Issuu on Google+

Svenska kyrkans internationella arbete Tillsammans gรถr vi skillnad!


Svenska kyrkans

bete

internationella ar

Vi vill göra världen mer rättvis – vill du vara med? – Sjuåringen som säljer sig för mat – Den hivsmittade som diskrimineras – Barnet som förlorat sin familj i kriget – Fembarnspappan som förlorar årets skörd när klimatet ändras Det finns mycket att jobba med i världen. I det arbetet behövs också du. Svenska kyrkan vill jobba för en värld utan orättvisor. Det gör vi genom långsiktiga utvecklingsprojekt, katastrofinsatser, kyrkorelationer och påverkansarbete. Alla människor har samma rätt

som du och jag att leva ett värdigt liv. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan förändra världen och värna skapelsen. Svenska kyrkans internationella arbete är beroende av gåvor och engagerade människor. Tillsammans gör vi skillnad!

foto: magnus aronson/ikon

Läs mer om hur du kan bidra på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete


foto: magnus aronson/ikon

Vi är stolta över att tillhöra världens största nätverk: den globala kyrkan där vi delar tro, liv och resurser med varandra. Tack vare det kan vi nå ut såväl till storstadens slum som till de mest utsatta på landsbygden.


Katastrofarbete

Direkt stöd och framtidstro Utmärglade barn, minderåriga som tvingas bära vapen, flyktingar som förlorar allt över en natt. Vi kan alla känna vanmakt när vi översköljs av bilder på katastrofer. Men du kan göra mer än vad du tror!

Vad är ACT-alliansen? I ACT-alliansen ingår över 120 medlems­ kyrkor och organisationer. Hjälpen utgår alltid från lokala behov. ACT-alliansen arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt, katastrofinsatser och påverkansarbete. Tillsammans är vi mer effektiva och kan stödja fler utsatta människor.

foto: lutherska världsförbundet

Genom ditt stöd kan Svenska kyrkan ha personal på plats inom 48 timmar. Men lika viktigt som att dela ut mat och tält är att de som drabbats av hemska upplevelser får stödet att börja planera för en ny framtid. Svenska kyrkans internationella arbete har därför ett särskilt fokus på det psykosociala arbetet, en unik expertis efterfrågad världen över.


foto: paul jeffrey/act alliance


För en värld utan hunger och krig

Hungern kan utrotas En majoritet av världens fattiga bor på landsbygden och lever av jordbruk.

foto: magnus aronson/ikon

En miljard av våra medmänniskor lever i hunger trots att det finns mer mat än tillräckligt för alla. Svenska kyrkan arbetar för att förverkliga alla människors rätt till mat och ett värdigt liv, bland annat genom att sprida kunskaper om ekologiskt hållbara jordbruksmetoder som ökar produktionen och dämpar klimatförändringarna. Andra sätt är att stärka kvinnors rättigheter, förmedla mikrolån och ge människor redskap att utkräva sina rättigheter.

Under svåra perioder äter Yeshi Demke ifrån Golbo i norra Etiopien bara två gånger om dagen. Genom Svenska kyrkan har hon fått en energisnål spis och lärt sig mer om kompostering och andra ekologiska metoder för gödsling, om vilka grödor som klarar torkan och om hur man skyddar växterna mot skadedjur.


foto: magnus aronson/ikon

Hälften av Colombias miljontals internflyktingar är minderåriga. Medelåldern bland dem som tvångsrekryteras som soldater eller arbete i knarkhandeln är tolv år.

De bortglömda barnen I Colombia är barnens roll i gerillan, para­ militären och knarkhandeln utbredd. Drogpåverkade, med vapen och uniform sprider de skräck i samhället. Många tvångsrekryteras till att bli barnsoldater. Andra lockas med löften om pengar och mat. Sexuellt våld används systematiskt och barn tvingas till prostitution. Svenska kyrkans internationella arbete stöder internflyktingar, boendekooperativ, kvinnogrupper, ungdomsorganisationer och ursprungsbefolkningens organisationer.


foto: paul jeffrey/act alliance

Världens största flyktingläger ligger i Dadaab, Kenya. Vårvintern 2012 fanns det mer än 460 000 flyktingar registrerade i Dadaab.

Hunger på Afrikas horn Den värsta torkan på 60 år har tvingat miljoner människor på flykt ifrån svält. I lägren råder brist på mat, vatten, latriner och sjukvård och många barn dör varje vecka. Genom ACT-alliansen bistår Svenska kyrkan de drabbade både med akut stöd och långsiktiga insatser som skolundervisning, försörjningsprojekt och särskilda freds- och säkerhetsteam för trygghet i lägren.


Vi hör ihop Svenska kyrkan hör ihop med kyrkor i hela världen, tillsammans delar vi tro, liv och resurser. Genom närvaro och stöd till andra kyrkor stärker vi deras roll som förändringsaktör i det lokala samhället. I mer än hundra år har de utsända personifierat solidaritet och vänskap i den världsvida kyrkan, och vi berikas av erfarenheterna de bär med sig hem. Gemensam reflektion och stöd till prästutbildningar för oss närmare varandra. Vi är ömsesidigt beroende av varandra, och bildar en helhet där alla har något att bidra med.

foto: ewa röllgårdh/ikon

Kyrkorelationer

Ärkebiskop Anders Wejryd och biskop Naison Shawa skriver under Letter of Understanding vid ELCZ:s förnyelsemöte i Chegato augusti 2009. Avtalet innebär att vi ska finnas till för varandra. Liberias befolkning har lidit svårt under 14-åriga inbördeskrig. Svenska kyrkans internationella arbete stöttar den lokala kyrkan i det försonings­ arbete som behövs efter krigets slut.

Läs mer om Svenska kyrkans långsiktiga utvecklingsarbete på www.svenskakyrkan.se/ internationelltarbete


Livsstil och påverkan

Med kraft att förändra Naturkatastrofer, konflikter, klimatförändringar, hunger. Idag utsätts jorden för allvarliga påfrestningar som hotar kommande generationer. Vår livsstil är inte hållbar, varken ekologiskt, socialt eller ekonomiskt. Vi måste agera för att värna skapelsen.

foto: magnus aronson/ikon

Arbetet för att ge människor redskap att förändra sin livsstil går hand i hand med arbetet för politiska förändringar. Svenska kyrkans påverkansarbete riktas både mot beslutsfattare i Sverige och i EU, och mot företag. Genom våra

starka globala nätverk och kontakter med kyrkor och andra organisationer kan vi uppmärksamma och bekämpa orättvisor. Klimatförändringarna är orättvisa. De fattigaste människorna har bidragit minst till att skapa problemet men drabbas värst av klimatförändringarna. Svenska kyrkans internationella arbete arbetar för en tuffare klimatpolitik i Sverige och EU och för att utvecklingsländerna ska få ekonomiskt stöd för sitt klimatarbete.

Vem har sytt dina kläder? Fattigdom, slum, undernäring och långvariga separationer från barnen. Så ser livet ut för många av kvinnorna i Bangladesh som syr våra kläder. Det framgår av en rapport från Swedwatch, där Svenska kyrkans internationella arbete är medlem. Swedwatch granskar hur svenskrelaterade företag påverkar människor och miljö i utvecklingsländer.

Tänker du ibland på hur din livsstil påverkar världen?


foto: magnus aronson/ikon

Ofta utnyttjar internationella företag lokalsamhällen så att människor och miljö exploateras, samtidigt som stora vinster hamnar utanför landet.

Rent vatten – en självklarhet? Svenska kyrkan arbetar intensivt med vattenfrågan. Tillsammans med andra aktörer har vi bidragit till att: • FN:s råd för mänskliga rättigheter har fått en oberoende rådgivare för vatten och sanitet. • Sveriges regering undertecknat FN:s resolution om rätten till rent dricksvatten och sanitet.


SMS:a FRAMTID till 72 950

för att ge 50:-

Så använder vi pengarna

● Utvecklingsarbete 58% ● Information och opinionspåverkan 14% ● Katastrofinsatser 13% ● Insamling 12% ● Administration 3%

postadress: 751 70 uppsala telefon: 018-16 96 00 fax: 018-16 97 07 info@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, Action By Churches Together, ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

miljömärkt Trycksak 341142 Omslagsfoto: Paul Jeffrey/Act Alliance. Grafisk form och produktion: Ineko, 2012-SK12178

”Svenska kyrkans internationella arbete bärs av engagerade människor och gåvor”


Svenska kyrkans internationella arbete, presentationsfolder hösten 2012