Impuls 2017 3

Page 12

FOLKBILDNING » VESTLUNDDAGARNA

Per Svensson om SD och högerpopulister:

”De vill bevara något som aldrig funnits” När Per Svensson föreläser för ett hundratal folkbildare på Vestlunddagarna är han tydlig: SD är omöjlig som samarbetspart för alla demokratiska partier. Alla förklaringar från borgerligt håll jämför han med att feströka, ursäkter som tvingas fram när man redan gått i fällan. Folkrörelser och bildning ser han som en del av motgiftet. TEXT OCH FOTO ANNA MORIN

D

et är tidig vår på Tollare folkhögskola. Från busshållplatsen går jag tillsammans med grupper av människor med knastrande steg på osopade vägar som fortfarande är strösslade med vintergrus. Pulsen går ner när jag kliver in på folkhögskolans område. Här finns ekar och sluttande gräsplaner ned mot vattnet. Slingrande vägar mellan de olika byggnaderna. Herrgården ser år 2017 mest mysig ut med sin snickarglädje och oregelbundna tak. Seminarierna under Vestlunddagarna ska pågå under två dagar. Rubriken i år är ”Folkets röst – ett hot mot demokratin?” Ett antal föreläsare kommer till Vestlunddagarna, och en av dem som vänder och vrider på begreppet folk, populism och demokrati är Per Svensson. Inför en intresserad församling varnar han för politiker som säger sig företräda den sanna folkviljan, oavsett om det är Donald Trump och det amerikanska folkets innersta väsen eller Jimmie Åkesson och den svenska folksjälen. Po12 IMPUL S NR 3 20 1 7

Per Svensson. FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

litiker som säger att andra partier är oäkta och förrädare. – Populister lyckas på en och samma gång profitera på politikerföraktet och själva vara politiker. De anpassar sig, säger Per Svensson. – När de ser att de kan erövra makten via parlamentet kommer de att hylla demokratin för att kunna ta makten. De kommer att hylla folkviljan och påstå att alla andra har övergett folket. PER SVENSSON ÄR journalist och

författare, han medverkar i Sydsvenskan, känns igen som före detta kulturchef på Expressen och är också hedersdoktor vid Malmö högskola. Under valåret 2014 skrev han boken ”Vasakärven och järnröret – Om den långa bruna skuggan från Lund”. Det är en bok som tar avstamp i ett möte med Lunds studentkår 1939 där en majoritet av de närvarande studenterna, delvis med rasbiologiska argument, protesterade mot att släppa in akademiker som också var judiska flyktingar till Sverige. I boken synas de värderingar som

levde kvar efter andra världskriget och hur idéerna fortsätter lyftas fram av individer, familjer och den rörelse som till sist bildar dagens Sverigedemokrater, ett parti vars ledande skikt möttes som studenter just i Lund. POPULISM HAR OLIKA definitioner i olika länder och tider, men det är vanligt att begreppet används om ledare som angriper en elit och säger sig själva kunna företräda folket bättre än de som styr. Retoriken går ut på att eliten och minoriteter tar för mycket plats på folkets bekostnad, och att de nya ledarna kan tolka vad nationen behöver. Per Svensson anser att de populistiska ledarna och partierna driver en politik som motsätter sig demokratin. – Inom populismen ställs folk och