Svět plastů číslo 1, květen 2010

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu

č. 1 – květen 2010

VÁŠ NÁPAD

NÁŠ POLYMER

NAŠE KNOW-HOW

VAŠE INOVACE

Čas na (r)evoluční krok Ticona, přední světový výrobce POM, vyvinula další acetálový kopolymer průlomové generace POM. Typ materiálu Hostaform® HS 15 (HS – vysoká pevnost) poprvé nabízí převratné mechanické vlastnosti jako homopolymer a zároveň si zachovává vynikající chemické vlastnosti a procesní odolnost kopolymeru. Hostaform® HS 15 dává větší prostor designu a optimálně se hodí jak pro náročné funkční komponenty v automobilovém průmyslu, dopravníkových systémech a zařízeních, která přicházejí do styku s kapalinami, tak pro různá odvětví sportu, volného času, ale i pro daší uživatelské aplikace – tedy pro oblasti, které byly v minulosti spojovány pouze s polyamidy či kovy. S materiálem Hostaform® HS 15 budete o krok před Vaší konkurencí, jelikož se Vám otevřou nové možnosti, díky kterým dosáhnete vynikajících výsledků. Čas používat tento nový revoluční acetálový kopolymer nastal právě TEĎ!

Váš partner pro vysoko výkonové polymery: TiconaCommunicationsEurope@ticona.de • www.ticona.com

HOSTAFORM® POM HS 15 • Ideální kombinace vlastností • Vynikající mechanické vlastnosti homopolymeru • Znamenitá chemická odolnost, např. vůči pohonným hmotám a silným alkalickým roztokům (pH 4 –14 ) • Vynikající procesní odolnost • Žádný „tool deposit“


www. jansvoboda.cz

INTEGROVANÉ VEDENÍ ČELISTÍ

2


BASF plastics – key to your success Engineering Plastics – Styrenics - Foams BASF spol. – zastoupení pro Českou republiku a Slovensko: - KUBÍK Jiří – automobilový průmysl: jiri.kubik@basf.com - KOPEČEK Milan – elektro a automobilový průmysl: milan.kopecek@basf.com - MICHAL Luděk – pěnové hmoty a speciální pěny: ludek.michal@basf.com - MIKUŠ Petr – Miramid® , technické plasty: petr.mikus@basf.com - STRACHOTA Mojmír – styrénové polymery a kopolymery: mojmir.strachota@basf.com

3


Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu

Vážení, dostává se Vám do rukou nová plastikářská publikace Svět plastů, která svým zaměřením, nákladem, distribucí a partnerstvím s Plastikářským klastrem Zlín, jako jediná svého druhu v České republice, nabízí prostor jak pro Vaše odborné texty, tak i pro Vaši komerční prezentaci. Dokážete-li některou z těchto příležitostí využít, pojďme spolu „vytvářet a formovat“ tvář Světa plastů. Děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci. za vydavatele mach agency s.r.o. Petr Mach

Nová plastikářská publikace Svět plastů č. 2 – vyjde v září k MSV BRNO 2010 Pro zájem o spolupráci, komerční prezentaci, veškeré informace, zaslání výtisků kontaktujte – MACH Petr, tel.: 606 715 510, mach@machagency.cz www.svetplastu.eu Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č.1-květen 2010, místo vydávání: Kolín, vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493

BALINIT® ALCRONA PRO nový povlak na nejvyšší úrovni Vlastnosti povlaku Materiál

AlCrN

Mikrotvrdost* (HV 0,05)

3200

Součinitel tření* (za sucha proti oceli)

0,35

Maximalní teplota použití (°C)

1100

Barva

světle šedá

* v závislosti na aplikaci a testovacích podmínkách

Excelentní odolnost proti abrasi, vysoká stabilita a tvrdost i při vysokých teplotách - to je nový povlak BALINIT® ALCRONA PRO. Tyto vlastnosti byly dosaženy optimalizací procesu depozice a změnou struktury vrtsvy povlaku. BALINIT® ALCRONA PRO je nový povlak navazující na zkušenosti a vlastnosti osvědčené šesté generace povlaků a je určen zejména pro aplikace obrábení, tváření a střihání a také pro tlakové lití hliníku. Doporučeno pro: • Tvrdokovové monolitní frézy a modulární frézovací nástroje jak pro operace hrubování tak pro dokončovací operace • HSS frézy • Tvrdokovové, HSS-PM a HSS odvalovací frézy • Tvářecí a střižné nástroje • Vložky a jádra pro tlakové lití hliníku 4

První Mold-Masters Technologické fórum v Olomouci bylo velmi úspěšné - zákazníci byli nadšení Ve středu 28. dubna proběhla v hotelu Hesperia, Olomouc úspěšná akce pořádaná firmou Mold-Masters - Technologické fórum na téma: Zvyšování produktivity a energeticky úsporná řešení zaměřená na technologie výroby forem a vstřikování plastů – Inovace jako klíč k růstu produktivity.

Mimo přednášek firmy Mold-Masters, týkajících se inovací, novinek, servisu a údržby horkých vtoků, přednášeli na fóru i zástupci firem Engel, BASF, Mold Flow a Oerlikon-Balzers. Akce se zúčastnilo nevídaných 93 posluchačů, kteří byli velmi spokojeni a těší se na další podobné akce. Na závěr pozvali zástupci Mold-Masters všechny zúčastněné na veletrh K-Messe, Düsseldorf, který se koná od 27. října do 3. listopadu 2010. www.moldmasters.cz


Kreativní řešení pro elektrické součásti • Inovativní produkty řady Macromelt od společnosti HENKEL • Zalévací hmoty pro elektronické a elektrotechnické aplikace • Jedná se o termoplastická tavná lepidla na bázi polyamidu Hlavní oblasti aplikací: • Zalévání konektorů • Vytváření průchodek • Zapouzdřování elektronických součástí Výhody: • Nízkotlaký proces - bez poškození elektronických komponentů • Funguje rovněž jako utěsnění

Konektor pro zdravotní aplikaci

• Spolehlivá a jednoduchá výroba • Estetický vzhled součástí Příklad aplikace

USB flash disky vyrobené pomocí zalévací hmoty Macromelt

Naše produktové a servisní portfolio pokrývá celý řetězec průmyslové výroby. Nabízíme nejmodernější technologie pro povrchovou úpravu kovů, maziva a průmyslové čističe, lepidla a těsnící hmoty pro montáž a balení produktů.

Podrobnější informace získáte na adrese: ČR: Henkel ČR spol. s r.o., General Industry, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, loctite@henkel.cz, tel. +420 220 101 401, 402, 410, 410, www.loctite.cz SR: Henkel Slovensko, spol. s r.o., General Industry, Záhradnícka 91, 820 09 Bratislava, info@loctite.sk, tel. +421 2 502 46 404, www.loctite.sk

www.macromelt-molding.com

190x270_Svet plastu_CZ.indd 1

15.4.2010 21:42:28

5


Rychlejší lisování s optimálním chlazením Parker Rectus uvádí na trh kompletní řadu spojek pro chlazení vstřikovacích forem – závislé nejen na velikosti tvářeného dílu, ale částečně také na chlazení. Rychlejší chlazení vstřikovacích forem znamená zvýšení rychlosti cyklů, a proto také zvýšení produktivity.

N

ástroje pro vstřikovací lisování umožňují výrobu velkého množství plastových komponentů. Proto je trvání jednoho cyklu – tedy času mezi dvěma lisováními

Evropská divize rychlospojek RECTUS – pobočka Parker Hannifin Corporation – přichází s kompletní řadou spojek pro formy. Temperovací spojky vyvinuté speciálně pro připojení vedení chlazení a vstřikovacích forem jsou k dispozici pro celosvětově známé standardy (mezinárodní, evropský, francouzský). Mezi mimořádné vlastnosti evropské a mezinárodní řady lze jednoznačně zařadit technologie bezpečného zajištění využívající speciální mechanismus pro spolehlivé zamezení

Nová řada P3X – Technologie Moduflex ‘Lite’ Efektivnější pneumatické systémy s jednotkami pro úpravu vzduchu a G3/4”. Jedná se o inovační zařízení doplňující osvědčenou řadu jednotek pro úpravu vzduchu. Moduflex Lite kombinuje nízkou hmotnost a konstrukci odolnou vůči korozi s patentovanou nano-lubrikační technologií, která umožňuje, aby se olejová mlha dostala ve vedení vzduchu až na vzdálenost 40 m na rozdíl od maximální délky pouze 15 m dosahované s tradičními lubrikanty. Tak je možné jednodušeji a cenově výhodněji optimalizovat efektivitu, produktivitu a spolehlivost pneumatických aplikací.

P

neumatická divize firmy Parker Hannifin, předního světového výrobce v technologiích pro řízení pohybu, uvedla na trh nový polymerový modulární systém pro úpravu vzduchu ve velikostech G1/2”

Systém Moduflex Lite je vyroben z vysoce kvalitního technopolymeru, který jej činí vysoce odolným vůči korozi a až o 45 % lehčí oproti konvenčním jednotkám. Důsledkem výroby tělesa metodou tlakového

nechtěnému odpojení pod tlakem – bez negativních vlivů na velikost průtoku. Dalšími vlastnostmi, které je nutné zmínit, je možnost připojování a odpojování zásuvných dílů bez jakýchkoli problémů díky prodloužené blokovací objímce. Kromě toho úhlové přípojky zamezují zlomení hadic. Proto řada spojek pro formy splňuje také veškeré funkční vlastnosti i za konstantně se zvyšujících požadavků v oblasti vyšších teplot (až do 180 °C) a větší průtoky (max. provozní tlak 20 barů), a to i při zajištění optimální bezpečnosti práce. Spojky jsou k dispozici s řadou variant – ventil v jedné nebo v obou polovinách spojky případně bez ventilů. Spojky jsou vhodné pro použití jak s kapalnými, tak také s plynnými chladicími médii (voda, emulze glykolu, temperovací olej). Pro konstrukci je použita mosaz s vysokou kvalitou a v závislosti na konstrukci se dodávají různé varianty povrchové úpravy. Veškeré mechanické díly jako pružiny a blokovací kuličky jsou vyrobeny z nerezové oceli, proto při procesu spojování nedochází k nadměrnému opotřebení.

lití je radikální zvýšení průtoku v systému až o 30 % oproti jednotkám s podobnou velikostí. Výsledkem je, že uživatel může nahradit větší, daleko nákladnější řešení menšími a cenově daleko výhodnějšími jednotkami. Nano-lubrikátory zajišťují dodávku konstantního množství extrémně jemné olejové mlhy zlepšující lubrikaci systému při rozšíření intervalů mezi doplňováním oleje a zajištěním daleko ekonomičtější spotřeby oleje. Možnost rozšířit vzdálenost mezi lubrikátorem a pneumatickým zařízením z 8 metrů až na 40 metrů otevírá zcela nové možnosti pro efektivní konstrukci systému. Řada Moduflex Lite je vybavena univerzální nádobkou, která je chemicky odolná a je vhodná pro široký rozsah aplikací. To umožňuje uživatelům snížit náklady a zjednodušit skladové zásoby díky jedinému univerzálnímu systému. Kromě toho inovační konstrukce systému na bázi technopolymeru zajišťuje odolnost vůči agresivním médiím a prostředím, jednotky jsou tedy extrémně flexibilní a umožňují používat syntetické oleje a nemrznoucí kapaliny na bázi glykolu.

VÝHODY MODUFLEX LITE:

Snížení počtu variant produktů • Jeden typ nádobky a kombinované odpouštění kondenzátu • Snížení skladových zásob Snížení hmotnosti o více než 45 % oproti kovovým alternativám Zlepšená chemická odolnost • Polypropylenová vnitřní nádoba a materiály PA umožňují používat agresivní syntetické oleje a nemrznoucí směsi na 100 % glykolu • Širší rozpětí aplikací, které mohou pracovat se standardními variantami Vysoký průtok • Polymerový díl vyrobený tlakovým litím a technická konstrukce P3X zajišťuje efektivnější dráhy průtoku • Umožňuje zmenšit zákaznické instalace a snížit tak náklady 6

Nanometrová lubrikace • Zajišťuje prevenci vůči nepovolanému nastavování počtu kapek oleje • Není nutná clonová deska pro odpařování oleje, aby se zajistila bezchybná účinnost nářadí • Prodloužení servisních intervalů u pneumatických motorů a pneumatického nářadí • Nano olejová mlha je transportována proudem vzduchu až do vzdálenosti 40 metrů • Rozšířený interval doplňování pro daleko ekonomičtější spotřebu oleje • Prodloužení životnosti a funkčních schopností dobře lubrikovaných ventilů a válců


Společně dokážeme ochladit cokoli. Ve všech variantách. Komplexní program rychlospojek ke všem exitujícím systémům v oblasti regulace teploty a chlazení. Naše systémy pro chlazení forem jsou k dispozici jako jednotlivé rychlospojky nebo jako kompletní sestavy. Můžete si vybrat systém, který Vám vyhovuje nejvíce. Naše inovované spojky SAFE-LOCK ™ s bezpečnostní technologií zabraňují náhodnému rozpojení při tlaku. Push-Lok ® konektory, které umožňují montáž hadice bez použití nářadí jsou samozřejmostí.

www.parker.cz www.rectus.com

Anzeige_Mold_A4_CZ.indd 1

26.3.2010 12:11:45

7


Macromelt® Molding – Progresivní technologie pro elektrotechniku Ing. Martin Šolc, CSc.

Nízkotlaké vstřikování lepidel Pro ochranu elektrotechnických a elektronických součástek a sestav před vnějšími vlivy se často používá technologie zalévání. S ohledem na složitý povrch dílů je to často jediný možný způsob, jak citlivé komponenty chránit před vlhkostí, vibracemi nebo mechanickým poškozením. Jako zalévací materiál většinou slouží dvousložkové systémy na bázi polyuretanu, epoxidu nebo silikonu. Velice výhodné řešení z hlediska výrobní technologie i vlastní funkce je zalití dílů do roztaveného termoplastu. Použití běžných technických plastů a klasického vstřikolisu má svá omezení – vysoké teploty a tlaky poškozují elektronické součástky, náklady na vysokotlaké ocelové formy prodražují výrobu. Optimálním kompromisem je technologie nízkotlakého vstřikování tavného lepidla, uvedená na trh firmou Henkel pod názvem Macromelt® Molding. Po technické stránce je vstřikovací proces s využitím tavených lepidel někde na půli cesty mezi technologií injekčního vstřikování a technologií zalévání. Speciální tavné lepidlo je vstřikováno do formy při teplotě 180°C až 240 °C a tlakem 3 – 40 barů. Díly vložené do formy jsou v jednom nebo dvou krocích kompletně zality a utěsněny proti vnějším vlivům, přičemž maximální teplota na součástkách je nižší než při procesu pájení. Teplo je rychle odvedeno, což zkracuje výrobní cyklus na hodnoty 10 – 50 sekund podle velikosti dílu. Velkým přínosem technologie Macromelt® Molding je to, že zalévací hmota má dobrou adhezi k zalévaným dílům, protože zaléváme tavným lepidlem. Při správné konstrukci je po zalití díl těsný vůči působení kapalin. Produkty na zalévání se vyrábějí v několika stupních tvrdosti, takže je na-

příklad možné při výrobě konektoru vytvořit na kabelu integrálně pružnou ochranu proti zlomení vodičů. Přitom produkt je dostatečně odolný a tak téměř vždy tvoří lepidlo také finální povrch pouzdra. Hlavní výhody technologie Macromelt® Molding můžeme shrnout do následujících bodů: • Nízký tlak a teplota při vstřikování • Krátký pracovní cyklus • Adheze zalévací hmoty k podkladu • Jednosložkový produkt • Produkty bez klasifikace nebezpečný • Možnost probarvení hmoty • Snížení počtu dílů sestavy

Zalévací hmoty Pro vstřikování se používají termoplastická tavná lepidla na bázi polyamidu. Produkty řady Macromelt® OM vynikají nejen po technické stránce, nýbrž také svými ekologickými vlastnostmi, neboť jsou vyráběny z obnovitelných surovin. Během aplikace nedochází k chemickým reakcím a nejsou uvolňována žádná rozpouštědla. Rozsah teplot pro použití je od -40 do +140°C. Lepidla mají dobrou adhezi k materiálům jako PA, PBT, PVC a podobně. Základní řada produktů se vyrábí v barvách jantarová (čirá) a černá.

Aplikace pro Macromelt® Molding Zalévací hmoty společnosti Henkel mají takřka neomezené aplikační možnosti. Nicméně aplikace je možno rozdělit do tří hlavních skupin: konektory, průchodky a pouzdra. 8


Zalévání konektorů Tavná lepidla jsou používána k utěsnění konektoru a mohou vytvořit i složitý tvar. Odpadá vícedílné těleso konektoru. Jelikož není nutná klasické plastikářská forma, je možné tuto technologii použít i pro výrobu malých sérií součástí. Kabelové průchodky Jedna ze silných stránek popsaného procesu spočívá v tom, že průchodky je možno vytvořit přímo uprostřed vodiče. Odpadá provlékání kabelového svazku, které je časově náročné a hrozí při něm poškození průchodky. Pomocí zalévání můžeme vytvořit i složitý tvar a zároveň zlepšit estetický vzhled průchodek.

bového nebo pístového čerpadla roztavená hmota dopravována vyhřívanou hadicí do vstřikovací hlavy. Poté je materiál vstřiknut do formy. Většina forem se vyrábí z hliníku nebo výjimečně z oceli. Hliníková forma je levnější a vyhovuje technologii, jelikož lepidlo není abrazivní. Kterákoliv nástrojařská firma, která umí vyrábět formy pro zpracování plastů dokáže vyrobit i formu pro hmotu Macromelt®. Při hromadné výrobě dílů doporučujeme chladit formy pomocí vodního okruhu.

Další řešení od firmy Henkel Firma Henkel ve svém širokém portfoliu produktů a technologií nabízí také klasické zalévací hmoty na bázi polyuretanů a epoxidů případně UV silikonů. Pro dotěsňování klasických průchodek kabelů jsou k dispozici kvalitní butylkaučukové hmoty. Celé portfolio chemických výrobků je podpořeno technickým zázemím zkušených pracovníků, kteří jsou schopni poskytnout informace potřebné nejen pro zavedení aplikace, ale i pro její dlouhodobý a spolehlivý provoz. Zapouzdřování elektronických součástí Díky nízkému tlaku během aplikace hmoty se zabrání poškození elektronických součástí a prvků. Zalévací hmota chrání elektroniku před vnějšími vlivy (vlhkost, mechanické namáhání) a slouží současně jako ochranné pouzdro. Další možné aplikace leží mimo elektrotechniku. Možnost levné výroby malých sérií pružných nebo tvrdých plastových součástek může být výhodná pro řadu oblastí jako např. dárkové předměty, bižuterie, modelářství a další.

Technologické zařízení Zařízení se skládá ze vstřikovací jednotky a z formy. Nejjednodušší vstřikovací jednotku může tvořit vhodná ruční pistole na granulované tavné lepidlo. Lepidlo je roztaveno v nádrži předehřívače. U větších zařízení je za pomoci zu9


10


Ekonomicky výhodné použití CO2 jako nadouvadla při zpracování PUR Inertní plyny jako dusík a oxid uhličitý se stále častěji používají jako nadouvadla ve výrobě pěnových plastů. Dobře propracovaná koncepce zásobování a dávkování plynů ulehčuje výrobcům přechod k těmto ekologickým nadouvadlům a usnadňuje tak jejich celkovou manipulaci. Nejsou to jen procesní výhody nebo nižší náklady, které mluví ve prospěch těchto plynů, ale jsou to přesvědčivé argumenty týkající se i životního prostředí. Hlavní výhody. Použití oxidu uhličitého jako nadouvadla při zpracování PUR pěn přináší výrobcům následující výhody: – redukce nákladů na materiál PUR – lepší akustické vlastnosti pěny – omezená tvorba močoviny – zlepšuje promíchání PUR směsi – redukuje hmotnost vyráběných dílů – CO2 není hořlavý – je neškodný životnímu prostředí Rozpustnost CO2.

Skupenství CO2 je pevné, kapalné i plynné, v závislosti na teplotě a tlaku, ve kterém se nachází. Znamená to tedy, že rozpustnost CO2 v kapalném polyolu (složka A) nebo v kapalném isocyanátu (složka B) je závislá na teplotě a tlaku přidávaného CO2. Například při pokojové teplotě je rozpustnost CO2 v polyolu ca 160 obj. % na 1 bar, u isocyanátu je to ca 130 obj. %. Již malé kolísání dávkování může u čistě volumetricky pracujících dávkovacích zařízení zapříčinit výrazné změny výsledné hmoty. Z tohoto důvodu je třeba používat přesné dávkovací zařízení, pracující na bázi přesného měření a regulace dávkovaného CO2. V úvahu připadají dva způsoby, jakými lze CO2 přimíchávat buď do polyolu (je upřednostňován), nebo do isocyanátu. Každý má své výhody. Přimíchávat lze buď v dávkách (jako předsměs v separátním zásobníku) nebo on-line.

Výhody přimíchávání CO2 on-line:

– dávkování tekutého, plynného nebo tzv. nadkritického CO2 – dávkování a rozpouštění CO2 je možné v polyolu nebo isocyanátu bezprostředně před směšovací hlavou

– dávkování na bázi přesného měření a regulace CO2

– variabilní dávkování CO2 je možné měnit pro každý vstřik – funguje se všemi dávkovacími stroji a směšovacími hlavami

Použití CO2 jako nadouvadla.

Výše popsaná technologie zpracování PUR pěn plněných CO2 jako nadouvadlem má své uplatnění především v automobilovém průmyslu (protihlukové izolace interiéru vozidel, sedadla, hlavové opěrky aj.) nebo v nábytkářském průmyslu (polstrování sedaček) a v celé řadě dalších odvětví. Firma Linde Gas a.s. ve spolupráci s firmou Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH (resp. její zastoupení pro tato zařízení v ČR, firma Plastochem Brno spol. s r.o.) je schopna zákazníkům nabídnout kompletní řešení dodávky technologie, včetně systému zásobování a dávkování suroviny CO2.

Proces probíhá tak, že komponenta obíhá z denního zásobníku pomocí vysokotlakého čerpadla přes statický mixér, do kterého se přivádí CO2, dále pak přes směšovací hlavu do formy, případně zpět do denního zásobníku.

Ing. Josef Borek

Ekonomika procesu.

Ing. Petr Betáš

Kromě již zmíněných vylepšených vlastností materiálu hotového dílu je na celém procesu zajímavá celková úspora materiálů a tím i velmi nízká návratnost investice do oxidu uhličitého.Pro lepší představu dosažených úspor, vezměme např. výrobu, kde je roční spotřeba ca 500  t PUR materiálu, poměr míchání 100:50, přidáváním ca 0,5 % CO2 dosahují úspory vstupního PUR materiálu ca 10 %. V závislosti na nastavení cen vstupních materiálů od dodavatelů je návratnost investice ca 0,4 roku.

produktový manažer Linde Gas a.s.

zákaznické centrum: 800 121 121, www.linde-gas.cz technolog firmy Plastochem Brno spol. s r.o.

www.kraussmaffei.com www.plastochem.info

Výhody přimíchávání CO2 v dávkách: – dávkování plynného CO2

– dávkování a rozpouštění CO2 je možné v polyolu nebo isocyanátu

– dávkování na bázi přesného měření a regulace CO2

– takto dávkující zařízení je určeno ke všem typům mísících hlav a strojů – můžeme poskytovat naplněnou komponentu ze separátního zásobníku pro další dávkovací stroj nebo směšovací hlavu

Proces probíhá tak, že komponenta obíhá ze zásobníku pomocí oběhového čerpadla přes statický mixér, do kterého se přivádí CO2 a zpět do zásobníku. Po nasycení komponenty dojde k přepuštění materiálu do denního zásobníku, ze kterého je pak materiál přiváděn do směšovací hlavy stroje. Dodatečné rozšíření směšovacího stroje o jednotku přimíchávající CO2 je velmi snadné. 11


BASF Polyuretány Slovensko

Technical sales/ service: Bohuslav Bače – bohuslav.bace@basf.com Róbert Bíró – robert.biro@basf.com Emil Čief – emil.cief@basf.com Jan Fratrič – jan.fratric@basf.com Ladislav Györfy – ladislav.gyorfy@basf.com Peter Niemec – peter.niemec@basf.com Pavel Štefánek – pavel.stefanek@basf.com Internal sales: Olga Dubjelová – olga.dubjelova@basf.com Renáta Malá – renata.mala@basf.com

12


KOMPETENCE v Polyurethanech Polyurethany činí náš každodenní život jistější a komfortnější, navíc pomáhají šetřit energii do budoucna. Přispívají k tomu, že člověk může lépe izolovat stavby a konstruovat vozy s nižší hmotností. Výrobci bot - podešví, matrací, domácích spotřebičů a sportovního zboží využívají na celém světě rozmanitost a mnohostranné možnosti této speciality.

BASF Lemförde, jako celosvětově přední výrobce polyurethanů, vyvíjí, vyrábí a prodává více než 40 let na míru šité produkty, které umožňují nejenom inovativní výrobky, ale i zákaznická řešení.

www.pu.basf.de

13


www. jansvoboda.cz

Firma Balzi ve spolupráci s firmou SVOBODA uvádí na trh nový patentovaný systém vedení čelistí pro formy na plasty a lehké kovy. Integrované vedení čelistí pro formy na plasty, pryž a lehké kovy za použití patentovaných postupů Vám pomůže: 1. 2. 3. 4.

šetřit čas šetřit prostor šetřit peníze a navíc se nezadře

Díky zkušenostem se nám podařilo společně s firmou Ermanno Balzi vyvinout a patentovat nový systém vedení čelistí ve formách. Systém je určen pro formy na plasty a gumu, ale je vhodný i pro použití na lehké kovy. Systém Balzi je možné použít v provedení minimalizovaném (jednokolíkovém) nebo standardním (dvoukolíkovém). Díky odlišnému přístupu k problematice uchycení a vedení je možné použít zástavbu kompletně integrovanou do formy (dnešní standard) nebo vyvést vodící kolíky přes obrys formy a tím zmenšit potřebnou velikost rámu. Pro externí vedení se nabízí jako optimální volba použít válce V250CBM nebo válce V220CBL, které jsou přímo koncipovány na takovéto uchycení a jejich váha je optimalizovaná.

Systém je možno rozčlenit podle několika kritérií Z hlediska počtu vedení: • •

JEDNOKOLÍKOVÉ všude tam, kde jsou potřeba minimální rozměry a jistota vedení. Kompletní zástavba se vejde do šířky pouhých 20mm. DVOUKOLÍKOVÉ standardní provedení pro masivnější vedení. Standardně jsou upevňovací rozměry základy od 60x60 až do 150x200mm. POZOR – tyto rozměry neomezují velikost čelisti. Na požádání je možné vyrobit díly na míru.

otvor pro jeden kolík

otvory pro dva kolíky

Z hlediska ZÁSTAVBY do formy: • •

INTEGROVANÁ ZÁSTAVBA DO FORMY kdy je celý systém uvnitř formy, nebo jeho části ásti končí na hranici formy. PŘESAHUJÍCÍ OBRYS FORMY. Systém umožňuje vyvést (protáhnout) vodící elementy přes obrys a tím razantně zmenšit velikost formy! Délka externího (přesahujícího) vedení není omezena!

Z hlediska ZDROJE pohybu čelisti: • •

POHYB ZAJIŠŤUJE ŠIKMÝ KOLÍK. Systém je nachystaný na posun členu pomocí šikmého kolíku. Podélné otvory v základní desce umožňují použití i velmi dlouhého (skrz procházejícího) šikmého kolíku. Je možná i zástavba pod úhlem. POHYB ZAJIŠŤUJE HYDRAULICKÝ VÁLEC. U dvoukolíkového vedení může být součástí dodávky upevňovací podložka, která umožní přímé přichycení válce na vodící elementy. Druhou varinantou je uchycení válce přímo na posuvný člen a tím zkrátit potřebnou délku, nebo zvýšit odtrhávací sílu válce (při kontra zástavbě).

Z hlediska ZAJIŠTĚNÍ KONCOVÉ POLOHY čelisti: • • •

ZABUDOVANÝ ZÁMEK V UPEVŇOVACÍ DESCE. Tato varianta je vhodná do INTEGROVANÉ zástavby. Součástí destičky je nově vyvinutý systém uchycení čelisti. EXTERNÍ ZÁMEK který je zabudovaný do věnce, ukončující prodloužené vedení. Tato varianta se používá v případě zástavby přesahující obrys formy a při vedení čelisti pomocí šikmého kolíku. HYDRAULIKA - obě polohy zajišťuje hydraulický válec.

Systém je nabízen jako variantní, aby si konstruktér mohl seskládat z typizovaných dílů rozměrovou variantu, která nejlépe vyhovuje potřebám a požadavkům na funkčnost a zástavbu do konkrétní formy. Na našich stránkách najdete nejen průvodce výběrem válce, ale i optimalizovaného průvodce výběrem komponent integrovaného vedení včetně stažení 3D modelů. Díky optimalizovaným vstupům je možné zajistit libovolné rozměry na přání zákazníka. Jako velmi zajímavá se jeví varianta provedení vodících elementů s oxinitridační vrstvou, která snižuje tření v systému a zlepšuje ochranu formy pomocí zavírací síly na lise. Pro detaily navštivte www.jansvoboda.cz, nebo kontaktujte naše techniky: Vladimír Jelínek, e-mail: jelinek@jansvoboda.cz, tel.: 00420 731 651 007 • Jan Svoboda ml., e-mail: svoboda@jansvoboda.cz, tel.: 00420 724 286 611

14


Beyond Polymers Better Business Solutions

Konstrukční termoplasty • BergamidTM PA6, 66, 6/66 • BergadurTM PBT • BergaformTM POM kopolymer • EdgetekTM ATC POM homopolymer • EdgetekTM plněné a speciální PC, ABS, PC/ ABS • LubriOneTM odolné oděru, lubrikované kompaundy • Petal PET • Maxxam FR PP s retardéry hoření • OnForceTM materiály s LGF a LCF • Stat-techTM elektricky vodivé materiály

Termoplastické elastomery • OnflexTM-S / Bergaflex TPE-S • OnflexTM-V TPE-V • OnflexTM-U TPE-U • TPE vhodné pro multikomponentní vstřikování • TPE s retardéry hoření (konvenční FR, „halogen free“ FR) • GLS DynaflexTM, VersaflexTM, DynalloyTM, VesalloyTM

Barevné a aditivní koncentráty • OnColorTM HL barevné koncentráty s vysokým obsahem pigmentů určené pro fólie (PE, PP, PA,...), víčka a uzávěry (PE, PP,...), kancelářskou techniku (PE, PP, PS, ABS...), automobilový průmysl (PP, POM, ABS, PC...) apod. • Monopigmentové preparace (SPD) pro širokou škálu aplikací včetně vláken • ComPETeTM vysoce koncentrované PET koncentráty určené pro výrobu jak předlisků (mikro a miničočková forma částic), tak BOPET fólií • OnCapTM aditivní koncentráty - standardní i tailor-made materiály na nejrůznějších nosičích: UV stabilizátory, antistatika, antibloky, retardery hoření, tepelné stabilizátory, procesní činidla, aditiva pro laserové značení apod. • SmartbatchTM koncentráty kombinující barevný koncentrát a aditivní efekty v jednom materiálu • OnColorTM BIO, OnCapTM BIO, Smartbatch TM BIO – barevné a aditivní koncentráty určené pro biodegradabilní polymery

LSFOH • ECCOHTM snadná zpracovatelnost, při hoření nízká kouřivost a nízká toxicita dýmu, bez halogenidů • Dry silane: koncentráty umožňující síťování PE a LSFOH kompaundů

Obchodné zastúpenie pre Slovensko: Attila Agg PolyOne Magyarorszag Kft. Mandulafa sor 3 H-9027 Györ Hungary mobil: +36 309 886 281 tel. : +36 96 515 623 e-mail: attila.agg@polyone.com

PolyOne ČR, s.r.o. Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 Česká republika tel.: +420 224 142 213/214 fax: +420 224 142 215

www.polyone.com

15


Plastikářský klastr se představuje! V únoru 2006 byl 19 plastikářskými firmami (14 z nich malých a středních) založen první klastr ve Zlínském kraji. Zakladatelské firmy se rozhodly nazvat vzniklé zájmové sdružení právnických osob zcela jednoznačně – Plastikářský klastr (Plastr). Smluvními partnery klastru jsou již od vzniku Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Technologické inovační centrum.

Obr. 2: Tržby v segmentu pryž a plasty v jednotlivých krajích ČR v roce 2008

Obr. 1: Výkonnost segmentů průmyslové výroby ve Zlínském kraji v r. 2008 (mld. Kč)

Skutečnost, že právě plastikáři vytvořili na Zlínsku první klastr, má logiku. Ze statistik totiž vyplývá, že gumaři a plastikáři, (kteří jsou stále a zbytečně statisticky sdružování do jednoho průmyslového odvětví NACE), vytváří společně téměř polovinu tržeb z průmyslové výroby kraje (Obr. 1). Více než třetinou se pak podílí na tržbách tohoto odvětví v celé České republice (Obr. 2). Jak je zřejmé, je pozice této agregace ve Zlínském kraji zcela výjimečná. A málokdo si dnes ještě uvědomuje, že základ tomuto postavení dával výjimečný český vědec akademik Otto Wichterle. Jeho autobiografie o začátcích ve Zlíně - „Vzpomínky“ - by se měla stát povinnou četbou všech studentů na technologických fakultách. Firmy sdružené v klastru (dnes jich je již 24) zaměstnávají okolo 3 500 zaměstnanců a prodají zboží za téměř 6,5 miliardy Kč. Téměř polovina výroby je exportována. Výrobkový sortiment firem v klastru je značně široký, protože vychází z velmi rozsáhlého portfolia plastikářských technologií i zpracovávaných materiálů a je nemožné jej popsat v rozsahu tohoto sdělení. Úplné informace lze však získat na firemních www kontaktech v závěru článku.

16

Proč klastr?

Společné aktivity klastru

Sdružení konkurujících si firem (horizontální klastr) je na první pohled téměř paradoxem. Ovšem v okamžiku, kdy jsou firmy schopny formulovat společnou strategii, je paradox setřen a stává se z něj konkurenční výhoda. A jakou společnou strategii členské firmy formulovaly?

Ze stěžejních aktivit klastru lze jmenovat především oblasti Vzdělávání a lidské zdroje, Výzkum a vývoj, Společný nákup a Propagace. Důležitou roli hraje interakce s významnými institucemi v kraji – Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a jejími fakultami (s Fakultou technologickou při přípravě specializovaného bakalářského oboru a na téma aplikovaného výzkumu, s Fakultou managementu a ekonomiky v oblasti firemního benchmarkingu a měření výkonnosti klastrů), Zlínským krajem (lobování oboru, spolupráce při tvorbě Regionální inovační strategie), Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje (regionální strategie), Technologickým inovačním centrem (soutěže Inovační firma roku, Nejlepší podnikatelský studentský záměr). Ve spolupráci s členskými středními školami se aktivně podílíme na modifikaci studijních plánů odborných předmětů a propagujeme obor zpracování plastů cílovým skupinám (děti – rodiče – výchovní poradci).

Vize klastru, která je vyjádřená sloganem „Zlínský kraj se stane centrem inovativního zpracování plastů v Čechách“ (s dodatkem – „zase“), se snad může zdát příliš ambiciózní, ale vzhledem k pozici a historii, kterou na zlínsku plastikáři mají, jiná snad ani nemůže být. Pro naplnění uvedené vize byla definována i mise klastru: – vytvořit reprezentativní fórum zpracovatelů plastů ve Zlínském kraji – nastavit efektivní sítě zpracovatelů plastů pro využívání vybraných služeb a produktů jako nezbytného předpokladu pro zvyšování výkonnosti i konkurenceschopnosti – zajistit zázemí pro přípravu společných rozvojových projektů

V rámci mezinárodního síťování je klastr zapojený do dvou projektů 7. rámcového programu EU (CLUSTERPLAST, CERADA) a projektu Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 (AUTOPLAST). Činnost klastru je podporována prostřednictvím dotačních projektů Ministerstva průmyslu a obchodu, implementovaných agenturou Czechinvest, v rámci Operačních programů Průmysl a podnikání (2007) a Podnikání a inovace (2009).


Členové klastru V současné době členská základna čítá 26 členů – 22 výrobních podniků, 2 odborné poradenské společnosti a 2 střední školy. BLATINIE, a.s.

www.blatinie.cz

COMPUPLAST s.r.o.

www.compuplast.cz

D PLAST – EFTEC a.s.

www.dplast-eftec.cz

D PLAST a.s.

www.dplast.cz

Dura-Line CT, s.r.o.

www.duraline.cz

EKOTREND Ludky s.r.o.

www.ekotrend.com

ERCE CZ, s.r.o.

www.erce-plasturgie.com

FATRA - R.O.P. INTERNATIONAL, s.r.o.

www.fatra-rop.cz

FORM s.r.o.

www.form-composite.com

Frema, s.r.o.

www.frema.cz

greiner packaging slušovice s.r.o.

www.greiner-gpi.com

INVOS, spol. s r.o.

www.invos.cz

IRISA, výrobní družstvo

www.irisa.cz

JELÍNEK – TRADING spol. s r.o.

www.jelinek-trading.cz

KASKO spol. s r. o.

www.kasko.cz

MEGAT – výroba z plastů Zlín spol. s r.o.

www.megat-zlin.cz

PLASTIKA a.s.

www.plastika.cz

PV Plast spol. s r.o.

www.pvplast.cz

RETRIM – CZ, spol. s r.o.

www.retrim.cz

SMARTPLAST s.r.o.

www.smartplast.cz

SPŠ polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

www.spspzlin.cz

SPŠ Otrokovice

www.spsotr.eu

SPUR a.s.

www.spur.cz

VETA ZLÍN, spol. s r.o.

www.veta.cz

ZÁLESÍ a.s.

www.zalesi.cz

Zlín Precision s.r.o.

www.zlin-precision.cz

KONTAKTY: Plastikářský klastr, z.s.p.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Ing. Jaroslav Toufar ředitel klastru

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Tel.: +420 774 505 345 E-mail: toufar@plastr.cz Web: www.plastr.cz

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

PolyOne Corporation, popredný globálny výrobca špecializovaných polymérov vo februári predstavil svoju novú produktovú radu farebných koncentrátov USP Class VI. pre medicínske zariadenia názvom OnColor™ HC Gamma Stable Color Concentrates at MD&M West in Booth #1601. Tento čerstvý prírastok do širokého sortimentu produktov medicínských zariadení má úlohu virtuálne zabrániť odklon farebného odtieňa a chrániť vlastnosti polymérov po tom ako sú zariadenia šterilizované.

Príklady medicínských zariadení pre ktoré môže byť táto technológia využitá: • Chyrurgické nástroje • Komponenty inječných striekačiek • Monitory krvej glukózy • Zásoby do nemocníc, laboratórne pomôcky • Inhalačné prístroje • Farmaceutické uzávery • Diagnostické prístroje • Prenosné zariadenia liekov a tekutín • Ventily

Beyond Polymers Better Business Solutions

Nové formulácie OnColor HC Gamma Stable Color Concentrate sú tiež vyvinuté pomôcť výrobcom medicínských zariadení dodržiať regulácie globálneho štandardu (FDA, ISO-10993, USP Class VI). Spľňajú špecifické výkonové požiadavky a umožňujú dlhodobú stabilitu farebných odtieňov plastových komponentov po šterilizácií s tradičnými procedúrami – ethylene oxide (EtO), gama ožiarenie, autoklavová parná šterilizácia či metódy E-beam – pomáhajúc zákazníkom udržovať imidž na vysokej úrovní ich produktov a značiek. OnColor HC Gamma Stable Color Concentrates sú výslovne vyvinuté pre kompatibilnosť s najširším spektrom polymérov pre medicínske zariadenia, od neplneného a neplneného PP, PE a PC po ABS, TPE, TPO a EVA.

17


Řešení pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu Řešení pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu Řešení pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu

Manipulace s díly Manipulace s díly a zpracování

Vkládání forem Vkládání

a zpracování

forem

Napojení forem

Upínání forem

Napojení forem

Upínání forem

www.quick-mold-change.com

www.quick-mold-change.com

Vkládání forem

Upínání forem

Napojení energií

Manipulace a zpracování

Stacionární stoly pro jednu neboforem několik forem Stacionární stoly pro jednu nebo několik Stacionární stoly pro jednu nebo několik forem

Stacionární stoly pro jednu nebo několik forem

Stůl pro nakládánípro / vykládání pro mezi Umístění Stůl na každé straně lisu: tento Stůl pro nakládání / vykládání Umístění 2 lisy mezi 2 lisy Stůl na každé straně lisu: tento Stůlpředem pro nakládání /lis vykládání pro Umístění mezi 2 lisy Stůltyp naskaždé stranědopravy lisu: tento funkcí křížené umožňuje určený typ s funkcí křížené dopravy umožňuje Vícenásobný nakládací stůl umožňuje předem určený lis Stůl pro nakládání / vykládání pro Umístění mezistůl 2 lisy Stůl na každé straněumožňuje lisu: Vícenásobný nakládací umožňuje typ sautomatickou funkcí kříženévýměnu dopravy předem určený lis formy: Vícenásobný nakládací stůl umožňuje automatickou výměnu formy: předem určený lisflexibilní flexibilitu, rychlost a zvýšení ziskovosti. Můžete organizovat flexibilní výrobní flexibilitu, rychlost a zvýšení ziskovosti. Můžete organizovat výrobní Vícenásobný nakládací stůl umožňuje

Můžete organizovat flexibilní výrobní

buňku s lisem s jedno nebo Můžete flexibilní buňku sorganizovat lisem a s jedno neboa výrobní buňku s lisem a s jedno nebo pracovním buňku s lisemvícenásobným a s jedno nebo vícená- stolem. vícenásobným pracovním stolem. vícenásobným pracovním stolem. sobným pracovním stolem. Na vícenásobném pracovním stole Na vícenásobném pracovním stole

Na vícenásobném pracovním stole může být napojena na Na vícenásobném stole čekačekající forma čekající můžepracovním býtforma napojena na čekající forma může být napojena na jící forma může být napojena na předepředehřívací stanici pro další úsporu předehřívací stanici pro další úsporu předehřívací pročasu. další úsporu hřívací pro dalšístanici úsporu času. stanici času. času.

18

tento typvýměnu s funkcíformy: křížené dopravy automatickou flexibilitu, rychlost a zvýšení ziskovosti. -umožňuje naforma jednézstraně, forma z předešlé - na jedné straně, předešlé flexibilitu, rychlost a zvýšení ziskovosti. automatickou výměnu formy:

- na jedné straně, forma z předešlé výroby je vykládána výroby je vykládána – na jedné straně, forma z předešlé výroby je vykládána - navýroby druhéforma straně, nová forma je zároveň je vykládána - na druhé straně, nová je zároveň - na druhé straně, nová forma je zároveň vkládána. vkládána. – na druhé straně, nová forma vkládána. je zároveň vkládána.


Pohyblivé vozíky Mimořádně pružné řešení pro zvýšení flexibility ve Vaší výrobě. Pohyblivé vozíky volně přepravují 1 nebo 2 formy mezi několika lisy a skladem. Možnost nastavitelné výšky umožňuje vynikající přizpůsobivost pro různé stroje a pro různé skladovací prostory. Uzamčení forem na vozíku zajišťuje bezpečnost a bezpečný transport. Tyto elektrické vozíky jsou čisté a ekonomické. Směr může být kontrolován buď manuálně či přes kontrolní panel, poslední možností je kontrola pohybu pomocí senzorů zabraňujícím kolizi.

Mechanické manuální upínání

Snadné a rychlé, manuální bajonetový systém Vaši formu jednoduchým pohybem odnímatel Pro řešení rychlé výměny forem (QMC - Quick Mould Change) může Stäubli ze své řady nabídnout jednoduché systémy až po nejnovější technologie:

Najděte správné řešení napojení ve Stäubli řadě produktů pro Vaše požadavky.

• Mechanické ruční upínání,

– rozsáhlou řadu pro napojení regulačních a hydraulických obvodů

• Automatické upínání: – hydraulické – magnetické

Stäubli řešení průmyslové automaJe vhodné, Vaše bez speciálního rozhraní,pro 2 typy: tizace splňuje očekávání pro malé a střední lisy (až do 300 t), pro - QMC 105: pro zvýšenívšechny Vaší teploty produktivity. až do 200 °C (*) a pro

80 t a pro form

Nabízíme:

– mnoho rozměrů a možností u každé řady

Jakýkoliv systém si vyberete, budete těžit ze Stäubli bezpečnosti a spolehlivosti.

Stäubli specialisté mají zkušenosti v plastikářských procesech a vždy jsou schopni Vás vést a poradit.

Upínání forem

všechny typy forem těcha zařízení s - QMC 106: pro – měniče nástrojů pro včetně roboty komplikovaným tvarem. 300 t a pro fo pro manipulaci Instalace nevyžaduje předchozí

– 4 nebo 6-osí ani promysloví roboti zaškolení hydraulické napojení. Pro dokonalou integraci do Vašich rozhraní:podporu aktivní bezpečnost pobočekIMAG využíváte naší - rychlé sítě. a jednoduché ověření s mezinárodní

Hydraulické automatické

Mechanické manuální upínání

Spolehlivost, p schopnost rea

nemožností opomenout některý bezpečnostní prvek

- použití nejmode technologie

- zobrazení upínací síly: během magnetizace, tato je vypočtena a porovnána se silami lisu upínání

- vynikající pevno konstrukci

- stavebnicová ko - uložení každé formy: jakákoliv přizpůsobivost odchylka upínací síly je rozpoznána Hydraulický systém je určena především pro au ihned jste informováni

výměnu forem.

Mechanické manuální upínání

- stálá kontrola Vaší formy Hydraulické (detekce teplota, …). řadu Systém jepohybu,, vhodný pro rozsáhlou 2 typy: vstřikovacích lisů (od 100 až poupínání 5 400 t). - QMC 100: jed automatické

Snadné a rychlé, bajoJe vhodné, bez speciálního manuální rozhraní, 2 typy: pro malé a střední lisy (až do 300 t), pro upnout - QMC 105: pro vstřikovací lisy až do netový systém umožňuje všechny teploty až do 200 °C (*) a pro 80 t a pro formy až do 900 kg. Vaši formu jednoduchým pohyvšechny typy forem včetně těch s - QMC 106: pro vstřikovací lisy až do bem odnímatelné páky. komplikovaným tvarem. 300 t a pro formy až do 2 000 kg. Instalace nevyžaduje předchozí zaškolení ani hydraulické napojení.

standardním provedení a provedení pro Hydraulický systém je určen vyšší teplotu je možnéautomatickou na přání (*). Hydraulický ob především Použitím tohotopro systému monitorujete spotřebu Vaší ener jiným oddělením výměnu forem. je nutná pouze při magnetizaci / demagnetizaci) v soulad

Snadné a rychlé, manuální bajonetový systém umožňuje upnout Vaši formu jednoduchým pohybem odnímatelné páky.

Maximální pracovní teplota je 80 °C ve

Kompaktní a robustní konstrukce, je rozvoje.

- QMC 101: dvo

Stäubli: prosím

nutná standardizace příchytných desek Systém je vhodný pro rozsáhlou forem,vstřikovacích umožňuje použití bezpečnostního řadu lisů (od 100 až rozhraní se vstřikovacím lisem. po 5 400 t). Maximální pracovní Bezdotykové senzory monitorují polohy teplota je 80 °C ve standardním upnuto / neupnuto během operace. (*) Maximální pr provedení a provedení pro vyšší mezi teplotu je možné na přání.

Automatická spojka pro vyhazovače vstřikovacích lisů

Interaktivní, jednoduché a rychlé: upnutí jednoduchým stlačením Magnetické tlačítka automatické upínání Hydraulické automatické upínání

Tato řada, ať již Automatické a jednoduché napojení Automatická hydraulická verz mezi řadou vyhazovačů, která je spojka všech typy lisů. specifická na každé formě, a válpro vyhazovače cem nebo deskou vyhazovače na vstřikovacím lise. vstřikovacích lisů Bezdotykový senzor monitoruje pozici

Magnetické automatické upínání

QMC 122 je především určen pro častou S tímto systémem o takovém výkonu a výměnu forem, pro všechny velikosti účinnosti, optimalizujete každou operaci Hydraulický systém je lisů určen především pro automatickou (od 100 t do 5 400 t) a pro všechny typy s cílem zvýšit produktivitu v celém výměnu forem. forem včetně nestandardních velikostí, procesu: pro maximální pracovní teplotu až do - při instalaci: není nutná úprava forem rozsáhlou řadu a rychlé: 2 typy: Interaktivní, 100 Systém °C (*). je vhodný projednoduché - přit).výrobě: systémové rozhraní vstřikovacích lisů (od 100 až po 5 400 - QMC 100: jednočinný válec upnutí jednoduchým stlačením IMAG vede operátora, po několika Maximální pracovní teplota je 80 °C ve QMC 101:odvojčinný válec vteřinách- je požádán magnetizaci tlačítka. provedení a provedení pro standardním a demagnetizaci pouhým stlačením vyšší na přání (*).určen Hydraulický obvod může být dodán tlačítkapro QMCteplotu 122 jejemožné především

upnutí / odepnutí.

jiným oddělením - snadná údržba na místě. hydrauliky v rámci častou výměnu forem, pro Kompaktní a robustní konstrukce, je všechny Stäubli: prosím, kontaktujte nás. velikosti lisů (od 100  t do 5 400  t) nutná standardizace příchytných desek forem, použití bezpečnostního a proumožňuje všechny typy forem včetně rozhraní se vstřikovacím lisem. nestandardních velikostí, pro maxiBezdotykové senzory monitorují polohy mální/ pracovní teplotu až do 100 °C. upnuto neupnuto během operace. (*) Maximální pracovní teplota na styčné ploše mezi formou a upínacím systémem.

9

www.staubli-imag.com

Tato řada, ať již pneumatická či hydraulická verze, je vhodná pro všech typy lisů. Automatické a jednoduché napojení mezi řadou vyhazovačů, která je specifická na každé formě, a válcem nebo deskou vyhazovače na vstřikovacím lise. Bezdotykový senzor monitoruje pozici upnutí / odepnutí.

(*) Maximální pracovní teplota na styčné ploše mezi formou a upínacím systémem.

19


Pro všechna Vaše napojení a pro všechny aplikace se můžete spolehnout na Stäubli know-how.

čištění pro tahače jader, vypouštění nebo

u

entrální ých e

ky bude bvodů.

Centralizované napojení určené pro sekvenční vstřikování Specifické multispojky umožňují centralizovanou dodávku hydraulickým válcům, které kontrolují otvírání a zavírání jehel vstřikovacích trysek a horkých vtoků.

Efektivní náklady: plný průtok

Možnost uzavírání a mnoho variant

Jednoduché a nákladově efektivní řešení pro všechny Vaše okruhy přenášející studenou nebo chladící vodu a teplou vodu až do 90 °C.

V závislosti na Vaší aplikaci a na použité regulující kapalině (studená voda, glykol, horká voda, chladící kapaliny, od -20 do 200 °C), můžete si vybrat z:

Výběr z více než 300 plnoprůtokových rychlospojek je Vám k dispozici.

– uzavírací typ: jednostranné či oboustranné – rozměry: od 6 do 37 mm – těsnění: 4 různé druhy

Okamžitý čas reakce hydraulických kontrolních obvodů usnadňuje a optimalizuje otvírání a uzavírání trysek během výroby.

Stäubli technologie rychlospojek s plochými čely proti znečištění pro tahače jader, vypouštění nebo kontrolu válců (sekvenční vstřikováni). Efektivita v jednom pohybu

Manipulace a proces

Centralizované napojení určené pro sekvenční vstřikování

Použijte náš manuální systém multinapojení pro současné a centrální napojení a rozpojení vysokotlakých hydraulických systémů a zvyšte spolehlivost vašeho vybavení.

Specifi cké multispojky umožňují centralizovanou dodávku hydraulickým válcům, které kontrolují otvírání a zavírání jehel vstřikovacích trysek a horkých vtoků.

Vynikající průtok skrz naše spojky bude optimalizovat efektivitu Vašich obvodů.

Okamžitý čas reakce hydraulických kontrolních obvodů usnadňuje a optimalizuje otvírání a uzavírání trysek během výroby.

e R&D oddělení konstruuje bezpočet

kém

Plně automatická napojení Vašich obvodů Ze standardních produktů (spojky, navádění, uzamykání) naše R&D oddělení konstruuje bezpočet řešeních.

Roboti v plastikářském průmyslu

S plně automatickými systémy můžete současně napojit a odpojit pneumatické, hydraulické, elektrické a regulující obvody, můžete šetřit čas a zlepšit bezpečnost.

Mohou být integrovány do Vašich procesů nebo vybaveny nezávislými válci. Stäubli dodává úplnou řadu 4-osých SCARA a 6-osých robotů, kteří pokrývají veškeré požadavky automatizace v plastikářském průmyslu.

Od typu TX40, který je tak malý, že může být zabudován do většiny vstřikovacích lisů, až po typ TX200, který nabízí rozsáhlou pracovní oblast, dokonce i ve Stäubli dodává úplnou řadu 4-osých SCARA a 6-osých velmi náročném prostředí robotů, – najdete vždy kteří pokrývají veškeré požadavky automatizace v plastikářském robotové řešení, které odpovídá Vaší aplikaci. dodává úplnou řadu průmyslu. Stäubli - nosnost odSCARA 0,5 až do 250 kg 4-osých a 6-osých - pracovní rádius od 220 do 3 200 mm.

Vaše výhody v produktivitě…

Plastikářská řada zajišťuje vysokou produktivitu: rychlost, přesnost, čistotu a obratnost … pro zpracovací procesy • Vysokorychlostní vyjmutí (pod 1 sekundu) Vaše • Založení dílu výhody v produktivitě… • Přemísťování polotovarů mezi kavitou Plastikářská řada zajišťuje vysokou produktivitu: a vstřikovacími lisy robotů, kteří pokrývají vešrychlost, čistotu a obratnost … pro zpracovací nálepek apřesnost, ozdob do forem Vaše výhody v produktivitě… keré požadavky automatizace•• Vkládání Lakování • Vysokorychlostní vyjmutí (pod 1 sekundu) Plastikářská řada zajišťuje vysokou v plastikářském průmyslu. • Montáž komponentů vně stroje během produktivitu: rychlost, přesnost, čistotu • Založení dílu operace či při cyklu lisu a obratnostTX40, … pro zpracovací Od typu který jeprocesy tak malý, • lepící / těsnící aplikace • Vysokorychlostní vyjmutí • Přemísťování polotovarů mezi kavitou a vstřikovacími že může být zabudován do vět- • Kontrolní operace dílů v průběhu cyklu (pod 1 sekundu) šiny vstřikovacích lisů, až po typ lisu • Vkládání nálepek a ozdob do forem • Založení dílu • Balení produktů po výrobě. TX200, který nabízímezi rozsáhlou • Přemísťování polotovarů kavitou

Roboti v plastikářském průmyslu

Od typu TX40, který je tak malý, že může být zabudován do většiny vstřikovacích lisů, až po typ TX200, který nabízí rozsáhlou pracovní oblast, dokonce i ve velmi náročném prostředí – najdete vždy robotové řešení, které odpovídá Vaší aplikaci. - nosnost od 0,5 až do 250 kg - pracovní rádius od 220 do 3 200 mm.

15

procesy

lisy

• Lakování pracovní oblast, a vstřikovacími lisy dokonce i ve vel• Vkládání nálepek prostředí a ozdob do forem • Montáž komponentů vně stroje během operace či při cyklu lisu mi náročném – najdeNorma 100/ISO 5-třídy, Stäubli roboti • Lakování te vždy robotové řešení, které mohou • / těsnící aplikace býtLepící rovněž použiti v čistém nebo • Montáž komponentů vně stroje během odpovídá Vaší aplikaci. bílém prostředí pro velmi citlivé operace či při cyklu lisu • Kontrolní operace dílů v průběhu cyklu lisu • lepící / těsnícíod 0,5 aplikaceaž do 250 kg aplikace v oblastech jako jsou lékařství, – nosnost zemědělství, farmacie a oblast hygien • Balení produktů po výrobě. • Kontrolní operace dílů v průběhu cyklu osob (až do třídy 1/ISO 2-třídy). – lisu pracovní rádius • Balení produktů po výrobě. od 220 do 3 200  mm Norma 100/ISO 5-třídy, Stäubli roboti mohou být rovněž použiti v čistém nebo bílém prostředí pro velmi citlivé aplikace v oblasNorma 100/ISO 5-třídy, Stäubli roboti tech jako jsou lékařství, zemědělství, farmacie a oblast hygien mohou být rovněž použiti v čistém nebo osob (až do třídy 1/ISO 2-třídy). bílém prostředí pro velmi citlivé aplikace v oblastech jako jsou lékařství, zemědělství, farmacie a oblast hygien osob (až do třídy 1/ISO 2-třídy).

18

20

STÄUBLI SYSTEMS, S.R.O., Hradecká 536, 530 09 Pardubice, Tel.: +420 466 616 125, Fax: +420 466 616 127 www.staubli.cz, connectors.cz@staubli.com


Zlepšete Vaši produktivitu v každém kroku Vašeho procesu www.quick-mold-change.com

Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu Vkládání forem

Upínání forem

Stoly pro výměnu forem a vozíky umožňují bezpečný a rychlý převoz forem a jejích výměnu v lisu.

Upněte a uvolněte formu během několika vteřin.Kompletní řada řešení upínání nabízí:

- statické stoly - vozíky pohybující se po kolejích - pohyblivé vozíky

- manuální bajonetový systém - hydraulický upínací systém - magnetický upínací systém

Napojení energií

Manipulace & proces

Najděte si správné řešení pro napojení obvodů na formě:

Zautomatizujte manipulaci s výrobky a dodatečné procesy se Stäubli robotovými systémy:

-

- výměnné systémy uchopovačů - 4 a 6-osí roboti

chlazení ohřev hydraulika tahače jader sekvenční vstřikování

Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: connectors.cz@staubli.com

21 adA4_Plastics_CZ.indd 1

02/11/2009 17:06:56
Radiační síťování – recept na zlepšení tribologických vlastností vstřikovaných polymerních dílů Oblasti, v nichž plasty nahrazují jiné materiály, například kovy, jsou téměř všechny druhy pohonů. Plast je materiál vhodný pro výrobu ozubených kol, ložiskových pouzder nebo jiných kluzných prvků. Lehké a levně vyrobitelné díly nacházíme v kancelářských strojích, v automobilech, v technice pro domácnosti, a jiné. Odolnost vůči chemikáliím a schopnost obejít se bez mazání předurčuje tyto díly z plastů pro použití zejména ve zdravotnické a potravinářské technice. Co lze od materiálu očekávat? Požadavky na plastové díly s jejich rozšířením stoupají. Jednou z největších výzev je maximální přípustná provozní teplota. Plastové převody mají spolehlivě a bez údržby běžet i za extrémních teplot. V kancelářských strojích, jako jsou například laserové tiskárny, musí zvládat lokální teplotní špičky 150 °C a vyšší. Například ozubená kola z polyamidu nebo polyacetalu zde už však dosahují svých hranic. Materiál začíná měknout a není již schopen přenášet stejné síly jako při pokojové teplotě. Při výběru vhodného materiálu je důležité, co od něj očekávame. Vybraný materiál musí například splňovat požadavky ohledně koeficientu tření, pevnosti v tlaku, teploty použití, případného rázového namáhání a potřebné tvarové stálosti atd.. Kvůli obzvláště nízkým koeficientům tření vůči jiným látkám (například oceli) je polytetrafluoretylén (PTFE) s oblibou používán jako materiál na ložiska. Jsou-li požadavky na díly pohonů náročné, výrobci často volí „High performance“ polymery jako například polyetherethererketon (PEEK), polyfenylensulfid (PPS) nebo vhodné reaktoplasty. Tyto materiály jsou ovšem nejen o mnoho dražší než technické termoplasty, ale také kladou zvýšené požadavky na jejich zpracování. Relativní pohyby strojních prvků z plastů neustále vedou ke tření a opotřebení, což se projevuje na jejich životnosti. Dochází

k poškození při zaběhávání, erozi a abrazi materiálu a ke spékání. To zvyšuje opotřebení a snižuje životnost výrobku v důsledku vysokých teplot nebo zatížení. Nižší výrobní náklady bývají často vykoupeny vyššími náklady na opravu. Jiná cesta K vysoce jakostním - High performance - polymerům již dlouho existuje ekonomicky zajímavá alternativa – radiační síťování. Touto metodou jsou modifikovány masové a technické termoplasty, jimž lze dát vlastnosti, jaké jinak nalézáme jen u „High performance“ polymerů, a to velmi jednoduše a levně. Energie ze záření je materiálem absorbována, vznikají radikály, které spolu reagují a při následné chemické reakci dochází ke vzniku nekonečné trojrozměrné struktury, prostorové sítě, gelu. Radiační síťování probíha při pokojové teplotě a bez dodatečného namáhání ozařovaných výrobků. Vniklá trvalá síť dává materiálu tížené zlepšené vlastnosti. Radiační zesítění umožňuje nejen vyšší provozní teploty, ale i nižší creep, zvýšenou tvarovou stálost za tepla, zlepšené tribologické vlastnosti a lepší tvarovou paměť, jakož i vyšší odolnost proti trhlinám způsobených pnutím. Ozářením se snižuje i koeficient tepelné roztažnosti.

Síťovací reakce způsobené beta zářením postihují u semikrystalických termoplastů v makromolekulární rovině hlavně oblasti amorfní popřípadě oblasti méně krystalické, přitom se snižuje pohyblivost molekul závislá na teplotě a rostoucí stupeň zesíťění vede ke zvýšení teploty skelného přechodu. Tyto reakce vedou k podstatnému zlepšení použitelnosti výrobků z polyamidů, zejména jejich pevnosti, tvarové stálosti za tepla a jejich dlouhodobé teplotní odolnosti. U mikrodílů a ozubených kol bývá v důsledku geometrie poměr povrchu dílu k jeho objemu nepříznivý pro tvorbu morfologie a krystalinity. Proto právě tribologicky silně namáhané okrajové oblasti vykazují amorfní struktury. Zvláště u těchto typů součástí se výrazně projevují výhody radiačního zesítění tím, že se značně sníží otěr a opotřebení. Ing. Michal Daněk - BGS

K cílenému zesíťování plastů se dnes používá hlavně elektronové beta-záření (urychlenými elektrony). Příležitostně se pro objemnější výrobky používá i gamazáření kvůli jeho vyšší hloubce průniku.

Jak radiační síťování zlepšuje tribologické vlastnosti termoplastů Zdroj: LKT Erlangen, Dr. Zaneta Brocka Tribologický požadavek / zatížení

Efekty elektronového ozáření

vysoká odolnost vůči opotřebení

zvýšení stupně zesítění zlepšení odolností vůči opotřebení malé poškození kluzného protějšku

vyšší tepelná zatížitelnost (vývoj tepla třením)

zvýšení teploty skelného přechodu zvýšení tvarové stálosti za tepla zvýšení teplotní meze použitelnosti

vysoká přesnost lícování (ložiska), malá vůle (převody)

snížení koeficientu tepelné roztažnosti menší sklon ke creepovému chování (studený tok)

mazání

zlepšení odolnosti vůči chemikáliím a tvorbě trhlin způsobených pnutím

vysoká mechanická zatížitelnost (přenosový momenty / ozubená kola)

zlepšená pevnost menší sklon ke creepovému chování (studený tok)

24

Tento převod z plastových ozubených kol lze vyrobit levně. Radiační ozáření zajistí, že bude po celou dobu životnosti fungovat bez údržby.


2 2

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ PLASTŮ

Přidaná Přidaná hodnota hodnota Pro Pro Plasty Plasty Zušlechťování Zušlechťování plastových plastových produktů produktů radiačním radiačním síťováním síťováním

Automobilový Automobilovýprůmysl průmysl nnzlepšení zlepšenípevnostních pevnostníchaakrípových krípovýchvlastností vlastností(krípového (krípovéhochování) chování) nnvyšší vyššítvarová tvarovástálost stálostza zatepla, tepla,nižší nižšíteplotní teplotníroztažnost, roztažnost,vyšší vyššíkrátkodobá krátkodobáteplotní teplotníodolnost odolnost nnlepší lepšídlouhodobé dlouhodobéchování chovánímateriálu materiálu nnvyšší vyššíodolnost odolnostproti protiopotřebení opotřebení nnvyšší vyššírozměrová rozměrovástálost stálost nnredukce redukcebobtnání bobtnáníaazlepšení zlepšeníodolnosti odolnostiproti protivzniku vznikutrhlin trhlinpod podnapětím, napětím,lepší lepšíodolnost odolnost proti protibiopalivům, biopalivům,vyšší vyššídeformace deformacevvtlaku tlakuměkkých měkkýchkomponentů komponentůpři přisoučasném současnémzvýšení zvýšení provozní provozníteploty teplotytvrdých tvrdýchčástí částí nnčástečné částečnévytvrzení vytvrzeníoblastí oblastína najednom jednomdíle díle––(tvrdoměkké (tvrdoměkkézóny) zóny) nnzlepšení zlepšeníotěruvzdornosti otěruvzdornostiaalepší lepšívlastnosti vlastnostipři přikluzu kluzu nnvyšší vyššímožné možnémechanické mechanickézatížení zatíženídílů dílů(lepší (lepšípřenos přenosmomentu momentuuuozubených ozubenýchkol) kol)

ZdrAvotnické ZdrAvotnicképrodukty produkty

nnusmrcení usmrcenívšech všechna naproduktu produktuse sevyskytujících vyskytujícíchmikroorganismů mikroorganismůza zanízkých nízkých(pokojových) (pokojových)

teplot teplot

nnmožnost možnoststerilizace sterilizaceproduktů produktůhorkou horkoupárou párou nnhydrogely hydrogelyjako jakokrytí krytíporanění poranění(mastný (mastnýtyl,..) tyl,..)

ElEktrotEchnický ElEktrotEchnickýprůmysl průmysl

nnvyšší vyššíkrátkodobá krátkodobáteplotní teplotníodolnost odolnost(bezolovnaté (bezolovnatéletování), letování),vysoká vysokáodolnost odolnostproti protiokujím okujím nnvýrazné výraznézlešení zlešenívlastností vlastnostípři připrocesů procesůstárnutí stárnutí nnzmenšení zmenšenívznětlivosti vznětlivostipři přizkoušce zkoušcežhavým žhavýmdrátem drátem((např. např.HWI, HWI,žhavý žhavýdrát,..) drát,..) nnlepší lepšíodolnost odolnostproti protihoření hoření nnpaměťový paměťový„„Memory Memoryeffect effect““(srmšťovací (srmšťovacíprodukty) produkty) nnzlepšení zlepšeníodolnosti odolnostiproti protivzniku vznikutrhlin trhlinpod podnapětím napětím

vytápění, vytápění,sAnitární sAnitárnítEchnikA tEchnikA

nnzvýšená zvýšenádlouhodobá dlouhodobápevnost pevnostpři přivyšších vyššíchteplotách teplotách nnzlepšení zlepšenístudeného studenéhotečení tečení nnzlepšení zlepšeníodolnosti odolnostiproti protichemikáliím chemikáliím nnredukce redukcerůstu růstutrhlin trhlinpod podnapětím napětím nnsíťování síťováníi isspoužitím použitímbariérových bariérovýchvrstev vrstev nnsíťování síťovánívnitřní vnitřníaavnější vnějšívrstvy vrstvyuuvícevrstvých vícevrstvýchtrubek trubektypu typu(PEX-AL-PEX) (PEX-AL-PEX)vvjednom jednomkroku kroku nnsíťování síťovánívšech všechpožadovaných požadovanýchbarev barev

obAlová obAlovátEchnikA tEchnikA

nnlepší lepšíodolnost odolnostproti protivzniku vznikutrhlin trhlinaaredukce redukcebobtnání bobtnání nnvyšší vyššítvarová tvarovástálost stálostobalu obalupři připlnění plněníhorkým horkýmobsahem obsahemnebo nebopři přiaplikaci aplikacifólie fóliena nahorký horký

obsah obsah

nnusmrcení usmrcenípřípadných případnýchmikroorganismů mikroorganismůna naobalech obalech nnkratší kratšídoba dobataktu taktuaalepší lepšíchování chovánípři přihlubokém hlubokémtažení tažení(tvarování) (tvarování) nnpaměťový paměťový„„Memory Memoryeffect effect““(výroba (výrobasmršťovacích smršťovacíchfólií) fólií) nn vyšší vyššípevnost pevnostvvprotlačení protlačeníaalepší lepšípevnost pevnoststudených studenýchsvárů svárů

ing. ing. Michal Michal daněk, daněk, technický poradce poradce // prodej, prodej, Mlýnská Mlýnská 326/13, 326/13, Brno Brno696 62 602 602 00 00 Ing. Michal Daněk technický – technický poradce, Masarykova 378, Strážnice mob.: mob.: 00420 739 739 087 087 336, 336, tel.: tel.: 00420 543 543 426 426 338, 338, fax: fax: 00420 543 543 426 426 338, 338, e-mail: e-mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu mobil:00420 00420 739 087 336, tel.:00420 00420 518 324 510, fax:00420 00420 518 324 510, e-mail:danek@bgs.eu, danek@bgs.euwww.bgs.eu

25


POLYMERY A PLASTY ... adheziva, celulózová vlákna, eleastomery, plasty, membrány, vlákna, gumy, plastizoly, polyetylénglykoly, polymerní disperze, polymerní emulze, polymerní vlákna, pěny, polymerní taveniny, polymerní roztoky, polystyrenové pryskyřice, pryskyřice, těsnící materiály, silikony, pevné polymery, rozpustné polymery, termoplasty, termosety, UV těsnící hmoty ... Ultimativní rozkladný systém HPA-S HPA-S představuje ultimativní výkon rozkladu vzorku mokrou cestou pro další analýzu, jako např. AAS, ICP a voltametrii. Metoda HPA-S je mezinárodně uznávaná referenční procedura a používá se v mnohých laboratořích jako vysoce výkonný rutinní přístroj. Hermeticky uzavřené reakční nádobky, teplota, teplota do 320 °C a pracovní tlak do 130 bar jsou garancí rychlé a kompletní mineralizace bez jakýchkoliv systémových chyb.

Mikrovlnný systém Multiwave 3000 Multiwave 3000 je multifunkční mikrovlnný rozkladný systém speciálně designovaný pro redukci úkonů mezi odběrem vzorku a spektrofotometrickou analýzou. Reakční nádobky, rotory a další příslušenství jsou jednoduše adaptovatelné pro individuální požadavky na preparaci vzorku jako např. sušení, odpařování, extrakce, UV rozklad anebo spalování v kyslíku.

SAXSess mc2 modulární nástroj analýzy nanostruktur SAXSess mc2 představuje komplexní řešení strukturální charakterizace nanostruktur širokého spektra materiálů. Modulární uspořádání nabízí optimální řešení s důrazem na individuální požadavky. Reometry Physica MCR Reometry Physica MCR jsou díky svému uspořádání a nabídky širokého spektra standardního i vysoce specializovaného příslušenství vysoce sofistikovaným komplexním modulárním řešením pro reologickou analýzu. Refraktometry RXA 156/170/ Abbemat Moduly RXA 156 a RXA 170 jsou vybaveny mikroprůtokovou celou a integrovaným peltier temperančním systémem pro zajištění přesné a automatické teploty. Měření indexu lomu pomocí přístroje Abbemat je rychlé, nedestruktivní a vyžaduje minimální množství vzorku.

➤ Týmová spolupráce

Elektrokinetický analyzátor pro povrchovou analýzu SurPASS SurPASS pro stanovení zeta potenciálu a povrchových vlastností pevných materiálů na principu měření proudu proudění a potenciálu proudění. Tento přístroj nabízí jedinečný pohled na povrchové vlastnosti a je tak předurčen k vývoji a optimalizaci materiálů. Automatický mikroviskozimetr AMVn Automatický mikroviskozimetr je určen pro měření dynamické, kinematické a relativní viskozity transparentních i neprůhledných kapalin o objemu méně než 150 µL na principu padající kuličky. V kombinaci se softwarem Rheoplus lze stanovit i limitní viskozitní číslo, hodnotu K anebo molekulovou hmotnost polymerních roztoků.

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Měření hustoty & koncentrace Reometry a viskozimetry Příprava vzorků/mikrovlnné pece Měření CO2 a O2 v nápojích Mikrovlnná syntéza Elektrokinetická analýza X-ray strukturální analýza Vysoce přesné měření teploty Refraktometry a polarimetry

soccer_148x210.indd 1

26

Anton Paar GmbH organizační složka Česká republika/ Slovenská republika Bělohorská 238/85 169 00 Praha 6 - Břevnov CZECH REPUBLIC Tel.: +420 233 356 634 Fax: +420 233 356 636 info.cz@anton-paar.com info.sk@anton-paar.com www.anton-paar.cz www.anton-paar.sk

18.03.2010 14:30:39 Uhr

Density and Sound Velocity Meter DSA 5000 DSA 5000 je přístroj pro současné stanovení hustoty a rychlosti zvuku v jednom vzorku. Tato unikátní kombinace se často využívá v průmyslových chemických laboratořích pro kontrolu kvality výrobního procesu a umožňuje stanovení koncentrací až ternárních směsí. Senzory pro procesní měření hustoty a koncentrace STR 4115/4215 Senzory STR jsou určeny ke kontinuálnímu sledování kvality produktů na báze měření rychlosti zvuku. Naměřené hodnoty lze použít pro automatický výpočet teplotně kompenzovaných hodnot rychlosti zvuku a koncentrace a poskytnout je pro další řízení jako signál 4 - 20 mA.


27


EMS - NÁHRADA KOVU ! SNIZENÍ VÁHY = MÉNE CO2

Pri použití našich materialu nahrazujících kovy, jako jsou Grivory, Grilamid nebo Grilon docílíte snížení hmotnosti vyrábených dílu a tím i snížení obsahu emisí CO2. Materiály Grivory GVX jsou vyztuženy 50 – 70 % krátkého, skleneného vlákna, presto mají dobré tokové vlastnosti a velice kvalitní povrch. Mají vysokou tuhost a tahovou pevnost, dobrou chemickou odolnost a houževnatost. Vlastnosti jsou vice izotropní než u dríve vyvinutých typu – tzn.menší rozdíly mechanických vlastností a smrštení ve smeru toku a napríč vláken – v konečném efektu to znamená vyšší pevnost, menší deformaci a lepší rozmerovou stálost vyrobených dílu. I u techto nových typu platí ekonomické výhody ve srovnání s kovovými materiály pro tlakové lití: Odpadají náklady na odhrotování, konečné opracování a povrchové úpravy. Pri výrobách velkých sérií dochází potom k velmi výrazným úsporám na výrobních nástrojích; pri prakticky stejných výrobních nákladech má forma pro zpracování našich materialu až petinásobnou životnost v porovnání s nástrojem pro tlakové lití hlíníku.

28


TREFA DO ČERNÉHO ! Grivory GVX – nový prostor pro náhradu kovových materiálu.

Skupina materiálu Grivory GVX – výrazné zvýšení funkcních vlastností. E-Modul až 30 000 MPa. Nové materiály Grivory GVX – od kovu témer k nerozeznání.

EMS GRIVORY – Váš partner pro inovaci Zastoupení a distribuce pro CR a SR: CZFP s.r.o., Pod štepem 27, 102 00 Praha 10 – Hostivar Tel: +420 2726 52 841 Info@emschem.cz FPSK s.r.o., Nerudova 9, 821 04 Bratislava Tel: +421 252 92 60 11 Fpsk@stonline.sk

29


Firma AzurrTechnology, s.r.o. – převzala činnost po firmě Dynisco, která je na trhu více než 50 let. Její měřící a regulační technika je známá svou přesností, kvalitou.

T

outo cestou bychom rádi nové i stávající zákazníky informovali o této změně. Sídlíme na adrese 756 55, Dolní Bečva 579. Tak jak sídlilo Dynisco spol. s.r.o. více než 20 let. Pro zákazníky, kteří firmu Dynisco neznají – vyrábíme různé typy tlakových snímačů, které můžeme dodat standardní ale rovněž vyráběné dle speciálních přání zákazníků. K těmto snímačům dodáváme digitální vyhodnocovače, regulátory nejen pro tlak, ale i teplotu. Jedná se o tlakové snímače pro extruderní linky, ale i vstřikolisy. Nedílnou součastí firmy Dynisco – jsou produkty Polymer Test – zde patří plastometry, Rheometry, Vicaty, viskozimetry

a další laboratorní přístroje Důležitým momentem pro zákazníky je skutečnost, že snímače máme skladem a proto není nutno se předzásobovat. Navíc jsme spojili síly s firmou Xaloy, která je známým pojmem pro šneky, komory dávkovací zubová čerpadla pro extrudery, filtrační zařízení ruční, hydraulické, automatické, dále pak statické mísiče, vypalovací pece pro čištění kovů od polymeru. Jedná se o zařízení, které podporuje EU vzhledem k ekologickým projektům. Kontaktujte nás s Vašimi dotazy či problémy – jsme Vám rádi k dispozici. Máme servisní techniky, kteří Vám pomohou s realizací, montáží, školením.

Tel.: 00420 571 647 228, fax: 00420 571 647 224, e-mail: azurr-tech@email.cz, www.azurr-tech.cz

MALÉ A STŘEDNÍ VSTŘIKOVNY V PROCESU GLOBALIZACE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Současný automobilový průmysl je charakteristický specifickým postavením dodavatelů. Mnohé díly, komponenty, podsestavy a sestavy příslušného automobilu jsou vyvíjené, konstruované a testované v těsné spolupráci s dodavatelskými firmami, které přebírají komplexní zodpovědnost za svůj výrobek, včetně zodpovědnosti za všechny subdodavatele na druhém a dalších stupních až po výrobce základních surovin a materiálů.

1. ÚVOD Výrobci automobilů se snaží na maximální možnou míru snížit počet dodavatelů komponent a montážních podskupin a skupin, přičemž jedním z důvodů je tzv. integrace dodavatelů. To znamená, že příslušný integrovaný dodavatel má přímo v areálu automobilky pronajatý výrobní prostor, kde realizuje svoje subdodávky. Příkladem tohoto systému je například dělba práce při výrobě nové řady modelů Jeep Wrangler v americkém Ohiu. Kostra automobilu, rám, podvozek a karoserie, včetně plastové střechy, jsou vyráběny, vybavovány, montovány a kontrolovány ve vlastní režii subdodavatelů. O investiční náklady ve výši 1,64 miliardy EUR se dělí partneři, zúčastnění na kooperaci. Záměrem automobilky Chrysler je dosáhnout 30

snížení investičních nákladů na výrobu vozů a tím umožnit přesunutí vlastních zdrojů na vývoj nových modelů, zlepšení pozic na trhu a zvýšení kvality. Integrovaný dodavatelský řetězec umožňuje redukovat sklady a náklady, včetně zkrácení distribučních časů, zlepšení kvality a zdokonalení technologických procesů. Dalším z trendů v automobilovém průmyslu je tzv. modulární výroba, resp. modulový dodavatel. Podstatou je, že dodavatel větších funkčních celků - modulů - je zapojen do procesu výroby od okamžiku vývoje modulu (vývojový dodavatel). Oba typy dodavatelů - systémový integrátor i dodavatel modulů - jsou firmy působící globálně.

Při pohledu na strukturu dodavatelského sektoru je zřejmé, že většina automobilek přechází k formě spojení s dodavateli na nejvyšší úrovni. Vytvářejí si tak skupinu s malým počtem klíčových dodavatelů a tím odbourávají rozvětvenou síť a komunikaci s malými, tzv. nepřímými subdodavateli. Tito „malí“ dodavatelé jsou obvykle napojeni do struktury systémových dodavatelů nebo tzv. mega-dodavatelů. Ke zvýšení efektivnosti dodavatelské struktury vede celá řada dalších faktorů, které se zahrnují do tzv. „Lean Processes“ - štíhlých procesů, např. snižování zásob, redukce nákladů a ztrát, strategie nulových chyb ve výrobě apod. Pokračování na str. 35


LED UV vytvrzování od Panasonic Electric Works Panasonic Electric Works (PEW) uvedl na průmyslový trh zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ20 vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním zbytkovým teplem vyzařovaným do okolí, kratším časem vytvrzování a provozem bez dodatečného chlazení i při non-stop nasazení. Při výrobě DVD, relé, cívek, injekčních stříkaček, motorů a ve stovkách dalších aplikací, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů se uplatní zařízení série UJ20, kde jako zdroj světla je použita LED technologie. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována vysoká stabilita světelného paprsku (nastavitelná plynule až do 8000 mW/cm2). Kabelem až 10 metrů dlouhým lze k zařízení připojit maximálně 4 hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku a lze tedy použít zařízení pro samostatné aplikace nebo jejich paprsky vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo do strany pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu 20 tisíc hodin. V rámci konání veletrhu Amper 2010 odborná komise rozhodla udělit čestné uznání pro Aicure UJ20 za nejpřínosnější exponát veletrhu. Vytvrzovací hlavy Až čtyři vytvrzovací LED hlavy lze připojit každou přes vlastní kanál a ovládat samostatně nebo společně. Je možné uložit až patnáct vytvrzovacích programů pro každý kanál. • Možnost vytvrzování až čtyř aplikací nebo jedné aplikace současně z různých úhlů či v různých fázích posunu linky • Vysoce přesné vytvrzování při zachování nízké teploty. Jednoduchá a rychlá instalace Kompaktní zařízení UJ20 je možno nastavovat prostřednictvím předního panelu nebo přes komfortní rozhraní na PC. Prostřed-

nictvím paralelního rozhraní či RS-232 lze UJ20 připojit k externím PLC nebo PC. Připojení jednotlivých hlav lze prodloužit až o 10 metrů ohybu odolným prodlužovacím kabelem. • Jednoduché, rychlé a přesné nastavení • Vhodné pro instalaci na pohyblivé prvky výrobní linky Kvalitní vytvrzování bez ohřívání materiálu Paprsek UV LED neobsahuje infračervené paprsky a proto ohřátí vytvrzovaného materiálu je minimální. Kromě toho úzké emisní spektrum 365 nm snižuje absorbci energie na povrchu substrátu. • Je možné vytvrzovat i výrobky velmi citlivé na teplo např. tenké kousky plastu • Efektivní vytvrzování i pod povrchem substrátu LED technologie Každá vytvrzovací hlava je osazena výkonnou LED s dobou životnosti 20 tisíc hodin. Není nutné je zahřívat ani dodatečně po vypnutí chladit. Rychlé a časté zapínání nemá vliv na dobu životnosti. • Prokazatelně nižší provozní náklady v porovní se zařízením s klasickou UV lampou. • Možnost regulace výkonu. Zpětnovazební regulace zajišťuje stabilní výkon v dlouhodobém horizontu s odchylkou +/- 3 % Výkon Každá z vytvrzovacích hlav UJ20 nabízí výkon 8000 mW/cm2. • Krátká doba nutná k ozařování • Možnost vytvrzovat z větší vzdálenosti • Dle výběru hlavy široká pracovní plocha Panasonic Electric Works Czech s.r.o. Průmyslová 1, 348 15 Planá, Tel.: 374 799 990, Fax: 374 799 999 info-cz@eu.pewg.panasonic.com, www.panasonic-electric-works.cz

Aicure UJ20 - UV vytvrzování na bázi LED • Zdroj světla na bázi LED technologie • Stabilní a výkonné UV záření • Programově řízené čtyři nezávislé hlavy • Jednoduchá a rychlá instalace • Měření intenzity UV záření • Neohřívá vytvrzovaný materiál

31 190x135_svet plastu.indd 1

23.4.2010 11:59:05


KONSTRUKČNÍ PLASTY V PRŮMYSLOVÉ KVALITĚ V posledních letech je patrný trend snižování cen plastových dílů používáním granulátů v nižších kvalitativních třídách. Klasické regranuláty však mají poměrně omezené možnosti použití vzhledem k nízkým a hlavně proměnlivým vlastnostem, které neumožňují stálou výrobu náročnějších výlisků.

M

ezi leadery v této oblasti patří firma RESINEX, člen skupiny RAVAGO, nabízející materiály v průmyslové kvalitě, které jsou daleko blíže svými vlastnostmi k materiálům v první kvalitě a přitom nabízejí výrazně nižší cenu. Materiály v průmyslové kvalitě prochází přísným testováním vlastností, aby se snížilo riziko možné kontaminace. Mezi hlavní vyráběné konstrukční plasty v průmyslové kvalitě patří: PA6, PA 66, PP plněné sklem nebo minerály, ABS, PC/ABS, PC a PS Plasty v průmyslové kvalitě jsou více a více využívány v automobilovém průmyslu Navíc i současná evropská legislativa požaduje po automobilkách výrazné zvýšení podílu těchto plastů v nově vyráběných vozech. „Spolupracujeme již léta s technickými odděleními téměř všech významných evropských OEM a Tier1 na vývoji a využití ekologicky i ekonomicky příznivějších průmyslových kompaundů pro různé konečné aplikace“, vysvětluje Product Manager Christoph Klytta a přidává: „Díky 17 výrobním závodům v Evropě s kapacitou přes 450 000 tun jsme schopni zaručit plynulou kontinuitu a stabilitu dodávek, což je jeden z důležitých aspektů pro dlouhodobou spolupráci“. Mezi typické aplikace pro využití průmyslové kvality v automobilovém průmyslu patří např. kryty v oblasti motorového prostoru či vzduchových filtrů, kryty kol, podběhy kol, komponenty nárazníku či bočních zrcátek:

Kryt motoru AUDI

Kryty kol

32

Akustický kryt

Příklady typů (PA6, PA66 kompaundy)


Příklady typů (PP kompaundy)

Boxy na nářadí

Držák žárovek

Uplatnění plastů mimo automobilový průmysl Významné uplatnění pro plastové granuláty v průmyslové kvalitě jsou aplikace samozřejmě i z dalších odvětví průmyslu jako např. stavebnický, nábytkářský či elektrotechnický. Speciálně u velkoplošných dílů či dílů s velkým objemem, kde cena materiálu (PC, ABS …) hraje podstatnou roli v konečné ceně finálního výrobku, patří tyto materiály k vyhledávaným.

Zadní kryt osvětlení z PC

KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Jaroslav Hlaváč, jaroslav.hlavac@resinex.cz Ing. Jakub Hrdina,

jakub.hrdina@resinex.cz

Samozhášivý ABS Sicoflex S2000HG vyvinut pro el. aplikace (třída hořlavosti UL 94V0, šetrný k životnímu prostředí - bez obsahu PBDE)

KONTAKTY: RESINEX Czech Republic s.r.o. Přátelství 555 / 9 104 00 Praha 10 – Uhříněves, Česká republika Tel.: +420 - 271 961 175 (-6) E-mail: resinex@resinex.cz www.resinex.cz, www.resinex.com

33


Novinka společnosti Ticona druhá generace nízkoemisních XAP® typů pro citlivé nosy

D

ruhou generací typů materiálu Hostaform XAP Ticona opět zvyšuje průmyslové standardy. Emise jsou nyní ještě o 50 % nižší než u první XAP generace, jejíž hodnoty byly i tak velmi nízké, a jsou nejen hluboko pod hodnotami přísné normy společnosti European automotive industry, ale bez problémů vyhoví i požadavkům asijských výrobců.

Automobilový průmysl specifikuje nízkoemisní a zároveň vysokovýkonové materiály pro interiéry automobilů, kde mají mít výrobky z termoplastů minimální hodnoty emisí. Druhá generace XAP2 typů se dostala nejméně o 50 % pod všeobecné limity svazu němecŠpanělská společnost Giró stoff GmbH,kého kteráautomobilového se zaměřuje na průmyslu (VDA) u typů začala jako první na světě použí- biopolymery šitýmipřírodní, na míručerné na a dalších specifických v barvě vat kompostovatelné síťkyiniciativu na bázi polyactid/kopolyester (Bio-také speciální typy V roce 1999 Ticona podpořila odstínech a zahrnuje balení ovoce.průmyslu Nově vyvinuté Flex), esterů celulózy (Biograde) automobilového snižovat emise kopolymeru POM. síťové pytlíky jsou certifikovány a WPC (Fibrolon – dřevoplastové v interiérech automobilů a uvedla na trh podle EN 13432 aacetalového 100% komkompozity ). FKuR je předním série nízkoemisního kopolymeru postovatelné. výrobcem technických Vyvážené bioplastů. technické vlastnosti Hostaform XAP POM. Za 10 let od jeho uveTkaná síť je vyrobená z materiáSíťované sáčky se s výhodou dení na trh došlo k velkému rozvoji tohoto Nová generace materiálu Hostaform XAP2 lu Bio-Flex F 1130 a nosné držadlo používají pro balení ovoce a zelemá dobře vyvážené fyzikální a chemické portfolia. S druhou generací materiálu Hosta-

FKuR – kompostovatelná síťka na ovoce

pak z materiálu Bio-Plex F 2110. Oba tyto materiály vyrábí a distribuuje společnost FKuR Kunst-

disponu Každ v Austr odpadů lená do ušetřila materiá ských d lají i os v době nicích p procesu a ani po 8000 cyklech nezůstávaintenziv jí na povrchu vstřikovacích forem žádné ovzduší BAYER – INVEStIcE depozity. Austr dO VýROBY PU V INdII Techno doporuč Německá společnost Bayer MateNaším cílem jsou ještě nižší hodnoty svůj bio rialScience AG (BMS), Leverku2 pro všechny typy POM XAP Plantic. sen chce investovat v Indii 20 mil. Do konce roku chce tým ho škro eur2010 a zahájit zdevývojový výrobu aromaticpostova společnosti Ticona toho,polyizokyanáaby měly kých a docílit alifatických 2 společn Cílem BMS je rozšířit XAP obchod všechny sérietů.materiálu Hostaform nižší v a upevnit si pozice natýká indickém vlastnosti druhé generace. To se 24 jako pla trhu při ve 200 dodávkách surovin pro typů první generace variantách, Využí výrobu polyuretanů. má které jsou v současnosti na trhu.Výroba V přechodu ných su situována do severozápadního na tyto nové,být výrazně vylepšené materiály význam státupodporovat. Gujarat ve měsbude Ticona spolkového své zákazníky základn tě Ankleshwar a se zahájením se a přispí počítá v roce 2011. l ního ote

(roztažlivé), ale i výborně smrštitelné, s ostrými hranami, nebo prášky před takže spolehlivě zajišťují převážené sesmeknutím z palety. Přepravované zboží na paletách. kusové zboží tvoří s paletou jednoliNové smršťovací návleky jsou více- tý celek. S ohledem na velmi dobrou vlastnosti. patří tepelná opětpřičemž napřed,jejich pro-základní form XAP2 POM je Ticona vrstvé, vrstvu K nejdůležitějším odolnost proti průrazu je možné fólie tvoří právě Styroflex Tento vysoká ze Styroflexu používat a dobré v mnohem tože snížila hodnoty emisí nejméně o 50 %, 2G66. stabilita, rázová odolnost materiál nejenom menší tloušťce, jaká je potřeba tak znovu posunula laťku výš. se Díky tomudobře zpracovápružné a výjimečné kluznénež vlastnosti, včetně vápřísné na fólie, ale má i výbornou tvaro-opotřebení. ná u polyetylenu. U polyetylenu je schopna okamžitě plnit požadavky nízkého Typy materiálu Hosta-se vou paměť. Praktickými testy vyžaduje tloušťka stěny návleku od asijských výrobců. mimo jiné typickou procesní formbylo XAP2 mají prokázáno, že fólie z tohotoodolnost, materiálu což 80 se do projevuje 120 μm. l lepší stabilitou

niny. Hlavními přednostmi jsou vysoká tažnost a velmi dobrá svařovatelnost. l

VINYL-FLEX: skvělé plastové krytky Podnik VINYL-FLEX byl založen v roce 1999. Letos tedy slaví 10. výročí firmy. Společnost od založení získala mnoho zkušeností. Mezi její nejdůležitější kritéria patří kvalita, rychlé dodání, cena a spokojený zákazník. V roce 2004 VINYL-FLEX úspěšně získal certifikát ČSN EN ISO 9000:2001.

cializované výrobní divize. Divize 1. výroba plastových ochranných krytek VINYL-FLEX®. Divize 2. Povrchová úprava plastem. Divize 3. výzkum a výroba prototypů.

ně zvýšil export výrobků VINYLFLEX® do zemí západní a střední Evropy. Podnik zvýšil své kapacity a dosahuje kvalitního pokrytí českého trhu.

Naše společnost nabízí zákazníkům nejen finální plastové výrobky VINYL-FLEX® a povrchovou úpravu plastem, ale i různá technická řešení a výrobu prototypů. l

VINYL-FLEX byl na tuzemském trhu prvním výrobcem a v současné době je největším výrobcem a prodejcem plastových krytek VINYLFLEX®. Po vstupu do EU se výraz-

VINYL-FLEX má sídlo v průmyslové zóně v Ústí nad Labem. Administrativní budova je z části současně pracovištěm výzkumu a vývoje. V dnešní době má společnost založeny tři spe-

Použití VINYL-FLEXu : ®

l l l l l l l l

páčky, držadla, rukojetě, záklopky, nářadí ochrana závitů, trubek, přírub, hrany plechů různé kovové profily, koncovky hadic drátů, kabelů, střešní automobilové nosiče ochrana proti nežádoucímu znečištění hlavy šroubů, činky, různé kovové předměty rukojetě nářadí, ochrana páček obruče pro invalidní vozíky, drátěný program

VINYL-FLEX, s.r.o. Petrovická 4, 403 40 Ústí nad Labem, tel.: 00420-475601390, fax: 00420-475600729, email: vinylflex@iol.cz, www.vinylflex.cz 34

No

Pokračo

První kterou nová, j vedením 3D lam matiky. náší poh vozovk ších ram bírá pře kem je ku do c i lepší s vedení nost, kt

datelno a prodl běhu op veň i dr a drážk jsou uk opotřeb vzniklé odvod v veň při kách, st vůči aq životno Techn stavuje navržen směs za trolu na i mokrý dě, kdy ná. Vrc pneuma k dobré vozovk vému p bení vr na povr spodní. co nejv vozovk při brzd


Pokračování ze str. 30

2. HLAVNÍ POŽADAVKY KLADENÉ NA NEPŘÍMÉ SUBDODAVATELE Z POHLEDU KVALITY V souvislosti s výběrem subdodavatelů uplatňují globální dodavatelské firmy celou řadu požadavků, na které subdodavatel musí reagovat, resp. je musí splňovat: 2.1. Obecné požadavky Od subdodavatele se očekává optimální kvalita za rozumnou cenu při optimálním zvládnutí všech požadovaných procesů. V kontextu pojmu optimální kvalita se jedná nejen o co nejvyšší možnou kvalitu, ale také o shodu se všemi požadavky, včetně filosofie nulových chyb. 2.2. Rozsah požadavků na kvalitu Požadavky se týkají všech dodávek krytých subdodavatelem, tj. vstupních materiálů, nakupovaných dílů a komponentů až po finální výrobek. 2.3. Požadavky na dodavatelský systém kvality Minimálním požadavkem je certifikace podle ISO 9001:2000. Optimální je certifikace podle TS 16949:2002. 2.4. Audit kvality Subdodavatel umožní zástupcům odběratele provádět audity jak systému jakosti,

tak i procesu nebo výrobkové audity, přičemž se předpokládá, že přizpůsobení systému subdodavatele odběratelskému systému jakosti. 2.5. Zařazení subdodavatelů Podle výsledků auditů zařazuje odběratel subdodavatele do tříd A, B, C podle schopnosti plnit požadavky odběratele - kvalita výroby, kvalita procesů a dodací podmínky. 2.6. Technické dodací podmínky Speciální odsouhlasení Subdodavatel musí být plně přizpůsoben splnit dodací technické podmínky odběratele - balení, přeprava a další specifikace. Případná alternativní řešení podléhají odsouhlasení odběratelem, v principu se jedná o první vzorkování - viz bod 2.11. 2.7. Dokumenty Minimálním požadavkem je zavedení systému kvality podle ISO 9001:2000 a z něho vyplývají požadavky na dokumenty kvality, jejich změnové řízení, archivaci a rozdělení. Systém musí být též přizpůsoben požadavkům odběratele. 2.8. Plánování jakosti Interní dokumentace jakosti musí být umístěna na pracovním místě a musí být akceptována odběratelem. Musí být efektivně implementovány metody QM PlanAdvance Product Quality Plan (APQT). Proces musí být hodnocen podle stanovených charakteristických hodnot a musí být statisticky verifikován a dokumentován.

2.9. Značení - Zpětné rozpoznání Neobejitelným požadavkem je systém značení výrobků a dopravních jednotek, umožňující a garantující zpětné rozpoznání , včetně dodávek od jiných subdodavatelů. 2.10. Změnové řízení a záruční podmínky Při zjištění neshodných výrobků u odběratele musí subdodavatel vadu specifikovat a analyzovat, včetně přijetí nápravných opatření. K tomu slouží 8D report. Chybové náklady nese subdodavatel. 2.11. První vzorky První vzorkování se týká jak vlastních výrobků, tak i materiálů. Obecně je proces prvních vzorků nutno provádět: - při nové nebo modifikované výrobě procesu - při změně materiálu nebo změně subdodávek pro daný díl - při změně dodavatelů subdodávek nebo materiálu pro daný díl - při změně místa výroby - při přerušení výroby na dobu delší než 1 rok Dokumentace prvních vzorků musí odpovídat příslušným předpisům, musí být zpracována pro všechny dutiny u vícenásobných forem, se všemi předepsanými testy. Pokračování na str. 40 35


Rychle a snadno – přechody na transparentní materiály Firma Asahi Kasei představila v roce 2009 dva typy čistícího granulátu ASACLEAN® jako řešení problematických přechodů z matného plastu na transparentní, konkrétně na polykarbonát a polymethylmetakrylát, jejich vzájemných přechodů a barevných změn. Roční praxe ukázala jejich úspěšné použití i pro PET a SAN. Jedná se o ASACLEAN® New M a ASACLEAN® PT

ASACLEAN® New M ASACLEAN® New M je čistící materiál ve formě granulátu na bázi speciálně upraveného polymethylmetakrylátu, který je kompatibilní se všemi plasty zpracovávanými v rozmezí teplot použitelnosti ASACLEANu® New M. ASACLEAN® New M je speciálně vyvinutý k čištění barevných přechodů transparentních materiálů, především PMMA, přechodů z netransparentních plastů na PMMA a vzájemných barevných přechodů PMMA. Je velmi účinný při přechodech na SAN. SPECIFIKACE Vzhled: téměř transparentní granule Interval použití: 180 °C – 320 °C MFI (220 °C, 10 kg): 12g / 10 min

ASACLEAN® PT ASACLEAN® PT je čistící materiál ve formě granulátu, který je především určen k čištění polykarbonátu a příbuzných plastů, zpracovávaných v rozmezí teplot použitelnosti ASACLEANu® PT. Výborné výsledky byly dosaženy při čištění reziduí PET. ASACLEAN® PT je speciálně vyvinutý k čištění barevných přechodů transparentních materiálů, především PC, přechodů z netransparentních plastů na PC a vzájemných barevných přechodů PC. SPECIFIKACE: Vzhled: Interval použití: MFI (220°C, 10kg):

36

nabělalé granule 200 °C – 360 °C 6g / 10min

ASACLEAN® New M a ASACLEAN® PT obsahují více než 20 % aditiv zodpovědných za chemické čistění kovových povrchů. Velmi důležitou složku tvoří antioxidanty, zabraňující degradaci zpracovávaných polymerů a dále látky podobné teflonům, které konzervují a regenerují kovový povrch. ASACLEAN® neobsahuje žádná toxická, těkavá, abrazivní nebo korozivní aditiva. Použití: Použití ASACLEANu® New M a ASACLEANu® PT na dočištění při přechodu z netransparentního na transparentní plast zkrátí čas potřebný k tomuto úkonu více než o polovinu. Umožní zredukovat množství zmetků a zkrácení času přechodu po změně barvy. Je možno lisovat jej do formy ve směsi s následným zpracovávaným plastem 1:1, nebo při plnění formy na 80 % v teplotním režimu zpracovávaného plastu. Nelepí se na kov, je vhodný k čištění horkých vtoků. Je vhodný ke krátkodobým i dlouhodobým odstávkám strojů, tzv. preventivní čištění. Podrobné informace na vyžádání.

Kontakt: VELOX CMS s.r.o. Thákurova 4, 160 00 Praha 6 tel: 233 311 893


37


Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje či obojí? Z hlediska používání plastů, jehož míra se neustále rozvíjí z technických a ekonomických důvodů, nabývá neustále na významu nutnost procesně spolehlivé upevňovací metody, efektivní z hlediska nákladů. Požadavky trhu na řešení spojů jsou opravdu komplexní. Obecně je lze rozdělit do dvou hlavních skupin: a to na rozebíratelné a nerozebíratelné spoje. Porovnání technik spojování Poptávka po rozebíratelných spojích je všude tam, kde se musí spoj v případě poškození nebo aplikace rozebrat. Požadavky trhu se v tomto případě týkají cenově výhodných součástí a provozních prostředků, jakož i vysoké provozní a procesní spolehlivosti. Nerozebíratelné spoje se naopak používají především tehdy, když nelze součásti opravit příp. tam, kde se spoje nemohou a nesmí rozebírat kvůli bezpečnostním specifikacím – např. aplikace airbagů v oblasti výroby automobilů. Kromě neztratitelnosti spojovacích prvků si zde trh žádá krátké montážní časy a vysokou procesní spolehlivost. Rozebíratelné spoje Zpravidla je tento druh spoje realizován šrouby a maticemi. Ten je sice na straně jedné cenově výhodný z hlediska přímých nákladů na díly, na straně druhé to ovšem vyžaduje čas na montáž. Nejekonomičtější alternativou ke spojení těchto obsáhlých požadavků je podle Maria Metzgera, produktového manažera u firmy Arnold Umformtechnik, použití šroubů Remform pro přímé šroubové spojení plastu (plastových dílů). U tohoto druhu šroubového spoje jsou nejnižší jak náklady na montáž, tak i na spojovací prvek. Je to například také vyjádřeno v normě VW 01128, která obsahuje aplikační doporučení pro spojování plastových dílů. Plusové body šroubu Remform Šroub Remform skýtá díky svému asymetrickému tvaru boku závitu vysokou provozní spolehlivost celého spoje, čímž lze zamezit dodatečným pracím kvůli chybné montáži nebo dokonce vyhození zmetků. Na základě

38

asymetrické geometrie závitu šroubu se optimalizuje tok materiálu závitu tvarovaného v plastu a zvyšují se vytahovací síly oproti klasickým symetrickým bokům závitu. „Konstruktér má využití jasně v hrsti“, říká Mario Metzger dále a praví: „Je zde vysoká spolehlivost montážního procesu, což vyplývá z velkého rozdílu mezi momentem pro zašroubování a zvýšeným utahovacím momentem; a velká dynamická zatížitelnost, která je výsledkem zesíleného průřezu jádra závitu.“ K dalším výhodám patří cenově výhodná montáž s menším počtem součástí, jednoduchá recyklace i konstrukce součásti optimalizovaná z hlediska konstrukčního prostoru a hmotnosti, z čehož pak také plynou krátké doby cyklů u vstřikování plastů. Použití systému Remform v praxi Že to všechno není jen pouhá teorie, prokázala společnost Arnold Umformtechnik před krátkým časem nasazením šroubu Remform u jednoho renomovaného výrobce praček: „Požadavek zákazníka se týkal spojení bubnu pračky rozděleného na dvě části, přičemž mají být splněny následující parametry:

Spoje provedené systémem ATP především pro automobily I když jsou možnosti použití spojovacího prvku velmi mnohostranné, jeho výhody jsou patrné obzvláště při spojování elektrických přípojů v oblasti výroby automobilů: Mnoho těchto přípojů zde bylo dosud konstruováno se standardními šrouby se šestihrannou hlavou, aby se torzní momenty vznikající upevňováním přípojného vedení zachytily přes tvar na opačné straně v plastové součásti. Spojovací prvek nebo přípojný svorník se montují zvlášť. K tomu jsou zapotřebí většinou nákladné provozní prostředky jako šroubováky a podavače, jakož dodatečné díly jako matice, podložky a zajišťovací prvky. Vkládání přípojných svorníků je tak velmi nákladné, podřízené technice spojování a proto velmi drahé.

– aby se zaručila těsnost bubnu, musí být zbytková svěrací síla dostatečná po dobu životnosti pračky – Teplotní odolnost od -10 do +65 °C - Mimořádně krátké montážní časy (méně než 1 s na šroub) – odolnost proti vibracím. „Tento profil požadavků jsme dokázali optimálně splnit nasazením šroubu Remform“, tolik informace od Maria Metzgera. Nerozebíratelné spoje Nerozebíratelné spoje jsou většinou realizovány svařováním, lepením, nýtováním nebo západkovým spojem. Jsou sice neztratitelné, na straně druhé je však jejich realizace často nákladná. Proto firma Arnold vyvinula v případě systému Arnold-Tripress (ATP) spojovací prvek, který v případě potřeby představuje rozebíratelný či nerozebíratelný spoj nebo také kombinaci obojího. Jedná se zde o zalisovací trn v různých variantách a kombinacích. Oproti klasickým produktům s kulatým dříkem má trilobulární (trojhranný) průřez. Trn se zalisuje do kulatých děr, které tím získají trilobulární tvar trnu. Tak je zajištěn kontakt plastového dílu a spojovacího prvku ATP s minimální silou při vlisování. Po zalisování dříku se vytvoří velké zkrutné a vytahovací síly, které překonávají momenty prasknutí klasického spojovacího prvku. ATP lze zalisovat do houževnatých lehkých kovů a plastů.

Méně nákladů na provozní prostředky Nasazením spojovacího systému ATP lze významně snížit náklady na provozní prostředky: Příslušný připojovací svorník se zalisuje až po dosednutí hlavy – odpadnou nákladné provozní prostředky a dodatečné díly. Po zalisování vyčnívá závitová část svorníku ATP ze součásti. Nasune se upevňovaná část a pevně přišroubuje pomocí matice. Pomocí zalisovacího trnu ATP lze tak realizovat rozebíratelné nebo nerozebíratelné spoje nebo také kombinaci obojího. Jeho tříhranný průřez se zalisuje tvarově do kulatých děr. Prostřednictvím závitového připojení lze na něj upevnit další součásti běžným způsobem.


39


Jeden výrobcůvstřikovacích vstřikovacíchstrojů strojů Jedenz znejvětších největšíchsvětových světových výrobců firmaChen ChenHsong Hsong vstoupil vstoupil na firma načeský českýtrh trh

evropské komponenty, evropské certifikáty, evropská kvalita, čínské ceny

evropské komponenty, evropské certifikáty, evropská kvalita, čínské ceny Výhradním distributorem pro Českou republiku je firma ŠMÍD a spol., s.r.o.,

Výhradním distributorem pro Českou republiku je firma ŠMÍD spol.,: s.r.o., která má patnáctileté zkušenosti v oboru a spolupracuje dále s a firmami která má patnáctileté zkušenosti v oboru a spolupracuje dále s firmami :

Na vlečce 357, 252 18 Úhonice +420 606 614505, +420 724 518347, fax: +420 226 015240 Nawww.smid-a-spol.cz, vlečce 357, 252 18tel.: Úhonice

www.smid-a-spol.cz, tel.: +420 606 614505, +420 724 518347, fax: +420 226 015240 Pokračování ze str. 35 2.12. Manipulace - skladování Balení - Expedice Nejdůležitější je jednoznačná identifikovatelnost produktu. Při skladování musí platit pravidlo FIFO, tj. první do skladu, první ze skladu. 2.13. Sériová výroba Závazkem z hlediska jakosti je 100% shodnost výroby s výrobou prvních vzorků, při stálém dokumentování jakostní výroby. 2.14. Zřeknutí se dohledu na příjmu dílů u odběratele Na základě přijatého, zavedeného a neustále zlepšovaného systému jakosti, který odpovídá požadavkům odběratele kupujícího, tento na příjmu provádí pouze identifikaci přijatých dílů, vyhodnocuje kompletnost dodávky a správnost balení, včetně včasnosti dodávky. Za jakost dodaných dílů se všemi případnými negativními dopady zodpovídá subdodavatel. 2.15. Kontrola vstupních materiálů Subdodavatel musí používat materiály a procesy schválené v technické dokumentaci. Ke vstupním materiálům musí být k dispozici příslušné atesty a dokumenty - atest jakosti, bezpečnostní listy, enviromentální dokumentace u nebezpečných látek. 2.16. Kontrolní a testovací vybavení Subdodavatel musí být vybaven kontrolními a testovacími pomůckami, nutnými 40

a schválenými pro sériovou výrobu. Tato zařízení a pomůcky musí být v dohodnutých intervalech kalibrovány.

tj. nabízející výhodnější podmínky pro spolupráci.

2.17. Záruční podmínky a povinná péče o výrobu

Celosvětový vývoj průmyslu plastů je charakterizován vývojem jednoho jediného trhu. Tímto trhem je Čína. Tempo růstu jejího hrubého národního produktu je již po několik let každoročně o více než 10% a tempo růstu průmyslu plastů je v Číně ještě o něco vyšší.

Odběratel obvykle určí kromě běžných a v systému jakosti obsažených podmínek jakosti i rozsah, resp. částku, kterou subdodavatel ručí za bezproblémovou výrobu pro odběratele, včetně např. stanovení maximálního procenta výroby z celkového obratu subdodavatelské firmy. 2.18. Zajištění bezpečnosti výroby Subdodavatel musí povinně doložit, že má zpracovány plány pro zajištění bezpečnosti shodných dodávek při vzniku krizových podmínek. 2.19. Platnost a vymahatelnost podle práva Platnost smluv a případné spory se obvykle řeší podle právních předpisů v zemích sídla majitele odběratelské firmy.

3. KONKURENCESCHOPNOST A KONKURENCE V kapitole 2 byly definovány vazby a požadavky na spolupráci nepřímých subdodavatelů s dodavateli vyšší úrovně, včetně globálních dodavatelů. Položme si tedy otázku, zda po splnění požadavků kladených na nepřímé subdodavatele, máme zajištěné místo ve struktuře dodavatelského sektoru nebo zda existují rizika, resp. konkurence s vyšší konkurenceschopností,

3.1. Čína

Čína je již dnes nejdůležitějším obchodním partnerem Japonska, Jižní Koreje a Taiwanu, druhým největším obchodním partnerem Evropské unie a třetím největším partnerem USA. Čína se stala dílnou světa. Ekonomicky vyspělým zemím a globálním firmám takováto světová dělba práce výrazně nevadí - sami se specializují na výrobky s vysokou technickou úrovní a kvalitou a ostatní výroby přesunují do Číny. Vlády a jejich makroekonomové také nemají výrazné problémy, protože levné dovozy jsou jedním z důvodů, proč spotřebitelské ceny v Evropě a v US rostly v posledních deseti až patnácti letech překvapivě pomalu. Zrušení nebo radikální omezení mnoha výrob v západní Evropě nevedlo k dramatickému poklesu poptávky po pracovní síle, o čemž svědčí například značná migrace Poláků do Velké Británie. Pokračování na str. 42


Trendy v technologii smršťování Během posledních let doznala technologie smršťování plastových obalů podstatných změn. Zatímco v minulosti se ke smršťování často používaly parní tunely, nyní výrobci nápojů a mléčných produktů začínají upřednostňovat efektivnější technologii horkého vzduchu.

Dvě různé techniky Zjednodušeně řečeno existují dvě značně odlišné techniky pro vytvoření tepelných podmínek potřebných ke smrštění obalů použití páry nebo použití proudu horkého vzduchu. V minulosti byla pro proces smršťování upřednostňována pára ze dvou významných důvodů. Mnoho průmyslových odvětví již používalo páru pro jiné procesy, což byl významný aspekt pro volbu parního tunelu. Dále technika smršťování pomocí horkého vzduchu nebyla mezi výrobci smršťovacích zařízení na obaly příliš známá.

Změna trendu Tento trend se v poslední době zdá být na ústupu. Během ekonomické krize bylo mnoho výrobců nápojů donuceno optimalizovat své procesy. S ohledem na použití může být smršťování pomocí horkého vzduchu ekonomičtější a efektivnější než pomocí parního tunelu. Velmi lákavý je také fakt, že horký vzduch je možné aplikovat velmi přesným způsobem pouze v místech, kde je třeba. Značné množství výrobců se rozhodlo zadat proces smršťování obalů svým dodavatelům lahví. Tyto společnosti nejsou běžně vybaveny možností páry, efektivnější a cenově příznivější řešení v podobě horkého vzduchu je proto běžnou volbou. Další předností horkého vzduchu je vyšší standard čistoty procesu. Výrobci lahví aplikují obaly přímo na prázdnou lahev.

Pára při smršťování vždy zanechá zbytkové množství kondenzátu. Po naplnění lahví mohou tyto zbytky kondenzátu vést ke vzniku plísní během uskladnění. Oproti tomu horký vzduch láhve kompletně vysuší během procesu smršťování, další proces vysušování, běžný při použití páry, tak odpadá. Leister - prvotřídní kvalita Mechaničtí inženýři dnes pro své smršťovací linky často používají ohřívače od firmy Leister. Značka Leister symbolizuje horkovzdušné produkty vyjímečné kvality a životnosti i v extrémních podmínkách a kontinuálním provozu. Marek Záda – WELDPLAST ČR s.r.o. Christophe von Arx – Leister

Technologie horkého vzduchu

SMRŠŤOVÁNÍ Jedna z mnoha ověřených aplikací horkého vzduchu od Leisteru. výhradní distributor pro ČR a SR: WELDPLAST ČR s.r.o tel: +420 220 199 178 WELDPLAST SK s.r.o. tel: +421 415 166 068 www.leister.cz Leister Process Technologies Switzerland / www.leister.com 41


Pokračování ze str. 40 Uvedený globální proces má i různá rizika. Jedním z nich je kvalita dovážených výrobků, včetně výrobků plastikářského průmyslu. Tyto produkty jsou levné mimo jiné i proto, že jsou zanedbávány nebo úmyslně porušovány bezpečnostní předpisy s cílem snížit cenu výrobků. Jednou z hlavních příčin čínské láce, resp. systému „ušetřit, kde se dá“ není technologická nekázeň, ale historické dědictví konfuciánství a Mao Ce Tungovo učení. Mao Ce Tung dokázal v 60. letech minulého století čínskou ekonomiku dokonale rozvrátit, což mělo za následek všeobecně velmi nízkou životní úroveň s nízkými náklady na pracovní sílu. Jedním z Maových dogmat byla hospodářská soběstačnost na úrovni okresů, měst a dokonce vesnic. Byla prosazena maximální decentralizace výroby. Na rozdíl od sovětského bloku, do něhož jsme v té době patřili i my, kde se stavěly obří kombináty, Číňané vybudovali relativně velké množství malých továren. Tyto si po zavedení tržních reforem začaly nemilosrdně konkurovat. Čínské firmy zpravidla pracují jen s minimální ziskovou marží, některé státní podniky jsou ztrátové a jsou ze sociálních důvodů dotované polostátními bankami. Deník The Sunday Times uvádí, že u plastových hraček z Číny je 78 procent nákladů vynaloženo na marže obchodníků a daně, dalších zhruba 15 procent jde na materiál a jen asi 8 procent z prodejní ceny připadá na pracovní náklady, režie a zisk příslušného výrobce, to vše při nízké prodejní ceně. Proto se šetří, kde se dá. Dalším z rozdílů mezi evropskou kulturou a čínskou kulturou jsou tradiční konfuciánské termíny „vnitřní“ a „vnější kruh“. Vnitřní kruh zahrnuje příbuzné a přátele, které nelze okrást nebo podvést a o které je třeba se postarat v případě nouze. Vůči lidem z „vnějšího“ kruhu žádné morální povinnosti neexistují. Podvedený je vinný stejně jako podvodník, protože si nedal pozor. To platí i v obchodě, kdy podvedený je po zásluze potrestán za svoji důvěřivost. Přes uvedená negativa je výrobní potenciál Číny pro subdodavatelské firmy velkým nebezpečím. 3.2. Rozšíření Evropské unie a Ukrajina Vstupem Bulharska a Rumunska do Evropské unie ještě zesílil značný konkurenční tlak a boj v oblasti subdodávek, zejména pro automobilový průmysl. Hlavní konkurenční výhodou těchto zemí oproti západní Evropě i nám jsou nízké mzdové náklady. Konkurenční výhodou Ukrajiny je navíc i dosud nižší úroveň požadavků na ekologickou výrobu. Mzdové náklady na jednoho pracovníka, včetně odvodů, dosahují v průmyslové sféře v Německu průměrně 29,- EUR/hodinu, v ČR 4,5 až 5,0 EUR/hodinu, v Bulharsku 1,30 EUR/hodinu a v Rumunsku a na Ukrajině 3,15 EUR/hodinu. Mzdová pozitiva z pohledu odběratelských firem jsou dosud brzděna negativy jako například - zastaralý strojový park, špatná infrastruktura, vysoké náklady na logistiku, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, problémy s kvalitou výroby atd. Tuto - prozatím sníženou konkurenceschopnost - ale brzy sníží příliv zahraničních investic.

42

Země jako Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina a také tradiční výrobce automobilů Turecko mohou v budoucnu představovat pro české subdodavatele větší konkurenci než výrobci z Číny nebo Indie. Na druhou stranu mají naše firmy v těchto zemích možnost levnější výroby a v konečném důsledku jsou tito noví konkurenti i potencionálním odbytištěm automobilů vyráběných u nás. To se samozřejmě týká i např. distribučních firem (granuláty), kdy např. firma Radka má již cca 4 roky svoji pobočku v Rumunsku. 3.3. Rizika při zaměření na automobilový průmysl Rok 2006 i 2007 byl pro automobilový průmysl v České republice velmi úspěšný. Podobně jako u nás, táhla výroba aut a subdodavatelský průmysl i slovenskou ekonomiku. Přesto si mnozí z nás kladou otázku, zda vysoký podíl automobilového průmyslu na celkové průmyslové výrobě, resp. závislost našeho hospodářství na výrobě aut není přílišným rizikem. Odpovědět se dá výčtem celé řady rizikových faktorů, ale jedním z možných může být skutečnost, že většina osobních automobilů (Škoda Auto, a.s., TPCA,Huynday) je určena pouze pro jeden trh - pro Evropu. Určitým uklidňujícím prvkem je, že výkon ekonomik zemí EU je přes cyklické výkyvy v řádech procent ,včetně současné krize dlouhodobě stabilní. Recese samozřejmě dopadla na všechny obory (strojírenství, elektronika, plasty, stavebnictví, služby) nejen na automobilový průmysl. Hrozba jednostranného zaměření na automobilový průmysl na úkor ostatních tedy není opodstatněná. Pokud by v Evropě došlo k většímu propadu koupěschopnosti, logicky nastane odklon k menším a středním vozům, což jsou z velké části produkty českého a slovenského automobilového průmyslu. Rizika pro český i slovenský automobilový průmysl jsou možná spíše v aktivní konkurenci a konkurenceschopnosti. Konkurence je vždy rizikem ve všech oborech a oblastech, ve kterých neexistuje monopol či umělá regulace. V celosvětovém měřítku se na rozvíjející se trhy bude orientovat stále více automobilek, svůj záměr vyrobit levné auto už oznámili Nissan a Toyota - ta plánuje podobný a levnější vůz než je Dacia Logan. Subdodavateli, na které výrobci automobilů stále více přenášejí náklady konkurenčního boje, je konkurence mezi automobilkami logicky vnímána negativně. Určitým pozitivem naopak je, že noví výrobci aut stále zaplňují náš region a přinášejí tak subdodavatelům nové odbytové možnosti. Konkurenceschopnost je schopnost výrobce konkurovat na trhu kombinací ceny, kvality, technické inovace a celé řady dalších faktorů. Výroba pro automobilový průmysl je jedním z odvětví, kde je tlak na konkurenceschopnost enormní. Proto je nutno si položit otázku, zda automobilky působící v našem regionu, si udrží svoji tržní pozici i nadále. I přes probíhající krizi se zdá, že všechno nasvědčuje tomu, že ano. Potom je na místě otázka, zda se udrží konkurenceschopnost subdodavatelů. Jinak řečeno, například škodovky si budeme kupovat stále, ale budou to auta vyrobená v Číně, Indii, Kazachstánu, Bosně nebo někde jinde?

Uvedené nebezpečí v konkurenceschopnosti podporují rizika typu - nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, úroveň školství, investice do výzkumu a jeho kvalita, růst mezd, vysoké ceny vstupů (např. el. energie), daně, odvody, odpisy atd. Ale na druhou stranu je nutno konstatovat, že žádný jiný průmyslový segment nemá tolik práce pro subdodavatele, jako výroba automobilů.

4. ZÁVĚR – „jednoduchá“ a „složitá“ výroba Nízké výrobní náklady, zejména náklady na pracovní sílu poskytují většině asijských zemí výhodu, které nemáme šanci konkurovat. Stále více se setkáváme s výstřiky z termoplastů, u nichž konstatujeme, že tak levně bychom je nevyrobili. Politici a i někteří ekonomičtí analytici konstatují, že z našeho pohledu se jedná o „jednoduché“ výstřiky a že tedy naše budoucnost je ve výrobě charakterizované „složitostí“. Pod pojem „složitá“ výroba se obvykle zahrnuje vývoj a inovace materiálů, investice do výrobních technologií, kvalita výroby, kompletnost dodávek, kdy subdodavatelé přejímají celý řetězec výroby výstřiku od jeho vývoje až po jeho dodání, rychlost a pružnost dodávek (systém just-in-time) bez výrazných nákladů na logistiku a bez meziskladů. Typickým příkladem „složité“ výroby je výroba výstřiků pro automobilový průmysl, pro elektro-technický průmysl, pro obor obalů. Taková výroba samozřejmě není zadarmo a není bez problémů, tlak na kvalitu a zejména cenu je v oblasti subdodávek enormní a to při trvale rostoucích cenách energií, surovin, technologických zařízení a práce. Zisk z výroby „květináčů“ může být mnohdy větší, než výdělek při výrobě dílů pro automobilový průmysl. Přesto, že „složitá“ výroba je opravdu složitá, nezbývá nám, než se s ní vyrovnat a tím si zajistit na několik let dopředu jistotu odbytu. Zároveň ale musíme vzít v potaz, že globalizace trvale postupuje. Na veletrhu K 2007 v Düsseldorfu jsme již nepotkávali zástupy Japonců a Číňanů, ověšené digitálními fotoaparáty a kamerami, ale Číňané se změnili na vystavovatele a jejich pozorovatelské místo zaujali Indové.Letošní veletrh K 2010 zcela určitě naznačí další trendy. Globální firmy nakupují nebo nově budují v Číně a Indii své výrobní závody a pomáhají i do těchto zemí přivádět „složitou“ výrobu. Příkladem může být např. firma Robert Bosch, jejíž indický závod pracuje na vývoji palivových systémů pro jednoduché automobily, určené pro dosud nenasycený místní trh, ale zároveň připravuje (a v Českých Budějovicích i školí indické pracovníky) vývoj a výrobu systémů, splňujících požadavky evropských a amerických automobilek. Kladným rysem globalizace a světových změn může být zvětšování světového trhu. Do roku 1989 zahrnoval světový trh 800 miliónů až jednu miliardu lidí. Dnes je již třikrát větší a stále roste. Odhady hovoří, že cca do roku 2050 by mohl vzrůst na 7 miliard lidí. Jen Čína a Indie mají dohromady 2,6 miliardy obyvatel.

Lubomír Zeman, Plast Form Service, s.r.o., Praha


MCAE Systems Jsme česká firma zabývající se již patnáctým rokem rozvojem 3D digitálních technologií. Tyto technologie jsme úspěšně zavedli do řady českých i zahraničních firem. Dlouhodobě sledujeme nejnovější technologické trendy ve světě zaměřené na progresivní vývoj výrobků ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Jsme partnerem výrobců ve všech průmyslových odvětvích, konstruktérů a designérů, výzkumných ústavů, škol a uměleckých ateliérů. Veškeré technologie si můžete ověřit formou služeb. Komplexní nabídku MCAE Systems uzavírá naše vlastní studio průmyslového designu. Software pro design & 3D modelování (FreeForm

Vakuové formování (Formech)

Modeling, CoCreate) Rapid Prototyping & 3D tisk (Fortus, Dimension, uPrint) Vakuové lití (Mk-Technology) Rychlá výroba keramických skořepin, autoklávy (Mk-Technology)

3D digitalizace a měření (Atos, Tritop, Aramis,

Argus, Pontos) CAD & CAM software (Tebis) Školicí středisko „Centrum 3D digitálních technologií”

3D tisk termoplastových modelů - nový rozměr v konstrukční kanceláři i ve výrobě 3D tisk, Rapid Prototyping nebo 3D výrobní systémy jsou aditivní technologie pro rychlou výrobu třírozměrných modelů přímou metodou z CAD dat. Dostupných technologií je dnes celá řada, ale ne každá je vhodná pro 3D tisk přesných a odolných dílů pro funkční testy nebo dokonce pro výrobu finálního produktu. FDM technologie (postupné nanášení taveniny termoplastu po ultratenkých vrstvách), která je podstatou 3D tiskáren a 3D výrobních systémů firmy Stratasys, si již získala ve světě významné postavení. Zařízení firmy Stratasys dnes představují téměř polovinu celosvětové produkce těchto nekonvečních technologií. V nabídce výrobce je dnes pro 3D tisk a přímou 3D digitální výrobu celá řada zařízení. Jednotlivé systémy se vzájemně liší, a to jak velikostí modelovacího prostoru, druhem modelovacího materiálu, rychlostí výroby, tak samozřejmě i cenou. 3D tiskárny řady uPrint a Dimension využívají pro výrobu modelů termoplastový ABS materiál, který má výbornou rozměrovou stabilitu, pevnost a tepelnou odolnost do 90°C. Tiskárna uPrint Plus (novinka roku 2010) dokáže tisknout také barevné modely. 3D tiskárna Dimension je určena pro 3D tisk rozměrných modelů a je vhodná

pro konstrukční pracovní skupiny. 3D tiskárny mohou být umístěny přímo v kanceláři a práce s nimi je obdobná jako s běžnou síťovou tiskárnou. Pro náročné aplikace, kde je vyžadována vysoká přesnost výroby a odolnost vyrobených dílů, jsou v nabídce zařízení řady FORTUS, označované jako 3D výrobní systémy. Tato zařízení mohou být používána také pro 3D tisk rozměrných dílů, a to až do velikosti 914 x 610 x 914mm. Díly lze vyrábět z velmi kvalitních termoplastových modelovacích materiálů, kdy základním materiálem je ABS-M30. Pro výrobu velmi pevných dílů, přípravků a forem lze použít modelovací materiál PC (polykarbonát) nebo PC-ABS. Novinkou je speciální modelovací materiál ULTEM, který má certifikaci pro použití v letectví a automobilovém průmyslu. Díly určené pro funkční testy za vysokých teplot (až do 205°C) a testy v agresivním prostředí (kyseliny, louhy, oleje, nafta) lze vyrobit z modelovacího materiálu PPSF (polyphenylsulfon). Pro medicínu nebo potravinářství je určen sterilizovatelný materiál ABS–M30i nebo PC-ISO. 3D výrobní systémy FORTUS přinášejí významné úspory ve výrobě přípravků a stále častěji nahrazují konveční metody výroby těchto přípravků obráběním.

MCAE Systems, s.r.o. | Knínická 1771, 664 34 Kuřim | www.mcae.cz | +420 549 128 811 43Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.