Page 1

Avdelningen för vård och omsorg

Rapportbilaga Frågor om levnadsvanor i vården


Rapportbilaga Fr책gor om levnadsvanor i v책rden


Upplysningar om innehållet: Ingvor Bjugård, ingvor.bjugard@skl.se Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se © Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 ISBN: 978-91-7164-711-5 Tabeller och diagram: Johanna Alfredsson, ­Samhällsmedicin, Landstinget Gävleborg Produktion: ETC Kommunikation


B IL AG A

Frågor om levnadsvanor inom primärvård

1

tabell 1. Alkoholvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

17

15,7–17,5

10

9,7–10,6

12

11,6–12,4

45–64 år

19

*

18,1–19,4

9

8,5–9,2

12

12,1–12,8

*

65–74 år

14

*

13,2–14,5

7

*

6,1–7,0

10

*

9,4–10,1

75 år och äldre

8

*

7,0–8,1

3

*

3,1–3,7

5

*

4,8–5,4

6,9–7,6

10

*

8,3–9,0

11

*

11,0–11,6

6,3–7,0

10

Universitet/högskola

14

Gymnasium

16

Grundskola

14

Svenska

13

Annat

25

*

13,3–14,7

7

15,0–16,1

9

13,1–14,2

7

12,8–13,5

6

*

23,6–26,2

16

*

6,3–6,7

9

15,2–16,8

19

Utmärkt/Mkt bra

13

12,5–13,7

7

7,0–7,7

10

Bra

16

*

15,0–16,2

8

7,5–8,2

11

Någorlunda/Dåligt

14

*

13,8–15,0

7

7,1–7,8

10

9,2–9,9 9,3–9,8 8,9–9,2 *

18,5–19,9

*

10,6–11,2

9,3–10,0 9,7–10,3

1–2 ggr

13

12,7–13,8

7

6,4–7,1

9

9,0–9,6

3–4 ggr

14

13,7–14,9

7

6,9–7,5

10

9,6–10,2

Fler än 4

16

15,4–16,7

9

8,5–9,3

12

Sverige

14

14,1–14,8

8

7,4–7,8

10

10,0–10,3

Blekinge

12

10,1–15,0

8

6,5–9,7

9

8,3–10,9

Dalarna

16

13,7–17,8

9

Gotland

15

11,6–19,2

6

Gävleborg

13

Halland

12

Jämtland

*

11,7–15,3

7

10,8–13,7

6

15

13,1–17,3

9

Jönköping

15

12,8–16,6

8

Kalmar

12

11,0–14,1

6

*

*

*

*

*

7,8–10,3

11

4,6–8,7

10

*

*

11,2–11,9

10,4–12,5 8,1–12,0

5,7–7,8

9

5,0–6,7

8

*

8,5–10,3 7,6–9,2

7,7–10,4

12

*

10,5–12,8

6,5–8,8

11

5,3–7,1

9

9,6–11,7 *

7,9–9,5

Kronoberg

14

12,0–16,1

6

5,2–7,4

9

8,2–10,2

Skåne

14

13,2–15,2

7

6,4–7,5

10

9,1–10,1

Stockholm

16

15,4–16,9

9

8,4–9,3

12

*

11,2–12,0

Sörmland

18

*

15,1–20,5

9

Uppsala

17

*

15,6–19,2

10

10,7–14,1

7

*

10,1–13,5 10,4–14,4

Värmland

12

Västerbotten

12

Västernorrland

12

Västmanland

14

Västra Götaland

13

*

*

*

7,5–10,5

12

*

10,6–13,3

*

9,3–11,6

13

*

12,0–13,9

5,7–7,8

9

*

8,0–9,9

6

*

4,9–7,0

8

*

7,4–9,2

5

*

3,7–5,7

7

*

6,6–8,5

12,1–16,0

7

6,1–8,4

10

11,9–13,8

7

6,4–7,5

9

8,7–10,7 *

8,6–9,5

Örebro

17

14,5–19,1

8

6,9–9,4

11

10,0–12,2

Östergötland

14

12,7–16,3

7

6,0–7,9

10

8,9–10,7

Källa: Nationell patientenkät 2009 samt Stockholms patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 5


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom primärvård tabell 2. Matvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

44 år eller yngre

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

18

17,3–19,1

17

16,3–17,4

17

16,7–17,7

45–64 år

21

65–74 år

19

75 år och äldre

14

* *

20,7–22,1

15

*

14,5–15,4

17

16,9–17,7

18,7–20,2

14

*

13,2–14,4

16

15,9–16,8

13,6–15,0

12

*

11,5–12,5

13

*

Universitet/högskola

17

16,5–18,1

13

12,1–13,0

14

Gymnasium

18

17,9–19,1

15

*

14,4–15,3

16

*

Grundskola

20

19,0–20,2

16

*

15,3–16,2

17

*

Svenska

17

16,8–17,6

13

12,7–13,3

15

Annat

31

*

30,1–32,8

27

*

25,9–27,9

28

*

12,5–13,4 13,8–14,6 15,9–16,6 17,0–17,7 14,4–14,8

*

Utmärkt/Mkt bra

16

15,3–16,6

12

11,9–12,9

14

Bra

20

*

19,5–20,9

15

*

15,0–16,0

17

*

Någorlunda/Dåligt

20

*

18,9–20,2

15

*

15,0–15,9

17

*

1–2 ggr

16

15,7–17,0

13

12,2–13,1

14

3–4 ggr

20

*

19,0–20,3

15

*

14,2–15,0

16

*

Fler än 4

20

*

19,6–21,0

17

*

16,2–17,2

18

*

Sverige

19

18,3–19,1

15

14,3–14,9

16

27,5–29,1 13,4–14,1 17,0–17,7 16,6–17,3 13,8–14,5 16,1–16,9 17,6–18,4 15,9–16,4

Blekinge

18

15,0–20,6

16

14,1–18,3

17

15,1–18,4

Dalarna

19

16,7–21,1

14

12,9–16,0

16

14,7–17,2

Gotland

17

12,9–20,8

13

10,7–16,4

15

12,5–17,1

Gävleborg

17

15,5–19,5

14

Halland

17

15,1–18,4

13

*

12,2–15,0

15

11,5–14,0

14

14,1–16,3 *

13,3–15,3

Jämtland

19

16,8–21,3

14

12,9–16,2

16

15,1–17,7

Jönköping

20

17,5–21,8

16

14,2–17,4

18

16,3–18,9

Kalmar

18

16,5–20,0

14

12,6–15,2

16

14,6–16,7

Kronoberg

18

15,9–20,5

15

13,5–16,7

16

15,1–17,7

Skåne

19

18,1–20,2

15

14,2–15,7

16

15,8–17,0

Stockholm

20

*

19,2–20,8

16

Sörmland

22

*

19,2–25,0

15

Uppsala

22

*

19,7–23,7

17

Värmland

19

17,1–21,2

14

13,0–16,0

16

Västerbotten

15

*

13,4–17,2

13

*

11,1–14,1

*

*

* *

15,0–16,1

17

13,6–17,5

18

15,3–18,0

18 14

*

12,6–14,9

*

11,6–14,0

14

12,4–16,7

11

10,1–13,0

13

17

15,3–19,7

15

13,8–17,1

16

Västra Götaland

18

16,8–18,9

14

13,1–14,5

15

Örebro

20

17,9–22,8

14

12,9–16,0

17

Östergötland

17

14,9–18,7

14

12,3–15,0

15

6 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

16,1–19,3 17,4–19,6

Västernorrland

Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

16,7–17,6

*

Västmanland

Källa: Nationell patientenkät 2009 samt Stockholms patientenkät 2010.

*

15,1–17,5

14,7–17,2 *

14,6–15,8

*

13,8–15,9

15,3–17,9


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom primärvård tabell 3. Motionsvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

44 år eller yngre

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

27

25,9–28,0

22

21,2–22,4

23

22,8–23,9

45–64 år

30

*

29,6–31,1

22

21,3–22,4

25

*

24,5–25,4

65–74 år

30

*

29,4–31,2

22

21,0–22,4

25

*

24,9–26,0

75 år och äldre

26

24,7–26,4

19

*

18,6–19,9

22

*

21,3–22,3

Universitet/högskola

27

26,6–28,4

19

18,3–19,4

22

Gymnasium

29

28,3–29,7

21

*

20,9–21,9

24

*

23,8–24,6

*

22,4–23,5

25

*

25,0–25,9

19,3–19,9

22

*

33,3–35,4

36

Grundskola

29

28,3–29,7

23

Svenska

27

26,7–27,6

20

Annat

41

39,3–42,2

34

Utmärkt/Mkt bra

26

Bra

31

* *

Någorlunda/Dåligt

29

1–2 ggr

27

3–4 ggr

30

*

21,2–22,2

22,2–22,7 *

35,6–37,3

25,3–26,8

18

17,3–18,4

21

29,9–31,4

22

*

21,9–23,0

26

*

25,2–26,0

20,6–21,5

*

22,4–23,4

25

*

24,6–25,4

18,6–19,6

22

28,1–29,6

23

25,8–27,3

19

*

29,1–30,6

21

*

21,0–22,0

25

*

*

28,9–30,5

23

*

22,8–24,0

26

*

28,2–29,1

21

21,0–21,6

24

Fler än 4

30

Sverige

29

Blekinge

28

25,1–31,8

23

Dalarna

29

26,1–31,2

24

Gotland

28

23,2–32,7

19

*

21,6–22,5 24,1–24,9 25,3–26,2 23,8–24,3

21,0–25,9

25

23,3–27,2

21,7–25,4

25

23,8–26,8

16,4–23,0

23

20,2–25,6

Gävleborg

27

24,3–28,9

21

19,1–22,4

23

21,6–24,3

Halland

28

26,4–30,4

21

19,3–22,3

24

22,7–25,1

Jämtland

28

25,7–30,9

23

Jönköping

31

28,5–33,4

25

Kalmar

28

26,2–30,4

21

Kronoberg

30

27,0–32,4

23

Skåne

29

27,4–29,9

21

* *

20,9–24,9

25

23,3–27,1

28

23,6–26,7

19,3–22,3

24

22,5–24,9

21,6–25,4

26

24,0–27,1

19,7–21,4

23

22,7–24,1

*

26,2–29,2

Stockholm

30

29,0–30,7

21

20,3–21,6

24

Sörmland

32

28,8–35,3

25

*

22,3–26,9

27

*

25,0–28,7

Uppsala

32

30,2–34,7

24

*

22,5–25,6

27

*

25,7–28,2

*

23,8–24,8

Värmland

27

24,7–29,3

21

19,3–22,8

23

21,9–24,6

Västerbotten

26

23,7–28,3

21

19,6–23,2

23

21,8–24,6

Västernorrland

24

*

22,0–27,2

18

16,3–19,8

21

*

19,1–22,0

Västmanland

25

*

22,7–27,7

20

*

18,2–21,8

22

*

20,3–23,1

Västra Götaland

27

26,2–28,7

21

19,8–21,6

23

*

22,3–23,7

Örebro

29

26,5–32,0

21

19,1–22,8

24

22,3–25,4

Östergötland

28

26,0–30,6

21

19,2–22,4

24

22,3–24,8

Källa: Nationell patientenkät 2009 samt Stockholms patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 7


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom primärvård tabell 4. Tobaksvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

22

20,6–22,6

17

16,5–17,7

18

17,9–18,9

45–64 år

24

*

23,1–24,5

18

17,3–18,3

20

*

19,6–20,4

65–74 år

19

*

18,0–19,5

14

*

13,0–14,2

16

*

15,4–16,3

75 år och äldre

11

*

10,4–11,6

7

*

6,7–7,5

9

*

8,3–9,0

Universitet/högskola

17

16,6–18,1

12

11,9–12,8

14

Gymnasium

20

*

19,4–20,7

17

*

16,2–17,1

18

*

17,6–18,3

*

18,6–19,8

14

*

13,5–14,4

16

*

15,8–16,5

17,0–17,8

13

13,0–13,5

15

*

31,7–34,5

24

*

23,1–25,0

27

Grundskola

19

Svenska

17

Annat

33

13,7–14,5

14,6–15,1 *

Utmärkt/Mkt bra

18

16,9–18,2

14

13,1–14,0

15

Bra

20

*

19,5–20,8

15

*

14,5–15,4

17

*

Någorlunda/Dåligt

19

*

18,7–20,0

15

*

14,4–15,3

16

*

1–2 ggr

18

17,2–18,5

14

13,1–14,0

15

3–4 ggr

20

*

18,9–20,2

14

14,0–14,9

16

*

Fler än 4

20

*

19,2–20,6

16

*

Sverige

19

18,7–19,4

14

Blekinge

18

15,5–21,2

15

Dalarna

21

18,7–23,3

18

Gotland

21

16,9–25,6

16

16,2–20,2

16

14,3–17,6

13

Gävleborg

18

Halland

16

*

*

*

*

15,1–16,0

17

14,2–14,7

16

13,1–17,2

16

16,8–20,2

19

13,5–19,7

18

14,5–17,5

17

11,7–14,2

14

26,6–28,1 14,8–15,5 16,6–17,4 16,1–16,9 15,0–15,7 16,0–16,7 16,8–17,6 16,0–16,4 14,7–18,0

*

18,0–20,7 15,8–20,8 15,8–18,1

*

13,1–15,1

Jämtland

20

17,4–22,0

15

13,0–16,4

17

15,4–18,1

Jönköping

19

17,3–21,6

15

13,5–16,7

17

16,0–18,5

Kalmar

18

16,1–19,6

11

10,3–12,7

14

Kronoberg

20

17,4–22,1

14

12,6–15,7

16

Skåne

21

19,5–21,7

15

14,6–16,1

17

Stockholm

20

19,3–20,8

15

Sörmland

21

17,8–23,5

18

Uppsala

20

18,3–22,1

15

15,5–19,4

14

13,4–17,1

11

Värmland

17

Västerbotten

15

*

*

*

*

*

*

13,3–15,2 14,8–17,3

*

16,7–17,9

14,5–15,6

17

*

16,5–17,4

16,2–20,4

19

*

17,2–20,4

14,0–16,7

17

12,4–15,3

15

10,1–12,9

13

16,1–18,2 13,9–16,2 *

12,0–14,2

Västernorrland

17

14,9–19,5

11

*

9,8–12,7

13

*

12,1–14,6

Västmanland

18

15,9–20,3

12

*

10,9–13,8

14

*

13,1–15,5

Västra Götaland

18

16,7–18,9

13

*

12,6–14,1

15

*

14,3–15,5

Örebro

22

19,1–24,1

17

*

14,9–18,3

18

*

Östergötland

19

16,7–20,6

13

12,2–14,9

15

Källa: Nationell patientenkät 2009 samt Stockholms patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

8 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

16,9–19,6 14,4–16,6


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad somatisk öppenvård tabell 5. Alkoholvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

16

14,6–16,9

11

10,2–11,4

12

11,7–12,7

45–64 år

14

13,8–15,2

7

*

6,7–7,5

10

65–74 år

11

*

10,7–11,9

5

*

4,5–5,3

8

*

7,6–8,3

75 år och äldre

7

*

6,4–7,5

3

*

3,0–3,7

5

*

4,8–5,5

9,9–11,4

6

5,1–5,9

7

*

12,2–13,4

8

*

7,8–8,7

10

*

9,9–10,6

10,8–11,8

6

5,6–6,4

9

*

8,2–8,8

*

16,6–18,5

Universitet/högskola

11

Gymnasium

13

Grundskola

11

Svenska

11

Annat

22

*

10,5–11,2

6

20,6–24,0

15

*

5,7–6,2

8

13,5–15,8

18

*

9,7–10,4

7,1–7,8

7,9–8,3

Utmärkt/Mkt bra

11

10,8–12,1

7

6,6–7,5

9

8,6–9,3

Bra

12

11,4–12,5

7

6,3–7,1

9

8,7–9,4

Någorlunda/Dåligt

12

11,0–12,1

6

6,0–6,7

9

8,2–8,8

Vårdkontakt 6 mån

1–2 ggr

10

9,7–11,0

6

6,0–6,8

8

7,7–8,4

3–4 ggr

12

*

11,1–12,3

6

5,7–6,5

9

8,3–8,9

Fler än 4

12

*

11,9–13,1

7

6,9–7,7

10

Geografi

Sverige

12

11,3–12,0

7

6,4–6,9

9

8,6–9,0

Blekinge

11

9,2–12,5

7

5,7–8,2

9

7,7–9,7

Självskattad hälsa

*

*

9,2–9,9

Dalarna

12

10,6–13,3

7

6,5–8,4

9

8,5–10,0

Gotland

12

9,3–16,4

4

2,8–6,7

8

6,3–10,1

11,9–15,5

8

6,5–8,8

10

*

9,2–11,2

7,1–9,7

5

4,1–5,9

6

*

5,7–7,2

6,8–12,7

7

4,8–8,9

8

Gävleborg

14

Halland

8

Jämtland

9

Jönköping

10

9,1–11,8

7

Kalmar

9

*

7,5–10,1

4

*

12,8–14,5 9,6–12,8 12,4–15,2

Skåne

14

Sörmland

11

Uppsala

14

*

*

*

6,2–9,5

6,1–8,1

8

3,0–4,5

6

*

5,2–6,6

7

6,4–7,5

10

*

9,4–10,3

7

5,5–7,8

9

7

6,5–8,1

10

*

7,7–9,3

7,8–9,6 *

9,0–10,5

Värmland

11

9,4–12,4

7

6,0–7,9

9

7,8–9,4

Västerbotten

13

11,7–15,2

7

5,8–8,1

10

8,8–10,8

Västernorrland

10

8,2–11,8

6

5,3–7,9

8

7,0–9,1

Västmanland

11

9,6–13,4

8

6,8–9,7

9

8,4–10,7

Västra Götaland

10

*

9,0–11,2

6

4,8–6,3

8

*

7,0–8,3

Örebro

14

*

12,1–15,1

8

6,7–8,6

10

*

9,3–11,0

Östergötland

11

9,8–12,0

7

5,9–7,5

9

*

7,9–9,2

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 9


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad somatisk öppenvård tabell 6. Matvanor diskuterades. Män

Ålder

Utbildning

Kvinnor

%

KI

%

Totalt KI

%

KI

44 år eller yngre

19

17,6–20,0

15

14,0–15,4

16

15,3–16,5

45–64 år

19

18,5–20,1

13

*

12,0–13,1

15

14,7–15,6

65–74 år

16

*

15,0–16,3

10

*

9,4–10,5

13

*

12,2–13,1

75 år och äldre

13

*

11,9–13,3

9

*

8,4–9,6

11

*

10,4–11,3

Universitet/högskola

14

13,4–15,1

9

8,8–9,8

11

10,7–11,5

Gymnasium

17

*

16,1–17,4

13

*

12,5–13,6

15

*

14,3–15,1

Grundskola

17

*

16,6–17,8

12

*

11,7–12,8

15

*

14,2–14,9

Modersmål

Svenska

15

15,1–15,9

11

10,5–11,1

13

Annat

28

26,6–30,3

22

21,1–23,9

24

Självskattad hälsa

Utmärkt/Mkt bra

14

13,7–15,1

10

9,1–10,1

12

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

*

*

12,6–13,0 *

23,4–25,5 11,3–12,1

Bra

17

*

16,4–17,8

12

*

11,5–12,5

14

*

13,9–14,7

Någorlunda/Dåligt

17

*

16,7–18,0

13

*

12,7–13,8

15

*

14,5–15,3

1–2 ggr

15

13,9–15,4

10

9,5–10,6

12

3–4 ggr

16

*

15,6–17,0

11

Fler än 4

18

*

17,0–18,3

13

*

11,6–12,4

10,4–11,5

13

*

12,9–13,7

12,9–13,9

15

*

14,8–15,6

*

14,0–16,6

Sverige

16

16,0–16,8

12

11,4–12,0

14

Blekinge

18

15,7–19,7

13

11,2–14,5

15

13,5–13,9

Dalarna

18

16,5–19,7

12

10,5–12,8

14

Gotland

16

12,8–20,7

12

9,6–15,7

14

11,9–16,8

Gävleborg

18

15,7–19,7

13

11,8–14,7

15

13,8–16,2

13,3–15,2

Halland

14

*

12,7–15,9

9

*

8,2–10,6

11

*

10,5–12,4

Jämtland

10

*

7,1–13,0

8

*

5,7–10,0

8

*

6,7–10,0

Jönköping

13

*

11,9–14,8

13

11,5–14,1

13

12,0–13,9

Kalmar

13

*

11,3–14,4

9

*

8,0–10,4

11

*

9,8–11,6

Skåne

19

*

17,6–19,6

13

*

12,3–13,8

15

*

14,9–16,0

Sörmland

16

14,3–18,1

11

9,6–12,5

13

12,2–14,4

Uppsala

16

14,9–17,9

11

10,4–12,3

13

12,5–14,2

Värmland

16

14,6–18,3

11

10,1–12,5

13

12,1–14,0

Västerbotten

17

15,1–18,9

11

9,6–12,5

14

Västernorrland

15

12,8–17,0

10

8,6–11,8

12

12,6–14,9 *

10,9–13,4

Västmanland

16

13,7–18,0

14

11,9–15,6

14

12,9–15,6

Västra Götaland

17

15,2–18,0

12

11,0–13,1

14

13,2–14,8

Örebro

17

15,8–19,2

11

10,2–12,5

14

12,8–14,7

Östergötland

16

14,3–16,9

12

11,0–13,0

14

12,9–14,5

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

10 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad somatisk öppenvård tabell 7. Motionsvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

44 år eller yngre

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

30

28,7–31,6

20

18,9–20,4

23

21,9–23,3

45–64 år

27

*

26,0–27,7

18

*

17,5–18,7

22

65–74 år

24

*

22,7–24,4

16

*

15,6–17,0

20

*

19,3–20,4

75 år och äldre

20

*

19,6–21,3

14

*

13,0–14,4

17

*

16,5–17,6

22,2–24,2

15

14,1–15,3

18

*

24,4–26,0

18

*

17,8–19,0

21

*

20,9–21,8

*

*

20,7–21,6

Universitet/högskola

23

Gymnasium

25

Grundskola

25

24,1–25,5

18

Svenska

24

23,1–24,0

16

Annat

38

36,0–39,9

28

*

*

17,3–18,5

21

15,8–16,5

19

26,5–29,4

32

21,0–22,0

17,3–18,3

19,1–19,6 *

30,6–33,0

Utmärkt/Mkt bra

23

22,2–23,9

14

13,7–14,9

18

Bra

25

*

24,5–26,1

18

*

17,1–18,4

21

*

20,7–21,7

*

24,3–25,8

19

*

18,4–19,6

22

*

21,1–22,0

21,5–23,2

14

13,9–15,1

18

24,0–25,6

17

*

16,8–18,0

21

*

*

18,2–19,3

22

*

16,8–17,5

20

Någorlunda/Dåligt

25

1–2 ggr

22

3–4 ggr

25

* *

Fler än 4

26

Sverige

25

25,1–26,6

19

24,1–25,0

17

17,3–18,3 20,2–21,1 21,3–22,2 20,0–20,5

Blekinge

28

*

25,9–30,7

20

18,1–22,0

24

*

22,3–25,3

Dalarna

27

*

25,4–29,2

18

17,0–19,8

22

*

20,8–23,0

Gotland

25

20,5–29,8

17

13,7–20,7

20

Gävleborg

25

Halland

21

*

Jämtland

16

Jönköping

20

Kalmar

22,8–27,4

17

19,1–22,9

15

*

12,3–19,5

14

*

18,5–22,0

20

*

18,6–22,4

*

17,7–23,2

15,6–18,9

20

*

13,5–16,5

18

*

11,5–17,2

15

*

19

*

17,8–21,0

20

13

*

12,2–14,9

16

Skåne

27

25,6–27,8

18

Sörmland

25

23,1–27,5

20

Uppsala

24

22,0–25,5

17

Värmland

23

21,0–25,1

15

Västerbotten

26

24,1–28,5

17

Västernorrland

23

20,5–25,4

13

Västmanland

22

19,9–24,9

15

*

*

17,5–18,5

19,2–21,8 16,4–18,7 12,6–17,0 18,5–20,8 *

15,2–17,4

17,2–18,8

22

*

21,1–22,4

*

17,9–21,6

22

*

20,8–23,6

15,5–17,8

19

*

13,6–16,4

18

15,2–18,7

21

*

18,1–20,0 *

17,0–19,3 19,8–22,5

11,6–15,2

17

*

16,1–19,0

13,6–17,4

18

*

16,7–19,7

*

20,8–22,7

Västra Götaland

27

25,2–28,6

17

16,3–18,7

22

Örebro

24

21,8–25,6

17

15,6–18,3

20

18,5–20,7

Östergötland

25

23,4–26,4

18

17,1–19,6

21

20,5–22,3

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 11


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad somatisk öppenvård tabell 8. Tobaksvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

20

18,8–21,3

17

16,4–17,9

18

17,4–18,6

45–64 år

20

19,0–20,6

14

*

13,4–14,5

16

*

15,8–16,7

65–74 år

17

*

16,0–17,5

11

*

10,1–11,2

14

*

13,2–14,1

75 år och äldre

11

*

10,2–11,5

6

*

5,9–6,9

9

*

8,2–9,0

Universitet/högskola

13

12,2–13,8

10

9,2–10,2

11

Gymnasium

18

*

17,2–18,6

15

*

14,4–15,5

16

*

15,9–16,7

10,6–11,5

*

16,5–17,7

12

*

11,5–12,5

14

*

14,0–14,8

15,1–15,9

12

11,2–11,8

13

27,7–31,5

22

20,4–23,1

25

Grundskola

17

Svenska

16

Annat

30

Utmärkt/Mkt bra

16

15,1–16,5

12

11,8–12,9

14

13,5–14,3

Bra

17

16,0–17,4

12

11,9–12,9

14

14,0–14,8

*

*

13,1–13,6 *

23,8–25,9

Någorlunda/Dåligt

17

16,3–17,6

13

12,0–13,0

14

14,0–14,8

1–2 ggr

16

15,0–16,5

12

11,6–12,8

14

13,3–14,2

3–4 ggr

16

15,8–17,1

12

11,7–12,7

14

13,8–14,6

Fler än 4

17

16,5–17,8

13

12,2–13,1

15

14,2–14,9

Sverige

17

16,1–16,9

12

12,1–12,7

14

14,0–14,4

Blekinge

16

14,2–18,2

13

11,5–14,8

15

13,4–15,9

Dalarna

16

14,5–17,6

13

11,5–13,9

14

13,1–15,0

Gotland

19

15,5–24,0

10

7,2–12,7

14

12,0–16,9

Gävleborg

18

16,4–20,5

13

Halland

13

11,2–14,3

11

12,8–20,1 12,1–15,1 12,8–16,1

9

*

18,5–20,5

14

*

15,4–19,3

12

Jämtland

16

Jönköping

14

Kalmar

14

* * *

12,0–15,0

15

9,4–12,0

12

13

10,1–15,5

14

11

10,1–12,6

13

*

11,6–13,5

8,0–10,3

11

*

10,5–12,4

*

16,0–17,2

Skåne

19

Sörmland

17

Uppsala

15

13,5–16,4

Värmland

15

13,3–16,8

Västerbotten

19

16,9–20,8

13

*

10,6–12,6 11,9–16,2

13,5–15,1

17

10,2–13,2

14

11

10,2–12,2

13

12

10,5–13,0

13

12,1–14,0

11,6–14,7

15

14,3–16,7

Västernorrland

15

13,1–17,3

12

10,2–13,7

13

Västmanland

19

16,6–21,3

14

12,5–16,3

16

Västra Götaland

15

14,1–16,8

12

Örebro

18

16,7–20,1

14

Östergötland

15

14,2–16,7

12

*

10,6–12,6

13

12,8–15,3

16

10,8–12,8

13

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

12 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

14,3–16,7 *

13,3–15,6 *

12,0–13,6

12,2–14,8 *

15,0–17,9 12,4–14,0

*

14,9–16,9 12,6–14,2


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad somatisk slutenvård tabell 9. Alkoholvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

18

15,6–20,1

10

8,8–11,0

13

11,6–13,7

45–64 år

18

16,9–19,4

8

7,3–8,9

13

12,0–13,3

65–74 år

13

*

11,6–13,5

5

*

4,6–6,0

9

*

8,6–9,8

75 år och äldre

7

*

6,1–7,4

3

*

2,4–3,3

5

*

4,3–5,1

*

10,1–11,3

Universitet/högskola

12

11,2–13,9

6

Gymnasium

14

12,8–14,8

8

Grundskola

11

10,6–12,0

5

Svenska

12

Annat

18

*

11,3–12,3

5

16,1–20,6

11

*

*

5,0–6,5

9

6,9–8,3

11

4,3–5,2

8

4,9–5,6

8

9,9–13,1

15

8,0–9,4 7,5–8,4 8,1–8,7 *

13,3–15,9

Utmärkt/Mkt bra

13

12,2–14,3

6

5,4–6,8

10

9,0–10,3

Bra

13

12,4–14,4

6

5,7–7,1

10

9,4–10,6

Någorlunda/Dåligt

11

10,3–11,8

5

4,9–5,9

8

Vårdkontakt 6 mån

1–2 ggr

14

12,6–14,5

6

5,2–6,3

9

3–4 ggr

11

10,0–11,8

5

4,8–6,1

8

Fler än 4

12

11,5–13,4

6

5,8–7,0

9

8,7–9,8

Geografi

Sverige

12

11,7–12,8

6

5,5–6,1

9

8,6–9,2

Blekinge

14

10,8–17,5

3

2,1–5,6

8

6,7–10,4

Dalarna

11

8,6–14,0

4

3,2–6,2

7

6,1–9,0

Gotland

12

7,8–18,7

4

2,2–8,9

8

5,3–11,3

Gävleborg

14

11,6–17,5

6

4,6–8,7

10

8,8–12,3

Halland

13

10,7–16,6

4

2,5–5,7

8

7,0–10,2

Jämtland

14

10,6–18,4

6

3,9–8,9

10

7,6–12,0

Jönköping

10

8,4–12,3

6

4,6–7,4

8

6,7–9,0

Kalmar

11

8,2–13,5

5

3,3–6,9

8

6,2–9,3

Självskattad hälsa

* *

*

7,5–8,4 9,0–10,0

*

7,7–8,7

Kronoberg

11

8,1–14,0

5

3,0–6,8

8

6,1–9,5

Skåne

13

11,4–14,0

6

5,0–6,7

9

8,6–10,1

Sörmland

12

8,8–15,0

7

5,3–10,0

9

7,4–11,2

Uppsala

20

*

17,3–23,0

13

*

10,5–14,9

17

*

14,9–18,3

Värmland

9

*

7,0–11,3

4

*

2,4–5,1

6

*

5,1–7,6

4,9–8,4

10

8,6–11,6

*

6,2–10,8

9

7,6–11,0 6,0–9,3

Västerbotten

14

11,3–16,5

6

Västernorrland

10

7,7–13,2

8

Västmanland

11

8,6–14,9

5

3,2–6,8

8

Västra Götaland

12

10,6–12,8

6

5,2–6,7

8

7,8–9,1

Örebro

12

9,6–14,0

4

3,1–5,7

8

6,4–8,9

Östergötland

11

9,4–13,5

5

3,5–6,2

8

6,8–9,1

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 13


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad somatisk slutenvård tabell 10. Matvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

29

26,5–31,7

20

18,7–21,8

23

21,7–24,3

45–64 år

26

24,7–27,5

18

*

16,5–18,7

21

20,7–22,4

65–74 år

24

*

22,9–25,4

17

*

15,8–18,1

21

*

19,8–21,5

75 år och äldre

22

*

20,8–22,9

18

17,3–19,3

20

*

19,3–20,7

Universitet/högskola

22

20,6–23,9

15

14,3–16,6

18

Gymnasium

25

23,6–26,1

18

16,6–18,6

21

*

20,4–21,9

Grundskola

24

23,5–25,5

19

*

18,5–20,3

22

*

21,3–22,5

16,0–17,1

20

*

31,7–36,5

36

*

34,4–38,0

Svenska

23

Annat

39

*

22,3–23,7

17

36,0–41,8

34

17,3–19,2

19,1–20,0

Utmärkt/Mkt bra

23

21,5–24,1

14

13,2–15,3

18

Bra

24

23,0–25,5

17

*

16,0–18,1

21

*

19,9–21,5

17,6–19,2

Någorlunda/Dåligt

25

24,0–26,1

21

*

19,9–21,7

23

*

22,0–23,4 20,2–21,7

1–2 ggr

22

21,2–23,4

15

14,4–16,1

19

3–4 ggr

24

22,5–24,9

18

*

17,2–19,3

21

*

*

*

*

17,8–19,2

Fler än 4

27

25,7–28,1

21

20,2–22,3

24

Sverige

24

23,5–24,9

18

17,5–18,6

21

20,4–21,3

23,1–24,7

Blekinge

22

18,1–26,0

14

11,4–18,0

18

15,5–20,5

Dalarna

24

20,8–28,1

15

12,6–17,9

19

16,8–21,1

Gotland

28

21,3–36,0

20

14,8–27,4

24

19,8–29,3

Gävleborg

24

21,0–28,2

19

15,6–22,1

21

18,7–23,5

Halland

24

20,4–27,7

18

15,1–21,4

21

18,7–23,4

Jämtland

22

17,6–26,9

16

12,4–20,0

18

15,6–21,4

Jönköping

24

21,1–26,7

19

16,9–21,6

21

19,5–23,0

Kalmar

23

19,8–27,0

14

*

11,3–17,0

18

16,0–20,5

Kronoberg

26

22,4–30,8

25

*

21,7–29,6

26

Skåne

25

23,0–26,3

18

16,7–19,4

21

20,2–22,3

Sörmland

24

19,7–27,9

24

20,0–27,6

24

21,1–26,6

Uppsala

28

Värmland

21

Västerbotten

23

Västernorrland

23

Västmanland

21

17,4–25,5

*

*

*

23,2–29,0

24,9–31,2

19

16,4–21,5

23

21,3–25,2

17,8–23,8

18

15,3–20,9

19

17,5–21,6

19,7–26,0

17

14,8–20,1

20

18,1–22,1

19,3–26,9

16

13,5–19,5

20

17,6–22,3

18

14,6–20,9

19

16,8–21,7

Västra Götaland

25

24,0–27,0

19

18,1–20,7

22

20,9–22,9

Örebro

23

20,6–26,5

16

13,6–18,2

19

17,5–21,1

Östergötland

23

20,3–25,8

16

13,5–18,0

19

17,3–20,7

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

14 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad somatisk slutenvård tabell 11. Motionsvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

44 år eller yngre

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

28

25,2–30,4

15

13,7–16,5

19

17,7–20,1

45–64 år

27

25,3–28,1

16

14,6–16,7

21

65–74 år

27

25,7–28,3

17

15,4–17,7

22

75 år och äldre

23

22,4–24,6

17

15,8–17,6

20

*

Universitet/högskola

23

21,7–25,0

12

Gymnasium

26

24,3–26,8

16

* *

Grundskola

27

Svenska

25

Annat

37

* *

25,7–27,7

18

24,1–25,5

15

34,2–39,9

29

Utmärkt/Mkt bra

26

25,0–27,8

15

Bra

28

27,0–29,6

17

*

19,9–21,6 *

21,2–22,9 19,2–20,6

11,3–13,5

17

15,2–17,2

21

*

19,8–21,3

*

21,4–22,7

16,9–18,5

22

14,3–15,4

19

*

26,5–31,1

32

14,0–16,1

20

*

16,2–18,3

23

16,0–17,8

19,0–19,9 *

30,5–34,0

*

21,8–23,4

19,5–21,2

Någorlunda/Dåligt

24

22,6–24,6

16

15,3–16,9

19

18,7–20,0

Vårdkontakt 6 mån

1–2 ggr

25

24,0–26,3

15

14,5–16,3

20

19,1–20,6

3–4 ggr

26

25,1–27,6

17

15,7–17,8

21

20,6–22,2

Fler än 4

26

24,7–27,1

16

15,4–17,3

21

19,9–21,4

Geografi

Sverige

26

25,0–26,4

16

15,5–16,6

20

20,0–20,9

11,6–18,3

21

9,4–14,1

17

10,5–21,7

22

Blekinge

28

24,0–32,6

15

Dalarna

24

21,0–28,3

12

Gotland

28

21,3–36,0

15

*

18,5–23,9 *

14,9–19,0 17,4–26,5

Gävleborg

25

21,4–28,6

17

13,7–20,0

20

17,9–22,6

Halland

26

22,6–30,1

17

14,3–20,4

21

19,0–23,7

Jämtland

25

20,0–29,6

12

9,4–16,3

18

15,2–20,9

Jönköping

22

19,9–25,3

18

15,4–20,0

20

18,3–21,7

Kalmar

26

22,3–29,9

15

12,0–17,7

20

17,6–22,2

Kronoberg

30

25,6–34,3

20

16,9–24,2

25

Skåne

27

25,4–28,8

16

14,7–17,3

21

Sörmland

25

20,8–29,2

22

Uppsala

25

22,3–28,4

17

Värmland

21

17,9–24,0

12

Västerbotten

25

22,3–28,9

Västernorrland

25

21,3–29,1

*

*

* *

*

22,4–28,0 20,1–22,1

18,6–26,1

24

14,5–19,4

21

10,2–15,1

16

16

13,3–18,5

20

18,4–22,4

14

11,2–16,9

19

16,7–21,3

*

*

21,3–26,8 18,7–22,5

*

*

14,7–18,5

Västmanland

20

16,7–24,7

15

12,3–18,2

17

Västra Götaland

27

25,2–28,2

17

16,3–18,7

21

20,5–22,4

15,0–19,7

Örebro

24

21,1–27,1

14

12,1–16,5

19

16,9–20,4

Östergötland

28

25,1–30,9

15

13,3–17,8

21

19,6–23,2

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 15


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad somatisk slutenvård tabell 12. Tobaksvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Vårdkontakt 6 mån

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

24

21,3–26,2

15

13,4–16,1

18

16,6–18,9

45–64 år

25

23,3–26,0

15

14,0–16,0

19

65–74 år

17

*

16,4–18,6

11

*

10,0–11,9

14

*

13,7–15,2

75 år och äldre

10

*

9,1–10,7

5

*

4,7–5,8

7

*

7,0–7,9

8,2–10,0

12

*

12,4–14,2

16

*

15,4–16,8

Universitet/högskola

16

Gymnasium

19

*

14,2–17,0

9

17,5–19,7

13

18,5–20,2

11,1–12,7

Grundskola

17

15,7–17,4

9

8,7–10,0

13

12,3–13,4

Svenska

16

15,7–16,9

10

9,3–10,3

13

12,6–13,4

Annat

26

23,7–28,9

18

15,7–19,6

21

*

*

*

19,9–23,0

Utmärkt/Mkt bra

19

17,4–19,8

10

9,6–11,4

14

13,7–15,2

Bra

18

17,0–19,2

11

10,0–11,8

15

13,9–15,3

Någorlunda/Dåligt

15

1–2 ggr

19

*

3–4 ggr

15

Fler än 4

17

16,3–18,4

Sverige

17

16,4–17,6

*

14,6–16,3

10

9,7–11,1

13

17,6–19,8

10

9,3–10,8

14

*

13,6–14,8

12,2–13,3

14,1–16,1

10

9,7–11,4

13

12,3–13,6

11

10,4–12,1

14

13,4–14,7

10

10,0–10,9

14

13,2–14,0

Blekinge

18

15,0–22,4

8

6,0–11,2

13

11,1–15,6

Dalarna

16

12,7–19,0

9

6,8–10,9

12

9,9–13,4

Gotland

19

13,1–26,0

9

5,4–14,4

14

10,2–17,8

Gävleborg

18

15,0–21,4

12

9,1–14,5

15

13,0–17,2

Halland

17

13,7–20,1

9

6,6–11,2

13

10,7–14,5

Jämtland

18

14,4–23,0

10

7,2–13,4

14

11,6–16,7

Jönköping

14

12,3–16,8

11

8,8–12,5

12

11,0–13,9

Kalmar

18

15,0–21,7

10

7,6–12,5

14

11,9–15,9

Kronoberg

14

10,8–17,4

8

5,8–10,8

11

*

9,0–13,0

Skåne

19

17,4–20,4

11

10,2–12,4

15

*

14,2–16,0

Sörmland

15

11,8–18,7

12

9,3–15,1

13

Uppsala

20

17,6–23,2

16

*

13,6–18,4

18

*

16,6–20,2

11,3–15,7

Värmland

14

12,1–17,3

8

*

6,0–9,9

11

*

9,4–12,6

Västerbotten

18

15,4–21,2

11

8,9–13,3

15

12,9–16,4

Västernorrland

16

13,3–20,0

11

9,0–14,3

14

11,9–15,9

Västmanland

16

12,2–19,4

9

7,1–11,9

12

9,9–13,8

Västra Götaland

16

15,1–17,7

11

10,1–12,1

13

12,6–14,2

Örebro

17

14,3–19,5

9

7,4–11,1

12

11,0–14,1

Östergötland

17

14,5–19,4

8

6,8–10,3

12

11,1–14,0

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

16 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad psykiatrisk öppenvård tabell 13. Alkoholvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Psykiatrikontakt

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

48

46,0–50,1

33

31,4–33,9

37

36,2–38,3

45–64 år

45

42,6–46,6

25

*

23,5–26,3

32

*

31,2–33,4

65–74 år

39

*

34,3–43,2

16

*

13,5–18,8

25

*

22,4–27,3

75 år och äldre

20

*

13,5–27,8

7

*

4,3–9,8

10

*

7,5–13,2

23,6–26,8

29

28,5–31,1

36

*

35,2–37,3

Universitet/högskola

41

Gymnasium

48

*

38,3–44,2

25

45,9–49,8

30

*

28,1–30,9

Grundskola

42

39,8–44,7

26

24,4–27,9

32

30,9–33,7

Svenska

46

44,1–47,0

28

27,2–29,0

34

33,2–34,7

Annat

39

34,7–42,6

23

20,8–26,1

29

Utmärkt/Mkt bra

44

40,8–46,9

25

22,6–27,2

33

31,3–34,9

Bra

46

42,8–48,2

27

25,8–29,2

34

32,3–35,2

Någorlunda/Dåligt

45

43,1–46,7

28

27,3–29,6

34

32,7–34,5

Mindre än 1 år

50

46,5–53,1

31

28,9–33,4

38

35,7–39,3

1–3 år

48

44,5–51,0

29

26,8–30,9

35

33,5–37,0

*

*

*

*

*

*

*

27,1–31,4

Mer än 3 år

43

41,3–44,8

27

25,8–28,1

32

Sverige

45

43,4–46,1

28

26,7–28,5

33

32,5–33,9

31,5–33,4

Blekinge

41

33,6–49,3

28

22,8–32,7

30

26,6–34,6

Dalarna

43

35,4–51,5

31

26,7–36,2

34

29,8–37,8

Gotland

41

30,9–52,6

25

17,0–35,9

33

26,4–40,6

Gävleborg

49

41,3–55,9

30

25,6–35,0

36

32,4–40,2

Halland

41

34,6–48,1

26

21,8–30,1

30

26,3–33,3

Jämtland

42

19,3–68,0

41

24,5–59,3

42

28,4–56,7

Jönköping

46

40,7–51,3

23

20,3–26,8

32

28,8–34,4

Kalmar

39

34,0–45,1

22

*

19,2–26,1

28

*

25,6–31,4

Kronoberg

43

36,5–50,2

20

*

16,4–24,5

28

*

24,7–31,7

Skåne

43

40,1–45,3

27

25,8–29,2

32

Sörmland

43

Uppsala

54

Värmland

50

*

36,7–49,0

26

49,0–59,5

37

22,8–30,3

32

33,4–40,7

42

43,4–57,1

28

23,7–31,9

34

*

31,1–33,9 28,8–35,1 *

39,6–45,4 30,6–37,6

Västerbotten

47

39,7–54,2

27

23,0–31,8

33

29,3–36,7

Västernorrland

44

36,2–52,8

25

20,1–29,5

30

26,2–34,3

Västmanland

49

43,5–55,4

27

Västra Götaland

44

39,0–48,2

32

22,7–31,1

36

32,9–39,8

28,5–34,9

36

33,1–38,1

Örebro

52

43,8–59,3

33

28,2–39,1

38

Östergötland

43

38,3–48,6

24

20,1–27,4

31

*

*

34,2–42,9 28,6–34,6

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 17


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad psykiatrisk öppenvård tabell 14. Matvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Psykiatrikontakt

Geografi

44 år eller yngre

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

45

42,6–46,7

50

48,4–51,1

48

46,9–49,1

45–64 år

37

*

35,1–39,0

34

*

32,7–35,7

35

*

34,0–36,3

65–74 år

29

*

25,2–33,6

26

*

22,7–29,1

27

*

24,4–29,5

75 år och äldre

30

*

22,4–38,7

24

*

19,7–29,0

25

*

21,6–29,7

31,2–36,9

37

35,1–38,7

36

*

39,9–43,6

45

*

43,5–46,3

44

*

42,6–44,8

*

37,7–40,6

Universitet/högskola

34

Gymnasium

42

34,6–37,5

Grundskola

39

36,4–41,3

39

37,1–41,1

39

Svenska

39

37,8–40,6

41

40,1–42,1

40

39,6–41,2

Annat

42

37,7–45,8

43

40,0–46,1

42

39,9–44,6

Utmärkt/Mkt bra

39

36,1–42,0

38

35,8–41,0

38

36,5–40,3

Bra

40

37,0–42,3

42

40,0–43,8

41

39,6–42,6

Någorlunda/Dåligt

39

37,6–41,2

42

40,5–42,9

41

40,0–42,0

Mindre än 1 år

35

31,4–37,7

40

37,2–41,9

38

35,7–39,4

1–3 år

40

37,4–43,7

43

40,3–44,8

42

*

40,3–43,9

*

40,5–42,5

Mer än 3 år

40

38,4–41,9

42

40,8–43,4

41

Sverige

39

*

38,1–40,8

41

40,3–42,2

40

Blekinge

37

29,8–45,2

42

36,7–47,6

39

35,1–43,6

Dalarna

37

29,4–45,1

37

32,5–42,4

38

33,8–41,9

Gotland

44

33,3–55,3

37

26,9–47,7

40

32,6–47,4

Gävleborg

43

35,8–50,3

43

38,4–48,5

42

38,4–46,5

Halland

42

35,6–49,2

43

38,3–47,7

41

37,7–45,2

39,5–41,0

Jämtland

33

13,8–60,9

59

40,7–75,5

53

38,9–67,5

Jönköping

43

38,1–48,7

39

35,6–43,2

41

38,2–44,2

Kalmar

40

35,0–46,2

35

31,3–39,2

36

Kronoberg

43

36,0–49,7

39

34,2–44,0

40

35,7–43,4

Skåne

38

35,5–40,6

42

39,7–43,5

40

38,5–41,4

*

*

33,0–39,1

Sörmland

40

34,4–46,5

41

37,3–45,8

40

37,0–43,6

Uppsala

37

31,8–42,1

41

36,9–44,3

39

36,1–41,8

Värmland

37

30,8–44,1

42

37,9–46,9

41

37,0–44,2

Västerbotten

45

38,0–52,6

40

35,0–44,7

42

38,1–45,9

Västernorrland

41

33,3–49,9

38

33,2–43,8

40

35,4–44,0

Västmanland

44

37,9–49,8

41

Västra Götaland

40

35,6–44,6

49

36,2–45,5

42

45,5–52,3

45

Örebro

34

27,2–42,0

41

35,9–47,2

38

33,6–42,3

Östergötland

34

29,4–39,3

40

36,0–44,4

38

35,1–41,4

*

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

18 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

38,0–45,1 *

42,8–48,1


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad psykiatrisk öppenvård tabell 15. Motionsvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Psykiatrikontakt

Geografi

44 år eller yngre

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

53

51,2–55,3

49

47,5–50,2

50

49,0–51,2

45–64 år

47

*

45,4–49,4

44

*

42,0–45,2

45

*

43,8–46,2

65–74 år

42

*

37,3–46,3

36

*

32,8–39,9

38

*

35,4–40,9

75 år och äldre

47

38,2–56,0

32

*

27,0–37,2

36

*

31,3–40,3

41,1–44,8

44

*

46,5–49,3

49

*

48,0–50,2

Universitet/högskola

48

45,4–51,4

43

Gymnasium

51

49,6–53,4

48

43,0–46,0

Grundskola

46

43,6–48,6

43

41,2–45,2

44

42,9–46,0

Svenska

49

47,5–50,4

44

43,4–45,4

46

45,2–46,8

Annat

52

48,3–56,5

54

*

50,6–56,7

53

Utmärkt/Mkt bra

47

43,8–49,9

42

39,1–44,4

44

Bra

51

48,1–53,5

46

*

44,5–48,4

*

Någorlunda/Dåligt

50

47,7–51,4

46

Mindre än 1 år

46

42,6–49,2

42

1–3 år

52

48,7–55,2

50

* *

Mer än 3 år

51

48,8–52,4

46

Sverige

49

47,9–50,6

45

*

50,6–55,3

48

*

46,2–49,3

*

46,0–48,0

41,9–45,7

44,5–47,0

47

39,6–44,4

43

47,4–52,0

50

*

48,7–52,3

*

46,4–48,4

44,5–47,0

47

44,4–46,3

46

41,4–45,2

45,5–47,0

Blekinge

50

42,0–58,0

43

37,6–48,6

44

Dalarna

47

38,8–55,0

38

*

33,5–43,5

41

*

36,7–44,9

Gotland

39

28,5–50,0

33

*

23,6–43,9

36

*

28,7–43,1

Gävleborg

55

48,0–62,6

47

41,9–52,1

49

45,3–53,5

Halland

49

42,4–56,1

48

43,6–53,1

47

43,2–50,7

13,8–60,9

44

27,6–62,7

44

50,7–61,3

49

44,9–52,7

51

42

37,8–46,0

44

Jämtland

33

Jönköping

56

Kalmar

50

44,3–55,7

*

39,7–48,4

30,4–58,9 *

48,5–54,5 40,6–47,0

Kronoberg

53

46,3–60,1

45

40,2–50,2

46

42,6–50,4

Skåne

49

45,9–51,2

44

42,3–46,1

45

43,9–46,8

Sörmland

44

37,5–49,8

41

37,2–45,6

41

Uppsala

52

46,3–56,9

47

43,2–50,8

48

*

44,9–50,9

37,8–44,4

Värmland

46

39,0–52,7

46

41,1–50,2

45

41,6–48,9

Västerbotten

50

42,4–57,0

41

36,5–46,2

45

41,3–49,2

Västernorrland

57

48,6–65,2

44

38,4–49,2

47

42,3–51,1

39,5–48,9

47

49,5–56,3

51

Västmanland

51

45,3–57,3

44

Västra Götaland

47

42,8–51,9

53

Örebro

45

37,5–53,0

49

43,1–54,5

47

42,6–51,5

Östergötland

47

41,7–52,1

48

43,5–52,0

48

44,4–50,8

*

43,1–50,2 *

48,2–53,4

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 19


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad psykiatrisk öppenvård tabell 16. Tobaksvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Psykiatrikontakt

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

30

28,0–31,7

20

18,8–21,0

23

21,9–23,7

45–64 år

28

26,7–30,3

20

19,0–21,6

23

65–74 år

22

*

18,2–25,8

14

*

11,4–16,4

17

*

22,1–24,2 14,7–19,0

75 år och äldre

14

*

8,6–21,1

5

*

3,1–8,0

7

*

5,2–10,1 22,6–24,5

Universitet/högskola

22

19,4–24,4

14

13,1–15,7

16

Gymnasium

29

*

27,7–31,2

20

*

19,4–21,6

24

*

Grundskola

30

*

28,0–32,6

22

*

20,0–23,3

25

*

Svenska

27

26,1–28,7

19

17,7–19,3

21

Annat

34

30,0–37,7

24

21,7–27,0

28

*

*

15,2–17,5 23,4–26,1 20,7–22,0 *

25,6–29,8

Utmärkt/Mkt bra

31

28,1–33,8

20

17,5–21,7

24

22,3–25,6

Bra

27

24,5–29,2

19

17,2–20,2

21

20,2–22,7

Någorlunda/Dåligt

28

26,2–29,4

19

18,3–20,3

22

21,1–22,7

Mindre än 1 år

29

26,1–32,1

22

19,8–23,8

24

22,3–25,5

1–3 år

27

23,9–29,6

17

15,7–19,2

21

Mer än 3 år

28

26,5–29,7

19

18,0–20,0

22

21,1–22,8

Sverige

28

27,0–29,4

19

18,3–19,9

22

21,3–22,5

*

*

19,3–22,2

Blekinge

25

18,7–32,5

19

14,8–23,5

20

17,0–24,1

Dalarna

29

22,2–37,0

17

13,8–21,6

21

17,5–24,4

Gotland

32

22,5–43,2

16

9,9–26,1

24

18,2–31,1

Gävleborg

35

28,7–42,8

20

16,1–24,3

24

21,1–28,1

Halland

31

24,7–37,4

21

17,6–25,4

23

20,2–26,6

Jämtland

8

1,5–35,4

19

8,2–36,7

16

8,1–30,0

Jönköping

31

26,7–36,6

19

15,8–21,9

23

20,9–26,0

Kalmar

26

21,5–31,5

18

14,7–21,0

20

17,2–22,4

Kronoberg

26

20,1–32,1

16

13,0–20,5

19

15,8–22,0

Skåne

28

25,7–30,4

20

18,1–21,2

22

20,9–23,4

Sörmland

26

20,8–31,6

19

Uppsala

33

28,1–38,1

25

Värmland

24

18,7–30,5

17

Västerbotten

28

21,6–34,7

13

Västernorrland

24

17,6–32,0

15

* *

15,4–22,1

20

21,6–28,2

27

13,5–20,4

19

17,8–23,2 *

24,5–29,7 16,1–21,8

10,3–17,1

18

15,3–21,4

11,9–19,8

18

15,2–22,0

Västmanland

27

21,8–32,4

20

16,1–23,6

22

19,6–25,6

Västra Götaland

28

23,8–32,1

22

19,2–24,9

24

21,8–26,3

Örebro

33

26,0–40,6

20

16,0–25,2

24

20,5–28,2

Östergötland

25

20,7–29,8

17

13,6–20,0

20

17,2–22,3

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

20 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad psykiatrisk slutenvård tabell 17. Alkoholvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Psykiatrikontakt

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

31

26,0–37,1

20

16,4–23,2

24

21,0–26,7

45–64 år

40

34,8–44,5

20

16,3–24,4

30

26,7–33,1

65–74 år

40

31,8–48,8

9

*

5,0–15,1

25

19,8–30,3

75 år och äldre

11

4,8–23,5

6

*

2,8–12,5

8

*

*

4,3–13,0

Universitet/högskola

37

29,6–44,9

16

12,0–21,4

25

20,8–29,2

Gymnasium

35

30,3–40,3

21

17,5–24,8

27

23,8–29,7

Grundskola

35

30,3–40,7

15

11,4–18,3

24

21,1–27,2

Svenska

36

32,6–39,5

18

15,5–20,2

25

23,4–27,4

Annat

30

22,0–40,5

15

10,1–22,9

23

18,1–28,9

Utmärkt/Mkt bra

35

28,8–42,3

20

14,2–26,5

29

24,1–33,4

Bra

36

29,3–42,8

16

11,5–20,8

24

20,3–28,3

Någorlunda/Dåligt

36

31,4–40,3

18

14,9–20,4

25

22,3–27,1

Mindre än 1 år

39

33,3–45,3

16

12,0–19,9

26

22,6–29,6

1–3 år

31

22,9–40,1

25

18,8–33,4

27

22,3–33,3

Mer än 3 år

34

29,4–39,3

17

14,1–20,4

24

21,2–26,6

Sverige

35

32,2–38,7

17

15,3–19,8

25

22,9–26,6

Blekinge

42

23,1–63,7

24

9,6–47,3

32

Dalarna

53

37,3–67,5

29

16,3–45,1

40

Gotland

20

5,7–51,0

19

6,6–43,0

16

19,6–48,5 *

30,3–51,1 7,1–32,6

Gävleborg

31

17,3–49,2

23

13,8–35,2

26

17,8–35,2

Halland

41

25,5–57,7

20

11,6–32,4

29

20,5–39,0

Jämtland

10

1,8–40,4

10

2,8–30,1

12

Jönköping

21

12,3–32,8

10

4,4–19,3

15

Kalmar

39

23,7–56,2

21

12,0–34,9

29

4,8–27,3 *

9,6–21,9 20,0–39,0

Kronoberg

17

3,0–56,4

10

1,8–40,4

12

3,3–34,3

Skåne

43

34,0–51,4

21

15,8–27,5

29

24,4–34,1

Sörmland

30

19,5–43,5

17

9,7–27,8

23

16,5–31,4

Uppsala

36

23,8–51,1

23

13,7–36,1

29

21,2–38,5

Värmland

27

15,1–44,2

17

9,1–30,7

20

12,9–29,7

Västerbotten

24

13,4–40,1

5

Västernorrland

48

32,0–65,2

15

Västmanland

50

21,5–78,5

Västra Götaland

39

32,5–45,8

Örebro

33

19,2–51,2

Östergötland

19

10,0–33,3

*

1,6–12,5

11

7,2–27,2

28

*

19,3–37,8

6

1,0–27,0

22

10,6–40,8

19

14,7–24,8

27

23,2–31,1

22

9,7–41,9

27

17,0–39,6

7

3,2–16,3

14

*

6,4–18,1

8,5–20,9

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 21


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad psykiatrisk slutenvård tabell 18. Matvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Psykiatrikontakt

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

28

22,5–33,2

28

24,5–32,2

29

25,8–31,9

45–64 år

26

21,7–30,3

21

17,5–25,8

23

20,1–25,9

65–74 år

22

16,0–30,5

19

13,3–27,0

21

16,3–26,2

75 år och äldre

20

10,9–33,8

23

15,8–32,2

23

16,6–30,0

Universitet/högskola

17

11,6–23,6

20

15,8–26,0

20

16,7–24,5

Gymnasium

27

22,8–32,0

24

20,5–28,2

25

22,2–27,9

Grundskola

27

22,7–32,3

27

23,3–32,1

28

Svenska

24

20,8–26,9

23

20,5–25,8

23

Annat

39

29,8–49,3

38

30,1–47,0

39

*

*

*

24,7–31,1 21,6–25,5

*

32,6–45,1

Utmärkt/Mkt bra

27

21,0–33,6

20

14,7–27,2

24

20,1–29,0

Bra

24

18,7–30,8

23

18,4–29,2

24

19,9–27,8

Någorlunda/Dåligt

26

21,8–29,9

26

22,9–29,3

26

23,7–28,5

Mindre än 1 år

25

20,0–30,6

30

24,8–34,7

27

23,7–30,8

1–3 år

28

20,4–37,2

28

20,7–35,7

28

22,7–33,7

Mer än 3 år

26

21,6–30,8

21

Sverige

26

22,7–28,6

25

Blekinge

26

11,8–48,8

41

21,6–64,0

35

21,8–51,2

Dalarna

16

7,4–30,4

31

18,6–48,0

23

15,4–33,4

Gotland

40

16,8–68,7

19

6,6–43,0

26

13,7–43,2

*

17,5–24,2

23

20,8–26,1

22,1–27,2

25

23,2–26,9

Gävleborg

31

17,3–49,2

16

8,5–27,4

21

14,2–30,6

Halland

31

18,0–48,6

31

20,3–44,0

31

22,5–41,3

Jämtland

50

23,7–76,3

25

11,2–46,9

33

19,8–50,4

Jönköping

22

13,6–34,7

29

18,9–40,7

28

20,9–36,2

Kalmar

26

13,7–43,2

26

15,3–39,5

26

18,0–36,5

Kronoberg

17

3,0–56,4

0

0,0–27,8

6

1,0–27,0

Skåne

27

19,6–35,2

32

25,6–38,9

28

23,9–33,5

Sörmland

17

9,2–29,2

22

13,3–33,0

19

13,0–26,9

Uppsala

25

14,6–39,4

21

12,2–34,0

23

16,2–32,3

Värmland

30

17,4–47,3

26

15,6–40,3

26

17,8–36,1

Västerbotten

27

15,4–43,0

14

7,3–23,9

19

12,8–27,4

Västernorrland

26

13,7–43,2

23

13,3–36,5

25

17,3–35,3

Västmanland

25

7,1–59,1

6

1,0–27,0

15

5,9–32,5

Västra Götaland

27

21,0–33,1

25

20,1–31,1

26

22,2–30,0

Örebro

13

5,3–29,7

26

12,5–46,5

18

10,0–29,8

Östergötland

29

17,2–43,6

18

10,6–28,7

22

15,5–30,3

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

22 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad psykiatrisk slutenvård tabell 19. Motionsvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Psykiatrikontakt

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

24

19,0–29,3

18

14,9–21,6

20

17,5–22,9

45–64 år

20

16,5–24,4

16

12,7–20,1

18

15,2–20,5

65–74 år

14

8,7–20,7

21

14,6–28,7

18

13,8–23,2

75 år och äldre

27

16,0–41,0

21

14,2–30,0

23

16,6–30,0

Universitet/högskola

19

13,3–25,8

17

13,1–22,8

19

15,1–22,6

Gymnasium

21

16,7–25,1

15

12,5–19,0

18

15,2–20,2

Grundskola

22

17,5–26,5

22

17,8–26,0

21

18,6–24,5

Svenska

19

16,6–22,3

18

15,5–20,2

18

16,7–20,2

Annat

32

22,9–41,6

20

14,2–28,3

25

19,6–30,7

*

Utmärkt/Mkt bra

17

12,6–23,4

15

10,4–21,6

16

12,9–20,6

Bra

22

16,8–28,5

20

15,3–25,5

20

16,7–24,2

Någorlunda/Dåligt

21

17,9–25,5

18

15,4–21,0

20

17,4–21,8

Mindre än 1 år

17

13,2–22,5

18

14,5–22,9

18

15,4–21,6

1–3 år

23

16,4–32,2

24

17,5–31,8

24

18,7–29,1

Mer än 3 år

22

18,2–26,9

16

12,9–19,0

18

15,8–20,7

Sverige

21

18,1–23,6

18

15,8–20,2

19

17,3–20,6

Blekinge

26

11,8–48,8

24

9,6–47,3

24

13,4–40,1

Dalarna

18

9,2–33,4

14

6,3–29,4

17

10,5–26,6

Gotland

30

10,8–60,3

13

3,5–36,0

19

9,2–36,3

Gävleborg

28

14,7–45,7

12

6,1–23,2

19

12,5–28,3

Halland

19

8,9–35,3

11

5,1–21,8

13

7,8–21,9

Jämtland

20

5,7–51,0

25

11,2–46,9

21

10,7–37,8

Jönköping

16

8,4–26,9

21

12,5–32,2

19

13,5–27,0

Kalmar

19

9,2–36,3

21

12,0–34,9

21

14,0–31,3

Kronoberg

17

3,0–56,4

20

5,7–51,0

18

6,2–41,0

Skåne

21

14,5–28,9

21

15,8–27,5

21

16,9–25,6

Sörmland

11

5,3–22,6

15

8,6–26,1

13

8,3–20,4

Uppsala

20

11,2–34,5

21

12,2–34,0

19

12,9–28,1

Värmland

15

6,7–30,9

24

13,9–37,9

19

11,9–28,4

Västerbotten

19

9,5–34,2

8

3,3–16,5

12

7,0–19,2

Västernorrland

23

11,4–39,8

21

11,7–34,3

21

13,5–30,4

Västmanland

25

7,1–59,1

0

0,0–18,4

7

2,1–23,4

Västra Götaland

23

17,9–29,4

21

16,2–26,6

21

17,8–25,0

Örebro

20

9,5–37,3

17

7,0–37,1

20

11,3–31,8

Östergötland

29

17,2–43,6

12

6,2–21,8

18

11,9–25,7

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 23


Bilaga 1

Frågor om levnadsvanor inom specialiserad psykiatrisk slutenvård tabell 20. Tobaksvanor diskuterades. Män Ålder

Utbildning

Modersmål Självskattad hälsa

Psykiatrikontakt

Geografi

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

44 år eller yngre

22

17,0–26,8

14

11,7–17,8

17

14,7–19,8

45–64 år

25

21,0–29,5

15

11,7–18,9

20

17,0–22,5

65–74 år

19

13,3–27,0

16

10,6–23,4

18

13,8–23,2

75 år och äldre

2

0,4–11,6

7

3,4–13,7

5

*

*

2,8–10,4

Universitet/högskola

11

6,7–16,7

11

8,0–16,2

12

8,9–15,1

Gymnasium

20

16,4–24,8

15

11,7–18,1

17

14,6–19,6

24,1–34,0

16

12,3–19,4

21

16,8–22,6

13

10,9–15,1

16

29,8–49,3

24

16,9–31,8

30

Grundskola

29

Svenska

20

*

Annat

39

Utmärkt/Mkt bra

24

18,2–30,2

13

8,9–19,5

19

15,7–23,9

Bra

23

17,3–29,1

15

10,7–19,9

18

14,9–22,1

*

*

*

18,4–24,2 14,0–17,4

*

24,4–36,2

Någorlunda/Dåligt

20

16,8–24,3

14

11,8–16,9

16

14,4–18,5

Mindre än 1 år

22

17,1–27,2

11

7,9–14,7

16

13,2–19,1

1–3 år

19

12,4–27,1

19

13,0–26,1

18

14,0–23,6

Mer än 3 år

23

18,4–27,2

15

11,9–17,8

18

15,3–20,2

Sverige

22

19,0–24,6

14

12,2–16,3

17

15,5–18,7

Blekinge

21

8,5–43,3

6

1,0–27,0

14

5,9–28,0

Dalarna

18

9,2–33,4

9

3,0–22,4

13

7,7–22,4

Gotland

20

5,7–51,0

19

6,6–43,0

16

7,1–32,6

Gävleborg

31

17,3–49,2

12

6,1–23,2

19

12,5–28,3

Halland

28

15,6–45,4

15

7,6–26,2

20

13,0–29,4

Jämtland

30

10,8–60,3

10

2,8–30,1

15

6,7–30,9

Jönköping

24

15,0–36,5

11

5,5–21,2

17

11,5–24,5

Kalmar

19

9,2–36,3

15

7,4–27,7

17

10,2–26,1

Kronoberg

0

0,0–39,0

40

16,8–68,7

24

9,6–47,3

Skåne

18

11,7–25,3

17

12,5–23,4

17

13,7–21,8

Sörmland

21

12,0–33,5

12

6,4–22,5

16

10,3–23,2

Uppsala

18

9,5–32,0

19

10,8–31,9

18

12,1–27,0

Värmland

18

8,6–34,4

22

12,3–35,6

19

11,9–28,4

*

Västerbotten

14

5,9–28,0

11

5,2–20,3

11

6,4–18,1

Västernorrland

39

23,7–56,2

13

5,9–24,7

24

16,4–34,1

Västmanland

25

7,1–59,1

12

3,3–34,3

19

8,2–36,7

Västra Götaland

24

18,3–29,9

14

9,9–18,7

17

14,1–20,8

Örebro

23

11,8–40,9

17

7,0–37,1

20

11,3–31,8

Östergötland

17

8,3–30,6

9

4,2–18,2

14

8,5–20,9

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot översta nivån i varje kategori.

24 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården


B IL AG A

2

Frågor om levnadsvanor per bas- och grenspecialitet inom somatisk öppenvård tabell 21. Alkoholvanor diskuterades. Män Specialitet

Totalt

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

12

11,3–12,0

7

6,4–6,9

9

8,6–9,0

Allergologi

6

Anestesi

17

Endokrinologi och diabetologi

18

Gastroenterologi och hepatologi

15

Geriatrik

19

Hematologi

9

Hud- och könssjukdomar

9

*

3,5–11,2

8

5,2–12,1

7

5,1–10,1

10,2–26,1

10

6,7–14,7

12

9,0–16,1

14,7–22,0

10

*

8,0–13,0

14

*

12,1–16,3

11,4–20,0

10

*

7,4–13,4

13

*

10,5–15,4

*

15,6–22,0

13

*

10,8–16,0

16

*

13,9–18,0

6,3–12,4

7

4,9–11,0

8

*

8,0–10,8

5

*

3,8–5,5

7

*

6,0–10,2 *

6,0–7,5

Infektionsmedicin

21

*

18,0–23,6

12

*

10,3–14,5

16

*

14,6–17,9

Internmedicin

16

*

14,9–16,8

10

*

9,2–10,6

13

*

12,2–13,3

Kardiologi

21

*

19,7–23,3

10

*

8,7–12,2

18

*

16,4–18,9

Kirurgi

10

*

9,2–10,8

6

5,6–6,8

8

*

Medicinska njursjukdomar

11

9,1–13,9

8

5,9–10,9

10

9,5–13,2

14

*

12,6–15,5

6,6–7,8

7

*

6,8–8,0

4,3–6,1

8

Neurologi

17

14,7–19,6

11

Obstetrik och gynekologi

17

*

11,5–25,6

7

Onkologi

13

11,1–14,5

5

* *

7,6–8,6 8,4–11,9

7,2–8,9

Ortopedi

8

*

7,0–9,2

4

*

3,4–4,7

6

*

5,0–6,2

Rehabiliteringsmedicin

19

*

16,6–21,6

10

*

8,7–11,7

13

*

12,2–14,7

Reumatologi

15

*

12,5–17,7

6

5,2–7,4

9

Urologi

6

*

4,9–6,7

4

2,7–6,6

6

*

4,8–6,4

7,7–9,9

Ögonsjukvård

4

*

3,1–4,4

2

*

1,4–2,2

3

*

2,2–2,9

Öron- näs- och ­halssjukvård

7

*

6,0–7,9

3

*

2,9–4,2

5

*

4,6–5,8

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot totalen.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 25


Bilaga 2

Frågor om levnadsvanor per bas- och grenspecialitet inom somatisk öppenvård tabell 22. Matvanor diskuterades. Män Specialitet

Totalt

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

16

16,0–16,8

12

11,4–12,0

14

13,5–13,9

Allergologi

11

7,3–17,2

15

10,8–19,8

13

10,2–16,6

Anestesi

13

7,5–21,9

13

9,3–18,3

13

9,8–17,2

Endokrinologi och ­diabetologi

40

*

35,6–44,9

34

*

30,1–37,9

37

*

33,8–39,7

Gastroenterologi och hepatologi

30

*

24,6–35,5

24

*

19,9–28,4

26

*

23,0–29,5

Geriatrik

22

*

18,9–25,8

24

*

21,0–27,5

23

*

21,0–25,7

Hematologi

11

*

7,8–14,4

9

Hud- och könssjukdomar

10

*

8,6–11,4

7

6,6–13,4

10

*

8,1–12,7

*

6,4–8,5

8

*

7,7–9,3

Infektionsmedicin

18

15,3–20,6

14

11,5–15,9

16

*

14,3–17,6

Internmedicin

26

*

25,4–27,6

21

*

20,4–22,4

24

*

23,2–24,6

Kardiologi

29

*

26,8–30,8

17

*

14,8–19,1

25

*

23,3–26,2

11,9–13,6

13

*

25,5–33,9

32

*

29,3–34,6

10,8–14,6

14

7,4–8,7

8

10,4–13,0

14

Kirurgi

14

*

13,1–15,0

13

Medicinska njursjukdomar

33

*

29,9–37,1

30

Neurologi

16

13,3–18,1

13

Obstetrik och gynekologi

11

6,4–18,3

8

Onkologi

19

16,6–20,6

12

*

12,8–14,0 12,5–15,4 *

7,5–8,7 13,1–15,3

Ortopedi

8

*

6,7–8,9

5

*

4,6–6,1

6

*

5,6–6,8

Rehabiliteringsmedicin

22

*

19,9–25,2

18

*

16,2–20,0

20

*

18,2–21,1

*

Reumatologi

13

*

10,3–15,2

8

Urologi

9

*

7,7–9,9

10

Ögonsjukvård

6

*

5,6–7,3

3

Öron- näs- och ­halssjukvård

8

*

7,3–9,4

6

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot totalen.

26 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

7,1–9,6

9

*

8,3–10,5

7,8–13,7

9

*

8,0–10,0

*

2,8–3,9

5

*

4,1–5,1

*

5,4–7,1

7

*

6,5–7,8


Bilaga 2

Frågor om levnadsvanor per bas- och grenspecialitet inom somatisk öppenvård tabell 23. Motionsvanor diskuterades. Män Specialitet

Kvinnor

Totalt

Totalt

25

24,1–25,0

17

16,8–17,5

20

20,0–20,5

Allergologi

26

19,6–33,1

18

13,3–23,0

21

17,0–24,6

Anestesi

35

*

25,2–45,2

31

*

25,2–37,3

32

*

27,4–37,6

Endokrinologi och ­diabetologi

51

*

46,2–55,7

41

*

37,4–45,5

46

*

43,3–49,3

Gastroenterologi och hepatologi

20

15,7–25,3

12

*

8,8–15,1

15

*

12,7–18,0

Geriatrik

40

*

35,7–43,8

37

*

33,8–41,2

38

*

35,5–40,9

Hematologi

17

*

13,7–21,8

16

12,3–20,9

17

*

14,1–19,8

Hud- och könssjukdomar

12

*

10,2–13,2

6

*

5,1–7,1

8

*

7,6–9,2

Infektionsmedicin

20

*

16,9–22,4

14

*

11,9–16,3

17

*

15,0–18,4

Internmedicin

35

*

33,7–36,1

25

*

24,1–26,2

30

*

29,0–30,6

Kardiologi

48

*

45,4–49,8

32

*

29,5–34,9

42

*

40,6–44,0

Kirurgi

18

*

17,2–19,3

14

*

13,1–14,9

16

*

15,3–16,7

Medicinska njursjukdomar

35

*

31,1–38,3

27

*

22,7–30,9

32

*

29,0–34,3

Neurologi

32

*

29,2–35,4

24

*

21,2–26,1

27

*

25,2–28,9

Obstetrik och gynekologi

10

*

5,7–17,2

10

*

9,3–10,7

10

*

9,3–10,6

Onkologi

21

*

18,8–23,0

15

*

13,8–16,8

17

*

16,1–18,5

Ortopedi

31

*

29,2–32,8

25

*

23,5–26,3

27

*

26,4–28,6

Rehabiliteringsmedicin

48

*

44,8–51,1

42

*

39,5–44,3

44

*

41,9–45,6

Reumatologi

32

*

28,9–35,7

24

*

22,3–26,2

26

*

24,8–28,1

Urologi

12

*

10,9–13,5

10

*

7,8–13,7

12

*

10,8–13,1

Ögonsjukvård

8

*

7,4–9,4

4

*

3,7–4,9

6

*

5,4–6,5

Öron- näs- och ­halssjukvård

11

*

9,5–11,8

7

*

6,3–8,1

9

*

8,2–9,6

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot totalen.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 27


Bilaga 2

Frågor om levnadsvanor per bas- och grenspecialitet inom somatisk öppenvård tabell 24. Tobaksvanor diskuterades. Män Specialitet

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

Totalt

17

16,1–16,9

12

12,1–12,7

14

14,0–14,4

Allergologi

21

15,7–28,4

18

14,1–23,9

19

Anestesi

18

11,1–27,4

15

11,3–20,8

16

Endokrinologi och diabetologi

25

21,0–29,2

20

16,5–23,0

22

Gastroenterologi och hepatologi

21

16,7–26,5

14

10,6–17,4

17

15,1–21,4

17

7,3–13,7

11

Geriatrik

18

Hematologi

10

*

*

*

*

*

*

15,5–22,9 12,3–20,2

*

19,3–24,2 14,3–19,8

14,8–20,6

18

*

15,8–20,1

7,8–15,0

10

*

7,9–12,5

Hud- och könssjukdomar

11

*

9,3–12,2

8

*

7,2–9,4

9

*

8,4–10,2

Infektionsmedicin

22

*

18,9–24,7

16

*

13,5–18,1

18

*

16,5–20,0

Internmedicin

22

*

21,2–23,3

18

*

17,5–19,3

20

*

19,6–21,0

Kardiologi

26

*

24,6–28,4

17

*

*

21,8–24,6

Kirurgi

17

15,5–17,5

13

Medicinska njursjukdomar

15

12,5–18,0

13

Neurologi

18

16,0–21,1

15

Obstetrik och gynekologi

26

18,4–34,6

13

*

*

14,7–19,1

23

12,4–14,2

15

10,4–16,7

14

12,9–17,0

17

*

15,0–18,2

11,9–13,4

13

*

12,4–13,8

14,3–15,6 12,5–16,5

Onkologi

16

14,3–18,1

9

*

8,3–10,7

12

*

11,3–13,4

Ortopedi

15

13,5–16,3

10

*

9,4–11,4

12

*

11,4–13,1

19,9–25,2

15

*

13,6–17,1

18

*

16,5–19,3

13,9–19,4

12

10,7–13,6

13

9,3–11,7

10

7,2–12,9

10

*

Rehabiliteringsmedicin

22

Reumatologi

16

*

Urologi

10

*

Ögonsjukvård

6

*

5,6–7,4

4

*

3,0–4,1

5

*

4,3–5,3

Öron- näs- och ­halssjukvård

13

*

11,9–14,5

10

*

9,0–11,1

12

*

10,8–12,4

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot totalen.

28 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

12,1–14,6 9,4–11,5


Bilaga 2

Frågor om levnadsvanor per bas- och grenspecialitet inom somatisk slutenvård tabell 25. Alkoholvanor diskuterades. Män Specialitet

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

Totalt

12

11,7–12,8

6

5,5–6,1

9

8,6–9,2

Allergologi

17

8,9–30,1

2

0,4–11,8

11

5,9–18,5

Endokrinologi och ­diabetologi

25

*

15,8–36,3

3

0,8–10,5

14

8,9–20,7

Gastroenterologi och hepatologi

22

*

13,3–33,0

12

*

6,4–21,3

16

*

Geriatrik

9

6,2–12,2

3

*

2,2–5,4

5

*

Hematologi

7

3,6–12,4

6

3,0–11,1

6

11,3–23,3 4,2–7,1 4,1–9,9

Hud- och könssjukdomar

6

1,0–27,0

9

2,4–26,8

7

Infektionsmedicin

8

*

6,4–10,7

4

2,8–5,8

7

*

5,5–8,1

Internmedicin

15

*

13,5–15,7

7

6,0–7,6

11

*

10,1–11,4

7,5–11,0

16

*

15,1–17,8

4,7–6,2

7

*

6,8–8,0

Kardiologi

20

*

18,6–22,4

9

Kirurgi

10

*

8,6–10,6

5

6,1–16,7

16

*

9,1–25,3

12

*

13,6–20,6

10

*

7,3–12,6

13

*

10,9–15,1

4,3–31,0

6

4,7–6,7

6

*

4,8–6,8

7,5–14,0

6

5,9–8,3

3

Medicinska njursjukdomar

10

Neurologi

17

Obstetrik och gynekologi

13

Onkologi

10

Ortopedi

7

*

*

2,5–19,4

4,5–8,9

8

*

2,0–3,2

4

8,4–17,2

6,7–10,4 *

3,9–5,1

Rehabiliteringsmedicin

18

12,4–24,5

5

2,1–9,8

11

Reumatologi

15

8,4–25,7

10

*

6,6–16,1

14

*

9,8–18,4

8,1–15,3

Thoraxkirurgi

21

*

16,2–27,2

12

*

6,7–19,1

18

*

14,1–22,4

Urologi

5

*

3,5–6,8

7

3,8–10,8

5

*

4,1–7,0

Ögonsjukvård

3

*

1,0–7,9

4

1,9–9,8

4

*

2,1–7,2

Öron- näs- och ­halssjukvård

11

8,3–15,2

5

3,3–8,0

8

6,6–10,6

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot totalen.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 29


Bilaga 2

Frågor om levnadsvanor per bas- och grenspecialitet inom somatisk slutenvård tabell 26. Matvanor diskuteras. Män Specialitet

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

Totalt

24

23,5–24,9

18

17,5–18,6

21

20,4–21,3

Allergologi

30

18,7–44,0

23

12,8–37,0

26

17,8–35,2

Endokrinologi och ­diabetologi

45

33,2–56,7

25

15,8–36,3

34

Gastroenterologi och hepatologi

29

19,6–41,2

27

18,0–37,6

27

*

*

*

26,8–42,8 20,2–34,4

Geriatrik

26

21,7–30,8

24

20,2–27,3

25

*

22,0–27,6

Hematologi

30

22,9–38,3

23

16,4–30,3

27

*

22,2–32,5

Hud- och könssjukdomar

35

17,3–58,7

26

12,5–46,5

32

19,6–47,0

Infektionsmedicin

21

17,7–23,9

17

14,0–19,5

19

16,8–20,9

Internmedicin

26

*

24,9–27,6

20

18,6–21,0

23

*

22,0–23,8

Kardiologi

30

*

28,2–32,5

18

15,5–20,0

25

*

23,8–26,9

Kirurgi

22

21,0–23,9

20

*

18,6–21,2

21

Medicinska njursjukdomar

39

30,6–47,3

29

*

Neurologi

25

20,8–28,9

17

Obstetrik och gynekologi

25

12,0–44,9

14

*

19,7–39,5

35

13,7–20,4

21

*

12,3–15,4

14

20,2–22,1 *

28,5–41,2 18,4–23,5

*

12,6–15,5

Onkologi

31

*

26,1–35,7

29

*

25,0–33,1

30

*

26,7–32,8

Ortopedi

17

*

15,6–19,1

12

*

10,3–12,8

14

*

12,8–14,8

Rehabiliteringsmedicin

30

23,4–37,7

20

14,1–27,9

26

20,9–30,8

Reumatologi

35

24,5–46,9

23

16,9–29,7

26

21,1–32,1

Thoraxkirurgi

26

20,5–32,3

25

17,7–34,1

26

Urologi

18

*

15,2–20,9

19

14,2–25,0

18

Ögonsjukvård

8

*

4,5–15,2

9

4,8–15,3

9

Öron- näs- och halssjukvård

22

17,5–26,4

20

15,8–24,1

20

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot totalen.

30 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

*

*

21,4–30,9 15,8–20,7

*

5,7–13,0 17,6–23,5


Bilaga 2

Frågor om levnadsvanor per bas- och grenspecialitet inom somatisk slutenvård tabell 27. Motionsvanor diskuterades. Män Specialitet

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

Totalt

26

25,0–26,4

16

15,5–16,6

20

20,0–20,9

Allergologi

28

16,9–41,8

16

7,9–29,4

21

14,2–30,6

Endokrinologi och ­diabetologi

32

22,2–44,4

22

13,3–33,0

27

19,9–34,9

Gastroenterologi och hepatologi

22

13,3–33,0

13

7,4–22,8

16

11,3–23,3

Geriatrik

29

24,3–33,7

22

19,0–25,9

25

Hematologi

26

19,6–34,4

18

12,7–25,6

23

*

Hud- och könssjukdomar

24

9,6–47,3

17

Infektionsmedicin

14

*

11,8–17,2

8

Internmedicin

28

*

26,4–29,2

17

Kardiologi

39

*

36,6–41,2

21

Kirurgi

19

*

17,8–20,5

14

25,5–41,6

23

*

28,6–37,4

22

*

14,9–49,2

12

*

Medicinska njursjukdomar

33

Neurologi

33

Obstetrik och gynekologi

29

Onkologi

20

Ortopedi

26

Rehabiliteringsmedicin

39

Reumatologi

36

Thoraxkirurgi

48

* *

*

22,2–27,8 18,6–28,4

7,0–37,1

20

6,6–10,7

12

*

10,1–13,4

15,6–17,9

22

*

21,3–23,1

*

18,8–23,6

32

*

30,2–33,6

*

12,5–14,7

16

*

15,4–17,1

15,3–34,0

29

*

23,3–35,4

18,1–25,5

27

*

24,4–30,0

10,6–13,4

12

*

10,8–13,6

*

10,2–34,0

16,5–24,9

16

12,8–19,3

18

15,3–20,4

24,1–28,2

18

16,3–19,2

21

19,8–22,2

31,8–47,1

28

*

20,9–36,2

34

*

28,8–39,6

25,8–48,4

24

*

18,0–31,0

27

*

21,9–32,9

*

41,4–54,8

39

*

30,6–49,0

46

*

40,2–51,0

Urologi

15

*

12,4–17,7

14

9,4–18,9

14

*

12,3–16,8

Ögonsjukvård

5

*

2,0–10,5

6

*

3,0–12,0

6

*

3,3–9,4

Öron- näs- och ­halssjukvård

15

*

11,5–19,2

8

*

5,4–11,1

11

*

8,9–13,5

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot totalen.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 31


Bilaga 2

Frågor om levnadsvanor per bas- och grenspecialitet inom somatisk slutenvård tabell 28. Tobaksvanor diskuterades. Män Specialitet

Kvinnor

Totalt

%

KI

%

KI

%

KI

Totalt

17

16,4–17,6

10

10,0–10,9

14

13,2–14,0

Allergologi

28

16,9–41,8

14

6,4–26,7

21

Endokrinologi och ­diabetologi

22

13,3–33,0

9

4,3–18,7

15

10,1–22,4

Gastroenterologi och hepatologi

18

10,9–29,6

13

7,4–22,8

16

10,7–22,5

Geriatrik

9

Hematologi

15

*

6,7–12,8

7

10,0–22,1

10

Hud- och könssjukdomar

24

Infektionsmedicin

14

*

9,6–47,3

30

11,1–16,4

9

Internmedicin

20

*

18,7–21,2

12

Kardiologi Kirurgi

26

*

24,4–28,6

16

14

*

12,9–15,3

9

Medicinska njursjukdomar

13

8,5–20,4

18

Neurologi

19

15,7–23,0

13

Obstetrik och gynekologi

21

9,2–40,5

8

Onkologi

14

11,0–18,4

10

Ortopedi

13

11,4–14,4

7

*

*

5,2–9,6

8

6,2–16,4

13

15,6–50,9

27

7,5–11,8

12

*

11,3–13,3

16

*

14,0–18,3 8,5–10,4

*

* * *

*

*

14,2–30,6

6,4–9,9 9,4–17,2

*

15,7–41,9 10,3–13,7

*

15,3–16,9

23

*

21,2–24,2

12

*

10,9–12,4

11,2–28,2

15

10,6–16,8

16

*

14,2–18,9

7,0–9,4

8

*

7,4–9,8

7,9–13,4

13

6,4–8,4

10

11,2–20,9

10,7–15,2 *

8,7–10,4

Rehabiliteringsmedicin

24

17,5–30,8

11

6,6–17,4

17

13,4–22,1

Reumatologi

20

11,9–30,8

15

10,6–21,7

17

13,0–22,4

Thoraxkirurgi

22

16,6–27,7

18

12,0–26,8

21

*

*

16,6–25,3

Urologi

9

*

7,4–11,7

10

6,2–14,4

10

*

7,9–11,7

Ögonsjukvård

2

*

0,5–6,6

10

6,1–17,4

6

*

4,0–10,4

Öron- näs- och ­halssjukvård

15

11,8–19,5

12

9,1–16,0

14

Källa: Nationell patientenkät 2010. Bearbetning: Signifikanstestning med 95 % konfidensintervall (Gardner & Altman) mot totalen.

32 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

11,6–16,7


bilaga

3

diagram 1. Tobak diskuterades efter landsting. Landsting Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 0

10

20

30

40

50 Tobak

Undersökning: Nationell patientenkät primärvården 2009.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 33


Bilaga 3

diagram 2. Motion diskuterades efter landsting. Landsting Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 0

10

20

30

40

50 Motion

Undersökning: Nationell patientenkät primärvården 2009.

34 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården


Bilaga 3

diagram 3. Alkohol diskuterades efter landsting. Landsting Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 0

10

20

30

40

50 Alkohol

Undersökning: Nationell patientenkät primärvården 2009.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 35


Bilaga 3

diagram 4. Matvanor diskuterades efter landsting. Landsting Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 0

10

20

30

40

50 Matvanor

Undersökning: Nationell patientenkät primärvården 2009.

36 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården


Bilaga 3

diagram 5. Tobaksvanor diskuterades vid besöket efter bas- och grenspecialitet. Specialitet Allergologi Anestesi Endokrinologi och diabetologi Endokrinologi och hepatologi Geriatrik Hematologi Hud- och könssjukdomar Infektionsmedicin Internmedicin Kardiologi Kirurgi Medicinska njursjukdomar Neurologi Obstetrik och gynekologi Onkologi Ortopedi Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Urologi Ögonsjukvård Öron- näs- och halssjukvård 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tobak Undersökning: Nationell patientenkät specialiserad somatisk öppenvård 2010.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 37


Bilaga 3

diagram 6. Motionsvanor diskuterades vid besöket efter bas- och grenspecialitet. Specialitet Allergologi Anestesi Endokrinologi och diabetologi Endokrinologi och hepatologi Geriatrik Hematologi Hud- och könssjukdomar Infektionsmedicin Internmedicin Kardiologi Kirurgi Medicinska njursjukdomar Neurologi Obstetrik och gynekologi Onkologi Ortopedi Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Urologi Ögonsjukvård Öron- näs- och halssjukvård 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 Motion

Undersökning: Nationell patientenkät specialiserad somatisk öppenvård 2010.

38 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

100


Bilaga 3

diagram 7. Alkoholvanor diskuterades vid besöket efter bas- och grenspecialitet. Specialitet Allergologi Anestesi Endokrinologi och diabetologi Endokrinologi och hepatologi Geriatrik Hematologi Hud- och könssjukdomar Infektionsmedicin Internmedicin Kardiologi Kirurgi Medicinska njursjukdomar Neurologi Obstetrik och gynekologi Onkologi Ortopedi Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Urologi Ögonsjukvård Öron- näs- och halssjukvård 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alkohol Undersökning: Nationell patientenkät specialiserad somatisk öppenvård 2010.

Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården 39


Bilaga 3

diagram 8. Matvanor diskuterades vid besöket efter bas- och grenspecialitet. Specialitet Allergologi Anestesi Endokrinologi och diabetologi Endokrinologi och hepatologi Geriatrik Hematologi Hud- och könssjukdomar Infektionsmedicin Internmedicin Kardiologi Kirurgi Medicinska njursjukdomar Neurologi Obstetrik och gynekologi Onkologi Ortopedi Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Urologi Ögonsjukvård Öron- näs- och halssjukvård 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 Matvanor

Undersökning: Nationell patientenkät specialiserad somatisk öppenvård 2010.

40 Rapportbilaga. Frågor om levnadsvanor i vården

100


Kapitel X. Kapitelnamn

Rapportbilaga. Fr책gor om levnadsvanor i v책rden 41


Rapportbilaga Frågor om levnadsvanor i vården I vilken utsträckning ställer hälso- och sjukvården frågor om levnadsvanor? Detta är en fråga som har aktualiserats bland annat i samband med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som kommer att implementeras under hösten 2011. Frågan kan till del besvaras med hjälp av den nationella patientenkäten. Hälso- och sjukvården har i uppdrag att ställa frågor om levnadsvanor när patienter besöker vården, kopplat till det hälsofrämjande och sjukdomsföre­byggande arbetet. För att få en tydligare nulägesbild av hur besökare inom hälso- och sjukvården får frågor om levnadsvanor har rapporten Frågor om levnadsvanor i ­vården tagits fram. Det här är rapportbilagan som innehåller samtliga tabeller och diagram som ligger som underlag till huvudrapporten.

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer.

isbn: 978-91-7164-711-5

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se

7164-711-5  
7164-711-5  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-711-5.pdf