Page 1

“eTwinning: Innovando para a competencia ¿dixital?” DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN PARTE

DESCRICIÓN

INICIO DA SESIÓN: (20 minutos)

PARTE CENTRAL DA SESIÓN (50 minutos)

PARTE PRÁCTICA DA SESIÓN

(20 minutos)

Debate sobre a actual escola e a optimización dos seus recursos na educación integral do alumnado. Contexto no que se fai necesario un programa como o eTwinning.

1, Coñecemento do Programa eTwinning e da súa plataforma de traballo. 2, Análise dun proxecto eTwinning.

DA

-Contextualizar no medio escolar experiencia innovadora eTwinning.

actual

a

-A escola: un contexto para innovar: Das nosas competencias ás capacidades dos nosos alumnos. -As TIC: modelo de escola e TIC -Dar a coñecer o programa eTwinning. -Analizar un proxecto eTwinning: deseño, creación, seguimento, avaliación. -Descubrir a plataforma virtual eTwinning e o TwinSpace. -Programa e-Learning da UE: programa eTwinning. -Deseño dun programa eTwinning / kits. -Desenvolvemento dun proxecto eTwinning: o TwinSpace.

Presentación de varias ferramentas dentro e fóra da plataforma eTwinning que serven para participar e colaborar. A sesión conta con varias ferramentas preparadas específicamente para a colaboración/participación do alumnado presente, mediante o uso dos seus dispositivos móbiles ou portátiles.

AVALIACIÓN SESIÓN

OBXECTIVOS/CONTIDOS

-

Coñecemento das ferramentas do twinspace Coñecemento doutras ferramentas compatibles cun proxecto colaborativo

-

Presentación das cinco ferramentas creadas para a participación real do alumnado. - Solicitude de participación.

Recollidas as respostas e propostas do alumnado nas diferentes ferramentas, poderemos elaborar un informe de avaliación das dúas sesións. A relatora enviará un feedback, que será publicado no Blogue da Embaixada eTwinning.

NECESIDADES A SESIÓN FORMACIÓN

PARA DE

Aula dotada de PDI (ou ordenador con canón) e Internet. Dispositivos móbiles do alumnado ou portátiles.

TEMPORALIZACIÓN

Realizaranse dúas sesións con dous grupos de alumnos cada una de 1º de Formación do Profesorado. As sesións terán unha duración de 90 minutos cada unha e levaranse a cabo, na súa totalidade, a partir das 9,00 horas dos días 5 e 6 de Novembro de 2014 na Facultade de Ciencias da Educación na Coruña.

DATOS DA RELATORA

Teresa Susana Vázquez Regueiro CEIP San Xoán. Becerreá. susana.vazquez.r@edu.xunta.es

Profile for susana guitiriz

Programa sesion  

Programa sesion  

Advertisement