Page 1

anj p m lka u j s ret 책 i med r a v

Foto: ACT/DCA/Binyan Mengesha

svenskakyrkan.se/internationelltarbete


Det föddes en gång ett litet barn. fattare att ta ansvar för invånarnas rättigheter och utveckling. I akuta katastrofer behövs det mest grundläggande först av allt: mat och rent vatten, tak över huvudet, medicin. Samtidigt som allt det materiella som förstörts måste repareras, behöver människornas inre skador helas. När barns tillit har utplånats genom övergrepp av olika slag måste vi som står runt omkring tillsammans arbeta för att bygga upp den igen. Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor världen över i detta arbete. Gåvorna i julkampanjen används till det. De uttrycker omsorg och solidaritet. De blir byggstenar i människors yttre och inre liv. De är med och bidrar till försoning, tillit och trygghet. Välkommen att vara med i detta livsbejakande arbete! foto: magnus aronson/ ikon

en ofokuserad blick följde föräldrarnas röster, en tandlös mun sökte moderns mjölk. Ett nytt liv som litade till föräldrarnas omsorg och trygghet. Och en man och en kvinna som knappt kunde tro på det mirakel som just skett – de hade blivit mamma och pappa till en liten pojke och de gav honom namnet Jesus. Samma mirakel förunnas dagligen föräldrar världen över. Varje sekund föds nya underverk. Varje sekund föds nya föräldrar som vill göra allt för att skydda sitt barn och låta det växa upp i trygghet. Alltför många får inte den möjligheten. Krig, konflikter och förföljelse är den vardag som många barn växer upp i. Liksom Jesus får de inte plats ”inne i härbärget”. Liksom Jesus hotas de till livet och tvingas på flykt. Och precis som Maria och Josef tvingas miljontals föräldrar uppleva att de inte kan skydda sitt barn ifrån utsatthet. Barn behöver trygghet, tillit och omsorg. Vad händer med dem när allt detta saknas, när deras grundläggande behov kränks? I många länder arbetar kyrkorna för att i största möjliga mån skapa trygghet för barnen. Utgångspunkten är Guds kärlek till varje människa − varje människa är oändligt värdefull. Kyrkor sprider kunskapen om varje individs grundläggande rättigheter. De arbetar för att stärka människors självkänsla så att de blir subjekt i sina liv, inte objekt som hanteras av andra. De bearbetar myndigheter och besluts-

erik lysén Internationell chef


foto: claire grant/ikon

Skolan i Duk Village, Jonglei, stängdes efter den blodiga attacken på byn i januari 2012. Förhoppningsvis kan bland andra de här barnen nu återgå till skolan och få sin viktiga utbildning.

Fokus Sydsudan

Hjälp de yngsta i världens yngsta land glädjen var stor när Sydsudan förklarade sig självständigt från Sudan i juli 2011. Men världens yngsta nation har enorma utmaningar. Samhällsbygge, fattigdomsbekämpning och utveckling och, inte minst, att hitta vägar till fredlig samexistens mellan såväl landets många folkgrupper som med Sudan. Under 2012 har Sydsudans konflikter varit många och svåra. Tusentals människor har dödats, 1 500 kvinnor och barn har kidnappats och 10 000-tals människor befinner sig på flykt. Samtidigt strömmar flyktingar in över gränsen från Sudan − undernärda, utmattade och traumatiserade. För barnen blir ofta konflikterna extra kännbara. Bristen på mat och vatten liksom de fysiska och psykiska påfrestningar som flykt innebär blir ännu svårare för den som

är liten. Tusentals barn kommer bort från sina föräldrar eller ser dem dödas. Tusentals dör och begravs längsmed vägkanten när de dukat under. Barn som kidnappats av rivaliserande stammar kommer sannolikt aldrig få se sina familjer igen. De som kommer fram till flyktinglägren behöver allt stöd de kan få av oss. Mat och vatten, tak över huvudet, trygghet och, inte minst, psykosocialt stöd för att bearbeta sina traumatiska upplevelser och utbildning för att kunna skapa sig en framtid. Genom din julgåva är du med i detta arbete.


Fokus Colombia

Miljontals barn i våldets vardag smuggling av vapen och droger, spioneri, matlagning och ”flickvänner” är några av de sätt som barn används av de väpnade grupperna”, berättar Daniel Campo på Benposta – en organisation som arbetar för skydda barn i konfliktens Colombia. Inbördeskriget i Colombia har pågått i närmare femtio år. När gerillagrupper och paramilitära trupper drabbar samman kommer den fattiga befolkningen på landsbygden i kläm. Över tre miljoner människor har tvingats fly från sina hem i de våldsdrabbade områdena. Femton miljoner människor lever i misär och behöver stöd. Våldet tar ifrån barnen deras barndom. Sex och en halv miljoner barn och unga i Colombia lever i fattigdom. Ungefär hälften av landets internflyktingar är minderåriga. Ofattbara siffror.

Bristen på mat, trygghet och försörjning gör att barn och unga lockas till de beväpnade grupperna. Många blir barnsoldater, men riskerna är fler än så. Svenska kyrkans internationella arbete stöder internflyktingar, bondekooperativ, kvinnogrupper, ungdomsorganisationer och ursprungsbefolkningens organisationer. Insatserna handlar om akut nödhjälp, juridisk och psykosocial rådgivning, självförsörjningsprojekt och utbildning om landminor och krisberedskap. Din julgåva kan göra skillnad och ge barnen i Colombia en framtid.

”I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.” Matt 18:1-5


foto: magnus aronson/ ikon

foto: magnus aronson/ikon

Hälften av Colombias miljontals internflyktingar är minderåriga. Medelåldern bland dem som tvångsrekryteras som soldater eller till arbete i knarkhandeln är tolv år.


Fokus Engagemang

Var med och arbeta för fred och försoning varje dag dör 2 000 människor i världen på grund av väpnat våld. Trots detta finns ännu ingen kontroll över den globala vapenhandeln. Den oreglerade vapenhandeln bidrar till fattigdom och lidande, konflikter, sexuellt våld och andra kränkningar av mänskliga rättigheter. Som en del i den världsvida kyrkan har Svenska kyrkan nära kontakt med människor som drabbas av det väpnade våldet. Vi har ett uppdrag att verka för fred och försoning, värna om skapelsen och stå upp för alla människors unika och okränkbara värde. För oss är fred mer än bara avsaknaden av väpnat våld. Ordet shalom i Gamla testamentet betyder fred och frid, fullhet, rättvisa och rättfärdighet. En sådan fred kan inte uppnås i en värld som trasas sönder av en oreglerad handel med vapen som sprider död och

förstörelse. Därför agerar vi, tillsammans med den världsvida kristna kyrkan, för fred. Under 2012 och 2013 har Svenska kyrkan särskilt fokus på fredsfrågan, vilket blir tydligt inte minst i årets julkampanj som har temat barn i krig och konflikt. Vill du vara med och arbeta för fred på jorden? Det finns flera sätt. Du kan till exempel skänka en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete eller gå med i församlingens internationella grupp. Ett annat sätt är att fundera över hur du förvaltar dina sparpengar. Läs gärna Svenska kyrkans guide till vapenfria investeringar på www.svenskakyrkan.se/agera Du är också välkommen att kontakta din församling och höra hur man där arbetar med fred och försoning. alla goda krafter är välkomna!


● Utvecklingsarbete och kyrkosamverkan 58% ● Information och opinionspåverkan 14% ● Katastrofinsatser 13% ● Insamling 12% ● Administration 3%

plusgiro: 90 01 22-3 bankgiro: 900-1223 fiske och jordbruk i Sydsudan

OBS! Vid betalning via internet, fyll i koden 50-k357 i meddelandefältet. För att du ska kunna få information om vårt arbete sparar vi ditt namn och din adress efter din inbetalning

*  Valfritt belopp 

Svenska kyrkans internationella arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket garanterar att dina pengar används på rätt sätt.

* 100 kronor – räcker till ett barns grundskoleböcker i Sydsudan * 300 kronor – räcker till en gris i Kambodja * 500 kronor – räcker till en familjs redskap för

Ja, jag vill ge en julgåva

90 01 22  - 3

för att ge 50:-

Ordernr:Bl.2021.04S(mar05)00289 12.02 Ineko AB

Så använder vi pengarna 50-k357

9001223#06#

”Svenska kyrkans internationella arbete bärs av engagerade människor och gåvor” SMS:a FRAMTID till 72 950


Den bästa gåvan – en framtid utan våld som förälder vill man skydda sina barn från allt ont. Från bilar och giftiga växter. Från elaka klasskamrater och vuxna som utnyttjar dem. Från drunkning, cykelolyckor och hjärtesorg. föreställ dig att det du i stället måste skydda dina barn ifrån är kriget, soldater med gevär. Att det är flykt, svält och livshotande sjukdomar. Att det är rädslan att du själv blir dödad och att dina barn tvingas klara sig på egen hand, utan en vuxens omsorg och kärlek. så ser verkligheten ut för miljontals familjer i världen. Barn som lever i krig och konflikt har små utsikter till en uppväxt med trygghet, mat och utbildning. Ditt stöd kan förändra deras liv. Genom att ge en gåva till Svenska kyrkans julkampanj räddar du liv och ger utsatta barn en framtid med hopp och utan våld.

Årets julklapp finner du i svenska kyrkans webbshop,

webbshop.svenskakyrkan.se

Här hittar du gåvor som ger människor chansen att förändra sina liv. Var med och förändra världen med presenter som betyder något djupare.

postadress: 751 70 uppsala telefon: 018-16 96 00 fax: 018-16 97 07 info@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, Action By Churches Together, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

Julkampanjens tidning 2012-2013  

Här kan du läsa Julkampanjens tidning direkt på webben.

Julkampanjens tidning 2012-2013  

Här kan du läsa Julkampanjens tidning direkt på webben.