Page 1

NYHETER MED AVSÄNDARE Nummer 4 Mars 2014 FORSPRANG.NU

DE STUDERANDES RÖSTER

BESÖK WWW.FORSPRANG.NU FÖR DAGLIGA N YHETER OM FRAM TIDA UTBILDN IN GSVAL

YH

YRKE S H Ö G S KO LAN

G E N VÄG E N TI LL J O BB

Jag går nu andra terminen och nästa år börjar sedan LIA-perioden då vi kommer att vara mycket ute på företag och arbeta. Det ser jag fram emot och det ser mycket lovande ut vad gäller framtida arbete säger Maja Malmqvist.

!

RÄTT UTBILDNING GER JOBB YRKESHÖGSKOLAN LPå din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan ditt yrke ganska bra när

du är klar med din utbildning. Låt din YH-utbildning leda dig i din drömriktning och bli början på din framtida karriär.

Tågteknikerett framtidsyrke närspårtrafiken i Sverige ökar

Raka vägen in i arbetslivet 48% fårjobb på sin praktikplats

Train College ofSweden i Västerås 14

givare utformarutbildningar

» Det harman tagit fasta på hos ANNONS

» Attraktiv arbetskraft närarbets-

6

Tandsköterskorsökes till framtidens arbetsmarknad

» Kunskaperförvärvas föratt kunna arbeta på tandvårdsklinik

21


!

PROJEKTLEDARE

Rebecca Larserö

08 123 50 362 larsero@svenskabranschforum.se ANSVARIG UTGIVARE

Martin Hagwall

073 965 44 37 hagwall@svenskabranschforum.se LAYOUTANSVARIG

Filip Lindén

08 556 767 33 layout@svenskabranschforum.se KORREKTUR

Stefan Andersson

070 171 56 45 andersson@svenskabranschforum.se REDAKTIONSCHEF

Rebecca Larserö

076 311 82 44 larsero@svenskabranschforum.se ANNONSFÖRSÄLJNING

Fredrik Ekström

072 015 87 83 ekstrom@svenskabranschforum.se ANSVARIG WEBPLATTFORM

UTBILDNINGSNYHETER Följ även studenternas egna berättelser och utbildningssamordnarnas nyheter online på försprång.nu.

Eleverna vet bäst! Idag är det en djungel av olika utbildningsalternativ och mycket står på spel när det gäller framtida karriärval. Låt oss ge en hjälp på vägen. Försprång är inget mer än förmedlan av de studerandes egna röster. För vem vet egentligen bättre?

Rebecca Larserö

UTVECKLARE

Kristofer Carlsson

070 488 34 58 carlsson@svenskabranschforum.se EKONOMI

Kjell W Andersson

070 673 44 31 kjellwandersson@gmail.com

15

18

AGILT

22

PROJEKTLEDARE

Christian Ålander

070 488 34 58 alander@svenskabranschforum.se

INSIKT

"DET HAR VERKLIGEN GÅTT SOM PÅ RÄLS OCH IN TE M IN ST VÄLDIGT FORT. IDAG ÄR JAG REDOVISN IN GSKON SULT M ED AN SVAR FÖR EGN A KUN DER" 12

KONTROLL

PREPRESS & TRYCK

Anton Ipsen

Exakta Printing Malmö 2014 040 671 77 70 info@exakta.se

Tack för hjälpen

UNDER JORDEN

Vi vill tacka medverkande aktörer som delfinansierat projektet och gjort tidningen möjlig.

17

Tidningen är märkt med ett utropstecken där avsändare till respektive text anges.

FORSKARBLADET.SE

NOLLVISION.SE

8

Innehåll

Myndigheten för yrkeshögskolan Automation Byggteknik Agilt

RIKSKURIREN.SE

SKOGSNARING.SE

FARMACEUTEN.SE

TEKNOLOGIN.SE

6 8 17 22

FORSPRANG.NU

AGARNA.SE

NYHETER MED AVSÄNDARE.

SVENSKA BRANSCHFORUM AB. KONTAKT Kungsgatan 29 11156 STOCKHOLM. 0046 (0)8 123 50 360. info@svenskabranschforum.se, ORGNUMMER 556724-7944 MATERIAL Utgivning, produktion och redaktionellt arbete av SVENSKA BRANSCHFORUM AB. Alla företag ansvarar för sina respektive varumärken. © COPYRIGHT Till vaumärken TEKNOLOGIN, SVENSK SKOGSNÄRING, FORSKARBLADET, FÖRSPRÅNG, ÄGARNA, TEKNOLOGIN, RIKSKURIREN, FARMACEUTEN innehas Copyright av SVENSKA BRANSCHFORUM AB. WEB Läs mer på www.svenskabranschforum.se.


FOKUS PÅ FRAMTIDEN YRKESHÖGSKOLAN Att utbildningarna matchas mot arbetslivets behov innebär att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras. Och att nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras.

TOPPNYHETER

TITTAR M AN PÅ FÖRRA ÅRSKULLEN SÅ FICKA ALLA JOBB EFTER UTBILDN IN GEN


VI JOBBAR M ED RIKTIGA PROBLEM , M ED RIKTIGA KLIEN TER OCH KOM BIN ATION EN AV DET GÖR ATT VI LÄR OSS LÖSA PROBLEM VAR DE ÄN UPPSTÅR NICLAS HÖGLUND, HYPER ISLAND

DET ÄR REDAN M ÅN GA SOM HÖRT AV SIG TILL OSS OCH UN DRAR N ÄR SISTA AN SÖKN IN GSDAGEN ÄR


SID 6(

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION Åtta nya utbildningar med möjlighet till utökat stöd Personer med funktionsnedsättning får nu större möjligheter för att studera vid en eftergymnasial yrkesutbildning. Under hösten finns åtta nya yrkeshögskoleutbildningar att söka där möjlighet ges till utökat stöd. Klasserna är mindre än de normalt är på en yrkeshögskoleutbildning, med högst 25 studerande per klass. Dessutom är de lokaler där utbildningen bedrivs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning av något slag. De studerande erbjuds även förlängd studietid, individuell läroplan, extra lärarstöd och anpassade kunskapsprov. Precis som för yrkeshögskoleutbildningar i övrigt gäller att utbildningarna är eftergymnasiala och bygger på att det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden av den yrkesroll som utbildningen syftar till. Behörighetskraven för utbildningarna är samma som gäller för alla YHutbildningar.

Tekniska utbildningar i Enköping Explosionsartad teknisk utveckling inom fordonsbranschen märks.

HÄR VÄNTAR ARBETSLIVET REDAN PÅ DIG!

I dag finns det endast en utbildningsform vars uppdrag först och främst är att leverera utbildade medarbetare till arbetslivet – det är yrkeshögskolan! Vad innebär det för dig som blivande yrkeshögskolestuderande? Läs Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Johan Bloms krönika. PUBLICERAT

2014-03-05 10:15:00

Målet med yrkeshögskolan är ju att förse arbetslivet med kvalificerad kompetens. För att lyckas med detta angelägna uppdrag måste arbetslivet vara med. Arbetsgivarnas medverkan är alltså obligatorisk – annars startar ingen utbildning. Inom yrkeshögskolan finns det bara utbildningar där det man utbildas till efterfrågas av arbetslivet. Det innebär att när du är klar med din examen är du efterfrågad av arbetslivet. Inte så tokigt, eller hur? Yrkeshögskolan är på många sätt som vilken eftergymnasial utbildning som helst. Du har rätt till studiebidrag och lån genom CSN, utbildningarna är avgiftsfria och är oftast mellan ett och tre år långa. Men det finns alltså en stor väsentlig skillnad. Det är dina blivande arbetsgivare tillsammans med utbildningsanordnarnas engagemang

YH på frammarsch

IFAU gör kartläggning av studerande på yrkeshögskolan

Regeringen har gett Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i uppdrag att genomföra en kartläggning av studerande vid yrkeshögskolan.

Johan Blom, Tf generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan

som leder din yrkeshögskoleutbildning. Arbetslivet, som sedan ska anställa dig, engagerar sig som ledamot i utbildningens ledningsgrupp, de är med och antar dig till utbildningen, de påverkar kursinnehållet under resans gång, de har det yttersta ansvaret för utbildningens kvalitet, de är aktiva som föreläsare eller handledare på en praktikplats för lärande i arbete (LIA), och slutligen examinerar de dig. Arbetslivets engagemang påverkar utbildningens innehåll, så att du som studerande lär dig rätt – det vill säga det som arbetslivet verkligen har behov av.

Fungerar i praktiken För arbetsgivaren innebär yrkeshögskolan en ypperlig möjlighet att först av alla få skräddarsydd kompetens – det är du! Att det fungerar i praktiken vet vi – drygt hälften, 48 procent, av de examinerade yrkeshögskolestuderande får jobb på sina LIA-platser! Många är de arbetsgivare som hör av sig till

Myndigheten för yrkes-

högskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

oss och berättar om vilken förträfflig rekryteringsbas yrkeshögskolan innebär. I dag engagerar sig ungefär 6 000 arbetslivsföreträdare i yrkeshögskoleutbildningarnas ledningsgrupper. Yrkeshögskolan består av hundratals olika utbildningar som drivs av olika utbildningsanordnare runt om i landet. Anordnarna kan vara exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller universitet och högskolor. Det är viktigt att du som studerande som lägger ner tid och kanske tar lån för en bra utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn på varje utbildning minst en gång, ofta fler, och granskar utbildningarnas kvalitet. Låter det här intressant och spännande? Mitt tips är att du går in på yrkeshogskolan.se och kikar på den bredd av utbildningar som finns där. Just nu finns det 690 utbildningar inom 240 olika yrkesinriktningar runt om i hela Sverige. Kanske är det här du finner ditt framtida yrkesliv Lycka till!


SID (7

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION

Tågbranschen värd att satsa på

21

Den spårbundna trafiken ökar och öppnar upp för nya jobb

14

Vårt fokus ligger på att vara branschnära och vi använder oss av professionell utrustning samt personal med bred erfarenhet och många kontakter i branschen. Till vårt förfogande har vi avancerade produktionslokaler för film/tv, animation, ljud, foto, journalistik samt grafisk produktion och kommunikation.

www.xenter.se 08-530 623 70

ÖVRIG A UTBILDN IN GA

R

_XE N TE R B O TKYRKA

Livesändningsspecialist Fastighetsförvaltare finans Rådgivare inom bank och e, skadereglerare kundtjänstmedarbetar Försäkringsförmedlare, Redovisningsekonom

Frisören som blev ekonom Efter sju år som frisör bestämde sig Natalie Levinsson för att satsa på ekonomistudier. Idag är hon färdigutbildad redovisningsekonom från YH-utbildningen på Xenter i Botkyrka och är ute i näringslivet som konsult inom ekonomiområdet. PUBLICERAT 2014-03-05 11:20:00

Många bra föreläsare

versitetsutbildningar är att man har tät kontakt med näringslivet redan under utbildningen och får mycket praktik. Representanter från näringslivet sitter också med i ledningen för utbildningen.

Den tvååriga utbildningen startade Natalie hösten 2011 och hon var färdigutbildad i maj förra året. Det var första omgången av just utbildningen redovisningsekonom på Xenter, vilket innebar att första kullen delvis ”Det har gått som på När jag några år senare fick min fick vara med och forma utbild- räls” dotter tog jag beslutet att satsa ningen vilket gav en hel del förpå allvar. Att det blev Xenter är delar tycker Natalie. Det här systemet gör också att ett resultat av att jag våren de studerande på ett smidigt 2011 besökte en YH-mässa på – Ja, det betydde att vi själva sätt slussas in i arbetslivet vilket Kulturhuset i Stockholm. Där hade mycket att säga till om och Natalie själv är ett mycket bra fanns Xenter och berättade om därigenom kunde vi också vara exempel på. Under senare delen sina utbildningar och jag be- till hjälp för kommande studestämde mig för att söka utbild- rande vilket känns kul. Det allra ningen till redovisningsekonom, viktigaste tycker jag dock är att berättar Natalie. det finns många bra föreläsare och det gjorde det verkligen, konstaterar hon och fortsätter:

Under min tid som frisör gick jag också en högskoleförberedande utbildning och fick då smak på det här med ekonomi.

Natalie Levinsson

Redovisningsekonom

– Ungefär ett halvår av utbildningen bestod också av LIA, vilket jag tycker var mycket bra. En stor fördel gentemot uni-

av utbildningen jobbade hon två dagar i veckan på Accountor, ett av företagen som samarbetar med Xenter, och direkt när utbildningen var klar i maj så började hon där på heltid. – Ja, det har verkligen gått som på räls och inte minst väldigt fort. Idag är jag redovisningskonsult med ansvar för egna kunder på Accountor som är ett stort och internationellt bolag med just redovisning och lönehantering som specialitet. Just nu är det enormt mycket att göra med bland annat årsbokslut, men jag trivs verkligen jättebra med mitt beslut och min nuvarande arbetssituation, säger Natalie Levinsson.

EN STOR FÖRDEL GEN TEM OT UN IVERSITETSUTBILDN IN GAR ÄR ATT M AN HAR TÄT KON TAKT M ED N ÄRIN GSLIVET REDAN UN DER UTBILDN IN GEN OCH FÅR M YCKET PRAKTIK


SID 8(

NYHETER MED AVSÄNDARE

AUTOM ATION

Automation en framtidsbransch

Daniel Svensson, 22 år, jobbar idag med styrsystem på företaget Emerson Process Management. Utbildningen som tog honom dit var Automationsingenjör på Yrkeshögskolan i Karlstad. PUBLICERAT

2014-03-06 13:15:00

- Innan jag började på utbildningen studerade jag till elinstallatör, men jag kände efter ett tag att jag inte ville hålla på med installation utan jag ville syssla med automation. Så jag sökte till Automationsingenjör på Yrkeshögskolan i Karlstad med en målsättning att jobba som instrumenttekniker. Därefter fick jag chansen

Daniel Svensson

Framtidsbranschen för dig Automation är en framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Utbildningen ligger i gränslandet mellan maskin-, el- och datateknik och är relativt branschoberoende.

att göra min praktik på Emerson och jobba med deras styrsystem vilket fick mig att genast vilja satsa på detta.

ny teknik som jag tyckte var roligast. n jör D i a gn o Mina lärare var också sustekni ker ino pertrevliga och duktiga. På Elektro m m ot Yrkeshögskolan hittar du orbran niktek n sc h e n iker fina lokaler på Lamberget I n d u st i Karlstad. Studenterna rirörte kniker jobbar med ny teknik Proces och kompetenta lärare stekni ker vilket gör chansen att Trätek se, lära och utvecklas niker enormt stor.

ATT JOBBA M ED N Y TEKN IK VAR ROLIGAST

Automationsingenjör

- Utbildningen har varit kanon. Den fick mig till min nuvarande arbetsplats och jag stormtrivs. Det var en spännande utbildning där jag fick hålla på med

Ö VR I G

_KARL A U TB I LDN I N G A R S TAD S K OM M U Autom a ti o n s N inge

- Det var den skola som låg bäst till och hade bäst utbud när det kom till automation. Jag gillade också hur man hade flätat in arbetslivet i ledningsgruppen på skolan. Det känns rätt att våra lärare som redan jobbar inom branschen har varit med och tagit fram kurser som de vet att studenterna kommer att ha nytta av.

lande och kul och där jag har chansen att jobba mot industrin, träffa människor och framförallt automation. Jag vill utvecklas som systemingenjör och jag har definitivt hamnat rätt.

Kontakter hos arbetsgivare

Utbildningen pågår under två år med tre LIA-perioder, vilket gör att du har stora möjligheter att skapa kontakter med potentiella arbetsgivare. - Jag gjorde mina praktikperioder på Stora Enso i Skoghall, Askalon på Hammarö och Emerson i Karlstad. På grund av praktiken fick jag mitt jobb. Daniels framtidsplaner är att fortsätta med styrsystem hos Emerson. Automationsbranschen växer

- Jag känner att det är ett arbete och en arbetsplats som både är spännande, utveck-

Hos oss kan du läsa skräddarsydda utbildningar som tagits fram i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik och de flesta utbildningar innehåller LIA (Lärande I Arbete) på en arbetsplats. Alla YH-utbildningar är avgiftsfria och kan ge dig rätt till studiemedel från CSN.

karlstad.se/yh 054-540 18 81


SID (9

NYHETER MED AVSÄNDARE

Hermods Yrkeshögskola erbjuder ett brett utbud av olika YH-utbildningar såsom inom IT, spelutveckling, ekonomi, teknik bygg, vård och försäljning. De finns på 7 orter: Malmö, Helsingborg, Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Östersund och ger även utbildningar på distans. Jag går nu andra terminen och nästa år börjar sedan LIA-perioden då vi kommer att vara mycket ute på företag och arbeta. Det ser jag fram emot och det ser mycket lovande ut vad gäller framtida arbete säger Maja Malmqvist.

Stor efterfrågan på webbutvecklare

Hermods Yrkeshögskola består av fyra olika utbildningsanordnare; Hermods, EC Utbildning (IT), The Game Assembly (spelutveckling) och Sälj&Marknadshögskolan (försäljning). Webbutveckling inom .NET ges av EC Utbildning och startar i Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Karlskrona.betslivet.

www.hermods.se/yh 08 410 251 00

EC Utbildnings YH-utbildning Webbutveckling inom .NET är ett resultat av en allt större efterfrågan hos företag på utvecklare av interaktiva webbsidor och appar. Maja Malmqvist går andra terminen på den tvååriga utbildningen i Helsingborg och ser redan stora möjligheter inom området i framtiden. PUBLICERAT

2014-03-03 20:57:00

Maja (23 år) från Landskrona gick inriktningen Samhälle och Miljö på gymnasiet. Hon hade länge varit intresserad av programmering och efter att ha tagit enstaka kurser på universitetet gick hon 2013 en programmeringskurs på distans. – Ja, och i den vevan hade jag börjat höra andra berätta om EC utbildning som jag då ännu inte visste var en del av Hermods. Det lät hur som helst mycket intressant för mig och jag beslöt mig för att söka, berättar Maja.

Projektarbete är en viktig del Efter utbildningen Webbutveckling inom .NET kan man bland annat arbeta som webbutvecklare, apputvecklare, systemutvecklare, programmerare, applikationsprogrammerare och projektledare inom IT. Under YH-utbildningen får man lära sig hur man utvecklar interak-

tiva webbsidor, applikationer, designa gränssnitt mot användare, databasdesign och plattformsoberoende multimedia-applikationer för publicering på webb. De studerande får kunskap om de mest efterfrågade kompetensområdena, t.ex .NET Framework, C#, HTML 5, ASP.NET och Agila system med TDD. Goda kunskaper om projektarbete är en viktig del av utbildningen och ger nyttiga insikter som man har användning av i arbetslivet. Utbildningen är bred och Maja märkte också en stor skillnad jämfört med de universitetskurser hon tagit. – Medan det på universitetet handlar mycket om självstudier så är det här full fart med schema hela dagarna, en blandning av föreläsningar och projektarbeten där vi testar det vi har

lärt oss, konstaterar Maja och fortsätter.

na grund eller behöver fräscha upp sina kunskaper.

– Jag går nu andra terminen och nästa år börjar sedan LIA (Lärande i Arbete)-perioden då vi kommer att vara mycket ute på företag och arbeta. Det ser jag fram emot och det ser mycket lovande ut vad gäller framtida arbete. Utbildningen är bättre än jag hade förväntat mig och man integreras in i arbetslivet på ett smidigt sätt.

– Så gjorde jag själv och det är absolut att rekommendera. Det är högt tempo och späckade dagar, men det är värt att satsa på detta och jag märker redan att det finns ett stort behov ute bland företagen, säger hon.

FLER UTBI LD

Arbe tsleda

Bra att vara förberedd Som råd till andra studerande som är intresserade av att söka sig till utbildningen nämner Maja att det, för att hänga med i det höga inlärningstempot, kan vara bra att ha läst programmering eller någon preparandkurs innan utbildningen. EC Utbildning erbjuder preparandkurs inom programmering för den som saknar den-

M EDAN DET PÅ UN IVERSITETET HAN DLAR M YCKET OM SJÄLVSTUDIER SÅ ÄR DET HÄR FULL FART M ED SCHEM A HELA DAGARN A, EN BLAN DN IN G AV FÖRELÄSN IN GAR OCH PROJEKTARBETEN DÄR VI TESTAR DET VI HAR LÄRT OSS

NI

_H E RM O D S NGAR YRKE S H Ö G S KO LA

Bu sin ess In In tern atione

re in om m ar k och an lä gg ni ng telli gence Ar ch itect ll sä lja re /m

IT-säl ja re in om Ja va utveck Key Accoun Kval ifi cera d Level Desig M icrosoft .N Server- och Sp el grafike Sp el progra

la re

sä lja re /Key

ner ET develope

vi rtua liserin

r

Accoun t M

are

an ager

r – Cl ou d Co

gssp ecia lis

tist

in om in bygg

Web bu tvec kl

are

ionen

t M an ager

m m erare

Tech ni ca l Ar Utveckla re

arkn ad sför

Ö resu nd sreg

da system

t

m pu tin g


SID 10 (

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION

Bli nyckelperson i en HET bransch

På Heta Utbildningar i Härnösand läser Jonna Bergström Drifttekniker Kraft & Värme, en mångsidig utbildning med mycket praktik. Hon har alltid haft ett intresse för energi och hållbar utveckling, men det var inte förrän hon hamnade på Heta Utbildningar som allt kändes rätt. PUBLICERAT

2014-03-05 09:21:00

Jonna är en positiv tjej som ser ljust på sin utbildning, att läsa till Drifttekniker var inget självklart val, men efter första praktiken var hon fast och mer säker än någonsin. I skolan är det alltid fullt upp, och utbildningen blandar teori med praktiskt arbete. - Valet av utbildning började som en chansning, jag sa till mig själv att jag ger det en termin innan jag bestämmer mig, och sen var jag fast.

Praktiken - utbildningens höjdpunkt Utbildningen Drifttekniker Kraft & Värme är på två år, med sammanlagt fyra LIA-perioder (praktiker), ett tillfälle per termin. Jonna tycker att praktikmöjligheterna har varit det bästa med utbildningen, och allt har varit väldigt roligt. Att varje termin få ett avbrott från studierna har dessutom i längden gett mer ork och energi. - Jag gjorde min första praktik i Umeå, på Umeå Energi. Efter det hade jag turen att hamna på

Härnösand har lång tradition av

utbildningar inom energiteknik från gymnasie- till universitetsnivå. Härnösands kommun är ansvarig utbildningsanordnare för Heta Utbildningar som startade 2006 som kvalificerade yrkesutbildningar/KY men övergick 2009 till att bli yrkeshögskola.

Korstaverket i Sundsvall där jag har gjort mina senaste praktiker och även haft sommarjobb. Att få så många praktikmöjligheter är väldigt positiv, särskilt att få komma ut i arbetslivet redan under första terminen. Jonna tycker att utbildningen som drifttekniker Kraft & Värme har gett mycket mer än tiden då hon studerade på universitetet.

www.hetautbildningar.se

Stöd från start

0611-34 86 03

hur allt fungerar, och det ger helt andra möjligheter till jobb.

- Att faktiskt få komma ut i arbetslivet så pass mycket som vi får gör att man har en större chans att välja en utbildning som är rätt. Vi ser från start

Framtiden väntar Drömmen efter utbildningen är att få jobb på ett kraftvärmeverk med stor vattenrening, då vattenkemi har visat sig vara oväntat roligt att jobba med. - Jag vill att det ska vara ett stort ställe, då blir allt roligare. Saker tar längre tid och man blir inte uttråkad. Nu är jag inne på min sista termin och det ska bli kul att få komma ut i arbetslivet på riktigt!

Ö VR I G A

_H ETA U

U TB I L D

TB I L D N

IN

N I N G AR

G AR Kyl- och värmep umptek niker So l e n e r giingenj ör Synreha biliterar e Jonna Bergström, Drifttekniker Kraft & Värme

ATT FAKTISKT FÅ KOM M A UT I ARBETSLIVET SÅ PASS M YCKET SOM VI FÅR GÖR ATT M AN HAR EN STÖRRE CHAN S ATT VÄLJA EN UTBILDN IN G SOM ÄR RÄTT


SID (11

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION _STI

Hamid Moradpour, STI-ingenjör Drift-Kraft-Värme

ÖVRIG A UTBILDN ING AR

Kyl & Värmepumptekniker – Stoc

Kyl & Värmepumptekniker - Cam

khol m

pus Hultsfred

Projektledning elinstallation och

konstruktion Tekniker inom fastighetsautom ation Drifttekniker Kraft-Värme STI -Ingenjör Drift Kraft Värme

"MIG PASSAR UTBILDNINGEN PERFEKT DÅ JAG TYCKER OM UTVECKLING OCH INTE VILL STÅ STILL VID EN MASKIN HELA TIDEN I MIN FRAMTIDA YRKESROLL" Hamid Moradpour

”JAG TYCKER OM UTVECKLING” När bergsingenjören Hamid Moradpour kom till Sverige från Iran 2003 visade det sig svårt att få jobb. Den stora vändningen kom först förra året, när Hamid satt på tåget och läste en annons om STI:s YH-utbildningar. Till sommaren nästa år är han klar med driftingenjörsutbildningen STI-Ingenjör Drift-KraftVärme, och framtiden i arbetslivet ser numera mycket ljus ut. PUBLICERAT

2014-03-04 14:16:00

– Faktiskt såg jag detta lite som sista chansen för mig. En chans som jag också tog, jag kommer ihåg att det liksom ”gnistrade till” i skallen på mig när jag läste om utbildningen där på tåget, minns Hamid, idag 41 år gammal. Hamid har arbetat med bland annat tillverkning av generatorer och med kraftanläggningar i ett antal år men det var alltså svårt att få fast anställning på sina tidigare meriter i det nya hemlandet Sverige. Framförallt var det svårt att få ”rätt” jobb. – Det stämmer, jag hankade mig fram och gick olika kurser men som inte ledde fram till rätt jobb för mig. Utbildningen på STI kom därför väldigt lägligt. Jag trivs också väldigt bra och förväntar mig att få ett jobb

som passar mig när jag är klar med utbildningen, berättar Hamid och fortsätter:

gi så är det ett viktigt område där behov av duktiga, utbildade människor alltid finns.

– Inom området kommer det att finnas ett stort behov av arbetskraft, framförallt om några år, då många inom yrkesgruppen går i pension. Det har man berättat för mig bland annat på möten med företag under min utbildning.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, övningar och laborationer. Många av kurserna är branschspecifika och anpassade till det kommande yrkeslivet. Flera av kursledarna kommer från branschen. Utbildningen innehåller också 22 veckors LIA, dvs. utbildning som genomförs som deltagare i det dagliga arbetet på företag.

Tydligt yrkesinriktad Yrkeshögskoleutbildningen STIIngenjör Drift-Kraft-Värme på STI, Stockholms Tekniska Institut, är 87 veckor lång och ger just den kompetens som man behöver som driftingenjör inom kraft och värme, dvs. att kunna arbeta med utveckling, ledning och planering av drift, underhåll och service inom energisektorn vid produktion av kraft och värme. Eftersom hela samhället är beroende av ener-

– Utbildningens upplägg är väldigt bra och tydligt yrkesinriktat. Samtidigt lär sig man sig också om väldigt många olika delar av området, vilket även gör Drift-Kraft-Värme till en bred utbildning. – Mig passar utbildningen perfekt då jag tycker om utveckling och inte vill stå still vid en maskin hela tiden i min framti-

Stockholms Tekniska Institut har utbildat STI-Ingenjörer och tekniker sedan 1924. Genom ett långt och nära samarbete med bransch och näringsliv har vi utarbetat 8 högaktuella och högkvalitativa STI-Ingenjörs- och tekniska utbildningar inom yrkeshögskolan i Stockholm och Hultsfred. STI ger dig därför exakt den kompetens som branschen efterfrågar. Huvudsätet finns på Bältgatan, Östermalm i Stockholm, där också flera av våra utbildningar bedrivs.

stockholmstekniskainstitut.se 08-545 835 80

da yrkesroll. Jag är mycket glad att nu ha fått chansen att utvecklas i den bransch där jag vill vara och jag ser numera med stor tillförsikt på framtiden, säger Hamid Moradpour.


SID 12 (

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION

ARBETE TUSEN METER UNDER JORD

På NVUs bergarbetarutbildning blir du Bergarbetare på bara 40 veckor. Att vara utbildad Bergarbetare ger dig möjligheten att få jobba i en spännande och unik miljö, där arbetet är varierat och intressant. PUBLICERAT

2014-03-05 09:46:00

Johan Eliasson är 41 år gammal och läser till Bergarbetare på NVU-Yh. Han kände att det var dags att sadla om och är nu inne på sin sista termin. Utbildningen är ettårig och teori blandas med praktik. Praktiken kör i gång nästan på en gång vilket Johan uppskattar. - Väldigt roligt, jag gjorde min praktik vid Garpenbergs gruva, men vi har en hel del ställen att välja mellan. Jag fick prova på det mesta, vilket var bra, för då fick jag se vad jag tyckte var

En annorlunda skola Unikt är att skolan har en av få simulatorer i världen. Simulatorn ger en illusion av att du sitter i en riktig maskin, och på så sätt får du chansen att lära dig redan ovan jord. - Riktigt bra tycker jag att det är! Redan innan, vi kommer ner under jord, kan vi testa på hur maskinerna fungerar. På så sätt har vi koll, plus att vi lär oss flera funktioner innan vi går ner under jord vilket känns tryggt. I utbildningen ingår även bl.a. truck- och sprängkort. NVU-utbildningen Bergarbetare har elever från hela Sverige och

ATT JOBBA UN DER JORDEN ÄR EN UN IK OCH SPÄN N AN DE ARBETSM ILJÖ roligt plus att jag fick visa vad jag gick för. Det var dessutom väldigt kul att få se hur det går till att bryta exempelvis zink och silver.

bedrivs i och är ett samarbete med Hedemora kommun.

Bergarbetare på gång

Något som är väldigt positivt är att vi har nära till Boliden Garpenberg, det underlättar och gör att läget på skolan känns attraktivt för den här utbildningen.

En spännande arbetsmiljö Att jobba under jorden är en unik och spännande arbetsmiljö där man åker ner så långt som 1 200 meter under mark. Det är annorlunda mot att jobba över mark. Efter utbildningen kan du till exempel jobba med att driva tunnlar, bergvärmeborrning eller gruvarbete.

-

  FLER UTBILDNINGAR

Johan Eliasson, Bergarbetare

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, bildades för tretton år sedan av Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg och är ett av de äldsta i landet. Syftet med förbundet är att under en huvudman erbjuda invånarna i alla tre medlemskommuner ett brett och allsidigt utbud av utbildning, från gymnasieskola till högskola.

Berga rbetare, 200 Yh-poä ng

_NVU

WEB: bergarbetare . nvu. se

Avanc erad CN C-tekn iker, 300 Yh-poä ng WEB: cnc. nvu. se

Kvalifi cerad Proces sopera tör 300 Yh-poä ng WEB: proces s. nvu. se


SID (13

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN UTBILDN

TE N 2 0 1 GAR H ÖS

4

ON

_N E WT

T klare .NE c e v t u m Syste lytiker I T Kravana gssäljare a t e r ö f k Teknis

Therese Granqvist, Teknisk företagssäljare

Ljus framtid för studenter med teknisk försäljningskompetens Newton är en väletablerad yrkeshögskola i Stockholm och Malmö. Till hösten 2014 startar skolan även utbildningar i Göteborg. PUBLICERAT 2014-03-05 11:08:00 Newtons utbildningar är Systemutvecklare .NET, Kravanalytiker IT och en utbildning till Teknisk företagssäljare. Aktuella undersökningar pekar på en mycket ljus framtid för studenter med en teknisk försäljningskompetens. Anställningsbehovet kommer vara mycket stort de kommande åren - vilket gör utbildningen till Teknisk företagssäljare på Newton brännhet.

Liten skola med bra stämning

Therese Granqvist är 27 år och läser till Teknisk företagssäljare vid Newtons yrkeshögskola i Stockholm. Newton har framgångsrikt bedrivit utbildning i över 20 år och har idag ca 500 yrkeshögskolestudenter.

- Det är verkligen positivt att gå på skolan, att vi inte är så många studenter gör att vi och lärarna arbetar nära varandra. Alla hälsar och pratar med varandra i korridoren och stämningen är alltid bra! Therese tror att anledningen till Newtons goda statistik gällande studenter i arbete efter avslutad utbildning främst beror på trivseln i skolan och de motiverade lärarna. - Man känner verkligen att lärarna vill vårt bästa, inte bara att vi ska lyckas i alla kurser, utan även lyckas i framtiden vilket känns väldigt skönt.

Bredda kontaktnätet Att studera till Teknisk företagssäljare innebär att du har två LIA-perioder (praktik) under din utbildning. Den första praktikperioden infaller redan termin två och sträcker sig sig 10

veckor, och den andra är 16 veckor termin fyra. Att få komma ut i arbetslivet och praktisera sina teoretiska kunskaper redan tidigt i utbildningen är något som uppskattas av studenterna. På så sätt breddas ditt kontaktnät tidigt, vilket är en fördel när det sedan är dags att söka jobb.

Praktiken lockande - Praktiken var en bidragande faktor till att jag valde just den här utbildningen. Att redan termin två få använda sin nyvunna kunskap och komma i kontakt med företag som kan bli

Newtons yrkeshögskole-

utbildningar har utformats i nära samarbete med de branscher Newton utbildar inom. Detta gör att skolan kan erbjuda utbildningar som är väl förankrade i arbetslivet och som ger studenterna de kunskaper och färdigheter som behövs och som efterfrågas i på arbetsmarknaden.

www.newton.se 08 410 456 00

potentiella arbetsgivare, väldigt kul! Therese mål är att jobba med komplex försäljning, kundrelationer och IT-lösningar.


SID 14 (

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION

Laban Lindgren, Tågtekniker

TÅG

- en bransch att satsa på

Tågtekniker är ett växande framtidsyrke i takt med att den spårbundna trafiken ökar i Sverige och höghastighetståg införs i hela Europa. Det har man tagit fasta på hos TCS Train College of Sweden på Hässlögymnasiet i Västerås. Här går Laban Lindgren den ettåriga YH-utbildingen i tågteknik. PUBLICERAT

2014-03-04 12:17:00

– Jag har alltid gillat att mecka och läste flygteknik under gymnasietiden på Hässlögymnasiet. När jag sedan började läsa om tåg och om denna yrkesutbildning insåg jag att det går framåt i tågbranschen i rasande fart och att det kommer att finnas gott om jobb framöver, berättar Laban, 20, som började sin utbildning hösten 2013.

Bred utbildning Tågtekniker är ett yrke med stark teknisk inriktning och utbildningen innehåller allt från mekanik som hjul, lager och dämpare till datoriserade kommunikations- och övervakningssystem samt avancerade styrsystem.

Felsökare och drifttekniker är mångkunniga och har bra kunskaper om datateknik, mekanik, elektronik och automation. Utbildningen ger kunskap för att kunna hantera den teknik som finns i tåg. Dessutom får man en teknikbredd som också passar inom andra branscher. Bredden i utbildningen innebär därmed att tågtekniker har möjlighet till ett intressant och omväxlande arbete. – Så är det absolut, och utbildningen är väldigt bra med kunniga lärare som är väldigt service minded. Vi blir väl förberedda för ett yrke som tågtekniker som också kräver specifika certifieringar som vi skaffar under utbildningen, t.ex. certifiering för vistelse på spår.

Två egna spår i Tillberga En annan stor fördel enligt La-

SKOLAN HAR TILLGÅN G TILL TVÅ EGN A SPÅR FÖR PRAKTISKT ARBETE PÅ FORDON . I SAM M A LOKALER FIN N S OCKSÅ FLERA FÖRETAG I TÅGBRAN SCHEN VILKET GÖR ATT VI SN ABBT SM ÄLTER IN I YRKESROLLEN REDAN UN DER UTBILDN IN GEN

ban är möjligheten till praktik som erbjuds genom tillgång till Tillberga depå. – Ja, här har skolan tillgång till två egna spår för praktiskt arbete på fordon. I samma lokaler finns också flera företag i tågbranschen vilket gör att vi snabbt smälter in i yrkesrollen redan under utbildningen. Det är jätteroligt och lärorikt. Efter en inledning av studierna med stor andel teori så är vi minst lika mycket ute i Tillberga och praktiserar som vi är på skolan, berättar Laban.

Alla fick jobb Att få jobb efter den här utbildningen känns mycket sannolikt så Laban Lindgren är egentligen inte det minsta orolig. – Nej, om man tittar på förra årskullen så fick alla jobb efter utbildningen. Under året som utbildningen pågår träffar vi också företag och diskuterar inför framtiden. Dels med skolans hjälp men även på eget initiativ. Det ser verkligen ut som att jag kommer att få arbete i branschen efter den här utbildningen, och det ser jag fram emot, säger han.

Järnvägen är en framtidsbransch idag, precis som den en gång var. Idag ser många järnvägen som framtiden, inte bara i Sverige utan i hela världen. Tågteknik är en utbildning som leder raka vägen till jobb inom järnvägen.

www.tagteknik.se 021-39 45 30


SID (15

NYHETER MED AVSÄNDARE

Tekniska utbildningar i Enköping

IN SPIRATION

En explosionsartad teknisk utveckling inom fordonsbranschen gör den 1-åriga YH-utbildningen Bilskadetekniker på Yrkeshögskolan i Enköping minst sagt aktuell. ”Det ställs allt högre krav på fördjupade kunskaper”, konstaterar Hans Sundström, utbildningsledare på skolan. PUBLICERAT

2014-03-05 13:38:00

Utbildningen Bilskadetekniker står inför sitt andra år med 15 april som sista ansökningsdag. De sökande kommer mestadels från fordon- och transportprogrammet på gymnasiet, eller har motsvarade kunskaper. Studenterna har under utbildningen tillgång till nya, moderna verkstadslokaler i Enköping. – Branschen ställer allt högre krav på fördjupade kunskaper i takt med att bilar blir allt mer tekniskt avancerade och datoriserade, helt andra förutsätt-

genjör, Projektledare inom VVS, Värme, Ventilation och Sanitet, Ventilationsprojektör, Teknisk säljare, Kalkylator/offertingenjör och Konstruktör inom VVS.

ningar gäller också för hybridbilar. Behovet av välutbildad arbetskraft är också större än enbart de som utbildar sig inom bilmekanik, säger Hans. De yrkesroller utbildningen Bilskadetekniker kan leda till är Skadetekniker - reparation, Bilskadereglerare, Bilskadetekniker – bilkarosseri och fordonselektronik och Bilskaderådgivare. En annan bransch som har svårigheter rekrytera välutbildade medarbetare idag är ventilationsbranschen. För att möta det behovet har även en 2-årig ventilationsingenjörsutbildning utvecklats på Yrkes-

– Ja, Enköping är en av Sveriges mest välkända städer inom ventilation. En anledning är att företaget Bahco, som verkade inom verktygs- och ventilationsbranscherna, grundades i Enköping.

Yrkeshögskolan i Enköping har under närmare två decennier producerat framgångsrika och eftertraktade utbildningar inom ett flertal olika branscher. Mest långlivad är trädgårdsmästarutbildningen vilket passar bra i denna gröna stad.

Det är därför naturligt att den administrativa verksamheten leds från Yrkeshögskolans lokaler som en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning, poängterar Hans Sundström.

yh.enkoping.se 0171-62 50 75

högskolan i Enköping med start den 1:a september i år. Även en med sista ansökningsdag den 15 april. De Yrkesroller utbildningen Ventilationsingenjör kan leda till är Ventilationsin-

Utbildningen Bilskadetekniker har 15 april som sista ansökningsdag

Hans Sundström Verksamhetschef

EN KÖPIN G ÄR EN AV SVERIGES M EST VÄLKÄN DA STÄDER IN OM VEN TILATION . EN AN LEDN IN G ÄR ATT FÖRETAGET BAHCO, SOM VERKADE IN OM VERKTYGS- OCH VEN TILATION SBRAN SCHERN A, GRUN DADES I EN KÖPIN G.

Team is everything På Hyper Island i Karlskrona ligger stor fokus på grupputveckling, men också på på att lära sig ta personligt ansvar, vilket visade sig passa Niklas Höglund perfekt. PUBLICERAT

2014-03-05 13:38:00

- Visst är det bra att vara otroligt duktig på en sak, men att framgångsrikt veta hur man ska använda det i ett team är ännu bättre.

Niklas Höglund, Mobile Design & development

- Vi jobbar med riktiga problem, med riktiga klienter och kombinationen av det gör att vi lär oss lösa problem var de än uppstår. På Niklas utbildning, Mobile Design & development (som nästa år byter namn till Mobile Creative) får du förståelse för en värld där mobilt leverne blir mer och mer av en norm.

Niklas förklarar att det finns en brist på kunskap hos många företag om hur man slår sig in på den digitala marknaden, och den digitala marknaden är i allra högsta grad mobil idag.

din telefon, som är kopplat till ditt hem, till en websida, eller något annat som du kommer på? Allt beror på vilket problem kunden har, och det är det som gör detta så roligt. Du lär dig älska problemet du ska lösa, och du får med dig en mängd verktyg och kunskap för att kunna tackla dessa utmaningar.

- Det som är mest intressant med mobile är hur pass brett det har blivit. Mobile är inte bara en mobiltelefon, det kan vara en bil som är kopplad till

FLER UTBILDN INGAR

n di gi ta la vä rld en

Ut ve ckla de Digital Data Strategist ik erin g oc h rö rli g graf im An e tiv ea Cr n io Mot art di re ct or Di gi ta l oc h krea tiv or ct re di t Ar e iv ct Intera ed ie r si gn oc h di gi ta la m de t, ite tiv ea Kr e Digital Media Creativ


SID (17

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION CAD öppnar dörrar

Skaffa kompetens i efterfrågad bransch

Under utbildningen får eleverna lära sig att rita i CAD, ett program som används flitigt inom byggbranschen. I CAD lär man sig att rita och designa hus, man kan bygga stora trädgårdar och fina bostadsområden. Det är ett riktigt program vilket Joar tycker gör det hela roligare. - Det är ett väldigt roligt program, och det är dessutom ett bra sätt för att spara pengar till ett arbete. Du kan sätta ut lampknappar och allting, så slipper de som ska bygga allt tänka på såna saker, och det minskar risken för fel.

Fint läge vid havet Skolan har ett bra läge vid hamnen i Varberg, bara två minuter från tåget. - Det är riktigt fint, bara några meter till vattnet. Lokalerna är stora och fräscha, och klasserna är ganska små, vilket är underbart. Joar berättar att det gjort att han kommit både lärare och andra studenter närmre, att stämningen är bra och att alla hjälper alla. Lektionerna blir personligare och det är enklare att lära sig. - Det bästa med min utbildning är ändå att vi kommer så pass nära arbetslivet som vi gör, ämnet är kul, och framför allt hållbart.

Joar Rüdrich, Byggtekniker. Foto: Mikael Göthage

Campus Varberg erbjuder en mängd utbildningar och en av dem är Byggtekniker. Byggbranschen är aktuell, och med en utbildning som Byggtekniker kan du välja att jobba som exempelvis byggnadskonstruktör, byggnadsmiljötekniker eller byggtekniker. Möjligheterna är stora och arbetet varierat. Varje projekt är unikt och här lär du dig att driva ett byggprojekt från start till mål. Campus Varberg är Hallands största, och en av Sveriges främsta, yrkeshögskolor. Här kan du läsa båder högskoleoch yrkeshögskoleutbildningar framtagna i nära samverkan med näringslivet.

campus.varberg.se 0340-69 74 00

PUBLICERAT

2014-03-05 10:05:00

Joar Rüdrich är 24 år och kommer från Sigtuna, nu läser han första året som Byggtekniker på Campus Varberg, som är en helt ny utbildning vid skolan. - Jag har alltid varit intresserad av bygg, men jag har aldrig velat gå en utbildning som är helt akademisk. Jag tycker att

det är viktigt med det praktiska också för att lära sig. Utbildningen är under två års tid, med två praktiker. I vår är det dags för Joars första praktik och att få testa på arbetslivet vilket han ser fram emot. - Det ska bli väldigt roligt, jag hoppas på en bra arbetsplats där jag kan visa vad jag kan, på så sätt kanske jag har möjlighet till jobb där sen.

Bostäder behövs alltid, och det kommer bli kul att vara efterfrågad sen när man kommer ut i arbetslivet.

ÖVRIG A YRKE SU TB ILD NIN GA

_CAM PU S VARB ERG

R

Järnvägsprojektör Drifttekniker - biogas och vattenre

Elkonstruktör med specialiserin g

Inköp och supply management

ning

vind kraft

Medicinsk massageterapeut

Medicinsk sekreterare

Komposittekniker Specialistundersköterska - Aku

Turism- och Destinationsutvec

Logistiker

Energitekniker – Vind kraft

tsju kvård

klare


SID 18 (

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION

Skaffa en nyckelroll som ekonom

Plushögskolan lanserar ny hemsida

På Affärshögskolan kan du välja att utbilda dig till Affärsinriktad Redovisningsekonom, en yrkeshögskoleutbildning som kommer ge dig goda förutsättningar till jobb. Efterfrågan på redovisningsekonomer är stor, så är du intresserad av ekonomi så är det här utbildningen för dig.

Nu i början av året har Plushögskolan lagt upp en ny hemsida. På denna sida hittas bl.a. information om utbildningar och datum för öppet hus.

PUBLICERAT

utbildningar och hamnade till slut på Affärshögskolan. En stor anledning till att jag valde Affärshögskolan var att man blir så pass integrerad med arbetslivet här, det gillar jag.

2014-03-06 11:46:00

En av Affärshögskolans studenter är Anna Ortiz, 26 år gammal från Gislaved i Småland. För Anna var det inget självklart val att välja vad hon skulle göra i livet och efter en tid som förskollärare insåg hon till slut att det var ekonomi hon skulle syssla med.

Värdet av en hemtrevlig skola

Affärshögskolan är en liten och hemtrevlig skola. Kommer man från ett stort universitet så kan

Affärshögskolan är en del av Plushögskolan. Vi har ett nära samarbete med näringslivet och erbjuder YH-utbildning på många olika nivåer. Den gemensamma nämnaren för våra utbildningar är att det är arbetsmarknadens behov som styr utbildningarnas upplägg och innehåll. Samtliga yrkeshögskoleutbildningar är framtagna tillsammans med lokalt verksamma företag, vilket innebär att våra utbildningar leder till rätt jobb.

Se den nya sidan här

Med ny teknik når budskapet fram

Fortsatt ökning

www.plushogskolan.se

Efter Myndigheten för Yrkeshögskolans besked har Plushögskolan ökat sitt utbildningsregister med 27 nya utbildningar. Detta innebär att vi har 49 yrkeshögskolestarter på våra 12 orter.

0774-100 500

nyttja grupprummen för studier så behövs det inget bokningssystem. Anna Ortiz, Affärsinriktad Redovisningsekonom

– I början visste jag bara att jag ville studera, men efter att ha diskuterat det hela med vänner och bekanta så insåg jag att ekonomi skulle passa mig bra. Jag läste på mycket om olika

lokalerna uppfattas som små, men det är något som värderas högt hos studenterna. – Det är verkligen någonting positivt. Stämningen är så bra, man kan ha sitt kaffe ståendes i köket utan att någon tar det och vill vi ut-

M AN BLIR SÅ PASS IN TEGRERAD M ED ARBETSLIVET

Praktik som leder till jobb

arbeta som redovisningskonsult, redovisningsekonom, företagsekonom eller ekonomiassistent. Efter avslutad utbildning har du bred kunskap inom företagsekonomi, redovisning, beskattning och handelsrätt, vilket kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

En av de bästa sakerna med utbildningen tycker Anna är LIAperioderna, det vill säga praktiken. – Till hösten så har jag min första praktik och det ser jag verkligen fram emot. Att få känna på yrket på riktigt ska bli roligt och det känns dessutom bra att chansen till arbete efter examen är stor. De flesta får arbete via sin LIA-plats. Efter en utbildning till Affärsinriktad Redovisningsekonom så har du stora möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Du kan välja att

B IL ÖVRIG A U T

D N IN G AR

are d företagssälj ta k ri in s d a n rk Ma äljare Strategisk s are Konceptsälj ager Facility Man Inköpare splanerare Produktion hushåll Ledare stor


SID (19

NYHETER MED AVSÄNDARE ILD ÖVRIGA UTB

IN SPIRATION

N IN GAR

edare n Agil projektl r Väg/Vatte tö k u tr s n o k s Anläggning sutvecklare Applikation singenjör Automation re BI-utveckla er Byggteknik niker stighetstek as Drift- och fa ing och Biog n re n e tt a V r Driftteknike re IT Javautveckla estare inom T h c o re ra k Kvalitetssä njör äg Processinge anläggning/v re a d le s n o Produkti g sledare Byg Produktion splanerare Produktion expert SharePoints Azure re - Window la k c e tv u m Syste cklare .N ET Systemutve on er ebbapplikati W re la k c e Utv tör VVS-projek

Daniel Trochez, Systemutvecklare

"JAG HADE FLERA KOMPISAR SOM LÄSTE TILL SYSTEMUTVECKLARE"

SYSTEMUTVECKLARE SKAPAR PLATTFORMSOBEROENDE

På Teknikhögskolan, som är en del av Plushögskolan, kan du välja att läsa till Systemutvecklare. Att jobba som Systemutvecklare är ett kreativt yrke och mer än 95 % av alla examinerade studenter från Teknikhögskolans ITutbildningar i Göteborg har fått jobb de senaste tre åren. Som Systemutvecklare kommer du jobba med att utveckla eller förändra plattformsoberoende IT-system och applikationer, och du kommer även lära dig att se trender inom branschen. 

– Jag började verkligen på noll, kunde ingenting om systemutveckling men det var det som var roligt! Jag har ännu inte varit på praktik och testat på de olika yrkesrollerna, men sedan jag började utbildningen har det lutat mot att jag kommer att vilja jobba med webbutveckling.

Daniel Trochez (21 år) har

Eget ansvar

PUBLICERAT

2014-03-07 09:16:00

valt att läsa till Systemutvecklare vid Teknikhögskolan i Göteborg. Efter ett par år som golvläggare var det dags att testa något helt nytt och systemutveckling var det som lockade mest. – Jag har flera kompisar som har läst till Systemutvecklare och efter att ha pratat med dem så bestämde jag mig. Jag tyckte att systemutveckling verkade spännande och så snart ansökningswebben öppnade så skickade jag in min ansökan.

Vad som skiljer Teknikhögskolans utbildning från mer akademiska utbildningar med samma inriktning är det praktiska arbetet. Du måste dessutom tycka att det är roligt att ta eget ansvar, då du får studera mycket på egen hand. – Istället för att bara läsa in en massa teori så jobbar vi mycket praktiskt, och det är också så jag lär mig bäst. Det är bland det bästa med utbildningen. Efter sommaren kommer vi att ha vår första praktik, vilket jag ser

fram emot. Jag hoppas på att få lära mig så mycket som möjligt under den perioden.

Behovsstyrda utbildningar

De utbildningar som Teknikhögskolan erbjuder är bara utbildningar som det finns behov av på arbetsmarknaden, vilket betyder att chanserna till jobb efter examen är stor. Som examinerad Systemutvecklare mot molntjänster jobbar du på ett IT-företag eller ett större företag med egen IT-avdelning. Andra yrkesroller som utbildningen kan leda till är Systemdesigner, Systemarkitekt, Programmerare och Databasdesigner. Redan nu efterfrågas tusentals Systemutvecklare och behovet bara ökar! Teknikhögskolan finns, förutom i Göteborg, i Stockholm, Malmö, Linköping, Karlstad, Varberg och Västerås.

Teknikhögskolan är en del av Plushögskolan. Vi är bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet och erbjuder YHutbildning på många olika nivåer.

Den gemensamma nämnaren för våra utbildningar är att det är arbetsmarknadens behov som styr utbildningarnas upplägg och innehåll. Samtliga yrkeshögskoleutbildningar är framtagna tillsammans med lokal tverksamma företag, vilke tinnebär att våra utbildningar leder till rätt jobb.

www.plushogskolan.se 0774-100 500


SID (21

NYHETER MED AVSÄNDARE

Tandsköterskeutbildningen Tandsköterskeutbildningen ger sammantaget 300 yrkeshögskolepäng, varav 80 besår av LIA (Lärande i arbete). Kurserna består av ämnesområdena administration och organisation, anatomi, anestesi och farmakologi, material och miljö, odontologi, oral hälsa, samt vårdhygien och smittskydd.

IN SPIRATION

TAN DSKÖTERSKOR SÖKES Det finns ett stort behov av tandsköterskor och på Yrkeshögskolan VIVA Komvux i Umeå meddelar man att en ny utbildning på tre terminer startar i augusti och den kommer delvis att genomföras på distans. PUBLICERAT

2014-03-05 15:48:00

– Det är dock viktigt att påpeka att det inte är en ren distansutbildning.

Intervju med en tandskötare

Under termin ett ligger merparten av studierna i Umeå med ett ökande inslag av distansstudier på hemorten. Den tredje och sista terminen består till största delen av praktik

berättar Ingmarie Bernhardsson, kliniksamordnare på Utbildningstandvården.

Heltidsutbildning Utbildningen sker i samarbete mellan landstingen i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. På VIVA Komvux har man tidigare haft två utbildnings-

När du har gått den här utbildningen har du kompetens att assistera en tandläkare. Du kommer att kunna arbeta med allt ifrån munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativasysslor i receptionen. Arbetet innebär mycket kontakt med människor och dukommerattarbetanäradinakollegoriettteam.

www.skola.umea.se/vivakomvux 090-16 28 75

ningen är heltid, förklarar Ingmarie. Efter genomgången utbildning har man kompetens att assistera en tandläkare och kan arbeta med allt från munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativa sysslor i receptionen. Kunskaper förvärvas för att kunna arbeta som tandsköterska i ett vårdteam på en tandvårdsklinik med allt vad det innebär.

Viva Komvux har intervjuat den erfarne tandskötaren Nick Armstrong.

Största utmaningen är att hålla sig uppdaterad, menar Nick.

QR-koden nedan tar dig till intervjun på Viva Komvux hemsida:

Läs hela intervjun här

BEHOVET AV TAN DSKÖTERSKOR ÄR STORT (LIA) som kommer att genomföras på tandvårdskliniker på hemorten. – VIVA Komvux har gett Folktandvården, Västerbottens läns landsting, i uppdrag att ansvara för tandsköterskeutbildningen,

omgångar och nu är det alltså dags att söka igen. – Ja, med start i augusti innebär det att man är klar med utbildningen i december 201 5 och det är också viktigt att påpeka att omfatt-

Många är intresserade – Behovet av tandsköterskor är som sagt stort och så är det även med intresset för utbildningen. Det är redan många som hört av sig till oss och undrar när sista ansökningsdagen är. Vi har inte gått ut med exakt datum ännu men det kommer hur som helst att finnas tid att söka fram till slutet av april, berättar Ingmarie Bernhardsson.


SID 22 (

NYHETER MED AVSÄNDARE

IN SPIRATION

Agila utbildningar

inom Data/IT Yrkeshögskolan Changemaker Education AB på Åsögatan i Stockholm bedriver YH-utbildningar inom Data/IT sedan 2011. Tre agila YH-utbildningar på skolan ska nu utökas med en utbildning till hösten, webbutvecklare med inriktning e-handel. PUBLICERAT

2014-03-05 13:53:00

Agila metoder, efter engelskans agile software development, är ett samlingsbegrepp för ett antal arbetsmetoder inom mjukvaruutveckling. Korta ledtider från planering till leverans, flera delleveranser och öppenhet för anpassning till ändrade villkor är några bärande idéer som förenar dem alla. Engelska ordet ”agile” kan också översättas med ”lättrörlig”. – Ja, och inom de tre sedan tidigare befintliga utbildningarna CAP (Certifierad Agil Projektledare), CAPO (Certifierad Agil Produktägare) och CAT (Certifierad Agil Testare), sker också utbildningen enligt agila metoder, berättar Sten Düring, rektor på CM Education.

Många möjligheter

Efter utbildningen CAP kan man arbeta som agil projektledare i scrum processer, on-si-

te scrummaster eller customer representative i övriga agila processer, assistera management, junior agile coach, kravutredare eller projektledare och agera inköpare/beställare mot externa leverantörer.

Värt att satsa på

CAPO-utbildningen ger in sin tur möjlighet att arbeta som agil produktägare i scrumprocesser, on-site customer eller customer representative i övriga agila processer, assistera product management, kravledare, kravutredare och agera inköpare/beställare mot externa leverantörer.

– Nej, våra erfarenheter från tidigare kullar visar att 90 procent av de tidigare studerande har jobb idag. Det är en expansiv framtidsbransch med många möjligheter för de som vill satsa på området, säger Sten Düring.

Att dessa YH-utbildningar är värda att satsa på om man har Data/IT som inriktning och vill ut i arbetslivet råder det ingen tvekan om.

– CAT ger kompetens att arbeta som testare eller testassistent inom IT, spel eller reklamverksamheter som arbetar agilt eller plandrivet i sina utvecklingsprocesser, förklarar Düring som också berättar att samtliga dessa utbildningar + den nya tvååriga som leder till arbete som webbutvecklare med inriktning e-handel, startar den 1 september med sista ansökningsdag 16 maj.

skräddarsydda utbildningar för företag och organisationer, konsulttjänster som omvärldsanalys och förstudier, design av utbildningskoncept, utbildningsledning samt genomförande/lärarkompetens till företag och organisationer med tydliga rekryteringsbehov och stor efterfrågan på ny kompetens

agileacademy.se

TOLV GRU N DPRI N C I PER 070 589 79 40

Til lfred ss

AGIL SYS TE

tä ll ku n d

Förändra

Leverera p Affä rsfolk B yg g u p p D en m es En fu n ge Agil a p ro

Sten Düring, rektor

CM Education AB erbjuder

e n ge n o m

nde krav

rogra m va

o c h u t ve

p rojekte t

t effektiv

ra n d e p ro

cesser frä

tid ig och

ä r vä lkom

ra m e d e

ckla re m å

ru n t m o t

a m e to d e

g ra m v a ra

MUTVECK LIN G

kon tin u e rli

n a , ä ve n

n kort tid

s te a rb e t

ivera d e in

n för s a m ä r d et h u

s e n t i u tv

sska la

a til lsam

d ivid er

a rb e te ä r

vu d s a kli g

g levera

eckli n gen

mans d a g

kon vers a t a m å t te t

ns

li gen

ion

m jer en h ållbar utv Kon tin u e eFRÅN ckling TIDIGARE VÅRA HETER rli g uERFAREN p p m ä rks a m h et på VISAR 90tePROCEN T AV DE En keKULLAR kn isk kva lh e t, kon li te t s te n a t t m TIDIGARE STUDERAN DE HAR JOBB a xim era m ä n gd e n D e b ä sta a a rb eSIV rkitekDET IDAG. EN EXPAN te som in tu rer fraÄR t e gö r s m t rä d e r Te a m eFRAM u r sjä lvoM ED M ÅN GA t ser stä nTIDSBRAN SCH r g a n is e ra n d e t e d igt över a h m ur man s M ÖJLIGHETER ka b li r m e

r effektiv a


Försprång 4-2014  

De studerandes röster. www.forsprang.nu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you