Page 1

2 0 14

STRATEGIPLAN

VA DE H AVSKYSTE N


Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

2


INDHOLD 4

Idé

5

Mål

6

Organisation

7

Partnere

8

Markedsføring

9

Målgrupper

10

Attraktioner

Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

3


IDÉ At samle store og små aktører, samt de 4 kommuner, så området og områdets tilbud til turisterne kan sælges under et samlet navn, med det ene formål at skabe vækst og øget interesse for området, hele året. Vadehavskysten skal styres af aktørerne og alle midler skal udelukkende bruges til markedsføring, dvs. man sælger det som der er til enhver tid af tilbud til turisterne. Dvs. det er ikke Vadehavskystens opgave at udvikle turismen. De 4 kommuner deltager aktivt og økonomisk i projektet. At samle små og store aktører betyder at Vadehavskysten skal have medlemmer/partnere som betaler et beløb for at deltage. Beløbene skal være på et niveau, ”så alle kan deltage” forstået på den måde at det er vigtigt at også det lille ishus kan passes ind i partnersystemet. Vadehavskysten skal definere en målgruppe/r som passer ind i de tilbud som Vadehavskysten kan tilbyde. Idet der vil være flere målgrupper, efter sæson og område. Markedsføringsindsatsen skal deles i henhold til målgruppernes størrelse.

Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

4


MÅL At skabe mærkbar øget interesse for området

• så der skabes vækst i overnatninger på hoteller, camping

og i feriehuse

• så der skabes vækst i attraktionerne

• så der skabes vækst i forretninger

- især for de deltagende partnere

At få hele områdets aktører, kommuner og andre partnere til at indse at det er vigtigt

• at stå sammen

• at undgå småfnidder, og huske at vi nu er en brik i

Vadehavskysten

• at deltage i tema annoncering så Vadehavskysten

profileres mest muligt

Det er tanken og målet at alle partnere og områder skal kunne se en fordel i at arbejde sammen, F.eks. skal sommerhusudlejerne på Fanø bruge Vadehavskystens tilbud på Fastlandet for at udleje deres sommerhuse, omvendt skal alle partnere på fastlandet bruge Fanø som et attraktivt sted at bo for alle som vil til Esbjerg. Navn Skal være et navn der fortæller hvor vi er, virke interessant og skal kunne bruges som paraply for alle partnerne. Navnet skal kunne kædes sammen med andre ord f.eks. Kunst ved Vadehavskysten, Sort sol ved Vadehavskysten præsenterer Tall Ships Race, etc.

Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

5


ORGANISATION Projektet styres af en bestyrelse bestående af f.eks. 7 pers. Aktører fra hver kommune og 2 eksterne/proffesionelle. Alle vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. En af projektets turistchefer er sekretær for foreningen. Alle 3 turistchefer deltager på bestyrelsesmøderne og udfører det praktiske arbejde som bestyrelsen udstikker. Bestyrelsen refererer til de 3 kommuners kommunale system. Vadehavskysten organiseres som en erhvervsdrivende forening. Såfremt det kan være en fordel kan den ændres til et ApS/A/S Organisationen samarbejder med SVUF, idet SVUF fremover står for udvikling af turismen, og Vadehavskysten står for markedsføringen.

Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

6


PA R T N E R E Kan f.eks. opdeles i 5 grupper 1. Overnatningsvirksomheder med over 50 sovepladser

20000,00

2. Overnatningsvirksomheder med under 50 sovepladser

15000,00

3. Overnatningsvirksomheder med under 10 sovepladser

5000,00

4. Museer/attraktioner og lign. med flere locationer

20000,00

5. Museer/attraktioner og lign. med 1 location

15000,00

6. Virksomheder/forretninger over 250 m2

8000,00

7. Virksomheder/forretninger under 250 m2

4000,00

8. Event over 1 eller flere dage

Efter aftale og størrelse

9. Kommuner og Nationalpark Vadehavet

250.000,00

En partner får ret til at markedsføre sig som medlem af Vadehavskysten. Vadehavskysten forpligter sig til at alle kommer med i samlet brochuremateriale, hjemmeside og får tilbud om at deltage i fælles annoncering. Vadehavskysten forpligter sig til at bruge alle kommunale tilskud og partner indbetalinger til markedsføring, i henhold til ide’en. De 4 kommuner og Nationalpark vadehavet er special partnere. Evt. kan brochuremateriale spares i de enkelte kommuner, ved at benytte samlet materiale. Målet er 1 fælles hjemmeside med hele områdets oplysninger samlet. De enkelte turistbureauer skal hjælpe/betale for udarbejdelse og vedligeholdelse. Navn vadehavskysten.dk.

Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

7


MARKEDSFØRING Vadehavskysten skal markedsføres i henhold til de valgte målgrupper med den besluttede vægt, området gennem bl.a.

• Annoncering i aviser og magasiner

• Bannerreklame og AD words på internettet

• Sociale medier som Facebook etc.

• Pressemeddelelser og presseture

Tema annoncering med Vadehavskysten som ”afsender” hvor flere samles i en annonce. De enkelte partnere kan tilmelde sig med sin egen annonce og betaler for sin egen andel.

• Gennem Visit Denmark

• I udvalgte områder f.eks. Oslo

• I udvalgte turistguider, magasiner i udlandet.

Målet er 1 fælles hjemmeside med hele områdets oplysninger samlet. De enkelte turistbureauer skal hjælpe/betale for udarbejdelse og vedligeholdelse. Navn vadehavskysten.dk.

Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

8


MÅLGRUPPER Målgrupper udvælges efter en nøjere gennemgang af

• Sæsoner

• Attraktioner

• Åbningstider

• Events

• Temaer

Vadehavskysten tilbyder både byferie, strandferie, oplevelsesferie, events, gammel by, domkirke, kunst etc. etc. se nedenstående liste som formentlig kan blive 3-4 gange længere, og opdeles i attraktionen til og med børn og voksen oplevelser. Hovedmålgruppen er par 40+ Personer som dyrker storbyferie og tager på ferie for at opdage nye områder og ting. Både danskere, nordmænd, tyskere, svenskere og hollændere. Delgrupper

• Sommeren og øvrige skoleferier familier med børn.

• Besteforældre ferie

Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

9


ATTRAKTIONER Ribe By

Mennesker ved havet

Vadehavet

Hjerting Strand

Busture på vadden

Div. museer på Fanø

Vandtårnet

Marbæk Plantage

Esbjerg museer (alle)

Vindsport

Cutty sack 2014

Vadehavsevent

Sælsafari

Ribe vikinger

Sønderho

Mandø

Strikkefestival

Esbjerg City

Rømø Strand

Tobakken

Div. Museer

80’er Rock

Ribe Domkirke

Havnerundfart

Vadehavscentret

Fanø som helhed

Kammerslusen

Atlantvolden på Fanø

Musikhuset

5-6 golfbaner

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Nationalparken

Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

10


Strategiplan 2014 - Vadehavskysten

11


VAD E HAVS KYS TE N

Strategiplan vadehavskysten  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you