂ­ vstøikovacĂ­ stroje na gumu vulkanizaènĂ­ stroje NovĂŠ vstøikovacĂ­ stroje na plasty INTEC D se servopohony modernizovanĂŠ vstøikovacĂ­ stroje speciĂĄlnĂ­ stroje na zpracovĂĄnĂ­ gumy Stroje na silikon: vstøikovacĂ­ stroje na zpracovĂĄnĂ­ tuhĂŠho a tekutĂŠho silikonu UniverzĂĄlnĂ­ hydraulickĂŠ lisy: novĂŠ a modernizovanĂŠ hydraulickĂŠ lisy JednoĂşÄ?elovĂŠ, zakĂĄzkovĂŠ a speciĂĄlnĂ­ stroje

PlnĂŹ elektrickĂŠ stroje TOSHIBA MACHINE HydraulickĂŠ lisy

Roboty, manipulåtory pro oblast zpracovåní plastů Technologie pro oblast vstřikovåní plastů dusíkem Manipulåtory a roboty INVERA s.r.o.Ž S. K. Neumanna 2476 269 01 Rakovník, Czech Republic http://www.invera.cz e-mail: invera@invera.cz

MSV 2013

Tel.: 00420 313 515911 Tel./Fax: 00420 313 512430 IČO: 47535920 DIČ: CZ47535920 49


50

MSV 2013


55. mezinárodní strojírenský veletrh

MSV 2013

Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika

Turecko – partnerská země MSV 2013

ou veletrhu, v tě š v á n u o v s e před Zaregistrujte s ww.bvv.cz/msv w ! e eníz ušetříte čas i p

7.–11. 10. 2013 B r no – V ýstaviště, www. bv v. cz/ ms v

Záštita Svaz průmyslu a dopravy ČR

MSV 2013

Hospodářská komora ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mezinárodní dopravní veletrh 8.–10. 10. 2013, www.bvv.cz/eurotrans Brno – Výstaviště, pavilon G2 Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz www.bvv.cz/msv

51


RadiciGroup na MSV 2013: speciality v popředí zájmu Speciality budou hlavním tématem u RadiciGroupPlastics během MSV. RadiciGroupPlastics je jeden z nejkvalifikovanějších dodavatelů konstrukčních plastů, jako jsou polyamidy (Radilon® - Radiflam®), PBT (Raditer®), TPE (Heraflex®) a POM (Heraform®). Dva typy „high-tech” termoplastů budou uvedeny na český trh: speciální polymery pro náhradu kovů a termosetů (Radilon® S URV a Radilon® A RV500RW) a vysoce tepelně odolné plasty (Radilon® A HHR – High Heat Resistant). Zmíněné řady materiálů byly vyvinuty tak, aby splňovaly rostoucí požadavky trhu po “high-tech” produktech: stále specializovanější a vyladěnější produkty šité na míru potřebám zákazníků. Vysoce plněné konstrukční plasty na bázi PA6 s vysokou tekutostí z produktové řady RADILON® S URV jsou k dispozici ve verzích s 50 % a 60 % plniva. RADILON® A RV500RW materiál na bázi PA66 s 50 % skelného vlákna – s mechanickými vlastnostmi o 20 % převyšující standardní materiály s podobným obsahem plniva – nabízí zvýšenou mechanickou odolnost a protažení při přetržení i v případě přítomnosti studených spojů a vyšší houževnatost jak v suchu, tak i za vlhka. Tyto materiály jsou ideální pro strukturní díly, u kterých je požadována vysoká tuhost, mechanická odolnost ale i excelentní vzhled. Jako příklad můžou sloužit součásti kancelářských křesel.

Dalšími aplikacemi jsou úchyty motoru, ochranné kryty a kryty čerpadel. Z vysoce tepelně odolných produktů bude zaměřena pozornost na RADILON® A HHR (HIGH HEAT RESISTANT) konstrukční plasty na bázi PA66 s výjimečnou odolností proti stárnutí v horkém vzduchu. Tyto vysoce výkonné produkty mohou být použity v aplikacích s pracovní teplotou až 210 °C. Hlavní aplikace jsou: trasy mezichlazení, sání turba, rezonátory, části elektromotorů a sací potrubí pracující s teplotami vyššími než 180 °C. Navíc se RadiciGroupPlastics chystá uvést na trh materiály na bázi PA6 a PA66 plněné dlouhými vlákny, ideální pro náročné aplikace, kde požadované hodnoty houževnatosti, creepové odolnosti a odolnosti vůči stárnutí jsou tak vysoké, že nemohou být dosaženy tradičními konstrukčními plasty.

Kryt motoru pro GM vyroben z materiálu RADILON® A HHR s retardérem hoření.

www.radicigroup.com/plastics zastoupení pro ČR a Slovensko Ing. Zdeňka Votrubcová tel. +420 315 684 495 info@radiciplastics.cz

Součástky elektromotoru vyrobené z materiálu RADILON® A HHR

15 nových velikostí forem u Meusburgera Meusburgerští zákazníci mohou v budoucnu těžit z ještě většího výběru rozměrů forem. S celkem 15-ti novými velikostmi do 996 1196 rozšiřuje firma svůj produktový program na celkových 113 velikostí forem. Rozšíření se týká jak vrtaných F - desek, tak i nevrtaných P - desek. K novým vodícím průměrům o velikosti 66 mm jsou samozřejmě k dostání též odpovídající E - díly.

15 nových velikostí forem u Meusburgera

52

MSV 2013


Laserové svařování plastů Lintech – již 20 let Váš kompetentní partner v oblasti laserové technologie O tom, že si laserová technologie získává stále větší zastoupení v průmyslu, není pochyb. Lasery jsou vhodnými nástroji pro značení, řezání, svařování a další speciální aplikace, jejichž rozsah ční nad možnosti tohoto článku. Zaměříme-li se blíže na oblast svařování, kromě kovových materiálů se začínají lasery ve větším měřítku uplatňovat i pro svařování jiných materiálů, a to materiálů plastových.

nutnou dobu. Zatímco teplo je dodáváno prostřednictvím laserového paprsku, tlak je zabezpečen pomocí zakládacího přípravku, jehož konstrukce závisí na geometrii svařovaných částí. Principy laserového svařování plastů lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na svařování natupo a svařování transmitivní, přičemž existuje i rozděle-

Svařování plastů má několik opodstatnění. Vytvoření dílu z jediného kusu plastu je mnohdy technologicky nemožné, skládání dílčích celků může usnadňovat montáž výsledného dílu, v neposlední řadě pak lze získávat spojení materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Pro svaření termoplastů (či některých termoplastických

dílu, zatímco spodní díl laserové záření naopak absorbuje. Světlo pak prochází vrchním dílem, zahřívá díl spodní a vzniklé teplo taví stykovou oblast obou dílů, což v kombinaci s působeným tlakem zaručuje takový průnik materiálů, aby bylo dosaženo požadované pevnosti svaru. Technologie laserového svařování plastů dokáže přesvědčit svými přednostmi – jedná se o velice přesnou, rychlou a dobře kontrolovatelnou metodu vytvářející jen velmi malé mechanické a termické napětí v materiálu bez vzniku deformací geometrie svařovaných částí. Navíc je nutné si uvědomit, že proces je zatížen minimálními provozními náklady a má zanedbatelný vliv na okolní prostředí, protože není doprovázen vznikem jakýchkoli škodlivých částic, plynů či hluku. Svařovací rychlosti mohou dosahovat až 25m/min, přičemž mezi systémy využitelné pro tyto aplikace může zařadit diodové, vláknové či krystalové lasery do výkonů 300W. Ing. Jiří Krutina, Lintech, spol. s r.o.

ní svařovacích metod dle způsobu řízení dráhy svařovacího paprsku (svařování konturové, simultánní, kvazisimultální, aj.). Princip svařování natupo u plastů je podobný jako u kovů, kde se vytváří průvar mezi dvěma vedle sebe těsně přiloženými díly.

elastomerů) je nutno užít tepla a tlaku působícího na svařované části po jistou

Výjimečné postavení má však princip transparentního svařování, které lze u kovů přirovnat ke svařování přeplátováním se zásadními odlišnostmi. Zde je využito transparentnosti vrchního

Laserové svařování plastů Laserové svařování plastů je inovativní postup pro realizaci vysokých procesních rychlostí a kvalit svaru. Tento proces je rychlý, bez produkce odpadu a je velmi přesný. Technologie svařování materiálů laserem je vhodná tam, kde je nutné zrealizovat velmi náročné precizní svary z hlediska kvalitativního a z hlediska sériové a hromadné výroby při požadavku automatizace tohoto procesu. Výsledkem je hermeticky nepropustný dokonalý svar. Oproti obvyklým metodám svařování umožňuje jakostní spojení materiálů s minimální degradací jejich vlastností. Laserové svařování plastů znamená pro zpracovaný díl malou termickou a mechanickou zátěž.

Hlavní výhody:

Aplikace

         

vysoká kvalita svaru a vyšší hloubka průvaru než u ultrazvukového svařování vysoká produktivita technologického procesu bezkontaktní metoda svařování lehce dosažitelný úzký a hluboký svar u širokého spektra materiálů velmi flexibilní lokální svařování i na těžko dostupných místech malé a dobře lokalizované tepelné zatížení snadnější možnost automatizace možnost zpracování 3D obrysu svařovací linka nemusí být vidět výsledek je odolný proti opotřebení

MSV 2013

   

Analýza sváru termovizní kamerou

Transmisivní (propustné) laserové svařování

široké možnosti svařování plastových součástí a polotvarů tělesa elektroniky s vysoce citlivými komponenty pouzdra konektorů, čidla a obaly olejové nádržky automobilů kombinace z prostupných a absorpčních termoplastů (např. zadní vícebarevné světlomety automobilů z PMMA/ABS, automobilové armatury z PC/ABS, tělesa čerpadel, nárazníky, elektronické řídící systémy) Lintech, spol. s r. o. Chrastavice 3 344 01 Domažlice Tel.: +420 379 410 201 www.lintech.cz 53


LEPŠÍ NEŽ ORIGINÁL Aditiva pro recyklaci Dr. Christian Lach, Marketing/Product Management Plastic Additives Europe, BASF Schweiz AG, Basel

Není to tak dávno, kdy většina plastových výrobků končila svůj životní cyklus na skládkách. Dnes již všichni vědí, že tento odpad je cenným zdrojem energie a surovin a většina plastového odpadu může být opětovně použita. Firma BASF si je vědoma rostoucího významu recyklace pro společnost a prostřednictvím svých recyklačních aditiv přináší nová řešení při využití recyklovaných materiálů. Aditiva BASF neumožňují jen prostou recyklaci, ale dokáží vylepšit vlastnosti recyklovaných polymerů na úroveň vyšší, než měl původní panenský polymer. Klíčovým slovem je proto vylepšení vlastností polymerů při recyklaci a to je také odpověď BASF na zvyšující se nároky na množství a kvalitu recyklovaných materiálů. Aditiva pro stabilizaci recyklovaných polymerů Mechanická recyklace je víc, než jen sběr a přetavení polymeru. Recyklovaný polymer se většinou výrazně liší od původního materiálu. Jedním z mnoha důvodů je teplotní namáhání polymerů během přepracování a opakovaném použití polymerů, čímž dochází ke spotřebování teplotních stabilizátorů obsažených v původním polymeru. Z tohoto důvodu jsou recyklované polymery obvykle méně odolné vůči teplotnímu namáhání při zpracování v porovnání s čistými polymery. Tento problém má však řešení ve formě nových stabilizátorů. I když má každá tuna recyklovaného polymeru svou vlastní historii, využila firma BASF svých rozsáhlých znalostí zpracování a recyklace polymerních materiálů a vyvinula optimální polyfunkční aditiva určená pro různé oblasti finálního použití recyklovaných polymerů. Díky těmto aditivům je dokonce možné použít recyklované materiály i pro výrobky přicházející do styku s potravinami a pro jiné náročné aplikace. Degradace během zpracování a přepracování Polymerní řetězce recyklovaných plastů jsou vystaveny náročným podmínkám nejen při recyklaci, ale rovněž již během předchozího originálního zpracování, což vede ke zmenšení průměrné molekulové hmotnosti polymeru. Navíc jsou polymery vystaveny dalším vlivům během jejich „aktivního života”, jako je například UV záření, kontakt s chemikáliemi, hydrolýza, teplotní namáhání a další. Nicméně i přes všechny tyto faktory je možno dosáhnout stavu, kdy recyklované polymery budou schopny dosáhnout minimálně stejných vlastností jako čistý panenský polymer. Vysoce kvalitní PET díky Joncrylu ADR Speciálním případem je polyetylentereftalát, PET. Právě jeho recyklovatelnost je hlavní výhodou oproti ostatním transparentním plastům. Je všeobecně známo, že po celém světě jsou PET láhve sbírány, drceny, čištěny a granulovány ve velkém měřítku. Získané granuláty jsou většinou minimálně kontaminovány jinými typy polymerů. Z tohoto důvodu má mechanická recyklace PET materiálů větší smysl v porovnání s ostatními polymery, kde homogenita polymeru může být dosažena s daleko větším úsilím a náklady. Nicméně i v případě recyklovaného PET bylo jeho použití dlouhá léta omezeno na jednodušší aplikace typu výroby technických vláken. Použití recyklovaných PET polymerů v „high-tech” obalových materiálech bylo omezeno z důvodu ztráty části fyzikálních vlastností recyklátu vinou zkracování polymerních řetězců. Výsledkem bylo omezení využití recyklovaných PET polymerů na jednoduché výrobky nižší kvality. Nicméně problém se ztrátou fyzikálních vlastností je dnes možné vyřešit použitím funkčních aditiv od BASF, jako je například 54

Joncryl ADR. Jedná se o regenerátory polymerních řetězců, což jsou molekuly, které se naváží na konce přerušených polymerních řetězců. Působí tedy jako lepidlo, které slepí přetržené řetězce do původního tvaru a tak je opraví na molekulární úrovni. Tímto procesem dojde k obnovení původní struktury a fyzikálních vlastností. Navíc nově vytvořené molekulární řetězce mohou být v závislosti na množství použitého aditiva i delší než u původního panenského polymeru. Díky tomu může být takto regenerovaný materiál použit nejen na výrobu PET lahví, ale i na výrobu fólií pro tepelné tvarování obalů, jako jsou například kelímky pro potravinářský průmysl. Navíc Joncryl ADR může vybavit recyklovaný polyester novými vylepšenými vlastnostmi. Polymerní řetězce prodloužené těmito aditivy s množstvím reaktivních míst mohou spojit fragmenty polyesteru do vysoce rozvětvených polymerů s vysokou molekulární hmotností, které je nemožné získat při konvenční polykondenzační výrobě panenského polyesteru. Tyto polymery mají výrazně vylepšené fyzikální vlastnosti. Díky Joncrylu ADR dosahuje recyklovaný PET například vyšší pevnosti v tahu oproti panenskému polymeru a umožňuje jeho použití pro výrobu obalových pásků nebo vysoce pevných vláken. Zvýšení odolnosti polymerů proti stárnutí a povětrnostním vlivům Nicméně Joncryl ADR je pouze jedním z mnoha aditiv firmy BASF pro recyklaci. Aditiva Recyclostab® vylepšují procesní stabilitu a odolnost proti stárnutí u polyolefinů a tím umožňují například recyklaci LDPE fólií a pouzder automobilových baterií. Aditiva Recycloblend® jsou používána pro recyklaci PP/EPDM nárazníků, jejichž velikost a snadnost demontáže z nich dělají další dobrý zdroj materiálu pro recyklaci. Aditiva Recyclossorb® jsou používána pro recyklaci plastových přepravek z HDPE. Zvyšují povětrnostní odolnost polyolefinů a umožňují použití recyklovaných polymerů pro výrobu zboží pro venkovní použití. Navíc BASF, s ohledem na dlouholeté znalosti v oblasti formulace a zpracování plastů, nabízí mimo standardních aditiv i specifická řešení pro konkrétní zákazníky optimalizovaná dle požadavků zpracování a finálního použití recyklovaných polymerů. Tato zákaznická řešení jsou většinou velmi jednoduchá z pohledu zpracovatelského, což je důležitým hlediskem při posouzení možností zpracování recyklovaných polymerů zejména u malých a středních firem. Petra 7030 – Recyklace v USA Pouze na americkém trhu BASF nabízí materiál Petra® 7030, speciální nízkoviskózní PET pro vstřikování s obsahem 30% skleněných vláken vyrobený z recyklovaného polymeru. MSV 2013


Petra 7030 kombinuje vysokou pevnost a tuhost s velmi dobrou rozměrovou stabilitou a vysokou teplotní odolností. Díky dobrým tokovým vlastnostem mají finální výlisky vysoce kvalitní povrchovou úpravu i bez použití nátěrových hmot. Petra 7030 byla již použita výrobcem nábytku firmou Emeco na výrobu židle s názvem 111 Navy Chair a tato byla představena na designové soutěži během severoamerického plastikářského veletrhu NPE 2012. Jelikož se jedná o výrobek z recyklovaných PET lahví, je výsledný produkt nejlepším příkladem toho, že dobře zvládnutá recyklace může přinést i výrazně vyšší kvalitu oproti původnímu použití recyklovaného polymeru.

Nárůst recyklace plastů v Evropě Firma BASF je připravena se aktivně podílet na trhu s recyklovanými plasty prostřednictvím svých inovativních řešení pro průmysl zpracování plastů. V roce 2011 bylo dle PlasticsEurope jen v Evropě vyhozeno do odpadu o 2,4% více plastů než o rok dříve, celkem 25,1 milionu tun. Z tohoto množství bylo téměř 60% předmětem recyklace a zbývajících 40% (10 miliónů tun) bylo uloženo na skládky. Ale již brzy bude toto „pohřbívání” cenných surovin zastaveno, jelikož v březnu 2013 rozhodla Evropská komise o zákazu skládkování plastů od roku 2020.

Procesní aditiva Irgatec BASF v současnosti rozšiřuje i možnosti kontroly viskozity polyolefinických recyklátů díky použití procesního aditiva Irgatec. Viskozita polypropylenových recyklátů se může podstatně lišit a to mimo jiné hlavně vlivem přítomnosti jiných polymerů. Pro úpravu tokových vlastností při reakčním vstřikování jsou tradičně používány peroxidy, ale jejich použití je technologicky poměrně obtížné. Použití Irgatecu je výrazně bezpečnější a jednodušší díky tomu, že je založen na jiném chemickém principu.

BASF Plastic Additives BASF je jeden z největších výrobců, dodavatelů a vývojových partnerů plastikářského průmyslu v oblasti aditiv a pigmentů. zejména pak světelných stabilizátorů, antioxidantů a procesních stabilizátorů, organických a anorganických pigmentů, efektních pigmentů, barviv a dalších aditiv. Více informací o aditivech BASF: www.plasticadditives.basf.com Navštivte BASF na veletrhu K 2013 v Düsseldorfu v hale č. 5, stánek C21/D21

distributor pigmentů a aditiv BASF

www.pigmentum.cz MSV 2013

55


INOVACE V PŘESNÉ ROBOTICE NOVÉ TYPY INOVOVANÝCH, RYCHLEJŠÍCH A PRECIZNĚJŠÍCH ROBOTŮ EPSON Na veletrhu Automatica v Mnichově byly představeny nové typy průmyslových robotů . V tomto článku bychom Vám rádi představili základní parametry a přednosti těchto robotů. V kategorii 4-osých robotů se jedná o novou variantu robotu SCARA SPIDER – RS4 s dosahem 550 mm a maximální nosností 4 Kg. Díky speciální kinematické struktuře bez mrtvého prostoru je maximalizován využitelný prostor a robot dosahuje velké dynamiky pohybů při zachování vysoké přesnosti polohování (opakovatelná přesnost ± 0,015 mm).

vodorovný dosah 975 mm a opakovatelnou přesnost ± 0,03 mm. Maximální nosnost obou typů robotů je 5 Kg (7 Kg při vertikálním zatížení zápěstí). Pro řízení je možné použít jak základní typ řídicího systému RC180, tak i velmi robustního řízení na bázi průmyslového počítače RC620. RC620 umožňuje současně řídit více robotů (20 řízených os), zpracovávat signály ze 152 vstupů a 144 výstupů, obsluhovat 48 souběžně probíhajících procesů, Conveyor Tracking, zpracování obrazu až ze 16 kamer, a to vše v jednom programovacím RC+. software

Čas cyklu: Speciální kinematická struktura umožňuje zkrátit dráhy robotu a tím výrazně redukovat čas cyklu Pracovní plocha: Vepsaný čtverec v pracovním dosahu robotu RS4 má rozměr 777 mm, což zejména při paletizaci dovoluje využít výrazně větších transportních paletek

Pro simulaci pohybů robotů a stanovení času cyklu je k dispozici simulační nadstavba, která je integrována RC+. do programovacího software Tento program je ZDARMA!

Pracovní prostor: Integrace SPIDER robotu v montážních buňkách umožňuje efektivně využít celý pracovní prostor. Šestiosé roboty ProSix S5 a S5L jsou nové modely v produktové řadě robotů . Optimalizovaná konstrukce robotů společně s výkonnými servy a revolučním Smart Motion řízením umožňuje dosahování vysokých rychlostí, velké opakovatelné přesnosti polohování a velmi malých vibrací zejména při malých rychlostech. Dosah robotu S5 je 786 mm a opakovatelná přesnost ± 0,02 mm. Robot S5L má

56

Firma

, která má výhradní zastoupení robotů pro Českou republiku, Vám rada poskytne podrobnější informace včetně technické podpory pro integraci robotů , případně dodání celé robotizace „na klíč“.

664 31 Lelekovice 103 Tel.: 541 232 288 Fax: 541 232 711 E-mail: info@opticontrol.cz www.opticontrol.cz

MSV 2013


Nehrajte si. Vyhrávejte.

t t t t t t t

HORKÉ TRYSKY HYDRAULICKÉ VÁLCE VYHAZOVAČE DATUMOVKY CHLADÍCÍ PRVKY EXPERTNÍ SYSTÉM CalcMaster ...

www.jansvoboda.cz JAN SVOBODA, s.r.o | Březinova 25, Brno 616 00 tel: +420 549 243 939 | tel/fax: +420 549 243 917

MSV 2013

57


Modula: inovativní technologie sušení Piovan zvítězila u vedoucího výrobce automobilů a obdržela patent Hlavní předpoklady u společnosti BMW, potřebné pro výběr systému přípravy plastového granulátu zahrnující nasávání, sušení a míchání, jsou evidentní charakteristika energetické efektivity, snadnost obsluhy, stabilita úrovně produkce, ekologická kompatibilita a udržitelnost.

zařízení, Modula od společnosti Piovan byla vyhodnocena BMW jako nejlepší řešení, pro její nejvíce efektivní chod, spotřebu a využití energie, auto adaptabilitu a konstatní provozní podmínky. Pro nový výrobní program, který pro první fázi zahrnuje instalaci šesti linek, BMW potvrdilo řešení Modula jako “výběr”. Modula je inovativní autoadaptivní a energeticky efektivní sušící sys-

K o n krétně pro jeden z něměckých výrobních závodů s produkcí velmi inovativních BMW i3 a BMW i8, v počátečním stádiu projektu, BMW specifikovalo všem potenciálním dodavatelům, že jakýkoliv nezbytný proces pro nasávání, sušení a míchání pro použití různých polymerů, musí být energeticky efektivní a kontinuálně udržitelný. Deklarované výstupy pak budou testovány a porovnány, vyhodnoceny a následně stanoveny výsledky dle výkonu.

tém pracující společně s více sušícími násypkami, který Piovan uvedl na trh koncem roku 2010. V současnosti Piovan obdržel specifický patent v certifikaci inovativnosti řešení Modula. Dvě sady Modula dodané do BMW, byly konfigurovány také jako podpora dalšího rozvoje do dvanácti výrobních linek. Materiály používány BMW jsou zejména mixy na bázi polypropylenu nebo polykarbonátu, jako PP/EPDM a PC/SAN. Plastové díly jsou vstřikovány a ihned dopraveny na lakovací linky, velmi citlivou fázi výrobního procesu, kde nejsou dovoleny částice silikonu. Jednou z velice ceněných vlastností koncepce Modula je absence silikonových částic, či dílů v systému, což ji činí plně vhodnou pro aplikace podobné jako v BMW.

sušících násypek, každá jednotlivá násypka pro svůj typ materiálu, skrze potrubní systém. Samozřejmě, že každá násypka potřebuje specifické podmínky pro optimální výkon (průtok suchého vzduchu, teplota a tlak) v závislosti od charakteristiky typu materiálu, požadované vstupní a konečné hodnoty vlhkosti, hodinové spotřeby materiálu a rozměru granulí. Bezpečné parametry jsou systematicky upravovány a sušící systém je nevyhnutelně navržen na nejvíce kritické procesní parametry, jako je maximální spotřeba materialu, maximální teplota a nejvyšší průtok suchého vzduchu. Tento základní standardní model, jde proti všem principům energetické efektivity a v podstatě není schopen snížit, nebo optimalizovat provozní náklady. V BMW se dvěma systémy Modula dodanými společností Piovan, automaticky upravují a řídí všechny provozní parametry pro každou individuální násypku, a proto používají pouze nezbytně nutné množství potřebné energie. Je to možné díky specifickému řídícímu software, které propojuje nastavení každé násypky s daty snímanými senzory instalovanými v systému. V podstatě to znamená, že díky patentovanému meřícímu zařízení průtoku vzduchu Piovan, umístěnému na přívodní vzduchové linii každé násypky, můžeme upravit a řídít okamžitě a individuálně násypku vedle násypky. Navíc, celkový průtok vzduchu je modulován automaticky a effektivně skrze centrální sušící jednotku, vybavenou vzduchovou pumpou třídy IE3, což umožňuje optimální procesní podmínky. Modula je dnes dostupná pro střední a vyšší kapacity applikací (zpracování 200 až 2000 kg/h granulátu) a zajistí úsporu energie až 50 % s ohledem k běžným centrálním systémům sušení odpovídající kapacity. Modula je připravena pro aplikaci s Winfactory. Mimo systém Modula, byl do BMW také dodán Varyo auto-adaptivní podtlakový nasávací systém, MDW gravimetrické dávkovače a supervizní software Winfactory, vše produkty společnosti Piovan.

Dodané sady Modula jsou obě v konfiguraci s generátorem suchého vzduchu a sedmi sušícími násypkami s objemy od 600 do 1000 litrů. Důvodem pro sušení hygroskopických plastů je redukce obsahu vlhkosti na požadovanou úroveň. Tato operace je obecně prováděna cirkulací horkého suchého vzduchu uvnitř sušící násypky.

Po skončení testovacího období v délce 6-ti měsíců, kterého se účastnilo pět hlavních možných dodavatelů tohoto 58

V případě aplikace, která zahrnuje sušení mnoha různých materiálů, je centrální jednotka používána pro generování suchého vzduchu, který je následně distribuován do série jednotlivých

Piovan Central Europe GmbH (Piovan Czech Republic s.r.o.) Pavel Polomský office@piovan.at marketing@piovan.com www.piovan.com

MSV 2013


MSV 2013

59


Inteligentní řešení horkých vtoků vhodná pro každou aplikaci Smart Hot Runner Solutions to Suit Each Application Mastip přináší řešení, to znamená, že každý z našich systémů je vyráběn na zakázku přesně podle vašich požadavků. Naši technici budou s vámi spolupracovat na posouzení potřeby vašeho projektu a zajistí, aby bylo dosaženo správného řešení pro vaši aplikaci.

Mastip supplies solutions; this means each of our systems is custom made to meet your exact requirements. Our engineers will work with you to assess the need of your project ensuring the right solution is achieved for your application.

Přinášíme řešení na širokém poli trhu, a to v oblasti lékařství, optiky, obalové techniky, výroby uzávěrů, elektrotechnické, strojírenské, průmyslové, domácích spotřebičů a automobilových součástek.

We produce solutions across many markets, including medical, optical, packaging, caps and closures, electrical, engineering, industrial, appliances and automotive components.

Naše týmy posuzují každou aplikaci, aby zajistili použití správné konfigurace trysek, konstrukci rozvodných bloků a součástky odolné proti opotřebení k dosažení kvality dílů, jejich životnosti a dlouhodobé spolehlivosti.

Our solutions teams assess each application to ensure the correct nozzle configuration, manifold design and wear resistant components are utilized to achieve part quality, repeatability and long term reliability.

Mastip má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování řešení pro horkou polovinu, etážovou formu, vícemateriálové a vícebarevné aplikace. Mastip je schopen přezkoumat a doporučit správné řešení pro vaše jedinečné požadavky, od jednoduchých vícedutinových plastových obalů po technicky vyspělé komponenty, jako jsou strukturální a strojní součástky pro automobilový průmysl. Řešení uzavíratelných trysek společnosti Mastip byla vyvinuta pro aplikace vyžadující vysoce kvalitní estetický vzhled výlisků, vysoké vstřikovací rychlosti a nízké vstřikovací tlaky. Uzavíratelnost rozvodných bloků lze ovládat nezávisle k umožnění sekvenčního plnění vašeho výlisku. Jelikož je každý systém navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám, řešení rozvodných bloků a trysek lze opatřit tak, aby splňovaly veškeré nároky na vzhled formy.

Mastip has extensive experience in supplying solutions for hot half, stack mould, multi material and multi colour applications. From simple high cavitation plastic packaging to technically advanced components such as structural and engineering parts for the automotive industry Mastip is willing to review and recommend the correct solution for your unique requirements. Mastip’s Valve Gate solutions have been developed for applications demanding a high cosmetic gate finish, high injection speeds and low injection pressures. Manifold valve gates can be actuated independently to allow sequential filling of your moulded part. As each system is designed to meet your needs, a manifold and nozzle solution can be supplied to meet any challenging mould design.

www.mastip.com

L4

L

L

L

L

L4

L4

L4

L5

Ød2

MJ Trysek - MJ Nozzle

MX Trysek - MX Nozzle

BX Trysek - BX Nozzle

SX Trysek - SX Nozzle

Tryska MJ je ideální pro zpracování malých částí nebo tam, kde je prostor minimální. Tryska navržená pro konfiguraci horké poloviny s více dutinami má optimalizovaný termočlánek a umísťování topného tělesa k zajištění přesné regulace teploty a profilu. Malé pouzdro ústí vtoku dovoluje vstřikování do vyhrazených prostor a zároveň umožňuje kvalitní chlazení prostoru ústí vtoku, a tak poskytuje lepší kvalitu dílů a kratší dobu cyklů.

Tryska MX je určena pro použití v systémech horké poloviny s mnoha dutinami, včetně dutin malých rozměrů. Tím, že MX tryska poskytuje vynikající tepelnou konzistenci, je schopna zpracovat širokou škálu plastů, od snadných etylenů až po náročné technické pryskyřice.

Tryska BX je určena k řešení všeobecných účelů pro aplikace s nízkých až středním počtem dutin, které nevyžadují konstrukci horké poloviny. Shodné konfigurace pro hrot, matici a ústí vtoku s řadou X (stejně jako trysky MX a SX) zajišťují, že tryska BX provádí tvarování i za náročných podmínek. Dostupnost v široké paletě velikostí a délek činí tyto trysky velmi univerzálními produkty pro širokou škálu aplikací.

Tryska SX je speciálně určena pro aplikace samostatnými tryskami. Dvě nezávisle řízené oblasti pro topná tělesa poskytují rovnoměrné rozdělení teploty po celé délce trysky, čímž činí trysku ideální pro zpracování technicky náročné a na teplotu citlivé pryskyřice.

The MJ nozzle is ideal for the processing of small parts or where space is minimal. Designed for multi cavity hot half configurations the nozzle has optimised thermocouple and heater positioning to ensure precise temperature control and profile. The small gate pocket allows injection into restricted areas while enabling superior cooling of the gate area, thus providing improved part quality and cycle times.

The MX nozzle is designed for use in high cavitation hot half systems including those requiring close cavity pitching. By providing excellent thermal consistency the MX nozzle is able to process a wide range of plastics, from the easy ethylene’s to tough engineering resins.

The BX nozzle is designed to provide a general purpose solution for low to medium cavitation applications, not requiring hot half construction. Sharing the X range tip, nut and gate configurations ensures the BX nozzle performs under demanding moulding conditions. Available in a large variety of sizes and lengths makes this nozzle a very versatile product for a wide range of applications.

The SX nozzle is specifically designed for all single nozzle applications. The two independently controlled heater zones provide uniform temperature distribution along the length of the nozzle, making it ideal to process demanding engineering and temperature sensitive resins.

smart hot runner solutions

60

MSV 2013


Váš partner v systému horkých vtoků Your Hot Runner Partner in Technical Moulding Solutions Mastip je předním konstruktérem a výrobcem moderních řešení systémů horkých vtoků v průmyslu plastů po celém světě. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje řešení kompletní horké poloviny či pouze rozvodných bloků pro konfigurace tepelných regulátorů a ústí vtoku k uspokojení i těch nejnáročnějších aplikací.

Mastip is a leading designer and manufacturer of innovative hot runner solutions to the plastics industry worldwide. Our comprehensive product range includes complete Hot Half or manifold only solutions in thermal and valve gate configurations to satisfy the most demanding applications.

Ať už je váš produkt z oblasti strojírenství, optiky, obalové techniky, nebo se jedná o elektrotechnickou, spotřební, lékařskou či automobilovou součástku, Mastip nabízí široký sortiment a zkušenosti s aplikacemi náročných technických pryskyřic.

Whether your product is engineering, optical, packaging, electrical, consumer, medical or automotive components Mastip has the product range and applications experience for demanding engineering resins.

S podporou naší globální sítě dílů a technické podpory, jsme tady, abychom Vás podpořili od prvních dotazů až po post-prodejní servis všech systémů společnosti Mastip po celém světě.

Backed by our global parts and technical support network, we are there to support you from initial enquiries through to post-sales service for all Mastip’s systems across the globe. Contact us today for a solution designed specifically for your application.

Kontaktujte nás ještě dnes pro řešení navržené speciálně pro Vaši aplikaci.

Contact Us mastip@mastip.com | www.mastip.com Navštivte nás na veletrhu 069 v Brně. (Výstava VMM) Visit us at 069, Brno. (VMM Stand) smart hot runner solutions

MSV 2013

61


Aplikace PRESUS™ N10 Snižuje náklady ve zpracování plastů Vstřik plastů s dusíkem je dnes již běžně používanou technologií, zvláště v automobilovém průmyslu. Zpracovatelé plastů hledají pod tlakem konkurence způsoby, jak snižovat výrobní náklady. Aplikační řešení společnosti Linde Gas

Předně má menší hmotnost, avšak nikoliv na úkor pevnostních parametrů. Tím technologie GIM uživateli umožňuje dosáhnout též pozoruhodného snížení spotřeby plastu. Nezanedbatelnou předností je rovněž kratší doba výrobního cyklu, která umožňuje rychlejší ochlazení zpracovávaného plastu. Výrobek má díky technologii GIM přesnější rozměry a v místě nahromadění materiálu nevznikají vtaženiny. Čistý dusík zabraňuje oxidaci plastu a účinně chrání systém vstřikování před kontaminací oxidovanými uhlovodíky z mazacích hmot strojů a roztaveného plastu. Tím se značně snižují náklady na údržbu Kryogenní zásobník na dusík s vysokotlakým odpařovačem a opravy vstřikovacív lisovně plastů Mürdter Dvořák ho zařízení. Doposud jim v tom vycházejí vstříc. Jedním z nich největším problémem technologie GIM je PRESUS™ N10. To bylo instalováno byla ekonomická komprese plynného v lisovně plastů Mürdter Dvořák spol. dusíku s vysokým stupněm čistoty. Tato s r.o. v Olšanech u Prostějova. Použití operace vyžaduje velké množství energie dusíku při vstřikování plastů má za cíl a vysoké náklady na údržbu kompresozlepšit ekonomiku výroby a zvýšit kvalitu ru. Navíc kompresory s mazáním znečisplastových výrobků. Výsledným řešením ťují dusík a tím snižují kvalitu výrobků aplikace dusíku je řada výhod, především i provozní spolehlivost. Vhodný systém zkrácení doby cyklu a rozměrová stabilita zásobování vysokotlakým dusíkem vývýrobků. Při využívání technologie GIM znamně redukuje náklady spojené s pro(Gas Injection Molding, tj. vstřik plastů cesem GIM. Systém PRESUS™ N10, s plynem) se dusík pod vysokým tlakem vyvinutý společností Linde Gas, předvstřikuje do roztavené hmoty polymeru, stavuje zajímavou alternativu k trakterou vypuzuje z jádra dílu a tlačí ji proti dičnímu systému zásobování. Systém povrchu formy. Po ztuhnutí hmoty se plyn komprimuje kapalný dusík až do tlaku uvolní z dutiny formy. Tímto způsobem 325 bar. Kapalný dusík se poté odpařuje vznikne plastový díl, jenž se v porovná- ve vysokotlakém vzduchovém výměníní s produkty vyrobenými jinými tech- ku. Nízkoenergetická komprese kapaliny nologiemi vyznačuje řadou předností. a odpaření tak poskytuje dusík bez oleje,

Pilz Czech s.r.o. otevření pobočky nadnárodní společnosti

což umožňuje dosažení vysoké kvality plastových výrobků. Instalace aplikačního řešení PRESUS™ N10 zákazníkovi umožňuje snížit provozní náklady o více než polovinu a pro tlak vstřiku do 325 bar provozovat současně více vstřikolisů bez instalace pomocných kompresorů s celkovým výkonem 100 Nm3/h. Aplikace technických plynů společnosti Linde Gas tak významně přispívají k zavádění

Aplikační zařízení PRESUS™ N10 pro kompresi dusíku v technologii GIM (Gas Injection Molding)

technologických inovací ve zpracování plastů, pomáhají zvyšovat produktivitu a snižovat náklady. Více informací o technologii PRESUS™ N10 získáte na e-mailové adrese ondrej.kocurek@linde.com nebo na telefonu 731 608 722

Společnost Pilz GmbH je rodinnou společností, která oslavila v letošním roce 65 let své existence. V celém světě zaměstnává více jak 1700 lidí a v současné době má 31 poboček. Jako svou jubilejní 30. pobočku otevřela společnost Pilz GmbH svou pobočku v České republice, která bude zastřešovat aktivity firmy v České a Slovenské republice. Pilz je společnost, jejíž jméno je v celém světě synonymem pro bezpečnost člověka, stroje a životního prostředí v oblasti průmyslové automatizace ve všech průmyslových odvětvích. Toto synonymum naplňuje jak svými výrobky, tak kompletní inženýrskou podporou v oblasti bezpečnosti strojů a zařízení. Dosažení stejného renomé na Českém a Slovenském trhu, bude hlavním cílem společnosti Pilz Czech. Sídlo společnosti pro Čechy a Slovensko je umístěno v Praze.

Michal Nevěřil m.neveril@pilz.com 62

MSV 2013


CRYOCLEAN®-snow Automatizovaný proces čištění povrchu plastů před lakováním účinkem oxidu uhličitého. Technologie CRYOCLEAN®-snow je vysoce spolehlivý proces automatizovaného čištění bez vlivu lidského faktoru. 3 zvyšuje kvalitu lakovaných dílů 3 bez teplotních a mechanických vlivů na čištěný materiál 3 bez dodatečných úprav 3 zvyšuje povrchovou energii a zlepšuje přilnavost barev 3 odstraňuje použití organických rozpouštědel z procesu 3 snižuje investiční a provozní náklady Pro vstřikování plastů s dusíkem, vytlačování, vypěňování a vyfukování nabízí společnost Linde Gas svoje know-how a specifické portfolio produktů a služeb: 3 komplexní zásobování technickými plyny 3 vysokotlaké zásobovací, měřicí a dávkovací systémy 3 chladicí technologie a patentovaná řešení 3 čištění forem 3 provozní testy a údržba instalovaných zařízení

Linde Gas – ideas become solutions. Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 www.linde-gas.cz Ing. Ondăej Kocurek, 722, e-mail: ondrej.kocurek@linde.com Josef Borek, tel.:tel.: 731731 608608 784, e-mail: josef.borek@cz.linde-gas.com

MSV 2013

63


ONLINE SLEDOVÁNÍ FOREM, STŘIHACÍCH A TVÁŘECÍCH NÁSTROJŮ

Motivační otázky: t Víte, co se aktuálně děje s Vaším nástrojem? t Máte komplet podklady na jednom místě k použití? t Jaké jsou aktuální funkční technologické parametry? t Jaký je počet zdvihů? t Kontrola komplexnosti preventivní údržby? t Jak řešíte neshodné výrobky z nástroje? t Lze toto řešení urychlit? t Jak Vaše firma řeší zachování znalostní databáze svých pracovníků a jejich zastupitelnost?

www.MachineLOG.IT | www.servisniknihy.cz Na tyto a mnohé další otázky přináší odpověď patentovaný systém firmy MachineLOG IT, který řeší komplexní znalostní databázi problematiky provozu a údržby pro formy na plasty a lehké kovy, střihací a tvářecí nástroje. Základ systému je šifrovaná databáze s odstupňovanými přístupovými právy, která jednoduše umožňuje sledování pohybu nástrojů a jejich aktuálního stavu. Pro využití systému stačí chytrý telefon nebo tablet s datovým připojením pomocí WiFi nebo 3G. Jednoduchost uživatelské obsluhy umožňuje rychlé vkládání informací včetně obrazové dokumentace stavu nástroje s možností vkládat grafické poznámky. Systém MachineLOG IT přináší exaktní odpovědi na otázky, jako například kde se forma aktuálně nachází, při jakých parametrech je provozována a jestli jsou výrobky při daném stavu technologických parametrů v rozsahu výrobní tolerance. Další významný přínos systému je v oblasti zachování know-how technologických pracovníků. V dnešní hektické době nestačí pouze problémy vyřešit. Je nutná jejich prevence za pomoci sofistikovaných databázových nástrojů, které umožňují rychlou archivaci korekčních faktorů, které byly aplikovány, a jejich přínos pro řešení stavu výroby. Udržování a sdílení znalostí technických pracovníků je stále důležitější i z hlediska dalšího rozvoje firmy a rychlosti řešení požadavků korekcí neshodných výrobků, zvláště v korelaci s nutnou a stále více zdůrazňovanou zastupitelností pracovníků.

Jednoduchý systém zadávání předurčuje tento systém také k optimalizaci a urychlení komunikace mezi lisovnou a nástrojárnou, a to díky exaktnímu systému, který plně vyhovuje ISO normám kvality výroby při udržení minimálních časových požadavků při vkládání informací.

64

Tomáš Baťa

Základní body, které řeší MachineLOG IT s nadstavbou FORMY: Kde a v jakém stavu se formy aktuálně nachází?

t Komplexní online sledování formy, parametrů a výlisků bez zátěže na výrobní pracovníky. t Zajišťuje, aby know-how špičkových technických pracovníků zůstalo ve firmě i po jejich odchodu. t Zjednodušuje a urychluje komunikaci o problematice neshodných výrobků.

Jsou výkresy a schémata aktuální?

t Urychluje servisní reakci celého řetězce dodavatelů. t Umožňuje sledovat provádění pravidelných předepsaných údržbových postupů a jejich komplexnost.

Velmi významnou roli pak databáze technických znalostí hraje při přípravě nových pracovníků a dalším vzdělávání stávajících zaměstnanců. Udržet know-how firmy a jednoduše jej sdílet i mezi jednotlivými pobočkami je věc, kterou v dnešní době hledá a ocení každý pracovník HR oddělení. Systém MachineLOG IT s nadstavbou „Formy“ umožňuje nejen sledování výrobních postupů a technologických parametrů, ale také umožňuje sledovat formy a nástroje při jejich pravidelné preventivní údržbě a v případě nehody také při opravách.

Nenapodobovat, být v čele!

t Zjednodušuje problematiku transferu forem. t Urychluje problematiku zajišťování náhradních dílů. Byly všechny preventivní testy a údržba provedeny?

MSV 2013


Vývoj, výroba, realizace jednoúčelových strojů a zařízení z Al profilů MiniTec. Scara, šestiosé roboty a kamerové systémy EPSON. www.opticontrol.cz, info@opticontrol.cz

Inzerce Kovoinzert duben 2007_osvit.indd 1

MSV 2013

16.4.2007 12:19:27

65


Polypropylen – že se nedá slepit ? Se součástmi vyrobenými z polypropylenu se setkáváme na každém kroku. Často je potřebujeme spojit s jinou součástí nebo je opravit. Vžitým názorem je, že se polypropylen obtížně lepí. V dalším textu představíme několik řešení od společnosti Henkel. Polypropylen je termoplastický polymer a patří mezi polyolefiny. Poprvé byl polymerován v roce 1954 a uveden na trh v roce 1957. K jeho významným vlastnostem patří výborná chemická odolnost, nízká hustota, odolnost únavě a dobrá barvitelnost. Po naplnění vhodným plnivem (např. skleněné vlákno nebo EPDM) vykazuje dobrou houževnatost. Je dobře recyklovatelný. Pro jeho velké rozšíření hraje nejdůležitější roli jeho nízká výrobní cena. Ročně se na světě vyrobí několik desítek milionů tun polypropylenu a spotřebuje na produkci obalů, lan, textilu, nádrží a potrubí, folií, součástek domácích spotřebičů a zejména součástí automobilů. Díly z polypropylenu se často spojují svářením, pokud je však potřeba spojit dva různé materiály, je výhodné použít lepení. Všechny polyolefíny patří mezi tzv. obtížně lepitelné plasty (dále PTFE, silikony a další). Jednou možností, jak tuto okolnost změnit, je fyzikální úprava povrchu (zvýšení povrchového napětí), a to plamenem či koronárním nebo plazmovým výbojem. Po takové úpravě je možné lepit polypropylen běžnými postupy, vyžaduje to však značnou investici do zařízení. Druhou cestou, jak lepit polyolefiny, je použití speciálních lepidel nebo lepicích postupů. Společnost Henkel nabízí ve svém rozsáhlém portfoliu zejména následující možnosti: Kyanoakrylátové lepidlo a primer. Rozšířenou metodou lepení nejen polypropylenu, ale i ostatních obtížně lepitelných materiálů je použití primeru v kombinaci se vteřinovým lepidlem. Speciální primer se nanese před lepením na povrch plastu a tím se zvýší jeho povrchové napětí na úroveň kompatibilní s kyanoakrylátem. Společnost Henkel nabízí několik takových primerů. Pro profesionální použití slouží Loctite 770, který je vhodný pouze pro obtížně lepitelné materiály a na ostatních plastech může způsobit snížení adheze.

66

Kontrolu nanesení umožňuje jeho fluorescence pod UV zářením. Tento produkt vykazuje maximální zvýšení adheze, je výborný na polyolefínech a silikonu, má uspokojivé výsledky dokonce i na PTFE. Univerzální použití má produkt Loctite 7239, ten je možno bez obav aplikovat na všechny plasty bez znalosti, o jaký materiál se jedná. Hlavní těžiště jeho použití je tedy při opravách, pokud není jistota, jaký materiál se vlastně lepí. Speciálně pro výrobu zdravotnických pomůcek, kde se stále více nahrazuje PVC polyolefiny, byl vyvinut primer Loctite 7701 schválený podle ISO 10933 pro účely krátkodobé implantace. Pro lepení primerem připraveného povrchu jsou nejvíce vhodná lepidla Loctite 406 nebo Loctite 401. Po nedávné významné inovaci je teplotní odolnost těchto produktů 120°C. V případě potřeby vyplnit spáry až do 5 mm je možné použít také unikátní dvousložkové lepidlo Loctite 3090.

Lepení polypropylenu kombinací primeru a kyanoakrylátu je jednoduché, rychlé a pevné a s ohledem na charakter lepidla je vhodné zejména pro lepení malých dílů ve všech oblastech výroby i údržby. Polyuretanové lepidlo a primer. Potřeba lepit větší díly, zejména v oblasti autoopravárenství, vedla již před mnoha lety společnost Henkel k vývoji a zavedení primeru Terokal 150. Tento ředidlový produkt po zaschnutí vytváří film s dobrou adhezí k většině plastů včetně polyamidů a houževnatého polypropylenu. Takto upravený podklad je možné lepit a lakovat. Pracovní postup spočívá v úpravě tvaru slepu (drážka tvaru V), zdrsnění, očištění a nanesení primeru. Po jeho zaschnutí (15 – 30 minut) se díly lepí speciálním dvousložkovým PUR lepidlem Terokal 9225 nebo rychle tvrdnoucím Terokal 9225SF. Lepidlo je tixotropní, vyplňuje i velké spáry a vytvrzuje za cca 10 resp. 2 minuty. Pro dosažení vyšší pevnosti a houževnatosti se spoj vyztužuje skelnou tkaninou nebo kovovými výztuhami. Líc dílu se přebrousí a nalakuje opět s pomocí produktu Terokal 150. Výsledkem je opravený povrch se vzhledem nového.

MSV 2013


zkuĹĄebnĂ­ podmĂ­nky automobilovĂŠho prĹŻmyslu. Spoje jsou dlouhodobÄ› odolnĂŠ proti pĹŻsobenĂ­ vlhkosti a teplotÄ› do 100°C. Pro potĹ™eby malĂ˝ch aplikacĂ­ se lepidlo dodĂĄvĂĄ v balenĂ­ 50 ml se statickĂ˝m mixerem a je tak vyuĹžitelnĂŠ i pĹ™i menĹĄĂ­ch sĂŠriĂ­ch dĂ­lĹŻ a v oblasti ĂşdrĹžby a oprav. HlavnĂ­ vĂ˝hodou tohoto lepidla je schopnost vytvĂĄĹ™et houĹževnatĂŠ a odolnĂŠ spoje polyolefinĹŻ s jinĂ˝mi materiĂĄly bez nutnosti pĹ™edchozĂ­ Ăşpravy povrchu plastu. Proces lepenĂ­ je moĹžnĂŠ automatizovat.

PrimĂĄrnÄ› je tato metoda urÄ?ena pro opravy plastovĂ˝ch souÄ?ĂĄstĂ­ vozidel, jako jsou nĂĄraznĂ­ky automobilĹŻ, kapotĂĄĹže motocyklĹŻ a dalĹĄĂ­. Je vĹĄak moĹžnĂŠ takto opravit i rozmÄ›rnĂŠ plastovĂŠ krycĂ­ panely zemÄ›dÄ›lskĂ˝ch nebo stavebnĂ­ch strojĹŻ a pochopitelnÄ› i dalĹĄĂ­ rozmÄ›rnĂŠ polypropylenovĂŠ dĂ­ly v oblasti prĹŻmyslu jako jsou nĂĄsypky, zĂĄsobnĂ­ky, potrubĂ­, skřínÄ› apod. PĹ™i kvalitnĂ­m provedenĂ­ a vyztuĹženĂ­ slepenĂŠho spoje jsou dĂ­ly dokonale pevnĂŠ a houĹževnatĂŠ. Lepidlo na polyolefiny. Na poĹžadavek trhu lepit polyolefiny, zejmĂŠna polypropylen, v jednom kroku bez Ăşpravy povrchu reagovala spoleÄ?nost Henkel vĂ˝vojem speciĂĄlnĂ­ho dvousloĹžkovĂŠho lepidla Loctite 3038. Tento produkt na bĂĄzi akrylĂĄtĹŻ obsahuje speciĂĄlnĂ­ aktivnĂ­ sloĹžky, kterĂŠ upravĂ­ bÄ›hem tuhnutĂ­ lepidla povrch lepenĂŠho dĂ­lu a i na obtĂ­ĹžnÄ› lepitelnĂŠm povrchu vytvoří podmĂ­nky pro dobrou adhezi lepidla. Loctite 3038 se pouŞívĂĄ zejmĂŠna pĹ™i vĂ˝robÄ› konstrukÄ?nĂ­ch souÄ?ĂĄstĂ­ pro automobily, pro lepenĂ­ spojĹŻ plast / plast a hlavnÄ› plast / kov. SplĹˆuje nĂĄroÄ?nĂŠ

TavnĂŠ lepidlo. DalĹĄĂ­, Ä?asto opomĂ­jenou moĹžnostĂ­, jak lepit polypropylen, je pouĹžitĂ­ speciĂĄlnĂ­ch tavnĂ˝ch lepidel (hot-melt) na bĂĄzi polyolefinĹŻ. Tyto produkty majĂ­ pĹ™ekvapivÄ› dobrou adhezi a pĹ™i namĂĄhĂĄnĂ­ je pevnost spoje omezena spĂ­ĹĄe kohezĂ­ lepidla. Z portfolia spoleÄ?nosti Henkel se pro lepenĂ­ polypropylenu Ä?asto pouŞívajĂ­ produkty Technomelt AS 5355 nebo Technomelt AS 5375. K ověřenĂ˝m aplikacĂ­m patří lepenĂ­ separaÄ?nĂ­ch desek v olovÄ›nĂ˝ch akumulĂĄtorech nebo lepenĂ­ filtraÄ?nĂ­ho media na polypropylĂŠnovĂĄ Ä?ela filtru. Velkou vĂ˝hodou lepenĂ­ tavnĂ˝m lepidlem je jednoduchĂ˝ technologickĂ˝ proces s jednosloĹžkovĂ˝m lepidlem a zejmĂŠna tĂŠměř okamĹžitĂĄ fixace spoje. Ke zpracovĂĄnĂ­ lepidla je vĹĄak bezpodmĂ­neÄ?nÄ› nutnĂŠ zařízenĂ­ pro tavenĂ­ a nanĂĄĹĄenĂ­ produktu. Jak vyplĂ˝vĂĄ z výťe uvedenĂŠho, lepenĂ­ polypropylĂŠnu patří mezi pouĹžitelnĂŠ technologie spojovĂĄnĂ­, umoĹžĹˆuje zjednoduĹĄenĂ­ konstrukce nebo spojenĂ­ rĹŻznĂ˝ch materiĂĄlĹŻ a tĂ­m i efektivnĂ­ cestu k dalĹĄĂ­m ĂşsporĂĄm vĂ˝robnĂ­ch nĂĄkladĹŻ plastovĂ˝ch souÄ?ĂĄstĂ­. VĂ­ce informacĂ­ o produktech na www.loctite.cz

Rychle a spolehlivě, tak fungují vteřinovå lepidla LoctiteŽ INO VA

CE O VĹŽÄŒ DOLN ! I TE É AĹ˝ PLOT Äš DO

120

LoctiteÂŽ 3090 Ĺ˜ 3UR Y\SOQĂ?QÂŻ YHONÂżFK VSÂŁU SÂŁUU SÂŁ

°C!

LoctiteÂŽ 401, 406, 454 Ĺ˜ 6 WHSORWQÂŻ RGROQRVWÂŻ RG r& DÄť GR r&

9ÂŻFH LQIRUPDFÂŻ R YWHÄ–LQRYÂżFK OHSLGOHFK /RFWLWHÂŽ QDOH]QHWH QD www.loctite-instantadhesives.com Henkel ÄŒR spol. s r.o., *HQHUDO ,QGXVWU\ 8 3UÄŹKRQX 3UDKD ZZZ ORFWLWH F] ORFWLWH#KHQNHO F] MSV 2013

67


Automatizační a manipulační technologie používané při zpracování plastů „Přesně tak jsem si to představoval.“ To byla slova ing. Mathiase Göldnera, manažera industrializace a plánování výroby firmy Weidmann Plastics Technology AG sídlící ve Švýcarsku, když uviděl 3D návrh montáže klipů pro díl z výrobního sortimentu určeného pro významného jihoněmeckého výrobce automobilů. Pan Göldner díky svým dlouholetým zkušenostem rozhodující měrou přispěl k realizaci základní myšlenky a ve spolupráci s konstrukčním a projekčním oddělením společnosti HAHN Automation vyvinul výrobní technologii. Koncepce firmy Weidmann spočívá v tom, že plastové díly v celosvětovém měřítku vyrábějí buď ve vlastních závodech nebo ve spolupráci s výrobci plastových dílů. Montážní buňky, určené do pracovní oblasti kolem vstřikovacích lisů, byly při realizaci tohoto projektu poskytnuty přímo těmto subdodavatelům. V prvním projektu se jednalo o poloautomatické pracoviště zalisování klipů současně s kompletací horního a dolního dílu, pomocí výměnných nástrojů určených pro jednotlivé varianty finálního výrobku. Příprava projektu a jeho realizace byly prováděny ve spolupráci se společností HAHN Automation, sídlící v Reinheimu.

Montážní a kontrolní pracoviště MasterCell Další projekt realizovaný oběma podniky využívá pracoviště MasterCell vyvinuté společností HAHN Automation, které umožňuje široké spektrum využití. Koncepce MasterCell může být použita jak pro automatizované jednotlivé pracoviště s manuálním zakládáním a vykládáním, tak i v kombinaci s technologicky náročnými automatickými provozy. Pro maximální flexibilitu je každá buňka MasterCell vybavena vlastním řízením a obslužným pultem. Mezi klíčové vlastnosti patří: standardizovaný stavebnicový princip, standardizované schéma ovládání, jednoduchá manipulace a obsluha, ergonomické uspořádání, vysoká kvalita, vysoká disponibilita, krátké dodací lhůty, velká úspornost, pružný stupeň automatizace, či design na přání zákazníka. V tomto případě se jedná o automatizaci následujícího procesního postupu: Lineární robot odebírá hotové díly ze vstřikovacího lisu a odkládá je do určeného pracovního prostoru v MasterCell buňce. Šestiosý robot KUKA KR 6 Agilus, pak odebírá klipy, které jsou roztříděny na vibračním dopravníku, a připevňuje je do různých otvorů na finálním dílu, který je následně odebrán a odložen na dopravníkový pás. Postup montáže klipů je přitom samozřejmě kontrolován a sledován soustavou vzájemně sladěných senzorů. Toto pracoviště bylo instalováno rovněž v České republice.

Obrázek 2: Vizualizace automatizační buňky MasterCell

Další společné projekty, které využívají srovnatelné automatizační pracoviště, budou realizovány v montážních závodech v USA, Jihoafrické republice, Číně, Španělsku a Německu. Přitom bude využita globální organizační struktura skupiny HAHN, která bude poskytovat servisní zajištění i pro společnost Weidmann. Skupina HAHN Automation Založení: 1. června 1992 v Rheinböllenu, Německu

Obrázek 1. Koncept nástroje pro montáž klipů

Společnost HAHN přitom mohla využít svých dlouholetých zkušeností, ale i vhodné podnikové organizační struktury. Základní koncepce byla připravena konstrukčním týmem v dceřiném podniku ve Švýcarsku. Základem je buňka s ocelovou konstrukcí, která se již mnohokrát osvědčila u řady aplikací použitých pro projekty v mateřském závodě HAHN Automation, ve městě Rheinböllen. Zde byly také vyrobeny všechny potřebné součástky, které pak byly v závodě ve městě Reinheim sestaveny montážním týmem. Vlastní montáž klipů bude prováděna u dodavatele firmy Weidmann, umístěného v České republice. HAHN tedy využil své mezinárodní struktury, a česká dceřiná společnost skupiny HAHN Automation si vzala na starost kompletaci jednotlivých nástrojů pro další varianty finálních dílů a také instalaci a oživení montážní buňky. Zároveň její servisní tým bude poskytovat servisní a poprodejní podporu pro tohoto dodavatele společnosti Weidmann.

68

Silné stránky: automatizace montážních a kontrolních procesů, vývoj a sériová výroba lineárních robotů, chladících a temperačních zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl Do skupiny integrovány: REMAK Maschinenbau GmbH a Geiger Handling Systems AG Výrobní závody: Německo (Rheinböllen a Reinheim), Švýcarsko, USA, Česká republika Regionální centra: Turecko, Singapur, Čína, Kostarika Zaměstnanci: cca 420 celosvětově HAHN Automation, s.r.o. Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly tel. +420 281 012 572 | info@hahnautomation.com www.hahnautomation.com

MSV 2013


PokraÄ?ovĂĄnĂ­ ze str. 44

C.

Visions become real.

$ĂĽ Ni LF W H HQHUJ UD R ~VS

7HPSHUDĂžQt D FKODGtFt V\VWpP\ YĂž SXOVQt WHPSHUDFH DNFH LiOQt RVWL F H S 6 HĂĽLW X SÄœtO %UQR 069

konstrukce s cĂ­lem minimalizace ceny formy, rĂĄm 246x246x364 mm, vzdĂĄlenost mezi tvary 20 mm, hmotnost formy cca 260 kg, tvarovĂŠ dĂ­ly i rĂĄm formy ocel uhlĂ­kovĂĄ 1.1730 - cena formy - 16 000,- EUR - cena vĂ˝stĹ™iku - 0,0865,- EUR/ks - do cen vĂ˝stĹ™ikĹŻ je rozpuĹĄtÄ›na i cena forem, rozdĂ­l mezi cenou vĂ˝stĹ™iku pro konstrukci A a C je 0, 0025 EUR, tj. cca 7 halÊřů - otĂĄzkou je zda se jednĂĄ o Ăşsporu lze dĹŻvodnÄ› a ze zkuĹĄenosti pĹ™edpoklĂĄdat, Ĺže nĂĄklady na ĂşdrĹžbu a opravy formy podle konstrukce C budou vĂ˝raznÄ› vyĹĄĹĄĂ­ neĹž pro A i B nĂĄklady na reaktivnĂ­ ĂşdrĹžbu oproti preventivnĂ­ ĂşdrĹžbÄ› jsou aĹž 10x vÄ›tĹĄĂ­ 4. ZĂ VÄšR - VĂ˝hradnĂ­ postavenĂ­ ve vztahu ke koneÄ?nĂŠ kvalitÄ› vĂ˝stĹ™iku mĂĄ jeho konstrukce a z nĂ­ vyplĂ˝vajĂ­cĂ­ konstrukce vstĹ™ikovacĂ­ formy - Pokud je konstrukce vĂ˝stĹ™iku chybnĂĄ, tj.neodpovĂ­dĂĄ zĂĄsadĂĄm technologiÄ?nosti konstrukce vĂ˝stĹ™ikĹŻ z termoplastĹŻ nebo je chybnĂĄ konstrukce formy například malĂĄ tuhost, nevhodnĂ˝ vyhazovacĂ­ systĂŠm, nevhodnĂ˝ zpĹŻsob plnÄ›nĂ­ tvarovĂŠ dutiny polymernĂ­ taveninou, ĹĄpatnÄ› navrĹženĂ˝ temperaÄ?nĂ­ systĂŠm, nedokonalĂŠ odvzduĹĄnÄ›nĂ­, atd. sebelepĹĄĂ­ vstĹ™ikovacĂ­ granulĂĄt nebo vstĹ™ikovacĂ­ stroj a perifernĂ­ zařízenĂ­ k nÄ›mu přísluĹĄejĂ­cĂ­, respektive nastavenĂ­ optimalizovanĂ˝ch technologickĂ˝ch parametrĹŻ vstĹ™ikovĂĄnĂ­ zĂĄvadu zpĹŻsobujĂ­cĂ­ vĂ˝robu nekvalitnĂ­ch vĂ˝stĹ™ikĹŻ těŞko odstranĂ­

CENA FORMY SE ZJIST� AŽ V OKAMŽIKU KDY JDE FORMA DO ŠROTU

2GQtPDÞH YWRNĤ OLQHiUQt URERW\ LQWHJUDFH SUĤP\VORYêFK URERWĤ

Domnívåm se, Şe v tomto konstatovåní je ukryta celå ťkåla moŞných úspor, ale i ztråt a to jak při výrobě formy, tak i při jejím provozu. VŞdy je nutno sledovat a vyhodnocovat jako celek vťechny Şivotnostní etapy formy. BohuŞel v mnoha případech se tomu ve firmåch nikdo nevěnuje a jedno oddělení nakoupí levnou formu a je tedy kladně hodnoceno a dalťí oddělení tÊŞe firmy na levnÊ formě prodělåvå a jejich hodnocení je tedy negativní. Nezbytnå je tedy spolupråce vťech, na danÊm projektu, zainteresovaných pracovníků a jejich pråci vyhodnocovat jako pråci celku sklådající se z jednotlivých etap. K tomu samozřejmě musí přistupovat i kvalifikace a znalosti jednotlivých pracovníků.

$XWRPDWL]DFH PRQWiüQtFK D NRQWUROQtFK SURFHVĤ

MSV 2

013

1DYĂŁWL Y WH QiV YH G QHFK QD 06 9 Y % UQ 3DYLOR Q * ÄŒ VWiQH N

PoznĂĄmka: nÄ›kterĂĄ v Ä?lĂĄnku uvĂĄdÄ›nĂĄ Ä?Ă­sla vychĂĄzejĂ­ z vĂ˝poÄ?tĹŻ expertnĂ­ho programu CalcMaster, Ing. Jan Svoboda, ml., fa Jan Svoboda, s.r.o., Brno. LubomĂ­r Zeman Plast Form Service, s.r.o., Praha

www.hahnautomation.com HAHN Automation, s.r.o. , Klostermannova 1000, 250 82 Ăšvaly tel: +420 281 012 572 email: sales-cz@hahnautomation.com

MSV 2013

PLASTY ZE VĹ ECH STRAN 69


PLASTR – Plastikářský klastr z.s.p.o. V období konání MSV uzavírá PLASTR 7. rok svého fungování a existence. Zájmové sdružení se ve svých aktivitách zaměřuje na následující oblasti podpory firem a VaV institucí: 

Rozvoj plastikářského průmyslu v regionu

Využívání výsledků výzkumu a vývoje u členů sdružení

Zvyšování a udržování kvalifikace pracovních sil členů klastru

Podpora inovačních aktivit svých členů - stimulovat tak jejich ekonomický růst a posílit jejich konkurenceschopnost

Spolupráce PLASTRu:

Technologie a klíčové trhy členů PLASTRu: Technologie:  vstřikování  vytlačování  vyfukování  vakuové tváření  výroba forem  dokončovací operace  výroba granulátů  plastisolů, tmelů  barvicích koncentrátů  samolepicích materiálů Hlavní trhy – průmysl:  automobilový  elektrotechnický  obalový  spotřební  potravinářský

Spolupráce PLASTRu:

 zdravotnický  chemický  reklamní, polygrafický  kosmetický, farmaceutický  stavebnictví  zemědělství  telekomunikace  recyklace plastových odpadů Odborné poradenství:  pro vstřikování plastů  pro vytlačování plastů  patentová a známková kancelář

Povrchové úpravy plastových výrobků

Materiálový výzkum

Projekt se zabývá povrchovými úpravami technických dílů z plastů nízkoteplotní plasmou za atmosférického tlaku. Výzkum je zaměřen na zlepšení adheze a odolnosti proti oděru nánosů na technických dílech vyráběných diskontinuálně.

Cílem je reagovat na stále výraznější podíl zpracovávaných speciálně sestavovaných směsí plastů a kompozitů oproti masově zpracovávaným komoditním plastům. Řešení se rozpadá do dvou kategorií:  Nové suroviny (nové polymery a aditiva, nanoplniva, biopolymery apod.)  Optimalizace polymerních směsí.

Plastr navíc zajišťuje průběžné, více méně operativní, hodnocení zpracovatelských vlastností nových surovin i testování a modelování zpracovatelských nástrojů (formy, extruzní hlavy a hubice). Tyto činnosti jsou realizovány s Technologickou fakultou UTB a jejím Ústavem výrobního inženýrství a Centrem polymerních materiálů.

Plastikářský klastr, z.s.p.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Ing. Jaroslav Toufar ředitel klastru

70

Tel.: +420 774 505 345 E-mail: toufar@plastr.cz www.plastr.cz

MSV 2013


PŘESNOST RYCHLOST SPOLEHLIVOST AUTOMATIZOVANÉ A ROBOTIZOVANÉ LINKY

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU Tel: + 420 281 940 727 Fax: +420 281 940 726 E-mail: ts@tiessepraha.cz www.tiessepraha.cz

MSV 2013

71


Mobilní souřadnicový měřicí stroj na bázi fotogrammetrie Měření pomocí fotoaparátu Základem tohoto měřicího přístroje je kvalitní digitální fotoaparát, který přitom pracuje s vysokou přesností. Tím je zajištění kvality levné a snadno dostupné. Zajištění kvality hraje dnes pro každý výrobní podnik důležitou roli. Aby si zachovaly konkurenceschopnost, využívá dnes mnoho podniků ve výrobě optické 3D kontrolní a měřicí prostředky. Optický souřadnicový měřicí přístroj DPA Inspect je přitom obzvlášť užitečný: Není totiž zkonstruován jen k tomu, aby měřil díly jako jiné standardní měřicí stroje, ale jako jediný mobilní souřadnicový měřicí přístroj se dá navíc propojit se všemi běžnými 3D skenery a inspekčními softwary. Uživatel obdrží komplexní

Optický měřicí systém DPA Inspect pracuje s digitálním fotoaparátem s vysokým rozlišením, který slouží jako snímací senzor. Je díky tomu velmi mobilní.

řešení pro své měřicí úkoly a nemusí zápasit s několika oddělenými řešeními. Ačkoliv měřicí systém dosahuje vysokou přesnost (až 2 μm + 5μm/m RMS), je také v porovnání s konvenční souřadnicovou měřicí technikou velmi levný. DPA Inspect pracuje s digitálním fotoaparátem o vysokém rozlišení, který využívá jako snímací senzor. To přináší uživateli dvě obrovské výhody: Zaprvé lze přenosným systémem měřit objekty na libovolném místě. Zadruhé je schopen díky úplné mobilitě vyhodnotit dílce o velikostech od několika centimetrů až do několika metrů. Vysoce výkonná varianta pracuje s digitální zrcadlovkou Nikon D3x s rozlišením 24,5 megapixelů. Funkce a práce s přístrojem Jako snímací senzor je použit digitální fotoaparát s vysokým rozlišením. Potřebné referenční body se vyznačí pomocí různých adaptérů a samolepících fotogrammetrických značek. Uživatel nafotí snímky přípravku z různých úhlů pohledu. Velikost měřených dílců může být od několika málo centimetrů až po několik metrů. Následné vyhodnocení v režimu online nebo offline. Automaticky jsou spočítány 3D souřadnice snímaných bodů. Pomocí digitálního fotoaparátu se měřený objekt nejprve nasnímá z různých směrů tak, aby se nasnímaly všechny jeho

72

důležité části. Následně potom (režim offline) nebo v průběhu (režim online) vyhodnocovací počítač zpracovává digitálně pořízené snímky a automaticky počítá 3D souřadnice měřených referenčních bodů. Při vývoji produktů se často kvůli digitalizaci modelů pro další CAD zpracování využívá proužkový 3D skener používající senzor s bílým světlem. Rovněž se dají skenery použít k rekonstrukci nástrojů nebo k vyhodnocení skutečných rozměrů po schválení nástroje. Ale i v oblasti zajištění kvality plní tyto skenery rozličné měřicí úlohy. Kombinace těchto skenerů s fotogrammetrií firmy Aicon se vyplatí především tehdy, když jsou požadovány velmi vysoké přesnosti nebo se má měřit povrch velkých objektů. Pokud byly dříve problémy s plynulým spojováním jednotlivých naskenovaných snímků v místě překrytí, tak nyní nabízí vítanou pomoc DPA Inspect. Na snímaném dílci se rozmístí indexační značky (samolepící nebo magnetické) sloužící jako referenční body. Tyto se nasnímají pomocí přístroje DPA Inspect a následně použijí jako referenční mrak bodů pro 3D skenování. Měřicí systém pak určí polohu každého snímku v 3D souřadném systému a poskytne tak vysoce přesné prostorové umístění snímku. Výsledná kvalita skenování měřeného povrchu se tak díky celkově vyšší přesnosti snímání indexačních značek značně zlepší. V principu se může fotogrammetrie firmy Aicon používat společně s každým libovolným 3D skenerem využívající bílého světla, jako jsou například skenery od výrobců Steinbichler, Cognitens, Creaform nebo Vialux. DPA Inspect se však dá použít i samostatně na měřicí úkoly, když se má stanovit poloha objektů v prostoru. V tomto případě se označí geometrie a body, které jsou rozhodující pro kontrolu pomocí značek a adaptérů. Obrysové hrany, vyseknuté otvory a jiné se dají změřit bez signalizačních značek. Speciálně pro kontrolu přípravků se nabízí použití kostkových adaptérů, pomocí nichž se dají snímat vyrovnávací prvky s vysokou přesností. Pro změření dosedacích ploch se používají tak zvané kódované značky k označení rovin. Po této přípravě stačí, aby uživatel již jen vyfotografoval měřený objekt z různých směrů digitálním fotoaparátem. Měřicí systém přichází k objektu, ne opačně Společnost Alstom Transport v Salzgitteru používá měřicí systém DPA Inspect, aby při výrobě pláště hnacích jednotek vlaků dosahoval vysokou přesnost při spojování. Tak porovnává Alstom skutečný obrys horní klapky v přední části hnací jednotky se skutečným obrysem předního skla, které se do ní má namontovat. Tímto způsobem je již před montáží dílů zajištěna přesnost rozměrů štěrbin a lepených míst. Aby se vyhledaly případné zdroje chyb, porovnávají se naměřená data s nominálními CAD daty. Nepřesnosti v této oblasti jsou možné, protože výroba přední klapky probíhá ručně. Alstom rovněž měří pomocí DPA

Inspect i nástroje a kontrolní etalony, které podnik používá k výrobě bočního dílu hnací jednotky. Díky porovnání s nominálními CAD daty tak výroba rychle dostává přesné informace o potřebných korekcích. Teprve použití DPA Inspect umožnilo vyřešit výše popsané měřicí úlohy. Olaf Duden, manager kvality u firmy Alstom, vysvětluje: „Neexistuje žádná alternativa k DPA Inspect. Naše konstrukční prvky a nástroje jsou mimořádně nepohyblivé. Protože si nemůžeme pořídit pro každý jednotlivý díl samostatný měřicí systém, musí měřicí systém k objektu a ne opačně.“ Výhody mobilního přístroje DPA Inspect Systém je použitelný jako samostatné řešení nebo společně s 3D skenerem používajícím senzor s bílým světlem. Je možno ho kombinovat se všemi běžnými povrchovými měřicími systémy a inspekčními softwary. Velmi levné řešení s vysokou přesností. Měření objektů přímo na místě. Levné komplexní řešení namísto několika nerealizovatelných samostatných řešení. DPA Inspect se standardně dodává s nezávislým softwarem Aicon 3D Studio. Tím je již systém vybaven pro mnoho měřicích úkolů. Kromě toho jsou dostupné i doplňkové moduly do různých inspekčních softwarů, jako jsou PolyWorks/Inspektor, Geomagic nebo Rapidform, takže se nasnímaná 3D data systémem DPA Inspect přímo načtou do stávajícího měřicího softwaru a zde se například vyhodnotí CAD porovnáním.

Velký objekt: I ten – jako zde zobrazený plášť hnací jednotky vlaku – se dá bez problémů změřit pomocí mobilního přístroje DPA Inspect.

Přitom uživatel pracuje v softwarovém prostředí, na které je zvyklý a jednoduše z něj spouští komponentu DPA Inspect. Čistý čas měření u DPA Inspect je stále stejný. To se dlouhodobě vyplatí, protože se dají jednotlivé měřicí úkoly lépe kalkulovat. Tak se z DPA Inspect stává téměř univerzální řešení problémů při každodenní práci s měřicí technikou. Jutta Thiel

www.aicon.de MSV 2013


Obsluha vstřikovacích lisů roboty YASKAWA MOTOMAN Obsluha strojů a zařízení byla výhradně lidskou doménou, jednodušší manipulační práce byly prováděny pomocí standardních tříosých manipulátorů. S rozšířením komplexnosti výrobků a následných operací s čerstvými výlisky jsou však vyžadována manipulační zařízení, která by obstála i v náročnějších pohybech a komplexních úkonech 24 hodin 7 dní v týdnu. Vedení společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Jičín se rozhodlo vyřešit tlak na vyšší produktivitu integrací robotů YASKAWA MOTOMAN k vstřikovacím lisům. Kompletní díl pro součástky v automobilu se vyrábí a kompletuje na pracovištích společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v Jičíně, které jsou obsluhovány roboty YASKAWA. První z pracovišť realizované společností MMT s.r.o. integruje robot HP20D s řídicím systémem DX100 obsluhující vstřikovací lis Krauss Maffei se čtyřkavitovou formou. Pomocí univerzálního pracovního nástroje robot uchopuje každý díl dvěmi savkami, přičemž je nástroj navržen tak, aby při změně formy mohl odebírat všechny čtyři výrobky ve variantě levý nebo pravý díl. Po odebrání dílů z formy jsou

Navštivte

výrobky položeny po dvou do chladicí desky, přičemž komunikace mezi robotem a lisem umožňuje vyřazení zmetků, které jsou lisem vyhodnoceny podle vstřikovacích parametrů. Nejchladnější díly jsou po čtyřech robotem umístěny do prostoru popisovacího laseru, který obdobně jako lis dokáže identifikovat vlastní zmetky a informaci předat k robotu pro vyřazení dílů. Po odebrání výrobků z prostoru laseru jsou díly po jednom vkládány do blisteru na výstupní paletu. V průběhu celého pracovního cyklu stroje dochází k automatické výměně zakládacích blisterů, které do systému vstupují ve štosech. Výstupní skladba palet umožňuje dochlazení hotových dílů. V průběhu cyklu má navíc obsluha možnost požádat o kontrolní kus, který robot vydá po operaci popisu laserem na skluz k obsluze. Roboty umožňují zvýšit produktivitu výroby a nahradit obsluhu při dlouhodobých stereotypních operacích v provozech se sériovou výrobou. Kromě obsluhy vstřikovacích lisů lze integrovat roboty k obráběcím CNC centrům, plničkám a baličkám výrobků, pro paletizační účely nebo pro obloukové a bodové svařování. Ing. Martina Mironovová YASKAWA Czech s.r.o.

nás!

A1 pavilon 9 stánek 2

BUILT TO PERFORM IN YOUR INDUSTRY Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice na

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 7. – 11. 10. 2013, pavilon A1, stánek 29

YASKAWA Czech s.r.o. | West Business Center Chrášťany | 252 19 Rudná u Prahy Tel.: +420 257 941 718 | Email: info.cz@yaskawa.eu.com

MSV 2013

www.yaskawa.eu.com 73


L

L

+0

+0

+0 L2 - 0,2 L1 - 0,5

L1 - 0,5 +0

d2 g6

d2 k6

d1

+0,1 - 0,1

d3

d2 f7

d1

d2 f7

d3

+0,1 - 0,1

K - 0,1

Firma STRACK neustále rozšiřuje svou širokou nabídku vodících prvků. Vedle tradičních kuličkových a kluzných vedení, samomazných bronzových grafitových a bronzových teflonových elementů nabízíme také samomazné prvky ze sintrované oceli (pouzdra i lišty).

Mezi nové prvky patří také vodící pouzdro s „nekonečným“ zdvihem. Díky bronzovému labyrintu je zaručena vysoká životnost a teplotní odolnost do 180C. Nově je také pouzdro s osazením pro umístění přímo do vyhazovacího paketu.

Nabídka příslušenství STRACK se dále rozrůstá o specializované díly, jako jsou elektrické a hydraulické vytáčecí závitové jednotky, plynové pružiny, pneumatická rychlospojka vyhazovací tyče, kolapsující jádra pro odformování vnitřních tvarů (závitů, zápichů apod.).

Také tradiční nabídka koncových spínačů STRACK se doplňuje a zdokonaluje, například o vizuální indikaci sepnutí spínače pomocí dvoubarevné LED diody. Pravoúhlé centrovací elementy STRACK, známé pod označením Z 50, se již dodávají výlučně s vrstvou DLC (označení Z 51), při zachování ceny a zástavbových rozměrů.

Tip pro konstrukci: dvojstupňový Klinkenzug STRACK Z4-19 Dvoustupňový klinkenzug STRACK Z 4. Výhoda: pomocí normalizovaných dílů můžete vytvořit vice dělících rovin. Asi znáte problem, kdy je vyžadována třetí dělicí rovina vstřikovacích forem, například v 3-deskových formách nebo pro uvolnění šíbrů, a začíná časově náročné hledání normalizovaných dílů. Klinkenzugy Z 4-19 v uvedeném speciálním provedení jsou právě určeny pro vytvoření dalších dělících rovin a to díky jejich promyšlené konstrukci. Dvoustupňové klinkenzugy jsou k dispozici v provedení s prodlevou (Z 4-18) nebo bez prodlevy (Z 4-19). Například výše vyobrazené provedení bez prodlevy znamená, že v první fázi se dělicí rovina otevře o určený zdvih S1 a následně dochází k otevření druhé dělící roviny S2. Nakonec následuje hlavní dělící rovina S3. Klinkenzug vždy po otevření zajistí desky v jejich koncových polohách. Naši techničtí specialisté jsou připraveni nalézt a navrhnout individuální řešení časování otevírání formy podle Vašich konkrétních požadavků.

74

MSV 2013


Bližší informace: Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2013, pavilon G1, stánek č. 90.

MSV 2013

75


ROBOTY KAWASAKI – RYCHLOST A VÝKON!

Bezpochyby nejvýraznějším trendem moderní doby v oblasti automatizace je zvyšování výkonu dostupných technologií. Výrazným hráčem na trhu automatizačních technologií je v tomto ohledu japonský kolos, firma KAWASAKI, která disponuje vlastním vývojovým oddělení se zaměřením na zdokonalování nabízených průmyslových robotů.

V současné době nabízí firma KAWASAKI dva modely antropomorfních robotů s označením YF03N (s nosností v zápěstí 3kg a pracovním dosahem o průměru 1.300mm a 500mm do hloubky) a YF02N (s nosností v zápěstí 1kg pracovním dosahem o průměru 600mm a 200mm do hloubky) s možností využití jako samostatný robot nebo jako součást kompletní linky s aplikací moderních systému interface jako např. PROFINET.

Jednoznačným průlomem posledních let, je vývoj a uvedení do provozu nové série antropomorfních robotů, kteří s opakovatelností 0,10 mm dokážou vyvinout rychlost jednotlivých os od 1090° do 1714° za vteřinu.

Okamžitě, po uvedení na trh, si tento typ průmyslových robotů našel své sektory využití jako např. potravinářský průmysl, lékárenský průmysl, kosmetický průmysl a v silném zastoupení i montážní linky, ve kterých se velmi osvědčila vysoká rychlost a přesnost antropomorfních robotů, ale i jejich energetická nenáročnost. Zdokonalujícím prvkem antropomorfních robotů je jejich začleňování do výrobních linek společně se sofistikovaným vizualizačním systémem. Díky využití vizualizační technologie lze i rozšířit rozsah činností robotů z pouhé manipulace na třídění na základě rozměrové kontroly, třídění na základě typového členění dílců a další... 76

Během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se koná v termínu 7. – 11.10.2013, budou mít návštěvníci možnost seznámit s již citovaným antropomorfním robotem KAWASAKI s modelovým označením YF03N a to na stánku firmy TIESSE PRAHA v pavilonu „V“ stánek č. 140, kde bude možné si prohlédnout aktivní expozici z oblasti manipulace s využitím kamerového systému. Právě firma TIESSE PRAHA od roku 1992 působí na českém a slovenském trhu jako výhradní zastoupení hlavního evropského integrátora robotů KAWASAKI, firmy TIESSE ROBOT a díky svému zázemí a spoluprací s firmou TIESSE ROBOT a KAWASAKI nabízí zákazníkům kompletní služby a dodávky automatizovaných a robotizovaných pracovišť na klíč na základě konkrétního zadání. Po více než dvacetileté období činnosti si firma TIESSE PRAHA vybudovala široké spektrum zákazníků v různých oborech strojírenství a dnes svým zákazníků nabízí nejen obchodní a poradenské služby, ale i technickou podporu k dodaným zařízením formou záručního a pozáručního servisu, včetně dodávek náhradních dílů.

TIESSE PRAHA Za Černým mostem 3/362 198 00 Praha Tel:. +420 281940727 Fax: +420 281940726 E-mail: ts@tiessepraha.cz www.tiessepraha.cz

MSV 2013


PLASTY ZE VŠECH STRAN

Stánek Světa plastů najdete v pavilonu G1, pod číslem 73 Zastavte se a naplánujte si spolupráci na rok 2014

Konference PLASTKO Zlín – duben 2014 Veletrh PLASTEX-MSV Brno – září 2014 Kontakt–domluva schůzky na telefonu 606 715 510, mach@machagency.cz Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č. 8 – září 2013, místo vydávání: Kolín. Vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311

MSV 2013

77


Measure what you see.

spectro-guide Profesionální spektrofotometr s LED svetelným zdrojem a integrovaným leskomerem.

Dva prístroje v jednom! ˇ “Potrebujete merit barevný odstín a lesk soucasne? Chcete ušetrit cas? S novým prístrojem spectro-guide je to snadné. Na jakémkoliv typu povrchu dosáhnete rychle kvalitních výsledku merení.”

www.byk.com/instruments

BYK-Gardner GmbH · P.O. Box 970 · 82534 Geretsried · Lausitzer Strasse 8 · 82538 Geretsried · Germany Tel +420 775 791 055 Jan.Vlacil@altana.com

78

MSV 2013


NEJLEPŠÍ ZÁKAZNÍCI

NEJLEPŠÍ MATERIÁLY

Někdy ani být nejlepší nestačí. A tak se snažíme ještě víc. Resinex, nejlepší distributor technických a speciálních plastů v Evropě.

NEJLEPŠÍ TECHNICKÁ PODPORA

NEJLEPŠÍ LOGISTIKA

NEJLEPŠÍ LIDÉ

PA6 PA66 PA6/66 POM ABS PC/ABS PA/ABS PC ASA SAN PVDF PBT PPS PET LCP PCT PMMA LFT COMPOUND TPE-S TPE-V TPE-E TPE-A TPU PA11 PA12 PA10.10 PA 10.12 PA6.10 PA 6.12 PLA PP COMPOUNDS

WWW.RESINEX.CZ MSV 2013

79


ntnost bornĂĄ kompete od Ä‘ DC GK D R CD S@L J UDKDSQGT ENGEL ID UĹŁCX Ä°IM@ M@ VYĉWRYÆP Ĺ‹ N C C . MĹ” O QN ODVWĹ” BD KJ DL VW UR OĹ‹H YVWĹ€LNRYžQĂŠ S D L ID UT S@ XR 5 BHÄ‘KMÄ° KC NQ ET RYž Ĺ€HxHQĂŠ ROD P K 20 13 U # Ĺ˜R RD WÆ \V Ä° V KM TÄ‘ UHC CÄ‘SD KH HMCH SD ID -@ RSÄ‘MJT ATCNTBMNRS 'KD inovace: M@ICD MÄĄ @S UQ T Ĺ‹D O $+ & AN MD KN FN $ technologie L J CD N AI DU Ä°SD S@ CD ĹŽT U $- & $+ U K DO H UĹ” G@ M@ĹŽHBG SDUWQH MÄŁJSDQÄĄGN Y LMN

1DYxWLYWH QžV o MSV 2013 Brn Ĺ‹Ä°IM@ G@K@ & RSÄ‘MDJ

orf K 2013 DĂźsseld Ĺ‹Ä°IM@ " G@K@ RSÄ‘MJX !

ENGEL CZ s. r. o. [ !@@QNU@ [ /Q@G@ ,HBGKD [ SDK E@W [ D L@HK OQNCDI DMFDK @S [ www.engelglobal.com

be the first.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.