Page 1

TEMANUMMER

Digital sjukvård. Ny IT som kapar kostnader och ökar kvalitén i din organisation.

FALLSTUDIE

Hur gjorde Google? En berättelse med lärdomar SENASTE TEKNIKEN

Apparna kommer Mobil teknik blir allt vanligare


PROJEKTLEDARE

Nicole Levin

08 123 503 71 levin@svenskabranschforum.se CHEFREDAKTÖR

Martin Hagwall

08 123 50 360 hagwall@svenskabranschforum.se LAYOUTANSVARIG

Filip Lindén

08 123 50 360 layout@svenskabranschforum.se KORREKTUR

s12 s10Nanotech. Säker teknik. Vården räknas.

Stefan Andersson

08 123 50 363 andersson@svenskabranschforum.se

I veckans nummer av Teknologin tar vi en närmre titt på IT-företagen inom vården. En makrnad med behov av effektivisering och automatisering genom IT. Med ett extrautskick av veckans Teknologin till beslutsfattare inom vården hoppas vi på nya spännande samarbeten! Nicole Levin

REDAKTIONSCHEF

Rebecca Larserö

08 123 50 362 larsero@svenskabranschforum.se ANNONSFÖRSÄLJNING

Fredrik Ekström

08 123 50 360 ekstrom@svenskabranschforum.se ANSVARIG WEBPLATTFORM

UTVECKLARE

Kristofer Carlsson

08 123 50 360 carlsson@svenskabranschforum.se EKONOMI

Mobilt. s9

s8 Mjukvara.

Projektledare

Christian Ålander

08 123 50 360 alander@svenskabranschforum.se

Forskning.s7

"Man måsteta reda på vilka som kan tänkas vara

intresserad av erbjudandet och bara skicka till dem"

Kjell W Andersson

08 123 50 360 kjellwandersson@gmail.com PREPRESS & TRYCK

Bengt Jansson

Modintryckoffset, Stockholm 2013 08 556 767 36 bengt@modintryckoffset.se

s11 Diagnos.

Tack. Vi vill tacka medverkande aktörer som delfinansierat projektet och gjort tidningen möjlig. Tidningen är märkt med ett utropstecken där avsändare till respektive text anges.

Inneåll.

Molnet. s10 FORSKARBLADET.SE

0VISION.SE

RIKSKURIREN.SE

SKOGSNARING.SE

s

9

HIV. 3 7 8

Sjukvården Nytt inom IT Journaler

FARMACEUTEN.SE

TEKNOLOGIN.SE

FORSPRANG.NU

AGARNA.SE

NYHETER MED AVSÄNDARE.

SVENSKA BRANSCHFORUM AB. KONTAKT Kungsgatan 29 11156 STOCKHOLM. 0046 (0)8 123 50 360. info@svenskabranschforum.se, ORGNUMMER 556724-7944 MATERIAL Utgivning, produktion och redaktionellt arbete av SVENSKA BRANSCHFORUM AB. Alla företag ansvarar för sina respektive varumärken. © COPYRIGHT Till vaumärken TEKNOLOGIN, SVENSK SKOGSNÄRING, FORSKARBLADET, FÖRSPRÅNG, ÄGARNA, TEKNOLOGIN, RIKSKURIREN, FARMACEUTEN innehas Copyright av SVENSKA BRANSCHFORUM AB. WEB Läs mer på www.svenskabranschforum.se.


Dubbeljobba inte. Låt oss göra det åt dig.


www.alanders.se


InfoSolutions har skapat en digital handelsplats där alla Stockholm, inklusive Karolinska universitetslaboratoriet

l

Digitala handelsplatser, framtiden för vården

Många landsting, privata vårdaktörer och laboratorier har olika digitala system som har svårt att kommunicera med varandra. Med intelligenta IT-stöd kan problemen överbryggas samtidigt som man får ökad patientsäkerhet, bättre integritetsskydd och mer kostnadseffektiva och tidsbesparande PUBLICERAT

09-09-2013

Informationsutbytet mellan laboratorier och olika journalsystem kan relativt enkelt göras betydligt mer lätthanterligt, menar Alex Stendahl, vd på InfoSolutions AB. Papper, pappershantering och portokostnader kan helt ersättas med en komplett digital administrering av beställningar och svar, och personalresurser kan användas till annat. Digital handelsplats -Vi erbjuder en smart lösning som kopplar ihop olika journalsystem

Alex Stendahl

VD, InfoSolutions AB

och sköter all hantering mellan dem, även för äldre journalsystem.

Säker administration.

Genom våra produkter LabPortalen och eRemiss ger vi laboratorier och remittenter ett enkelt och säkert sätt att beställa elektroniskt och få laboratoriesvar digitalt tillbaka med mycket säker administration. InfoSolutions har skapat en digital

-För laboratorier är det ett enkelt sätt att exponera sina tjänster och produkter. Och läkare kan gå in direkt och göra sin beställning till önskad röntgen- eller labbleverantör och slippa all pappershantering. Inloggningen är minst lika säker som till en Internetbank. Nationellt projekt eRemiss har stöd för röntgenremisser och kan visa en beställningsbild där validering och

"Det innebär ännu mer sammanhållen journalföring och effektiviserar arbetsprocessen, med snabbare svar till patienterna." handelsplats där alla laboratorier och röntgenenheter i Stockholm, inklusive Karolinska universitetslaboratoriet liksom flera landsting är anslutna.

uppladdad egen bild kan markera var prover tagits. -Vi på InfoSolutions ska delta i ett nationellt projekt som hanterar konsultation läkare emellan. Det innebär ännu mer sammanhållen journalföring och effektiviserar arbetsprocessen, med snabbare svar till patienterna. Tillägget av konsultationstjänsten gör LabPortalen till en komplett modul för elektronisk administration av remisser och svar inom röntgen, labb och konsultation, helt enkelt en färdig integrationslösning för befintliga journalsystem.

frågeställning redovisas enligt beställd undersökning.

Specifalfokus.

Också patologi och cytologi stöds där man på vald arkivbild eller

Med ö kan d


7. Sjukvården

eHälsa

effektiviserar och maximerar.

Ett projekt finansierat av Vinnova är Nina Lundberg programledare för, FoU-ansvarig för eHälsa vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. laboratorier och röntgenenheter i liksom flera landsting är anslutna.

PUBLICERAT

09-09-2013

- Idag finns ingen bra samlad

information om dig som patient. Du får själv vara bärare av din vårdhistoria. Ju sjukare du är, desto krångligare att som patient redogöra för allt.

Visionen i InfoSolutions är att kunna förse kunder med en väl fungerande lösning till ett humant pris. InfoSolutions ska fokusera på kundnyttan och förse kunden med rätt strategi.

Trots detta är det absolut nödvändigt för vårdpersonal att snabbt får reda på vilka undersökningar och behandlingar du genomgått, speciellt vid livsavgörande sjukdomar. Landstingen har olika digitala journalsystem som tillsammans

skapar tekniska inlåsningar, de kan inte ”prata” med varandra.

Öppen plattform.

Nina Lundberg arbetar med att utveckla vårdens nya informationsinfrastruktur för att lösa dessa Det går att skapa säker tillgänglighet till samlad patientinformation, öka patientens delaktighet och höja effektiviteten i vården. Med öppna gränssnitt och en öppen plattform, som är grunden för vårdens nya infrastruktur kan de lokala systemen fortsätta att användas och även kommunicera sinsemellan. Tanken är att patienten har sin egen vårdinformation samlad digitalt. Det ska vara lika enkelt att följa sig själv inom vården som att göra sina bankärenden på nätet, fast säkrare. - Om du fått en remiss ska du själv kunna följa den och inte gå och undra vart den tagit vägen. Har du diagnostiserats med en komplex sjukdom ska du lätt kunna se nästa steg i ditt vårdflöde. Det kan jämföras med paketdistribution där du kan följa

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för Med öppna gränssnitt och en öppen plattform, som är grunden för vårdens nya infrastruktur kan de lokala systemen fortsätta att användas och även kommunicera sinsemellan.

innovation.

Nina Lundberg

FoU-ansvarig för eHälsa

ett pakets resa hela vägen hem till dig, fast vårdens resor är mer komplexa än så.

Intelligenta formulär.

Ett annat spännande område är intelligenta formulär. Via en formulärtjänst kan patienten enkelt komplettera sin egen journal och t.ex. skicka in en hälsodeklaration

"Det ska vara lika enkelt att följa sig själv inom vården som att göra sina bankärenden på nätet, fast säkrare." före en operation. Mycket kan göras hemma i stället för att man går till en vårdgivare. Likaså kan en förälder till ett barn med diagnosen astma skicka in information om andningskapaciteten som lagras i journalen och görs tillgänglig för barnets vårdgivare. Vilken avlastning och vilka möjligheter det innebär för både patienter och vårdcentraler!


8. Sjukvården

Världsledande inom mjukvaruforskning. Snabb återkoppling och ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan akademin och företagen. Så ser samverkansmodellen ut hos Software Center, ett av Sveriges viktigaste PUBLICERAT

09-09-2013

Software, eller mjukvara, blir en allt viktigare del av svensk industri. Hos AB Volvo är mjukvara centralt för sjuttio procent av all ny innovation i produktutvecklingen. Hos Ericsson är hela åttio procent av budgeten kopplad till mjukvara, vilket innebär cirka 25 miljarder kr årligen. Sverige är idag också en av de ledande nationerna. Samtidigt sker förändringar snabbt, Chalmers och GU har gjort en enorm satsning inom Software

Engineering. Vi har helt klart potential att bli internationellt ledande. Jörgen Hansson. - Det

Forskningen i Software Center drivs av industrinyttan och finansieras till stor del av de medverkande företagen. Aktörerna bestämmer gemensamt projekten.

Min vision är att varje morgon när jag sätter mig i bilen så har den uppdaterat sig under natten spännande funktioner säger Jan Bosch (th.).

pågår idag en omfattande globalisering av mjukvaruutveckling för komplexa system, samtidigt som utvecklingscyklerna måste kortas för att möta marknadens förväntningar när det gäller nya produkter.

Strikt industrifokus.

Det är något som presenterar reella utmaningar, säger Jörgen

Hansson, professor och en av två föreståndare för Software Center. Software Center som varit igång i något år, drivs i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola (som också är värd), Göteborgs Universitet och de fyra företagen Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo, samt Saabkoncernen. Etableringen av Software Center är en del av en strategisk satsning inom mjukvaruområdet på Chalmers.

IT-LÖSNING NÄRA ATT GE InfCare HIV är en applikation som ger information och stöd i vården av HIV-infekterade. Programmet visar enkelt och pedagogiskt hur sjukdomen utvecklar sig och vilka behandlingar som tidigare satts in. PUBLICERAT

09-09-2012

Alla landets HIV-patienter har stöd av applikationen InfCare HIV. Centralt i applikationen finns en graf och varje gång labbet har analyserat patientens blodprov överförs informationen elektroniskt in i applikationen inom några timmar. På så sätt är det lätt att se hur infektionen utvecklar sig. – Applikationen används vid vartenda patientmöte. Doktorn och patienten går tillsammans igenom graferna och framför allt tittar man på virusmängden och

immunförsvaret mätt som CD4halterna i blodet. Dessa ska vara så höga som möjligt medan virusnivån bör vara så låg att den inte ens är avläsbar, berättar Thomas Ehrengren, marknadschef på Health Solutions AB, det företag

Anders Sönnerborg Professor, Karolinska

grafen. All information ska finnas högst två klick bort. Sidan visar

mått dåligt av biverkningar. Eftersom HIV-patienter kan utveckla resistens mot läkemedlen och få biverkningar är det viktigt att lätt komma åt behandlingshistoriken. Det har alltså betydelse att patienten provat ett visst läkemedel även om det var tio år sedan.

"På så sätt blir det lättare för läkaren att snabbt identifiera de problem som kan påverka välbefinnandet och göra något åt dem." som utvecklat applikationen i samarbete med infektionskliniken på Karolinska. När man använder InfCare HIV utgår man alltid från just den här

labbvärdena och i form av liggande staplar syns det vilka behandlingar som patienten tidigare provat. Även livskvalitetsparametrar finns med exempelvis om en patient

– Behandlingen av HIV är väldigt komplex och det är väldigt mycket information som läkaren behöver ha tillgång till för att kunna avgöra vilken behandling som är den bästa, säger Thomas Ehrengren. Att få en överblick genom att läsa i en vanlig journal

och


Appar bryter mark inom vården

9. Sjukvården

Appar inom vården är kanske det område där appar kan göra mest nytta. De kan spara pengar, tid och rädda liv. Ändå är det ett område där mycket av befintliga hjälpmedel och teknik har halkat efter. PUBLICERAT

natten

och jag kan ta del av nya och

09-09-2013

Mediebyrån AppVenue ser just medicinska appar som ett av sitt primära satsningsområde de kommande åren, där utvecklingen av Hjärt-Lungfondens

framgångsrika app Rädda Hjärtat är den första i raden.- Det är en mycket spännande satsning. Vi vill skapa appar som underlättar för

Appvenue gör Mobilappar, Mobila hemsidor & App Promotion. Kontakta oss idag för rådgivning kring din mobila strategi 2013! En av apparna i satsningen är Hjärt-Lungfondens Rädda Hjärtat som innehåller ett register över landets cirka 5000 hjärtstartare.

både vårdpersonal och patienter, säger Jan Erik Hanssen, produktansvarig på AppVenue.

Obegränsade möjligheter.

Möjligheterna för vad man kan göra med mobil teknik idag inom sjukvården är oändliga. Medicinska appar kan förvandla en mobil kommunikationsenhet till en reglerad medicinsk anordning med bilagor, sensorer eller andra anordningar. AppVenues mål är att det inom ett par år ska finnas en rad livsviktiga appar i portfolion.En av apparna i satsningen är HjärtLungfondens Rädda Hjärtat som innehåller ett register över landets cirka 5000 hjärtstartare.

SVARET PÅ HIV-GÅTAN komplex och det är väldigt mycket information som läkaren behöver ha tillgång till för att kunna avgöra vilken behandling som är den bästa, säger Thomas Ehrengren. Att få en överblick genom att läsa i en vanlig journal är näst intill omöjligt. – Tidigare kunde journalen för en HIVpatient fylla två, tre pärmar. Det var oerhört svåröverskådligt, berättar

InfCare HIV är ett verktyg som fungerar både som ett beslutsstöd och ett kvalitetsregister för den svenska hiv-vården.

Anders Sönnerborg, professor och ansvarig på Karolinska för utvecklingen av InfCare HIV.

Ökad precision.

Det är viktigt att läkaren har tillgång till rätt information om patientens virusmängd och immunförsvar eftersom fel behandling bland annat kan orsaka resistens eller allvarliga biverkningar. Med InfCare HIV har precisionen ökat. Applikationen har också bidragit till att man vid ett par tillfällen upptäckt att laboratorierna systematiskt gett fel provsvar på ett större antal patienter, något som annars hade kunnat leda till felbehandling. Förutom att applikationen ger läkaren ovärderlig hjälp har det också en stor pedagogisk betydelse. InfCare HIV visualiserar sjukdomsförloppet och möjliggör på så sätt för patienten att få en förståelse för infektionens utveckling över tid.

HIV utvecklas hela tiden och sedan något år tillbaka samlar man även information om patientens livskvalitet. Före läkarbesöket får patienten svara på ett antal frågor som bland annat handlar om hur han eller hon mår, fysiskt och psykiskt, hur sexuallivet fungerar och om medicinen ger biverkningar, mm.


10. Sjukvården

Journalsystemet alltm Det pågår ett kontinuerligt och intensivt arbete med att skapa standarder inom vården. Med gemensamma standarder blir vården säkrare och upphandlingen enklare. PUBLICERAT

09-09-2013

Det finns många exempel på att gemensamma standarder förbättrar patientsäkerheten. Ett exempel är gaskranarna på narkosapparater som har standardiserad ordning och utformning så att personalen inte ska ta fel. Kopplingarna för medicinska gaser så som exempelvis oxygen och lustgas är också standardiserade så att de inte går att ansluta till fel uttag. – Fokus ligger på att all teknik och apparatur ska vara så säker som möjligt. Ett konkret krav är att en

SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad, ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder.

apparat ska kunna gå sönder en gång utan att det blir farligt för patienten, säger Björn Löfqvist, medicinsk teknisk chef på Länssjukhuset i Kalmar och den person som driver arbetet med standardisering på SKL. Eftersom tillverkarna konstruerar sina apparater utifrån kraven i standarder är det av största vikt att patientsäkerheten prioriteras. EU har en gemensam inre marknad vilket innebär att länderna även måste ha gemensamma standarder

för att dessa inte ska utgöra handelshinder. Alla EU-standarder blir därför automatiskt även svenska, men de allra flesta standarder är globala. Standardiseringen inom vården sker i tekniska kommittéer hos SIS (Swedish Standards Institute) där SKL är medlemmar.

Personalen viktigast.

Det är viktigt att personal från hälso- och sjukvården är med i arbetet så att användarperspektivet förs in i standarderna. I kommittéerna deltar även tillverkare och myndigheter och det är viktigt att vi är med och bevakar så att alla synpunkter får komma fram, påpekar Björn Löfqvist. Det senaste området att standardisera är biokompatibilitet. Något land har lyft frågan och nu arbetar alla länder gemensamt med att ta fram standarder som säkerställer att de delar på exempelvis narkosapparater som kommer i kontakt med patienten. inte är allergena eller cancerframkallande. Och arbetet är inte över när en standard väl är antagen. Efter tre till fem år revideras de. Även i upphandlingen har standarderna stor betydelse. – All apparatur måste först och främst vara CE-märkt, därutöver får tillverkaren uppge vilka standarder man uppfyller, berättar Björn Löfqvist. Standarder gör att det blir enklare att förvänta sig att alla aktörer på marknaden gör vad de ska.

För egenföretagare och även företag med kanske femtio anställda så blir molnet otroligt attraktivt,

Säkerheten

för

i patientnära

Genom att lägga ut IT i molnet kan man uppnå många rörande integritet. - Fortfarande finns en del utmaningar gäller säkerhet och integritet. PUBLICERAT

09-09-2013

Det senaste halvåret har vi dock sett att Datainspektionen granskat en del molntjänster och även om man har framfört en del kritik har man också godkänt en hel del tjänster, säger Daniel Akenine, som är molnexpert. Företag som levererar molntjänster brukar framhålla att tjänsterna inte minst är väldigt säkra, men Daniel Akenine menar att man som användare därmed inte ska frånhända sig allt ansvar. - Det är i många fall korrekt att det är säkrare med molntjänster än att

driva det lokalt, men man måste vara beredd på att något kan hända ändå. Man bör ha en plan B. Om man exempelvis lägger information i molnet som är väldigt viktig kanske man också ska ha en egen backup.

Fördelarna viktiga.

Fördelarna med molntjänsterna är dock stora, i synnerhet för mindre företag som på så vis kan få tillgång till extrem prestanda och säkerhet som i annat fall skulle kosta enorma summor.

Daniel Akenine Molnexpert

fö n


11. Sjukvården

mer centralt i IT-eran

traktivt,

"Med den nya tekniken har möjligheter uppstått som för 10 år sedan var drömmar." Företag som levererar molntjänster brukar framhålla att tjänsterna inte minst är väldigt säkra, men att man som användare därmed inte ska frånhända sig allt ansvar.

för att köra de här tjänsterna internt är otroligt dyrt och komplext.

n viktigast

ga ngar

branscher.

fördelar, främst säkerhetsaspekter och frågor när det gäller att etablera förtroende när det - För egenföretagare och även företag med kanske femtio anställda så blir molnet otroligt attraktivt, för att köra de här tjänsterna internt är otroligt dyrt och komplext. För riktigt stora företag ser dock ekvationen lite annorlunda ut, säger Daniel Akenine. Beroende på situation kan det för stora företag faktiskt vara bra att fortsätta använda egna tjänster. - Då brukar man tala om begreppet ”privata moln” istället. Det innebär att man bygger upp ett moln med tjänster som liknar de andra molnen, men det är ändå ett privat moln. Där kan man också få rätt bra ekonomi. När det gäller SaaS (Software as a Service) så har det idag blivit ett etablerat sätt

leverera molntjänster. - Det som däremot växer allt mer är Platform as a Service. Det är egentligen ett sätt att använda en plattform på nätet som kör ens applikationer. Det får fotfäste alltmer, avslutar Daniel Akenine.

Microsoft Corporation är ett multinationellt datorföretag baserat i Redmond med 90 000 anställda. Företaget är i dag världens största inom


Sedan kommer ingressen som är i samma typsnitt som brödtexten men som är fet. Är den avskild ifrån rubriken dvs att den ligger en annan plats så kan rubriken dvs att den ligger en annan plats så kan.

Innovativt, snabbrörligt och attraktiv som arbetsplats. Google är ett företag som ligger i framkant på flera områden. Chalmerforskaren Annika Steiber förklarar varför.

En berättelse med många viktiga lärdomar PUBLICERAT

09-09-2013

Google har under de senaste tio åren ansetts vara ett av världens mest innovativa företag. Annika Steiber är forskare på Chalmers och har fått en unik möjlighet att studera Google inifrån under ett års tid. Hur kan man då förklara Googles framgång och vad kan svenska företag lära sig av Google? Annika Steiber menar att det ökade fokus som numera ligger på mjukvaruutveckling innebär snabbare produktlivscykler. - Under sådana förutsättningar

Annika Steiber

Forskare, Chalmers

måste företag aktivt säkra en ledning och organisation som tillåter snabbrörlighet. Ju mer snabbrörlig omvärlden är desto mindre ”stel” kan organisationen vara. Google har skapat en ”hybrid” organisation – tillräckligt strukturerad för att skapa effektivitet och tillräckligt flexibel för att skapa förnyelsekraft. Man undviker för mycket processorientering, hierarkier och byråkrati, säger Annika Steiber. Google har en tydlig vision och en mycket stark intern kultur, vilka säkerställs genom att satsa hårt på att verkligen rekrytera personer som matchar företagets värderingar.- Detta görs på ett nästan vetenskapligt sätt. Google har en unik HR-funktion som till en tredjedel består av doktorer i organisationsutveckling, en tredjedel av före detta management-konsulter och en

tredjedel av HRspecialister.Företagets kultur är ett dagligt rättesnöre.

Google som måttstock.

Anställda bedömer varandra hur ”googley” man är. Ett antal tumregler hjälper de anställda att prioritera rätt. Detta leder till självorganisering och att man kan undvika ”micro management”. Googles anställda brinner för tekniken, sina produkter och för att förändra världen.- Cheferna sätter upp en tydlig vision och anger

www.onlinepartner.se Online Partner hjälper ditt företag att snabbt och smidigt komma igång med Google Apps.

"Anställda bedömer varandra hur ”googley” man är. Ett antal tumregler hjälper de anställda att prioritera rätt." prioriteringar, men stödjer och underlättar också både innovativt tänkande och produktivitet. Man har formella system för att aktivt uppmärksamma och belöna innovation och ständig förnyelse av företaget, säger Annika Steiber. Google samarbetar också med ledande universitet, dels för att tidigt ta del av intressant teknikforskning, dels för att erbjuda forskare att ta del av sin egen data. Många CRM-system har kommit och gått genom marknadsandelar. Läs nästa nummer av Teknologin

år fö


om ogin

Missa inte nästa nummer ... Säkerheten tog semester Molnet överraskar Framtidens CRM-system

Teknologin är IT-tidningen som skrivs av marknaden självt. För medverkan i medlemsnätverket, vänlien kontakta oss, mer information står att finna på teknologin.se.

CRM-systemet som förändrade branschen. Rätt erbjudande till rätt kunder, det är nyckeln bakom framgångsrika kampanjer. Kentor har lång erfarenhet av att hjälpa företag med beslutsstöd i kunddialogen. PUBLICERAT

09-09-2013

Vill man nå ut med rätt erbjudande till sina kunder måste man till att börja med analysera historiken. Genom att ta reda på hur varje kund betett sig hittills får man också veta hur man ska agera åren, men bara de riktigt nischade har tagit stora för en djupdykning i CRM-världen.

framöver. - Försäljningshistoriken innehåller väldigt mycket värdefull information. Man måste helt enkelt ta reda på vilka som kan tänkas vara intresserad av erbjudandet och bara skicka till dem, säger Björn Leufstedt, specialist på beslutsstöd på Kentor. Beroende på vilken kanal man låter sitt erbjudande gå ut i är utmaningen olika. I de traditionella

kanalerna, som adresserad direktreklam, där kostnad är kopplad till volym handlar det om att minska volymen men ändå behålla träffbilden.

Beslutsstöd förenklar.

Med hjälp av ett beslutsstöd kan en mer exakt målgrupp plockas fram och volymen kan kanske reduceras med så mycket som hälften utan att man förlorar träffbilden. Vid E-marknadsföring är kostnaden inte på samma sätt kopplad till volymen, men inte heller här bör man gå allt för brett. Skickas allt för många irrelevanta erbjudanden

Kentor är IT-konsulter som tar leveransansvar för samtliga moment i en komplett ITsystem- leverans, från verksamhetsutredning till driftsättning.

är risken stor att kunderna tappar intresset och slutar öppna mailen. - Man måste helt enkelt visa disciplin så att man inte bränner sin kanal, säger Björn Leufstedt. Kentor har hjälpt företag med beslutsstöd i många år och första steget är att samla all kunddata i en gemensam modell. Utifrån denna skapas sedan en individuell kundscoring.


HÄLSA

Uppe i Umeå har man koll på pillren. Vårdskador är allvarligt, 3000 dödsfall årligen är ... 09-09-13

Bilbanalys är på framfart inom sjukvården.

Rätt madrassval kan förebygga trycksår.

09-09-13 Pixelize kommer att uppnå oändligt mer effektiv bildhantering, men det krävs att fården står enad ...

Kostnaderna för trycksår inom vården beräknas uppgå till ca 2,8 miljarde ... 09-09-13

Nya direktiv oroar.

FARMACEUTEN.SE

Standardreglementet för vården har länge varit en ... 09-09-13

Vården har utvecklats sedan 20-talet.

Viktigt att kunna lindra spasticitet hos MSpatienter. Bromsmediciner mot MS hjälper ofta inte mot den spasticitet som många MS-sjuka lider av ...

Det lämnas alltid spår i diverese journaler och användarböcker vid användning av de senaste ...

09-09-13

Fråga läkarna själv vad de anser om läneläget!

Unga cancersjuka har andra behov.

I söndags gick jag en sväng förbi karolinska universitetsjukhuset ...

09-09-13

09-09-13

09-09-13

Nya hjälpmedel på marknaden. Hjälpmedelsdagarna ägde rum i veckan och vi var många som hade en och samma ... 09-09-13

Kommunikation - central för patientsäkerheten. I framtiden ska bättre kommunikation göra att behandling och sjukvård flyter smidigare. Framför allt ska kontakten mellan patient och sjukvårdare stärkas. Richard Cook ... 09-09-13

Samordna upphandlingarna! Felmedicinering är den största orsaken till patientolyckor.. 09-09-13

SPORT FREDAGSBLADET.SE

Motståndarna får känna på forntiden. Det är få situationer som rör upp känslor så som en kvalmatch ... 09-09-13

Att åka med stil. 09-09-13

Att färdas är en ...

Ung Cancer är en organisation som i många ...

Det bästa som hänt svensk cancervård. 09-09-13

De utvecklar goda idéer inom vård och omsorg.

TEKNOLOGIN.SE

NovaMedTech och Hälsans Nya Verktyg verkar båda för fler innovationer i vården. Bland annat erbjuder de stöd i affärsprocessen, hjälp med finansiering och ett ... 09-09-13

IT-lösning ovärderligt stöd i HIV-vården. InfCare HIV är en applikation som ger information och stöd i vården av HIVinfektera... 09-09-13

Alla kan hjälpa till! Nu hade jag tänkt berätta en historia om ... 09-09-13

Molnexperten Akenine om säkerhet .

"Design får aldrig gå före varans unika funktion"

Molnets fördelar är många och de problem som användarna av tjänsterna ... 09-09-13

Milstolpe i CRM-världen. Först kom Concrete5, sedan Wordpress ... 09-09-13

Jag föredrar att bli kallad chef, men VD duger.

Läs om hur mina system urartade.

Under förra årets chefskongress ble vi ... 09-09-13

Vi utvecklade egna system för kundfaktura ... 09-09-13

IT-strategin uppblåst propaganda.

Som många för ...

SAMHÄLLE RIKSKURIREN.SE

PRV skyddar idéer för tillväxten. 09-09-13 Som representant för Foran Sverige AB, ett far jag mig för pannan, vart är Sverige och skogspolitik p&a...

ENCELL forskar för samhällsnyttan. 09-09-13 I Sverige delar vi ofta upp folk utifrån deras ålder och

Ledande världsetta – Rolf Göran Bengtsson. Rolf Göran Bengtsson är idag Sveriges bästa hoppryttare. Som tioåring startade han sitt intresse för ridsporten och har därefter ... 09-09-13

Nödvändiga hjälpmedel. Ingen kan ta upp kampen med serieledarna utan en god "attributör" ... 09-09-13

TEKNIK

0VISION.SE

och vi umgås ganska sällan över generationsgränserna....

Djurhälsa som ger effekter på samhället. 09-09-13 På Sveriges lantbruksuniversitet forskar man kring djurs hälsa och välfärd ...

Vårproppen hade inte kunnat komma senare! Alliansen lovar mycket nuförtiden, men när ... 09-09-13

Det handlar om att väcka känslor.

Anna-Karin Hatt är missförstådd när det kommer till branschens ... 09-09-13

Samarbete över gränserna. Det är genom samarbete man lyckas lösa problem, får nya idéer och förkovrar sig. Interaktion mellan samhälle, företag och lärosäte... 09-09-13

Hjäp utan skam för den som dricker för mycket. Att dricka för mycket är stigmatiserande i vårt samhälle. Att söka vård i ett litet samgälle är ofta förknippat med .... 09-09-13

Inte många har missat melodifestivalen som dragit fram genom vårt avlånga land i början på året ...

hästar funderar på att bygga ett stall. Hur kan man undvika dyra misstag och hur kan man anpassa stallet efter sina egna behov?...

HASTAGARNA.SE

Hästrehabilitering Ta hand om din häst .

09-09-13

Mycket att tänka på vid bygge av stall. Många som har eller planerar att skaffa egna spolitik 09-09-13

Vi människor kan erbjuda oss själva friskvård när vi behöver det, men våra hästar är helt beroende av oss hästägare .... 09-09-13

FORS


K

NYHETER MED AVSÄNDARE.

INDUSTRI

Kloka analyser ger god vägledning. Vill man nå ut med rätt erbjudande till sina kunder måste man till att börja med analysera historiken. Genom att ta reda på hur varje kund betett sig hittills får man... 09-09-13

Det skogsindustriella glappet.

Gröna på utsidan röda på insidan.

Medelstora företag har all anledning att vara noggranna när de väljer affärssystem. Gör de rätt från början så blir det nämligen enklare att vä. ...

09-09-13 Som representant för Foran Sverige AB, ett far jag mig för pannan, vart är Sverige och skogspolitik p&a...

Som representant för

FORSKING

I juni samlades världens främsta experter på kognitivt hörande till konferens i.... 09-09-13

Framtidssatsning i Halmstad.

LIGHTer Arena vill skapa en mötesplats och en kunskapsbank kring lättviktsteknologi. - Lättvikt ger tillväxt, jobb och stärker konkurrenskraften hos den svenska industrin ... 09-09-13

Dagens truck blir morgondagens hemmarobot. Med hjälp av robotteknik som används inom industrin ska framtidens boende för äldre bli bättre och erbjuda ett självständigt liv med hög ... 09-09-13

Forskning med patienten i fokus. På Centrum för klinisk forskning i Västerås bedriver man framgångsrika studier inom bland annat olika cancersjukdomar ... 09-09-13

Hemundervisning, vetenskapen och politiken. Hemundervisning är idag världens snabbast växande utbildningsform ... 09-09-13

För fordonsindustrin är utvecklingen av material och processer mycket viktigt ur miljö- och säkerhetssynpunkt. Presshärdat borstål är ett ... 09-09-13

Skatt på inkomst är olaglig i amerika, borde vi ta efter? 09-09-13

Många undrar nog vart branschen som inte .. 09-09-13

Nu är det äntligen ....

UTBILDNING FORSPRANG.NU

Åk till Kina och gör din LIA . "Vi har inte bara lärt oss nya saker om export och ekonomi, utan även hur man förstår och tolkar andra kulturer och vilka metoder som funkar inom affärer" ... 09-09-13

09-09-13

På Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping står det kognitiva åldrandet i ...

Crédit Agricolegruppen erbjuder sina kunder ... 09-09-13

Specialkompetens vid försäljning av skogsfastigheter.

Svenska hushåll överskuldsätter sig allt mer i takt med den finansiella utvecklingen och att tillgängligheten till krediter ...

09-09-13

Drömmen om en pensionering i solen.

Rundvirke hjälper många skogsägare med skogsbruket i ett långsiktigt samarbete...

Min slutpraktik ledde till anställning.

Kognitivt åldrande – grundforskning och klinisk tillämpning.

Vi är ett specialistbolag som ofta stöter på nya svåra... 09-09-13

09-09-13

Forskning kring hushållens skuldsättning och insolvens. 09-09-13

Management upplevs mer abstrakt än vad det är.

Skogsägarens samarbetspartner.

09-09-13

Presshärdat borstål – en svensk spetsteknologi.

För en tid sedan fick jag mejl från en nyligen pensionerad kollega.... 09-09-13

09-09-13 Som annan, vart är Sverige och skogspolitik på...

09-09-13

Den amerikanske psykologen Gary Wilson från Southern Oregon University har under flera år forskat kring porrmissbruk på internet. Den senaste tiden har flertalet ...

Köpläge på franska Rivieran.

När det inte räcker med gallring.

Teknisk information som alla kan förstå.

Lättare produkter väger tungt i konkurrensen.

Jag tycker mig se en ny trend bland köpare av konsulttjänster... 09-09-13

-I mer än 100 år har vi jobbat med trästolpar och urval av träd, så vi har arbetat upp en hög kompetens. Stefan Wikström är vd på Rundvirke Skog, som ingår i...

Styrkan i svensk ekonomi bygger på interaktivt samarbete mellan akademi och det teknikintensiva näringslivet. Forskningsidéer ...

Pornografimissbruk kan ge allvarliga konsekvenser.

Konsultvärlden har alltid handlat om fakturering.

09-09-13

09-09-13

Alla har väl någon gång retat sig på hur svårt det är att förstå manualer och tekniska instruktioner ...

AGARNA.SE

Rätt trä tillsammans med skogsägarna.

Fokus på vetenskaplig kvalitet.

När Högskolan i Halmstad satsar på framtiden går den från ett utbildande... ... 09-09-13

En ökande medvetenhet gör att allt fler kräver att de varor man köper producerats på ett miljövänligt sätt och .. 09-09-13

Skogsriket – en vision med fyra grenar.

Maskingapet inte allt. 09-09-13

PEFC-certifiering - ett konkurrensmedel.

SSkogsindustrin är mitt i en omvälvande period med strukturell kri.. 09-09-13

09-09-13 Som representant för Foran Sverige AB, ett far jag mig för pannan, vart är Sverige och skogspolitik p&a...

09-09-13

Världskonferens i Linköping.

Varje år förmedlar Svensk Fastighetsförmedling mellan 400 - 500 lantbruk. Den specialutbildade Lantbruksgruppen ... 09-09-13

SKOGSNARING.SE

Definiera behovet - väx snabbare.

FORSKARBLADET.SE

Förmedling av skogen kräver experthjälp.

"Jag reste runt en hel del till de olika kontoren runt om i landet och mitt främsta mål var att se så mycket som möjligt av företagsförsäljning" ...

Efterfrågan på mätningstekniker är stor . "Det mesta av det praktiska arbetet lär man sig bäst genom att man får göra det själv ute på fältet" ... 09-09-13

Utbildning med bred estetisk helhetsbild. "Det mest spännande är att man kan förädla stadens formspråk. Att man får vara med i en väldigt kreativ och lekfull miljö" ... 09-09-13


Teknologin 17-09-2013  

Teknologin.se It på Affärsspråk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you