Haldenkanalen kartfolder 2020

Page 1

Lillehammer

NORGE

SVERIGE

Bergen

Aurskog-Høland Rømskog

OSLO

Marker Aremark

Strømstad Kristiansand Gøteborg Frederikshavn

DANMARK KØBENHAVN

Malmø Trelleborg

Kiel

Sassnitz

KART•2020–2021 Hamburg

BERLIN

TYSKLAND

www.visitHaldenkanalen.no

Foto: Jonas Ingstad

Halden


Trondheim

Velkommen til Haldenkanalen regionalpark! Welcome to the Halden Canal Haldenkanalen er ett godt sted for alle – for de som bor her og de tilreisende. Det skjer mye i regionen både av arrangementer, utstillinger, natur opplevelser mm. Her finnes utallige muligheter, uansett alder. Vi håper at du vil være en god ambassadør for området, ved å ta del i det som skjer, gjerne sammen med venner og familie. Dette kartet vil være en god veiviser til de flotte opplevelsene. Du kan også følge med på nettsiden vår www.visithaldenkanalen.no eller følge med på Facebooksiden vår eller Instagram – Visit Haldenkanalen.

Tromsø

VÅR VISJON

The Halden Canal is a good place for everyone – both local residents and visitors. Much is happening in the region: a diversity of events, exhibitions, outdoor recreation, etc. The possibilities here are endless, regardless of your age. We hope that you will be a good ambassador for the area by taking part in the things that are happening here, hopefully with family and friends. This map will be a good guide to the many good experiences that await you. You can also stay abreast on our website, www.visithaldenkanalen.no or find us on Facebook or Instagram at – Visit Haldenkanalen.

«Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!»

www.visitHaldenkanalen.no Turistinformasjoner:

i

Visit Halden: Svinesund Infosenter, 69 19 09 90 Halden Turist 69 19 09 80

i

Visit Indre Østfold: 45 45 34 45 Sommer: Nord om slusene Vinter: Storggt. 55


EN STOLT SOMMERTRADISJON!

Ørje sluse

Følg oss på facebook og www.soot-spelet.no Foto: Frode Bremnes

Billetter kjøpes på ticketmaster.no

Brekke sluser: Europas høyeste sammenhengende slusetrapp 27 m

Haldenkanalen – Slusene og Soot Spelet

The Halden Canal – The locks and Soot Spelet

Haldenkanalen er en norsk natur- og kulturperle – og et minnesmerke over den store kanalbyggeren Engebret Soot. Kanalen strekker seg nær 80 km fra Skulerud i Akershus fylke til Tistedal ved Halden i Østfold fylke. Den ble bygget i 1852-1860 for å tjene tømmerfløtingen. Haldenkanalen er det eldste kanalanlegget i Norge.

The Halden Canal is a Norwegian scenic and cultural pearl and a memorial to the great canal builder, Engebret Soot. The canal is almost 80 km long, stretching from Skulerud in Akershus County to Tistedal near the town of Halden in Østfold County. It was built in the period 1852-1860 in order to facilitate the floating of timber. The Halden Canal is the oldest canal system in Norway.

3 slusesteder: Brekke, Strømsfoss og Ørje sluser Brekke sluser: – Europas høyeste sammenhengende slusetrapp - 27 m – 4 slusekammer Strømsfoss sluser: – 1 slusekammer Ørje sluser: – 3 slusekammer 3 locks: Brekke, Strømsfoss and Ørje locks Brekke locks: Brekke - Europe’s highest staircase locks – 27m. – 4 lock chambers Strømsfoss locks – 1 lock chamber Ørje locks – 3 lock chambers

Sluseanleggenes åpningstidspunkter For åpningstidspunkter til slusene, priser og transport av egen båt inn og ut av vassdraget, se www.haldenkanalen.no

Soot Spelet Få med deg forestillingen i Ørje sluser med store navn på plakaten. Stykket spilles i slutten av juni. Se www.soot-spelet.no for mer info. Billetter kjøpes på ticketmaster.no

Opening times of the locks For the opening times of the locks, prices and transport by your own boat in and out of the watercourse, see www.haldenkanalen.no

Soot Spelet Don’t miss this performance at Ørje locks. www.soot-spelet.no Tickets may be purchased at ticketmaster.no


STRØMSFOSS En liten perle i Haldenkanalen. Her finner du Møllerens Hus – kombinert cafe, interiør- og klesbutikk, Strømsfoss Mølle med møllemuseum og galleri. Servicebygg med dusj og WC. A little gem in the Halden Canal. Here you will find Møllerens Hus – a home furnishing and clothing store, which also features a café, Strømsfoss Mill, where you will also find a mill museum and an art gallery. Service building with showers and WC.

RØMSKOG SPA OG RESORT Et fantastisk hotell med unik beliggenhet. Fra hotellet kan man padle kano, og det er merkede løyper dersom man ønsker å ta en sykkel- eller gåtur. Høyeste punkt i Østfold er rett ved – Haukenestårnet.

FREDRIKSTEN FESTNING Over Halden by troner mektige Fredriksten Festning. Et av landets best besøkte turistattraksjoner. Her er det museer, spisesteder, hotell, minigolf, spøkelsesløype, lysspill, ulike arrangement mm.

A fantastic hotel with a unique location. From the hotel, you can paddle a canoe, and there are marked trails if you want to go for a bike ride or a hike. Haukenestårnet – the highest point in Østfold County – is nearby.

FREDRIKSTEN FORTRESS The mighty Fredriksten Fortress towers over the town of Halden. One of Norway’s most visited tourist attractions. Here you will find museums, restaurants, hotels, miniature golf, a haunted path, a light show, various events, etc.

SVINESUNDBROENE EUROPAS VAKRESTE GRENSEOVERGANG Når man passerer under Svinesundbroene ved innseiling til Halden, befinner man seg i grenseland mellom Norge og Sverige. THE SVINESUND BRIDGES EUROPE´S MOST BEAUTIFUL BORDER CROSSING Sailing under Svinesund Bridge on the approach to Halden, you’ll find yourself on the border between Norway and Sweden.

ØRJE BRUG Området har ett av Norges mest attraktive dampbåtmiljøer. Her ligger også Haldenvassdragets kanalmuseum – et senter for opplevelse, aktivitet og kunnskap om kanalen. På samme område ligger også Galleri Ørje Brug, med varierende utstillinger hele sommeren.

EIDSVERKET Et ærverdig gods med 250-års historie på Bjørkelangen. Nå et koselig overnattingssted med unik arkitektur. Også et perfekt sted for deg som vil feriere med god standard. Muligheter for sykkel- og padleturer i nærområdet. A venerable mansion with a 250 year history in the village of Bjørkelangen. Now a cosy accommodation with a unique architecture. Also a perfect place for those of you who want to spend your holiday in accommodations that meet a high standard. Opportunities for cycling and canoeing in the vicinity.

In Norway, this area is a mecca for steamboat enthusiasts. The Halden watercourse’s Canal Museum is located here – offering all sorts of interesting experiences, activities and information related to the canal. Galleri Ørje Brug, a local art gallery, is located in the same area with a variety of exhibits throughout the summer.

BÅTTUR PÅ HALDENKANALEN DS Turisten og DS Engebret Soot går i rute i sommerhalvåret. Totalt er det tre båter man kan chartre på kanalen - to av disse er dampbåter Engebret Soot og Turisten.. BOAT TRIP ON THE HALDEN CANAL

DS Turisten og DS Engebret Soot is in service during the summer months. In total there are three boats that can be chartered on the canal - two of which are steam boats - Engebret Soot og Turisten..


Padling/paddling Med idylliske viker, odder og øyer er det klart for vakre naturopplevelser for de som ønsker en padletur. Haldenkanalen og innsjøer i området egner seg meget godt til turpadling. Langs kanalen finnes både strender og gapahuker i tillegg til de spektakulære sluseanleggene i Brekke, Strømsfoss og Ørje. Rutebåten MS Brekke som går onsdag, fredag og søndag tar med kano og sykkel – Så du kan padle en vei, og ta båten den andre veien.

If you want to do some paddling, the canal offers beautiful natural scenery with a host of idyllic coves, spits and islets. The Halden Canal and the various lakes in the area are very well-suited for canoe trips. Along the canal, you will find beaches and lean-tos in addition to the spectacular lock facilities at Brekke, Strømsfoss and Ørje. The scheduled passenger boat, MS Brekke, which runs on Wednesdays, Fridays and Sundays, allows you to take canoes and bicycles on board, so you can paddle one way and take the boat in the other.

Kano (K)-, kajakk (J)-, SUPbrett (S)-utleie/hire Villa Kornsjø, Halden (K) Stora Lee Camping, Aremark (K, J) Kirkeng Camping, Aremark (K,J) Bråtorp Camping (K) Haldenvassdragets Kanalmuseum, Marker (K) Rømskog Spa & Resort, Rømskog (K) Sup Rømskog (S) Nordre Mangen Gård, Aurskog Høland, kun grupper (K) Brekke Sluser (K) Halden Padleklubb (J)

For utfyllende informasjon om utleiestedene se www.visithaldenkanalen.no

Fiske/fishing Det er rike fiskemuligheter både i saltvann og ferskvann. Bli med fiskeguider og ta de store fiskene fiskeland.no/fiskeguider Fiske i saltvann krever ikke fiskekort. Fiskekort til de fleste elver og vann i området kan kjøpes på www.iNatur.no For øvrig finnes det andre utsalgssteder langs Haldenvassdraget, blant annet på bensinstasjoner og sportsbutikker. Fiskemuligheter er listet på kartet.

www.iNatur.no • www.fiskeland.no

There is a wealth of fishing opportunities in both salt water and fresh water. Hire a fishing guide to help you catch the big fish fiskeland.no/fiskeguider. Fishing in salt water does not require a fishing licence. Fishing licences for most of the rivers and lakes in the area can be purchased at www.iNatur.no In addition, there are other places that sell licences along the Halden watercourse, e.g. at petrol stations and sports shops. The places where you may fish are listed on the map.


Vandring/hiking Områdene i Haldenkanalen Regionalpark er ypperlige for vandreturer. Her er et utall merkede løyper og stier. Det finnes også flere lysløyper i regionen. Se www.ut.no for mer informasjon.

The area along the Halden Canal is splendid for hiking. There are an endless number of marked trails and paths here. There are also many lighted trails in the region. See www.ut.no for more information.

Legg gjerne turen innom en av de mange sportshyttene eller gapahukene som finnes.

Choose a route that takes you by one of the many sports cabins or lean-tos in the area.

Kart selges på turistkontorene. Digitale kart over Østfold og Akershus. www.turkart.no se www.visithaldenkanalen.no for mer info

A map may be purchased at the tourist offices. Digital maps of Østfold and Akershus counties. www.turkart.no

Allemannsretten/General right of access Innebærer at alle kan ferdes fritt i naturen i Norge/

Means that everyone have free right access in the outdoors in Norway Alle mennesker kan • ferdes fritt til fots eller på ski • raste og overnatte i naturen • ri eller sykle på stier og veier i utmark og overalt på fjellet • bade, padle, ro og bruke seilbåt • plukke blomster, bær og sopp • fiske fritt etter saltvannsfisk • ferdes over dyrket mark om vinteren (dvs. når marka er snødekket eller frosset) • Ferdes fritt med båt, fortøye og gå på land langs kysten ... MEN på naturens egne premisser Vær oppmerksom på følgene: Telt eller campingvogn kan ikke settes opp nærmere enn 150m fra hus eller hytte. Det er heller ikke tillatt med camping på rasteplasser langs veien. Ferdsel er forbudt i sjøfugl reservatene i tiden 14. mars–15. juli. Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog eller mark i tiden 15. april til 15. september. Kokeapparat som er basert på petroleum (primus) regnes også som åpen ild.

Everyone is allowed • free right of access on foot or on skis. • to rest and spend the night in the outdoors • to ride or bicycle on paths and roads on uncultivated land and everywhere in the mountains • to bath, paddle, row and sail. • to pick flowers, berries and mushrooms • to fish freely for salt-water fish • to travel over cultivated fields in winter (i.e. when the field is covered with snow or frozen) • to travel freely by boat, moor the boat and go ashore along the coast ... BUT according to nature’s own premises. Pay attention to the following: Tents or caravans may not be set up any closer than 150 m from houses and cabins, nor is it permitted to camp at lay-bys along the road. Entry is forbidden in sea bird preserves in the period from 14 March to 15 July. It is not permitted to start a camp fire in forests or fields in the period from 15 April to 15 September. Cookers that are based on petroleum (primus stoves) are also regarded as open fires.


Topp 10 sykkelruter Nasjonal Sykkelrute nr. 9. «Villmarksruta» er merket fra Halden og går nordover langs Haldenkanalen og videre helt til Trondheim. Den er merket på begge sider av Haldenkanalen. Vi vil anbefale at man holder seg på vestsiden, da denne er minst trafikkert. Vi har også mange andre flotte forslag til sykkelruter. Flere av rutene har delstrekninger på RV204 som kan være noe trafikkert. Nedenfor har vi beskrevet noen utvalgte sykkelruter. Disse er markert inn på kartet på baksiden. Nettsiden www.bikemap.net har også mange gode forslag.

Sykkelutleie/Bike rental: Kirkeng camping, Aremark Rømskog Spa & Resort, Rømskog Nord steinby Kro og camping, Rømskog Nordre Mangen Gård, Aurskog Høland Kun grupper Turistinformasjonen, Ørje

9

We also have many other excellent recommendations for cycle routes. Many of the routes have stretches along national highway RV204, which can have fairly heavy traffic. We have described a selection of several cycle routes below. These are marked on the map. The website www.bikemap.net also has many good recommendations.

Last ned vår sykkelbrosjyre for flere sykkelturer tips og mer info på www.visithaldenkanalen.no

2 Foto: Jonas Ingstad

1

National Cycle Route no. 9. “Villmarksruta” (the Wilderness Route) is marked from Halden, stretches northward along the Halden Canal and continues all the way to Trondheim. It is marked on both sides of the Halden Canal. We recommend that you stay on the west side of the canal, because the traffic is less heavy there.

H A LD EN

23 KM

HALDEN

38 KM

Siljedalen og Holvannet rundt/round trip

Femsjøen rundt/Femsjøen round trip

Forest roads. Light rolling hills. Start/finish in the parking lot at Erte.

Gravel and asphalt roads. Trail through light rolling hills. Some parts of the stretch run along National Highway RV204, which can have fairly heavy traffic. Start and finish at Tangen brygge in Tistedal.

Skogsbilveier. Lett kuppert. Start/mål ved p- plassen på Erte.

3

Grusveier og asfalt. Småkupert løype. Deler av strekningen går på RV204 som kan være trafikkert. Start/mål Tangen brygge, Tistedal.

4


Foto: Jonas In

H A LD EN

Topp 10 sykkelruter Siljedalen og Holvannet rundt/round trip

23 KM

Skogsbilveier. Nasjonal Lett kuppert. Start/målnr. ved plassen på Erte.er merket Sykkelrute 9. p«Villmarksruta»

fra Halden og går nordover langs Haldenkanalen Forest roads. Light rolling hills. Start/finish in the parking lot at Erte.

Vi har også mange andre flotte forslag til sykkelruter. Flere av rutene har delstrekninger på RV204 som kan være noe trafikkert. Nedenfor har vi beskrevet noen utvalgte sykkelruter. Disse er markert inn på kartet på baksiden. Nettsiden www.bikemap.net har også mange gode forslag. HA LD EN Sykkelutleie/Bike rental: Kirkeng camping, Aremark 35 KM Rømskog Spa & Resort, Rømskog Grenserittet Midt (cycle near the Rømskog Swedish border) Nord steinby Kro trip og camping, Prestebakke–Ørsjøen–Fredriksten festning. Skogsbilveier, stier, asfalt. Nordre Mangen Gård, Aurskog Høland Kun grupper Start ved Prestebakke skole mål på Fredriksten fest Turistinformasjonen, Ørje

5 1

38 KM

Femsjøen rundt/Femsjøen round trip

Grusveier og Route asfalt. Småkupert løype. Deler(the av strekningen går på RV204 National Cycle no. 9. “Villmarksruta” som kan være trafikkert. Start/mål Tangen brygge, Tistedal. Wilderness is marked fromlight Halden, Gravel andRoute) asphalt roads. Trail through rolling hills. Some parts of the stretch run along National Highway RV204, which can have fairly heavy traffic. Start and finish at stretches northward along the Halden Canal bryggeall in the Tistedal. andTangen continues way to Trondheim. It is marked on both sides of the Halden Canal. We4recommend that you stay on the west side of the canal, because the traffic is less heavy there.

9

We also have many other excellent recommendations for cycle routes. Many of the routes have stretches along national highway RV204, which can have fairly heavy traffic. We have described a selection of several cycle routes below. These are marked on the map. The website www.bikemap.net also has many good recommendations.

36 KM

Villmarksruta/ Wilderness route

Strømsfoss–Tistedal. Asfalt og grus. Følg nasjonal sykkelvei nr. 9. «villmarksruta» langs vestsiden av Aremarksjøen og Femsjøen til Tistedal. Last ned vår sykkelbrosjyre Asphalt and gravel roads. Follow National for flere sykkelturer tips Cycle og Route no. 9, “villmarksruta” (the Wilderness Route), along the west side of lakes Aremarksjøen and Femsjøen to Tistedal. mer info på www.visithaldenkanalen.no

6 2

A REMA RK

AREMARK

26 KM

H A LD EN

Aremarksjøen rundt/Aremarksjøen round trip 23 KM

Lett kupert løype på asfalt. Deler av strekningen på RV 204. Start/mål i Strømsfoss. Siljedalen og Holvannet rundt/round trip Skogsbilveier. Lett kuppert. Start/mål p-ofplassen på are Erte. Asphalt trail through light rolling hills. Someved parts this stretch on National Highway RV204. Start and finish at Strømsfoss.

Foto: Jonas Ingstad

3

og videre helt til Trondheim. Den er merket på begge sider av Haldenkanalen. Vi vil anbefale at man holder seg på vestsiden, da denne er minst trafikkert.

HALDEN

Forest roads. Light rolling hills. Start/finish in the parking lot at Erte.

30 KM HALDEN

Aspern rundt/Aspern round trip38 KM

Fosby–Tripperud–Fjell bru–Fosby. Lett kupert løype på asfalt.

Deler av strekningen på RV204. Start/mål Fosby.trip Femsjøen rundt/Femsjøen round

Grusveier og asfalt. Småkupert løype. Deler strekningen gårhills. på RV204 Fosby–Tripperud–Fjell bridge–Fosby. Asphalt trailav through light rolling Some som være trafikkert. Start/mål Tangen brygge, partskan of this stretch are on National Highway RV204. Start Tistedal. and finish at Fosby.

Gravel and asphalt roads. Trail through light rolling hills. Some parts of the stretch run along National Highway RV204, which can have fairly heavy traffic. Start and finish at Tangen brygge in Tistedal.

7

8

3

4


A REMA RK

Topp 10 sykkelruter

AREMARK

26 KM

Aremarksjøen rundt/Aremarksjøen round trip

Sykkelrute nr.strekningen 9. «Villmarksruta» Lett kupertNasjonal løype på asfalt. Deler av på RV 204.er merket Halden og går nordover langs Haldenkanalen Start/mål i fra Strømsfoss. og videre helt tilhills. Trondheim. Den merket Asphalt trail through light rolling Some parts of this er stretch are onpå National begge sider avatHaldenkanalen. Vi vil anbefale at Highway RV204. Start and finish Strømsfoss.

7

man holder seg på vestsiden, da denne er minst trafikkert. Vi har også mange andre flotte forslag til sykkelruter. Flere av rutene har delstrekninger på RV204 som kan være noe trafikkert. Nedenfor har vi beskrevet noen utvalgte sykkelruter. Disse er markert inn på kartet på baksiden. Nettsiden www.bikemap.net har også mange gode forslag.

MA RK ER Sykkelutleie/Bike rental: Kirkeng camping, Aremark 37 KM Rømskog Spa & Resort, Rømskog Rødnessjøen rundt/Rødenessjøen round trip Nord steinby Kro og camping, Rømskog Lett kupert løype på asfalt rundt Rødenessjøen nord for Ørje. Nordre Mangen Gård, Aurskog Høland Kun grupper Start/mål ved rådhuset i Ørje. Turistinformasjonen, Ørje

30 KM Aspern rundt/Aspern round trip

We also have many other excellent recommendations for cycle routes. Many of the routes have stretches along national highway RV204, which can have fairly heavy traffic. We have described a selection of several cycle routes below. These are marked on the map. The website www.bikemap.net also has MARKER many good recommendations.

23 KM Buerkroken rundt/Buerkroken round trip

Lett kupert løype på asfalt på østsiden av Øymarksjøen ned til Buer. Deler av strekningen på RV204. Start/mål ved rådhuset i Ørje. Last ned vår sykkelbrosjyre Asphalt trail light rolling hills the east side of Lake Øymarksjøen down to for through flere sykkelturer tipson og Buer. Some this stretch are on National Highway RV204. merparts infoofpå Start andwww.visithaldenkanalen.no finish at the town hall in Ørje.

Asphalt trail through light rolling hills around Lake Rødenessjøen north of Ørje. Start and finish at the town hall in Ørje.

9

9

National Cycle Route no. 9. bru–Fosby. “Villmarksruta” (the løype på asfalt. Fosby–Tripperud–Fjell Lett kupert Deler av strekningen på RV204. Start/mål Fosby. Wilderness Route) is marked from Halden, stretches northward along the Halden Canal Fosby–Tripperud–Fjell bridge–Fosby. Asphalt trail through light rolling hills. Some parts of thisall stretch are ontoNational HighwayItRV204. Start and finish at Fosby. and continues the way Trondheim. is marked on both sides of the Halden Canal. We recommend that you stay on the west side of the 8 canal, because the traffic is less heavy there.

10 2 Foto: Jonas Ingstad

1

RØ MSKO G H A LD EN

AU RS KOG-HØ LAND

12 KM

Eidet–Sandviksand t/r | Eidet–Sandviksand round trip 23 KM Lett kupert løype på asfalt på østsiden av Rømsjøen.

Start/mål ved – nord i Rømsjøen. Siljedalen ogRV204/Eidet Holvannet rundt/round trip

Skogsbilveier. Lett kuppert. Start/mål vedeast p- plassen på Rømsjøen. Erte. Asphalt trail through light rolling hills on the side of Lake Start and finish on National Highway RV204 at Eidet on the North side of Lake Rømsjøen

Forest roads. Light rolling hills. Start/finish in the parking lot at Erte.

3

34 KM Nybakkrunden/Nybakk round trip 38 KM

HALDEN

Grusveier/stipartier. Egnet for terrengsykkel. Runden er merket med skilt

«Nybakkrunden». Start/mål ved Oliven Samfunnshus Femsjøen rundt/Femsjøen round trippå Nordre Mangen.

Grusveier ogand/or asfalt.paths. Småkupert løype. Deler avThis strekningen på RV204 Gravel roads Suitable for off-road bikes. round trip is går marked with signsom være trafikkert. Start/mål brygge, Tistedal.(the community postskan reading “Nybakkrunden”. Start and Tangen finish at Ovlien Samfunnshus Gravel asphaltMangen. roads. Trail through light rolling hills. Some parts of the stretch run centre)and in Nordre along National Highway RV204, which can have fairly heavy traffic. Start and finish at Tangen brygge in Tistedal.

4


9

23 24

Enningdalselven Tista

Berg ØrsS

Flatberg 112 Blåkollen

n kile

14 15

Hemnessjøen

Vestre Rømskog Nordre Rømskog

Skjeberg

Nålum

Ringstad

Solberg

Løkka

Eidet - Sandviksand tur/retur Aurskog Høland – www.ahfa.no • 12 km

FISKEKORT/INFORMASJON: www.iNatur.no – www.fiskeland.no

Brevik Komperød Sandviken Furuholmen BjerkeliDelebekk

Start/stopp for sykkelruten

AURSKOG-HØLAND

10

Skar Berg Ørseng

n kile

1 2 3

Skjebergkilen

Sykkelruter

9

Eidet - Sandviksand tur/retur • 12 km

Nybakkrunden • 34 km

Siljedalen og Holvannet rundt • 23km Femsjøen rundt • 38km

AURSKOG-HØLAND

Grenserittet midt • 35 km

10

s Karlsøy

5 6

Aspern rundt • 30 km

Grimsøy Ingerøy

Singlefjorden

Ekevika Singløy

Strømsfoss–Tistedal • 36 km

S

Hjelmu Lobsgår

Granholmen Grimsøykilen

Ekevika

4

D Slang

n Karlsøy

Tosekalven

AREMARK

Bø Heltorp Slan Rød

s Karlsø E6

Tosekalven

Nybakkrunden • 34 km

GraB

Ingeda

Jørstad

Løkkevika

Brevik Furuholmen Bjerkeli

Vo

nK

96

HALDEN

Lilleby

Skjeberg

Lilledal 110 Løkke Gunnarstorp Brandstorp Hornes Guslund Ullerøy Vestberg Kårheim Østby Risum Kvastebyen Løkkeberg Delebekk Høysand Ås Strandbekk

e Tos

o

7

Øketangen

Kjølerba

Varpet

Kverndalen

Singløy Kverndalen Mørvika

Mørvikholmene Korterø Svalerødkilen

Kjeøya

Aremarksjøen rundt • 26 km 37

MARKER

7 8

Rødenessjøen rundt • 37 km Buerkroken rundt • 23 km

Apalvik Makøy

RØMSKOG 37

FLERE RUTER: www.bikemap.net - www.cyclingnorway.no

n Sandøy

Storhavna

Gravningsund Buvika Gjøvika

HALDEN Idd Immanuel Berg

SE

KK

Kirker

EN

44

Asak

AREMARK

MARKER

RØMSKOG Rømskog

AURSKOG HØLAND Aurskog

Rokke

Holmgill

Øymark

Tistedal

Aremark

Ørje

Bjørkelangen

Klund

Løken

Enningdalen

Prestebakke

Hemnes Apalvik

Rødenes

Mangen

Makøy

n Sandøy

Aktiviteter

Hotell

Badeplasser

Severdigheter

Camping/Telt

Fiske

Spisesteder

Hytter

Strø

Storhavna Kirker

Gravningsund Sykkelruter Buvika

Bobilplasser


Rømua

Norum

Lørenfal n

Haldenkanalen

B

ørum

ørumsand

Utallige muligheter

X

Tertitten

ad

UrskogHølandsbane

uttarsrud

Gapahuker

Aktiviteter og severdigheter H A LD EN

1

MS Brekke

2

Klatring på grensen

3

Fredriksten festning: Spøkelsesløype, minigolf, geocaching, museer, omvisninger, konserter m.m.

3

1 Håøya

Strømsfoss: Mølle, museum, galleri, Møllerens hus, sluser MS Brekke

19

Haukenestårnet

2 Venemoen

22

Kurøen bygdetun

12

Fernandas Bokcafé

21

SUP Rømskog

13

Arestad gamle prestegård

6

Aur Prestegård

9 Ørje elva

MAR KE R

25

Romerike Golfklubb

Dahl besøksgård

26

Frilund gård

12 Kanaltangen

DS Engebret Soot, DS Turisten

27

Nordre Mangen Gård

13 Trolløya

www.visithaldenkanalen.no

17

Ørje Brug: Haldenvassdragets kanalmuseum, sluser, galleri, brygge for DS Turisten og DS Engebret Soot

10 Kirkebyøya

14

28

Urskog fort

29

Killingmo alpakka- og besøksgård

Basmo festning

16

Joval Events

17

Sjøglimt leirsted

18

Kjølen Sportcenter

22

Ulveru

kenes Vestfjella – Skotjern

15 Skjæra 16 Tripperød 17 Brekke

Ørje fort

18

Gansdalen

nes

11 Husborn friområde

n

Brekke Sluser - Europas høyeste sammenhengende slusetrapp. Via Ferrata.

16

By

ere

Rød Herregård m/galleri

15

Fjellsrud

Øy

14

11

Kinnåsen

7 Tjuvholmen

24

Busterudparken

Elgåfossen

AU RS KO G – H ØLA N D

319

Kirkeng Events

6

10

#

6 Sæterøya

9

Fredrikshald Teater

Hjelmkollen

5 Halsnes

8 Høvleritomta

6

9

4 Vortungen

Bygdetunet, Hemnes

Brygga Kultursal

Svinesundsbroene

Hvalsetr

23

5

Heia

3 Storøya

Bøensætre Husmannsplass

Halden Golfklubb

8

Heia

8

4

7

a

RØM S KO G

AR E MAR K

K

ter

Svarterud

18 Vadet

AKERSHUS

Se mer info på Neset visithaldenkanalen.no eller turkart.no hov

ØYEREN

eren Seter

Sæt Lu

Restaurant – kafé – selskapslokale* H A LD EN syd Brygga Mat- og vinhus

HALDE N nord Erlandsens Conditori og Café

M A RK ER

238

and

Klufter

Koppe Nes

AU RS KO G – H Ø L AND Bjørnstad

Bjørnstad

Båtcaféen på Ørje

Restaurant Fjøset

Bakergaarden Café

Aur Gjestegård

Skjen Hvesse

Gillingsrud


Seter

Sæte Lun

Restaurant – kafé – selskapslokale* HAL DE N nord

Restaurant Fjøset

Bakergaarden Café

Aur Gjestegård Eidsverket

Curtisen

Butt’s Tandoori & Fast food

Den Gamle Kommandant

Lund Gård

Fredriksten Kro

Bruget

HAL DE N festninge n

Butts Bistro & Tandoori Havna Restaurant Grensen Burgerbar Motz Konditori

Kongshallene

*

*

Joval Gård

*

Sponvika Bryggerhus

*

*

Sandum

4 You

Rømskog Spa & Resort

KirkengStua spiseri

Nord Steinby Kro og Camping

Friends

236

207

Bjørnstad

HolterOlberg

Bobilplasser

1

Park Hotell

2

Grand Hotell

3 4 5 5 6

Fredriksten Hotell Thon Hotel Halden Svinesund Motell & Kro Bråtorp Camping Fredriksten Camping

7

Langholmen Turist- og Fritidssenter

8

Bokerød Campinghytter

6 7

Villa Kornsjø Vertshuset Norgesporten

Lunder Odalen Nyborg rkved Skavaug

m

Slitu

Askim 8

Fusk Sekkelsten

lsten

Hov

Jaren

Sulerud

Oraug

AREMARK

MARKER

AURSKOG–HØLANDKampenes

9 10 10 11

2 14 14 16

20 21 22 22 23 Myrer 3

11 12 4

Kirkeng Camping Stora Lee Camping Skakkestad Fangekasa Bibelcamp Bøensætre husmannsplass Budalsvika Ubetjent DNT-hytte Bobilplasser

Stellplass bobiler Tangen Sukken Camping Lund gård Rørvik Camping

RØMSKOG

17 18

Rømskog Spa & Resort

19

Haukenestårnet Ubetjent DNT-hytte

Nord Steinby Kro og Camping

Mørkv

DramstadSauerud Grøtvet Hol Eidareng Rud Slitu

Ilen

Overnatting 1

Eikeberg Eikeberg r ASKIM

115

Gudim Torp

Kolstad

Rom

HALDEN

Rud

Berger

oss

Ba SHIUL ( Søndre Høland Åser Hjen Torshov Skoro Aslerud bygda Idretts Solbergfoss og ungdomslag TB Radderud Tosebygda på Hemnes) Lier Solberg Heller # Hovin Hobøl Tømt 207Ingstad Bjørker Eik Pizzabakeren Onstad

FLERE SPISESTEDER I HALDEN: www.v is it H ald e n .co m

Tose-

GLOMMA

206

Jafs

* kun for grupper

Sandstangen Sko Berger Gimmingsrud ørkfoss Mørkfoss Kafé Tangen S Bust 229 Vittenberg Mørk

Hjertum

208

Møllerens Hus

Utveie Agne Håkås Håkås Sand Rakne

Mørkåsen

Manfa Restaurant

*

Kurøen Bygdetun

Båstad

Aslakby

Thai Kitchen 244

Fernandas Bokkafe

Båsta

Evenby

Shanghai House

RØM S KO G

AR E MAR K

ud

236

Lillians Østgaard Gildehall

Skjenn Hvesse

Gillingsrud Væte

Torp Skjørten

Mo Hjel

201

Eidsverket Vammeli

Vamma Guldberg Høland Gaardsmotell 115

Kirkevika Kjos Camping

E Hoie

Naturgården Sommermotell Skallerud Vister

Frilund Gård Onstad

L

Foss

Ski

Aslaksrud på Skulerud Stellplass bobiler Åsrud

Holene KYSTLEDHYTTER Trandem

Vang

Tveter

Hu

Lysaker Foss Lysakermoa Ladim

Tveiten Brekke Skipperud 23 Fløterhytta, Tveter Hau Skjelle Skjørshammer brygge S 24 Fjøset, Strømsfoss To Skrikerud Meieribyen Flagghytta, Marker Eng 25 Kjev Toen Dra Skiptvet Ekeberg B Smia, Skulerud 26Karterud Røsæ 195

Sperstad

Åby

Åmot Borgen Nordby Hytter: www.visithaldenkanalen.noSkauge / www.fiskeland.no Haug Os Solberg Kystledhytter: www.oslofjorden.org Gapahuker: Se egen listeVestby 115 Fossberg

Berg

Vidnes Holtet

MMA

Brygga Steak & Ribs

Kopper Nes

Bjørnstad

Båtcaféen på Ørje

Erlandsens Conditori og Café

Brygga Mat- og vinhus

and

AU RS KO G – H ØL AND Bjørnstad

M A RK ER

GLO

HALD E N syd

L Klufteru

238

Østb

Ra

Skattebøl Brekke Grav Krossby


5 6

Rødenessjøen

12

Mjermen

13

Badeplasser

Skulerudsjøen

Setten

LAKSEFISKE

14K Enningdalselven M A RK ER AR E MAR

Hemnessjøen 7A LD H EN

1 Kornsjø

15 Tista 9 Tripperød

15

Sæterøya

2 Vanninga

10 Fosbyskjæra

16

Tjuvholmen

3 Kruseter

11 Remnevannet

17

Tangen

4 Store Ertevann

12 Tolsby badeplass

18

Ytterbøl

5 Engevika

13 Kirkeng badeplass

19

Østre Otteid

20

Husborn

FISKEKORT/INFORMASJON: www.iNatur.no – www.fiskeland.no

Fjella (Marker)

21 22

Lysvannveien (Marker)

23

Vestre Rømskog

24

RØM S KO G

Me

Haugen Bergedalsåsen 202

21 Kirkesand Sandviksand

Sk

Gryteland 188Lilledal Åleskjær Storbogen Revelsby Lø 25110TangenGunnarstorp Hornes ned Minge Brandstorp Guslund Ullerøy Dalen Vestberg 154 Kårheim R Østby 26 Halsnes Suteren Risum Kvastebyen Løkkeberg Delebekk Høysan Mingedal Ås 27

Delebekk

Plommen

121

29 Røytjern Start/stopp for sykkelruten

Eidet - Sandviksand

Femsjøen rundt • 38km

AURSKOG-HØLAND

Fiske

10

ØRRETFISKE

HOVEDVASSDRAGET

8 9 10 11

Ørsjøen

16 17 18 19

12 13

Mjermen

AREMARK

Strømsfoss–Tistedal • 36 km

Femsjøen

Aspern rundt • 30 km

Aspern

Aremarksjøen rundt • 26 km Ara Øymarksjøen (Delvis Aremark)

MARKER

Store Erte Stora Lee Rømsjøen

Setten

5 6

Rødenessjøen

Skulerudsjøen

LAKSEFISKE

7

Hemnessjøen

14 15

Rødenessjøen rundt • 37 km Buerkroken rundt • 23 km

RØMSKOG

20 21 22 23 24

Enningdalselven Tista

FLERE RUTER: www.bikemap.net - www.cyclingnorway.no

FISKEKORT/INFORMASJON: www.iNatur.no – www.fiskeland.no

Maugesten

Nybakkrunden • 34 km

ANDRE SJØER

109

n Karlsøy

s Karlsøy

Hasle Tosekalven

Ve

Var

ISES

SARPSBORG

Mørvikholmen

Fjell

Gjellestad Svingen HafslundKroken

Svale

Mørv

Borregård

Borgenhaugen 93

Tveter

37

Klavestadhauge

Årum Navestad Ranum Molteberg Sandåker 64

Lysvannveien (Marker)

Skjelin

Apalvik

Ringstad

Nordre Rømskog

Makøy

Sandbakken Delås

127

Vik

Jale Hauge Flatberg 112 Blåkollen

Vestre Rømskog

Aurskog Høland – www.ahfa.no

Skjeberg

Sa

Nålum

Solberg n Sandøy

Storhavna Lilledal 110 Gunnarstorp Brandstorp Hornes

Ullerøy Vestberg Gravningsund Kårheim

Løkka

Lilleby

Skjeberg Guslund

Løkke

Voll

H

Østby Buvika Risum Kvastebyen Løkkeberg Delebekk Høysand Ås Strandbekk Gjøvika 96

Immanuel Siljedalen og Holvannet rundt • 23km Tistedal Berg Femsjøen rundt • 38km Enningdalen Prestebakke Grenserittet midt • 35 km

AREMARK

MARKER

RØMSKOG

SE

Skar AURSKOG HØLAND Berg Ørseng

n kile

1 2 3

Rokke

Start/stopp for sykkelruten e Tos

Idd HALDEN

Asak

Holmgill

Rømskogtur/retur • 12 km Aurskog Øymark 9 Eidet - Sandviksand

Aremark

Ørje Klund AURSKOG-HØLAND

10 Nybakkrunden • 34 km Rødenes

Bi

Ingedal

Jørstad

Rød

Bø Heltorp Slang

E6

Døl Slang

Løkkevika

Hjelmung

Lobsgård n Karlsøy Brevik Bjørkelangen Furuholmen Granholmen Grimsøykilen Bjerkeli

Løken s Karlsøy

Hemnes Single-

Tosekalven

Mangen AREMARK

Skjebergkilen

KK

Delebekk

Sykkelruter

HALDEN

Komperød Sandviken

EN

44

Kirker

S

Øketangen

(Aurskog-Høland) Kverndalen

Vestsiden (Marker)

Rødnes øst (Marker)

Ve

Ise

Ekevika Holtet Vålerkroken 25 Hafslundsøy Singløy

Nordre Boksjø (Halden)

Fjella (Marker)

Grimsøy Ing

Singlefjorden Berby

Ravneberget

Berbyfjellene Øst (Halden)

Grimsø

Granholmen Lindemark Brusevoll

Kurland Vestby

Vestfjella (Aremark)

Jørstad 166

Åserød Hauger Skar Rød Kolstad SmåbergBerg Ørseng Varteig 120 Solberg Basken Holleby 142 tur/retur • Strømnes 12 Rød km Løkkevika Bjørnland

Brevik Furuholmen Finnestad Bjerkeli

GJEDDE-/ABBORFISKE

8

Vik

n

Grenserittet midt • 35 km

7

127

kile

3

4

Krossby

96 Langmark Komperød Sandviken Buråsen 184 28Halvorsrud Ulviksjøen Grasløs

9

Siljedalen og Holvannet rundt • 23km

63

Grav

Strandbekk Skulerud

8 Langholmen/Ystehede

1 52

64

Nålum Ringstad AU RS KOG– HØL AND Bø Skantebygda Løk Solberg Skår 24 Kirkevika

Aurskog Høland – www.ahfa.no 23 Røytjern

HALDEN

1 2

Øst

Vestby

Navestad SaR Ranum Vidnes Molteberg Sandåker Skattebøl Brekke

Jale Hauge Hellum Tjernsbekk 163 Flatberg Båserud 112 Blåkollen Skjeb

Nordre Rømskog

22

Berg

Skjelin Holtet

Rødnes øst (Marker)

7 Svalerødkilen

4

115

Fossberg

e Tos

14 Fangekasa Sykkelruter

6 Sponvika

20

GL

Øymarksjøen (Delvis Aremark)

Skjebergkilen

4

Ekevika

Singløy Kverndalen

Grimsøy Ingerøy

fjorden

Øketangen

Kjølerbakk

VarpetHaga

Rånås

Aulifeltet

X

Tranbu

Rånåsfoss

et Blaker

Hogsetgrenda

Varsjøen Krokstad

Eikeberg

Berg

Kukollen #

Harafallet

28

Lierfoss

Tævsjøen

kollen

al dsd

Skjatvet

364

Komnes Gromsrud

#Tunnsjøen

Kaståsen

Bj

Åserud

Tyrihjellen

Frogner

#

Ton

330

Ensrud

Mo

20 328

Eidsverket

Hi le

da

m n

Solberg

Varde #

338

Krokedal FET

Mørk

r d

259 22

23 Furulund Hemnes

Bøn

1 Ydersnes Kolberg rma je

M

Veiby

a

el v

Linto

Båstad Melleby

264

Viktjernhøgda

Gåsvika

25

12

Hølvannet Igletjern

Nylenda

21

Haugen Øgarden

#

333

Hellingstjernet Stangebrot TrandumRøvasshøgd 33 Gryttjernet Trandum nnet Erteva Tårnby

Tukun Haga

Tørnby Tørnby 9 Sand

Sørsaga Abbortjern Nordli

4

Vortungen Ramberg

17

Haukenesfjellet 335 Sandum

5

21

Soprum 293

Vesle Risen

Erteva SandtjernFallet

Bøen Tårnby

Bøen 2

31

Dansarberg

Rømskog Haukenes 21

#

313

24

be

RØMSJØEN

Damtjernet Ertevann 23 Strand 3 Nordneset 11

RØMSKOG

286 Slavannet

Da

Svartebotthøgda

22 Rømsjøen SørStorøya

fjellet

253

Stangebr

24

Rømskog Enga

Kula

Røvasshøg

329 Nordby

Vortungen

Hølvannet

326

Sundsrud Sandum Ertevann Hauk 19 enes19 Haga 3

#

Pavestad

Halsnes 26

Lukash

326

Trandumseter

204

Digerneset

Mjermen

Holmbru

Bergsjø

ds

Kirkeby

Heiås

330

# Fleskevannet

333

Gåsefjorden

Røyrvik

#

340

Stensrud

Tukun

lan

d

# 330 SøplerViktjernhøgda

Heiås

Store Rekket

327

Solum

Søndre Høland

352

Setskog

24

Hallangen

#

Torp

HaugstølSjølyst Måstad 332

Måstad

Lembruheia Mosaby

Vardehøgda

Østby

n

EngerVenta neberg Venta

Eikeheia

Bolstad

Kinnarslund

der Øg

Rud

Hellegård Gangnes

Stikla Pella 257

Grasmoen

Tangen

Kolstad

335

257

Kråkfoss

Åser

25

# 1 Nymoen 237 Vinterstad

Naddum

#

Tannsjøen

Hverven

Setten

Kongtorp

260

Skjervangen

Østby

13

#

318

Hjellebøl

Krokstad

Bunes

#

Nes

299

#

#

#

Midtfjella

AURSKOG HØLAND

Fallet

Olberg

299

ud

en

ng

Auten 22

Dalsroa

Lund Komnes Foksen Saksegård d Stikla

a el

Hafstein

Vestby

#

Store Langsjøen Åmot

Holen

Øskja

Tuen

Buvika

345

Sætra

#

Langsjølungen

Aurset

Breidsjøen

29

k

266

Momoen Hølands 21 Løken #

Bølertjern 353

#

309

Fosser

Steffarud

ør

Store Garsjøen

Bolfoss

317

23

Maltjenn

Øysjøen

Mangfjellet 347

Bliksrud

305

347

Ljøn

Molidalen

392

26

Ru

Midtskog

d

Runddelen

Haugrim

Elgheia Skreppestad

en

#

370

Moen

Bjørkelangen

Hogstadsæ tra

358

Lunderby

Haneborg

#

Bjørkelangen

Tangåsen

Nordby Auten

Askerud

386

Havsjøen

286

#

210

Moseby

370

Sot27 #

Tjernsmo

335

Hedum

Lokshaug

Aurskog

Ring-

352

Busåsen Hauklund

Aursmoen Halvorsrud

Lomsnes

10 skogen

#

Åsnes

Aurskog 24

Viggenes

Mang-

381

#

359 370

Mangen

Dingsrud

25

F

Busjøen

Nordre Viksjøen Mangen

Aurskog

Finstadbru

29

Jar

Kjølen

Strand

279

Kjellingmo

Mork

Ovlin

367

Tranum

Borstad

ovehøgda

30

#

Sameie-364 åsen

Steineia

Gravliberg

Bjørknessjøen

28

Gåsebrenna

Rennespellet

Hogset

Ingjer

# Rakeiet Rabbillen

Hauger

n

Fossum

331

Vesle

379

#

Fjuk

Løvlia

373Børen

404

Ulviken

342

Store

Bjørknes

Botn

Tresjøa

Staurhaugen

Huseby Kjølstad

Paradismyra Brautersæter

#

Nettmangen

Romsjøen

401

FalletltFinnho sjøen

oe

Foss

#

Foss

aker X skanse

Buhol

Gruesætra

Auli

X

Fl

Julton

Bunes

Ringsby

281

#

281

Vardekolle ØsttuH


Krokedal FET

Nes

Mørk

r d

299

22

HaugstølSjølyst Måstad 332

Måstad

Heiås

Kirkeby

n

s

Linto Melleby

Båstad Båstad

Ringstad

7

Ringstad

Olberg

Berger

115 Rud

Gutu Gutu Hov #Foss srud 263 Solberg 266 Løken rønes erud Frøshaug Gopperud Strønes

#

Bingen

Løvås Skjønhaug Kreppa

kker segg redegg Trøgstad røgstad

271

Tveiten Garsrud

Øyestad

Strengen

Homstvet

Ramstad Vister Skårer

Klerud

Børresrud

Folkenborg 7

Taraldrud 16 Ådal Vikeby Buvika Hungervann 259 Vikebyhøgda

Skinnerudtjern 259

Hærland

Langvannet Flatasetra Rømungane Åkevannet Langvasshøgda 302 Jåvallsetra

Ringsby

281

Vardekolle ØsttuH

Nes

Nes 126 Nybru

Nybru Trosterud Trosterud

Østervallskog Østen

302

204

LøkenLundebyvannet

204

Furuli 204 Degnes

Kinn

Grav

Toketorp

Røn

5

297

297

Huevann Gorotjern

Hu

Blekketjernshøgda 291

Klemetsby

Gåseby

Stillesby Huevann Kallak 22 Kirkeng Folkenborg Lundstjern Haga Østenby Langnes E18 ElsnesHotvet Funderud 14Lund Måstad Svarverud Damtjern Grini Krossby Åsgård 252 Berg vestad Kamperud Hobøl Baggetorp Solberg Klund Holo Klund Øyerud Haug 14 Langvannet Kåtorp Fjell Smerkerud Rud 285 204 276 ekum Steinsvann Bøli Lytomt Dynjan EIDSBERG 295 21 Eidsberg Vik Sukken Haug Bredegg Eidsberg Berger Lervannet Askerud 281 Tønnelsrud Finnestad 273 Trømborgfjella Kursmose Moseby 277 seby Sjøglimt Grimsby Holohytta Stensrud Trømborg Neple Veiby Ysterud Fossum Kolshus Enger s Ertevann MARKERBroketjern Rud Gutu Rånås Løenga Kulevannet 273 Neset Spestad Krokstad Gjøvasshøgda Engen 290 4 TorerudBerger 186 Borgås 105 Brutjern Jonsvanna Ørje Ørje Langard Brennemoen ger Knoll Blyvollen Stormosen 18 Skukustad 2 15 16 7 8 17 Gjøvann Melleby Glørud kjør Pengerud Krossby Vesterby 5 Djupetjern Lihagen 17 rp Lihammeren Kåtorp Solstrand Heia Sandåker237 Honningen 267 8 Bøn Li 9 eDintorp Melleby 220 Vardetjern 13 Gjølsjøen Langevannet253 Ringsby 22 mstad Setertjern Fossum Torp Brøntorp Stumpeslett Melleby Gimle Jaren Søby Blankevanna æk Ankerud Li-Langen Kolstad Snesrud Lenda Grastjern Krokvannet Engstad Vågelsby Årnes Grøndal Holtsrud Vortvet 181 Kroktjern Gjulem Vesttorp Mårud Ringsby 20 Hølbekk Kån Torper Lømbu Kolstad st Hosten Frønessjøen 194 Kraugerud y Østby Nordeng 240 Grunderud Djupedal Lien Holøs 196 kestadelva Solbrekke Høytomt Sørenga Bærekas SævesBuer Lund Rådalshytta Slora st Stensvann Ledengen Gudim Haslem Berby Holmetjern 180 Steinsvannshøgda Breidmosen Strekerud Nybu Gåsa Rakkestad Haugård Ledengtjern Langtjern Bergenhus Øymark RAKKESTAD 226 Ringstad Nygård Solbrekke Jerberg adalen 178 Grindstad 0 Buer 10 Vestby Gjølstad

Töcken

MellebyBjørke Enga 213 Østby

Tøcksfors

Lifjorden

Ås

Bunes

#

Ulvevannet Ulsby 306 Åseby Ulsby Hien

N

Narvestad

211

Fjellengtjernet

KvillerKvilleråsen 258 Berger

281

306

Jåvall Fokerud Rødenes vann Sandum Rødenes Skog Klerud

JØE

Mysen

256

256

beT

Hølvannet

Skislett Jåvall 16 Skislett Glunnberg

Skrikerud

Skrikerud erHung Kongsbakk Kongsbakk

stad

ESS

Momarken Homstvet

Ba Rakkestad

DEN

en mark

123

Rakke Størløs

Sletner

HaugtomtHallerud

Huset -

ss

E918

Våler Våler

Torper

Mona

Dal

Dal Krokstad

Holone

22

Laslett

Buer

18

Krok 235235

Fluetjern

24

285 Bråten LervikKroksund Krok

302

Lier

Åmot 235235

Evenby

Ulvevannet Krokslottet

Oppsal

en

Ultvet

Jørentvet

Auten

267 Strengen 268

#

285

Oppsal

nd

Riser

Ultvet

Havnås Havnås

Langset Jorud

Åser

15

Setra6

Ydersbotn

Vegatjern

ksu

ed

Oppskot

Grefslisjøen Langset

Østby

125

Rød

Haugen 22 OppdalTangenRiser

TRØGSTAD Haugen

Nes

Kro

ud

Grottenberg Tveiten

Furuly

27

#

313

Nybruhøgda

308

26

Stusrud

#

Ånnerud 123 Skjærungrud Øgdern Kalsrud 249258 Haratjernshøgda

Skjønhaug 271

Grav

Bingen

Myrvoll

Engemosen

Fjellstua

273

Rømskog Haukenes 21

RØMSJØEN

Butjernet Karsbytjern

336

308

Bunes

Grimsrud Grimsrud

Sørbråte

Dillevik Hærsetsjøen

23

Risen st BleiketjernLangSlavasshøgda Rømungen vann

6

245

Kallak Kallak 245

Hærset

286 Slavannet

RøytjernSlavasshøgda #

Store

Dan Svartebotthøgda

22 Rømsjøen SørStorøya

RØMSKOG

336

Skulerud

2

315

Dansarberg

Damtjernet Ertevann 23 Strand 3 Nordneset 11

Vesle Risen

Skulerudvann

Stomperud

Bråte

293

25

Bøen 2

fjellet

253

Erteva SandtjernFallet

Bøen Tårnby

Sundsrud Sandum Ertevann Hauk 19 enes19 Haga 3

Pavestad

3

Sentvet Sentvet

rud Tårånrud

21

#

Bjørkenes

Hallangen

Utveien

Veiby

lva se

d

Viktjernhøgda

330

17

Enga

Stangebr

24

Rømskog

Haukenesfjellet 335 Sandum

Soprum

nd

# 330 SøplerViktjernhøgda

Heiås

M

4

Vortungen Ramberg

5

1 Ydersnes Kolberg rma je

Søndre Høland

Sørsaga Abbortjern Nordli

26

12

Tørnby Tørnby 9 Sand

Vortungen

Halsnes

Bøn

la Hø

Torp

23 Furulund Hemnes

Gryttjernet Trandum nnet Erteva Tårnby

Tukun Haga

Digerneset

Mjermen

Holmbru

Bergsjø

Solum

rn

EngerVenta eberg Venta

Østby

de Øg

259

Rud

Røyrvik 264

Hellegård Gangnes

Stikla Pella 257

#

Hellingstjernet Stangebrot asshøgda Røv 333

Trandum

329 Nordby

Tukun

Kinnarslund

260

299

#

Gåsefjorden

327

#

und Komnes Foksen Saksegård d Stikla

g

Hjellebøl

Vestby

ud

335

277

SVERIGE


Kraugerud

SævesBuer

adalen

Filtvet Bjørnstad

Skjørtorp

182

Åstorp Skiselva

Haraldstad Langnes Kalaker

Grimstad

Dalene

Linnestad Sørby Ilebekk Ytterskogen Torp Kjenner

Glenge

Nerstorp

Ski

Gautestad

Nygård

Frønessjøen

Djupedal Bærekas

Høytomt st Stensvann

Steinsvannshøgda

RAKKESTAD

Holmetjern

Haugsten

Rakkestadelva

Deli

Liholtet Mellomdalen Dammyra

Vedal 158

Herre-Fosser

Halvorsrud 4 Hagen ØYMARKSJØEN Vestgård

Lerkerud 190

Eng

Solerud

Moslora 213

Viken

Struten

18

Søgård

Selvik Moen Otteidvika Rørvik Modal

Gråbøl

Linnekleppen 325

Steketangen Rud Skjølja

Skalle

Krosby

Buer Stikletjern

204

Galborgen

Haug 157 Levernes

Sørenga Ledengen Breidmosen Ledengtjern Solbrekke

10

277 Åsmundrud

Eng

SVERIGE

180

Nybu Langtjern Øymark Nygård

Gåsa

226

Søby Ankerud Snesrud Vågelsby Årnes Grøndal Holtsrud Mårud Lømbu Kolstad

Kroktjern

240

196 Solbrekke Rådalshytta Slora

Tjærnes Vestby Fosser HarlemHoltet

Danstorp

20

Gjølstad

Torp Haugby Tolsby

Nordby

181

Jaren Grastjern

Li-Langen

st Hosten

194

Jerberg

Grindstad

Vestby

ubberud

Hølbekk

Bergenhus Ringstad

178

gnerud

181 Gjulem

RakkestadStrekerud

Haugård

Blankevanna Krokvannet

Østby Nordeng Grunderud Lien Lund Gudim Haslem Berby

Holøs

kestadelva

Gimle

Lenda

Lifj

Brøntorp Stumpeslett Melleby æk Kolstad Engstad Vortvet Vesttorp Ringsby Kån Torper

FO

Saksåsen

Trantjern

Damsløkka Sambøl Skinnarbutjern Otteid v. Torp Lia Degernes 19 Stegen Torgrimbutjern220 Djupvik 6 19 Nokkerud 194 Jonsrud Smedshaug 105 Lystjernhøgda Slevika EngenHolvin Nakkim Årbu Rørvannet Nakkim Førisdal Rørvik 235 Rødtjernhøgda BøensLåby 207 Omvik Svaet Uttisrud 20 Stensrud 192 Nordby Demma Fossebekkbrua 25 fjorden Lund Pilhaug 226 167 11 Væle 232 Holtet 111 Østtorp Krok Horntjernåsen Bøen 231 Kolbjørnviksjøen Erte Strand Moen Tjøstøltjerna Løvik Ådalen Ertevannet Sørenskas Dammyra Snopestad Heier Bredholt 8 11 Lysebråten Langetjernet Setertjernet Kilesjøen 13 228 Strøm Erteskogen Kløsa Våla Lundehøgda 10 LE Blytjerna Elgutu STORE BergstrømStrømsfoss 12 voll Høyås 220 Krokvannet Siljeholt 27 Strømsfoss Nes 180 Vatvet ydevoll Nesødegård 6 4 6 19224 7 Øverby Førisdal Melleby Nerby GjøbyKirkenga

Holt

Skjebergdal

Fjell

Børtevannet 132 Børt Tangen Oppsjø Grøvle Brudal 141

Tvetervann

dbekk Rønneld Prangerød

Ingridtjernet

OrmoRød Søle

erteråsen

Syverstad

oltet eberg

7

Ingedal

Gjellestad

Tobru

Vik

Røsnes kshaugen Vestgård 5

augen 7

7

Totorp Haugene

Bekkhus Hjørnegård Østgård Sønstegård 2 Strupe

104 Berg

Edet

Torpum Fossby HALDEN Remmen Berg

Sørlie

Løkkeberg Alsrød Unneberg Isebakke n Haug Leiren Bekkeli

6

22

21

Refne

Li

236

Storøya

6

1 Fjell

1

Tosterød

Brødløs Næridsrød Gimle Grimsrød

Asak

15 103

Dal Orød 2 Hattefjell Risum Knardal Øberg Rishaugen Eskevika 5 Lundsholtet Holm

1

Vardeåsen 9

Åsgård

17

204 Abortjern

Krusetertjern

Vanninga

1

11 11 23

214

Hølen Fjell

Trollnes Trollnestjernet 199

1

HALDEN

234

Bråten

Trollhøgda 200

5

210

Fiskeløs

245

200

Ulsrød

Asprekfjorden Sund Klaretjern Remne 11

Mo

200

Tripperød

16 10

Tripperød

2 ASPERN 106

8 Holmegil

Bjørkebekk

Kasetjernet Alingmoen

225

Blankefjell

Gøtelitjern Vardekollen

3 Ormtjern

Blæsehøgda lille Erte

9

13

Nordby

165 Ørnekula

Granli

Steinselva

Brekke

Nes

205

Kollerødtjernet

Kirkeng

Nygård Vesttorp Mørholt

Mosserød

Haralund 214 Brattås

Mosbekk

Kollerødfjellet

s Rødsvann

246

Kvisler Berger

Tolsby 12 Mosviken

15 8 10

Tromopp

209

2 18Tistedal 12

7 Sauøya Brattøya

Moen

Mørk Skogen

Rød

Rivekrakken Skjæra Espelund

AREMARK

Holevannet Kvislerseter Krokvann

Leksrød

Hallesby

Fossby

10

Rjør

Høyås

Rødsmoen

Skolleborg

Kjørelva

Torby

Røser

Kasa 14

204 Buer 13 Prestegården Aremark 176 Kirkeng Vik Tangen Rogdalshøgda Djupvann Haugland

Skolleborgørvann

Litjernet

Lajordet

Tretjerna

193

214

Trestikle

AREMARKSJØEN

Rødvann

Demmeåsen

Fange

Sloreby

Rive

Fyldeng

18

Håkabyfjellet

Halden, nord

Åsmundsenga

3

Holt

Stangebråtåsen 234

Fjell

Mo Lindehaugen Nordbrøden Helgerød Herrebrøden Sørbrøden Koksrød Bislingen

Huseby Kil

Eng

Rivegård Dagerød

236

237

Korsetvannet Rokke Korset

Voll

Sønstevoll

Kråkgullåsen

14

241

Kjølasjøen

Vesttorp

Bunessjøen

Ramntjernet Ryggerød 202 Kjørkeliåsen Presteng

168

Vesttorpfjellet

262

Kampetjernet

Rønnås

Rokkevannet

Elgetjernet

Bjørvannet

173

Holen Gjuer

Stiksvann

Hagelund Holtet Ormeto Bergsjøen Bergsland Slora Langtjernet

Østtorp Ås

Skjeklesjøen

Skjekleseter Bjørke Vatnemellom Gulltjern Bjørkebråten Velund 209 166 Tingsby

Grinderød Slora

Kramperås

Vatvetelva

22

Skjekle

180

Laksen Sandvannet

12 4

174

9

Holvann

STORE ERTE

Breidtjern Elgsgravtjernet Korstjern

Krokvann

Steinsvannet

243

202 Breidtjern Lund Langetjern 246

Lundeheia

Halvorstjern

Lenna

Stora Lee

Buer Setre Trindborgåsen

Hivann

EN

Iversby 129

Høgnipen

Torgrimsby

Ø

Lervik Sjølbuvannet 250 Bergrøten

Hivannskollen

Bråten

179

191

Øby

gård

Åmot

MS

Hen

FE

Rud

1

Urdevannet


Vik

Røsnes haugen Vestgård 5

Totorp Haugene

Bekkhus Hjørnegård Østgård Sønstegård 2 Strupe

104 Berg

6

onvika 8

Edet

Torpum Fossby HALDEN Remmen Berg

Sørlie

21

Løkkeberg srød Unneberg Isebakke Haug Bekkeli Leiren

gen 7

Refne

N

1 Fjell Asak

Brødløs Næridsrød Gimle Grimsrød

Li

15 103

1

Dal Orød 2 Hattefjell

Risum

4

5

Solheim

Folkvang

Idd

Torp

Heier

Ystehede

8

22

Lund

4

Holvann Hafsrødkasa 4 Kverntjern

Haugetjern Skårefjellet 222

Gullund Herrebøkasa

Breidkas

Tjernholt Skottene Liholt

Fransebakken

248

225

Krokvann

202 Breidtjern Lund Langetjern 246

Lundeheia

Mørte

Haugåstjern

Vardeåsen

Nordbakke

Halvorstjern 274 Tjernimellom Mortvannet Høgestang

Grønetjern

n Boksjø

255

Damtjern

243

Steinsvannet

Nybøletjern

Burefjellet

Langvann

Hvitsand 8

Lundene

Otertjern

Buer

Bufarhaugene

Ør

253

17Skogen

Fugleleiken

238

S BOKSJØ

256

Steinslundtjerna

Geiteryggen

Geddelundtjern

Elgsjøen

Hokksjøen

Bråtene

3 FolkåSøtholmen Glenne Nypeto Ende Klo

Danmarkstjern

Plassen

Berbytårnet 16

Holtsenga Berby

Hisøya

Hallerødåsen

212

Hølvassdraget

Prestebakke

Hallerødsetre

Blanktjern

Buer

Klabogen Brekke

12

Kroktjern

Ørsetre

Tangen Geddelund

Vardeåsen 214 Idebøen

Teigen Trestikket 232

Tostensetåsen

Vestli

Kivedal

Hallerød

Moberg

Brønntjern

Opset

Haugene Haugbergfjellet

Bokerød

8

101 Setre Lysevannet 1 Berget Bøen n Kornsjø Bjørnholtet Sevtjern Ålgårdskilen Øgården Løvås Paulsbu Lia Rødsvannet Løksvann Vardåsen 102 Trettebekk Hasleto Langtjern 6 Kornsjø Trolldalen Enningdalen Bråtene Damtjern Enningdalselva

Skee

Diersteinsåsen Bakken14 Hølvannet 219 Golden Værmyra Mjølnerød Sandvann ElgvannSvantjernhaugen Fjellet LangevannetSmedsrød Berg Grøntjernfjellet Skogen 197 226 Signebøen Ødegård s Enningdalen Kirkebøen Kirkevannet

Årbu

Grøvet

Hogsjøen Kitterød

Bjørkebekk

Blankefjell

Folkevann

Lifjell

8 Holmegil

Kasetjernet Alingmoen

Korstjern

9

STORE ERTE

217

Sanderød

tad

3

106

Breidtjern Elgsgravtjernet

174

Aspedammen

Ystehedkilen

Gjestebrygger 1 Ydersnes 2 Skulerud 3 Rømskog 4 Ysterudvika 5 Ørje 6 Østre Otteid 7 Strømsfoss 8 Skjæra 9 Skodsberg 10 Tripperød 11 Brekke 12 Tistedal

1

Torp

Solbakken

E6

lille Erte

1

16 10

Gøtelitjern Vardekollen

3 Ormtjern

214

2 ASPERN

Klaretjern Remne 11

Trollnes Trollnestjernet 199

Blæsehøgda

HALDEN

Stokkebru 3

3

Hov

IDDEFJORDEN

Krusetertjern

Fredriksten festning

Stumberg

204 Abortjern

200

Tripperød

Tripperød

Asprekfjorden Sund

Hølen Fjell

11 11 23 17

Vanninga

2 18Tistedal 12

Steinselva

Brekke

Nes

1

Tosterød

Knardal Øberg Rishaugen Eskevika 5 Holm Lundsholtet

Halden, syd

Svinesund 2

6

7 Sauøya Brattøya

7

9

22

Mo

Ulsrød

Granli

Haralund 214 Brattås

JØEN

Tobru

Huseby Kil

Storøya

165 Ørnekula

Åsgård

209

Mørk Skogen

Halden, nord

Åsmundsenga

Mosserød

236

ØRS

ellestad

Mo Lindehaugen Nordbrøden Helgerød Herrebrøden Sørbrøden Koksrød Bislingen

Moen

Rjør

Høyås

SJ ØE

gedal

Torby

Rokke

Voll

Sønstevoll

FE M

t erg

Hisøya

N KORNSJØ

Grefsrød Saga Holtet

10

Mellan Kornsjøn

Urdevannet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.