Nytt & Nyttigt _Växt_Spannmål_Vår_2024

Page 1

Nytt & Nyttigt Växtodling ur ett helhetsperspektiv

Växt / Spannmål / Grovfoder

Inför vår

2024

SiloSolve FC & Silotite för all din skördade vall

Optivall

Så optimerar du din vallodling

Prospect

Högavkastande, maltkorn med mycket goda stråegenskaper

Nyhet! Scotty

En vithavre med mycket goda kärnkvaliteter


Dröm praktiskt! 2023 var ett väl omväxlande år för lantbruket. I alla fall vädermässigt. Vi fick uppleva både torra och blöta perioder. Vi kastades mellan rädslan om ett nytt 2018 och en skörd som skulle kunna regna bort. Det blev ett mindre bra år växtodlingsmässigt, men inte så dåligt som det kunnat bli.

NYTT&NYTTIGT

Och det här vet vi ju. Såhär är det varje år. Vi har förutsättningarna, och förutsättningarna, när det gäller väderlekens nycker, är oförutsägbara. Det är detta vi har att parera. Det är detta vi har att tampas med. Det är ju tjusningen med lantbruket, även om det ibland kan bli väl spännande.

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål och Grovfoder

Visst är det så att vi också har att ta hänsyn till en marknad som flukturerar. Visst är det så att det finns andra saker som vi inte kan styra över. Visst måste vi tänka på när det är bästa att köpa insatsvarorna. När sälja spannmålen, vilket kontraktstyp? Är det dags att så om vår vall? Hur många skördar tar vi i år? Allt kan vi inte styra över. Men desto viktigare då att styra över det vi verkligen kan. Baserat på dina kunskaper och erfarenheter om din gårds förutsättningar. Vårt mål i Svenska Foder är att vara en leverantör av utsäde och vallfrö som inte bara levererar den högst avkastande sorten under perfekta odlingsförhållanden. Vi tror på att drömma praktiskt! Att kunna leverera sorter som är odlingssäkra – för att kunna levererar resultat, även under sämre år. Vi är väldigt stolta över att vårt sortiment från Scandinavian Seed många gånger ses som synonymt med ännu viktigare begrepp: trygga, odlingssäkra och som presterar bra under olika förutsättningar. Scandinavian Seed har år efter år kunna leverera sorter som visat sig passa vårt klimat. Det kan handla om en god stråstyrka, goda falltal, god vinterhärdighet – och mycket annat. Det som är poängen är att våra sorter, så långt det är möjligt, ska tåla både hetta, torka eller köld.

Spannmål / Växt / Grovfoder

UTGIVNING

ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 14 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION & GRAFISK PRODUKTION INHOUSE Svenska Foder OMSLAGSBILD Daniel Ström ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges

Även vårt nära samarbete med Sejet – som är vår egen förädlare i koncernen – genererar sorter som levererar hållbara resultat.

TRYCK

För att verkligen använda allt du skördat gäller det att ta hand om din grovfoderskörd, både med rätt ensileringsmedel och rätt emballering.

NYTT & NYTTIGT...

I år har vi, utöver våra väl beprövade och mycket omtyckta bakteriepreparat SiloSolve, introducerat ensileringssalter. En fördel med salterna kontra syror är att de säkerställer en bra ensilagekvalitet, minskar ts-förluster samtidigt som de inte är korrosiva och därför inte sliter på maskiner och utrustning.

Stibo Complete 2023

... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Nöt, Gris, Fjäderfä, Får och Växt & Spannmål. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

Scanna QR-koden här för att komma direkt till hemsidan!

Vi presenterar gärna nyheter, innovationer, nya tankar kring din odling och vi vet att vi ligger i absolut framkant med att hitta nya, bättre sorter. Men fokus ligger samtidigt på att hela tiden hitta trygga utsädessorter och vallblandningar som kan leverera år ut och år in. Vi vet att det lönar sig i längden! En långsiktig realistisk odling som i praktiska mått skapar framgång i din växtodling. Detta är drömmen!

Carsten Klausen

Johanna Öwall

Niklas Ingvarsson

Victor Ebel

Filip Nilsson

Johannes Lübeck

Ulrika Alleby

VD carsten.klausen@ svenskafoder.se

Ansvarig Växt johanna.owall@ svenskafoder.se

Produktchef Utsäde niklas.ingvarsson@ svenskafoder.se

Ansvarig Spannmål victor.ebel@ svenskafoder.se

Produktchef Ensileringsmedel filip.nilsson@ svenskafoder.se

Produktchef Växtskydd johannes.lubeck@ svenskafoder.se

Inköpare Emballering ulrika.alleby@ svenskafoder.se

2

VA

NE

N MÄR

Trycksak 5041 0004

K

ET

S

/svenskafoder


Innehåll 2024 VÅRUTSÄDE 8 9 10 11 14 16 17

Våroljeväxter Lin Maltkorn Foderkorn Havre Vårrågvete Vårvete

GÖDNING 18 19 20

Gödning Gödslingsrekommendationer Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd och i befintlig slåtter & betesvalll

PROTEINGRÖDOR 21 22 23 24

Åkerböna Lupin Ärter Grönfoderblandning

VALLFRÖ 25 26 40

Rätt val av vallfröer Optivall - så väljer du rätt blandning Majs

ENSILERINGSMEDEL 43 52 54 57

SiloSolve Kemiska ensileringsmedel Salter Fresh Foss

EMBALLERING 59 60

Emballage till balar Plansilo, Garn

SPANNMÅLSHANTERING 62 63 65 66

Så här tar du ditt prov Bra att veta om din spannmål Mina Sidor Spannmålsmottagningar

Hitta din mottagningsplats, sid 66.

3


Tillför mikronäring och Det är alltid viktigt att tillgodose grödan tillräcklig mängd växtnäring (Makro och Mikro) för att kunna avkasta. En fultankad gröda ges potentialen att avkasta och som vi alla i branschen någon gång fått lära oss att när vi ser bristen för ögat i fält så har vi redan tappat avkastningspotential. Därför är det viktigt att när vi är i fält med olika växtskyddsåtgärder passa på att även få med mikronäring. Den extra kostnaden är ringa ”när vi ändå åker”. Yttre faktorer såsom bl.a. nederbörd, temperatur och markstatus påverkar det enskilda fältet vad gäller tillgänglighet av näring löpande under växtodlingsäsong även om markkartor visar på god näringsstatus. Ta därför med mikronäring och mangan vid dina växtskyddsinsatser för att säkra grödans tillväxt. Alla grödor har behov för 17 olika näringsämnen och alla har betydelse för att grödan uppnår den optimala tillväxten och därmed utbyte och kvalitet. De 17 näringsämnena kan delas in i två grupper. Det är makronäringsämnen som plantan skall använda mycket kg/ha för att gro och utveckla sig, och det är mikronäringsämnen, som plantan bara skall använda några få gram och upp till 1000 gra/ha för att gro och växa optimalt. Även om det är frågan om mycket små mängder, ingår

närinsgsämnena i viktiga processer i plantan. De mikronäringsämnen som man ofta ser problem med i jordarna är mangan, koppar och bor. Alla näringsämnen finns i jorden, men inte alltid i tillgänglig form, så att planterna rötter kan ta upp dem. Tillförsel av mikronäringsämnen i jorden kan någon gång avhjälpa problemet, men om orsaken till bristande upptag i plantan beror på jordens beskaffenhet (humusinnehåll/jordtyp/vatten/ temperatur osv.) kommer näringsämnena troligtvis istället bindas till jordpartiklarna och inte vara tillgängligt för plantan. Den säkraste och mest effektiva sättet att hålla sina grödor välförsörjda med mikronäringsämnen under säsongen är därför att spruta ut en liten mängd vid flera tillfällen. Plantan kan inte spara ett lager av mikronäringsämnen till perioder då det finns brist, så därför hjälper det inte att gå upp i dos. Istället skall näringsämnen tillföras i passande mängd flera gånger under loppet av en säsong. Tillförsel av mikronäringsämnen skall ses som en försäkring emot brist i plantan. Det skall vara lätt att ge grödorna mikronäringsämnen och du behöver inte komma ihåg vilka grödor som behöver vilka näringsämnen.

I nedanstående tabell ser du en översikt över enskilda mikronäringsprodukter från Svenska Foder. Vid synliga bristsymptom på plantan har den redan hämmad tillväxten. Grödans relativa behov för mikronäringsämne Gröda/

Bor, B

Mangan, Mn

Zink, Zn

Koppar, Cu

Molybden Mo

Näringsämne

50-100 gr/ha

500-1000 gr/ha

300-500 gr/ha

50-100 gr/ha

4-8 gr/ha

Vete

++

+++++

++++

+++++

+

Korn

+

+++++

++

+++++

+

Majs

+++

++++

++++

++

+

Raps

+++++

++++

+

++

++++

Sockerbetor

+++++

+++++

+++

+++

+++

Potatis

++

+++++

++

+++

+

Stort behov: +++++, mindre behov: +

4


få fulltankade grödor Manfoss – för extra fosfor tillförsel Vid förebyggande av manganbrist i alla grödor används:

Under de senaste åren har vi på Svenska Foder haft goda erfarenheter av att använda Manfoss under hela säsongen. Manfoss består av 130 g fosfor, 36 g mangan, 22 svavel, 46 g magnesium och 9 g kväve per liter. Vi använder 3-4 liter per behandling och det ger ca 500 g fosfor per gång. En god tillgång på fosfor ger snabb tillväxt i form av snabbare och större rotutveckling och ger fler sidoskott.

• 1-2 l Profi Mangannitrat 235 ha alternativt Norotec Mangan1-3 gånger i bestockningsstadiet

Från slutet av bestockningsstadiet och fram till mognaden används ett av blandningsprodukterna. • I alla grödor användas 1-2 l Norotec Spannmål/ha 1-3 gånger/ha. • I höstraps används 1-2 l Norotec Raps/ha 1-3 gånger. För att motverka borbrist används 1-2 l Profi Bor 150 1-3 gånger under odlingssäsongen. • I majs användas 3 l Norotec Majs/ha 1-3 gånger.

Grödans relativa behov för det enskilda mikronäringsämnet. Gram pr. liter/kg Produkt

N

Profi Mangannitrat 235

119

Profi Bor 150

50

Norotec Mangan

S

P

Mg

B

80

Norotec Spannmål

12

67

12

Norotec Raps

46

28

18

30

K

Mo

Fe

Alla grödor

50 22

Alla grödar 84

130

75 4

20

Alla grödar 9

0,3

47 50

46

Kommentarer Alla grödor

130

27

9

Zn

235

60

Norotec Majs

Cu

150

Norotec Koppar

Manfoss

Mn

20

36

30

10

Alla grödor

3

Raps

0,03

Majs Alla grödor

5


Optilab - Alltid med fokus på säkra & snabba analyser

HUR SER DITT ANALYSBEHOV UT? Vi är en komplett analyspartner med över 40 års erfarenhet och kunskap inom lantbruksbranschen. Testa oss gärna!

Till webshopen

Köp din hygien- och grovfoderanalys smidigt och enkelt hos oss! Eller kontakta oss så berättar vi mer! 0510-54 53 91

optilab.se


VÅRUTSÄDE

För att hålla koll på ditt lager! köper du lätt din Hygien- och Grovfoderanalys i vår webshop

Nya sorter presenteras löpande. Kolla gärna in här...

Utsäde

Våroljeväxter • Maltkorn • Foderkorn • Havre • Vårvete Scandinavian Seed-sort

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl. Du hittar mer info på www.svenskafoder.se.


Våroljeväxter

Vårraps Lagonda

Vårrybs Juliet

En vårrapssort som lyfter avkastningen mot tidigare sorter. En hög oljehalt kombinerat med hög fröavkastning

Odling av vårrybs är mest intressant på nordliga lokaler. För bäst resultat krävs sådd i varm jord med lagom

mycket fukt och ett sådjup på 0,5-1 cm. Sådjupet gynnar en snabb etablering och du får en stor konkurrens mot ogräs och minskar risken för insektsskador. Vårrybsens avkastning ligger något under vårraps men vårrybsen anses vara härdigare och ett säkrare val på utsatta lokaler.

ger en säker skörd till odlaren. Mycket snabb vårutveckling och starka stjälkegenskaper med något kortare stjälklängd. Går tidigt i blomning och har en medelsen mognad. • Hög avkastning och oljehalt • Snabb vårutveckling • Starka stjälkegenskaper

• Hög oljehalt • Låg tusenkornvikt • Tidig mognad

Contra CL En Clearfield® med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Oljehalt strax under vårrapshybrider.

Medelsen mognad och god stjälkstyrka.

• Med Clearfield®, Tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox • God oljehalt och stjälkstyrka • Medelsen mognad

Oljeskörd år 2018-2022

Odlingsegenskaper år 2018-2022

Sort kg/ha

A-B

Område D-F

LmS Majong

1071

1296

Lagonda

119*

113*

Oljehalt %

Stjälklängd cm

1213

45,8

107

86

121

114*

+0,6

-7

+5

+/-0

Sverige

Clearfield (CL) Oljeskörd år 2018-2021

Själkstyrka %

Mognad dagar

Clearfield (CL) Odlingsegenskaper år 2018-2021 Oljehalt %

Stjälklängd cm

1355

45,8

100

74

121

107

+1,5

46

+3

+/-0

Sort kg/ha

A-B

Område D-F

Sverige

LmS Solar *

1633

1276

Contra CL (H)

102

108

Själkstyrka %

Källa: Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Officiella försök Vårraps Clearfield (CL) år 2018-2021 behandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

8

Mognad, dagar


Område Sverige

A-B

VÅRUTSÄDE

Råfettskörd årsvis vårraps

Odlingsegenskaper år 2018-2022 D-F

2018-2022 2018-2022

Sverige 2018-2022

Oljehalt %

Strålängd cm

Stråstyrka %

Mognad dagar

Lms Majong (H), (kg/ha)

1071

1296

1213

45,8

107

86

121

Lakritz

1248

1442

1369

45,8

101

89

120

Lagonda (H)

1275

1459

1388

46,4

100

91

121

Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Vårraps CL-sorter år 2018-2022 Område Sverige

A-B

D-F

2018-2022 2018-2022

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Sverige 2018-2022

Oljehalt %

Strålängd cm

Stråstyrka %

Mognad dagar

Solar CL

1633

1276

1355

45,8

100

74

117

Contra CL

1658

1381

1443

47,1

104

79

118

Anja CL (SW Z2912 CL)

1411

1317

1339

45,2

106

90

121

Lin Lin är en tacksam gröda med låga omkostnader som passar bra i växtföljden men vi får se upp med insekterna även här.

Taurus Linsort med höga och jämna resultat varje år.

Medeltidig med hög fröskörd och god stjälkstyrka. De starka odlingsegenskaperna gör att Taurus överensstämmer väl till våra svenska krav på hur en stabil linsort skall fungera. • Övertygande hög råfetthalt • Säkra odlingsegenskaper • Höga och jämna resultat varje år

Odlingsegenskaper 2015-2019

Taurus

LmS Serenade

Råfett, % av ts

46,6

-0,5

Stjälklängd, cm

56

-4

Stjälkstyrka, % Mognad, dagar

94 127

-2 +1

Källa: Officiella försök 2015-2019. Jämfört med mätare Taurus.

Råfettskörd År

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

Taurus, kg/ha

1560

1360

1210

700

1530

1310

LmS Serenade

110*

101

102

106

98

102

Källa: Officiella försök 2015-2019. Rel.tal jämfört med mätare Taurus=100.

9


Maltkorn Prospect – Malt

Laureate – Malt

Prospect är en högavkastande maltkornsort med medellångt strå och visar på mycket god stråegenskaper. En stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

Laureate används till såväl ölbryggning som maltdestillering för whisky = säker avsättning. Sorten avkastar i

• Godkänd maltkornsort i Berlinerprogrammet • Goda stråegenskaper • Hög avkastning

medeltal högst av de ledande maltkornsorterna under 20182022. Frisk sort med med mycket god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna. Laurate har stora kärnor med god skalkvalitet samt bra proteinnivå och hög andel fullkorn. • Internationellt maltkorn • Låg proteinhalt • MLO-resistens (sen mognad)

Catriona – Whiskeymalt

Avkastning år 2018-2022

Catriona har en unik enzymsammansättning som läm-

Sort kg/ha

A-B

Område D-F

Sverige

Syntetisk mätare

7695

7733

7672

Prospect

100

100

100

Laureate

101

101

101

par sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Protein, % av ts

Rymdvikt, g/l

Stärkelse, % av ts

Syntetisk mätare

11,4

694

61,8

Prospect

+0,3

+8

-0,2

Laureate

-0,1

-5

+0,2

+/-0

Sort

Strålängd cm,

Stråstyrka,%

Mognad, dagar

Stråbrytning, %

Axbrytning, %

64

91

112

14

8

+/-0

+2

-1

-6

-3

-2

+/-0

+3

+7

Källa: Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

10


VÅRUTSÄDE

Foderkorn

NYHET

Annika

Shetty

Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå

Vårkornet Shetty är idag ett foderkorn som har potential

• Högavkastande • Tidig mognad • Hög stärkelsehalt

• Högavkastande foderkorn • Goda kärnkvaliteter • Bra motståndskraft mot sjukdomar

och tidigare mognad. Kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

att bli ett framtida maltkorn. Med hög avkastning, goda kärnkvaliteter och bra motståndskraft mot sjukdomar. Mlo Nematod 1+2

Avkastning år 2018-2022 Område D-F

Sverige

7695

733

7672

103*

103*

103*

107*

106*

107*

Sort kg/ha

A-B

Syntetisk mätare Annika Shetty

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Protein, % av ts

Rymdvikt, g/l

Stärkelse, % av ts

Strålängd cm,

Stråstyrka,%

Mognad, dagar

Stråbrytning, %

Axbrytning, %

Syntetisk mätare

11,4

694

61,8

64

91

112

14

8

Annika

-0,4

+/-0

+0,4

-1

-1

-2

+8

+/-0

Shetty

-0,4

+4

+0,3

-2

-2

-1

+3

-3

Sort

Källa: Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

11


Foderkorn – Tidigt NYHET

Severi

Mainio

Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra

Ett mycket tidigt 6-rads foderkorn anpassat för odling i området G och Norrland. Sorten har något kortare strå, hög avkastning och låg tendens till strå- och axbrytning vilket gör den till ett extra intressant. Lägg därtill egenskaperna hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens mot mjöldagg.

motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning. • Högavkastande 6-rads korn • Stråstyv och tidig mognad • God sjukdomsprofil

• Mycket tidigt 6-rads foderkorn • Bra stråegenskaper • Hög avkastning & Fina kärnkvaliteter

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Avkastning Sverige

Protein, % av ts

Rymdvikt, g/l

Stärkelse, % av ts

Syntetisk mätare

5146

13,3

620

58,6

68

Severi (6r)

103

-1

-2

+0,9

LmS Judit (6r)

92

+0,2

-13

-0,1

LmS Anneli (2r)

104

+0,9

+16

-0,9

Sort rad

Strålängd, Stråstyrka cm %

Stråbrytning %

Mognad dagar,

Axbrytning %

82

18

96

12

-1

+/-0

+/-0

+/-0

+1

-1

-3

+13

-2

+2

+3

+3

-13

+1

-4

Källa: Officiella försök år 2018-2022 tidigt vårkorn, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Norrland

Avkastning länsvis & mognad år 2018-2022 Sort rad

Y-län kg/ha dagar

Z-län kg/ha dagar

AC-län kg/ha dagar

BD-län kg/ha dagar

LmS Judit (6r)

5209

88

5729

98

5496

94

4209

90

Mainio (6r)

103

88

101

99

107

94

106

87

Severi (6r)

110

93

104

104

111

101

104

98

LmS Anneli (2r)

110

97

108

109

106

102

107

102

Källa: Officiella försök 2018-2022 Norrland, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit. Ts-mognad i dagar från sådd till mognad 2016-2020. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Sort rad LmS Judit (6r)

Protein, % av ts 12,4

Stärkelse, Strålängd, % av ts cm 59,4

Stråstyrka %

Stråbrytning %

Axbrytning %

81

90

35

70

Mainio (6r)

-0,5

-0,2

-2

+9

-17

+15

Severi (6r)

-1,1

+0,9

+1

+13

-15

-20

LmS Anneli (2r)

+0,4

+0,3

+4

+1

-20

-15

Källa: Officiella försök 2018-2022 Norrland i medelvärde. Rel tal. jämfört med mätaren LmS Judit. Mognad, dagar år 2016-2020*.

12


VÅRUTSÄDE

Korn – Ekologisk NYHET

Shetty

Prospect – Malt

Vårkornet Shetty är idag ett foderkorn som har potential

att bli ett framtida maltkorn. Med hög avkastning, goda kärnkvaliteter och bra motståndskraft mot sjukdomar. • Högavkastande foderkorn • Goda kärnkvaliteter • Bra motståndskraft mot sjukdomar

Prospect är en högavkastande maltkornsort med medellångt strå och visar på mycket god stråegenskaper. En stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

• Godkänd maltkornsort i Berlinerprogrammet • Goda stråegenskaper • Hög avkastning

Severi Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra motstånds-

kraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning i jämförelse med Aukusti. • Högavkastande 6-rads korn • Stråstyv och tidig mognad • God sjukdomsprofil

Odlingsegenskaper Sverige

Avkastning årsvis

do

n

se

t

ec

p os

Sverige Sort / kg / ha

2018-2022

LmS Cresendo

4401

+16

Prospect

101

62,1

+/-0

Strålängd, cm

68

-9

Stråstyrka, %

93

+5

Källa: EKO-officiella försök 2018-2022 medel, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

C

re

Pr

2018-2022

LS

Protein, % av ts

11,2

-0,1

Rymdvikt, g/l

678

Stärkelse, av ts

Stråbrytning, %

8

-5

Ogräs, vikt g/m2 Ogräs, 5 marktäckning

102 11

+30 -2

Mognad, dagar

107

-3

Kornrost, %

2

+1

Bladfläcksjuka, %

1

+/-0

Ramularia %

1

+/-0

Källa: EKO-officiella försök 2018-2022 medel. Mätare = LmS Cresendo. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

13


Havre Scotty – Gryn/export

NYHET

Symphony – Gryn/export Odlas till foder och kvarn. Har en god kärnkvalitet,

stabil/hög skörd, goda stråegenskaper och en god stråstyrka. Symphony har även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga som passar för svagare jordar. Samt god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

Vithavre med goda kärnkvaliteter, lång strå och hög

avkastning. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige. • Vithavre med långt strå • Hög avkastning • Goda kärnkvaliteter

• Gryn- och foderhavre • Hög kärnkvalitet • Goda stråegenskaper

Delfin – Gryn/export

Niklas – Foder

Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. En industrihavre som lämpar sig väl till både foder och kvarn. Hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett & proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg. Finns nu även som ekologiskt utsäde.

En högavkastande Norrlandshavre med tidig mognad

• Hög avkastning • Gulhavre • Goda stråegenskaper

och utmärkt kärnkvalitet samt hög tusenkornvikt. Har även långt strå med bra stråstyrka. • Tidig mognad och hög avkastning • Utmärkt kärnkvalitet • Hög tusenkornvikt

Avkastning år 2018-2022 Sort kg/ha

A-B

C-G

Område D-F

Sverige

Syntetisk mätare

7280

6234

7445

7174

Scotty

104*

103*

103

103*

Delfin

100

102

102*

102*

Symphony

99

99

100

100

LmS Galant

100

98

98

99

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Sort kg/ha

Rymdvikt, g/l

Strålängd Stråcm, styrka,%

Stråbrytning, %

Mognad, dagar

Syntetisk mätare

560

83

83

26

111

Scotty

+/-0

+5

-2

+13

-1

Delfin

+2

+/-0

+3

-4

+/-0

Symphony

+4

+4

+1

+9

-1

LmS Galant

+4

-1

-1

-3

-1

Källa: Officiella försök, behandlat 2018-2022. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin)= 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd.

14


Sverige

S

G

t

an

al

Avkastning årsvis, ekologiskt

tty

el

co

ph

Lm

Protein, % av ts

11,7

-0,6

+/-0

-0,1

Rymdvikt, g/l Stärkelse, % av ts Strålängd, cm Stråstyrka, % Stråbrytning, % Mognad, dagar Ogräs, vikt m/m2 Ogräs, % marktäck.

567 75 86 9 100 135 12

-5 +5 -4 +11 104 -19 +/-0

-2 +3 +3 +/-0 105 -23 1

-2 +2 +4 +/-0 103 -14 +/-0

Kornrost, %

3

+2

+/-0

+/-0

Bladfläckssjuka, %

5

+2

+/-0

+/-0

Ramularia

-

-

-

-

D

Område Sverige

ym

2018-2022

S

y

on

fin

S

Sort / kg /ha

2018-2022

LmS Galant

4897

Scotty

110

Delfin Symphony

106 104

Källa: EKO-officiella försök Sverige år 2018-2022 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare (= 100) HAVRE = LmS Galant högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Norrland Avkastning länsvis år 2017-2022 Enbart Norrland Sort kg/ha

Y-län kg/ha dagar

AC-län kg/ha dagar

BD-län kg/ha dagar

LmS Cilla

4939

100

5782

100

4855

100

Niklas

4752

96

6004

104

4573

96

Sverige 5336 100 5232

Odlingsegenskaper år 2017-2022 Norra Sverige Sort kg/ha

Avkastning Sverige

Rymdvikt, g/l

Strålängd cm,

Stråstyrka,%

Mognad, dagar

LmS Cilla

5336

577

82

53

86

Niklas

+98

+1

+5

+35

+/-0

Källa: Officiella försök år 2017-2022 Norrland flerårsmedeltal, samt antal dagar i ts-mognad år 2016-2019 + 2021. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. (OBS! Inga försöksresultat från 2020).

15

98

VÅRUTSÄDE

Odlingsegenskaper, ekologiskt


Vårrågvete Argus – Vårrågvete Vårrågvete Argus är en medeltidig sort med god konkurensförmåga mot ogräs. Sorten är lång och stråstyv samt har en god rymdvikt och hög en tusenkornvikt. Mognar som tidiga vårvetesorter och passar bra för odling på lättare jord. Anses vara mindre omtyckta av viltet. Passar för odling i hela Sverige.

• Tidigare mognad • Stråstyv och frisk sort • Passar på lättare jordar

16


VÅRUTSÄDE

Vårvete Quarna – Specialkvalitet

Sibelius – Kvarnvete

Vårvete med unik kärnkvalitet och extremt hög protein-

Vårvetet Sibelius är ett högavkastande vårvete med

halt. Mycket god stråstyrka, tidig mognad och stabilt falltal. En kvalitetshöjare i olika mjölblandningar. • Kvarnvete • Utmärkt kärnkvalitet • Extremt hög proteinhalt

en bra motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Bra bak ningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen. Kärnkvalitet på topp, hög rymdvikt, falltal och proteinhalt. Stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd. Mognar medeltidigt. • Bra bakningskvalitet • Utmärkta kärnegenskaper • Frisk sort

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Sort kg/ha Syntetisk mätare

Protein, % avTS

Rymdvikt, g/l

Falltal, sek

Strålängd, cm

Stråstyrka, %

Mognad, dagar

Gulrost, %

Svartpricksjuka, %

13,3

816

356,1

80

86

115

4

4

Quarna

+2,6

-12

-21,8

-7

-1

-4

-3

+3

Sibelius

+0,5

+11

+13,8

-7

-1

-1

-4

+/-0

LmS Diskett

+0,3

-7

+13,4

-2

+2

-1

+/-0

+1

Avkastning år 2018-2022 Sort kg/ha

A-B

Område D-F

Sverige

Syntetisk mätare

7465

8013

7727

Quarna

87*

81*

84*

Sibelius

104*

101

102*

LmS Diskett

96*

95*

95*

Källa: Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2018-2022. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, LmS Happy och Sibelius) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis, ekologiskt 2018-2022 Sort kg / ha

Sverige

Lms Diskett

3472

Quarna

87*

Sibelius

105

Källa: EKO-officiella försök Sverige år 2018-2022 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare (= 100) VÅRVETE = LmS Diskett. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare,högre = Blå eller lägre = Röd Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd,0% = helt nedliggande bestånd.

17


Gödning Vid planering av gödselstrategin finns det flera faktorer att tänka på, på fältnivå. Faktorer som bör ingå i övervägandet av kvävestrategin är: gröda, jordtyp, gödselmedel, nedbrukning av halm, fånggrödor, stallgödsling, jordmineralisering, vinterutfällning ect. För bestämning av kalium- och fosforinnehåll i jorden kan jordprover användas. När man använder stora mängder stall-

gödsel är behovet av kalium och fosfor vanligtvis inte så stort. Det är viktigt att fördelningen också anpassas till mängden näringsämnen som avlägsnas från fältet med skörd och eventuellt halm. Med en skörd på 7 ton maltkorn och 3 ton halm, bortförs cirka 25 kg fosfor och ca. 60 kg kalium. Tillförs inte detta via gödsling förbrukar vi markens resurser.

Mineralgödsel Tabellen nedan visar ett litet urval av de mest använda mineralgödselmedlen. Se hela sortimentet på svenskafoder.se Gödningsmedel

N tot

N nitrat

Yarabela Axan

27,0

NS 27-4 import

27,0

P

K

S

Mg

13,5

3,7

0,6

13,5

4,0

N34

34,4

17,2

Kalksalpeter

15,5

14,4

MAP

12,0

Balans 26-3-4

25,6

11,3

2,6

3,6

3,6

0,6

Yaramila 21-3-10

20,6

9,0

2,6

9,6

3,6

1,0

Ca

18,8 23

Stallgödsel Gödselslag

TS-halt (%)

pH-värde

Ander NH4-N(%)*

Ungefärlig C/N-kvot

Hanteringsegenskaper

Urin

1-5

7,5-9

90

2

Pumpbar

Flytgödsel

3-12

6,5-8

50-70

<10

Pumpbar

Kletgödsel

12-16

7-8,5

40-50

12

Flyter ut

Kletgödsel

15-20

7-8,5

40-50

15

Ej helt stapelbar

Fastgödsel

18-25

7,5-9

25

20

Kan staplas > 1 m

Fastgödsel

>25

7,5-9

10

30

Kan staplas > 2 m

Andelen NH4-N avser procent av totalt kväveinnehåll. Där det finns intervall avser den lägre siffran nötgödsel och den högre svingödsel. Fjäderfägödsel har delvis annorlunda egenskaper. Värdena i tabellen kan därför inte tillämpas på fjäderfägödsel (Rekommendationer för gödsling och kalkning 2021, Jordbruksverket)

18


Riktvärden för kvävegödsling, kg N/ha Valltyp

Antal skördar

Skörd ton ts/ha

Total N-giva kg/ ha

Justering/ton skörd +/-

Fördelning/skörd

Timotej/ängsvingel

2

8

180

25

100+80

Timotej/ängsvingel/rajgräs

3

10

240

25

100+80+60

Klöver/gräs, ca 30/70%

2

8

130

15

70+60

Klöver/gräs, ca 20/80%

3

10

190

20

80+60+50

Rajgräs/rajsvingel/klöver

4

12

290

20

90+80+70+50

Rajsvingel/hybridrajgräs/klöver

4

13

310

20

90+80+75+65

Betesvall

Antal avbetningar

Gräs

4

--

200

--

50/avbetning

Vitklöver/gräs

3

--

120

--

40/avbetning

Slåttervall gräs

Slåttervall klöver/gräs

Notera att givorna är riktvärden och bör justeras efter vallsammansättning, skördesystem och det enskilda årets förutsättningar. Källa: Yara

Riktvärden för kaliumgödsling, kg K/ha I tabellen förutsätts att en jordanalys görs i samband med vallens anläggning. Om en årlig jordanalys görs, vilket är att föredra, följs alltid rekommendationerna för vallår 1. I

Vallår 1 eller vid årlig jordanalys

Vallår 3

K-AL-klass III

IV-V

IV-V

16-20

>20

Skörd ton/ha

0-4

4-8

6

180

120

50

0

0

0

8

220

160

80

0

0

0

10

260

200

110

20

0

0

240

140

50

20

0

6

180

130

100

50

0

0

8

220

180

140

80

0

0

10

230

180

110

20

0

12

280

220

140

50

0

6

180

150

130

100

50

0

8

220

200

180

140

80

0

250

230

180

110

0

60

30

0

0

0

10 Betesvall

III

K-AL-värde 8-12 12-16

12 Vallår 2

II

90

Vallen bortför ca 25 kg K per ton skördad ts. Vid 8 ton ts bortförs alltså 200-240 kg K. Källa: Yara.

19

GÖDNING

Gödslingsrekommendationer


Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd och befintlig slåtter- och betesvall Baljväxter mest känsliga Gräsen är tåligast vid kemisk ogräsbehandling i insådd. Rödklöver är tåligare än vitklöver som i sin tur är tåligare än lusern och alsikeklöver. Arterna är också olika känsliga beroende på vilket preparat som används. Vid behandlingstidpunkten bör gräsen ha fått 2-3 blad och klöver och lusern spadblad till två tre väpplingar beroende på preparatval. Gratil + MCPA är ett vanligt alternativ eftersom rödklöver, vitklöver och lusern är tåliga för preparaten. Detta alternativ kan dock trycka till lusernplantorna. I en insådd med både rödklöver och lusern är det därför viktigt att välja rätt dosering och behandlingstidpunkt. Det finns inte något optimalt

behandlingsalternativ för båda arterna. Vid lägre ogrästryck använd låg dos Gratil för att skona insådden. Behandlingen är svag mot förgätmigej, plister, våtarv, viol och veronika. Den tar snärjmåra vilket Express inte gör samt har bättre effekt mot trampört. Den har även viss effekt mot gullkrage. Basagran SG är skonsammast för baljväxterna men dyrt och kräver behandling på små ogräs. Den saknar eller har dålig effekt på många ogräs som är vanliga i en insåningsgröda.

Rekomendationer för kemisk ogräsbekämpning vid insådd slåtter- eller betesvall Slåttervall (Gäs och rödklöver)

Tidpunkt för behandling

10-15 Gratil 75 WG + 0,6 l MCPA/Agroxone

Klövern från spadblad fram till 2 treväpplingar. Optimalt 1 treväppling

Slåttervall (Gräs, rödklöver, vitklöver och lusern) 15 Gratil 75 WG + Superolja

Klöver minst spadbladsstadiet. Gräs 2–3 blad.

Slåttervall (Gräs, rödklöver, vitklöver, aliskeklöver och lusern) 1,15 Basagran SG + Superolja

Klöver minst spadbladsstadiet. Gräs 2–3 blad.

Slåttervall (Gräs) 2,5 Ariane S

Gräs 2–3 blad.

Rekomendationer för kemisk ogräsbekämpning vid slåtter-/betesvall Första års slåttervall med klöver

Tidpunkt för behandling

40-60 Gratil 75 WG + Superolja

Slåtter- och betesvall gräs 1,5-1,8 Starane XL

7 dagars karenstid mot skörd/betessläpp

2,5 Ariane S

30 dagars karenstid mot skörd/betessläpp

20


Proteingrödor Brokblommiga sorter är som regel fördelaktigast att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid odling till försäljning välj vitblommig sort.

Stella Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkast-

ning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Fernando Fernando är en vitblommig åkerböna med stabila

skördar, senare mognad och en högre proteinhalt. Sorten har en längre stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vid skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur med sitt låga tannininnehåll. • Vitblommig åkerböna • Hög proteinhalt • Goda stjälkegenskaper

Tiffany Brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning

med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper.

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Protein, % avTS

Tusenkornsvikt, g

Planthöjd vid skörd,cm

Stjälklängd, cm

Stjälkstyrka, %

Mognad, dagar

Syntetisk mätare

31,2

487,9

81

82,8

93

135

Fernando

+1,0

-15,0

-2

-1,7

+1

+1

Tiffany

-0,3

+10,4

+1

+0,7

+/-0

+/-0

LmS Birgit

+0,2

+15,9

+5

+5,5

+1

+1

LmS Taifun

-0,8

-11,2

-5

-4,4

-2

+/-0

År/Sort kg/ha

Källa: Officiella försök behandlat 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (Tiffany, LmS Taifun, LmS Birgit och GL Sunrise) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Avkastning år 2018-2022 År/Sort kg/ha

A-B

Område D-F

Sverige

Syntetisk mätare

5723

4288

4572

Fernando

96

91*

93*

Tiffany

107*

107*

107*

LmS Birgit

101

109*

106*

LmS Taifun

96

93*

94*

Utsädesmängd proteingrödor En unit ärt eller åkerböna motsvarar 50 000 grobara frön. Utsädesmängden i kg/ha är: säckvikt/antalet unit/säck x antalet unit/ha.

Rekommenderad utsädesmängd: • Åkerböna: 50-60 grobara frön/m2 (10-12 unit/ha) • Ärt Sydsverige: 80-100 grobara frön (16-20 unit/ha) • Ärt Mellansverige: 90-100 grobara frön (18-20 unit/ha)

Källa: Officiella försök behandlat 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (Tiffany, LmS Taifun, LmS Birgit och GL Sunrise) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

21

PROTEINGRÖDOR

Åkerböna


Lupin Boregine – Fodersort Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i

sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.

22


Bagoo

Avkastning år 2018-2022

Bagoo är en frisk högavkastande foderärta med medeltidig

Sort kg/ha

A-B

Område D-F

Sverige

LmS Ingrid

5390

5172

5274

Bagoo

103

106

105

mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har bevisat sitt värde under flera år i den officiella sortprovningen. • Högavkastande • Mycket goda stjälkegenskaper • Frisk sort

Källa: Officiella försök 2018-2022 obehandlat. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare,högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper år 2018-2022 Sort kg/ha

Protein, % avTS

Tusenkornsvikt, g

Stjälklängd, cm

Planthöjd vid skörd, cm

Stjälkstyrka, %

Mognad, dagar

Ärtbladmöger, %

LmS Ingrid

22,4

293,7

76,3

66

81

109

10

Bagoo

+/-0

-42,3

+3,9

+2

-2

+1

-3

Källa: Officiella försök 2018-2022 obehandlat. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ärter – Ekologiskt Odlingsegenskaper

Avkastning, årsvis Sverige

Sverige LmS Clara

Eso

Sort / kg /ha

2013

2014

2015

2016

2017

2013-2017

Protein, % av ts

22,9

-0,4

LmS Clara

5330

3600

5010

2420

2410

3770

Tusenkornvikt, g

250,3

+0,6

Eso

-

136

105

112

123

Drösning (spill), kg/ha

89

-28

Planthöjd, cm

67

-1

Stjälklängd, cm

83

+1

Stjälkstyrka, %

74

-11

Ogräsvikt, g/m2

228

-1

Mognad, dagar

130

+8

2013-2017

Källa: Officiella försök 2013-2017, EKO. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.* = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Källa: Officiella försök 2013-2017, rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.

23

PROTEINGRÖDOR

Ärter


Grönfoderblandningar Grönfoderblandningar finns av olika slag. Det traditionella är blandningar med ärter tillsammans med antingen havre eller korn. Dessa blandningar fungerar framför allt på lätta upp till medelstyva jordar. Optimal skördetidpunkt för strå-/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Ärt/Havre 51/49 Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Ärt/Korn 51/49 Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

Utsädesmängd grönfoderblandningar

Korn/Havre 50/50

• 225-250 kg/ha för Ärt/Havre och Ärt/Korn • (De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd)

För ekologisk odling som ökar odlingssäkerheten jämfört med att odla enbart en gröda

Kontakta sälj idag! 020-83 00 00

Du hittar smörjmedel & diesel hos oss! Lös alla dina lantbruksaffärer tryggt och smidigt på ett och samma ställe.

Läs mer om våra energiprodukter & villkor!

svenskafoder.se

24


Rätt val av vallfröer

– en del av framgången till ett bra grovfoder! Vitklöver

• Bidrar med smaklighet och protein i grovfodret • Har en djupgående pålrot och är torktålig • Passar bäst i 2-3 skördessystem

• Bidrar med smaklighet och protein i grovfodret • Har ett utlöpande växtsätt och snabb återväxt • Bör skördas minst 3 gånger per säsong

Timotej

Ängssvingel

• Bidrar med hög smaklighet, bra fiberkvalitet och hög sockerhalt i grovfodret • Har en god vinterhärdighet, uthållighet och stråstyrka • Passar bra i 2-3 skördessystem och är lätt att torka

• Bidrar med hög mängd torrsubstans i grovfodret • Är ett allsidigt gräs med god återväxtförmåga och torktålighet samt är tramptålig • Passar bra i ett 3-skördesystem

Rörsvingel

Rödsvingel

• Bidrar med en stor mängd torrsubstans till grovfoderskörden • Är torktålig med djupa rötter, högavkastande • Ställer stora krav på rätt skördetidpunkt, skördas minst 3 gånger per säsong

• Betesgräs som är lämpligt för torra marker • Bildar långa utlöpare vilket ger en tät tramptålig matta • Uthållig art

Engelskt rajgräs

Westerwoldiskt rajgräs

• Bidrar med ett bra energivärde i grovfodret • Har en snabb etablering och ger hög skörd • Passar bra i intensiva slåtter- och betesvallar och bör skördas 3-4 gånger per säsong

• Används som ettårig gröda • Har en snabb etablering och tillväxt • Kan med fördel betas i återväxten

Ängsgröe

Blålusern

• Betesgräs som även passar till slåtter • Har underjordiska utlöpare vilket gör den konkurrenskraftig • Tidig skörd eller betesgång ger en högre smältbarhet

• Bidrar med hög proteinhalt och mängd torrsubstans i grovfodret • Är torktålig med en kraftig och djupgående pålrot • Trivs bäst på väldränerade jordar med högt pH • Kan slås av flera gånger per säsong

25

VALLFRÖ

Rödklöver


Så väljer du rätt blandning Götaland & södra Svealand Bete med vitklöver

utan vitklöver

Sisu Bete

Skritt Bete

Slåtter Med rörsvingeln Karolina

Mjölk- & Köttdjur

Intensiv odling med breddat skördefönster

Utan ängssvingel

Med ängssvingel

Gourmet

Delikat

Torktålig Med lusern, rajsvingel, hundäxing

50 % baljväxt

30 % baljväxt

Premia Maxicorn Perfekt Med rörsvingelhybriden Hykor Torktålig

Med eng.rajgräs

Intensiv odling Rödklöver

Röd-/vitklöver

Tixakt Balans

Utan eng.rajgräs

Utan klöver

Lusern & rajsvingel

Trygg

Bore

Tålig

Blandvall Mindre intensiv odling

med eng.rajgräs

utan eng.rajgräs

slåtter

Legend

Rejäl

Rapp

Vår populäraste OptiVall-blandning!

Bete

Häst

Gräsvall hö och slåtter

Hipp Hopp Vår populäraste gräsvall-blandning!

Bete

Får & Lamm

utan vitklöver

Skritt Bete Slåtter

med vitklöver utan klöver

Sisu Bete Skritt Bete Slåtter Blandvall Gräsvall

Gräsvall

endast med vitklöver

Utan eng.rajgräs lägre näringsbehov

Diet

utan eng.rajgräs

Hipp Hopp

med eng.rajgräs

Rapp

med Hykor

Bore

Optifår Med eng.rajgräs

Hipp Hopp

Rapp

Vår populäraste gräsvallsblandning!

= Storsäljare 26


Timotej bidrar med hög smaklighet, bra fiderkvalitet och hög sockerhalt i grovfodret

Vallfröblandningar med rörsvingeln Karolina ger mer än bara högre avkastning. Karolina är en smaklig rörsvingel med breddat skördefönster.

Rörsvingel är torktålig och bidrar med en stor grovfoderskörd

Intensiva blandningar DELIKAT

GOURMET

Storsäljare!

Rödklöver Taifun Rozeta

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta

5% 10%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

15%

45%

Storsäljare!

Vitklöver Jura

3%

Ängssvingel 10% Lipoche 10% Praniza

Timotej Rhonia Lischka

Rörsvingel Karolina

15%

Timotej Rhonia Lischka

22% Rörsvingel Karolina

Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig. Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Symboler 90-100% 75%

10

8

50%

6

25%

4

Vinterhärdighet Överlevande plantor på våren

Mjölk- & Köttdjur

Intensitet Återväxt och skördefrekvens

Häst

Skördefönster Bibehållen kvalitet över tid

Får & Lamm

Klöver/Protein Högre protein och baljväxtandel

Sortblandningar

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Breddat skördefönster – för att hinna skörda Ibland är vädrets makter inte samstämmiga med vallskörden. Då kan det vara bra med en rörsvingel som ger några extra dagar för skörden. Använd våra blandningar med symbolen för breddat skördefönster. Det vill säga blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet och smaklighet i ett bredare skördefönster.

27

VALLFRÖ

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

25%

40%


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Intensiva blandningar TÅLIG

MAXICORN Timotej Rhonia Lischka

Rörsvingelhybrid Hykor

10%

Lusern Creno Radius 25% Galaxie Max

Rödklöver Rozeta Taifun

Blålusern Galaxie Max Radius

35%

10%

Rödklöver Taifun Rozeta

20% Rajsvingel Achilles

30%

Timotej Rhonia Lischka

30%

20%

20%

Speciellt lämpliga till områden med behov av torktåliga vallar.

Rörsvingel Karolina

Tålig är en torktålig blandning som ger ett grovfoder med högt proteinvärde. En stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är torktålig och bidrar med protein såväl som fiber i grovfodret. Rörsvingelhybriden Hykor och rajsvingeln ger en stark laguppställning för att möta förutsättningarna med sommartorka framförallt på Gotland, Öland och Kalmarregionen

Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsensilage. Maxicorn är sammansatt för att just vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga. Tillsammans med en stor andel lusern och dess djupa pålrot blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber.

PREMIA

BALANS

Blålusern Galaxie Max Radius

Rödklöver Taifun Rozeta

Rödklöver Taifun Rozeta

Rörsvingel Karolina

30%

Vitklöver Jura

10%

5%

35%

10% 15% Hundäxing Lidaglo

40%

Rörsvingelhybrid Hykor

10% Rajsvingel Achilles

Timotej Rhonia Lischka

30% 15% Eng. rajgräs Kentaur Indicus

Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och Hundäxing ger i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.

Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

28


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

TIXAKT

TRYGG

Rödklöver Taifun Rozeta

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta

5% 15% 50%

Rörsvingelhybrid Hykor

Rörsvingelhybrid Hykor

Timotej Rhonia Lischka

10% 25%

45%

30%

Timotej Rhonia Lischka

20%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och engelskt rajgräs innehar.

BORE

PERFEKT Blålusern Galaxie Max Radius

Rörsvingelhybrid Hykor

Vitklöver Jura

40%

Rödklöver Taifun Rozeta

60%

Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

15% 5%

35%

10% 25%

Timotej Rhonia Lischka

Timotej Rhonia Lischka

Rörsvingel Karolina

10% Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

29

VALLFRÖ

Trygg är en högavkastande och härdig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år bidrar med fiber.


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Mindre intensiva blandningar LEGEND

Timotej bidrar med hög smaklighet, bra fiderkvalitet och hög sockerhalt i grovfodret

Ängssvingel är ett allsidigt gräs med god återväxt, tramptålighet och torktålighet

REJÄL Rödklöver Taifun Rozeta

5% 10%

Timotej Rhonia Lischka

10% 50%

25%

Ängssvingel Lipoche Praniza

Rödklöver Taifun Rozeta

Vitklöver Jura

Timotej Rhonia Lischka

Ängssvingel Praniza Lipoche

30%

60%

10% Eng.rajgräs Kentaur, Indicus

Storsäljare! Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel och tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion. När klöverandelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage.

Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs borgar för en härdig allroundblandning, där kombinationen av röd- och vitklöver garanterar både en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret. Kan efterbetas.

Gräsvall OPTIFÅR

HIPPHOPP Vitklöver Jura

Ängssvingel Lipoche Praniza

10% Ängssvingel Lipoche Praniza

40%

30%

40%

Timotej Rhonia Lischka

60%

20%

Storsäljare!

Eng.rajgräs Kentaur, Indicus

Timotej Rhonia Lischka

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Optifår är en intensiv blandning för fårproduktion. Slåttervall med hög andel engelskt rajgräs som borgar för hög skörd redan första vallåret. Kombinationen av gräs och vitklöver ger ett näringsrikt grovfoder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

30


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Gräsvall DIET

RAPP

Rödsvingel Reverent Gondolin

15%

Ängsgröe Balin

30%

10% 45%

Timotej Rhonia Lischka

Ängssvingel Lipoche Praniza

Ängssvingel Lipoche Praniza Preval

35% 50%

Populär till hobbyhästar!

Diet passar bra till både slåtter och bete för hästar med lägre näringsbehov.

15%

Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer för en hög skörd. För bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Betesblandningar SISU BETE Timotej Rhonia Lischka Vitklöver Jura Ängsgröe Balin

SKRITT BETE

20%

20%

Ängsgröe Balin

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Rödsvingel Reverent

10% 10% 10% Rödsvingel Reverent

30%

Ängssvingel Lipoche Praniza

Ängssvingel Lipoche Praniza

15%

25%

Timotej Rhonia Lischka

15% 25%

20%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och mattbildanade.

Sisu Bete är en flerårig betesblandning som ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas för slåtter vid 1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får. Ger en tät betesvall.

31

VALLFRÖ

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Timotej Rhonia Lischka


Välj rätt GEV-blandning Götaland & södra Svealand

Slåtter

Med rörsvingeln Karolina

Intensiv odling med breddat skördefönster

Mjölk- & Köttdjur

GEV Universal Bete

Med eng.rajgräs, passar även till slåtter.

Bete

Intensiv odling

Klöver

Lusern & klöver

GEV Framgång

GEV Kvalitet Med ängssvingel

Med rörsvingelhybriden Hykor

hög andel eng.rajgräs

med lusern med utan eng.rajgräs eng.rajgräs och klöver

GEV Action

GEV GEV GEV Tapper Säker Kraft Blandvall

Mindre intensiv odling

Häst, Får & Lamm

med eng.rajgräs

GEV Stabil

Gräsvall

utan eng.rajgräs

utan eng.rajgräs

GEV Klassic

Hipp Hopp

Bete

Slåtter

med eng.rajgräs

Gräsvall

GEV Universal Bete

utan eng.rajgräs

GEV Hipp Hopp

Passar även till slåtter.

= Storsäljare

Intensiva blandningar GEV KVALITET GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Rödklöver Rozeta Taifun

5% 10%

Eng.rajgräs 15% Kentaur

Rörsvingel Karolina

32

Vitklöver Jura

20%

50%

Timotej Rhonia Lischka


GEV-blandningar för Götaland & södra Svealand

Intensiva blandningar GEV ACTION

GEV FRAMGÅNG Blålusern Radius, Creno

Rödklöver Vitklöver Jura Rozeta Taifun 5% Timotej 10% Rhonia Ängssvingel Lischka Preval 45% 20% Praniza Lipoche Eng.rajgräs Kentaur

15% Vitklöver Jura 5% Rödklöver 10% Rozeta Taifun 10% Eng.rajgräs Kentaur Indicus

20%

40%

Timotej Rhonia Lischka Med lusern för högt proteinvärde och torktålighet

20% Rörsvingel Karolina

GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

GEV KRAFT

GEV SÄKER Blålusern Radius, Creno

Vitklöver Jura

Vitklöver Jura

Rödklöver Rozeta 5% Taifun 15%

15%

Timotej 5% 40% Rhonia Rödklöver 10% Rozeta Lischka Taifun 10% Eng.rajgräs 20% Kentaur Indicus Rörsvingelhybrid Hykor

Rörsvingelhybrid Hykor

25%

55%

Timotej Rhonia Lischka

GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden. Den stora andelen av både rörsvingelhybriden Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skördetiming. Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger en robust och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

33

VALLFRÖ

En vallblandning med vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel. Hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör denna traditionella blandning mer intensiv men kräver en snabbare rotation och hög skördeintensitet.


GEV-blandningar för Götaland & södra Svealand

Mindre intensiva blandningar GEV STABIL

GEV KLASSIC

Rödklöver Rozeta Taifun Eng.rajgräs Kentaur

Vitklöver Jura

5% 15% 45%

10%

Ängssvingel Lipoche Praniza

Rödklöver Rozeta Taifun

Timotej Lischka Rhonia

25%

Ängssvingel Preval Praniza

Timotej Lischka Rhonia

15%

55%

30%

Storsäljare!

GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör GEV Stabil till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret.

Gräsvall

GEV Klassic är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. GEV Klassic har uthålliga gräs i timotej och ängssvingel. Tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den även användas för hö/hösilage.

Betesblandningar

GEV HIPP HOPP

GEV UNIVERSAL BETE

Ängssvingel Lipoche Preval 40%

Timotej Rhonia

Timotej Rhonia Lischka

Vitklöver Jura Bombus

60%

Ängsgröe Balin

GEV Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll.

34

20%

22%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

8% 12%

28%

10% Rödsvingel Reverent

Ängssvingel Lipoche Praniza

GEV Universal Bete ger ett bra bete till mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. En uthållig betesblandning som passar i de flesta lägen. Ger ett bra bete för mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid förstaskörden för ännu bättre tramptålighet och uthållighet.


Så väljer du rätt blandning! Norra Svealand & Norrland

Bete

Mjölk- & Köttdjur

Bete

utan eng.rajgräs

utan eng.rajgräs

Häst, Får & Lamm

Norrsken

Norrsken

VALLFRÖ

Slåtter

Slåtter

Med rörsvingeln Karolina

Topp

Gräsvall

Kaliber

Blandvall

med ängssvingel

Hållfast 24-7

utan ängssvingel

Stadig

Gräsvall

Kaliber

Med sorter speciellt anpassade för norra Sveriges förutsättningar av ljus och klimat. Intensiva blandningar – nu med rörsvingel Karolina för ett breddat skördefönster

Intensiva blandningar TOPP Topp är en intensiv blandning för 3 skördar per år. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3 skördar. Den höga baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder, där vitklövern skapar god förutsättningar för hög baljväxtandel vid ett intensivt skördesystem.

35

Rödklöver Ilte Selma

Rörsvingel Karolina

Vitklöver Jura

5% 15%

25%

55% Timotej Rhonia Grindstad


Konventionella blandningar för norra Svealand & Norrland

Mindre intensiva blandningar HÅLLFAST

STADIG

Rödklöver Ilte Selma

Ängssvingel Preval Pardus

Rödklöver Ilte Selma

Vitklöver Jura 8%

30%

2%

10%

60%

90%

Timotej Rhonia Grindstad

Hållfast är mindre intensiv blandning med god återväxtförmåga. En hög andel ängssvingel ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallen baljväxtandel under vallens liggtid.

Timotej Rhonia Grindstad

Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige. En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

24-7 Rödklöver Ilte Selma Ängssvingel Preval 13%

Timotej bidrar med hög smaklighet, bra fiderkvalitet och hög sockerhalt i grovfodret

15%

72% Timotej Rhonia Grindstad

24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Ängssvingel är ett allsidigt gräs med god återväxt, tramptålighet och torktålighet

36


Konventionella blandningar för norra Svealand & Norrland

Gräsvall

Betesblandningar

KALIBER

NORRSKEN

Ängssvingel Preval Pardus

Vitklöver Jura

Timotej Rhonia Grindstad

Ängsgröe Balin

40%

Timotej Rhonia Grindstad

10% 10%

40%

60% 40%

Kaliber passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får.

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Så fungerar klöver till ditt djurslag! Mjölkkor

Mer klöver

Högre proteinhalt och högre smaklighet

Ökat grovfoderintag ger mer energi

Mer mjölk

Får

Häst

Klöver i vallen ger värdefullt tillskott av protein i foderstaten. Var dock uppmärksam på mängden rödklöver i vallar och på bete speciellt tiden runt betäckning och högdräktighet.

Begränsad andel klöver till häst. OBS! Alsikeklöver är giftigt för häst.

Rödklöver innehåller fytoöstrogener, ett ämne som liknar könshormon. Vid utfodring av stora mängder rödklöver finns det risk att fytoöstrogenerna kan påverka reproduktionsorganen och därmed fertiliteten negativt.

37

VALLFRÖ

Ängssvingel Preval


GEV-blandningar för norra Svealand & Norrland

Välj rätt GEV-blandning! Norra Svealand & Norrland Bete med eng.rajgräs

Mjölk- & Köttdjur

utan eng.rajgräs

GEV Allround Bete GEV Midnattsol Passar även till slåtter.

Slåtter med rörsvingeln Karolina

Intensiv odling

GEV Uthållig

Mindre intensiv odling

Häst, Får & Lamm

Bete

med ängssvingel

GEV Reko

utan eng.rajgräs

GEV Midnattsol

Intensiva blandningar GEV=

GEV UTHÅLLIG

Godkänd ekologisk vallblandning

Vitklöver Rödklöver Jura, Bombus Ilte, Yngve, 5% Selma Timotej 15% Rhonia Grindstad Rörsvingel 10% Karolina 60% 10% Ängssvingel Preval Norild

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma på grund av frötillgång.

GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning. Den har en god återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

38


GEV-blandningar för norra Svealand & Norrland

Mindre intensiva blandningar

Betesblandningar

GEV REKO

GEV MIDNATTSOL Rödklöver Ilte Selma

Timotej Grindstad Rhonia

15%

Ängssvingel Preval 20% Norild

Vitklöver Bombus Jura Ängsgröe Balin

65%

Ängssvingel Preval

10%

40%

40%

GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Etableringen lägger grunden SÅDJUP FRÖ 0 cm 0,5 1,0

e

gs

Än

ej

ot

Tim

r

ve

klö

t

Vi

START MED INSÅDD

äx

nd

Hu

ing

2,0 2,5

3,0 3,5 4,0

ip rä l jg rd ge t ra ve n i ö k l n v s el dk ser gs Rö Lu Än Eng

R

2. Helsäd

id

po

ra et

rt

ve

k öd

d

oi

pl

i sd

d

i lo

1,5

Sänk utsädesmängden med 20-30%.

ing

sv

d Rö

1. Utsädesmängd skyddsgröda

el

s

el

g En

äs

gr

aj

r kt

id

po

ra

t te

3. Sådjup frö

el gel ing in sv ajsv r Rö R s rä jg ra t k ns lie Ita

4. Kvävegiva

5. Spruttidpunkt

Westerwoldiskt rajgräs

Ett stort frö har mer reservnäring och kan placeras på ett större djup. Småfröiga arter som timotej, ängsgröe och vitklöver är mycket känsliga och förlorar snabbt fältgrobarhet vid för djup sådd. Att så en vallfröblandning på ca 1 cm är en god kompromiss.

6. Utsädesmängd frö 7. Etablering av betesvall

39

Få en perfekt start på vallen med mycket ljus i etableringen av gräs och framför allt klöver. Möjlighet till skörd redan första insåningsåret finns. Olika arter av gräs påverkas av sådjupet. Ca 1 cm är ett bra sådjup. För djup sådd äventyrar uppkomsten. Så hellre för grunt än för djupt! En bidragande orsak till dålig valletablering är kraftig gödsling på skyddsgröda. Dra ner gödselgivan, prioritera insådd och undvik liggsäd. Särskilt viktigt när klöver ingår i blandningen, spruta i rätt utvecklingsstadie.

Normalt för de flesta blandningar ca 20-24 kg/ha, bete ca 25-28 kg/ha.

Tänk på tramptåligheten. För bästa utveckling av täthet- och rotsystemta första skörd, första skördeåret som slåtter innan betessläpp.

VALLFRÖ

GEV Reko är en härdig blandning anpassad för många soltimmar i den nordliga växtzonen. En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

Timotej Rhonia Grindstad

10%


Majs För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre trivs majsen och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet. FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare mognad).

Utsädesrekommendationer

Tidig sådd Sen sådd

Varm lokal Plantor/m2 fpn/ha*

Kall lokal Plantor/m2 fpn/ha*

8,0-9,0 1,7-1,9 7,0-8,0 1,5-1,7

6,5-7,5 1,4-1,6 6,0-7,0 1,3-1,5

Tips • Vårplöj gärna. Plantorna vill ha lätt, luckrad och varm jord (minst 8-10° grader) för att gro • Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna • Använd ett sådjup på 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2. • Skörda vid en ts-halt på ca 30% • En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhålande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel

Se sortinformation för klassificering tidig/sen sort. *= Utsädesmängd beräknad vid 95 % fältgrobarhet

• Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare • Majs är lättensilerad men tar lätt värme vid uttag • Säljs i förpackningar om 50 000 frön • Placera 75-100 kg startgödning MAP 12-23 vid sådd då stallgödsel används. Minimum 10 kg P bör placeras

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m fl. För mer info gå in på www.svenskafoder.se. En kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter, som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificering sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

40


Ambition – FAO 180

P7179 - FAO 180

Ambition är en välkänd, trygg och medeltidig sort. Högt

Medeltidig majssort med hög stäkelseskörd och goda stjälkegenskaper. Sorten har en snabb utveckling på våren och går tidigt in i blomning vilket gör den lämplig odling på svalare lokaler samt varma lokaler där en tidig skörd efterfrågas.

stärkelseutbyte och en perfekt allroundsort till både helsäd och kärnmajs. Vackra välfyllda kolvar och en planta med harmonisk mognad. Fiberkvalitet på topp, låg total fiberandel och iNDF. • Tidig • Robust • Hög stärkelseskörd

• Hög stärkelseskörd • Snabb vårutveckling och tidig blomning • Medel stjälklängd med god stjälkstyrka

Duke - FAO 160

Pinnacle – FAO 180

Tidig majssort som visar på mycket hög stärkelseskörd i det

Medeltidig sort med tidig vårutveckling och mycket god

tidigare majssegmentet. Utvecklingen är snabb på våren och sorten har en medellång stjälk med god stjälkstyrka. Sorten har en hög stay-green effekt för sin tidighet

• Tidig vårutveckling • Både helsäd och kärnmajs • Medeltidig med högt utbyte

MAJS

• Hög stärkelseskörd • Snabb vårutveckling • Medel stjälklängd med god stjälkstyrka

smältbarhet. Den är relativt hög, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. För dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

SY Larson - FAO 170

Function – FAO 190

Medeltidig majssort som kombinerar en hög stärkelseskörd

Medelsen sort som passar utmärkt i foderstater med hög

med en god fiberkvalitet. En hög energihalt och en fördelaktig fiberkvalitet ger möjlighet för ett kvalitetsfoder. Sorten är kort med god stjälkstyrka och har väl täckta kolvar. • Kombinerar hög stärkelseskörd med god fiberkvalitet • Högt energiutbyte • Kort och stjälkstyv

andel majs. Lågt INDF och låg total fiberandel, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör Function till en självklar kandidat för högmjölkande kor. Robust, medellång sort med vältäckta kolvar som passar de flesta lokaler med en hög grad av stay green.

• Utmärkt fiberkvalité med hög smältbarhet • Hög stärkelseskörd • Robust sort med hög köldtolerans

Vårt sortiment kan förändras under säsongen, hemsidan uppdateras löpande!

41

Storsäljare!


Ensileringsmedel

Biologiska ensileringsmedel • Kemiska ensileringsmedel Grovfodret utgör grunden till många djurslag. Genom att säkerställa ett bra grovfoder, både hygieniskt och näringsmässigt, möjliggör man en enklare utfodring av sina djur. Med en hög kvalitet på grovfodret kan man minska på mängden kraftfoder man behöver ge till djuren. Ett bra ensilerat grovfoder ökar dessutom smakligheten och därmed behöver mindre ensilage kasseras. När grovfodret inte blir som man har tänkt sig så skapar det ofta problem i besättningen. För att ta några exempel – minskad mjölkproduktion, problem med mjölkkvaliteten, minskad tillväxt samt fler hälsooch fertilitetsstörningar. Allt detta kostar såklart pengar.

För att få ett bra ensilage krävs en fungerande ensileringsprocess. För att uppnå en bra ensileringsprocess gäller det att skapa förutsättningarna för det genom rätt hantering. Genom att hacka, packa och täcka grönmassan noggrant har man kommit en bra bit på vägen att skapa ett bra ensilage. Med hjälp av ett noggrant utvalt ensileringsmedel skapar vi ännu bättre förutsättningar för att göra ett bra ensilage. Detta tillsammans hjälper till att öka den totala lönsamheten på produktionen, oavsett om du har mjölk- eller köttproduktion.


®

SiloSolve

Ensilera är att kompromissa. Vi vill ha mycket foder till en låg kostnad. Djuren vill ha ett näringsrikt foder av hög hygienisk kvalitet som smakar gott. Året om. Ensilering är ett fantastiskt sätt att kunna erbjuda näringsrikt grovfoder även under vinterhalvåret. Men det är inte alldeles gratis. Priset för att få ett lagringsstabilt foder betalar vi i näringsförluster. Men, hur mycket det ”kostar” att nå det lagringsstabila stadiet kan du styra över. Genom att styra över näringsförlusterna.

SiloSolve är effektiva biologiska ensileringsmedel sammansatta av väl beprövade bakteriestammar med vardera specifika effekter, som tillsammans bildar ensileringsmedel med unika egenskaper. Med SiloSolve tar rätt bakterier snabbt kommando över ensileringsprocessen och ser till att ensilaget blir lagringsstabilt. I och med att det går fort och att ensilaget verkligen blir stabilt och inte tar värme försvinner det minimalt med näring. SiloSolve ser alltså till att ensileringen inte kostar så mycket näringsförluster.

Ökar

Minskar

grovfoderkonsumtionen

mjölkproduktionen och ungdjurens tillväxt

Fördelar med

SiloSolve

®

ensileringsmedel

Förbättrar

Är

smaken på ensilaget

Är

skonsamma mot människor, djur och maskiner

kostnadseffektiva

43

ENSILERINGSMEDEL

Ökar

TS-förlusterna


®

SiloSolve . Välj rätt. Gör rätt. ®

Vilken SiloSolve passar dig?

SiloSolve FC

SiloSolve MC

SiloSolve OS

När du vill ha skydd mot varmgång samt möjlighet till tidig öppning av silon!

När ts-halten är under 30%!

Om du ofta får mögel i översta lagret av silon!

Tips & råd för bästa resultat Biologiska ensileringsmedel är effektiva produkter. Men, som med de flesta produkter finns det fallgropar som kan göra att du inte når bästa möjliga resultat. Scanna QR-koden med mobilens kamera och få tips på hur du ska använda våra SiloSolve produkter på bästa sätt.

Läs mer om SiloSolve

44


Vad räcker en förpackning till? SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på väg ut

till fältet. Hur många ton grönmassa varje påse räcker till, hur många påsar det är i en förpackning samt hur lång hållbarhet produkten har, ser du i tabellen nedan.

Behandlad grönmassa

Verksamma bakterier

Hållbarhet

Lager

För hela silon

Påse (á 100 g)

Kartong (10 påsar)

Antal

Frys

Rumstemp.

Lagervara i säsong

SiloSolve FC

50 ton

500 ton

250 000 CFU/g gm

24 mån

18 mån

Ja

SiloSolve MC

50 ton

500 ton

250 000 CFU/g gm

24 mån

18 mån

Ja

25 ton/400 m2

-

300 000 CFU/g gm

24 mån

18 mån

Beställningsvara

För översta lagret SiloSolve OS*

* Förpackningen innehåller en påse ensileringsmedel á 50 g samt 10 kg Natriumbensoat.

Hur ska jag blanda och dosera? SiloSolve går att blanda till önskad dosering Doseringsvolym, liter/ton gm

Behållarens volym, liter 200 400 1000

4

1

2

5

2

2

4

10

1

4

8

20

Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.

45

ENSILERINGSMEDEL

Tabellen visar antalet påsar som ska lösas upp i behållaren, beroende på behållarens volym och vilken mängd vätska du önskar tillsätta per ton grönmassa. Utgå från maskinens doseringsutrustning när du väljer vilken vätskevolym som ska tillsättas per ton grönmassa. En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Utifrån detta kan du se i tabellen många påsar som ska blandas i din behållare så att du når rätt koncentration bakterier per ton grönmassa med din valda vätskevolym.


SiloSolve FC ®

SiloSolve FC ger ensilaget ett effektivt skydd mot varmgång, även vid tidigt öppnande av silon. Detta är vår

populäraste produkt som passar till alla typer av grödor och för ett brett ts-intervall. SiloSolve FC har en bakteriesammansättning som främjar en snabb och kontrollerad ensileringsprocess. Bakterierna i SiloSolve FC förbrukar syret mycket snabbt vilket gör att ts-förlusterna minskas samtidigt som mer näring bevaras i grovfodret och förblir tillgängligt för djuren.

Storsäljare

Efter öppning av silon finns ett gott skydd mot tillväxt av jäst och mögel. Detta ger ett gott skydd mot varmgång i silon samtidigt som näringen bevaras i ensilaget. Produktens sammansättning ger en snabb ensileringsprocess som möjliggör öppning av silon bara dagar efter inläggning. SiloSolve FC är tillåten att användas inom ekologisk/KRAV produktion.

Ingen varmgång

Tidig öppning

Syrefritt

Mångsidig

Efter att silon öppnats tar ensilaget lätt värme. SiloSolve FC skyddar fodret mot varmgång och minskar ts-förlusterna. Försök har också visat att produkten motverkar bildning av mykotoxiner.

Kombinationen av bakterier i SiloSolve FC ger en mycket snabb ensilering. Redan efter 7 dagars ensilering ger SiloSolve FC ett utomordentligt lagringsstabilt ensilage.

Bakterien Lactococcus lactis har en speciell egenskap. Den förbrukar syret i silon och minskar tiden tills silon blir syrefri efter inläggning. Det ger lägre näringsförluster och ett lagringsstabilt ensilage.

SiloSolve FC passar till de flesta grovfoder, inkl. majsensilage. Allra bäst resultat fås inom ts-intervallet 30-45 %, men ofta fungerar SiloSolve FC bra även utanför detta intervall.

Bakterierna i SiloSolve FC Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre vilket motverkar tillväxt av jäst och mögel. Den sänker effektivt pH vilket gör ensileringsprocessen snabb och effektiv. Lentilactobacillus buchneri bildar förutom mjölksyra även ättiksyra vilket skyddar mot svamptillväxt och varmgång.

Läs mer om SiloSolve FC

46


Lagringsstabiliteten ökade med i snitt 46% Diagrammet visar hur länge ensilaget är lagringsstabilt, dvs hur många timmar det tog innan det ökat 3 grader i temperatur, efter att silon öppnats. Försöket gjordes efter olika många dagars ensilering. SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten i majsensilage (34,4 % ts) med i snitt 46%. *Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 2 dagars ensilering.

SiloSolve FC Obehandlat

Timmar

160

146*

140 120

80

69

60

49*

42

32

40 20 0

Dag 4

Ensilaget som behandlats med SiloSolve FC hade dessutom signifikant lägre ts-förluster (3,9%) jämfört med det obehandlade (6,8%) redan när silon öppnades. (Majsensilage, 38,5% ts, 90 dagars ensilering).

Minskade ts förluster med 50% SiloSolve FC ger en snabb och effektiv fermentering av ensilaget. Diagrammet visar hur mycket ensilage som tas ut ur silon jämfört med vad som lades in. I snitt var ts-förlusterna hälften så stora (50%) för ensilage behandlat med SiloSolve FC, jämfört med obehandlat ensilage.

34

Dag 8

Dag 16

Dag 32

Temperatur, °C

Obehandlat SiloSolve FC

32

Omgivning +3°C

30 28 26 24 22 20 18

98

Exponering för luft, timmar

0

60

120

180

Obehandlat

% kvar efter ts-förluster

SiloSolve® FC

96

+3,7 94

+3,4 92

90

240

+3,3

95,0* 91,6

96,7* 94,7*

91,4

93,0

88

Majs 32,6-38,9% ts

Gräs/Klöver 32,8-35% ts

47

Lusern 34,1% ts

ENSILERINGSMEDEL

Diagrammet visar att ensilaget behandlat med SiloSolve FC håller sig lagringsstabilit, det vill säga att det inte ökar i värme trots att det utsatts för luftning under 10 dagar.

88

78

55*

Dag 2

Stabilt i 10 dagar efter öppning

109*

98*

100


SiloSolve MC ®

SiloSolve MC bevarar näringen i ensilaget och skyddar mot klostridier. Tillväxt av klostridier förekommer oftast i

våta ensilage och sänker det färdiga ensilagets smaklighet och smältbarhet. Tydliga tecken på tillväxt är högt ammoniumkväve och smörsyra som båda bildas när värdefullt protein bryts ned. Smörsyran är en svag syra som ger ensilaget en sämre smak och ofta ett högre pH-värde. Även ammoniaken försämrar smaken och foderintaget. SiloSolve MC är utvecklad för ensilering av blöta och andra svårensilerade grönmassor. Den innehåller tre olika stammar av mjölksyraproducerande bakterier som tillsammans ger en snabb pH-sänkning

Till blött ensilage

och ett dubbelt skydd mot klostridier. Dels via den effektiva pH-sänkningen som hämmar klostridierna, dels genom att en av bakterierna har en patenterad effekt mot just klostridier. En snabb pH-sänkning minskar inte bara risken för att de oönskade mikroorganismerna ska skada ensilaget, den minskar också näringsförlusterna. Det har i flera försök visat sig öka mjölkproduktionen med runt 1 kg ECM per ko och dag. SiloSolve MC är tillåten att användas inom ekologisk/KRAV produktion.

Klostridier

Proteinkvalitet

Mer mjölk

20-35 % ts

Klostridier gillar våta ensilage och syrebrist är inga bekymmer för dem. De bryter ner proteinerna till ammoniak och smörsyra. De kan också försämra kornas hälsoläge samt orsaka avdrag på mjölken. SiloSolve MC skyddar ensilaget genom en effektiv pH-sänkning samt en direkt effekt mot just klostridier.

Eftersom SiloSolve MC motverkar klostridier bevaras grovfodrets protein som istället kan utnyttjas för mjölkproduktion samtidigt som behovet av kraftfoder minskar. Ammoniakproduktionen hämmas, vilket ökar ensilagets smaklighet.

SiloSolve MC kombinerar bakterier som är riktigt startsnabba med sådana som sänker pH ner till en låg och stabil nivå. Resultatet blir lägre näringsförluster och en ökad produktion.

SiloSolve MC är utvecklad för de blötare och svårensilerade grödorna och ger där en effektiv pHsänkning.

Numera tillåten inom EKO!

Bakterierna i SiloSolve MC Lactococcus lactis SR3.54 – patenterat god effekt för att reducera tillväxt av klostridier. Enterococcus faecium och Lactiplantibacillus plantarum – ger omedelbar produktion av mjölksyra för att snabbt sänka pH, ta kontroll över ensileringsprocessen och skapa ett lagringsstabilt ensilage.

Läs mer om SiloSolve MC

48


Mer mjölk trots lägre foderförbrukning Mer mjölk med lägre foderförbrukning SiloSolve MC ger en mycket snabb och effektiv pH-sänkning. På så sätt bevaras näringen i ensilaget. Diagrammet visar att trots att korna åt mindre mängd foder, så mjölkade de nästan ett kg ECM mer när de fick ensilage behandlat med SiloSolve MC. *Signifikant skillnad (p<0,05).

40

Obehandlat

Kg

SiloSolve MC 38,3*

37,4

38 36 34 32 30 28 25,3

26

23,2*

24 22 20

Ts-intag

Klostridier, log CFU/g

L.lactis har effekt mot klostridier

4,0

Diagrammet visar att inte alla mjölksyrabakterier (MSB) har någon effekt mot klostridier. Lacctococcus Lactis SR3.54 däremot, som ingår i SiloSolve MC, är en unik stam som har en patenterad effekt mot klostridier.

3,0

ECM

L.lactis har effekt mot klostridier Obehandlat

MSB

MSB + L.lactis SR3.54

3,9

3,7

3,5

ENSILERINGSMEDEL

2,5 2,0 1,5

1,2

1,0 0,5 0,0

Ts-intag

Proteinet bevaras med SiloSolve MC % Protein, i ts

Obehandlat

25

Proteinet bevaras med SiloSolve MC Diagrammet visar att SiloSolve MC bevarar proteinet i ensilaget. I snitt förbättrades proteinvärdet med 5% jämfört med den obehandlade kontrollen. När proteinet inte bryts ner undviks också ammoniak och smörsyra.

SiloSolve MC 23,2

23 21 18,2

19 17

14,9

15

18,8

18,7

24,3

19,5

15,7

13 11 9

8,5

9,1

7 5

Majs n=5 27,6-38,9% ts

Korn n=2 40,1% ts

49

Gräs n=2 26,5-38,6% ts

Gräs/Lusern n=2 32,8-35,0% ts

Lusern n=2 34,1-34,2% ts


SiloSolve OS ®

SiloSolve OS ger ett extra skydd för det översta lagret i silon. Hur noggrann man än är under inläggningen är det

ofta svårt att undvika ett tunnare eller tjockare lager överst i silon som måste kasseras. Detta orsakas av syre som tränger in under plasten under lagringen. SiloSolve OS innehåller L.lactis O224 som konsumerar syre. Denna syrekonsumerande bakterie kombineras i SiloSolve OS med två andra bakterier som tillsammans sänker pH:t snabbt och ner till en låg nivå. Vid det låga pH:t blir natriumbensoatet i SiloSolve OS extra effektivt och ger ett utomordentligt skydd mot jäst och mögel. SiloSolve OS är speciellt framtagen för att användas på översta lagret i silon, men kan självklart också användas i hela silon.

Hur använder jag SiloSolve OS?

Till det översta lagret

Översta lagret i silon behandlas med SiloSolve OS antingen genom att lösningen vattnas på i samband med att de sista 5-10 lassen läggs in eller genom att de behandlas med SiloSolve OS på vanligt sätt på fältet. En behandling med SiloSolve OS av det översta lagret ska inte ses som ett alternativ till att behandla hela silon utan som en extra försäkring för det ensilage som är som allra mest utsatt, det vill säga det översta lagret. Resten av silon behöver fortfarande ett tillsatsmedel som framför allt påskyndar fermenteringen och därmed sänker näringsförlusterna.

Fräscht på toppen

Kassera mindre

Ingen varmgång

Bakterierna i SiloSolve OS konsumerar syre och sänker snabbt och effektivt pH till en stabilt låg nivå. På så sätt blir översta lagret i silon väl skyddat. Natriumbensoatet förstärker skyddet mot jäst och mögel.

SiloSolve OS motverkar jäst och mögel vilket gör att du inte behöver kassera det översta lagret. Mer foder finns kvar till djuren och mindre arbetstid går åt till att ta bort dåligt ensilage.

Det är jäst och mögel som orsakar det vi i dagligt tal kallar varmgång och som gör ensilaget mindre näringsrikt eller till och med skadligt. SiloSolve OS skapar ett mycket effektivt skydd mot jäst och mögel och ett lagringsstabilt ensilage.

Bakterierna i SiloSolve OS Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – har en kraftfull förmåga att snabbt sänka pH. Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre i silon. Natriumbensoat – ger ett extra skydd mot varmgång, jäst och mögel. Ämnets verkan ökar vid låga pH, något som de tre kraftfulla bakterierna effektivt bidrar till.

Läs mer om SiloSolve OS

50


Mindre jäst och mögel i översta lagret

Mindre jäst och mögel i översta lagret SiloSolve OS motverkar jäst och mögel. Diagrammet visar resultat från 9 gårdar där man ser att SiloSolve OS sänker mängden jäst och mögel i översta lagret.

Obehandlat

log CFU

7,0

6,6

SiloSolve OS

6,6

6,5 6,0 5,5

Tolererbar nivå

5,0 4,5

4,3

4,0 3,4

3,5 3,0

Jäst

Ingen varmgång

Temperatur, °C Obehandlat

36

Omgivning, +3°C

34

SiloSolve OS

32 30 28 26 24 22 20 18

Exponering för luft, timmar

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mer näring kvar i silon med SiloSolve 100

Mer näring kvar Diagrammet visar att det finns mer av fodret man la in i silon kvar när man ska utfodra, när man behandlar med SiloSolve OS. All ensilering betyder ett tapp av näring och ts, men målet är att minimera förlusterna. *Signifikant skillnad (p<0,05).

% ts kvar för utfodring 98,5 98,8*

98 96

Obehandlat

SiloSolve OS

97,6*

96,5* 95,1*

94,5

93,9

94

92,8*

94,6

94,3*

93,65

92 90 87,7

88 86

Majs 27,6% ts

Majs 30,8% ts

51

Majs 31,5% ts

Gräs 26,5% ts

Gräs 38,6% ts

Gräs/Balj 26,5% ts

ENSILERINGSMEDEL

Diagrammet visar att ensilaget behandlat med SiloSolve OS aldrig tog värme, det vill säga, blev mer än 3 grader varmare än omgivningen. Det obehandlade ensilaget tog värme efter mindre än två dagar.

38

Mögel


Kemiska ensileringsmedel Kemiska ensileringsmedel skapar en hämmande miljö för oönskat mikrobiellt liv. Vid tillsats av syra vid ensilering sker en omedelbar pH-sänkning i grönmassan. Sänkning av pH-värdet skapar goda förutsättningar för de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna att föröka sig och stoppa cellandning, värmebildning och tillväxt av oönskade mikroorganismer som till exempel klostridier. Genom att tillsätta syra vid ensilering minskar nedbrytningen av socker och pro-

tein, vilket gör att ensilage behandlade med syror har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs.

HelmGräs

HelmMajs

HelmGräs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder

HelmMajs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder

upp till 45 % ts. Det är en blandning av myrsyra, propionsyra och natriumformiat. HelmGräs innehåller en hög andel myrsyra vilket också är den syra som är grunden för den snabba pH-sänkningen i ensilaget. En snabb pH-sänkning stoppar omedelbart cellandningen i växterna och minskar därmed förlusterna i färdigt ensilage. Propionsyran motverkar jäst- och mögeltillväxt och natriumformiatet sänker de korrosiva egenskaperna hos produkten. HelmGräs är tillåtet att använda i ekologisk/KRAV produktion.

och helsädesensilage av majs och spannmål upp till 50 % ts. HelmMajs är en blandning av myrsyra, propionsyra och natriumformiat vilka effektivt hämmar tillväxten av oönskade mikroorganismer i ensilage. I HelmMajs ingår en särskilt hög andel propionsyra. Propionsyran ger skydd mot tillväxt av jäst- och mögelsvampar vilket också ger ett gott skydd mot varmgång. HelmMajs är tillåtet att använda i ekologisk/KRAV produktion.

För applicering av kemiska ensileringsmedel kan vi förse dig med doseringsutrustning i form av Perstorppumpen och dess tillbehör.

Rekommenderad dosering Gröda

HelmGräs

HelmMajs

Klöver/Lusern

6->6 liter

6->6 liter

Klöver/Gräs (> 25% Klöver)

5-6 liter

5-6 liter

Klöver/Gräs (< 25% Klöver)

4-5 liter

4-5 liter

Gräs, helsäd, majs

3-4 liter

3-4 liter

HelmGräs och HelmMajs är tillåtet att använda i KRAV-certifierad och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Dosering avses per ton grönmassa.

52


Propionsyra Propionsyra för spannmål, ärtor och bönor.

Propionsyra för fullfoder

Propionsyrabehandlad spannmål bibehåller sin kvalitet i mer än 12 månader eftersom syran tränger in i kärnan och hejdar mikroorganismernas utveckling. Den behandlade spannmålen blir smaklig samtidigt som dammproblemen minskar. Propionsyrabehandling lämpar sig även för ärtor och bönor.

Vid varmgång: börja med 2 liter per ton mix, öka eller minska efter behov. Upp till max 4 liter/ton mix. Minsta mängd 2 liter per ton.

Rekommenderad dosering av Propionsyra Spannmålskonservering

Rekommenderad dosering av Propionsyra

Vattenhalt

Dosering l/ton 3-6 mån

6-12 mån

15

5

6

17

5,5

7

19

6

7,5

21

7

8,5

23

7,5

9

25

8

10

27

9

11

29

9,5

12

31

10,5

13

33

11

14

35

12

15

37

13

16

39

13,5

17

41

14,5

18

Propionsyra funkar också bra att dosera till majsensilage eller Corn Cob Mix (CCM). Dosera propionsyra enligt tabellen nedan.

CCM – Majs Torrsubstans

Dosering l/ton

Under 60 %

6

60-70 %

7,5

Över 70 %

9

ENSILERINGSMEDEL

%

Propionsyra för majsensilage

53


Salter

NYHET

Salter som ensileringsmedel innehåller salterna av organiska syror. Salterna av de organiska syrorna är varken

Konsil Ultra

sura eller korrosiva, vilket inte sliter på maskinerna.

För vall och helsädesensilage, med ts halter upp till 60%. För att ge ett gott resultat krävs en pH sänkning i

De olika salterna har en skillnad i effekt mot bakterier, jäst och mögel. En väl avvägd kombination av olika salter ger den bästa effekten. Salterna verkar genom två mekanismer på bakterier, jäst och mögel. Dels genom att sätta sig på cellvägg vilket för den svagare och spricker, dels genom att gå in i cellerna och och sänker pH inne i cellen. Detta gör att bakte-rier, jäst och mögel antingen avdödas eller hämmas. Våra salter säljs i förpackningar om 200 liter och 1000 liter.

grönmassan. Konsil Ultra har en sammansättning som gör att den klarar allt ifrån direkt skörd till starkt förtorkat ensilage. Konsil Ultra blandning av salter ger ett mycket gott skydd mot tillväxt av både bakterier samt jäst och mögel. Kombinationen av natriumnitrit och hexamin i Konsil Ultra har en bättre effekt mot klostridier och listeria än produkter som bara innehåller natriumnitrit. Däremot har de försumbar negativ inverkan på de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. Ensilage behandlat med Konsil Ultra får inte utfodras för än tidigast 4 veckor efter skörd.

Dosering hittar du på hemsidan!

OBS! Får ej blandas med syror

pH, NH3N och Ts-förluster, % av Ts

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

pH

NH3-N Obehandlat

Ts-förluster Konsil Ultra 3L/t

Berte Gård 2014, SLU Skara E. Nadeau

Konsil Ultra minskar ammoniumkväve och ts-förluster. Genom en kontrollerad ensileringsprocess får vi ett ensilage med mindre förluster och mer bevarad näring. I försök ser vi att Konsil Ultra minskar ts-förlusterna och ammoniumkväve (NH3-N). Mer högvärdigt protein finns kvar i ensilaget.

54


NYHET

Konsil LP

För vall och helsädesensilage med låga ts halter. För att kunna skörda vid rätt tidpunkt, är det viktigt att minimera sitt väderberoende. Med ensileringsmedel kan man få ett mycket bra ensilage även utan förtorkning eller en mycket begränsad sådan. Konsil LP har en väl beprövad sammansättning som ger ett mycket gott skydd mot tillväxt av klostridier och andra oönskade mikroorganismer.

Konsil LP är lämpligast för ensilage med lägre ts halter, från direktskörd upp till ca 35% ts. Produkten består av en välbalanserad kombination av salter, som båda är mycket effektiva mot flertalet oönskade mikroorganismer, däribland klostridier som brukar vara det största problemet i vått ensilage, samtidigt som salterna har väldigt liten negativ effekt på de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. Ensilage behandlat med Konsil LP får inte utfodras förrän tidigast 4 veckor efter skörd.

Konsil Majs HD

Majs är på grund av sitt höga sockerinnehåll lättensilerat, men vi har istället andra utmaningar med majs-ensilage. Eftersom majsen skördas en gång om året vill

vi ofta kunna komma åt årets skörd inom någon månad. Med en förhållandevis kort lagringstid från skörd till utfodring. Majsensilagets höga sockerhalt i kombination med en hög ts-halt och att majsen är svårpackad, gör att ensilaget lätt tar värme. Konsil Majs HD är ett konserveringsmedel med höga halter av kaliumsorbat och natriumbensoat. Dessa båda ingredienser har en väl dokumenterad effekt på jäst och mögel, vilket minskar risken för varmgång. Konsil Majs innehåller ingen nitrit, och kan därför utfodras omedelbart, den passar därför alldeles utmärkt till grovfoder som man vill utfodra omgående.

OBS! Får ej blandas med syror

Lagringsstabilitet dagar, jäst (log cfu/gram), etanol % av ts

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2 0

Lagringsstabilitet (dagar) och ts-förluster (%)

1 Lagringsstabilitet Obehandlat

Jäst log ProM 570 4L/ton

Etanol

0

Konsil LP 2,5L/ton

Lagringsstabilitet Obehandlat

SLU Skara E. Nadeau mfl 2015

Ts-förluster % Konsil Majs HD 1L/t

SLU Skara 2015 E. Nadeau

Konsil LP ökar lagringsstabiliteten. Genom en ökad lagringsstabilitet minskar varmgång och förluster efter öppnandet av silon. Genom att använda Konsil LP ökas lagringsstabiliteten samtidigt som mängden jäst och etanol minskar.

Konsil Majs HD minskar ts-förlusterna Majs är svårpackat och har en hög ts-halt. Detta ökar risken för varmgång. Försök har visat att Konsil Majs HD förbättrar lagringsstabiliteten och minskar ts-förlusterna.

55

ENSILERINGSMEDEL

16

NYHET


56


FreshFoss Under varmare perioder på året har många fått erfara att det fräscha, näringsrika fodret som mixats ihop har tagit värme och förlorat mycket av den värdefulla näringen under tiden det legat på foderbordet. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar. Vid tillväxt av jäst och mögel förbrukas den mest lättillgängliga näringen samtidigt som värme genereras. Mikroorganismerna kan också bilda olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet och sänker foderintaget.

FreshFoss gör att mixen håller sig stabil längre. Genom att förlänga tiden tills den färdiga mixen tar värme kan näringsvärde och smaklighet bibehållas. Den kan därför med fördel användas året runt till mixar som blandas mer sällan, t.ex. till ungdjur och sinkor. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enkla att hantera och minimerar risken för skador, dessutom är de väldigt kostnadseffektiva. • Förlänger mixens hållbarhet • Bevarar näringsinnehållet • Torr, ej korrosiv produkt • Motverkar varmgång

FreshFoss motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen genom att hämma oönskade mikroorganismer. Produkterna är en blandning av salter från organiska syror vilket gör produkten ofarlig och enkel att hantera jämfört med t.ex. propionsyra.

FreshFoss Premium

FreshFoss Basic

Vår beprövade och välfungerande produkt för att hålla mixen fräsch längre!

Vår nya produkt som bygger på samma princip som FreshFoss Premium. FreshFoss Basic tillverkas med en annan

teknik jämfört med FreshFoss Premium och har också en något annorlunda sammansättning. Detta gör att produktens pris blir lägre, vilket gör att det till ett prisvärt alternativ när risken för varmgång är låg till medel. Tillsätt 0,2-2 kg FreshFoss Basic per ton mix. Börja med 0,5 kg och öka eller minska doseringen beroende på om mixen tar värme eller ej.

FreshFoss har i oberoende försök visat sig stabilisera fullfoder med bäst effekt I Danmark har SEGES jämfört förmågan att stabilisera fullfoder hos 4 olika tillsatser. Försöket visade att FreshFoss var effektivast.

• Ingen värmebildning dagen efter utfodring • Längst stabilitet • Tendens till att hämma bakterietillväxt

De fyra tillsatserna som testades var:

• FreshFoss Premium 1 kg/ton • Natriumbensoat 1 kg/ton • Propionsyra 3 l/ton • Salvana TMR 1 kg/ton • Obehandlad kontroll

Propionsyra

Natriumbensoat

FreshFoss Premium

Salvana TMR

Dag 1

Lätt värmebildning

Lätt värmebildning

Ingen värmebildning

Lätt värmebildning

Dag 2

Lätt värmebildning

Lätt värmebildning

Ingen värmebildning

Lätt värmebildning

Dag 3

Lätt värmebildning

Lätt värmebildning

Ingen värmebildning

Ingen värmebildning

57

ENSILERINGSMEDEL

Har visat sig i försöket som visas nedan vara bäst på att minska varmgång och minska tillväxt av oönskade mikroorganismer i fodermixen. Dosera FreshFoss Premium med 0,2-2 kg per ton mix. Börja med 0,5 kg och öka eller minska doseringen beroende på om mixen tar värme eller ej.


Emballering Plansilofolie • Sträckfilm • Mantelfilm Rundbalsnät • Garn 58


Emballage till balar Allt du behöver till rundbalar och fyrkantsbalar hittar du

Till rundbalar erbjuder vi både traditionellt rundbalsnät

hos oss med välkända varumärken som Silotite® och Piippo®. Vi har sträckfilm med bra mekaniska egenskaper som skapar en pålitlig balplast av hög kvalitet.

samt mantelfilm. Mantelfilm är en tunnare plast som läggs närmst balen i stället för rundbalsnät. Den skapar en överlägsen syrebarriär vilket bevarar gräsets näringsvärden bättre och ger en mer kompakt bal som är lättare att hantera.

Läs mer om sträckfilm

Läs mer om mantelfilm

Läs mer om rundbalsnät

EMBALLERING

59


Se hela utbudet på hemsidan!

Plansilo Plansilofolie

Vacuumfolie

Få en bättre ensilering med rätt plansilofolie. För att lyckas med en bra ensilering i plansilon är det viktigt att använda en plansilofolie av hög kvalitet.

Vacuumfolien är en extra tunn (40 my) transparent folie

”Superstrength” är svart på under sidan och vit på ovansidan, detta för att ge bäst egenskaper vid ensileringen med en sol och värme reflekterande yta utåt. Den svarta färgen förhindrar genomsyn vilket kan hjälpa till att hålla fåglar borta. På storrullarna (400 m) är varje meter markerad för att förenkla utläggningen.

som läggs över gräset under den kraftigare plansilofolien för att minska eventuella luftfickor. Den ger en effektiv lufttätning, minskar ts-förluster och bidrar till en bättre ensilagekvalitet vilket främjar produktionen och djurhälsan.

Täckväv & Sandsäckar Täckväven lägger ni längst upp på plansilon för att

skydda plansilofolien från fåglar & andra skadedjur, täckväven liknar en presenning och är mycket kraftig (200g/m2). Finns i flera storlekar och säkras med hjälp av exempelvis sandsäckar.

Garn Vid bindning av fyrkantsbalar och småbalar används garn, det används även till vissa rundbalar. Vi tillhandahåller

både sisalgarn och syntetgarn från välkända märken som Piippo och Cobra.

Utbud av garn och mer info hittar ni här!

Piippo Oy är Nordens enda tillverkare av syntetgarn och vi erbjuder ett komplett sortiment från dem. Piippos pressgarn är de mjukaste på marknaden och har knutstyrka av toppklass. Då garnet är mjukt sliter det mindre på balmaskinens mekaniska bruksdelar samt ger hållbarare knutar.

60


För lagring och leverans till eftersäsongen 2024

SPANNMÅLSHANTERING

Hantera din spannmål


Så här tar du ut ditt prov! Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Provtagning från olika system

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer

Konventionell tork (gäller både sats och kontinuerlig tork) • Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Planlager och lagringsficka • Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut. Silotork • Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork. • Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen. • Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

62

1

Ta ut ett representativt prov från silo/fack. Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.

2

Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.

3

Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.

4

Ur varje slutlagringsprov görs ett 3-liters förprov för analys som läggs i provpåse.

5

OBS! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.

6

Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab(Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare att hämta ditt prov.

7

Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys. Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.

8

Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.


Bra att veta om din spannmål Rekommenderade torkluftstemperaturer

Ingående vattenhalt

I nedan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse.

I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet.

Ingående vattenhalt

17%

18%

19%

20%

Utsäde nedtorkning till 14%

o

71 C

o

70 C

o

68 C

65 C

Maltkorn nedtorkning till 14%

71 oC

70 oC

68 oC

65 oC

Brödspannmål nedtorkning till 14%

74 C

72 C

69 C

68 C

Foderspann­mål nedtorkning till 14%

Vattenhalt efter torkning

INGÅENDE VATTENHALT 16%

o

17%

18%

19%

20%

18% 17% 16% o

o

o

o

71

15% 14%

Max 100 oC

21%

22%

23%

24%

25%

68

65

63

61

59

69

66

64

62

60

58

67

65

63

61

59

57

58

71

69

66

64

62

60

71

70

68

65

63

61

59

60

Torkluftstemp. gr. C

13%

72

71

69

67

64

62

12%

72

70

68

66

63

61

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

Kom ihåg! • Kontrollera ditt spannmålslager kontinuerligt • Okulär kontroll av din lagrade vara • Temperaturkontrollera din lagrade vara • Skadedjurskontrollera din lagrade vara Ovanstående rekommenderas att ses över en gång i veckan.

SPANNMÅLSHANTERING

63


Maximal lagringstid vid olika vattenhalter Temp i varan

20% vh

22% vh

o

14% vh

15% vh

18% vh

2 C

60 dgr

32 dgr

3 oC

50 dgr

28 dgr

4 oC

>170 dgr

44 dgr

24 dgr

5 oC

138 dgr

38 dgr

19 dgr

o

6 C

102 dgr

32 dgr

15 dgr

7 oC

70 dgr

26 dgr

12 dgr

8 oC

49 dgr

21 dgr

10 dgr

9 oC

>170 dgr

42 dgr

19 dgr

8 dgr

10 oC

140 dgr

36 dgr

16 dgr

6 dgr

11 oC

105 dgr

32 dgr

15 dgr

5 dgr

o

12 C

70 dgr

28 dgr

13 dgr

4 dgr

13 oC

51 dgr

25 dgr

11 dgr

3 dgr

14 oC

>170 dgr

45 dgr

22 dgr

10 dgr

3 dgr

15 oC

150 dgr

42 dgr

20 dgr

9 dgr

2 dgr

o

16 C

135 dgr

39 dgr

19 dgr

8 dgr

2 dgr

17 oC

125 dgr

36 dgr

18 dgr

7 dgr

1 dag

18 oC

120 dgr

34 dgr

17 dgr

6 dgr

1 dag

19 oC

115 dgr

32 dgr

16 dgr

6 dgr

1 dag

20 oC

110 dgr

30 dgr

15 dgr

6 dgr

1 dag

Källa JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfröer Vattenhalt, %

Diagram visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagrings­dugligheten. Källa: Jordbruksverket / Exab

Område med stor sänkning av grobarheten. Frömassans temperatur/vattenhalt bör inte vara inom detta område

35 30 25 20 15 10 5

35

40

45

50

55

60

Temperatur, oC

64


Mina sidor Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor. Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet. Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto. xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Du som vill, kan enkelt och bekvämt beställa ditt bulkfoder och dina insatsvaror på mina sidor. Dygnet runt!

Beställ online DYGNET RUNT!

Lägg beställning av ditt bulkfoder. Beställ insatsvaror som till exempel kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag.

Mina Sidor

Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet!

SMS-avisering för bulkleverans Nu kan du få SMS-avisering när våra bulktransportörer lastat ditt foder. Skicka ett mail med ditt/dina leveransnummer samt mobilnumret dit du vill ha aviseringen (endast ett nummer per leveransadress)till transport@svenskafoder.se

65


Mottagningsplatser

VÄST Lev i vårt val Hällekis Kinne Kleva Lidköping Nossebro Falköping Skara Skövde Kesenborg St Levene Vårgårda Erikstad Uddevalla ÖST Lev i vårt val Västerlösa Ledberg Grillby

Oxelösund GOTLAND

Lev i vårt val Fole SYD Lev i vårt val Tågarp Knästorp Trollenäs Vellinge Munkagård Getinge Humlemölla Landskrona Åhus Lunnarp Bjärsjö Sölvesborg Karlshamn

66

Rapsfrö

Laureate Maltkorn

Planet Maltkorn

Prospect Maltkorn

Catriona Maltkorn

Quarna Vårvete

Industri Vårvete

Svarthavre

Industri Havre gul

Industri Havre vit

Foderhavre

Rågvete

Foderkorn

Fodervete

Industri Höstvete

Praktik Höstvete

Reform Höstvete

Etana Höstvete

Mottagningsplatser

Industri Höstråg

Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan. Lämnas varan ändå på ett sådant lagerställe, är ortskorrigeringen 25 öre.


MOTTAGNINGSPLATSER

VÄST Lev i vårt val Hällekis Kinne Kleva Lidköping Nossebro Falköping Skara Skövde Kesenborg St Levene Vårgårda Erikstad Uddevalla ÖST Lev i vårt val Västerlösa Ledberg Grillby

Oxelösund GOTLAND

Lev i vårt val Fole SYD Lev i vårt val Tågarp Knästorp Trollenäs Vellinge Munkagård Getinge Humlemölla Landskrona Åhus

På grund av marknadssituationen på energi, förbehåller vi oss rätten att under säsongen göra justeringar. Vi hänvisar till vår hemsida, www.svenskafoder.se

Lunnarp Bjärsjö Sölvesborg Karlshamn

67

Andraårskarens grödor

KRAV Brokblommig Åkerböna

KRAV Vitblommig Åkerböna

KRAV Foderärt

KRAV Rapsfrö

KRAV Foderkorn

KRAV Laureate Maltkorn

KRAV Prospect Maltkorn

KRAV Industri Höstråg

KRAV Rågvete

Viktigt med täckta vagnar vid transport!

KRAV Industri Havre

KRAV Industri/ Quarna Vårvete

KRAV Fodervete

KRAV Industri Höstvete

Majs

Skörd

Brokblommig Åkerböna

Eftersäsong

Vitblommig Åkerböna

Mottagning hela året

Foderärt

Ingen mottagning

KRAV Foderhavre

2024 års skörd i västra, östra och södra Sverige.


RETURADRESS: SVENSKA FODER AB, BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders kundregister

Hitta din närmaste säljare!

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.