Hej livet #4 2020

Page 6

resa | Norrköpings vägskäl

Fyra vägskäl i Norrköping Peter Kristensson är journalist och har hittills gett ut två böcker om Norrköpings gatunamn och kvartersnamn. En gång i månaden skriver han stadshistorisk krönika i Folkbladet och arrangerar regelbundet stadsvandringar. Vi följer med på en rundtur där Peter har valt ut fyra av Norrköpings korsningar. Text Annelie Tollerå Foto Niclas Fasth

6

hej|livet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.