Page 36

grovfoder

BIOLOGISKA ENSILERINGSMEDEL

SiloSolve® är enkelt att använda När biologiska ensileringsmedel används är det förutom valet av bakterier viktigt att tillsätta rätt mängd bakterier per ton grönmassa för att nå full effekt. SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå i lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på vägen ut till fältet och när du kör på fältet.

Mängden vatten som bakterierna löses upp i och som sedan appliceras i grönmassan är valfritt. En större volym vätska ökar säkerheten för att lösningen appliceras jämt i grönmassan. Därför rekommenderas doseringen till 4 liter/ton grönmassa. Vid exakthackad gröda kombinerat med finkalibrerad doseringsutrustning kan dock doseringsvolymen minskas. Vid mycket svåra ensileringsförhållanden blandas lösningen som vanligt, och doseringen ökas med fördel till 6 liter per ton grönmassa.

Antal påsar som ska tillsättas i behållaren Behållarens volym, liter Doseringsvolym, liter/ton

200

400

1000

4

1

2

5

2

2

4

10

1

4

8

20

36

En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Tabellen anger antalet påsar som ska lösas i behållaren vid olika doserings- och behållarvolymer. Välj doseringsvolym per ton grönmassa och läs sedan i kolumnen för tankens storlek. Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.

Profile for Svenska Foder AB

Nytt &Nyttigt om Grovfoder 2018/2019  

Nytt &Nyttigt om Grovfoder 2018/2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded