Svět plastů číslo 9, duben 2014

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

www.svetplastu.eu

č. 9 – duben 2014

TM

PLASTINUM

Nová produktová ăada a odborné znalosti pro využití technických plynđ v plastikáăském prđmyslu. Ăada PLASTINUM TM nabízí specializovaná ăešení pro všechny segmenty trhu s plasty, schopná păizpđsobení potăebám každého zákazníka, která mohou podpoăit veškeré plastikáăské technologie od vstăikování plastđ do forem, păes vypÙ÷ování až k ăízení teploty.

Ăada PLASTINUM je založena na propojení našeho rozsáhlého know-how a nejmodernÙjších technologií a zajistí Vám zvýšení produktivity, rychlosti a kvality a zárove÷ păinese užitek i životnímu prostăedí.

Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 Zákaznické centrum 800 121 121, info.cz@linde.com, www.linde-gas.cz


2

Power for the Future

OPEN HOUSE

Wittmann Battenfeld CZ 10. duben 2014

world of innovation www.wittmann-group.cz


3


Freeformer naživo: světová novinka od společnosti Arburg představená na veletrhu Euromold  Arburg debutuje na veletrhu Euromold: s průkopnickým vynálezem 3D tisku  Arburg Plastic Freeforming - Arburg Kunststoff-Freiformen (AKF): funkční dílce vytvořené z plastových kapek  Freeformer: kusová výroba plastových dílců pouze na základě 3D CAD modelů s využitím standardního granulátu a bez nutnosti použití formy

4

Lossburg. Říjnová světová premiéra zařízení Freeformer na mezinárodním veletrhu K2013 způsobila v plastikářském průmyslu senzaci. S tímto interně vyvinutým zařízením a s novým procesem AKF světový výrobce a expert v oblasti vstřikování plastů vnesl zcela nový přístup do oblasti 3D tisku: výroby plně funkčních dílců z komerčně dostupných plastových granulátů bez použití vstřikovací formy. Aby bylo možné široké odborné veřejnosti ukázat výhody této inovativní procesní metody, vystavovala společnost Arburg na veletrhu Euromold ve Frankfurtu dvě zařízení Freeformer vyrábějící plastové jednokomponentní a dvoukomponentní dílce. Německá společnost Arburg – inovativní výrobce vstřikovacích strojů a expert na poli vstřikování plastů – intenzivně pracovala na vývoji 3D tisku plastových dílců více jak osm let. Výsledkem je unikátní zařízení, Freeformer, stejně jako nový, společností Arburg patentovaný výrobní proces vstřikování plastu do volného prostoru - AKF. Úplná volnost: plast formovaný bez formy Jak už název napovídá, pro formování plastu není vyžadovaná žádná forma nebo předdefinovaná dutina. Při procesu AKF jsou 3D datové soubory zpracovány přímo řídicím systémem

Při procesu zpracování plastu je v zařízení Freeformer použit standardní granulát. Funkční části dílce jsou pak vytvářeny vrstva za vrstvou z plastových kapiček díky speciální trysce a pohyblivém nosiči dílce.

Freeformeru, následně je v integrovaném vstřikovacím agregátu nataven standardní granulát jako u běžného vstřikovacího procesu a z taveniny jsou speciálním postupem vytvořeny kapky. Tyto kapky jsou následně nanášeny vrstvu po vrstvě do plně funkčního dílce bez nutnosti použití formy. Tento proces umožňuje nákladově velmi efektivní kusovou nebo malosériovou výrobu dílců. Orientováno na praxi: dlouholetý přístup výrobce strojní technologie Společnost Arburg má více jak padesátileté zkušenosti s výrobou vstřikovacích strojů. Tyto znalosti a zkušenosti se prakticky promítly při vývoji a implementaci unikátního procesu AKF. Po praktické a ekonomické stránce je příhodnější používat při výrobě dílců běžně dostupný granulát ve srovnání

umožňuje rychlé otevírací a zavírací pohyby. Tímto způsobem je možné pod tlakem vytvářet plastové kapky, které formují požadovaný 3D tvar vyráběného dílce. Inovativní: pohyblivý nosič, stacionární tryska Za principem pohyblivé a stacionární části zařízení byla již letitá úvaha. Ve Freeformeru zůstává nanášecí jednotka a její tryska ve fixované vertikální poloze, zatímco nosič dílce se pohybuje. Kromě standardního nosiče, který se může pohybovat lineárně ve třech osách, je dostupná i verze s pěti osami pro vytváření složitých tvarů. Hlavní výhodou pětiosé verze je, že i u velmi složitých tvarů dílců nejsou potřeba žádné podpůrné struktury. To umožňuje realizovat nové geometrie dílce, které nemohou vzniknout při klasickém vstřikování do formy. Navíc, dílce jsou po svém vytvoření okamžitě připraveny k použití bez nutnosti jejich čištění, úpravy nebo opracování.

Mobilní zařízení Freeformer nevytváří při své činnosti žádný prach ani emise. To znamená, že je vhodný pro použití jak ve výrobě, tak v kancelářích vývojových oddělení. se speciálními materiály jako je např. prášek nebo vlákno. Při samotném vytváření dílce pak pětiosý pohyblivý nosič dílce minimalizuje materiálové požadavky, protože ani u složitých tvarů není potřeba používat žádné podpůrné struktury. Touto úsporou získáváme nákladově efektivní a zároveň vysoce flexibilní výrobu funkčních dílů.

Dvoukomponentní zařízení Freeformer může zpracovat dvě kombinace materiálů nebo barev. To například znamená, že tímto procesem lze vyrobit dílce v kombinaci měkký/tvrdý plast.

Tradiční: příprava standardního granulátu Není nutné objevovat objevené. Toto heslo měli technici a vývojoví pracovníci společnosti Arburg při vývoji nového zařízení na paměti. Sestavili nový stroj s již vyvinutou a léty ověřenou přípravou materiálu, která v zásadě pracuje stejným způsobem jako při vstřikování do formy. Zařízení je plněno standardním plastovým granulátem. Vytápěný plastifikační válec zajišťuje optimální přípravu taveniny v tzv. nanášecí jednotce. Ta představuje patentovaný uzávěr trysky vybavený vysokofrekvenční piezo-technologií, která

Unikátní: kombinace měkkého a tvrdého plastu při 3D tisku. Jedním z hlavních kritérií zvažovaných při vývoji zařízení byl vysoký stupeň procesní flexibility. Například aby mohly být v jednom zařízení Freeformer zpracovány dva materiály nebo dvě barvy. To vedlo k vývoji zařízení se dvěma nanášecími jednotkami. Výsledkem tohoto dvoukomponentního 3D tisku je například kombinace měkký-tvrdý plast nebo dílce speciálních tvarů s texturou, kde jsou oba komponenty na sebe pevně napojeny.


DĹŻmyslnĂŠ: komplexnĂ­ technologie s jednoduchĂ˝m pouĹžitĂ­m U zařízenĂ­ Freeformer spoleÄ?nost Arburg aplikovala stejnĂ˝ přístup jako u svĂ˝ch vstĹ™ikovacĂ­ch strojĹŻ - vytvoĹ™enĂ­ komplexnĂ­ technologie jednoduchĂŠ k pouĹžitĂ­ a vyvinutĂŠ vlastnĂ­mi silami. Parametry potĹ™ebnĂŠ pro formovĂĄnĂ­ dĂ­lu vrstvu po vrstvÄ› jsou generovĂĄny vlastnĂ­m řídicĂ­m systĂŠmem. Ten zpracovĂĄvĂĄ 3D CAD data dĂ­lce ve formĂĄtu STL, automaticky je segmentuje na jednotlivĂŠ Ĺ™ezy a vĂ˝roba mĹŻĹže zaÄ?Ă­t. NenĂ­ vyĹžadovĂĄno ŞådnĂŠ speciĂĄlnĂ­ programovĂĄnĂ­, procesnĂ­ znalosti ani rozsĂĄhlĂŠ ĹĄkolenĂ­. Pohybem ovlĂĄdanĂĄ dotykovĂĄ obrazovka dÄ›lĂĄ prĂĄci se zařízenĂ­m intuitivnÄ›jĹĄĂ­.

Freeformer pĹ™inĂĄĹĄĂ­ do technologie zpracovĂĄnĂ­ plastĹŻ novou ĂŠru – 3D tisk funkÄ?nĂ­ch dĂ­lcĹŻ s poĹžadavkem na kusovĂŠ nebo malosĂŠriovĂŠ vĂ˝robnĂ­ dĂĄvky.

ÄŒistĂ˝: bez prachu a emisĂ­ DĂ­ly jsou v zařízenĂ­ Freeformer vytvĂĄĹ™eny nanĂĄĹĄenĂ­m kapek, a to bez vĂ˝skytu prachu a emisĂ­. ZařízenĂ­ je tedy teoreticky vhodnĂŠ pro jakĂŠkoliv aplikaÄ?nĂ­ prostĹ™edĂ­, aĹĽ uĹž do vĂ˝roby, kancelåří, vĂ˝vojovĂ˝ch oddÄ›lenĂ­ nebo Ä?istĂ˝ch prostor medicĂ­nskĂŠ vĂ˝roby. NenĂ­ potĹ™eba ŞådnĂŠ odsĂĄvacĂ­ nebo ďŹ ltraÄ?nĂ­ perifĂŠrie. Technologie „plug-and-play“ znamenĂĄ, Ĺže zařízenĂ­ Freeformer je mobilnĂ­ s univerzĂĄlnĂ­m pouĹžitĂ­m. Tento stroj je nejen vysoce kompaktnĂ­, ale takĂŠ kdykoliv okamĹžitÄ› pĹ™ipraven k pouĹžitĂ­ – staÄ?Ă­ jednoduĹĄe pĹ™ipojit do elektrickĂŠ zĂĄsuvky.

Efektivita vĂ˝roby: nynĂ­ i pro kusovou nebo malosĂŠriovou vĂ˝robu VĂ˝vojem zařízenĂ­ Freformer postoupila spoleÄ?nost Arburg o krok dĂĄle v rozĹĄĂ­Ĺ™enĂ­ vĂ˝robnĂ­ho rozsahu pĹ™i zpracovĂĄnĂ­ plastĹŻ. ZatĂ­mco se zĂĄkaznĂ­ci dříve spolĂŠhali na odbornĂŠ znalosti lisoven a na vysokosĂŠriovĂŠ dĂĄvky, stejnĂ˝ přístup se dĂĄ nynĂ­ aplikovat takĂŠ na nĂĄkladovÄ› efektivnĂ­ malosĂŠriovou nebo kusovou vĂ˝robu. VysokĂĄ kvalita, nĂ­zkĂŠ jednicovĂŠ nĂĄklady a efektivnĂ­ vĂ˝roba jsou tedy realizovatelnĂŠ i na poli 3D tisku. Bez ohledu na druh prĹŻmyslu, novĂŠ zařízenĂ­ Freeformer a proces AKF nabĂ­zĂ­ vĹĄem stejnou volnost vĂ˝bÄ›ru, od automobilovĂŠho pĹ™es zdravotnickĂ˝ aĹž po prĹŻmysl spotĹ™ebnĂ­ho zboŞí. A navĂ­c je pravdÄ›podobnĂŠ, Ĺže novĂŠ zařízenĂ­ bude uplatnÄ›no i ve zcela novĂ˝ch oblastech. Na veletrhu Euromold byla dvÄ› tato revoluÄ?nĂ­ zařízenĂ­ vystavovĂĄna v jednokomponentnĂ­m a dvoukomponentnĂ­m provedenĂ­. Spolu s nimi bylo prezentovĂĄno ĹĄirokĂŠ spektrum vyrobenĂ˝ch dĂ­lcĹŻ a mnoĹžstvĂ­ videoanimacĂ­, kterĂŠ vysvÄ›tlovaly samotnĂ˝ proces AKF.

5

0C GHGMVKXKVø XĂ™TQD[ \½NGzÉ ÊÉUNC JQXQįÉ \C XwG 5VTQLG #..4170&'4 MCzFĂ™ FGP RQ EGNĂ…O UXøVø X[TQDÉ RÄŻKDNKzPø OKNKCTF[ MXCNKVPÉEJ RNCUVQXĂ™EJ FÉNEĹƒ s VQ LG RTQFWMVKXKVC MVGT½ PGO½ QDFQD[ 2QMWF K X[ EJEGVG VCM Ă–ĂŞKPPø X[T½DøV

(CKT GGTKPI V 'PIKP +PVGTPC MXøVGP Cz UV½PGM NKMC D JCNC / XGPUM½ TGRW NQ 0KVTC 5

#4$74) URQN U T Q “ ĂŠGTPQXKEM½ “ $TPQ “ 6GN “ (CZ “ G OCKN E\GEJ"CTDWTI EQO

YYY CTDWTI E\

URQNGĂŞPø U P½OK DWFGVG OÉV RÄŻGF QUVCVPÉOK P½UMQM 5RQNWRT½EG U P½OK X½O \CLKUVÉ JQURQF½įUMĂ™ Ă–URøEJ #4$74) RTQ GHGMVKXPÉ XUVÄŻKMQX½PÉ


Jaro 2014 – co nového u ALBIS PLASTIC CR s.r.o.? Soustředění na inovativní materiály a nové aplikace. Na veletrhu K 2013 byl k vidění jednoduchý moderní stánek a tým obchodníků a techniků schopný prezentovat poslední materiálové novinky. Jasná je orientace na 4 klíčové obory:  automobily  elektro  medicína  obalový průmysl Úspěch na trhu se očekává např. od materiálu ALTECH Polypropylen Next (možná náhrada standardu PA 6/GF30) a od termovodivých a světlovodivých kompoundů pod značkou ALCOM.

6

ALBIS vykročil na nové veletrhy – v březnu 2014 na frankfurtský stavební veletrhLIGHT + BUILDING, kde se prezentuje v sekci „Příslušenství a technické díly světel / LED zdrojů“

Pro patice a těla zdojů světla jsou pak užívány materiály:  teplovodivý ALCOM® TC (Thermo Conductive)  TEDUR RF (Reflector) – pro přímé metalizování reflexních částí zdroje světla. Čerstvá uspěšná aplikace ve veřejném prostoru je reflexní prvek užívaný na dálnicích v Británii. Vývoj předpokládal material s excelentními světloodraznými vlastnostmi za každého počasí, povětrnostní odolnost a možnost rychlé výměny celého dílu za provozu. První testy právě probíhají na dálnici M4.

Stínidlo a patice LED zdroje. Cílení na zákazníky z elektro oborů, kteří mají, či hledají, inovativní řešení má svoji logiku. ALBIS je u řady OEM zákazníků znám jako výrobce kompoundů pro aplikace pracující se zdroji světla – tedy materiály:  rozptylující (ALCOM LD – light diffusion)  světlovedoucí (ALCOM LG – light guide)  blokující světlo (ALCOM LB – light blocking)

Odrazný prvek


Novinkou v našich zemích jsou materiály od společnosti MBA Polymers z Rakouska, kterou ALBIS evropsky zastupuje. Skvělý nápad na recyklaci plastových dílů ze starých televizorů, počítačů, atd., podpořený high-tech v separaci a výrobě dělá z MBA Polymers špičku v oboru. Z výroby, poblíž rakouského Linze (dopravní výhoda a ekologický aspekt!), nabízíme základní typy PS, ABS a PP, v definovaných barevných odstínech od šedé RAL 7035 po černou 9004.Všechny materiály mají z každé šarže vysokou konstantnost všech parametrů ( tekutost, houževnatost, pevnost) a doprovází je vždy atest. Certifikáty REACH a ROHS jsou samozřejmostí. Poslední trend v automobilovém průmyslu ukazujena na stále více žádané začlenění těchto materiálů do výroby vozů. Kontakt : ALBIS PLASTIC CR s.r.o. Česká 66/141 CZ 370 01 ČeskéBudějovice www.albis.com tel +420 387 311 352 @ albis.cz@albis.com Drobnost na závěr: každý, kdo nám po přečtení tohoto článku zašle kontakt na uvedený mail, obdrží v červenci 2014 uměleckou drobnost na téma ALBIS a město Hamburg . 7

ALBIS „tahák s sebou” – hledáte? Levné TPE na bázi SBS Kvalitní TPV pro automotive (na bázi PP + kaučuk) Polyamidy a PBT pro automotive a E+E aplikace Polyamidy průmyslové kvality PC/ABS pro tepelněodolné díly Speciality pro vedení světla, tepla, statické elektřiny Tepelně velmi namáhané díly za dobrou cenu

SOLPLAST ALFATER ULTRAMID a ULTRADUR ALTECH PA BAYBLEND ALCOM PPS TORELINA


LABTECH ENGINEERING INFORMUJE

8

O OTEVŘENÍ 9000 m2 NOVÝCH PROSTOR URČENÝCH PŘEDEVŠÍM PRO TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ A ZEJMÉNA O POSTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ NOVÉ 9. VRSTVÉ KOEXTRUZNÍ LINKY NA VYFUKOVÁNÍ TUBULÁRNÍCH FÓLIÍ

Oficiální otevření nových prostor proběhlo 24. – 26. března při příležitosti konání konference věnované balícím fóliím s názvem „The Speciality Packaging Films Asia 2014 Conference in Bangkok“ Firma Labtech Engineering byla založena v Bangkoku před více jak 30 lety. Vyrábí převážně laboratorní linky pro plastikářský průmysl. Během let se firma rozrostla na jednu z největších firem na světě dodávající právě laboratorní linky a zařízení pro testování polymerů, přípravě směsí pro téměř celou škálu zpracování polymerů.

Linka, která byla právě sestavena

Stroje a zařízení firmy Labtech odpovídají vysokému standardu kvality a bezpečnosti a jsou prodávány a provozovány celosvětově. Nemalou zásluhu na tom má fakt, že firmu řídí zkušení švédští manažeři. Jako hlavní sponzor konference měla firma Labtech Engineering příležitost ukázat všem jejím účastníkům svou novou halu a především zcela novou 9. vrstvou koextruzní linku na vyfukování tubulárních fólií. Linka je sestavena z 9. vytlačovacích strojů s průměry 25 a 30 mm, 9. vrstvé vyfukovací hlavy s výstupním průměrem 120 mm, 6 m vysoké věže s oscilujícím odtahem, následným měřením složené šíře s automatickou regulací průměru vyfukovaného tubusu a noži rozřezávajícími složenou fólii na dva pásy, které se navíjí na dva samostatné pneumaticky rozpínací hřídele dvoustanicové navíječky. Kromě této nové super moderní linky viděli účastníci konference také celou firmu Labtech Engineering, tedy všechna oddělení od návrhu jednotlivých strojů a zařízení, přes výrobu dílů, montáž jednotlivých zařízení až po testování těchto zařízení před odesláním koncovým zákazníkům.

Oficiálním zástupcem firmy Labtech Engineering pro Českou a Slovenskou Republiku je: COMPUPLAST s.r.o. Třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín - Louky compuplast@compuplast.cz www.compuplast.cz

Labtech Engineering Co., Ltd. Bangpoo Industrial Estate, 818 Moo 4, Soi 14B, Sukhumvit Road, Prakasa, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand Tel.: 66-2-709 6959, Fax: 66-2-710 6488 and 89, Email: labtech@ksc.th.com Website: www.labtechengineering.com


Kdekoli s Vámi

Základní obchodní filozofií společnosti Röchling je přítomnost v oblastech, kde jsou naši zákazníci. Z tohoto důvodu jsou naše výrobní závody rozmístěny po celém světě, a díky permanentním investicím do dalšího rozvoje jsou nám zpřístupňovány stále nové trhy. Dalším krokem k přiblížení se Vám, našim zákazníkům byla akvizice společnosti Maywo Kunststoff GmbH realizovaná v roce 2012. Začleněním společnosti Maywo Kunststoff do business unit Röchling High-Performance Plastics se našim zákazníkům nabízí skvělá perspektiva z hlediska vývoje materiálů a technologií, rozvoje škály produktů, jakož i zvýšené internacionalizace prodejních trhů.

Neomezené možnosti Společnost Röchling a její business unit High-Performance Plastics nyní nabízí kromě bezkonkurenčního portfolia extrudovaných, lisovaných a litých desek, tyčí a profilů z PP, PEHD, PE-HMW, PE-UHMW, PVC, PA, POM, PEEK, PET, PVDF atd. nově i jednovrstvé a koextrudované desky a fólie z ABS a HIPS. Mimo tyto základní materiály jsou v nabídce i jejich variace, např. ABS/PMMA, ABS/PC Blend, ABS+PVDF, obtížně zápalné plasty (např. dle normy UL 94), ESD materiály, ABS dekor atd. S naší unikátní širokou škálou termoplastů nabízíme profesionální řešení, která vyhoví všem Vašim požadavkům. 9

Kompetence, Inovace, Kvalita S pevným týmem kvalifikovaných a motivovaných pracovníků vyrábíme nejkvalitnější termoplasty, které se využívají ve výrobcích chemického, automobilového a elektrotechnického průmyslu, ve strojírenství, reklamě, přepravním průmyslu, p y , technických ý stavbách a interiérech, v chladící technice, důlním průmyslu u či v oblasti hraček, sportu a potřeb pro volný čas. Úspěšní a spokojení ení zákazníci jsou základem našeho úspěchu. Společnosti skupiny Röchling stojí na špici technologického vývoje a nabízejí tak svým obchodním partnerům a zákazníkům služby a produkty nejvyšší kvality splňující požadavky i nejnáročnějších světových norem. Dodržování postupů ISO 9001:2008 znamená důležitou podmínku permanentního zlepšování našich služeb,, kdy cílem veškerých našich činností je spokojený zákazník. Pracovníci oddělení Marketing & Development a zákaznického servisu jsou Vám plně k dispozici a v každém okamžiku se maximálně vynasnaží co nejvíce vyhovět Vašim potřebám, přičemž důraz je vždy kladen na individuální přístup ke každému jednotlivému zákazníkovi.

Kontakty Röchling Engineering Plastics, s.r.o. Zákaznický servis pro střední a východní Evropu Tel.: +420 381 200 275 Fax: +420 381 200 283 sales@roechling-plastics.cz

Maywo Kunststoff GmbH Jozef Fabiš, Obchodní manažer ČR a SR Tel.: +420 734 313 109 Fax: +49 (0) 8 334 985 757 jozef.fabis@roechling-plastics.cz

www.roechling-plastics.cz

www.maywo.de


Robot IRB 360 FlexPicker® druhé generace od ABB pracuje nyní s ještě vyšší produktivitou Už téměř 15 let si robot IRB 360 FlexPicker od společnosti ABB drží vedoucí postavení v oboru nejmodernějších technologií odebírání a balení předmětů. Ve srovnání s klasickou těžkou automatizací nabízí IRB 360 mnohem vyšší flexibilitu na kompaktní ploše při současném zachování přesnosti a vysokých užitečných zatížení. S IRB 360-6, nejnovějším přírůstkem do rodiny IRB 360, uvádí ABB na trh FlexPicker s dosahem 1 600 mm a středním užitečným zatížením 6 kg.

10

Nižší užitečné zatížení ve srovnání s 8 kg variantou robotu FlexPicker je kompenzováno dlouhým dosahem u aplikací, při nichž musí být dopravníky hodně daleko od sebe nebo jsou z různých environmentálních důvodů vyžadovány dlouhé vzdálenosti mezi odebíracími a ukládacími pohyby. Vlastnosti:  Flexibilita při vysoké rychlosti  Vysoká nosnost – užitečné zatížení až 8 kg  Hygienický design pro omyvatelná prostředí  Špičkové sledování dráhy  Integrovaný software pro kamerový systém  Integrované řízení dělicích pásů Rodina IRB 360 nyní obsahuje varianty s užitečným zatížením 1 kg, 3 kg, 6 kg a 8 kg a dosahem 800 mm, 1 130 mm a 1 600 mm – což znamená, že najdete robot IRB 360 téměř pro každé použití. Díky vynikajícímu řízení pohybu, krátkým časům cyklu a vysoké přesnosti může IRB 360 pracovat vysokou rychlostí v úzkých nebo širokých prostorech, a to s velmi malými tolerancemi. Každý FlexPicker má rovněž k dispozici přepracovanou nástrojovou přírubu, která umožňuje použít větší chapadla, a tak dosáhnout vysokých rychlostí při účinné manipulaci s průběžně balenými výrobky z dělicího pásu. „Jsme hrdí, že jsme dokázali doplnit rodinu FlexPicker a udržet si vedoucí postavení na trhu robotického sbírání a balení předmětů,“ říká Richard Lukeš, obchodní manažer ABB pro oblast paletizaci a balení v ČR . „Celá rodina robotů IRB 360 nyní může nabídnout řešení pro nejkratší, nejrychlejší a nejlehčí úkoly i pro operace, při nichž potřebujete současně odebírat různé těžké výrobky.“

Hlavní oblasti použití  Montáž  Manipulace s materiálem  Odebírání  Balení Ať už pracuje při vysokých rychlostech, v úzkých nebo širokých prostorách (maximálně 1 600 mm), umožňuje konstrukce IRB 360 z nerezové oceli snadné čištění a sterilizaci. Varianta s celonerezovou konstrukcí pro manipulaci s potravinami je certifikována podle IP69K, proto ji lze omývat průmyslovými čisticími prostředky a vysokotlakou horkou vodou. Tato varianta je rovněž navržena s hladkými a snadno omyvatelnými povrchy a klouby nevyžadujícími maziva, které jsou odolné vůči většině korozivních látek. Každý robot IRB 360 lze snadno nastavovat pomocí softwaru PickMaster™ od ABB, který se stal neocenitelným nástrojem pro integrátory a uživatele robotu. Software PickMaster umožňuje vytvořit, nasimulovat a naprogramovat za méně než den celou linku, takže jako poslední krok už stačí jen nainstalovat roboty a související zařízení. Nedílnou součástí rodiny robotů FlexPicker je také spolehlivý řídicí systém IRC 5, který zaujímá přední postavení na trhu. IRC 5 s TrueMove™ a QuickMove™ zaručuje Pracovní rozsah a fyzické rozměry

vysoké rychlosti a možnosti sledování dráhy, proto mohou tyto roboty sledovat s extrémní přesností rychle se pohybující dopravníky. IRC 5 je také k dispozici v panelové verzi, která nabízí výraznou úsporu místa a snadnou integraci do strojů a výrobních linek. Chcete-li více informací, prosím obraťte se na: ABB s.r.o. Robotics Štětkova 1638/18 140 00, Praha 4, CZ e-mail: richard.lukeš@cz.abb.com www.abb.cz/robots


11


Our Lean Process Organization enables us to manage efficiently the job order workflow and system lifecycle. Our customer Marcus can rest easy! That’s why he chose S HRSflow

12

#helpmarcuskilltime Passion for expertise

WATCH THE MOVIES!

HRSflow SNP 56/54 Nová Dubnica, 018 51 Slovakia. Mob. +421.910.910949 - slovakia@hrsflow.com www.hrsflow.com

Dynamická mechanická analýza – resonanční metody měření pro dvourychlostní sekvenční vstřikování horkými vtoky Dynamická mechanická analýza je inovativní obor v oblasti zjišťování viskoelastických vlastností materiálů. Je nezbytná v oborech polymerů, biomechaniky, medicíny a inovativních oborů nanomateriálů a kontroly kvality 3D tisku. Pokročilý výzkum a vývoj probíhá i v České republice, kde firma Delter v.o.s. jako spin-off výzkumného pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, uvádí do fáze komercializace projekt pro měření viskoelasticity novými metodami. Význam viskoelasticity Při dynamickém namáhání dochází ke ztrátám energie vlivem viskózní složky mechanického chování. Viskózní složka (někdy zkráceně nazývána viskozita) ovlivňuje velikost deformace, způsobuje ztráty energie a vede k časovému posunu mezi deformující silou a deformační odezvou. Znalost viskoelasticity je zvláště významná u popisu polymerů, biologických materiálů a dalších podobně se chovajících struktur. Kvantitativní popis viskoelasticity může tedy být významným přínosem například k řešení problematiky minimalizace energetických ztrát, k řešení otázek pevnosti při dynamickém namáhání a problémů spojených s kontrolou kvality a optimalizací jednotlivých složek heterogenních a kompozitnách soustav. Klasická dynamická mechanická

analýza (DMA) měří deformační odezvy na sinusový průběh namáhání. Na základě měření lze vypočítat komplexní moduly. I když výpočty jsou jednoduché, technické řešení je náročné a pokud mají být přístroje přesné a výsledky reprodukovatelné, je cena přístrojů vysoká.

Resonanční metoda měření viskoelasticity Na katedře biofyziky farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové se v rámci programu OPPI podařilo vyvinout novou generaci přístrojů DMA pracujících na principu Resonanční mechanické analýzy (RMA). Resonance se dosahuje spojením měřeného vzorku s mechanickým oscilátorem. Na základě frekvence a činitele tlumení dokáže originální software vypočítat komplexní tuhosti i komplexní moduly. Frekvence resonance je nastavitelná, takže lze změřit frekvenční závislosti v rozsahu 1 až 25 Hz. Nastavitelné je rovněž klidové předpětí, takže lze měřit i nelineárně viskoelastická tělesa. Přístroje jsou připraveny ve verzích pro namáhání v tahu, ohybu a torzi. Přístroje RMA dále vyvíjené spin-off firmou Delter jsou uživatelsky jednoduché a podstatně levnější než klasické přístroje DMA a jsou navrženy tak, aby se daly použít i pro měření v malých laboratořích. Jsou vhodné jak pro rutinní kontrolní měření, tak pro výzkum a vývoj materiálů.


Wittmann Battenfeld CZ OPEN HOUSE 2014 Firma Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. oslavila v závěru loňského roku již 10. výročí svého působení na trhu v České a Slovenské republice. Při této příležitosti firma pořádá pro své zákazníky dne 10. dubna akci pod názvem “OPEN HOUSE 2014“.

Po celou dobu OPEN HOUSE 2014 se bude o návštěvníky starat profesionální tým WITTMANN BATTENFELD. Chybět nebude ani bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Součástí OPEN HOUSE 2014 bude i bohatý přednáškový blok, který seznámí návštěvníky nejen s novinkami z oblasti vstřikovacích strojů a periferních zařízení WITTMANN BATTENFELD, ale velmi zajímavé budou i přednášky pozvaných hostů k tématům budoucích vývojových trendů plastikářského průmyslu, magnetického upínání forem a možnosti financování strojů a technologií.

Sídlo Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. v Malých Nepodřicích Skupina WITTMANN BATTENFELD jako jediná na světě nabízí ucelený výrobní program periferií a strojů na zpracování plastů:  roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště, IML-systémy  vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld Automatizované pracoviště z dílny Wittmann Battenfeld CZ V novém sídle, do kterého se firma přestěhovala počátkem roku 2011, se podařilo úspěšně realizovat otevření vlastního konstrukčního oddělení jednoúčelových strojů a zařízení, které umožňuje jak doplnění nabídky sériových robotů o uchopovače a jednoúčelová pracoviště ke vstřikovacím strojům, tak i obecnou možnost konstrukce průmyslových automatizovaných systémů. V současnosti jsou v provozu již čtyři konstrukční 3D-pracoviště. Na základě vzrůstající poptávky je v následujících letech očekáván velký rozvoj této speciální automatizace.

 lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu  temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry  drtiče vtoků i dílů Výrobní závody skupiny WITTMANN BATTENFELD jsou umístěny v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Kanadě a Číně. Tato celosvětová skupina dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do 60 zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. V současné době pracují stroje a zařízení WITTMANN BATTENFELD ve více než 200 lisovnách plastů v České a Slovenské republice. Uživatelé strojů jsou především výrobci technických plastových dílů orientovaní na automobilový a elektrotechnický průmysl.

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.

Elektrický vstřikovací stroj EcoPower 110/350 s robotem W818

Malé Nepodřice 67, Dobev CZ-39701 Písek Tel: +420 384 972 165 Fax: +420 382 272 996 info@wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz

13

V rámci OPEN HOUSE 2014 budou moci návštěvníci shlédnout zástupce strojů a zařízení ze širokého výrobního programu WITTMANN BATTENFELD. Elektrický vstřikovací stroj EcoPower 110/350 s lineárním teleskopickým robotem W818T, hydraulický vstřikovací stroj HM 65/210, vybavený energeticky úsporným pohonem ServoDrive a robotem W808. V provozu budou i zástupci řady temperančních přístrojů TEMPRO a chladící zařízení COOLMAX. Oblast sušení a dopravy granulátu bude zastoupena kompaktními sušičkami DRYMAX včetně nasávačů FEEDMAX.


THERMOLAST®V – Na míru navržená TPE s přilnavostí k polyamidu a odolností vůči vysokým teplotám Čas, kdy se termoplastické elastomery (TPE) používaly pouze k designovým účelům a příjemnému úchopu rukojetí, je dávno pryč. Etablovaly se jako velmi univerzální a zajímavé materiály s efektivním zpracováním ve vícekomponentním vstřikování, s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi i při vysokých teplotách a nízké hustotě. Na tyto vlastnosti klade velký důraz především globální automobilový průmysl.

Skupina výrobků z produkce firmy KRAIBURG TPE, která stále častěji nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, je známá pod názvem THERMOLAST®V. Tyto termoplastické elastomery byly speciálně vyvinuty na základě požadavků přicházejících z oblasti automobilového průmyslu. Kromě dobrých mechanických vlastností se vyznačují výbornou tepelnou stabilitou až do 140 °C, vynikající hodnotou zbytkové trvalé deformace v tlaku (CS), možností dvoukomponentního zpracování s polypropylenem a polyamidem. Kombinace těchto vlastností dělá z THERMOLASTU®V jedinečný materiál na trhu. Materiály se využívají např. jako nejrůznější těsnění, průchodky, kryty ozubených řemenů a jiné různé díly.

Graf dlouhodobé zbytkové trvalé deformace v tlaku CS.

14 KRAIBURG TPE dělí THERMOLAST®V do dvou řad. Kromě materiálové řady s přilnavostí k polypropylenu existuje i druhá řada s přilnavostí k polyamidu. THERMOLAST®V se řadí mezi částečně zesítěné materiály známé pod označením TPV (SEBS+PP) (SEBS=styren-ethylen-butylen-styren blokový kopolymer). Díky chemickému zesítění v průběhu výrobního procesu TPE roste možnost teplotního nasazení TPV (SEBS+PP) až do 140 °C. Materiály jsou tedy srovnatelné s TPV (EPDM+PP) a klasickými kaučuky na bázi EPDM, CR, NBR a HNBR. Deformace jsou srovnatelné s klasickými TPV Speciální recepturou THERMOLASTU®V se dosahuje vynikajících hodnot zbytkové trvalé deformace v tlaku. Hodnoty trvalé deformace TPV (SEBS+PP) KRAIBURG TPE jsou z krátkodobého pohledu srovnatelné se standardním TPV (EPDM+PP). Vzhledem k velmi vysoké tepelné stabilitě dosahuje THERMOLAST®V i při dlouhodobém tepelném a deformačním zatížení mimořádných výsledků. Porovnáním těchto hodnot dlouhodobé trvalé zbytkové deformace v tlaku s hodnotami TPV (EPDM+PP) odvádí THERMOLAST®V mnohem přesvědčivější práci.

Vznik spoje materiálů KRAIBURG TPE materiály umožňují spojení s různými plasty. Optimalizované série TPE mají velmi dobrou adhezi s polypropylenem (PP), polyamidem (PA), akrylonitril-butadien-styrenem (ABS), polykarbonátem (PC), nebo s PET, a jinými materiály. Při procesu

THERMOLAST® V přesvědčí vynikajícími výsledky zbytkové trvalé deformace v tlaku i při 120 °C Měření se provádí dle mezinárodní normy ISO 815. Je pro něj použit vzorek o tloušťce 6 mm, který je uložen při určité teplotě po určitou dobu pod stálým tlakem. Poté se trvalá deformace vzorku vyhodnocuje v procentech.

THERMOLAST® V – Možnost dvoukomponentního zpracování s PP, nebo PA a vynikající dlouhodobou trvalou deformací v tlaku

vzniká mezi dvěma materiály spojení s funkcí těsnosti vůči kapalinám, prachu a větru.

dvoukomponentního vstřikování je povrch tvrdé složky nataven elastickou vstřikovanou složkou, kdy dojde ke vzájemnému promísení molekul a tím k dobrému spojení obou složek.

Přilnavost k polyamidu THERMOLASTY®V mohou být použity u dílů vyráběných technologií dvoukomponentního vstřikování. Při tomto výrobním procesu dochází ke spojení měkké složky s polypropylenem, nebo polyamidem. Polyamid je široce používaný ma- Metoda měření přilnavosti dle normy Renault D41 1916 teriál, který je charakterizován svou velmi dobrou tepelnou odolností Měření adheze mezi tvrdou a měkkou složa výbornými mechanickými hodnotami. Mnoho ku provádí KRABURG TPE na standardním výrobců v automobilovém průmyslu přichází stroji na tahovou zkoušku (Zwick, typ Z010/ u tohoto materiálu s velice efektivním vícekom- TN2A). Dvousložkové zkušební těleso je upnuto ponentním vstřikováním. S THERMOLASTEM®V na straně tvrdého plastu. TPE část je následně lze tuto kombinaci realizovat. Prostřednictvím odtrhována v pravém úhlu. V dolním upínacím optimálního nastavení parametrů zpracování zařízení je namontován horizontálně pohyblidvoukomponentního vstřikování může být do- vý suport takovým způsobem, aby byl po celou saženo mezi THERMOLASTEM®V a polyamidem dobu odtrhávání zajištěn úhel 90 °. velmi dobré přilnavosti (více než 5 N/mm). KRAIBURG TPE - Váš specialista na TPE Přilnavost u dvoukomponentního vstřikování Dvoukomponentní zpracování s polypropyleDvoukomponentní spojení není vyžadováno nem nebo polyamidem a vynikající trvalou depouze v automobilovém průmyslu, ale také formací v tlaku při vysokých teplotách dělají v mnoha dalších případech zpracování plastů. z THERMOLASTU®V ideální produkt pro použití KRAIBURG TPE vyvinul speciální série, které v automobilovém průmyslu. Kromě širokého mají dobrou přilnavost s mnoha jinými plasty. portfolia materiálů pro dvoukomponentní zpracování pro různé oblasti průmyslu (jako napříSpojení materiálů je ovlivňováno více růz- klad automobilový, strojírenský, spotřebitelský nými faktory. Kromě parametrů zpracování a medicinální) nabízí KRAIBURG TPE i zákaznicovlivňuje výsledné hodnoty spoje také po- ká řešení materiálu. KRAIBURG TPE nabízí také larita, teplota tání a krystalizační chování řešení na míru speciálními TPE. Tato nabídka je materiálu. Optimalizace může být provedena doplněna komplexními servisními službami. pomocí modifikátorů. Z přilnavosti profituje Pro dotazy ohledně termoplastických elastozpracovatel například nižšími montážními merů a jejich dvoukomponentních možností je náklady, zkrácením výrobního cyklu a tím Vám KRAIBURG TPE a jeho partner pro ČR a SK i zjednodušením kontroly kvality. Kromě toho - firma MG PLASTICS s.r.o. kdykoliv k dispozici.


15


Kompletní řešení pro obrábění lehkých materiálů Využití inovativních lehkých materiálů na bázi hliníkových vláken se rychle rozšiřuje, avšak tyto kompozitní materiály mají své velmi specifické parametry obrobitelnosti. Společnost Stäubli proto vyvinula impozantní řešení pro rychlé a přesné zpracování kompozitních materiálů díky novému robotu RX170 hsm a softwarovým balíčkům na míru danému odvětví.

16

Neustále širší využití těchto materiálů v různých aplikacích vyžaduje adekvátní metody zpracování, které budou garantovat vysokou efektivitu, produktivitu a také preciznost a opakovatelnost. Zpracování hliníkových vláken je však velmi specifické – zejména je téměř nemožné pomocí konvenčních strojů obrábět nadměrně veliké komponenty. „Zákazníci při obrábění CFRP potřebují nejen rychlé a přesné řešení, ale zejména takové, které bude jednoduše využitelné i pro rozsáhlejší díly,“ říká manažer robotové divize společnosti Stäubli Manfred Hübschmann. „Právě proto je RX170 hsm v této oblasti přelomovým řešením. Díky tomuto robotu jsme udělali velký krok kupředu v obrábění kompozitních materiálů.“ Vývoj nového robotu probíhal zejména na základě modelu RX170. Pro tuto specifickou aplikaci však inženýři Stäubli vyvinuli zcela nové rameno, u kterého je šestá osa nahrazena speciálním vysokorychlostním vřetenem. Veškerá kabeláž včetně přívodu energie i chladícího a mazacího systému je umístěna uvnitř ramene. Toto nabízí dvě velké výhody: značnou úsporu místa a vysokou ochranu proti poškození, a tím pádem i maximální spolehlivost.

Jelikož plasty nekladou robotu velký odpor, může pracovat ve velmi slušném tempu a dále tak snížit trvání celého cyklu. Díky jeho dosahu 1 835 milimetrů lze snadno obrábět dlouhé kusy, přidáním pojezdové osy pak lze pracovní dosah ještě zvětšit pro umožnění obrábění kusů dlouhých i několik metrů. Vysoký výkon robotu RX170 hsm je také ideální k obrábění materiálů z uhlíkových vláken, opakovatelná přesnost činí 0,04 mm, což bohatě splňuje standardy pro CFRP obrábění. Dalším plusovým bodem je vysoká efektivita robotu. Standardně je kolem něj sdruženo několik pracovních stanic a robot tak střídavě pracuje na více stanicích, čímž se minimalizují prostoje na naprosté minimum. Programování probíhá předem a je možné ho provést i offline. Díky výkonnému softwaru pak robot nemá absolutně žádný problém provádět postupně různé trajektorie na více stanovištích. Kombinace programu Stäubli Robotics Suite společně s kontrolérem řady CS8 a programovacím jazykem VAL3 nabízí velice široké možnosti. Pomocí balíčku VALhsm se pak obsluha robotu stává pro operátora naprostou maličkostí. Veškeré informace jsou zobrazeny na ručním ovládání, pomocí kterého je možné robotu tyto trajektorie i naučit. Celá řada předdefinovaných funkcí dělá ovládání mnohem jednodušším, na druhé

Robot Stäubli je vybaven velice přesným vysokorychlostním vřetenem Fischer Precise. straně i pokročilí uživatelé budou příjemně překvapeni výkonem tohoto softwaru. Všechny tyto vlastnosti otevírají zcela nové oblasti pro využití robotu RX170 hsm, ať už je to při zpracování lehkých materiálů v leteckém průmyslu, v aplikacích pro dodavatele automotive nebo při výrobě částí pro větrné turbíny. „Robot se v poslední době osvědčil v celé řadě aplikací,“ říká Manfred Hübschmann. „Reakce od zákazníků jsou velice pozitivní, neboť RX170 hsm v mnoha ohledech předčil jejich očekávání. V současné době tak pro CFRP obrábění není na trhu přijatelná alternativa v podobné cenové hladině.“ Robot místo jednoúčelového stroje Německá společnost Riexinger GmbH & Co. KG se zabývá zejména vývojem a konstrukcí strojů pro kompletní zpracování celé řady plastů. Nejvíce času firma věnuje vývoji vlastních řešení a na míru připravených strojů, občas se ale vyskytnou zákazníci, kteří vyžadují zcela speciální řešení stoprocentně vyhovující jejich požadavkům. Jedním z takových klientů byla i další německá společnost Kubra GmbH, tradiční výrobce plastových potrubí pro kanalizační, odvodňovací a sanační systémy. První myšlenkou na řešení výroby základových komor pro kanalizace byla výstavba specializovaného stroje. Zde ale narazili na náročná specifika takových dílů – rozměrné části s průměrem přes 1 metr jsou opracovávány po vnějším obvodu. Předběžný průzkum tak odhalil, že vývoj takovéhoto specializovaného pracoviště by byl velmi náročný i nákladný. V průběhu hledání správného řešení přišel Otto Angerhofer (dříve CEO společnosti Manz, nyní konzultant pro Riexinger) se zcela novým řešením: využitím obráběcího robotu Stäubli RX 170 hsm, se kterým se již setkal v rámci své předchozí praxe. „Následně se ukázalo, že využití tohoto robotu je naprosto vyhovující,“ komentuje Markus Theobald, výkonný ředitel Riexingeru. „Díky jeho téměř dvoumetrovému pracovnímu dosahu a volnosti pohybu dané pětiosou konstrukcí nemá problém ani s většími díly. Měli jsme tedy ten správný stroj – potřebovali jsme dodat ještě doplňující vybavení.“ Realizace postupovala velice plynule a rychle a již brzy mohlo být toto obráběcí pracoviště uvedeno do provozu, kde se velice osvědčilo a splnilo požadavky zákazníka co do časů cyklů a kvality. Nyní opracovává zejména základové

komory v různých verzích s připojeními pro trubky o průměru mezi 110 a 315 mm, všechny s přesným průměrem jednoho metru. Komory přichází do procesu jako vylisované polyethylenové nebo polypropylenové části zatím bez zpracovaných vnějších obrysů a připojení pro potrubí. Úkolem obráběcího robotu je odstranění přebytečného plastu a tudíž zajištění přesného vnějšího rozměru. Pětiosý robot pak ještě přesně vytvaruje veškerá místa pro připojení navazujícího potrubí. Přechod mezi různými variantami je velice jednoduše proveden z pozice operátora, kterému stačí pro změnu několik stisků tlačítek na ovládacím panelu robotu. Nezávisle na počtu různých variant je koncový uživatel díky tomuto systému skvěle připraven na všechny možnosti. „Systém je nastaven pro maximální variabilitu,“ dodává Theobald. „Obsluha buňky probíhá manuálně, o kompletní obrábění se pak stará již sám robot. Díky svému dosahu si RX170 hsm poradí se všemi tvary a – v porovnání s CNC obráběcím centrem – nabízí takřka neomezenou flexibilitu.“ Pro zajištění zcela plynulého procesu obrábění plastových částí robotem je buňka vybavena také systémem pro automatickou výměnu nástrojů. Zde si RX170 hsm samostatně zvolí právě ten nástroj, který se pro daný proces nejlépe hodí. I díky tomu je zaručena velice vysoká kvalita zcela srovnatelná s výsledky jednoúčelového obráběcího centra. Jelikož plasty nekladou robotu velký odpor, může pracovat ve velmi slušném tempu a dále tak snížit trvání celého cyklu až pod hranici dvou minut. Dokončené díly zvládají všechny testy kvality a žádné další opracování tak již není potřeba. Ačkoliv se Riexinger specializuje zejména na jednoúčelové stroje, využití obráběcího robotu nadchlo i pana Theobalda: „V robotu Stäubli RX170 hsm jsme objevili zcela jednoduché řešení, které pracuje naprosto spolehlivě. V porovnání s časově a finančně náročným vývojem specializovaných pracovišť přináší využití robotu značné úspory. Navíc máme k dispozici komplexní systém, který je také lépe dostupný a navíc nám přináší výhodu v podobě prakticky neomezené flexibility.“

Šestá osa robotu je nahrazena vysokorychlostním vřetenem pro větší tuhost a přesnost při obrábění.


Nový vývoj pro subdodavatele v automobilovém průmyslu

Současné vystřihování a svařování membrán Svařování ultrazvukem: Podíl umělohmotných dílů s integrovanými membránami v oblasti automobilového průmyslu neustále roste. Membrány jsou používány jako prvky pro vyrovnání tlaku (PVT). Nově vyvinutý stroj od Herrmann Ultraschall může v jednom cyklu membrány vystřihnout a zavařit. To šetří kroky procesu. PVT chrání elektronická pouzdra, lampy, světlomety a součástky s citlivou elektronikou před prachem, nečistotou a vlhkostí. Umožňují průběžné vyrovnávání tlaku, čímž je odlehčeno těsněním a zamezováno ztrátám netěsností. Vznikající vlhkost může z pouzdra unikat.

Nový vývoj: kombinovaná ultrazvuková střihací a svařovací jednotka

vá jednotka mohla být integrována do otočného montážního stolu s úsporou místa a zadruhé, ultrazvukový proces lze pomocí různých parametrů flexibilně řídit a dokumentovat. Ultrazvukem zavařené membrány v pouzdře

Příklad z praxe - těleso čerpadla pro automobily se třemi kroky svařování Jeden významný dodavatel v automobilovém průmyslu se rozhodl pro aplikaci vkládání membrány do tělesa čerpadla a to novou technikou MPW od firmy Herrmann Ultraschall. Následující atributy hovoří pro ultrazvuk jako nevhodnější proces spojování: zaprvé, kompaktní ultrazvuko-

Na produktu musí být pomocí ultrazvuku postupně za sebou realizovány tři kroky: 1. Vystřihnutí membrány a její zavaření do víka (realizováno s 35 kHz) 2. Víko obdrží ochranný kryt (realizováno s 35 kHz) 3. Kompletní víko se zavaří do tělesa (realizováno s 20 kHz) Náročný materiál se skelnými vlákny Použitý typ plastu Polyphenylensulfid (PPS) je materiál s vysokým podílem skelných zpevňujících

vláken a postavil ultrazvukové specialisty před velmi náročný úkol. PPS má díky skelným vláknům vysokou pevnost, je ale také křehčí a hůře reaguje na ultrazvukové kmity, které způsobují plastifikaci a spojují těleso s membránou. Návarová hrana tělesa a design svařovacího nástroje (sonotrody) byly speciálně zkonstruovány a dimenzovány tak, aby vznikl spoj s optimálním spojením a to i přes vysoký podíl skelných vláken. Pomocí mikrosnímků (mikrotomových řezů) je pak vidět homogenní spojení molekul umělé hmoty. Dobrý výsledek byl při testu těsnosti potvrzen hodnotou do 10 bar.

Mikrotomový tomografický snímek ukazuje adhezivní spojení mezi membránou a součástkou (skelná vlákna jsou velmi dobře vidět jako malé čárky v materiálu)

Upgrade u pásového aplikátoru Zdokonalený pásový aplikátor s pneumatickou kolébkou zajišťuje vysoký takt a bezpečnost procesu. Přes smyčkový zásobník, který napomáhá zamezení trhavému zatížení, je umožněn jemný posuv. Vakuové snímání spolehlivě kontroluje, zda je membrána správně vystřihnutá a umístěná a tím odpadá doposud běžná následná vizuální kontrola kvality. Nový vystřihovací a svařovací modul MPW sjednocuje v jednom kroku mnoho jednotlivých procesů jinak běžně zařazených před a za svařování membrán. Zákazník tak má možnost, zkrátit časy cyklů a při průběžné kontrole kvality snížit výrobní náklady.

17

ULTRAZVUKOVÁ SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE

Svařeno ultrazvukovou svařovací technologií Herrmann ultrazvuk. Při ultrazvukovém svařování vsadˇte na zkušenosti technologického lídra. Vítejte v technologickém centru v Brně. Poradíme Vám se všemi dotazy týkající se ultrazvukové svařovací technologie. Profitujte z praktických svařovacích testů, poradenství v oblasti návarových hran stejně jako nastavení strojních parametrů a perfektního servisu. Vaše kontaktní osoba v místě: Morava & Slovensko: Jiří Musil jiri.musil@herrmannultrazvuk.com Čechy: Michal Budělovský michal.budelovsky@herrmannultrazvuk.com

Herrmann Ultrazvuk s.r.o., Tech-Center Brno Areál Slatina · Tuřanka 115 · 627 00 Brno, ČR · Tel. +420 532123057 www.herrmannultrazvuk.com

e Kielc P O L k č. E1 T S A PL áne 14 E, St a 20 Hala 0. květn 3 27. –


Novinky od VSP s.r.o. V minulém roce 2013, firma Vstřikovací systémy pro plast s.r.o. (VSP s.r.o.), uvedla u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, nový vstřikovací lis řady FÜHRUNG, od čínské společnosti Leadway, kterou od minulého roku rovněž zastupujeme. Výborné vlastnosti evropského standardu a příznivá cena, předurčila tyto stroje k úspěšnému vstupu na český trh. Stroje řady FÜHRUNG dodáváme v celkem sedmi provedeních, od 90 tun do 450 tun uzavírací síly. Tyto stroje se řadí mezi tzv. vysoce úsporné lisy, kdy jejich pohonná jednotka sestává z hydraulického čerpadla řízeného servo-pohonem, od renomovaného výrobce Rexroth. Stejné logo pak najdeme na většině hydraulických součástí, např. na ventilech.

Firma VSP s.r.o. se významným podílem účastní, na konečném odladění české verze řídicího systému, k plné spokojenosti českých zákazníků. Hlavními rysy systému B&R je vertikálně orientovaná 15 palcová dotyková obrazovka, přehledný, intuitivní a spolehlivý řídicí systém, který svojí variabilitou dokáže splnit ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Vstřikovací systémy pro plast s.r.o. www.ivsp.cz

18

Evropský standard doplňuje řídicí systém KEBA, od stejnojmenného rakouského výrobce. Tento řídicí systém se již osvědčil v mnoha aplikacích nejen plastikářského průmyslu a stává se více a více oblíbeným u řady jak výrobců vstřikovacích lisů, tak i u jejich provozovatelů. Řídicí systém KEBA se vyznačuje jednoduchým a intuitivním ovládáním, stabilním systémem, možností připojení periferií a dálkového dohledu, skrze připojení do lokální sítě. Široká variabilita systému dokáže uspokojit každého zákazníka jak po stránce hardvéru tak i softvéru. V nabídce jsou řídící počítače s panely o velikosti displeje 10, 12 a 15 palců, a nechybí ani volba ovládání dotykovou obrazovkou nebo standardně integrovanou klávesnicí na panelu.

Vstřikovací lis řady FÜHRUNG od firmy Leadway Pozadu nezůstává ani jihokorejská firma Woojin Selex (nově pod jménem Woojin Plaimm), jejímž výhradním zástupcem pro Českou a Slovenskou republiku je právě firma VSP s.r.o., která se rozhodla, povýšit jejich stroje o další pomyslný stupínek výš. Změny se dočkaly hydraulické lisy řady TH, kdy hydraulické vybavení lisu, zejména hydraulické rozvaděče, teď nově zajišťuje rakouská firma Dorninger Hytronics. Další změna napříč všemi výrobními řadami, firmy Woojin Plaimm, je výměna řídicího systému GEFRAN za řídicí systém rakouského výrobce Bernecker und Rainer (B&R). Tato firma má dlouholetou tradici na poli automatizace a řízení procesů, napříč různými průmyslovými odvětvími. Firma Woojin Plaimm již delší dobu používala řídicí systém B&R, u řady vstřikolisů TE, ale na K-SHOW 2013 v Německém Düsseldorfu oznámila plnou spolupráci s firmou B&R, která spočívá v nasazení systémů B&R pro všechny typové řady vyráběných strojů. Díky úzké spolupráci s rakouskými dodavateli firma Woojin otevřela nové vývojové a testovací centrum v Rakousku.

Vstřikovací lis řady TH od firmy Woojin Plaimm


19


L

L

+0

+0

+0 L2 - 0,2 L1 - 0,5

L1 - 0,5 +0

d2 g6

d2 k6

d1

d2 f7

+0,1 - 0,1

d3

d1

+0,1 - 0,1

d3

d2 f7

K - 0,1

Mezi novĂŠ prvky patří takĂŠ vodĂ­cĂ­ pouzdro s „nekoneÄ?nĂ˝m“ zdvihem. DĂ­ky bronzovĂŠmu labyrintu je zaruÄ?ena vysokĂĄ Ĺživotnost a teplotnĂ­ odolnost do 180 °C. NovÄ› je takĂŠ pouzdro s osazenĂ­m pro umĂ­stÄ›nĂ­ přímo do vyhazovacĂ­ho paketu.

NabĂ­dka přísluĹĄenstvĂ­ STRACK se dĂĄle rozrĹŻstĂĄ o specializovanĂŠ dĂ­ly, jako jsou elektrickĂŠ a hydraulickĂŠ vytĂĄÄ?ecĂ­ zĂĄvitovĂŠ jednotky, plynovĂŠ pruĹžiny, pneumatickĂĄ rychlospojka vyhazovacĂ­ tyÄ?e, kolapsujĂ­cĂ­ jĂĄdra pro odformovĂĄnĂ­ vnitĹ™nĂ­ch tvarĹŻ (zĂĄvitĹŻ, zĂĄpichĹŻ apod.).

TakĂŠ tradiÄ?nĂ­ nabĂ­dka koncovĂ˝ch spĂ­naÄ?ĹŻ STRACK se doplĹˆuje a zdokonaluje, například o vizuĂĄlnĂ­ indikaci sepnutĂ­ spĂ­naÄ?e pomocĂ­ dvoubarevnĂŠ LED diody. PravoĂşhlĂŠ centrovacĂ­ elementy STRACK, znĂĄmĂŠ pod oznaÄ?enĂ­m Z 50, se jiĹž dodĂĄvajĂ­ vĂ˝luÄ?nÄ› s vrstvou DLC (oznaÄ?enĂ­ Z 51), pĹ™i zachovĂĄnĂ­ ceny a zĂĄstavbovĂ˝ch rozmÄ›rĹŻ.

20

Firma STRACK neustĂĄle rozĹĄiĹ™uje svou ĹĄirokou nabĂ­dku vodĂ­cĂ­ch prvkĹŻ. Vedle tradiÄ?nĂ­ch kuliÄ?kovĂ˝ch a kluznĂ˝ch vedenĂ­, samomaznĂ˝ch bronzovĂ˝ch grafitovĂ˝ch a bronzovĂ˝ch teflonovĂ˝ch elementĹŻ nabĂ­zĂ­me takĂŠ samomaznĂŠ prvky ze sintrovanĂŠ oceli (pouzdra i liĹĄty).

KVALITA

•

9\VRNi NYDOLWD SRYUFKX StVWX SUR GHOĂŁt ĂĽLYRWQRVW Ra < 0,05 Îźm Ĺš 9\OHSĂŁHQi NYDOLWD ODSRYiQt D OHĂŁWÄŒQt IXQNĂžQtFK ploch

•

Tvrdost pĂ­stu > 64 HRC Ĺš 9\XĂĽLWt VSHFLiOQtFK RFHOt SUR Y\OHSĂŁHQt odvodu tepla

•

•

)OH[LELOQt YRGtFt V\VWpP SUR ]KRUĂŁHQp SUDFRYQt SRGPtQN\ HOLPLQXMtFt ERĂžQt VtO\

•

)XQNĂžQt VHVWDYD SO\QRYp SUXĂĽLQ\ XPRĂĽÄ–XMH U\FKORX D MHGQRGXFKRX ~GUĂĽEX

•

3RGVWDWQi ĂžiVW 675$&. SO\QRYp SUXĂĽLQ\ MH Y\UREHQD ] MHGQRKR NXVX FRĂĽ HOLPLQXMH UL]LNR SRĂŁNR]HQt YOLYHP ~QDY\ PDWHULiOX

7ÄŒVQHQt GOH QHMPRGHUQÄŒMĂŁtFK WUHQGĤ

ZĂ RUKA – Ĺ˝IVOTNOST – ODOLNOST 3O\QRYp SUXĂĽLQ\ MVRX Y\UiEÄŒQ\ D Y\YtMHQ\ ]D SRXĂĽLWt QHMQRYÄŒMĂŁtFK YĂŞUREQtFK PHWRG -H ]GH UHVSHNWRYiQD VPÄŒUQLFH SUR WODNRYi ]DÄœt]HQt 3(' QD ]iNODGÄŒ (6

äLYRWQRVW E\ PÄŒOD EĂŞW PQRKHP Y\ĂŁĂŁt

9]KOHGHP N Y\VRNêP VWDQGDUGĤP NYDOLW\ NWHUp SRVN\WXMHPH PĤüHPH ]DUXÞLW ãLURNRX ]iUXNX QD SO\QRYp SUXüLQ\

äLYRWQRVW SUXüLQ\

•

]GYLKĤ GR PP

PĂ­st

]GYLKĤ

•

SUDFRYQtFK PHWUĤ SUR SO\QRYp SUXüLQ\ VH ]GYLKHP ! PP

3RX]GUR

]GYLKĤ

•

5RN

9iOHF MHGQRGtOQĂŞ

]GYLKĤ

9iOHF GYRMGtOQĂŞ

]GYLKĤ

1LFPpQÄŒ MH SRWÄœHED UR]OLĂŁLW PH]L ]iUXNRX D ĂĽLYRWQRVWt SO\QRYp SUXĂĽLQ\

7ÄŒVQÄŒQt

SUREÄŒKOĂŞFK PHWUĤ


N EU O ∙ U N VE E A W U

N

21

NEUE PRODUKTE NEW PRODUCTS NOUVEAUX PRODUITS

horké vtoky

’14


VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ: BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ PLASTY-BIOPLASTY 1. ÚVOD Bioplasty vhodné pro komerční využití jsou na trhu zhruba dvacet let. První plasty vhodné pro technologii vstřikování – vyrobené na konci 19. a počátkem 20. století, například celuloid – první „plast“ komerčně využitelný byl objeven roku 1855, v roce 1910 experimentuje Henry Ford v USA s pšenicí a sojou a v roce 1915 je do sériově vyráběného automobilu Ford, model T osazován startovací box vyráběný z materiálu na bázi sojového oleje – měly za základ biologické zdroje. Ty však byly nákladné a tak je brzy vytlačily levnější produkty na bázi ropy, plynu a uhlí. Mnozí vidí v bioplastech brzkou budoucnost, ale z technicko – ekonomického hlediska je uvedená vize, v současné době, předčasná.

22

Všeobecně existuje na téma bioplastů nemalé množství nezodpovězených otázek, na které bude nutno postupně hledat konkrétní odpovědi. Pro objasnění některých pojmů z oblasti environmentálního pohledu na bioplasty se podíváme na některé definice a výklady. 2. BIO VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BIOPLASTY/BIOPLASTICS – termín používaný jako definice pro dva různé druhy plastů: A-plasty na bázi obnovitelných zdrojů – důraz je kladen na původ použité suroviny – mohou nebo nemusí být biologicky odbouratelné B-biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty, například podle EN 13 432 – zaměření na kompostovatelnost konečného výrobku – biodegradabilní a kompostovatelné plasty mohou být vyrobeny na bázi obnovitelných zdrojů a/nebo neobnovitelných (fosilních) zdrojů Biobáze znamená pouze to, že atomy uhlíku v molekulárních řetězcích pocházejí ze současné přírody, a nikoliv z fosilií. Biopolymery – vysokomolekulární látky vytvářené biochemickými reakcemi:  rostlin – celulóza, škrob  zvířat – chitin, proteiny  mikroorganismů – PHA polyhydroxyalkanoáty Syntetické biopolymery – jsou syntetizovány z přírodních biomolekul, nejsou produktem živých organismů, ale vykazují vlastnosti biopolymerů – kyselina polylaktidová PLA, kyselina polyglykolová PGA Syntetické biodegradovatelné polymery – syntetické polymery modifikované vhodnými aditivy, která způsobí, že polymery podléhají oxidačním reakcím probíhajícím v přírodním prostředí a vytvářejí produkty asimilované – zužitkované – mikroorganismy – TDPA Totally Degradable Plastic Additives – alifatické polyestery PCL polykaprolakton, aromatické

polyestery PBAT polybutylenadipát tereftalát, polyvinylalkohol PVA, oxo-biodegradovatelné polyolefiny TDPA PE Bioplasty tedy mohou být:  na bázi obnovitelných zdrojů a biologicky odbouratelné  na bázi obnovitelných zdrojů, ale biologicky neodbouratelné  na bázi neobnovitelných – fosilních – zdrojů a biologicky odbouratelné PLASTY/POLYMERY NA BIOLOGICKÉ (BIO) BÁZI/BIO-BASED PLASTIC/POLYMER – toto označení se používá pro odbouratelné plasty/polymery vyrobené zcela nebo z části z biomasy – při použití tohoto pojmu je nutno vždy uvést obsah/procenta určující do jaké míry je materiál/výrobek vyprodukován na bio bázi, včetně metody měření obsahu biosložky BIOKOMPOZITY – polymerní materiály vyrobené kompletně – matrice i plnivo – z obnovitelných zdrojů ČÁSTEČNÉ BIOKOMPOZITY – obvykle matrice z klasických polymerů a plnivo z přírodních obnovitelných zdrojů – náhrada minerálních a syntetických plniv BIO BÁZE/BIO-BASED – tento termín říká, že alespoň část materiálu/výrobku je vyroben z biomasy a i zde je nutno toto tvrzení o bio bázi doložit obsahem/procenty bio báze a způsobem jejího vyhodnocení – hmotnostní obsah, procenta, obsah uhlíku, atd. UHLÍKOVÁ BIO BÁZE/BIO-BASED CARBON – obsah uhlíku získaný z biomasy – materiál/nebo výrobek z fosilních a obnovitelných zdrojů obsahuje fosilní uhlík nebo uhlík na bio bázi – metoda 14C měří množství uhlíku na bio bázi v materiálu nebo produktu jako hmotnostní nebo procentuální podíl z celkového podílu organického uhlíku HMOTNOSTNÍ OBSAH BIO BÁZE/BIO-BASED MASS CONTENT – popisuje množství biologicky založené hmoty obsažené v materiálu nebo výrobku –je to doplňující metoda k metodice 14C a navíc umožňuje určit, kromě organického uhlíku i další chemické prvky, například kyslík, dusík, vodík BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ PLASTY/ BIODEGRADABLE PLASTIC – jsou plasty, které v životním prostředí slouží určitým mikroorganizmům pro získání energie – uhlík z plastu je při mikrobionálním procesu zcela převeden na oxid uhličitý – proces biodegradace je přímo závislý na stavu prostředí v němž probíhá – místo, teplota, vlhkost, doba působení a samozřejmě i na rozkládaném materiálu nebo samotné aplikaci – v důsledku uvedených vlivů se rozkladný proces a jeho výsledek může značně lišit – biologická odbouratelnost je spojena se strukturou polymerního řetězce, ale není závislá na původu surovin – v současné době není k dis-

pozici jediná, zastřešující definice biologické rozložitelnosti – jedna z běžně používaných je ve standardu ISO a EU – EN 14 995 Plasty – Hodnocení kompostovatelnosti – specifikace a schéma testu BIOMASA/BIOMASS – je to materiál biologického původu, s výjimkou materiálů zakotvených do geologických struktur a materiálů transformovaných do fosilních – zkamenělých – materiálů, tj. jedná se o materiály jako například stromy, plodiny, trávy, stelivo, řasy, odpady biologického původu – hnůj, atp. PŘEPRACOVANÉ BIOLOGICKÉ MATERIÁLY/ BIOREFINERY – následná výroba zahrnující široké spektrum produktů na bio bázi – potraviny, krmiva, chemické látky, včetně monomerů nebo stavebních bloků pro bioplasty a energetické produkty – palivo, síla, teplo – z biomasy UHLÍKOVÁ STOPA/CARBON FOOTPRINT CFPs, respektive PCFs PRODUCT CARBON FOOTPRINT – součet emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v systému výrobku, vyjádřené jako ekvivalent oxidu uhličitého CO2, včetně posouzení životního cyklu – ekvivalent CO2 určitého množství skleníkových plynů se vypočítá jako hmotnost daného skleníkového plynu vynásobená potenciálem globálního oteplování UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ – CO2 NEUTRÁLNÍ/ CARBON NEUTRAL – CO2 NEUTRAL – uhlíkově neutrální je takový produkt nebo proces, který má zanedbatelný vliv na celkovou hladinu CO2 v atmosféře; tvrzení o uhlíkové neutralitě je velmi složité prokázat; produkty, vezmeme-li v úvahu jejich celkový životní cyklus, ve většině případů nedosáhnou na uhlíkovou neutralitu CELULÓZA/CELLULOSE – je hlavní složkou buněčných stěn všech vyšších forem rostlinného života, s různým procentuálním obsahem v něm – je to nejčastější organická polysacharidová sloučenina – celulóza je polymerní molekula s velmi vysokou molekulovou hmotností (monomer je glukóza) průmyslově získatelná, například ze dřeva nebo bavlny k výrobě papíru, plastů a vláken ESTER CELULÓZY/CELLULOSE ESTER – se získá esterifikací celulózy s organickými kyselinami – pro technické aplikace jsou z esterů celulózy vhodné: acetát celulózy – CA s kyselinou octovou, propionát celulózy – CP s kyselinou propionovou a butyrát celulózy – CB s kyselinou máselnou – smícháním vznikne acetát propionát celulózy CAP nebo CAB celuloze acetát butyrát, ze kterého se, pro zajímavost, vyrábějí střenky originálních švýcarských armádních nožů DEGRADACE/DEGRADATION – finálních produktů – degradace oxidační, hydrolitická, fotodegradace, biodegradace – fragmentace, degradační prostředí – splaškový kal, kontrolované kompostování, simulovaná skládka odpadů. Metody používané k hodnocení Pokračování na straně 28


,5% )OH[3LFNHU 9\QL NDMtFt SRK\ERYì YìNRQ V QHMNUDWåtPL ĀDV\ F\NOX SŒHVQìP SRK\EHP D Y\VRNìP XçLWHĀQìP ]DWtçHQtP

5RGLQD ,5% Q\Qt REVDKXMH YDULDQW\ V XçLWHĀQìP ]DWtçHQtP NJ NJ NJ D NJ D V GRVDKHP PP PP D PP ² FRç ]QDPHQi çH QDMGHWH URERW ,5% WpPěŒ SUR NDçGp SRXçLWt 'tN\ Y\QLNDMtFtPX Œt]HQt SRK\EX NUiWNìP ĀDVŤP F\NOX D Y\VRNp SŒHVQRVWL PŤçH ,5% SUDFRYDW Y\VRNRX U\FKORVWt Y ~]NìFK QHER åLURNìFK SURVWRUHFK D WR V YHOPL PDOìPL WROHUDQFHPL .DçGì )OH[3LFNHU Pi URYQěç N GLVSR]LFL SŒHSUDFRYDQRX QiVWURMRYRX SŒtUXEX NWHUi XPRçŃXMH SRXçtW YěWåt FKDSDGOD D WDN GRViKQRXW Y\VRNìFK U\FKORVWt SŒL ~ĀLQQp PDQLSXODFL V SUŤEěçQě EDOHQìPL YìUREN\ ] GěOLFtKR SiVX 9tFH LQIRUPDFt QDMGHWH QD ZZZ DEE F] URERWV

$%% V U R 7HO )D[ ( PDLO URERWV VDOHV#F] DEE FRP

přístroj pro zrychlené testy degradace UV složkou slunečního záření

xenonové zkušební komory pro testy v celém slunečním spektru

nastavitelná intenzita záření, regulace teploty a relativní vlhkosti, možnost simulace deště, kondenzační prostředí LABIMEX CZ s.r.o., Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 info@labimex.cz, prazak@labimex.cz +420 241 740 120, +420 602 366 407 www.labimexcz.cz

Weathering testy s důvěrou. www.q-lab.com

23

Degradace plastů vlivem simulovaného slunečního záření


Elastollan® jako termoplastický elastomer firmy BASF Polyurethanes Lemfoerde. Firma BASF SE se sídlem v německém městě Ludwigshafen vyrábí a dodává stovky produktů pro chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství, ale i plasty pro různá odvětví zpracovatelského průmyslu.

Jako novější aplikace lze uvést díly vyráběné

dvoukomponentním

vstřiková-

ním. Jedná se o dveřní přitahovače nebo středové konzole pro osobní vozy, kde

Do skupiny speciálních polymerů patří v divizi polyurethanů i termoplastický polyurethan dodávaný pod obchodním názvem Elastollan®, který se vyrábí ve městě Lemfoerde. Elastomery lze mimo jiné charakterizovat jako polymery, které mají schopnost se po určité době mechanického zatížení a za dané teploty vrátit do svého původního stavu. Jakmile přestanou působit vnější deformační síly v rámci určitých hranic, vrátí se výrobek do výchozího tvaru. Klasické termoplasty tuto elastickou deformaci postrádají a tím se mimo jiné odlišují od elastomerů.

Pro pevnostně vysoce náročné aplikace nabízíme Elastollan® plněný jak krátkým tak dlouhým skleněným vláknem.

na nosný plast je nastříknuta tenká vrstva Elastollanu®, která nevyžaduje následný proces lakování a tím pádem výrazně šetří systémové náklady dílů. Nadouvaný Elastollan® je pro obuvnictví další novou nabídkou, protože si zákazník

Elastollan® našel doposud uplatnění v těchto segmentech trhu:  kabely: pláště z Elastollanu® propůjčují kabelům vysokou flexibilitu i za nízkých teplot, odolnost okolnímu prostředí, nabí-

sám na vstřikovacím lisu může regulovat hustotu svého výrobku až do hodnoty 0,4g/cm3. Ani tímto nevyčerpal Elastollan® všechny své možnosti a zajisté bude nalézat další pole pro své aplikace, kde uvádíme

24

příklad Infinergy: InfinergyTM se vyrábí z pěnového Elastollanu® .........označení E - TPU. E - TPU vzniká napěněním TPU granulí. Po předčištění tlakem a teplem se jednotlivé granule o velikosti až pět milimetrů nafouknou jako popcorn, v průběhu tohoto procesu se objem granulí až desetinásobně zvětší a vytvoří se oválné pěnové

PUR elastomer – dále jenom Elastollan® se vyznačuje velice dobrou odolností oděru, výbornou hodnotou rázové houževnatosti a flexibilitou i za nízkých teplot. Tím pádem nalezl Elastollan® uplatnění v mnoha oblastech našeho života.

zíme i nehalogenové retardované typy  hadičky pro hydraulické a pneumatické systémy, které díky Elastollanu® výrobky vydrží nejenom cyklické, ale i dlouhodobé tlakové namáhání

Mezi charakteristické vlastnosti Elastollanu® patří:

 strojírenství a to konkrétně pouzdra, těsnění, řemeny, stejně jako bandáže koleček

 současně nabízený rozsah tvrdostí od 35 Shore A do 90 Shore D

 fólie z Elastollanu® aplikované na lyžích a podlahovinách

kuličky s malými uzavřenými bublinami

 excelentní odolnost oděru

 boty nebo jejich součásti jsou významných trhem pro Elastollan®

jí, aby byly tyto lehké pěnové kuličky velmi

 automobilový průmysl – lišty, díly v exteriéru, motorovém prostoru nebo moderní kabelové svazky pro bezpečnostní prvky vozů

zpětného odrazu. Jednotlivé kuličky si

 stavebnictví – podstřešní fólie s definovanými hodnotami paropropustnosti

Adidas vyvinula tento nový polymer pro

 flexibilita i za nízkých teplot  odolnost proti přetržení  nízká zbytková deformace  odolnost mikroorganizmům  odolnost hydrolýze – ether typy  odolnost tukům, olejům, kyslíku a ozónu

uvnitř. Uzavřené vzduchové buňky zajišťuelastické a poskytovaly požadovaný efekt lze představit jako malé fotbalové míče: Čím více vzduchu obsahují, tím lépe skáčou a odráží se zpět. BASF spolu s firmou podrážky sportovních bot.


0Z[VJR ZOVJR

Vyzkoušejte kompletní řešení od Stäubli

Vkládání forem Stoly pro výměnu forem a kolejové nebo volně pohyblivé vozíky umožní bezpečný a rychlý převoz forem a jejich výměnu v lisu.

Upínání forem Kompletní řada technologických řešení pro upnutí forem – manuální, bajonetové, hydraulické a magnetické systémy.

Napojení energií Napojení a odpojení všech přívodů snadno a jednoduše jediným pohybem, ať už se jedná o chlazení, ohřev, hydrauliku nebo sekvenční vstřikování.

Automatizace výroby Řešení automatizace pomocí robotů a systémů pro automatickou výměnu nástrojů vám pomohou zvýšit produktivitu a snížit prostoje.

Zjistěte více o kompletních QMC řešeních od Stäubli na webu www.quick-mold-change.com

Stäubli Systems, s.r.o. - Tel.: +420 466 616 125 - Mail: connectors.cz@staubli.com

25

Efektivní a bezpečné řešení rychlé výměny forem od jednoho dodavatele krok za krokem


26


Symbióza výrobních procesů a materiálů s cílem ochrany klimatu Výrobci automobilů v Evropě musí splnit v následujících letech přísnější předpisy na ochranu klimatu, přičemž regulace emisí CO2 jsou ušetřeni již pouze výrobci velkých limuzín a SUV. Emise CO2 se mají snížit u každého výrobce nových vozů od roku 2015 do roku 2020 ze 130 gramů na průměrně 95 gramů za kilometr. Výrobci automobilů si mohou nechat započítat elektroauta nebo jiná vozidla s nízkými škodlivými emisemi mezi roky 2020 a 2023 hned dvakrát, což jim poskytne větší manévrovací prostor u hlavního výrobního programu vozidel se spalovacími motory. Od roku 2023 se pak sníží započítávací faktor na hodnotu jedna. Tyto cíle mohou podpořit smysluplné možnosti velkosériové výroby kompozitních konstrukčních dílů. Společnostem Frimo a Huntsman se podařilo vyvinout výrobní koncept velkoplošných kompozitních dílů i ve velké sérii, a to ekonomicky smysluplně a za příznivých nákladů. Obvyklé matrixové materiály na bázi epoxidové pryskyřice nebo také polyuretanu začínají od jejich smíchání okamžitě reagovat, což vede k bezprostřednímu nárůstu viskozity již během injektáže. Tento nárůst viskozity dodatečně zvýší při injektáži v uzavřených formách v důsledku zvyšujících se cest průtoku odpor proti kluzu, který beztak roste, tzn. že pro přidržování forem během plnění matrixového materiálu jsou potřeba lisy s velmi vysokými silami (několik tisíc tun). S těmito materiály neexistuje technicky téměř žádné řešení, jak udržet odpor proti kluzu resp. vnitřní tlak formy v řádu až 15 bar, jak je to všeobecně v polyuretanovém průmyslu obvyklé. Buď zabráníme velkému nárůstu viskozity, a tím přijmeme velký odpor proti kluzu v důsledku velkého injektážního výkonu, nebo provádíme injektáž s menším výkonem dávkování, a tím se dostaneme do oblasti vysokých viskozit již reagující směsi surovin. Čím vyšší je odpor proti tečení, tím větší bude nebezpečí, že dojde během injektáže k posunutí vloženého vlákna. S novou výrobní recepturou společností Frimo a Huntsman je možné tyto problémy vyřešit. Nový matrixový systém s názvem Vitrox® na bázi polyuretanu může být nastaven chemicky tak, že si zachová během celé téměř libovolně dlouhé fáze injektáže konstantní a stále nízkou viskozitu (< 80 mPas) a bezprostředně s ukončením injektáže téměř bleskově v nejkratší době (Snap Cure) vytvrdne. V důsledku stále konstantní viskozity během téměř libovolně dlouhé doby injektáže vyplývá výhoda, že se i vnitřní tlak formy ve spojení s optimálně odsouhlaseným výkonem injektáže může držet na konstantní nízké úrovni.

Dynamicky a s vášní.

Dalšími výhodami systému Vitrox®oproti obvyklým systémům na bázi epoxidové pryskyřice nebo polyuretanu jsou:

27

 mechanické vlastnosti téměř srovnatelné s etablovanými systémy,  doposud nedosažitelná teplota zesklovatění (Tg) až 280 °C, a tím vhodnost pro KTL (lakovací linky),

 téměř isotermní proces (teplota zpracování a tvarování při konstantních 70 ° – 80 °C),

 nereziví, tzn. dávkovací technika nemusí být v provedení z ušlechtilé oceli. V důsledku nízkých vnitřních tlaků formy se mohou nyní poprvé použít místo velkých lisů s vysokými uzavíracími silami až několik tisíc tun také standardní nosiče forem z polyuretanového průmyslu; pro zpracování systému Vitrox®jsou potřeba pouze uzavírací síly do 250 t. Tím lze značně snížit související investice při pořizování technologií. Tyto standardní nosiče forem se kromě toho mohou flexibilně používat ve výrobních zařízeních, která umožňují vysokou produktivitu bez ztráty cyklu (karusely, ovály, apod.). Nosiče forem mohou být provedeny jak s optimální kinematikou s ohledem na ergonomii a techniku pracovních postupů, tak i samostatně najíždět na jednotlivé kroky procesů. Program doplňuje vysokotlaký dávkovací stroj Frimo PURe Mix, který je pro systém Vitrox® odladěný. Díky úzkému propojení postupů a materiálů se ukazují zcela nové cesty pro ekonomickou výrobu kvalitních kompozitních konstrukčních dílů. Reprodukovatelné a kvalitativně cenné komponenty jsou realizovatelné v technicky robustních a osvědčených výrobních konceptech a v ergonomicky a ekonomicky smysluplných výrobních zařízeních. Díky nižší rychlosti kluzu resp. nižším odporům proti kluzu se dokonce podařila výroba bionických povrchů. Vedle žraločí kůže jsou myslitelné také jiné bionické struktury povrchů, např. lotusový efekt nebo též jakýkoliv druh dekoru, jako např. dřevěný vzhled, který by se mohly například využít pro uplatnění v jiných průmyslech, jako v sektoru volného času nebo nábytku. Na Composites Europe 2013 byl představen „Street Shark“, modifikovaný BMW Z4 s kapotou a střešním modulem z kompozitu na bázi systému Vitrox® v sendvičovém provedení 3D-Core s povrchem ve vzhledu žraločí kůže. Vyvíjí se již další použití. Na zasedání Německého svazu inženýrů v Mannheimu ukáže společnost Frimo na příkladu Mission 400 Alzen Porsche jak povrch ve vzhledu žraločí kůže, který snižuje hodnotu cw, tak i nové možnosti použití 3D-Core pro zvýšení tuhosti při současném snížení hmotnosti. Z této technologie může profitovat nejen automobilový průmysl. Realizují se již i nové nápady také k tématu stavby lodí, které budou představeny v blízké budoucnosti.

Inovativní technologie FRIMO staví na 50ti letech zkušeností. Orientujeme se na budoucnost a optimální nastavení Vašeho projektu. Spolehněte se na zkušenosti technologických specialistů. Zpracování PUR

Thermoforming

Flexibilní řezání

Kašírování

Vysekávání

Lemování

Lisování / Tvarování

Svařování / Lepení

FRIMO Group GmbH | Tel.: +49 (0) 54 04 / 8 86 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com


Pokračování ze strany 22 biodegradability – stanovení:  množství vznikajícího oxidu uhličitého nebo metanu  změny molární hmotnosti materiálu  změny mechanických vlastností materiálu  úbytku hmotnosti materiálu  rozsahu fragmentace materiálu  kombinace metod KOMPOST/COMPOST – půdní zušlechťovací materiál s rozkládající se organickou hmotou, která půdě poskytuje živiny a zlepšuje půdní strukturu

28

KOMPOSTOVATELNÉ PLASTY/COMPOSTABLE PLASTICS – plasty, které jsou biologicky rozložitelné – biodegradabilní – a to za podmínek kompostování – určitá vlhkost, teplota, mikroorganismy a časový rámec – u produktů takto označovaných musí být uvedeno přesné a konkrétní potvrzení o kompostovatelnosti – v domácím prostředí, v průmyslovém prostředí – včetně doby potřebné pro rozklad – viz EN 14 995 Plasty – Hodnocení kompostovatelnosti KOMPOSTOVÁNÍ/COMPOSTING – technika nakládání s odpady, která využívá přirozený proces přeměny organické hmoty na CO2, vodu a humus a to působením mikroorganismů – když se hovoří o kompostování bioplastů, obvykle se má na mysli řízené průmyslové kompostování k němuž jsou, většinou, bioplasty při své likvidaci určeny DROP-IN-BIOPLASTY/DROP-IN-BIOPLASTICS – chemicky identický plast jako plast vyrobený na ropné bázi, ale vyrobený z obnovitelných zdrojů – například bio-PE vyrobený z bio-ethanolu ( z cukrové třtiny, apod.) nebo částečně na bio-bázi PET nebo PA-PA 410, PA 610, PA 1010, PA 1012, respektive plně bio PA 510, či PA 1010 FERMENTACE/FERMENTATION – biochemické reakce řízené mikroorganismy nebo enzymy – proteiny, které katalyzují chemické reakce, například přeměna cukru na kyselinu mléčnou SKLENÍKOVÝ PLYN/GREENHOUSE GAS GHG – plynná složka atmosféry – jak přírodní tak i antropogenní (jev podmíněný nebo způsobený lidskou činností), která obsahuje a emituje záření o určitých vlnových délkách v rámci spektra infračerveného záření emitovaného z povrchu Země, atmosféry, mraků HUMUS/HUMUS – v zemědělství – obvykle zralý kompost nebo přírodní kompost extrahovaný, například z lesa nebo jiného přírodního zdroje pro použití na zlepšení struktury půdy SMĚS – SLOUČENINA/COMPAUND/BLEND – směs plastů z různých základních materiálů – polymery a aditiva PRŮMYSLOVÉ KOMPOSTOVÁNÍ/INDUSTRIAL COMPOSTING –proces založený na definovaných podmínkách – teplota, vlhkost, doba působení – pro přeměnu biologicky rozložitelných odpadů na stabilní, dezinfikované výrobky použitelné v zemědělství – kritéria pro průmyslové kompostování jsou uvedena v EN 13 432-materiály

a produkty splňující normu by měly být certifikovány a odpovídajícím způsobem označeny GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY/ GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS GMO – jedná se o organismy – rostliny a zvířata, jejichž genetický materiál – DNA – byl změněn, což je částí odborníků i veřejností vnímáno jako nepřípustné s ohledem na zdraví člověka Je vysoké podezření, že pro výrobu bioplastů se GM plodiny v určité míře používají POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU/ LIFE CYCLE ASSESSMENT LCA – nebo také analýza životního cyklu, ecobalance, od kolébky do hrobu analýza – je vyšetřování a ocenění environmentálních dopadů způsobených daným materiálem, výrobkem nebo službou PBAT – polybutylen tereftalátadipát je alifatický, aromatický kopolyester, který má vlastnosti běžného polyetylenu, ale je technologií průmyslového kompostování plně biologicky rozložitelný – je vyroben z fosilní ropy, ale již jsou první odkazy na jeho výrobu z částečně obnovitelných zdrojů PBS – polybutylen sukcinát – sto procentně biologicky odbouratelný polymer , vyrobený z jantarové kyseliny, kterou je možno získat na bio-bázi PC – polykarbonát – termoplastický polyester na ropné bázi kritizovaný za obsah BPA – bisfenol A, který působí zdravotní problém, protože se chová jako hormon PCL – polykaprolakton – syntetický, na fosilní bázi, biodegradabilní bioplast – používá se jako součást blendů PE – polyetylen – termoplastický polymerizát z ethylenu – může být vyroben z obnovitelných zdrojů, například z cukrové třtiny přeměněné na bio-ethanol PGA – kyselina polyglykolová nebo polyglikolid je biologicky odbouratelný termoplastický polymer – lineární, alifatický polyester – využití jako bariérový materiál v obalovém průmyslu a v lékařství PHA – polyhydroxyalkanoáty jsou lineární polyestery vyrobené bakteriální fermentací cukru nebo lipidů (organické látky tukové povahy), nejčastějším typem PHA je PHB PHB – poly-3-hydroxy butyrát je PHA-polymer patřící do třídy polyesterů, je produkován mikroorganismy, je to v první řadě produkt asimilace uhlíku – z glukózy nebo škrobu – a je metabolizován mikroorganismy jako forma zachování energie molekul, PHB má vlastnosti podobné jako PP, je však tužší a křehčí PHBH – poly-3-hydroxybutyrát – co-3-hydroxyhexanoát je PHA – stejně jako ostatní biopolymery z rodiny PHA je i PHBH produkován mikroorganismy v procesu kvašení – fermentace, kde se akumuluje v jejich těle pro jejich výživu, mezi hlavní rysy PHBH patří jeho vynikající biologická rozložitelnost s využitím hydrolýzy PLA – polyaktid nebo kyselina polymléčná – biologicky odbouratelný termoplast, lineární

alifatický polymer na bázi kyseliny mléčné, hlavní výrobní proces – fermentace cukru nebo škrobu s pomocí mikroorganismů, kyselina mléčná má více forem, během polymerace je možno laktidy kombinovat tak, aby získaný PLA plast měl požadované vlastnosti PPC – polypropylene karbonáte – bioplast vyrobený kopolymerací oxidu uhličitého s propylenoxidem PLASTY/PLASTICS – materiály s dlouhými molekulárními řetězci z přírodních i fosilních materiálů vyrobené chemickými nebo biochemickými reakcemi OBNOVITELNÉ ZDROJE/RENEWABLE RESOURCES – zemědělské suroviny, které nejsou používány jako potraviny nebo krmiva, ale jako surovina pro průmyslové využití nebo jako zdroj energie SACHARINY – SACHARIDY/SACHARINS – CARBOHYDRATES – rodina cukrů ŠKROB/STARCH – přírodní polymer-sacharid – se skládá z amylózy a amylopektinu získaných z kukuřice, brambor, pšenice, tapioky, atd., je-li glukóza připojena na polymerní řetězec určitým způsobem, potom se výsledný produkt nazývá škrob, každá molekula se skládá z 300 až 1 200 glukózových jednotek TERMOPLASTICKÝ ŠKROB/THERMOPLASTIC STARCH TPS – škrob, který byl upraven na plast UDRŽITELNÝ ROZVOJ/SUSTAINABLE DEVELOPMENT – pokus vytvořit pro člověka i přírodní prostředí co nejlepší dlouhodobé životní podmínky; rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby; udržitelnost se týká kontinuity ekonomických, sociálních, institucionálních a environmentálních aspektů lidské společnosti, stejně jako non – lidského prostředí UDRŽITELNOST/SUSTANABILITY – má tři dimenze – ekonomickou-sociální-environmentální, které jsou známy pod pojmem trojí udržitelnosti, to znamená, že udržitelný rozvoj současně a neoddělitelně zahrnuje ekonomickou prosperitu, ochranu životního prostředí a sociální spravedlnost, jinými slovy tento pojem říká, že firmy mají rozšířit svoji zodpovědnost o sociální a environmentální rozměr; udržitelnost je o tom, že výrobky vhodné pro dané trhy zároveň s jejich společenskými přínosy mají i snížit dopady na životní prostředí lépe než jiné alternativy, které jsou v dané době k dispozici; to také znamená závazek k neustálému zlepšování, které by mělo vést k dalšímu snižování ekologické stopy dnešních produktů, výrob a použitých surovin. Lepší celková ekobilance u bioplastů v porovnání s tradičními plasty dosud nebyla potvrzena 3. KOMENTÁŘE Obecně lze konstatovat, že udržitelný rozvoj nejen jako pojem, ale jako součást uvažování a konání celé řady korporací a firem byl jimi akceptován. Dřívější boj mezi firmami Pokračování na straně 30


Zlepšujeme QVüTWX\FQTPQUV

RNCUVĵ

AJKRå RÑDK@JKQ =HPANJ=PERKQ G @N=DÑI RUOK?A K@KHJÑI RÑGKJJKOPJÄI LH=OPđI FA TCFKCìPÈ UÈıQX¶PÈ 0LKHADJåPA OA J= PA?DJKHKCEE J= GPANKQ FEĜ @HKQDÀ NKGU RO¹VÄ AHAGPNKPA?DJE?GÑ = =QPKIK>EHKRÑ LNđIUOH

1VüTWX\FQTPØ /=@E=ÜJÄ OÄĹKR¹JÄ KLPEI=HEVQFA KPåNQRV@KNJKOP = ?DAIE?GKQ K@KHJKOP OP=J@=N@JÄ?D LH=OPđ 1FQNPØ RTQVK QRQVĥGDGPÈ /=@E=ÜJå VAOÄĹKR=JÀ LH=OPKRÀ RÑNK>GU FOKQ IJKDAI RÄ?A V=PÄĜEPAHJÀ JAĜHE JAVAOÄĹKR=JÀ ?KĜ RÑN=VJå LNK@HQĜQFA FAFE?D ĜERKPJKOP 6GRNQVPü QFQNPØ $0 QÜEJÄ 3=ĊA LH=OPKRÀ RÑNK>GU V=PÄĜEPAHJÀ =Ĝ @K PALHKPU `

$)5 Ō 8¶ī URGEKCNKUVC PC TCFKCìPÈ UÈıQX¶PÈ YYY DIU GW

;BTUPVQFOÓ W Ǝ3 4, *OH .JDIBM %BOǔL 1I % Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62 Mobil: + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510 E-Mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu

29

-H=OPKRÀ RÑNK>GU IQOÄ @JAO OLHúKR=P X[īīÈ RQŀCFCXM[ ,>VRH¹ĊPå OP=J@=N@JÄ LH=OPU @KO=DQFÄ RAHIE NU?DHA ORÀ DN=JE?A PALHKPJÄ K@KHJKOPE


Pokračování ze strany 28 a tvrdými ekologisty se zmírnil a environmentalismus se stává součástí uvažování managementu společností. Na nadnárodní i národní úrovni se průběžně stanovují environmentální standardy, ke kterým se hlásí stále více firem, které se k problémům staví transparentně, protože navíc zjistili, že finanční dopad rizik na společnost, životní prostředí, značku, image je větší než standardní holistické alternativy.

Na trhu lze nalézt celou škálu biomateriálů určených pro technologii vstřikování:  bio barevné koncentráty  bio aditiva  bio kombinace barevného koncentrátu a aditiv  bio plasty

Uvedené přístupy vedou i k tlaku na určité změny v oblasti rozvoje bioplastů.

 bio kompaundy – směsi na míru na bázi biopolymerů

Zde ovšem, ale vyvstává celá řada složitých otázek a problémů, které by se měly posuzovat komplexně.

Bio barevné koncentráty ve formě granulátu i kapalin – jsou obvykle vyráběny na komerčně dostupných nosičích, přičemž kapalné vykazují lepší distribuci barvy, její rychlejší změnu a jsou levnější. Použité pigmenty musí splňovat normu pro kompostovatelnost a zároveň nabízet požadovanou barevnost. Barvy pro modifikované sloučeniny škrobu, biologicky rozložitelné polyestery a PHA jsou neprůhledné, barvy pro PLA se vyrábí jako neprůhledné i jako transparentní.

Pro ilustraci složitosti problémů s bioplasty si uvedeme komplex vlivů v konkrétním případě výroby biologicky rozložitelného plastu z obnovitelného zdroje – z kukuřice:  kukuřice se na první pohled zdá být atraktivní alternativou k běžné ropné bázi polymerních materiálů, ale pro stanovení celkového dopadu na životní prostředí je nutno zhodnotit například následující faktory

30

ním – extruzní nanášení, biaxiální orientace – fólie a vstřikováním.

Bioaditiva – nejčastěji pro modifikace škrobu, kopolyestery, PHA, PLA:

 celkovou spotřebu energie potřebné k výrobě biopolymeru a to, samozřejmě, včetně energie na přípravu půdy pro výsadbu kukuřice, její vlastní výsadbu, zpracování, dopravu, atd. v porovnání s alternativou na ropné bázi

 pro efektivnější zpracování:

 vyhrazení příslušné plochy půdy pro pěstování kukuřice, včetně možných dopadů na deformaci konkrétního trhu s potravinami a krmivy, které z toho mohou plynout

 pro zvýšení funkčnosti:

 dopady na dostupnost potravin, krmiv a zejména na jejich cenu

 nadouvadlo

 nutnost použití chemických látek potřebných pro intenzivní pěstování kukuřice – hnojiva a pesticidy – suroviny, výroba, doprava, včetně kontaminace vodních toků a spodní vody neekologickými látkami

 optické zjasňovače

 nutnost zavlažování polí s kukuřicí  cena a odpisy nových, potřebných technologických, výrobních zařízení pro výrobu bioplastů  vlastnosti bioplastu ve vztahu k vlastnostem srovnatelných polymerů vyrobených ze surovin na ropné bázi  schopnost recyklace a vliv recyklátu z bioplastu na ostatní recyklované plasty  náklady na separátní sběr  náklady na řízené, průmyslové kompostování

 antistatická  separátory  odformování  značení laserem  zvýšení rázu vzdornosti  modifikace transparentnosti  zvýšení houževnatosti  proti zamlžení – fogging  UV stabilizátory Kombinace barvy a aditiv – jedná se o individuální řešení. Bioplasty a biokompaundy – jak již bylo uvedeno, biologická rozložitelnost je poměrně složitý proces, který je nejvhodnější pro výrobky jednorázové a krátkodobé spotřeby, zejména obaly. Biokompaundy – směsi jsou obvykle smíchány z částečně bio odvozených polymerů a jsou určeny k trvalému použití. Biologicky odbouratelné polymery mohou být vyrobeny jak z biomasy – zemědělské zdroje, tak z ropných surovin – petrochemický průmysl.

 atd.

Nicméně, vždy je při nároku na biodegradabilitu, potřeba definovat prostředí a podmínky, za kterých bude materiál skutečně odbourán.

Výše uvedená témata a problémy nic neříkají o tom, zda polymery z kukuřice jsou lepší nebo horší než jejich alternativy na bázi ropy, jen ukazují nutnost rozsáhlých analýz, včetně posouzení životního cyklu.

Na bio bázi nebo bio odvozené polymery jsou obvykle vyrobeny z přírodních obnovitelných zdrojů jako je kukuřice, soja, brambory, cukrová třtina spíše než z ropných surovin. Obvykle jsou biologicky odbouratelné.

Bioplasty se nejčastěji zpracovávají odléváním, vytlačováním, vyfukováním, zvlákňováním, tvářením za tepla a vakua, povlaková-

Částečně bio odvozené polymery jsou pouze částečně odvozeny z obnovitelných zdrojů. Jejich složení není ze sto procent z obnovi-

 náklady na bioinženýrství rostlin pro zvýšení účinnosti jejich pěstování

telného obsahu. Bioplniva a biovlákna – stejně jako tradiční plasty vyrobené na ropné bázi , tak i biopolymery mohou být plněny plnivy vyrobenými z obnovitelných zdrojů nebo na bio bázi – například z lněných, sisalových, konopných vláken, dřevité moučky, celulózy, škrobu a celé řady dalších surovin. Obsah bio nebo obnovitelný obsah – z důvodu snahy po zlepšení užitných vlastností svých, zejména technických výrobků, celá řada firem se posunuje od materiálů s biologickou rozložitelností – pravděpodobně zůstanou doménou pro obalové materiály – k polymerům z obnovitelných zdrojů nebo s bio obsahem ve formě biopolymerů, polymerních směsí a/nebo bio plniv. Celá řada směsí bude smíchána z materiálů na bio bázi a z materiálů na ropné bázi. Výhodou takových směsných materiálů bude kromě vyšších užitných vlastností, oproti čistým biomateriálům, snížení celkového dopadu na životní prostředí pokud jde o snížení spotřeby ropy a energií, včetně snížení emisí skleníkových plynů a/ nebo uhlíkové stopy. Biopolymery – na trhu je k dispozici řada biopolymerů, v současné době je důraz kladen zejména na biopolymery na bázi PLA, PHA a termoplastických škrobů. K dispozici je i řada tradičních polymerů – PE, PVC, PA, PP, PS, PET, ABS – vyrobených z bio zdrojů, ale většina těchto bio verzí není biologicky rozložitelná. Mezi hlavní biologicky odbouratelné polymery na biologické bázi řadíme skupinu PHA a PLA materiálů, polymery na bázi termoplastického škrobu, deriváty celulózy, na ropě založený PBT a PBS. Polymery na bázi termoplastického škrobu jsou odvozeny z kukuřice, brambor, pšenice, tapioky a dalších zemědělských surovin. Škrob je relativně dostupný a nákladově efektivní , ale má nízké výkonové vlastnosti a je citlivý na vlhkost. Ve většině případů slouží jako přísada k dalších polymerů. PLA – kyselina polymléčná se polymeruje z kyseliny mléčné získané z cukrové třtiny, kukuřice, brambor a dalších rostlin. Jedná se o cenově dostupný produkt, nabízející řadu zajímavých vlastností, včetně vynikající jasnosti, ale má nízké výkonové vlastnosti, nízkou tepelnou odolnost a špatné bariérové vlastnosti. PHA – polyhydroxyalkanoát je vyroben pomocí zvoleného kmene bakterií a uložen jako „tuk“, který se použije pro výrobu polymerů. PHA má omezenou dostupnost, je relativně drahý, ale nabízí lepší výkonové i bariérové vlastnosti než PLA, je vhodný pro vstřikování. Dalšími materiály komerčně používanými pro biologicky rozložitelné plasty je lignin, celulosa, polyvinylalkohol, poly-e-kaprolaktan, PCS a PBAT. Biologická rozložitelnost:  při aplikaci bioplastů se vyskytuje celá řada nedorozumění v tom co je to biologická degradace  bio degradace je degradační proces, Pokračování na straně 36


!

" #

" $ %

& "

'

( ) $ & %

31


EREMA představuje stěžejní technologii INTAREMA® pro novou dimenzi v recyklaci plastů V roce 30. výročí od založení společnosti EREMA představila tato přední světová firma na veletrhu K 2013 v Düsseldorfu systém zařízení s novou stěžejní technologií a dalšími inovacemi: INTAREMA®. Zásadní novinka se skrývá již v názvu složeném ze zkratek slov INvers + TAngential + eREMA® a spočívá v nově vyvinuté a celosvětově patentované technologii Counter Current společnosti EREMA. Výsledek této inovace: INTAREMA® spojuje nepřekonatelným způsobem maximální produktivitu a flexibilitu s velice jednoduchou obsluhou a současně výrazně nižší spotřebou energie.

EREMA představí novou generaci zařízení INTAREMA®, která definuje nová měřítka pro efektivitu výroby v oboru recyklace plastů.

32

30 let inovací firmy EREMA Díky více než 30leté úspěšné činnosti, instalacím více než 4 000 zařízení provozovaných po celém světě a rozsáhlému seznamu referencí patří EREMA již léta mezi přední světové výrobce a inovátory ve výrobě zařízení na recyklaci plastů. Technologie společnosti EREMA jsou považovány v celosvětovém měřítku za normu pro nejrůznější úkoly v oboru recyklace, a to jak v aplikacích vnitropodnikové recyklace odpadů z výroby, tak i pro silně kontaminované odpady od spotřebitelů.

definované a optimalizované dimenzování řezacího a zhutňovacího zařízení k průměru šneku tangenciálně připojeného vytlačovacího stroje se navíc postaralo o ještě jednodušší přivádění velmi velkých jednotlivých dávek a optimalizovanou přípravu materiálu na proces vytlačování. Dále bylo možné přivádět předehřátý materiál – zejména díky prodlouženým dobám setrvání ve velkém

materiál nejlepším možným způsobem pro robustní jednošnekový vytlačovací stroj. To je velmi důležité kritérium, neboť čím lépe je plastový materiál již na začátku připraven na proces recyklace, tím je kvalita a výkon na konci procesu – u hotového regranulátu – vyšší. Proces přivádění je automatický: Sypké materiály jako odřezky fólie nebo mleté plasty jsou přiváděny podávacím pásovým dopravníkem a fólie v rolích jsou přímo vtahovány z rolí. Řezací a zhutňovací zařízení rozmělňuje a mísí vsázkový materiál pomocí rotujících nástrojů. Vsázkový materiál se ohřívá – výhradně působením vzniklého frikčního tepla – a současně suší a zhutňuje pro zavedení do vytlačovacího stroje. Z řezacího a zhutňovacího zařízení se přímo inverzně tangenciálně připojený jednošnekový vytlačovací stroj kontinuálně plní předehřátým, zhutněným materiálem. Z toho vyplývají následující výhody: Zhutněný materiál neobsahuje téměř žádný kyslík, který může způsobit oxidační odbourávání polymeru, a šetrný proces tavení v krátkém vytlačovacím stroji probíhá s co nejmenším střihovým zatížením. Ve finále tak dochází ke stabilnímu procesu vytlačování a nižšímu opotřebení šneku a válce vytlačovacího stroje. Ve vytlačovacím stroji se materiál roztaví, homogenizuje a po průchodu plně automatizovaným, samočisticím filtrem se granuluje.

Historie společnosti EREMA začala v roce 1983 vizí – specializovat se na vývoj a výrobu zařízení na recyklaci plastů a technologie pro plastikářský průmysl. První generace zařízení představená v roce 1983, kdy byl podnik založen, znamenala pro firmu EREMA velký průlom. Firma EREMA poprvé zkombinovala řezací a zhutňovací zařízení s – tehdy ještě radiálně umístěným – vytlačovacím strojem, a umožnila tak poprvé rozmělnění, zhutnění a vytlačování plastového odpadu v jediném plynulém procesu. Z „odpadu“ se tak stal velmi kvalitní regranulát – cenná druhotná surovina. Zařízení vyžadovalo velmi málo místa, mělo v průměru o 30 % nižší spotřebu energie než tehdejší konkurenční stroje a jeho obsluha byla snadná. Tato nová technologie měla ve velice krátké době velký význam pro hospodářskou recyklaci termoplastů, zejména velmi lehkých plastů. Společnost EREMA tuto technologii dále průběžně rozvíjela a v roce 1993 přispěla vyvinutím druhé generace zařízení k velké, v podstatě dramatické změně v branži. Díky vytlačovacímu stroji, který byl k řezacímu a zhutňovacímu zařízení umístěn nyní tangenciálně, se podařilo firmě EREMA enormně zlepšit kvalitu finálních produktů a podstatně zvýšit výrobní kapacitu. Nově

řezacím a zhutňovacím zařízení – do vytlačovacího stroje s výrazně rovnoměrnějším rozložením teploty. Tato technologie se časem vyvinula na opravdový multitalent a nyní vrcholí v inverzně tangenciálním uspořádání nově vyvinutého zařízení INTAREMA®. Zásadní novinka se skrývá již v názvu složeném ze zkratek slov INvers + TAngential + eREMA® a spočívá v nově vyvinuté a celosvětově patentované technologii Counter Current společnosti EREMA.

Srdce zařízení: Všestranně talentovaná kombinace řezacího a zhutňovacího zařízení s vytlačovacím strojem Řezání, homogenizace, ohřev, odplynění, zhutnění, vyrovnání a dávkování – a to všechno v jednom pracovním kroku: Patentované řezací a zhutňovací zařízení je jako multitalent právem označováno za „srdce“ zařízení EREMA. Vyznačuje se zejména flexibilitou zpracování nejrůznějších vsázkových materiálů, ať už se jedná o druh polymeru, hustotu, tvar a obsah vlhkosti, a připravuje tento

Firma EREMA nastavuje se systémem Counter Current nová měřítka S patentovaným systémem Counter Current, centrální stěžejní technologií nového zařízení INTAREMA®, pokládá společnost EREMA další milník ve výrobě zařízení pro zpracování plastů. Inovace se odehrává na hranicích možností řezacího a zhutňovacího zařízení a vytlačovacího stroje. Až do dnešního dne byl celosvětovým technickým standardem systém, u něhož se materiál v řezacím a zhutňovacím zařízení otáčel ve směru dopravy do vytlačovacího stroje. Rozdíl u nového systému Counter Current je nyní v tom, že se vír materiálu v řezacím a zhutňovacím zařízení pohybuje obráceně, tedy proti směru dopravy materiálu do vytlačovacího stroje. Výsledkem takového inverzně tangenciálního uspořádání je zvýšená stabilita procesu a současně výrazně vyšší výrobní kapacita zařízení. Společnost EREMA touto inovací opětovně potvrzuje své přední postavení na světovém trhu výrobců zařízení na recyklaci plastů.


INTAREM MA The new w sy systtem gen e er e ation from ERE R MA.

Efficiency at the fore. High capacities have never been as easy to achieve as with the new INTAREMA®. Counter Current technology makes it possible. Because the extruder handles more material in a shorter time. And this means for you: constant, top throughput within a considerably larger temperature range. For more productivity, flexibility and process stability.

Visit us: PLASTPOL / Kielce / Poland 29.5.-1.6.2014 / Hall D / Booth D2

CHOOSE THE NUMBER ONE.

33

si Vás dovoluje pozvat na další ročník odborné konference

Plastko 2014

Kongresové centrum Zlín, 8. – 9. duben 2014 Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování. Náplň konference:  plenární přednášky – novinky a trendy plastikářského sektoru,  odborné přednášky – výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry,  prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách.

Zájemci o účast na konferenci Plastko 2014 mají možnost aktivního vystoupení a to v následujících tematických okruzích:  příprava a charakterizace nových polymerů, polymerních směsí, kompozitů a nanokompozitů,  kontinuální a cyklické procesy ve výrobě polymerů,  polymery-zkoušení, modelování a design,  biokompozity a biopolymery,  research and futuretrends in polymers (Ph.D.students and post-doc speakers).

Účastnické poplatky na konferenci jsou hrazeny z projektu Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně, reg.č.: CZ.1.05/3.1.00/10.0205. Tento projekt je spolufinancován EU z OPVaVpI. Dovolujeme si Vás vyzvat, jako zainteresované odborníky, máte-li zájem aktivně vystoupit na konferenci, abyste do výše uvedených tematických bloků zaslali abstrakt přednášeného příspěvku do20. února 2014. Na konferenci je možné vystoupit s ústním příspěvkem nebo s příspěvkem ve formě posteru. Více na: www.plastko.utb.cz


Použití dusíku sníží náklady při výrobě automobilů Automobilky ve snaze vyrábět stále lehčí automobily používají místo oceli a skla plasty. Plasty nejen snižují hmotnost, čímž pomáhají omezovat spotřebu paliva, ale také otevírají nové možnosti designérům. Odborníci z Linde vyvíjejí inovační výrobní systémy založené na stlačeném dusíku.

„Konečný výrobek je pořád dostatečně stabilní a pevný,“ vysvětluje Rolf Heninger, vedoucí oddělení pro plasty a kryogeniku v divizi plynů společnosti Linde. „Vysoký tlak rovněž zajišťuje, že plastová hmota rovnoměrně vyplní formu a nesrazí se při zchlazení,“ doplňuje.

34

On a jeho kolegové zvyšují účinnost technologie vstřikování plastů používáním plynů tím, že zavádějí inovační řešení spočívající v obohacení dusíku. Vstřikovací systém často vyžaduje tlak přesahující 300 bar. Běžné kompresory vyžadují pro dosažení a udržení takového tlaku obrovské množství energie. Zajímavé řešení proto představuje zařízení zvyšující tlak PRESUS® N 10 od společnosti Linde. Místo stlačování plynu žene do vysokotlakých odpařovačů tekutý dusík pod tlakem až 350 bar. „Okolní vzduch přispívá k vypařování dusíku, aniž se tlak musí měnit,“ pokračuje Heninger. To výrobcům plastových dílů snižuje náklady. Zařízení PRESUS® N 10 spotřebuje asi o 90 % energie méně než kompresory. Energetický výkon systému zvyšujícího tlak zlepšují další faktory. Například při stlačování plynu se již nemusí neustále používat písty. „Jakmile čerpadlo vytvoří provozní tlak potřebný pro dusík, zastaví se. A protože se méně používá, vyžaduje méně častou údržbu,“ říká Heninger. Mezi dodavateli automobilových dílů panuje velká konkurence, a tak se každá minuta při výrobě počítá. Díky plastům jsou dnešní automobily nejen ekonomické a stabilní, ale umožňují vytvořit i futuristický design.

Automobiloví konstruktéři se při stavbě lehčích vozidel obracejí k moderním plastům. Ty je možné použít u řady dílů - od přístrojového panelu až po sedadla a kliky dveří. V průměru jsou plastové díly asi o 50 % lehčí než odpovídající skleněné nebo kovové komponenty. Masivní plastové díly nyní tvoří 15 % celkové hmotnosti automobilu. A tento podíl roste. Odlehčené konstrukce jsou nezbytné pro snižování spotřeby paliva i emisí CO2, stejně jako pro prodlužování dojezdu elektromobilů ať již s akumulátory nebo palivovými články.

Plasty mají ještě jednu přednost. Technologie vstřikování plastů výrobcům umožňuje snadné zpracování a tvarování plastů a přizpůsobení jejich vlastností speciálnímu použití. V automobilovém průmyslu se proto ve stále větší míře využívá technologie vstřikování plastů. Při tomto postupu se vstřikuje tekutý plast pod vysokým tlakem do vstřikovací formy. Do taveniny se poté vhání plynný dusík, jenž vytlačí část plastu do druhotné dutiny. Tlak plynu se udržuje tak dlouho, dokud díl neztvrdne a může se vyjmout z formy. Výsledný výrobek je dutý, což snižuje jak spotřebu materiálu, tak jeho hmotnost.

Systém navržený společností Linde rovněž vylučuje riziko kontaminace, neboť na rozdíl od běžných systémů se dusík nikdy nedostává do kontaktu s mazivem. PRESUS® N 10 poskytuje mnohem větší proud dusíku než standardní kompresory za zhruba stejnou cenu. Lehké, mimořádně stabilní plasty jsou také požadovány i v leteckém a elektrotechnickém průmyslu. Také pouzdra laptopů se dají vstřikovat do formy s použitími inovačního zařízení PRESUS® N 10 mnohem efektivněji. Toto zařízení také představuje slibnou alternativu pro další vysokotlaké aplikace. Kontakt: Mgr. Martin Vlček martin.vlcek@linde.com


Kompaktní a výkonný Nosnost: do 20 kg Doba cyklu: 0,29 s Dosah: do 1000 mm

Nosnost: do 20 kg Doba cyklu: 0,32 s Dosah: do 1503 mm

35

Roboty SCARA od Mitsubishi Electric se používají všude tam, kde je vyžadována maximální přesnost. Roboty MELFA jsou známé pro jejich široké použití, ať už jde o rychlou paletizaci, přesné třídění nebo osazování součástek, což potvrzuje i nová řada RH-F. SCARA roboty obsahují vysokou výbavu již v základním provedení a jsou již přímo z výroby vhodné pro různé průmyslové aplikace.

http://cz3a.mitsubishielectric.com

Série RV-F MELFA robotů od Mitsubishi Electric nastavuje nový standard, co se týče rychlosti, flexibility, snadné integrace a jednoduchosti programování. Roboty řady F poskytují kombinaci širokého spektra využití s nejkratšími cykly polohování. Na důležitých výrobních linkách jsou tyto roboty nákladově efektivním prostředkem ke zvýšení produktivity. Mitsubishi Electric nabízí cenově přijatelný typ robotů s vysokou výbavou již v základním provedením, a tím zřejmě poprvé umožňuje většímu množství uživatelů využít výhody robotického zvedání, polohování a montáže. Roboty série F jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových aplikací a mohou být nasazeny v mnoha průmyslových odvětvích.


Pokračování ze strany 30 který zahrnuje metabolické aktivity mikroorganismů, přičemž výsledkem rozkladu je oxid uhličitý, voda a humus nebo biomasa a to za definovaných podmínek v definovaném prostředí – mořská degradace, degradace v půdě a v řízeném kompostu  velmi málo biopolymerů se skutečně biologicky rozloží na běžné skládce nebo v domácím kompostu, protože tyto skládky neposkytují správnou kombinaci teploty, vlhkosti, kyslíku a mikroorganismů k biodegradaci, domácí komposty obvykle nejsou dostatečně velké na to, aby se v nich vytvořilo vhodné rozkladné prostředí

36

 velmi málo biologicky rozložitelných polymerů zdegraduje jako běžně vyhozený odpad – obvykle bude nutno zajistit potřebnou infrastrukturu – separovaný sběr nebo shromažďování a třídění a řízené průmyslové kompostování  některá komerčně nabízená aditiva pro umožnění biologické rozložitelnosti tradičních polymerů zařídí jejich rozpad na malé částice, ale ne biologickou odbouratelnost – nejsou k dispozici potřebné bakterie a podmínky  standard pro kompostování EN 13 432 definuje, že bioplast musí být rozložen za určitý čas, nesmí obsahovat žádné těžké kovy a nesmí mít žádné škodlivé účinky na samotný kompost, který musí být vhodný pro podporu růstu rostlin  doba potřebná pro kompostování je závislá i na tloušťce uložené vrstvy; mnoho materiálů, v důsledku jejich použití na výsledný výrobek, například výstřiky, bude mít problém s rychlostí – dobou rozkladu, protože jejich tloušťka bude velká; materiál by v kompostu měl být ve formě slabé vrstvy – filmu, což by znamenalo další operaci a to drcení  problémem je i ta skutečnost, že výrobky z bioplastů jsou opticky prakticky nerozeznatelné od produktů ze standardních plastů a proto v běžných třídírnách v kompostovacích zařízeních jsou vyřazovány jako nežádoucí příměsi  certifikace označující materiál nebo výrobek jako „kompostovatelný“ určuje, že v experimentálních podmínkách došlo v průběhu 6 až 12 týdnů k jeho rozsáhlé degradaci, problémem je, že většina současných kompostovacích zařízení pracuje v kratším časovém režimu, takže ani nemůže dojít k úplné degradaci biopolymerů  likvidace běžných plastů i bioplastů stále představuje velký problém a nejčastěji používanou likvidační technologií zůstává jejich spalování spolu s běžným směsným odpadem Pozice bioplastů na trhu:  bio je určitým současným trendem a to nejen u potravin  i přes určitý pokrok v dané oblasti zůstávají bioplasty okrajovou záležitostí

 v současné době jsou k dispozici příliš malé výrobní kapacity a výroba i v důsledku malého trhu je příliš drahá – nákladný vývoj se rozpouští do malého množství výrobků

hektarů orné půdy, odhad produkce bioplastů hovoří o výrobě cca 5 779 000 tun v roce 2016, což při průměru 3 hektary na jednu tunu dělá cca 0, 35 % z celkové plochy orné půdy

 v Německu se připravuje výrobní kapacita na až 60 000 tun bioplastů za rok, největší dvě výrobní zařízení na PLA jsou v USA – jedno má kapacitu cca 70 000 tun za rok, druhé bude mít po dokončení až 300 000 tun za rok – výchozí surovina – kukuřičný škrob, v Brazílii pracuje zařízení vyrábějící na bázi cukrové třtiny s kapacitou cca 200 000 tun za rok

 dlouhodobé scénáře uvádějí, že pro bioplasty bude potřeba cca 4 až 7 % z celosvětového množství orné půdy

 jedna z prognóz hovoří o tom, že v roce 2015 budou k dispozici výrobní kapacity cca 1 710 000 tun, z toho v Severní Americe 32,9 %, v Asii 28,1 %, v Jižní Americe 20,5 %, v Evropě 18,3 %, v Austrálii 0,2 %  dostupnost – přes určitý zájem odběratelů má většina bioplastů omezenou dostupnost – aby tyto materiály byly konkurenceschopné vyžadují poměrně rozsáhlé investice a i související ekonomické prostředí, čemuž současné krize příliš nepřispívají  vlastnosti – výkon – přesto, že bioplasty mají své specifické přednosti, stále u nich převládá, při srovnání s tradičními plasty jako konstrukčními materiály, řada nevýhod – nižší mechanické vlastnosti, nižší tepelná odolnost, atd.  duševní vlastnictví – my, uživatelé těchto materiálů se na ně díváme jako na materiály nové, ale jejich vývojové stáří se pohybuje od cca 20 let níže; materiály, kterých existuje celá řada , a které mnohdy nebyly, kromě laboratorní přípravy nikdy jinak využity, jsou zahaleny do mnoha patentů, což je jejich, z pohledu aplikace, výrazná brzda  důvěryhodnost – nabízené a aplikované biopolymery musí přesvědčit uživatele, že jejich použití opravdu pomůže s udržitelným rozvojem a bude mít příznivý celkový vliv na životní prostředí Náklady na aplikaci biopolymerů:  výrobky z biopolymerů jsou, v dnešní době, cca 2 x až 5 x nákladově dražší než výrobky z tradičních komoditních plastů  kromě nákladů je další nevýhodou většiny biopolymerů jejich větší specifická hmotnost – cca 1,25 g/ccm až 1,35 g/ccm oproti cca 1 g/ccm – u běžných komoditních plastů – PE, PP, PS – což, kromě větší hmotnosti výstřiků, znamená i například vyšší dopravní náklady apod. Potřeba orné půdy:  velmi se diskutuje na téma dlouhodobé dostupnosti orné půdy pro pěstování vstupních surovin na výrobu bioplastů  v závislosti na typu bioplastu, použitém vstupním materiálu – rostliny, příslušných zemědělských vstupů je potřeba na výrobu jedné tuny bioplastu cca 2 až 4 hektary orné půdy  uvádí se, že celosvětově je cca 5 miliard

Další otázky:  analýza životního cyklu – jak exaktně ověřit, že envinronmentální a sociální výhody polymerů z obnovitelných zdrojů s ohledem na jejich celkový dopad na využívání zemědělské půdy, spotřebu energií, investic, spotřebu vody a její znečištění, používání chemických přípravků – hnojiva, pesticidy, atd – výsledné vlastnosti a výkon aplikací na konci životního cyklu jsou to správnou alternativou pro trvale udržitelný rozvoj  potraviny, krmiva, pohonné hmoty nebo plasty – jak řešit kompromisy mezi použitím potravinářských plodin na palivo, plasty a případně jiné produkty s potřebou nasytit lidstvo jako celek ?; jaký je skutečný dopad na ceny potravin a jejich dostupnost ?; bude druhá, třetí, x-tá generace biopaliv, bioplastů moci tyto problémy řešit a kdy ?  konec životního cyklu – jak vhodně propojit biologickou rozložitelnost a povědomí spotřebitelů co skutečně znamená?; jak se budou tyto nové polymery chovat v recyklačním systému – nakládání s odpady?; existují lepší end-of-life alternativy než biodegradabilita ? Částečné biokompozity:  náhrada minerálních a syntetických plniv ve výrobcích z plastů má za úkol snížit zatížení životního prostředí, snížit energetickou náročnost výroby vyztužujících plniv a i snížit cenu finálního výrobku – biodegradabilní  výhodou přírodních vyztužujících plniv – vláken – banánovník, juta, konopí, kokos, len, atd. – oproti běžným plnivům, zejména skleněným vláknům, je jejich nízká hmotnost – výhoda pro použití v automobilovém průmyslu, nízká abraze vůči zpracovatelským strojům a formám, dobrá spalitelnost, netoxičnost, biodegradabilita a zejména nízká cena vláken  nevýhodou přírodních vláken je jejich hydrofilnost a z ní vyplývající nutnost sušení, možné bobtnání vláken až jejich rozklad. 4. BIOPLASTY A VÝROBKY KRÁTKODOBÉ SPOTŘEBY – RECYKLACE Pro výrobky krátkodobé spotřeby typu polymerních obalových materiálů a výrobků z nich, výrobků pro cateringové potřeby, atp. se jako velmi vhodný materiál jeví PLA, polymer na bázi kyseliny mléčné. Pro vstřikování dílů o malé tloušťce je vhodný PLA materiál s obchodním označením Biopolymer 3251D firmy Nature-Works.


Industry Expertise Automotive NovĂĄ generace gravimetrickĂ˝ch dĂĄvkovaÄ?ĹŻ r BCTPMVUOĂŽ GMFYJCJMJUB QPVĂ&#x;JUĂŽ r OFKWZĂ˜Ă˜ĂŽ QÇ­FTOPTU EĂƒWLPWĂƒOĂŽ r u EPUZLPWĂ? EJTQMFK JOUFSGBDF r FYDFMFOUOĂŽ NĂŽDIĂƒOĂŽ r JOUFHSBDF EP TPGUXBSF 8JO'BDUPSZ r QSPCĂŽIBKĂŽDĂŽ QBUFOU

Packaging Automotive Industrial & Electroniccs Building & Construction Textile Furniture, Toys, Housewares Medical & Pharmaaceutical Recycling & Compounds Piovan Czech Republic s.r.o. BartĂĄkova 3 - 140 00 Praha 4 info@piovan.at www.piovan.com

I přes některÊ negativní zpracovatelskÊ vlastnosti

ďƒŽ jednĂĄ se o polymery vyrobenĂŠ kondenzacĂ­ a proto i přítomnost velmi malĂŠho mnoĹžstvĂ­ vlhkosti bÄ›hem zpracovĂĄnĂ­ jejich tavenin zpĹŻsobuje degradaci polymernĂ­ch Ĺ™etÄ›zcĹŻ, ztrĂĄtu molekulovĂŠ hmotnosti a mechanickĂ˝ch vlastnostĂ­ ďƒŽ suĹĄenĂ­ pĹ™ed zpracovĂĄnĂ­m pod 0, 2 % zbytkovĂŠ vlhkosti v granulĂĄtu; suĹĄenĂ­ suchĂ˝m vzduchem – amorfnĂ­ nastavenĂ­ 60 °C/4 h, krystalickĂŠ 80 °C/4 h vzrostla v poslednĂ­ch nÄ›kolika letech produkce PLA vĂ­ce neĹž trojnĂĄsobnÄ› a pĹ™edpovÄ›di do roku 2016 naznaÄ?ujĂ­ dalĹĄĂ­ rĹŻst o cca 60 % oproti souÄ?asnĂŠmu stavu. PLA tedy pĹ™estavuje velkĂ˝ příslib pro vĂ˝robky s krĂĄtkou ĹživotnostĂ­ – kelĂ­mky, podnosy, fĂłlie, talĂ­Ĺ™e, ĹĄĂĄlky, příbory, atd. V souvislosti s rozĹĄiĹ™ujĂ­cĂ­ se poptĂĄvkou po uvedenĂ˝ch vĂ˝robcĂ­ch krĂĄtkodobĂŠ spotĹ™eby se vede diskuse o tom, jak se tÄ›chto vĂ˝robkĹŻ po skonÄ?enĂ­ jejich ĹživotnĂ­ho cyklu zbavit. ObecnÄ› je moĹžno konstatovat, Ĺže materiĂĄly a vĂ˝robky obsahujĂ­cĂ­ PLA jsou shromaĹžÄ?ovĂĄny v rĂĄmci standardnĂ­ho sbÄ›ru, bez jejich separace od ostatnĂ­ch plastĹŻ. Je to dĂĄno ekonomickĂ˝mi zĂĄkony, relativnÄ›

Ta je, v lepĹĄĂ­m případÄ›, zpracovĂĄna do paliva pro cementĂĄĹ™skĂŠ pece a slouŞí jako nĂĄhrada za fosilnĂ­ paliva nebo konÄ?Ă­ s ostatnĂ­mi vytřídÄ›nĂ˝mi zbytky ve spalovnĂĄch. Proto se hledajĂ­ cesty jak proces ukonÄ?enĂ­ ĹživotnĂ­ho cyklu tÄ›chto vĂ˝robkĹŻ zefektivnit a vĂ˝sledky zhodnotit. Jednou z cest je recyklace na bĂĄzi rozpouĹĄtÄ›del. Jednou z organizacĂ­ zabĂ˝vajĂ­cĂ­ch se naznaÄ?enou problematikou je i Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV, Freising, NÄ›mecko – www.ivv.fraunTenhofer.de. to institut se, mimo jinĂŠ, zabĂ˝vĂĄ komplexnĂ­m hodnocenĂ­m procesu vĂ˝roby PLA a jeho recyklacĂ­. RecyklacĂ­, kterĂĄ generuje novĂ˝, kvalitnĂ­ materiĂĄl pouĹžitelnĂ˝ pro nepotravinĂĄĹ™skĂŠ apli-

kace a spotĹ™ebnĂ­ zboŞí. RecyklaÄ?nĂ­ proces zaÄ?Ă­nĂĄ třídÄ›nĂ­m a mytĂ­m – spolu s ďŹ‚otaÄ?nĂ­m třídÄ›nĂ­m probĂ­hĂĄ i třídÄ›nĂ­ s vyuĹžitĂ­m principĹŻ metody NIRS – Near InfraRed Spectroscopy – spektroskopickĂĄ metoda pracujĂ­cĂ­ v blĂ­zkĂŠ infraÄ?ervenĂŠ oblasti elektromagnetickĂŠho spektra (cca 800 nm aĹž cca 2 500 nm) – kaĹždĂ˝ materiĂĄl nebo smÄ›s materiĂĄlĹŻ – například PLA, PLA+papĂ­r o rĹŻznĂŠ tlouĹĄĹĽce, PET, atd. – mĂĄ svĂŠ NIR speciďŹ ckĂŠ spektrum, pomocĂ­ nÄ›hoĹž je ho moĹžno separovat.

PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na stranÄ› 40

37

ďƒŽ PLA velmi rychle navlhĂĄ a vÄ›tĹĄina vĂ˝robnĂ­ch problĂŠmĹŻ vyplĂ˝vĂĄ z jeho nedostateÄ?nĂŠho vysuĹĄenĂ­ pĹ™ed zpracovĂĄnĂ­m

malĂŠ mnoĹžstvĂ­ PLA se trhu nevyplatĂ­ samostatnÄ› třídit a tak konÄ?Ă­, vÄ›tĹĄinou jako neŞådoucĂ­ přímÄ›s, ve smĂ­ĹĄenĂŠ plastovĂŠ frakci.


Konzolové roboty KUKA Také u firmy Krumpholz přesvědčuje robot KUKA maximální flexibilitou Lisovna plastů Karl Krumpholz v Redwitz-Unterlangenstadtu se specializovala na výrobu umělohmotných dílů pro automobilový průmysl, zejména pak pro výrobce užitkových vozů. Zadáním bylo, aby se nejen co nejdokonaleji automatizoval samotný vstřikovací proces, ale aby i pozdější kroky zpracování byly prováděny s malým vynaložením sil, vysokou kvalitou a maximální flexibilitou. Tyto rozmanité požadavky řeší Krumpholz pomocí konzolového robotu KUKA.

38

Výroba dílů z plastů je pro firmu Karl Krumpholz GmbH und Co. KG ještě relativně novým oborem. Původně byla založena v roce 1955 jako konstrukční kancelář pro vývoj a výrobu forem, v roce 1992 byla získána a připojena divize lisovny plastů. Zatímco dříve u tohoto přikoupeného podniku byl největší obrat realizován v oblasti výroby pro elektroprůmysl a průmysl hraček, po nákupu firma Krumpholz převedla současných asi 60

pracovníky na pracovišti Redwitz-Unterlangenstadt na výrobu velkoobjemových umělohmotných dílů pro automobilový průmysl i průmysl užitkových vozů. Od konce března 2013 vyrábí Krumpholz na vstřikovacím stroji od Krauss-Maffei o 2300 tunách různé komponenty pro systém umělohmotných nárazníků německého výrobce užitkových vozů. „Hledali jsme řešení, pomocí kterého by bylo možné různé umělohmotné díly námi vyráběné nejen vykládat, ale po vstřikovacím procesu i jednoduše, rychle a precizně

opracovat – a to v optimálních časech“, vysvětluje Steffen Rubenbauer, technický vedoucí firmy Krumpholz. Požadavky byly jasné: flexibilita a dosah. A také řešení bylo brzy nalezeno: Na zařízení, které bylo integrováno systémovým partnerem firmy KUKA, pracuje konzolový robot KUKA KR 120 R3900 ultra nejnovější generace. Na zařízení lze vyrábět několik komponentů pro systém umělohmotných nárazníků.

Konzolový robot KUKA odebere kupříkladu u střední části nosníku nárazníku nejprve pomocí chapadla pouzdra z přívodní stanice a přemístí se do čekací pozice, zatímco se ve vstřikovacím lisu vyrábí produkt. Stroj se otevře a robot vloží pouzdra do nástroje. Nato otočí svoje chapadlo o 90 stupňů, aby mohl vyjmout hotový díl z vyhazovačů. Poté, co robot vyjme díl ze stroje, následuje odříznutí nálitku a ofrézování dílu v různých pozicích. V návaznosti nato položí díl do ochlazovacího zařízení, ve kterém se umělohmotné díly uchovávají tak, aby se zabránilo smrštění. „Tento úkol bylo možno vyřešit jen pomocí šestiosého robotu, lineární portál nebyl použitelný díky své omezené pohyblivosti“, říká Rubenbauer. Do tohoto zařízení budoucnosti jsou mimo to integrovány všechny běžné procesy: od zásobníku na pouzdra přes oříznutí až k opracování umělohmotných dílů plamenem. Všechny pozdější pracovní kroky na umělohmotných dílech lze provádět rovněž pomocí konzolového robotu KUKA ve vedlejším strojovém čase. Firma KUKA uvedla robot KUKA QUANTEC v konzolovém provedení na trh speciálně pro použití v lisovnách plastů. Vlastní váha, snížená až o 330 kg, a osa 2, vyložená o 400 mm dopředu, činí z konzolových robotů KR QUANTEC ideální partnery vstřikovacímu stroji. Jedenáct typů robotů s odstupňováním nosnosti (90–270 kg) a dosahu (2.900–3.900 mm) umožňuje použití na vstřikovacích strojích typicky od 1.000 až 4.000 tun uzavírací síly. Řada KR QUANTEC je opatřena ve všech šesti

osách bez výjimky motory a převodovkami, , s dlouhým intervalem údržby 20.000 provozních hodin. Konzolový robot u Krumpholze využívá svou pracovní obálku optimálně seshora dolů. Použitý model KR120 R3900 ultra K disponuje dosahem 3900 mm při nosnosti 120 kg. Díky své velmi nízké stavební výšce potřebuje šestiosý robot pouze malý prostor směrem nahoru: v tomto případě robot pracuje pod halovým jeřábem. Pracovní oblast nad lisem je vymezena pomocí softwaru KUKA SafeOperation, který zajistí bezpečné použití robotu i v tak stásněných podmínkách. Tak může jeřáb jezdit bez omezení přes vyrábějící zařízení. I když se na robotu použije větší chapadlo, nebezpečí kolize nehrozí. Kromě toho pracuje robot KUKA na boku stroje a tím šetří místo, také toto je argument pro průmy-

slový robot v konzolovém provedení umístěném na pevné desce přímo na konstrukci vstřikolisu. Díky velmi nízké váze dosahuje konzolový robot vysoké dynamiky a nejkratších časů cyklu při redukci doby taktu až o 30 procent. Mimo to umožňuje nízká váha robotu použití jednoduché a finančně nenákladné kotvící desky a významně tak přispívá k energetické efektivnosti celého systému. Čtvrtá generace konzolových robotů KUKA určuje měřítka v oblastech flexibility, rychlosti, dosahu a preciznosti. Závěr, který může Rubenbauer jen potvrdit: „Můžeme již dnes říci, že flexibilita a dosah robotů KUKA jsou jedinečné a absolutně nás přesvědčují.“ Nové projekty a úlohy pro konzolový robot jsou na dohled: V blízké budoucnosti připravuje firma Krumpholz nový projekt, kde bude vyrábět na zařízeních osazených konzolovými roboty KUKA další umělohmotné díly, mezi jinými například prahy pro automobily.

Radek Velebil Senior Sales Engineer radek.velebil@kuka.cz www.kuka.cz


KUKA nabízí celkem 18 různých variant konzolových robotů s širokým rozsahem nosností a dosahu. I pro Vás najdeme správné řešení.

39

Automatizace bude snadná KUKA CEE GmbH organizační složka Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice www.kuka.cz, sales@kuka.cz


Pokračování ze strany 37 Institutem patentovaný postup na bázi rozpouštědel, registrovaný pod značkou CreaSolv proces, má, oproti zavedeným mechanickým metodám recyklace, výhodu v selektivním rozpouštění cílového polymeru, což znamená, že je kompletně oddělen od jiných nerozpuštěných polymerů a neplastového materiálu – papír, kovy, atp.

snížení emisí oxidu uhličitého, snížením spotřeby energie na začátku životního cyklu výrobku, atd. Bez uvedených směsí neměli výrobci zboží dlouhodobé spotřeby možnost zabývat se otázkami udržitelnosti s pomocí integrace biopolymerů do svého produktového designu a to zejména v důsledku omezených

www.okcompost.be www.okbiodegradable.be  výrobci granulátů www.novamont.com Mater-Bi, škrob a deriváty celulózy www.showa-denko.com Bionolle, PLA www.renawable.dupont.com Zytel RS, PA 610, PA 1010 www.evonik.com Vestami Terra, PA 610 www.ecopaxx.com DSM, EcoPaXX, PA 410 www.biotec.de Bioplast www.basf.com Ultramid S4Z4 XS Balance, PA 610 www.fkur.com Terralene, Green PE www.kaneka.com Aonilex, PHB www.grafe.com barevné koncentráty Biocolen

40

www.geby.eu Desmovit DP R Eco NF, TPU www.sukano.com PLA www.emsgrivory.com Grilamid 1S, PA 1010; Grilamid 2S, PA 610 Způsob je vhodný pro směsný odpad a kompozity a je unikátní v tom, že odstraňuje i rozpustné nečistoty – degradační produkty, oligomery, aditiva. Rozpouštědlový způsob recyklace byl odzkoušen i pro standardní plasty jako PS, PET, PP, PE, PA, ABS. Princip procesu je na obrázku Výsledkem procesu je nový plast vhodný pro další běžné zpracování. 5. BIOPLASTY A TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ Technologie vstřikování termoplastů je jednou z nejrozšířenějších technologií při výrobě technických součástek pro dlouhodobé použití. Obecně je možno říci, že do uvedeného segmentu, tj. k výrobě produktů dlouhodobé spotřeby z bio – odvozených polymerů vývoj v oblasti zpracování bioplastů vstřikováním směřuje. Důvodem je skutečnost, že tyto směsi kombinují inženýrské plasty s bioplasty typu PLA, PHB, PHBV, s biopolyestery, atd. a tím, na rozdíl od „čistých“ bioplastů získávají lepší užitné vlastnosti a mohou tedy sloužit jako materiály pro výrobky dlouhodobé spotřeby. Navíc výrobky z nich, například díly pro elektrotechnický i elektronický průmysl, zdravotnický průmysl, bílou techniku, interiérové díly automobilů, apod. zlepšují svoji uhlíkovou stopu a tím pomáhají, respektive přispívají k udržitelnému rozvoji prostřednictvím

výkonových parametrů „čistých“ biopolymerů. Tabulka uvádí základní představu o hustotě, modulu pružPLASTY nosti v tahu a prodloužení PLA při přetržePGA ní vybraných PCL „čistých“ PHB bioplastů, LDPE standardních PP komoditních PS plastů a DropMATER-BIO -In-směsí. škrob+deriváty celulózy

www.polyone.com reSound, biopolymerní směsi s různým obsahem biopolymerů

1,2 až 1,3 1,5 až 1,7 1,1 až 1,2 1,2 až 1,3 0,92 0,95 1,05

Modul pružnosti v tahu E (MPa) 400 až 4000 6000 až 7000 200 až 400 3500 až 4000 100 až 1500 1000 až 1600 2900 až 3500

Prodloužení při přetížení E (%) 2,5 až 6 1,5 až 20 až 1000 5 až 8 600 40 až 400 1,6 až 3,0

1,32

600 až 5000

20 až 150

Hustota ρ (g.cm-3)

Bližší údaje ZYTEL RS (i když v mnoPA610 1,07 2000 230 ha případech ricinový olej 60% ani materiáZYTEL RS PA610GF30 1,32 8500 4,5 lové listy nebo 40% z obnovitelných zdrojů prospekty VESTAMID TERRA HSR neuvádějí PA610 1,07 2100 > 50 celou řadu ricinový olej 63 % vlastnosti jak VESTAMID TERRA HS18GF30 jsme běžně PA610 GF30 44%z obnovitelných 1,32 8300 4 zvyklí z datazdrojů bází CAMPUS, ZYTEL 73G30 PA6GF30 fosilní saze 1,36 9800 3,5 IDES apod.) je Tabulka č. : Porovnání vybraných vlastností bioplastů, bioplastů typu Drop-In možno najít se standardním PA6 s 30 % skleněných vláken. například: Z krátkého přehledu vyplývá, že nejčastější databáze výrobců raw materiálů na biobá- mi materiály jsou granuláty odvozené od pozi, biobarevné koncentráty, bioaditiva, lyamidů s dlouhými polymerními řetězci. biofólie, atd. Obsah materiálů z obnovitelných zdrojů se v blendu pohybuje v rozmezí 20 až 100 %. www.okbiobased.be Pokračování na straně 42


Školící a konzultantská společnost Libeos, s.r.o. nabízí školení, konzultace a semináře z oboru ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ          

Školení pro seřizovače vstřikovacích strojů Školení pro technology vstřikování plastů NOVINKA – Výroba, opravy a údržba forem NOVÝ OBSAH – Konstrukce vstřikovaných dílů Vlastnosti a metody zkoušení plastů Analýzy kvality plastových dílů v technické praxi NOVINKA – Školení pro pracovníky kvality vstřikovaných dílů NOVINKA – Simulace vstřikování plastů NOVINKA – Zpracování plastů – přehled zpracovatelských technologií NOVINKA – Technologie vstřikování plastů pro netechnology

Naši školitelé jsou vysoce kvalifikování lektoři s dlouholetou praxí. Máme zkušenosti s realizací školení financovaných z projektů ESF. Školíme i v následujících oborech: Tváření kovů, Slévání kovů, Materiály a koroze, Logistika, Konstruování, Programování CNC strojů a Elektrotechnika. Více informací naleznete na www.libeos.cz

Výhody laserové technologie v průmyslových aplikacích Laserové svařování plastů

Střetává se však v podobných aplikacích s ultrazvukovým řešením, které využívá ke spojování materiálu akustickou energii.

Obě technologie spojuje řada výhod – zejména vysoká svařovací rychlost, čistota, bezúdržbovost a životnost zařízení. V obou

případech je možno zachovat vynikající pohledovost, což je důležité u dílů, u kterých je vyžadována vysoká úroveň designu. Značnou nevýhodou ultrazvukového řešení je však nutnost vytvářet na každou geometrii dílu specifické nástroje a přípravky, proto je adaptace této technologie na více různých druhů dílů problematická a nákladná. Dále je velikost svařovaného dílu omezená velikostí konstrukce ultrazvukové svářečky. Pokud je součástí svařovaného dílu elektronika, není použití ultrazvuku žádoucí, protože vibrace elektronice nesvědčí. Laserový systém má vyšší přizpůsobivost s ohledem na geometrické rozdílnosti více typů svařovaných dílů, protože lze snadno přeprogramovat cestu paprsku tak, aby kopírovala různé svarové linie. Celý proces svařování lze výhodně zautomatizovat, navíc je možné výhodně kontrolovat kvalitu svaru a zvyšovat již tak vysokou procesní stabilitu, ať už za pomoci termovizní, či jiné formy kontroly. Svařované materiály musí být nicméně pro laser uzpůsobeny tak, aby byly schopny jeho záření absorbovat

či naopak propouštět, dle požadavku aplikace. Na druhou stranu dokáže úzký paprsek svařovat i místa, která jsou jen těžko přístupná. Při svařování kovů lze svařovat jak tenké, tak i materiály s tloušťkou kolem 1cm v závislosti na parametrech laseru a použité svařovací metodě (tavné svařování X svařování klíčovou dírkou).Lasery mohou dosahovat díky vysoce fokusovanému paprsku hlubokého, ale zároveň úzkého svaru, a to za minimální vstupující energie a bez nutnosti použití přídavného materiálu. Vlivem malé velikosti laserového spotu jako pracovního nástroje je svar přesný s dobrým vzhledem a jen malá oblast kolem svaru je tepelně ovlivněna, což snižuje pnutí v materiálu a vznik případných deformací. Celý proces je možno jednoduše zautomatizovat, např. posazením laserové hlavy na robotické rameno nebo jinou polohovací jednotku, čímž je dosažena vysoká reprodukovatelnost. V některých případech se laser vhodně kombinuje s jinou svařovací technologií (např. s MIG), je-li potřeba dosahovat ještě vyšších procesních rychlostí. Ing. Jiří Krutina, Lintech, spol. s r.o. LINTECH, spol. s r. o. Chrastavice 3 344 01 Domažlice Tel.: +420 379 410 201 Fax. +420 379 410 200 info@lintech.cz www.lintech.cz

41

První ze svařovacích aplikací je svařování plastů. To se provádí za pomoci mnoha různých technologických postupů v závislosti na procesních požadavcích. Používá se svařování horkou deskou či horkým vzduchem, ty se však používají spíše v případě jednodušších dílů (trubky, desky, profily, apod.) a nedají se tak příliš porovnávat s laserovým svařováním, které se zaměřuje hlavně na díly s přesnými a jemnými svary a požadavkem na vynikající design, který ve výše zmíněných příkladech většinou není tak nutný. Společnou vlastností všech svařovacích aplikací je kombinace tepla a tlaku.


Pokračování ze strany 40 Stejně jako standardní polyamidy je možno PA z obnovitelných zdrojů vyztužovat, nejčastěji skleněnými vlákny – až 50 %, používat částicová minerální plniva, kombinací obou typů plniv, různá aditiva – tepelné stabilizátory, maziva, UV stabilizátory, atd. Základním materiálem z obnovitelných zdrojů je ricinus communis, nebo-li skočes obecný. Ze semen skočce obecného se vylisuje ricinový olej a extrahuje kyselina sebaková, z níž pocházejí monomery využité pro polymeraci. Výsledný materiál má prakticky nulovou uhlíkovou stopu.

 barvení – standardní barevné koncentráty na příslušném nosiči, například PA 12, PA 612 nebo barevné koncentráty na biobázi

Výhodou při pěstování skočce obecného je jeho pěstební nenáročnost, roste i v suchých a polosuchých oblastech, jeho pěstování není konkurenční k potravinářským plodinám, ani neznamená změnu ve využívání půdy.

 teplota formy – 60 až 100 °C – podle doporučení výrobce granulátu

Největším producentem ricinového oleje je Indie, která vyrábí okolo 70 % celosvětové produkce. Zbytek produkce je většinou z Číny nebo Brazílie. 6. VSTŘIKOVÁNÍ SMĚSÍ NA BÁZI POLYAMIDŮ

42

sušení při sušení suchým vzduchem 80 °C po dobu cca 2 až 4 hodiny podle vstupní vlhkosti, pokud byl dodán materiál ve vysušeném stavu a nebyl zpracován v celém objemu, je ho nutno při dalším použití vysušit

Obecně je možno o výše uvedených – kapitola 4 – materiálech ze směsí na bázi polyamidů z částečně obnovitelných zdrojů prohlásit, že jejich vstřikovací proces je prakticky stejný jako u standardních polyamidů. V dalším textu uvedu některé odlišnosti a připomenu některé detaily:

 zpracování drtě – není problém, stejně jako u jiných materiálů musí být čistá, bez cizorodých příměsí a nesmí být tepelně degradovaná

 teplota taveniny – 270 až 300 °C – podle doporučení výrobce granulátu  teplota horkého rozvodu – maximálně stejná jako teplota taveniny, pouze při rozjezdu je ji možno krátkodobě zvýšit  obvodová rychlost na šneku – pod 0, 2 m/s  zpětný odpor – nízký  vstřikovací rychlost – vyšší až vysoká – závisí na odvzdušnění  tryska vstřikovací jednotky – nejlépe otevřená, průměr min.0, 8 mm  forma – standardní konstrukce, všechny běžně používané typy ústí vtoku, průměr min. 0, 6 mm

 výrobní prostory používané při vstřikování uvedených biotermoplastů by se měly dát dobře větrat, což platí zejména při čištění plastikačních jednotek vstřikovacích strojů a systémů horkých rozvodů a při překročení teploty taveniny nad cca 310 až 320 °C, kdy mohou z materiálů unikat mírně toxické zplodiny – viz bezpečnostní listy jednotlivých typů granulátů

 odvzdušnění formy – tloušťka 0, 01 až 0, 03 mm

 materiály nejsou kompatibilní s ostatními polyamidy ani jinými termoplasty

7. POTENCIÁL BIOPOLYAMIDŮ

 díky nekompatibilitě je nutno, při přechodu na jiný granulát, dbát na dokonalé vyčištění plastikační komory i kanálů horkého rozvodu; k čištění se používají speciální čistící granuláty nebo vysoce viskózní PP, PMMA, LDPE, při vysokých otáčkách šneku a vysokém zpětném odporu, teplota taveniny by při čištění neměla přesáhnout cca 320 °C  při přestávce ve výrobě delší než několik minut je nutno snížit nastavení teplot na plastikační jednotce a v horkém rozvodu pod cca 150 °C  doba výdrže materiálů na teplotě je max. cca 6 až 10 minut, potom hrozí nebezpečí tepelné degradace  pro vstřikování se používají standardní vstřikovací stroje  materiály s vláknitými plnivy, například se skleněnými vlákny jsou zhruba stejně abrazivní jako standardní plněné plasty  materiály jsou hydroskopické, musí se sušit pod obsah zbytkové vody 0, 15 %, jinak hrozí hydrolytická degradace a vznik povrchových vad výstřiků; podmínky

 materiál forem – 1.2767, 1.2379, 1.2312, 1.2343  odformování – obvykle není potřeba používat odformovací prostředky  horké rozvody – bez problémů.

Jak již bylo napsáno, polyamidy na bázi obnovitelných zdrojů nabízejí relativně dobrý potenciál jako cenově efektivní materiály. Jedním takovým materiálem je EcoPaXX firmy DSM Engineering Plastics, Holandsko – www.ecopaxx.com – vyráběný v pěti komerčních provedeních, od neplněného základního materiálu po typy s 30 % nebo 50 % skleněných vláken, včetně samozhášivého plněného typu s 30 % skleněných vláken a typu se skleněnými vlákny a minerálním částicovým plnivem. EcoPaXX je polyamid 410 vyrobený na rostlinné bázi dekandikarboxylové kyseliny, známé jako kyselina sebaková. Obsah kyseliny sebakové v PA 410 je až 70 %. Další polyamidy na bázi kyseliny sebakové jsou PA 610, PA 1010 a PA 1012.Z nich pouze PA 1010 je komerčně využitelný jako 100 % vyrobený z obnovitelných přírodních zdrojů. Z ricinového oleje může být vyroben i PA 11. Vlastnosti PA 410:  teplota zeskelnění 70 °C, teplota tání krystalického podílu 250 °C  deformační teplotu má při zatížení 0, 45 MPa 175 °C, pro porovnání PA 6 150 °C

a PA 610 140 °C  rázová odolnost je srovnatelná s PA 6 i PA 66  má velmi dobrou chemickou odolnost i odolnost proti hydrolýze  vysoká teplota tání krystalického podílu a vysoký stupeň krystalinity umožňují zkrácení vstřikovacího cyklu  díky své vysoké krystalinitě má v suchém stavu vysoký modul pružnosti v tahu – cca 3 100 MPa – přibližně srovnatelný se standardním PA 66  vzhledem k nízké absorpci vlhkosti, modul pružnosti v tahu se po kondicionaci nebo v průběhu používání sníží pouze v relativně malém rozsahu; po kondicionaci má cca 1 700 MPa, PA 66 cca 1 500 MPa, PA 6 cca 1 000 MPa a PA 610 cca 1 100 MPa  nízká absorpce vlhkosti dává oproti výstřikům z PA 6 a PA 66 vyšší rozměrovou i tvarovou stabilitu; absorpce vlhkosti je oproti PA 6 o cca 40 % nižší, ve srovnání s PA 66 o cca 30 % nižší  typy vyztužené skleněnými vlákny vykazují dobrou kombinaci relativně vysoké deformace při přetržení a rázové houževnatosti při vysokém modulu pružnosti v tahu a to i po kondicionaci ve vlhkém prostředí  je odolný za zvýšených teplot, odolný proti hydrolytickému stárnutí a toku pod napětím  při normálních i zvýšených teplotách je odolný pro všechny kapaliny , které se obvykle nacházejí v motorovém prostoru automobilů – chladící kapaliny, paliva, oleje, tuky, jakož i proti slabým kyselinám a louhům, čistícím prostředkům a vodným roztokům solí, jako například chlorid zinečnatý a vápník. Aplikace PA 410:  vhodný materiál – chemická odolnost – pro použití na výstřiky do systémů AdBlue, systémy selektivní katalytické redukce, AdBlue je roztok močoviny ve vodě a je používán v SCR katalyzátorech k ošetření emisí výfukových plynů vznětových motorů – roztok se vstřikuje do výfukového potrubí vznětového motoru , škodlivé oxidy dusíku NO2 vzniklé při spalování nafty jsou převedeny na neškodný dusík N2 a vodní páru – motory splňují emisní standardy Euro 4 a 5 – výrobky:potrubí, hadice, konektory, snímače, trysky tělesa filtrů  základní zpracovatelské teploty – teplota taveniny neplněných typů 270 °C až 300 °C, plněné typy 280 °C až 310 °C; teplota formy 60 °C až 100 °C  Mercedes Benz – EcoPaXX Q-HGM24 – kompozit plněný skleněnými vlákny a minerálním plnivem – kryt motoru pro novou A třídu, kryt díky nižší hmotnosti než u předešlého typu pomohl snížit spotřebu paliva a zlepšit uhlíkovou stopu vozidla; použitím PA na bázi obnovitelných zdrojů se snížila emise CO2 při jeho výrobě, Pokračování na straně 47


Vรกลก spolehlivรฝ partner pro vรฝvoj a vรฝrobu SURWRW\SRYรณFK QiVWURMล D SODVWRYรณFK GtOล 6SROHฤ QRVW 0%WHFK %RKHPLD Y 3O]QL Y\YtMt D GRGiYi Sล HGQtP GRGDYDWHOล P SUR DXWRPRELORYรณ SUล P\VO SURWRW\SRYp QiVWURMH D GtO\ QHMY\ล ล t NYDOLW\ D Sล HVQRVWL

1DEt]tPH 9รณYRM SODVWRYรณFK WHFKQLFNรณFK LQWHULpURYรณFK D H[WHULpURYรณFK GtOล 0ROGร RZ DQDOรณ]\ .RQVWUXNFH D YรณURED SURWRW\SRYรณFK YVWล LNRYDFtFK QiVWURMล 9]RUNRYiQt GOH VWDQGDUGล DXWRPRELORYpKR SUล P\VOX 9รณURED SODVWRYรณFK GtOล Y PDOรณFK VpULtFK 0RQWiลฃH NRPSOHWQtFK VHVWDY ล SLฤ NRYรณ VWURMQt SDUN Wล tRVp D Sฤ WLRVp REUiEฤ Qt &$' D &$0 Pฤ ล HQt =DMLล Wฤ Qt GDOล tFK WHFKQRORJLt ODNRYiQt FKURPRYiQt GH]pQRYiQt DM ZZZ PEWHFK ERKHPLD F] VDOHV#PEWHFK ERKHPLD F]

43


Kvalita děrování polypropylénu Technická Univerzita v Liberci V současné době, v důsledku dynamického rozvoje plastických hmot, vyvstává otázka jakými způsoby tyto materiály zpracovávat na určený tvar a rozměry za požadavku maximální produktivity a minimálních nákladů. Obvykle se plasty zpracovávají vstřikováním, vytlačováním, válcováním, odléváním apod. Někdy je však nutno vzhledem ke komplikovanému tvaru, velkému montážnímu celku nebo ekonomickému hledisku použít i doplňkové technologie jako je např. obrábění, svařování nebo stříhání. I při použití těchto technologií jsou kladeny vysoké nároky na výslednou kvalitu, funkční a estetické vlastnosti výrobku.

44

Stříhání je důležitá univerzální technologie použitelná ve všech oborech lidské činnosti, je to vhodný a ekonomický způsob dělení materiálu. Děrování a stříhání se v odvětví zpracování plastů vyskytují ve velkém rozsahu. Podrobný výzkum děrování polypropylénu proběhl na Technické univerzitě v Liberci. Pro zhotovení otvorů do polypropylénových desek byl využit střižný nástroj jednoduché konstrukce, ve kterém je přidrže-

Snímek řezu a povrchu otvoru přístrojem ECLIPSE 1000 ní stříhaného materiálu zajištěno pákovým mechanismem ovládaným přidržovačem. Možnost stříhání otvorů při různé střižné mezeře pro jednotlivé pokusy byla řešena sadou šesti výměnných střižníků o různých průměrech společně s jedinou střižnicí. Vzniklo tak šest různých střižných mezer v rozmezí 0,025 mm až 0,6 mm.

Práce přináší nové poznatky v podrobném zmapování tvaru střižného otvoru polypropylénu. Znalost souvislostí mezi tvarem otvoru a velikostí střižné mezery umožní ke zvolené kvalitě otvoru zvolit vhodnou střižnou mezeru. Jelikož jsou simulace stříhání plastových materiálů v začátcích, umožňuje podrobné zmapování tvaru otvoru následné ověření přesnosti simulace. V rámci experimentu bylo provedeno děrování otvorů do testovaných materiálů se současným zaznamenáním průběhu hlavní složky střižné síly. Výsledky měření tvaru střižného otvoru byly zpracovány grafickou analýzou. Přesně válcového tvaru otvoru v polypropylénu nelze použitím technologie

konvenčního stříhání dosáhnout. Vždy se po střihu projeví alespoň minimální deformace vstupní části otvoru a zůstane alespoň malý otřep. Velikost úseku, ve kterém dochází k čistému střihu není v celé tloušťce stříhaného materiálu. Přestože je polypropylén velice rozšířeným materiálem, nejsou v odborné literatuře uváděny hodnoty pevnosti ve střihu. Během experimentu byla určena pevnost ve střihu pro tři druhy polypropylénu, a tím je umožněno udělat si alespoň hrubou představu o hodnotách pro polypropylénové díly.

Tvar střižné plochy a velikost charakteristických úseků, materiál Kelburon 95610CSU10, tloušťka 3 mm

Snímek pořízený objektivem mikrozoom Byly provedeny snímky řezu střižné plochy zkušebních vzorků a následné měření tvaru.

Závislost střižné síly na hloubce vniknutí pro různé hodnoty střižné mezery, materiál Hifax, tloušťka 3 mm

A. Ausperger


45

4. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

MSV 2014

IMT 2014

29. 9.–3. 10. 2014

Brno – Výstaviště, www.bvv.cz/plastex

Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 plastex@bvv.cz www.bvv.cz/plastex


MSV a IMT 2014 opět společně s technologickými veletrhy Welding, Fond-ex, Plastex a Profintech Souběžně s 56. mezinárodním strojírenským veletrhem a 9. mezinárodním veletrhem obráběcích a tvářecích strojů IMT na brněnském výstavišti proběhnou ještě další čtyři specializované technologické veletrhy: 15. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, 22. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, 5. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a 4. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX. Expozice všech těchto příbuzných oborů zaplní brněnské výstaviště od 29. září do 3. října.

46

Mezinárodní strojírenský veletrh je již od roku 1959 každoročním svátkem všech strojařů a techniků. Setkává se zde přibližně 1500 vystavujících firem a 70 tisíc odborných návštěvníků – jejich potenciálních zákazníků. Unikátní je svou mezinárodností: ze zahraničí přijíždí bezmála polovina vystavovatelů a desetina návštěvníků. To vše dělá z MSV největší veletržní událost střední Evropy. Letošní ročník se připravuje v kontextu oživení české ekonomiky a optimističtějších očekávání podnikatelské sféry. MSV bude mít tradičně široký záběr s osmi specializovanými oborovými celky a hlavním tématem zůstává AUTOMATIZACE - měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Jako každý sudý rok, i letos se po boku MSV objeví bienální Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT jako největší oborová přehlídka ve střední a východní Evropě.

Spojení se čtveřicí technologických veletrhů zaměřených na slévárenství, svařování, povrchové úpravy a zpracování platů zvýší počet komplexně prezentovaných oborů a přinese významné synergické efekty. Všechny společně konané veletrhy oslovují podobnou cílovou skupinu, ale rozšířená nabídka zasáhne ještě více branží a potenciálních klientů. Atraktivita MSV pro návštěvníky vzroste, takže lze stejně jako před dvěma lety očekávat zvýšení jejich počtu. Veletrh je pro firmy především osvědčenou cestou k novým kontaktům a zakázkám. Jak zjistil rozsáhlý průzkum, který při MSV 2013 realizovala agentura Ipsos, kontakty s potenciálními tuzemskými i zahraničními zákazníky zde navázalo dokonce 96 % vystavovatelů a 30 % firem přímo na místě uzavřelo či rozjednalo vývozní zakázky. Průzkum také potvrdil, že naprostou většinu návštěvníků veletrhu tvoří odborníci pracující

v některém průmyslovém oboru, dvě pětiny z nich disponují rozhodovacími či spolurozhodovacími pravomocemi při nákupu zboží a služeb a 36 % z nich má při tomto rozhodování poradní hlas. Zájem o účast na MSV 2014 předem potvrdilo 83 % dotázaných návštěvníků a 75 % vystavovatelů. Termín pro podání přihlášek k účasti za zvýhodněných cenových podmínek vyprší 15. 4. 2014. Mnohé firmy ovšem nečekají na termín uzávěrky a hlásí se již nyní. Mezi nimi se objevují i noví zájemci, zejména zahraniční vystavovatelé, mezi nimi například průmyslové regiony Číny nebo město Moskva, které chce v Brně prezentovat své inovační firmy a instituce zabývajících se výzkumem a vývojem. Podrobnější informace o MSV 2014 jsou k dispozici na www.bvv.cz/msv, kde je zároveň možné podat elektronickou přihlášku k účasti.


Pokračování ze strany 42 oproti výrobě ze standardního PA na 40 %; snížení CO2 bylo certifikovaně spočítáno na 6,5 kg pro každý kryt

H1000 programový asistent od Meusburgera ulehčí konfiguraci Od 11. října 2013 vylepšila firma Meusburger svůj CD a Online katalog o praktického H1000 programového asistenta. Nově vyvinutý program umožňuje jednoduchou a rychlou konfiguraci H1000 upínacího systému. Vybírat je možné ze šesti různých velikostí desek. Všechny požadované upínací prostředky jsou plně automaticky vypočteny a různé upínací možnosti lze definovat pomocí několika kliknutí myši. Kromě toho je objednávání vhodných náhradních dílů a příslušenství snadné a rychlé. Při koupi osvědčeného H1000 upínacího systému garantujeme ušetření času i nákladů.

Hlavní hnací silou přispívající k růstu spotřeby bioplastů jsou jejich uživatelé a inovativní společnosti zabývající se jejich vývojem. Jedná se vytváření nových surovinových platforem, které jsou částečně nebo zcela na bio bázi.

Snadná konfigurace s H1000 programovým asistentem od Meusburgera

Jednoduché a efektivní Jak tento systém funguje Vám nyní rychle vysvětlíme: vrtané F-desky jsou pomocí vodících otvorů upnuty a tím i umístěny a ustaveny do středu H1000. Z tohoto důvodu není nutné neustálé ustavování desek, což umožní lehčí a efektivnější práci. Při upínání F-normálií rozpěrnými kroužky je vyrovnání kontury zredukováno na obrysy obrobku, což umožní snadné programování a rovněž eliminuje riziko kolize. Dělící roviny tvarových desek je možné neomezeně opracovávat po celé ploše.

Hlavní výhody H1000:  Zvýšení kvality forem díky opakovatelnému upnutí v rozsahu mikronů

 Zkrácení průběžných časů díky značně zredukovaným dobám na přípravu

 Minimalizuje rizika kolize díky upnutí rozpěrnými kroužky

 Nový rozměr umožňuje upnutí desek do velikosti 796 996

 Rovněž v kulatém provedení, optimálně přizpůsobená stolu stroje

Jedním z důvodů určitého růstu spotřeby bioplastů je snaha snížit emise CO2.Pro názornost – v průběhu tří let se v 25 zemích spotřebovalo přibližně 15 miliard PET lahví, což představuje více něž půl milionu tun vstupních materiálů na ropné bázi a cca 135 000 tun emisí CO2. Náhrada za PET z fosilních zdrojů, například v roce 2009, ještě nebyla k dispozici, v současné době je předpoklad, že PET označený PET30, tj. PET s 30 % obsahu materiálu vyrobeného z cukrové třtiny – MEG, monoethylene glykol – dosáhne do pěti let produkce cca pěti milionu tun. Velcí hráči na globální trhu jako Coca-Cola, Heinz, Procter and Gamble platí společný výzkum, který si klade za cíl nahradit v PET nejen monoethylen na bázi fosilních paliv, ale jako druhou složku vyrobit para – tetraftalátovou kyselinu z biomasy. Uvedená náhrada se u PE již podařila a PE ze 100 % z obnovitelných zdrojů vyrábí brazilská firma Braskem SA v množství cca 200 000 tun za rok – PE vyrobený z cukrové třtiny a bioethanolu. Výhledy firem obvykle pracují s roky 2016 až 2020, z čehož je zřejmé, že cílů nelze dosáhnout v krátkém časovém období, je nutný komplexní technický vývoj. Inovativní proces v dané oblasti obvykle probíhá mezi malými a velkými firmami, kde velké mají roli investora. I nadále budou bioplasty tvořit velmi nízký podíl na trhu, v řádu jednotek procent. BIODEGRADOVATELNÉ PLASTY – BIOPLASTY Na trhu se nejvíce objevují polymery jako PLA, PHA, blendy škrobu s kopolyestery jako PBAT a PBS. Výrobcům polymerů na bázi škrobu dominuje italská firma Novamont SA, Novara. PHA ještě firmy neumí vyrábět v plně průmyslovém procesu, největší šance se přisuzují PLA.

Přesné opracování s upínací deskou H1000

Největšími producenty PLA jsou NatureWorks LLC, USA; PTT Global Chemical Public Company Limited, Thajsko; Carbon Pure, Pokračování na straně 50

47

Multifunkční upínací systém H1000 od Meusburgera je revolučním řešením pro výrobní procesy ve formařině a garantuje rovněž nejvyšší účinnost. Systém umožňuje přesné a opakovatelné upnutí rámových desek v rozsahu mikronů. Nová velikost, kterou nyní nabízíme, rozšířila výběr na šest rozměrů, což umožní upnutí desek do velikosti 796 996. Osvědčený upínací systém je na vyžádání k dispozici i v kulatém provedení.

Prostřednictvím zvlášť úzkých tolerancí pro umístění desek mohou být F-normálie s pomocí H1000 upínacího systému od Meusburgera opakovatelně opracovávány. To šetří cenný čas a náklady při výrobě, takže se upínací deska H1000 amortizuje již po několika málo formách. Multifunkční upínací systém podstatně zkrátí průběžné časy na přípravu.

 aplikace ve stavebním, spotřebním, elektrotechnickém, elektronickém průmyslu a průmyslu výrobků pro volný čas. 8. BIOPLASTY – RŮST I PŘES PROBLÉMY

Upínací systém H1000 originál od Meusburgera Rozšířením našeho produktového spektra vzniklo ještě více prostoru pro „zajímavá řešení“

Opakovatelnost a přesnost

 Volkswagen Group – VW, Audi, Seat, Škoda – multifunkční kryt klikového hřídele pro nejnovější dieselové koncernové motory – významná úspora hmotnosti a nákladů oproti běžně používanému kovovému krytu


Životnost středicích zámků je důležitým ukazatelem pro celkový stav formy i kvalitu výlisků: hlavním úkolem středění je chránit vložky v jádře formy a zabránit tak závažným výrobním vadám u finálních výrobků, a to zejména výskytu otřepů. Na trhu je v současné době k dispozici celá řada zámků; většina těchto produktů je přitom téměř shodná pokud jde o vzhled nebo rozměry. Kvalita středicího dílu ovšem bývá stanovena poměrně specifickým způsobem: zatímco v jiných průmyslových odvětvích se stále více uplatňuje vědecké hodnocení výrobku pomocí střední doby mezi poruchami, mnozí zpracovatelé plastů dosud spoléhají na tradiční metody vycházející z nepřesných odhadů a osobních dojmů. Mnohdy se pak do forem osazují nevyzkoušené zámky, kdy zpracovatelé postupují jen na základě důvěry k údajům výrobce o použitém materiálu a povrchové úpravě. I za daných podmínek však postupně roste význam profesionálních a nezávislých zátěžových testů, které poskytují spolehlivé podklady pro výběr konkrétní povrchové vrstvy a konstrukčního provedení středicího prvku. Údaje získané

Na poptávce klientů po středicím dílu s nadstandardními vlastnostmi je založen výkonný testovací stroj MTS 810, který spolehlivě pracuje i v opakovaném zátěžovém režimu. Zkoušky zámků tak mohou probíhat ve velmi náročném prostředí, kdy se zcela jednoznačně prosazují pouze velmi kvalitní kusy. Vlastní testování středicích dílů pomocí přípravku MTS 810 prováděli nezávislí specialisté, přičemž zkušební portfolio zahrnovalo desítky zámků od různých producentů z mnoha zemí světa. Zkouška byla prováděna s ohledem na co nejširší variabilitu výsledných dat; odborná komise proto vybrala (a také pružně kombinovala) díly z různých materiálů a s rozdílnou povrchovou úpravou. U všech dílů pak zkušební specialisté pečlivě sledovali míru opotřebení. Pro úsporu času i finančních prostředků byla zvolena špičková provozní zátěž, čímž současně vzrostla i praktická hodnota výsledků: mírné

Intenzivní zátěžové zkoušky

provozními zkouškami pak lze dále použít při analýze a zdokonalování pracovního cyklu.

Při práci s výslednými údaji se zkušební specialisté zaměřili na identifikaci konstrukčních vad a nedostatků, které by mohly přinést zdokonalení středicích prvků již ve fázi jejich návrhu.

Hledání nových možností

zatížení by neodpovídalo běžným provozním podmínkám formy. Testy všech navržených kombinací by navíc probíhaly po dobu několika měsíců. Každý prvek tedy byl vystaven boční zátěži o síle 4 400 lb v rámci simulace chybného vystředění pohyblivé části formy vůči její pevné desce; v simulaci se přitom projevil i následný pokles desky. Zkušební stroj otevíral a zavíral zámky na plný zdvih, přičemž všechny úseky cyklu kopírovaly běžný pracovní režim ve formě. Poté proběhla důkladná analýza celého procesu a došlo ke stanovení průměrné hodnoty výkonu. Středicí prvky byly následně rozděleny dle druhu a míry opotřebení; pozornost se přitom soustředila především na výrobky, které překonaly stanovenou střední hodnotu životnosti.

Zátěžové zkoušky umožňují výrobcům i klientům zvolit vhodnou povrchovou úpravu středicího dílu, zdokonalit jeho konstrukční vlastnosti a zajistit hladký průběh pracovního cyklu.

středicích komponentů

TEST

Srovnávací

Při testování se osvědčil robustní stroj pro zátěž o síle 4 400 lb.

TiN

D-2 A-2 S-7 S-7 A-2 8620 8620 D-2

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vzorek 6 Vzorek 7 Vzorek 8

58-62 HRC

54-56 HRC

58-62 HRC

58-62 HRC

50-52 HRC

54-56 HRC

58-60 HRC

58-62 HRC

YK30

O-6

H-13

H-13

O-6

O-6

A-2

H-13

Materiál

Black Oxide

Black Oxide

Melonite

Melonite

Black Oxide

Black Oxide

50-52 HRC

60-62 HRC

40-44 HRC

40-44 HRC

60-62 HRC

58-60 HRC

58-60 HRC

Nitro Carburized Black Oxide

42-48 HRC

Povrch

Lithium

Nano

Lithium

400

40 000

48 000

80 000

150 000

Setral INT/300 Lithium

215 000

INT/300

225 000

2 000 000

Setral INT/300 Nano

Počet cyklů

Mazivo

Zasouvací část Tvrdost tělesa

S využitím dlouholetých zkušeností v oblasti návrhu dílů pro formy proto konstruktéři navrhli novou variantu pracovních ploch zámku: exponované části středicích i zasouvacích dílů jsou opracovány tak, aby jejich náběhové plochy umožňovaly plynulejší zdvih formy do příslušné polohy. Nové řešení se tedy vyhýbá ostrým hranám,a prudkým zastředěním, které jsou typické pro běžně osazované zámky. Při poklesu desky dochází na styčných plochách zámku k otěru a tím i usazování částeček kovu, prachu a nečistot; nadměrné množství usazenin pak může způsobit rychlé opotřebení a selhání dílu. Popisovaný proces ovšem lze výrazně zpomalit, a to i díky analýze rozvádění maziva po povrchu středicích prvků. Údaje získané z počítačového modelu umožnily

Výchozí etapa testu zahrnovala především podrobné zkoumání pracovních pohybů zámku, na jehož základě vznikla potřeba stanovit technologický postup pro prevenci chybného vystředění pohyblivé části formy; nyní tak lze snáze předcházet nepříznivým důsledkům vad ve výrobním procesu.

zajímavou inovaci zámku: povrch zasouvací části lze sériově vyrábět se speciálními záchytnými kroužky. Tyto prvky slouží nejen jako retenční zásobníky částeček vzniklých z otěru, ale také jako miniaturní mazničky; které se plní vysoce stabilním potravinářským mazivem, které zcela vyhovuje také podmínkám výroby výlisků pro zdravotnickou techniku. Mazivo se aplikuje v malém množství

a lze jej kdykoliv odstranit dle momentální potřeby. Při zkouškách byla hodnocena široká škála druhů oceli a ochranného povlaku, přičemž v případě povrchové úpravy se hlavním ukazatelem stala zbytková hloubka (tloušťka) materiálu. Ukázalo se, že běžně na pohled nerozeznatelné povrchy mají výrazně odlišné chování a trvanlivost při sériovém nasazení v praxi.

z otěru.

kroužkům pro částice

a zachycovacím

geometrii zasouvání

chové úpravě,vhodné

nému materiálu, provr-

především díky odol-

2 000 000 cyklů, a to

vzorek plně obstál při

Nejlépe hodnocený

ných dílů.

opotřebení testova-

Náhled na běžné

Při srovnávacím hodnocení zkoušky bylo zjištěno, že z celé řady testovaných materiálů uspěl v náročných provozních podmínkách pouze jediný vzorek.

TiN

Armorclad

TiN

TiN

TiN

TiN

Black Oxide

Povrch

Tvrdost tělesa

Středicí část Materiál

Kód vzorku

48


ZkuĹĄebnĂ­ proceduru podstoupilo celkem 21 vzorkĹŻ; u nÄ›kterĂ˝ch produktĹŻ pĹ™itom doĹĄlo k vemi pĹ™ekvapivĂŠmu naruĹĄenĂ­ materiĂĄlua to tĂŠměř okamĹžitÄ›,tj. v rozmezĂ­ 67–200 cyklĹŻ. JinĂŠ zĂĄmky ovĹĄem plnÄ› vyhovÄ›ly pĹ™i mnohonĂĄsobnÄ› intenzivnÄ›jĹĄĂ­m zatĂ­ĹženĂ­. ObecnÄ› lze uvĂŠst, Ĺže v nĂĄroÄ?nĂ˝ch podmĂ­nkĂĄch testu zĂĄmky Ä?asto selhaly i po relativnÄ› nĂ­zkĂŠm aĹž podprĹŻmÄ›rnĂŠm nĂĄbÄ›hu cyklĹŻ (mĂŠnÄ› neĹž 100 000 cyklĹŻ). ZĂĄmek s nejvyĹĄĹĄĂ­ mĂ­rou odolnosti lze tedy oznaÄ?it za normativnĂ­ vzorek pro sektor stĹ™edicĂ­ch prvkĹŻ: v zĂĄkladnĂ­m pĂĄsmu do 100 000

Po zĂĄvÄ›reÄ?nĂŠm vyhodnocenĂ­ zkouĹĄky se ukĂĄzalo, Ĺže v rĂĄmci vĹĄech testovanĂ˝ch kombinacĂ­ dosĂĄhl nejlepĹĄĂ­ch vĂ˝sledkĹŻ vzorek Ä?. 1, tedy dĂ­l vybavenĂ˝ speciĂĄlnĂ­mi nĂĄbÄ›hovĂ˝mi ploĹĄkami a retenÄ?nĂ­mi mazacĂ­mi krouĹžky. Tento zĂĄmek se prosadil i dĂ­ky vynikajĂ­cĂ­ povrchovĂŠ ĂşpravÄ›, kterou se vyznaÄ?ujĂ­ jak sĂŠriovĂŠ, tak i speciĂĄlnĂ­, na mĂ­ru vyrĂĄbÄ›nĂŠ verze produktu.

cyklĹŻ tento vĂ˝robek nevykazoval ŞådnĂŠ provoznĂ­ opotĹ™ebenĂ­. Ăšnava materiĂĄlu Ä?i jinĂŠ nedstatky se vĹĄak neprojevily ani pĹ™i 1 000 000 opakovĂĄnĂ­, a proto se provoznĂ­ zatĂ­ĹženĂ­ nakonecpĹ™i zkouĹžce muselo zdvojnĂĄsobit aĹž na finĂĄlnĂ­ch 2 000 000 cyklĹŻ. StĹ™edicĂ­ prvek osvÄ›dÄ?il ĹĄpiÄ?kovou konstrukÄ?nĂ­ kvalitu i pĹ™i tak nezvyklĂŠm prĹŻbÄ›hu zkouĹĄky. Ăšpravy pro zvýťenĂ­ odolnosti nicmĂŠnÄ› nejsou jedinĂ˝m inovativnĂ­m krokem v rĂĄmci snahy o zdokonalenĂ­ uĹžitnĂŠ hodnoty vĂ˝robku. PraktiÄ?nost popisovanĂŠho vzorku umocĹˆuje takĂŠ profil s vybrĂĄnĂ­m na zasouvacĂ­m prvku, kterĂ˝ vĂ˝znamnÄ› omezuje tendenci vĂ˝stĹ™ikĹŻ a Ä?ĂĄsteÄ?ek materiĂĄlu k pĹ™ichytĂĄvĂĄnĂ­ na Ä?elo zĂĄmku. PĹ™i uzavĂ­rĂĄnĂ­ formy tak nedochĂĄzĂ­ k rozdrcenĂ­ zachycenĂ˝ch plastovĂ˝ch komponentĹŻ. BěŞnĂŠ Ĺ™eĹĄenĂ­ uvedenĂŠho problĂŠmu spoÄ?Ă­vĂĄ v cĂ­lenĂŠm opracovĂĄnĂ­ povrchu u spodnĂ­ho zĂĄmku formy; novĂ˝ tvar profilu vĹĄak k vĂ˝hodĂĄm tradiÄ?nĂ­ho přístupu pĹ™idĂĄvĂĄ jeĹĄtÄ› moĹžnost zachovat vÄ›tĹĄĂ­ Ä?ĂĄst plochy na styÄ?nĂ˝ch ĂşsecĂ­ch stĹ™edicĂ­ho prvku.

zåtěŞovÊ zkouťky

IntenzivnĂ­

Na zĂĄkladÄ› provedenĂ˝ch testĹŻ lze s jistotou říci, Ĺže pĹ™i sprĂĄvnĂŠm pouŞívĂĄnĂ­ nejĂşspěťnÄ›jĹĄĂ­ho zĂĄmku dochĂĄzĂ­ k vĂ˝raznĂŠmu omezenĂ­ (nebo i ĂşplnĂŠmu vylouÄ?enĂ­) nepříjemnĂ˝ch prostojĹŻ kvĹŻli ĹĄpatnĂŠm vystĹ™edÄ›nĂ­. RealizovanĂ˝ vĂ˝zkum i trvalĂŠ zdokonalovĂĄnĂ­ zĂĄmku navĂ­c kladnÄ› ovlivnĂ­ prĹŻbÄ›h pracovnĂ­ho cyklu v rĂĄmci celĂŠho prĹŻmyslu zpracovĂĄnĂ­ plastĹŻ, a to zejmĂŠna dĂ­ky prodlouĹženĂ­ intervalĹŻ pravidelnĂŠ ĂşdrĹžby a snĂ­ĹženĂ­ Ä?etnosti oprav. EEH.

PĹ™i chybnĂŠm vystĹ™edÄ›nĂ­ pohyblivĂŠ a pevnĂŠ Ä?ĂĄsti formy mnohdy dochĂĄzĂ­ ke znaÄ?nĂ˝m ĹĄkodĂĄm na zařízenĂ­, neŞådoucĂ­m prostojĹŻm ve vĂ˝robÄ› a nedostatkĹŻm v kvalitÄ› finĂĄlnĂ­ch produktĹŻ. KonstruktĂŠrĹŻm vstĹ™ikovacĂ­ch forem tak mohou mnohĂŠ napovÄ›dÄ›t prĂĄvÄ› vĂ˝sledky nezĂĄvislĂ˝ch zkouĹĄek stĹ™edicĂ­ch komponentĹŻ, a to zejmĂŠna s ohledem na Ĺživotnost a preciznost provedenĂ­ dĂ­lĹŻ.

ZĂ VÄšR

Tabulka s Ăşdaji k jednotlivĂ˝m zkuĹĄebnĂ­m vzorkĹŻm poukazuje na znaÄ?nou provoznĂ­ odolnost novĂŠ konstrukce stĹ™edicĂ­ho dĂ­lu (pole #1) .

49

Dlouhodobě spolehlivý výkon a ochranu formy před poťkozením. Středění typu Z - první a poslední zåmek pro Vaťi formu.

ProComps nabĂ­zĂ­ vĂ­ce!

První fåzí výroby projdete s kaŞdým zåmkem.

• VhodnÄ› Ĺ™eĹĄenĂŠ nĂĄbÄ›hovĂŠ plochy a zĂĄchytnĂŠ krouĹžky • K dodĂĄnĂ­ ve verzi s vedenĂ­m, nebo boÄ?nĂ­m/hornĂ­m uchycenĂ­m

zåmkům s podobným designem

• AĹž Ä?tyĹ™icetkrĂĄt vĂ­ce provoznĂ­ch cyklĹŻ bez opotĹ™ebenĂ­ oproti

Nikam netelefonujte – vyberte si ProComps!

PĹ™i osazenĂ­ běŞnĂŠho zĂĄmku do formy Ä?asto dochĂĄzĂ­ k rychlĂŠmu opotĹ™ebenĂ­ stĹ™edicĂ­ch prvkĹŻ. NÄ›kteří vĂ˝robci tÄ›chto dĂ­lĹŻ proto vypalujĂ­ svĂĄ telefonnĂ­ Ä?Ă­sla a e-maily přímo na vĂ˝robek a provozovatel formy tak mĹŻĹže snadno objednat nĂĄhradnĂ­ dĂ­l: jednou, dvakrĂĄt...

V ÄŒEM JE ROZDĂ?L?

Stav zĂĄmku:

PORUCHA

Stav zĂĄmku:

PORUCHA

MĹŻĹžete vĹždy poÄ?Ă­tat

S NAĹ IMI VĂ?ROBKY

Stav zĂĄmku:

XXX KBOTWPCPEB D[

Katalog a Ăşdaje z provoznĂ­ch zkouĹĄek jsou k dispozici na strĂĄnkĂĄch

STĂ LE V PROVOZU


Pokračování ze strany 47 Holandsko. Výrobní zařízení dodávají firmy Sulzer AG, Švýcarsko a Uhde Investa Fischer, Německo. V roce 2020 by výrobní kapacity měly celosvětově dosáhnout cca 800 000 tun PLA. Vývojem a výrobou PBS se zabývají sdružení firem jako například Mitsubishi Chemical Corporation, Japonsko s Reverdia Roquette, Francie, DSM NV, Holandsko, BASF, Německo

9. ZÁVĚR Množství fosilních surovin – ropa, uhlí, plyn – je celosvětově omezené .Proto se jak věda, tak i průmysl snaží nalézt alternativní přístupy řešící problematiku pomocí obnovitelných zdrojů. Výrobky plastikářského průmyslu jsou petrochemického původu, prakticky všechny jsou vyrobeny z ropy. Z celkového vytěženéTrvalé

X1000 tun

 z toho na termoplasty připadá cca 80 % (technické aplikace spotřebují cca 20 % z tohoto množství) , na termoplastické elastomery necelých 20 %, zbytek tvoří reaktoplasty a pouze cca 1 % bioplasty  prognózu rozvoje výroby bioplastů do roku 2016 ukazuje přiložený sloupcový graf, včetně rozložení bioplastů podle typů v roce 2016 Biologicky odbouratelné

7000 5779 776

6000 4821

5000

653

4000 2034

3000

4168

5003

583

2000 1000 0

1016

1161

1275

1475

674

675

770

930

2010

2011

2012

2013

1451

2014

2015

2016

50

Rozdělení bioplastů podle typů - 2016: 5 779 000 tun  BioPET30 - podíl obnovitelných zdrojů 30 % - 80,1 %

 Bio PP - 0,5 %

 PLA a PLA blendy - 5,1 %

 Celulózové regeneráty - kompostovatelné - 0,5 %

 Bio PE - 4,3 %

 Deriváty celulózy - biologicky odbouratelné - 0,1 %

 Biologicky odbouratelné polyestery - 2,7 %

 Bio TPE - 0,1 %

 Škrob - směsi - 2,6 %

 Bio PUR - 0,03 %

 PHA - 2,5 %

 PCL - 0,02 %

 Bio PA - 1,2 %

a Bioamber SAS, Francie, dále biotechnologické firmy Myriant Technologies a Quincy MA a Genomatica, všechnyUSA. PET A POLYOLEFINY NA BIOLOGICKÉM ZÁKLADĚ Jedná se o nejvhodnější skupinu plastů vhodných k dosažení naplnění cílů environmentální politiky. Největší segment ve skupině tvoří již zmiňovaný bio PE a PET30. Jejich růst je tažen globálními společnostmi z oblasti potravinářského průmyslu a průmyslu spotřebního zboží. Použití PET30 plánují automobilky Toyota, Nissan, BMW pro výrobky montované do svých prémierových modelů, respektive modelů s hybridním nebo elektrickým pohonem. TECHNICKÉ PLASTY Pro výrobky dlouhodobé spotřeby, včetně technicky náročných výstřiků jsou vhodné materiály na bio bázi polyesterů jako polytrimethylentereftalát, PTT-DuPont; polyethylentereftalát, PBT-Lanxess, Německo a Toray, Japonsko a polyamidy s dlouhým molekulovým řetězcem PA 410, 610, 1010 nebo PA 11. Firma DuPont v roce 2012 uvedla, že během příštích patnácti let bude více než 50 % plastů, hlavně technických, ze svého výrobního portfolia vyrábět z obnovitelných zdrojů. Kromě již zmíněných plastů je vývoj zaměřen na PMMA a PC.

ho množství ropy se jí na výrobu plastů celosvětově spotřebuje 4 až 6 %. Z uvedeného podílu je možno si učinit představu, že fosilní zdroje pro plastikářskou výrobu ještě nějaký čas budou k dispozici. To samozřejmě neznamená, že není důvod k tomu, abychom již nyní nevyužívali možnosti alternativních zdrojů. Bohužel, v současné době tento přístup neguje ekonomické hledisko, tedy hledisko nejzásadnější. Z ekonomického hlediska jsou, v současné době, bioplasty neefektivní. Přesto, že jejich přínos může být výrazný, dnes nejsou schopny konkurovat klasickým plastům. Jedním z hlavních faktorů je nutnost velkých investic do změny výrobních technologií termoplastů. Výrobní petrochemické postupy jsou propracované a dlouhodobě zažité, včetně vybudování potřebných kapacit. Jak ukazuje schéma na přiloženém obrázku je výrobní proces produkce bioplastů založených na přírodních zdrojích výrazně jiný. V kapitole číslo 3 již byl zmíněna skutečnost nedostatečných celosvětových kapacit pro jejich výrobu a zmíněny i vysoké náklady na výzkum a vývoj. Uvedené závěry dokumentují i tato čísla:  nárůst výroby plastů celosvětově roste – v roce 1976 se vyrobilo cca 50 miliónů tun, v roce 2013 již cca 235 miliónů tun, odhad pro rok 2015 hovoří o výrobě 330 miliónů tun

 podle jiné prognózy – Nova Institute for Ekology and Innovation, Německo by výrobní kapacity bioplastů ze stavu 3, 5 milionu tun v roce 2011 měly do roku 2020 vzrůst trojnásobně na necelých 12 miliónů tun  na největší plastikářské výstavě pořádané s tří roční periodou v Düsseldorfu, Německo ve dnech 16. až 23.října 2013 – K´2013 – se podílelo více než 3 000 firem z průmyslu plastů, z nich cca 140, tj .necelých 5 % se zabývalo problematikou bioplastů, což bylo jedno z nosných témat veletrhu. Řada faktorů, včetně rostoucí ceny ropy, celosvětový zájem o obnovitelné zdroje, rostoucí obavy pokud jde o emise skleníkových plynů a nové důrazy na nakládání s odpady, to vše vytváří určitý zájem o biopolymery. Je důvodný předpoklad, že nové technologie zpracování spolu s investicemi do výrobních procesů v budoucnu přiblíží biopolymery k cenové konkurenceschopnosti ve srovnání s tradičními plasty, stejně jako zlepšení jejich užitných vlastností. Možné obavy o životní prostředí a legislativní podněty, zejména v zemích EU a v Japonsku určitým způsobem podnítili zájem o biologicky rozložitelné polymery. Dnešní, hlavní aplikace biopolymerů jsou v oblasti předmětů krátkodobé spotřeby – obaly, nákupní tašky, mulčovací fólie, jednorázové příbory, pěnový obalový materiál.


Rostoucí počet aplikací, technický vývoj, definice cílů – biorozložitelnost kontra bio obsah, rozsah investic, přístup k životnímu prostředí může rozšířit možnosti a snížit náklady na biopolymery a otevřít prostor na trhu.

 pro výrobu potravin a krmiv se využívá 1,29 bilionu hektarů zemědělské půdy = 27 % , pro výrobu materiálů 100 milionu hektarů = 2 %, pro výrobu biopaliv 55 milionu hektarů = 1 %

v delším časovém horizontu. V tomto horizontu se předpokládá řízený přechod od společnosti založené na fosilní bázi ke společnosti na biobázi, přičemž motorem je a bude výzkum a inovace.

Samozřejmě, že i v segmentu bioplastů fungují politická rozhodnutí. Jako příklad, který v určitém negativním smyslu ovlivnil u části veřejnosti její mínění o bio je možno použít problém biopaliv. Jejich jednoduchá výroba a masivní politická podpora vyvolala soutěž mezi jejich pěstováním a pěstováním produktů pro potravinářský průmysl.

 z výměry 100 milionu hektarů pro získání materiálů příslušelo v roce 2011 bioplastům 300 000 hektarů = 0,006 % z rozlohy zemědělské půdy, v roce 2016 by to mělo být 1,1 milionu hektarů = 0, 022 %.

Uvedený přístup je dobrý jak pro životní prostředí, tak i pro potraviny, pro energetickou bezpečnost a pro konkurence schopnost Evropy.

Tvrdilo se, že pěstování zdrojů biopaliv bude mít negativní důsledky jako je chudoba, hlad a povede k ničení deštných pralesů. Takováto tvrzení lze negovat následujícími čísly:

Nicméně s rychlým růstem spotřeby masa, rostou požadavky na pěstování krmiva a na to je potřeba mnohem více zemědělské půdy než na biopaliva a obnovitelné zdroje pro výrobu bioplastů.

 celková plocha je 13,4 bilionu hektarů = 100 %, z toho je 5 biliónů hektarů zemědělské půdy = 37 %

V každém případě, ale zemědělské dotace jak na biopaliva tak na obnovitelné zdroje a další komodity narušují globální zemědělský trh.

 z celkové zemědělské půdy je 3, 5 bilionu hektarů = 70 % pastvin, 1, 4 bilionu = 30 % orné půdy

Větší využívání obnovitelných zdrojů není jen možnost, ale to nutnost i když

Typ bioplastu POLYETYLENY PE PP POLYESTERY PET

Etylén (85 až 100) Propylén (100) (30)

>10 000 <100 >150 000

BASF(>2)

>70 000

DSM BASF, DSM, Evonik (>5) Arkema, DuPont (>3) Arkema

<10 000 >10 000 >10 000 >10 000

Novamont, Biotec (>5) Cardia, Roquette (>5) BASF, FKUR (>3)

>100 000 >50 000 >25 000

Celuloza/Lignin (>50)

Tecnaro (>3)

>10 000

Deriváty cukru, deriváty mastných kyselin Epichlorhydrin

Cargill (>3)

>50 000

Solvay (>3)

>100 000

Etylen (50 až 70)

Lanxess

Butandioljantarát, propylen, vinyl acetát, kyseliny akrylové a adipové

Mnoho biotechnologických a chemických společností

PB AT

Kyselina furandikarboxylicová 2,5 FD-CA,EG (80/100) 0

POLYAMIDY PA410 PA610

Kyselina sebaková (70) Kyselina sebaková (60)

PA1010 Kyselina sebaková (100) PA11 Kyselina aminonudekanová BLENDY A KOMPAUNDY ŠKROB Škrob a (ko)polyestery (40) ŠKROB Škrob a polyolefíny (20 až 40) PLA PLA a polyestery (20 až 50)

EPDM VLÁKNA PBT, PP, PVC, PMMA, VINYLOVÉ POLYMERY, PA6

289 22 Lysá nad Labem

Poznámka

>5000 >10 000 <100

10

100% biobáze PET v laboratorním měřítku např. Toray, PET=polyetyléntereftalát PTT= polytrimethylentereftalát Pilotní fáze PBT=polyetylentereftalát PLA = kyselina polymléčná (rozložitelnost je závislá na krystalinitě a stereoizometrii) PBS- sukcinát polybutylenu Mnoho variant jako PHB, PHV, atd., PHA = polyhydroxyalkonát Pilotní fáze, PEF = polyethylenfuranoát Petrochemický polyester pro kompostovatelné směsi, PBAT= polybutylenadipáttereftalát

Kompostovatelné (nejčastěji PBAT jako polyester) Nebiodegradabilní typy - hybridy Kompostovatelné typy (nejčastěji PBAT jako polyester) Nebiodegradabilní typy Diol/polyol komponenty vyrobené z cukru nebo přírodního oleje Jako surovina glycerol nebo epoxidované rostlinné oleje (Solvay/ Dow ve fázi plánování) Syntetická pryž Škála od demonstračních produktů po výrobní množství

51

DuPont Lanxess, Toray Nature-Works, Futerro, Synbra, Uhde (UIF) (>5) Mitsubishi Chemical Showa Denko Metabolix, Tianjin (>5) Advantium

Kyselina jantarová a butandioljantarát Kyselina hydroxykarboxylová (100)

POLYEPOXIDY

PLAST FORM SERVICE,s.r.o.,

200 000 HDPE, LDPE, LLDPE, PE = POLYETYLEN >30 000 v roce 2014 PP= polypropylen >500 000

PBS

CELULOZA/LIGNIN DALŠÍ PU

Výrobní kapacita (celkem 2013)(tuna)

Indorama (>3)

1,3- Propandiolem BioPDO (35) Butanedioljantarát (40) Kyselina mléčná (100)

PEF

Hlavní výrobci (celkový počet výrobců) Braskem Braskem

PTT PBT PLA

PHA

LUBOMÍR ZEMAN

Veleslavínova 75

Obsah biobáze (%)

Etylenglykol EG

Ovšem ve vztahu k obnovitelným zdrojům pro výrobu plastů stejné konstatování, v současné době, platí i pro USA, Brazílii, Japonsko, Taiwan a Thajsko.


Ravensburger Karton s.r.o. dále rozšiřuje výrobu pro externí zákazníky Známý poličský výrobce hraček, v plném vlastnictví spol. Ravensburger Spieleverlag GmbH, opět dosáhl výrobních rekordů. V loňském roce za své výrobky utržil více jak 1,7 mld. Kč a s počtem více jak 600 pracovníků pro hlavní výrobní sezónu bezpochyby patří k největším zaměstnavatelům v širokém okolí. Ravensburger Karton s.r.o. postupně v pěti etapách investoval do rozšíření závodu. V posledních dvou letech postavil nový sklad pro 9500 paletových míst a vybudoval novou halu pro lisování plastů. Celkové investiční náklady dosáhly 300 milionů korun.

52 2

Po dvou letech testování společnost uvedla minulý rok společnost Ravensburger Karton do provozu čtyři robotizovaná pracoviště, které vyrábí 3D puzzle. Z plastových dílků lze složit trojrozměrnou Eiffelovu věž, londýnský zvedací most Tower Bridge nebo newyorský mrakodrap Empire State Building.

„Tato pracoviště spojují špičkové průmyslové výrobce v jeden celek – vstřikovací lisy 130 t uzavírací síly od Arburgu, 6-ti osé roboty Kuka, digitální tiskárny osazené tiskovými hlavami Kyocera s šíří tisku 108 mm a UV vytvrzovaným inkoustem v konfiguraci barev CMYK+Lak a balicí systémy Avt jsou vzájemně softwarově propojeny. Univerzálnost zařízení a naše zkušenosti s jeho programováním, společnosti umožňují automatizovat třídění výlisků přímo z formy, přímo je označovat laserem či potiskovat digitálním obrazem a balit do sáčků, které lze též označovat termotransferovým tiskem. Možností kombinovat v jednom automatizovaném procesu několik kroků výrazně snižujeme náklady na další operace spojené s výrobou plastových výlisků a proto jsme schopni nabídnout zákazníkům bezkonkurenční ceny“, uvedl pan Marcel Hlouš, jednatel společnosti.

Jedním z hlavních cílů společnosti pro rok 2014 je ještě více rozšířit výrobu pro externí zákazníky. Spolupráce s koncovými zákazníky nás posunula dále ve všech výrobních oblastech, kterými se již 16. rokem v Poličce zabýváme. Zkušenosti se zpracováním papíru, kartonu a lepenky nám otevřely trhy z oblasti reklamy, potravinářství, spotřebního zboží a mnoha dalších odvětví, které ví, že obal prodává. Lisování plastů nabízíme na svých 26 lisech značky Arburg s uzavírací silou od 50 do 300 tun. Ve spolupráci s několika lisovnami a přímými zákazníky jsme získali zkušenosti i z jiných odvětví jako je automobilový průmysl či elektroprůmysl. „Víme, že nejen nároky na kvalitu a cenu se stále navyšují. Víme, že dnešní zákazník požaduje komplexní řešení dodávky, ať už je to zajištění návrhu, modelu a následné výroby lisovací formy, vytipování a dodání nejvhodnějšího materiálu pro výlisek či finálová montáž výrobku, lepení dílů, tamponový potisk, balení do krabice, přibalení návodu či opatření krabice čárovým kódem.

Naše dlouholetá zkušenost v oblasti lisování plastů, kartonáže a kompletaci, jakožto i moderní výrobní technologie, moderní výrobní haly a skladovací prostory s celkovou plochou 17,500 m2, jsou zárukou vysoké kvality dodávaných výrobků našim zákazníkům. Naší

hlavní výhodou je vysoká míra automatizace výrobních procesů jak ve výrobě kartonáže, tak ve výrobě plastů, což eliminuje chybovost a zlevňuje finálový výrobek“ řekl pan Marcel Hlouš, jednatel společnosti. Ravensburger Karton s.r.o. Střítežská 968 572 01 Polička E-mail: sekretariat@ravensburger.com web: www.ravensburger.com www.ravensburger.cz Tel.: +420 461 723 111


Synventive představuje Technologii SynFlow® pro dvourychlostní sekvenční vstřikování horkými vtoky  ŘEŠÍ POVRCHOVÉ VADY NA VELKÝCH DÍLECH  ZAJIŠŤUJE OPTIMÁLNÍ KONTROLU NAD TEČENÍM TAVENINY Synventive MoldingSolutions nabízí novou technologii SynFlow® pro dvourychlostní sekvenční vstřikování horkými vtoky. Tato unikátní špičková technologie poskytuje svým uživatelům optimální kontrolu nad tečením taveniny a řeší běžné povrchové vady na velkých dílech, jako jsou automobilové nárazníky nebo přístrojové desky.

Následně se jehla otevře po zbytek dráhy zdvihu plnou rychlostí pro správné naplnění dílu. Tento dvourychlostní proces umožňuje plynulejší plnění, redukuje zpomalování/zastavování toku čela taveniny a ostré změny v rychlosti tečení, což umožňuje bezchybné díly s vynikající kvalitou povrchu a efektivnější výrobu.

Jak to funguje Všechny technologie pokročilého řízení toku taveniny horkými vtoky od firmy Synventive (eGate®, DynamicFeed® and SynFlow®) jsou navrženy tak, aby poskytovaly vice kontroly nad procesem vstřikování, tedy k dosažení

velkých vstřikovaných dílech. Mezi běžné vady, které SynFlowu mí vyřešit patří:

 Stopy vzniklé změnou tlaku  Stopy proti vtoku při vstřikování přímo do dílu

 Propady po povrchových úpravách  Snížená přilnavost povrchových úprav Výsledkem je pro uživatele bezchybný díl, snížení zmetkovitosti a celkově optimální vstřikovací proces. Konfigurace horkého rozvodu Každý horký rozvod Synventive s technologií SynFlow® zahrnuje následující:

 Hydraulicky ovládaný horký rozvod s průměry kanálů trysek 12mm, 16mm, nebo 22mm a válce se snímači polohy jehly.

 Sadu regulace SynFlow®, včetně ovládacích ventilů, vedení signálů pro ovládání jehel a ze snímačů poloh jehel, řídící jednotku až pro 8 zón.

Stejný díl bez vad s použitím technologie SynFlow®

Tato unikátní dvourychlostní technologie je v plastikářském průmyslu první a může být použita k eliminaci povrchových vad na

Firma Synventive má výrobní závody v Severní Americe, Evropě a Asii, každý s vlastním výzkumem a vývojem, výrobou a konstrukcí. Centrála pro Severní Ameriku je v Peabody (MA), Evropa spadá pod závod v Německém Bensheimu a Asijská centrála je v Suzhou, Čína. Nadto má Synventive své zástupce ve 26 zemích světa.

PLASTY ZE VŠECH STRAN mediální partner plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2014: 29.9. – 3.10. Speciální vydání PLASTEX-MSV Brno 2014 vyjde 12.9. (uzávěrka 22.8.) termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu: mach@machagency.cz Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č. 9 – duben 2014, místo vydávání: Kolín. Vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4, MK ČR E 19493, ISSN 1804-9311

53

Vzhledová vada na dílu sedadla Audi dílů s lepší kvalitou výsledného povrchu. SynFlow® je patentovaná, dvourychlostní technologie ovládání jehel pro kaskádové nebo sekvenční vstřikování horkými vtoky. Počáteční otevírací rychlost jehly je redukována, aby se předešlo “explozivnímu” vniknutí natlakované taveniny do dutiny.

“SynFlowje jediná technologie horkých vtoků v průmyslovém oboru, která umožňuje jejím uživatelům takovouto úroveň kontroly,” řekl Mark Moss, Executive Vice President Synventive. “Umožňuje to uživatelům definovat rychlost otevírání jehly, tedy regulovat tok taveniny v její kritické fázi, před tím než se jehla otevře pro plnou rychlost a průtok taveniny.”

O firmě Synventive Synventive MoldingSolutions, dceřiná společnostBarnes Group Inc. (NYSE: B), je jedna z vedoucích světových výrobců horkých vtokových systémů a komponent pro vstřikování plastových dílů. Od roku 1970, Synventive dodává řešení tisícům zákazníků z oblasti automobilového, elektronického, medicínského, spotřebního, průmyslového a obalového průmyslu.


Uniform Color Company, Voderady 426, 919 42 Voderady, Slovakia  Roman Stehlik  Account manager  Cell: +420 778 018 707  email: rstehlik@uniformcolor.com

54


55Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.