PAXAT april 2017

Page 1

EN TIDNING FRÅN FÖRSAMLINGARNA I ÄNGELHOLM • MUNKA LJUNGBY • FÖRSLÖV-GREVIE • HJÄRNARP-TÅSTARP APRIL 2017

Försoning

INTERVJUER

17am3212_engetta_10264.indd 1

l HISTORIA l

LOKALSIDOR

2017-03-22 16:10


Ledare Ann Nerborg

Sök Kraftkällorna VÅREN ÄR här! Ännu en gång får vi uppleva

hur livet återvänder i naturen efter månader av mörker, kyla och livlöshet (som det verkar). Det är fantastiskt! Tänk att vi får vara med om detta under i år igen, varje år, år efter år. Nästan som om Någon vill säga oss något. I en av våra påskpsalmer sjunger vi: ” Året vänder nu mot ljus, borta allt det bittra. Jorden dukar upp till fest, allting glänser, glittrar. Rymden fylls av fågelsång. Stadens parker lövas. Jesus uppstått. Varför skall då min själ bedrövas?”, psalm 470. Vår och sommar brukar för många av oss innebära att vi på olika sätt försöker ladda våra batterier igen. Inte sällan med hjälp av naturen. Något som jag tror vi alla behöver lite då och då. Ladda våra batterier alltså. För den som bara går på egen kraft och styrka är det lätt hänt att batterierna laddas ur. Påskpsalmen påminner oss om att det är viktigt att göra det. Att söka kraftkällorna i Livet. Men också att söka efter det som dränerar oss på kraft, gör livet mörkt och svårt och får våra ”livsbatterier” att laddas ur. VÅRA LIV består av relationer, relationer till

våra medmänniskor, till djur och natur, till Gud och oss själva. Relationer som ger oss kraft eller tar kraft från oss. Jesus uppmanar oss att älska Gud och vår nästa som oss själva. Så enkelt, så svårt. Våra liv ser olika ut men vi har alla det gemensamt att vi är viktiga för varandra och beroende av varandra, i närsamhälle och i världssamhälle. Oavsett hur våra livssituationer ser ut behöver vi varandra, varandras tid, kärlek och omtanke. Ibland lyckas vi med att ge varandra det, ibland brister vi och misslyckas. För att komma vidare i livet behöver vi då ge eller få varandras förlåtelse. Vi behöver försonas med tanken på att ingen är perfekt och ingen saknar fel och brister.

VI BEHÖVER platser att öva oss i detta på.

Kyrkan vill vara en sådan plats. Om några dagar firar vi Påsk. I Jesus blir Gud människa, välsignar Gud det mänskliga och identifierar sig med det sant mänskliga. Gud har i Honom försonat världen med

2

17am3212_ledare_10265.indd 2

”Oavsett hur våra livssituationer ser ut behöver vi varandra, varandras tid, kärlek och omtanke. Ibland lyckas vi med att ge varandra det, ibland brister vi och misslyckas.” sig själv. Hans födelse, liv, död och uppståndelse ligger över två tusen år tillbaka i tiden, men har fått och har konsekvenser för oss som lever i dag, här och nu. På Påsken, livets högtid, går vi till kyrkan och firar gudstjänst för att värma oss invid Honom, för att hämta kraft och inspiration av Honom. Han erbjuder livet och säger ”Följ mig! ”Jorden dukar upp till fest!” Till den festen är vi alla bjudna! GLAD PÅSK! ANN NERBORG PRÄST I FÖRSLÖV-GREVIE FÖRSAMLING

Utges av församlingarna i Ängelholm Munka Ljungby Förslöv-Grevie Hjärnarp-Tåstarp Redaktion: Gunilla Carlsson, Bella Flodén, Åsa Hagberg, Ann Lidgren Omslagsfoto: Henrik Nilsson Kontakt: Ängelholms församling 0431-43 75 00 angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/angelholm Munka Ljungby församling 0431-40 23 00 munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/munka-ljungby Förslöv-Grevie församling 0431-41 56 50 forslovgrevie.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/forslovgrevie Hjärnarp-Tåstarps församling 0431-41 51 70 hjarnarp-tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/hjarnarp-tastarp Redaktör och ansvarig utgivare: Sara Grant sara.grant@verbum.se Produktion: Verbum AB Tryck: Sörmlands Printing Soltions 2017 En del av AMOS

VARSÅGOD!

Här är dina lokala församlingsnyheter i tidningen Paxat. Tidningen är lokalt präglad och delas ut gratis som en hälsning från församlingarna i Ängelholm, Munka Ljungby, FörslövGrevie, Hjärnarp-Tåstarp.

EN TIDNING FRÅN FÖRSAMLIN

GARNA I ÄNGELHOL

M • MUNKA L JUNGBY

• FÖRSLÖV-

GREVIE • HJÄRNARP

-TÅSTARP

Försoning

INTERVJUER

l HISTOR

IA

l

LOKAL SIDOR

Nästa nummer av Paxat kommer den 3 juni 2017. April 2017

2017-03-22 16:04:40


Försonaren, den försonade, de oförsonliga De utvalda var samlade till fest, en måltid fylld av artighet och sed med Jesus själv som särskild hedersgäst – dit kom en kvinna ingen bjudit med. Sin stolthet fick hon lämna utanför, där inne bar hon bördan av sin skam, trots blickarna som slöt sig av förakt hon visste att hon måste ända fram. De oförsonliga har bjudit till fest. Det är alltid trevligare när man är många. Det är så lätt då att hålla varandra bakom ryggen och vara de som har rätt, de som handlar rätt, mer eller mindre är … ja, faktiskt, felfria. Lika lätt är det att veta vilka som står utanför. Som den kvinna som helt fräckt tränger sig in på den fest där hon inte är bjuden. Hon som står för det man valt ut som det särskilt dåliga, det man så gärna dömer därför att det ligger hos någon annan. Så illa, så skamfullt att det är oförsonligt! Med på festen finns också Försonaren. Den som inte bara säger några fina fraser om förlåtelse. Den som skapar den, ger sitt liv för den, som bär den i sina händer, sin blick och sitt överflödande hjärta. Det räcker för allt. Hon vet det. Det är därför hon har kommit. Ända fram. Försoningens doft uppfyller rummet De oförsonliga behöver hon inte bry sig om. De kan också få det hon fått. Om de vill. I det som andra dömde ut som svagt, du såg en längtan att få vara sedd, en smörjelse av doft och slöseri, den kärleken som gjorde dig beredd. Nu närmar sig det mörker du har sagt, den natt när du går bort och livet dör, men ändå är du den som ger oss mod i tro på dig som bär oss innanför. TEXT: ÅSA HAGBERG

April 2017

17am3212_ledare_10265.indd 3

3

2017-03-22 16:04:44


Påsktider Ängelholm PALMSÖNDAGEN 9/4

S:t Mikael 10.00 Familjegudstjänst Mixen och Stjärnfall sjunger. Cecilia Reuter. Höja kyrka 11.00 Högmässa. Duettsång av Ingrid Pommer Brorson och Heléne Thomasson. Ängelholms kyrka 11 Högmässa. Britt-Marie Petersson. ONSDAG 12/4

Ängelholms kyrka 8.30 Morgonmässa. Britt-Marie Petersson. SKÄRTORSDAGEN 13/4

Höja kyrka 18.00 Mässa Britt-Marie Petersson. Ängelholm kyrka 18.00 Fredrik Höggren.

Förslöv-Grevie PALMSÖNDAGEN 9/4

Förslöv kyrka 10.00 Gudstjänst med Eva Gullmo och Young Singers. Förslövs församlingshem 15.00 Cabaret med Blandade Röster och barnkören Musica, lotterier, café mm. ONSDAG 12/4

Förslövs kyrka 8.30 Morgonmässa med läsning ur Jesu lidandes historia, Ann Nerborg. SKÄRTORSDAGEN 13/4

Förslövs kyrka 19.00 Nattvardsgudstjänst med John Liljeblad, solosång Margaretha Tornblad. LÅNGFREDAGEN 14/4

Grevie kyrka 10.00 Långfredagsgudsjänst med Ann Nerborg och Kyrkokören. PÅSKDAGEN 16/4

Förslövs kyrka 10.00 Högmässa med Ann Nerborg och John Liljeblad, sång av Kyrkokören och Barnkören Musica. ANNANDAG PÅSK 17/4

Grevie kyrka 10.00 Påskmusikal med medverkan av Blandade Röster, Ingrid Lyckefors och instrumentalister, präst Eva Gullmo.

4

17am3212_stillaveckan_10269.indd 4

Rebbelberga kyrka 19.30. Britt-Marie Petersson. S:t Mikael 20.00. Anders Markehed. LÅNGFREDAGEN 14/4

S:t Mikael 10.00 Gudstjänst med Cecilia Reuter. Ängelholms kyrka 12.00 Chorus 8 medverkar med sång och musik. Cecilia Reuter. Rebbelberga kyrka 15. ”Vid nionde timmen” Meditation vid korset. Medverkan av Heléne Thomasson. Britt-Marie Petersson. Höja kyrka 18. ”Det hade redan blivit kväll” gudstjänst vid gravläggningen. Höja sångare sjunger. Britt-Marie Petersson. PÅSKAFTON 15/4

Ängelholms kyrka 23.30 Mässa. Christer Andreasson medverkar med trumpet. Thèrese Andrée Kjellström. PÅSKDAGEN 16/4

S:t Mikael 10.00 Gudstjänst. Mikaelikören sjunger. Cecilia Reuter. Höja kyrka 11.00 Högmässa. Sång av Gaudia och Albin Norrving spelar trumpet. Anders Markehed. Rebbelberga kyrka 11.00 Kristina Bengtsson spelar trumpet och kören Duromoll medverkar. Lise-Lott Hjorth. Ängelholms kyrka 11.00 Högmässa. Ängelholms oratoriekör medverkar. Fredrik Höggren. ANNANDAG PÅSK 17/4

Rebbelberga kyrka 18.00 Emmausmässa med Cecilia Reuter.

April 2017

2017-03-22 16:04:48


Hjärnarp-Tåstarp PALMSÖNDAGEN 9/4

Hjärnarps kyrka 10.00. Högmässa. Offergång. Fasteinsamlingen avslutas. Cecilia Billqvist. Nyckelharpslaget 2010. MÅNDAGEN 10/4

Hjärnarps kyrka 19.00 Musik i Passionstid. Mats Reuter violin och Paul Tufvesson orgel. Ulf Berwill.

Munka Ljungby PALMSÖNDAGEN 9/4

Össjö kyrka 10.00 Mässa med Karin Håkansson SKÄRTORSDAGEN 13/4

Tåssjö kyrka 18.00 Mässa med Lena Sahlée Persson Munka Ljungby kyrka 18.30 Mässa med Staffan Ohlsson Össjö kyrka 19.30 Mässa med Lena Sahlée Persson

LÅNGFREDAGEN 14/4

Tåssjö kyrka 10.00 Långfredagsgudstjänst med Karin Håkansson. Kören Nikita framför ”Jesu sju ord på korset” av Jerker Leijon. Korsvandring runt Kyrksjön där vi stannar upp och läser bibeltexter från Jesus sista tid som stämmer till eftertanke. Efteråt fi ar vi i kyrkan med medhavd kaffekorg PÅSKDAGEN 16/4

Össjö kyrka 10.00 Gudstjänst där vi välkomnar och tackar kyrkvärdar och kantor Linn Björklund. Kaffe och kaka. Staffan Ohlsson. ANNANDAG PÅSK 17/4

Munka Ljungby kyrka 10.00 Emmausmässa med Staffan Ohlsson.

April 2017

17am3212_stillaveckan_10269.indd 5

TISDAGEN 11/4

Hjärnarps kyrka 19.00 Musik i Passionstid. Mats Reuter violin och Paul Tufvesson orgel. Ulf Berwill. ONSDAGEN 12/4

Hjärnarps kyrka 8.30 Morgonmässa. Åke Svensson. Hjärnarps kyrka 19.00. Musik i Passionstid. Ulf Berwill. Mats Reuter violin och Paul Tufvesson orgel. SKÄRTORSDAGEN 13/4

Tåstarps kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa. Åke Svensson, LÅNGFREDAGEN 14/4

Tåstarps kyrka 10.00 (OBS ny tid!) Långfredagsgudstjänst. Åke Svensson PÅSKDAGEN 16/4

Hjärnarps kyrka 10.00 Familjegudstjänst. Medverkar gör Barnkörerna Light och Oktaverna. Påsklunch i Församlingsgården (anmälan) och Påskäggsjakt för alla barn. Ann D Lidgren. ANNANDAG PÅSK

Vårdboendet Åshaga i Hjärnarp 14.00. Gudstjänst . Medverkar gör Ingvar & Bengt. Församlingen bjuder på kaffe och påsktårta. Åke Svensson m fl

5

2017-03-22 16:04:52


Möten

Skapande mötesplats Det är sällan man stiger in i en utställningslokal som är så levande. Långt ifrån bara montrar och anslag möter oss som besöker vernissagen för ”Språk, integration, hantverk” i Båstads bibliotek i februari. Rummet är översållat av garner och alster i alla färger och i sofforna sitter några av kvinnorna med virknålarna ivrigt arbetande. Tårtan står uppdukad som ett konstverk, barn, vuxna, äldre – alla finns med i vimlet, likaså representanter från kommunen, journalist och fotograf. Om inte hela världen är där, så i alla fall halva. ELDSJÄLEN KRYSTYNA

Eldsjälen bakom projektet är Krystyna Tornblad från Förslöv. Själv invandrad från Polen har hon erfarenheter av vad det betyder att lära sig det nya språket med alla sina främmande ord, och att samtidigt bli delaktig och integreras i det samhälle man kommit till. När hon genom Internationella Gruppen i Förslöv-Grevie församling, kom till asylboendet i Hemmeslöv med skänkta kläder, slogs hon av sysslolösheten. Visst hjälpte det med kläder, men vad Krystyna Tornblad initiativtagare. skulle man göra där av alla andra stunder, när man bara oroade sig, mådde dåligt och väntade? Ett av svaren fanns i Krystynas stora förråd, både av en symästares kunskaper och kartonger fyllda med garner och material. Sommaren 2016 packade hon bilen och kom tillbaka till boendet. Några av de boende som ibland kunnat komma till språkcafé i Förslöv hade hon Zenab Mahmodi och Zuhra Raji.

redan lärt känna. Men det hade också visat henne att om det skulle bli en fungerande verksamhet som mötte de största behoven måste hon vara på plats på boendet. Kyrkan lovade också stöd för de utlägg som trots allt skulle uppstå. Gensvaret blev omedelbart. 15 kvinnor anslöt sig redan från början för att sitta tillsammans och handarbeta, minst en dag i veckan. Ibland blev det två, bara för att det var så roligt. Även männen engagerade sig i att bära fram och tillbaka, och satte sig gärna vid symaskinen. I oktober fick verksamheten äntligen ett eget rum, 6 m2 trångt, men tillräckligt för att symaskinen alltid skulle kunna stå framme och lådor slapp flyttas. Skräddaren Ahmad fick hand om extranyckeln och snart spann symaskinen dagligen. Alla kläder Ahmad Barehzeys festklänning. som skänktes kunde lagas, ändras, läggas upp och sys om. Likaså har de virkade och stickade plaggen spritt sig som presenter på boendet. VILL NÅGON BERÄTTA MER?

Finns då någon i gruppen som vill bli intervjuad och berätta mer? En sådan fråga brukar få ett tveksamt gensvar och behöva en viss övertalning. Här är det villigheten som råder, våra olika språk till trots. Med hjälp av tolken Ismail Halima, och ibland tolkningar i två led, får jag lyssna till dem, en efter en, tills ALLA delat sina berättelser. Tacksamheten är det första. Hur tacksamma de är till Krystyna som startat verksamheten och vad den betytt. Om skapandets glädje och hur mycket de lärt sig. Om landet de kommit ifrån, om den långa flykten och egentligen omöjliga berättelser om mödosamma färder från land till land, till land, till land. Ett finger har stämplats i Tyskland – måste man nu till6

17am3212_asyl_10270.indd 6

April 2017

2017-03-22 16:04:29


Ismail Halima, Krystyna Thornblad, Hade Raji, Ahmad Barehzey, Zenab Mahmodi, Finik Ahmad, Halima Alizada, Gulbakh Qaituli, Zuhra Raji.

baka dit? Om hoppet och önskan att få stanna här, där både de själva och barnen funnit vänskap och sammanhang. Ahmad Barehzey är ivrigast att dela sin berättelse. De kunskaper han redan hade i skrädderi i Afghanistan har han fått utveckla. Hans festklänning hänger nu på skyltdockan. ”Jag är också mycket glad för alla som har kommit för att titta på utställningen.” Finik, och hennes alster till höger. Näst i raden är Zenab Mahmodi, flykting från den kurdiska delen av Iran. Hon mådde inte bra när hon kom, oron var stor för både hälsan och framtiden. Genom gemenskapen i gruppen fick hon inte bara en befriande sysselsättning, utan också stöd att göra det läkarbesök hon behövde. Oron släppte och leendet har återvänt i ansiktet. Finik Ahmad från Irak kom till gruppen för bara en månad sedan. Hon som aldrig förut hade handarbetat kan nu stolt visa upp sina alster. ”Den här har jag gjort, och den här, och …” Ja, faktiskt, allt som ligger på bordet, på bara denna korta månad. ”Jag är glad att få träffa de andra i gruppen, för samtalen och allt jag fått göra.” Hadi och Zuhra Raji har deltagit tillsammans och varit med redan från början. Han, som van bilmekaniker, har varit deras vaktmästare och symaskinsreparatör, förutom att själv sy. Hon är en av dem som också broderat. Gulbakh Quaituli har sin son med sig och hoppas att det hon lärt kan hjälpa henne att finna praktik. Halima Alizada berättar att innan hon hade gruppen satt hon bara ledsen på sitt rum, men nu har hon mycket att göra. Även vår tolk delar hur han längtar efter sin familj och hoppas finna arbete efter 6 månaders praktik inom LRF. VAD HÄNDER I FRAMTIDEN?

Den stora frågan för alla är framtiden. Både den personliga framtiden och verksamhetens framtid. Vad händer när boendet stängs? Finns det en annan lokal till verksamheten? Går det att bilda en förening och starta försäljning, likt Yalla Trappan i Malmö? Bara några dagar tidigare har man besökt dem och inspirerats. Lusten, villigheten och hoppet April 2017

17am3212_asyl_10270.indd 7

lever. ”Det måste lösa sig, den här verksamheten behöver finnas kvar” säger Krystyna, som själv arbetar hårt för att finna en ny lokal. En sak är i alla fall säker, förmågan att skapa kommer alla att ha med sig in i framtiden, liksom erfarenheten att mötas över gränserna. Även om det kan ses som en liten händelse i de stora frågor och mörka strider man tvingats fly ifrån är varje steg mot försoning värdefullt. Försonande friskvård. Delar av utställningen finns nu i Förslövs församlingshem, månaden ut. TEXT OCH BILD: ÅSA HAGBERG

Hemmeslöv asylboende Boendet i Hemmeslöv öppnades i mars 2015, av Bert Karlssons bolag Jokarjo i samarbete med Migrationsverket. Som mest har man haft 309 boende. Med ett minskat behov avvecklas nu boendet för att stängas helt 29 april. De som beviljats asyl kan stanna i kommunen, övriga fly tas till andra boenden. Familjer med barn har i första hand fått komma till närliggande platser som Valhall/Ängelholm eller Halmstad.

7

2017-03-22 16:04:31


Livsfrågor

Det goda samtalet Att få diskutera livsfrågor och samtala om nära frågor i en avspänd miljö med människor man har förtroende för är viktigt och angeläget. Ändå är det så svårt att få till stånd. I S:t Mikael har vi under fle a år haft studie- och samtalscirklar med olika tema. Dessa kvällar har blivit omtyckta och viktiga inslag i vardagen för många människor.

GEMENSKAP KRING en enkel måltid startar kvällen som sedan har fortsatt med en föreläsning och så övergått i samtal i mindre grupper. Avslutning sker i kyrkan med stilla musik och en enkel andakt. Det senaste året har vi läst och samtalat omkring Desmond Tutus bok ”Förlåtelse – den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld”. Desmond Tutu, f.d. ärkebiskop i den anglikanska kyrkan i Sydafrika och mottagare av Nobels fredspris skriver tillsammans med sin dotter Mpho, som är präst i samma kyrka. De berättar om vad förlåtelse innebär, hur den fungerar, hur vi kan förmedla den och ta emot den – och varför detta är något som alla människor behöver lära sig. VI FICK lära oss om förlåtelseresan, som har fyra steg. Första

steget är att berätta sanningen, andra steget är att sätta ord på det som gör ont, tredje steget är att ge förlåtelse och fjärde steget är att förnya eller släppa taget om relationen. Desmond Tutu vill också inpränta i oss att förlåtelse inte är uttryck för svaghet. Vi mår bra av att förlåta och förlåtelsen är en gåva som vi ger oss själva. ”Vi förlåter för att slippa lida av fysiska eller psykiska problem som blir följden när vi fastnar i vrede och bitterhet”, skriver han. Frågor som engagerade och tog tag i oss var bl.a. ´Vad händer i en människas liv när hon förlåter? Varför är det så svårt att glömma oförrätter? Varför är det naturligt att hämnas? Finns det något som är oförlåtligt?´

DESMOND TUTU berättade skrämmande berättelser från sitt eget land och från tiden med apartheid. Hans och mångas vittnesbörd om våldet och orättvisorna är ofattbara och ändå kan han säga: ”När våra ledare äntligen frigavs ur fängelset var många rädda att övergången till demokrati skulle bli ett hämndens och vedergällningens blodbad. Förunderligt nog valde vi en annan framtid. Vi valde förlåtelsen. I detta skede förstod vi att det bara var genom att berätta sanningen och läka vår historia som vi kunde rädda vårt land från en säker undergång.” I ödmjukhet inför dessa människors upplevelser och inför Desmond Tutus vishet har vi avslutat flera av kvällarna med en bön:

Gud, hjälp mig att växa som människa så att jag kan ta emot och ge förlåtelse. Hjälp oss att kunna leva tillsammans som sårbara människor med fel och brister. Ge oss kraft att förlåta utan att släta över. Ge oss kraft att med öppna ögon se på livet som det har blivit. Lär oss att förlåta andra, också där det verkar omöjligt. Bevara oss från bitterhet. Amen TEXT: CECILIA REUTER.

8

17am3212_ensida_10287.indd 8

April 2017

2017-03-22 16:04:54


Finns det en framtid för Iraks kristna? Vi hjälper dem att komma tillbaka Open Doors: l Stöder tre hjälpcenter som supportar kristna att återuppbygga sina hem. l Stöder flera fabriker som utbildar personal att kunna återuppbygga städerna igen. l Bistår präster att kunna stödja återvändande familjer. l Är redo att bygga temporära förskolor.

Ge Iraks kristna en ny framtid!

Swish : 900 30 54 Märk gåvan ”Åter Irak”

Läs mer på: www.open-doors.se

17am3212_annons_10711.indd 9

2017-03-22 16:04:51


Tema: Försoning

EN ANDRA CHANS Att hitta tillbaka till en vänskap som gått i kras, eller lära sig leva med insikten att det man drömde om aldrig slog in. Försoning handlar inte om att lägga sig platt, utan om att försöka se nya vägar när livet ritar om kartan.

”Den här kroppen är inte jag” Annika Taesler föll av en häst och på ett ögonblick förändrades allt. Hon blev förlamad och tappade känseln från nyckelbenen till tårna. Trots det har hon byggt sitt drömhus, fått barn och gett ut en bok. ANNIKA TAESLER hade just fått drömjobbet som professionell dressyrryttare. Hon var 24 år och livet var fullt av möjlighet. Så blev hästen hon red skrämd och började skena. Sedan minns hon inte någonting, förrän hon vaknade upp på en intensivvårdsavdelning två veckor senare. – När de väcker mig berättar de att jag hade varit om en olycka och att jag är totalt förlamad. På ett sätt var det definitivt när läkarna berättade. Men sedan kunde jag tänka ”jag undrar om jag kan åka tillbaka till stallet på fredag”. Just då kändes det bara som ett helt absurt besked, säger Annika. Det tog lång tid för Annika att förstå att från och med nu var hennes liv aldrig mer sig likt. Under nästan ett år låg hon på sjukhus och kämpade mot en rad sjukdomar, lunginflammation, blodbrist och infektioner. – Det handlade om att ta sig igenom en kris i taget. När man har 41 graders feber och lunginflammation, tänker man inte ”jag undrar om jag ska börja plugga igen”. När jag väl började tänka på framtiden, hade förlamningen redan blivit en del av mig. Det var inte fråga om den skulle bestå eller inte.

10

17am3212_special_forsoning_10712.indd 10

Vad kände du då?

– Jag var förtvivlad. Men varken förtvivlan eller lycka är ett statiskt tillstånd. Min familj och mina vänner var där och vi kunde prata om saker som handlade om helt andra saker än min skadade kropp. Jag kunde skratta även på sjukhuset. Inte varje dag, men då och då. Annikas pojkvän Martin kom varje dag och stannade ofta även på natten. Hon var helt beroende av hans hjälp för att sitta, dricka eller gå på toaletten. Samtidigt innebar det en ny närhet. – Han såg hur hjälplös jag var och det var skönt på något vis, jag försökte aldrig upprätthålla någon fasad inför honom. Det var som det var från början och det var en lättnad. Nu är det 13 år sedan olyckan inträffade. Annika och Martin har ritat och byggt en villa i Huddinge utanför Stockholm. Det blev precis som de ville ha det, falurött med vita knutar och blommiga tapeter. – Vi ville ha ett hus som i en bok av Astrid Lindgren, säger Annika. SONEN ERIK har blivit fyra år och Annika har gett ut

sin första bok, självbiografin ”Ända in i märgen”. Hon föreläser och skissar på ett än så länge hemligt bokprojekt. Själv säger hon att hennes liv är så oerhört vanligt. Hon är en 37-årig gift småbarnsmorsa. – Jag gör samma sak som alla andra – går upp på morgonen och ska få på fyraåringen overallen. Jag hastar iväg till förskolan, hämtar på eftermiddagen och läser sagor på kvällen.

”Jag tror ju att de allra flesta av oss besitter så mycket mer inneboende kraft än vad vi tror.” April 2017

2017-03-22 16:05:08


FOTO: JOHANNA NORIN

– Men en sak som skadan har givit mig är tid. Jag klarar inte att jobba heltid, men de här åren när min son är liten är det ett privilegium. Jag är inte mamman som måste stressa in på förskolan med mobilen i ena handen och barnet i den andra. Vi kan gå hem i hans takt och titta på kottar och undersöka vattenpölar. Det är verkligen inte något som är alla förunnat. Vad har du gjort för att undvika att bli bitter?

– Jag tror ju att de allra flesta av oss besitter så mycket mer inneboende kraft än vi tror. När man aldrig varit i min situation är det lätt att säga ”jag skulle aldrig klara det du har gått igenom, jag skulle lägga mig ner och dö”. Men vad ska jag göra? Jag kan ju inte bara upphöra att andas. Så tar man fem minuter till och fem minuter till och lever vidare och livet återvänder. NÄR DET HAR VARIT som svårast har det funnits människor

att luta sig mot. Andra som har tagit vid. Samtidigt måste man våga möta sig själv, menar Annika. Det finns en poäng med att konfrontera även de mörkaste sidorna inom sig själv. – Man kan behöva gå ner i källaren och tillåta sig att vara förtvivlad. Så länge man inte stannar där. Det är nästan som att ha en timer: Nu får jag vara här nere en halvtimme och må skit, men sedan måste jag upp. April 2017

17am3212_special_forsoning_10712.indd 11

Har du ställt en timer…?

– Jag har pratat med mig själv… Jag har jämfört med mig med andra som har det uppenbart värre. Om de orkar, så måste jag också orka. Vad har varit svårast?

– Beroendet av andra. Fysiskt är jag lika hjälplös som en bebis. Jag är helt beroende av andra människor för min överlevnad. Jag är aldrig ensam en sekund. Det är jobbigast. Hur hanterar du det?

– Det är process som tar väldigt lång tid. Det handlar mycket om praktiska tankesätt. Jag har försökt särskilja mellan fysisk och mental integritet. Jag har ingen fysisk integritet längre. Mina assistenter har sett delar av mig som jag inte har sett själv. Men det har ingenting att göra med vem jag är. Det finns en kärna i mig som är Annika. Det är inte Annika med rullstolen eller handikappade Annika. Det finns en Annika om bara är jag. DET ÄR FREDAG och snart ska Annika hämta Erik på för-

skolan. Sedan väntar fredagsmys och På Spåret på tv. Precis som i vilken småbarnsfamilj som helst. LOTTA NYLANDER

11

2017-03-22 16:05:19


Tema: Försoning xxxxx

När livet inte blev som man trodde Lena-Karin Gustafsson har forskat om hur vi människor försonas med sorger och förluster. Hon beskriver målet som harmoni och en känsla av frid. För den ultimata försoningen är att förstå att hela livet är både hälsa och lidande. ÄVEN DEN SOM INTE drabbas av allvarliga sjukdomar har

nog någon gång i livet mött upplevelser som kan vara svåra att försonas med. Uppslitande separationer, vänner som sviker, ett jobb man borde fått men som gick till någon annan. Vi vet alla hur det känns när man vill hämnas och anklaga hela världen för de motgångar man plötsligt ställs inför. Då kan försoning kännas väldigt långt bort. Snarare vill man möta uppmaningen att lämna det gamla bakom sig och gå vidare, med att skälla ut vederbörande. De flesta vill alltså få ro i själen, men vägen dit kan verka nästan omöjlig. Och ja, försoning är svårt, det håller LenaKarin Gustafsson med om. Men att tänka ”Varför har just jag drabbats av detta, det är inte rättvist!” leder ingenstans. – Sådana frågor kan man ställa sig hur mycket som helst och då kommer man aldrig vidare. Det är när man lämnar dem som försoning kan uppstå. Lena-Karin Gustafsson är docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola och har intresserat sig för vad försoning innebär i snart 20 år. Nu undervisar hon blivande sjuksköterskor i hur de kan möta lidande, och forskar bland annat om hur människor som fått diabetes kan försonas med sin sjukdom.

FÖRSONING ÄR en djup insikt. Den påverkar vår identitet.

När jag använder acceptans som en synonym, invänder Lena-Karin Gustafsson att man faktiskt kan acceptera utan att ha försonats. För att illustrera vad försoning kan vara berättar hon om när hon jobbade i psykiatrin. Där mötte hon en ung kvinna som just fått veta att hon led av en psykisk sjukdom, som hon skulle behöva leva med resten av sitt liv. – Hon sa att det jobbigaste av var att hon nu måste se sig själv med nya ögon. Hon måste ta bort bilden av sig själv som en glad och sprallig och utåtriktad tjej. I stället behövde hon se sig som en person som emellanåt var ganska ledsen och skör. ”Men den personen är jag nu och jag är värd att älska”, sa hon. Så kan alltså försoning se ut. – När jag undervisar brukar jag visa vägen mot försoning som en kanelbulle. Längst ut, där vandrar man runt i cirklar Lena-Karin och man kommer inte djupare in i bullen. Gustafsson. 12

17am3232_special_forsoning_10694.indd 12

”Den första reaktionen är ofta chock. Sedan försöker man fly. Försoning måste få ta tid.” Men om man kan se verkligheten och acceptera sin nya identitet, då kan man röra sig mot mitten. Under färden måste man orka ta in det svåra man varit med om. Då är det riktigt jobbigt. Men där i mitten, där finns harmoni. Försoning tar också tid. Det är en process som går i olika steg, men den ser likadan ut oavsett om man drabbats av en svår sjukdom eller om man blivit lämnad av sin partner. Det vet Lena-Karin Gustafsson efter alla år i vården. – Den första reaktionen är ofta chock. Då är det svårt att ta in information, man hör inte, man kan inte tänka klart. Därefter försöker man fly. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom att missbruka eller förneka situationen. – När det inte går att fly längre beskriver många att de lever som i en dimma. Det är svårt att få kontakt med de egna känslorna och man kan bli väldigt isolerad och avstängd. DET ÄR ett tillstånd som bara kan brytas genom att se san-

ningen i vitögat och försöka förstå på vilket sätt livet har förändrats. Eller ”face the facts” som Lena-Karin Gustafsson säger. Det är svårt och tungt och risken är stor att man halkar tillbaka till flykten och förnekandet. – Det är ett jättejobbigt skede. Man kan bli väldigt ledsen

April 2017

2017-03-23 09:52


Om man vill hjälpa en person med försoning då. Vad ska man göra då?

– Man behöver veta att man aldrig kan skapa försoning åt någon annan. Att försonas är en process som vi alla måste genomgå på egen hand. Men genom att finnas som ett stöd kan vi hjälpa den andre att våga ge sig in i försoningsprocessen. Var närvarande. Lyssna. Bry dig om, uppmanar Lena-Karin Gustafsson. – Berätta att du ser vad den andre går igenom. Säg: ”Jag finns här för dig, jag ska stötta dig.” Om man är medveten om den process som försoning innebär, är det också viktigt att säga: ”Jag ser att du är ledsen men jag ser också att du just nu gör dig till offer. ” Det kan vara svårt att säga. Man kan vara rädd att såra den andre, eller hur?

– Men inte om man gör det med kärlek. Man kan kärleksfullt förmedla vad man ser och därigenom bidra till att den andre kan ta sig ur sin offerposition.

Hur är man ett kärleksfullt stöd?

– Man kan säga att ”du kan alltid ringa mig”, eller ”jag kommer att tänka på dig ikväll” och ”jag kommer tillbaka”. Det är enkla saker...

– Ja, det är det. Men det är sådant som betyder väldigt mycket. LOTTA NYLANDER

April 2017

17am3212_special_forsoning_10712.indd 13

FOTO: GETTY IMAGES

och väldigt arg, men om man vågar stanna kvar och ta in den nya verkligheten, lättar dimman. Det är som att sitta på ett berg och en dag se nya toppar runt omkring sig. Man kan överblicka situationen och plötsligt tänka: ”Det här var för jäkligt, men å andra sidan så finns mycket bra i mitt liv.” Man får ett nytt perspektiv som gör att man kan bli handlingskraftig och utveckla strategier för att anpassa sig till sitt nya liv. För den som sedan når försoning betyder det ett lugnt konstaterande att livet aldrig kommer att bli som det en gång var, men att det kommer att bli bra. Det som verkade omöjligt har blivit möjligt att leva med, förklarar Lena-Karin Gustafsson. Det är en resa som också innebär att mogna som människa och som ger styrka nästa gång man står öga mot öga med besvikelser och tillkortakommanden. – Det blir lättare att möta lidande. Även om man hamnar i dimman igen, vet man att den kommer att lätta och att man då kommer kunna se vart man ska. Motsatsen inträffar för den som blivit kvar i förnekelsen. Då blir känslan av frid bara mer avlägsen. – Det är jättetragiskt. Har man det här flyktbeteendet och aldrig går vidare, blir det bara ökad flykt för varje ny svårighet man möter. Försoningens största fiende är att inta en offerroll, att lägga över ansvaret för sitt liv och alla svåra känslor på andra människor. – Inget motarbetar försoning så mycket som offerrollen. Det är en helt fryst position som gör all vidare utveckling omöjlig. Man kan inte se att hälsa och lidande är en enhet och acceptera att livet ger oss båda sakerna. Man är oförmögen att känna positiva känslor och allting blir bara elände.

Försoning som politik Vad gör man när ett helt land måste försonas med sin historia och folket med varandra? I Sydafrika fic sanningen stå i fokus. DÅVARANDE BISKOPEN Desmond Tutu

(bilden) fick fredspriset 1984. Då hade han gjort sig känd som en av de mest tongivande motståndarna mot Sydafrikas apartheidsystem. Tio år senare avskaffades segregeringen, vid det första valet med allmän rösträtt. En delseger var vunnen, men såren och klyftorna i samhället var många och djupa och inte från något håll var man beredd att bara glömma och gå vidare. Nu inleddes istället det riktigt svåra arbetet, att ena och försona ett helt land. Tutu hade hunnit bli ärkebiskop, och 1995 utnämndes han av Nelson Mandela till ordförande för den helt nyinstiftade Sannings- och försoningskommissionen.

SYFTET MED kommissionen var att måla en så klar bild

som möjligt av orsakerna, bakgrunden och omfattningen av de grova brott som begåtts under apartheidåren. De som klev fram och berättade fick amnesti, om de gav en fullständig och ärlig bild. Över 20 000 personer, både offer och förövare, fick berätta sina historier. Syftet var inte att straffa de vita eller att få hämnd för de svarta, utan att låta sanningen komma fram och sedan försöka gå vidare. Helt enkelt att försöka få de två sidorna att försonas – trots allt. I Rwanda, efter det extremt blodiga inbördeskriget, och i forna Jugoslavien, som slets sönder av motsättningar mellan olika folkgrupper, har man också i efterhand sökt försoning för att kunna gå vidare som nationer. Här utgick man dock från de krigsförbrytartribunaler som FN ledde, som snarare hade till mål att straffa krigsförbrytelser.

SYSTEMET I Sydafrika var en kompromiss mellan den forna apartheidregimen och frihetsrörelsen. Man fruktade att enbart rättegångar bara skulle elda på hatet. Att bara stryka ett streck över det förflutna var inte heller ett alternativ. I dag, nästan 25 år senare, är klyftorna fortfarande stora i landet och problemen med fattigdom och aids är svåra att komma till rätta med – men ändå konstaterar de flesta att försoningsprocessen var det bästa för landet i den situation som rådde då. Allt annat hade bara lett till ännu mer våldsamheter och fiendskap.

13 13

2017-03-22 16:05:22


Resor till hela världen v all t… ite mer a Hela vårt resebud finns på vår hemsida.

L

Du kan också beställa vår katalog för 2017. Kontakta oss på 019-333000 eller info@contour.se så skickar vi den till dig. På vår hemsida kan du anmäla dig till vårt Nyhetsbrev. Följ oss på Facebook och Instagram.

Personliga möten med omtanke

Vi arrangerar många specialresor för för familjer, grupper, företag, föreningar. Tack vare våra kontakter i hela världen kan vi ge riktigt vassa förslag. Det kan vara rundresa, sol- och badresa, golfresa, kryssning, vandringsresa, konferensresa. Vi är riktiga experter på bl a Kina, Sydafrika och Kuba. För Kuba och Kina fixar vi visum till våra resenärer.

Kroatien, Lopud

24 aug, 8 dagar, fr 10.950:Sköna dagar på den lilla bilfria ön Lopud. Båtturer till granöarna, vandringar på Lopud, Sightseeing i Dubrovnik. Njut av lugn, sol och sköna bad.

Västra USA

8 okt, fr 14 dagar, fr 42.350:Stora städer: Los Angeles, San Diego, Las Vegas, San Francisco. Bedårande natur: Highway 1, Grand Canyon, Death Valley, Redwood-träd, Sonoma Valley med vinprovning.

Albanien

NYHET

16 maj, 8 dagar, fr 12.850:En rundresa i det som tidigare kalldes Europas Nordkorea. Idag ett öppet och mycket vackert land. Enastående natur och kultur och läcker Medelhavsmat.

Kroatien

Mellan Orienten och Medelhavet

13 maj, 8 dagar, fr 12.450:Möt försommaren vid det vackra Adriatiska Havet. Split, Trogir, Brac, Dubrovnik och Mostar. Mycket sightseeing och underbar mat.

Island

22 juli, 7 dagar, fr 20.400:Sagans, isens och eldens land. Reykjavik, Gyllene cirkeln, Blå Lagunen, Snaefellnes. Följ med till ett vacker och exotiskt grannland!

Georgien

NYHET

8 september, 12 dagar, fr 13.950:Till ett mycket bra pris kan du resa till ett land med en fascinerande kultur och historia. Vi reser runt i en stor del av Georgien, mest på landsbygden. Gästfrihet och vänlighet möter dig och en vacker natur med Kaukasus toppar.

Svalbard

NYHET

Cykla & vandra i

NYHET

Kinas magiska natur

8 maj, 12 dagar, fr 24.750:Vandra bland 1000-åriga risterasser i södra Kina, cykla på landsbygden bland sockertoppsberg. Båttur på Lifloden. Vandringar längs kinesiska muren utanför Beijing. Tid för shopping samt att njuta av god och hälsosam mat!

Kina de Luxe med tillägg 14 sept, 25 okt, fr 8 dagar, fr 14.950:Beijing, Xian, Guilin, Yansghou, Kejsarpalats, himmelska fridens torg, kinesiska muren, pandor, pärlor, siden mm. Tillägg terrakottaarmén samt sockertoppsbergen i södra Kina.

Vandra i Bosnien & Hercegovina

NYHET

20 maj, 8 dagar, fr 14.750:Med utgångspunkt i huvudstaden Sarajevo vandrar vi i nationalparker och berg. Urskogar, vattenfall och floder. Besök i Mostar med den berömda bron.

Välkommen till Hotell Åre Fjällsätra

Kuba

9 okt, 2 nov, 15 dagar, fr 32.750:Gör som Obama, res till Kuba. Karibiens pärla. Vår stora rundresa där du upplever mycket mer av Kuba. Havanna, Santiago, St Lucia, Trinidad, Cienfuegos, St Clara och sol o bad på Varadero. Nu ingår också Vinales.

Resor till Italien

Klassiska Italien, 21 sept, 8 dagar, fr 16.950:Sicilien, 28 sept, 8 dagar, fr 15.550:Apulien, 14 sept, 8 dagar, fr 14.750:Norra Italien, 15 sept, 8 dagar, fr 16.950:-

Kortresor

St Petersburg, 24 april, 4 dgr, fr 9.850:Rom, 26 april, 4 dagar, fr 10.750:Sarajevo, 1 maj, 5 dagar, fr 9.550:Berlin, 5 maj, 4 dagar, fr 8.500:-

17 juli, 6 dagar, fr 29.500:Vi kryssar med Nordstiernan mot den 80-breddgraden. Landstigningar i mindre båtar. En helt unik natur och djurliv i midnattssol!

Krakow, 15 maj, 5 dagar, fr 9.850:-

Tel 019-333000 Järntorgsg 9, Örebro

contourair.se

17am3212_annons_10713.indd 14

www.begravningstjanst.com 036-71 02 50

Diakoni på hög nivå Åremodellen för asylsökande: 1. Svenska från dag ett 2. 900 volontärer i Åre 3. Flest praktikanter i landet 4. Yrkessvenska som ger jobb 5. Asylsökande anställs nu 6. Nu bygger vi Attefallshus 7. Åre kommun behåller skicklig arbetskraft 8. Körkortsutbildning som är individanpassad

Ta tåget direkt till Undersåker! Bo på Åre Fjällsätra - möt migration och integration!

Tel: 0647-305 05 • www.arefjallsatra.se info@arefjallsatra.se

2017-03-22 16:04:28


Tema: Försoning

”Gud förlåter långt innan vi gör det”

Fråga prästen Camilla Lif är präst i Svenska kyrkan, författare och medverkar ofta i radio. Du kan ställa dina frågor om kyrkan, tron och livet i stort till Camilla på fragaprasten@verbum.se

Måste jag förlåta, och vad händer om någon inte vill förlåta mig? Camlilla Lif svarar på fem frågor om försoning, förlåtelse och hur påsken knyter ihop det hela.

1

Kyrkan säger att jag ska förlåta den som gjort mig illa, men måste vi i så fall ses? Jag vill helst inte träffa personen igen!

– Kyrkan talar om förlåtelse dels för att den som blivit utsatt för något smärtsamt ska kunna gå vidare, och för att den som gjort något dåligt mot någon annan ska kunna känna att livet inte är slut för att man gör fel. Men förlåtelsebudskapet handlar främst om att Gud förlåter – om du inte kan förlåta, kan det vara skönt att veta att Gud gör det. Den som blivit utsatt för något smärtsamt ska inte behöva bli bäste vän med den som åsamkat smärtan – det kan man överlåta åt Gud. Den människa som ingen annan kan förlåta eller möta blir förlåten och sedd av Gud.

2

Måste jag vara nöjd med hur mitt liv blev, när det faktiskt inte blev så bra? Får jag vara arg och besviken?

– Det står i Bibeln att det finns en tid för allt – också för ilska och besvikelse. Du måste inte vara nöjd med ditt liv, men så länge du andas finns möjligheten att ändra på saker, så att livet blir mer njutbart. Jag tror att Gud vill att vi ska kunna tycka om livet som vi har fått som present. Finns det något i ditt liv som du tycker om – som du är riktigt glad över eller faktiskt förmår njuta av?

3

”Så länge du andas fin s möjlig­heten att ändra på saker, så att livet blir mer njutbart.”

Jag   vet att jag har sårat en person, och vill be om ursäkt. Men det känns som jag skulle strö salt i såren om jag tog kontakt. Kan Gud förstå och förlåta mig ändå?

– Gud förstår oss långt innan vi förstått oss själva, och förlåter oss långt innan vi kan förlåta oss själva. I gudstjänsten brukar det finnas ett moment som heter ”Bön om förlåtelse”. Efteråt uttalar prästen förlåtelseorden. Gå till en gudstjänst och se om det känns annorlunda efter att du bett bönen och hört förlåtelseorden. Om det fortfarande känns som en tagg i hjärtat tycker jag du kan prata en präst, som kan hjälpa dig sätta ord på det som hänt, och hjälpa dig vidare!

4

Vad har påsken och att Jesus dör med försoning att göra?

– På flera olika sätt: 1. Jesus talar på en mängd olika sätt om att förlåta, att det aldrig är för sent, att man inte ska vara hämndlysten, girig, högmodig, långsint. När han själv blir tillfångatagen och dödad vägrar han skylla på någon, peka finger åt eller tala illa om någon. In till sista andetaget visar

April 2017 xxxxxx # 1 2017

17am3212_fraga_presten_10714.indd 15

Lita på att Gud förstår att du vill förlåta, säger Camilla LIf.

han hur man kan vara kärleksfull även mot sina fiender. Det är en väldigt försonande attityd mot medmänniskorna. 2. Genom döden och uppståndelsen försonar Jesus oss människor med insikten att vi alla ska dö, men att det finns en fortsättning på berättelsen – också vi får leva inuti Guds liv efter att vi har dött. Berättelsen om Jesus död och uppståndelse är också en berättelse om Guds kamp mot ondskan – när döden inte får sista ordet vinner det goda över det onda.

5

Varför är det så tomt på altaret i kyrkan på påsken? Det är inte alls lika stämningsfullt som vanligt.

–  Fastetiden, Stilla veckan och påsken är som en teaterpjäs över Jesus sista tid. På torsdagen beskrivs i gudstjänsten hur Jesus tvättar sina vänners fötter och delar en sista måltid, innan han blir tillfångatagen. Då går berättelsen in i en sorglig och svart fas under vilken Jesus blir sviken, utlämnad, slagen och dödad (på Långfredagen). Denna svarta period illustreras i kyrkorummet genom att man tar bort allt vackert (alla ljusstakar, dukar, blomvaser) och lämnar bara fem röda rosor på altaret, som en symbol för Jesus fem sår. På påsknatten tänds ljuset igen, som symbol för Jesus uppståndelse. Altaret kläs så festligt och fint som möjligt. Om du går på en påsknattsmässa, får du se hur kyrkan blir fylld av hopp igen!

15

2017-03-22 16:05:18


Porträttet: Rolf Lassgård

”Jag borde bli mer lik Ove” Fötterna på jorden och en tro på det goda i människan. Rolf Lassgård är precis lika hygglig som han verkar. Dålig musik kan dock få honom att helt tappa fattningen, och är ett av få tillfällen då en inre snobb gör sig påmind. TEXT: FRANS ÅKE ÖBERG FOTO: MARCUS GUSTAFSSON

ROLF LASSGÅRD verkar vara så helylle att man blir misstänksam. Därför har jag antennerna ute för pejla divalater eller tendenser till uppblåst ego när vi träffas. Något spår av dryg kändis måste det väl finnas hos en av Sveriges mest framgångsrika skådespelare? Vi får se. Han ger i alla fall ett grundmurat vänligt och anspråkslöst intryck, när han på Café Pazzo i Gävle beställer in bruschetta med parmaskinka och svart kaffe. – Hej, ropar de som jobbar på Pazzo. När vi går ut i solen för fotografering stöter vi ihop med ett gäng barn som också hejar. – Är det han som spelar Ove? Ja, alla vet vid det här laget att Rolf Lassgård spelar huvudrollen i filmen om den vresige, ensamme Ove som så småningom även visar sig ha andra sidor. Någon Oscar blev det inte, men i intervjuer efteråt talade Rolf Lassgård om hur det i ljuset av president Trumps inreseförbud kändes helt okej att den iranska filmen The Salesman fick priset som bästa utländska film.

16

17am3212_portrett_lassgard_10715.indd 16

”Om 20 år gör jag någon liten roll, men framför allt vill jag vara med mina barn och gärna barnbarn. Kort sagt fortsätta vara mig själv.” Den självklara frågan, som han fått rätt många gånger vid det här laget, är förstås om det finns likheter mellan Rolf Lassgård och Ove. – Ja, jag kan nog vara tjurig ibland, men på det stora hela ligger vi otroligt långt ifrån varandra. Fast jag kan önska att jag ibland vore mer lik Ove. Han vågar säga ifrån när han tycker något är fel. Jag är lite fegare, biter oftast ihop och svär för mig själv när någon tränger sig före i kön.

DET ÄR liksom inget märkvärdigt med Rolf,

som ibland kallas Roffe och ibland Lasse. Han har jeans, stickad tröja, skjorta och kängor. Han har just varit med bilen på service, en Honda CRV. Inget märkvärdigt, som sagt. – Jag förstår att folk har bilden av mig som en juste kille och jag tycker nog att det stämmer rätt bra. Inställningen till livet är lika enkel. Det du ger till andra får du tillbaka. Det öppnar dörrar till andra människor. Och scener i film och på teatern blir bättre. – Det är inget märkvärdigt, utan handlar om vanligt vett och att kunna prata med folk.

HAN ÄR dock inte hur obemärkt som helst. Handlar det om favoritlaget Brynäs är han principiellt enögd och när det gäller musik kan han uppfattas som direkt snobbig. Dålig musik är något som får Rolf Lassgård att gå i gång. Inte minst Melodifestivalen får känslorna att svalla. En invasion av dålig musik som nästan är omöjlig att komma undan. – Mellon är en pakt mellan kvällstidningarna och arrangörerna. Jag djupandas och går och köper bra musik istället.

April 2017 xxxxxxx # 1 2017

2017-03-22 16:04:55


Inget märkvärdigt, bara förmågan att möta medmänniskor med vanligt vett och respekt. Det kan vara Rolf Lassgårds hemlighet.

Rolf Lassgård. Namn: Rolf Holger Lassgård Född: 29 mars 1955 i Östersund Bor: Villa i Gävle, fritidshus på Österlen Familj: Fru Birgitta, 62, döttrarna Ida, 34, och Hanne, 30, samt sonen Anton, 23 Utbildning: 2-årig kontor- och distributionslinje på gymnasiet, scenskolan i Malmö Idrottsmerit: Hårdför back i Östersunds IK:s ungdomshockeylag

xxxxxx April 2017 # 1 2017

17am3212_portrett_lassgard_10715.indd 17

17

2017-03-22 16:05:09


Porträttet: Rolf Lassgård Och bra musik, det är Bob Dylan, The Band och Neil Young. De håller alltid måttet, anser han. Rolf har just fyllt 62 och är inne på andra halvan av livet. Han är gift med socionomen Birgitta och har tre vuxna barn. Yngste sonen Anton har precis flyttat hemifrån. – Jag fick första barnet när jag var 27 och vid den åldern tar man också de första stapplande stegen i karriären och man försöker vara till lags. Vid 40 börjar man veta vad som är viktigt. Nu är jag 60 och har lärt mig prioritera och går på min egen magkänsla. Rolf Lassgård har gjort otaliga filmer och pjäser och nästan alltid fått beröm, vunnit utmärkelser och fått priser. Hur viktigt är det med bra recensioner?

– Det ger energi och bekräftelse för stunden. Det är kul så klart. Men i längden är det viktiga att nå ut, få gensvar och beröra många människor. Rolf Lassgård och Birgitta har bott i Gävle sedan 1982. Sedan tio år bor de i en villa som har swimmingpool. Det är fint, men inte överdådigt. Tack vare framgångarna behöver han inte bekymra sig om ekonomin. – Fast jag är inte gjord av pengar. Jag är ledig långa perioder och då tjänar jag ingenting. Jag har en fru som jobbar och vi har inte särskilt dyra vanor. Det går absolut ingen nöd på mig. Rolf Lassgård blir tyst länge när jag frågar vad det är som gjort honom framgångsrik och vad han är bra på. – Jag är bra på hårt arbete. Att nöta på och nöta på. Skådespeleri är 80 procent hårt arbete. Hur kommer det sig att du blivit kvar i Gävle?

– Vi flyttade hit med några av mina bästa vänner 1982. Sedan kom barnen och plötsligt gick de i skolan. Jag gör jobb på massa olika platser, så det har varit bra att ha en fast bas och Arlanda ligger inte långt bort. Vi har trivts bra här. ATT ROLF LASSGÅRD är upp-

Gävle passar Rolf Lassgård. Folk känner igen honom, speciellt efter ”En man som heter Ove”. Barn ropar hej, personalen på fiket hälsar – men för det mesta får han vara ifred när han vill.

klockan tio på kvällen, när volymen höjs, promillehalten stiger och folk vill prata om filmen Jägarna, då har han redan rest sig och är på väg hem. Barnen är vuxna och har flyttat hemifrån. Många av de gamla vännerna har försvunnit från Gävle. Livet går in i en ny fas. Kanske blir det en flytt söderut. – Min fru är från Skåne, så vi har pratat om Malmö. Vi får se hur det blir med barnen, var de hamnar har självklart betydelse.

FAMILJEN HAR ett hus på vuxen i en annan mindre stad, Österlen dit de gärna åker Östersund, kanske också på semester och annan haft betydelse. Att vimla ledig tid. Huset var i huvudstaden har nedgånget när det aldrig varit viktigt, köptes, men har även om han gör Ove, Gunvald Larsson (i filmern fixats upp. Rolf det ibland. I Gävle mot Gösta Ekman som Martin Beck), Lassgård betonar känner folk igen Kurt Wallander och polisen Erik i att han inte är honom, hejar ”Jägarna”. Rolf Lassgårds karriär är full någon händig kanske, men låter av barska karlar. Men han har faktiskt snickare, men honom vara i fred. att han gärna På Brynäsmatchblandat upp dem med helt andra slags hjälper till. erna både syns män, bland a nnat i många annat gode – Jag är en grovoch H–Ö–R–S han. vännen Colin Nutleys filme , och inte jobbare och kan Få på läktaren kan minst som kurviga Edna Turbull gräva och riva. Finliret matcha hans magstöd. i ”Hairspray”. får andra ta hand om. Fast på krogen efter

TUNGA MERITER

18

17am3212_portrett_lassgard_10715.indd 18

Lite påtande i jorden blir det också. Blommor, timjan och andra örter. I Skåne händer det grejer i jorden på ett annat sätt än i Gästrikland. De olika delarna av hans liv har olika andning. Hårt arbete från morgon till kväll i månader och sedan perioder av återhämtning och mer vardagsliv. Hur kan en vanlig dag se ut?

– En perfekt dag går jag upp vid nio, duschar, sätter på en skiva och en kanna kaffe och äter frukost och läser lite. Runt halv elva drar jag i väg till Fyshusets gym på Brynäs och tränar. Sedan åker jag hem och gör lunch, fisk eller lasagne kanske. Jag åker och handlar mat till kvällen. Jag läser manus eller någon bok. Senast läste jag Robbie Robertsson biografi om sig själv och The Band. Jäkligt bra. Ja, så städar jag också förstås. Det är viktigt att bara kunna vara. Hur känns det att bli äldre?

– Man blir bättre på att prioritera och göra saker som man själv vill. Jag är glad och tacksam över allt jag fått vara med om. Nu gör jag bara jobb som är en utmaning i någon form eller som jag inte gjort förut. Rutin kan urholka själen. Rent kroppsligt märker man ju att delar av kroppen drar sig nedåt och att man måste jobba för att behålla kroppshållningen. Det är därför jag går på gym.

April 2017 xxxxxxx # 1 2017

2017-03-22 16:05:17


”Jag är bra på hårt arbete. Att nöta på och nöta på. Skådespeleri är 80 procent hårt arbete.” NÄR JAG frågar om han någonsin tänker på att livet har ett slut och att man en dag ska dö håller jag andan. I Sverige pratar vi inte om sådant och det kan förstöra stämningen i vilket sällskap som helst. Men Rolf Lassgård spiller inte ut kaffet, himlar med ögonen eller verkar tycka det är en opassande fråga. – Efter att man fyllt 50 finns döden med hela tiden. Jag har vänner som har gått bort alldeles för tidigt och då blir det extra tydligt. Fast jag har ingen dödsskräck. – Jag har inga barnbarn ännu och nu vill jag inte sätta press på mina barn, skrattar han, men självklart vill jag gärna vara med om det. Han berättar om en nära vän som nyligen gick bort helt plötsligt. Vännen somnade in i sitt hem och hade inte fyllt 60. De delade

xxxxxx April 2017 # 1 2017

17am3212_portrett_lassgard_10715.indd 19

ett starkt musikintresse. Rolf Lassgård fick ta över en del av hans stora skivsamling. Har du någon tro?

– Min uppväxt gav mig någon form av barnatro. Var mot andra som du själv vill bli behandlad. Jag tror på människan som en del av något större, naturen och universum. Där är vi människor likadana. Förnuftet säger att det inte finns någon fortsättning efter döden, men det känns bättre att tänka så. Det ger tröst. SKÅDESPELAREN ÅTERKOMMER ofta till att

han tycker om att vara i ett sammanhang. Att göra en film eller sätta upp en pjäs är en stark och njutbar kollektiv kraftansträngning. Eller att hänga med familjen och barnen. Även om de inte alltid sett så mycket av honom när han haft sina arbetsperioder. – Å andra sidan är jag hemma mycket också. När något av barnen frågar om jag vill hänga med på konsert blir jag glad. De har varit med mig när jag varit borta länge på inspelningar. Vi reser ihop och vi har ofta varit tillsammans i huset på Österlen. Tidigare har jag trott på det där med kvalitetstid, att det är extra viktigt att göra något när man är tillsammans. Nu vet jag att det kan vara minst lika viktigt att bara vara – tillsammans.

Var står du politiskt?

– Jag ser mig själv som humanist. Jag tror på det goda i människan och att det finns hopp. Jag tycker det känns begränsande att placera in sig på en politisk skala, men rent allmänt är jag åt vänsterhållet. Vi har fått sitta i fred under hela intervjun. Bara personalen har frågat om vi vill ha mer kaffe. Rolf Lassgård är en av Sveriges mest kända personer som gjort massor av filmer och pjäser. Jobbat hårt. Synts i tv och tidningar. Ändå är det ingen som tränger sig på. NU HAR HAN PÅ kort tid gjort tre film­ inspelningar. Den senaste är Den döende detektiven, en tv-serie efter Leif GW Perssons roman. Den kommer att visas i SVT kring nästa nyår. – Jag tycker jag är värd att vara lite ledig nu. Att bara få vara. Kanske göra en resa. Greja hemma med musiken på och läsa en bok. Ja, jag läser lite manus, men inget är bestämt. Sedan har plötsligt parkeringstiden gått ut. – Jag måste rusa. Hej! Nå, lyckades jag pejla in några divalater eller tendenser till uppblåst ego hos 193 centimeter Lassgård? Nej. Inte ett spår.

19

2017-03-22 16:05:27


Tema: Försoning FOTO: JOI GRINDE

– Jag fattade inte hur en polis kunde bry sig om en sån som jag, berättar Anders.

Vänskapen började längst ner på botten De kramas och jobbar ihop – trots att han en gång försökte döda henne. Historien om Jeanette och Anders visar att det alltid finns en chans till, och att vänskap kan uppstå mot alla odds. Men vägen dit var inte lätt för någon av dem. 20

17am3212_reportage_polisen_10716.indd 20

HAN RUSADE mot henne med svingad yxa. Hon osäkrade tjänstepistolen, beredd att skjuta. I dag är den före detta kriminelle och den före detta kriminalaren vänner och kollegor. – Hade jag inte känt igen Anders hade han troligen inte levt i dag, säger Jeanette Larsson. Första gången Anders Andersson såg en polis med tårar i ögonen blev han alldeles ställd. En missbrukande vän hade precis tagit sitt liv i en överdos. Han hade gjort ett

försök dagen innan som ambulanssjukvårdarna lyckats häva. Den här gången hittades han försent. Nu kom en av poliserna fram till Anders. Det var Jeanette Larsson. Med gråten i halsen anklagade hon sig själv för att hon inte hade sett till att vännen tvångsomhändertagits medan tid var. – ”Då hade han kanske levt i dag”, sa hon. Jag blev helt paff. Det var ju en jonkare hon pratade om. Jag trodde att polisen såg på

April 2017

2017-03-22 16:05:19


överdoser som självsanering av sådana som vi, säger Anders Andersson. Han ler mot Jeanette bredvid honom i soffan. Deras vägar har korsats många gånger, även om det inte är förrän nu som de dricker kaffe när de ses. Redan på 1990-talet började de trampa samma asfalt, när Jeanette jobbade som kvarterspolis i området Nydala i Malmö. – Det var mycket narkotika där och jag och mina kolleger lärde oss snart namnen på missbrukarna. Man kan säga att jag rörde mig i lite samma värld som Anders, säger Jeanette. Hon tystnar helt kort, och fortsätter. – Ibland är det faktiskt bara slumpen som avgör vilken sida man hamnar på. FÖR DERAS vägar skulle ha kunnat korsas åt

motsatt håll. Missbruk drabbar människor med olika bakgrund från alla samhällsklasser, även om vissa av olika skäl löper betydligt högre risk än andra. – Livet är inte rättvist, säger Jeanette. Anders föräldrar var missbrukare och han flyttades runt mellan barnhem och fosterföräldrar. 15 år gammal började han missbruka själv. I 37 år levde han som missbrukare, 25 av dem som hemlös. Sonen han fick som ung kunde han inte vara förälder till. Han samlade på sig tolv fällande domar, för droger, våld och vapenbrott och har suttit i fängelse fyra gånger. År 1996 skickas Jeanette på ett larm. När hon kommer in på gården ser hon en man som meckar med en cykelkärra. Han kommer på fötter, greppar en yxa och rusar rakt emot henne. – För första gången drar jag mitt vapen, beredd att skjuta. Det var han eller jag, säger Jeanette. I samma ögonblick ser hon vem mannen är. ”Anders!” ropar hon. Anders hör sitt namn, det tränger igenom bubblan av rädsla, raseri och drogtöcken, och stannar mitt i språnget. – Jag gjorde mig förtjänt av att bli skjuten. Men Jeanette, hon är en polis med stort hjärta. Efteråt har jag tänkt att hon var en ängel i mänsklig skepnad.

JEANETTE HAR aldrig sett sig som någon

ängel. Men hon är en polis som försökt möta människor, som jobbat på att vinna förtroende och inte döma – oavsett vem det handlar om. – Vad hade hänt om det i stället varit en stöddig polis från piketen som Anders hade sett där i ögonvrån? Det är en hypotetisk och retorisk fråga. Men, säger hon, det kan vara värt att fundera över vilken betydelse polisens framtoning och attityd har. Kanske var bara det faktum att hon är kvinna en dämpande faktor. – Som jag ser det är vår historia ett bevis för hur viktigt det är att det finns tid och möjligheter för polisen att bygga relationer ute i kvarteren. April 2017

17am3212_reportage_polisen_10716.indd 21

Föreläser tillsammans. Namn: Jeanette Larsson. Ålder: 51. Bor: Hus i Malmö. Gör: Föreläsare i egna firman Carpe Courage AB. Livsmotto: ”Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig ha spänt en båge.” Namn: Anders Andersson. Ålder: 58. Bor: Etta i Malmö. Gör: Arbetar på ABF i Malmö samt föreläser med Jeanette. Livsmotto: Att inte kasta bort en enda dag till utan vara tacksam för livet.

Jeanette började så småningom arbeta som spanare mot grov organiserad brottslighet och blev även värdegrundsansvarig inom polisen. När hon upptäckte rasistiska övningsexempel i polisens eget utbildningsmaterial tvekade hon inte att slå larm. Och hon vägrade vara tyst när höga chefer skämtade om en transpersons självmord. – När sedan en annan hög polischef fick behålla sin tjänst trots att han dömdes för flera sexuella övergrepp, fick jag nog. Jag sa upp mig. FÖR ANDERS gick det först bara nedåt. I dag

tror han att han behövde nå botten innan han på allvar tog upp sin stora fajt. Han bodde i en gatuvall och vägde 45 kilo. Immunförsvaret hade kollapsat och stafylokockutslag bredde ut sig över hela kroppen. Till slut togs han in på infektionskliniken. Det var nu vägen mot nykterhet tog sin början. Den snirklade sig fram via olika boenden och projekt, i början svajigt, men mer övertygat efter hand. En viktig anhalt var berättarcirkeln för utsatta på ABF där Anders lärde sig skriva ordentligt. En annan träningen i mindfulness som hjälpt honom få ro. Men viktigast av allt är för alltid den där kvällen då han tog mod till sig och skrev till sin son. – Det tog mig hela natten, men jag gjorde det. Och min son tog emot mig. I dag är jag både pappa och farfar!

”För första gången drar jag mitt vapen, beredd att skjuta. Det var han eller jag.”

Knappt 15 år efter sammanstötningen med yxan, år 2011, besöker Jeanette sinnesromässan i Sjömanskyrkan i Malmö. Det är skönt och rofyllt. Hon har haft några tuffa år, ända sedan missbruksproblematiken kommit henne nära på ett nytt sätt, som anhörig. Efter mässan ser hon ett välbekant ansikte. Det är Anders – och han är nykter. – Jag blev så glad att jag kastade mig i hans famn. NÄR JEANETTE sade upp sig började honjobba som föreläsare om polisarbete och värdegrundsfrågor. En dag talar hon inför en publik på ABF. Där möter hon Anders igen, som nu fått en anställning i huset. Anders fiskar upp jobbnyckelknippan ur fickan, tung som en vaktmästares – eller som han själv säger, plitarnas i fängelset. – Kan du fatta, jag som aldrig hade en enda nyckel! Efter föreläsningen på ABF kramar Jeanette om Anders. – Då kommer en kvinna fram och tackar. Varför, frågar jag. Jo, för att det är fint att se en polis krama en före detta missbrukare, sa hon. Det var Anders halvsyster. I DAG ÄR JEANETTE och Anders inte bara vänner. De föreläser också tillsammans under rubriken ”Kriminell eller kriminalare – Minnesvärda möten”. – Jag kunde ha skjutit honom. Nu står vi i stället på scen tillsammans, säger Jeanette. – Skillnaden är att det numera är jag som jagar dig och inte tvärtom, säger Anders. De skrattar, båda två. – Faktum är att jag idag känner mer gemenskap med Anders än jag någonsin känt med en polischef.

HANNA WELIN

21

2017-03-22 16:05:20


Ett ställe vid havet

HOTELLEtt ställe vid RESTAURANG havet Veckans soppa, sallad, varmrätt, är öppen dagligen VANDRARHEM kaffe & kaka – 95:23/9 – AW BBQ med Musikquiz. Ta med din juni-augusti. Brunch varje söndag 11-14 – 125:-. KURS & tandborste, vinn en övernattning – 169:Premiärerbjudande söndag den 25/9 – 99:21/10 – Oktoberfest med liveband, Gluwein, Bratwurstlunch tallrik – 195:Dagens KONFERENS Varmt välkommen till oss! 13/11 Farsdag och gåsamiddag för hela familjen. Öppet kl 13-19 – 395:och café VID HAVET Örestrands julbord 24-25/11, 1-2/12 samt 8-9/12. LÄGER MED ALL INCLUSIVE - FRÅN 495:-/DYGN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE 11.30-15.00. Veckans soppa, sallad, varmrätt, kaffe & kaka – 95:Brunch varje söndag 11-14 – 125:-. Premiärerbjudande söndag den 25/9 – 99:Varmt välkommen till oss!

Strömstadsg. 4 ∙ Höganäs ∙ 042-34 00 76 info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se

Arrangemang endast förbokning. Boende i familjerum, allt som behövs ingår, inklusive kyrka. Halvdagskonferens 295:-, heldagskonferens 395:-, dygnskonferens 995:-. 1/12-22/12 samt 2/1-31/1 495:-/dygn - 1/2-10/6 samt 21/8-30/11 All inclusive. 695:-/dygn - 11/6-20/8 - 995:-/dygn

HOTELLEtt ställe vid RESTAURANG havet är öppen dagligen VANDRARHEM Strömstadsg. 4 ∙ Höganäs ∙ 042-34 00 76 23/9 – AW BBQ med Musikquiz. Ta med din KONFERENS MED ALL INCLUSIVE - FRÅN 295:-/PERSON juni-augusti. info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se tandborste, vinn en övernattning – 169:KURS & Halvdagskonferens 295:-/person - heldagskonferens 395:-/person 21/10 – Oktoberfest med liveband, Gluwein, Bratwurstlunch tallrik – 195:Dagens dygnskonferens 995:-/person KONFERENS 13/11 Farsdag och gåsamiddag för hela familjen. Öppet kl 13-19 – 395:och café HOTELL FRÅN 695:-/NATT VID HAVET Örestrands julbord 24-25/11, 1-2/12 samt 8-9/12. Med frukost från 795:-, komfortpaket +200:-/person

Arrangemang endast förbokning. BRÖLLOP OCH FEST- 795:-/PERSON Halvdagskonferens 295:-, heldagskonferens 395:-, dygnskonferens 995:-. All inclusive. Trerätters festmeny med dryck, dukning, personal och lokal (min 25 pers)

TOMSING fyller 25 år och firar med att sänka priserna på 180 produkter till bara 25 kr!! Läs mer i vår katalog som finns på hemsidan!

Strömstadsg. 4 ∙ Höganäs ∙ 042-34 00 76 HYR ETT HOTELL - 25 000:-/DYGN info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se

Då ingår allt som behövs för 19 personer och nu har hela hotellet för er själva. Extra person 750:-. 1/10-30/4 med undantag för röda dagar. För offert maila konferens@orestrand.se

CAMPING ÖPPET ÅRET RUNT

Varmt välkommen till oss!

Strömstadsg.4, Strandbaden 042 - 34 00 76, orestrand.se

西

Möte mellan öst och väst

Israel med Hebreiska bibeln som guide, Anders Sjöberg 21/5 – 8 dagar

från

14 995:-

Pilgrimsvandring - Camino

Vandring mellan Sarria-Santiago med Anders Sjöberg från 11 990:1/5 – 8 dagar

Kinakurs – studera ett läsår i Asien

Tre spår: Kultur Språk Diakoni

RESOR MED ANDERS SJÖBERG

Lutherresa - Jubileumsåret

Bussresa där vi lotsas genom Luthers liv. från 6 490:4/9 – 5 dagar

P.S Vi kommer att ha flera resor till Passionsspelen i Oberammergau 2020!

1/5 Pilgrimsvandring – Camino 21/5 Israel med Hebreiska bibeln som guide 6/9 Vandring i Rom 12/11 Till fots i Jesu fotspår ETT URVAL AV ÖVRIGA RESOR

hyllieparkfolkhogskola.se

www.ths.se

3/8 England – I berömda författares fotspår 4/9 Lutherresa – Jubileumsåret 20/9 Noas Land, Armenien 26/9 Grekland – I Paulus fotspår

Teologi/religionsvetenskap Mänskliga rättigheter Nätkurser Fristående kurser

Vi erbjuder även rundresor, pilgrimsresor och vandringsresor för grupper och församlingar.

046-14 05 90 www.exodusresor.se Grupp- och församlingsresor!

17am3222_annons_10708.indd 22

TEOLOGI

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

2017-03-22 15:52


Hållbart

Grönare

500

När en småhundval för första gången syntes i vattnen utanför norska Bergen jublade forskarna. Skrattet fastnade dock i halsen när de insåg att valen var döende, med magen igenkorkad av minst 30 plastpåsar och en annan massa småplast. Här är sex smarta tips för att minska plasten – i din vardag och i världens hav.

GRAM KAFFESUMP blir till en brikett som låter

kvinnorna i afrikanska fly tingläger slippa gå ut för att samla bränsle. Fem studenter vid ett kanadensiskt universitet har kommit på ett sätt att blanda paraffi kaffesump och socker till ett ”vedträ” som brinner i 90 minuter. Att samla in bränsle är ett slitsamt jobb kvinnorna blir utsatta när de ger sig ut. Dessutom avverkas skogen kring lägren i en takt där naturen inte hinner med att växa ikapp.

1. Ha din egen bärkasse med när du handlar.

Plastbanta

= att byta ut så mycket av plastföremålen i vardagen mot andra material.

2. Använd en vattenflas a som du kan fylla om och om igen.

5. Spara dina rester i glasburkar.

6. Hoppa över prasselpåsarna för frukt och grönt i affären.

FOTO: TV4

3. Packa lunchen i tåliga matlådor av glas eller metall.

Ett av Svenska Akademiens nyord år 2014.

4. Byt ut engångsbestick och sugrör mot bambu och rostfritt stål.

”Skaffa två, tre hönor!”

Gustav Mandelmann och frun Marie gör supersuccé i TV4:s serie om deras liv på gården Djupadal på Österlen. Här är parets bästa tips för den som vill börja självhushålla:

1 2 3

Laga mat på vad du har hemma, och vad som växer i dina små eller stora odlingar.

4

Gör bara så mycket som är roligt, och odla bara sådant du tycker om.

Börja där du är, och odla på fönsterbrädan om du inte har någon annan plats.

Vill du ta ett steg till, skaffa två, tre hönor. De kräver liten plats, men ger både ägg och gödsel.

Du hittar prylarna på bland annat: jordklok.se, ekokul.se, ecoon.se, laplandecostore.se, svenskakyrkansunga.se, adisgladis.se April 2017

17am3262_plocksida_gront_10729.indd 23

23

2017-03-23 10:13


Förstå. Förklara. Förbättra. Läs religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet!

www.ctr.lu.se

Tryck en kinesisk bibel för en tia! Swish: 123 900 62 63

Bristen på biblar är fortfarande enorm i Kina. Tio kronor kostar bibelpapperet till en bibel, men mer än 90 miljoner kineser lever på mindre än sju kronor om dagen. Därför behöver bibelpriset reduceras.

Bg: 900-62 63

Pg: 90 06 26-3

Lösningen är enkel. Om vi betalar bibelpapperet kan bibeltryckeriet i Nanjing göra jobbet. 78 distributionscentraler är sedan redo att föra biblarna vidare till Kinas städer och landsbygd.

Märk din gåva med ”Kina 2”

Varmt välkommen med i tryckarlaget! Varje tia som du ger blir i nästa steg den bibel som någon saknar och längtar efter. Varmt tack för din bibelgåva! Anders Blåberg Bibelsällskapets generalsekreterare

17am3212_annons_10719.indd 24

Uppsala • 018 - 18 63 30 www.bibelsallskapet.se

2017-03-22 16:04:30


Mänskligt

Kärleken övervinner allt DET VAR KNÄPPTYST i Ängelholms kyrka. Jag hade just ställt frågan som egentligen inte går att formulera och våndades redan över hur den kom ut. Jag hade ställt frågan till Emerich Roth, den gamle mannen som hade överlevt Förintelsen. Han som suttit i fem koncentrationsläger. Sett sin mor och systrar sorteras ut och försvinna på järnvägsrampen i Auschwitz. Förlorat sin far i en dödsmarsch där förbrytarna ville dölja sina spår. Genomlidit förnedring, svält, misshandel, bottenlös hopplöshet. Han som när kriget väl var över, ensam i världen och som spillra av en människa avstod från möjligheten han gavs att med en pistol hämnas på tillfångatagna tyska soldater. Han som efter krigets vedermödor låg för döden i tuberkulos men överlevde sedan han i ett brev fått veta att en av hans systrar överlevt Auschwitz och fanns i Sverige. Denne man som efter Förintelsen valde kärlekens väg i Sverige och vigde sitt liv åt socialt arbete. Särskilt att jobba med unga män på kant med samhället.

”Denne man som efter Förintelsen valde kärlekens väg i Sverige och vigde sitt liv åt socialt arbete. ” Hatare, som Emerich kallar dem. Det var till honom jag under samtalskvällen i december 2015 ställde frågan som liksom inte ryms i erfarenheten: Emerich, hur kunde du gå vidare i livet efter det du varit med om? Går det för oss andra att förstå?

Han funderar en stund, och ler varmt mot mig. Och svarar: –  Den varma kärlek jag fick som barn i min familj, av mina föräldrar och mina syskon, har burit mig genom hela livet. Den kärleken kunde inte ens hatarna ta bort. Emerich Roth är en av de få överlevarna från Förintelsen som vi har kvar. Han var i Ängelholm i december 2015 inbjuden av dokumentärfilmarna Ingrid Ohlsson och Jörgen Nilsson. De ville göra en film om hans berättelse, om hans erfarenheter men också hans levande vittnesmål om att kärleken övervinner allt. Under några dagar gjordes inspelningar med Emerich i Ingrid Ohlssons hem, intervjuer, föreläsningar och samtalskvällar spelades in. Bland annat samtalade han med barn om livet och svarade på många frågor. Det blev 80 timmar filmmaterial som April 2017

17am3212_ensiding_10290.indd 25

Emerich Roth

under 2016 redigerades ner till den drygt timslånga dokumentärfilmen ”Emerich– vägen, valet och kärleken”. Den 25 januari i år hade den världspremiär på Jarl Kullescenen i Ängelholm, med Emerich närvarande. Det blev en kväll som berörde besökarna djupt, med ett ärende och budskap som världen behöver höra om och om igen: även i det största mörker bär kärleken, för kärleken övervinner allt.

” Emerich — Vägen, valet och kärleken” är en dokumentärfilm på 1 timme och 15 minuter. Producent är Ingrid Ohlsson. Film och klipp är gjort av Jörgen Nilsson och Anders Nordgren. Premiären ägde rum onsdagen den 25 januari klockan 18.30 på Jarl Kullescenen i Ängelholm. Emerich Roth kom till Sverige 1950. Han är grundare till Emerichfonden och har arbetat sedan 1994 med skolor för att motverka våld, mobbning och främlingsfientligh t. I dag är han 92 år gammal.

TEXT: FREDRIK HÖGGREN

25

2017-03-22 16:05:09


ÄNGELHOLM Nytt café! Ni missar väl inte att ni kan fi a och umgås på Åvalla café på måndagar mellan 14-15.30. Kom tillsammans med en bekant eller träffa nya vänner här!

Musik i vår Lördag 8 april LÖRDAGSMUSIK. Ängelholms kyrka

12.00 ”Bach i passionstid” Ingrid Larsson Hultkvist spelar orgel­ musik av mästarnas mästare.

Audioguider i kyrkorna Modern teknik gör stiftets kyrkor tillgängliga på ett nytt sätt! Lunds stift har tagit fram korta ljudguider till stiftets kyrkor till glädje för kyrkobesökare. Har du en smart telefon med en QR-läsare kan du scanna av koden i kyrkan och lyssna på guiden. QR-läsare kan du ladda ner i app-store eller Google Play. Guiderna går också att lyssna på via datorn via länken: www.kyrkoguiden.se Här kan du provscanna och lyssna på audioguiden om Rebbelberga kyrka.

Lördag 22 april

LÖRDAGSMUSIK. Ängelholms kyrka

17.00. ”Klassiska mästare” Ängelholms symfoniker spelar musik av bland annat Bach, Mozart, Beethoven och Bizet under ledning av Christer Ekstedt. Torsdag 4 maj

VÅRSÅNGSKVÄLL. Höja församlings-

gård 19.00. Gaudia och Höja sångare sjunger vårsånger för och med oss. Servering.

Lördag 6 maj KONSERT. Bibliotekets hörsal 17.00 . ”Kärlekens tid” — en musikalisk resa genom toner och lyrik med Ängelholms Oratoriekör.

Gökotta Torsdag 25 maj Höja kyrka 8.00 Skånska husarsextetten medverkar. Vid regn i församlingshemmet.

Tisdag 9 maj

VÅRSÅNGSKVÄLL. Rebbelberga

församlingshem 19.00. Duromoll och Smårebellerna sjunger ljuv vårmusik. Söndag 14 maj KONSERT. Rebbelberga kyrka 18.00. ” I kärlekens tid” . Ängelholms kvartettsångare under ledning av Knut Lindell tillsammans med Malin Olsson.

Familjegudstjänst med korv på kyrkbacken

Besök shoppen! Våra två diakonala projekt; trädgårds­diakonin och mötesplatserna, säljer sina vackra alster. Ljus, brickor. tvålar, lavendelpåsar och mycket mer finns till försäljning. Se vad som finns och beställ via svenskakyrkan.se/shop

Söndagen den 23 april i Ängelholms kyrka 11.00 Musikförskolan blå draken sjunger och efteråt blir det kyrkokorv på kyrkbacken. Thèrese Andrée Kjellström.

26

17am3212_lokalt_10273.indd 26

April 2017

2017-03-22 16:04:32


MUNKA LJUNGBY BILD: GUNILLA CARLSSON

Någon att prata med! Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal. Det kan gälla både världsliga bekymmer och existensiella frågor. Du är alltid välkommen att ta kontakt med våra präster och diakoner som har tystnadsplikt och det förs aldrig några journaler över samtalen. I Munka Ljungby församling når du diakon Fredrik Johansson på telefon 070-207 90 19.

Nya träffpun ter Sedan länge så träffas både Össjöbor och andra den första torsdagen i varje månad på Café Össjö för att samtala och fi a i församlingshemmet. Under våren så kommer församlingen att öppna nya träffpun ter i Tåssjö och i Munka Ljungby. I Munka så kommer vi att den andra tisdagen varje månad servera fi a i kyrkan. Vi tar vara på de nya möjligheterna som den ombyggda kyrkan ger oss.

På kvällar och nätter finns även jourhavande präst att nå via nödnumret 112.

I Tåssjö kommer församlingshemmet att vara öppet den sista torsdagen varje månad, vi träffas över en kopp kaffe och samtalar om stort och smått. I fokus för dessa träffpun ter är gemenskap och det goda samtalet. På alla tre platserna så är öppettiderna 14.00–16.00. Alla är varmt välkomna! FREDRIK JOHANSSON

BILD: HENRIK NILSSON

Ljusets Kapell Den invändiga ombyggnaden och renoveringen av Munka Ljungby kyrka är klar. Nu finns ett vackert kapell på den gamla sakristians plats. Vi bad församlingsbor att föreslå namn på vårt nya kapell. Flera goda förslag kom in. Efter moget övervägande beslutade kyrkorådet, att Ann-Christin Anderssons förslag ”Ljusets kapell” var det som kändes mest rätt. År 1164 kom 22 munkar och lekmän till Munka Ljungby för att bygga en kyrka. (Gråstensväggen

April 2017

17am3212_lokalt_10273.indd 27

SÖNDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 2017

på kyrkans östra sida är troligen rester från den första kyrkan). De ville säkert med hjälp av denna kyrka, sprida evangelium och ljus i bygden. Det nya kapellet strålar av ljus och vi har fått ett vackert blickfång i vår kyrka. Därför känns Ann-Christins förslag så rätt. Vi hoppas att Ljusets kapell ska fortsätta att sprida ljus och hopp till människor, såsom det har gjort under sina århundraden på denna plats.

är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren i församlingen, i stiftet och på Kyrkomötet. Från och med den 4:e kommer det att vara öppet för förtidsröstning på Pastorsexpeditionen i Munka Ljungby om man inte har möjlighet att rösta på själva valdagen. Håll utkik efter mer information!

LILIAN JOHANSSON

27

2017-03-22 16:04:36


FÖRSLÖV-GREVIE Från Svensktoppen till Messias

Fastebössorna – insamling för allas rätt till mat

Utbudet av musik blir synnerligen varierat under våren. 9/4 Vid Palmsöndagens Cabaret kl 15 i Förslövs församlingshem bjuder Blandade Röster på bl a Gunnar Wiklund, Siw Malmkvist, Ann-Louise Hansson och Anita Lindblom och barnkören sjunger vårsånger. 7/5 blir det vårsånger med kyrkokören utanför ICA i Grevie kl 16.

Nu på PALMSÖNDAGEN 9/4 samlar vi in alla bössor till fastekampanjen. 10.00 vid gudstjänsten i Förslöv, eller 15.00 vid cabarén i församlingshemmet. Eller swisha ditt bidrag till 1232885523, märk ”fasteinsamling”.

13/5 Årets stora satsning blir Händels Messias, som framförs i Förslövs kyrka kl 16 – exakt 70 år efter att Birgit Nilsson var solist i verket här. Medverkande är Kyrkokören, Midnattskören, musiker från bl a Helsingborgs Symfoniorkester och utvalda solister genom styrelsen för Birgit Nilsson Museums försorg. Dirigent: Jan-Olof Rydström. Biljetter säljs för 50 kr via pastorsexpeditionen 0431-415650. Platserna är numrerade och kyrkportarna öppnar en halvtimme före konserten, då eventuella överblivna biljetter säljs. 21/5 Kören Felicitas från Helsingborg avslutar våren med konsert i Förslövs kyrka kl 17. Dirigent: Marie Nanor. JAN-OLOF RYDSTRÖM

Lekmannakåren – som en stor familj

Snart dags för konfirmatio Efter 7 månaders innehållsrik läsning, med läger, utfärder, vandringar, gudstjänster och allra mest bara vara tillsammans i samtal och undervisning är det snart dags för konfirmation 29 april fylls kyrkan i Förslöv med fest och högtid. Vill du bli konfirmand nästa år? Håll ögonen öppna för det brev som snart kommer i din låda. Om vi av någon anledning missat dig får du gärna själv ta kontakt. Kontakt: exp tel 0431-415650 kl 10-12, forslovgrevie.pastorat@svenskakyrkan.se

Skriv din bön

Du vet väl att du kan skriva din bön och lägga i den lilla boxen i Förslövs vapenhus. Vi tar sedan med din bön i ”Tillsammans i bön” varje månad. Kontakt: Åsa Hagberg, diakoniassistent asa.hagberg@svenskakyrkan.se

28

17am3212_lokalt_10279.indd 28

Som en livfull 65-åring som nyss fi at jubileum möts Lekmannakåren för intressanta träffar 8 gånger per år. Alltid på kvällstid kl 19.00. Det som är lite ovanligt är att man möts över gränserna, från Bjäres alla församlingar och turas om att vara i varandras församlingshem. ”Vi är som en stor familj!” säger ordförande Iréne Olsson Anshem. Kassören Lars Mark fli ar in att det kostar bara 100 kr att bli medlem, då får man både tidningen ”Lekman i kyrkan” och rabatt på kaffet vid träffarna, dit förstås även icke-medlemmar är välkomna. På samma sätt är det med utfärden, som alltid infaller i september. Vilket är favoritmålet? ”Åh … vi har alltid haft trevligt!” säger hela styrelsen samstämmigt. Utfärden inleds alltid med att besöka någon kyrka för en andakt, sedan finns många platser att se. Håll utkik i

Styrelsen, bakre raden från v: Ingalill Jönsen, Gunvor Ekhem, Elizabeth Höyberg Persson, Sven Ivarsson, Lars Mark Främre raden: Ulla Jennehall, Iréne Olsson Anshem

församlingarna på Bjäre efter det klart lysande gula lilla programbladet för våren. Kommande träff är 27 april kl 19 i Hovs församlingshem, då förre kontraktsprosten Sten Johansson berättar om ett liv ”Från polis till präst”.

Tack Per-Erik Per-Erik Jansson är prästpojken från Bohuslän som tillbringade sön­ dagarna uppe hos kantorn på läktaren. Det var ju där det mest spännande fanns. Intresset ledde till att själv bli kantor och så småningom komma till Skåne, där vi i Förslöv-Grevie fått ha glädjen att ta del av hans musik och stora hjärta för människor. I sin deltidstjänst sedan 2011 har han hunnit med både kören Harmoni, gudstjänster, dop och alla andakter ute på hemmen. Men med den andra deltiden i Strövelstorp har det varit mycket farande på motorvägen. Det är med både saknad och glädje vi vill tacka Per-Erik för den tid som varit och gratulera till

nya heltidstjänsten i Ränneslöv på andra sidan Hallandsåsen. Där sluts cirkeln, tillbaka i det stift där allting började. ”Tack Per-Erik för den tid du arbetat i Förslöv Grevie församling. Det har varit ett stort nöje att arbeta med Per-Erik. Alltid tillmötesgående, med stor kärlek till församlingen och musiken samt med en härlig ”Engelsk” humor har Per-Erik verkat i vår församling. Nu önskar vi dig Guds rika välsignelse i den nya tjänsten.” JOHN LILJEBLAD, KYRKOHERDE

April 2017

2017-03-22 16:04:40


HJÄRNARP-TÅSTARP BILD: ANN D LIDGREN

Utställning i Församlingsexpeditionen: Uppståndelse Franciska Uggla ställer ut konstnären Ingeborg Ugglas batikbilder tillsammans med egna alster.

Alla barn är viktiga

Pilgrimsvandring i natursköna Hjärnarp Onsdagen den 12 april kl 8:30 Hjärnarps kyrka Vi samlas i Hjärnarps kyrka för mässa och en kort introduktion. Därefter vandrar vi tillsammans i Hjärnarp och stannar upp vid några stationer. Vid en av dem kommer vi ha förmiddags kaffe. Sedan avslutar vi dagen ca 13:00 med en lunch i församlingsgården, Hjärnarp. Bra att ha med sig/på sig: bra skor, vatten-flas a, regnkläder, sittunderlag, frukt. Pilgrimsledare Åke Svensson Kantor Linn Björklund Anmälan till pastorsexpeditionen 0431- 415170 senast 5 april (tis, ons, fre 10-12) eller hjarnarp- tastarp.forsamling@svenskakyrkan.se För mer information Anette Boman, diakon 070-295 95 63 eller E-post anette.boman@svenskakyrkan.se

After Workis En mötesplats för barnfamiljer. 19 april och 17 maj kl 17-20. Församlingsgården i Hjärnarp. Allegårdsvägen 10. Gemensam matlagning, samtal, vänskap, leka och mm. Kostnad 50 kr vuxen 30 barn. Anmälan till e-post petra.oddson@svenskakyrkan.se.

Barncafé med Babysång April 2017

17am3212_lokalt_10279.indd 29

Mötesplats för föräldralediga med barn. Fika. Varje fredag mellan 8.30 - 11.30, kl 9.30 är det sångstund. Sofia Samuelsson och Anne Ferm

Familjegudstjänst den 21 maj 2017 kl 10 i Hjärnarps kyrka Medverkar gör Barnkörerna Light och Oktaverna. Teckentolkat. En gudstjänst som bygger på Agneta Almqvist arbete med musik och texter kring Barnkonventionen. Efteråt åt är det korvgrillning mm. Anne Ferm avtackas i gudstjänsten.

Gökotta

Kristi himmelfärds dag Torsdagen den 25 maj kl 7.00 Mariakören medverkar. Prästängen i Tåstarp adress Tåstarpsvägen. Ta med sittunderlag och kaffekorg Mariakören. Ann D Lidgren.

Bordssamtal

”Lovsång med orgelbrus och klinga” Per-Erik Jansson och Bertil Burström Onsdagen den 3 maj kl 18 i Sockenstugan i Tåstarp. Kvällsfi a och aftonbön Arrangerad av Lekman i Kyrkan

Måndagsträffen

(stöder IM:s arbete) Stilla veckan - en mycket särskild vecka i kyrkans historia. Ulf Berwill. Församlingsgården i Hjärnarp. Måndagen den 10 april ca kl 20. Obs tiden. Denna gång ses vi efter Musik i Passionstid i Hjärnarps kyrka kl 19.

29

2017-03-22 16:04:42


Vår

Säg det med en blomma! Blommor används vid många olika tillfällen: högtider, bröllop och begravning, blomma till sig själv, gåvor, inredningsdetalj och present vid invigningar och så vidare ... BELLIS BLOMSTERHANDEL i Ängelholm drivs sedan tre år tillbaka av Sylvia och Mathias Jingskog. Sylvia, som är utbildad florist med många års erfarenhet, ansvarar för blommorna och Mathias kör bud, sköter bokföring och allt annat runt omkring. – Jag är uppvuxen på landet med skog och natur berättar Sylvia. Det är en livsstil, en stor kärlek till allt levande material som man har runt omkring sig hela tiden: kvistar, gräs och annat, inte bara blommor. Vitsippan är min favorit i all sin enkelhet när den bara finns en kort tid varje år. Det är också väldigt roligt att jobba med och bemöta människor och skapa i naturliga material. Blommor är i allmänhet väldigt betydelsefulla för folk fortsätter Sylvia. Konsumtionen av lösa buketter har ökat mycket från förr. Man unnar sig vardagslyx och sätter färska blommor i en vas för att visa att hemmet är levande. De flesta köper färdiga buketter, tittar och jämför, det ska gå snabbt också, kunderna har inte tid att vänta medan man binder. Ska man ge bort blomman är det viktigast att ge vad man själv tycker om för att spegla känslan. När det gäller brudbuketter och gravbuketter avgör hur stort blomsterintresse beställaren har, om det är mycket tankar kring färg och form eller ifall det inte spelar så stor roll vad det ska vara för blommor. DEN STORA utmaningen när man binder är att få balans i buketten. Det ska vara en blandning av oroliga - spretiga och runda lugna blad samt blommor i olika färger och former som tillsammans bildar en harmoni. Det finns många floristiska regler där känslan för materialet och hänsynen till blommorna är viktig förklarar Sylvia. Blommor är en väldigt viktig inredningsdetalj som ska passa in i hemmen. Det ska vara stilrent med få stora gröna växter som står placerade på utvalda platser och det är noga med designen och märket på krukorna. Kaktusar i alla de former är väldigt populära just nu. En del personer vill ha fönsterbrädan fylld av småkrukor med våreld och begonior, åldern spelar inte så stor roll där, snarare personligheten. Sylvia tycker att man ibland

30

17am3212_paskegg_10292.indd 30

ska våga prova nya färger och former för ofta händer det då något med känslan i huset. Vi ger mycket råd kring hur växterna ska vattnas och skötas om. Många ställer frågor och är väldigt medvetna och engagerade i sina blommor Ofta kommer kunder in och har med sig bilder i mobilen på hur fönstret eller rummet ser ut och vill ha hjälp. Eller så visar de bilder på någon växt de sett någonstans och vill ha tag på. Vi åker ofta ut på kundbesök och hjälper till att få det fint i bostäderna. Framför allt är det den yngre generationen som sett mycket trender på nätet och vill ”få rätt”. I DAG kan man få tag på nästan allt året om så ingen räknas direkt som den vanligaste blomman. Någon särskild blomma anses inte heller vara mer lyxig än någon annan, det ligger i betraktarens ögon och är olika för alla menar Sylvia. Snarare är det så att glädjen är som störst över säsongens första krokusar eller tulpaner när de kommer. Alla blommor doftar mer eller mindre men sol och värme utomhus tar fram doften på ett helt annat sätt än vad man känner på rosor som står i en kyl. För Sylvia själv är den största lyxen att ha en egen trädgård hemma på Blomstergatan (!) där hon kopplar av på sin lediga tid. Det blir nästan aldrig något över, utslagna blommor sätts i begravningsbuketter där det

inte ska vara så mycket knoppar. Vi får nya färska blommor varje dag och behöver därför inte ha något stort lager som kanske hinner förstöras utan beställer direkt när något tar slut och de nya kommer dagen efter. I stort sett alla blommor köps från Holland, ett fåtal är svenskodlade. DET OMTALADE blomsterspråket gäller

knappast idag. Förr var det noga med vissa blommor till olika tillfällen, men nu för tiden finns det inga regler utan man får lov att göra precis hur man vill skrattar Sylvia. Det enda som egentligen finns kvar idag är nog att rött är kärlekens färg och att tre röda rosor betyder ”Jag älskar dig”. Alla blommor duger som försoningsblommor. Vill man ge en blomma till någon för att säga förlåt är det snarare så att givaren väljer blommor som han själv tycker om och har en relation till som med färg, form och doft skapar en känsla från hjärtat. – Vi är anslutna till Interflora och det innebär bland annat vissa garantier med kunnig personal som har gesällbrev, blomsterförmedling, kvalitetsprodukter och ett visst tänk kring verksamheten. Det är bra att det finns en viss konkurrens i branschen, då måste man anstränga sig och kunderna kan jämföra olika saker att välja mellan, ler Sylvia. TEXT OCH BILD: GUNILLA CARLSSON

April 2017

2017-03-22 16:05:04


Påsk

Påsken är inte gul? PÅSKLILJAN ÄR GUL! Den nykläckta kycklingen är

gul. Solen, som stiger upp i öster, lyser guldgul mot oss med sin värmande skiva. Men påsken är inte gul – sade någon! I öster stiger den gyllene solen. På påskdagsmorgonen, som alla andra dagar. För ond som för god. En ny dag ger hopp om nya möjligheter. Kycklingen och påskliljan; den förste kläcks ur sitt äggskal, den andre reser sig med liv ur mörk jord. Påsksymboler; gula som solens värmande ljus. Symboler för den levande Kristus, som en påsknatt gick ur död till liv, från mörker till ljus, lämnade dåtid för framtid. Jesus dog; Kristus uppstod.

MEN PÅSKEN är inte gul?

Med varje morgonsol hälsar Kristus oss från ett evigt öster och säger; tag i dag på nytt emot ditt liv. Lämna det som varit och vänd dig mot din framtid. Varje kyrka är (eller skall vara) vänd mot öster;

April 2017

17am3212_paskegg_10292.indd 31

altaret i öster – framtidens väderstreck. Varje kristen skall leva vänd mot öster. Det betyder; vänd mot framtiden, det som varit är lämnat, det som misslyckats är förlåtet. Vi får leva med hopp. Vi får tro att en gång skall ett nytt liv kläckas fram ur det skal av rädsla och död vi bär på. En gång skall jag, likt en påsklilja, stiga i ny gestalt ur död, mörk jord. MEN PÅSKEN är inte gul?

Men, om en påsklilja kan hända, då kan allt hända. Om en kyckling levande stiger ur skalet, är inget omöjligt. (Men påsken är faktiskt vit – för vitt är alla färger tillsammans, innan prismat delat ljuset – det eviga ljuset är varken gult eller blått, utan det innesluter oss alla, med alla våra olika kulörer…) TEXT: ULF BERWILL

31

2017-03-22 16:05:05


PAXAT— Värsta grejen! tamentet skrevs på grekiska, då tidens världsspråk. Så frid på koine grekiska blir eirene. Flicknamnen Irene helt enkelt. Så tidningen heter på svenska Irenè. Hur svårt kan det bli! Varför ska vi kyrkan hela tiden krångla till det?

och kanske själv vara med och skriva i den. Men också vad tycker ni om Paxat. Så nu gör jag det och avsluta som jag brukar, efter påsk, Kristi himmelfärd och pingst kommer sommaren. Då är det juni och då kommer ett nytt nummer av Paxat och det numret lovar vi ska vara fullt av hänryckning. Så låt oss sluta med nutida ord – att det numret blir Maxat.

SÅ NU läser vi Irene, Paxat. Och jag tänker att ni som är våra läsare gärna får återkoppla till redaktionen vad ni tycker, först och främst om tidningen, innehållet, komma med idéer

ANN D LIDGREN

ko-effekten i 7 steg

SK16459

I LÄSANDETS stund har många av er kanske lagt märke till att tidningen inte längre bär namnet AMOS utan istället har namnet PAXAT uppstått. Tidningens innehåll är det samma, avsändarna är desamma, fyra församlingar i Bjäre kontrakt utan förändringen är endast namnet. Vi fick förmånen att ge vår gemensamma tidning ett eget namn. Till slut enades redaktionen i Paxat. Nu får ni som läsare smaka på ordet. Vissa känner igen det, som jag från min barndom, då vi sa att något var paxat, då var det mitt, fredat eller en frizon då man lekte tafatt där man inte kunde bli tagen. Fortfarande används ordet bland barn och unga och kanske av dig och mig som kanske räknar oss till vuxna. Paxat är ett bra rimord också. Prova själv; paxa, maxa, faxa, taxa … I EN TROSKONTEXT har ordet också en

innebörd. Det kommer från latinet Pax, som betyder frid, fred, på franska paix, på hebreiska shalom, peace på engelska, italienskans pace och grekiskans eirini. Ordet avvänds bl a i den kristna mässan när en fridshälsning utväxlar mellan de som firar gudstjänst inbördes. De hälsar på varandra genom att säga frid, Herrens frid eller Guds frid. Ordet används av Jesus i många av bibelns texter som handlar om honom. I Johannesevangeliet säger han i det som brukar betecknas som Avskedstalet till lärjungarna. ”Frid lämnar kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känningen oro och tappa inte modet.” När Jesus besöker sina lärjungar i Emmaus efter uppståndelsen möter han dem med en fridshälsning; ”Frid åt er alla.”

1

2 Om kvinnan är den som får utbildning och ansvar för kon, kan detta bidra till att stärka kvinnans ställning i samhället.

4 Kon ger mjölk som de kan dricka och sälja.

En trygg inkomst gör att barnen kan gå i skolan.

5 6

Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor, vattenrening och biogasanläggning, eller annat som familjen behöver.

FÖRSAMLINGARN

A I ÄNGELHOLM

APRIL 2017

RP-TÅSTARP EN TIDN • FÖRSLÖV-GREVIE • HJÄRNA ING FRÅN • MUNKA LJUNGBY FÖRSAMLI NGARNA I ÄNGELHOL APRI L 2017 M • MUN

KA LJUN

GBY • FÖRS

LÖV- GREV

IE • HJÄR

En i familjen får utbildning i hållbart jordbruk och koskötsel.

3

JESUS SA shalom. Det är hebreiska och var på Jesu tid det religiösa språket. Själv talade Jesu och alla i Israel arameiska och nya tes-

EN TIDNING FRÅN

Familjen ansöker om en dräktig kviga från kyrkan.

Kon får kalvar, som skänks vidare till andra familjer genom kyrkan. Övriga kalvar kan familjen sälja.

7

NARP-TÅST ARP

– för allas rätt till mat

FörsonFin örgsoning

Sms:a KO till 72 905 & ge 100 kr

Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen. SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr Swisha valfritt belopp till 9001223 PG 90 01 22-3

INTE RVJU ER

17am3212_ko_10295.indd 32

l

OR l LOKA LSID HIST ORIA INT ER VJU ER l HIS TO RIA

l

LO KA LSI

BG 900-1223

DO R

2017-03-22 16:05:01