Nordic Architecture Fair Mässtidning 2017

Page 6

10

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

HLÉDIS SVEINSDOTTIR, "BUILT IDEOLOGY" ONSDAG 8 NOV 11.30-11.45 - G1

Höghållfast betong Nordic Architecture Fair Monter F03:72

I Mt Hekla Museum har arkitektkontoret Eon anknutit till platsen i både form och material som lavasten och torv.

Eon Architecture

Formexperiment och framtidstro

House of Shapes med sina kombinationer av former och material stod färdigt 2014.

Det isländska arkitektkontoret Eon har uppmärksammats för djärva form- och materialexperiment i sina projekt. Det är viktigt för en arkitekt att ta risker och våga gå utanför sin trygghetszon, menar grundaren Hlédís Sveinsdottír. VID VULKANEN HEKLA drygt sex

mil söder om Reykjavik ligger Mt Hekla Museum, ett informationsoch konferenscentrum som bland annat innehåller en utställning om vulkanen och dess betydelse för invånarna på Island. Byggnaden är i sig en berättelse om både Islands och områdets historia. I form och i material som lavasten och grästorv kopplar den ihop modern byggteknik med de primitiva hyddor som var de första byggnaderna i landet och med själva platsens historia, bondgården som tidigare låg här. År 2014 belönades projektet med Interior Designs pris Best of Year. Arkitekturens starka samspel med platsen och experimenterandet med material är typiskt för det isländska arkitektkontoret Eon. – Alla våra projekt är manifest och hyllningar till den specifika platsen, till beställaren och till projektets roll, såväl som till framtiden. Island har inte samma långa arkitekturhistoria som många andra

länder, men i Heklaprojektet har vi experimenterat med att använda oss av vårt arv och vår egen historia, till exempel i val av material, berättar Hlédís Sveinsdottír som grundade Eon i slutet av 1990-talet. Ett annat prisbelönt exempel på kontorets experimentella arbetssätt är House of Shapes som stod klart 2014. Det är en privatbostad vars form är uppbyggd av överlappande cirklar, trianglar och kvadrater. Samspelet mellan de olika formerna återspeglas i materialvalen: betong, titan och glas. – Det här projektet är en hyllning till vetenskap och utforskande. Huset är byggt för en vetenskapsman som ville ha enkelheten hos grundformerna och komplexiteten som bildas när de byggs och kombineras på olika sätt. Jag tycker att det är viktigt för en arkitekt att ta risker och våga gå utanför sin trygghetszon. Den nordiska länderna har mycket gemensamt i sin arkitektur. Men

Hi-Con A/S tillhandahåller lösningar i höghållfast betong och är specialiserade på skräddarsydda balkonger, trappor och fasader i en elegant, minimalistisk design för renovering och nyproduktion. Innovation är en viktig del i Hi-Cons företagskultur, som syftar till att pröva det oprövade, att utmana befintliga och konventionella föreställningar om betongens användningsområden för att uppfylla kunder och partners drömmar i högpresterande betong. Träffa Hi-Con på Nordic Architecture Fair den 7-8 november i monter F03:72. i en konkret aspekt skiljer sig Island radikalt från de övriga länderna. Nära 90 procent av all uppvärmning i landet sker med geotermisk energi. I tätbebyggda områden som Reykjavik och Akureyri används den också för att värma upp trottoarer på vintrarna. Det var under oljekrisen på 1970-talet som landet ställde om till förnyelsebar energi på allvar. Resultatet är att Reykjavik idag är ett globalt centrum för forskning och utveckling av teknik för miljövänlig uppvärmning. – Island har kommit långt när det gäller teknik för markvärme eftersom vi har använt den så länge. Det är viktigt att planera för

framtiden. De senaste decennierna har byggindustrin förändrats på ett sätt som fört med sig att traditionella rumsliga begrepp inte längre är giltiga, säger Hlédís Sveinsdottír. – Kompost används som byggmaterial, crowdfunding och kollaborativ design har blivit allt mer populära sätt att arbeta i arkitektoniska projekt. Det finns ett starkt fokus på betydelsen av grön infrastruktur och energieffektivitet, och linjen mellan privat och offentligt utrymme blir allt mer suddig. De här faktorerna kommer att få stor betydelse för hur våra stadsmiljöer utvecklas i framtiden.

Frihavns Tårnet, KBH - DK

Per Aarsleff, Aarhus - DK

www.hi-con.se • 0046 735 288 028

Syddansk Universitet, Odense - DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.