Page 1

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo

Avaliación de tarefas en función das liñas estratéxicas

Memoria A21EG – 12M12P

Página 1


CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

OUTUBRO: A PAISAXE DOS SOUTOS, DAS TRADICIÓNS DO MAGOSTO LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

1-Magosto: Os soutos X X X X X ACTIVIDADES POSTERIORES EN RELACIÓN A ESTA 7-A PAC X X X 15-C-Estudando os hortos de Becerreá X X X X NOVEMBRO: A PAISAXE FLUVIAL, DAS TRADICIÓNS MADEREIRAS DA ZONAL LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

3-Interpretación da paisaxe fluvial en Lugo X X X ACTIVIDADES POSTERIORES EN RELACIÓN A ESTA 15-B-Visita a unha carpintería da vila X X X X 24-Roteiro fluvial X X X X DECEMBRO: A PAISAXE DO INVERNO, DAS TRADICIÓNS DE NADAL LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

4-O nadal X X XANEIRO: A PAISAXE DO NOVO ANO E DA CELEBRACIÓN DA PAZ LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

Memoria A21EG – 12M12P

Página 2


IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

8-A Semana da Paz X X FEBREIRO: A PAISAXE DO INVERNO QUE MARCHA E DA TRADICIÓN DO ENTROIDO LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

11-O Entroido X X X X FORMACIÓN DO PROFESORADO PARA A OPTIMIZACIÓN DESTE PROXECTO EDUCATIVO 33-Formación do equipo docente en COMBAS X X MARZO: A PAISAXE DA PRIMAVERA, DA AUGA E DAS ÁRBORES LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

14-Semana da árbore e a auga X X X X X 16-Paisaxe de Primavera - Maqueta das Pontes X X de Gatín 18-Sesións de formación entre iguais: As casas X X X X X das nosas parroquias 21-Charla para prevención de incendios: O X X X home do lume ABRIL: A PAISAXE DA PRIMAVERA E DA ARQUITECTURA DE AQUÍ E ACOLÁ, DE AGORA E DE ANTES LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

Memoria A21EG – 12M12P

Página 3


IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

22-Arquitectura na Coruña X X X X 25-A semana do Libro: Unha primavera chea X X de contos MAIO: A PAISAXE DUNHA PRIMAVERA DE LETRAS: DE GALICIA A EUROPA LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

Memoria A21EG – 12M12P

ALUMNADO PROTAGONISTA

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

30-Mapa – Estudo estatístico da poboación X X escolar 31-Exposición fotográfica X X 32- Participación nas I Xornadas de Xoves para X X a Sostibilidade e a Paisaxe 33- Celebración da Semana do Medio X X Ambiente ACTIVIDADES ANTERIORES EN RELACIÓN A

X X

X X

X X

X

X

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

27-A Semana das Letras Galegas: Unha X X X primavera que chove letras 28-Día de Europa X X X X 29-Viaxe histórico en Lugo X X 32-Sesión de formación entre iguais: X X X X X divulgación do eTwinning XUÑO: A PAISAXE DO DESPOBOAMENTO, DAS NOSAS DECISIÓNS. LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

X

ESTA

Página 4


CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo 13-Mapa - crebacabezas do Concello X 17-Mapa – Fotos do alumnado X 15-A-Migracións na bisbarra X

Memoria A21EG – 12M12P

X X X

X X X

X

Página 5

Memo 12m 12p avaliacion modif  

MEMO 12M12P Accións e liñas estratéxicas