Page 1

Nr 4-2014 Løssalg kr 49

april

Månedsmagasinet

Månedens Påskekrim | Reisemål | Bilhistorie Shopping | Pølser | Bedrift Skole | Natur | Sykkel | og litt til Lokale historier og begivenheter i Farsund,

Lyngdal, Hægebostad og Kvinesdal til inspirasjon for en hel verden. 1 MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014


Siden 2013

Henning O. Ertzeid 3 Festung Lista 4 Redningsskøyta “Ægir” 6 Anbefalt påskekrim 9 Første bil på Engøy 10 Handmade in Farsund 12 Årets powerboat 13 Jakob-Ø. Reinertsen 14 Best på gode pølser 16 Svalbard 18 Telebanken 21 Polerte svaberg i høyden 22 Om Hægebostad 24 På Stompen 26 Fretex i Eiken 27 Eiken Hytter 28 Kvinesdal - fra hav til hei 30 Eramet 32 God påskelektyre 33 Bilskade Kvinesdal 34 Sandalgården 36 Lyngdal Ungdomsskole 38 Elektriske sykler 40 Beskytt hagemøblene 45 Kryssord/konkurranse 46 Lokale kontaktlister 47 bidragsyterne: Henning O Ertzeid Inge Eikeland Hans Christian Lund Hans Buch-Iversen Jakob Ø Reinertsen

Grethe Berg Nesheim Terje Skjoldal Olaf Landsverk Tina Bringslimark Pål Hals

Månedsmagasinet Salg/markedsføring: Svein Berg | 90 03 23 60 | svein@bergs.no Art director/layout: Alf Kalleberg | 95 85 77 77 | alf@advise.no Kontakt oss for bidrag, innlegg, annonser, tanker og meninger. Ønsker du magasinet som pdf? Send mail til alf@advise.no Lik oss på Facebook.com/MMagasinet

2

M Å N E D S M A GA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Det gjelder å se sine muligheter, ha utholdenhet og satse nok til å nå målet.

Årgang 2 Nr 4 - 2014

6 18 24 28 30 38

Det har skjedd mye de siste 50 åra – da den første bilen kom til Engøy og kjørte på nesten like elendige veier som vi fremdeles har flere steder i dag. Sjansen for å bli påkjørt var liten. Dagens voksne var barn. Lek og moro bestod av det du fant på selv og helst ute i naturen. Fikk du låne båten av far, eller bygge trehytte i skogen og bru over bekken, bruke fiskestanga i tjernet eller spille ball på løkka, og endelig gå på bygdedans da du ble 14, da var livet godt. I dag snakker vi om tidsklemma. De elektroniske duppedittene styrer mye av lek og arbeid, og fjerner oss både fra naturens eget spillerom og vår egen fantasi. Har vi glemt hvordan det var, og blir vi styrt av teknologiens raske fremgang? Verdier må skapes og oppretthodes. Det er vår plikt som foreldre og voksne og videreføre vår kulturarv, men også vår evne til å tenke/skape selv. Handel og næring står stadig på agendaen, om det er sentralt eller lokalt. I Listerregionen har vi de samme utfordringene. Det gjelder å se sine muligheter, ha utholdenhet og satse nok til å nå målet. Da trenger vi skaperevne, nytenking og pågangsmot. For å oppnå dette må kommune og det private næringsliv spille ball med hverandre. Slik det var da det sentrale styret bestod av handelsfolk og likemenn. Det er mye fornuft i sjøvettreglene. Ta tilbake vår selvstendighet og bruk kunnskapen. Les om Lister som turistdestinasjon. Ikke bare for fuglekikkere og surfere, men også for de som har interesse for andre Verdenskrig, polerte svaberg i høyden, eller håndverk av fineste sort – om det gjelder pølsemaking, søm, strikk, maleri eller fotografi, så er det tradisjoner, metoder og historie verdt og ta vare på og videreformidle. Les om handels- og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene og se potensialet Listerregionen byr på. Bli med Månedsmagasinet på en oppdagelsesferd i april.

LEDER

Takk til

Innholdet i april

Månedsmagasinet


KREATIVTETEN BLOMSTRER Artig løsnin g

på gågate

Drømmeplassen ute for de små

TULIPANSTOL EN-morsompraktisk, ren og tørr!

Stearinlyset du kan lage sel v- veigen er lagt som et bikubemønste r.

il når du v é d i d o En g somhet! k r e m p op

Pølse o i barn g spagett i eselsk apet.

ha

Gode ideer eller løsninger inspirerer de fleste av oss. Noen er kreative sånn helt privat. Andre har det som yrke. Her har vi samlet noen ideer og løsninger som enten er gode eller som får deg til å trekke på smilebåndet. Det som er fellestrekket er at de som har kommet med ideene er løsningsorienterte. De definerer et behov og kommer gjennom en prosess frem til løsninger. Noen er håpløse, mens andre er gode. Har du gode løsninger eller ideer som du har testet ut selv, hører vi gjerne fra deg. Kanskje kan vi dele det med alle de som leser Måneds magasinet.

Urtehagen har fått et spesielt utseende og noen små morsomme løsninger. Legg merke til de små plastbøttene som er drivhus for basilikumplantene.

H

E

N

N

e-post: ertzeidh@online.no

I

N

G

O

mob.: +47 415 61 082

E

R

Benken du kan snu sitteflaten på slik at du får det tørt når du skal sitte ned. Snur på sveiven og vips, tørr benk.

T

Z

E

I

D

www.flickr.com/photos/henningoddleikertzeid/ MÅNEDSMAGASINET – MARS 2014

3


FESTUNG LISTA

Tekst: Inge Eikeland og Hans Christian Lund Foto: Inge Eikeland

1940-45 4

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4


På Lista er sporene etter den tyske okkupasjonen mange. Kystfort, kanonstillinger, bunkere, hangarer, løpeganger og brakker setter sitt synlige preg på landskapet og inviterer til undring, fascinasjon og ettertanke. Under okkupasjonen 1940-45 ble Lista-halvøya vurdert som et strategisk viktig sted. Man fryktet en alliert invasjon på sandstrendene. På det flate Listalandskapet lå det også godt til rette for å etablere en flyplass. Resultatet ble en omfattende utbygging av militære anlegg, og begrepet festning ble tatt i bruk om området. På tysk ble dette “Festung Lista”. Når begrepet “Festung”, ble tatt i bruk innebar det at området skulle være umulig å bekjempe for fienden. Mange av anleggene er fortsatt bevart og kan utforskes. Endel av dem er ikke tilgjengelig. De er dekket til med sand eller betong. Dette ble gjort for å unngå at besøkende skulle falle ned eller skade seg.

Internasjonalt er andre verdenskrig et reiselivsprodukt som er i stadig vekst. Lista er et av de stedene i landet hvor vi har flest krigsminner på et konsentrert område. Nærheten til Europa gjør at Lista fremover kan bli en turistdestinasjon ikke bare for fuglekikkere og surfere, men også for de som er interessert i andre verdenskrig. Hos Lister Forsvarshistoriske forening i Hangar 45 på Lista fly- og næringspark kan besøkende oppleve en stor samling av militære kjøretøy og materiell. Her er også den store radaren som i sin tid stod på Nordberg fort restaurert og montert. På Nordberg fort er det utstillinger, kafe og mye spennende å se både for store og små.

Verdiskapingsprosjektet “Festung Lista” Krigens historier og rester etter de ulike installasjoner og anlegg er interessant for et stort publikum Noen elementer er godt tilrettelagt, som kystfortet på Nordberg og Lister Forsvarshistoriske Forening sin hangar på Lista Flystasjon. Andre steder mangler tilrettelegging og informasjon. Restene etter Festung Lista har et stort verdiskapingspotensial. Dette prosjektet arbeider for å forløse dette potensial. Målsettinger er en bedre forvaltning og formidling av krigsminnene. Intervju av tidsvitner, opparbeiding av kunnskap og tilrettelegging/formidling er viktig elementer i arbeidet. Styringsgruppa består av personer fra fylkeskommunen og Vest-Agder-museet. Det samarbeides tett med Lister Forsvarshistoriske forening og hangaren på Lista fly- og næringspark. Prosjektet fikk tilskudd fra Riksantikvaren på kr. 100 000,både i 2013 og 2014. I tillegg bidrar fylkeskommune, museum og frivillige med finansiering og arbeidsinnsats. Legg søndagsturen til Lista i vår! Ta med familien og gå på oppdagelsesferd. Husk lommelykt og vær forsiktig!

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

5


La oss endre statistikken nå i år Forbered deg på at ulykker kan skje tenk gjennom forskjellige situasjoner og hvordan du bør forholde deg. Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp…

ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten til de som ferdes langs sjøen. Redningsskøytene er uunnværlige for sjøsikkerheten langs kysten, og har en lang historie bak seg.

redningsvest. Det betyr ikke at redningsvesten ville reddet alle, men deres sjanser for å overleve ville vært mye større, sa president Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors, til Aftenposten

Redningsselskapet har i dag 41 operative redningsskøyter i beredskap. 25 er kraftige, hurtiggående fartøy med fast ansatt besetning. De øvrige 16 er noe mindre, og drives av frivillige i sjøredningskorpsene. Frivillig mannskap er en viktig ressurs for arbeidet langs kysten.

De triste tallene snakker for seg selv og et påbud kunne reddet flere liv. Til gjengjeld har salget av oppblåsbare redningsvester økt kraftig de siste årene. Oppdriften på disse er bedre enn med en tradisjonell vest, og man kan være tryggere på å bli liggende riktig i vannet. Men det er svært viktig at alt fungerer som det skal dersom ulykken er ute. Fagmennene anbefaler derfor båtfolket å undersøke vesten nøye og i god tid før båtsesongen starter.

Tekst/foto: Grethe Berg Nesheim RS 100 “Ægir”, redningsskøyta i Farsund. Ægir er finansiert med hjelp fra Den norske Krigsforsikring for Skib, og støtte fra redningsselskapets medlemmer. Den har en hastighet på 24,9 knop, og en rekkevidde på 417 nautiske mil. Ægir har ca 80 utrykninger gjennom året, og bistod nylig i leteaksjonen etter tråleren Carina utenfor Lindesnes. Slike tilfeller er spesielle for mannskapet, som har en dyp respekt for arbeidet de utfører. Flere av ulykkene til sjøs skyldes likevel en kombinasjon av alkohol, fart og mørke, og over 7 av 10 som omkom på sjøen i fjor brukte ikke redningsvest - La oss gjøre det vi kan for å bedre denne statistikken, sier redningsselskapet. Redningsskøytene redder liv… Redningsselskapet er en humanitær, frivillig medlemsforening. Deres formål er delt i fire: Redde liv, berge verdier, verne kystmiljøet og drive opplysnings- og

Siden 1891 har redningsselskapet reddet over 6300 mennesker fra drukningsdøden på havet. Redningsskøytene betjener rundt 60 stasjoner langs hele kysten, men behovet for beredskap og plassering endrer seg gjennom hele året. Redningsselskapet og hovedredningssentralene samarbeider derfor om å ha rett redningsskøyte på rett sted til enhver tid. …og redningsvesten kan være livsviktig Redningsselskapets ønske om lovfestet bruk av redningsvest i båt, ble avvist av regjeringen. - Av 34 som omkom ved drukning etter bruk av fritidsbåt i fjor, brukte kun sju

Mannskapet på Ægir og skipper Jarl Pedersen, oppfordrer til bruk av redningsvest, vise sunn fornuft og følge sjøveisreglene. Han oppfordrer samtidig båtfolket til å tegne totalmedlemskap i redningsselskapet. Ved å bli medlem i redningsselskapet får du som totalmedlem rett til inntil 3 timer fri assistanse fra redningsskøytene på sjøen og i uthavn i Norge og Sverige. I tillegg har du rett til fri assistanse fra deres samarbeidspartnere mens du ligger i havn i Norge, Sverige og Danmark. Forts. side 8

6

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4


salget av oppblåsbare redningsvester har økt kraftig de siste årene

Skipper Jarl Pedersen

Gøran Gundersen gir et lynkurs i skudd med plt. En plastline skytes ut til målet om det er vanskelig å komme til

Gøran og Petor følger dykket med line og radiokommunikasjon

Siden 1891 har redningsselskapet reddet over 6300 mennesker fra drukningsdøden på havet

Test av utstyr og en liten kontroll under vann må til, Jarl får hjelp av mannskapet

Skipper Jarl Pedersen, maskinist Petor Samuelsen, redningsmann Gøran Gundersen

Ved å bli medlem i rednings selskapet får du som totalmedlem rett til inntil 3 timer fri assistanse fra redningsskøytene på sjøen og i uthavn i Norge og Sverige. MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

7


Forts. fra side 6 Gjennom medlemskapet er du også med å finansiere redningskøyteberedskapen langs kysten . En ny redningsskøyte på størrelse med Ægir vil koste minst 35 – 40 mill i dag. Det koster ca 8mill i året å drifte dette fartøyet, og denne beredskapen er i sin helhet finansiert av Redningsselskapet ved hjelp av medlemskap, gaver og bidrag fra bl.a tippemidler. Farsund og de andre kommunene her på sydspissen av Norge har med andre ord en gratis beredskap for ulykker og hendelser på sjøen gjennom dette.

Gratispassasjer på hjelmen

Redningsskøytene betjener rundt 60 stasjoner langs hele kysten

Har du lyst til å være med som frivillig i Redningsselskapet? I over 120 år har Redningsselskapet bidratt med å redde liv, berge verdier og drive forebyggende arbeid på sjøen. En stor og viktig del av dette arbeidet er takket være en enorm innsats av frivillige. –Flere av de operative redningsskøytene bemannes av frivillige – fra Mandal i sør til Alta i nord. Som frivillig i et sjøredningskorps blir du en viktig ressurs i beredskapen langs kysten.

Skipper Jarl Pedersen klar for nytt oppdrag

Flere av de operative redningsskøytene bemannes av frivillige

Mannskapet på Ægir har turnus som sjøfolk ellers, 4 uker på og 4 uker av, og består av en besetning på 3 mann. I arbeidsperioden har mannskapet høy beredskap og er klar til utrykning på kort tid døgnet rundt, året rundt. Arbeidet krever kontroll over seg selv og gode vurderingsevner. – Vi kan ikke hjelpe andre hvis vi mister kontroll over oss selv eller båten. Det er en spennende jobb, som vi har et profesjonelt og engasjert forhold til, sier skipper Pedersen.

Nødtelefon:

120

Visste du at Du ikke har rett til fri assistanse på sjøen, nødssituasjoner unntatt, men som totalmedlem i RS har du rett til inntil 3 timer fri assistanse fra redningsskøytene på sjøen og i uthavn i Norge og Sverige. I tillegg har du rett til fri assistanse fra deres samarbeidspartnere mens du ligger i havn i Norge, Sverige og Danmark. Sjøvettreglene • Tenk sikkerhet Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen. • Ta med nødvendig utstyr Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig. • Respekter vær og farvann Båten må bare benyttes under egnede forhold. • Følg Sjøveisreglene Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes. • Bruk redningsvest eller flyteplagg Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord. • Vær uthvilt og edru Promillegrensen er 0,8 når du fører båt. • Vis hensyn Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Er du i nød - ring 120. Trenger du annen assistanse - ring 02016. RS 100 Ægir i beredskap på Farøy

8

M Å N E D S M A GA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4


PÅSKEKRIM utvalgt av Hans Buch-Iversen for Månedsmagasinet

Sønnen av Jo Nesbø I likhet med Hodejegerne, er denne boken en selvstendig bok uten Harry Hole. Forlagets omtale: Jo Nesbø introduserer et helt nytt Oslounivers i romanen “Sønnen”. Dette er en skandinavisk “The Wire” i et forstørret hyperrealistisk Sin City-Oslo. Narkomane Sonny Lofthus har sittet i fengsel siden han var atten og finansierer forbruket ved å sone for andres forbrytelser. Han har særstatus blant de innsatte. Sonnys avdøde far, Ab Lofthus, var politimann. Når Simon Kefas, en nær venn og tidligere kollega av Ab, dukker opp, er det for å etterforske et drap som knyttes til Sonny. Men Sonny rømmer, og han har mye å hevne.

Forlagets omtale: Den unge juristen Wilma har nettopp begynt i jobben som leder i Seksjon for Volds- og seksualforbrytelser. Hun er stappfull av entusiasme og pågangsmot, og møter opp hundre prosent motivert for innsats. En serieovergriper herjer i Oslos gater, og Wilma og hennes kolleger kastes rett ut i etterforskningen. Det blir en kamp mot klokken: Når vil han slå til igjen? Samtidig meldes tre unge, georgiske jenter savnet over hele Europa. Det skal vise seg at sakene har mer til felles enn starten av etterforskningen gir inntrykk av.

men disse blir oppveid av en nervepirrende spenning. Jeg klarte ikke å legge fra meg boken. Dette er første bok i noe jeg håper, og tror, blir en lang serie. Boken er solgt til 22 land. Forlagets omtale: En mann skal ut og lufte bikkja for å dekke over gårsdagens fyll og sin dårlige samvittighet. Plutselig forsvinner hunden mellom trærne. Der oppdager mannen den lille jenta som henger i et tre. Dinglende over bakken. Med skolesekken på ryggen. Og en lapp rundt halsen der det står “Jeg reiser alene”. Politietterforsker Holger Munch blir satt på saken og skjønner fort at han trenger hjelp fra den tidligere kollegaen Mia Krüger. Men Mia som alltid har vært så slank og sunn, ser nå syk ut. Virkelig syk. Holger Munch reiser for å overtale henne til å tre inn i tjeneste igjen. De vet lite og ingenting om hvilket mareritt som skal møte dem.

E K S PÅ M I R K

Nådeløs vår av Louise Penny

Dette er kosekrim på sitt aller beste, her er mysteriet og persongalleriet i sentrum. Dette er bok nummer 3 om Armand Gamache. Forfatteren har vært nr. 1 på New York Times bestselgerliste, og fått en rekke internasjonale priser. Liker dere mord og mysterier eller andre engelske landsbydetektivserier, vil dere elske bøkene av Louise Penny. Forlagets omtale: Three Pines er en liten by midt inne i Canadas skoger. Innbyggerne er en blanding av eksentriske kunstnere, forfattere og antikvitetshandlere og vanlige småbyfolk. Bak den pittoreske fasaden lurer hemmeligheter - hemmeligheter som leder til mord. I Nådeløs vår dør en kvinne på mystisk vis under en seanse.

Mørke hjerter av Hanne Kristin Rohde

Jeg håper at Rohde fortsetter å skrive bøker om Wilma, for dette er i toppsjiktet av norsk krim. Rohde har permisjon fra stillingen som leder i seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo, så hun vet hva hun skriver om. Hun er kjent for de fleste fra TV.

Gravrøys av Johan Theorin

Forlagets omtale: Endelig! Siste boken i Ölandskvartetten er her! Midtsommer på Öland. Tusenvis av turister kommer for å feire midtsommer, og solen steker på den kalkhvite øya, men ferieparadiset skjuler mørke hemmeligheter. En av de besøkende har kommet tilbake for å kreve betaling for en gammel gjeld. Han etterlater seg død og skrekk i sommernatten. Ingen vet hvem han er, eller hva han vil. Men det er én mann som begynner å ane uråd. Gerlof Davidsson, en av øyas eldste innbyggere, begynner å forstå hvem den ukjente er, og hvorfor han søker hevn. Han har nemlig møtt mannen før, i ungdomstiden, da de begge sto på kirkegården og plutselig hørte banking fra en kiste ? I Johan Theorins fjerde bok fra Öland, Gravrøys, forenes fortid og nåtid i en særdeles velskrevet og ubehagelig krim.

Det henger en engel alene i skogen av Samuel Bjørk

(Pseudonym for Frode Sander Øien) Denne er også kommet i pocket. Dette er ikke kosekrim, her er det spenning og ondskap. Det er spesielt uhyggelig siden det er barn som blir rammet av ondskapen. Det er noen litt lange personbeskrivelser,

Ridderkorset av Jørgen Jæger

Dette er den syvende boken om Ole Vik. Selv om det først var med forrige bok, Stemmen, at populariteten økte, kan alle bøkene om Ole Vik anbefales. Fjellberghavn er en fiktiv vestlandsbygd. Forlagets omtale: Terrormål: Slottet. Drivende og menneskelig krimroman. 2010. På kort tid får politiet i Fjellberghavn melding om en drept treåring, en vekter myrdet på jobb og en naken kvinne liggende død på et skjær. Politioverbetjent Cecilie Hopen og hennes overordnede, Marte Mellingen, utfordres til det ytterste når sporene peker mot en norsk topp-politiker. Samtidig får Cecilies samboer, vekterfirmaets eier, mistanken rettet mot seg fra en annen etterforsker. Selv den sykmeldte politisjefen Ole Vik må trå til i en sak som stadig vokser. For hendelsene i Fjellberghavn er bare forspillet, et ledd i en større plan

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

9


Kilder: • Bjørn Øslebø • Britt Sørensen • Egne studier • Farsunds avis • Henry Vetås • Victor Willumsen • Wikipedia

Ove Sørensen.

Pobedaen, slik den så ut fra 1946 -1955 ifølge Wikipedia. Det var en staselig bil.

Så var det de skarpe svingene.

Uten tak og nymalt i 1968 i Kjørestad.

Den russiske GAZ M20 Pobedaen vel plassert på ei av bryggene på Engøy.

Pobedaen i Austad på sensommeren 1968 før den ble satt inn i vinteropplag. Personene fra venstre: Terje Vetås, Anita Tønnessen, Øystein Vetås og Arne Gunnar Tønnessen.

10

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

17. mai 1968 i Storgata i Farsund


Tekst: Terje Skjoldal I følge Farsunds avis av 11.11.1964 var det første gang i verdenshistorien at det kom en bil

På grunn av skadene på bilen ble taket skåret av

til Engøy. På den tiden var det ingen broforbind-

og dørene sveiset igjen. Bilen ble da seende ut

else med fastlandet.

som en ”Cabriole”. Samtidig ble den malt stripete i nasjonalfargene rødt, hvitt og blått for å bli ekstra

Sjansen for å bli påkjørt var selvfølgelig liten da

fin til 17. mai 1968.

det kun var en bil på øya, og behovet for skilting

Som nevnt var det en stor bil, og nå som dørene

og trafikklys syntes unødvendig. Da det heller ikke

ikke kunne åpnes, ble det laget en stige for lettere

var noen særlig kjørbar bilvei ble bilen plassert

å komme inn i bilen. Bilen var ellers teknisk ikke

inne i båtbyggeriet med båter som selskap.

helt til å stole på, og den ble derfor døpt ”Judas”.

Mange fine båter har gjennom tidene sett dagens lys fra båtbyggeriet og nå ble det gjort klart for en

Høsten 1968 fikk bilen nye eiere. Den ble overtatt

bil som skulle pusses opp og satt i skikkelig stand

av fire skolekamerater som ville bruke den som

før den skulle ut på veien igjen på fastlandet.

russebil 17. mai 1969. Bilen ble etter overtakelsen stort sett stående i en låve på Vollan i

Bilens eier, Ove Sørensen, som drev slippen på

Austad gjennom vinteren 1968-69, før den utpå

den tiden, fortalte til Farsunds Avis at bilen ville

våren igjen ble tatt i bruk.

nok bli ferdig restaurert før det kom bro til øya. Så den måtte nok fraktes tilbake på en flåte samme

Med bilen i den forfatning som den nå var, ble det

veien som den kom over. Noe som ble gjort.

vanskelig å prøve å få den omregistrert til tross for

Broforbindelsen kom først i 1991, 27 år senere.

at den ”kun” skulle brukes som russebil. Bilen hadde problem med bremsene. Det måtte ordnes

Ifølge Ove hadde bilen gått som drosje i

før bilen kunne vises fram for Biltilsynet. Brem-

Kristiansand, hvor han kjøpte den. Bilen ble

sene ble fikset og bilen tatt i bruk, men de nye

videresolgt i 1967 til tre kamerater i Farsund.

eierne fikk liten glede av bilen. Den streiket dagen

Bilen var stor og tung, for de smale veiene på

før 17. mai 1969. Det ble derfor ikke nødvendig å

den tiden, samtidig som enkelte svinger kunne

vise bilen for Biltilsynet. Pobedaen ble deretter

komme litt raskt på.

stående en tid parkert i Lauervik Terrasse i Kjørestad. Så etter en tid ble den slept til Jente-

Så skjedde det. I en skarp sving for bilen utfor.

fjellene og dumpet i Lyngdalsfjorden, hvor den nå

Bilen fikk skader i taket og på den ene siden.

ligger sammen med flere andre biler som har blitt

Heldigvis gikk det bra med alle som var med i bilen.

dumpet der.

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

11


d n a H n i e d a m d n u s r a F

I kjelleren hos Grønhaug Blomster i Farsund, har 14 flittige damer startet utsalg av sitt flotte håndarbeid, –verk og kunst. Tekst/foto: Grethe Berg Nesheim Det hele startet da Anne Britt Skøyen hos Grønhaug Blomster kontaktet Bente Bekkeheien for en tid siden. -Dette kommer som et utspring av Julebutikken som holder til på Farsund Senter i desembermåned, sier Bente. Anne Britt lurte på om damene kunne tenke seg å leie kjelleren, som for tiden stod tom, til å stille ut produktene sine. Bente tok affære og kontaktet de det gjaldt, hvilket resulterte i de 14 som holder til der nå. – I første omgang er dette et prøveprosjekt frem til høsten. Er vi like fornøyd da som nå, kan det åpne seg muligheter for flere å bli med, sier damene. De har virkelig fått god respons, og et godt salg hittil. Håndtverket ligger på hobbybasis, men samtlige synes dette er en kjempe mulighet til å vise frem sitt verk, og for å gjøre et salg – Det er fint å holde på med noe på fritiden som gir mening tilbake og samtidig er gøy, sier trebarnsmor Nina Alden. Hun driver med søm av barneklær og interiørartikler, og synes det er moro at hun mestrer kunsten. – Det hadde jeg ikke trodd, smiler hun.

12

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Mens damene snakker teknikk, bemerker jeg meg deres beskjedne priser. Alle som har produsert håndarbeid eller kunst vet at materialutgiften er en ting, og at de mange timene i arbeidet er en annen. Her finnes alt fra hekling, søm, strikk, perlebrodering, foto, maleri, gjærhus til hagepynt og blader i betong til håndspunnet garn av alpakka. Og mye mer. Det er en imponerende samling som stadig er i endring - Og med gaver til alle i alle aldre og enhver anledning, stemmer damene i. De vil samtidig benytte anledningen til å takke Grønhaug Blomster, som også bidrar i salget, for muligheten. Følg Handmade in Farsund på facebook, og legg gjerne bestilling på veggen.


Powerboat of the year

Nordkapp Enduro 605 har allerede fått flere priser i året som gikk og ikke uten grunn. Enduro 605 vil gi deg det du søker om sommeren. Fart, kraft og en praktisk, problemfri hverdag. Den er også kåret til «Powerboat of the year» under verdens største innendørs båtmesse i Düsseldorf i Tyskland. Juryen består av 8 journalister fra båtmagasiner over hele Europa. Selve prisutdelingen var høydepunktet under bransjens «Flagship Night 2014» etter åpningen av årets messe. Prisen er et symbol på anerkjennelse på det viktige arbeidet Nordkapp Boats har lagt ned i utvikling av nye båtmodeller de siste årene. Om Enduro-serien Nordkapp har tre Enduro-modeller fra 17 til 25 fot. Felles for alle tre er at de kan kategoriseres som «skjærgårdsjeep», en åpen båt med styrekonsoll midtskips. Konseptet passer for alle som ønsker en dagsturbåt som er enkel og rask å bruke.

Designer’s note «Det er spesielt i den øvre cruising hastigheten at skrogets kvaliteter kommer ekstra godt frem. I praksis betyr dette at båten kan holde en høyere hastighet og samtidig beholde komforten.» Sitat - Espen Thorup, designer Nordkapp Enduro 605. Nordkapps allsidige båtprogram kan du lese om på www.nordkapp-boats.no eller legge turen om Marin Elektro AS på Farøy i Farsund. Messens båt i kategorien under 25 fot: bilde av Sting 485 og Sting 485s (merk styrekonsollet er lengre frem i båten) Juryens begrunnelse for Sting 485 er at denne skjægårdsjeepen, eller styrekonsollbåten, har et stort publikum med praktiske dekkslayout. Her kombineres brukervennlighet med fordelaktig pris – og viser at etablerte konsepter kan finslipes og raffineres på en utmerket måte.

2014

Best utstyrt i sin klasse? Listen over standardutstyr inkluderer blant annet: • Baugkrok • Dreggluker • Putesett • Vannskistang • 12V uttak • Securmark båt/motor • Fortøyningspakke • Konsolltrekk • Kalesjegarasje • Syrefast pulpit Fakta - Enduro 605 Viktige mål og dimensjoner Lengde: 606 cm Bredde: 220 cm Vekt med motor: 920 kg Drivstofftank: 125 liter Sitteplasser: 7 personer Anbefalt motor: 90 - 150 HK

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

13


Tanker om tingene

Hva er da et menneske? En gruppe på 24, de aller fleste bosatt i Mandalsregionen, reiser fra Sørlandet til Haydom i Tanzania. For de fleste er et hjelpeprosjekt, i regi av konfirmanter eller elever i videregående skole, utgangspunktet. Gruppen består av en blanding av ungdommer og voksne, de fleste av de siste er foreldre til konfirmanter. Den første hele dagen etter landingen på Kilimanjaro Airport tilbringes i Arusha, en by på ca. en million mennesker. Her besøkes bl.a. et hjem for svært unge mødre som har vært utsatt for overgrep og som gjennom en frivillig lokal organisasjon med støtte fra Nederland, skaffer seg en ny start i livet. Det er byen Haydom i Mbulu District, ca. 8 timers landcruiserkjøring fra Arusha, som er hovedmålet for reisen. Her ligger et mye omtalt sykehus bygd tidlig på 50-tallet og med en forunderlig sterk utvikling. Ved ankomsten, like før solnedgang, etter en reise på i perioder ganske så humpete grusvei, har vi i løpet av ett og et halvt døgn flyttet oss langt hjemmefra, både i fysisk og overført betydning. Nå venter det oss en liten uke med mange og svært sterke inntrykk. Det blir bl.a. omvisning på sykehuset, besøk på mor-barnklinikk ute i distriktet og på et kultursenter bygd for å skape best mulig samhold mellom mennesker fra forskjellige afrikanske språkgrupper. Videre blir det besøk på en yrkesfagskole i Haydom by støttet av to videregående skoler i Vest-Agder, og på to andre skoler. På alle disse institusjonene blir det spennende og utfordrende møter med mennesker. Også møtet med våre erfarne og kunnskapsrike sjåfører, med sine både artige og samtidig ofte alvorsfylte kommentarer, gir både minner som lever lenge og mange tanker omkring tingene. For den som har vært med på dette før, er det sterkt og tankevekkende å se hvor stort inntrykk opplevelsene gjør på de reisende og hvordan både hendelser og mennesker de møter, appellerer til det beste i dem. Etter dagene i Haydom bærer det på en måte hjemover, men med inntrykksfulle safarier i kjente nasjonalparker som et hovedmål. Nå følger - på til dels ganske så nært hold og gjennom åpne biltak - sterke møter med «dyrene i Afrika og alt de har å gjøre». Når løvemor kommer gående mot oss sammen med sine to små, når flodhester reiser seg opp i all sin velde eller når

14

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

elefantfamilien krysser veien rett foran bilene, da blir stemningen andektig samtidig som kameraene får en meget travel tid. En gjør seg mange tanker på en slik reise – bl.a. om hva vi europeere har påført Afrika gjennom vår kolonialisering, om hva slags virkninger misjonsaktivitetene har hatt, om hvorfor det er en så til dels enorm forskjell i levestandard mellom oss i Norge og menneskene i et land som Tanzania. En får et lite innblikk i kulturforhold som er med og preger utviklingen. Samtidig blir man ydmyk – ikke minst i møte med mennesker som har tilbrakt mange år i dette landet og som er veldig klare på hvor lang tid det tar før en for alvor begynner å forstå bakgrunnen for at ting er som de er og for at mennesker opptrer som de gjør – i den grad en i det hele tatt når så langt. De fleste av dem en møter er svært ydmyke i forhold til fullt ut å forstå. Møtet med idealister fra så å si hele verden gjør i det hele tatt et sterkt inntrykk. Mange av disse er svært realistiske i oppsummeringen av sine erfaringer, samtidig som de er drevet av et menneskesyn som får dem til å holde ut i arbeidet for en bedre verden. Bl.a. dette: Et menneske er et menneske, uansett hvor de bor og hva slags bakgrunn de har, og skal gis den verdighet og behandles med den respekt som springer ut av dette. Og i den sammenheng blir grunnbetydningen av ordet respekt helt sentralt. I sin opprinnelige latinske form, “respectare”, betydde det å se en gang til. Vi kan i denne sammenhengen også gjerne ta med oss Bjørn Eidsvaags kjente formulering: «Ingen er bare det du ser.» Disse idealistiske menneskenes engasjement kan være religiøst basert, men trenger ikke være det, for både i den humanistiske og kristne tradisjonen som gjennom generasjoner har satt sitt preg på oss europeere - når vi har vært på vårt beste – er dette helt sentrale tanker. Og disse tankene er det helt avgjørende at vi tviholder på – så vel her hos oss som i møtet med mennesker i andre deler av den så sterkt sammensatte kloden vår. Mvhumor fra Jakob-Ø. Reinertsen Humorolog og Forfatter av boka “Humor på Alvor”


Støa i Loshavn, Farsund kommune:

Solrike hyttetomter på historisk grunn.

På Støa i Loshavn (parseller av Gnr. 2, bnr. 120 i Farsund kommune) får vi nå en unik mulighet til å sikre oss hyttetomt i spennende historiske omgivelser. • Store, usjenerte tomter og solrik beliggenhet. • Nærhet til sjøen og friluftsområde, Lista-strendene osv. • Kort vei til Lomsesanden badestrand. • Feltet er planlagt for å sikre gode utsikts- og solforhold på tomtene. • Biloppstillingsplass på egen tomt. Mulighet for oppføring av garasje/uthus/bod. • Arkitektbistand for utforming av hytte Området Sør for Farsund ligger Loshavn, opprinnelig en uthavn fra seilskutetida. En tettbygd idyll med noe av den best bevarte trehusbebyggelsen på Sørlandet. Tomtefeltet ligger rett ovenfor den

gamle bebyggelsen i Loshavn. Stedet ble under kapertida (1807-1814) en betydelig kaperhavn, og utviklet seg kraftig under det rike sildefiske i 1820/30-årene. Loshavn var på denne tida losstasjon for Farsund og det kunne være opptil elleve loser som var stasjonert her. I tillegg til skole og båtbyggeri var det pensjonat og skjenkestue. Bak Loshavn ligger Eikvåg som var en god ankerhavn ved dårlig vær eller islagt sjø. Stedet fikk sin første tollstasjon i 1770. I dag er Loshavn mest kjent som en godt bevart, fredet uthavn. De gamle trehusbebyggelsene med trange smau og nærheten til havet, gjør stedet helt unikt. Skjærgård, holmer og skjær, samt strender med hvit sand er nærmeste nabo. Det er kort vei langs gangsti til den flotte badestranden, Lomsesanden. For mer informasjon om Loshavn og nærområdet se; loshavnsidene.net

Tomtene Tomtene har et areal fra ca. 800 m2 til ca. 2 500 m2 og ligger i et område med godkjent reguleringsplan for hytter. Kopi av reguleringsplan m/bestemmelser følger prospektet. Tomtene leveres med ferdige teknisk anlegg med stikkledninger lagt inn på tomten. Kommunal vannforsyning og felles privat avløpsanlegg. Full sanitærteknisk standard. Feltet er opparbeidet med privat asfaltert fellesvei. Tomtene selges som råtomter med vei, vann, avløp, og strøm inn i tomten. Midt mellom de to gamle historiske uthavnene Loshavn og Eikvåg og nærmeste nabo til sjøen, natur og friluftsliv, er nå 11 av 23 tomter solgt. Tomteområdet er utviklet av Glastad/Reme i samarbeid med selskapet GR-Eiendom AS.

FARSUND STØA I LOSHAVN Solrike hyttetomter på historisk grunn.

Sjelden mulighet! Solrike hyttetomter på historisk grunn. Ingen byggeklausul. Priser fra kr 700.000,- til kr 1.800.000,- + omk.

For ytterliggere informasjon kontakt:

På Støa i Loshavn gir vi deg nå en unik mulighet til å sikre deg en hyttetomt i spennende, historiske omgivelser.

Eiendomsmegler1 v/ Emmy Holmquist, tlf. 38 26 77 14, mob. 90 55 91 90 eller GR- Eiendom AS (utbygger), tlf. 38 39 97 00

-Store, solrike, usjenerte tomter. -Nærhet til sjøen og friluftsområde.

Omkostninger: ca 2,7 %

Visning:

Tomtene er merket, kan besiktiges på egen hånd.

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

15


Best på gode pølser

Aina Tønnessen og Ruth Elisabeth Mikalsen, Listas egne pølsemakere. Ved hjelp av gamle håndtverkstradisjoner foredles de gode kjøttråvarene som produseres i hele Lister. –Vi driver et håndtverk, ikke industri, sier Ruth Elisabeth. Tekst/foto: Grethe Berg Nesheim Enli Vestheim AS er leid inn av Lista Flypark AS. De står for alt som hører til en hotelldrift, frokost, lunsj, selskap, kurs & konferanse, søndagsbuffet og catering. Enli Vestheim AS, driver i tillegg med kjøttskjæring, produksjon av pålegg, spekemat, farser, bacon og ikke minst nå også pølseproduksjon. – Til å hjelpe oss med dette får vi god og kyndig veiledning av slakter- og pølsemakermester Helge Larsen, informerer Ruth Elisabeth. Råvarene Dyrene kommer fra lokale gårder på Lista, hvor samtlige er godkjente nisjeprodusenter. Enli Vestheim har krav til kvalitet og har inngått avtale med bøndene for å sikre dette. God kvalitet oppnås med riktig stell, fôring og god dyrevelferd. – Avtalen krever litt av bøndene, men til gjengjeld får de betalt av oss et såkalt nisjetillegg pr kg kjøtt vi kjøper av dem, sier Ruth Elisabeth. Dyrene blir sendt til slakting hos Nortura. Enli Vestheim er godkjent betjent nisjekunde hos Nortura, og får dyrene i retur av dem. Produktene De produserte produktene brukes i hotelldriften, men er nå også tilgjengelig for privatkunder. Pølsemakerne er klar over at mange, siden oppstart i juni i fjor, har ventet på dette – Fra juni til desember i fjor kuttet vi ned 6,1 tonn kjøtt. På grunn av hotelldriften har vi ikke hatt kapasitet til å gape over alt samtidig. Vi ønsker å være gode på det vi gjør. Kundene skal være fornøyd med produktet de får. Vi leverer ikke uten å være 100% sikker på at produktene holder det vi lover, sier Ruth Elisabeth og Aina.

16

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4


Siden kjøttleveransene ikke er faste, baserer kjøttsalget seg foreløpig etter kundens bestillinger – Vi vil også utvikle oss på gourmetprodukter etter kundens ønsker og behov, forteller Ruth Elisabeth. De holder seg oppdatert og tillegger seg ny kompetanse innen faget ved å delta på forskjellige kurs i inn- og utland for å videreutvikle seg.

DANSEFEST

PÅSKEAFTEN, LØR 19. APRIL

Pølsesmaking Hele 20 typer pølser produsert av pølsemakerne smakes på og bedømmes av 42 innbudte gjester. Smak, konsistens og krydder får karakter – Vi ønsker ærlig tilbakemelding, det er derfor dere er invitert, smiler Ruth Elisabeth. Slik skapte de en mulighet til å gjøre noe med produktene før de ble lagt ut for salg. I tillegg til disse spesialpølsene skal vi også lage vanlige wiener, knakk, grill og kjøttpølse, samt servelatpølse og andre påleggstyper etter oppskrift fra Helge Larsen’s kjøttforretning. Pølsene til smaksprøving ble stekt i ovn, men egner seg utmerket i den kommende grillsesongen. Enli Vestheims pølsesmaking kom med nye og spennende smaker, og ytte samtidig god service. Profesjonelt med yrkesstolthet, lykke til! Info: • Det er nå åpent torsdag ettermiddager fra 13 til 18 med salg av produserte produkter, pølser, pålegg, bacon etc. Det blir også laget til ferdige ukes/mnd pakker med div. kjøttprodukter. • De fleste pølsene er glutenfrie • Enli Vestheim AS står til tjeneste og vil yte den beste service. De fem beste pølsene i smakstesten • Ramsløk • Løk • Ost & tomat • Bacon % timian • Brasiliansk griller

Nå selger vi egenprodusert pålegg, bacon og forskjellige slags pølser. Alt laget av lokalprodusert kjøtt. Søndagsbuffet med lokalprodusert mat hver søndag fra kl. 13 til 17. Åpningstid: hver torsdag fra 10 til 18.

Lista Fly- og næringspark Tlf: Aina - 414 02 275 • Ruth Elisabeth - 916 47 316 Mail: post@enlivestheim.no

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

17


Barentsburg.

Sol over fjellene.

Banken.

S V A L Et eldorado nær Nordpolen!

Tekst/foto: Olaf Landsverk

vinteren, er snøskutere som finnes over alt – det er over 3000 registrerte snøscootere der oppe. Og reinsdyr som

Svalbard er et av de reisemål som øker mest som besøksmål

går og valser mellom bygningene midt i byen! Det er 3

– og stadig besøker denne eksotiske øygruppa.

store reiselivsaktører, med Spitsbergen Travel som den største – og over 15 mindre, som gjør det de kan for at

18

Longyearbyen med sine 2200 innbyggere, er som en liten

tilreisende skal få en god opplevelse under oppholdet. Nye

by på fastlandet, med det som finnes av tilbud; skole,

hotell er under planlegging – og alle bygg må bygges på

barnehage, kirke, bilverksted, kulturhus, sykehus, masse

påler på grunn av permafrosten. November til januar er

butikker, restauranter, bensinstasjon, elektrikere, bakeri

det helt mørkt hele døgnet, mens sola skinner hele døgnet

osv. osv. Største forskjellen man legger merke til på

fra midten av april til midten av august!

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4


Snøskutere i Barentsburg.

Verdens største postkasse.

Sola kommer tilbake.

B A R D Universitetet i Tromsø har egen avdeling, og ikke unaturlig

med inn… men en potensiell bankraner vil ikke komme

er det arktiske fag det forskes og studeres mest på.

lenger enn til flyplassen… der det for tiden er 3 flyvninger

Samlokalisert er Svalbard museum, som er obligatorisk

til og fra fastlandet i døgnet. Fra Gardermoen tar det i

besøk første gang på Svalbard.

underkant av 3 timer, og Tromsø ca 1,5 time. Det er ikke så mye snø som mange tror på Svalbard, klimaet er som arktisk ørken, med 300 millimeter nedbør som normal. Og den tørre lufta gjør at treverk så og si ikke råtner. I Ny-Ålesund står ei trillebår av tre

Nylig hadde undertegnede sammen med familie ei lang-

som ble laget i 1918 - og den er like god i treverket!

helg der oppe, der blant annet snøscootetur til Barentsburg – og hundespannkjøring sto på programmet.

Men over 60 % av arealet er dekket av isbreer. Isbjørnen

Barentsburg ligger ca 65 km fra Longyearbyen – og det er

sliter med stadig mindre havis – der selen som er hoved-

en mektig natur. Når man forlater sentrum, må man

føde oppholder seg! Det er ikke noen automatikk å se

ha med våpen – da en kan risikere å møte isbjørn! Det

isbjørn – mange har bodd der oppe i flere år uten å se

hender også av og til at bamsen rusler gjennom byen – da

isbjørn. Anslagsvis er det ca 3000 isbjørner på øyriket -

blir den forsøkt jaget av Sysselmannens personell!

som er mye større enn de fleste forestiller seg når en ser

Utenfor banken står det skilt om at våpen er forbudt å ta

den lille flekken på værkartet!

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

19


e v i L

18/4 Kirsten & Hawk spiller Åpent til kl 03.00 19/4 2nd Hand Band Åpent til kl 03.00 Deilig helstekt lammelår på påskemeyen!

Carina

Åpent hele påsken til kl 21.00 (13/4 – 21/4)

Velkommen!

LISTA BOKHANDEL AS

Krim til påske

Vi har klærne du trenger til hverdag og fest. Velkommen til oss i Vanse.

Olav Selvaags vei 6, 4560 Vanse Tlf: 38 39 37 55 lista@fribokhandel.no

HUSK GOD PARKERING I VANSE

Gamle Kiwibygget i Vanse. Tlf: 402 36 131

Lev mer – mal mindre! Vedlikeholdsfrie gjerder, rekkverk og terrassegulv fra Norgesgjerde AS er løsningen! Utover rengjøring som vask/høytrykksspyling, ved behov, er De fri for ytterligere vedlikehold. Enkel montasje, holdbart, pent og rimelig! Se vårt store utvalg samt priser på våre hjemmesider. Like fint hele tiden Lev mere – mal mindre ! Tenk vedlikeholdsfritt – Kontakt Norgesgjerde! Tlf: 90 11 24 10 • www.norgesgjerde.no

20

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4


e

d

Tel: ebanken Noe for deg? Med stadig bedre og mer brukervennlige Nærmere 40 % av kundene til SpareBank 1 bruker mobiltelefoner og nettbrett, så har mobilbank, og antall brukere økte sterkt i 2013. utbredelsen og bruken av mobilbank de Med mo b siste 2 årene tatt av. Hovedårsakene er il b anDet er omtrent like mange kvinner som menn som SpareBa nk 1 ka k fra n dbenytter tilgjengelighet og brukervennlighet. regning u betale mobilbank, og mobilbanken har især blitt e godkjen r, sjekke spopulær a ldo, i aldersgruppen 20-49 år. De mest populære ne eFakt ura og m m e r, u y ans 20 e tjenestene er å sjekke saldoen, overføre mellom Mobilbankbrukere er innom mobilbanken Siste vers ett hvor du er. jondet konti, betale regninger og benytte efaktura. Mobilbank ganger i måneden. Du har kanskje erfart a v mobilba laster du nk g ra ti s selv? Hvor enkelt det er å sjekke saldoen i ned i Aerppi grunn nettbank tilpasset telefonen, og å ha Store , Android Mark Winddu i lomma har gjort hverdagen enklere for mange. handlekøen? Overføre penger mens venter ller ows Mark et ebanken etplace. S ø k e tt er «mdu på bussen? Eller betale regninger mens o er «SpareB bilbank» eller anerk 1» mobilbanken kan du raskt og enkelt: på farten? Mobilbanken til SpareBank 1 . Du kIan også gå v ia n e tt faktisk landets sjette største nettsted! adresse • Sjekke saldo m.spare : bank1.n n o. • Betale regninger • Behandle eFakturaer Mobilbanken brukes hele dagen, men topper seg i • Overføre mellom egne kontoer fire-femtida når mange er på veg hjem fra jobb. • Sette regionsperre på kortene dine Kanskje kjenner du deg igjen i dette? I snitt sjekker • Se de siste 200 transaksjonene kundene inn 20 ganger i måneden, fire ganger mer • Se forfallsregister og gjøre endringer enn brukere av nettbanken er innom nettbanken. • Aktivere regionsperre på kort Nettbank brukes stort sett på jobb og på kveldstid, • Følge med på fondene dine med en topp rundt klokka 22.

Sparekonto med bonus – spar når du vil, til hva du vil Sparekonto med bonus gir deg mulighet til å spare når det passer deg. Du velger selv om du vil spare et fast beløp, eller om du vil spare det du har til overs på lønnskontoen hver måned. Lar du pengene stå urørt i ett år, belønnes du med en bonus på 1,5 % i tillegg til renten du allerede har.

Start sparing i dag på sr-bank.no

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

21


POLERTE SVABERG

Turforslaget er levert av Lister Friluftsråd. For flere turer og flotte naturopplevelser i hele Listerregionen se: www.listerfriluft.no

22

M Å N E D S M AGA S I N E T – M A R S 2 0 1 4


I HØYDEN Distanse: 6 km t/r. Tidsbruk: 2-3 timer. Merking: Ikke merket, men følger grusvei og godt synlig sti. Adkomst: Fra Birkeland, som er kommunesenteret i Hægebostad, følg Rv43 nordover i retning Eiken. Kjør et lite stykke og ta første vei til høyre i retning Naglestad. Etter rundt 4,5 km finner du stor p-plass på venstre side av veien et lite stykke før Lokavatnet. GPS-koordinater for p-plass: N58°15.886 E7°11.410 Turbeskrivelse: Fra p-plass følg veien et lite stykke videre. Ta deretter første grusvei til venstre. Følg grusvei langs vannet ca. 1 km. Følg deretter kjerrevei til venstre i enden av p-plass for hytteeiere, og følg denne rett frem. I enden av kjerreveien står det skilt i retning Blomliknuten. Følg sti helt til toppen. Stien blir mye brukt og er godt synlig. Mye av stien går på godt polerte og lettgåtte svaberg. Svak stigning og relativt lett å gå til toppen. Tekst og bilder: Tina Bringslimark / Lister Friluftsråd

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

23


Arrangement i Hægebostad

Nå vet du det du

Kollemofestivalen 29 mai til 1. juni Tingplassen, Kollemo

Tinget.

14. til 15. juni Tingplassen, Kollemo Tekst/foto: Pål Hals Hægebostad blir fra dette nummer også med i «Månedsmagasinet» og en liten presentasjon av kommunen er derfor på sin plass. Kommunen har på slutten av 2012 vedtatt ny samfunnsdel for kommuneplanen og har også fått visjon: Sammen om en positiv utvikling. Kulturhistorisk museum/Eirik Irgens Johnsen

Klassisk pianokonsert med Enny Lauen 13. april kl 14.00 (1. påskedag)

Åpent arrangement i regi av Hægebostad sogelag.

Bland anna kåseri frå “Stiftelsen Arkivet”, smaksprøve på ny bygdebok og musikk v/trekkspel- og felegruppa. 23. april kl 19.00

Utstilling med malerier av Olaf Karlsen Til 25. mai

Ellers fast utstillinger. 24

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Ordfører Ånen Werdal kan fortelle om en kommune som har mer å by en folk vet. Kommunen er den av kommunene i Listerregionen som har flest sysselsatte innen industri, med ca 28 %. Den nest største næringen er bygg og anlegg med ca 10%. Største bedriften er Eiken Mekaniske Verksted med ca 75 ansatte. I tillegg er det også en betydelig sysselsetning innen trearbeidene industri som f.eks Eikås Sagbruk og Hamran Snekkerverksted. I tillegg til de to hytte og husfirmaene Eikås Hytter og hus og Eiken Hytter. I tillegg til de mer tradisjonelle arbeidsplassene som disse har, er det også kompetansearbeidsplasser hos disse bedriftene innen for eks ingeniør, design osv. Werdal forteller videre at kommunen også har to næringshager, Steis Næringshage og Sol Næringshage som har bygde seg opp og har mange spennende bedrifter i sine kontorfellesskap. På Steis Næringshage er det også tre kontorlokaler, fult utstyrt som gjennom et samarbeid med

Steis Næringshage, Lister Nyskaping og kommunen tilbyr disse lokalene gratis til gründere og etablerere som har behov for det i en oppstarts/ etableringsfase. Kommunen har også opparbeidet et nytt, stort næringsområde, Eiken Næringspark, hvor en kan tilby fine byggeklare tomter etter «skreddersøm» for den enkelte etablerer sitt behov. I tillegg er det også byggeklare næringstomter ved Snartemo Stasjon. Den største arbeidsplassen for kvinner er Sørlandets Rehabiliteringssenter. Her er det mange kompetansearbeidsplasser innen lege, sykepleie, fysioterapi, ernæring m.v. Og bedriften er under stadig utvikling og har også nå under bygging en egen treningshall som blir et tilbud både til pasienter ved senteret, men også til bygdefolk. På utearealene skal Eiken Idrettslag i samarbeid med bl. annet Rehabiliteringssenteret lage en park for en rekke aktiviteter for både barn og voksne. Det er også muligheter for gratis utlån av kanoer for de som ønsker en kanotur på det idylliske Lygnevatn. Lygnevatn har gode bademuligheter, viste du at på Kyrkjeodden er det en flott sandstrand ? I tillegg til strandvolleybane, sanitærbygg med dusj, bord og benker. Kommunen har også mange turstier, som Elvestien fra Snartemo til Kollemo og fra Skjekkeland til Skeie.


ikke visste

Landbruket er en av de viktigste næringene i kommunen hvor kommunen i to år har hatt et prosjekt «Ny giv i landbruket» som har gitt fart i investering mv i denne viktige næringen. At det i tillegg er flere muligheter i kommunen for å kunne nyte et måltid basert på kortreist mat etter tradisjonelle oppskrifter, er en hyggelig «spin off» effekt av landbruksnæringen. Tingvatn med opplevelsessenter og fornminnefeltet er også et sted som er vel verd et besøk, med ulike utstillinger m.v. Kommunen er rik på fornminner, og Snartemosverdet er vel kjent i den forbindelse. Vinterstid er det gode muligheter for skiaktiviteter, på Verdal Skisenter er det oppkjørte løyper for de fleste behov, og Naglestad Skisenter har også dette, og en liten slalåmbakken for de minste. Folketallet i kommunen er nå snart 1700. i 2012 økte folketallet med 1,3 %, målet i samfunnsdelen i kommuneplanen er 2 % pr år, så en er på god vei til å oppfyllet dette målet. Kommunen fører en aktiv politikk for å få nye innbyggere. Med fine boligtomter, tilskudd på kr 50.000 til alle som bygger ny bolig. Det er også muligheter for å få en stor tomt, ja helt opp til 9 da har kommunen godkjent for de som ønsker litt ekstra plass rundt huset. De to barnehagene og skolene i kommunen er nybygg eller opprustet, slik at det er høy kvalitet på disse. Skolene har også høy kvalitet på det utstyret som lærere og elever bruker i undervisningen.

Alt i trelast og byggevarer www.eikaas-sagbruk.no

Avslutningsvis sier Ordfører Werdal at gjennom gode kommunikasjoner både via Fv 42 og Fv 43 og regelmessige togstopp på Snartemo Stasjon med tilbringertjenste til de fleste togavganger, så er det lett å komme seg til f.eks både Kristiansand og Stavanger. Slik at Hægebostad kommune har mer å by på enn du kanskje visste?

4596 Eiken tlf 38 34 82 02 • faks 38 34 84 10 info@eikaas-sagbruk.no

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

25


Langs riksvei 42 i Eiken ligger Stompen Bakeri og Konditori, et lokalt samlingssted for en sulten stomp… Tekst/foto: Grethe Berg Nesheim

På Stompen Da innehaver Vibeke Finkenhagen Langås i november 2013 skulle gå ut i mammapermisjon, ville hun selge Stompen Bakeri og Konditori. 2 dager før stenging ble baker Svein Sturla Tonstad på Tonstad Bakeri interessert og kom i dialog med Vibeke… Historien Vibeke startet Stompen i 2008, fem år etter at hun tok fagbrev i Flekkefjord som konditor. Hun startet alene, fikk senere hjelp av kokken Vibeke Flottorp og 1. oktober 2011 ble baker Bjørn Juvastøl med på laget. Det produseres godt bakerverk, såvel etter gode gamle oppskrifter som etter oppskrifter Vibeke kommer over. Det bakes av alle typer korn ”Når man slår deigen opp, får du bedre kvalitet, med god holdbarhet” understreker Vibeke. De nydelige kakene lages fra bunnen av, ofte etter spesialønsker fra kundene.

26

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Stompen bakeri og Konditori har 3 årsverk, og i tillegg til kokken Vibeke og bakeren Bjørn, har de stor hjelp fra Grete Naglestad Eiken og May Gunn Eiken. Bakeriet leverer til barnehager og Eiken Rek.hjem, til bryllup og fest, og til den vanlige forbruker. Smørbrød til næringslivets møtevirksomhet leveres, og i den lokale Jokerbutikken kan man få kjøpt Stompens deilige bakerverk. Fremtiden Samtalene mellom Svein Sturla og Vibeke resulterte i en lykkelig løsning for dem begge. Vibeke ble stående som eier av Stompen Bakeri, og leier lokaler og produksjon ut til Tonstad Bakeri. Slik skal det være helt til Vibeke er klar til å overta driften igjen. Dermed sikret Svein Sturla bakeriet i bygda. Lokalbefolkningen og tilreisende kan fortsette med å kjøpe nydelige, ferske bakervarer over disk. Med fokus på smak og kvalitet, utføres håndtverket med stor tilfredshet fra Stompens kundekrets. Vibekes egen oppskrift på en spesiell sjokoladekake er av den ypperste sorten. EN deg oppover dalen mot Eiken OMP Neste gang ferden fører ST anbefales en stopp på Stompen… OMPEN ST

Åpent: mandag til onsdag fra 9 til 16 torsdag og fredag åpent fra 9 til 17 Bakeri & Konditori lørdag fra 9 til 15. Tlf: 383 48 085


Fretex i Eiken Du får blanke ark igjen! Eiken er en av Fretex sine nye adresser. Der sitter salgskonsulent for sikkerhetsmakulering i Agder. Asbjørn startet opp i desember 2013, og har kontor på Steis Næringshage. Mye av tiden er han på hjul i Agder. Fretex er en av de virkelig store tilbydere flere steder i Norge. Nå står Agder for tur. Det er fortsatt papir som dominerer makuleringsbehovet, men i økende grad også datalagringsmedier behøver å makuleres. Kundene innen sikkerhetsmakulering er blant andre kommuner, NAV, lokale ligningskontor, legekontorer, sykehus, barnevern, rettsvesen, forsikringsselskaper, banker, regnskapskontorer, universitet, advokatkontorer, politi og en rekke oljeselskaper. Egne biler og eget anlegg Asbjørn kjører også lastebil. “Vi må være sikkerhetsklarerte for å behandle alt som skal makuleres. Selv om alt blir låst før/under/etter transport, er Fretex strenge på sikkerheten. Vi er strenge på hvem som kjører og kjøretøyet som brukes. Derfor ønsket Fretex at jeg også skulle ha ansvaret for kjøringen i oppstarten”, sier han. “Kundene må kunne stole 100 % på at vi behandler dette som verdi-papirer”. Beholderne som brukes er vanligvis på 240 liter, og tar ca 100kg papir. De er på hjul, og er låsbare. Ved henting blir beholderne låst, nøkkelen har kun ansatte på anlegget som makulerer. Bak lås og slå blir beholderne veid, åpnet og tømt. Kunden betaler kun en kilo-pris for hele jobben. Gjenbruk Fretex er kanskje mest kjent for gjenbruk. Også sikkerhetsmakuleringen er preget av samme holdning: Makulert papir blir til nytt kvalitetspapir. “Det er få selgere som opplever en slik goodwill på jobb som jeg gjør”, sier Asbjørn . “Folk forbinder Fretex med noe positivt, dette er nok et fortjent rykte bygget opp over mange år. Frelsesarmeen er jo et av de virkelig store “merkenavn” i Norge”. Asbjørn forteller at han også er med å kjører for butikkene på Sørlandet. “Vi er en familie, på en måte”.

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

27


The dream team For kunden er veien fra hytte/hus-drøm til virkelighet preget av detaljer og unike utfordringer. Denne gjengen hos Eiken Hytter har sørget for mange fornøyde kunder!

Eiken Hytter fra 1994 til 2014 Ekteparet Sigbjørn og Erna Handeland startet opp Eiken Hytter fra enmannsbedrift og hjemmekontor i 1994 - til store næringslokaler, egne produksjonslokaler og 13 ansatte og over 30 personer på samarbeidslisten. Mye av historien handler om vekst. Kontoret har økt fra 20 kvm i kjeller til 750 kvm i næringsbygget. I dag selges det ca 50 bygg pr år. Det meste er hytter. I starten var det små bygg: Stabbur, boder og anneks m.m. Kompetanse nødvendig for å være tilpasningsdyktige Eiken Hytter har gradvis hatt økt aktivitet og positive resultat. Visjonen er fortsatt en norsk bedrift, med norske kvalitetsprodukter. Mest mulig lokal forankring på leverandør- og entreprenørsiden. Indre Agder var for noen år siden en stor råstoff-leverandør, men liten på foredling innen trebransjen. Flere arbeidsplasser burde knyttes til Indre Agder. Dette har Eiken Hytter vært med på de siste 20 år. Veksthistorien, sett fra ledelsens synspunkt, handler om mennesker. De deles i to grupper, og er like viktige: Kunder og samarbeidspartnere. Den viktigste ressursen i bedriften er de ansatte som arbeider i et godt team, i et utviklende og godt miljø. For kunden er veien fra drøm til virkelighet (hytte/hus) preget av detaljer og unike utfordringer. Eiken Hytter leter stadig etter kompetanse, i alle ledd. Søking – tegning – planlegging – prosjektering – produksjon – montering. Alt krever sitt. Eiken Hytter leverer det kunden ønsker. Utgangspunktet er en modell, men de fleste kjøpere setter sitt personlige preg på hytta. Denne trenden er økende, og vi ønsker å være en part som kan bistå kunden med å utvikle drømmebygget.

28

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Sentralt i det u-sentrale Eiken Hytter har vært eier av Sol Næringssenter siden 2005. Kommunen solgte ”gamlehjemmet” i bygda. Mye av arealet har vært leid bort, men en stadig vekst gir behov for mer plass selv. I høst blir det bygget om, og Eiken Hytter flytter opp en del av kontorene i toppetasjen. Askeladden Ressurssenter leier en del av toppetasjen. Det gjør også Tratec Oil Solutions (TOS). De fleste kundene kommer innom kontorene minst en gang i prosessen. Eiken Hytter er kjent for en gjennomført god behandling av sine kunder. Kontorbygget ligger sentralt plassert, langs fylkesveg 42, med utsikt over Lygnevannet. Produksjonen skjer på Handeland, under Hekkfjellet - 3km fra hovedkontoret. Eiken ligger i innlandet, et stykke fra byene rundt. Veldig sentralt med tanke på leveranse på sør-, øst- og

.................................................................................

Produsent av hytter og hus

www.eikenhytter.no Tlf.: 383 49 650

|

post@eikenhytter.no


Foto: René Nøkland • www.ReneNokland.foto.no

vestlandet. Eiken ligger midt mellom mange spennende hytteområder, midt i mellom øst og vest. Sirdal, som er nærmeste nabo, er største hytteutbygger i Norge! I første halvår av 2013 ble det påbegynt 8.702 kvadratmeter fritidseiendom i Sirdal! Indre Agder har mange gode håndverkere og lange tradisjoner i slike miljø. God tilgang på tre, hyttetomter, sagbruk, kjøkkenprodusent, tre‐ og dør produsent for å nevne noe. Ydmyk i forhold til veksten Sigbjørn Handeland, som startet det hele, er ydmyk i forhold til veksten de har opplevd. Det handler om å gi og å få, eller ”velsignelse” som Sigbjørn kaller det. Det ligger hardt arbeid bak, men også entreprenørskap. Ta overskuddet inn i bedriften hvert år, og sakte

men sikkert vokse. I dag selges det hytter til mange steder i Norge, mest til Rogaland, Hordaland, Agder og Telemark. Litt eksport har det også blitt. Ny stilling innen data og markedsføring Rene Nøkland staret opp dette året. Han har et særlig ansvar for markedsføringen og datafunksjoner. I dag jobbes det med flere ny nettsider. Han er også en habil fotograf. Å oppfylle en drøm krever sitt. Mange typer trengs: arkitekter, rådgivere, håndverkere, kundebehandlere og selgere. Mye av arbeidet blir som arkitektkontor og rådgivere. Kundene er privatpersoner eller firma/grunneiere som ønsker å utvikle noe selv. Eiken Hytter er også med på noen utbyggingsprosjekter. ——————————

OVNER - PEISER STOR UTSTILLING • BEFARING • MONTERING • REHAB. PIPER • STÅLPIPER

Oddvin Lande 4580 Lyngdal - Tlf. 38 34 53 08 post@lyngdal-fyringssentral.no

MELDING —————————— Ferdig annonse sendt Fakta: —————————— • Oppstart fra et hjemmekontor i 1994 ANNONSEINFO • Nå 13 ansatte —————————— • Fra 20 kvm til 750 kvm Annonsenr: 901038 Kundeid:12092 Kunde:Lyngdal Omsetningen de førsteFyring årene: Telefon:38345308 • noen få hundre tusen kroner. Kjøper:Turid • År 2000: omsetning på 2,5 mill. Første_innrykk:21.03 • ÅrSiste_innrykk:21.03.1 2005: omsetning på 11,1 mill. • ÅrAntall_innrykk:1 2010: omsetning på 29,5 mill. • Høyeste omsetning til nå Side:MAGASIN, 0 er 44 mill.

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

29


Kvinesdal på langs

Foto: Andy Syvertsen

Lørdag 24. mai 2014 arrangeres det for 7. gang familietrimtur med start fra båthavna på Feda, enten med rulleski eller sykkel, via Frøytland, Kleiven, Storekvina, Lindeland Bru, Netlandsnes og til mål på Knaben – total løypelengde 71 km. Olav Sindland fra Kvinesdal startet dette arrangementet som samler folk fra land og strand den 24. 05. i 2008. Den 31.08. 2010 ble trimturen registrert som egen forening med eget styre. Foreningens hovedmål er å arrangere Kvinesdal på langs - fra hav til hei. Overskuddet fra dette skal brukes til å bidra med å legge til rette for utøvelse av vinteridrett, skiløyper, skianlegg og lignende, samt utstyr til dette, som kan komme allmennheten i regionen til nytte. Løypa: Etter starten på Feda går turen til Frøytland, avstand 4 km, her byttes det til joggesko. Så er det 11 km til mat og drikkestasjon på Kleiven. Derfra til Storekvina er det nye 11 km. Her er det også mat- og drikkestasjon og nå byttes det til rulleski eller sykkel. En lengre etappe på 21 km til Lindeland Bru, ny matstasjon og bytte til joggesko. Neste stopp blir Netlandsnes nye 11 km unna, med mat- og drikkestasjon. Det byttes til rulleski og sykkel igjen som brukes helt fram til Knaben. Da er 71 deilige km tilbakelagt. Påmelding: Er du 15 år eller eldre, meld deg på innen 1. mai. Etternølere kan ta kontakt på telefon/mail til Ellen, men prisen etter 1.mai vil i år bli satt til 750,Etter søndag 11.mai vil all påmelding være helt stengt. Besøk oss på facebook.com/havtilhei

For bestilling: 38 34 88 37 post@heddan-gard.no 30

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

RIGINA

Nico pSølsene 2

ID

0

MAT

O

LE

Vi serverer søndagsmiddag palme- og påskesøndag. 1 mai, 17 mai og 29 mai, samt søndager fra 8 juni til 24 august. Vi har åpent hele året og ingen gruppe er for liten.

Våre medarbeidere Vi takker våre frivillige medarbeidere for arbeidet de legger ned på Kvinesdal på langs - fra hav til hei, også de firmaer som stiller biler til disposisjon. Noen av sponsorene:

DE

Søndagsmidag på

9 EN 1


- fra hav til hei! ...samler folk fra land og strand siden 2008

Hos oss får du sykkelen du trenger til «fra hav til hei». Nå fører vi også MERIDA sykler. Eget service- og reperasjonsverksted. Tlf: 38 35 17 00 Industrigata 7, 4480 Kvinesdal

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

31


Viktig for Europa, Nord-Amerika og Kvinesdal Det varme prosessvannet går bl.a til årlig oppdrett av 250 tonn piggvar.

ERAMET NORWAY KVINESDAL Mangan – ikke synlig i hverdagen, men uunnværlig. Tuftet på norske industritradisjoner og bærekraftig høyteknologi, leverer Eramet i Kvinesdal raffinerte manganlegeringer til stålprodusenter over hele verden. Tekst/foto: Grethe Berg Nesheim Eramet er et moderne prosessanlegg med en solid kompetanse på gjenvinning av energi. Prosessanlegget har en historie som strekker seg tilbake til 1913, og med det bredeste produktspekteret i selskapet markerer de seg med høye ambisjoner for sine miljøprestasjoner, og med systematisk arbeid for å nå sine mål. - Eramet Norway Kvinesdal er et moderne prosessanlegg som utmerker seg med stor fleksibilitet og stort engasjement i lokalsamfunnet, sier direktør Trond Magnar Unhammer Anlegget Tinfos, som hadde drevet ferrolegeringsproduksjon på Notodden siden 1916, søkte etter utvidelsesmuligheter for sin manganproduksjon. På begynnelsen av 1970-tallet falt valget på å bygge et nytt smelteverk i Kvinesdal. I 1974 ble smelteverket etablert og fremstår derfor som et forholdsvis nytt og gjennomtenkt anlegg. I 2008 ble Tinfos sin industrielle aktivitet kjøpt opp av Eramet konsernet, og prosessanlegget i Kvinesdal ble innlemmet i

32

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Eramet Norway, som dermed overtok både virksomheten og medarbeiderne. Eramet Norway Kvinesdals kunder befinner seg i Europa og Nord-Amerika. Hovedmarkedet for verkets spesialprodukter er produsenter av rustfritt stål. Inne på bedriftsområdet finnes det også et oppdrettsanlegg for piggvar. - Anlegget, som produserer 250 tonn piggvar i året, nyttiggjør seg det varme prosessvannet som er et resultat av Eramets energigjenvinning, informerer Unhammer.

Eramet Norway Kvinesdal har deltatt på realiseringen av en golfbane, en isbane og et kunstgressanlegg. Prosessanlegget har bedriftsidrettslag for både sykling, golf, skyting og bowling. Og fra fjord til fjell finnes det hytter som de ansatte kan nyte godt av. -De ansattes kompetanse er viktig også for aktiviteten i de lokale lag, og organisasjonslivet i kommunen, avslutter en engasjert direktør.

Det varme vannet går også til oppvarming av verkstedhaller på utsiden av anleggsområdet. I dag er fem kunder tilknyttet fjernvarmeanlegget, som ble bygget i 2007. Vann pumpes inn til verkstedhallene og varmer dem opp.

Visste du at… Selv om størsteparten av manganet på verdensbasis brukes i stålverk, spiller det også en rolle i produksjonen av fyrverkeri, aluminium, kobber, tørrbatterier, kretskort, desinfeksjonsmidler, alge- og soppdrepermidler. Det er ingen tvil om at dette grunnstoffet påvirker hverdagen vår på mange måter, bevisst eller ubevisst.

Med tyngde i lokalsamfunnet Plasseringen til prosessanlegget i Kvinesdal ble valgt ut fra tilgangen på kraft. Her fantes det både en isfri havn og et stort åpent område som gjorde det enkelt å planlegge logistikken optimalt, sier Unhammer. Eramet Norway Kvinesdal har en sentral beliggenhet i Lister-regionen. Prosessanlegget er en hjørnesteinsbedrift som setter sitt preg på lokalsamfunnet og bidrar aktivt til utviklingen av det. Kvinesdal har 5899 fastboende pr 1. januar 2014, og 200 av dem arbeider i Eramet. Det gjør selskapet til den nest største arbeidsgiveren - etter Kvinesdal kommune.

Fakta: • Mangan er et metallisk grunnstoff med det kjemiske symbolet Mn. Praktisk talt alt mangan som fremstilles, anvendes i stål. Mindre mengder brukes i støpejern, aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer, og i enkelte andre spesielle forbindelser. • Eramet Norway er en del av det franske industrikonsernet Eramet. • Eramet er en verdensledende produsent av legert metall, spesielt mangan og nikkel samt høykvalitets spesiallegeringer. • Gruppen sysselsetter rundt 15 000 mennesker i 20 land.


KRIMINELT GOD PÅSKELEKTYRE

Live Påske Onsdag 16. april Inviterer vi til god mat, hyggelig selskap og Kjell Undheim, kjent som vokalist i bandet Ingenting, spiller opp til dans. Skjærtorsdag, langfredag, 1 og 2 påskedag er det vår velkjente påskebuffet med egen barnebuffet og tegnekonkurranse med flotte premier. Her ønsker vi å lage en utstilling av tegningene før sommeren hvor alle kan komme å se sine kunstverk. Åpent hele påsken Utstillingen Power Pixels 2014 av Miguel Chevalier.

Skal du bare lese én spenningsroman om livet i et tenkt diktatur oppstått i Norden i påsken, må du lese denne. Flukten, av Amund Hestsveen og Torborg Igland. Boka er den første i en serie om tenåringene Kodak, Livni og Jor. De vokser opp i den totalitære staten Skandia, seksti år fram i tid, og tvinges til å flykte fra tyranniet for å overleve. Er du på jakt etter boka som vil gjøre påskeferien ekstra spennende? Da er dette kanskje løsningen når skituren er unnagjort og kvelden siger på, når du har fyrt i peisen og vinden uler utenfor så det knaker i tømmerveggene. Tyranni De nordiske landene har blitt ofre for et statskupp, og befolkningen bor bak murer, skjermet fra havet og kysten. Den herskende oppfatningen er at sjøen er giftig og at kystområdene fortsatt er fulle av livsfarlig stråling. Men er det riktig? - Røm Kodak møter en gutt i skogen, som har klart å komme seg unna termineringene, likvideringen av overflødige tenåringer. Han forteller det til vennene sine, og de forstår at de må komme seg unna før det er ute med dem. De legger en plan. Så får de uventet hjelp av en mystisk

LyngdaL

1.mai

Sesongåpning Golfbanen har åpnet med påskegolf-tilbud! UTSIKTEN Hotell Kvinesdal, Tlf: 38 35 88 00, utsiktenhotell.no

personer, en bueskytter i skogen. Deretter dukker den ene hemmeligheten opp etter den andre. Bokas hovedpersoner går avgangsåret på skolen, og venter på den fryktede utvelgelsen, der bare et fåtall av elevene plukkes ut til å få delta i samfunnet. I Skandia risikerer du elektrosjokk eller ren henrettelse for befatning med kunst, litteratur og musikk. Unntaket er talene til militærregimets ledestjerne, Første frie leder. Innbundet, i grønt skinn. Fra Sørlandet Forfatterne av boka, Torborg Igland (46) og Amund Hestsveen (43) er begge bosatt på Sørlandet, henholdsvis i Grimstad og Kristiansand. De har en karriere i norske dagsaviser bak seg, og har utdannelsen sin fra Universitetet i Oslo og Arkitekthøyskolen. Etter femten år som journalister, blant annet for aviser som Fædrelandsvennen, Aftenposten, Grimstad Adressetidende, Vårt Land og Romerikes Blad, bestemte de seg for å skrive skjønnlitteratur på heltid. vand.no

! d e m i l B

:00 a kl 11 tidtaking r f t e d med dsba Sørlan r 5 og 10 km d e v l g må m tu Start o stanser – 5 k i Barned milien hele fa inkludert – D .no E sbadet BLI M l Badet er d n a l r o i s t ww. Billett du på w r ø j g ingen Påmeld

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

33


Toyota Flekkefjord AS, Hunsbedt Bil AS sammen med Morgan Nilsen som hovedeier og daglig leder for Bilskade Kvinesdal AS åpnet den 7. februar 2014 i nye lokaler med 6 ansatte. Skadesenteret er på ca 1000 m2, med en investering på ca 4,5 mill. i utstyr, inventar og nødvendig ombygging for å få til en rasjonell drift. Morgan Nilsen har arbeidet med bilskade i 20 år. Morgan begynte å jobbe rett etter Lyngdal v.g. skole, hvor han gikk på billakkeringslinja. Han jobbet inntil nylig som daglig leder på bilskadesenteret i Flekkefjord fram til november 2013. Stein Arvid Egeland, daglig leder av Hunsbedt Bil AS, forteller at de hadde sitt eget karosseriverksted i deres salgs- og verkstedbygg på Åmot. Etter reparasjoner måtte bilene flyttes ned til andre lokaler lengre ned i samme gate for lakkering, og opp igjen til Hunsbedt Bil AS for montering. Dette var ingen fullgod løsning og nye løsninger ble vurdert. Denne prosessen startet i 2. halvår 2013. Bilskade Kvinesdal AS betjener alle karosseri- og lakkjobber for Hunsbedt Bil AS og Toyota Flekkefjord AS, samt takserer og reparerer for alle forsikringsselskap og privatkunder, også med andre bilmerker, sier Morgan Nilsen og fortsetter, vi reparerer ALLE bilmerker og alle kunder fra Flekkefjord, kan få sine biler taksert og levert Toyota Flekkefjord AS. Ludvig Hunsbedt med Viking Redningstjeneste eide bygningen hvor lakkeringen foregikk. Valget falt på denne bygningen og de begynte å se seg om etter en daglig leder for sitt nye verksted. I den anledning kom Morgan på banen. Eierne og de ansatte er alle godt fornøyd med resultatet, og Bilskade Kvinesdal AS er allerede i full drift.

34

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Hell i uhell


Vi leverer: singel, pukk, stein, grus, fyllmasse, naturstein og sand.

• BILOPPRETTING • LAKKERING • TAKSERING • 4-HJULSKONTROLL • FRONTRUTESKIFT • REP.FRONTRUTE RING MORGAN 9100 6100

31 M A I 2 0 14

“Team Familie”

Halvmila-løypa (5,2km) er ideel for mor og/eller far sammen med barna. En familieutfordring på barnas premisser. Start treningen nå og meld på deres egen “Team Familie”– en motivasjon for alle!

For påmelding og treningsprogram, se

farsundmaraton.no Handle, spise, drikke og treffe venner kan du i Farsund og på Lista, blant

BESTILL HUSKATALOGEN I DAG!

108 butikker, restauranter og utesteder!

Les mer på farsund-lista.no Farsund og Lista Handelsstand. Les og merLista på farsund-lista.no Farsund Handelsstand

FARSUND • Tlf. 38 39 45 60 farsund@boligpartner.no www.boligpartner.no MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

35


Sentrum I s e n t e r av

Nais

Bazaren

De er alle strålende fornøyd med åpningen av Sandalgården, og våren har kommet…nå slår pulsen for fullt!

Lille Olle Bolle

-Det lille rom Merkeklær med nydelig tilbehør av sko, vesker og skjerf for den bevisste dame med sans for et skandinavisk uttrykk. Eier Britt Tove Øydna Log.

Tekst/foto: Grethe Berg Nesheim – Lyngdal er en gullvinner i norsk sammenheng når det gjelder sysselsetting knyttet til handel, uttalte forsker Lars Ueland Kobro til NRK Sørlandet. I samme anledning framstår Lyngdal som handelssenteret i Lister-regionen, og i følge Ueland Kobro er Lyngdal en suksesskommune sammenlignet med resten av landet. Sandalgården Sandalgården ligger midt i sentrumkjernen og har lenge stått tom, mørkelagt og tildekket. - Endelig er det åpne vinduer med flotte utstillinger og et nytt uttrykk i gården. Dette skaper liv og røre i sentrum, sier eier av Bazaren, Kristin Nissen. Hun har drevet Bazaren siden 2006 noen meter lenger opp i gata, og selv om det var greit, er det allerede tydelig at beliggenhet betyr. Hun synes samtidig det er godt å få et miljø rundt seg – Det er god stemning i fine omgivelser mellom oss. Nisjebutikker trekker folk. Dette er veldig gøy, sier den drevne forretningsdamen. Følgende butikker har slått seg til i den koselige og imøtekommende handlegaten innendørs: -Bazaren Interiørbutikk fylt med designermøbler, puter, tepper og interiørartikler fra knagger, potter og vaser, til kopper og kar. Eier Kristen Nissen.

36

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

-Nais Motebutikk med bl.a. merket Bohemz lysende mot seg. Det er lett og nynne ”bohemen leve”, men dog her i samsvar med delikate stoffer og farger, i lette og ledige modeller. Eier Barbro Sandal Nodeland. -Lille Olle Bolle Merkeklær og nostalgiske leker i massevis for minstemann. Her er det bare å slå seg løs, det finnes noe for enhver smak. Eiere Janne Pettersen og Torhild Merete Jåbæk. Alle butikkene drives av damer med interesse for interiør og mote hvilket tydelig gjenspeiler seg i varesortimentet. Samtlige er så langt svært fornøyd og uttrykker sin begeistring for resultatet av Sandalgården. De ønsker også at miljøet skal tilby det lille ekstra og har planer om bord og benk med kaffekoppen og den gode samtalen til. Sist, men ikke minst… Sammen med de flotte damene holder Thor Ove Aas, leder i Lyngdal Markedsforening, også i gaten som svinger seg mykt gjennom bygget. Aas kan for øvrig ta æren for ideen til gategangen, og informere at dette bare er starten, samtidig som han gløtter litt for noen av planene…


Alle butikkene drives av damer med interesse for interiør og mote

Det Lille Rom

Ny ovn? Vi leverer og monterer.

Trevare til alt. Verktøy til det meste. Råd og veiledning til de fleste. God service til alle.

Ny pipe/skorstein? Vi monterer og rehabiliterer.

Vi fører en rekke kvalitetsprodukter fra Mapei.

Vi har et stort utvalg i fliser til gulv og vegg! Ny daglig leder Rune Haneferd ønsker gamle og nye kunder velkommen!

Industrigata 20, Åmot 4480 Kvinesdal Tlf 45269290 rh@norfloor-kvinesdal.no

Byggvell Lyngdal AS Tlf: 38 33 07 00, Epost: lyngdal@byggvell.no Byggvell Kvinesdal AS Tlf: 38 35 90 90, Epost: kvinesdal@byggvell.no Byggvell Farsund AS Tlf: 38 39 02 00, Epost: farsund@byggvell.no

Tlf: 38 39 02 00 e-mail: farsund@byggvell.no

www.byggvell.no Tlf: 38 39 02 00 e-mail: farsund@byggvell.no37 MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014


Otto Toft og Sander Jåbæk spiller fotball på fritiden

LYNGDAL UNGDOMSSKOLE

Fleksibel lærdom Skolen ble bygd etter ”Lyngdalsmodellen” som blant annet fokuserer på lave livsløpskostnader, kvalitet og funksjonalitet i løsningene. Tekst/foto: Grethe Berg Nesheim Høsten 2013 kunne samtlige ungdomsskoleelever i den offentlige skolen i Lyngdal flytte inn i nye lokaler på Berge. Lærer Ivar Damman er godt fornøyd med skolen - Den fungerer som den skal, bygningsmessig og med et positivt læringsmiljø. Et eventuelt forbedringspunkt er størrelsen. Med Lyngdal som tilflyttingskommune kan utbygging bli aktuelt, sier Damman. Skolen som ble bygd for å romme 360 elever har i dag ca. 330 elever og 35 ansatte. Hva synes elevene selv… Elevene har kommet godt i gang med skoleåret og våren er i anmarsj. Både undervisningstime og fritime flyttes ut i det fri for å nyte de første solstrålene. Vi stiller spørsmål rundt kvalitet og funksjonalitet. Det lyder klart og jevnt over at elevene er fornøyd og trives i sitt nye læringsmiljø.

Seline, Signe, Ole og Fares har tysktime og utnytter den flotte aulaen til å utføre oppgaven

Dagens engelsktime ble flyttet ut i skolegården.

38

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Med moderne løsninger og uttrykk virker skolen som en flott institusjon for sitt læringsformål. Bygget skal være et fleksibelt skoleanlegg, med mulighet for tilpasning til endret bruk over tid, som da står i stil med å være en tilflyttingskommune. Lyngdal kommune ønsket et nytt, fremtidsrettet skoleanlegg. De ser ut til å ha lykkes med det. Fakta • Skolen har en grunnflate på 3.300 kvadratmeter. • Av dette utgjør en idrettshall med håndballbane ca. 1.000 kvadratmeter. • Skolen huser samtlige ungdomsskoleelever i den offentlige skolen i Lyngdal.


Det ”lille ekstrapuffet”, når du trenger det mest.

Seks veier til den perfekte gressplenen. Uten arbeid.

KAMPANJEPRIS!

11.990,-

Automower® 320 Opptil 2.200 m²

19.990,-

Automower® 308 Opptil 800 m²

Automower® 220AC Opptil 1.800 m²

13.990,-

16.990,-* Ord. pris 18.990,-

Automower® 330 X Opptil 3.200 m²

23.990,-

Automower® 265ACX Opptil 6.000 m²

37.990,-

Vi har en løsning for deg som elsker gressplenen din, men ikke liker å klippe den. Husqvarna Automower® fås til gressplener som strekker seg mellom 500 kvm og 6.000 kvm. Velkommen inn til oss! For nærmere informasjon, gå inn på husqvarna.no * Kampanjeprisene gjelder t.o.m 31.07.2014, eller så langt beholdningen rekker.

LOCAL RETAIL ADAPTATION

Med en el-sykkel fra EcoRide er du sikret en behagelig fremkommelighet! Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Automower® 305 Opptil 500 m²

EcoRide Elsykkel – Den enkleste veien.

VÅRKAMPANJE Innbyttetilbud! Motorsag Husqvarna 445

45,7 Cm3 2,1kw 13” sverd/kjede

Du får kr 1.700,i innbytte for din gamle sag uansett stand.

Du betaler nå kun Veil pris kr 5.190,-

Velkommen til MX-Sport, Handelsparken Senter i Lyngdal. Hos oss får du faglig hjelp av sykkeleksperter. Vi hjelper deg til å finne den riktige el-sykkel tilpasset ditt behov. EcoRide: Norges og Sveriges mest solgte elsykler siden 2007. Størst og best på kvalitet, utvalg, design, pris og service. We love motvind!

byggevarerdører varmevinduermaling glasservicekjøkken jernvarerbetong trelast Lyngdal Farsund Vanse Kvinesdal Flekkefjord

3.490,-

38 38 38 47 47

33 39 39 82 82

08 50 55 10 61 00 70 00 70 00

Café Mat og Prat Ta en pause i all travelheten og besøk oss på Café Mat og Prat i Handelsparken –senter i Lyngdal. Vi serverer deg sunn og frisk mat med ferske råvarer – alt er laget fra bunnen av.

Velkommen til oss! MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

39


La b

at

t e i ter

trå til på sykkelen

Prøv en El-sykkel og legg ut på en helt annerledes sykkeltur. Det var det jeg gjorde. Sykkelen ble utlånt av MX-sport på Handelsparken senter i Lyngdal, en såkalt offroader med hydrauliske skivebremser, støtdempere og bakhjulsdrift. Etter en kort, men grundig innføring i sykkelens betjeningspanel og virkemåte, la jeg i vei. Turen startet i rundkjøringen rett utenfor senteret. Forventningsfull og godt plassert på setet og med ActivDrive ™ stilt i mellomstilling (medium- maks 20 km/t), ventet jeg på ”mopedfølelsen”, men det skjedde liksom ikke noe, ikke før jeg begynte å bruke pedalene. Da satte sykkelen fart! Akkurat som instruktør Fred Are Sundnes hadde sagt. Jeg ble litt satt ut og for å komme inn i ”rytmen”, ble det både en og to runder i

40

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

rundkjøringen, før jeg dreide opp mot E39. Det tok ikke lange tiden før jag hadde full kontroll på skyvkraften og koblet inn tredje trinn, (high - maks 25 km/t). Med hendene som retningsvisere krysset jeg over europaveien og svingte opp Høylandsbakken. Min testsykkel hadde 7 manuelle gir, og med min 85 kg tunge kropp, måtte jeg raskt gire ned noen hakk. Elmotoren er sensorstyrt, dvs. at du må tråkke rundt pedalene for at motoren skal slå inn. Jo mer du tråkker, jo mer hjelp får du. Stopper du å tråkke så stopper også motoren. Lengre oppe i bakken øker stigningsgraden, og jeg la inn 1. giret (low – maks 15 km/t). Normalt sett hadde jeg her

måttet gå av sykkelen og spasere videre. Men på lavt gir tråkket jeg raskere og da tok el-driften grep og skøyv meg oppover. Akkurat nok til at jeg kunne skifte til 2. gir, og ennå en gang kjente hvordan bakhjulet puffet meg oppover. En helt utrolig opplevelse. Snart var jeg på toppen av Asalkleiva og kunne se utover Romleiren, uten å være nevneverdig anpusten. På vei nedover igjen så jeg en grusete stikkvei opp til venstre for meg. Jeg glemte mine 4 meniskoperasjoner, giret ned og tråkket på oppover. En forunderlig skyvkraft, som en usynlig hånd på bagasjebæreren, fôr både sykkelen og jeg oppover. Veien var gjørmete og full av vann. På min vanlige offroadsykkel hadde jeg aldri kunnet klare å


bestige en slik våt og grusete skogsvei. Vel nede på E39 igjen valgte jeg å sykle vestover mot Presthølrundkjøringen. På toppgir og med god skyvkraft fôr jeg bortover uten nevneverdige anstrengelser. Denne gangen kun en 360 graders sving i rundkjøringen og så tilbake til MX-sport. Min testsykkel var en offroader herresykkel, jeg skulle nok ha valgt en med bue i stedet for stang. Det hadde hjulpet meg i avstigningen. Konklusjon: Dette er en herresykkel for dem som liker en offroader, med skjermer og solid bagasjebrett. Enkelt system med batteri bak og under setet gir lavt tyngdepunkt, og nav-motor i bakhjulet.

Batteriindikatoren regner ut gjenværende effekt, basert på den aktuelle bruken, og ved sterk belastning kunne det se ut som om forbruket var formidabelt, men straks veien flatet ut og skyvkraften ble mindre, viste indikatoren full ladning igjen. Motoren er passe trekkvillig med tanke på hva slags sykkel det er, og ved å gire ned i motbakkene, fikk man den nødvendige hjelpen. Sykkelen veier 22 kg, så vekta gjør at den kan være tung å løfte opp ei trapp, om det skulle være nødvendig. Pluss for LED-lys, både foran og bak. Shimano Acera, 7 gir fungerer utmerket og gir mer enn nok utveksling. Med hydrauliske bremser fra Tektro foran og bak, har man god kontroll på oppbremsingen. Sykkelturen ble en sann fornøyelse – kan absolutt anbefales!

Fakta: Hjulstørrelse: 26 tommer Rekkevidde: Opptil 50 km Bremser: Hydrauliske skivebremser Gir: Shimano Acera, 7 gir Støtdempere: Støtdempere i forgaffel Belysning: LED lys foran og bak Ramme: Aluminium Lås: Godkjent rammelås, ABUS Batteri: Lithium-ion, 36 Volt, 10Ah Batterilås: Inkludert Lader: Smart lader (vedlikeholdslader - auto on/off) Ladetid: 5-7 timer. (fra helt tomt batteri) Ladninger: 500-800 ladesykluser Motor: Børsteløs motor, 250 Watt, 36 Volt Hastighet: 10 km/t – 15 km/t eller 25 km/t Vekt: 22 kg (ekskl. batteri)

4 senter: Meierigården, Sentrumsgården, Sandalsgården og Torvgården.

MÅNEDSMAGASINET – MARS 2014

41


36 nye tomter – kommer for salg!

Nå ferdigstilles Rosfjord Hyttepark med totalt 63 tomter for fritidsbolig med utsikt over Rosfjord og flott kveldssol. Av de 27 første tomtene er 19 solgt. 36 nye tomter kommer for salg.

Utsikt fra tomtene

Alle tomtene leveres ferdig grovplanert for plassering av fritidsbolig. Her kan du sikre deg flott hyttetomt med fantastisk utsikt, flott kveldssol, samt nærhet til Lyngdal sentrum, Sørlandsbadet, badestrand og Rosfjord Strandhotell. Tomtekjøpere vil også få mulighet for båtplass i planlagt bryggeanlegg nedenfor Skomrak gård. Kontakt Eiendomsmegler1 for mer informasjon, bestilling av prospekt mv.

Megler: Emmy Holmquist Eiendomsmegler MNEF Mobil: 905 59 190 emmy.holmquist@em1.no

Utbygger:

42

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4


Tlf: 38

Byggvell Lyngdal AS Tlf: 38 33 07 00, Epost: lyngdal@byggvell.no Byggvell Kvinesdal AS Tlf: 38 35 90 90, Epost: kvinesdal@byggvell.no Byggvell Farsund AS 39 02 00, Epost: farsund@byggvell.no farsund@byggvell.no 39 Tlf: 023800 e-mail:

www.byggvell.no

GRAVING OG TRANSPORT. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR.

Nybygg, tilbygg, rehabilitering, til bad og våtrom, betong, mur og flis. Vi hjelper også til med andre småjobber som utskifting av dører, vinduer, bygging av små boder, terrasser, ombygginger, innredninger, vedlikehold, små reparasjoner etc…

www.hansen-bygg.no Tlf: 913 42 434 • www.hansen-bygg.no

Vinterstormer skaper jordfeil. www.hansen-bygg.no www.hans Jordfeilautomater sikrer deg strøm for hele huset.

Elektriske installasjoner og reperasjoner innen industri og bygg. Bygg 36, Lista Fly og Næringspark • Tlf: 38 39 33 10 • E-mail: post@tjorves.no

Det store utvalget og de gode tilbudene finner du i alle Farsund og Lista sine

108 butikker, restauranter og utesteder! Tlf: 38 39 02 00 e-mail: farsund@byggvell.no

Vi har mange konstruktører, men trenger flere!

www.byggvell.no Farsund og Lista Handelsstand. Les mer på farsund-lista.no

Vi leverer diesel, parafin og fyringsolje til hjem, industri, fiskeri og entreprenører. Kontakt daglig leder Terje Vetås, tlf: 906 97 570 eller ordretlf: 909 40 300 post@agderolje.no • www.agderolje.no

Lundeveien 171, 4550 Farsund Tlf: 38 39 96 00 E-mail: mail@ogrey.no • Web: ogrey.no

3x50l Plantejord 110,3x50l Bark 110,3x50l Kukompost 200,3x25 kg Hagekalk 250, Hønsegjødsel 79,-

Godt utvalg i gjødsel, såvarer og hageutstyr!

Velkommen innom: Mandag-Fredag 9-16, Lørdag 9-14. Oreveien 25, 4560 Vanse. Tlf: 38 39 36 66

Timebestilling:

Strandgaten 18, Farsund www.vitaviva.no Åpningstider:

VANSE BILSERVICE AS

L

Tlf: 38 39 34 03. Søndre vei i Vanse

Prøv vår effektive bilvask V

HA

Man, ons: kl 09.00 til kl 15.00 Tirs: kl 12.00 til 19.00 Fre: kl 09.00 til kl 16.00

Hovedleverandør av bildeler:

PR

G

90 41 46 41 90 41 46 41

Reg. Homøopraktiker MNLH Timebestilling:

• Antirustbehandling • Tid for dekkskifte • Bilpleie og bilpleieprodukter • Alltid no´godt fra gatekjøkkenet.

DA

Biomedisinsk Helsesenter

Berit Bogstrand Thorkildsen

Vi setter vår ære i god service og bilpleie.

N IS H V ER O

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

S

43


Handels U B I L E

- 20

10 ÅR

M •

20

ÅR

M •

U • J



04

14

19

- 20

U • J

89

14

Sesongstart med mange nyheter og superpriser!

U B I L E

Stort showrom med alle nye hagemøbler i butikken! Spar 3000,-

Skagerak Hagegruppe grå – 3-seter + 2 stoler + bord (145x85x64cm) + puff inkl. puter

8990,-

Spar 2500,-

Skagerak Solseng 4-posisjons regulering inkl. pute

Skagerak puteboks grå – Velg mellom Medium (150x63x70cm)

2790,-

2790,-

eller Stor (150x66x96cm)

Spar 2000,-

7990,-

Sofia terassegruppe grå/beige – regulerbare stoler 2 stoler + 2 fotpall + bord 44

8490,-

Handels 2290,Skagerak Hjørnegruppe grå – hjørnesofa + bord (145x85x64cm) inkl. puter

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Keter puteboks stor 570ltr velg mellom fargene hvit og antrasitt

1390,-


Lenge leve hagemøblene Man kan alltid drømme om varmere vær. Og mange av oss bruker tid på å planlegge en behagelig uteplass – samme hva termometeret viser. Men husk – på samme måte som været varierer mellom sterk sol og knallhard vind, kan også utvalget av hagemøbler variere. Det er lurt å tenke vedlikehold og oppbevaring når man skal planlegge kjøp av utemøbler. Selv malte møbler av tre eller de nesten vedlikeholdsfrie Rottingmøbler, vil ha lengre levetid, om man tenker beskyttelse mot vær og vind. Møbeltrekk er en fornuftig og fin måte og oppbevare og lagre sine hagemøbler, når en ikke er til stede eller kanskje er på ferie over en lengre periode. Det finnes trekk som er helt tette, men likevel luftige da de ikke går helt ned til bakken (viktig med tanke på kondens etc. ) Spør din møbelforhandler om råd. De som selger deg møblene, vet som regel hva som er best for dine møbler. Det kan også være fornuftig å impregnere møbeltrekk, parasoller og puter. Da beskyttes de mot den sterke solen og all nedbør. Månedsmagasinet ønsker alle lesere en god og fornøyelig ”hage-april”.

VINNo Månedens d bbel PREMIE Tulsa sittegruppe

verdi kr 15.900

Godt å vite at du finner det du trenger i Farsund og på Lista, blant

108 butikker, restauranter og utesteder!

Les mer på farsund-lista.no

Farsund og Lista Handelsstand. Les og merLista på farsund-lista.no Farsund Handelsstand

Tratec Teknikken er totalleverandør av Elektro, Rør og Bolig ventilasjon, Multidisiplin levrandør offshore, industri, eiendomsutviklere og privat service. Lokalisert i Farsund og Flekkefjord.

TRATEC TEKNIKKEN AS Konkurranseregler hos KIWI Farsund og Price.

Lundevågveien 3, 4550 Farsund, tlf: 91 65 84 84, teknikken@tratec.no Drangeid 2 A, 4400 Flekkefjord, tlf: 47 82 22 33,teknikken@tratec.no MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

45


Månedsmagasinet

Løs kryssordet og du kan vinne et gavekort fra Lyngdals markedsforening verdi kr 500,- !

MÅNEDSMAGASINET er et uavhengig magasin som distribueres i Listerregionen (p.t. Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Hægebostad) 10 ganger årlig, ca den 1. i hver måned, bortsett fra januar og august. Opplag: 11 000 m/mulighet for utvidet kampanjedistribusjon. UTGIVERE: Advise Reklamebyrå AS, Strandgaten 10, 4550 Farsund Tlf 95 85 77 77, alf@advise.no Bergs Reklame, Listerveien 50, 4550 Farsund. Tlf 900 32 a, post@bergs.no Administrasjon og salg: Markedssjef Svein Berg tlf 900 32 360, svein@bergs.no Design og produksjon: Art Director Alf Kalleberg tlf 95 85 77 77, alf@advise.no Tekst/foto: Grethe Berg Nesheim, freelance og frivillige bidragsytere TRYKK: 07 Trykk, Kristiansand ABONNEMENT: kr 490,- pr. år inkl. porto.

Navn –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Adresse ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tlf: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Send ferdig utfylt kryssord innen 22. april til: Månedsmagasinet, Listervn. 50, 4550 Farsund Vinneren blir kontaktet og kunngjort i neste Månedsmagasinet mai.

Månedsmagasinet

Vinner av mars kryssord-konkurransen og gavekort verdi kr 500: Ellen B. Pedersen, Farsund. Vinner av mars spørre-konkurransen og gavekort verdi kr 500,-: Eva T. Netland, Kvinlog.

Svar på 5 spørsmål og du kan vinne et gavekort fra Farsund og Lista Handelsstand verdi kr 500,-!

rt

sta Gaveko

Farsund-Li

stan dsfo

reni ng

1. Hva er Acera? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2. Hva startet Sigbjørn Handeland? sta.no Farsund-Li ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3. Hva skjer i Haydom? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A 4. Hvem er sjef til Cecilie Hopen? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5. Hvem fikk sin første tollstasjon i 1770? sta.no ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Farsund-Li Fars und

Han dels og List a

Han dels

sponset Kortet er

av

nettpris.eu

Gaver for alle! anledninger

sta nds fore

ning

og List a ekort! difullt gav fått et ver er som er medlem du har nå forretning . Gratulerer, sforening brukes i alle e og Kor tet kan Lista Handelsstand dlemslist me og tt d ple i Farsun for kom t. mmeside Se vår hje sjon om Gavekorte rma info r me

Far sun d

Utstedelsesd

Dette kort

ato

et er gyld

ig 1 år fra

utstede lses

Han dels og List a

dato.

sta nds fore

ning

ekort! difullt gav fått et ver er som er medlem du har nå forretning . Gratulerer, sforening brukes i alle liste og Kor tet kan Lista Handelsstand ms dle og tt me i Farsund for komple t. mmeside sponset av Kortet er Se vår hje sjon om Gavekorte s.e u mer informa

Far sun d

Navn –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Adresse ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tlf: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

46

M Å N E D S M AGA S I N E T – A P R I L 2 0 1 4

Alle svarene finner du i dette magasinet og de kan sendes innen 22. april til: B pr. post: Månedsmagasinet, Listervn. 50, 4550 Farsund Eller på mail: post@bergs.no Vinneren blir kontaktet og kunngjort i neste Månedsmagasinet mai.

pri ww w.n ett edn ing er! alle anl Gav er for

Utstedelsesd

ato

Dette kort

et er gyld

ig 1 år fra

utstede lses

dato.

Neste utgave kommer ca 5. mai. For annonsebestilling kontakt oss på tlf: 900 32 360 eller mail: post@bergs.no

Opplag 11 000. Dekker

99%

av alle husstander i NÅ Farsund, Lyngdal , ENDA Kvinesdal og FLERE LESERE. Hægebostad! SUKSESSEN FORTSETTER!


Nyttige navn, telefonnumre og linker i

Lyngdal:

Lyngdal kommune: www.lyngdal.kommune.no post@lyngdal.kommune.no Tlf: 38 33 40 00 Lyngdal Kulturhus: www.lyngdalkulturhus.no Kultursjef: Jan Seland – Tlf: 38 33 40 42 / 404 14 610 Teknisk leder: Rune Hauan – Tlf: 38 33 40 44 / 404 14 600 post@lyngdalkultur.no Kulturkontoret: 38 33 40 40 Bibliotek: tlf 38 33 40 50 Biblioteksjef Karen Reisvaag - Tlf: 38 33 40 52 Lyngdal Kino: Billett - Tlf: 38 33 40 48 Radio Lyngdal: www.radio-lyngdal.no post@radio-lyngdal.no - tipstelefon: 918 36 531 Lyngdals Avis: tips@lavis.no - Tlf: 38 34 00 05 Lyngdal Turistinformasjon: www.lyngdal.no Tlf: 38 33 48 33 Lyngdal Markedsforening: www.lymf.no Daglig leder: thorove@lymf.no - Tlf: 38 33 48 33 / 976 60 112 Styreleder: Frits Gitlestad Vekst i Lyngdal: www.lyngdal.no post@vekstilyngdal.no - Tlf: 38 33 48 33 Lister Nyskaping: www.lister.no Daglig leder Grethe Hindersland - Tlf: 917 73 587 Vakre Lyngdal: www.facebook.com/VakreLyndal

Nyttige navn, telefonnumre og linker i

Kvinesdal:

Kvinesdal kommune: www.kvinesdal.kommune.no post@kvinesdal.kommune.no tlf: 38 35 77 00 Kvinesdal kino, billettinfo: tlf: 38 35 77 00 (man – fre: 0730 – 1500). Billettluke tlf: 38 35 85 94 www.filmweb.no/kinoer/kvinesdal Biblioteket: tlf: 38 35 85 75 eller 94 52 69 79 Knaben Leirskole: tlf: 38 35 58 66 – kontakt leirskolerektor Jan Rob, tlf: 97 14 00 20 www.knabenleirskole.no post@knabenleirskole.no Handelshuset Kvinesdal Prosjektleder Per Tore Bjerge, 38 35 15 50 / 92 63 47 62 post@handelshusetkvinesdal.no www.kvinesdal.no/handel Innovasjon Kvinesdal, Fjotlandsgt 13, tlf 94 51 02 18. Daglig leder Liv Øyulvstad liv@innovasjonkvinesdal.no www.kvinesdal.no/bolyst Radio Kvinesdal, 38 35 81 00 Redaktør/daglig leder: Tor Magne Gausdal: tlf: 46 89 88 01 tormagne@radiokvinesdal.no www.radiokvinesdal.no Lokalavis: Agder, Flekkefjords Tidende: Redaktør Kristen Munksgaard, tlf 38 32 03 00 Tipstelefon: 90 52 03 00 redaksjon@avisenagder.no www.avisenagder.no

Nyttige navn, telefonnumre og linker i

Farsund:

Månedsmagasinet: www.listermedia.no e-post: post@bergs.no, tlf: 90 03 23 60 e-post: alf@advise.no, tlf: 95 85 77 77 Farsund Turistinformasjon: Turistkontoret: Tlf: 95 20 76 50 / 38 38 31 15 Turistsjef Ann Helen Erichsen: Mobil: 95 77 32 00 e-post: aher@farsund.kommune.no Farsund Byforening: www.farsundbyforening.no Skjærgårdsparken Lister: www.sorlandskysten.no Farsund Næringsselskap AS: epost: adm@fns.as Farsund kommune: www.farsund.kommune.no e-post: post@farsund.kommune.no Farsunds Avis: www.lister24.no e-post: redaksjon@favis.no Farsund og Lista Handelsstand: www.farsund-lista.no e-post: flhf@online.no Sekretær: Svein Olav Pedersen: Mobil: 90 10 11 90 Turisten: epost: aase-os@online.no Leder: Åse Galdal Osmundsen: Mobil: 92 41 36 90 Flipside: www.flipsidecamp.no Havrafting: www.farsundresort.no Havfiske: kontakt Harry M. Buschmann: Tlf: 907 90 886 Nordberg Fort: www.vestagdermuseet.no/lista Lista Fyr: www.gallerilistafyr.com, Mobil: 95 18 35 18 Vakre lista: www.facebook.com/vakrelista.no

Nyttige navn, telefonr: og linker i

Hægebostad:

Hægebostad kommune: Birkeland, 4595 Tingvatn postmottak@haegebostad.kommune.no Henvendingar vedrørande nettstaden: nettstad@haegebostad.kommune.no Tlf: 38 34 91 00 Faks: 38 34 91 01. Vakttlf. drift: 383 48 360 Bibliotek: Åpningstider Eiken: Man: 15.00 - 18.30, Tors: 12.00 - 17:00. Tlf. 38 34 92 58 Kollemo: Man: 11.00 – 14.30, Ons: 15.00 – 18.30. Tlf. 38 34 92 94 Lygnanytt er kommunens infoskriv. Stoff til lygnanytt kan sendes: lygnanytt@haegebostad.kommune.no Redaktør: Anne Grete Kvinlaug Steis Næringshage Sol Næringssenter: 4596 Eiken, tlf 38 34 96 50 Nyttig nettsted og servicetorg: www.eikeninfo.no e-post: ashandeland@gmail.com, tlf 450 85 000 Legevakt: 38 07 69 30 (Interkommunalt) Eiken legekontor: 1. etg. ved helse- og sosialsenteret i Eiken.
 Tlf. 38 34 91 90 / Fax: 38 34 91 91
 Kommuneoverlege Uwe Malitius Hægebostad Turistinformasjon
 Tel: +47 408 78 476
E-post: post@tingvatn.no Åpningstider:
22.6 - 15.8: daglig fra kl. 12.00 – 17.00
 1.5. – 21.6. og 16.8. – 28.9: lørdag og søndag kl. 12.00 – 17.00
 Resten av året: Åpent hver søndag fra kl. 12.00 – 17.00 Dagleg leiar: Pål Hals

MÅNEDSMAGASINET – APRIL 2014

47


Sjøe

n“ esse

e” –

all n for

” 2014

PRISGUNSTIG NYHET!

åm

åt p b s t Åre

PRISGUNSTIG NYHET! NYHET! PRISGUNSTIG STING 485 159 900,STING 485 159M/EVINRUDE 900,E-TEC 50 HK SE BÅTEN HOS50 OSS!HK MED EVINRUDE E-TEC En lettkjørt båt med mye utstyr!

Avant 605

– båten med de gode egenskapene Pris fra kr. 312.500,inkl. Evinrude E-tec 90 hk

STING 485 159 900,M/EVINRUDE E-TEC 50 HK SE BÅTEN HOS OSS!

Enduro 605

Fart, kraft og raffinerte detaljer Pris fra kr. 298.100,- inkl. Evinrude E-tec 90 hk

NYHET 2014

Velkommen til å se alle nyhetene for 2014. Nå har vi mange gode tilbud på båter og utstyr!

Mm april web  
Mm april web  
Advertisement