Page 1

MÄSSTIDNING

N O R D I C A R C H I T E C T U R E FA I R 2 0 1 7

KJETIL TRÆDAL THORSEN, FRÅN SNØHETTA

NORDIC ARCHITECTURE FAIR AWARD

ARKITEKTUREN OCH NATUREN SOM TEMA

Han är en av de fem nordiska arkitekter som öppnar konferensen med tillbakablickar och framtidsspaning.

Det nya arkitekturpriset lyfter fram nordisk arkitektur i världsklass. I juryn sitter bland andra Oana Bogdan.

Arkitektur och natur är ett genomgående tema för arkitekten Sou Fujimoto, som föreläser på Nordic Architecture Fair.

Sid. 26

Sid. 8

Sid. 22

Den nordiska arenan för framtidens arkitektur och stadsplanering

7-8 november 2017 Svenska Mässan Göteborg

WWW.NORDICARCHITECTURE.SE

nordicarchitecture.se NORDIC ARCHITECTURE FAIR ÄR ETT ARRANGEMANG AV SVENSKA MÄSSAN


N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

Croix lykstople Design Alexander Lervik

Så in i Norden

Hållbar ljusarkitektur, en självklarhet? Ja, för oss på Lightab. Vi kombinerar arkitektur, teknik och hållbarhet för att skapa flexibla och vackra ljusmiljöer som väcker nyfikenhet.

STADEN KALLAS OFTA ”människans viktigaste uppfinning” och är i dag mer omdiskuterad än kanske någonsin tidigare. Varför? Det huvudsakliga skälet är urbaniseringen. Flyttlassen som förr gick ut till villamattan går nu motsatt väg, in till stadskärnan. En stadskärna som i flera fall försummats och förslummats och som nu måste återuppfinna sig själv. Här kommer arkitekturen in. Hur skapas vackra och trivsamma stadsrum? Hur stillar man en akut bostadsbrist utan att slarva med kvaliteten? Och hur kan tidigare generationers fadäser vändas till framgång? Dessa frågor önskar Nordic Architecture Fair (NAF) besvara. Ingen annan mötesplats lyfter samhällsbyggnadsfrågorna ut ett både arkitektoniskt och ett nordiskt perspektiv. Den övergripande målsättningen är att tydliggöra arkitektens kompetens. Här kan Sverige lära mycket av sina grannar – i Danmark garanteras exempelvis kvaliteten genom att arkitekten utgör en självklar länk mellan beställare och byggare. Men samtidigt kan övriga nordbor också lära mycket av svenskar – vår storskaliga byggsektor är starkt pådrivande i hållbarhetsfrågor och förändringar kan därmed åstadkommas snabbt. En mässa som denna utestänger ingen part i samhällsbygget, bara genom konstruktiva samtal över gamla gränser kan nya lösningar genereras. Den nordiska arkitekturen, med portalfigurer som Alvar Aalto, Sigurd Lewerentz, Jørn Utzon och Sverre Fehn, hör som bekant till 1900-talets mest beundrade. Att det internationella ryktet står sig färgar tydligt NAF:s talarlista; Sou Fujimoto, Oana Bogdan, Charles Renfro och de andra utländska gästerna har alla uttryckt sin beundran för den nordiska arkitekturhistorien, som svar på NAF:s inbjudan har de alla omedelbart tackat ja. Men i

Nordic Architecture Fair 7 – 8 november i Gröna städers paviljong

SPONSORER

Monter: F03:83 och F03:85 www.lightabshop.se www.lightab.se

SAMARBETSPARTNERS

HITTA TILL MÄSSAN: Svenska Mässan Mässans gata/Korsvägen 412 94 Göteborg Ingång via entré 2 (entrén mot Liseberg).

ÖPPETTIDER FÖR KONFERENS OCH UTSTÄLLNING: förberedande samtal har de också uttryckt en nyfikenhet på allt det nya. De kommer lika mycket för att lära som för att lära ut. Vår förhoppning är att vi ska kunna slå dem med häpnad. Under två dagar kommer det bästa av det Norden kan åstadkomma presenteras på tre fullbokade scener. Talare från samtliga fem länder är representerade. Nordic Architecture Fair Award arrangeras för första gången och ämnar bli det mest inflytelserika och begärliga priset i regionen. Och det sociala och ekologiska medvetandet, en egenskap som alltid beskrivits som ett nordiskt kännemärke, genomsyrar båda dagarnas talarprogram. En omsorg om varandra, en omsorg om detaljerna. Mer nordiskt än så kan det knappast bli. Välkommen till Nordic Architecture Fair.

Annika Persson, Affärsutvecklare, Svenska Mässan Koncernen

Tisdag 7 november 09.00 – 17.00 Onsdag 8 november 09.00-17.00

BILJETTER: Biljetter till konferensen (1 eller 2 dagarskort) köps på nordicarchitecture.se. I biljetterna ingår lunch, fika och mässentré. Entrén till mässan är kostnadsfri. Entrékort till mässan hämtas i förväg på nordicarchitecture.se

031-708 00 00 www.nordicarchitecture.se @nordicarchfair1 #nordicarchitecturefair JOURNALIST: ANDERS BERGMARK PRODUKTION: ADVISER STUDIO

3


BESÖK OSS P Å IC AR CHITE SE VÅ C T URE F RA PR AIR ODUK TNYHE MONT TER I ER F0 2:02

NORD


6

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

Material med nya möjligheter

KASPER GULDAGER JENSEN, 3XN "ARCHITECTURE SHAPES BEHAVIOUR" ONSDAG 8 NOV 10.00-10.30 - G3

UTVECKLINGEN AV miljövän-

för att skapa biokompositmaterial

inblandat är Quay Quarter Tower

liga, starka och billiga material

som är både starka och nedbrytba-

som byggs just nu i Sydney. Det är

är en nyckelfråga för att kunna

ra. Det finns inget avfall i naturen.

ett offentligt höghus med butiker

bygga hållbart, nu och i framtiden.

Jag tror att vi kan sluta producera

och restauranger i gatuplan och

Men att minska miljöpåverkan

avfall om vi designar på rätt sätt,

kontor i de övre delarna som

är inte den enda roll som de nya

säger han.

vrider sig uppåt i spiral. Hela 98

materialen har att spela. De kan

En viktig lärdom från naturens

procent av strukturen är byggd av

också skapa nya designmöjligheter,

ekosystem är se material som

material som tagits tillvara från en

inom möbeldesign såväl som inom

nyttigheter som cirkulerar i ett

tidigare byggnad på samma plats

arkitektur.

frisk och säkert kretslopp, ett per-

och de återstående två procenten

spektiv som brukar kallas Cradle

är återvinningsbara material.

– Jag är fascinerad av hur

7

materialinnovation kan driva ut-

to Cradle. Kasper Guldager Jensen

vecklingen framåt inom design och

kombinerar det med affärsmodel-

material på ett återvinningsbart

Kasper Guldager Jensen, 3XN

arkitektur, från molekyl till metro-

len cirkulär ekonomi och kallar

sätt. Istället för att se en bygg-

Quay Quarter Tower i Sydney ≤

pol, säger Kasper Guldager Jensen

resultatet cirkulär hållbarhet:

nads levnad som en linje försöker

på GXN, en del av arkitektkontoret

Att designa föremål, möbler och

vi göra den till en cirkel, säger

många invanda föreställningar på

3XN som är specialiserad på grön

byggnader för att kunna återvinnas

Kasper Guldager Jensen.

huvudet och krävt både nytänkan-

teknologi och gröna material.

helt och hållet.

För att få en övergripande kunskap

de och ett nära samarbete mellan

om de material som fanns till

de olika aktörerna.

– Ett exempel är hur kompo-

Med det synsättet blir en

– Vi vill bygga med återvunna ≤

I naturen finns inget avfall. För att kunna bygga hållbart i framtiden måste vi börja betrakta material som nyttigheter i ett kretslopp, säger Kasper Guldager Jensen på GXN, en del av arkitektkontoret 3XN.

N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

– Ett sådant här projekt kräver

sitmaterial använts för att skapa

uttjänt byggnad inte bara en stor

hands har GXN använt sig av ett

lätta och formbara material inom

mängd avfall, utan en värdefull

system där alla material kartlagts

nya sätt att arbeta tillsammans,

seglingen. På samma sätt kan vi an-

materialbank för nya byggprojekt.

och försetts med sitt eget unika

men det har en enorm potential för

vända naturens egna ingredienser

Ett sådant projekt där GXN är

materialpass. Projektet har ställt

framtiden.

Made in Sweden

«Folk investerar inte hundratusen i ett nytt badrum för att få en gammal golvbrunn.»

www.purus.se

Purus Line Premium


8

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

NORDIC ARCHITECTURE FAIR AWARD: TÄVLING OCH

9

NORDIC ARCHITECTURE FAIR AWARD

PRISUTDELNING TISDAG 7 NOV KL 11.00-16.45 - G1

Tävlingen Nordic Architecture Fair Award är öppen för alla arkitekter som realiserat ett projekt i de nordiska länderna mellan första oktober 2015 och sista september 2017. Det är gratis att delta och alla deltagande kontor får skicka in ett projekt. För att säkra juryns oberoende består den av tre högt kvalificerade internationellt verksamma arkitekter:

Charles Renfro, i juryn för Nordic Architecture Fair Award

”Arkitektur har ett ansvar att vara ansvarstagande”

CHARLES RENFRO Charles Renfro är partner på kontoret Diller Scofidio + Renfro. Han började på kontoret 1997 och blev partner 2004. Han har en master i arkitektur från Columbia University och har undervisat bland annat på Rice Uiversity, Parsons School of Design och Columbia University. Han har mottagit flera priser, bland annat Texas Medal of the Arts, och ligger bakom projekt som The High Line och utbyggnaden av MoMa i New York.

Det nya arkitekturpriset Nordic Architecture Fair Award lyfter fram nordisk arkitektur i världsklass. I juryn sitter bland andra Charles Renfro, partner på Diller Scofidio + Renfro och stark förespråkare för socialt ansvarstagande arkitektur. ÅR 2009 ÖPPNADES första delen av The High Line, en park skapad på de övergivna upphöjda järnvägsspår som fraktat varor mellan industrier och lager på sydvästra Manhattan. Eller, om man så vill, en obsolet industriell infrastruktur som öppnats upp och omvandlats till en upplevelse av urban förgänglighet och naturens återerövrande kraft. Parkens fokus på tillgänglighet och upplevelse är typiskt för det ansvariga arkitektkontoret, New Yorkbaserade Diller Scofidio + Renfro. Kontoret är en stark förespråkare för socialt ansvars-​ tagande arkitektur och en holistisk syn på byggande, vilket är tydligt i projekt som Roy and Diana Vagelos Education Center, utvecklingen av Lincoln Center for the Performing Arts och New Yorks nya konstnärliga arena The Shed. Men här finns också en ambition utforska nya perspektiv och en egenartad blandning av humanism och humor. – Vi strävar alltid efter att

bygga in produktivitet på olika nivåer i våra projekt, från att skapa trivsamma miljöer till att uppfylla uppdragsgivarens mål – samtidigt som vi sporrar dem att inkludera offentliga rum i sina planer. Vi vill ge allmänheten unika, oväntade upplevelser, addera ett oförutsägbart och kanske lite oroande element, säger Charles Renfro, arkitekt och partner.I november kommer han till Göteborg för att delta i juryn till arkitekttävlingen Nordic Architecture Fair Award. VARFÖR ÄR DEN SOCIALA ASPEKTEN AV ARKITEKTUR SÅ VIKTIG?

– Arkitektur har ett ansvar att vara ansvarstagande därför att den är vad den är. Byggda miljöer delas av många, det gäller även privata projekt, och arkitektur har en påverkan som är större än dess fotavtryck. Den syns på håll. Den kastar skugga. Den formar vår uppfattning av våra dagliga upplevelser. Den har ett ansvar att fungera bra i relation

till det gemensamma och att bidra på ett positivt sätt. De som skapar arkitektur kan spela en viktig roll för att adressera sociala problem. Arkitekter skulle kunna vara mer inblandade i lagstiftning och politiska processer för att bromsa den tidvattenvåg av orättvisor som stiger just nu i USA och Europa. Till och med de nordiska länderna måste nu handskas med svåra sociala frågor, trots att de under många år varit det goda exemplet när det handlar om jämlikhet. Genom att uppmuntra till bättre planering och större respekt för den byggda miljön kan arkitekter använda sin kollektiva röst för att få till stånd smartare, mer genomtänkta och meningsfulla byggnader och platser. SÅ VARFÖR ÄR INTE ARKITEKTUR I ALLMÄNHET MER SOCIALT ANSVARSTAGANDE?

– Arkitekturen är ett offer för bristen på framsynthet. Det är ovanligt med kontor som har möjlighet att utveckla projekt som adresserar

deras egen oro. Som arkitekter kan och bör vi styra våra kunder mot att agera ansvarstagande gentemot det gemensamma. Byggande är bland det mest miljöförstörande man kan ägna sig åt och vi tenderar att bygga med än vi behöver. I vissa fall är det mest socialt ansvarstagande vi kan göra att inte bygga alls. Ibland är den bästa arkitekturen ingen arkitektur. VILKA ÄR UTMANINGARNA, BORTSETT FRÅN EKONOMIN?

– Arkitekturen har blivit allt bättre på att leverera upplevelser av hög kvalitet till en allt bredare användarbas. På ytan, åtminstone, har den gått åt rätt håll, bort från byggnader som bara handlar om image. Mycket ny arkitektur, ofta skapad av en yngre generation arkitekter, handlar mer om hur den fungerar än hur den ser ut. Att vända sig till olika användargrupper är en del av den ambitionen. Men ibland kan även sådana projekt ha oförutsedda konsekvenser som skulle behövt beaktas redan från början.

VAD KAN DET VARA FÖR KONSEKVENSER?

– The High Line är ett bra exempel på hur ett fantastiskt offentligt projekt visade sig ha en mörk baksida. Ansträngningarna på gräsrotsnivå var ambitiösa och altruistiska, men man kunde inte förutse i vilken utsträckning projektet skulle driva upp fastighetspriserna och därmed stänga ute många boende i området. När vi planerar ett sådant här projekt borde vi också planera ett skuggprojekt som beaktar hur människor i området påverkas och vilka säkerhetsmekanismer vi kan bygga in från början. I det här fallet hade det kunnat handla om ett utbildnings- eller arbetsinitiativ inom landskapsarkitektur eller trädgårdsskötsel för boende i de omkringliggande låginkomstområdena. Ett sådant projekt hade kunnat förutse och mildra effekten av stigande hyror och utflyttning av butiker och service genom att tillhandahålla lokaler med fast hyra.

Låt oss använda exempel som det här för att förutse problem med nya projekt i framtiden. SOM MEDLEM I JURYN, VILKA FÖRVÄNTNINGAR HAR DU PÅ BIDRAGEN TILL NORDIC ARCHITECTURE FAIR AWARD?

– Det är väldigt spännande att vara del av den första juryn, men just för att det är första gången är det svårt att veta vad man ska vänta sig. Med det sagt så har standarden på arkitektur i de nordiska länderna varit väldigt hög under väldigt lång tid. Jag är speciellt fascinerad av kvaliteten på flerfamiljsbostäder, både hur de integreras i stadsbyggandet och den höga kvaliteten på själva arkitekturen. Så ser det inte ut på många andra ställen i världen. Jag förväntar mig spännande innovationer inom båda områdena.

Läs mer om tävlingen på

nordicarchitecture.se

Parken The High Line är skapad på en järnväg som fraktade varor på nedre Manhattan. Foto Iwan Baan Naturligt förekommande växtlighet har använts i planteringarna. Foto Iwan Baan

INFORMTION OM TÄVLINGEN

JULIEN DE SMEDT Julien de Smedt är grundare av kontoret JDS Architects. Han har varit gästprofessor på Rice University i Houston, MIT i Cambrigde och på KTH i Stockholm, belönats med Eckersberg-medaljen, Maaskant Award och Prix Dejean och samarbetat med bland andra Rem Koolhaas och Bjarke Ingels.

På mässan kommer ett tiotal projekt, utvalda av juryn, att presenteras ett i taget av ansvariga arkitekter i ett tidsbegränsat anförande. Därefter intar juryn scenen för att resonera öppet kring presentationen. Den slutliga vinnaren tillkännages på ett evenemang under kvällen. Tävlingsarrangemanget pågår en hel dag och ingår i konferensbiljetten. Köp din biljett på nordicarchitecture.se

OANA BOGDAN Oana Bogdan är medgrundare av kontoret Bogdan & van Broeck, mottagare av flera arkitekturpriser och två gånger nominerad till EUs Mies van der Rohepris. Hon är medlem i UNESCOs expertkomitté för staden Brygge och utsågs 2016 till vice kulturminister i Rumänien med ansvar för kulturarvsfrågor.


10

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

HLÉDIS SVEINSDOTTIR, "BUILT IDEOLOGY" ONSDAG 8 NOV 11.30-11.45 - G1

Höghållfast betong Nordic Architecture Fair Monter F03:72

I Mt Hekla Museum har arkitektkontoret Eon anknutit till platsen i både form och material som lavasten och torv.

Eon Architecture

Formexperiment och framtidstro

House of Shapes med sina kombinationer av former och material stod färdigt 2014.

Det isländska arkitektkontoret Eon har uppmärksammats för djärva form- och materialexperiment i sina projekt. Det är viktigt för en arkitekt att ta risker och våga gå utanför sin trygghetszon, menar grundaren Hlédís Sveinsdottír. VID VULKANEN HEKLA drygt sex

mil söder om Reykjavik ligger Mt Hekla Museum, ett informationsoch konferenscentrum som bland annat innehåller en utställning om vulkanen och dess betydelse för invånarna på Island. Byggnaden är i sig en berättelse om både Islands och områdets historia. I form och i material som lavasten och grästorv kopplar den ihop modern byggteknik med de primitiva hyddor som var de första byggnaderna i landet och med själva platsens historia, bondgården som tidigare låg här. År 2014 belönades projektet med Interior Designs pris Best of Year. Arkitekturens starka samspel med platsen och experimenterandet med material är typiskt för det isländska arkitektkontoret Eon. – Alla våra projekt är manifest och hyllningar till den specifika platsen, till beställaren och till projektets roll, såväl som till framtiden. Island har inte samma långa arkitekturhistoria som många andra

länder, men i Heklaprojektet har vi experimenterat med att använda oss av vårt arv och vår egen historia, till exempel i val av material, berättar Hlédís Sveinsdottír som grundade Eon i slutet av 1990-talet. Ett annat prisbelönt exempel på kontorets experimentella arbetssätt är House of Shapes som stod klart 2014. Det är en privatbostad vars form är uppbyggd av överlappande cirklar, trianglar och kvadrater. Samspelet mellan de olika formerna återspeglas i materialvalen: betong, titan och glas. – Det här projektet är en hyllning till vetenskap och utforskande. Huset är byggt för en vetenskapsman som ville ha enkelheten hos grundformerna och komplexiteten som bildas när de byggs och kombineras på olika sätt. Jag tycker att det är viktigt för en arkitekt att ta risker och våga gå utanför sin trygghetszon. Den nordiska länderna har mycket gemensamt i sin arkitektur. Men

Hi-Con A/S tillhandahåller lösningar i höghållfast betong och är specialiserade på skräddarsydda balkonger, trappor och fasader i en elegant, minimalistisk design för renovering och nyproduktion. Innovation är en viktig del i Hi-Cons företagskultur, som syftar till att pröva det oprövade, att utmana befintliga och konventionella föreställningar om betongens användningsområden för att uppfylla kunder och partners drömmar i högpresterande betong. Träffa Hi-Con på Nordic Architecture Fair den 7-8 november i monter F03:72. i en konkret aspekt skiljer sig Island radikalt från de övriga länderna. Nära 90 procent av all uppvärmning i landet sker med geotermisk energi. I tätbebyggda områden som Reykjavik och Akureyri används den också för att värma upp trottoarer på vintrarna. Det var under oljekrisen på 1970-talet som landet ställde om till förnyelsebar energi på allvar. Resultatet är att Reykjavik idag är ett globalt centrum för forskning och utveckling av teknik för miljövänlig uppvärmning. – Island har kommit långt när det gäller teknik för markvärme eftersom vi har använt den så länge. Det är viktigt att planera för

framtiden. De senaste decennierna har byggindustrin förändrats på ett sätt som fört med sig att traditionella rumsliga begrepp inte längre är giltiga, säger Hlédís Sveinsdottír. – Kompost används som byggmaterial, crowdfunding och kollaborativ design har blivit allt mer populära sätt att arbeta i arkitektoniska projekt. Det finns ett starkt fokus på betydelsen av grön infrastruktur och energieffektivitet, och linjen mellan privat och offentligt utrymme blir allt mer suddig. De här faktorerna kommer att få stor betydelse för hur våra stadsmiljöer utvecklas i framtiden.

Frihavns Tårnet, KBH - DK

Per Aarsleff, Aarhus - DK

www.hi-con.se • 0046 735 288 028

Syddansk Universitet, Odense - DK


12

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

13

ANDERS NYQUIST, ARKITEKT "COUNTRY LIFE" NORDISK PANELDEBATT ONSDAG 8 NOV 10.45-11.15 - G3

Små samhällen kan ge högre livskvalitet Urbanisering är ingen naturlag. Som alternativ lyfter arkitekten Anders Nyquist fram idén om ruralisering: Men en högre grad av självförsörjande och kretsloppstänkande går det att skapa bärkraftiga mindre samhällen med högre livskvalitet än i dagens storstäder. FRITIDSBYN RUMPAN SÖDER om Sundsvall,

skapad av arkitekterna Anders och Ingrid Nyquist för femtio år sedan, framhålls ofta som ett lyckat exempel på ekologiskt och socialt genomtänkt boende. När paret Nyquist bestämde sig för att starta eget 1991 byggde de ett nytt hus som förenade gammal kunskap med de senaste forskningsrönen och deras erfarenheter från Rumpan: en bostad som vilar på idén om slutna kretslopp, med egen avfalls- och avloppshantering, minimala uppvärmningskostnader tack vare att huset är konstruerat som en värmeväxlare och egen odling på taket. Sedan dess har paret byggt sin verksamhet på ett ekologisk och socialt helhetstänkande som de kallar EcoCycleDesign, med fokus på att sluta kretsloppen av energi, vatten, luft och material. Anders Nyquist anser att det måste tillämpas inte bara på hur vi bygger hus utan på hur vi bygger framtidens samhällen. – Jag har arbetat många år med stadsplanering och anlitas ofta som rådgivare för att bidra med ett långsiktigt perspektiv. Dagens infrastruktur i städer är på sikt dödsdömd, men tragiskt nog appliceras den ändå på många håll i världen. Vi har praktisk erfarenhet av det vi förespråkar, det är inte bara teorier. Men intresset från politiskt håll har varit svagt, konstaterar han. Frågan om långsiktig ekologisk hållbarhet hänger oupplösligt ihop med frågan om livskvaliteten i samhället. Ett verktyg som Anders Nyquist använder sig av tidskostnadsanalys. Inte heller från det perspektivet är dagens storstäder långsiktigt hållbara. – Är det livskvalitet att sitta i bilkö en tim-

Samhället Las Gaviotas i Colombia är byggt på tidigare ofruktbar mark

me, arbeta fyra timmar, ha lunch en timme, arbeta fyra timmar till och sedan köa en timme till på vägen hem? Eller är det att ha gång- eller cykelavstånd till jobbet och kunna äta lunch hemma? Lösningen enligt Anders Nyquist är att släppa fokuseringen på storstäder och planera för mindre, mer självförsörjande och kretsloppsanpassade samhällen närmare matproduktionen – ruralisering istället för urbanisering. Det skulle dramatiskt minska belastningen på miljön, frigöra tid och minska kostnader på många områden. – Det gäller även konsumtion. Bönderna skulle få bättre betalt och konsumenterna skulle få billigare mat eftersom mellanhänderna försvinner. Men det strider mot våra

teknikideal. Vi löser problem orsakade av teknik med ny teknik och det är inte långsiktigt hållbart. Som exempel framhåller han samhället Las Gaviotas i Colombia, ett projekt där han själv varit inblandad som rådgivare. – Det är en bebyggelse på tidigare fullkomligt ofruktbar mark som visar hur ett samhälle kan bli självförsörjande. Går det att göra där kan det göras överallt. Vi får ofta höra att våra byggnadsprojekt blir för dyra. Investeringskostnaden kanske är hög, men driftskostnaden blir tio procent längre redan första året. Man ser på investeringskostnad istället för årskostnad. Jag skulle vilja addera samhällskostnad till kalkylen också.

Takskiffer på fasad är plattor av naturstenen skiffer som ger en färgbeständig och Alla på Nordskiffer underhållsfri fasad som håller i generationer. Även i tuffa lägen. Vår skiffer finns har certifierats i med i Sunda Hus och Byggvarubedömningen och vi rättigherekommenderas i Byggvarubedömningens mänskliga ter. ring om du vill ha mer info, prover eller enkät för social hållbarhet. Maila eller om du och ditt kontor vill ha en produktpresentation.

042-33 13 98

www.nordskiffer.com


14

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

Den nordiska arenan för framtidens arkitektur och stadsplanering Komplett nordisk mötesplats med konferens och utställning

K O N F E R E N S LOKAL G2

LOKAL G1

I utställningen visar leverantörer upp hållbara, innovativa lösningar som uppfyller morgondagens krav.

Träpris- G08:24 G08:25 G08:26 G08:30 utställningen

LOKAL G3

G08:13 G07:12 G07:11 G08:11

Missa inte Öppna Scenen mitt på mässgolvet – kostnadsfria seminarier med debatter och mingel

G07:10 G08:01 G07:02

Nordic Architecture Fair Award

Nordic Architecture Fair 7-8 november 2017 | Svenska Mässan, Göteborg

Registrera dig till konferensen och mässan på nordicarchitecture.se

G08:10 G09:01 G08:02

G09:16 G09:14 G10:11 G09:12

Café/Lounge F01:100 F02:101 F02:82

G09:02

F03:90 F03:87 F03:85 F03:88 F03:82 F03:81 F03:86 F03:83

F01:70

F03:62

ENVAC

F03:82

J Lounge LANDVETTER MARK

F03:88

SMEG

ABC SOLUTIONS

F01:30

EOV

F02:32

LEICA GEOSYSTEMS

G08:02

SOLOMAGIC

F01:90

ADIURATE

G09:12

ESKILSTUNA KULTURBESLAG

F01:22

LIB LUCK & INREDNINGSBOLAGET

G08:24

SONAE ARAUCO

G08:10

F01:60

ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS

G08:11

EWF ECO

F03:87

LIGHTAB

STENI

F02:12

F01:52

AI PENSION

F02:99

FLOWCRETE

F03:42

LINDAB

F02:19

SVEALIGHTERS

F04:34

AMTICO INTERNATIONAL

F01:62

FOAMGLAS

F03:25

LUNDALOGIK

F02:20

SVEDBERGS

F04:62

AUSON

F01:70

FOCUS NEON

F01:29

MERKO

F04:61

SVENSK BETONG

G08:12

BALCO

F04:11

FORMICA

F01:09

MIELE

F02:40

SVENSKA NEOLITH

F04:80

BARA MINERALER

F03:40

FUTURE GROUP

BESLAGSHUSET

F01:35

BLUEBEAM

F04:59

BLUM

F01:41

GCP SWEDEN

120 NOLA F04:40

G07:11

F01:80

SVENSKT TRÄ - TRÄPRISET 50 ÅR!

G08:22

GLÄNTA OUTDOOR CREATION

F03:30

NORDSKIFFER

F03:80

SÄTILA HOLDING

G07:10

F01:04

GRAPHISOFT & SYMETRI

F01:01

NORFAC

G10:11

TMF

G09:16

BOVALLS DÖRRBYGGERI

F01:11

GRÖNA STÄDER

F02:82

NORPOLHAUS

F02:14

TORMAX

F04:28

BRUKSPECIALISTEN TEGEL

F01:91

GÖTHES INDUSTRIBESLAG

G09:11

PAROC (PARAFON)

F01:72

TORVERK INDUSTRIAL DOORS

G09:01

BYGGFAKTA DOCU SWEDEN

G09:14

HAGS

F02:22

PRIMPANEL

F01:51

TRIMO

F01:82

CADO SVERIGE

F01:40

HELLBERGS DÖRRAR I MELLERUD

F01:61

PROTAN

F02:49

UPONOR

G07:02

CARL STAHL

F01:21

HERRLJUNGA TERRAZZO

F01:60

PURSO

F04:30

URBANGREEN

F03:81

CEMBRIT

F03:22

HI-CON

F03:72

PURUS

F03:52

WEBER, SAINT-GOBAIN SWEDEN

F03:12

CENTRO KAKEL OCH KLINKER

F01:50

HOPPE

G07:12

PWS NORDIC

F01:41

VEG TECH

F03:94

F01:09

COSENTINO

F04:74

HTC

F02:01

RANDERS TEGL

F03:40

VINK ESSÅPLAST GROUP

F04:26

F01:01

DERBIGUM

F01:32

HUSQVARNA

F03:86

RCO SECURITY

F03:32

WIWOOD

F03:50

DESIGN BY MOWITZ

F02:61

INTRA

F04:29

RIGA WOOD

F01:20

EGGER

F02:52

UNIDRAIN BY JAFO

F04:50

RUUKKI

EKSTRANDS DÖRRAR & FÖNSTER

F02:02

JDS ARCHITECTS

G09:02

SAFEROAD SMEKAB

F02:11

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS

F04:15

KALEA LIFTS

F03:19

SFS INTEC

F03:70

KINGSPAN INSULATION

F01:52

SIOO WOODPROTECTION

F01:19

ELVEFORS MARKETING

F01:31

KONE

F03:18

SKÅNEBESLAG

R9G08:01

R3

F04:36

R11 R12 Press Centre

R6 R4

R13

Utställarlistan uppdateras kontinuerligt på

F04:59

F03:52

F04:51 F04:50

F01:50 F02:49

SVENSKT TRÄ

72

F02:52

F01:51

F04:51

R2

F03:62 F04:61

F01:61

NIMO

180

F04:62

F03:70

F01:62 F02:61

F01:100

F01:42

J1

F03:72

Öppna scenen

F01:35 F01:31

F04:40 F03:42

F01:42

F04:36

F01:40

F02:40

F03:40

F01:32

F02:32

F03:32

F03:25

F03:30 F04:29

F02:22

F03:22

F01:29 F01:21

F03:50

Konferensservering

F01:30 F01:22

F01:19 F01:11

Passage till Hotel Gothia Towers

F01:20 F02:19 F02:11

F01:04 F02:01

F03:18 F02:20 F04:15 F03:19 F02:14 F03:12 F04:11 F02:12

F02:03 F02:02 F03:01 F02:04

F04:34 F04:30

F04:26 F04:28 F04:22

i

Konferensservering

nordicarchitecture.se

R14 R16

Besökarentré & registrering, plan 1

HALLKARTA & UTSTÄLLARE

F01:72

3DPLAN

J2

F03:80

F01:80

Köp konferensbiljett på nordicarchitecture.se

F03:83/F03:85

F04:80 F04:74

+ NORDISK KONFERENS MED 150 TALARE

UTSTÄLLARE

Gröna

F03:98 Städer F03:92 F01:91 F03:96 F01:92 F02:91 F03:94 F01:98 F02:99

F01:82

Tisdag 7 november 09.00 – 17.00 | Onsdag 8 november 09.00 –17.00

UTSTÄLLNINGEN ÄR KOSTNADSFRI

G09:22

F01:90

ÖPPETTIDER HALLKARTA & UTSTÄLLARE

G09:15 G08:12 G09:11

15


16

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

17

Nordisk konferens med 150 intern ationella föreläsare Det stjärnspäckade konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair Här är några höjdpunkter ur konferensprogrammet under de två dagarna. nordicarchitecture.se

HELA PROGRAMMET FINNS PÅ:

AXPLOCK UR PROGRAMMET

nordicarchitecture.se

INLEDNINGSANFÖRANDE: ”TRUE NORTH”

”BIKE BURGER - KEEP CALM AND PEDAL ON - BIKE ALIKE"

"ISNT IT GOOD, FINNISH WOOD?"

"THE CITY OF TOMORROW"

Tisdag 7 november

Tisdag 7 november

Onsdag 8 november

Onsdag 8 november

Susanne Metz, Paul Lavelle, Malin Månsson, Paul Lavelle, Páll Hjaltasson Tina Saaby

Anssi Lassila, Antti Nousjoki och Mikko Summanen

Julien De Smedt

"VALLASTADEN – MAKES PEOPLE TALK"

"THAT SHOULD BE LIGHT"

"50 SHADES OF EVERYTHING BUT GREY"

Tisdag 7 november

Onsdag 8 november

Onsdag 8 november

Rickard Stark

Lone Wiggers

Thrainn Hauksson

”PENGAR VÄXER PÅ TRÄD?"

"THE STATE VS. THE PEOPLE"

"COUNTRY LIFE"

Tisdag 7 november

Onsdag 8 november

Onsdag 8 november

Fredrik Wirdenius, Jan Rosengren, Lena Hök och Per Lindblad

Gerard Reinmuth, Monica von Schmalensee, Páll Hjaltasson, Tina Saaby och Torleif Falk

Anders Nyqvist, Anssi Lassila, Christian Broen, Hlédis Sveinsdottir och Sixten Rahlff

"VILSE I HÅLLBARHETSDJUNGELN"

"LERNING FROM CHRISTIANIA"

Onsdag 8 november

Onsdag 8 november

Adelina Lundell, Cecilia Ehrenborg Williams och Peter Fransson

Alvar Palm, Matilda Lindvall och Thomas Ertmann

"BIMSALABIM"

"THE CIRCLE"

Tisdag 7 november

Onsdag 8 november

Nina Borgström, Sören Riis Dietz

Carina Loh Lindholm, Carl Zide, Emma Dalväg och Kasper Guldager Jensen

AVSLUTNINGSANFÖRANDE: "BETWEEN NATURE AND ARCHITECTURE"

För 20 år sedan ritade fem av Nordens viktigaste arkitekter var sin ambassad som kom att bli det nordiska ambassadkomplexet i Berlin. Nu ger de sin syn på framtiden om vad det innebär med arkitektur och stadsplanering. En tillbakablick till för 20 år sedan så väl som en reflektion in i framtiden. Kim Herforth Nielsen (Danmark), Kjetil Trædal Thorsen (Norge), Gert Wingårdh (Sverige), Pálmar Kristmundsson (Island) och Pekka Mäki (Finland)

Kjetil Trædal Thorsen

”NORDIC ARCHITECTURE FAIR AWARD”

Tisdag 7 november Internationell jury på plats: Lena Hök

Charles Renfro

Julien de Smedt

Oana Bogdan

Onsdag 8 november Sou Fujimoto

"FORMS IN MOVEMENT"

” SILICON CHALMERS”

"MODUL OPERANDI"

Tisdag 7 november

Tisdag 7 november

Onsdag 8 november

Umberto Napolitano

Tomas Holst, Sverker Alänge

Lennart Weiss, Linda Camara och Pontus Eklind

SE HELA PROGRAMMET PÅ nordicarchitecture.se

Sponsor av inledningsanförandet

Sponsor av Nordic Architect Fair Award

Sou Fujimoto Foto: David Vintiner

SE HELA PROGRAMMET PÅ nordicarchitecture.se

Sponsor av Sou Fujimoto

Med reservation för ändringar

AXPLOCK UR PROGRAMMET

AXPLOCK UR PROGRAMMET

AXPLOCK UR PROGRAMMET

den 7-8 november sträcker sig över två dagar i tre konferenslokaler. - Se hela programmet och registrera dig för konferensen på


18

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

Den smarta stadens hot och möjligheter

PANELSAMTAL SWECO M.FL. "DIGITALT ÄR GENIALT. ELLER?" TISDAG 7 NOVEMBER 15.15-15.45 - G2

Det är viktigt att diskutera riskerna med framtidens smarta städer. Inte minst för att se vilka möjligheter som döljer sig bakom hoten, säger Peter Albinsson på Sweco Society. I DISKUSSIONER OM hur framtidens samhällen

ska byggas framhålls ofta den smarta staden som slutmålet. I framtidens genomdigitalierade städer används aggregerad information om invånarnas levnadsvanor, big data, för allt från att underlätta vardagsgöromål, förhöja upplevelser och skapa snabba och säkra transporter till att minska energianvändning och miljöpåverkan. Men samtidigt som den smarta staden är en positiv framtidsvision är den också sårbar och bär på potentiella risker av olika slag. Och i det framtidsinriktade offentliga samtalet om smarta städer belyses inte riskerna tillräckligt, anser Peter Albinsson som arbetar med region- och branschutveckling och på Sweco Society.

– Den smarta staden är ju en framtidsbransch med stora möjligheter inte minst på exportmarknaden. Hälften av världens befolkning bor i städer om inom 25 år kommer det att behöva byggas motsvarande 200 miljonstäder bara i Afrika. Om vi pratar om hotbilder kan vi också se möjligheter, säger han. Som utgångspunkt för diskussionen delar han upp riskerna på fem områden. De sociala riskerna handlar om att stadsplaneringen misslyckas på ett allvarligt sätt, tekniska risker handlar om att informationssystem havererar och miljörisker om fenomen som extrema väderförhållanden och vattenbrist. Både Malmö och Göteborg förbereder sig till exempel för höjda havsnivåer. De politiska riskerna beskri-

Skapa din unika stil med golv från Amtico

ver han som en överlevnadsfråga, hur skapar vi städer för alla människor? De ekonomiska riskerna, slutligen, är inte akuta för Sverige i nuläget men kan bli. Vad skulle hända om energi plötligt blev gratis eller om arbetslösheten plötsligt steg kraftigt? På samma gång som big data är en förutsättning för den smarta staden för det också med sig potentiella risker på individnivå. – Den smarta staden följer mig på ett positivt sätt i min vardag, baserat på mina möjligheter och begränsningar. Den vet vem jag är och vad jag tycker om. I en liberal demokrati innebär det inga risker, men i en annan typ av samhälle finns naturligtvis faror med det också.

Primpanel - Nordic-architecture 170905_Layout 1 2017-09-05 13:22 Sida 1

VI SES PÅ

• Golv • Inredning • Fönster • Fasader

NORDIC ARCHITECTURE FAI R 8-9/10 & STORA TRÄHUS 18/10

Två

* OBS! Ny produkt i lager

skivmaterial som gör

skillnad

Hos oss på Amtico hittar du både LVT- och textilgolv. Med fler än 12 produktkollektioner och över 650 designer kan vi erbjuda dig oändliga möjligheter till dina kommersiella projekt. Enkla att installera samt ger dig frihet att kombinera designer och mönster för att skapa en unik stil. Gå in på amtico.se och inspireras av våra senaste nyheter.

Kom och besök oss på Nordic Architecture Fair i Göteborg 7-8 november. Vi finns i monter F01:62 Hoppas att vi ses!

- för miljön!

primwood & Kl panel Din skivleverantör • www.primpanel.se • www.primwood.se PrimPanel AB, Järnvägsgatan 2C, SE-543 50 Tibro, Sweden

Amtico International AB Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista, Sverige T +46 (0) 8 584 233 24 M info@amtico.se

amtico.se


20

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

Gröna obligationer gynnar miljösamverkan

PÄR LINDBLAD, SEB "PENGAR VÄXER PÅ TRÄD" TISDAG 7 NOV 13.00-13:45 - G2

Vasakronans fastighet Klara C i Stockholm är finansierad med gröna obligationer Foto Anders Fredrikse

Användandet av gröna obligationer ökar kraftigt i Norden. Men den stora vinsten är inte de projekt som möjliggörs utan att processen ökar den ömsesidiga förståelsen kring miljöfrågor, säger Mats Olausson, Senior Advisor på SEBs avdelning Climate & Sustainable Financial Solutions.

Trygg lösning för både företaget och anställda Det här med pension kan kännas lite avlägset och svårt. Men vi kan hjälpa dig. Vårt enda mål att är hjälpa dig på arkitektföretag att hitta en enkel, flexibel tjänstepensionslösning som ger stabil och trygg avkastning över tid. Ring våra rådgivare Carl-Johan eller Mathias så hjälper de dig.

08-54 50 48 10 ÅR 2013 VAR Vasakronan det första företaget i

Sverige och världen som utfärdade en grön obligation. Sedan dess har gröna obligationer blivit ett allt vanligare sätt att finansiera exempelvis gröna fastigheter. De nordiska länderna var tidigt ute och ligger långt framme i ett internationellt perspektiv. – Vi är på väg mot ett läge där de låntagare som inte erbjuder gröna obligationer riskerar att bli bortvalda. I den svenska fastighetsbranschen har motivationen vridits från moroten att vara tidigt ute till piskan att ge investerarna vad de säger att de vill ha, konstaterar Mats Olausson och Per Lindblad, Head of Real Estate Finance på SEB. Till skillnad från vanliga obligationer, där

investeraren vanligtvis inte vet hur pengarna ska användas, finns ett frivilligt regelverk kring gröna obligationer som hjälper investeraren att säkerställa att pengarna går till gröna ändamål. Den som utfärdar den gröna obligationen förbinder sig exempelvis att rapportera till investeraren minst en gång per år. Många emittenter låter också oberoende tredjepartsorganisationer med miljöexpertis granska och certifiera sina ramverk för gröna obligationer. Samtliga gröna emittenter i Sverige och Norden har skaffat en sådan ”second opinion”. Gröna obligationer för institutionella investerare utvecklades som svar på efterfrågan från en grupp svenska investerare. År 2007 vände sig

SEB till Världsbanken för att gemensamt utveckla ett ramverk för gröna obligationer och redan året efter kunde Världsbanken utfärda den första gröna obligationen. På den globala marknaden för obligationer står gröna obligationer fortfarande bara för någon procent, men användandet växer exponentiellt. I fjol användes drygt hälften av intäkterna från gröna obligationer till utveckling av förnyelsebara energikällor och energibesparande åtgärder. Men enligt Mats Olausson och Per Lindblad är det inte bara vilka projekt som möjliggörs eller hur stora summor det handlar om som är viktiga poänger med gröna obligationer, utan att processen kräver att båda parter involverar både sina

finans- och miljöexperter. – Om man granskar de projekt som hittills finansierats av gröna obligationer så skulle de flesta ha och genomförts även med annan finansiering. Men de gröna obligationernas centrala funktion är att de förutsätter samverkan mellan finans- och miljöfunktionerna och ökar den ömsesidiga förståelsen kring miljöfrågor. Över tid leder det till att de som fattar de centrala investeringsbesluten tillskansar sig kunskaper som i sin tur leder till att resursallokeringen i samhället vrids mot sådant som är kompatibelt med Parisavtalets miljömål till 2050.

AI Pension är specialister på pensionslösningar för arkitektföretag. Vi är kundägda och allt överskott går tillbaka till dig som kund. Och i mer än 3o år har vi haft högre återbäring än branschsnittet.


N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

SOU FUJIMOTO, ARKITEKT "BETWEEN NATURE AND ARCHITECTURE" ONSDAG 8 NOV 15.45-16.30 - G3

Sjuttonvåningstornet L’Arbre Blanc, under konstruktion i sydfranska Montpellier, utforskar relationen mellan livet inomhus och utomhus. Foto SFA, NLA, OXO, RSI

Sou Fujimoto, Sou Fujimoto Architects:

”Även den minsta idé kan skapa inspiration för framtiden”

House N, en bostad utan distinkt gräns mot omgivningen, färdigställd 2008 i Oita, Japan. Foto Iwan Baan Serpentine Gallerys sommarpaviljon 2012 i Kensington Gardens, London, bjöd in besökaren att bli medskapare. Foto Iwan Baan

Relationen mellan arkitektur och natur är ett genomgående tema för arkitekten Sou Fujimoto. Arkitektur behöver inte förändra eller påverka sin omgivning, förklarar han. Den kan också förhålla sig respektfull och existera parallellt med det som redan finns. NÄR SOU FUJIMOTO fick det prestigefyllda uppdraget att designa den årliga sommarpaviljongen till Serpentine Gallery i Kensington Gardens 2013 var han den yngste dittills att ta sig an uppgiften. Fujimoto, som efterträdde i tur och ordning Ai Weiwei och Herzog & de Meuron, Peter Zumthor och Jean Nouvel, skapade en halvgenomskinlig och till hälften upplöst struktur av kuber, uppbyggd av stålrör och fri för varje besökare att utforska efter eget huvud. Idén, förklarade han i sin presentation, var att geometri och konstruerade former skulle kunna smälta samman med det mänskliga och med den pastorala grönskan i den omgivande Hyde Park. Utforskandet av relationen mellan natur och arkitektur och av hur människor och rum förhåller sig till varandra är ett genomgående tema i hans arbete. Ofta har det tagit sig uttryck i luftiga, till synes upplösta strukturer. – Förhållandet mellan arkitektur och natur handlar ju inte bara om att det ena kopierar det

23

andras former. Det går bortom imitation på det sättet att natur och arkitektur kan komplettera och integrera varandra för att skapa design av högre kvalitet. En sådant samspel mellan de båda, tillsammans med en genomtänkt idé, kan bidra till den rumsliga kvaliteten i en designad struktur. Jag vill tro att arkitektur inte behöver förändra eller påverka sin omgivning. Den kan också förhålla sig respektfull och existera parallellt med det som redan finns på platsen, förklarar han. Fujimoto är född 1971 och uppväxt på Hokkaido i norra Japan. Som barn hade han upplevelser av naturen som kom att prägla hans arbete som arkitekt. Han refererar ofta till naturliga platser som skogar och grottor i sina projekt och har formulerat en filosofi för arkitektur som han kallar Primitive Future – ett sätt att försöka gå tillbaka till ursprunget och förhålla sig till arkitektur som om man inte visste någonting om den för att bli tvungen att uppfinna den på nytt: Hur definieras arkitektur av mänskliga beteenden? Hur sam-

spelar rummet och människokroppen? – Jag tänker ständigt på att skapa någon sorts framtid och som arkitekt har jag naturligtvis möjlighet att göra det. Men mitt förslag kommer inte nödvändigtvis att vara en futuristisk framtid. Även den minsta, enklaste idé kan bidra till eller till och med skapa en vision för framtiden och för människornas framtid. Jag hoppas att arkitekturen är en plats där mångfald accepteras och på samma gång produceras, säger han. Ett projekt som blivit emblematiskt är House N i Oita som stod färdigt 2008, en bostad för ett ungt par och ett sorts mellanrummens arkitektur som består av tre skal innanför varandra. Det yttersta omsluter hela tomten och skapar ett avgränsat uterum, eller innerträdgård med kök om man så vill. Det näst yttersta har glasade öppningar och innehåller sovrum. Det innersta, mest privata skalet innehåller vardagsrum och matrum. Sou Fujimoto förklarar hur han velat utforska

om den distinkta gränsen mellan ute och inne skulle kunna ersättas med en gradvis förändring av relationen till gatan utanför. – Man skulle kunna säga att den ideala arkitekturen är en plats utomhus som upplevs som inomhus och en plats inomhus som upplevs som utomhus. Relationen mellan livet inomhus och utomhus har han också utforskat i projektet L’Arbre Blanc, ett sjuttonvåningstorn i Montpellier som började byggas i juni 2016 och innehåller ett hundratal lägenheter, restaurang, galleri och kontor. Inspirationen till de stora balkongerna som ger tornet dess trädlika utseende kommer från den sydfranska traditionen att tillbringa mycket tid utomhus även under vinterhalvåret. Livet som utspelas på balkongerna kommer att ge byggnaden sin slutliga form, karaktäristisk för stadens livsstil.


24

ARCHICAD 21

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

Öppna Scenen – seminarier, case och debatter på mässgolvet

Växla upp till något ännu bättre! Innovation har alltid utgjort en central konkurrensfördel för ARCHICAD. Nu introducerar vi ARCHICAD 21, det högt uppskattade trappverktyget tillsammans med GRAPHISOFTs patentbehandlade Predictive Design™-teknik. ARCHICAD 21 levererar även ett antal andra viktiga funktionella förbättringar inom visualisering, OPEN BIM, prestanda och produktivitet vilket gör den här versionen till en av de starkaste i GRAPHISOFTs historia.

Välkommen till Öppna Scenen mitt på mässgolvet – parallellt med den nordiska konferensen pågår här ett spännande program, helt kostnadsfritt. Här är ett axplock av allt som händer under två fullspäckade dagar: INTRÄDE TILL MÄSSAN OCH ÖPPNA SCENEN ÄR KOSTNADSFRITT! REGISTRERA DIG PÅ nordicarchitecture.se

Göteborgspriset för hållbar utveckling bjuder in till ett samtal om hållbar design, arkitektur och social stadsutveckling

Besök Graphisoft i monter F01:01 och upptäck alla möjligheterna med ett arbetsverktyg och program som verkligen levererar. Mer information på www.graphisoft.se.

ÅRETS PRISTAGARE är Alejandro Aravena, baserad i

Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Santiago, Chile och är känd för sitt arbete i socioekonomiskt utsatta områden. Han är en del av Elemental, en operativ tankesmedja för utveckling av strategier och produktion av prisvärda bostäder för ekonomiskt utsatta grupper. Välkommen till et panelsamtal om hur vi i Sverige kan inspireras av Elementals arbetsmetoder när vi planerar stadsutveckling och bostadsbyggande.

Graphisoft_195x131.indd 1

2017-09-07 13:06

När: 8 nov kl 09:30-10:15

Innovatörer och nyskapare visar upp best case och morgondagens lösningar VÄLKOMMEN TILL Öppna scenen och ta del

av intressanta föreläsningar av innovatörer och nyskapare på marknaden! Bland föreläsarna ser vi bland andra Foamglas, Husqvarna, Cosentino, Paroc, Protan, Ruukki, Nordskiffer, Lightab, Bovalls, Graphisoft och Urban Green som delar med sig av smarta lösningar för arkitektur och stadsbyggnad. Läs mer om Öppna Scenen och skriv ut ditt kostnadsfria entrékort till mässan på nordicarchitecture.se.

Årets mingel med de största i branschen VÄLKOMMEN ATT MINGLA och nätverka på den

nordiska arenan för arkitektur och stadsplanering. Här träffar du de största namnen i branschen, minglar med kollegor och knyter nya, intressant kontakter.

Mer solljus och utrymme. lyft- och skjutdörrar

När: Tisdag 7 november kl. 17:00 - 20.00

Välkommen till vår monter F:04:30!

Var: På mässgolvet Pris: 495:- / pers I biljetten ingår 2 st öl/vin/alkoholfritt, snacks, matbuffé samt efterrätt med kaffe. Köp biljett på nordicarchitecture.se

Den bästa termiska isoleringen i Europa. LÄS MER PÅ nordicarchitecture.se

Purso AB Building Systems Ringvägen 100, 9th floor, 118 60 Södermalm, Sweden www.pursobuilding.fi/sv


26

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

27

KJETIL TRÆDAL THORSEN, SNØHETTA "PLACE, PEOPLE; PROCESS, PROJECT TISDAG 7 NOV 14.00-14.30 - G3

Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta

”Vi upptäcker ofta oförutsedda kopplingar i våra projekt”

King Abdulaziz Center for World Culture i Dahran. Foto Snøhetta Landskapet på Operahusets tak är tillgängligt för alla. Foto Snøhetta Granitblocket till den norska ambassaden i Berlin bryts i Norge. Foto Snøhetta Den norska ambassaden i Berlin. Foto Snøhetta

Det norska arkitekt- och designkontoret Snøhettas öppna, tvärfackliga arbetsprocess har lagt grunden till nyskapande projekt runt om i världen. – Med vår process får vi tag i hela människan. Vi får tag i musikern i ingenjören, säger Kjetil Trædal Thorsen. DE NORDISKA AMBASSADERNA som öppnade i Berlin i oktober 1999 var den första gemensamma ambassadanläggningen för de fem nordiska länderna. Projektet blev också det första professionella mötet mellan de inblandade arkitektkontoren: Snøhetta från Norge, 3XN från Danmark, Wingårdhs Arkitektkontor från Sverige, Viiva Arkkitehtuuri från Finland och Pálmar Kristmundsson från Island. Det väckte ett intresse för nordisk arkitektur och bidrog till det internationella genombrottet för flera av kontoren. Bakom ett gemensamt kopparskal, som ska understryka ländernas samhörighet, är byggnaderna placerade ungefär som länderna ligger geografiskt. Varje ambassad är ritad för att lyfta fram olika nationella särdrag. – Projektet var väldigt intressant på många sätt, till exempel hur det lyfte fram skillnader men också den stora enigheten bland de nordiska länderna, säger Kjetil Trædal Thorsen, arkitekt och en av Snøhettas grundare. – Man kanske föreställer att de nordiska länderna är väldigt lika, men plötsligt dyker det upp ganska tydliga kulturella skillnader. Norge och

Island var till exempel inte medlemmar i EU, vilket förde med sig skillnader i hur man förhöll sig till Europa. Det ledde vidare till programmatiska frågeställningar: hur ska byggnaden organiseras? Det finns också skillnader i hur man använder material och i förståelsen av storlek och rymd, säger han. Enormt omtalat blev hur Snøhetta ritade in ett gigantiskt granitblock i den norska ambassadens ena fasad, på bekostnad av ambassadörens utsikt, och sedan lyckades bryta och frakta den 160 ton tunga stenen hela vägen från Norge till Berlin. Granitblocket är det största som någonsin fraktats på det sättet, en sorts surrealistisk prefab. Kjetil skrattar åt minnet. – Vi hade länge funderat på om det var möjligt att frakta och använda en stor sten, slipad av inlandsisen. Den skulle berätta berättelsen om isen, om Norden, och samtidigt vara del av ett stycke samtidsarkitektur. Och nu fick vi möjlighet att prova. Det var en viktig övning där vi fick kunskap både om brytningen och frakten av stenen och om vilken symbolisk kraft en sten kan ha i ett sådant sammanhang. Lärande, samarbete och en vilja att bryta ner

barriärer löper som en röd tråd genom kontorets arbete. Snøhetta har formaliserat en egen tvärfacklig arbetsprocess som de kallar transpositionering. Istället för att enbart låta experter inom olika områden arbeta tillsammans får de byta roller med varandra under en fas i början av projektet. – En arkitekt blir landskapsarkitekt, en landskapsarkitekt blir sociolog, en sociolog blir ingenjör. Syftet är att skapa distans till det egna facket så att ingen behöver försvara sin position. På det här sättet får vi tag i hela människan. Vi får tag i musikern i ingenjören, säger Kjetil Trædal Thorsen. Arbetssättet gör det också enklare att bryta ner barriärer och fördomar som har med tidigare erfarenheter att göra. – När man sätter igång ett projekt händer det inte sällan att någon expert på ett tidigt stadium säger att det där har vi provat tidigare och det gick inte. Men det som inte fungerade den gången kan fungera nu. Varje projekt har helt olika förutsättningar. För närvarande arbetar Snøhetta med omkring 55 olika projekt runt om i världen. Ju större de

språkliga och kulturella skillnaderna är desto mer betydelsefull blir den öppna arbetsprocessen. I Dahran i östra Saudiarabien har Snøhetta ritat King Abdulaziz Center for World Culture, ett stort kulturcentrum med bibliotek, biografer, museum och ett auditorium med 930 åhörarplatser. Uppdragsgivare är det statsägda oljebolaget Saudi Aramco. – Vi bjöd representanter för företaget hit till Oslo och etablerade ett väldigt nära samarbete där vi kunde ta beslut vid sittande bord. Vi arbetade intensivt med att bli eniga om vad vi var eniga om. När det sedan dök upp kontroversiella frågor blev det lättare att förstå varandras olikheter när man förstått likheterna, en sorts integrationspolitik i liten skala. Ett större projekt kan ta tio, femton år att färdigställa. Vad, resonerar Kjetil, kan få de inblandade att hålla ut i ett sådant maraton? Jo, svarar han, att de känner ett ägandeskap över det politiska arkitektoniska innehållet i projektet. Och ju tidigare i arbetsprocessen de inblandade får den känslan av ägarskap desto bättre. – Vi upptäcker ofta oförutsedda kopplingar i våra projekt, till synes oförenliga saker som plöts-

ligt finner varandra och skapar någonting nytt. Det är det som är så intressant med transpositionering, att man plötsligt kan få tag i någonting nytt och oväntat. Kjetil nämner operahuset i Oslo som ett exempel. Ingenting med det allmänt tillgängliga taket säger att det tillhör en opera. – Plötligt blev ett hus till ett landskap med funktionen opera och balett. Föreställningen om vad som är ett operahus förändrades, förståelsen av typologin blev annorlunda.

MISSA INTE PANELSAMTALET "True North" med Kjetil Trædal Thorsen från Snøhetta,Kim Herforth Nielsen från 3XN, Gert Wingårdh från Wingårdhs Arkitektkontor, Pekka Mäki från Sigge Architects och Pálmar Kristmundsson från PKdM.

Tisdag 7 november 10.15-11.00 - G3


28

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

Automation kan höja kvaliteten

N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

LINDA CAMARA, TENGBOM "MODUL OPERANDI" ONSDAG 8 NOV KL. 13-13.30 - G2

Linda Camara, operativ chef och partner på Tengbom

Automation och industriellt byggande kan förbättra kvaliteten på de billigaste bostadsprojekten och sänka priserna på de dyrare. Men det kräver ett mycket nära samarbete mellan arkitekter, byggare och industrin, säger Linda Camara, operativ chef och partner på Tengbom. TIDIGARE I ÅR vann småländska

Hjältevadshus upphandlingen av ett ramavtal med SKL för att bygga billiga flerbostadshus för Sveriges kommuner. I avtalet ställs bland annat krav på att bostäderna ska stå färdiga senast åtta månader efter levererat bygglov, till en kostnad 25 procent lägre än den normala men fortfarande med hög arkitektonisk kvalitet. Det vinnande förslaget är ett flyttbart modulhus i trä, utvecklat i nära samarbete med Tengbom Arkitekter och byggt i Hultfredshus fabrik. – Jag tror att industriellt byggande är ett viktigt steg för att få bättre kvalitet till lägre pris. Och det kan också höja kvaliteten i mer exklusiva projekt om byggsektorn involverar arkitekter i högre grad, säger Linda Camara, operativ chef och partner på Tengbom. I jämförelse med många andra branscher är graden av automation inom bostadsbyggande fortfarande låg. Även om det industriella byggandet växer så dominerar fortfarande platsbyggt stort. Enligt Linda Camara beror det till stor del på en nedärvd skillnad i synsätt mellan arkitekter och byggindustrin – två

perspektiv som måste mötas om bostadsbristens utmaningar ska kunna mötas. – Till viss del har det varit så att byggindustrin inte sett behovet av att involvera arkitekter, eftersom det övergripande målet varit att få ner priset. Arkitekterna å sin sida har inte riktigt förstått varför de ska ge sin in i en bransch där fokus inte ligger på kvalitet. Utvecklingen av projektet tillsammans med Hjältevadshus har krävt ett ovanligt nära samarbete och en hel del kompromissvilja från båda håll. – För att lyckas hålla nere priset och ändå få hög kvalitet måste man arbeta väldigt nära den som bygger. Arkitekten måste ha stor kunskap om fabriken: Vad kan de göra? Vilka mått vill de ha? Det måste finnas en öppen diskussion kring vad som ska göras i fabriken och vad som ska göras på plats, om materialval och toleransnivåer. Det är komplext, konstaterar hon. Inom det industriella träbyggandet finns två huvudspår. Antingen fabriksbyggs element som sätts ihop på byggplatsen, eller så byggs hela volymer som kan transporteras på väg. Ett innovativt projekt i den senare kategorin är High6, ett prefabricerat flerfamiljshus i sex våningar

Ett prefabricerat flerfamiljshus utvecklat i nära samarbete mellan Hjältevadshus och Tengbom vann en stor upphandling genomförd av SKL i våras. Foto: Tengbom

Monter F01:72

som ska stå färdigt 2018. – High6 är ett kombinerat forsknings- och byggprojekt som handlar om att undersöka hur innovativt och bra man kan bygga flerbostadshus med industriellt träbyggande. Det är första gången som den här typen av volymer staplas på varandra så högt, vilket har krävt helt nya beräkningsmetoder. Byggherre är Obos och projektet har genomförts i samarbete med Tengbom och Smart Housing Småland.

Ett närbesläktat område med stora möjligheter är robotik. – Robotar kommer att ersätta människor i vissa moment. Så småningom kommer de också att kunna göra saker som vi inte kan idag föra att de är för svåra. Idag blir avancerade projekt som är gjorda digitalt ofta dyra att bygga på konventionellt sätt. Men om designprogrammet i datorn kan prata med roboten som styr produktionen så skulle vi kunna få ett helt nytt formspråk i våra byggnader, säger Linda Camara.

29


30

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

Renoveringar ger möjlighet till integration De sociala aspekterna av hållbart byggande måste finnas med om resultatet ska fungera på lång sikt, menar Pär Svensson, projektledare på Passivhuscentrum Västra Götaland. Han ser renoveringen av miljonprogrammet som en möjlighet till ett nytt integrationsprojekt. I HÖST UPPHANDLAR Boverket uppdraget för ett nytt nationellt centrum för hållbart byggande. En het kandidat för att ta rollen är Passivhuscentrum Västra Götaland, ett kommunalt och regionalt finansierat miljöcenter med säte i Alingsås som arbetar för att främja energieffektivt byggande och renovering. I verksamheten ingår bland annat att informera både allmänheten och byggindustrins aktörer om hållbart byggande. Sedan Passivhuscentrum startades i slutet av 2007 har de sociala aspekterna av hållbart byg-

N OR DI C A RC H I TE C TU R E FA I R 2017

gande fått allt mer utrymme, både i debatten och i det konkreta arbetet. Tidigare adresserades ofta de ekologiska, ekonomiska och sociala frågorna var för sig men idag är det meningslöst att skilja dem åt, säger Pär Svensson som är projektledare på Passivhuscentrum. – De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna måste finnas med samtidigt, i alla processer, konstaterar han. Ett projekt som Pär Svensson arbetar med är Norfac, ett nordiskt forsknings- och utvecklingsprojekt som presenteras både i utställningen och i seminarieprogrammet på Nordic Architecture Fair. Syftet är att ta fram prefabricerade fasadsystem i passivhusstandard för renovering av byggnader i miljonprogrammet. Det handlar bland annat om att utveckla väggsektioner med solceller och skapa en öppen digital plattform (BIM) för att stödja projektet. Renoveringen miljonprogrammet är en av många stora utmaningar som måste lösas inom en nära framtid. Men här finns också mycket att lära och mycket att vinna, enligt Pär Svensson. Hållbart byggande handlar inte bara om att kunna visa upp nya resultat, utan om att hitta kreativa processer som öppnar upp för lärande och utveckling. Inte minst på det sociala området. – Jag ser det som en möjlighet till ett nytt stort integrationsprojekt. Ett problem med många

miljonprogramsområden är att den sociala standarden är för dålig och måste lyftas. Om vi gör renoveringarna för kostsamma går hyrorna upp och då kommer många inte ha råd att bo kvar. I så fall har vi ju inte löst några problem. Men om vi klarar av att göra miljonprogrammet hållbart så kommer vi också att klara att göra nybyggnationen hållbar. Enligt Pär Svensson så har den ensidigt ekonomiska synen på effektiviseringar ofta lett till att de sociala frågorna inte adresserats i tillräckligt hög grad, vilket senare har genererat andra kostnader. – Man kan fråga sig om det bara är pengar som styr. Svaret är att ja, det är det. Men det behöver inte vara något problem, för pengarna i sig är neutrala. Det handlar om att vi behöver hitta nya sätt att mäta värde. Frågor som välbefinnande, stolthet och trygghet, sådant som påverkar människors liv på ett fundamentalt sätt. Vilka effekter har de på samhällets kostnader?

31

den nya 30 30

% utökad flänsdiameter förbättrar överkragningsvärdet och motstånd mot fuktgenomsläpp med 30% % asymmetrisk gängstigning bidrar till en utökad kontaktyta mot underlaget och förbättrar utdragsvärdet med 30%

50 30

% Utökad diameter från 5.5 mm till 6.3 mm förbättrar utdragsvärdet med 50% år austenitisk rostfritt stål A2 ger upp till 30 års garanti* finns även i A4.

SXC revolutionerande panelskruvar WT-T estetisk & säker infästning för limträ- & KL konstruktioner

BLANDAR DU IHOP ”ÄPPLEN & PÄRON” NÄR DU VÄLJER TAKPAPP? TU-S snabb & dold infästning för panelskivor DERBIGUM: • Miljövänliga och gröna tak - 100% återvinningsbart • Bevisad hållbarhet 30 år - förväntad livslängd 45 år • 20 års garanti på APP produkter, 15 år på SBS

soter vajersystemet när säkerhet & estetikt går hand i hand

Vi strävar efter att ytterligare stärka standarden för infästningar. Att göra hållbara, säkra, ETA-godkända produkter som är proportionella till livslängden för morgondagens byggnadskonstruktioner.

SFS intec AB Olivehällsvägen 10 SE-645 42 Strängnäs se.strangnas@sfsintec.biz www.sfsintec.biz/se *beroende av korrosionsmiljö

Turn ideas into reality.


32

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

- Kan ni fixa godkända säkerhetsdörrar med motorlås? Har ni förresten även rostfria vattentäta dörrar? Sätila Studios

Från fastighetsrenovering till stadsbyggande

SÄTILA HOLDING SPONSRAR NORDIC ARCHITECTURE FAIR AWARD

Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt gör att man kan lita på oss när det gäller klassade ståldörrar och portar till krävande projekt. När andra skakar på huvudet och endast erbjuder standard kommer vi med idéer

Genom att lyfta blicken från sina egna fastigheter kan ägare skapa värden som kommer både dem själva och allmänheten till del. Ett svenskdrivet renoveringsprojekt har fört med sig nya möjligheter för försummade Clerkenwell Green i London. FRÅN 1782 DÅ byggnaden stod klar och fram till 1920 då verksamheten flyttade till Old Bailey var Old Session House vid Clerkenwell Green den största domstolen i England. Den georgianska arkitekturen återspeglar rättsväsendets upphöjda makt: Ovanför entréhallen välver sig en kupol modellerad efter Pantheon i Rom och under rättsskiparnas fötter ligger fängelsehålorna för de olyckliga fångarna. På 1700-talet var rättegångar ett folknöje och Clerkenwell Green en livlig marknadsplats. Sedan dess har byggnaden fått förfalla och marknadsplatsen framför förvandlats till parkeringsplats. Men nu öppnar bröderna Oliver och Ted Grebelius byggnaden i återställt skick och i ett nästa steg kan också Clerkenwell Green återfå sin roll som allmän mötesplats. Det var för tre och ett halvt år sedan som de förvärvade fastigheten genom sitt bolag Sätila Studios. – När vi började gå igenom stadsarkiven hittade vi enormt mycket information, gamla ritningar och avbildningar av byggnaden och området runt omkring. Den här platsen har förändrats väldigt mycket sedan dess. Det fanns mycket hantverk här, tryckerier och annan tillverkning, och det bedrevs handel med levande djur. Vi vill återställa husets publika funktion genom att bjuda in restauranger och andra aktörer som kan ge människor möjlighet att uppleva huset igen, berättar Oliver Grebelius. Under renoveringen har ambitionen varit att återskapa huset öppna karaktär genom att ta bort senare tillkomna mellanväggar, ta fram de ursprungliga golven och överhuvudtaget behålla så mycket originalmaterial som möjligt. – I arbetet med renoveringen såg vi att området kring huset också har en stor potential att bli mer tillgängligt. Idag är Clerkenwell Green i stort sett en parkeringsplats och en rondell. Att ha en sådan tillgång i centrala London utan att utnyttja den känns helt galet. Från den lokala förvaltningens

sida sågs det som ett problem att förlora parkeringsintäkter, men parkeringspengar kan inte få styra samhällsutvecklingen. Oliver och Ted tog kontakt med andra fastighetsägare och kommunen och presenterade en skiss för att visa på Clerkenwell Greens möjligheter. Efter att frågan väckts startade också kommunen till sist en process för att utveckla platsen. – Ofta kan man få folk med sig bara genom att lyfta en fråga och ha en passionerad åsikt som visar att man bryr sig. Vi ser framför oss ett flexibelt torg som har olika funktioner vid olika tider, marknader, konserter och uteserveringar. Någon tog upp att det skulle kunna finnas en Speakers Corner, säger Oliver. I London sker samråd kring stadsutvecklingsfrågor inom ramen för så kallade BIDs, Business Improvement Districts. Oliver och Ted är engagerade i Clerkenswells BID. – Vi jobbar alltid väldigt mycket med områdena omkring våra fastigheter och hur vi kan förbättra dem. Det gagnar alla i slutändan, boende såväl som arbetande och fastighetsägare. Man behöver inte alltid kräva en kalkyl där allt ska betala sig över ett visst antal år. Ibland får man bara göra saker som känns rätt.

- Självklart, när behöver ni dem?

och lösningar. Nyligen har vi lanserat vår säkerhetsdörr i klass RC3 med motorlås samt rejäla vattentäta dörrar. De yngre bröderna Ted och Vincent Grebelius driver liknande projekt på andra platser i London och i Los Angeles. Om resonemanget och efternamnet känns bekant så beror det på att brödernas far, Lennart Grebelius, var en av initiativtagarna till en liknande utveckling i Göteborg på 1990-talet. Vad som började med ett fastighetsförvärv vid Östra Larmgatan, vid Kungsportsplatsen, ledde så småningom till att Östra Larmgatan, Kungsportsplatsen, Magasinsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan fick en stenläggning i granit och anpassades för att ge fotgängare företräde före biltrafik – till fördel både för fastighetsägarna längs gatorna och allmänheten i Göteborg. – Fastighetsägare visar i allmänhet för lite intresse för kvarteret och stadsdelen som deras fastigheter är en del av. Alla vinner på att försöka skapa miljöer där människor vill vara, säger Lennart Grebelius.

Vi ställer ut på Nordic Architecture Fair i Göteborg 7-8 november. Besök oss i monter F01:61 och låt oss få visa er en del av vårt sortiment.

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB Old Sessions House i Clerkenwell

Tel. 0530-40 000 | www.hellbergs.se


34

N OR D IC A RC H I TEC TU RE FA I R 2 017

Helhetsfokus gör renoveringar lönsamma

LISA ENARSSON, STOCKHOLM STAD "EN CHANS PÅ MILJONEN" PANELDEBATT ONSDAG 8 NOV 10.30-11.30 - G2

Miljonprogrammet är i stort behov av renovering. Dessutom måste energianvändningen ner för att möta klimatmålen. Hållbara Järva i Stockholm nådde resultat genom att involvera de boende. EU-projektet GrowSmarter utforskar miljötekniska lösningar som kan minska energianvändningen radikalt. EN TREDJEDEL AV Sveriges bo-

städer är byggda inom det så kallade miljonprogrammet på sextio- och sjuttiotalet. Idag är de i stort behov av renovering och dessutom av energieffektivisering om de nationella och internationella klimatmålen ska kunna mötas. När Stockholm stads projekt Hållbara Järva gick i mål i september 2014 hade sju hus med 350

lägenheter i Husby, Akalla och Rinkeby renoverats och samtidigt gjorts mer energieffektiva. Idag används lärdomarna från Hållbara Järva i renoverings- och energieffektiviseringsprojekt på andra håll. Behovet är stort, runt om i Europa bor 200 miljoner människor i liknande hus. Hållbara Järva var ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer inom Stockholms Stad och stöddes med

ett statligt bidrag beviljat av Delegationen för hållbara städer. Men hur ska andra fastighetsägare motiveras att energieffektivisera? – Det är en sak att en kommun står bakom ett sådant här projekt. Den stora frågan är hur det kan bli lönsamt att renovera för andra fastighetsbolag. En sak kan vara att jobba med sociala åtgärder och passa på att göra husen energieffektiva samtidigt. En annan viktig parameter är att räkna långsiktigt, säger Birgitta Govén, energi- och klimatrådgivare på Aton Teknikkonsult. I det pågående EU-projektet GrowSmarter ingår bland annat renovering och energieffektivisering av ett antal hyresfastigheter vid Valla torg och bostadsrättsföreningen Årstakrönet i södra Stockholm. Tack vare en mängd olika åtgärder beräknas energianvändningen i fastigheterna minska med upp till 70 procent, samtidigt som inomhusklimatet blir bättre tack vare ett nytt värme- och ventilationssystem och byte till energieffektiva fyrglasfönster. Liksom i Järva har renoveringen fört med sig en höjning av både stardard och hyra. Men de boende som velat behålla sina äldre kök har fått möjlighet att göra det och får då också en mindre hyreshöjning. – Hyreshöjningarna har varit ganska sparsamma. Hyrorna ligger fortfarande lågt jämfört med järmförbara hus i området och 80 procent av de boende har valt att stanna

kvar, säger Lisa Enarsson som är projektledare för GrowSmarter. I Hållbara Järva ingick bland annat en upprustning av cykelbanorna, cykelkurser för kvinnor i området och satsningar på att bevara områdets kulturhistoriska värden. Lisa Enarsson berättar att GrowSmarter också omfattar en satsning på infrastruktur och transporter, bland annat en bilpool och en pool med lastcyklar för att underlätta för boende som väljer bort egen bil. Idag finns regler för hållbarhetsredovisningar för större företag. Kanske skulle liknande regler även för mindre fastighetsägare göra skillnad. Birgitta Govén efterlyser mallar och schabloner för att beräkna och redovisa hållbarhet på ett tydligt och enkelt sätt. – Gröna lån kan vara ytterligare ett sätt att få finansiering. Man måste också ställa sig frågan vad kostnaden blir på sikt om man väljer att inte göra någonting. Det kan bli betydligt dyrare att behöva göra åtgärder vid akuta behov, säger hon. – Det förväntas att en investering på till exempel nya fönster ska betala sig på fem år, men fönstren håller i trettio. En viktig uppgift för oss är att försöka få beställare att se ett längre perspektiv. Det är pengarna som styr och pengarna ska styra i ett långsiktigt perspektiv. Men då måste parametrarna vara rimliga. Det ÄR lönsamt att bygga hållbart.


”Tanken var att Citybanans stationer ska påminna om högklassiga under­ jordiska flygterminaler – rymliga, flotta och trygga. På golvet använde vi terrazzo som är oerhört slitstarkt, samtidigt som möjligheterna att variera färger och mönster ger både karaktär och igenkänning.”

Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB

CASE: CITYBANAN, STOCKHOLM Den sex kilometer långa pendeltågstunneln mellan Tomteboda och Stockholms södra fördubblar spårkapaciteten genom huvudstaden. Stockholm City är Sveriges största järnvägsstation med kapacitet för över 250 000 resenärer dagligen.

Herrljunga Terrazzo erbjuder en rad stilrena kollektioner. Som arkitekt har du dessutom möjlighet att designa din egen terrazzo i vårt labb. Läs gärna mer på terrazzo.se Välkommen till vår monter F01:60 på Nordic Architecture Fair i Göteborg den 7-8 november 2017.

Nordic Architecture Fair Mässtidning 2017  
Nordic Architecture Fair Mässtidning 2017  
Advertisement