Page 1

/g+,.89$66$ 0LQQD/LLVD+HLVNDQHQ

43,-

110,-

ALENNUS KOKO

KOIRA

VALIKOIMASTA VOIMASSA 28.11 ASTI %IVOIDAYHDISTËËMUIHINALENNUKSIINTAITARJOUKSIIN

Tilaa netistä www.hooks.fi tai soita 0800 770 700 6!.4!!s0UHs-A PE LA 9,¾*¯26)s0UHs-A PE LA 

+,3326cc6820(15$76$67$-$,1/,,721-g6(1/(+7,c9826,.(57$c+,17$2ř

4HERMO-ASTER®

15%

/LEMMEAUKISUNNUNTAISIN ASTI

QUR

7INTER

134,-

+(9267$,72 0DDVWDW\ùVNHQWHO\

6820(16885,15$76$6786/(+7,

+,3326cc6820(15$76$67$-$,1/,,721-g6(1/(+7,c9826,.(57$

Premium

!UTUMN

9$/0(1186 (YHUVWL&DUGHQRSLVVD

.$,.., 6820(10(67$5,7 2/<03,$0,7$/,67,1 0,1,./,1,..$ .$5-$.8566,//$

7HHPD 8%+256(6+2:


   

 

 

   


The Horse Loving Company www.euro-star.de Edustus Suomessa:

Myynti: Hyvinvarustetut ratsastustarvikeliikkeet kautta maan:

Cavallerist, Turku Cavallo Pro Shop, Söderkulla First Class Horse, Littoinen Hevospuoti Riimunnaru, Kauhajoki Hevossoppi, Kemi Hevostarvike Äimärautio, Oulu Hevostytti, Sammatti Hevosväylä, Hamina HippoSport Oy, Espoo

Equimatrix, HorseCare Corner, Lappeenranta Jannen Vaunu, Lappeenranta Keravan Horse & Rider, Kerava K-Maatalous Oulu, V-P Tolonen Oy, Oulu Lakkapää, Tornio Ratsastusvaruste Kandaari, Seinäjoki Ratsastusvaruste Nurmi, Pori Ratsutarvike Rakuuna, Lappeenranta Ratsuriihi, Ypäjä

Ratsutarvikeliike HEVO’s Oy, Ojakkala Reunos, Turku Satulavyö, Kuopio Suitsisoppi, Kuopio SW Horse, Lempäälä Tampereen ratsutarvike, Tampere Valjas-Kolmio, Hyvinkää


6,6g/7›



VXRPHQUDWVDVWDMDLQOLLWRQMÃVHQOHKWL YXRVLNHUWDQUR  3ÃÃNLUMRLWXV OXNLMRLOWD

/<+<(67,  3XKHHQMRKWDMDOWD .\UDQVLYX /g+,.89$66$ 0LQQD/LLVD+HLVNDQHQ 7((0$8%+256(6+2: (VWHOXRNDW 7RWRSHOLW 6XRPDODLVHWLVRLVVDOXRNLVVD .XOWDPLWDOLVWLQNRXOXVVD 6XRPHQKHYRVHW .RXOXUDWVDVWXV (/g,1/gg.g5, +RLGD\VNÃ .LOSDLOXHOÃLQOÃÃNÃUL 9$/0(1186 &KULVWLDQ&DUGHYDOPHQWDD .,/3$,/8 8%+RUVH6KRZ .HVÃQ60NLOSDLOXW 1XRULDKHYRVLD .DQVDLQYÃOLVLÃWXORNVLD .RXOXWXNVHWMDYDOPHQQXNVHW +(921(1 +HYRVSHODVWXV 2KMDVDMRMDMXRNVXWXV /XVLWDQRMHQNDQWDNLUMDXV 2SLHQVLQKHYRVHQNLHOL .DUMDWHVWDDWDLGRW -ÃONLNLUMRLWXV3HWUD6NDUUD

 8%+256(6+2: ,QQD5DQWDYRLWWL$PDWHXU7RXULQ7RS ILQDDOLQKHYRVHOODDQ3RU4XH1R

ń0LWÃNRYHPSDDVHVDDPHQQÃ VLWÃW\\W\YÃLVHPSLVHRQń5RJHU <YHV%RVW&DVWOHWDPPDVWDDQ )RUEHV0\UWLOOH3DXORLVń

.DQVL6DWX3LULQHQ .XYDVVD-HQQL'DKOPDQ 0D[LPXVMD6WHYH*XHUGDW

5$76$67$-$ .ROXPQL&KULVWRSKHU:HJHOLXV /XNLMDNLOSDLOX 5DWVDVWXVWDNLQKLVWRULD 5DWVDVWDMDLQOLLWRQ\KWH\VWLHGRW 0DUNNLQDW





/86,7$127.$17$.,5-$$1 3RUWXJDOLODLVHQURWXMÃUMHVWùQ WXRPDULYLHUDLOL9LKGLVVÃ

+(9263(/$6786 .ù\VLÃOLLQRMDMDVXRMLD


3g g. ,5-2, 786



7DDVPHQQĂ&#x192;Ă&#x192;QKHYRQHQHGHOOĂ&#x192;

6XRPHQ5DWVDVWDMDLQOLLWRQMĂ&#x192;VHQOHKWL YXRVLNHUWD,661 3Ă&#x192;Ă&#x192;WRLPLWWDMD 1HQQH+DOOPDQ QHQQHKDOOPDQ#VXVDPXUXÄ&#x; 7RLPLWXVSĂ&#x192;Ă&#x192;OOLNNĂš 0LLD/DKWLQHQ KLSSRVOHKWL#UDWVDVWXVÄ&#x; XONRDVX $QX1LHPLQHQ 7DLWWR 1LLQD0LFNHOVVRQ 9DNLWXLVHWDYXVWDMDW 0DWWL+LHWDQHQ.DWL+XUPH/HLNNRQHQ .\UD.\UNOXQG7HUKL/DXULOD0DUMD0DKODPĂ&#x192;NL 7HUKL3DDYROD6DWX3LULQHQ0XXVD6LOMDPD .DWL9DOMXV&KULVWRSKHU:HJHOLXV <OLRSLVWROOLQHQ+HYRVVDLUDDOD .XVWDQWDMD 6XVDPXUX2\ .XPSXODQWLHNUV+HOVLQNL WRLPLVWR#VXVDPXUXÄ&#x; -XONDLVLMD 6XRPHQ5DWVDVWDMDLQOLLWWRU\ UDWVDVWXV#UDWVDVWXVÄ&#x; 5DGLRNDWX6/8 9DLKGH <NVLW\LVWLODXNVHW 6DUL6LOWDOD VDULVLOWDOD#UDWVDVWXVÄ&#x; .HVWRWLODXVĹ&#x2122;DOYLUWRQXPHURĹ&#x2122; 2VRLWWHHQPXXWRNVHW /Ă&#x192;KHWĂ&#x192;RVRLWWHHQPXXWRVLOPRLWXVVHXUDVL MĂ&#x192;VHQVLKWHHULOOH0LNĂ&#x192;OLROHW\NVLW\LVWLODDMD OĂ&#x192;KHWĂ&#x192;RVRLWWHHQPXXWRVLOPRLWXV 5DWVDVWDMDLQOLLWWRRQUDWVDVWXV#UDWVDVWXVÄ&#x; ,OPRLWXNVHW 0DUN$QVVL0XVWRQHQ2\ $QVVL0XVWRQHQ DQVVLPXVWRQHQ#PDUNDQVVLÄ&#x; 0HUMD&DOWRQ PHUMDFDOWRQ#PDUNDQVVLÄ&#x; 5DLMDÂ&#x203A;VWHQVRQ UDLMDRVWHQVRQ#HQVSDUWQHUVÄ&#x; $LQHLVWRYDDWLPXV 3DLQRYDOPLV/LVĂ&#x192;WĂšLVWĂ&#x192;MDDLQHLVWRPXXWRNVLVWD YHORLWHWDDQHULNVHHQ/HKGHQYDVWXXUDMRLWWXX HQLQWĂ&#x192;Ă&#x192;QLOPRLWXVKLQWDDQ 3DLQRSDLNND 3ULQWDOO$6 3HWHUEXULWHHD 7DOOLQQ(VWRQLD ,OPHVW\PLVDLNDWDXOX 1UR 1UR 1UR 1UR 1UR

+LSSRVRQ6XRPHQ$LNDNDXVOHKWLHQOLLWRQMĂ&#x192;VHQ/HKGHQWDUNDV WHWWXOHYLNNLROL.HVNLSDLQRVRQQRLQNDSSD OHWWD+LSSRVLOPHVW\\NDKGHNVDQNHUWDDYXRGHVVDMDSRVWLWHWDDQ NDLNLOOH5DWVDVWDMDLQOLLWRQMĂ&#x192;VHQVHXURMHQMĂ&#x192;VHQLOOH/HKGHQYRL P\ĂšVWLODWD5DWVDVWDMDLQOLLWRVWD,UWRQXPHURLWDP\\YĂ&#x192;W5NLRVNLW MD$NDWHHPLQHQ.LUMDNDXSSD+LSSRNVHQRVRLWHUHNLVWHULĂ&#x192;YRL GDDQNĂ&#x192;\WWĂ&#x192;Ă&#x192;MDOXRYXWWDDVXRUDPDUNNLQRLQWLLQ+LSSRNVHVVDMXO NDLVWXQDLQHLVWRQRVLWWDLQHQNLQOXYDWRQODLQDDPLQHQRQNLHOOHWW\ $UWLNNHOHLVVDNLUMRLWWDMDWHVLWWĂ&#x192;YĂ&#x192;WRPLDQĂ&#x192;NHP\NVLĂ&#x192;Ă&#x192;QMDPLHOLSL WHLWĂ&#x192;Ă&#x192;QMRWNDHLYĂ&#x192;WYĂ&#x192;OWWĂ&#x192;PĂ&#x192;WWĂ&#x192;HGXVWD5DWVDVWDMDLQOLLWRQYLUDOOLVWD NDQWDD+LSSRVHLYDVWDDVRSLPDWWDOĂ&#x192;KHWHW\QDLQHLVWRQVĂ&#x192;LO\WWĂ&#x192; PLVHVWĂ&#x192;WDLSDODXWWDPLVHVWD

J

oudun usein muistuttamaan Hippoksen sisältÜä ruotiville, että tässä lehdessä mennään hevonen edellä. Se tarkoittaa sitä, että asioista kerrotaan ratsastuksen ja hevostaidon näkÜkulmasta. Ravimaailmassa asia on selvä. Kuski istuu takana ja hevonen juoksee edessä. Hevonen on tähti, jonka nimi muistetaan, olisipa se vaikka niin vaikea kuin Brad de Veluwe. Toisin tutuu välillä olevan ratsastuksen ihmeellisessä maailmassa. UB Horse Show´n suomalaisten ratsastajien esittäytymistilaisuudessa lehdistÜ ei saanut kuulla hevosten nimiä, sukupuolta saati luonnetta. Jommalla kummalla mennään, jos ollenkaan. Joku hevosia hoitaa ja joku kuljettaa. Vasta tarkemmin kyseltynä alkoi putoilla mielenkiintoisia yksityiskohtia. Teksi mieli sanoa, että uskokaa hyvät ihmiset hevosiinne ja tehkää niistä tunnettuja. Loppupeleissä me ratsastuksen seuraajat ihailemme aina juuri hevosen suoritusta. Hevosten suorituksia tässä lehdessä on tarjolla peräti 11 sivua. Vaikka suomalaiset eivät tänä vuonna menestyneet, oli ilmassa juhlan tuntua, olihan paikalla 12 olympiaratsastajaa ja kahdeksan olympiahevosta. Olympialaisten kultainen kosketus teki helpoksi selvittää ensimmäistä kertaa kisoja seuraamaan tulleelle, minkätasoisista urheilijoista oli kysymys. Siis maailman huipuista, kiistattomasti. Kiitos taas kerran koko Scanhorsen kilpailujärjestäjäporukalle!

Tässä lehdessä kerrotaan toki muustakin kuin Horse Show´sta. Saimme Pohjanmaalta mainion tarinan ratsastajien karjakursseista ja kesää jatkamme monissa, vielä kovin vihertävissä kuvissa. Itse olen odottanut pitkään juttua hevosen kanssa tyĂśskentelystä maasta. Nyt sekin on kirjoitettu. Vielä on palattava Horse Show´hun. Minua lämmitti erityisesti kaiken loiston keskellä suomenhevosten juhlava ja vakaa katrilli areenalla suuuren yleisĂśn edessä. 1HQQHKDOOPDQ SĂ&#x192;Ă&#x192;WRLPLWWDMD

3$/ $87( 7 7$

.RXOXUDWVDVWXVDLKHHWLQQRVWLYDW /XNLMDSDODXWWHHVVD+LSSRVNDQQHOOHDQQHWWLLQDUYRVDQDNVL MDOHKGHOOHKLXNNDVHQHQHPPĂ&#x192;Q 0LHOHQNLLQWRLVLPPDNVLMXWXNVLYDOLWWLLQPHONR\OLYRLPDLVHVWL YDOPHQQXVVDUMDQRVDMRVVDWUHHQDWWLLQNHVNLDVNHOODMHMD0DUNR %MĂšUVLQMRKGROOD7RLVHNVLNLLQQRVWDYLQROL+HQUL5XRVWHHQOĂ&#x192;KL NXYDVHQMĂ&#x192;ONHHQWXOLYDWWHHPDMXWXWUXRNLQQDVWD Ĺ&#x201E;7DDVNHUUDQNLYDMDPRQLSXROLQHQQXPHURĹ&#x201E; Ĺ&#x201E;-RNDQXPHURVVDVDLVLROODMRNLQMXWWXMRNDDQWDDPLHOHQNLLQWRLVWDOXHWWDYDD SLWNĂ&#x192;QOLQMDQKHYRVDPPDWWLODLVLOOHNLQĹ&#x201E; Ĺ&#x201E;+HPPHWWLVRLNRRQVLQQHWRLPLWXNVHHQSLWĂ&#x192;LVLSHUXVWDDPLHVDVLDPLHKHQSRVWL SLWĂ&#x192;PĂ&#x192;Ă&#x192;Q\OOĂ&#x192;PLHVQĂ&#x192;NĂšNXOPDDĹ&#x201E; Ĺ&#x201E;(QHPPĂ&#x192;QSLQNNLĂ&#x192;SLQNNLĂ&#x192;MDSLQNNLĂ&#x192;NLLWRV Ĺ&#x201E;




38+((1-2+7$-$/7$

-3/HVNLQHQ

65/QSXKHHQMRKWDMD

6DWDYXRWWDYHOYRLWWDD Tätä kirjoittaessani ovat Lontoon olympialaiset takana ja tunnen ylpeyttä siitä, että ratsastajattaremme menestyivät niin loistavasti siellä. Jokainen heistä ratsasti yhden parhaista radoistaan. Siitä tunnistaa todellisen kilpaurheilijan. Tasan sata vuotta sitten lajimme otettiin olympialaisten ohjelmaan. Sitä oli kokeiltu kerran jo vuonna 1900, mutta todennäkÜisesti kuljetusvaikeuksien vuoksi siitä hetkeksi luovuttiin. Vuodesta 1912 alkaen on ratsastus, koulu, rataesteet ja kenttäkilpailu, ollut mukana kaikissa olympialaisissa. Aluksi ratsastus oli hyvin hienostunut olympialaji. Siihen saivat osallistua vain upseerit ja herrasmiehet. Kävi jopa niin, että Lontoon olympialaisissa Ruotsi menetti kenttäratsastuksen joukkuekullan jälkikäteen, kun selvisi, että yksi ratsastajista oli ollut aliupseeri. Hänet oli ylennetty kornetiksi väliaikaisesti ja alennettiin takaisin kersantiksi, kun joukkue palasi kotiin. Tämä suututti KOK:n, joka otti mitalit takaisin. Vaikka tuo yksittäinen tapaus ei kovin herrasmiesmäinen ollutkaan, niin yleisesti ottaen ratsastajien kilpailukäytÜs on aina ollut erittäin kurinalaista ja kunniallista. Kuvitelkaa, että esimerkiksi normaaleissa kansallisissa kilpailuissa luokan voittajan odotettiin kirjoittavan kiitoskirjeen luokan sponsorille välittÜmästi kisojen jälkeen.

Ĺ&#x201E;/DMLPPHYRLPDNNDDQ NDVYXQYXRNVLRQ MRXNNRRPPHWXOOXW\KĂ&#x192; HQHPPĂ&#x192;QĹ&#x201E;PLQĂ&#x192;HQVLQĹ&#x201E; LKPLVLĂ&#x192;Ĺ&#x201E; Tätä kurinalaisuutta ja kunniallista kilpailukäytĂśstä kaipaisin edelleenkin. Olen valitettavasti saanut kuulla paljon moitteita ratsastajien ja heidän tukijoukkojensa käytĂśksestä viime aikoina. Kanslioissa meuhkataan, stewardeille haistatellaan, hevosia talutetaan ja jopa ratsastetaan ilman kuolaimia. Lisäksi autot parkkeerataan miten sattuu ja riskeerataan kaikkien turvallisuus, ei kaik-

kein vähiten paloturvallisuus. Kunhan vain minulla ja minun lapsellani on mukava olla. Itsekkyys on silmiinpistävää ja korvin kuultavaa. Ongelmallinen ryhmä on onneksi erittäin pieni, mutta tässä uhkaa käydä niin, että yksi mätä omena pilaa koko laatikon. On muistettava, että tuollainen käytĂśs vie lopunkin innon kisajärjestäjiltä ja toimihenkilĂśiltä. He kuitenkin toimivat suurimmalta osin vapaaehtoisina ilman palkkaa. Olen aiemmin lohduttautunut sillä ajatuksella, että meiltä puuttuvat ratsastusperinne ja ratsastavat perheet, joissa lapset oppivat hyvät hevostaidot ja kilpailutavat vanhemmiltaan. Olen uskonut, että kunhan useammat ratsastaneet vanhemmat tuovat lapsiaan kilpakentille niin kyllä tavat kohenevat. Näin ei valitettavasti ole käynyt. Lajimme voimakkaan kasvun vuoksi on joukkoomme tullut yhä enemmän â&#x20AC;?minä ensinâ&#x20AC;? -ihmisiä. He pitävät oikeutenaan rikkoa lajisääntĂśjämme sekä lajimme totuttuja ja hyväksi havaittuja käytĂśstapoja puhumattakaan yleisistä käytĂśstavoista. Vain menestys ja mukavuus on tärkeää. Kisakatsomomme, verryttelyalueemme ja tallipihamme alkavat kuulostaa englantilaisilta jalkapallopubeilta. Hyvien tapojen opetteluun ei edes tarvita ratsastavaa perhettä, ihan normaali perhe riittää. Hyviä hevostapoja oppii tallilla ja kisoissa, jos malttaa olla hetken hiljaa ja katselee sekä kuuntelee. Muistakaa, että vanhat hevosnaiset ja â&#x20AC;&#x201C;miehet jakavat mielellään neuvojaan. Tervettä harkintaa käyttäen niistä voi oppia paljon. Katsokaa miten vanhat todelliset mestarit toimivat, älkää seuratko Ăśykkäreitä. Vanhat kunnialliset hevos- ja käytĂśstavat on saatava lajiimme takaisin. Nuorillamme on oikeus kunnon ratsastuskasvatukseen. Tässä asiassa opettajille, valmentajille ja kokeneemmille kilpailijoille kaatuu suuri vastuu. Neuvokaa, olkaa esimerkkeinä. Sata vuotta olympiaratsastusta edellyttää meiltä tätä. Emme saa unohtaa kunniakasta ja kunniallista perintÜämme. Ratsastajainliiton hallitus on esityksestäni päättänyt nimittää Matti Kuusen vetämään tyĂśryhmää, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä kurinpitoasioita, korostaa hyviä käytĂśstapoja sekä huolehtia eettisten arvojen toteutumisesta. Siinä on meille hyvä alku. X




6(<SDONLWVL5HODQGHULQSRQLWDOOLQ

.DMDDQLVVDHQLWHQYDSDDHKWRLVLD

6(<SDONLWVL0LNNHOLQ6DLULODVVDVLMDLWVHYDQ5HODQGHULQSRQLWDO OLQKHYRVWHQMDSRQLHQK\YLQYRLQQLQKLHQRVWDKRLGRVWD7DOOLQWRL PLQWDDMDWXNVHQDRQODDGXNDVUDWVDVWXVNRXOXNRNRSHUKHHOOH 6(<NLLWWÃÃHWWÃHOÃLQWHQK\YLQYRLQWLRQRWHWWXKXRPLRRQQLLQ YXRQQDYDOPLVWXQHHQUDWVDVWXVNHVNXNVHQUDNHQWHHVVDNXLQ SÃLYLWWÃLVHVVÃWRLPLQQDVVD9XRVLWWDLQHQKHYRVDODQHOÃLQVXRMH OXSDONLQWRP\ùQQHWWLLQNHVÃOOÃ0LNNHOLQ.XQLQNXXVUDYHLVVD6HQ YDVWDDQRWWLWDOOLQRPLVWDMD.LUVL5HODQGHUMRQNDLVÃ+HLNNL SH UXVWL\ULW\NVHQYXRQQD7DOOLRQYDOLWWXYXRGHQUDWVDVWXVWDO OLNVLYXRQQD

/LLWRQWHHPDYXRGHQNXQQLDNVLMÃUMHVWHWW\YDSDDHKWRLVNLOSDLOX RQSÃÃWW\Q\W.LOSDLOXXQRVDOOLVWXL\KWHHQVÃUDWVDVWXV VHXUDDMDWDOOLD.LOSDLOXVDLPXNDDQVDNDLNHQNDLNNLDDQ YDSDDHKWRLVWD 9DSDDHKWRLVNLOSDLOXVVDHQLWHQLQQRNNDLWDWDONRRODLVLDNHUÃVL .DMDDQLQ5DWVDVWXVVHXUDU\6HXUDSDODXWWLYDSDDHKWRL VHQSDVVLWOLLWWRRQ3DUKDLPPDNVLWDOOLNVLVHOYL\W\L$QQLQDQ 5DWVDVWXVMDDMRWDOOLSDVVLOOD3DUDVVHXUDMDWDOOLSDONLWDDQOLL WRQV\\VNRNRXNVHVVDHXURQSDONLQQROOD .DLNNLHQYDSDDHKWRLVWHQNHVNHQDUYRWWLLQPDWNDODKMDNRUWWH MDMD+RUVH6KRZOLSSXMD9XRGHQYDSDDHKWRLVHWRQMXONDLVWXOLL WRQQHWWLVLYXLOODRVRLWWHHVVDZZZUDWVDVWXVğYDSDDHKWRLVWRLPLQWD .LLWRVNLOSDLOXXQRVDOOLVWXQHLOOH

0DUMD.XSDULQHQ

2SHWXVUDWVXQD WRLPLYDWDOOLQ RPDNDVYDWWL YXRWLDVVK UXXQD533UHVWR /DSSHHQUDQQDQ NDQVDOOLVLVVD NRXOXNLOSDLOXLVVD UDWVDVWDMDQDDQ $QQH$QWWRQHQ

Ullrich

Kasselmann

6\\VNRNRXVWXORVVD 65/16<<6.2.286 MÃUMHVWHWÃÃQVXQQXQWDLQDNOR 6/8WDORVVD+HOVLQJLVVÃ.RNRXNVHVVDNÃVLWHOOÃÃQVÃÃQWùPÃÃ UÃLVHWDVLDWPXXQPXDVVDWRLPLQWDVXXQQLWHOPDMDWDORXVDUYLR YXRGHOOHVHNÃSLGHWÃÃQV\\VNRNRXNVHQKHQNLOùYDDOLW /XYDVVDP\ùVSDONLWVHPLVLD9DOWDNLUMRMHQWDUNDVWXVDONDDNOR .RNRXNVHHQHLWDUYLWVHLOPRLWWDXWXDHWXNÃWHHQ

&

Paul

Schockemöhle

present

33 rd PERFORMANCE SALES INTERNATIONAL 8th–9th December 2012 · Ankum · Germany     Fotos: J. Toffi, K.-H. Frieler

    Private sale of the most outstanding young horses produced by our own stud. DRESSAGE HORSES: Ullrich Kasselmann Am Borgberg 3 49170 Hagen a.T.W. · Germany Tel.: +49 54 01-89 200 · Fax: -94 17 Contact: Ullrich Kasselmann & Dr. Ulf Möller

SHOW JUMPERS: Paul Schockemöhle Münsterlandstr. 51 49439 Mühlen · Germany Tel.: +49 54 92-96 00 · Fax: -96 01 00 Contact: Paul Schockemöhle & Joseph Klaphake

INFORMATION · CATALOGUES VIDEO · RESERVATIONS: P.S.I. Office · Am Borgberg 3 49170 Hagen a.T.W. Germany Tel.: +49 54 01-89 200 · Fax: -94 17 eMail: info@psi-sporthorses.de

w w w. p s i - s p o r t h o r s e s . d e




. ,5-2,77$7g+g17((0$ /<+<(

-ÃVHQHWVHXUDMDWDOOLULVWHLO\OOÃ 5DWVDVWDMDLQOLLWRQVHXUDMDWDOOLULVWHLO\ MÃUMHVWHWWLLQ6LOMD6HUHQDGHOODŋ 5LVWHLO\\QRVDOOLVWXLVHXURMHQMDWDOOL HQHGXVWDMDDUHQQRQPHUHOOLVHVVÃKHQJHV VÃ3HUMDQWDLQSÃLYÃRKMHOPDVVDROLDOXH VLKWHHULHQYHWÃPÃMÃVHQVLKWHHULWDSDDPL QHQ7DSDDPLVHVVDWXWXVWXWWLLQWRLVWHQ VHXURMHQMÃVHQVLKWHHUHLKLQVHNÃSRKGLW WLLQSLHQU\KPLVVÃVHXUDWRLPLQWDDMDMÃ VHQVLKWHHULQWHKWÃYLÃHULODLVLQHKDDVWHL QHHQ7DSDDPLVHVVDLGHRLWLLQP\ùVXX VLDMÃVHQHWXMDMD\KWHLVHQNLYDQWRLPLQQDQ MÃUMHVWÃPLVWÃRPDQ VHXUDQMÃVHQLVWùOOH 3HUMDQWDLLOODQ VHPLQDDULRKMHOPDV VDVHXUDNHKLWWÃ MÃ6DUL+ÃNNLQHQ DOXVWL NHVNXVWHOXDYDSDD HKWRLVXXGHVWDMD \KWHLVW\ùQPHUNL W\NVHVWÃVHXUDMD 6XVNL6XRPHOD

/8.,-$/7$

WDOOLWRLPLQQDVVD/LLWRQSÃÃVLKWHHUL)UHG 6XQGZDOONHUWRLMÃVHQLVWùQPDKGROOLVXXN VLVWDYDLNXWWDD5DWVDVWDMDLQOLLWRQWHNHLO OÃROHYDDQVWUDWHJLDDQ6HPLQDDULVVDWDU NDVWHOWLLQP\ùVWXOHYDLVXXGHQPDKGROOLVLD XKNDNXYLDVHNÃODMLQYDKYXXNVLD /DXDQWDLLOODQRKMHOPDVVD3RQL+DND 2\Q6XVNL6XRPHOD NHUWRLNÃ\WÃQQùQ NRNHPXNVLVWDWDOOL\ULWWÃMÃQÃWRLPLPLVHV WDVHNÃUDWVDVWXVNRXOXQMDVHXUDQWRLPL YDVWD\KWHLVW\ùVWÃ6XVNLP\ùVPXLVWXWWL NXLQNDWÃUNHÃÃWDOOL\ULWWÃMÃQMD\KWÃODLO ODYDSDDHKWRLVHQVHXUDWRLPLMDQRQKXR OHKWLDRPDVWDK\YLQYRLQQLVWDDQMDMDNVD PLVHVWDDQ,OODQSÃÃWWHHNVL1LQD.DLSLR MD.LHOR.HVWLQPÃNL DYDVLYDW65/QEUÃQ GLW\ùU\KPÃQVWUDWHJLDSRKGLQQDQWXORN VLD.DLNLOWDULVWHLO\RVDOOLVWXMLOWDNHUÃWWLLQ SDODXWHWWDMDYLQNNHMÃEUÃQGLW\ùU\KPÃQ VWUDWHJLDW\ùQDYXNVL2VDOOLVWXMLOWDVDD GXQSDODXWWHHQPXNDDQULVWHLO\OOÃYLLKG\W WLLQK\YLQMDVDPDQNDOWDLVLDVHPLQDDULWD SDKWXPLDWRLYRWDDQOLVÃÃ

.\V\LPPHYLLPHOHKGHQOXNLMDN\VH O\VVÃPLOODLVLDNRNHPXNVLDOXNLMRLO ODRQKHYRVHQYXRNUDDPLVHVWD6HROL NLQ\OOÃWWÃYÃQ\OHLVWÃ9DVWDDMLDROL MDKHLVWÃRQMRVNXVYXRNUDQQXWKH YRVWDMDRQDQWDQXWRPDQKHYRVHQ VDYXRNUDDMDQNÃ\WWùùQ .RNHPXNVHWROLYDWVXXULPPDN VLRVDNVLSRVLWLLYLVLD9DLQDOOHN\P PHQHOOÃWRLVHQKHYRVWDYXRNUDQQHHOOD ROLKXRQRMDNRNHPXNVLDMDYDLQPXX WDPDROLSHWW\Q\WRPDDKHYRVWDDQ YXRNUDWHVVDDQ 9DVWXXN\V\P\NVLVVÃRQJHOPLDROL ROOXWYDLQNXXGHOODYDVWDDMDVWD 0RQHWNXLWHQNLQPDLQLWVLYDWHWWÃYDV WXXWHLYÃWROHVHOYLOOÃPXWWDRQQHNVL PLWÃÃQHLROHWDSDKWXQXW .Ã\PPHOÃSLYXRNUDDPLVHQSDUKDL WDSXROLDMDRQJHOPDNRKWLDWDUNHPPLQ VHXUDDYDVVD+LSSRVOHKGHVVÃ

 !

"+2)0;)5;).&.&23&1"32"2342+),0"),4 ," *"24 ;73<2"1&&.",,"

66 66 66(&5/2-&2243') 6(&5/ (&5/2-&2243 &2243')

),0"),&-"22"4/-&.(4)004 1"324+/3--: /)33"*",,&,45"22"2441)1"("0",+).3/

+&)%&./23/20"1"3))2)

)+ "32"2342*"(&5/23"15

1*/4+2)" .2""23)-7<2-&2243" 14 8 )3" &,4 ,5 0" *" 2)" 44344+ ""*"5",)+/)-"34/3& "("11"23"*"3 04/,&."--"33),")2&3* 5) 1" 3; &3 2 234 32" 1" 4+"."2&+; -&2240;)5).; ).&./(*&,-"-/,&-0)." 2/ 3" &" 1+ +/ *" "2 4+ "% " )2;3)&%/3*"/2"23/5"1"4+2&3 "-0&1&&.&22437 &,)&++"/45",)04(   5&,)0&++"1/45",)3"-0&1&&.-&2243')

&5/2","."--"33)*"("11"23&-&2243

8  ő"-0&1&&.&224*"1(&),4+&2+42

7++;;-&)23;"$&#//+)22"666'"$&#//+$/-&5/2-&2243


. ,5-2, 7$7g+g17((0$

(OÃLQVDLUDDODVVDWXWNLWDDQKHYRVLD OLXNNDDOODDVIDOWWLSLKDOOD

(OÃLQVDLUDDODWDUYLWVHH RPDQPDQHHVLQ +HOVLQJLQ<OLRSLVWRRQNÃ\QQLVWÃQ\W YDUDLQKDQNLQWDNDPSDQMDQMRWWD9LLNLQ KHYRVVDLUDDODQ\KWH\WHHQS\VW\WWÃLVLLQUD NHQWDPDDQPDQHHVL0DQHHVLROLVLWÃUNHÃ KHYRVWHQVHONÃMDRQWXPDYDLYRMHQVHNÃ PXLGHQOLLNXQQDOOLVWHQRQJHOPLHQSHULQ SRKMDLVWDWXWNLPLVWDYDUWHQ1\N\ÃÃQKH YRVLDMRXGXWDDQ9LLNLVVÃMXRNVXWWDPDDQ VDLUDDODQDVIDOWWLSLKDOODHLNÃUDWVDLQHVLW WÃPLQHQROHNÃ\WÃQQùVVÃODLQNDDQPDK GROOLVWD7DOYLOLXNNDLOODWLODQQHRQHQWLVWÃ NLQDQNHDPSL 2QWXPDVHNÃVHONÃRQJHOPLHQYDLYDD PDWKHYRVSRWLODDWRYDW\NVLVXXULPPLV WD<OLRSLVWROOLVHQKHYRVVDLUDDODQDVLDNDV U\KPLVWÃ9XRVLWWDLQRQWXPDWXWNLPXN VHVVDNÃ\\OLKHYRVWDNXQ\KWHHQVÃ KHYRVSRWLODLWDNÃYLYLLPHYXRQQD\OL 6HONÃVDLUDXVSRWLODLWD<OLRSLVWROOLVHHQ +HYRVVDLUDDODDQWXOHHNDLNNLDOWD6XRPHVWD /LLNHWXWNLPXNVHVVDKHYRVHQOLLNNHHW WXOLVLYRLGDDUYLRLGDHULDVNHOODMHLVVD

ULLWWÃYÃQSLWNLOOÃVXRULOODOLQMRLOODMD\P S\UÃOOÃMXRNVXWHWWXQDPROHPSLLQVXXQ WLLQVHNÃNRYDOODHWWÃSHKPHÃOOÃDOXVWDO OD0RQHWWRLPLQQDOOLVHWRQJHOPDWQÃ N\YÃWYDVWDUDWVDVWHWWXQD2QWXPDQWDL HSÃSXKWDDQOLLNNHHQV\LWÃVHOYLWHOOÃÃQ SXXGXWXVWHQMDXXVLQWDWXWNLPXVWHQDYXO OD0DQHHVLWDUMRDLVLWLODQMRVVDODDGXN NDDQWXWNLPXNVHQVXRULWWDPLQHQYRLWDL VLLQWHKGÃ\PSÃULYXRWLVHVWLWXUYDOOLVHVVD \PSÃULVWùVVÃ 1\N\DLNDLVHVVDKRLGRVVDNXQWRX WXNVHOODMDI\VLRWHUDSLDOODRQKHYR VHQK\YLQYRLQQLQNDQQDOWDWÃUNHÃURROL )\VLRWHUDSLDDQNXXOXYDKHYRVHQWXWNLPL QHQLWVHWHUDSLDRPLVWDMDQRKMDXVKHYR VHQNXQWRXWWDPLVHHQVHNÃKRLGRQVHXUDQ WDYDDWLYDWP\ùVPDQHHVLD /LVÃNVLWLHWHHOOLVHQW\ùQODDGXQYDUPLV WDPLVHNVLPDQHHVLRQWDUSHHQHVLPHUNLNVL RUWRSHGLVWHQRQJHOPLHQWXWNLPXNVHVVD

7DUYHWWDHL\PPÃUUHWW\ 0DQHHVLROLDOXVVDPXNDQD +HYRVVDLUDDODQUDNHQQXVVXXQQLWHOPDVVD PXWWDVHSRLVWHWWLLQORSSXYDLKHHVVDNXV WDQQXVV\LVWÃ0DQHHVLOOHHLYDUDWWXWLODD NRVNDVHQPHUNLW\VWÃMDWÃUNH\WWÃHLWXRO ORLQWÃ\VLQ\PPÃUUHWW\ 0DQHHVLSURMHNWLRQNÃ\QQLVWHWW\V\\V NXXVVDMD+HOVLQJLQ\OLRSLVWRQNDQV VDRQMRNHVNXVWHOWXSRKMDUDKRLWXNVHVWDMD PDQHHVLQSDLNDQNDUWRLWXNVHVWD.\OPÃQ KLHNNDSRKMDLVHQPDQHHVLQNRRNVLRQNDD YDLOWX[PHWULÃ0DQHHVLQUDNHQQXV NXVWDQQXNVHWOLLNNXYDWPXXWDPDVWDN\P PHQHVWÃWXKDQQHVWDHXURVWDDLQD HXURRQULLSSXHQSDLNDVWDMDSHUXV WXVNXVWDQQXNVLVWD+DQNNHHQNHVWRNVLRQ DOXVWDYDVWLDUYLRLWXQŋYXRWWD0XNDDQ UDKRLWXNVHHQS\ULWÃÃQVDPDDQ\NVLW\LV KHQNLOùLWÃ\ULW\NVLÃMDUDWVDVWXVVHXURMD



5DWVDVWXNVHQRSHWWDMDQ DPPDWWLWXWNLQWR XXGLVWXQXW 2SHWXVKDOOLWXNVHQQLPHÃPÃW\ùU\KPÃ $QX.RUSSRR3ÃLYL/DLQH6DQQD -DKQXNDLQHQ5DLMD-HQVHQ.DWUL.RUSL .LHOR.HVWLQPÃNL VDLW\ùQVÃYDOPLLNVLMD XXVLWXWNLQWRRQRWHWWXNÃ\WWùùQHORNXXVVD 5DWVDVWXNVHQRSHWWDMDQW\ùQPRQLSXR OLVWXPLQHQQÃN\\WXWNLQQRVVD<KÃXVHDP SLUDWVDVWXNVHQRSHWWDMDYDOPHQWDDNLOSD UDWVXNRLWDRSHWXVW\ùQOLVÃNVL8XVLWXWNLQ WRWDUMRDDNLQUDWVDVWXNVHQRSHWWDMLOOHP\ùV YDOPHQWDMDSÃWHY\\GHQWDVROOD,,/LVÃNVL XXVLWXVVDWXWNLQQRVVDRQPXNDQDHQHP PÃQSHGDJRJLLNNDDMDRSDVWXVWDHVLPODV WHQMDQXRUWHQRSHWWDPLVHHQ7XWNLQQRVVD RQNLLQQLWHWW\KXRPLRLWDDPPDWWLHWLLNNDDQ MDHHWWLVLLQDUYRLKLQ7XWNLQQRVVDRQPDK GROOLVWDYDOLWD\ULW\VSXROHQRVDDPLVWDMR NRW\ùQDQWDMDQWDLW\ùQWHNLMÃQQÃNùNXO PDVWD<ULW\NVHQMRKWDPLVHHQMDWDORXGHQ KDOOLQWDDQYDDGLWDDQ\KÃHQHPPÃQRVDD PLVWDMDVLNVLVHRQWÃUNHÃRVDDPPDWLOOLV WDNRXOXWXVWD O7XWNLQWRKWWSZZZRSKğGRZQORDG B5DWVDVWXNVHQRSHWWDMD$7BY HUNNRSGI

/,6g7,(72-$ KDQNNHHVWDDQWDD SURIHVVRUL5LLWWD0DUL7XODPR ULLWWDWXODPR#KHOVLQNLğ VHNÃNHUÃ\NVHVWÃ+HOVLQJLQ<OLRSLVWRQ $OXPQLMDODKMRLWWDMDVXKWHLGHQ\KWH \VSÃÃOOLNNù3LD'ROLYR  MDRKMHHWODKMRLWXNVLLQOù\W\YÃWVLYXLO WDZZZKHOVLQNLğLQVLJKW

Ratsastajainliiton urheilufoorumi ja lajiseminaarit      




/<+<( 7

+LSSRVQ\W QÃNùYDPPDLVWHQ NXXQQHOWDYLVVD

0LWÃOLLNXQWDPDNVDD" 6XRPHQ5DWVDVWDMDLQOLLWWRVHOYLWWÃÃV\N V\QDLNDQDODVWHQMDQXRUWHQUDWVDV WXVKDUUDVWXNVHQNXVWDQQXNVLD6XRPHVVD 7\ùRQMDWNRDHGHOOLVHQNHUUDQQRLQN\P PHQHQYXRWWDVLWWHQWDSDKWXQHHOOHWLH GRQNHUXXOOHMDWDYRLWWHHQDRQVHOYLWWÃÃ PPKDUUDVWXNVHQNRNRQDLVNXVWDQQXN VHWNXVWDQQXVWHQNRRVWXPXVNXVWDQQXV NHKLW\VMDNÃ\WHW\WNHLQRWKDUUDVWXVNXV WDQQXVWHQDOHQWDPLVHHQVHNÃNHUÃW\QWLH GRQDYXOODNHKLWWÃÃUDWVDVWXVWRLPLQWDD 7\ùRQRVDODDMDDWLHGRQKDQNLQWDDMRVVD RQPXNDQDYXRGHQDLNDQDVHLWVHPÃQ HULODMLOLLWWRD 7\ùQWRWHXWXNVHVWDYDVWDDWXWNLMD.DUL 3XURQDKR\KGHVVÃ6SRUW%XVLQHVV6FKRRO )LQODQGLQNDQVVDMDW\ùWÃUHVXUVVRLRSH WXVMDNXOWWXXULPLQLVWHULù7RLYRWWDYDVWL PDKGROOLVLPPDQPRQLDXWWDDWÃVVÃ

+RUVH6KRZģVVDRQKHOSSRDODLWWDD UDKDDKDUUDVWXNVHHQ WLHGRQNHUXXVVDYDVWDDPDOODVDDPDQ VD:HEURSROOLQNLQNDXWWDN\VHO\\Q .DLNNLHQYDVWDQQHLGHQMD\KWH\VWLHWRQVD MÃWWÃQHLGHQNHVNHQDUYRWDDQOLSSXMDYXR GHQ$SDVVLRQDWDQÃ\WùNVHHQ O /LQNNLRQRVRLWWHHVVDZZZUDWVDVWXVğ

6XRPHQ5DWVDVWDMDLQOLLWWRMD 1ÃNùYDPPDLVWHQ.HVNXVOLLWWRRQWXRWWD QXW\KWHLVW\ùVVÃ+LSSRVOHKGHVWÃHOHNW URQLVHQYHUVLRQ(OHNWURQLVWDYHUVLRWDYRL OXNHDHULW\LVHOOÃWLHWRNRQHHVHHQWDLPDW NDSXKHOLPHHQDVHQQHWWDYDOOD/XHWXV RKMHOPDOOD1ÃNùYDPPDLVWHQ.HVNXVOLLWRQ /XHWXVSDOYHOXRQWDUNRLWHWWXNDLNLOOH QÃNùYDPPDLVLOOH MDVHRQKHLOOH PDNVXWRQ O/LVÃWLHWRD /XHWXVSDOYHOXVWD Où\W\\LQWHUQHWLVWÃRVRLWWHHVWDZZZQNOğ WLHGRQVSDOYHOXWQDNRYDPPDLVLOOHWDLSXKHOL PLWVH

),1(-(:(//(5<'(6,*1('%<7,1$7,//$1'(5+$1'0$'(%<7+(%(67),11,6+*2/'60,7+6 ./889,.$78+(/6,1.,7(/3$..$+821((1.$78$28/87(/ :::7,//$1'(5&20


. <5 $



0LWĂ&#x192;WDUNRLWHWDDQ NODVVLVHOODUDWVDVWXNVHOOD" 7Ă&#x192;PĂ&#x192;QSĂ&#x192;LYĂ&#x192;QNRXOXUDWVDVWXVSHUXVWXXHWHQNLQ6DNVDQ MDP\ĂšV5DQVNDQDUPHLMDQYDQKRLKLQUDWVDVWXNVHQ NĂ&#x192;VLNLUMRLKLQ0LQXVWDUDWVDVWXVRQQ\N\SĂ&#x192;LYĂ&#x192;Ă&#x192;Q WXOWDHVVDYDLQMDWNXQXWMDNHKLWW\Q\WWĂ&#x192;OWĂ&#x192;SHUXVWDOWD .\UD.\UNOXQGUDWVDVWXNVHQSURIHVVRUL

U

sein kun ajattelee mennyttä aikaa, muistaa hyvät ja unohtaa pahat. En silti väheksy mitenkään vanhan ajan ratsastusta. Kun katsoo vanhoja filmejä, näkee, mitä pystyttiin tekemään sen aikaisella tasolla, sen ajan hevosilla, radoilla ja varusteilla. Satulatkin olivat armeijan lätyskÜitä. Ei varmasti ollut helppoa saada hevosta edes tuntemaan oloaan mukavaksi niiden satuloiden alla. Euroopassa on kolme vanhaa klassista ratsastuskoulua: Portugalin valtion ratsastuskoulu Escola Portuguesa de Arte Equestre Lissabonissa, Espanjalainen ratsastuskoulu Wienissä ja Cadre Noir Ranskan Saumurissa. Nämä koulut ovat mielestäni museoita, mutta eivät negatiivisessa mielessä. On tärkeää, että ne säilytetään. Sieltä lÜytyy perusta sille, mitä me teemme nykyaikaisessa kouluratsastuksessa. Vanha hevosmiestaito on tiennyt ihmeen paljon, vaikka käytÜssä ei ole ollut rÜntgeniä eikä tarkkoja kameroita. Silti on ymmärretty, kuinka hevonen toimii. Sitten on olemassa tämä klassinen ratsastus, jossa on erilaisia mestareita, lainausmerkeissä, jotka yrittävät tehdä omaa menetelmäänsä. Tuntuu siltä, että he ovat kidnapanneet klassisen ratsastuksen nimen. He menevät taaksepäin ajassa, jopa vaatteita myÜten. Minun mielestäni on hyvää ja huonoa ratsastusta riippumatta siitä, mitä teet ja haluatko kisata vai et. Osa klassisen ratsastuksen harrastajista on yhtä hyviä kuin kansainvälisissä kisoissa näkee. Hevosjalostuksella on ollut suuri merkitys ratsastukselle. Ennen saattoi olla hevonen, joka teki hyvin piaffea ja passagea, mutta ei lisännyt. Tai sitten hevonen liikkui hienosti nuorten hevosten luokissa, mutta ei oppinut kokoamaan hyvin. Nykyään hyvät hevoset

osaavat kaiken. Näyttävyyttä hevosiin tulee enemmän ja enemmän. Jos haluat maailman huipulle, ei kannata edes aloittaa sellaisen hevosen kanssa, jolla on joku huono askellaji tai vaikeuksia piaffin tai passagen kanssa. Vanhaan aikaan ei ollut erikseen kouluhevosia, vaan ratsastettiin raskaammilla hevosilla. Wienin ja Lissabonin ratsastuskoulun hevosten on helppo koota itsensä, mutta niillä ei ole kovin hyvä käynti, lisätyt askellajit tai peruslaukka. Alun perin saksalaiset ratsastivat hitaammilla ja kÜmpelÜmmillä hevosilla, ranskalaiset herkemmillä ja kevyemmillä. Hollantilaisilla on aika kuumia hevosia, joita täytyy ratsastaa eri tyylillä kuin saksalaisia. Nykyään Saksassakin on enemmän hevosia, joilla on hermoa ja menohalua, ja se on muuttanut saksalaista ratsastusta.

Ĺ&#x201E;2OHQNĂ&#x192;\Q\WP\ĂšV $SDVVLRQDWDVVD MDNDWVRLQVLWĂ&#x192; PLHOHOOĂ&#x192;QLĹ&#x201E; MyĂśs venäläisillä oli oma tyylisuuntansa, joka perustui ranskalaiseen ratsastukseen. Kun tsaari otettiin hengiltä, rajat menivät kiinni, eikä venäläinen ratsastus saanut vaikutteita muualta. Aikoinaan Suomella ja Neuvostoliitolla oli valmentajanvaihtojärjestelmä. Me menimme sinne katsomaan, ja he tulivat Suomeen seuraamaan Morris-kurssia. Sinne mennessä tuntui, kuin astuisi 50 vuotta ajassa taaksepäin. Monta asiaa tehtiin siellä eri tavalla, mutta hirveän hyvin. Venäläisissä hevosissa oli täykkäriä ja muuta kuumempaa hevosta. Olen käynyt myĂśs Apassionatassa, ja

katsoin sitä mielelläni. Siellä näkee, mitä kaikkea hevosten kanssa voi tehdä. En usko, että Apassionatan hevoset on koulutettu kuin sirkuksessa. Eikä sirkus edes ole minulle negatiivinen asia. Minua kiinnostaa se, kuinka hevosia voidaan opettaa. Siitä voi olla hyĂśtyä. Jos joku hevonen on oppinut jonkun asian väärällä tavalla, tarvitaan erilainen keino opettaa se uudestaan. Nykyään meillä on paljon tiedettä, filmiä ja kokeita. Ratsastus on kuitenkin aina tunneasia. Se on aisti; kuin tunto, näkĂś tai maku. Se on elämys: sun täytyy tietää, mitä haet. Ilman tunnetta et opi ratsastamaan tai toimimaan hevosen kanssa. Se on minusta se vanha hevosmiestaito, jota ei voi korvata. Tiede antaa tietoa ja uusia tapoja, mutta se ei korvaa hevosmiestaitoa. X Ĺ&#x201E;<.6,6885,088726.28/8 5$76$678.6(1+,6725,$66$ RQVHHWWĂ&#x192;YDLNNDDLHPPLQNLQQDLVHW VDDWWRLYDWYRLWWDDUDWVDVWXVNLOSDLOXMD HQQHQPLHKHWDLQDNRXOXWWLYDWKHYR VHWRainer KlimkeVDQRLPLQXOOH DLNRLQDDQHWWĂ&#x192;QDLQHQHLYRLLWVHNRX OXWWDD*3KHYRVWD (QQHQ6DNVDVVDDPPDWWLODLVPLH KHWNRXOXWWLYDWKHYRVHWMRWNDYDUDN NDDWDPDWÚÚULQDLVHWRVWLYDW6HQNLQ MĂ&#x192;ONHHQPLHKHWSLWLYĂ&#x192;WKHYRVWHQNRX OXWXVWDVRD\OOĂ&#x192;UDWVDVWDPDOODQLLWĂ&#x192; .RYLQPRQLQDLVLVWDHLRVDQQXW NRXOXWWDDKHYRVLDYDLNNDKHROLYDW NLQK\YLĂ&#x192;NLOSDUDWVDVWDMLD+HRVDVLYDW SDLQDDRLNHLWDQDSSXORLWD .LOSDLOXLVVDDPPDWWLODLVHWVDLYDW YHUU\WHOOĂ&#x192;KHYRVHWYLHOĂ&#x192;OXYXOOD 6Ă&#x192;Ă&#x192;QWĂšMHQPXNDDQUDWVDVWDMDQROLLV WXWWDYDVHOĂ&#x192;VVĂ&#x192;YĂ&#x192;KLQWĂ&#x192;Ă&#x192;QPLQXXW WLDHQQHQNXLQOĂ&#x192;KWLUDGDOOH




/ g+,.89$

0,11$/,,6$+(,6.$1(1

.DLNNL KHYRVHQ K\YÃNVL +HYRVWLHWRNHVNXNVHQSHUXVWDMDQMD WRPLQQDQMRKWDMDQ0LQQD/LLVD+HLVNDVHQPLVVLR RQSDUDQWDDKHYRVWHQRORMDOLVÃÃPÃOOÃWLHWRD 7HNVWL1HQQH+DOOPDQNXYDW1LNODV+DOOPDQ

M

inna-Liisa Heiskanen syntyi 60 vuotta sitten Kuopiossa perheeseen, jonka elämään hevoset ja koirat kuuluivat läheisesti; isoisä kasvatti saksanpaimenkoiria ja isä oli Suomen Hippoksen toimitusjohtaja ja äiti on yhä innolla mukana oman tallin hevosasioissa. Tyttärestä tuli ensin tallinpitäjä, sitten tutkija ja lopulta hevoskansanvalistaja. – Hevonen kiinnostaa minuajatkuvasti enemmän ja koko ajan huomaan tietäväni liian vähän. Onneksi minulla on ollut mahdollisuus olla monella sektorilla utelias hevosten suhteen, ja nythän minulla on onni työskennellä taitavien nuorten hevosalan tohtoreiden kanssa, kertoo Minna-Liisa. Lieneekö uteliaisuus ollut syynä, kun hän jäi 12-vuotiaana seuraamaan poniratsastusta Skanssenilla, Tukholmassa ja päätti ryhtyä samalle alalle. 16-vuotiaana hänellä oli pystyssä bisnes; viitisen kilometriä Kuopion keskustasta sijaitsevan Rauhalahden kartanon talliin majoitettiin kesäksi vuokraponi Philip, gotlanninrussi, ja tarjolla oli sama tuote kuin Skanssenilla: talutusratsastusta turisteille. Kaksi vuotta myöhemmin lukiota käyvällä Heiskasella oli tallissaan jo kolme

ponia, kun joukkoon oli vuokrattu gotlanninrussi Basse ja ostettu samanrotuinen Apassi. Kesäleirejä järjestettiin alkeis- ja jatkotasoilla. Ponitalli muutti kartanon mailta Puijolle. Vuokraajaa kiinnosti kovasti millainen eläin poni oikein on. Minna-Liisan veli kehotti sisarta antamaan seuraavan kuvauksen: ”samanlainen kuin aasi, jolla Jeesus ratsasti, mutta lyhemmät korvat…”. Poni oli 1960-luvun Suomessa vielä harvinainen otus.

+HYRV<ULWWÃMÃVWÃWXWNLMDNVL Nuori hevosyrittäjä opiskeli ylioppilaaksi valmistumisensa jälkeen agronomiksi ja palasi tutkijaksi kotikaupunkiinsa yliopistoon. Talli toimii taas Rauhalahden kartanon pihapiirissä, joka oli muuttunut kaupungin omaisuudeksi. Tallissa ponit olivat saaneet seurakseen hevosia ja yrityksen nimeksi tuli Rauhalahden ratsastuskoulu. Kotieläinagronomin ensimmäinen tehtävä Kuopion yliopistossa oli työllisyyskurssin järjestäminen hevosalalle. 1980-luvulla Heiskanen oli mukana Kuopion yliopiston professori Pekka Mäenpään tiimissä, joka teki uraa uurtavaa tutkimusta hevosten keinosiemennyksestä. Oltuaan tutkijavaihdossa lyhyen jak-

son Kanadassa Minna-Liisa sai idean Hevostietokeskuksen perustamisesta. Pohjois- ja Itä-Suomessa tarvittiin alan kehitystyötä ja taustaorganisaatioksi tuli Ylä-Savon ammattiopisto Kiuruvedellä. Yhteistyökumppanit ovat lisääntyneet ja kuusi vuotta sitten Hevostietokeskuksen taustayhteisöksi perustettiin yhdistys, jonka puheenjohtajana on ammattikasvatusneuvos Matti Notko.

1RSHDVWLNDVYDYDDOD Hevosala on kasvanut nopeasti ja hevosyrittäjältä vaaditaan paljon tietoa ja osaamista. Kun Minna-Liisa aloitti 1960-lu-




0LQQD/LLVD +HLVNDQHQ WDUNDVWDPDVVD DLWRMHQNXQWRD

Ĺ&#x192;7DUKDXNVHQODDWXOLHQHHWĂ&#x192;OOĂ&#x192;KHWNHOOĂ&#x192;KHYRVWHQK\YLQYRLQQLQ NDQQDOWDDVLDMRKRQLKPLVHWYRLYDWYDLNXWWDDHQLWHQ 7DUKRMHQNXQWRRQSLWĂ&#x192;Ă&#x192;SDQRVWDDDLHPSDDHQHPPĂ&#x192;QĹ&#x201E; vulla riitti alkuun poni ja tyĂśmaakoppi. Kaupungissa oli sittemmin kaksi tallia, joissa ratsastettiin vuoden ympäri ulkona. Nyt Kuopion alueella on kymmenkunta maneesia ja ratsastuskouluja sekä yksityistalleja pitkälti toistakymmentä. Alalle on tullut paljon uusia yrittäjiä ja useimmat heistä ovat naisia ja kaupunkilaisia â&#x20AC;&#x201C; Minna-Liisa vertaa tilan-

netta Ruotsiin, jossa naiset ovat jo suurin hevoskasvattajaryhmä. â&#x20AC;&#x201C; Meillä on edessämme sama näkymä. Kaupunkilaisnaiset kasvattavat hevosia maalla. Siitä syntyy myĂśnteistä yhteistyĂśtä. Minna-Liisa on itsekin harrastanut tallissaan hevosten ja ponien kasvatusta omaan käyttÜÜn ja on tyytyväinen var-

sinkin isojen poniensa laatuun, hevosia hän pitää vaikeampina kasvatettavina.

6HNDODLVWDKHYRVWLHWRD

Heiskasen mukaan hevostietämys ei ole pysynyt mukana alan kasvussa. Tiedon taso on hyvin sekalainen. â&#x20AC;&#x201C; Tietoa on tarjolla niin paljon, että perusasiat esimerkiksi ruokinnassa ovat Âś


ESKADRON Classic Collection AUTUMN–WINTER 2012 Myynti: Eskadron jälleenmyyjät kautta maan. Maahantuonti: Helsingin Ratsutarvike Oy

www.helsinginratsutarvike.fi

Eskadron Suomi


/ g+,.89$



5DXKDODKGHQUDWVDVWXVNRXOXVLMDLWVHHYDQKDVVDNDUWDQRPLOMÚÚVVĂ&#x192;.XRSLRQNDXSXQJLQPDLOOD

Ĺ&#x192;+HYRQHQRQNLLQQRVWDYDMDHVWHHWWLVHVWLKLHQRHOĂ&#x192;LQKHYRVLVWDVDD SDOMRQLORDMDMĂ&#x192;QQLW\VWĂ&#x192;HOĂ&#x192;PĂ&#x192;Ă&#x192;QĹ&#x201E; hämärtyneet. Hevosen hoidossa on myĂśs paljon vaativia alueita kuten varsojen kavioiden hoito ja kengitys. Tallin pitäjät â&#x20AC;&#x201C; yrittäjät â&#x20AC;&#x201C; ovat nyt keskeisessä roolissa, pohtii Heiskanen. Heiskanen puhuu mieluusti myĂśs hevosten ruokinnasta. â&#x20AC;&#x201C; 2000-luvulla kaupallisten rehujen määrä on kasvanut valtavasti ja se on sotkenut monen hevosen ruokinnan perusteet. Perusasiat tulisi olla kunnossa, hyvää korsirehua sekä väkirehua käytĂśn mukaan oikeassa suhteessa, Heiskanen summaa. Tasapainoisen ruokinnan saavuttamiseksi on Hevostietokeskuksessa kehitetty HOPTI-ruokintaohjelma, jota käyttää jo 500 tallia. Toinen huolenaihe on hevosten puutteelliset tarhaolot. â&#x20AC;&#x201C; Terveen järjen käyttĂś ei ole kiellettyä hevosten tarhauksessa. Hevoselle on turvattava tietty liikunnan määrä päivässä, sitä ei korvaa mutatarhassa seisottaminen. Ă&#x201E;äriolosuhteissa; räätävässä auringossa, kylmällä sateella ja tuulella sekä raaâ&#x20AC;&#x2122;alla pakkassäällä ei tarvita kokopäivän (pakko) tarhausta, vaan hevosille on järjestettävä ensisijaisesti niiden

tarvitsema liikunta â&#x20AC;&#x201C; hevonenhan on luotu liikkumaan, painottaa Heiskanen. â&#x20AC;&#x201C; Tarhauksen laatu lienee tällä hetkellä hevosten hyvinvoinnin kannalta asia, johon ihmiset voivat vaikuttaa eniten. Tarhojen kuntoon pitää panostaa aiempaa enemmän. Heiskasta painaa myĂśs hevosten klinikka- ja sairaalatason palvelujen epätasainen jakautuminen maassamme. Hänen kotiseudullaan hevosen joutuessa onnettomuuteen tai saadessa ähkyn ei apua välttämättä ole tarjolla riittävän nopeasti ja liian usein eläin menehtyy. â&#x20AC;&#x201C; Ala tarvitsee nopeasti lisää eläinlääkintäpalveluja ja eläinlääkäreiden erikoistumismahdollisuuksia on kehitettävä, sanoo Heiskanen, joka on mukana hankkeessa, jolla yritetään saada eläinsairaalaa Itä-Suomeen.

(OLLWLQYDLMRNDQDLVHQODML" Heiskasta askarruttaa myĂśs se, että ratsastus on muuttumassa eliittilajiksi varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa ratsastukselle ei anneta riittävästi alueita. â&#x20AC;&#x201C; Jokainen ymmärtää että golfiin tarvitaan tilaa, muta sitä ei tunnuta ymmärtävän, että hevoset ja ratsastajat tarvitsevat myĂśs tilaa. Enemmän kuin yhden

hiekkatarhan ja kentän, sanoo Heiskanen. Hän vertaa tilannetta Tukholmaan, jossa kaupunki on kaavoittanut ja vuokrannut maata talleille ja ratsastuksen kustannukset ovat pysyneet hallinnassa. â&#x20AC;&#x201C; Kasvukeskusten pitäisi tehdä avauksia. Helsingissä jonotetaan nyt jo vuosi ratsastuksen alkeiskursseille. Kaupunkien pitäisi vuokrata talleille maata. Tukholmassa tämä on tehty tasa-arvokehityksen nimissä ja siellä on puhuttu avoimesti nais- ja miesurheilun tukemisen eroista. Pääkaupunkiseudulla voitaneen sanoa, ettei ratsastus enää ole jokanaisenlaji, sanoo Heiskanen. Vaikka Minna-Liisa Heiskanen ratkoo tyĂśkseen hevosalan ongelmia, hän uskoo, että ratsastajilla on suuri halu hoitaa harrastuksensa hyvin ja edetä siinä. â&#x20AC;&#x201C; TietämättĂśmyys aiheuttaa ongelmia ja silloin kokeneempien pitää auttaa. On hienoa, että esim. täysihoitotallien omistajat ja hoitajat kouluttavat itseään ja voivat opastaa asiakkaitaan. Sitten on se ikuisuuskysymys, kun luulee tietävänsä sen sijaan että tietää luulevansa â&#x20AC;&#x201C; tarvitaan tiettyä nĂśyryyttä ja avointa mieltä, kun pyritään kehittymään sekä ratsastuksessa että hevosten hoidossa, sanoo Heiskanen. X




+(/ 6,1. ,,17(51$7 ,21$/8%+25 6(6+2:6, 987 

0DDLOPDQKXLSXW+HOVLQJLVVĂ&#x192; <OHLVĂšĂ&#x192;KHPPRWHOWLLQRO\PSLDUDWVDVWDMDQVXRULWXNVLOOD+HLVWĂ&#x192; QHOMĂ&#x192;RQPDDLOPDQN\PPHQHQNĂ&#x192;UMHVVĂ&#x192;MDNDKGHNVDOODROLPXNDQDDQ RO\PSLDKHYRVHQVD WHNVWLSHWUDVNDUUDNXYDWVDWXSLULQHQMDPXXVDVLOMDPD 8%+256(6+2: ´n molempien pääluokkien voitot ratsastet-

tiin Ranskaan. Kisan kirkkaimmaksi tähdeksi hyppäsi maailmanlistan sijaa 16 lokakuussa pitänyt Ranskan Roger Yves Bost 12-vuotiaalla tulisella tammallaan Castle Forbes Myrtille Paulois. Pari kiisi maaliin Rolex FEI World Cupin 14 hevosen hurjassa uusinnassa 0,9 sekuntia ennen Espanjan Sergio Alvarez Moyan 11-vuotiasta Carloa. Kolmanneksi hyppäsivät Oslon osakisan voittaneet Jeroen Dubbeldam ja Utascha Hollannista. UB Grand Prix´n voiton vei maailmanlistan numero 13, PÊnÊ-

lope Leprevost, 12-vuotiaalla ranskalaisorilla Mylord Carthago. Jeroen Dubbeldamin Quality Time jäi vajaan sekunnin päähän ja kolmannen sijan otti Irlannin Denis Lynch kahdeksanvuotiaalla orillaan Contifex. Perjantain pääluokan vei Lontoossa Britannialle joukkuekultaa hypännyt Scott Brash hevosellaan Bon Ami. Olympiahevosellaan Hello Sanctos Scott oli maailmancupissa neljäs ja GP:ssä kahdeksas. Tulokset toivat hänelle Helsingissä parhaan ratsastajan palkinnon.

3v1v/23(/(35(9267 0</25'&$57+$*2 3Ă&#x2019;QĂ&#x2019;ORSHYRLWWL*3QPXWWDVDLPDDLOPDQFXSLVVDQHOMĂ&#x192;SXGRWXVWD)(, UDQNLQJ+Ă&#x192;QNHUWRLHWWĂ&#x192;0\ORUG&DUWKDJRRQWĂ&#x192;\GHOOLQHQKHYRQHQ6HRQKHOSSRUDWVDVWDDQRSHDMDNRNHQXW6HQNDQVVDRQLOR ROODUDGDOODNRVNDVH\ULWWĂ&#x192;Ă&#x192;DLQDSDUKDDQVDVLOOĂ&#x192;RQVXXULV\GĂ&#x192;QMDYDOWDYDK\SS\N\N\6HRQDLQDUDWVDVWDMDQVDNDQVVDVDPDOOD DDOWRSLWXXGHOOD/RQWRRVVDSDULROLKHQNLOĂšNRKWDLVHVVDNLOSDLOXVVDMDMRXNNXHHVVD2VORQPDDLOPDQFXSLVVDSDULROLN\PPHQHV


52*(5<9(6 %267 &$67/( )25%(6 0<57,//( 3$8/2,6 5RJHU<YHVK\SSÃVL :RUOG&XSYRLWRQ YXRWLVSÃLYÃQÃÃQ *3QVLMD )(,UDQNLQJ +ÃQNHUWRLHWWÃ 0\UWLOOH3DXORLV RQKHYRQHQMRND WLHWÃÃMDRVDD NDLNHQ ŋ6HRQOHPSHÃ MDUDXKDOOLQHQ WDOOLVVDPXWWD NLOSDLOXLVVDVH V\WW\\MDWXOLVWXX +DDVWDYLQWDVHQ NDQVVDRQVDDGD QROODSHUXVUDGDOOD NRVNDVLOOÃRQ SDOMRQRPLD PLHOLSLWHLWÃMDVHQ KLOOLWVHPLQHQRQ YDLNHDD8XVLQWRMHQ UDWVDVWDPLQHQ SXROHVWDDQRQ KHOSSRD6HRQ OXRQQRVWDDQQRSHD MDNÃÃQW\\KHOSRVWL 0DDLOPDQFXSLQ XXVLQQDVVDVH DQWRLPLQXOOH VDWDSURVHQWWLVHQ WXQWHHQ0LWÃ NRYHPSDDVH VDDPHQQÃVLWÃ W\\W\YÃLVHPSLVH RQ6HRQNROPHQ SDUKDDQMRXNRVVD OÃKHVDLQDNXQYDDQ SÃÃVHHPXNDDQ XXVLQWDDQNHUWRL 5RJHU<YHV

0(5 .,7 6( .$/ (17 (5, ,1 +RUVH6KRZ RQHQVLYXRQQD YLLNROOD ŋ

5ROH[)(,:RUOG&XS /ÃQVL(XURRSDQOLLJD

5RJHU<YHV%RVW

2VOR1RUMD +HOVLQNL6XRPL /\RQ5DQVND 9HURQD,WDOLD 6WXWWJDUW6DNVD *HQHYH6YHLWVL /RQWRR%ULWDQQLD 0HFKHOHQ%HOJLD /HLS]LJ6DNVD =XULFK6YHLWVL %RUGHDX[5DQVND łV+HUWRJHQERVFK+ROODQWL )LQDDOL*ùWHERUJ5XRWVL 6DUMDWLODQQHZZZIHLRUJUROH[ UROH[IHLZRUOGFXS 3ÒQÒORSH/HSUHYRVW


+$11$7$5',9($8 35,1=&/,1786 +DQQDSDONLWWLLQNLVDQSDUKDDQDVXRPDODLVHQD0DDLOPDQFXSLVVD+DQQD MD3ULQ]&OLQWXVVDLYDWNDNVLSXGRWXVWD*3VVĂ&#x192;WXOLYLUKHWWĂ&#x192;MDSHUMDQWDLQSĂ&#x192;Ă&#x192;OXRNDVVD\NVLSXGRWXV/RNDNXXVVD +DQQDOODHLYLHOĂ&#x192;ROOXWWXORNVLDMROODROLVLVDDQXWSLVWHLWĂ&#x192;)(,QUDQNLQJLVVĂ&#x192; 7(.67,3HWUD6NDUUD

+DQQDROLSDUDVVXRPDODLQHQ

K

isan parhaana suomalaisratsastajana palkitun Hanna Tardiveaun riemulla ei ollut rajoja ensimmäisen maailmancup-ratansa jälkeen, jonka hän ratsasti kymmenvuotiaalla kimo-orillaan Prinz Clintusilla kahdella pudotuksella. Se tuntui voitolta. Molemmat olivat ensikertalaisia tällä tasolla ja hevoselle kyseessä oli kauden ja ehkä koko elämän ensimmäinen hallikisa. â&#x20AC;&#x201C; Hankin sen huhtikuussa Juulia Jyläksen avulla Italiasta, enkä tiedä onko se koskaan kilpaillut hallissa, kertoi Hanna. â&#x20AC;&#x201C; KäytĂśkseltään ori on täydellinen herrasmies ja pehmoluonne, maailman lempein hevonen. Radalla se keskittyy tehtävään ja pysyy tarkkana. Sillä on valtava hyppykyky, ja se sopii minulle kuin unelma, Hanna hehkutti. Hanna on tehnyt yhteistyĂśtä Juulia Jyläksen kanssa jo monen vuoden ajan, ja hän on lĂśytänyt myĂśs Hannan

muut hevoset. Helsingissä Juulia oli mukana valmentajana. Horse Show´ssa Hannan suunnitelma oli ollut edetä luokka kerrallaan sen mukaan miltä hevonen tuntuu. â&#x20AC;&#x201C; Lähdin maailmancupiin luottavaisin mielin.Hevonen tuntui aina vain paremmalta. Molemmat pudotukset olivat hiuksenhienoja hipaisuja, joten tästä jäi hyvä mieli meille molemmille, Hanna sanoi. Hartwall Areenalta Hanna, hevoset ja aviomies Charles jatkoivat kohti Oulua. Pariskunta on asunut Nizzassa vuoden päivät ja nyt oli edessä muutto Hannan vanhaan kotipaikkaan Oulunsalossa, jossa hänellä on oma talli. â&#x20AC;&#x201C; Hevoset ovat tehneet pitkän kauden ja nyt on niille talviloman aika. Keväämmällä jatkan mielelläni kansainvälisissä kisoissa. Olisi mahtavaa päästä kisaamaan tällä tasolla enemmän. Kyllä Oulustakin Eurooppaan ehtii, sanoi Hanna.

6&277%5$6+ +(//26$1&726 3DULRLPDDLOPDQFXSLVVDQHOMĂ&#x192;VMD*3VVĂ&#x192;NDKGHNVDV0XLVVDOXRNLVVD6FRWWSXKGLVWL SDONLQWRSĂš\WĂ&#x192;Ă&#x192;%RQ$PLHOODMRNDRWWL\KGHQYRLWRQMD\KGHQWRLVHQVLMDQ)(,UDQNLQJ .XQ6FRWWOĂš\VL+HOOR6DQFWRNVHQYLLPHYXRGHQMRXOXNXXVVDVHROLUDNNDXWWD HQVLPPĂ&#x192;LVHVWĂ&#x192;DVNHOHHVWDDONDHQ7XQVLQKHWLHWWĂ&#x192;VHRQPLQXQKHYRVHQL0HLOOĂ&#x192; NOLNNDVL6HKDOXDDWHKGĂ&#x192;NDLNHQRLNHLQMDVHWRGHOODKDOXDDLWVHYRLWWDD6HDQWDD PLQXOOHYDOWDYDVWLXVNRDMDOXRWWDPXVWDUDGDOOD6LOOĂ&#x192;RQYDOWDYDODXNNDMD\KWĂ&#x192;VXXUL NDSDVLWHHWWL.RWRQDVHRQWDOOLQNXQLQJDVMDNĂ&#x192;\WWĂ&#x192;\W\\VHQPXNDLVHVWL(QVDDPHQQĂ&#x192; DDPXOODNDUVLQDQRKLDQWDPDWWDVLOOH3RORNDUNNLD6HQSLWĂ&#x192;Ă&#x192;P\ĂšVVDDGDWHKGĂ&#x192;NDLNNL HQVLPPĂ&#x192;LVHQĂ&#x192;+RLGHWWDHVVDVHRQNLOWWLMDOXRQWHHOWDDQMRSDYĂ&#x192;KĂ&#x192;QYHOWWRNHUWRL 6FRWW/RQWRRVVD6FRWWMD+HOOR6DQFWRVYRLWWLYDWMRXNNXHNXOWDDMDKHQNLOĂšNRKWDLVHVVD NLOSDLOXVVDYLLGHQQHQVLMDQ2VORQPDDLOPDQFXSLVVDSDULROLYLLGHV


<+7(,67 <Â&#x203A;66g) ,172721. $166$



0LWHQSHODWDDQ" 9RLWWDMD3HODWDDQNLOSDLOXQYRLWWDYDD UDWVXNNRD 6LMD3HODWDDQNROPHQSDUKDDQMRXNNRRQ VLMRLWWXYDDUDWVXNNRD .DNVDUL3HODWDDQHQVLPPĂ&#x192;LVHNVLMDWRL VHNVLVLMRLWWXYDDUDWVXNNRD5DWVXNRLGHQ NHVNLQĂ&#x192;LVHOOĂ&#x192;MĂ&#x192;UMHVW\NVHOOĂ&#x192;HLROH PHUNLW\VWĂ&#x192; 9RLWRWODVNHWDDQSDQRVNHUWDDNHUURLQ HOLMRVSHODVLWHXUROODYRLWWDMDD5RJHU <YHV%RVWLOOHOXQDVWLWHXURD7RWR SHOLWRQOXQDVWHWWDYDNROPHQNXXNDXGHQ NXOXHVVD /LVĂ&#x192;WLHWRD7RWRSHOHLVWĂ&#x192;ZZZWRWRÄ&#x; 7RWRSLVWHHOOĂ&#x192;SHODWWLLQSLHQLOOĂ&#x192;SDQRNVLOOD

5DWVDVWXV\OHLVĂš LQQRVWXL7RWRSHOHLVWĂ&#x192; 8%+RUVH6KRZÄŁVVD

7RWRSHOLWXORNVHW

7RWRSHOLSLVWHHQ\PSĂ&#x192;ULOOĂ&#x192;NXKLVLNXQSHOL\KWLĂš )LQWRWR2\MĂ&#x192;UMHVWLHQVLPPĂ&#x192;LVHQNHUUDQ7RWRSHOLW NDQVDLQYĂ&#x192;OLVHVVĂ&#x192;8%+RUVH6KRZÄŁVVD

&DUOR 6HUJLR$OYDUH]0R\D (63

6LMD

7HNVWL/HHQD0Ă&#x192;HQSĂ&#x192;Ă&#x192;:LUW].XYD7DSLR0Ă&#x192;HQSĂ&#x192;Ă&#x192;

3(5,17(,6(67,5$9,85+(,/81 pa-

rissa myytävät Toto-pelit tulivat tapahtumassa tutuksi peleistä innostuneelle ratsastusyleisĂślle. â&#x20AC;&#x201C; Haluamme parantaa yhteistyĂśtä kahden merkittävän hevosurheilulajin, ratsastuksen ja raviurheilun välillä, sillä meillä on hevosalalla yhteiset edut ja mahdollisuudet, Fintoto Oy:n varatoimitusjohtaja Pertti Koskenniemi toteaa. Huippu-urheilun seuraaminen Totokupongin kanssa oli UB Horse Show´ssa entistä jännittävämpää. Pelin vaihto lauantaina UB Grand Prix -luokassa oli 3 786 euroa ja sunnuntain Rolex FEI World Cupluokassa 7 231euroa. Vaihdot olivat ravilähtĂśihin verrattuna euromääräisesti vähäisempiä, sillä UB Horse Show´n yleisĂś pelasi voittajaa, sijaa ja kaksaria pääsääntĂśisesti pienillä panoksilla. Pelaajien suuri lukumäärä ja yhteistyĂśn avaaminen olivat ensimmäisessä yhteisessä tapahtumassa Fintotolle vaihtoa arvokkaampia asioita. Horse Show´n kahdessa pelikohtees-

sa kertoimet nousivat isoiksi ja pienellä panoksella pelaaja pystyi voittamaan satoja euroja. Maailmancup-luokassa kahta kärkiratsukkoa eli paria Roger Yves Bost/Castle Forbes Myrtille Paulois ja Sergio Alvarez Moya/Carlo 273 yksikään pelaaja ei tiennyt. Yhden euron kaksarilla olisi kuitenkin voinut voittaa peräti 2309,10 euroa. â&#x20AC;&#x201C; Haluamme jatkaa nyt alkanutta yhteistyĂśtä myĂśs ensi vuoden tärkeimmässä kansainvälisessä ratsastustapahtumassa, Helsinki Horse Show´ssa. Luonnollisestikin harkitsemme tämän jälkeen pelin järjestämistä myĂśs kesän kansallisissa kilpailuissa urheilullisin perustein. Teemme suunnitelmat yhteistyĂśssä Suomen Ratsastajainliiton kanssa, Koskenniemi jatkaa. PeliyhtiĂś Fintoto Oy vastaa kaikkien hevospelien järjestämisestä Suomessa. Fintoto voi järjestää pelejä perinteisten ravitapahtumien lisäksi myĂśs laukka- ja ratsastuskilpailuissa.

52/(;)(,:25/'&83 6XQQXQWDL

&DVWOH)RUEHV0\UWLOOH%DXORLV 5RJHU<YHV%RVW )5$

9RLWWDMD 6LMD

%0&8WDVFKD6)1 -HURHQ'XEEHOGDP 1('

6LMD 3RLVMĂ&#x192;Ă&#x192;QQLW .DNVDUL .DNVDUL <KWĂ&#x192;Ă&#x192;QRLNHDDNDNVDUL\KGLVWHOPĂ&#x192;Ă&#x192;HLOĂš\ W\Q\WMRWHQVHNĂ&#x192;QXPHURQHWWĂ&#x192;NDXWWD NDNVDULDSHODQQHHWOXQDVWLYDW

8%*5$1'35,; /DXDQWDL

0D\ORUG&DUWKDJR 3HQHORSH/HSUHYRVW )5$ 9RLWWDMD 6LMD %0&4XDOLW\7LPH71 -HURHQ'XEEHOGDP 1('

6LMD &RQWLIH['HQLV/\QFK ,5/

6LMD

.DNVDUL


m 6(5*,2$/9$5(=02<$ &$5/2

0DDLOPDQFXSLQNDNNRQHQMD*3VVÃNDNVLSXGRWXVWD )(,UDQNLQJ6HUJLRRVWL&DUORQV\NV\OOÃ1LFN6NHOWRQLOWD MRQNDNDQVVDVHROLYRLWWDQXWOÃKHVNDLNHQPDKGROOLVHQ (QVLPPÃLVHVVÃ\KWHLVHVVÃYLLGHQWÃKGHQNLVDVVD2VORVVDSDUL ROL*3QWRLQHQMDPDDLOPDQFXSLQNROPDVŋ&DUORRQDLYDQ XVNRPDWWRPDQKLHQRKHYRQHQMRVPLQXQSLWÃLVLOXHWHOOD NDLNNLVHQK\YÃWRPLQDLVXXGHWVHSXKHNHVWÃLVLPRQWD SÃLYÃÃ1LFNRQNRXOXWWDQXWVHQQLLQK\YLQHWWÃVHRVDD NDLNHQ6HWLHWÃÃPLWHQYRLWHWDDQPLVVÃRQQRSHLQWLHMDVH WHNHHUDWVDVWDMDQVDHOÃPÃQWRGHOODKHOSRNVLVDQRL6HUJLR 6HUJLRHLSÃÃVV\W/RQWRRVHHQNRVNDKÃQHQKHYRVHQVD$FWLRQ %UHDNHUROLVDLUDVORPDOOD

k -(52(1'8%%(/'$0 87$6&+$

0DDLOPDQFXSLQNROPDVYXRWLDDOOD8WDVFKDOODMD *3QNDNNRQHQ4XDOLW\7LPHQNDQVVD)(,UDQNLQJ 6\GQH\QRO\PSLDODLVWHQNXOWDPLWDOLVWL-HURHQVDL8WDVFKDQ UDWVDVWHWWDYDNVHHQYXRVLVLWWHQWDYRLWWHHQD/RQWRR PXWWD\KWHLVW\ùHLHKWLQ\WNHKLWW\ÃULLWWÃYÃQYDKYDNVL MD-HURHQOXRSXLDMDWXNVHVWD+ÃQUDNHQVLOXRWWDPXVWD KHYRVHHQSLHQHPPLVVÃNLOSDLOXLVVDMD2VORVVDSDULMRYRLWWL PDDLOPDQFXSLQŋ1\WPHOXRWDPPHWRLVLLPPHMDYRLPPH PROHPPDWROODUDGDOODOHYROOLVLQMDOXRWWDYDLVLQPLHOLQKÃQ NHUWRL

i 67(9(*8(5'$7 1$6$

/RQWRRVVDNXOWDD1LQRGHV%XLVVRQHWWHVLQNDQVVDYRLWWDQXW MD)(,QUDQNLQJLQNROPDWWDVLMDDSLWÃYÃ6WHYHK\SSÃVL PDDLOPDQFXSLVVDVLMDOOH1DVDOODMD*3VVÃVLMDOOH&KLSVLQ NDQVVD


Ĺ&#x2039;/DOLNRQ KLUYHĂ&#x192;QKHUNNĂ&#x192; MDVHHVLPHUNLNVL KHUPRVWXLDLND SDOMRQDSORGHLVWD 0XWWDVLWWHQNXQ OĂ&#x192;KGHWWLLQUDGDOOH VHNHVNLWW\L6HRQ VĂ&#x192;SĂ&#x192;NNĂ&#x192;MDVRSLL UDWVDVWXVW\\OLLQL -XXOLNHUWRR 7HNVWL0LLD/$KWLQHQ

6XRPDODLVHWLVRLVVDOXRNLVVD .RQWLRXUDSXWNHQDOXVVD Anna-Julia Kontiolle jäi UB Horse Show´sta â&#x20AC;?ihan hyvätâ&#x20AC;? tunnelmat. Hän on saanut alleen uuden ratsun, 10-vuotiaan Laliktamman, jolla Horse Show´n kaikki isot radat sujuivat hyvin yhdellä tai kahdella pudotuksella, vaikka yhteistyĂśtä on takana vain joitain viikkoja. Juuli onkin ilmoittanut liitolle olevansa kiinnostunut maailmancupâ&#x20AC;&#x201C;paikoista jatkuvalla kaudella. Helsingissä Juulin toisena hevosena oli tuttu Rio Nuevo, jolla Juuli nappasi yhden voiton ja kaksi sijoitusta pienissä luokissa. Kilpailun jälkeen Rio Nuevo jäi Suomeen tauolle ainakin talven ajaksi. Samalla kyydillä Sveitsistä Suomeen tuli Juulin kilparatsu Escape. Se menee täällä jalkaleikkaukseen, jonka jälkeen katsotaan, vieläkĂś se palaa radoille vai onko sen aika siirtyä siitokseen. Juulin hevostilanne on kuitenkin hyvä, sillä hän tyĂśskentelee poikaystävänsä Martin Fuchsin perheen suurella ja maineikkaalla myyntitallilla. Lalikin lisäksi hänellä on kolme muuta hevosta, joilla hän voi hypätä ainakin 150-luokkia. Kaikki neljĂś ovat myynnissä. Lisäksi muutamat hevosenomistajat ovat suunnitelleet antavansa hevosia hänelle rat-

sastettavaksi, jolloin niiden kanssa saisi tehdä pidempään yhteistyÜtä. Suomalaisena Juuli saa helpommin paikkoja kansainvälisiin kilpailuihin, mikä on KeskiEuroopassa suuri etu.

/LXNNRQHQMD1XPPLQHQ \KGHVVĂ&#x192;HWHHQSĂ&#x192;LQ Satu Liukkonen ja Sebastian Numminen pitävät yhdessä tilaa SkĂĽnessa Etelä-Ruotsissa. Liukkonen on ollut Ruot-

Ĺ&#x2039;6HYHLPXD UDGDQDOXVWD ORSSXXQVDDNND \PSĂ&#x192;ULNHQWWĂ&#x192;Ă&#x192; 7XROODWDVROODVHHL RQQLVWX1XPPLQHQ WRWHDDNDKGHVWD HQVLPPĂ&#x192;LVHVWĂ&#x192; UDGDVWDXSHDOOD RULOOD&RQWHQGR'D &DUPD

sissa yhdeksän vuotta, ja nykyistä tilaa hän on vuokrannut paikalliselta kreiviltä neljä vuotta. Sebbe tuli mukaan toimintaan puolitoista vuotta sitten. Nummiselta ja Liukkoselta on tulossa radoille paljon erittäin hyviä nuoria hevosia. YhteistyÜ toimii hevosten omistajien ja kasvattajien kanssa, ja ainakin osa lahjakkuuksista on jäämässä pidempiaikaisesti käyttÜÜn. Hyviä hevosia on tullut myÜs suomalaisilta kasvattajilta.


6$78/,8..21(1-$&(/(67,1( ROLYDW*3QSDUKDDWVXRPDODLVHWPXWWD PDDLOPDQFXSLVVDSXRPHMDSXWRVLYLLVL&HOHVWLQHQVĂ&#x192;NĂ&#x192;NRUNHXVRQVHQWWLĂ&#x192;MRWHQ VHK\SSĂ&#x192;Ă&#x192;OĂ&#x192;KHVLWVHQVĂ&#x192;NRUNXLVLDHVWHLWĂ&#x192;6DWXNHUWRLVHQROHYDQNLOWWLYDURYDLQHQMD KLHPDQDUNDKHYRQHQ 0,..20g(17$867$-$48(1$5$ 0LNNRNHUWRLWHKQHHQVĂ&#x192;PDDLOPDQFXSLVVD UDWVDVWXVYLUKHHQNROPRLVVDUMDOOHMDKĂ&#x192;Q SĂ&#x192;Ă&#x192;WWLVHQMĂ&#x192;ONHHQNHVNH\WWĂ&#x192;Ă&#x192;HWWHL SHOĂ&#x192;VW\WĂ&#x192;YDVWDYXRWLDVWDKHYRVWD 9DOPLLGHQ KXLSSXKHYRVWHQ KLQQDWRYDW NDUDQQHHW KLUPXLVLNVL PXWWD0LNDHO )RUVWĂ&#x2019;QWRLYRR OĂš\WĂ&#x192;YĂ&#x192;QVĂ&#x192;MRVWDLQ 1DQGHOHQWDSDLVHQ NXOWDNLPSDOHHQ

â&#x20AC;&#x201C; Suomalaiset hevoset pitää vain saada ajoissa Suomesta tänne tĂśihin. Niiden laatua ei pidä hävetä, Satu Liukkonen sanoo. Hän saapui Suomeen erittäin hyvin menneen ulkokauden jälkeen. â&#x20AC;&#x201C; GP oli ihan jees, mutta muuten kisat olivat vähän pettymys. Voi olla, että Celestine oli vähän väsynyt. Nyt sekä hevonen ja ratsastaja tarvitsevat lisää treeniä ja rutiinia, hän kertoo. Tavoitteena ovat ensi kesän EM-kilpailut. Sebastian Nummisen Horse Show ei sujunut erityisen hyvin, mutta miehen hevostilanne on parempi kuin ehkä koskaan. Katja Kuistilan omistama ori Contendo Da Carma on erittäin joustava, sillä on paljon kapasiteettiä ja se on varovainen. Ongelma on herkkyys. Helsinki oli kokemattomalle orille kauden ensimmäinen hallikisa ja ensimmäinen kisa niin suuressa hallissa, ja se tuli liian villiksi. Epäonnistuneesta Helsingin kilpailusta huolimatta hevosen laatu tuli selväksi. Sebbe kertookin, että vasta kahdeksanvuotiaan oriin tavoitteena ovat ensi kesän EM-kilpailut ja sitä seuraavan kauden maailmancup.

vät hyppäämään näitä ratoja, kunhan yhteispeliä hiotaan ja parannetaan, Mikko sanoo. Isoa linjaa hypännyt pienikokoinen kimo Quenara hyppäsi 150 yhdellä pudotuksella. 160 radalla puomeja tuli enemmän. â&#x20AC;&#x201C; Tuntui siltä, kuin se olisi ihmeissään, kun okserit olivatkin totuttua pidempiä, Mikko miettii. Mäentaustan tallissa Saksassa on keskimäärin 15 hevosta ja Mikon lisäksi yksi tai kaksi tyĂśntekijää. Yleensä hevoset tulevat treeniin neli- tai joskus kolmivuotiaina, ja sitten ne myydään 5â&#x20AC;&#x201C;6-vuotiaina. Helsingissä nähdyt kilpahevoset ovat puoliksi Mikon omia, joten ne pysyvät hänen ratsastettavinaan.

$PPDWWLPDLQHQ0Ă&#x192;HQWDXVWD

)RUVWĂ&#x2019;QLQUXXKNDYXRGHW

Saksasta saapunut Mikko Mäentausta oli Helsingin viikonloppuun kohtuullisen tyytyväinen. â&#x20AC;&#x201C; Hevoset tuntuivat siltä, että pysty-

Mikael ForstÊnin radat Isaac du Jonquetilla ja Nandelella olivat hyviä. Maailmancup jäi kuitenkin haaveeksi, sillä sunnuntaina kansallisella kierroksella kilpaillut

Calbay teki kolmoissarjalla erikoisen hypyn, jonka yhteydessä ForstĂŠnin kämmenestä murtui luita. Ennusteiden mukaan käsi paranee nopeasti, joten ForstĂŠn suunnittelee kilpailevansa muutamia maailmancupeja tänä vuonna. Tällä hetkellä Nandele tuntuu olevan paremmassa iskussa. Isaacilla on paljon kilometrejä takana, joten sen tilanne on epävarmempi. ForstĂŠnin tarkoituksena on pitää kilpailemalla yllä kosketus maailman huippuun ja tuoda Suomeen osaamista Kirkkonummelle kohoavan valmennuskeskuksen myĂśtä. Perhe-elämällä on iso sija Mikaelin elämässä tällä hetkellä, joten ainakin toistaiseksi 40 kilpailuviikonlopun vuodet ovat takana. Tavoitteet on asetettava sen mukaan. â&#x20AC;&#x201C; Ei kukaan voi olla niin lapsellinen, että kuvittelisi, että kukaan, ainakaan Mikael ForstĂŠn, olisi niin lahjakas, että voisi vain harrastamalla pärjätä aivan maailman huipulla, ForstĂŠn muotoilee. X


3\ĂšUHĂ&#x192;UHQWRMDSXKGDVK\SS\

.XOWDPLWDOLVWLQNRXOXVVD

+HYRQHQUHQQRNVLMDOXRWWDYDLVHNVL 6WHYH*XHUGDWSLWLYDOPHQQXVWXQQLQ-HQQL'DKOPDQLOOHMDKĂ&#x192;QHQKHYRVHOOHHQ 0D[LPXNVHOOHODXDQWDLLODWDQD$UHHQDOOD+HQĂ&#x192;\WWLYĂ&#x192;W\OHLVĂšOOHPLOOĂ&#x192;WDYRLQ6WHYH YDOPLVWHOHHKHYRVHQMDUDWVDVWDMDQNLOSDLOXVXRULWXVWDYDUWHQ 7HNVWL3HWUD6NDUUDNXYDW6DWX3LULQHQ

S

teve halusi, että Maximus verrytellään gramanit päällä, jotta se pysyy mukavana ja pyĂśreänä. Verryttelyhypyt aloitettiin pienellä pystyllä, jonka edessä oli maapuomi. â&#x20AC;&#x201C; Haluan, että Maximus saa verryttelyssä helppoja hyppyjä. Se on hyvin varovainen ja ilman maapuomia se voisi ajautua liian lähelle estettä ja kolhaista sitä. Se ei ole hyvää verryttelyä varovaiselle hevoselle, sanoi Steve. Jenni sai ohjeeksi pitää mukavan laukan yllä ja tehdä mukavan, pehmeän kaarteen, jotta syntyisi pyĂśreä hyppy. Seu-

raavaksi pystyä korotettiin vähän. Tehtävänä oli toistaa äskeinen, hyvä rytmi laukkaan, hyvä kaarre ja pyÜreä hyppy. Kolmas hyppy tehtiin pienellä okserilla.

Ĺ&#x201E;7DYRLWWHHQDRQ NDVYDWWDDKHYRVHQ LWVHYDUPXXWWDĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; Tavoitteena on kasvattaa hevosen itsevarmuutta ja pitää se rentona ennen suoritusta. Jos hevonen kolhii puomeja

verryttelyssä, se huolestuu sen sijaan että se tulisi luottavaisemmaksi, sanoi Steve. Jennin tehtävä oli tulla okserille aivan suoraan ja saada pyÜreä mukava hyppy. Se onnistui ja okseria korotettiin vielä kerran. Nyt hyppy oli rauhallinen ja pyÜreä. Maximus oli rento, joten Steve pyysi ottamaan gramanit pois. Ratsukko oli valmis radalle. Steve halusi, että Jenni ratsastaa kaarteet ulko-ohjan tuella, pitää ne pyÜreinä, säilyttää rytmin laukassa ja keskittyy etäisyyden lÜytämiseen. Etäisyystehtävä oli tarkoitus ratsastaa seitsemällä


2QQHD askeleella. Pysty-okseri sarjan välissä Jennin piti tukea hevosta pohkeella, jotta se varmasti ajattelisi eteenpäin ja yltäisi okserin yli. â&#x20AC;&#x201C; Rataharjoittelussa pitää saada hevoselle hyviä kokemuksia, jotta luottamus kasvaa. Radan pitää olla hevoselle mukava, sujuva ja rento. Harjoituksissa ei pidä yrittää tehdä nollaa hinnalla millä hyvänsä. Sellainen ratsastus ei kehitä hevosen itseluottamusta, muistutti Steve. Jenni teki tyĂśtä käskettyä. Maximus hyppäsi radan puhtaasti. Steve sanoi, että rytmi oli hyvä, samoin kokonaisuus. Suunnitelmasta poiketen Jenni oli ratsastanut etäisyystehtävän kahdeksalla askeleella seitsemän sijasta. â&#x20AC;&#x201C; Se oli oikea ratkaisu, totesi Steve. Ei pidä juuttua askelten laskemiseen, vaan valita rytmistä paras etäisyys askelmäärästä riippumatta. Lopuksi Jenni ja Maximus hyppäsivät koko radan virheettĂśmästi. Korkein este oli 145-senttinen pysty. Steve kehui Jennin tyĂśtä. Hänen mielestään hyvä ratsastaja tekee hyvän valmentajan. â&#x20AC;&#x201C; Ratsastajalla joko on se jokin, mikä erottaa hyvät ratsastajat muista tai sitten sitä ei ole. Jennillä se jokin on, sanoi Steve.

2QQLVWXQXWNLVDWRUVWDLQD Jenni kilpaili Helsingissä torstaina kansallisen 130-luokan yhdellä aikavirheellä. â&#x20AC;&#x201C; Kaikki saattoivat nähdä, että se oli hyvä rata. Ja hevonen on tullut hänelle pikkuisena, hän ei ole saanut sitä valmiina, Steve kommentoi. Jenni kertoo jännittäneensä Helsingissä ratsastamista todella paljon. Nyt hän päätti osallistua, vaikka takana olikin huonoin kausi murtuneen nilkan takia. â&#x20AC;&#x201C; Minulle tämä on harrastus, ei tyĂś. Fiiliksen mukaan mennään. No stress, Jenni sanoo. X

XSHDQ %DWHV,QQRYD NRXOXVDWXODQ MDPXLGHQ SDONLQWRMHQ YRLWWDMLOOH

-HQQL 0D[LPXV,, -(11,'$+/0$1 WĂ&#x192;\WWLYXRWWD O0LVV6NDQGLQDYLD O1DLPLVLLQ)NXOMHWWDMD.LPL 5Ă&#x192;LNNĂšVHQNDQVVD O+Ă&#x192;QDORLWWLNLOSDLOHPLVHQ YXRWLDDQD O1\N\LVLQKĂ&#x192;QK\SSĂ&#x192;Ă&#x192;Ĺ&#x2039; WDVROOD O6WHYH*XHUGDWRQYDOPHQWDQXWKĂ&#x192;Q WĂ&#x192;YXRGHVWDOĂ&#x192;KWLHQ O0D[LPXV,,RQYXRWLDVKRO VWHLQLQRULMRQNDLVĂ&#x192;RQ&DUGLQRMD HPĂ&#x192;QLVĂ&#x192;&RQWHQGHU 6HRQROOXW-HQQLOOĂ&#x192;YXRWLDDVWD OĂ&#x192;KWLHQ-HQQLNHUWRL0D[LPXNVHQ ROHYDQK\YĂ&#x192;WLLPLQMĂ&#x192;VHQMDWHNHYĂ&#x192;Q WHKWĂ&#x192;YĂ&#x192;QVĂ&#x192;WXQQROOLVHVWL O-HQQLOOĂ&#x192;RQYLLVLKHYRVWDMRLVWDKĂ&#x192;Q UDWVDVWDDLWVHQHOMĂ&#x192;Ă&#x192;9LLGHVRQYDV WDQHOLYXRWLDV+Ă&#x192;QNĂ&#x192;\\OHHQVĂ&#x192;WDO OLOODNXXGHVWLYLLNRVVDMDUDWVDV WDDVĂ&#x192;Ă&#x192;QQĂšOOLVHVWLP\ĂšV*XHUGDWÄŁQ KHYRVLD

*UDPDQDSXRKMD *5$0$12+-$7 RYDWDSXYĂ&#x192;OLQHYDLQHULWWĂ&#x192;LQWDLWDYLOOHUDWVDVWDMLOOH1LLGHQWDU NRLWXVRQDXWWDDKHYRVWDOĂš\WĂ&#x192;PĂ&#x192;Ă&#x192;QRLNHDPXRWR-HQQLQJUDPDQLWROLNLLQQLWHW W\VDWXODY\ĂšKĂšQKHYRVHQHWXMDONRMHQYĂ&#x192;OLVWĂ&#x192;MRVWDQHWXOLYDWNXRODLQUHQNDLGHQOĂ&#x192;SL UDWVDVWDMDQNĂ&#x192;WHHQ7RLQHQWDSDNLLQQLWWĂ&#x192;Ă&#x192;JUDPDQLWRQVLYXOOHVDWXODY\ĂšKĂšQVDWX ODQVLLYHQDODSXROHOOH*UDPDQHLWDNĂ&#x192;\WWĂ&#x192;YĂ&#x192;QUDWVDVWDMDQWĂ&#x192;\W\\RVDWDSLWĂ&#x192;Ă&#x192;KHYR QHQSRKNHHQHGHVVĂ&#x192;MDUHQWRXWWDDNĂ&#x192;WHQVĂ&#x192;DLQDRLNHDOODKHWNHOOĂ&#x192;*UDPDQLWP\ĂšV KHOSRWWDYDWKHYRVHQKDOOLQWDDYDLNHLVVDWLODQWHLVVD7Ă&#x192;VWĂ&#x192;V\\VWĂ&#x192;PRQHWKXLSSXUDW VDVWDMDWNĂ&#x192;\WWĂ&#x192;YĂ&#x192;WJUDPDQHLWDSDONLQWRVHUHPRQLRLVVD

KEVĂ&#x201E;TKUVASTON 2012 KILPAILUN VOITTAJAT 1.palkinto Bates Innova satula (2 185,-) Sini Huhtasalo,Pori Ratsastus-Varuste Nurmi Ky, Pori 2.palkinto Hubertus Classic suitset (195,-) Jenna Saarinen, Halikko Petpoint Salo 3.palkinto Equipage Lugano jodhpurit (148,-) Milka Laurila, Porvoo Ratsutarvike Ridaaja Oy, Porvoo 4.palkinto TopGuard Royal kypärä (114,-) Sari Kinnunen, Pieksämäki Green Trail Oy, Pieksämäki 5.palkinto Equipage Paris takki (116,-) Pirkko Herd, Ypäjä Ratsuriihi, Ypäjä

.\OOl NDQQDWWL RVDOOLVWXD

Kaprioli Trading Oy, puh. 010 422 5530 www.ratsastuksen-asiantuntijaliike.com Tykkää meistä Facebookissa!


(QVLPPĂ&#x192;LVHQĂ&#x192;+HLGL6YDQERUJ/RGPDQMD&RUOHRQHWRLVHQD/DXUD3RUWKDQMD5RVPRMDYLLPHLVHQĂ&#x192;/DVVL/HKPXVWR$/3HWR

-DORWPDDODLVHW 8%+RUVH6KRZODXDQWDLQYLLKWHHOOLVHVVĂ&#x192;LOODVVDROLYDUDWWXLVRURROL NRWLPDLVHOOHKHYRVURGXOOH.XWHQ\OHHQVĂ&#x192;VHWĂ&#x192;\WWLRGRWXNVHW 7HNVWL0LLD/DKWLQHQ.XYDW6DWX3LULQHQ

Y

leensä suomenhevosia on nähty Areenalla vain ryntäämässä huippuratsastajien alla aikaratsastuksissa puomit suussa, mutta tällä kertaa esteratsastuksessa järjestettiin oikea kymmenen ratsukon kutsukilpailuluokka uusintoineen. Vaikka mukana olivat kaikkein parhaat ratsut, useimmille osallistujille Areena oli vaikea paikka. Monet pudottivat heti ensimmäisen esteen. Puhtaasti perusradan suorittivat vain Joni Koivusalo nallenaamaisella Sirun Oliverilla ja Emmi-Maria Ojala uljaalla mustalla, hyvin paljon isänsä Pellervon tyylisellä Castellon Viljamilla. Koivusalo ja Sirun Oliver tekivät hienon ja nopean uusintaradan, mutta pudottivat viimeisen esteen. Sillä heltisi kuitenkin voitto, sillä myÜs Castel-

lon Viljami sai taitavasta ratsastuksesta huolimatta mukaansa puomin sarjalta. Esteluokan jälkeen järjestettiin maailmanennätysyritys, jossa oli tarkoitus lyÜdä Kristina Armen, silloisen Jungfeltin, ja ruuna Pokerin suomenhevosten korkeushyppyennätys 172 senttiä.

Ĺ&#x201E;2QQHNVL.ULVWLQD $UPHROLSDLNDOODĹ&#x201E; Idea oli mitä mainioin, mutta tämän hetken suomenhevosista ei taida kuitenkaan lĂśytyä sellaista hyvin treenattua erikoisyksilÜä, jolta korkeus onnistuisi. Ennätysyrityksessä Anniina Anttilan pieni Humeli pääsi vaivoin yli 125 senttisestä puomiesteestä. Nina Esko-

YXRWLDDNVLNĂ&#x192;Ă&#x192;QW\YĂ&#x192;-DLPHHVLLQW\L XSHDVVDNXQQRVVD


Emmi-Maria Ojalan Castellon Viljami näytti ihan isältään Pellervolta.

lan Jopetti ja Emmi-Maria Ojalan Castellon Viljami suorittivat 135 senttiä. 145:ttä lähti kokeilemaan vain Castellon Viljami, ja sillekin este oli liian korkea. Onneksi Kristina Arme oli paikalla, joten hänet saatettiin nyt jälkikäteen palkita upeasta saavutuksesta ison yleisön edessä.

Koulua kylmäverisesti Areenalle oli saatu paikalle myös suomenhevosten kouluratsastuksen parhaimmisto, joten kahdeksan hevosen katrilli oli hienoa katseltavaa, etenkin kun kaikki ratsastajat olivat eteviä. Corleone oli komea ja vain parani katrillin loppua kohden. Suvi-Serpentiina ja A.L. Peto olivat ahkeria ja tasaisia. Hessin Leevi oli makea ja Ratsu Reima hienon värinen ja laukassa kaunis! Rosmo ja Jaime näyttivät tässä porukassa pieniltä ja söpöiltä, toki myös hyvin liikkuvilta. Katrillin lisäksi olisi ollut kiva nähdä jotain huippukohtia erikseen. Nyt esimerkiksi Jaimen upeat vaihdot jäivät monelta huomaamatta. Erittäin ilahduttavaa oli nähdä Ypäjä Tarjan levollinen esiintyminen rattaiden edessä. Kaiken urheilujalostuksen keskellä suomenhevosissa on säilynyt myös rauhallisia ja joka paikassa toimivia yksilöitä. X

Joni Koivusalo ja Sirun Oliver tekivät Areenalla tarkkaa työtä.




+(/ 6,1. ,,17(51$7 ,21$/8%+25 6(6+2:6, 987 

<KGHQNĂ&#x192;GHQ SLUXHWHLOODYRLWWRRQ 7LHGĂ&#x192;VLWWHQRQNRN\VHKHYRVWHQPXXWWXPLVHVWD\OHLVHQWDVRQSDUDQHPLVHVWD YDL8%+RUVH6KRZÄŁQKRXNXWWHOHYXXGHQOLVĂ&#x192;Ă&#x192;QW\PLVHVWĂ&#x192;PXWWDNRXOXUDWVDVWXV ROLWĂ&#x192;QĂ&#x192;YXRQQDPLOWHLSHONĂ&#x192;VWĂ&#x192;Ă&#x192;QKDXVNDQQĂ&#x192;NĂšLVWĂ&#x192;NDWVRWWDYDD 7HNVWL0LLD/DKWLQHQ.XYDW6DWX3LULQHQ

Y

ksikään ratsuista ei esimerkiksi hyytynyt piaffeihin, mikä vielä jokunen vuosi sitten oli ennemmin sääntĂś kuin poikkeus. Yhdeksän osallistujan Grand Prix ratsastettiin torstain iltanäytĂśksessä. Luokan voitti Ruotsin Jeanna HĂśgberg aktiivisesti liikkuneella ja rennosti kävelleellä mustalla Liza Minelli -tammallaan, pistein 67.340. Toiseksi sijoittui toinen ruotsalainen, Malin Hamilton lennokkaalla ruuna Fleetwoodilla ja kolmas oli Stella Hagelstam tammalla Soraya II, 66.383. Sorayan ravi oli laadukasta, ja hevonen oli motivoituneen näkĂśinen. Hollannin Aat van Essen oli neljäs hyvin jännittyneellä Macrider Premierillään, 65.851. Suomen toinen edustaja Alexandra MalmstrĂśm jäi luokassa toiseksi viimeiseksi, kun tauolta hallikisaan palannut MD Waterford oli liian jännittynyt. Pitkän ja ehjän uran tehnyt 13-vuotias kouluhevonen liikkui kuitenkin silminnähden iloisesti. â&#x20AC;&#x201C; Siinä on luonnetta ja laatua. Rakastan sitä hevosta yli kaiken! Minun pitää vain saada sen innokkuus kanavoitua hyvälaatuisena energiana ylĂśs, MalmstrĂśm sanoi lauantaiaamuna, kun hän oli voittanut hyvin sujuneen muutaman osallistujan GP Specialin.

HURRQ9DWVDRQJHOPLVWD Pääluokka kĂźr ratsastettiin lauantaina, ja torstain tuloslista laitettiin uuteen uskoon. Aat van Essen oli saanut ruu$$79$1(66(1-$0$&5,'(5 35(0,(5 SDUDQVLYDWNÄ&#x2018;ULVVĂ&#x192;YLLPH YXRGHQNDNNRVVLMDQYRLWRNVL


Ĺ&#x2039;+\YLQNRXOXWHWWX NRXOXWXVVNDDOD RLNHLQVXRULWHWWX +\YĂ&#x192;WOLLNNHHW NRQWDNWLMD UDWVDVWDMDQDVHQWR WRWHVLVDNVDODLQHQ WXRPDUL'LHWULFK 3OHZD6WHOOD +DJHOVWDPLVWD MD6RUD\D,,VWD 6HHLNXLWHQNDDQ DXWWDQXWNXQ 6RUD\DW\ĂšQVL NLHOHQVĂ&#x192;NXRODLPHQ SĂ&#x192;Ă&#x192;OOH

Ĺ&#x201E;6RUD\DOODHLROHROOXWRQJHOPLD NLHOHQWDLVXXQNDQVVDĹ&#x201E; nansa rennommaksi, ja se esimerkiksi käveli paljon edellistä rataa paremmin. Hevosella on kukkopatti, joka tekee sen käyntiliikkeestä epäsymmetrisen takaa, mikä laskee aina oleellisesti käynnistä annettavia pisteitä. Muun muassa yhdellä kädellä esitettyjen piruettien ja suorien ja ilmavien vaihtosarjojen ansiosta pari vei kuitenkin voiton luokassa pistein 70,275. Ruotsalaisnaisten hevoset liikkuivat hyvin, mutta heidän kĂźrinsa olivat helpompia, joten arvostelu oli vaikeaa, luokan tuomarit totesivat. Toiseksi nousi Malin Hamiltonin Fleetwood (70,150) ja kolmanneksi Jeanna HĂśgbergin erittäin ilmavasti liikkunut Liza Minelli, 70.100 . Stella Hagelstam joutui keskeyttämään suorituksensa, kun Soraya II siirsi kielensä kuolaimen päälle juuri ennen musiikin alkamista. YleisĂśn lisäksi myĂśs ratsastaja oli erittäin pettynyt. Sorayalla ei ole ollut ongelmia kielen tai suun kanssa, joten tapahtunut tuli kuin kulman takaa. Se on aiemmin laittanut kielen kuolaimen päälle vain kerran, noin vuosi sitten, joten tapahtunut oli Stellalle iso järkytys. PäätĂśs keskeyttämisestä tuli nope-

asti, koska hän ei halunnutt antaa innokkaalle ja iloiselle hevosella lla huonoa ratakokemusta. Stellan mukaan Soraya oli Areenalla parempi kuin ikinä. Mahdollisesti silti ison yleisĂśn ja uudenlaisen hallin aiheuttama jännitys sai Sorayan puuhailemaan n suullaan, Stella pohti suoritukuksen jälkeen. Van Aasten kertoi aikovansaa tulla pitkän matkan Suomeen taas aas ensi vuonna, vaikka hevosen vatsaonatsaongelmat aiheuttivat viikonlopun un alussa ongelmia. GP:n alkutervehdykseen hdykseen laukatessaan hevonen jopa rikkoi raville kakatakseen. Perjantain se sai tehdä kevyttä tyĂśtä, ja vaikka lauantainakaan se ei ollut täysin kunnossa, se teki, mitä piti. â&#x20AC;&#x201C; Tunnen täällä itseni tervetulleeksi, harmaapäinen mies sanoi onnellisena. Tapiola-pikkukierroksen finaali ratsastettiin sunnuntaina. Se oli pienoinen katastrofi, kun yksi ratsukko vihellettiin ulos epäpuhtaan liikkumisen vuoksi ja tuomaripisteetkin jakautuivat epätasaisesti. X

*(,5*8//,.6(1 67250 +LSSRVOHKGHQRPDQOXRNDQSHUMDQWDLQ WHUYHWXOLDLVNLVDQYRLWRQYHL\OLNHUWDD +RUVH6KRZÄŁVVDNLVDQQXW*HLU +RUVH 6KRZÄŁVVD NLVDQQXW *HLU *XOOLNVHQ1RUMDVWD KHYRVHOODDQ KHYRVHOODDQ 6WRUP

+Ă&#x192;Q K\SSĂ&#x192;VL $NR\DQXSHDQ $NR\DQXSHDQ NDQNLNHWMXVWDPDOOLQVD VDDQHHQUDQQHNRUXQODKMDNVL VDDQHHQ UDQQHNRUXQ ODKMDNVL YDLPROOHHQMRNDYLHWWLV\QW\PĂ&#x192;SĂ&#x192;LYĂ&#x192;Ă&#x192;QVĂ&#x192; SHUMDQWDLQD 0\ĂšVSHUKHHQW\WĂ&#x192;U9LFWRULDMDSRLND -RKDQ6HEDVWLDQNLOSDLOLYDW+HOVLQJLVVĂ&#x192;




(/ g ,1/ g g. g5,

2WD\VNĂ&#x192;YDNDYDVWL <VNĂ&#x192;RQ\OHLQHQRLUHXVHLPPLVVDKHYRVWHQKHQJLW\VWLHVDLUDXNVLVVD 6\NV\OOĂ&#x192;VHNĂ&#x192;YLUXVHWWĂ&#x192;DOOHUJLDSHUĂ&#x192;LVLĂ&#x192;KHQJLW\VWLHRQJHOPLDHVLLQW\\SDOMRQ (OO-HQQL0ĂšQNL+HYRVVDLUDXNVLHQVLVĂ&#x192;WDXWLHQUHVLGHQWWL (&(,0HULNRLVWXMD (OO.DWL1LLQLVWĂš'LSO(&(,0

Y

skä on hengitysteiden refleksinomainen puolustuskeino haitallisista tekijÜistä eroon pääsemiseksi. Yskärefleksin laukaisijoita on monenlaisia. Mekaanisia ärsykkeitä ovat mm. hengitysteiden pienten lihasten supistuminen (esim. allergiset reaktiot), lisääntynyt limantuotanto, hengitysilman mukana tulevat pÜlyhiukkaset ja kuuman tai kylmän ilman hengittäminen. Tulehdusvälittäjäaineiden vapautuminen ja hengitysteiden pintasolukon irtoaminen virus- ja bakteeritulehduksissa toimivat myÜs yskää laukaisevina tekijÜinä. Monissa tulehduksellisissa hengitystiesairauksissa herkkyys yskimiselle lisääntyy. Vaikka yskän tarkoituksena on puhdistaa hengitysteitä ja poistaa sieltä haitallisia tekijÜitä, voi voimakas ja etenkin pitkään jatkunut yskä olla myÜs haitallista hevoselle. Yskiminen on hevoselle fyysisesti raskasta ja epämiellyttävää. Voimakas yskiminen voi jopa heikentää elimistÜn hapensaantia .

SRWLODDQD<VNLYĂ&#x192;KHYRQHQ Yskivän hevospotilaan tutkimisessa taustatiedoilla on suuri merkitys: kauanko oireilu on jatkunut ja millaisissa tilanteissa hevonen yskii, onko hevosella kuumetta, onko muilla hevosilla oireita? usein jo historian perusteella tiedetään, onko kyseessä todennäkĂśisesti infektio vai elimistĂśn reaktio ympäristĂśn ärsyttäville tekijĂśille. Eläinlääkäri tekee hevoselle kliinisen yleistutkimuksen, jossa keskitytään hengitysteiden tutkimiseen. Hengitysääniä kuunnellaan stetoskoopilla keuhkojen eri kohdista. Mikäli hevosella ei ole hengitysvaikeuksia, voidaan hevosen sieraimet peittää muovipussilla auskultoinnin ajaksi. TällĂśin epänormaalit hengitysäänet kuuluvat selkeämmin hevosen hengittäessä hiilidioksidipitoisempaa ilmaa. Osa hevosista suorastaa pidättää hengi-

tystä, mutta useimmiten pussin poiston jälkeen saadaan muutama syvä hengitys, jossa pystytään kuuntelemaan paremmin. Verinäytteiden tutkiminen, hengitysteiden tähystys, sekä keuhkojen ultraäänitutkimus ja rÜntgenkuvat ovat yleensä klinikalla tehtäviä jatkotutkimuksia. Näistä verinäytteet ja tähystys ovat yleisimmät ja usein riittävät diagnoosiin. Tähystyksen yhteydessä otetaan alahengitysteistä huuhtelunäytteitä, joiden solukuvan (valkosolujen jakauman muutokset normaaliin verrattuna) tarkastelun ja mahdollisen bakteeriviljelyn perusteella saadaan tukea diagnoosille.

RLUHLOODPRQWDDLKHXWWDMDD Alahengitysteiden eli henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen sairaudet aiheuttavat yleisesti yskää. Virusinfektiot (influenssa, herpes, virusarteriitti) ovat tavallisia ympäri vuoden. Varsinkin influenssan yskä voi olla raju, siihen yleensä liittyy myÜs yleisoireita, kuten kuume. Varsoilla ja nuorilla hevosilla suolinkaisten toukkien vaellus keuhkokudoksessa voi aiheuttaa yskäoireita. Verenvuoto keuhkoihin (lähinnä ravihevosilla) voi myÜs aiheuttaa yskää.

Ĺ&#x201E;<VNLYĂ&#x192;Q KHYRVSRWLODDQ WXWNLPLVHVVD WDXVWDWLHGRLOODRQ VXXULPHUNLW\VĹ&#x201E; Aikuisen hevosen vakavin bakteeriperäinen alahengitysteiden tulehdus on nk. kuljetuskuume (pleuropneumonia). Hengitysteiden normaali puhdistuminen vaatii sen, että hevonen pitää päätään alhaalla. Kuljetusautojen ilmanvaihto voi olla tehotonta ja hevoset sidotaan usein kuljetuksen ajaksi päästään kiinni,

<OHHQVĂ&#x192;KHYRQHQKHQNĂ&#x192;LVHHRLNHLQSLWNĂ&#x192;Ă&#x192;Q MDNXQQROODNXQVHQHQVLQDQQHWDDQ KHQJLWWĂ&#x192;Ă&#x192;KHWNHQDLNDDPXRYLSXVVLLQ

jolloin hengitysilman mukana kulkeutuvat bakteerit saavat enemmän aikaa lisääntyä keuhkoissa. Taudin oireina voi yskän ja kuumeen lisäksi ilmetä usein pahanhajuista sierainvuotoa. Hevosella voi olla myÜs hengitysvaikeuksia, jolloin se levittää sieraimiaan hengittäessään ja hengitysliikkeet näkyvät tavallista voimakkaampina kyljissä. Tauti on pahimmillaan hengenvaarallinen ja lämmÜnnousuun ja yskähtelyyn kuljetuksen jälkeen tuleekin suhtautua vakavasti. Harvinaisempia yskän aiheuttajia ovat keuhkojen vierasesineet tai kasvaimet, jotka ärsyttävät hengitysteitä. Hevosen ylähengitysteiden sairauksista yskää voivat aiheuttaa kurkunpään alueen ongelmat, joista yleisin on hinkukurkku. Sinusiitti ja ilmapussien bakteeri- tai sienituleh-


Yli 30 vuoden kokemuksella, tutkitut ja laadukkaat kotimaiset täydennys- ja täysrehut kaikille hevosille ja poneille.

+HYRVHQNHXKNRRQJHOPLHQSHUXVWXWNLPXVNOLQLNNDRORVXKWHLVVDWHKGÃÃQWÃK\VWÃPÃOOÃ

dukset voivat aiheuttaa yskää kuumeen kanssa tai ilman. Nämä vaivat voidaan diagnosoida tähystyksessä.

<OLKHUNN\\VV\\QÃ\VNÃÃQ Mikäli yskivällä hevosella ei ole kuumetta, ja vain yksittäinen hevonen oirehtii, voidaan epäillä allergiaperäistä aiheuttajaa yskän taustalla. Puhkuri (engl. RAO, recurrent airway osbtruction) on keskiikäisillä ja vanhoilla hevosilla tavattu oireyhtymä, jonka oireita ovat pitkäkestoinen yskä, sierainvuoto, suorituskyvyn aleneminen ja työläs hengitys. Tilan edetessä hevoset myös laihtuvat. Taudissa hengitystiet tukkeutuvat hetkellisesti tulehdussolujen ja liman kertyessä pieniin keuhkoputkiin ja keuhkoputkien seinämien supistumisen seurauksena. Puhkurin taustalla on yliherkkyysreaktio pölyille ja homeille. Usein hevosen oireet pahenevat kausittaisesti, etenkin syksyllä, kun tallissa oloaika pitenee. Diagnoosi tehdään tyypillisten oireiden, keuhkojen auskultaation ja tähystyksen yhteydessä otettavien huuhtelunäytteiden solukuvan perusteella. Puhkuri on krooninen sairaus, jota hoidetaan kortikosteroideilla ja hengitysteitä avaavilla lääkityksillä. Potilaat saattavat vaatia ylläpitolääkitystä pienellä annoksella oireiden kurissa pitämiseksi. Tautia ei kuitenkaan voida parantaa, vaan on pyrittävä pitämään hevonen oireettomana. Tärkeintä hoidossa on olosuhteiden parantaminen. Hevosen tulisi olla mahdollisimman paljon ulkona hyvässä ilmassa ja talli-ilman laatuun tulee kiinnittää huomiota. Pahimmillaan hevonen oireilee jo oltuaan muutaman minuutin tal-

lissa. Taudista tunnetaan myös nk. kesämuoto, jonka hoidossa oleellista on pitää hevonen pois pölyävistä tarhoista, joissa se oireilee. Tallin lattian lakaisua ja siivousta ei tulisi tehdä hevosen ollessa sisällä. Heiniä ja kuivikkeita tulisi säilyttää muualla kuin karsinoiden läheisyydessä. Heinät tarjotaan hevoselle maasta. Kuiva heinä suositellaan kasteltavaksi pölyn määrän vähentämiseksi. Vaihtoehtoisesti hevoselle syötetään vain säilörehua. Kuivikkeiksi suositellaan puuhaketta, paperisilppua tai turvetta, olkikuivitusta tulee välttää. Inflammatory airway disease (IAD) eli tulehduksellinen hengitystiesairaus muistuttaa oireiltaan puhkuria. Taudinkuvat eroavat toisistaan siinä, että IAD-potilailla ei tavata vaikeutunutta hengitystä. Sairastuvat hevoset ovat usein nuorempia kuin puhkurihevoset. Nykykäsityksen mukaan IAD voi kehittyä puhkuriksi, mikäli tilaa ei tunnisteta ja hoideta ajoissa. Pölylle ja homeille herkistymisen lisäksi taudin taustalla voi olla pitkittynyt bakteeri- tai virusinfektio tai keuhkoverenvuoto.

Black Horse erikoisrehut etukortilla! Osta 5 tuotetta, saat lisäksi yhden veloituksetta!

0LOORLQSLWÃLVLKXROHVWXD" Hoitoon hakeutumiseen pätevät samat säännöt kuin ihmiselläkin. Yskivää hevosta voi seurata jonkin aikaa, jos sen yleistila on hyvä, ja sillä oletetaan olevan esim. virusinfektion. Mikäli yskä ainoana oireena jatkuu reilusti yli viikon ja haittaa hevosen suoritusta, kannattaa ainakin keskustella eläinlääkärin kanssa mahdollisista tutkimuksista. Jos hevosella on voimakkaita yleisoireita, kuten kuume ja syömättömyys, on syytä ottaa yhteys eläinlääkäriin pikaisesti. X

Kortit saatavilla jälleenmyyjiltäsi.

Tutustu uusittuihin nettisivuihimme! www.biofarm.fi




+( 9263(/ $ 6786

/8.,-$/7$

/8(/,6gg ), 5$76$6786

0DNDDPDDQMÃÃQ\WKHYRQHQSHODVWHWDDQNÃÃQWÃPÃOOÃVHVLLUWROHY\OOHNXOMHWHWWDYDNVL.ÃÃQWÃPLVHVVÃNÃ\WHWWÃYÃWOLLQDW NLLQQLWHWÃÃQKHYRVHQDOLPPDLVHHQHWXMDWDNDMDONDDQ3ÃÃQNÃÃQWÃPLVHVWÃKXROHKWLLNRNHQXWKHYRVHQNÃVLWWHOLMÃ

3HODVWHWDDQKHYRQHQ 9DNDYDDQRQQHWWRPXXWHHQMRXWXQHHQKHYRVHQSHODVWDPLQHQRQYDDWLYDMD YDDUDOOLQHQWHKWÃYÃ-RNDLVHQSHODVWXNVHQWDYRLWHRQVDDGDVHNÃKHYRQHQHWWÃ SHODVWDMDWHKMLQÃNRWLLQ1\WRQVDDWDYLOODVHNÃDVLDQWXQWHYDDNRXOXWXVWDHWWÃ SHODVWDPLVHHQVRSLYLDYÃOLQHLWÃ 7HNVWL3HWUD6NDUUDNXYDW1LNODV+DOOPDQ

E

läinpelastusnäytökset olivat osa Tampereen kansainvälisten turvallisuusmessujen ohjelmaa syyskuussa. Hevosten pelastamista esiteltiin ja harjoiteltiin hätäriimun pukemisesta hyvin haasteellisiin loukkaantuneen hevosen siirto- ja kuljetustehtäviin saakka. Esitykset ja harjoitukset veti eläinpelastusvastaava Vesa Nurminen kuopiolaisesta Peltaco Oy:stä. – Vuonna 2010 eläinpelastustehtäviä oli yli 2 100 kpl. Kymmenessä vuodessa määrä on noussut yli sadalla prosentilla. Pelastuslaitokset eivät tilastoi tehtäviä eläinlajeittain, mutta karkea arvio on, että hevosia koskevia pelastustehtäviä on vuosittain noin 50, kertoi Vesa. Peltaco kartoitti reilu vuosi sitten pe-

lastusalan ammattilaisten, eläinlääkärien sekä hevosalan ammattilaisten eläinpelastustehtävätarpeita. Eniten kaivattiin sopivia välineitä sekä koulutusta pelastusten turvallisuuteen. Koulutus ja oikeat välineet nopeuttavat pelastustyötä ja tekevät siitä turvallisempaa. Yhä useampi pelastettava hevonen selviää vaikeasta tilanteesta.

0DNDDYDQKHYRVHQVLLUWR Kun hevonen jää makuulle, ja se pitää siirtää kuljetukseen, tarvitaan siirtolevyä. Hevosen käsittelyssä kaikki toimenpiteet tehdään potkualueen ulkopuolella hevosen selkäpuolelta sekä sen pään ja kaulan liikkeitä varoen. Levylle siirtämisen ajaksi tarvitaan kokenut he-

.ÃÃQWÃPLVWÃYDUWHQOLLQDW NLLQQLWHWÃÃQPDNDDYDQKHYRVHQ DOLPPDLVHQHWXMDWDNDMDODQ YXRKLVHQ\PSÃUL




+g7g5,,08 3gg//(-$32,6

$OLSDLQHHQ SRLVWRSXWNHW MRWNDW\ĂšQQHWĂ&#x192;Ă&#x192;Q HVLPHUNLNVL VXRKRQYDMRQQHHQ KHYRVHQMDONRMHQ YLHUHHQ3XWNLHQ OĂ&#x192;SLW\ĂšQQHWĂ&#x192;Ă&#x192;Q SDLQHLOPDD NDYLRLGHQDOOH,OPD SRLVWDDDOLSDLQHHQ MRNDSLWĂ&#x192;Ă&#x192;KHYRVHQ MDODWNLLQQL PXGDVVD

-RNDLQHQKHYRVLKPLQHQMRXWXXMRV NXVRWWDPDDQNLLQQLNDUDQQHHQKHYR VHQ-RVWDYDOOLVWDULLPXDMDWDOXWXV NĂš\WWĂ&#x192;HLROHPLNĂ&#x192;WDKDQVDQRLQSXROL WRLVWDPHWULQHQNĂš\VLRQVRSLYDYĂ&#x192;OLQH Ĺ&#x2039;6LGRNĂš\GHQWRLVHHQSĂ&#x192;Ă&#x192;KĂ&#x192;Q OHQNNLMRQNDKDONDLVLMDRQQRLQ VHQWWLĂ&#x192;MDKĂ&#x192;WĂ&#x192;ULLPXRQNĂ&#x192;\WWĂšYDO PLVVDQRL9HVD

0DNDDYDQKHYRVHQNĂ&#x192;Ă&#x192;QWĂ&#x192;PLVWĂ&#x192;YDUWHQOLLQDWNLLQQLWHWĂ&#x192;Ă&#x192;Q MDONRLKLQKHYRVHQWDNDDSXROLNXXWDQJRQDYXOOD-DONRMHQOXRHL ROHWXUYDOOLVWDPHQQĂ&#x192;









Ĺ&#x201E;.DUNHDDUYLRRQHWWĂ&#x192;KHYRVLDNRVNHYLD SHODVWXVWHKWĂ&#x192;YLĂ&#x192;RQYXRVLWWDLQQRLQĹ&#x201E; vosihminen, joka osaa kääntää hevosen pään samalla, kun sen vartalo kääntyy. Hevosen verenkierto häiriintyy, jos se joutuu makaamaan pitkään samalla kyljellä. Siksi sen kääntäminen on tarpeen, mikäli kuljetus viivästyy tai kuljetusmatka on pitkä. Siirtolevyn alla on vahvistukset, joista sen voi kiinnittää traktorin vedettäväksi, jos hevonen pitää vetää pois maastosta. Levyä voi myĂśs käyttää suojana hevosen ja pelastajien välissä. Siirtolevy asetetaan hevosen selän taa. Hevosen riimuun kiinnitetään naru. Liinat sidotaan alimmaisen etu- ja takajalan vuohisiin siten, että kiinnitys ei pääse liukumaan jänteiden päälle. Kiinnitys tehdään puolikuutangon avulla, sillä jalkojen luo ei ole turvallista mennä tai kurottaa. Sitten hevonen käännetään liinoista vetäen ympäri. Tässä pelastajien pitää olla valppaina, jotta he ehtivät pois alta. â&#x20AC;&#x201C; Kun hevonen on käännetty, kannattaa odottaa hetki, sillä hevonen saattaa yrittää ylĂśs. Mikäli se jää makuulle, sen voi kiinnittää siirtolevyyn. Jalat taivutetaan mahan alle, ja ne sidotaan levyyn hevosen takana, ensin etu-, sitten takajalat. Liinoihin ei saa jäädä lĂśysää, sillä

$VHWDNĂš\VLKHYRVHQNDXODOOH 6LWWHQYHGĂ&#x192;NĂš\VLVHQSĂ&#x192;Ă&#x192;VVĂ&#x192;ROHYDQ OHQNLQOĂ&#x192;SLMRWWDVDDWVLLKHQWRLVHQ OHQNLQ 3XMRWDXXVLOHQNNLKHYRVHQWXUYDQ \PSĂ&#x192;UL +HYRQHQRQVLLUWROHY\OOĂ&#x192;VLGRWWXQDMD YDOPLVNXOMHWHWWDYDNVL

hevonen voi katkaista ne, jos se yrittää potkia, kertoi Vesa. Hän käytti sitomiseen puolipolvisolmua. Alustalle sidottu hevonen voidaan myÜs nostaa ylÜs alustan varassa, sillä se kestää tuhansien kilojen painon. Siirtolevy on mitoitettu siten, että se mahtuu kahden hevosen traileriin, kun väliseinä on poistettu. Ennen siirtoa hevosen päähän laitetaan suojus, joka estää kolhuja. On täysin hevoskohtaista, pitääkÜ pää peittää tai kannattaako hevoselle laittaa silmä-

.LULVWĂ&#x192;MDWDOXWD6DDWYDSDXWHWWXD KHYRVHQDQWDPDOODNĂš\GHQOĂš\VW\Ă&#x192; 1Ă&#x192;LQNĂš\VLRQMĂ&#x192;OOHHQNĂ&#x192;\WHWWĂ&#x192;YLVVĂ&#x192;VL PLNĂ&#x192;OLNLLQQLRWHWWDYLDWDLVLLUUHWWĂ&#x192;YLĂ&#x192; KHYRVLDRQXVHLWD

Âś




+( 9263(/ $ 6786

(WHHQYHGHWWĂ&#x192;HVVĂ&#x192;OLLQDQSĂ&#x192;Ă&#x192;WYHGHWĂ&#x192;Ă&#x192;QHWXMDONRMHQYĂ&#x192;OLVWĂ&#x192; HWHHQSĂ&#x192;LQ

7DDNVHSĂ&#x192;LQYHWĂ&#x192;PLVWĂ&#x192;YDUWHQOLLQDYHGHWĂ&#x192;Ă&#x192;QWDNDMDONRMHQYĂ&#x192;OLVWĂ&#x192; WDDNVHSĂ&#x192;LQVXNXSXROLHOLPLĂ&#x192;YDURHQ

Ĺ&#x201E;+Ă&#x192;WĂ&#x192;WLODQWHHVVDVRLWDQRSHDVWLMDS\\GĂ&#x192;DPPDWWLWDLWRLVHW SHODVWDMDWMDHOĂ&#x192;LQOĂ&#x192;Ă&#x192;NĂ&#x192;ULSDLNDOOHĹ&#x201E; laput. Pää sidotaan kiinni alustaan riimusta ja tarvittaessa hevonen peitetään loimella.

<OĂšVRMDVWDWDLVXRVWD Jos hevonen jää kiinni, se hätääntyy ja väsyttää itsensä nopeasti yrittäessään irti. Hätätilanteessa soita nopeasti numeroon 112 ja pyydä ammattitaitoiset pelastajat ja eläinlääkäri paikalle, ennen kuin hevonen on liian väsynyt osallistuakseen itsensä auttamiseen. Mutaiseen ojaan tai suohon vajonneen hevosen pelastamiseksi on saatavilla juuri tätä tarkoitusta varten kehitetyt alipaineen poistoputkistot, joiden läpi tyĂśnnetään paineilmaa hevosen jalkojen vierestä kavioiden alle. Ilma poistaa alipaineen, joka pitää hevosen jalat kiinni mudassa. Kun hevosella on vielä omia voimia jäljellä, se yrittää lähteä liikkeelle heti, kun se tuntee jalkojen irtoavan ja maa kavioiden alla kantaa. Mikäli hevonen ei enää jaksa ponnistaa ylĂśs, voidaan sen alle viedä nostoliinat taipuisan pujotusraudan avulla. Rauta taipuu esimerkiksi J- tai U-muotoon, eikä se vahingoita hevosta. Mitä leveämpiä liinat ovat, sitä parempi. Tarvittaessa käytetään pehmustettuja liinoja. â&#x20AC;&#x201C; Mikäli hevonen on makuulla eikä pujotusrautaa ole, voi liinat ujuttaa hevosen alle sahaamista muistuttavalla edestakaisella liikkeellä, sanoi Vesa. Hevosen painopiste on sään kohdal-

la, joten yleensä riittää, että liinat pujotetaan hevosen rintakehän ympärille, jos hevosta pitää nostaa ylÜspäin konevoimalla. Tärkeintä on, että liinat eivät vahingoita hevosta, eikä hevonen pääse putoamaan, kun sitä siirretään. Tällainen kiinnitys riittää lyhyisiin nostoihin, kun hevonen autetaan esimerkiksi ylÜs ojasta. MyÜs esimerkiksi kaivoon pudonnut hevonen voidaan avustaa ylÜs tätä sidontaa käyttäen. Kun liinat ovat hevosen ympärillä, ne kiinnitetään henkarirautaan, josta hevonen nostetaan ylÜs varoen. Nostovälineiden käyttÜ vaatii ammattitaitoa ja rauhallisuutta. Kaikkea konevoimaa pitää käyttää hyvin varoen ja hitaasti, jotta hevonen ei vahingoitu. Lisäksi välineiden ja kiinnitysten täytyy olla yksinkertaisia ja irrota hevosesta helposti.

9HWRHWHHQ Vetämistä saatetaan tarvita, jos hevonen on uponnut mutaan tai suohon kylkiään myÜden. Eteenpäin vetoa varten liina laitetaan sään yli ja vapaat päät vedetään etujalkojen välistä hevosen eteen. Liinojen laittamiseen tarvitaan taipuisaa pujotusrautaa, jotta pelastaja ei itse juutu mutaan tai joudu hevosen alle. Vetämiseen tarvitaan useampi voimakas henkilÜ. Konevoiman käyttÜä pitää välttää, jotta huomataan, koska hevonen alkaa irrota tai kun se osallistuu irrottamiseen itse.

9HWRWDDNVH Hevosta vedetään taaksepäin vain silloin, kun se on ainoa vaihtoehto. Liinat laitetaan lantion yli, ja niiden päät vedetään sukupuolielimiä varoen takajalkojen välistä taaksepäin. Hevosen lantio ei ole yhtä vahva kuin sen rintakehä, joten taaksepäin vedettäessä ei koskaan pidä käyttää konevoimaa. Vahvat miehet riittävät. Liinoja ei pidä sitoa kiinni hevoseen, jotta ne irtoavat heti kun hevonen on päässyt irti ja jaloilleen. X

7LODDSHODVWXV NRXOXWXVWDOOLOOHVL 3HOWDFRMĂ&#x192;UMHVWĂ&#x192;Ă&#x192;WLODXNVHVWDSHODVWXV NRXOXWXNVLDWDOOHLOOHMDVHXURLOOHYĂ&#x192;KLQ WĂ&#x192;Ă&#x192;QKHQNLOĂšQU\KPLOOH.RXOXWXVRQ SDUDVWDSLWĂ&#x192;Ă&#x192;WDOOLVVDNHQWĂ&#x192;OOĂ&#x192;WDLPD QHHVLVVDMRWWDRVDKDUMRLWXNVLVWDYRL GDDQWHKGĂ&#x192;HOĂ&#x192;YLHQKHYRVWHQNDQVVD 3HODVWXVYĂ&#x192;OLQHLWĂ&#x192;YRLYDWRSHWHOOD NĂ&#x192;\WWĂ&#x192;PĂ&#x192;Ă&#x192;QPXXWNLQNXLQSHODVWXV DODQDPPDWWLODLVHWHVLPHUNLNVLKH YRVWLODWLVRWWDOOLWNLOSDLOXMHQMĂ&#x192;UMHV WĂ&#x192;MĂ&#x192;WHOĂ&#x192;LQOĂ&#x192;Ă&#x192;NĂ&#x192;ULWVHNĂ&#x192;KHYRVDODQ RSSLODLWRNVHW O/LVĂ&#x192;WLHGRWZZZSHOWDFRFRP HODLQSHODVWXV


Hellän hoivan ekspertti. Syksyn ihanat tuoksut ja värit saavat niin ratsun kuin hoitajankin pään pyörälle. Edes pikkuhaaverit eivät vauhtia hidasta, kun muistat pitää Bepanthenia aina saatavilla. TALLILLE JA KOTIIN, KOKO PERHEELLE, VUODEN YMPÄRI.

Paksumpi voide käy muun muassa haavojen ja naarmujen hoitoon, myös rohtuneille huulille. Kevyempää emulsiovoidetta voit käyttää koko vartalolle, kuivaa ihoa rauhoittamaan. Se on myös oivallinen apu pidemmillä lenkeillä monenlaisten hiertymien varalle. ONNEKSI ON BEPANTHEN.

MONIKÄYTTÖINEN BEPANTHEN SOPII ESIMERKIKSI:

Haavoille ja naarmuille Huulille ja suupieliin Käsille ja kasvoille Kuivalle iholle Hiertymiin Palovammoihin Nenän limakalvoille Auringonpolttamiin Vaippaihottumiin ja niiden ennaltaehkäisyyn Nännihaavoihin

Bepanthen edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista ja epiteelikerroksen muodostumista. Bepanthen ei sisällä hajusteita eikä väriaineita, Bepanthen-voide on lisäksi säilöntäaineeton. Vaikuttava aine dekspantenoli. Lue käyttöohje. Apteekista. www.bepanthen.fi

Säärihaavoihin

VOIDE

EMULSIOVOIDE

Rasvaisempi vaihtoehto

Kevyempi vaihtoehto




+( 9267$ , 72

(QVLQXPHURVVD LUWRK\S\W\V

$OXVVDKHYRVWDWDOXWHWDDQPROHPPLOWD SXROLOWDMDWDOXWWDMDNXONHHSHUÃVVÃ ULLWWÃYÃQHWÃLV\\GHQSÃÃVVÃ+HYRVHOOH RSHWHWDDQWDOXWWDMLHQDYXOODÃÃQLDYXWMD RKMLHQSLGÃWWÃYÃMDNÃÃQWÃYÃPHUNLW\V




9DUVRMHQNRXOXWXVDONDDPDDVWD +HYRVHQNDQVVDW\ĂšVNHQQHOOĂ&#x192;Ă&#x192;QPDDVWDHULWDYRLOODMDPRQHVWDHULV\\VWĂ&#x192; 7HNVWL.DWL+XUPH/HLNNRQHQNXYDWMXVVLYLHULPDD

N

uorten hevosten totuttaminen käsittelyyn ja tyĂśntekoon opetteleminen alkaa jo ennen satulaan totuttamista. Nuoria hevosia arvioidaan maasta käsin, jolloin saadaan viitteitä niiden kyvyistä. Vanhemmilla hevosilla maasta käsin suoritettu liikunta on hyvää vaihtelua ja lisä ratsastukseen. Hankalan hevosen kanssa tyĂśskentely on järkevintä aloittaa maasta käsin. â&#x20AC;&#x201C; Suomessa on vallalla käsitys, että pitää olla alan ammattilainen, ennen kuin nuoren hevosen kanssa voi tehdä asioita. Kasvattaminen on muutenkin kallista, kasvattajien pitää opetella tyĂśskentelemään itse nuorten hevosten kanssa. Kukaan ei ole seppä syntyessään, mutta maalaisjärjellä pääsee hevosten kanssa pitkälle, toteaa master-ratsastuksenopettaja ja ratsuhevosten ammattivalmentaja Tiina Loisa Axxell Brusabystä.

mään takaapäin tulevat avut. Se oppii kulkemaan ja reagoimaan eteenpäin, sillä usein nuoren hevosen ensireaktio yllättävissä tilanteissa on ylĂśs- ja taaksepäin. Jos nuori hevonen on erityisen herkkä äänille ja liikkeille takanaan ja yläpuolellaan, voidaan ohjasajolla totuttaa sitä ärsykkeisiin ennen ratsaille nousua. â&#x20AC;&#x201C; Ohjasajossa nuori hevonen oppii kulkemaan eteenpäin niin, että ohjaaja kulkee sen takana. Hevosen pitää hyväksyä se ja ohjaajan ohjasavut. Monille hevosille on apua ohjasajosta ennen selkään nousua, sanoo Loisa. Varusteet voivat ensimmäisillä kerroil-

la tai pidemmän harjoittelutauon jälkeen aiheuttaa nuorelle hevoselle jännitystä. Siksi varusteiden laittoon on käytettävä aikaa ja ajatusta. Ă&#x201E;lä yllätä hevosta, vaan anna sille aikaa tutustua varusteisiin ja niiden kosketukseen iholla. Anna hevoselle myĂśnteistä palautetta. Toimi rauhallisesti ja luottavaisesti. Silan tai juoksutusvyĂśn kiristäminen pitää tehdä pikkuhiljaa, mutta liian lĂśysäkin vyĂś voi säikäyttää hevosen valahtaessaan sivulle tai valuessaan taakse. Ajo-ohjien kosketukseen selkään, kylkiin ja takaosaan pitää totuttaa rauhallisesti. Ole erityisen varovainen hevosen

2KMDVDMROOD\KWHLVW\ÚKÚQ Ohjasajo on nuorelle hevoselle hyvä tapa oppia ymmärtämään ohjien ja ihmisen apuja. Se sopii harjoitusmuodoksi myÜs tietyissä kasvuvaiheissa, kun hevosella on ongelmia tasapainonsa kanssa. Vanhemmalla hevosella ohjasajolla voidaan ratkoa ratsastusongelmia, kuten hevosen vinoutta, jännittyneisyyttä tai selkävaivoja. Ohjasajossa ratsastaja tutustuu hevosen liikkumiseen, lihasten käyttÜÜn ja symmetrisyyteen. Nuorelle hevoselle ohjasajo on hyvää valmistelevaa harjoitusta ennen sen selkään nousua. Hevonen oppii hyväksy-

+HYRQHQWRWXWHWDDQRKMLHQNRVNHWXNVHHQVHOĂ&#x192;VVĂ&#x192;N\OMLVVĂ&#x192;MDWDNDRVDVVDHQVLQWDOOLVVD MDVLWWHQXONRQD

Âś


+( 9267$ , 72

takajalkojen kanssa. Ensimmäinen reaktio on useimmiten pakeneminen tai potku. Kun varusteet eivät aiheuta hevoselle jännitystä tai ärsytystä, voi hevosen kanssa siirtyä ulos harjoittelemaan. Paras ja rauhallisin paikka on tyhjä maneesi. Ihmisiä pitää olla kolme. Taluttajat sijoittuvat molemmille puolille hevosen päätä ja ohjasajaja hevosen taakse.

/LLNNHHOOHWDOXWWDHQ Kun hevonen hyväksyy myÜs tallin ulkopuolella ohjien liikkeen ja kosketuksen, lähtevät avustajat taluttamaan hevosta käynnissä eteenpäin. Ohjasajaja kävelee hevosen takana riittävän kaukana. Hevosta talutetaan molemmissa kierroksissa suuntaa vaihdellen. Aina välillä voi tehdä pysähdyksiä kannustaen hevosta kuitenkin aina ajattelemaan ja reagoimaan eteenpäin. Tarkoitus on saada nuori hevonen ymmärtämään perusavut eteen, seis ja sivulle, ja toimimaan rennosti ja yhteistyÜhaluisesti. Nuoren hevosen keskittymiskyky on lyhyt, joten harjoitus kannattaa lopettaa jo ennen kuin hevonen osoittaa väsymisen tai keskittymisen herpaantumisen merkkejä. Ravihevosia opetetaan ajolle jo 1,5-vuotiaina, mutta harjoituskerta on vain noin 10 minuuttia pitkä. Harjoitus lopetetaan positiiviseen reaktioon, ja hevosta kiitetään. Harjoittele pienissä jaksoissa, niin että hevonen ymmärtää mitä siltä pyydetään. Kun hevonen ei ymmärrä tai se väsyy, voi se helposti käännähtää ja pyrkiä pois tilanteesta. Kääntymisestä tulee nopeasti opittu tapa, josta on vaikea päästä eroon. Taitojen kasvaessa avustajat voivat jäädä pois. Hevosta voi käynnin lisäksi tyÜskennellä ohjasajossa myÜs ravissa, harjoitella väistÜjä, tai jopa vaikeampia koululiikkeitä, kuten piaffia ja passagea. Hevosen kanssa voi käydä lenkillä maastossa, jolloin se oppii kulkemaan uusissa ympäristÜissä, kuten ravivarsojen kanssa tehdään. Vaatii viitseliäisyyttä kulkea varsan mukana niin, että koulutus ei mene negatiiviseen suuntaan. Varsat liikkuvat opittuaan innokkaasti eteenpäin. Ohjasajajan pitää jaksaa mennä ja pysyä varsan vauhdin mukana. Jarruttelulla voi tuhota hevosen eteenpäin pyrkimyksen ja iloisuuden, Loisa painottaa. Nuoren hevosen harjoittelu ei saa tylsistyttää hevosta, eikä se saa maistua tyÜltä. Harjoittelun pitää olla hauskaa ja loppua onnistumiseen. œ

Laadukas ja monipuolinen vitamiini-, mineraali- ja rautavalmiste Irlannista

FEEDXCELL Rauta on hyvin imeytyvässä muodossa ja tuote on maistuva. Riittoisa 3,75 litran pullo, rasituksesta riippuen yksi pullo kestää jopa 6 kk.

2KMDVDMRQYDUXVWHHW O VXLWVHWMDQLYHONXRODLPHWHLRKMLD

ovh

O VLODWDLMXRNVXWXVY\ĂšMRVVDSHKPXVWHHWMDNDNVL

RKMDVUHQJDVWD

Valmistaja TRM, Ireland.

O WDNDDDMRRKMDW PLHOHOOĂ&#x192;Ă&#x192;Q\OLPHWULĂ&#x192;SLWNĂ&#x192;W

O NDNVLULLPXQQDUXD O DMRSLLVND SLGHPSLNXLQNRXOXUDLSSDPXWWDO\K\

69,-

Maahantuonti

HPSLNXLQMXRNVXWXVUDLSSD

www.veljwahlsten.com




+( 9267$ , 72

.XQWDOXWWDMDSĂ&#x192;Ă&#x192;VWĂ&#x192;Ă&#x192;KHYRVHQLUWLKĂ&#x192;QYDUPLVWDDHWHHQSĂ&#x192;LQS\UNLP\NVHQVHXUDDPDOODKHYRVHQSHUĂ&#x192;VVĂ&#x192;

-XRNVXWXNVHQNDXWWDVHONĂ&#x192;Ă&#x192;Q

J

uoksutuksesta on paljon hyĂśtyä nuorten hevosten koulutuksessa. Se on tehokas tapa poistaa ylimääräistä energiaa ja riidansiemen. Juoksutuksessa hevonen oppii kuuntelemaan ääniapuja, hyväksymään tuntuman suuhunsa ja satulan painon selässään. Vanhempiakin hevosia voidaan liikuttaa juoksuttamalla. â&#x20AC;&#x201C; Miellän juoksuttamisen voimakkaimmin selkään nousun alkuprosessiksi. Siitä on myĂśs apua nuorten hevosten kanssa vapaapäivien jälkeen. Juoksuttaminen ei kuitenkaan korvaa ratsastusta, se on vain apukeino, kertoo Tiina Loisa. Loisa muistuttaa myĂśs samalla, ettei nuoria hevosia saa kuitenkaan juoksuttaa viikkoja ja kuukausia kovakuntoisiksi ennen selkään nousua. Ennen juoksuttamisharjoitusten aloittamista hevosen pitää olla tottunut suitsiin, kuolaimiin ja satulaan. Satuloiminen tapahtuu pikkuhiljaa hevosen reaktioista riippuen tallissa ja karsinassa. Avustaja pitää hevosesta kiinni, kun satula nostetaan ja liutetaan varovasti hevosen selkään. SatulavyĂśn paine totutetaan vähitellen ja vyĂśtä kiristetään vähän kerralla vasta kun hevonen hyväksyy ti-

lanteen. Taas on tärkeää, että satulavyÜ on riittävän tiukalla, kun hevonen lähtee liikkeelle, ettei satula pääse kellahtamaan hevosen kyljelle tai mahan alle. Jalustimet voi sitoa kiinni, mutta irrallaan ne myÜs siedättävät hevosta ratsastajan pohkeeseen. Nuorella hevosella on vielä hakemista tasapainossaan eri askellajeissa. Jos hevosella ei ole kenkiä, eivät suojat ole välttämättÜmät, mutta kengitetyllä hevosella ne ovat tärkeät. MyÜs kumikellot eli bootsit ovat hyvä varuste suojaamaan ruununrajaa ja kenkiä. MyÜs suojat ja bootsit täytyy totuttaa nuorelle hevoselle vähitellen. Kypärä ja hevosen tarkkailu ovat hoitajan parhaat turvavälineet.

0DQHHVLQSĂ&#x192;Ă&#x192;W\SDUDVSDLNND Juoksuttaminen on helpointa kentän tai maneesin toisessa päädyssä, jolloin aidat tai seinät tukevat ympyrän toista puoliskoa. Pohjan pitää olla hyvä, pitävä, ei liian upottava tai kova. Liina pujotetaan sisäkuolainrenkaasta niskan yli ulkokuolainrenkaaseen kiinni, tai kiinnitetään juoksutusdeltaan. Juoksuttaja jää raipan kanssa ympyrän keskelle ohjat siinä kädessä, mihin suuntaan hevonen

7DOXWWDMDDXWWDDMXRNVXWXNVHHQ RSHWHWWDYDDKHYRVWDS\V\PĂ&#x192;Ă&#x192;Q\PS\UĂ&#x192;OOĂ&#x192; 7DOXWWDMDQDYXOODKHYRVHOOHRSHWHWDDQ Ă&#x192;Ă&#x192;QLDYXWHWHHQMDWDDNVHSĂ&#x192;LQ

liikkuu. Raippa on taaimmaisessa kädessä ja osoittaa hevosen taakse. Raippa on mukana merkinantovälineenä. Raippaa käytetään aina hevosen takana, ei sen sivulla tai edessä. Jos hevonen pyrkii tulemaan sisäänpäin ympyrällä, voi sitä auttaa pysymään juoksutusuralla osoittamalla raipalla kohti lapaa. Juoksuttaja jää ympyrän keskelle ja avustaja taluttaa hevosen juoksutuskaa-


Multi Power Bucaksen Multi Power- yhdistelmäloimi on lämmin ja mukava vaihtelevallakin säällä.

-XRNVXWXVYDUXVWHHW

LämpÜtilan säätÜ

O MXRNVXWWDMDMDDYXVWDMD O VXLWVHWMDQLYHONXRODLPHW HLRKMLD

O MXRNVXWXVY\ĂšMRVVDSHKPXVWHHWWDLVDWXOD

Erittäin kestävää suojaa

O MXRNVXWXVOLLQD O MXRNVXWXVUDLSSD O ULLPXQQDUX O HWXMDWDNDVXRMDW O LKPLVLOOHN\SĂ&#x192;UĂ&#x192;WMDKDQVNDWP\ĂšVWXUYDNHQJĂ&#x192;W

MDOLLYLWRYDWK\YĂ&#x192;OLVĂ&#x192;

relle jääden itse sisäpuolelle. Ympyrällä kulkemisen lisäksi harjoitellaan käskyjä käyntiin ja seis. Juoksuttaja käyttää käskyissä äänenpainojaan. Askellajit eteenpäin sanotaan terävästi, käskevästi ja hidastavat käskyt rauhallisesti, hidastaen sanoja. Hevonen oppii yleensä hyvin äänenpainoihin, kunhan kouluttaja on johdonmukainen ja tekee asiat aina samalla tavalla. Raviin siirtyminen on hyvä tehdä alussa siinä kohdassa, jossa on aita tai seinä tukena. Silloin hevonen ei pääse niin helposti karkaamaan ulospäin tai kääntymään. Avustajan pitää jaksaa juosta hevosen rinnalla riittävän vauhdikkaasti. Kun juoksuttaminen sujuu ongelmitta, avustaja päästää hevosen irti, mutta jatkaa kävellen sen takana varmistaen eteenpäin liikkumisen. Tarkoituksena on saada hevonen pysymään ympyrän kaarella ja juoksuttaja omalla paikallaan ympyrän keskellä. Suunnanvaihdossa ja uudessa suunnassa avustaja saa olla jälleen taluttamassa. Kun varsa on oppinut juoksutuksen, voidaan varusteisiin lisätä sivuohjat. Niiden avulla varsa oppii hyväksymään tuntuman suuhun, jolloin ratsasta voi selkään noustessaan käyttää ohjia. Hevosen ensimmäinen reaktio on usein hypätä pystyyn päästäkseen pakenemaan tukea, joten sivuohjilla juoksutus auttaa ratsastajaa nousemaan turvallisemmin nuoren hevosen selkään. Mitä vähemmän hevosella on eteenpäinpyrkimystä, sitä lĂśysemmälle sivuohjat laitetaan. Kun sivuohjat laitetaan kiinni, avustajan tehtävä on auttaa varsaa ajattelemaan eteenpäin. Jos tilanne menee varsalle liian vaikeaksi ja se reagoi helposti nousemalla pystyyn, Loisa muistuttaa. Hevonen voi myĂśs väsyessään hakea poispääsyä tilanteesta kääntymällä tai pysähtymällä. Juoksuttajan pitää tarkkailla hevosta ja lopettaa riittävän ajoissa. Juoksuta nuorta hevosta vähän kerrallaan ja useampina peräkkäisinä päivinä. Juoksuttamiseen yhdistetään mielellään selkään nouseminen. Juoksutettu varsa on fyysisesti väsynyt ja henkisesti nĂśyrä. Se on paras hetki nousta selkään. Loisa muistuttaa, ettemme halua nuorista hevosista â&#x20AC;?juoksutushevosiaâ&#x20AC;? vaan toimivia ratsuhevosia. Ilman ratsastajaa liikkuminen on vanhemmillekin hevosille vaihtelua ratsastukseen, ja juoksuttaja saa siinä otettua kontaktia hevoseen. Ympyrällä liikkuminen kuitenkin rasittaa jalkoja, eikä korvaa ratsastusta. X

Outer

Outer and Under

:$7(53522) %5($7+$%/(

:,&.,1* 67$<'5< 7(&+12/2*<



681+($7 5()/(&7,9(

$17, %$&7(5,$/ $17,)81*$/

MULTI POWER

Stay-Dry vuori Antibakteerinen

Multi Power sisä- ja ulkoloimi yhdistettynä

Edustus Suomessa

Myynti: Hyvinvarustetut ratsastustarvikeliikkeet kautta maan

Bucas Ltd, Cork, Ireland.

www.bucas.com




9$/0(1186

(YHUVWLNRXOXWWDDPDDVWDNĂ&#x192;VLQKHYRVHQ4XLWH/LNHD-R\NXRODLQWXQWXPDDYDNDDPPDNVLMDSHKPHĂ&#x192;PPĂ&#x192;NVL 2LNHDWXQWXPDWXOHHOĂš\WĂ&#x192;Ă&#x192;HQVLQSDLNDOODDQVLWWHQOLLNNHHVVĂ&#x192;MDVLLUW\PLVVĂ&#x192;

9DQKDQPHVWDULQRSLVVD (YHUVWL&KULVWLDQ&DUGHQYDOPHQQXNVLVVDKHYRVHQPLHOHQWLODRQWĂ&#x192;UNHLQ 7HNVWL0LLD/$KWLQHQ.XYDW7XXOL2NVDODKWL$LQL$KRQHQ

E

versti Christian Carde on käynyt Suomessa säännÜllisesti jo kymmenen vuoden ajan. Lehtijuttujakin hänestä on ehditty tekemään varmaan joka sormelle ja varpaalle. Nykyään hän valmentaa EteläSuomen lisäksi Oulussa. Erityisesti siellä innostus on ollut valtavaa: syyskuussa järjestettyyn luentotilaisuuteenkin osallistui toistasataa kuulijaa. Carden systeemi koostuu asioita, jotka on helppo ottaa osaksi hyvää kouluratsastusta. Mutta sitten on olemassa pidempi tie, jossa opetellaan koko systeemin mukainen ratsastus. Siihen on Suomessa sitoutunut useampi ratsasta-

ja. Kymmenessä vuodessa on päästy jo hyvään alkuun. â&#x20AC;&#x201C; Te suomalaiset! Te olette yllättyneitä, kun tulee edistystä! Mutta tämä on kuin kokkausta. Kun teet oikealla reseptillä, sinä onnistut, eversti kannustaa. Olympialaiset antoivat toivoa everstille, sillä tänä vuonna hyvin levollinen hevonen, Charlotte Dujardinin Valegro voitti olympiakultaa.

5DQVNDODLQHQNRXOXNXQWD Puolessa päivässä saa vain kurkistuksen valmentajan systeemiin, mutta yleensä ensivaikutelma on oikeasuuntainen. On tietenkin hämmästyttävää nähdä,

kun Ranskan koulumaajoukkueen monivuotinen päävalmentaja ja kouluratsastuksen kansainvälinen asiantuntija opettaa ratsukkoja, jotka starttaavat helppoa C:tä. Mutta opettavaista sekin on! Harrastajat harjoittelevat puoli tuntia kerrallaan mestarin opissa, kuka pyĂśreää muotoa, kuka siirtymisiä. Ratsastuksen ammattilaisiakin toki nähdään, ja â&#x20AC;&#x201C; muutamia askelia piaffea. Eversti Cardella on systeemi, jonka hän haluaa jakaa kaikille siitä kiinnostuneille. Hän on sekä urheilun että taiteen ystävä, ja hän haluaa, että kouluratsastus pysyy käytännĂśssäkin omien sääntĂśjensä mukaisena.




Carden edustamassa ratsastuksessa tärkeintä on hevosen mielentila, joka on pidettävä rauhallisena. Kun ratsastus suoritetaan oikein, hevonen ei juuri hikoile, Carde sanoo. Etenkin voimakas hikoilu on seuraus hevosen hermostumisesta ja vääristä vaatimuksista. Hevosen pitää tuntea koko ajan itsensä luottavaiseksi, siksi ilmapiirin tulee olla leppoisa, Carde korostaa. Jos asiat alkavat mennä väärään suuntaan, hevonen pysäytetään ja sitä rauhoitellaan. Jos ratsastaja jännittyy, myÜs hänen kätensä jäykistyy, jolloin ei voida päästä tehtävässä rennosti eteenpäin. Rentous on aina ykkÜsasia, ja hevosen suu on se, missä jännitys ja vastustus helpoiten näkyvät. Hevonen ei saa aukoa suutaan tai narskutella, ja suun pi-

Ĺ&#x201E;3Ă&#x192;Ă&#x192;WLHNRNRDPLVHHQ RQRSHWWDDKHYRVHOOH HWWĂ&#x192;NXQVHKLGDVWDD YDXKWLDDNWLLYLVXXGHQ SLWĂ&#x192;Ă&#x192;OLVĂ&#x192;Ă&#x192;QW\Ă&#x192;Ĺ&#x201E; tää vaahdota vähän. Oppi on järkevää myĂśs etologian, eli nykyaikaisen eläinten käyttäytymistutkimuksen valossa. Uutta oppiessaan hevonen omaksuu myĂśs mielentilan, jossa se oppiessaan oli. Jos hevonen esimerkiksi saadaan tekemään piaffe-askelet aluksi hermostuneena ja pakotettuna, se jatkossa muuttuu hermostuneeksi tehdessään piaffea.

(YHUVWL &KULVWLDQ&DUGH O6 O5DQVNDQ&DGUH1RLULQSLWNĂ&#x192;DLNDLQHQ

SĂ&#x192;Ă&#x192;UDWVXWWDMDMDMRKWDMD O)(,WXRPDUL

/HHQD7HUYDNRUSLMD'LDGDOWHNHYĂ&#x192;W VLYXWWDLVKDUMRLWXNVLDUDYLVVD+\YĂ&#x192; VLYXVXXQWDLQHQWDLYXWXVQLVNDVVDMD SĂ&#x192;Ă&#x192;VVĂ&#x192;VLVĂ&#x192;WDNDMDONDK\YLQPXNDQD HYHUVWLDQDO\VRL

lisesti hevosen tekee juuri päinvastoin: sille hidastaminen tarkoittaa rauhoittumista ja käyntiin siirtymistä. Siksi tämä asia pitää nimenomaan kärsivällisesti opettaa. Jos hevonen on taivuteltu ja venytelty hyvin ja se liikkuu suorana, kokoaminen tulee kuin itsestään. Kun hevosta aletaan koota ensimmäisiä kertoja, siltä voidaan pyytää vain kaksi koottua askelta kerralla, ei enempää. Kokoaminen œ

O.LOSDLOOXWNRXOXUDWVDVWXNVHVVDNDN

VLVVDRO\PSLDODLVLVVD O5DQVNDQPDDMRXNNXHHQSĂ&#x192;Ă&#x192;YDOPHQ

WDMDĹ&#x2039; O9DOPHQWDXWXQXWP\ĂšVVDNVD

ODLVHQKXLSSXYDOPHQWDMDQ:LOOL 6FKXOWKHLVLQMRKGROOD O.LOSDUDWVDVWXNVHQSXROHVWDSXKX MDMDNULLWLNNRMRNDWRLYRRHWWĂ&#x192;NDQ VDLQYĂ&#x192;OLQHQUDWVDVWDMDLQOLLWWRVDL VLVHONH\WWĂ&#x192;WRLPLLQVD1\WVHKĂ&#x192; QHQPXNDDQVDNXPDUWHOHHYĂ&#x192;KĂ&#x192;Q MRNDSXROHOOHMDXLHULYDDWLPXVWHQ PXNDDQLOPDQVHONHĂ&#x192;Ă&#x192;MDVXRUDD SĂ&#x192;Ă&#x192;PĂ&#x192;Ă&#x192;UĂ&#x192;Ă&#x192; OĹ&#x201E;+HYRVHWWHNHYĂ&#x192;WK\YĂ&#x192;Ă&#x192;LKPLVHOOH 1LLGHQNDQVVDHLHWHQHNHSXOLNRQ VWHLOODWRLVLQNXLQLKPLVWHQNDQVVD MRVNXVĹ&#x201E;HYHUVWL&DUGHVDQRR

$NWLLYLVXXVLOPDQYDXKWLD Eversti Carde haluaa nähdä hevosten liikkuvan rauhassa, mutta joustavasti ja aktiivisesti. Suurin osa tyÜskentelystä tehdään askelluksessa, jossa kaikki näyttää ja tuntuukin helpolta. Usein hevosiin laitetaan lisää vauhtia, jotta saavutettaisiin aktiivisuus, Carde huomauttaa. Joskus tämä toimii, mutta edistyneessä kouluratsastuksessa halutaan nimenomaan nähdä aktiivisuutta ilman vauhtia. Tämän huipennus on tietenkin piaffe, jossa aktiivisuus on mahdollisimman korkea, mutta vauhti nolla. Hevonen on maksimaalisen koottu. Päätie kokoamiseen onkin opettaa hevoselle, että kun se hidastaa vauhtia, aktiivisuuden pitää lisääntyä. Luonnol-

.VHQMD.DUDKNDW\ĂšVNHQWHOHHWDLYXWHWXOODKHYRVHOODMROODK\YLQYHQ\WHWW\\OĂ&#x192;OLQMD


         

       

       

Kotimaisista hÜylälastuista valmistettu Hunter-kuivike pakataan suoraan hÜylälinjalta, puhtaana ja kuivana. Kaksinkertaisen pÜlynpoistomenetelmän ansiosta kuivikkeen pÜlypitoisuus on vastaaviin tuotteisiin verrattuna pieni. Ilmatiiviisti pakatussa kuivikkeessa itiÜpitoisuus on jopa nolla. Hunter myydään 20 kilon vakuumipakatuissa ja UV-suojatuissa paaleissa. Lavatoimitus sisältää 48 paalia (n. 10 m³).

 

 !         !" 


9$/0(1186

Ĺ&#x201E;9DLNNDUHQWRXV RQ\NNĂšQHQKHYRVHQ WXOHHROODWĂ&#x192;\VLQ KHUHLOOĂ&#x192;Ĺ&#x201E; tulee ratsastamalla vuorotellen jalalla ja kädellä, vuorotellen, eikä koskaan yhtä aikaa. Eikä hevosta ikinä ratsasteta pitkiä pätkiä samassa muodossa.

3\ÚUH\VMDWDVDSDLQR Carde korostaa, että hevosen pitää olla niskasta pyÜreä. Aluksi hevoseen saadaan pyÜreys väistättämällä takaosaa ulos ja taivuttamalla hitaalla, pehmeällä sivulle ja hieman eteen vievällä sisäohjalla pitäen koko ajan saman tuntuma. Hevosta ei saa vetää lyhyeksi niskasta, vaan liike tulee takaa eteen. Kun hevonen toimii, molemmat kädet rentoutetaan heti. Hevonen ratsastetaan takajaloista ahkeraksi ja kevyelle ohjalle, jotta se saadaan tasapainoon. Tärkeää olisi saada hevosen suu ja myÜs leuka pehmeäksi ja rennoksi. TyÜskentelyä tehdään aluksi erittäin paljon ympyrällä, koska siellä hevonen on helpompi pitää pyÜreänä. Esimerkiksi siirtymiset hitaampaan askellajiin tulee aluksi aina tehdä ympyrällä, ettei hevonen nouse niskastaan liian ylÜs. Jos se taas meinaa valahtaa lavoilleen, tarpeen mukaan hevosta voi korjata kevyellä nostavalla ohjasotteella tai kättä voi väristää suun rentouttamiseksi. Siirtymiset pitää oppia tekemään niska ylhäällä ja leukakulma auki. Kiirehtiä ei saa. Asioista päättää satulassa ihminen, hän määrää muodon ja tuntuman. Vaikka rentous on ykkÜnen, hevosen tulee olla täysin hereillä, reagoida heti ja sen pitää olla aktiivinen ja tasapainossa. Ennen laukanvaihtojen opettelua Carde haluaa hevosen olevan jo erittäin hyvässä tasapainossa. Vaihtoja ei voi tehdä ennen kuin hevonen tekee laukka-käynti-laukka-siirtymiset moitteettomasti. Jos lavat pääsevät putoamaan, hevonen vaihtaa helposti takaa jäljessä. Carde ei esimerkiksi halua nähdä ikinä kokemattomalla hevosella vaihtoharjoittelua vastalaukasta myÜtälaukkaan. Sen sijaan päinvastoin tehtynä harjoitus on oivallinen, koska se vaatii tasapainoa. X

(YHUVWL&DUGHRQPHVWDULW\ĂšVWĂ&#x192;PĂ&#x192;Ă&#x192;QKHYRVLDPDDVWDNĂ&#x192;VLQ

7HUYHWXORDWXWXVWXPDDQ

Neitsytpolku 1 s 00140 Helsinki s www.akoya.fi






+( 921(1

.ODVVLQHQOXVLWDQR 3RUWXJDOLODLQHQ OXVLWDQRRQ\KWHQĂ&#x192; PDDLOPDQYDQKLPPLVWD UDWVXKHYRVURWXQD SDOYHOOXWLKPLVWĂ&#x192;MR YXRGHQDMDQVRGDVVD PHWVĂ&#x192;VW\NVHVVĂ&#x192; NDUMDQDMRVVDMD KĂ&#x192;UNĂ&#x192;WDLVWHOXLVVDVHNĂ&#x192; P\ĂšKHPPLQKDUUDVWH MDNLOSDNĂ&#x192;\WĂšVVĂ&#x192;7Ă&#x192;QĂ&#x192;Ă&#x192;Q PRQLNĂ&#x192;\WWĂšLVWĂ&#x192;URWXD NDVYDWHWDDQ\PSĂ&#x192;UL PDDLOPDDP\ĂšV 6XRPHVVD 7HNVWLMDNXYDW7HUKL3DDYROD

S

uomessa lusitanot lisäävät jatkuvasti suosiotaan, ja tällä hetkellä maassamme elää viitisenkymmentä puhdasta rotunsa edustajaa, joiden papereissa lukee PSL; Puro Sangue Lusitano. Lusitanon suosio perustuu sen monipuolisuuteen ja yhteistyĂśkykyiseen luonteeseen. Ă&#x201E;lykkäänä ja herkkänä hevosena lusitano oppii helposti uutta, minkä lisäksi sen kompakti rakenne tekee kokoamista vaativat tehtävät helpoiksi ja auttaa vaikeimpienkin kouluratsastusliikkeiden, kuten piaffin tai piruettien, suorittamisessa. Suomalaiset lusitanot ovatkin pääosin hankittu kouluratsuiksi harrastus- ja kilpailukäyttÜÜn. Lisäksi niiden kanssa harrastetaan monipuolisesti muita lajeja, kuten kansainvälisen suosion saavuttanutta working equitationia. (Lue lisää seuraavasta Hippoksesta). Tähän saakka suomalainen lusitanohevosten kasvatus on ollut vähäistä. Tämän vuoden lokakuussa sekä kasvatus- että kansainvälinen yhteistyĂśtoiminta ottivat ison harppauksen, kun Suomen Lusitanohevosyhdistys ry järjesti ensimmäistä kertaa kantakirjaustilaisuuden Suomessa. Kantakirjauksen tuomari-

.DQWDNLUMDXNVHVVDNRUNHLPPDWSLVWHHWVDDYXWWDQXW.DWDULLQD $OEUHFKWLQWDPPD$PLWLVWL'Ĺ&#x201A;&DVD1RYDSDONLWWLLQWLWWHOLOOĂ&#x192;&KDPSLRQ RI&KDPSLRQV

na toimi portugalilaista rotujärjestÜä APSL (Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano) edustava kasvatustuomari João Ralão Duarte, jonka suorittamaan arviointikokonaisuuteen kuuluivat hevosen pään ja kaulan, sä´än ja lavan, rintakehän, selän ja lautasen, ristin, jalkojen, liikkeiden ja kokonaisuuden arvostelu. Jokaisesta ar-

vostelukohdasta voi saada 10 pistettä. Erikseen painotettavia arviointikohteita ovat selkä, jalat, kokonaisuus ja liikkeet, joille annetaan loppuarvostelussa kerroin 1,5. Tullakseen hyväksytyksi, hevosen arvostelussa saa olla korkeintaan yksi viiden pisteen pisteytys, eikä yhtään neljän pisteen tai sen alle olevaa suoritusta.




6XRPHVVD VĂ&#x192;Ă&#x192;QQĂšOOLVHVWL YDOPHQWDYD 5XRWVLVVDDVXYD SRUWXJDOLODLQHQ 3DXOR%DVWRV HVLWWLWXRPDULOOH PROHPPDW NDQWDNLUMDWWDYDW RULLWUDWVDLQMDRVDQ WDPPRLVWDPDDVWD NĂ&#x192;VLQ

/XVLWDQRKHYRVHQ\NVLVXXULPSLDYDOWWHMDRQVHQ\KWHLVW\ĂšN\N\LQHQOXRQQH 3RUWXJDOLVVDUDWVDVWHWDDQSHULQWHLVHVWLYDLQRULLOODMDHULODLVLVVDWDSDKWXPLVVDYRL QĂ&#x192;KGĂ&#x192;NXLQNDWRLVLOOHHQYLHUDDWNLQRULLWOLLNNXYDWN\ONLN\OMHVVĂ&#x192;RQJHOPLWWD

),$/

6XRPHQ/XVLWDQRKHYRV\KGLVW\VU\ ),$/ )LQQLVK$VVRFLDWLRQRI/XVLWDQR +RUVHV RQSHUXVWHWWXYXRQQD HGLVWĂ&#x192;PĂ&#x192;Ă&#x192;QURGXQQĂ&#x192;N\Y\\WWĂ&#x192;MDWXQ QHWWXXWWD6XRPHVVD<KGLVW\NVHOOĂ&#x192;RQ WXOHYDLVXXGHVVD\KĂ&#x192;VXXUHPSLURROL P\ĂšVHGLVWĂ&#x192;PĂ&#x192;VVĂ&#x192;VXRPDODLVWDOXVL WDQRKHYRVWHQMDORVWXVWD\KWHLVW\ĂšVVĂ&#x192; PXLGHQPDLGHQOXVLWDQRKHYRV\KGLV W\VWHQVHNĂ&#x192;HULW\LVHVWL3RUWXJDOLQNDV YDWXVMĂ&#x192;UMHVWĂš$36/QNDQVVD

/XVLWDQRQODSRMHQMDORQNNLHQNXOPDXVWHQ WXOHHROODPDKGROOLVLPPDQM\UNĂ&#x192;W/RQNNLHQ NXOPDXVWHQLKDQQHRQHWWĂ&#x192;ORQNDQ \OĂ&#x192;SLVWHROLVLVDPDVVDOLQMDVVDWDNDSROYHQ NDQVVD3Ă&#x192;Ă&#x192;QMDNDXODQOLLWW\PĂ&#x192;NRKGDQ WXOLVLROODPDKGROOLVLPPDQDYRLQMDNDXODQ NDDUHYDU\KGLNĂ&#x192;VMD\OĂšVNLLQQLWW\Q\W -DONRMHQVXRUXXVMDQLYHOLHQYDKYXXVRYDW PHUNLWWĂ&#x192;YLĂ&#x192;OLLNNHHQODDGXQNDQQDOWD +Ă&#x192;QQĂ&#x192;QWXOLVLROODPDKGROOLVLPPDQDODV NLLQQLWW\Q\WMDKHYRVHQNRNRXONRLVHQ ROHPXNVHQROOD\OĂ&#x192;PĂ&#x192;NHHQ

Ĺ&#x201E;/XVLWDQRRQK\YĂ&#x192;W\ĂšQWHNLMĂ&#x192;MDXVNROOLQHQ\VWĂ&#x192;YĂ&#x192;Ĺ&#x201E; Lusitanon olemuksen tulee kertoa omaa tarinaansa. On tärkeää, että hevonen esiintyy rodulle ominaiseen tapaan rohkeasti, ylpeästi ja arvokkaasti. Liikkeen tulee kulkea hännästä asti elastisesti liikkuvan selän läpi korvien väliin ja pitkin pään etuosaa aina nenäpiihin saakka. Tilaisuudessa kantakirjatut kaksi oriitta ja neljä tammaa lisäävät suomalaista kasvatuspohjaa niiden hevosten lisäksi, jotka on hankittu Suomeen valmiiksi kantakirjattuina. Duarten mukaan suomalaiset lusitanot edustavat yleistä keskitasoa. Vaikka tänne ostetut hevo-

set on hankittu ensisijaisesti ratsuiksi, ei jalostuskäyttÜÜn, olemassa olevalla kannalla pääsee Duarten mielestä huolellisten valintojen avulla hyvään kasvatustyÜn alkuun. Pakastesperman ansiosta tammanomistajien käytÜssä on koko Portugalin orivalikoima, ja suomalaiseen kasvatukseen on mahdollista lisätä laatua myÜs hankkimalla enemmän hyviä, korkein pistein kantakirjattuja hevosia muualta. Tällä hetkellä se on edullista myÜs suoraan Portugalista, maan huonon taloustilanteen vuoksi. Portugalissa tammoja ratsastetaan yleensä vain sen verran, että niiden rat-

sastettavuus, lahjakkuus ja luonne voidaan arvioida, joten niiden koulutustaso on harvoin korkea. Hyvän tamman voi lÜytää alle 10 000 eurolla, ja hyvän, jo pidemmälle koulutetun orin hinta alkaa yleensä 20 000 eurosta. Lusitanohevosten jalostuksessa halutaan säilyttää rodun kautta aikoja edustama hyvä luonne, terveys ja monikäyttÜisyys, jonka ansiosta se toimii sekä monipuolisena harrasteratsuna, että ammattilaisten suosimana kilparatsuna aina olympiatason areenoille saakka. Lusitano on hyvä tyÜntekijä ja uskollinen ystävä. X




6820(10(67$5, 7

6XVNLQMD:HLEHOHLQ HSĂ&#x192;WDYDOOLQHQWDULQD 8%+RUVH6KRZÄŁVVDXSHDVWLSĂ&#x192;UMĂ&#x192;QQ\W6XVDQQD*UDQURWKYRLWWLQXRUWHQ6XRPHQ PHVWDUXXGHQWDPPDOOD:HLEHOHLNROPHOODSXKWDDOODUDGDOODMDYDXKGLNNDDOOD XXVLQQDOOD:HLEHOHLRQV\QW\Q\WYDXKWLVXRQLVVDDQĹ&#x2039;PXWWDHLVLWĂ&#x192;HQHUJLDDDOXQ SHULQHVWHUDGRLOOHNDDYDLOWX 7HNVWL0LLD/DKWLQHQNXYDW6RQMD+ROPD0DWDOHHQD3HVRQHQ

K

6XVDQQDMDSLHQLPXWWDSLSSXULQHQ:HLEHOHLĹ&#x2039;6HK\SSĂ&#x192;Ă&#x192;VLWĂ&#x192; SDUHPPLQPLWĂ&#x192;UHLSSDDPPLQVDDPHQQĂ&#x192;6XVNLVDQRR

orpilahtelainen Susanna Granroth ei ole jäänyt kadehtimaan rikkaampiaan, vaan rakentaa uraa menestyksekkäänä nuorena ratsastajana. Hän kirjoitti toissa keväänä ylioppilaaksi ja siirtyi vuoden vaihteessa ratsuttajaksi tutun aluevalmentajansa Sanna Backlundin HattelHorse-tallille. Suski iloitsee täysillä tyĂśpaikkansa suomista mahdollisuuksista. â&#x20AC;&#x201C; Tämä on tilaisuus minunlaiselleni ratsastajalle, joka ei pysty huippuluokan hevosia ostamaan. Totta kai on helpompi tapa, kun pystyt ostamaan sen huippuhevosen valmiina. Mutta yleensä se aina palkitsee, kun teet aamusta iltaan tĂśitä, Suski sanoo. â&#x20AC;&#x201C; Meillä on kotona Korpilahdella ratsastuskoulu, joten olen pienestä pitäen ollut päivittäin tallilla. Ensin kilpailin pikkuponeilla, sitten isommilla ja sitten siirryin hevosiin, Suski kertoo. Susanna kilpaili aktiivisesti jo polvenkorkuisena ja voitti muun muassa vuosina 2004 ja 2005 shetlanninponien estemestaruuden kotikasvattitammalla K.H. Tinkerbell. Juniorina hän kilpaili 120 â&#x20AC;&#x201C; 130-luokkia omalla budjonny-ruunallaan Rekviem II sekä Anni Huoviselta käyttÜÜnsä saamallaan Kronprinz Ks:llä, jotka molemmat jäivät eläkkeelle kauden 2010 lopussa. Heti tämän kauden alussa Suski alkoi pärjätä HattelHorsen nuorilla hevosilla, ja pian hän sai alleen myĂśs 11-vuotiaan Weibelain, jolla osallistui nuorten GP-sarjaan ja SM-kisoihin. Menestys on lyĂśnyt Suskinkin ällikällä, sillä hänellä ei ollut mitään ennakko-odotuksia ei sen kummemmin koko kautta kuin SM-kisojakaan ajatellen. Tulevaisuuden suunnitelmissa on pysytellä ainakin toistaiseksi




(VWHUDWVDVWXV Ĺ&#x2039;<SĂ&#x192;MĂ&#x192; 6HQLRULW 0LNDHO)RUVWHQ ,VDDFGX-RQTXHW 6DQQD%DFNOXQG :LVHJX\ (PPD%URĂ&#x192;QGD 0EĹ&#x201A;V5DJQD 1XRUHW 6XVDQQD*UDQURWK :HLEHOHL -XOLD(QJEORP 9HUGL 0LNDHO:DKOPDQ 3UHVWLJH 6DQQD%DFNOXQGLQHQVLPPĂ&#x192;LVHQ VHQLRULNXOWDPLWDOLQPHWVĂ&#x192;VW\VNDDWXL :LVHJX\QMĂ&#x192;WWLPĂ&#x192;LVHHQK\SS\\Q YHVLHVWHHOOĂ&#x192;NXQU\WPLVHXUDDYLOOH HVWHLOOHNDWRVL 6XVDQQD*UDQURWKYRLWWLYXRVLQDMD VKHWODQQLQSRQLHQPHVWDUXXVNLOSDLOXW SRQLOOD.+7LQNHUEHOO

Sannan hoivissa Janakkalassa. â&#x20AC;&#x201C; Olisihan se tietenkin kiva, jos tästä saisi ammatin, kun tämä ei tunnu tyĂśnteolta. Katsotaan, mitä aika näyttää. Ei himpata (himoita) lähteä ulkomaille tĂśihin, kun on näin hyvä tilanne, Suski sanoo.

7Ă&#x192;WLSURMHNWL:HLEHODL Pieni ja kuuma Weibelei ei ole taustaltaan kaikkein tavallisin nuorten ratsu. â&#x20AC;&#x201C; Ostin sen puolivuotiaana kahden ystäväni kanssa, koska sillä oli hieno kaula, se oli musta ja se ravasi tosi hienosti, kertoo Weibelain omistaja Tuija Poutanen.

Ĺ&#x201E;7DPPDSXNLWWL QLLQNRUNHDOOHHWWĂ&#x192; 3RXWDQHQSXWRVLMD NDWNDLVLNĂ&#x192;WHQVĂ&#x192;Ĺ&#x201E; Tarkoituksena oli tehdä tarkasti seurattava projekti varsasta kilparadoille ja kirjoittaa aiheesta vaikka kirja. Poutanen lähti katsomaan kouluhevosia, nelikymppinen koulutuomari kun on. â&#x20AC;&#x201C; En halunnut kauhean kallista, kun varsasta ei koskaan tiedä, katkaiseeko se jalkansa laitumella, Poutanen kertoo. Salla Kattaiselta lĂśytynyt Weibe-

lei ei ollutkaan hinnan kiroissa. Emä oli SchockemĂśhlen tamma suoraan superori Sandrosta, Sandro Boyn ja Sandro Hitin isästä. Mutta Weibelain isä oli hyväksymätĂśn, Kattaisen oma weltmeyerilainen Waibel. Esteratsuksi tamma havaittiin viimeistään Kyvyt esiin â&#x20AC;&#x201C;kisoissa. Sekä Kimmo Kinnunen että Christopher Wegelius povasivat ratsulle hienoa estehevosen uraa, eikä omistajakaan voinut olla huomaamatta tamman palavaa rakkautta esteille. Toiset omistajat luopuivat osuuksistaan Weibelaista alkuvuosina. Yhdeksänvuotiaaksi asti Poutanen ratsasti tammaa lähinnä itse sileällä Krista Välimaan hypätessä kerran viikossa. Weibelai ei kuitenkaan erityisesti välittänyt kouluratsastukseen liittyvistä toistoista ja asioiden hiomisesta. Niinpä yhtenä päivänä tamma pukitti niin korkealle, että Poutanen putosi, katkaisi kätensä ja lähetti Weibelain Sanna Backlundille. Hyvin pian Sanna ja Weibelei hyppäsivät 120 â&#x20AC;&#x201C; 130-luokkia hyvälläkin menestyksellä. Kaudeksi 2012 Weibelei päätettiin antaa kiertämään Suskin kanssa nuorten GP-sarjaa, koska sitä ei vielä pidetty valmiina 150-luokkiin. Upean kauden jälkeen tamma jatkaa ainakin toistaiseksi Suskin ratsuna. Poutasella on mietinnän paikka, sillä Weibelei on hänen ainoa hevosensa ja mieli tekisi itsekin ratsaille. Kahden elättämiseen ei ole varaa, ja tätiratsusta tulikin arvokas ja vauhdikas estekilpahevonen. Projektin aikana Poutanen on kirjoittanut joka päivä hevosensa tekemiset kolmivuotiaasta asti.

-XQLRULW 6WHIDQLH$QGHUVLQ /DURVD,,, -XOLD6MĂšPDQ 1DUD]RGH1\]H= &DOOH-XVOLQ 6DPLUD,,, 3LNNXSRQLW 3HWWHUL3DDQDQHQ 5Ă&#x2020;U\GV-DYD 5RRVD6MĂšEHUJ =LGDĹ&#x201A;<D -RKQ$QWHOO +DPOHWĹ&#x201A;V0HULFN/$+$5$ ,VRWSRQLW -HQQD<UMĂšYXRUL +RQH\ 5RRVD2QWWRQHQ 3LFFROD 0LLVD3XONNDQHQ 0\0HORG\

0LNDHO)RUVWĂ&#x2019;QQĂ&#x192;\WWLQDXWWLYDQMRND KHWNHVWĂ&#x192;,VDDFGX-RQTXHWLQVHOĂ&#x192;VVĂ&#x192;

â&#x20AC;&#x201C; Jos joku sen ostaisi, niin saisi ainakin superkattavat raportit mukaan, Poutanen nauraa. â&#x20AC;&#x201C; Kyllä tää suoraan sanottuna vähän harmittaa, kun en voi hevosellani itse ratsastaa, hän hymähtää.




6820(10(67$5, 7

+HYRVHWYLHYĂ&#x192;W NHQWWĂ&#x192;PHVWDULQ NDLNHQDMDQ +HYRVLVWDWĂ&#x192;UNHLQRQ1DEXFFR NRUNHDOOHK\SSĂ&#x192;Ă&#x192;YĂ&#x192;DQJORDUDELRUL MRQNDNDQVVD7XLMDMRKWL60NLOSDLOXD DOXVWDORSSXXQDVWL 7HNVWL0LLD/DKWLQHQ.XYDW6RQMD+ROPD

Kuka olet? â&#x20AC;&#x201C; Olen Tuija Rosenqvist, ammatiltani ratsastuksenopettaja ja -valmentaja. Toimin talliyrittäjänä Lempäälän Ratsuniityssä. Minulla on myĂśs ratsutettavia ja valmennettavia eli kaikkea mahdollista toimintaa. Miksi sinusta tuli kenttäratsastaja? â&#x20AC;&#x201C; Olen kilpaillut aika tasan kaikkia lajeja, ja kouluttanut ja myynyt nuoria hevosia. Aloitin ratsastukseni silloisella Ollin Tallilla, jossa toimi kenttäratsastaja Anu Uusinarkaus-Lahtinen. Sieltä se innostus on tullut alun perin. Minulla ei ollut omaa ponia, mutta olin reipas pikkukuski, ja sain kilpailla ratsastuskouluponeilla ja sain poneja lainaksi. Viimeisten viiden vuoden ajan minulla on ollut ajankäytĂśllisesti ja taloudellisesti mahdollisuus kansainväliseen kilpailemiseen. Mitä kuuluu läpimurtohevosellesi Jillaroolle? â&#x20AC;&#x201C; Tosi hyvää. Omistan sen yhä, ja se on Saksassa pienessä siittolassa. Sillä on tosi hieno varsa isästä Duke of Hearts xx. Se on uudestaan kantavana, ja se on â&#x20AC;?superfitâ&#x20AC;?, pitänyt kaikki lihaksensa. Millainen hevonen on SM-kultamitaliratsusi Nabucco? â&#x20AC;&#x201C; Se on täysiverihevonen ja ori, ja se näkyy käytĂśksessä. Se on silti hyväkäytĂśksinen ja pystyy esimerkiksi matkustamaan muiden kanssa. Se tuntee minut hyvin ja leimautuu voimakkaasti ihmisiin. Kerran kun Nabuccon kasvattajaomistaja Saksasta kävi katsomassa si-

7XLMD5RVHQTYLVWLQ 1DEXFFRRQ DQJORDUDELMRND RQK\SĂ&#x192;QQ\W VHQWWLĂ&#x192; SXLVVDQFHOXRNDVVD

tä, se heti hänen äänensä kuullessaan pysähtyi kävelykoneeseen. Toisella kerralla se alkoi hĂśristä maneesissa kesken tyĂśskentelyn. Omistajien tarkoitus on käyttää oria myĂśhemmin siitoksessa, mutta ensin se saa kilpailla ainakin pari vuotta. Esittämistä Suomen Oripäivillä on mietitty. Nabucco on äärimmäisen nopea ja tosi rohkea ja yritteliäs. Se on hypännyt Saksassa 150-luokkia ja puissancessa enimmillään 185. Sillä on valtavasti voimaa ja hyppykapasiteettia, mutta tekniikkaa täytyy kehittää. Hyvällä ratsastuksella se pystyy tekemään kentässä nollaratoja. Vaikka se ei rataesteillä riittänyt ihan korkeimmalla tasolla, se on kenttähevoseksi suhteellisen varovainen rataesteillä. Miten kenttäratsastus sopii ratsastuskouluyrittämisen yhteyteen? â&#x20AC;&#x201C;Pikkusäätämistä on, kun käydään Euroopassa kilpailemassa, mutta meillä on kotona tosi hyvä tiimi: kolme ohjaajaa, jotka kaikki tekevät tallia ja tunteja.

Muuten kenttäratsastus on tosi hyvä laji ratsastuskoulua ajatellen: pystyn opettamaan kaikkia lajeja monipuolisesti. Ratsastajille ja hevosille kenttäratsastuksen harjoittelu on väkisinkin monipuolista. Kenttähevoset myĂśs voivat hyvin ja ovat yllättävänkin terveitä ja kestäviä. Esimerkkinä vanha Jillaroo, joka starttasi 19-vuotiaana kolmen tähden tasolla. Puolisosi on kenttäratsastaja Aki Karhapää. Miten ratsastusparin suhde onnistuu? â&#x20AC;&#x201C; Ainakin parisuhde tavallisen ihmisen kanssa olisi haasteellista. Kun on ratsastuskouluyrittäjä ja kilparatsastaja, ei ole vapaapäiviä. En tee muuta kuin hevosia. Nyt me voidaan kilpailumatkoilla viettää yhdessä vapaa-aikaa. Lisäksi voidaan jakaa tĂśitä ja mielipiteitä, koska hevosten kanssa täytyy aina miettiä, miten pitäisi edetä. Perusarki ja -treeni ovat yksinäistä puuhaa. On kiva, kun siinä on se toinen mukana. Huono puoli on se, että olemme ai-


JOULUKSI PUNKINKONTTIIN

Heppatarvikkeesta

.HQWWĂ&#x192;UDWVDVWXV Ĺ&#x2039;.HUDYD 6HQLRULW 7XLMD5RVHQTYLVW 1DEXFFR -RKDQQD6RNND 6DWXUQ,,, $NL.DUKDSĂ&#x192;Ă&#x192; ,ELV$ 1XRUHW 0DUOLLQD,UDQWR 5RVVL3XK -HQQD/RWWD7RULNND -DP .LLD,VRWDOR -DPHV,,

TATTINI PRADO

-untuvatakki

Jouluhintaan 199 â&#x201A;Ź (ovh. 215 â&#x201A;Ź)

TATTINI GOLD

199 â&#x201A;Ź (ovh. 215â&#x201A;Ź)

-ratsastushousut kokopaikka

Jouluhintaan 79 â&#x201A;Ź (ovh. 89 â&#x201A;Ź)

PIKEUR LUCINDA SOFTSHELL,

todella lämmin vettähylkivä talviratsastushousu Jouluhintaan 199 â&#x201A;Ź (ovh. 249â&#x201A;Ź)

79 â&#x201A;Ź (ovh. 89â&#x201A;Ź)

-XQLRULW ,LQD-DQKXQHQ &ROLEUL 5HLMD9Ă&#x192;QVNĂ&#x192; /RUG0D\RU (LULQ/RVYLN )DLWK 3RQLUDWVXNRW ,GD9LLWDQHQ 9LVDU 9HHUD9DOMDNND %HOPRQGR (LULQ/RVYLN 2UFKLV)UDJDQV

PIPOT â&#x201A;Ź ALK. 29 EQUILINE POPPY

ď&#x161;şuntuvaliivi Jouluhintaan 199 â&#x201A;Ź (ovh. 259 â&#x201A;Ź)

279 â&#x201A;Ź (ovh. 329â&#x201A;Ź)

EQUILINE MAUVE

-untuvatakki unisex mitoituksella Jouluhintaan 279 â&#x201A;Ź (ovh. 329 â&#x201A;Ź)

SATULAHUOPASETIT alk. 55 â&#x201A;Ź

FREEJUMP

jalustimet

Jouluhintaan 249 â&#x201A;Ź (ovh.

279 â&#x201A;Ź)

249 â&#x201A;Ź (ovh. 279â&#x201A;Ź)

7XLMD5RVHQTYLVW

na yhdessä. Joskus palautteen vastaanottaminen toiselta voi tuntua vaikealta. Mikä on kenttäratsastuksessa se juttu? â&#x20AC;&#x201C; Monipuolisuus. Tykkään kouluratsastuksesta ja tykkään hypätä. Maasto-osuuden fiilistä ei voi kuvailla. On se jännite ja sitten tosi hieno tunne, kun pääsee maaliin onnistuneen suorituksen jälkeen. Ja sitten kouluttaminen: se että pystyy treenaamaan hevoselle tosi kovan kunnon ja samalla kuuliaisuuden. On äärimmäisen vaikeaa lĂśytää hevonen, joka pystyy menemään hyviä kouluratoja, hyppää huolellisesti ja on rohkea ja kestävä maastossa. X

A! T T UU

LAMICELL Vď&#x161;şELITE AIR SWAROWASKI -kypärä Jouluhintaan 169 â&#x201A;Ź (ovh. 185 â&#x201A;Ź)

TATTINI nahkaiset ratsastussaappaat Jouluhintaan 249 â&#x201A;Ź (ovh. 299 â&#x201A;Ź)

249 â&#x201A;Ź (ovh. 299â&#x201A;Ź) 169 â&#x201A;Ź (ovh. 185â&#x201A;Ź)

XXXIFQQBUBSWJLFmt/FUJTTĂ&#x160;BVLJ )VVNBOUJF ,05,"t1VI t"SLo-BVBOUBJTJOo

Nettikaupan tilausten toimitusaika 1â&#x20AC;&#x201C;2 vrk, tilaustuotteet 5â&#x20AC;&#x201C;14 vrk. Yli 200 â&#x201A;Ź tilaukset toimituskuluitta. Hinnat voimassa 24.12.2012




6820(10(67$5, 7

+HLGXUYDQJLWVLNDWVHHW LVODQQLQKHYRVLVVD

,VODQQLQKHYRVWHQ 60NLOSDLOXW Ĺ&#x2039;<SĂ&#x192;MĂ&#x192;

7HNVWL-RKDQQD7DODVWHUĂ&#x192;.XYD/LQGD%HUJVWUĂšP

9,,6,.g<17,) 6HQLRULW /LLVD/HSSĂ&#x192;QHQ +UDXQDUIUĂ&#x20AC; $XVWXUNRWL 1LFROD%HUJPDQĹ&#x2039;.DQNDDOD dVLIUĂ&#x20AC; *XOGEDHN /LQGD.DUOVVRQ ,GXQQIUĂ&#x20AC;/LWOX7XQJX

K

1XRUHW $OLQD1XUPLQHQ -ĂśOQLUIUĂ&#x20AC; 6WHLQGĂśUVVWĂšĂ?XP 5HHWWD/DXULOD )HQJXUIUĂ&#x20AC;6Ä&#x17D;OXKROWL )UHMD9Ă&#x192;\U\QHQ 5ĂšVNXUIUĂ&#x20AC;/DPEDQHVL

7ĂšOWWLPHVWDUL-HQQL.XUNLRQYDOPLVWXQXW ,VODQQLQKHYRVNRUNHDNRXOXVWD

ahdella hevosella kilpaillut ratsastaja voitti Ypäjällä Suomen mestaruudet nelikäynnissä ja tÜltti T1:ssä oriilla Heidur frå Eilifdskógi sekä tÜltti T2-luokassa kultamitalin tammalla Mjallhvít frå Dynum. Kultamitalien sarjan kruunasi nelikäynnin kombinaation voitto Heidurin kanssa. Jenni Kurki on tyÜskennellyt islanninhevosalalla päätoimisesti vuodesta 2003 lähtien Suomen lisäksi Saksassa, Tanskassa ja Islannissa. Hän opiskeli Islannissa Hólarin hevoskorkeakoulussa, josta valmistui ratsastuksen ohjaajaksi ja nuorten hevosten kouluttajaksi keväällä 2008. Tämän jälkeen Jenni palasi Suomeen. SuomenmestaruusmittelÜihin lähtiessään Jenni ei uskaltanut toivoa tällaista menestystä. Molemmilla hevosil-

la oli takana suunnilleen neljät kilpailut. â&#x20AC;&#x201C; Olo on epätodellinen. Tiesin, että hevoset ovat hyvässä kunnossa ja kulkevat hyvin, mutta saavutus oli silti uskomattoman hieno. Tähtäsin siihen, että saisin yhden kullan jostain raapaistua. Se, että tuli näin monta mestaruutta ihan hyvillä pisteillä, oli iloinen yllätys, riemuitsee Jenni. Heidur on kisaradoilla suhteellisen kokematon 7-vuotias ori, jonka keskittyminen on ajoittain hakusessa. Kilparadalla tositilanteessa ori on kuitenkin kuuliainen ja yrittää parhaansa. Jenni uskoo, että Kati Aholan kasvattama ja Ă&#x2026;sa NygĂĽrdin omistama nuori ori kehittyy huimasti vuosien mittaan. â&#x20AC;&#x201C; Heidur on näyttävä ori, oikea katseenvangitsija, jonka olemus tekee vaikutuksen, tuumii Jenni.

Ĺ&#x201E;7Ă&#x192;KWĂ&#x192;VLQVLLKHQHWWĂ&#x192;VDLVLQ\KGHQNXOODQ MRVWDLQUDDSDLVWXDĹ&#x201E;

-HQQL.XUNLMD+HLGXUIUĂ&#x20AC;(LOLIGVNĂśJLSDONLQWRMHQMDRQMĂ&#x192;ONHHQ

-XQLRULW (GGD2OOLNDLQHQ +ĂšUGXUIUD2GGKROL 1(/,.g<17,9 6HQLRULW -HQQL.XUNL +HLGXUIUĂ&#x20AC;(LOâIGVNRJL 0DUMDWWD.RMR 6ĂśOGâVIUĂ&#x20AC;*OLWL *XWWRUPXUdUPDQQVVRQ *DQGXUIUĂ&#x20AC; 9LNEHUJD

Paljon annettavaa on myĂśs 6-vuotiaalla MjallhvĂ­tilla, joka on osittain Jennin omistuksessa. Tamman kasvattaja ja toinen omistaja on Timo Kaarakainen Nurmijärveltä. â&#x20AC;&#x201C; Molemmat hevoset ovat esiintyjiä. Ne haluavat liikkua eteenpäin, ovat myĂśnteisiä ja yhteistyĂśhaluisia, summaa Jenni. Vanhojen konkareiden poissaolo SMradoilta antoi tilaa uusille, nuoremmille hevosille. Poissa olivat muun muassa Juha Kontion monivuotinen tĂślttimestari RĂśdull frĂĄ HoltsmĂşla I ja Gudmundur SigurbjĂśrnssonin ratsastama nelikäynnin viime vuosien voittaja Ă&#x201C;skar frĂĄ EilifdskĂłgi. â&#x20AC;&#x201C; Olisi ollut kiva ottaa mittaa kokeneista konkareista. Pisteiden perusteella ainakin nelikäynnissä ja T2:ssa olisin pystynyt antamaan vastuksen, ikäänkuin hĂśnkimään niskaan, naurahtaa Jenni. Jenni Kurjen suunnitelmissa on rakentaa oma 20 hevosen talli Nurmijärvelle. Toteutuessaan sen on tarkoitus tarjota hevosten koulutusta ja läpiratsastusta, tallipaikkoja hevosille sekä opetusta eri tasoisille ratsukoille. X


1XRUHW .DWL6XPPD +UDQQDUIUÀ…ELKöOL $QQDVWLQD:DKWHUD öOIUÀ*\JMDUKöOL 2RQD<OLSXUDQHQ 8QGULIUÀ)XUXYDWQL

1XRUHW $UQHOOD1\PDQ 6NDUÐLIUÀ.YLVWXP -RKDQQD0HURQHQ $URQIUÀ6DQQLNNR -XQLRULW 6DWX+\QQLQHQ 7öQQIUÀdUPöWL 7›/77,7 6HQLRULW -HQQL.XUNL +HLGXUIUÀ(LOâIGVNRJL *XWWRUPXUdUPDQQVVRQ *DQGXUIUÀ 9LNEHUJD 1LFROD%HUJPDQ.DQNDDOD dVLIUÀ *XOGEDHN 1XRUHW .DWL6XPPD +UDQQDUIUÀ…ELKöOL 0HOLQGD7LGHUPDQ %ODHQJXUIUD6DKDOD $QQDVWLQD:DKWHUD 6öOIUÀ*\JMDUKöOL -XQLRULW (PPL0ÃNLQHQ 0XQGIUD*UXQG,, (OLLVD0ùQNÃU 6NHQNXUIUÆQ.ROXQJHQV *ÆUG 3$66,.2(33 6HQLRULW *XGPXQGXU6LJXUEMùUQVVRQ *ÀVNLIUÀ +ùUJVODQGL, 5LLNND5ÃLKÃ 6ùOYH\IUÀ6WHLQQHVL -HQQL0XVWRQHQ 3LQNSRSIUÀ)LWMXP 1XRUHW .XOWD-HQQ\›VWHU )MùOQLUIUÀ7XQJX +RSHD7RPL0ÃNLQHQ -DGDUIUD/LWOX%UHNNX

Autumn/Winter 2012

7›/77,7 6HQLRULW -HQQL.XUNL 0MDOOKYLWIUÀ'\QXP &DWD3RUWLQ /MöPDIUÀ/ĘWLQJVVWùGXP +DQQD5HLKH dIDQJLIUÀdVJHLUVEUHNNX

www.gersemi.se

-XQLRULW (PPL0ÃNLQHQ 0XQGIUD*UXQG,, (OLLVD0ùQNÃUH 6NHQNXUIUÆQ.ROXQJHQV *ÆUG 'HVLUÒH$ODPHUL 0LUUDIUÀ6DXGÀUNUöNL




6820(10(67$5, 7

.RXOXMRXNNXHPHVWDUXXNVLHQSDONLQWRMHQMDNR.HUVWLQ1\EHUJŋ'RQQDWHOOD) 1LQD'XQGHUŋ*ROLDIMD/DXUD3RUWKDQŋ5RVPR

5HLQLQJMDZHVWHUQULGLQJPHVWDULW 0DULD0XVWRQHQMD6KH]GXQLWWKHKDUGZD\ OLXNXS\VÃKG\NVHVVÃ

.RXOXUDWVDVWXV ŋ+HOVLQNL

0DWNDUDWVDVWXV 3XQNDODLGXQ

/ÃQQHQUDWVDVWXV ŋ<SÃMÃ

6HQLRULW 6WHOOD+DJHOVWDP 6RUD\D,, .LNND6XRPLR )ORXULDQ 0DDULW5DLVNLR =QDN

$YRLQPHVWDUXXV 1HD0LFNHOVVRQ 6RORPRQDV 2OOL7DKNRNDOOLR $OHD6HR[ 7DQMD/DPSLQHQ .XYDKDUMXQ$QGRUUDR[

5HLQLQJ 0DULD0XVWRQHQ 6KH]GXQLWWKHKDUGZD\ 5HEHFFD<OLWDOR %URZQ6XJDU 3UHVHQFH 3HWH3HUNLù 0DQG\V/LWWOH0DJQXP

1XRUHW (OOD7DQKXDQSÃÃ (OLNR /DXUD/HKWRQHQ :KRRS\ (PPL$XWLR 6RORV/DFDQ

$OODURXQG 2XWL$UROD *ROGV%XFN5HEHO 7HUWWX.DWLOD 0RQVLHXUV=LSSR 6DQQD2QNDPR )XU\V*XQ6PRNH

-XQLRULW 0HULWD.HOR 6DOXXW $QQL7RUNNR %HOSKHJRU $QQD7DOOEHUJ $OWDLU,, 3RQLUDWVXNRW :LOPD9XRUHQVLYX &KDUO\%URZQ,, -DQQL0DUWLNDLQHQ +D]HOEHUJłV 0DFKR 6XVDQQD7KHUPDQ &RULQQD -RXNNXHHW <SÃMÃQ5DWVDVWDMDW /DXUD3RUWKDQ 5RVPR1LQD'XQGHU *ROLDI.HUVWLQ 1\EHUJ 'RQQDWHOOD)

+HOVLQJLQ5DWVDVWDMDW -DQQH%HUJK 6XYL+HUPLLQD0LNDHOD6RUDWLH 'UDJRQKHDUW(OLVDEHWK(KUQURRWK 7RS 6FRUH

.RUVKROPV6SRUWU\WWDUH 6RSKLD%DFN OXQG =HUOHRQH1LQD:HVWHUOXQG +LV 5R\DOW\0-DVPLQ6LNVWUùP 6XULDQR15

7UDLO 3LUMR0DUMDQHQ 0RVO\,QYHVWLQ*ROG 2XWL$UROD *ROGV%XFN5HEHO -DQLQD6DOR -XVWD&KRFRODWH6WDU -RXQL+HLNLQKHLPRMD(O&DULOOR

9DOMDNNRDMR ŋ<SÃMÃ +HYRV\NVLNùW -RXQL+HLNLQKHLPR (O&DULOOR +HLGL6LQGD &HOW %HQ6LPRQVÒQ $UWHPLV 3RQL\NVLNùW +DQQXNDODODKWL +HVVLQ9LKWRUL /HHQD.DODODKWL 9XRKLPÃHQ+DYX /HHQD9ÃKÃ(UNNLOÃ 6:6XPPHUCV 'UHDP3ULQFH

:HVWHUQ3OHDVXUH 7HUWWX.DWLOD 0RQVLHXUV=LSSR 2XWL$UROD *ROGV%XFN5HEHO 3LUMR0DUMDQHQ 0RVO\,QYHVWLQ*ROG +\5 +\YLQNÃÃ :HVWHUQ5LGLQJ 0DULD0XVWRQHQ 6KH]GXQLWWKHKDUGZD\ -HQQL+DNRVDOR &KDUOLHV'RF&DVK 2XWL$UROD *ROGV%XFN5HEHO :HVWHUQ+RUVHPDQVKLS 2XWL$UROD *ROGV%XFN5HEHO 7HUWWX.DWLOD 0RQVLHXUV=LSSR 6DQQD2QNDPR )XU\V*XQ6PRNH


sƵŽĚĞŶ ƉĂƌĂƐ LJŚĚŝƐƚĞůŵćͲ ƌĂŚĂƐƚŽ͊

</<<// Z,^dKd />DED DZ</E W><</Kd d Ͳ ϯϭ͘ϭϮ͘Ϯ ϮϬϭϮ ^d/͊

dĂƉŝŽůĂDĂĂŝůŵĂϱϬŽŶǀĂůŝƩƵũŽŬĂŬƐŝŬĞƌƚĂĂƉĞƌćŬŬćŝŶƉĂƌŚĂĂŬƐŝΎLJŚĚŝƐƚĞůŵćͲ ƌĂŚĂƐƚŽŬƐŝ^ƵŽŵĞƐƐĂ͊dƵƚƵƐƚƵŵĞŶĞƐƚLJŶĞŝƐŝŝŶdĂƉŝŽůĂͲƌĂŚĂƐƚŽŝŚŝŶŽƐŽŝƩĞĞƐƐĂ ƚĂƉŝŽůĂ͘ĮͬƌĂŚĂƐƚŽƚ͘ :ŽƐŚĂůƵĂƚŚĞŶŬŝůƂŬŽŚƚĂŝƐƚĂƉĂůǀĞůƵĂ͕ŽƚĂƌŽŚŬĞĂƐƟLJŚƚĞLJƩćĂƐŝĂŶƚƵŶƟũŽŝŚŝŵŵĞdĂƉŝŽůĂŶƚŽŝŵŝƐƚŽŝůůĂƚĂŝŶƵŵĞͲ ƌŽƐƐĂϬϭϬϭϵϱϭϬϮ;ŵĂͲƉĞϴͲϭϴͿ͘ZĂŚĂƐƚŽͲũĂĂǀĂŝŶƟĞƚŽĞƐŝƩĞĞƚƐƵŽŵĞŬƐŝƐĞŬćƌƵŽƚƐŝŬƐŝŽƐŽŝƩĞĞƐƚĂƚĂƉŝŽůĂ͘Į͘

dZsdh>Kd zEW>s>hE^/:K/dh^d>KKE WE<</ZsKWWZ/s >/dz^sZ/E,K/dK:Z,^dKds<hhdh^^/:K/ddD/EEWZ/sdE</E'

ΎDŽƌŶŝŶŐƐƚĂƌ&ƵŶĚǁĂƌĚƐϮϬϭϬũĂϮϬϭϭ͘WĂůǀĞůƵŶƚĂƌũŽĂũĂ͗dĂƉŝŽůĂsĂƌĂŝŶŚŽŝƚŽKLJ͘

DĞƌŬŝƚƐĞŶLJƚ͘




0217 <52%(576.28/878626$

2SLHQVLQKHYRVHQNLHOL 6XRPHQHQVLPPĂ&#x192;LQHQVHUWLILRLWX0RQW\5REHUWVNRXOXWWDMD-HQQ\$KOURWK NXUVVLWWLKHYRVLKPLVLĂ&#x192;.LUNNRQXPPHOOD+LSSRVOHKWLSĂ&#x192;Ă&#x192;VLPXNDDQ KDUMRLWWHOHPDDQKHYRVHQNLHOWĂ&#x192;MDVHXUDDPDDQPLWHQ-RLQXSV\QW\\ 7HNVWL3HWUD6NDUUDNXYDW6DWX3LULQHQ

E

nsin keskitymme hevosen kieleen ja käyttäytymiseen. Seuraavassa numerossa tehdään Join-up, eli hevosen ja ihmisen välinen yhteistyÜsopimus Montyn menetelmällä. Avain vapaaehtoisuuteen perustuvaan yhteistyÜhÜn hevosen kanssa on tyÜskennellä sen kanssa, ei sitä vastaan. Montyn menetelmällä hevonen saadaan haluamaan sitä mitä ihminen toivoo. Koulutuksella on pysyvä tulos, mikäli kaikki hevosen kanssa tyÜskentelevät ihmiset toimivat johdonmukaisesti samaa sopimusta noudattaen. KäytännÜn harjoituksissa yhteistyÜsopimus syntyy alle kymmenessä minuutissa. Se onnistuu joka kerta, vakuuttaa kouluttaja-HQQ\$KOURWK. Mutta ensin hevosihmisen täytyy ymmärtää miksi hevonen käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy.

9LOOLKHYRVHQYLHVWLW Nykyhevosella on geeneissään tallella villihevosen viestit. Hevoselle tärkeintä ovat eloonjääminen ja lisääntyminen. Se on laumaeläin ja sen ensimmäinen puolustuskeino on pako. Lauma antaa turvan, seuraa sekä mahdollisuuden lisääntyä.

0LWĂ&#x192;KHYRVHQNHKRQNLHOLNHUWRR"0LKLQNXYDQKHYRQHQNRKGLVWDDKXRPLRQVD"

.RXOXWXVDONRLK\YLQYDOPLVWHOOXOOD WHRULDRVXXGHOOD.XUVVLODLVHWVDLYDW-HQQ\Q ODDWLPDQRSSDDQ




-(11<$+/527+ (VSRRVWD .28/8786 6HUWLÄ&#x;RLWX0RQW\5REHUWVNRXOXWWDMDYDOPLV WXLV\NV\OOĂ&#x192;+DNHXWXLNRXOXWXNVHHQYXRQQDQĂ&#x192;K W\Ă&#x192;Ă&#x192;Q0RQW\QNOLQLNDQ6XRPHVVD6HUWLÄ&#x;RLWXKHYRVKLHUR MD .2.(086 7\ĂšVNHQQHOO\W$XVWUDOLDVVD0DOHVLDVVD 5RPDQLDVVD86$VVDMD8XGHVVD6HHODQQLVVDNRXOXHVWH DVNHOODMLMDODXNNDKHYRVWHQNDQVVD7\ĂšNRNHPXVWDYLOOHLVWĂ&#x192; PXVWDQJHLVWDYĂ&#x192;Ă&#x192;ULQ\PPĂ&#x192;UUHWW\LKLQKDUUDVWHKHYRVLLQ 7$92,7( 2SHWWDDWDLWRDQĂ&#x192;KGĂ&#x192;PDDLOPDKHYRVHQVLOPLQ VHNĂ&#x192;KHOSRVWL\PPĂ&#x192;UUHWWĂ&#x192;YĂ&#x192;Ă&#x192;YĂ&#x192;NLYDOODWRQWDNRPPXQLNRLQ WLDKHYRVHQNDQVVD /HSRRQKHYRVHOOHSDONLQWR

Kun hevonen pakenee, se juoksee 400 â&#x20AC;&#x201C; 600 metriä ja pysähtyy sitten arvioimaan tilanteen uudelleen. Tutussa, turvallisessa ympäristĂśssä pakomatka voi olla paljon lyhyempi. Hevonen puolustautuu vain jos pakomahdollisuutta ei ole. Saaliseläimenä hevosella on äärettĂśmän tarkka kuulo ja näkĂś. Villihevonen pysyi hengissä vain, jos se havaitsi vaaran ajoissa ja ehti pakoon. Hevonen elää nykyhetkessä, suunnittelematta tai odottamatta tulevaa. Se reagoi tässä ja nyt, mutta sillä on erinomainen muisti. Aikaisemmat kokemukset vaikuttavat reaktioihin. Montyn mukaan hevonen tarvitsee vähintään 10 positiivista kokemusta yhden negatiivisen kokemuksen vaikutusten heikentämiseksi.

/HSRRQSDONLQWR

(ULODLQHQQĂ&#x192;NĂšNHQWWĂ&#x192; Hevonen näkee erinomaisesti, mutta eri tavoin kuin ihminen. Viistosti eteen, molemmille sivuille ja taakse se näkee yhdellä silmällä, eli oikealla silmällä oikean puolen ja vasemmalla vasemman. â&#x20AC;&#x201C; Tämä selittää sen, että hevonen saattaa suunnan vaihtuessa pelätä jotakin esinettä tai asiaa, jonka ohi se on jo mennyt toiseen suuntaan. Hevoselle pitää esitellä uudet asiat molemmilta puolilta ja sen pitää saada liikuttaa päätään kaikissa jännittävissä tilanteissa, muistuttaa Jenny. 3LLUURV-HQQ\$KOURWK

Villihevoset laidunsivat noin 18 tuntia päivässä ruohikossa, jossa oli vain vähän energiaa. Tästä syystä hevosilla on edelleen sisäänrakennettu tarve säästää energiaa ja syĂśdä aina kun se on mahdollista. Siksi lepo on palkinto. Rehu ei ole luonnollinen palkinto, koska ruohoa oli kaikkialla. Makupaloja ei Montyn menetelmässä käytetä, koska hevosen maailmassa johtaja syĂś ensin. Johtajan tilaan ei mennä, eikä siellä syĂśdä. â&#x20AC;&#x201C; Makupalojen antaminen kädestä sekoittaa hevosen arvomaailmaa. Jos haluaa palkita rehulla, se pitäisi antaa maasta tai ruokakupista, sanoo Jenny. Saaliseläimen historia on myĂśs syy siihen, että hevonen yrittää nojata painetta vastaan. Kun petolauma oli villihevosessa kiinni, sen täytyi painautua lähemmäksi niitä saadakseen puolustautumispotkut osumaan.

â&#x20AC;&#x201C; Tämä on hyvä muistaa kun hevoselle opetetaan pohje- ja ohjasapuihin reagoimista. Levon ohella paineen poisto, esimerkiksi ohjilla myĂśtääminen tai pohkeen rentouttaminen ovat hevoselle palkinto, sanoo Jenny.

$RQQĂ&#x192;NĂšNHQWWĂ&#x192;DVWHWWD\KGHOOĂ&#x192; VLOPĂ&#x192;OOĂ&#x192;PROHPPLOOHSXROLOOH %PROHPPLOODVLOPLOOĂ&#x192;\KGHVVĂ&#x192;DVWHWWD &RQVRNHDDOXHDVWHWWDOHXDQNDXODQMD UXQJRQDOODVHNĂ&#x192;VXRUDDQWDNDQD 9PXRWRLVHQDOXHHQVXRUDDQHGHVVĂ&#x192;Ă&#x192;Q KHYRQHQQĂ&#x192;NHHPROHPPLOODVLOPLOOĂ&#x192;NXWHQ LKPLQHQNLQ$LQRDWSDLNDWMRLKLQVHHLQĂ&#x192;H ODLQNDDQRYDWVHQDOODMDVXRUDDQWDNDQD

$QQDKHYRVHQOLLNXWWDDSĂ&#x192;Ă&#x192;WĂ&#x192;Ă&#x192;QMD WDUNNDLOOD\PSĂ&#x192;ULVWĂšĂ&#x192;Ă&#x192;Q

0RQW\QVDQRPDD O 7Ă&#x192;UNHĂ&#x192;Ă&#x192;RQPLWHQNĂ&#x192;\WĂ&#x192;WYDUXVWHW

WDHLVHPLWĂ&#x192;YDUXVWHWWDNĂ&#x192;\WĂ&#x192;W O +\YĂ&#x192;YDOPHQWDMDNXXOHHKHYRVHQ

VDSXKXYDQ/RLVWDYDYDOPHQWDMD NXXOHHVHQNXLVNDDYDQ O (LROHRSHWWDPLVWDRQYDLQRSSL PLVWD(LROHRSHWWDMDDMRNDYRL VLW\ĂšQWĂ&#x192;Ă&#x192;WLHWRDKDOXWWRPLLQ DLYRLKLQ O -RNDLVHOODRQRLNHXVHSĂ&#x192;RQQLVWXD O 2OHNĂ&#x192;UVLYĂ&#x192;OOLQHQKHYRVWHQNDQV VD-RVNĂ&#x192;\WWĂ&#x192;\G\WNXLQVLQXO ODROLVLNĂ&#x192;\WHWWĂ&#x192;YLVVĂ&#x192;VLYDLQPL QXXWWLDW\ĂšNHVWĂ&#x192;Ă&#x192;NRNRSĂ&#x192;LYĂ&#x192;Q 7RLPLNXWHQVLQXOODROLVLNRNRSĂ&#x192;L YĂ&#x192;DLNDDQLLQVDDWW\ĂšQWHKW\Ă&#x192; PLQXXWLVVD Âś


#" " 

7 !

!! 7  !



7

!

"

 ! "   !

7

 

 



0217 <52%(576.28/878626$

(TXXVNLHOL Monty antoi hevosten äänettĂśmälle ele- ja kehonkielelle nimen equus (hevonen latinaksi). Ihminen voi oppia kielen ja kommunikoida hevosen kanssa sujuvasti. Villihevoset eivät käyttäneet ääniä, koska ne olisivat paljastaneet lauman sijainnin pedoille. Ainoa ääni, jolla on hevoselle selkeä merkitys, on maiskutus. â&#x20AC;&#x201C; Hevoset reagoivat maiskutukseen lähtemällä liikkeelle. Montyn mukaan syy on se, että maiskutus kuulostaa samalta kuin katkeava oksa petoeläimen tassun alla. Napsahdusta tai rasahdusta muistuttava ääni on hevoselle käsky lähteä pakoon, selittää Jenny. Hevosten kielessä eleet ja kehonkieli toimivat yhdessä. â&#x20AC;&#x201C; Tämä on ihmisille haastavaa, sillä me emme aina itse tiedosta mitä kehomme ja eleemme hevoselle kertovat. Hevoset lukevat kaikkia eleitämme, myĂśs niitä, joita emme tiedosta lainkaan, sanoo Jenny. Laumassa johtaja syĂś ensin, päättää minne mennään ja kouluttaa nuoria. Se hallitsee muiden hevosten liikkumista ja sitä väistetään. Jos ihminen väistää hevosta käsitellessään sitä, hän on haluamattaan kertonut hevoselle sen olevan korkeampiarvoinen. Seuraavassa numerossa equus-kieltä oppineet tekevät Join-upin, yhteistyĂśsopimuksen hevosen kanssa. X

3.-2..')$$)$

3.-2..')$$)$- /&031232*(-2. 32*(-2. $-2$$ 4$+,(3%&2 2.(,($ (21&-9(1&-9 60(229)9-9

'&4.1 2$( +3.-2.$+$++$ &0(26(106',(&- $4312$)$-$

2$++( )$ 0$21$12312.(,(--$11$ 4$&++310$21$1231 .')$$)$-$ 2$( +3.-2./$+4&+3)&- 23.22$)$-$

.3+323*1&- $(*$-$ .- ,$'%.++(12$ ./(1*&++$

0$21$12312&0$/($$4312$)$-$ 2.(,(,(12$ .3+323*1&&- .1$++(123,(-&- &( &%&++629

$(*$(1&,/$$ *.3+32312$ 2$( 26:*.*&,312$ $+$+2$

.3+3231 $+*$$ 2$,,(*3311$ 

$*3$(*$ /992266  

    *.3+322$)$ ((-$ 3(22(-&/  

2((-$*3(22(-&-*$.8

555*$.8 +3.--.-4$0$$+$ (0**.$'.-2(& &//9+9 7 (--$-2$31

$)$$-( 7 /  7 555*$.8

Ammattitutkintoihin valmiďŹ&#x2020;avaa koulutusta

2VDOOLVWXMDW KDUMRLWWHOLYDW RPDQNHKRQ NLHOHQVĂ&#x192; NĂ&#x192;\WWĂšĂ&#x192;HQQHQ NXQKHYRVHW RWHWWLLQPXNDDQ WLODQWHHVHHQ

5DWVDVWXNVHQRSHWWDMDQ SHWWDMDQ DPPDWWLWXWNLQWR .HQJLW\VVHSlQ DPPDWWLWXWNLQWR

.RXOXWXNVHWDONDYDWWDPPLNXXVVD PLNXXVVD +DNXPHQQHVVl HVVl UMXQRSNĂ&#x20AC; .DWVROLVllZZZKDUMXQRSNĂ&#x20AC; /LVlWLHWRMDRSLQWRRKMDDMD7HUKL1RSDVHOWD KL1RSDVHOWD S SXKWHUKLQRSDQHQ#KDUMXQRSNĂ&#x20AC; DQHQ#KDUMXQRS SNĂ&#x20AC;

(TXXVNRXOXWXVWD6XRPHVVD -HQQ\$KOURWKSLWĂ&#x192;Ă&#x192;NXUVVHMDWLODXNVHVWDRPDOODWDOOLOODVL +Ă&#x192;QWXRPXNDQDDQNRRWWDYDQS\ĂšUĂšDLWDXNVHQPLNĂ&#x192;OLWDO OLOODVLHLVHOODLVWDROH.XUVVLWVLVĂ&#x192;OWĂ&#x192;YĂ&#x192;WVHNĂ&#x192;WHRULDDHWWĂ&#x192; NĂ&#x192;\WĂ&#x192;QQĂšQKDUMRLWXNVLD 7DUMROODRQNĂ&#x192;\WĂšVWDYDWNXQWRRQNXUVVLWXWXVWXPLQHQ 0RQW\QPHQHWHOPLLQNDKGHQSĂ&#x192;LYĂ&#x192;Q-RLQXSRKMDVDMR NRXOXWXVWDVHNĂ&#x192;KHYRVHQMDLKPLVHQ\KWHLVW\ĂšQNHKLWWĂ&#x192; PLVWĂ&#x192;+LQQDWYDLKWHOHYDWĹ&#x2039;HXURQYĂ&#x192;OLOOĂ&#x192;.XUVVHMD UĂ&#x192;Ă&#x192;WĂ&#x192;OĂšLGĂ&#x192;Ă&#x192;QDVLDNNDLGHQWRLYHLGHQPXNDLVHVWL O/LVĂ&#x192;WLHWRMDZZZHTXXVÄ&#x;QODQGFRP

hulmuten Harjuun! a j r Ha

2H[HYPPUHUR\QH HYPPUHU H U R \ QH Â&#x2039; HU Â&#x2039; 9H]PQVRP 9H]PQVRP W\O Â&#x2039;VWWPTPZRLZR\Z'OHYQ\UVWRMP


.2/801, &KULVWRSKHUZHJHOLXV VUOQNXQQLDSXKHQMRKWDMD

ń$MDWXNVLDOLLWW\HQ YXRGHQ +RUVH6KRZłKXQń

H

orse Show kuuluu Suomen ratsastusurheilun syksyyn. Tänä vuonna se järjestettiin jo 28. kerran. Yleensä erittäin hyvin organisoidusta tapahtumasta on tullut rutiinia niin hyvässä kuin pahassa. Paljon on jäljellä upeasta alusta: monet nimekkäät tähdet ja satojen väsymättömien vapaaehtoisten armeija, jota ilman Horse Show´ta ei olisi. UB Horse Show on edelleen kilpailu, jossa suomalainen yleisö pääsee näkemään livenä maailman parasta esteratsastusta. Sähköinen viestintä on kuitenkin kehittynyt valtavasti viime vuosikymmenten kuluessa, ja huippuluokan ratsastusta voi nähdä uusien menetelmien avulla niin usein kuin haluaa. Enää ei ole pakko tulla Hartwall Areenalle ja tukea tilaisuutta lunastamalla monien mielestä liiankin kalliin pääsylipun. Sanotaan niin, ja niin se on, että Horse Show on Suomen ratsastusurheilun paras elävä yhteys kansainväliseen esteratsastukseen. Sen ansiosta emme enää ole kokonaan sivussa, vaan Suomi ratsastusmaana tunnetaan positiivisesti. Lisäksi suuren luokan kisa tarjoaa Suomen parhaille esteratsastajille vuosittain tilaisuuden verrata itseään ja hevosiaan maailman parhaimmistoon. Tämä asia on ja pysyy – oikein tai väärin – suomalaisen suuren yleisön mielenkiinnossa tärkeällä paikalla. Joinakin vuosina se on tuonut hyviä sijoituksia suomalaisille ratsastajille, välillä taas suomalaiset ratsastajat ovat olleet enemmän niiden joukossa, jotka myös osallistuivat. Olemme saaneet nähdä, miten vaikeaa on päästä huipulle kansainvälisesti ja miten vielä vaikeampaa on onnistua pysymään siellä pitkään. Se vaatii resursseja, joita Suomessa vielä on harvalla. Tänä vuonna emme nähneet joidenkin aikaisempien vuosien tapaan suurta ja ihmeellistä suomalaismenestystä, mutta aina voi toivoa ja kannustaa eteenpäin. Ratsastaja voi kehittyä aidosti taitavaksi vain kilpailemalla niitä vastaan, jotka ovat taidoissaan maailman parhaita. Viime vuosina, ja todennäköisesti pitkälti taloudellisista syistä, järjestäjät ovat avanneet porttinsa tavallisille suomalaisille esteratsastajille. Tällä tiellä on monta vaaraa. Pitääkö olla helppoa päästä Horse Show´hun, ja pitääkö olla mahdollista maksaa itsensä mukaan? Kukaan ei ole nykyään kiinnostunut näkemään missään lajissa keskinkertaisia suorituksia. UB Horse Show on merkinnyt laatua. Sinne pitää olla vaikeaa päästä, eikä raha saa ratkaista. Sopii toivoa, että rahoitusvaikeuksien voittamiseksi löytyisi muita keinoja kuin ohjelman vesittäminen mielenkiinnottomaksi. X

Kotimaiset tallit ja maneesit TUHTI -teräskehämaneesit Avaraa sisätilaa harjalle saakka t*UTFLBOUBWBLBTUPNBBMBUUVLPUFMPQBMLLJSBLFOUFJOFOUFSÊTLFIÊSVOLPOB t7BQBBUBUJMBBTFJOÊTUÊTFJOÊÊOKBIBSKBMMFBTUJ t0WJBVLLPKFOTJKPJUVTKBNJUPJUVTKPVTUBWBB

POMO -puuelementti hevostallit ja -maneesit t.BIEPMMJTVVTZLTJUZJTLPIUBJTJNQJFOLJOUBSQFJEFOUPUFVUUBNJTFFO t&MFNFOUFJMMÊLPSLFBWBMNJVTBTUFKBMBBUV t4BBUBWBOBNZÚTPTJUUBJOUBJUÊZTJOWBMNJJLTJBTFOOFUUVOB TPLLFMJOQÊÊMUÊWFTJLBUUPPOBTUJ

Ota yhteyttä alueesi K-maatalouteen ja tule toteuttamaan suunnitelmasi! www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS


2-,-/'$("+"'-.+$"'!("-(('

Â"-(+',$%"'' ¤+2Ã"(¾,+#p

ǁǁǁ͘ďĞƐƚƉĞƚ͘ĮͮŝŶĨŽΛƐŚĞƚůĂŶĚ͘Į

0DUNNLQRLGHQ $,12$7(59(<69$,.877(,1(1 Wl\VUDYLQWR

ȋ–‡””‘…‘……—• ƒ‡•‹—͙͛͘͞͞Œƒƒ…–‘„ƒ…‹ŽŽ—•…‹†‘’Š‹Ž—•͙͚͙͛͜Ȍ

"&Ą " (,,!"'¿

NXOXWWDMDSDOYHOX#VKHWODQGILZZZJROGHQHDJOHSHWIRRGVIL

/(00,..,7$59,.(/,,..(,67b-$.2',17(552,67$.$877$0$$1 /((00,..,7$$59,.(/,,..(,677b-$..2',1 17(5552,67$..$877$0$$1 1


/8. ,-$. ,/3$ ,/8

koko suomi ja muu maailma tarvitsee Ammattiosaajia!

Yli 15 v. .fi

om/ysao

cebook.c

www.fa

Koulutamme kädentaidon ammattilaisia, joilla on tulevaisuudessa kysyntää. Meiltä etenet halutessasi jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun ja yliopistoon saakka. Koko koulutustarjontamme lÜydät netistä

www.ysao.fi

esimerkkinä luonnonvara-alan perustutkinnot nuorille

Hevostalouden perustutkinnot Ratsastuksenohjaaja pk/yo

Ratsastuksenohjaajan tyĂśhĂśn kuuluu: Â&#x201E;ratsastustuntien pitäminen eritasoisille asiakasryhmille Â&#x201E;ratsastustallin tai -koulun hevosten terveydentilan seuranta Â&#x201E;tallityĂśt Â&#x201E; hevosten ratsastaminen Â&#x201E;erilaisten hevosharrastekerhojen pitäminen Â&#x201E;yhteistyĂś ratsastusseurojen kanssa

Hevostenhoitaja pk/yo

9DVWDDOXNLMDNLOSDLOXXQMD

92,7$

+DUPRQ$WWLWXGHVRIWVKHOO UDWVDVWXVWDNNL +$502 RQXXVLVXRPDODLQHQUDWVDVWXVYDDWH PHUNNLMRQNDPDOOLVWRRQWXOOXWP\\QWLLQPDUUDV NXXQDOXVVD+DUPRUDWVDVWXVWDNLQOHLNNDXNVHW WXNHYDWUDWVDVWDMDQOLLNNXYXXWWDMDKHLMDVWLPHWOL VĂ&#x192;Ă&#x192;YĂ&#x192;WWXUYDOOLVXXWWD 7DNNLRQVXXQQLWHOWXUDWVDVWDMDOWDUDWVDVWDMDOOH .,5-$8'86,98//( ZZZUDWVDVWXVÄ&#x;MDMDW ND+LSSRVOHKGHQVLYXOOH9DWVDDN\V\P\NVLLQMD NHUUR\KWH\VWLHWRVLQLLQROHWPXNDQDDUYRQQDVVD /8.,-$.<6(/<<1 YRLYDVWDWDDVWL $UYRPPHNDNVLWDNNLD7DNLQDUYRRQĹ&#x2122;

Hevostenhoitajan tyĂśhĂśn kuuluu: Â&#x201E;hevosten hoitaminen Â&#x201E;hevoskasvatus Â&#x201E;hevosharrastepalvelujen tuottaminen Â&#x201E;hevosvarusteiden valmistaminen Opiskelu tapahtuu Hingunniemen koulutilalla Kiuruvedellä. Kysy lisää opinto-ohjaajaaja Anneli Lämsä p. 0400 793 136 tai koulutusvastaava Arja Kontoniemi p. 0400 798 526.

Maatalousalan perustutkinnot Maaseutuyrittäjä pk/yo

Maaseutuyrittäjän tyÜhÜn kuuluu:

Â&#x201E; maatilan kasvinviljelyyn ja kotieläintenhoitoon liittyvät tyĂśt sekä niissä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttĂś ja huoltotyĂśt Â&#x201E; taloussuunnittelu, kannattavuuden seuranta ja kirjanpidosta huolehtiminen ja niissä käytettävien atk-sovellusten käyttĂś Â&#x201E; maatilan metsätalouteen liittyvät tyĂśt

Eläintenhoitaja pk/yo Eläintenhoitajan tyÜhÜn kuuluu:

Â&#x201E;maatilan, eläinhoitolan, lemmikkieläinliikkeen tai muun eläinalan yrityksen eläintenhoitoon liittyvät tyĂśt ja asiakaspalvelu Â&#x201E;tuotanto- ja lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus Â&#x201E;perusmaataloustyĂśt traktorin ajosta lähtien Â&#x201E;taloussuunnittelu, kannattavuuden seuranta ja kirjanpidosta huolehtiminen. Opiskelu tapahtuu Peltosalmen koulutilalla Iisalmessa. Kysy lisää opinto-ohjaajaja Paavo HärkĂśnen, p. 0400 793 146 ja kolutusvastaava Sari Hänninen 040 1798 151

Tuplaa mahdollisuutesi ja valitse MAHIS!

MAHIS on oppilaitosten yhteistyÜverkosto, jossa on mahdollisuus yhdistää sekä ammatillisia että lukio-opintoja. Lisätietoja www.mahis.fi MAHIS-opinto-ohjaaja p. 0400 793 126.

Hae meille yhteishaussa 25.2.â&#x20AC;&#x201C;15.3.2013 www.haenyt.fi

Lisätietoja ja haku aikuiskoulutukseemme

www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Osaavissa käsissä tulevaisuus aisuus

Oulu Kajaani

Hingunniemi Kiuruvesi

Kokkola Kuopio

Hingunniementie 98, Kiuruvesi, p. 040 177 8511

Kotikyläntie 254, Iisalmi, p. 0400 793 094

sähkÜposti: etunimi.sukunimi@ysao.fi

Lahti Helsinki

Peltosalm Iisalmi




(''$%1( <1. $5-$7 <Â&#x203A;./,1,.. $32+-$10$ $// $

.DUMDWĂšLVVĂ&#x192;HLVDDROODNLLUH.XQKHYRQHQRSSLLHWWĂ&#x192;QDXWDYĂ&#x192;LVWĂ&#x192;Ă&#x192;VHQLWVHYDUPXXVNDVYDD,ONND5\KĂ&#x192;QHQMD0U6NLSSLQ'DQG\VHNĂ&#x192; .DWMD3XONNLQHQMD-56,PSUHVVLYH%DUWHVWDDPDVVDODXPDQUHDNWLRLWDHULVXXQQLVWDDQQHWWXXQSDLQHHVHHQ

.DUMDWHVWDDKHYRVWDLGRW .XQKHYRQHQRSSLLHWWĂ&#x192;QDXWDYĂ&#x192;LVWĂ&#x192;Ă&#x192;VHQLWVHYDUPXXVOLVĂ&#x192;Ă&#x192;QW\\MDVH URKNHQHHOĂ&#x192;KHVW\Ă&#x192;NDUMDD6LNVLRQWĂ&#x192;UNHĂ&#x192;Ă&#x192;DORLWWDDYDURYDVWL 7HNVWLMDNXYDW1HHQD.XXNDVMĂ&#x192;UYL

T

ärkeintä on, että asiat sujuvat rauhallisesti niin hevosten kuin lehmienkin kannalta, ohjeistaa amerikkalainen Ed Dabney, karjapaimen, valmentaja ja hevostaitokouluttaja. Hän on jo kolmatta kertaa kuluvan syksyn aikana opettamassa karjatyĂśn alkeita suomalaisille ratsastajille, tällä kertaa Sabina ja Sture Eden luomumaitotilalla Ă&#x2013;verpurmossa Pohjanmaalla. 90 lypsylehmän tilalta lĂśytyi sopiva parinkymmenen pään lauma aikuisia lehmiä, joita aloittelevien karjapaimenten touhut eivät juuri hetkaut-

taneet. TĂśitä tehtiin sekä laitumella että pyĂśrĂśaitauksessa. â&#x20AC;&#x201C; Nauta ja hevonen ovat saaliseläimiä, joten liikaa painetta ja stressiä täytyy välttää viimeiseen asti. Aloittelevalle hevoselle täytyy antaa myĂśnteisiä kokemuksia, Ed Dabney muistuttaa. Kurssilla oli mukana 10 ratsukkoa; osa lähialueilta, pitkämatkalaisimmat Lapin Luostolta, Kaakkois-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta. â&#x20AC;&#x201C; KarjatyĂś ei ole sama asia kuin lännenratsastus. KarjatyĂśtä voi harrastaa ja tehdä kaikenrotuisilla hevosilla ja kai-

kenlaisilla varusteilla, selvittää kurssin puuhamies ja Ranch-Horsemasnship ry:n puheenjohtaja Kenneth Puskala.

.Ăš\WWĂ&#x192;MDNDUMDYDLVWRD â&#x20AC;&#x201C; Maalaisjärki on hyvä apu karjatĂśitä aloitellessa, mutta täysin aloittelevan ratsastajan ei kannata kokemattoman hevosen kanssa ryhtyä siirtelemään nautoja omin päin. Jos hevosen saa kerran säikäytettyä, käy jatko aina vain vaikeammaksi, Ed Dabney muistuttaa. Kurssia varten varatulla neljän hehtaarin laitumella oli tilaa aloittaa karjan




Ĺ&#x201E;.DUMDQNDQVVD W\ĂšVNHQQHOOHVVĂ&#x192;HLDMDWXNVHQ KDUKDLOXXQROHYDUDD-DVLWĂ&#x192; SDLWVLWĂ&#x192;PĂ&#x192;RQWRGHOODKDXVNDD MDPLHOHNĂ&#x192;VWĂ&#x192;SXXKDDQLLQ LKPLVHOOHNXLQKHYRVHOOHĹ&#x201E;

.LLQQLRQ+DUMRLWWHOXVVDWĂ&#x192;UNHLQWĂ&#x192;RQHWWHLHOĂ&#x192;LPLOOHDLKHXWHWD WXUKDDVWUHVVLĂ&#x192;KRQGDD7LLQD6XQLMDTXDUWHUWDPPD6KH]D *ROGHQ/DUNWRVLWRLPLVVD

siirtelyn perusteista; nauta ei siirry hevosen tieltä summittaisesti, vaan sopivasti paineistettuna sen liikkeen suuntaa voi myĂśs ohjata. â&#x20AC;&#x201C; Karjan siirtämisen hevosen avulla voi jakaa kolmeen tekniseen perusasiaan. Tärkeintä on hahmottaa paineen ja paineen vapauttamisen (pressure and release) välinen tasapaino. Toiseksi on olemassa raja (flight zone), jonka kohdalla nauta väistää liikkeelle hevosen tieltä, sekä kolmanneksi tasapainopiste (balance point), jonka avulla yksittäisen naudan tai lauman liikkeen suuntaa voi säädellä, Ed Dabney selvittää. Suurin osa kurssilaisten hevosista edusti amerikkalaisia karjarotuja - mukana oli quartereita ja painteja, yksi suomenhevonen sekä arabi. â&#x20AC;&#x201C; Roduilla joita on jalostettu karjatyĂśhĂśn, herää sisäänrakennettu karjavaisto aika helposti, kun hevoset pääsevät tyĂśhĂśn kiinni, Dabney valottaa. MyĂśs karjahevosen rakenne pääsee tyĂśssä oikeuksiinsa; matalalla kannet-

.Ăš\GHQNĂ&#x192;\WWĂšHLROHPLNĂ&#x192;Ă&#x192;QVLPSSHOLMXWWX1DXWRMHQOĂ&#x192;KHOOHHL ROHDVLDDHQQHQNXLQNĂš\VLRQKDOOXVVD.DLVD7XXNNDQHQMD++ 0U0DJLF:LQLQLFKDUMRLWWHOHPDVVD

tu pää ei ole kĂśyden tiellä, ja luonnostaan nopeat pysähtymiset sekä helposti takaosalle siirtyvä painopiste ovat tarpeen, kun nautoja liikutellaan pienessäkin tilassa. Kurssilla lehmipojat pääsivät kokeilemaan myĂśs kĂśyden käyttÜä. â&#x20AC;&#x201C; Se on nimenomaan kĂśysi. Lassosta puhutaan vain lännenelokuvissa. KĂśyden hallintaa pitää harjoitella aluksi ilman hevosta ja hevosenkin selästä aluksi lassoamalla vaikka aidantolppia. Hevosen täytyy myĂśs sietää kĂśydellä perässä vedettäviä esineitä, tarkentaa Kenneth Puskala.

(LVWUHVVLĂ&#x192;HOĂ&#x192;LPLOOH KarjatyĂśssä pyritään eläinsuojelunäkĂśkohdat huomioiden välttämän turhan stressin aiheuttamista eläimille. Nautoja ei pyydystetä kĂśydellä kiinniotettavaksi. â&#x20AC;&#x201C; KĂśydessä käytetään niin sanottua break-away hondaa, eli automaattisesti aukeavaa kielaa. Kun kĂśysi kiristyy vaikkapa naudan kaulaan, kiela lauke-

.\OOĂ&#x192;DUDELVWDNLQRQNDUMDWĂšLKLQ$[HO +HOOVWHQMD0DKGDQ

Âś




(''$%1( <1. $5-$7 <Â&#x203A;./,1,.. $Ĺ&#x2039;

/LLNXWHWWLLQSD\NVLWWĂ&#x192;LVWĂ&#x192;HOĂ&#x192;LQWĂ&#x192;WDLNRNRQDLVWDODXPDDWĂ&#x192;UNHLQWĂ&#x192;RQUDXKDOOLVXXV$MDWXNVHQNDQVVDMD\KWHLVSHOLOOĂ&#x192;KRPPDVXMXX WLHWĂ&#x192;YĂ&#x192;W,ONND5\KĂ&#x192;QHQMD0U6NLSSLQ'DQG\VHNĂ&#x192;0DUMD6LLUWRODMDSDLQWWDPPD5LYHUULGJH5HDWD

Ĺ&#x201E;.DUMDSDLPHQLDQĂ&#x192;LOOĂ&#x192;NXUVVHLOODHLROHWDUNRLWXVNHQHVWĂ&#x192;NĂ&#x192;Ă&#x192;Q NRXOXWWDDYDDQRSHWWDDLKPLVLOOHXXWWDQLLQKHYRVHVWDNXLQ KHYRVHQNĂ&#x192;VLWWHO\VWĂ&#x192;NLQĹ&#x201E; aa ja eläin vapautuu välittĂśmästi, Puskala selvittää. Sen verran kĂśydessä kuitenkin on pitoa, että hevosen selässä saa tuntumaa myĂśs siihen, kuinka hevonen ottaa tilanteessa vastuuta: â&#x20AC;&#x201C; Kun nauta on kiinni, on karjahevosen määrä pysähtyä paikoilleen niin kauaksi aikaa, kun kĂśyden pää on saatu kieputettua satulannuppiin. Tämä toimintamalli näyttää olevan monille hevosille myĂśs sisäänrakennettuâ&#x20AC;?, Dabney hoksauttaa.

PHQWDDOLKDUMRLWWHOXD â&#x20AC;&#x201C; Karjapaimenia näillä kursseilla ei ole tarkoitus kenestäkään kouluttaa, vaan opettaa ihmisille uutta niin hevosesta kuin hevosen käsittelystäkin. Tällainen tyĂś on monelle uutta ja erilaista. Karja on oikein hyvä opetusväline, olen joskus treenannut kouluratsastajiakin karjalai-

tumella saamaan tuntumaa siihen, miten hevosen kanssa voi vaihtelevissa tilanteissa kommunikoida, kertoo myĂśs vankan klassisen kouluratsastustaustan omaava Ed Dabney. â&#x20AC;&#x201C; Maneesissa ja kentällä tĂśitä tehdessä hämärtyvät usein päämärät siitä mitä ja miksi hevosen kanssa tĂśitä tehdään. Karjan kanssa tyĂśskennellessä ei ajatuksen harhailuun ole varaa. Ja sitä paitsi tämä on todella hauskaa ja mielekästä puuhaa niin ihmiselle kuin hevoselle! Kurssipäivien kuluessa pääsivät niin ratsastajat kuin kuunteluoppilaatkin todistamaan, miten hevonen reagoi alkuperäiseen tyĂśhĂśnsä ja pitkiin tyĂśpäiviin: turha häslääminen jäi pois ja vuoroaan odottelevat hevoset ottivat lepohetkistä kaiken irti. Kiire unohtui myĂśs ihmisiltä. â&#x20AC;&#x201C; Ratsastajilla on usein liian kiire. Heti mulle kaikki -asenne vaivaa monia, eikä edes hevosen vaatimus rauhallisemmasta

etenemistahdista tahdo aina mennä perille. KarjatyÜssä ei kuitenkaan voi kiirehtiä, asiat on tehtävä alusta asti rauhassa ja perusteellisesti. Tämän päivän ratsastajille tämä on erinomaista mentaaliharjoittelua, Ed Dabney linjaa.

<KGLVW\V\OLODMLUDMRMHQ Kurssin järjestäjäyhdistys on RanchHorsemanship ry toimii valtakunnallisesti ja kokoaa yhteen paitsi karjatyĂśstä, myĂśs monipuolisista hevosmiestaidoista kiinnostuneet ihmiset yhteen, ilman lajirajoja. â&#x20AC;&#x201C; Yksi yhdistyksemme tarkoitus on laajentaa karjatyĂśn tunnettuutta myĂśs karjatilallisten keskuudessa. Päämääränä on lĂśytää ympäri Suomen yhteistyĂśkumppaneita, jotka voisivat jatkossakin tarjota sekä eläimiä että puitteita kursseille ja klinikoille, kertoo puheenjohtaja Kenneth Puskala. X


Meiltä saa Bonusta!

'DUNRG@QQ@RS@I@MS@KUH@KJ@@ FQHL@QJDSHRS@â 3@QINTJRDS2 $STJNQSHKK@

1 32 2342*2(-$$3 3'(-24+ 3$54.1(

$STRH



/1$,($1$3 ++(*$-*

1@SR@RSTRG@MRJ@SK«LOHL«KK« 3GHMRTK@SD UTNQDKK@ 5@GUHJ

JDDM@ L@Q@ JDHMNM@GJ@@

,NMHJ«XSS¼HRDS K«LOHL«S S@KKHJDMF«SUDSNJDSITKK@ 3DJN

STQJHRUTNQHI@KHTJTDRSDJTUHNHCTS JTLHONGI@S

$2 *.%61

&02 

 ,MPK 

$STRH



4MGK?QQ? l 

 



,MPK 

,(4*4, 4*4,(24 *(22 -14.* *& 3«XRQ@UHMSN@HJTHRHKKDJHRRNHKKD $HRHR«KK«JDHMNSDJNHRH@U«QH L@JT S@HR«HK¼MS¼@HMDHS@ 1$

$STRH



4MGK?QQ? l 

 ,MPK  4MGK?QQ? l 

*TTJ@TCDMJTU@RSNSTNSSDDSlL@QQ@RJTT %(-- 3 "* 3.// +.(,(

-431(&+.6*& $MDQFH@S«XCDMMXRQDGT INJ@ KTNUTSS@@DMDQFH@@S@R@HRDRSH I@OHSJ«JDRSNHRDRSH 2HR«KS«« QTMR@@RSHJ@RUHQ@RUNI@ RTK@

U@@JTHST@I@$ UHS@LHHMH@

3NOO@KNHLHS@KKHJ«XS

S¼¼M /««KKHJ@MF@R #ONKXDRSDQH@ F SNOO@TR +NHLDRR@STOK@

JHHMMHSXRDCDRR« QHRSHUX¼S RDJ«G«MS«K«OO«

$STRH



$2"" %0

 ,MPK 

@FQHL@QJDS EH

1$

$STRH



 ,MPK 

24/1$,$'.12$" 1$ ).#(&$$+(,+ )NCHFDDKHCDRHMÖNHI@GNHS@@ SDGNJJ@@RSHOHDMH«G@@UNI@I@ MHQG@TLH@ 1&!

 



$STRH

,MPK 

 )ST?QRMR?PHMSIQCRTMGK?QQ? l 


70

EL Ä INL Ä ÄK ÄRI

Teksti Kati Niinistö, Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, dipl. eceim, yliopistollinen Hevossairaala kuva Eeva Karmitsa

Eläinlääkäri:

Hyvässä kilpailussa ei tule potilaita Tarkastukset, lääkintä, eläinsuojelu ja dopingvalvonta ovat eläinlääkärin tehtäviä ratsastuskilpailussa.

E

läinlääkärin läsnäolo ratsastuskilpailuissa on määritetty Ratsastajainliiton säännöissä. Kouluratsastuskilpailuja lukuun ottamatta kansallisissa ratsastuskilpailuissa tulee aina olla paikalla eläinlääkäri seuraamassa kilpailuja. Eläinlääkäri toimii paitsi varsinaisessa eläinlääkinnässä, myös eläinsuojeluvalvojana yhdessä tuomarien kanssa. Kaikkien lajien SM-kilpailuissa, tietyissä sarjakilpailuissa sekä osassa lajeista on hevostarkastukset, jotka tekee eläinlääkäri joko yksin tai yhdessä tuomarin kanssa. Tarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että hevonen on kilpailukuntoinen, eikä sille aiheudu vaaraa tai vahinkoa kil-

pailusta. Mitä vaativampi kilpailu, sitä enemmän tarkastuksia järjestetään. Matkaratsastuksessa hevosia tarkistetaan useimmin ja terveydelliset rajat kilpailun jatkamiselle ovat tiukimmat. Hevosen esittämistä tarkastuksessa on hyvä harjoitella etukäteen. Hevosen tulisi pystyä seisomaan paikallaan tarkastuksen ajan ja liikkua hyvin käynnissä ja ravissa. Useimmissa kilpailuissa ratsastajat eivät välttämättä edes huomaa eläinlääkäriä, jos hevoset eivät sairastu eikä tapaturmaa satu. Tällöin kilpailut ovat eläinlääkärin kannalta onnistuneet: hevoset ovat terveitä, eikä hevosen käsittelystä ole toivottavasti tarvinnut huomauttaa kenel-

Yliopistollisen eläinsairaalan Hevossairaala toimii yhteistyössä Helsinki International UB Horse Shown kanssa ja hoitaa kilpailun eläinlääkinnän. Tapahtuman eläinlääkintätehtävistä vastaavia eläinlääkäreitä avustavat eläinlääketieteen opiskelijat, jotka pääsevät harjoittelemaan toimimista kilpailuoloissa.


tSBUTBTUVTWBSVTUFJEFOFSJLPJTMJJLF tWBSVTUFJUBNZĂ&#x161;TNJUUBUJMBVLTFMMB

avoinna ark. 10â&#x20AC;&#x201C;18, la 10â&#x20AC;&#x201C;15 Santaniitynkatu 9, 04250 Kerava Puh. 09 â&#x20AC;&#x201C; 242 4200

www.horserider.fi lekään. Normaalikilpailuissa riittää yksi eläinlääkäri, mutta tehtävien lisääntyessä eläinlääkäreitä voi olla mukana useampia, jotta toiminta sujuu joustavasti. Kilpailueläinlääkärin ei tarvitse olla hevoseläinlääkäri, vaan hänen tulisi kyetä arvioimaan hevosen tilanne ja antamaan sille ensiapu, sekä tarvittaessa lähettää hevonen eteenpäin jatkohoitoon. Yleensä kilpailuihin pyritään palkkaamaan lähellä asuva tai kilpailuihin muutenkin saapuva eläinlääkäri. Hän ei välttämättä ole hevosten hoidon asiantuntija, eikä se aina ole tarpeenkaan.

Doping-valvontaa Eläinlääkärien peruskoulutus ei sisällä ravi- tai ratsastuskilpailujen sääntÜjä, mutta Suomen Hippos kouluttaa jonkin verran asiasta kiinnostuneita ja tehtäviä hoitavia eläinlääkäreitä. Suurimmalla osalla kilpailueläinlääkäreistä on oma hevos- ja ratsastustausta, mutta on muistettava, että se ei tarkoita hevosten lääkinnän erityisasiantuntemusta. Kansainvälisen Ratsastajainliiton (FEI) alaisissa kilpailuissa on useita eri eläinlääkäreitä: juryn veterinary delegate (tuomariston eläinlääketieteen edustaja), hoitava eläinlääkäri ja erikseen doping-näytteet ottava eläinlääkäri. FEI vaatii nykyisin eläinlääkäreiltä kyseessä olevan tutkinnon suorittamisen, minkä jälkeen FEI myÜntää eläinlääkärille lupakortin toimia kyseisessä tehtävässä. Joskus FEI:n koulutuksia on järjestetty Suomessakin. Kansallisella tasolla kilpailueläinlääkäri hoitaa yleensä useamman roolin samanaikaisesti. Jos hevoset eivät tarvitse hoitoa tai lääkitystä, on näytteenotto eläinlääkärin näkyvin toimenpide. SääntÜjen mukaan kilpailija, hänen huoltajansa tai hänen valtuuttamansa vähintään 16-vuotias henkilÜ on velvollinen toimittamaan hevosen kilpailueläinlääkärin tutkittavaksi välittÜmästi, kun tuomaristo, kilpailueläinlääkäri tai nämä yhdessä ovat päättäneet ja ilmoittaneet näytteenotosta. Näytteinä otetaan virtsa- ja verinäytteet omistajan edustajan läsnä ollessa. Kansallisissa kilpailuissa kaikki lääkitseminen on kielletty 96 tuntia ennen kilpailua, joten lääkitys kilpailupaikalla estää kilpailemisen. Useimmiten eläinlääkäri osaa kertoa myÜs mahdollisten lääkityksien doping-varoajan, mutta on ratsastajan velvollisuus tarkistaa, että varoaikoja noudatetaan. Kansallisissa, alue- ja seurakilpailuissa noudatetaan SRL:n voimassa olevia lääkeaineiden käyttÜä ja dopingvalvontaa koskevia sääntÜjä ja lääkintäohjeita. Nämä säännÜt ja ohjeet noudattavat soveltuvin osin Suomen Hippoksen ja FEI:n sääntÜjä ja määräyksiä. Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan FEI:n sääntÜjä. Ulkomaisissa kansallisissa kilpailuissa noudatetaan kunkin maan omia sääntÜjä, jotka voivat poiketa Suomen tai FEI:n säännÜistä.X

tLBUUBWBWBMJLPJNBSFIVKBKBSBWJOUPMJTĂ&#x160;BJOFJUB tSVPLJOUBBOBMZZTJUtWFSLLPLBVQQB

innin Hilton Herbs hevosesi hyvinvo tukemiseen, luonnollisesti DeTox

35,95

Maksan ja munuaisten huono toiminta saattaa johtaa kuona-aineiden kertymiseen elimistÜÜn, joka näkyy huonona karvapeitteenä, ihoongelmina ja kunnon heikkenemisenä. DeTox puhdistaa ja suojaa, sekä auttaa ylläpitämään virtsateiden hyvinvointia.

Multiflex

35,95

Yrttisekoite joka auttaa ylläpitämään notkeat nivelet, lihakset ja optimaalisen liikkuvuuden ikään katsomatta.

Freeway

37,95

Auttaa ylläpitämään hengityselinten terveyttä ja suorituskykyä sekä lisää vastustuskykyä ärsyttäville aineille ja tartuntataudeille vuoden ympäri.

TLC lotion 500ml

18,95

Voide tukemaan jänteiden ja nivelsiteiden hyvinvointia ennen ja jälkeen rasituksen. Sisältää taikapähkinää, arnikaa, raunioyrttiä ja tuoksuruutaa. Saatavilla myÜs 200ml 8,95

Muscle Magic 500ml

18,95

Helposti levittyvä ja rauhoittava voide sopii lihasten hierontaan niin eläimille kuin ihmisillekin. Voide sisältää arnikaa, raunioyrttiä, rosmariiniÜljyä sekä rentouttavaa laventeliÜljyä. Loistava esim. ratsastuksen jälkeen käytettäväksi sekä hieronnan tai fysioterapian yhteydessä. Saatavilla myÜs 200ml 8,95

Tarvitsetko apua ruokinnan suunnittelussa? Katso lisää nettisivuiltamme.

Meiltä myÜs laadukkaat eet. Equine America -ravintolisäain




5 $76$ 6786$ 681+,6725, $ $

.(778-$+'(,67$.,6$.(17,//(

5DWVDVWXVWDNLQOXPR 5DWVDVWXVMDW\\OLNN\\VRYDWDLQDNXONHQHHW NĂ&#x192;VLNĂ&#x192;GHVVĂ&#x192;9DLNNDUDWVDVWXVYDDWWHLGHQ HQVLVLMDLQHQWDUNRLWXVRQVXRMDWDMD PDKGROOLVWDDPXNDYDOLLNNXPLQHQHL HOHJDQVVLDROHNRVNDDQXQRKGHWWX 7HNVWL,UHQH0LNDHOD+Ă&#x192;JJNYLVW .XYDW'DYLG*ROGPDQ$1,02+,+6

H

evoset ja ratsastajat ovat kisoissa aina viimeisen päälle laitettuja â&#x20AC;&#x201C; se kuuluu ratsastuksen etikettiin. Ratsastustakkia käytetään nykyään enää vain kilpailuissa, arvokkaana muistona vanhoista perinteistä. Mutta ei tarvitse mennä kovinkaan kauas ajassa taaksepäin, kun ratsastustakki kuului hevosihmisten arkeen. Nykyinen ratsastustakin mallin ensimmäinen versio on nähty jo englantilaisilla ketunmetsästäjillä 1600-luvulla. Aluksi takit olivat frakkimallisia, mutta myĂśhemmin ne lyhenivät käytännĂśllisemmiksi. Kettujahdista juontuu myĂśs yksi perinteisten ratsastustakkien väreistä â&#x20AC;&#x201C; punainen. Se oli erittäin taitavan metsästäjän merkki. Takkien värit ovat edelleen hyvin samankaltaisia kuin ennen, hillittyjä, arvokkaita maanläheisiä â&#x20AC;&#x201C; tummansinisiä, mustia, ruskeita, harmaita, tumman vihreitä. Kankaat ovat sen sijaan kehittyneet. Enää ei tarvitse hikoilla paksussa villakankaassa kesäkuumalla, sillä tekniset urheilumateriaalit ovat tuoneet lisää hengittävyyttä ja liikkuvuutta malleihin. Englantilainen räätälintaito on ollut suunnannäyttäjänä malleissa. Miesten ja naisten takit ovat yleensä olleet lähes identtisiä. HenkilĂś, joka käytti ratsastusvaatteita virallisemmissa tilaisuuksissa, halusi yleensä rikkoa sosiaalisia normeja ja sukupuolten välisiä rajoja. Naiset omaksuivat miesten ratsastusvaatteet hyvin pian, korostaakseen tasa-arvoa. Ratsastustakkiin pukeutumisella saattoi siis olla myĂśs voimakas symbolinen merkitys. Kuitenkin usein vielä 1700-luvulla naiset ratsastivat usein takki-hame-yhdistelmässä, jota kutsut-

7\\OLNĂ&#x192;V(OOD 7DQKXDQSĂ&#x192;Ă&#x192;MD (OLNRYRLWWLYDW WĂ&#x192;PĂ&#x192;QYXRGHQ NRXOXUDWVDVWXNVHQ QXRUWHQ60NXOWDD

,WDOLDODLQHQ$QLPR OXRWWDD6ZDURYVNLQ NULVWDOOLHQNLPDOOXNVHHQ UDWVDVWXVPDOOLVWRVVDDQ

.HWXQPHWVĂ&#x192;VWĂ&#x192;MLĂ&#x192;(QJODQQLQPDDVHXGXOOD 6LU$OIUHG0XQQLJQVLQPDDODXNVHVVD

tiin Ranskassaredingoteksi, englanniksi seanottiinon riding coat, ratsastustakki. 1700-luvun puolivälin jälkeen ratsastustakkeja alettiin pitää myĂśs vapaaajan vaatteena niiden käytännĂśllisyyden vuoksi. Englantilainen maalaiseleganssi levisi kaupunkipukeutumiseen. Takit saivat vaikutteita myĂśs armeijan univormuista, niihin lisättiin koristenauhoja, erilaisia embleemejä ja kultaiset napit. Ratsastustakit ovat pysyneet yllättävän perinteisinä, viime vuosina malleihin on tosin tullut uudistuksia aiempaa enemmän. Joustavat kankaat, muodikkaat kontrastitikkaukset, kristallikoristeet ja vetoketjut ovat tuoneet mallit nykyaikaan. Kuitenkin pääpiirteet ovat yhä samat â&#x20AC;&#x201C; niistä välittyykin lajin vanha historia ja arvokkuus. Ratsastustakin lumo ei himmene. X

3XNHXWXPLVVĂ&#x192;Ă&#x192;QQĂšW 65/QVĂ&#x192;Ă&#x192;QWĂšMHQPXNDDQNLOSDLOXLVVDNĂ&#x192;\WHWWĂ&#x192;YLHQDVXMHQNRULVWHOXMHQWXOHHROOD KLOOLWW\MĂ&#x192;6XXULPPLVVDRVLVVDOXRNNLDWDNNLDSLWĂ&#x192;Ă&#x192;NĂ&#x192;\WWĂ&#x192;Ă&#x192;SRLNNHXNVHQDHVLPHU NLNVLSRQLUDWVDVWDMDWMDWLHW\WVHXUDNLVDW9DDWLYLVVDNDQVDOOLVHQWDVRQNRXOXUDW VDVWXVNLVRLVVDUDWVDVWDMDNĂ&#x192;\WWĂ&#x192;Ă&#x192;IUDNNLDMDVLOLQWHULĂ&#x192;




  

 

 



      



    "   !

   

  

      

 





       

  

 

 

     

 

 % # #  #% " $$$"

 !



s +OULUTUS s +ILPAILUT s %LÃ&#x2039;MYKSET s

WWWHEVOSOPISTOFI




. ,/3$ ,/8

Ĺ&#x2039;0LHOHWWĂšPĂ&#x192;QKLHQRKHYRQHQNHKXX6HEEHKHYRVHVWDDQ7UROOHQ.XYDQXRUWHQKHYRVWHQ 00NLVRLVWD/DQDNHQLVWD

1XRUHWMDOXSDDYDW 6XRPDODLVHWUDWVDVWDMDWRYDWHVLLQW\QHHWNHVĂ&#x192;QMD V\NV\QPLWWDDQNLLQQRVWDYLHQQXRUWHQKHYRVWHQNDQVVD NRWLPDDQNHQWLOOĂ&#x192;MDNLVRLVVDXONRPDLOOD.DXGHQNĂ&#x192;UNL VXRPDODLVLVVDMDVXRPDODLVWHQUDWVDVWDMLHQQXRULVVD KHYRVLVVDYRLVLROODYDLNNDWĂ&#x192;PĂ&#x192; 7HNVWL0LLD/DKWLQHQ.XYDW6DWX3LULQHQ-HQQ\$EUDKDPVVRQ

)/25(6&26,/9

(i. Florestan I, ei. Baroncelli, kasv. Sanna Silvo). Nina Dunderin omistama ja saksalaisen Senta Kirchhoffin ratsastama viisivuotias puoliveriruuna sijoittui kuudenneksi nuorten kouluhevosten MM-kilpailuissa Verdenissä. â&#x20AC;&#x201C; En ole ikinä käynyt Verdenissä. Mutta katsoin Floresco Siliä kotona ja ajattelin, että se on niin hieno, että sen pitää lähteä MM-kisoihin, kertoo Nina Dunder.

&8(&+$11$9

(i. Cardento, ei. Robin Z. om. ja kasv. Susanne Persson). Sebastian Nummisen ratsastama tamma hyppäsi Lanakenissa nuorten estehevosten MM-kilpailuissa 135-tason finaaliin, josta se sai yhden pudotuksen ja 16. sijan. â&#x20AC;&#x201C; Trollen on mielettĂśmän hieno hevonen, joka sijoittui heti MM-kisojen jäl-

keen toiseksi Ruotsin 6-vuotischampionaatissa. Samat laadut kuin Contendo Da Carmassa, kaikki kohdallansa, mutta lisäksi sillä on mielettÜmän kova pää. Se on tosi cool. Kun se meni ensimmäisiin hallikisoihin, ilmekään ei värähtänyt. Ensi vuonna hypätään 140-luokkia, Sebbe kertoo.

$/$%$0$%$/,$9

(i. Oklund,ei. Lux Z). Petra Heikkisen ratsu, joka jäi UB Horse Show´n nuorten hevosten luokassa toiseksi, mutta oli tuomariarvostelun ehdoton ykkĂśnen kaikista nähdyistä nuorista. Heikkinen lĂśysi ruunan Hollannista Stall Hendrixiltä keväällä 2010. Se oli tullut sinne nelivuotiaana valmisteltavaksi huutokauppaa varten, mutta jäänytkin lomalle niskakrampin takia. â&#x20AC;&#x201C; Alpo tuntui heti omalta. Se oli to-

Ĺ&#x2039;$LQDSRVLWLLYLQHQUDGDOODWVHPSSDD WRVLVVDDQNXYDD3HWUD$OSRD

si varovainen, kiva hyppy ja hyvä ratsastettavuus ikäisekseen, kertoo Petra Heikkinen ruunasta, joka saatiin ostettua suhteellisen edulliseen hintaan. On mahdotonta sanoa, nouseeko se kaikkein korkeimpiin luokkiin, mutta Heikkinen toivoo siitä riittävää hevosta sennuvuosille. â&#x20AC;&#x201C; Sen hollantilainen kasvattaja on muuten ollut kolmena vuonna HIHS:in kansliassa tĂśissä ja saanut aina nähdä kasvattinsa siellä, Heikkinen kertoo.

%5(('(56ÄŁ92,77$-$79

Calimbar (i. Calato, ei. Erdball xx, kasv. ja om. Ville Kulkas) ja Sandoz Sil (i. Sir Donnerhall, ei. Florestan I, kasv. Sanna Silvo, om. Inkeri Kostiainen). Suomessa kasvatettujen hevosten ikäluokkakilpailun Breeders´ Prizen voittajat ovat tehneet ainakin vuoden parhaimman tilin. Estebreedersin ylivoimainen voittaja ruuna Calimbar on Sanna Backlundin kanssa SM-pronssia voittaneen Aarabellen vanhin varsa. â&#x20AC;&#x201C; Calimbar on iso, mutta kevyt ja tosi mukava hevonen. Odotan, että se hyppää isompaakin tulevaisuudessa. Breedersissä se oli erittäin hyvä ja hyppäsi iloisesti ja ilmavasti. UB Horse Show´ssa se hyppäsi huonosti. Se jännittyi ja tuntui, että se halusi lopettaa hypyn kesken. Teki tehtävänsä, mutta ei mitään ylimääräistä, Kulkas analysoi. MyĂśs Stella Hagelstamin Sandoz Sil




linen, mutta ravi ja laukka ovat tosi hyviä, ja niissä kokoaminen on helppoa. Hevonen tekeekin jo vähän piruetteja ja passagea, ja se toivottavasti nähdään ensi vuonna pikkukierroksella.

/$$78$59267(/87g+'(79

Ĺ&#x2039;(L\KWĂ&#x192;SDUDVWDSXROWDYDDQN\Y\NĂ&#x192;V YDURYDLQHQMDWRVLPXNDYDUDWVDVWDD NHUWRR9LOOH%DEDULVWD

oli Breedersissä Ypäjällä ylivoimainen. Se kävi myĂśs Verdenissä, mutta siellä pisteet jäivät seiskaan ja alle. â&#x20AC;&#x201C; Sando oli jännittynyt, koska kisarata on Verdenissä niin haasteellinen kuin vain olla voi, teltat ja yleisĂś ovat tosi lähellä rataa. Suomessa hevosta ei pysty totuttaman tällaiseen. Hagelstam odottaa Sandoz Silin pääsevän pitkälle. Hevosen käynti on taval-

Ypäjäjällä arvioidut laatuarvostelun hannoverilaiset voittajat herättävät odotuksia. Esteratsu Courtney Love (i. Conteur, ei. Landclassic) ehti olla Marika RätĂśllä Suomessa vain viikon ennen arvostelua. RättĂś osti hevosen kolmivuotiaana, jotenkuten sisäänratsastettuna ja sen jälkeen tamma oli Hollannissa koulutettavana. â&#x20AC;&#x201C; Tiesin että se on laadukas. Se on todella kiltti ja järkevä, ja ratsastettavuus on äärimmäisen korkea, RättĂś sanoo. Hyvä ratsastettavuus voi olla peräisin isältä, kouluori Conteurilta, jonka oma isä

taas on tunettu esteperiyttäjä Contender. Courtney Loven hintaa RättĂś luonnehtii edulliseksi. Kouluratsu Kessy (i. Kaiserkult, ei. Wolkenstein II, kasv. Blohm Elisabeth & Karl-Heinz, om. Päivi Jaara) tuli Suomeen vuosi sitten. Kessy-tamman esittänyt Siiri KyrĂś kertoi, että hevonen palaa heti Laatuarvostelun jälkeen omistajalleen, sillä sen varsinaiseksi uraksi on suunniteltu hyvänä harrasteratsuna toimiminen. Menestyksen myĂśtä on kuitenkin suunniteltu, että se voisi kilpailla ensi kesänä 5-vuotissarjaa Siirin kanssa. â&#x20AC;&#x201C; Se on kaikessa hyvä, tiivistää KyrĂś. Tamma vaikuttaakin sopivalta moneen käyttÜÜn: se sai kaikista askellajeista hyvät arvostelut, pikkuhypyistä tuli yli kasit, ja rakenteestakin 40 pistettä. X

  



  

                    

     7RVLKHOSSRMDNLOWWLPXWWDYĂ&#x192;KĂ&#x192;Q MĂ&#x192;QQLWWĂ&#x192;MĂ&#x192;VDQRR6WHOOD6DQGRVWD.XYD /DDNVRQNHQWĂ&#x192;OWĂ&#x192;WRXNRNXXOWD

ffff Tiedustele tuotteita palvelevalta alue-edustajaltasi: www.hiven.fi/edustajat

 hiven.fi 






. $16$ ,19g/,6, g78/2. 6, $

Espoo y Hipposport Oy

,6/$11,1+(9265$76$6786

Joensuu

Joensuun Ravi- ja Ratsastusvaruste

Nuori ratsastaja Arnella Nyman hevosellaan Skardi frá Kvistum voitti pronssia Ruotsin Eskilstunassa 1.–5.8. järjestetyissä erittäin kovatasoissa PM-kilpailuissa. Mitali tuli ratsukon päälajista, töltti T2-luokasta, jossa yhtenä osiona on töltti vapain ohjin. Karsinnoista ratsukko selvisi toiseksi parhain pistein ja tiukassa A-finaalissa irtosi kolmas sija pistein 6,67. Voiton vei Ruotsin Linda Antonsson pisteillä 6,96. – Olen todella iloinen siitä, että marginaali minun ja muiden mitalistien välissä oli hyvin pieni. Se auttaa ymmärtämään, että voitto ei todellakaan ole mahdoton tavoite, Arnella kertoo. Kisojen kovasta tasosta kertoo muun muassa se, että Jenni Kurki sai nelikäynnissä karsintapisteet 6,70, mutta ne eivät riittäneet B-finaaliin. Myös Juha Kontio Alfurilla oli lähellä B-finaalia T2-luokassa, jonka taso oli askellajiratsastuskilpailujen historian huikein. Kontio sijoittui 11. sijalle pistein 6,93. Nuorten joukkueenjohtaja Riikka Räihä oli tyytyväinen kisareissuun. – Suomen nuorille tuli hyviä sijoituksia ja Arnellan mitali kruunasi kaiken. Senioreilla oli myös hyviä suorituksia, monet onnistuivat ajoittamaan kauden parhaat suoritukset PM-kisoihin ja myös uusia ratsukkokohtaisia ennätyksiä syntyi, mikä on tosi hieno juttu!

.28/8

Terhi Stegars otti oriilla Axis TSF hienosti kolmannen sijan Perl Borgin neljän tähden kouluratsastuskilpailujen GP vapaaohjelmassa Saksassa. GP-karsinnassa ratsukko oli yhdeksäs kahden ison rikkeen rokottaessa pisteitä, vapaaohjelmassa ratsastaja terästäytyi lupauksensa mukaisesti. Ratsukon tulos oli 72.43 prosenttia mahdollisista maksimipisteistä. Saksan Ulla Salzgeber otti kilpailussa voiton ratsulla Herzruf’s Erbe

(79.55%) ja toiseksi ratsasti Ruotsin Patrik Kittel Silvanolla (79.55). Pienellä kierroksella Prix St. Georges -luokassa Stegars voitti pikkukierroksen FEI Intermediaire I Kür -finaalin Lord Lucianolla hienolla tuloksella 73,425 prosenttia. – Olen iloinen siitä, miten hyvin tuomarit ottivat Lucianon vastaan sen kansainvälisessä debyytissä, olen siitä todella ylpeä. Stegars on kouluttanut kymmenvuotiaan oriin itse siitä asti, kun se tuli hänelle kuusivuotiaana ja helppo A -tasoisena. Henri Ruoste voitti kansainvälisen Grand Prix -luokan Leudelangessa, Luxemburgissa 9-vuotiaalla ruunalla Jojo Z:lla. Voitto heltisi hyvällä tuloksella 71,766 prosenttia maksimipisteistä. Ruosteen ohjelman kohokohtia olivat passage ja piaffe sekä laukanvaihdot joka toisella askeleella. Suomalaismenestystä täydensi EM-ratsukko Terhi Stegars ja Axis TSF:n kakkossijallaan tuloksella 69,128 prosenttia – Jojo on musta, kaunis unelmahevonen, joka on teknisesti erittäin hyvä. Se tekee 9-vuotiaaksi varmasti hommansa. Sillä on hyvä passage ja piaffe ja siirtymiset, hyvät sarjat. Siinä on paljon potentiaalia tulevaisuuteen, Ruoste kuvaili Unkarista neljä kuukautta sitten tullutta ruunaa. Ruoste ei lähtenyt voitostaan huolimatta Jojolla küriin, sillä ratsukolla ei ole vielä omaa vapaaohjelmaa. – Hevonen on sen verran hyvä, että on turha lähteä sen kanssa puolivalmiilla ohjelmalla kisaamaan, Ruoste kertoi myynnissä olevasta ratsustaan. Kürin voitto tuli kuitenkin Suomeen, sillä Stegars vei voiton luottoratsulla Axis TSF:llä hyvällä tuloksella 72,5 prosenttia maksimipisteistä. Intermediaire I vapaaohjelmassa Stegar tuli toiseksi tallinsa 10-vuotiaalla orilla Lord Lucianolla tuloksella 70,95 prosenttia. Voiton otti hollantilainen Lynne Maas hevosella Zamora 76,3 prosentilla. Toisessa Intermediaire I -luokassa Stegars oli seitsemäs Rashilla.

Jokela Jokelan Lemmikkitarvikkeet Oy Jyväskylä y Rahulan Rehu Oy Jämsä y Heponet Kauhajoki Hevospuoti Riimunnaru Keminmaa y Tmi Nina Mattila Kotka y Heppatarvike.fi Kuopio y Suitsisoppi Lahti y Nitima Lappeenranta Jannen Vaunu Oy Mikkeli y Varusteliike Liinakko Mäntsälä y Sofine Nummela y Tmi Hevo’s Oulu y Oulun Ratsumestarit Parkano Parkanon Ratsutarvike Pieksämäki y Green Trail Oy Pietarsaari y Horse Stuff Pori y Ratsastusvaruste Nurmi Porvoo Ratsutarvike Ridaaja Oy Raisio y Suomen Ratsutarvike Rovaniemi y Pohjoisen Ratsu Saarijärvi Eläinpalvelu Aesa Bra Salo y Petpoint Salo Sastamala y Kivihevonen Seinäjoki y Haaramo Oy Tampere y Ratsukellari Oy Turku y Reunos Oy Tuusula y Hippodome.com Ypäjä y Ratsuriihi ¶

Kaprioli Trading Oy ratsastuksen-asiantuntijaliike.com


220g

 &""  (( $$"(! !((    !! (( (( '%#&% (( '% #&%

Landa Standard 400g n. 159,-

Ulko-/talliloimi, 600 D diamondweave päällismateriaali. 220 g täyte. Nailonvuori. Erityinen säkä- ja lapapehmuste. Vedenpitävä ja hengittävä. Koot 95-165 cm.

Ulko-/talliloimi, 600 D diamond-weave päällismateriaali. 400 g täyte. Nailonvuori. Erityinen säkä- ja lapapehmuste. Heijastavat yksityiskohdat. Vedenpitävä ja hengittävä. Koot 95-165 cm.

Orican Detach-a-neck 400g n. 212,-

Ulko-/talliloimi, kestävä 1200 D nailonpäällinen. Irrotettava kaulaosa ja 400 g täyte. Nailonvuori. Erityinen säkä- ja lapapehmuste. Vedenpitävä ja hengittävä. Koot 115-155 cm.

Landa La and anda da High Hig igh h 400g 4 00g n.. 169, 00 169,69,69 69, ,-

Ulko-/talliloimi, 600 D diamondweave päällismateriaali. 400 g täyte. Nailonvuori. Erityinen säkä- ja lapapehmuste. Heijastavat Lue koodi yksityiskohdat. Vedenpitävä ja hengittävä. Koot 95-165 cm.

Tutustu uutuuksiin ratsastuksen-asiantuntijaliike.com

- saat lisätietoja

Kaprioli Trading Oy puh. 010-422 5530. Hinnat ovat noin-hintoja. Valikoima liikkeissä vaihtelee ja jokin tuote saattaa olla loppuunmyyty.

Landa Standard n. 154,-

Landa High 220g n. 145,-




<+7(,67 <›66g81,.8/0$1. $166$

7HNVWL8QLNXOPD NXYD8QLNXOPD

+\YÃÃXQWD HOÃPÃQHULYDLKHLVVD 8QLNXOPDRQVXRPDODLQHQ SHUKH\ULW\VMRNDMR\OLYXRGHQ DMDQRQDXWWDQXWVXRPDODLVLD QXNNXPDDQSDUHPPLQ8QLNXOPD NHKLWWÃÃYDOPLVWDDMDP\\ \NVLOùOOLVLÃVHNÃWHUYHHOOLVLÃ K\YÃQXQHQUDWNDLVXMDMD DVLDQWXQWLMDSDOYHOXMDDYDLPHW NÃWHHQSHULDDWWHHOOD .81121/(92//$21 +8,.($92,0$ +\YLQQXNXWXQ\ùQMÃONHHQMDNVDPPHSLU WHÃPPLQRWWDDYDVWDDQSÃLYÃQKDDVWHHWMD QDXWWLSLHQLVWÃNLQDUMHQLORLVWD0RQHWVXR PDODLVHWHLYÃWNXLWHQNDDQNRHQXNNXYDQ VDK\YLQVDDWLNNDULLWWÃYÃVWL2OLVLNLQK\ YÃPXLVWDDHWWÃNDVYDHVVDPPHMDNÃ\ GHVVÃPPHOÃSLHULHOÃPÃQYDLKHLWDXQHQMD VÃQJ\QYDDWLPXNVHWPXXWWXYDW -RNDLQHQLKPLQHQRQDLQXWODDWXLQHQ -RNDLVHQYDUWDORRQ\NVLOùOOLQHQ,NÃVX NXSXROLVHNÃHOLQWDYDWPÃÃULWWÃYÃWRVDO WDDQMRNDLVHQYDUWDORD.RWLPDLQHQYXR GHYDOPLVWDMD8QLNXOPDRQYXRGHVWD WXRQXWK\YÃÃXQWDVXRPDODLVLLQNRWHLKLQ 7XRWHYDOLNRLPDVWDOù\W\\VRSLYDYXRGHMR NDLVHQWDUSHHVHHQQLLQSLHQHHQNXLQVXX UHHQNRWLLQSLHQHPPÃOOHNXLQVXXUHPPDO OHNLQQXNNXMDOOH 9$89$67$1825(.6,$,.8,6(.6, 1XNNXPLQHQRQWÃUNHÃÃODSVHQNDVYDPL VHQMDNHKLWW\PLVHQNDQQDOWDVLOOÃXQHQDL NDQDDLYRWNÃVLWWHOHYÃWSÃLYÃQDLNDQDRSLW WXDWLHWRD+XRQRVWLQXNXWWX\ùWDLOLLDQ YÃKÃLVHWXQHWYRLYDWQÃN\ÃSÃLYÃOOÃODSVHQ

NÃ\WWÃ\W\PLVHVVÃNÃUWW\LV\\WHQÃWDL\OLDN WLLYLVXXWHQD/DSVHQSDWMDQWXOLVLROODSXK GDVMDVHQSLWÃLVLWXNHDNDVYDYDDVHONÃUDQ NDDMXXULRLNHDOODWDYDOOD

588+.$9826,(1/g3, +<9,1/(3gg0g//g .LLUHVWUHVVLMDKXROHWDLKHXWWDYDWXVHLQ XQHWWRPXXWWD,WVHVWÃÃQYÃOLWWÃPÃOOÃMD QXNNXPDOODWDUSHHNVLHLSLHQHWKXROHWKHW NDXWD9LUNHÃQÃMRNDLQHQMDNVDDHOÃÃLORLWD MDUDNDVWDD9XRWHHQWXOLVLROODPLHOXLQHQ SDLNNDMRVWDKHUÃÃOHYÃQQHHQÃ$LNXLVHQD OÃKHVDLQDSDULVNXQQDOODRQVDPDQODLVHW SDWMDWYDLNNDWRLQHQSXROLVRLVWDYRLRO ODKXRPDWWDYDVWLSLGHPSLWDLNRRNNDDP SL5DVNDXVSDLQRQYDLKWHOXWVHONÃNLYXWMD PXXWHOÃPÃQYDLKHHWYDDWLYDWHULODLVWDWX NHDYDUWDOROOH 7ÃOOùLQ\NVLOùOOLQHQPROHPPLOOHHULN VHHQUÃÃWÃOùLW\SDULYXRGHMRXVWRVÃOHSRK MLOODRQLKDQWHHOOLQHQUDWNDLVXSDUKDLPPDQ XQHQVDDYXWWDPLVHNVL ,.gg17<9g//(7859$//,67$08.$ 98877$$.7,,9,6(03$$1$5.((1 ,NÃÃQW\PLVHQP\ùWÃDVXPLQHQNRWRQD VDDWWDDPXXWWXDKDQNDODNVLNXQMDNVDPL QHQMDI\VLLNNDHLYÃWHQÃÃULLWÃNÃÃQDUMHQ DVNDUHLVLLQ+RLWRNRWLLQPXXWWDPLQHQHL NXLWHQNDDQROHDLQRDYDLKWRHKWRVLOOÃNR WRQDDVXPLVWDYRLGDDQKHOSRWWDDUROODDW WRULQVÃÃGHWWÃYÃQYXRWHHQMDWXNLNDKYRMHQ NDOWDLVLOODDSXYÃOLQHLOOÃ,WVHQÃLV\\GHQVÃL O\WWÃPLQHQMDK\YÃWXQHWMDWNDYDWDUYRNDV WDMDYLUNHÃÃHOÃPÃÃNRWRQD $SXYÃOLQHLVWÃRQDSXDSDLWVLLNÃÃQ W\YÃOOHLWVHOOHHQP\ùVKÃQHVWÃPDK GROOLVHVWLKXROHKWLYDOOHRPDLVKRLWDMDOOH

*5$1'WXRWHSHUKHHQYXRWHLVVDRQ WXUYDOOLVWDMDPXNDYDDYLHWWÃÃDLNDD 6ÃÃGHWWÃYÃQYXRWHHQDYXOODYRLGDDQHK NÃLVWÃHVLPHUNLNVLKHQJLW\VRQJHOPLDNXQ YXRWHHQSÃÃW\ÃS\VW\WÃÃQQRVWDPDDQ \OHPPÃV.XQQLOODRQYHOYROOLVXXVMÃUMHV WÃÃDSXYÃOLQHKXROWRDPXWWDYÃOLQHLWÃYRL KDQNNLDP\ùVRPDWRLPLVHVWLPLNÃVDDWWDD WXRGDP\ùVHQHPPÃQYDOLQQDQYDUDDWXRW WHLGHQXONRQÃùQMDNRGLNNXXGHQVXKWHHQ

0,7(16,77(118..8$3$5(00,1 -$0,//$,1(1217(59((//,1(1 0$.88+821(" 7ÃUNHLQ\NVLWWÃLQHQQXNNXPLVHHQYDLNXW WDYDDVLDRQNÃ\WWÃMÃOOHHQVRSLYDYXRGHMD HQQHQNDLNNHDYXRWHHQSDWMDRVD9XRWHHQ WXOHHSDOYHOODQXNNXMDDMDSDWMDQWXOHH MRXVWDDQXNNXMDQYDUWDORQPXNDDQHLWRL VLQSÃLQ0LWÃ\NVLOùOOLVHPSÃÃQNRNRQDL VXXWHHQVDWVDDVLWÃHQHPPÃQVHYDLNXWWDD XQHQODDWXXQSRVLWLLYLVHVWL 8QLNXOPDPLWWDDNDLNNLDVLDN NDDW8QLNODESLQWDSDLQHMÃUMHVWHOPÃOOÃ /DLWWHLVWRPLWWDDNHKRQSDWMDDQNRKGLVWD PDDSLQWDSDLQHWWD8QLNXOPDQDPPDWWL WDLWRLQHQKHQNLOùNXQWDNRRVWXXI\VLRWHUD SHXWHLVWDVHNÃHUJRQRPLDVXXQQLWWHOLMRLV WD0LWWDXVWHQMD8QLDQDO\\VLQSRKMDOWD 8QLNXOPDYDOPLVWDDDVLDNNDDOOH\NVLOùOOL VHVWLVRSLYLPPDQVÃQJ\Q <NVLOùOOLVHQYXRWHHQYRLP\ùVYLLPHLV WHOOÃXONRQÃùOWÃÃQLWVHOOHPLHOXLVDNVL 0$.88+821(7,(13gg//g 6XRPDODLVHWYLHWWÃYÃWORPLDQVDNLHUWÃYÃW WDSDKWXPLDMDRYDWW\ùQVÃSXROHVWDńOLLN NXYLVVDNRGHLVVDńXVHLWDùLWÃYXRGHVVD $VXQWRDXWRLVVDUHNNDDXWRLVVDMDYHQHLV VÃQXNNXPLVPXNDYXXVXVHLQMÃÃKXRPLRL PDWWDWLODQSXXWWHHQYXRNVL+HOSRVWLKR PHKWXYDQMDHSÃPXNDYDQYDDKWRPXRYLQ VLMDVWDSDORWXUYDOOLVLVWDPDWHULDDOHLVWDYDO PLVWHWWXKHQJLWWÃYÃMRXVWLQSDWMDSDUDQWDD XQHQODDWXDHULNRLVRORVXKWHLVVD8QLNXOPD YDOPLVWDDPLWWDWLODXVW\ùQÃSDWMDWSHWDXV SDWMDWVHNÃPXRWRRQRPPHOOXWODNDQDWHUL ODLVLLQNRKWHLVLLQYHQHLVLLQPDWNDLOXDXWRL KLQVHNÃYDXQXLKLQ 9DUDDKHQNLOùNRKWDLQHQSDOYHOXDLNDLO PDLVHHQHUJRQRPLDNDUWRLWXNVHHQWDLNR WLNÃ\QQLOOHRVRLWHHVWDZZZXQLNXOPDğ DMDQYDUDXV


. $16$ ,19g/,6, g78/2. 6, $

Mikaela Lindh ja Skovlunds Mas Guapo tekivät onnistuneen vapaaohjelman Oslon CDI3* kilpailuissa. Ratsukko sai ohjelmastaan 74,025 prosenttia maksimipisteistä, mikä riitti kilpailussa kolmannelle tilalle. Tuomareiden mielestä ohjelman vahvimpia kohtia olivat musiikki ja sen tulkinta, sisään ratsastus ja pysähdykset, piaffe, passage ja laukkapiruetti oikealle. Ratsukko sijoittui kolmanneksi myös Grand Prix -ohjelmassa Vapaaohjelman voittoon ratsasti tanskalainen Sidsel Johansen hevosella Chianto tuloksella 76,900. Maailmancup-kauden avaus Odensessa Tanskassa 20. lokakuuta ei sujunut yhtä hyvin. Fia ja Mas Guapo jäivät luokan 16. tilalle prosentein 67.043. Luokan voitti Adelinde Cornelissen Parzivalilla, 79,36.

(67(

Maiju Mallatilla oli Manerbion kolmen tähden kansainvälisissä kilpailuissa Italiassa menestyksekäs viikonloppu, jonka kruunasi viides sija sunnuntain gp:ssä. Kilpailu ratsastettiin 150 cm:n esteillä kahdella kierroksella. Mallat sai Gran Carthagolla ensimmäiseltä osuudelta yhden virhepisteen ylitetystä enimmäisajasta ja toinen meni puhtaasti. Muissa luokissa Mallat oli 10. ruunalla Armani the Gun ja perjantaina 13. Gran Carthagolla. Lisäksi hän otti kolme sijoitusta 135–140-tason luokissa.

Humlikonin kolmen tähden kilpailuiden 140-esteillä Anna-Julia Kontio oli kolmas ratsulla Claytona ja seitsemäs Offenbach Du Granitilla. Joonas Vaahtera ja Raloe sijoittuivat samalla tasolla kolmanneksi. Mikael Forstén hyppäsi tamma Nandelella kolmanneksi Tallinna International Horse Shown 160-tason GP-esteillä, joilla kilpailtiin myös maailmancupin Keski-Euroopan liigan osakilpailu. Suomi kuuluu Länsi-Euroopan liigaan eli ns. superliigaan, ja suomalaisratsastajat kilpailivat Tallinnassa luokkavoitoista ja sijoituksista, mutta eivät maailmancupin pisteistä. Suomalaisratsukko selvitti perusradan ja uusinnan virheittä, mutta jäi niukasti ajassa isäntämaan Gunnar Klettenbergille tammalla Ulrike R.

9$/-$..2

Valjakkoajon hevosyksiköiden maailmanmestaruuksiin Portugalissa syyskuussa osallistui kaksi suomalaisvaljakkoa: sipoolainen Ben Simonsén Artemiksella ja lahtelainen Jouni Heikinheimo El Carillolla. Koulukokeessa Simonsénin Artemis oli jännittynyt ja jäi 67. tilalle 73 lähtijästä. Jouni Heikinheimo ajoi erinomaisen kouluradan hevosellaan, mikä riitti kilpailussa 32. tilaan. Maratonilla suomalaisvaljakoilla oli erittäin epäonninen päivä. Heikinheimo joutui keskeyttämään kahden es-



teen jälkeen, kun 16-vuotias FWB-ruuna alkoi ontua. Toisella esteellä valjakko oli juuri tehnyt kärkiajan, mikä piti loppuun asti. Simonsénin vaunu lähti toisen esteen liukkaalla pohjalla luisuun ja törmäsi voimalla tolppaan. Groomi Kaisu Simonsén putosi kärryiltä, mutta pääsi kolhuistaan huolimatta takaisin vaunuun, ja Simonsén sai maratonista lopputuloksen. Tarkkuuskokeessa sisuuntunut Simonsén teki Artemiksella päivän kuudenneksi parhaan tuloksen. Tämän nosti sipoolaista lopputuloksissa ylöspäin 49. tilalle. Hevosyksiköiden maailmanmestaruuden vei saksalainen Christoph Dieker tuloksella 125,1 virhepistettä. Toiseksi nousi sveitsiläinen Michael Barbey ja kolmanneksi hollantilainen Wilbrord van den Broek. Kaksi ensimmäistä osakoetta johtanut Puolan Bartlomiej Kwiatek epäonnistui tarkkuuskokeessa ja putosi neljänneksi. Joukkuekilpailussa kultaa voitti Saksa, hopeaa Sveitsi ja pronssia Hollanti. Suomen kaksihenkinen jouk-

0$7.$

Joona Mickelssonin ja ruunan Solomonas tie nuorten matkaratsastuksen Euroopan mestaruuksissa 8.9.Belgiassa katkesi valitettavasti jo lauantaina jo ennen starttia hevosen liikuttua eläinlääkärintarkastuksessa ravissa epäpuhtaasti.


-XOLD5DX

-g/. ,. ,5-2, 7863( 75 $6. $55 $

5DGDOOHWDLHL"

ń0LVVÃRQ KHYRQHQ"ń

R

atsastajien kansainvälisessä kattojärjestössä FEI:ssä on vuoden 2010 MM-kilpailuista lähtien keskusteltu siitä, voitaisiinko hevosen, jonka kilpailusuoritus on hylätty koska siitä on suorituksen aikana tullut verta, antaa jatkaa suoritusta mikäli hevosen tarkastanut eläinlääkäri sen sallisi. Tämä ”blood rule” -nimen saanut asia oli esillä FEI:n vuosikokouksessa 5.–8.11. Tätä kirjoittaessani ei vielä ollut tiedossa kastoiko FEI meidänkin sormemme hevosten vereen. Oman liittomme kunniapuheenjohtaja Christopher Wegelius totesi yhdessä Hippoksen kolumnissaan, että kilpailussa stewardit kiinnittävät huomiota epäolennaisiin asioihin, joilla ei ole mitään tekemistä hevosen hyvinvoinnin kanssa. Näin, koska FEI, sitä jäsenjärjestöiltään edellyttää. Mainosten koko varusteissa on tärkeämpää kuin hevonen. Helsingin eläinsuojeluyhdistys nosti hevosten kohtelun julkiseen keskusteluun Horse Show´n kynnyksellä. Nyt on meille ratsastajille tullut näytön paikka. Sanojen sijasta tarvitaan tekoja, joilla osoitetaan että ”hevosen hyvinvointi on keskeinen arvo kaikessa toiminnassa”. Säännöt, joiden noudattamista ei käytännössä valvota ja jotka eivät toteudu talleilla ja kilpailuissa, eivät ole vakuuttava teko. Sairaat, ontuvat tai veriset hevoset eivät ole työtai kilpailukuntoisia. Rajut otteet ja väkivalta eivät kuulu hevosten käsittelyyn, ratsastukseen tai ylipäätään mihinkään elämän osa-alueeseen. P.S. Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen käynnistämän keskustelun ansiosta huhtikuussa avattu hevoseni.fi -sivusto nostettiin liiton netin etusivulle otsikon ratsastustietoa alta, sieltä, sekä Hippos-lehden sivuilta löytyy paljon tietoa hevosen hyvinvoinnista.

0LWÃPLHOWÃVLQÃROHW" 9DVWDD+LSSRNVHQOXNLMDN\VHO\\Q ZZZUDWVDVWXVğŋ!+LSSRVOHKWL


 W H V N R W V R -RXOX D W O H ] U R + 



    



 

  



JOULUKALENTERI JOKA PÃ&#x201E;IVÃ&#x201E; UUSI ERITYISTARJOUS HORZEN JOULUKALENTERISSA!

 +$!!)' %*!()#,,#/"0((/## +'!!%!*&(( %!&/+/

-. -   .-                 


.28/8786-$. ,/3$ ,/8

6<. 6<1.28/878. 6( 7 -$08877 ,/ $ ,688'( 7 

3RQLHQMXQLRUHLGHQMDQXRUWHQNRXOXUDWVDVWXV NDWVDVWXVWLODLVXXV0DUNR%MùUVMD6WHOOD +DJHOVWDP<SÃMÃ



,VWXQWDOXHQWRNORŋ0XQNNLQLHPL +HOVLQNL



+HYRVNHUKRQRKMDDMLHQSHUXVNXUVVL.DDULQD



+HYRVNHUKRQRKMDDMLHQSHUXVNXUVVL.XRSLR



7\\OLHVWHWXRPDULNXUVVL,PDWUD



8UKHLOXIRRUXPLMDODMLVHPLQDDULW6FDQGLF &RQWLQHQWDO+HOVLQNL



+HYRVNHUKRRKMDDMDQMDWNRNXUVVL/DSSHHQUDQWD



6XRPHQ5DWVDVWDMDLQOLLWRQVÃÃQWùPÃÃUÃLQHQ V\\VNRNRXV6/8WDOR+HOVLQNL



.HUKRQRKMDDMLOOHNRXOXWXVWD +HYRVNHUKRQRKMDDMLHQSHUXVNXUVVLRQWDUNRLWHWWXQXR ULVRWRLPLQQDVWDNLLQQRVWXQHLOOHMDHWHQNLQKHSSDNHUKR MHQRKMDDMDNVLDLNRYLOOH3ÃÃV\YDDWLPXNVHQDRQYXRGHQ LNÃLQQRVWXVODVWHQRKMDDPLVHHQVHNÃ+RLWR,PHUNLQ VXRULWXVWDLYDVWDDYDWWLHGRWMDWDLGRW.XUVVLOODNÃ\GÃÃQ OÃSLPPDOOHYXRWLDDQODSVHQNHKLW\VWÃMDRKMDDPLV WDRKMDDMDQWHKWÃYLÃ1XRUL6XRPLRKMHOPDDPDWHULDD OLHQNÃ\WWùÃNHUKRWRLPLQQDQVXXQQLWWHOXDMDNÃ\WÃQQùQ KDUMRLWXNVLD.XUVVLPDWHULDDOLQDRQ+HYRVWDLWRNDQVLR +HYRVNHUKRQRKMDDMDQRSDVVHNÃ+HYRVNHUKRODLQHQW\ù NLUMD.XUVVLQNÃ\Q\WYRLYDVWDDQRWWDD0LQLPHUNNLMD 3HUXVKRLWRPHUNNLVXRULWXNVLD +HYRVNHUKRQRKMDDMLHQSHUXVNXUVVLW .DDULQD .XRSLR (VSRR +HYRVNHUKRQRKMDDMLHQMDWNRNXUVVL /DSSHHQUDQWD O/LVÃWLHGRW65/QQHWWLVLYXMHQZZZUDWVDVWXVğ WDSDKWXPDNDOHQWHULVWD

ŋ

9DPPDLVUDWVDVWXVRKMDDMDNRXOXWXV,RVD +HYRVRSLVWR<SÃMÃ



.DDNNRLV6XRPHQ0HJDODXDQWDL0LNNHOL



+HYRVNHUKRQRKMDDMLHQSHUXVNXUVVL(VSRR

7\\OLHVWHWXRPDULNVL

ŋ

5DWVDVWXNVHQ/LLNXWWDMDNRXOXWXV(HULNNÃOÃQ XUKHLOXRSLVWR



5DWVDVWDMDQNXQWRWHVWDDMDNRXOXWXVRVD DHURELQHQNXQWR+HOVLQNL

(VWHUDWVDVWXNVHQW\\OLDUYRVWHOXVVDSDONLWDDQNODVVLVWDHV WHUDWVDVWXVWDMRVVDUDWVDVWDMDLVWXXWDVDSDLQRVVDMDVXR ULWWDDUDGDOODROHYDWWHKWÃYÃWHOHHWWùPÃVWLKHYRVHQHGH WHVVÃVRSLYDVVDWHPSRVVDMDWDVDLVHVVDU\WPLVVÃ 7\\OLDUYRVWHOXQWDYRLWHRQNHKLWWÃÃUDWVDVWDMLDWXOHYLD YDDWLYDPSLDHVWHUDWRMDYDUWHQMDVLLQÃSDONLWDDQQLLWÃVXR ULWXNVHQRVDWHNLMùLWÃMRWNDPDKGROOLVWDYDWYLUKHHWWùPÃQ VXRULWXNVHQ7\\OLHVWHUDWVDVWXNVHQWDUNRLWXVRQP\ùV\K GHQPXNDLVWDDHVWHUDWVDVWXVWD6XRPHVVDMD65/QOLQMD XVWHQPXNDDQW\\OLOXRNNLDWXOHHNÃ\WWÃÃHWHQNLQSRQLŋMD MXQLRULUDWVDVWDMLHQNRXOXWXNVHVVD2OHWNRVLQÃNLLQQRVWXW W\\OLWXRPDULQWHKWÃYÃVWÃ" ,PDWUDQ5DWVDVWDMDWU\MÃUMHVWÃÃ6XRPHQ 5DWVDVWDMDLQOLLWRQW\\OLHVWHWXRPDULNXUVVLQ,PDWUDOODKH WLWXOHYDQDYLLNRQORSSXQDŋ.RXOXWWDMDQDWRLPLL 65/QNRXOXWWDMD3LD0\UVNRJ .\V\YLLPHLVLÃSDLNNRMDKHWL

/LVÃWLHGRWMDLOPRLWWDXWXPLVRKMHHWZZZUDWVDVWXVğ NRXOXWXVBMDBYDOPHQQXVNDOHQWHUL

. $16$//,6( 7. ,/3$ ,/87 0DUUDVNXX 

(VWHUDWVDVWXV7567DPSHUHQXRUWHQMD VHQLRULHQKDOOLPHVWDUXXGHW ZZZWDPSHUHHQUDWVDVWXVVHXUDğ



(VWHUDWVDVWXV7567DPSHUH SRQLHQKDOOLPHVWDUXXGHW ZZZWDPSHUHHQUDWVDVWXVVHXUDğ

-RXOXNXX ŋ

.RXOXUDWVDVWXV<+2<SÃMÃZZZKHYRVRSLVWRğ

ŋ

(VWHUDWVDVWXV<+2<SÃMÃZZZKHYRVRSLVWRğ

.RNRNLOSDLOXNDOHQWHULKWWSVNLSDUDWVDVWXVğ

9DOMDNNRNRPLWHDWLHGRWWDD 9$/-$..2$-21</(,6.2.286 MÃUMHVWHWÃÃQODXDQ WDLQD+HOVLQJLVVÃ +RWHO6FDQGLF&RQWLQHQWDO 0DQQHUKHLPLQWLH 5DWVDVWDMDLQOLLWRQXUKHLOXIRRUXPLQ MDODMLVHPLQDDULHQ\KWH\GHVVÃ O/LVÃWLHWRMDZZZYDOMDNNRQHWMDZZZUDWVDVWXVğ




65/<+7( <67 ,('27

6820(15$76$67$-$,1/,,7723$/9(/(( $/8(6,+7((5,7 $OXHVLKWHHULWYDVWDDYDWDOXHWRLPLQWDDQ OLLWW\YLLQN\V\P\NVLLQVHNÃKRLWDYDW MÃVHQDVLDWUDWVDVWDMLHQNLOSDLOXOLVHQVVLW MDKHYRVWHQYXRVLPDNVXW$OXHVLKWHHULHQ \KWH\VWLHGRWRYDWDOOD

.DLVD.XMDODDOXHVLKWHHUL +ÃPHMD3RKMDQPDD NDLVDNXMDOD#UDWVDVWXVğ PDNH 5DGLRNDWX6/8 (PPL.XSLDLQHQDOXHVLKWHHUL ,WÃ/RXQDLVMD3RKMRLV6XRPL HPPLNXSLDLQHQ#UDWVDVWXVğ 5DWVXNXMD&7XUHQNL

5$76$67$-$,1/,,72172,0,672 SDOYHOHH+HOVLQJLVVÃDUNLVLQŋ .Ã\QWLRVRLWH5DGLRNDWX 6/8QWRLPLWDOR/ÃQVL3DVLOD 9DLKGH_ID[ UDWVDVWXV#UDWVDVWXVğ 3RVWLRVRLWH6XRPHQ5DWVDVWDMDLQOLLWWRU\ 5DGLRNDWX6/8 3gg6,+7((5, )UHG6XQGZDOO IUHGVXQGZDOO#UDWVDVWXVğ _ 7DORXVMDYDUDLQKDQNLQWD KDOOLQWRMDHGXQYDOYRQWDYLHVWLQWÃMD,7 9,(67,17g 6RQMD+ROPDYLHVWLQWÃSÃÃOOLNNù VRQMDKROPD#UDWVDVWXVğ /HKGLVWùVXKWHHWZZZSDOYHOXW ,73$/9(/87 7XXOD7HOOD,7SÃÃOOLNNù WXXODWHOOD#UDWVDVWXVğ 7$/286 7DQMD7ùUPÃQHQ&DUPHOR+ROJXLQ WDORXVVLKWHHULWWDORXV#UDWVDVWXVğ YDLQPDDQDQWDLVLQNORŋ /DVNXWXVVDULVLOWDOD#UDWVDVWXVğ 632572)),&( $NL<OÃQQHXUKHLOXMRKWDMD DNL\ODQQH#UDWVDVWXVğ _ .DQVDLQYÃOLVHWNLOSDLOXW NDQVDOOLVHWWÃKWLNLOSDLOXW YDOPHQQXNVHWMDYDOLQQDW

0DULDQ6HSSÃOÃ NLOSDLOXMDNRXOXWXVSÃÃOOLNNù PDULDQVHSSDOD#UDWVDVWXVğ _ .DQVDOOLVHWNLOSDLOXWNRXOXWXNVHW WRLPLKHQNLOùWODMLMDRVWRW 0LQWWX.XXVLVWRNLOSDLOXDVVLVWHQWWL PLQWWXNXXVLVWR#UDWVDVWXVğ _ .DQVDLQYÃOLVHWNLOSDLOXWNLOSDLOXNXWVXW 0HUMD$ODVMÃUYLODMLYDVWDDYD HULW\LVU\KPÃW PHUMDDODVMDUYL#UDWVDVWXVğ -RUPD1\\VVùQHQNLOSDLOXODLWWHLVWRW _ ID[ /XKWLN\OÃQWLH2ULPDWWLOD 6(85$$/8(-$7$//,3$/9(/87 1LQD.DLSLRVHXUDSDOYHOXSÃÃOOLNNù QLQDNDLSLR#UDWVDVWXVğ _ 6HXUDMDDOXHSDOYHOXWNXQWROLLNXQWD

6DQQD6DVVLDOXHVLKWHHUL (WHOÃ.DDNNRLVMD.HVNL6XRPL VDQQDVDVVL#UDWVDVWXVğ 6HXWXODQWLH1DKNHOD +DQQD7DOYLWLHNHKLWWÃPLVSÃÃOOLNNù KDQQDWDOYLWLH#UDWVDVWXVğ /DSVHWQXRUHWMDHULW\LVU\KPÃW PHUNNLVXRULWXNVHW .LHOR.HVWLQPÃNLWDOOLSÃÃOOLNNù NLHORNHVWLQPDNL#UDWVDVWXVğ 7DOOLSDOYHOXWHGXQYDOYRQWD 0DWWL6RUYDULWDOOLWDUNDVWDMD PDWWLVRUYDUL#VXUIHXğ +\\SSÃ -HQQL1LLWWXPÃNLWDOOLWDUNDVWDMD MHQQLQLLWWXPDNL#JPDLOFRP .DUNNLOD $QWWL+HLNNLOÃWDOOLWDUNDVWDMD DQWWLPKHLNNLOD#KRWPDLOFRP -RHQVXX

6DUL6LOWDODDVVLVWHQWWL VDULVLOWDOD#UDWVDVWXVğ 7RLPLKHQNLOùUHNLVWHULWMÃVHQSDOYHOXW

+(9267(13(5865(.,67(5, +HYRVWHQSHUXVUHNLVWHULÃ KHYRVWHQUHNLVWHUùLQWLRPLVWDMDQYDLKGRNVHW SLWÃÃ6XRPHQ+LSSRVU\ _KLSSRV#KLSSRVğ


6820(15$76$67$-$,1/,,721+$//,786 -XNND3HNND/HVNLQHQSM _.DQJDVDOD_MSOHVNLQHQ#ZDDNV\QNDUWDQRğ /DXUD$LUDNVLQHQYSM _0XXUDPH_ODXUDDLUDNVLQHQ#NROXPEXVğ 7RPL-DONDQHQ _(VSRR_WRPLMDONDQHQ#VNDQGDDOLFRP 7RPL.DOHYD _+HOVLQNL_WRPLNDOHYD#JPDLOFRP 0DUMXNND0DQQLQHQ _.HOOR_PDUMXNNDPDQQLQHQ#KDXNLSXGDVğ %HQ6LPRQVÒQ _6LSRR_EHQVLPRQVHQ#JPDLOFRP 7RPDV6WHQLXV _.DXQLDLQHQ_WKRPDVVWHQLXV#YHQFDSğ UUTUUS!

$/8(,'(138+((1-2+7$-$7 (7(/g6820, .DWL+RQNDQHQ _NDWLKRQNDQHQ#JPDLOFRP +g0( $UL(ULNVVRQ _DULHULNVVRQ#PHWVRFRP ,7g6820, -DQQH/DSSL _MDQQHODSSL#UDWVDVWXVNHVNXVğ .$$..2,66820, 2VPR0HWVÃOÃ _RVPRPHWVDOD#SSLQHWğ .(6.,6820, 6XVDQQD.DOOLRLQHQ _VXVDQQDNDOOLRLQHQ#VDXQDODKWLğ

Supreme Horse Care Multimineraali Vain parasta hevosellesi! Supreme Horse Care Multimineraali on monipuolinen laatukivennäinen. Sen kehittämisessä on korostettu raaka-aineiden luonnonmukaisuutta ja imeytyvyyttä: UÊ />ÀۈÌÌ>Û>ÌʎˆÛi˜˜BˆÃiÌÊ­Ž>ÃˆÕ“]ÊvœÃvœÀˆ]ʓ>}˜iÈՓʍ>ʘ>ÌÀˆÕ“®ÊÊ Ê tasapainottamaan kauraan ja heinään pohjautuvan ruokinnan UÊ >ÃˆÕ“ÉvœÃvœÀˆqÃՅ`iÊ{\£ UÊ £ääʯÊȘŽˆÃÌB]ʎի>ÀˆÃÌ>ʍ>ʓ>˜}>>˜ˆÃÌ>ʅÞۈ˜Êˆ“iÞÌÞۈ˜Bʎi>>ÌÌiˆ˜> UÊ £ääʯÊÃiii˜ˆÃÌBʜÀ}>>˜ˆÃiÃÃ>ʓ՜`œÃÃ> UÊ *ˆˆ“>>Ì>ʍ>ʓiÀˆiÛBB\ʈ…œ˜]ʎ>ÀÛ>«iˆÌÌii˜Ê>ʎ>ۈœˆ`i˜Ê…Þۈ˜Ûœˆ˜Ìˆˆ˜ UÊ -œˆ>«ÀœÌiˆˆ˜ˆ>\Ê>“ˆ˜œ…>««œ>ʏˆ…>ŽÃˆÃ̜i UÊ œ˜ˆ«Õœˆ˜i˜ÊۈÌ>“ˆˆ˜ˆŽœœÃÌՓÕÃ\Ê ‡Ê>Ê ‡Àޅ“B˜ÊۈÌ>“ˆˆ˜ˆÌ UÊ BÌiÛBÊ«>ŽŽ>Õ̎œ\Ênʎ}ÊÃ>˜Žœ

SUPREME HORSE CARE -tuotteet löydät Agrimarketeista. VALMIS TE SUOME TTU SSA!

/281$,66820, 9HQOD9ÃÃWÃQHQ _W\ù ID[ YHQODYDDWDQHQ#SSLQHWğ 32+-$10$$ 0HUMD/HLQR _ PHUMDOHLQR#DWULDğ 32+-2,66820, +LQQL.RVNHQQLHPL _KLQQLNRVNHQQLHPL#HOLVDQHWğ

Supreme Horse Care -tuotesarjaan kuuluvat: Տ̈“ˆ˜iÀ>>ˆÊ UÊ ‡>ÃˆÕ“Ê *ÕÃÊ UÊ 9ÀÌ̈ˆ˜ˆ“i˜ÌÌˆÊ UÊ B“«Ÿˆ˜ˆ“i˜ÌÌˆÊ UÊ Sininen linimenttiÊ UÊ À˜ˆŽ>Ê UÊ 6>…Û>Ê ‡ÛˆÌ>“ˆˆ˜ˆÊUÊ ‡ÛˆÌ>“ˆˆ˜ˆÊUÊ>Ži>Ê ‡ÛˆÌ>“ˆˆ˜ˆˆÕœÃÊUÊœ˜ˆÛˆÌ>“ˆˆ˜ˆˆÕœÃÊUÊœÀ“Տ>Ê-‡>ՅiÊUÊ iŽÌÀœÞÞÌ̈ÊUÊ-ˆ˜ŽŽˆ‡Õ«>ÀˆÊUÊ>}˜iÈՓÊUÊ,>ÕÌ>ˆÕœÃÊUÊÊiÀˆiÛBÊUÊ-…>“«œœÊUÊ…œ‡Ê>ʅ>>Û>ۜˆ`iÊUÊ œ`ˆ}iiˆÊUÊ6>>ÃÀ>ÃÛ>

supremehorsecare.fi


     <OLRSLVWROOLQHQKHYRVVDLUDDODSDOYHOHH+HOVLQJLQ9LLNLVVl+HYRVVDLUDDODWDUMRDD ODDGXNDVWDWXWNLPXVWDMDKRLWRDDMDQPXNDLVLVVDWLORLVVD(OlLQOllNlUHLQlPPH WRLPLLVHNlNRWLPDLVLDHWWlXONRPDLVLDNLUXUJLDDQMDVLVlWDXWHLKLQHULNRLVWXQHLWD DVLDQWXQWLMRLWD$VLDQWXQWLMRLOODPPHRQNDQVDLQYlOLQHQ'LSORPDWH HULNRLVWXPLVWXWNLQWR ‡3ROLNOLQLNNDSDOYHOXWMDVDLUDDODSDOYHOXW ‡3lLY\VW\VK+lWlSlLY\VW\VDOXHHQD+HOVLQNL(VSRR .DXQLDLQHQMD.LUNNRQXPPL+lWlWDSDXNVLDYDVWDDQRWHWDDQVXRUDDQ P\|VPXXDOWD6XRPHVWD0\|VYDUVRMHQWHKRKRLWR ‡+HYRVWHQOLVllQW\PLVSDOYHOXMDPRQLSXROLVHVWLWDUMROOD6DDUHQ\NVLN|VVl 7DOOLNl\QQLW0lQWVlOlVVlMDVHQOlKLDOXHLOOD $MDQYDUDXV +HYRVVDLUDDODQDMDQYDUDXV PDSHNOR SXK  .RHWLODQNXMD9LLNNL+HOVLQNL

+HYRVSlLY\VW\V SXK PDNVXOOLQHQQXPHUR /LVllQW\PLVSDOYHOXWDMDQYDUDXV SXK NOR

0HLOOlRQNl\QQLVVlXVHLWDNOLLQLVLlWXWNLPXVSURMHNWHMDKHYRVHQ K\YLQYRLQQLQOLVllPLVHNVLPPKLHNNDlKN\VWlPDKDKDDYDVWDNDYLR NXXPHHVWDSDLQRQPHQHW\NVHVWlQLYHOWXOHKGXNVHVWDMDMXRNVXPDWWR WHVWHLVWl7RLYRPPHVRSLYLDRVDOOLVWXMLDWXWNLPXNVLLPPH 6HXUDDWKDQLOPRLWWHOXDPPH

ZZZYHWPHGKHOVLQNL¿HODLQVDLUDDODKHYRVVDLUDDOD

-MARKKINAT ILMOITUSMYYNTI •

MEDIAMYYNTI SUOMI WWW.MEDIAMYYNTI.FI • PUH. 0400 811 002

ELÄINYSTÄVÄSI HYVINVOINNIN PUOLESTA

• Satulasepän palvelut • Hevosvarusteiden korjaus ja valmistus • Koirille pannat ja taluttimet kristallikoristein

www.satulahuone.fi Satulaseppä Satu Ritari Järvisentie 19 61640 Ala-Valli puh. 041-4450 307




5$7680(67$5,72< DVLDQWXQWLMDVLKHYRVNDXSRLVVD MRYXRGHVWD

+HYRVNXOMHWXNVLD

Ypäjän Satulasepät

.DWVHHWXXWHHQNDXWHHQ 2QDLNDWDUNLVWDD KHYRVNDOXVWR

3XK

0\\QWLKHYRVHW ZZZUDWVXPHVWDULWQHW

Sari Airo & Sanna Tuomi Leiritie 13, 32100 Ypäjä

-0$OOWUDQV¿ +(926.8/-(78.6,$ .27,-$8/.20$,//$

Nettisivuillamme myös satulansovitusohjeet ja muuta tietoa: ^^^ZH[\SHZLWH[MP

 -XNND0DWWLOD

2VWDPDVVDP\\PlVVl YDLKWDPDVVD" 2WD\KWH\WWl $QQLNND3LNNDQHQ 

^^^ZH[\SHWHQHJVT ‹ZH[\SH[‹]HY\Z[LL[‹ZH[\SHZLWWp‹0ZV9VVILY[PURH[\/RP <\ZPVZVP[[LLTTLHSRHLU!2HY[HUVUW\PZ[V[PL /LSZPURPkZ[LYZ\UKVTPURHY[HUVSSH

7XRWWHHWUDWVXOOHMDUDWVDVWDMDOOH UDWVXPHVWDULWFRP

Satulansovitukset ammattitaidolla

.DQVDLQYlOLVHW KHYRVNXOMHWXNVHW

 !#  #""#

 #

www.horsewell.fi

.Ã\WHWW\MÃVDWXORLWD

ZZZVWDOOZDOKDOODIL

SXK

### " ## 

(48,

:(//

(TXLZHOOŠ

‡ *8$5',$10$6.ŠNlVLQWHKG\WPDVNLW

KHDGVKDNHULOOHMDVLOPlVDLUDDOOHKHYRVHOOH 7XUYDOOLQHQPXRWRLOXMDNHVWlYlPDWHULDDOL 7XRWWHLVVD89VXRMD ‡ %,2)/(;ŠDLQRDWNOLLQLVHVWLWHVWDWXWVWDDWWLVHW PDJQHHWLWKHYRVHQOLKDVQLYHOMDMlQQHYDPPRLKLQ 1RSHXWWDDWRLSXPLVWDHQQDOWDHKNlLVHHYDPPRMDMD \OOlSLWllWHUYH\WWl

/$+-$7 0<g6 9(5..2 .$83$67$

/LVlWLHGRWMDWLODXNVHWQHWWLVLYXLOWDPPH

 ‡ 

ZZZHTXLZHOOEL]


Heinäpojat Oy Suoniityntie 43, 07945 Loviisa puh. 044 050 1240 www.heinapojat.fi - www.facebook.com/heinäpojat oy

352)$50$1.,(55$7<60$7(5,$$/,67$ 9$/0,67(7877$//,78277((7

Â&#x2021;7DOOLPDWWRDPHWULWDYDUDQD OHYH\GHWMDFP Â&#x2021;5XRNLQWDUHQJDVWDUKDUXRNLQWDDQ XVHLWDHULNRNRMD Â&#x2021;2ONLSHOOHWLWNJWDLNJVlNHLVVl Â&#x2021;3DOMRQWDOOLMDUDWVDVWXVYDUXVWHLWD

LAAJAVALJAS 9DOPLLQD DMRRQ 7DUMRD

6XSHUVLLVWL92/92)/ 9PKHYRVHOOHLKPLVHOOH 7l\VLQXXVLWWXOLYLQJQXNNXPD SDLNDWQHOMlOOHZFPLFUR\P $XWRVVDSDOMRQXXWWDRVDDXXGHW UHQNDDWKXROWRNLUMD

+ROODQWLODLVHWODDWXWUDLOHULW òK 7DNXXY/DWWLRLOOHY P\|VYDOYRQWD NDPHUDW NlUU\ NRXNXW NXPLPDWRW MQH 0\\QWL UDKRLWXV YXRNUDXV SZZZYDQVSRUWIL SHQWWLYDORNDUL#YDQVSRUWIL

/LVlWLHGRWQHWWLNRQHFRP ,'WDLKHYRVWDOOLQHW PDUNNLQDW3XK

ZÄ&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;ĆľĆ?ƾƾĆ&#x;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x161; Ä&#x201A;ĹŠÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;Ć?Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x201A;Í&#x160; dĆľĆ&#x161;ĆľĆ?Ć&#x161;ƾŊÄ&#x201A;Ć&#x161;Ç&#x2021;ĹŹĹŹÄ&#x2021;Ä&#x2021; ĹľÇ&#x2021;Ć&#x201A;Ć?&Ä&#x201A;Ä?Ä&#x17E;Ä?ŽŽŏĹ?Ć?Ć?Ä&#x201A;Í&#x160;

LĂ&#x201E;HELLĂ&#x201E; PĂ&#x201E;Ă&#x201E;KAUPUNKIA Iso ratsutila, joka huomioi hevosen lajityypillisiä tarpeita. - Klassinen ratsastus ja hevostaitoopetus. RäätälĂśityjä kursseja! - (â&#x20AC;?Ongelmaâ&#x20AC;?) hevoskoulutus - Laadukkaat, toimivat pihatot tammoille ja ruunille. - Iso maneesi ja kenttä - Paljon kiinnostavia kursseja!

/RLPHQVlLO\W\NVHHQ

SATULOIDEN MYYNTI, TOPPAUS JA KORJAUS * StĂźbben â&#x20AC;&#x201C; maahantuonti ja myynti * Bates, Wintec, Kieffer â&#x20AC;&#x201C; myynti Hevosen nahkavermeet käsityĂśnä, tilauksesta â&#x20AC;&#x201C; parhaista tarpeista â&#x20AC;&#x201C; Muotokuvia ja muutakin

www.laajavaljas.net

Valjasseppä Eeva-Liisa Sorainen puh 050 467 1674 Liimattalantie 364, 44150 Ă&#x201E;änekoski

VARAATHAN TILAN SEURAAVAAN LEHTEEN 14.11. MENNESSĂ&#x201E;

+(1.$5,7ORLPLHQMDVDWXODKXRSLHQ NXLYDWXNVHHQMDVlLO\W\NVHHQ

6DWXODKXRYLOOH

Keski-Suomessa

www.granasa.fi 040 732 4620

/RLPHQNXLYDXNVHHQ

(VYL.\3ZZZHVYLÂżHVYL#HVYLÂż

www.piccola.fi HUMBAUR TRAILER CENTER

Siuntiontie 58, 02580 SIUNTIO, p. 040 551 3523 

ROSETTI FINLAND KY www.rosetti.net

Laadukkaat palkintoruusukkeet! Hinta ja palvelu kohdallaan! puh. 09-738 552 fax. 09-7732 495 rosetti@saunalahti.fi


9LLNRQORSSXPDDVWROHLULW 9LLNRQORSSXPDDVWROHLULW

0400-310100

/HLULSDLNNRMDYLHOlYDSDDQD-RNDLQHQOHLULVLVlOWll

PDDVWRUDWVDVWXVWD\KWHHQVlWXQWLD/HLULOOlRQP\|VKHYRVWHQ XLWWRDMDPXXWDPXNDYDDWHNHPLVWlPPPDKGROOLVXXVWXWXVWXD UHNLNRLULLQ $UNLVLQPDDVWRWXQWHMDP\|VLOWDLVLQ

 

 

   

 

 

 

 

/LVlWLHWRDQHWLVWlWDLSXKHOLPLWVH ZZZDOORIIURDGIL (LMD$UJLOODQGHU











   

   

   

   

   



















9DUNDXVNP /HSSlYLUWDNP .XRSLRNP 0LNNHOLNP +HLQlYHVLNP





PL 162 â&#x20AC;˘ 04201 Kerava 09-873 4790

 

7DLSDOHHQWLHD1llGlQPDD

Kaakon Neula & Naskali O O O O  O  

Myytäviä HEVOSIA

Elsa Kettunen

Vanuskankuja 80, 49730 Muurikkala neula.naskali2@co.inet.fi

Puh. (05) 347 8239

W

T .RA W W

Suomessa käsintehdyt

Palkintoruusukkeet

I F . T SU

ILMOITA ilmaiseksi YPĂ&#x201E;JĂ&#x201E;LLĂ&#x201E; HYVĂ&#x201E;N PALVELUN

 

0$5&,10$&+ Â&#x2021;NHQJLW\NVHW Â&#x2021;KHYRVRQJHOPDW Â&#x2021;NRXOXWXV JVP HQJODQQLNVL

UUSI PALVELU Loimipesula! Kysy!

ZZZPDUFLQPDFKFRP

Lepolantie 2, Ypäjä, avoinna myÜs vkl Puh. 0500-307 391 www.ratsuriihi.com

 "! 

Tilaa uusi Hevoskuvasto!




)YVKLLYH[\[ [ QHWHPUL[\[ ]HH[[LL[ ZL\YVPSSLQH [HSSLPSSL ǁǁǁ͘ƐƵŽŵĞŶƌĂƚƐƵƚĂƌǀŝŬĞ͘Į

SEURAAVA HIPPOS ILMESTYY 12.12.12

9k>,9 9l) OL]VZRHYZPUHLSLTLU[P[ .,)6 [HSSPUV]L[QHPRR\UH[

  



,3+69(+6 OL]VZRHYZPUHTH[V[ /69:,.@4 Rp]LS`[`ZTH[V[OL]VZPSSL >(9,5+69-,9 ZVSHYP\TP[

0,//&5((.5$1&+ ²65/Q\NVLW\LVMDODDWXWDOOL

4(5,,:05 WLPSP[

9HUNNRNDXSDVWD K\YlWMRXOXODKMDW

6;;6 RLU[pUQHTHULLZPU WVOQH[

• /lQQHQUDWVDVWXV²WXQQLWMDNXUVVLW • $PHULFDQTXDUWHUKHYRVWHQMD Wl\VYHULDUDELHQNDVYDWXV • :HVWHUQ6WRUH²OlQQHQYDUXVWH P\\PlPlOlMDYHUNNRNDXSSD

73(A4(? SHUH[

6FDQDUDE0LOOFUHHN5DQFK 0\OO\VXRQWLH+HLQODKWL S• ZZZVFDQDUDEQHW

:,33(769; =HY\Z[LQHRPZHRHHWP[ :(-,;@:@:;,4 LZ[LRHS\Z[LL[

    

;/,946)(9 SpTTP[L[[p]p[ Q\VTHWHSQ\[ :>:4(5,,:0; ;TP:[HMMHUZILYNPU;HSSP <SSH=PStU.\UUHYZZVU W Z[HMMHUZILYN'RVS\TI\ZÄ ^^^Z[HMMHUZILYNÄ

www.vainikanaitta.fi

^^^MHJLIVVRJVT Z[HMMHUZILYN




4ËYTTË HEVOSELËMËË

  



   

       



 

4ËHTTISSADETTTA TTA (EVVOS VOOSOP OSOPPIISTOLLA T    

   

 

  

   



# %! 

%! 

% 

"  %$ 

"  %$ %"  %%

 "  %#%

"  % " "    %  " ! "%!   !" ! "%!    "%!     "% %!  !      ! 

 

 

 

  "   # "   !  # " ! "   "      " # VW UP!

 

  #%"%"# ! !   # # ! !   # 

  ## ##

 ! "# %! 

    

9HTEISTYÚSSË

s +OULUTUS s +ILPAILUT s %LËMYKSET s

WWWHEVOSOPISTOFI

Hippos 07/2012  

Hippos on Suomen Ratsastajainliiton jäsenlehti, jota on julkaistu vuodesta 1947. Susamurun kustantamana ja uudistamana lehti on ilmestynyt v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you