Page 1

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo

Avaliación de tarefas en función das liñas estratéxicas

Memoria PROXECTOTERRA

Páxina 1


IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

RECURSOS E ESPAZOS PROPIOS

CCBB

RECOÑECEMENTO DO CONTORNO PRÓXIMO

ACCIÓNS

SENSIBILIZACIÓN CALIDAD DO ESPAZO

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo 1. COÑECEMENTO E VALORACIÓN DO CONTORNO PRÓXIMO LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

POBOAMENTO: A POBOACIÓN ESCOLAR E A ECONOMÍA DO CONCELLO 7-A PAC X X X X 15-B-Visita a unha carpintería da vila X X X X X 15-C-Estudando os hortos de Becerreá X X X X 13-Mapa - crebacabezas do Concello X X X X 17-Mapa – Fotos do alumnado X X X X 18-Sesións de formación entre iguais: As casas X X X X X das nosas parroquias 30-Mapa – Estudo estatístico da poboación X X X X escolar DESPOBOAMENTO 15-A-Migracións na bisbarra X X X X X 31-Exposición fotográfica X X X X X O CONTORNO NATURAL 1-Magosto: Os soutos X X X X X 14-Semana da árbore e a auga X X X X X 16-Paisaxe de Primavera - Maqueta das Pontes X X X de Gatín 24-Roteiro fluvial X X X X 2. COÑECEMENTO E VALORACIÓN DOUTROS CONTORNOS LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

Memoria PROXECTOTERRA

Páxina 2


X X X

X X

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

X X X

RECURSOS E ESPAZOS PROPIOS

RECOÑECEMENTO DO CONTORNO PRÓXIMO

3-Interpretación da paisaxe fluvial en Lugo 22-Arquitectura na Coruña 29-Viaxe histórico en Lugo

CCBB

ACCIÓNS

SENSIBILIZACIÓN CALIDAD DO ESPAZO

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo

X

X X

X

X X

X X

X X

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

X X

RECURSOS E ESPAZOS PROPIOS

RECOÑECEMENTO DO CONTORNO PRÓXIMO

6-Boletíns informativos 7-A PAC 12-Sesións de formación entre iguais: Circuítos eléctricos 14-Semana da árbore e a auga 18-Sesións de formación entre iguais: As casas das nosas parroquias Memoria PROXECTOTERRA

CCBB

ACCIÓNS

SENSIBILIZACIÓN CALIDADE DO ESPAZO

3. PARTICIPACIÓN NUNHA ESCOLA EN SOCIEDADE LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

X

X X X

X X

X X Páxina 3


CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo 33-Formación do equipo docente en COMBAS 32- Participación nas I Xornadas de Xoves para X a Sostibilidade e a Paisaxe 33- Celebración da Semana do Medio Ambiente X

Memoria PROXECTOTERRA

X X

X

X

X

X

X

X X

Páxina 4

Memo prox terra avaliacion modif  

MEMO proxectoterra Accións e liñas estratéxicas