Page 1

De pSV SUppOrter MAANDBLAD VAN DE SUPPORTERSVERENIGING PSV SEIZOEN 17 | 18 NR 6 FEB / 2018

Nicolas Isimat Vrolijke verdediger gaat voor derde titel rONaLD WaterreUS keeper met karakter blijkt alleskunner te zijn

LeDeNVerGaDeriNG Visie Supportersvereniging PSV en vragenvuur gerbrands en brands


Scoren in de keuken? Bianca, moeder van Steven Bergwijn Onze kok: Rosah van Schendelen

Kom dan langs bij hét huis van keukens Uw nieuwe keuken, die moet u ervaren, zien en voelen. Ontdek het grootste aanbod Siematic keukens van Nederland, de Mandemakers collectie en exclusieve Barletti keukens. Met onze eigen granietfabriek en de nieuwste apparatuur hebben wij altijd de laatste trends in huis. Al 40 jaar alles wat u kunt bedenken – maar vooral waar u nooit aan heeft gedacht – vindt u in onze showrooms. Maak eenvoudig een afspraak op www.mandemakers.nl


De pSV SUppOrter

colofoN 59E JAARGANG, NR 06 FEB / 2018 De PSV Supporter. Officieel orgaan van de Supportersvereniging PSV te Eindhoven. HOOFDREDACTEUR Peter Vos EINDREDACTEUR Ronald Berkhof REDACTIECOMMISSIE Peter Luijten REDACTIE-ADRES Postbus 171, 5600 AD Eindhoven. Tel.: 040-2574782 E-mail: clubblad@supver-psv.nl BANKNUMMERS ING: NL63 INGB 0003 0956 11, ABN: NL68 ABNA 0860 6801 42 (beiden ten name van Supportersvereniging PSV). Adreswijzigingen doorgeven via: ledenadministratie@supver-psv.nl BEZOEKADRES Frederiklaan 10A (bij ingang 11) REDACTEUREN Anne Beks, Remco Faasen, Ted Gijsel, Georgo Gruijters, Wil van den Heuvel, Noël van de Laar, Stan Schrijen, Stijn Slaats, Peter Visser, Diana Vos, Peter Vos. SUPPORTERSVERENIGING (INGANG 11) Openingstijden: Op afspraak via 040-2574782 en voor thuiswedstrijden van PSV. SUPPORTERSHOME (INGANG 25) Geopend voor en na de thuiswedstrijden van PSV. TELEFOONNUMMERS Supportershome: 040-2505605 Supver PSV: 040-2574782 Internet: www.supver-psv.nl E-mail: info@supver-psv.nl UITGEVER ZPRESS Sport Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht Tel. 078 639 70 70 www.zpress.nl ACQUISITIE ZPRESS Sport Alexander Deckers VORMGEVING ZPRESS Studio Natascha Smeels Stephan Bakker FOTOGRAFIE Fotopersbureau John Claessens T. 06 53 327 670, www.fotojc.nl Aatjan Renders Fotografie T. 06 53 185 422, www.aatjanrenders.nl DRUK PreVision, Eindhoven OPLAGE 13.000 ex. VOLGENDE UITGAVE 13 maart 2018 INLEVEREN KOPIJ Uiterlijk 23 februari 2018

Plaatsing van artikelen en ingezonden stukken in dit blad, houdt niet in, dat deze het standpunt van het bestuur en/of redactie weergeven. Gehele of gedeeltelijke overname van het gepubliceerde in dit blad is, behoudens toestemming van de redactie, NIET toegestaan. © 2018

VOOrWOOrD xxxxx

ViSie VaN de Voorzitter

FaNS FirSt?

Het dook de laatste tijd een aantal keren op in de uitingen van onze club: “Fans first”. Ik moet zeggen dat me dat deugd doet. Supporters zijn het bestaansrecht van de club, dat is onze vaste overtuiging als Supportersvereniging. Dat lijkt een open deur maar er zijn genoeg zogenaamde deskundigen die beweren dat supporters in financiële zin niet meer zijn dan het “sluitstuk”. Die ijskoude benaming wordt gebaseerd op het gegeven dat de gemiddelde inkomsten uit de verkoop van tickets bij veel clubs rond de 15% van de totale inkomsten bedragen. De rest komt uit onder andere sponsoring en televisierechten. Boekhoudkundig lijkt het te kloppen maar het is natuurlijk een gotspe dat sponsoren zakenrelaties meenemen naar een leeg en sfeerloos stadion. En ook voor televisiekijkers is dat geen aantrekkelijk perspectief. Gelukkig lijkt onze club met het promoten van “Fans First” het belang van het vooropstellen van supportersbelangen te onderkennen. Er zijn ook goede bewegingen gaande op dat vlak. Neem nou de door Toon Gerbrands gestarte traditie om supporters uit te nodigen op de nieuwjaarsreceptie. Er is een klankbord operationeel met inbreng vanuit verschillende supportersgeledingen. Er is geëxperimenteerd met aan supporters inzage geven in de jaarcijfers voordat de media aan zet waren. En ook mag worden meegedacht met onze kledingsponsor over de vormgeving van het nieuwe shirt. Waarbij het mij niet zou ver-

bazen als het iets wordt met rode en witte verticale banen. Zonder gekheid, de ingezette lijn is positief en geeft het gevoel en vertrouwen dat de club en de supporters trekken aan hetzelfde touwtje. Maar er blijft nog een wereld te winnen. Vooral ook buiten de muren van ons stadion. Daar worden supporters lang niet altijd op een voetstuk geplaatst. Sterker nog, als ik kijk naar de onnodige en ineffectieve vrijheidsbeperkende maatregelen die we nog steeds krijgen opgelegd bij het bezoeken van uitwedstrijden van onze club, dat voelt het alsof we ongewenste indringers zijn. En ook de wens van Fox om op zondagavond om 20.00 uur ook wedstrijden te laten spelen, is niet ingegeven door de belangen van supporters maar vanuit het genereren van geld. Fans First? Natuurlijk is voetbal business. Maar om de kloof internationaal te dichten volstaan een paar extra dukaten voor televisierechten niet. Beter kunnen clubs zich richten op beter opleiden en slimmer scouten. PSV is nooit de grootste of de rijkste club geweest, of de club met de meeste aanhang in Nederland. Maar vaak waren we wel net iets slimmer. Net iets innovatiever. Niet gek met Philips als aartsvader van de club. Daar ligt de toekomst, samen met de Fans First. Met rood-witte groet, Harrie Timmermans

3


Mobiele

Exitroom

is trot s lever an

Wij zijn het juiste adres voor luchthavenen businessvervoer!

PSV Esc

cier va n de

ape Roo

m

v.a.€149,Schiphol

Rotterdam Brussel

Düsseldorf

040 287 88 88 06 55 39 09 45

www.haytax.nl | info@haytax.nl

n

skleure

edrijf in uw b peroom

sca r een e eer naa

inform

.nl

M

oom r t i x E e l e obi Mobiele Exitroom werkt ook voor


De OpSteLLiNG

de oPStelliNg

ONrUStStOkerS Mijn opa was tijdens zijn leven een liefhebber van roken in de breedste zin van het woord. Sigaretten, sigaren, pijp; alles waar rook uit kwam, hing regelmatig in zijn mond. In de hoek van de living had hij zijn eigen domein in de vorm van een rookstoel. Naast de stoel stond een gietijzeren pilaar met bovenop een enorme, fraai vormgegeven asbak. Aan de muur hing zijn pijprek met vijf verschillende soorten pijpen. Daarboven stond een spreuk, die mijn opa zelf ook vaak gebruikte: “Een tevreden roker is geen onruststoker.” Als kind was ik me niet bewust, dat die blauwe walm in de kamer in plaats van een nostalgische geur vooral een kankerverwekkende mist was. Later pas kwamen de anti-rook campagnes goed op gang en begon ik ook te vinden dat het meeroken niet goed is. Roken boeide mij zelf niet en tijdens het stappen vond ik het vooral irritant om de ochtend erna met een rookstem wakker te worden met ontzettend stinkende kleren. Leve het horecaverbod op roken dacht ik! Nu is ook het Philips Stadion aan de beurt. Volgend jaar zal de tabaks- en jointlucht definitief worden uitgebannen. Nooit meer gejuich tijdens een doelpunt wat eindigt in een hoestbui, omdat je buurman een stoot nicotine je mond in laat waaien. Mocht toch iemand zijn wedstrijdspanning willen bekoelen met een ontspannende sigaret, dan riskeert hij een stadionverbod. Voor mij als niet-roker is het makkelijk meedeinen met deze maatregel. Topsporters roken niet, dus mensen die ze live gaan bekijken ook niet. Heerlijk. Toch denk ik bij die maatregel aan de tegelwijsheid van mijn opa. Als hij nog had geleefd, had hij toch wel een aardig probleem. Ook op de Herdgang zal het rookverbod gaan gelden. Het beeld van rokende opa’s die hangend over het hek het voetbalweekend evalueren, verdwijnt. Omdat roken voor meerokers nu echt bewezen schadelijk is, vind ik deze maatregel het voordeel

van de twijfel hebben. Maar PSV moet niet doorslaan in het topsportlabel te gaan toepassen op het leven van alle fans. Het is namelijk verleidelijk om het topsportklimaat te gaan doortrekken in de cultuur van de hele club. Weg met de hamburgers en frikadellen in de corners! Vanaf nu groentesalades en vishapjes in de rust. Frisdrank en bier? Niet verstandig: dat wordt water en alcohol vrij bier. En nog wat later wordt het bier ook geschrapt, omdat bier geassocieerd wordt met een slechte levensstijl. Ik denk dan: leven en laten leven. Waarom zou iedereen het leven van een topsporter na moeten streven? Ik weet het: je voelt je fitter, bent gezonder en leeft ook langer. Dan wordt je 91 in plaats van 87 jaar: aantal jaar langer echt oud. Of je dan ook gelukkig bent is de vraag. Leven als een topsporter is volgens mij geen must, maar een keuze. Laat de ongezond levende mensen betalen voor het ongezond leven, dan lost dit probleem zich veel sneller op. En voor de rest zie ik juist de topsport goeroe’s als onruststokers. Peter Vos, Hoofdredacteur De PSV Supporter Heb je vragen of wil je reageren op artikels uit dit magazine? Stuur dan een email naar peter@supver-psv.nl

iNHOUD ViSie VaN De VOOrZitter

03

De OpSteLLiNG

05

SUppOrterSWereLD pSV

07

iNterVieW NicOLaS iSiMat

08

SUppOrter VaN De MaaND

14

Uit eeN rOOD-Wit Hart

17

NieUWjaarSreceptie

21

iNterVieW rONaLD WaterreUS

22

aLGeMeNe LeDeNVerGaDeriNG

28

WeL eN Wee

31

SUppOrterS SNapSHOtS

34

5


We’ll paper it. BOOKS. MAGAZINES. CATALOGUES. MAILING. FULFILMENT.

T: 0031-402928008 WWW.PRE-VISION.NL

0190887.pdf 1

29-1-2018 12:14:10

The Poezylounge

ZIN IN EEN SPANNEND MOMENT?

Eindhoven’s one and only Tease Lab for gentlemen! Entertainment, Champagne & Fun.

ABSOLU TE DISCRET IE GEBODE N

Opening Hours Thursdays, Fridays, Saturdays from 21:00 h - 02:00 h

WWW.HOFSTRAAT87.NL T 040 281 7246 | MA-VR: 10-24 UUR | ZA+ZO: 11-24 UUR

Hofstraat 85 B (040) 7871065 www.poezylounge.nl

78

0204870.pdf 1

18-1-2018 13:54:47


 www.supver-psv.nl

supverpsv

supverpsv

SUppOrterSWereLD

supportersverenigingpsv

SUppOrterSWereLD pSV  beStuurSMededeliNgeN aDreSWijZiGiNG? GeeF Het DOOr aaN De SV Het komt regelmatig voor dat supporters verhuizen en een adreswijziging aan de club wordt doorgegeven, zodat onder andere seizoenkaarten op het juiste adres terecht komen. Aangezien de vereniging de verzending van het clubblad in eigen beheer heeft, is het belangrijk dat de betreffende adreswijzigingen ook aan de SV worden doorgegeven. Geef je wijziging door via ledenadministratie@supver-psv.nl Meldt in je e-mail jouw naam, jouw oude adres en je nieuwe adres. Wij zullen daarna de wijziging zo snel mogelijk verwerken. Je kunt je wijziging ook

schriftelijk aan ons doorgeven, stuur je wijziging dan naar Supportersvereniging PSV, T.a.v. ledenadministratie, Postbus 171, 5600 AD Eindhoven. Op deze manier wordt voorkomen dat diverse verzendingen verkeerd gaan en wordt veel onnodige administratieve handelingen voorkomen.

OpZeGGiNG? GeeF Dit ZO SNeL MOGeLijk DOOr Leden die hun lidmaatschap niet wensen voort te zetten dienen dit tijdig (vóór 1 juli 2018) aan ons door te geven via ledenadministratie@ supver-psv.nl of via ons postadres. Telefonisch worden geen opzeggingen aangenomen. Met

ingang van het seizoen 2018-2019 is men dan geen lid meer. Na ontvangst van de opzegging volgt er zo snel mogelijk een bevestiging van beëindiging van het lidmaatschap.

SUppOrterS cLUB carD De huidige Supporters Club Card wordt meerdere jaren gebruikt. Telkens door betaling van de contributie zal deze voor het nieuwe seizoen geactiveerd worden. Bij vermissing of defect kan tegen betaling een duplicaat worden verkregen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@supver-psv.nl met je persoonlijke gegevens.

digitale Publicatie clubblad ‘de PSV SuPPorter’

hallo VaNuit roMe, Er rest nog één dag van deze 31-daagse reis. Want voor mijn werk heb ik een groep mogen begeleiden langs alle nieuwe 7 culturele wereldwonderen van de wereld. Aangezien ik #DESJAAL nog niet in huis had, heb ik een alternatieve sjaal meegenomen. Deze heb ik uiteraard bij alle wereldwonderen laten fotograferen. Want zijn wij niet het 8e wereldwonder... � Forza PSV! Tot snel weer in Eindhoven. Stadionstoeltje ingezonden door Bennie Kuijpers

Nicole van den Broek

Op dit moment wordt op elk adres één uitgave van ons clubblad ‘De PSV Supporter’ bezorgd. In een digitaler wordend tijdperk kunnen wij begrijpen dat er leden zijn die de uitgave online wensen te lezen en niet meer op papier thuis wensen te ontvangen. Digitale verspreiding levert een besparing op van porto- en drukkosten. Indien jij je clubblad niet meer per post wenst te ontvangen en digitaal wenst te lezen, stuur ons dan een e-mail naar ledenadministratie@supver-psv.nl met je gegevens (naam, adres, woonplaats en lidnummer). Vermeld in het onderwerp ‘digitale versie clubblad’. INTERVIEW

INTERVIEW

INSTELLING INSPIREREN

10

7


iNterVieW  Stan Schrijen  John Claessens

NicolaS iSiMat-MiriN

ScHerpe iSiMat Op WeG Naar DerDe titeL Of PSV nu wint of verliest, aan het goede humeur van Nicolas Isimat-Mirin (26) is niet te tornen. De Franse verdediger is inmiddels één van de langst dienende leden van de PSVselectie en heeft zich ontpopt tot een voor trainer Phillip Cocu onbetwiste basisspeler, met twee titels in drie jaar tijd als resultaat. Drie jaar geleden sprak De PSV Supporter ook met Isimat, ruim een half jaar nadat de club de stopper huurde van AS Monaco. Het tijdelijke dienstverband werd omgezet in een vast contract, dat in 2019 afloopt. “Mijn eerste seizoen hier was voor mij de eerste ervaring in een ander land en moest ik nog wennen aan de taal en de cultuur, dat was niet heel gemakkelijk. Maar teamgenoten, de technische staf en mensen in de stad hebben me een goede ontvangst gegeven.”

‘eerSt waS ik NoNchalaNt, Nu heb ik Meer VertrouweN’ Het was een van de zaken waar Isimat in zijn eerste interview aan refereerde: de hulp van Cocu. “Klopt, dat is belangrijk geweest. Ik had het nodig om te weten wat het team op zijn beurt nodig had en hoe de manier van spelen was. Mijn stijl van verdedigen was toen ook nog zonder risico, nu kan ik meer in mijn spel leggen.”

8

Nu is Cocu nog steeds trainer van PSV en daaromtrent telt Isimat zijn zegeningen. “Ik weet dat dat in het voetbal niet vaak gebeurd. Ik ben heel blij om iedere dag met hem te werken. Hij pusht me om iedere dag het beste uit me te halen, dat waardeer ik aan hem. Hij probeert me te prikkelen, dus ik kan niet in slaap vallen en moet scherp blijven. Daarin speelt ook Ruud Brood een rol.” Wat er sinds zijn entree veranderd is? “Om te beginnen heb ik meer haar”, grapt de Fransman. “Verder ben ik volwassener geworden en is mijn focus beter, ik speel een stuk geconcentreerder. Dat gaat om anticiperen en het lezen van een wedstrijd lezen. Eerder was ik nog wat nonchalant, nu heb ik meer vertrouwen en probeer ik minder vaak balletjes terug te spelen. De manier waarop ze in Frankrijk spelen is met minder risico. Voorheen gebruikte ik mijn kwaliteiten niet om open te draaien of in te dribbelen.”

prijZeN pakkeN Afgaande op de prijzen die de verdediger pakte, is zijn verblijf bij PSV succesvol te noemen. De teller staat op twee titels en twee keer winst van de Johan Cruijff Schaal. Doel van de Eindhovenaren is uiteraard het her-

overen van de schaal. De route daar naar toe begon volgens Isimat met de reactie van het team na de Europese uitschakeling tegen Osijek. “Daarna is er door iedereen meer verantwoordelijkheid genomen. We hebben elkaar aangekeken en de waarheid gezegd. Iedereen heeft zich vanaf toen gefocust op zijn eigen taak in het elftal en niet op meer dan dat. Precies doen waar je goed in bent, en de beste zijn op je eigen plaats, wat dan weer goed is voor de groep. Niet overcompenseren, daar hebben we een goede balans in gevonden.” Toen Isimat in Eindhoven arriveerde kende PSV een jarenlange titeldroogte, die in het eerste seizoen van de Fransman direct werd beëindigd. “De druk om prijzen te pakken is er nog steeds. Het is elk jaar een ander verhaal en ook dit seizoen gaat het spannend blijven.”

WiNNaarSGeLUk? De weg naar de titel gaat tot nu toe gepaard met puike resultaten, maar er is ook kritiek op het vertoonde spel. En vaak is er pas succes in de slotfase van een wedstrijd. “Mensen zullen altijd zeggen dat zoiets geluk is, maar wij hebben vertrouwen in onze eigen kwaliteiten. De verwach-


iNterVieW

‘Mooi dat joNg ÉN oud Nu “coMe oN PeeSjeVee” ziNgt’

9


iNterVieW xxxxx

ting van de buitenwacht was voorafgaand aan het seizoen ook niet dat we nu bovenaan zouden staan. In de groep bestaat geen stress over het eigen kunnen. We willen elkaar laten zien dat we het kunnen en daarbij kunnen we ook rekenen op de support van de fans.” Het vertrouwen bij Isimat is groot: “Het kan altijd beter en het gedeelte van het seizoen wat eraan komt is belangrijk. We moeten de scherpte bewaren en uithoudingsvermogen moeten tonen om aan kop van de ranglijst te blijven staan. Daarvoor moeten we wakker zijn en daarvoor hebben we tijdens de winterstop in Amerika de basis gelegd.” De verdediger is dit seizoen met name te spreken over de aanval van zijn team. “We scoren meer dan vorige jaren. Met bijvoorbeeld Lozano, Mauro en Luuk hebben we veel spelers die een goal kunnen maken, al moeten we de defensie uiteraard niet vergeten. Tijdens de wedstrijd moe-

ten we er alles inleggen en niet achteraf praten. Ook mogen wedstrijden wel wat eerder beslist worden.”

‘iN aMerika hebbeN we de baSiS gelegd Voor eeN wakker PSV, dat de koPPoSitie oP de raNglijSt Niet Meer weg gaat geVeN’ Over de aanval gesproken: Isimat zag ‘mijn goede vriend’ Jurgen Locadia in de winterstop vertrekken en daarvoor in de plaats Argentijn Maxi Romero zich in Eindhoven melden. “Een groot talent, maar hij moet zijn tijd nemen. Hij is een echte spits met een goede basistechniek, dat lijkt me goed voor de club.” Naast Locadia bouwde Isimat in zijn periode bij PSV ook goede

contacten op met andere, inmiddels vertrokken spelers als Memphis Depay. “Ik had niet verwacht zulke goede vrienden hier te vinden. Het zijn meer dan collega’s.”

LeVeN iN eiNDHOVeN Het leven is goed in m’n Brabantse land, zong Oh Sixteen Oh Seven al en dat credo geldt ook voor Isimat. De Fransman kent de weg in de stad op zijn duimpje en Eindhoven bracht hem naast sportief succes en vele bekenden ook geluk in de liefde. “Het is heel fijn om deze plek gevonden te hebben, dat had ik niet verwacht. Ik ben trots om een goed contact met mensen in de stad te hebben, zij geven me liefde en wat kan ik meer vragen? Ik ben hier heel blij en dankbaar en probeer de taal een beetje te spreken.” De goedlachse Isimat is naast vaste verdediger voor alle volgers en supporters uitgegroeid tot een cultfiguur. De manier waarop hij overkomt kan op de waardering van velen reke-

11


0191351.pdf 1

29-1-2018 16:35:55

25% KOR TING VOOR PSV SUPPORT ERS! *

KEIZERSGRACHT 21, EINDHOVEN BIENVENIDOS A CHIDÓZ! CHIDOZ.MX *25% korting voor PSV-supporters op vertoon van wedstrijdkaartje of seizoenspas. Geldig t/m 31.03.2018

0205379.pdf 1

31-1-2018 13:24:22


iNterVieW

paSpOOrt NicolaS iSiMat-MiriN perSOONLijke GeGeVeNS Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Lengte: Gewicht: Speler van PSV sinds: Contract tot: Rugnummer: Debuutwedstrijd:

15 december 1991 Meudon, Frankrijk Franse 1.89 meter 80 kilogram medio 2014 medio 2019 2 25 september 2014, PSV – FC Utrecht (beker): 2-0

LOOpBaaN Seizoen: 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 nen. “Ik speel geen rol en dat wil ik ook niet, maakte me niet uit wie je bent maar ik vertel je de waarheid. Ik blijf mezelf en ben open naar anderen toe, daar hoef ik mensen niet eerst goed voor te kennen.”

‘eerlijk gezegd hooP ik Niet dat dit MijN laatSte jaar bij PSV iS’

Het is een houding die bij hedendaagse profvoetballers niet al te vaak wordt gesignaleerd. “Ik denk niet dat ik daarin uniek ben”, vindt Isimat. “Maar ik snap wat je bedoelt. Ik wil mijn eigen ding doen en iemand anders niet veroordelen. Voor mij is het geen optie om bij wijze van spreken een masker op te zetten. Ik wil mezelf vermaken en positief blijven.”

Come on Peesjevee, riepen mensen in de stad lange tijd tegen de verdediger, een overblijfsel van een titelfeestje. “Het mooie is dat iedereen dat deed, van jong tot oud.” Al is het PSV-publiek ook kritisch, merkte de stopper op de Eindhovense kermis na een fout in een wedstrijd tegen FC Utrecht. “Dat hoort er ook bij”, weet Isimat. “Dat motiveert me juist.”

Club: Valenciennes Valenciennes Valenciennes Monaco PSV (huur) PSV PSV PSV

Wedstrijden: Doelpunten: 10 0 34 1 29 0 6 0 15 1 17 0 28 2 18 1

ereLijSt: Kampioen van Nederland Kampioen van Nederland Johan Cruijff Schaal Johan Cruijff Schaal

2015 2016 2015 2016

tOekOMSt eN reSpect Wat betreft de toekomst is er voor Isimat nog geen heldere stip op de horizon te zetten. De verdediger heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van volgend jaar en wanneer die verbintenis niet verlengd wordt, zullen de Eindhovenaren normaal gesproken in een transferperiode voor het aflopen van dat contract nog geld willen zien van een andere vereniging. Op de zaken vooruitlopen heeft daarin geen zin, weet ook Isimat. “Eerlijk gezegd hoop ik niet dat dit mijn laatste jaar bij PSV is. Ik zal altijd goed voor de club zijn en respect voor de fans tonen. Ik ben dankbaar over wat PSV voor me heeft gedaan en dat zal ik altijd uitdragen, of ik nu blijf of niet.”

13


SUppOrter  Joey van der Hart  Maurits Nienhuis

Dit item wordt verzorgd door de PSV Eindhoven Facebook Community

‘COCU BEGRIJPT DAT JE EERST EEN TEAM ZULT MOETEN SMEDEN’ ANDY VAN DEN HURK

leeftijd: 42 geboortePlaatS: EINDHOVEN wooNPlaatS: IPSWICH, ENGELAND burgerlijke Staat: GETROUWD werk: PSYCHOLOOG PHD hobbY’S: MIJN MAN KYLE, ONZE KIDS, PSV, MIJN WERK, POLITIEK, MUZIEK EN MIJN WITTE BMW SeizoeNkaarthouder: ...WAS IK TOT EN MET 2003, TOEN IK NEDERLAND VERLIET. IK HEB NOG WEL EEN CLUB CARD.

HOe BeN je SUppOrter VaN pSV GeWOrDeN? De levenspartner van mijn oma is een fanatieke supporter, net zoals mijn vader; het is er dus met de paplepel ingegoten. Mijn eerste wedstrijd was ook meteen raak: thuis tegen Ajax, op 9 oktober 1982. Ik was toen 7 jaar. PSV speelde Ajax, als ik het me goed herinner, in de laatste 20 minuten van de wedstrijd compleet van het veld. Ik weet in ieder geval zeker dat René van de Kerkhof de laatste goal scoorde en 020 met 4-0 terug naar Amsterdam stuurde, haha!

Wat HeriNNer je je VOOraL VaN je BeGiNjareN aLS SUppOrter? Als eerste de wedstrijd van PSV tegen Benfica in Stuttgart in Mei 1988, waarna PSV de beker met de grote oren mee naar Eindhoven nam. Ik was daar samen met mijn vader, ik durfde niet te kijken toen de penalty’s werden genomen. Wat me ook bij is gebleven is de joviale sfeer tussen de supporters van PSV en Benfica, zowel voor als na de wedstrijd. Iets wat ik als PSV supporter dan ook koester: onze gemoedelijkheid, de hechte

14

‘ietS wat ik alS PSV SuPPorter daN ook koeSter: oNze geMoedelijkheid, de hechte baNd eN het oNderliNge VertrouweN’

aan bij dat huis. Gullit’s toenmalige vrouw Yvonne deed open en Ruud kwam naar de voordeur. Mijn hart bonkte in mijn keel: wat een reus was dat!! Dit was in de tijd voor selfies en social media, dus een foto met zijn handtekening maakte mij immens populair op school, haha. En de 17 miljoen gulden die Gullit koste toen hij overstapte naar AC Milaan; dat was toen wereldnieuws!

band en het onderlinge vertrouwen dat wij als PSV supporters binnen én buiten de landsgrenzen hebben.

HOe Ziet jOUW aLL-tiMe pSV-eLFtaL erUit?

Als tweede Gerald Vanenburg, die praktisch iedere morgen naar onze groep die naar het Eckart College fietste zwaaide, waar hij vlakbij woonde. Ik weet nog dat hij een levensgrote kartonnen pop van Diana Ross in zijn woonkamer had staan, haha! Als derde mijn leraar in de 6e klas van de basisschool, Meneer van Sitteren, die woonde in Tongelre en beweerde dat Ruud Gullit bij hem in de straat woonde. Dat moest natuurlijk worden gechecked, dus ik belde

Doel: Verdediging: Middenveld: Aanval: Coach:

Van Breukelen Van Aerle, Stam, R. Koeman, Heintze Van Ginkel, Cocu, Gullit Robben, van Nistelrooij, Romário Hiddink

je WOONt iN eNGeLaND. HOe BeLeeF je pSV Daar? Nu ik sinds vorig jaar mei in Ipswich woon en met mijn PSV shirt door het centrum loop, krijg ik soms heel positieve reacties. Dit heeft te maken met het feit dat Sir Bobby Robson hier


SUppOrter

een soort halfgod is. Toen ik in Watford woonde, speelde Watford nog in de Championship. Daar werd PSV niet als een rivaal gezien. In Luton was het als PSV-er ook aangenaam toeven, omdat Luton een Poolse populatie heeft van meer dan 30.000 en Tyton een in Polen een wereldster is. Het leukst was mijn tijd in Little Chalfont: een piepklein dorpje in het hart van Buckinghamshire, waar bijvoorbeeld Noël Gallagher en Sharon Osbourne wonen. Ik verzamel al sinds mijn 8e verjaardag PSV shirts. Sinds ongeveer 1995 draag ik de shirts niet meer, ik hang ze vacuüm verpakt in mijn kledingkamer. Maar ik bestel altijd een thuis- of uitwedstrijd shirt apart, die ik wel draag. Altijd met rugnummer 23 en mijn achternaam erop. In Little Chalfont dachten de meeste inwoners rond mijn 33e dat ik een voormalig Nederlands profvoetballer was, haha.

Wat iS VOLGeNS jOU eeN ecHte pSV SUppOrter? Als je een paar dagen na een verloren of gelijk gespeelde wedstrijd nog steeds chagrijnig bent, dan ben je een echte PSV supporter. Ik kan het hier wel hebben over hoeveel shirts je bezit, hoe lang je al een seizoenkaart hebt, PSV tatoeages, onder een PSV dekbed (waarom die trouwens niet in dubbel of king size te krijgen zijn heb ik nooit begrepen?!) slaapt...maar het gaat hier enkel en alleen over de beleving van 90 minuten en het gevoel dat je er aan over houdt.

Wat ViND je De SLecHtSte VeraNDeriNG VaN De aFGeLOpeN jareN? Als supporter ben ik nog steeds zwaar teleurgesteld dat de ‘P’ van

PSV niet meer met volle trots op het shirt gedragen kan worden. Ik hoop nog steeds dat die beslissing ooit terug gedraaid kan worden. En wat betreft het voetballende aspect: na het Bosman-arrest is de voetbalwereld doorgeslagen, werkelijk alles draait tegenwoordig om het geld. Een volkssport is het allang niet meer. In clubverband was Nederland decennia lang een geduchte tegenstander. Nu kan PSV zich, met voor ieder ander bedrijf toch een vrij gezond budget, zich niet meer meten met maffe Chinezen, oliesjeiks en andere biljonairs die een club kopen of financieren omdat ze een nieuw speeltje willen.

‘alS je eeN Paar dageN Na eeN VerloreN wedStrijd Nog SteedS chagrijNig beNt, daN beN je eeN echte PSV SuPPorter’

Menigeen heeft onze trainer niet zo hoog in het vaandel. Volgens hen is Phillip Cocu saai, zielloos, passieloos, wel een wereldvoetballer, maar geen coach. Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Hij is naar buiten toe stabiel en laat het achterste van zijn tong niet zien. Zijn statistieken liegen er niet om: brengt hij dit seizoen de titel wederom naar Eindhoven, dan is dat zijn derde in vijf jaar. Cocu heeft een visie, een langetermijndoelstelling, en begrijpt dat je eerst een team zult moeten smeden voordat spelers kunnen groeien. Neem bijvoorbeeld Memphis. Cocu was niet zijn persoonlijke trainer, maar als onderdeel van het team verantwoordelijk voor de rol die Memphis speelde. Toen dat duidelijk werd, is Memphis als speler zijnde gaan groeien. Zo ging dat ook bij Wijnaldum, Willems, Strootman en momenteel Van Ginkel.

Wat iS Het eFFect VaN De BeSteDiNGSpatrONeN VaN rijke cLUBeiGeNareN VOOr De SUppOrterS iN eNGeLaND? Met de toegangsprijzen voor wedstrijden valt het nog wel mee en er worden ieder jaar recordnummers geboekt qua bezoekersaantallen. Qua merchandise, zoals shirts, geldt: wat de gek er voor geeft. SportsDirect en M&M zijn bijvoorbeeld spotgoedkoop, terwijl de officiële clubsites de hoofdprijs vragen. Zelf zie ik liever dat alles onder de clubsite valt, zoals bij PSV; dan weet je tenminste dat je de originele spullen aanschaft en houd je je merchandise uniek.

HOe Zie je De tWeeDe SeiZOeNSHeLFt VaN pSV VOOr je? Op een paar wedstrijden na heb ik een PSV gezien dat te werk gaat als een team, tot de laatste seconde. Naar mijn mening is het scoutingsteam van PSV nog steeds één van de beste in de voetbalwereld en blinkt een speler zoals Lozano meestal uit. Ik geloof dan ook dat Romero zijn belofte wel zal inlossen. Nu Locadia vertrokken is - wat ik overigens géén teamplayer vond, en hem daarom ook nooit echt bij PSV vond passen - ligt de weg open voor een groeiende speler zoals Lammers. Ik geloof in de 24ste titel dit seizoen, mits PSV zich als team laat gelden. PSV heeft in principe maar één concurrent: zichzelf.

Wat ZOU je NOG teGeN De LeZerS WiLLeN ZeGGeN? Bedankt voor het lezen en hopelijk treffen we elkaar op het Stadhuisplein in April of Mei!

Nog geeN lid VaN oNze facebook-groeP? Meld je aaN eN Praat Mee!

15


ADVERTORIAL

HET UITZENDBUREAU DAT HET ANDERS ZIET, ZIT NU OOK IN EINDHOVEN PARTNERSHIP Ik ben Brian Leeuwin, partner van WerkTalent en manager van de vestiging in Eindhoven. Ik wil u graag leren kennen. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring in de uitzendbranche; van uitzending, detachering en poolmanagement tot werving & selectie. Vanuit ons nieuwe pand aan De Regent plaatsten wij deze maand al een groot aantal getalenteerde kandidaten bij opdrachtgevers in de regio Eindhoven, waaronder Schoenfabriek Wed. J.P. Van Bommel, Van Rens Mobiliteit, Taf Verzekeringen en Raxtar. Samen met mijn team vind ik ook voor uw bedrijf het beste talent in de buurt, zowel in de industrie, logistiek, office als in de techniek. Hoe wij dat doen? Dat kom ik u graag persoonlijk vertellen.

PERSOONLIJK CONTACT Bij WerkTalent geloven we in de kracht van persoonlijk contact. Omdat we onze opdrachtgevers en uitzendkrachten écht willen leren kennen. Wij willen graag weten wie er achter het cv of functieprofiel zit. Want pas dan kunnen wij het talent selecteren dat het beste bij uw bedrijf past.

direct kunnen schakelen. Vertrouwd en betrouwbaar. En met de zekerheid van een professionele landelijke organisatie erachter.

Daarom zitten wij graag midden in de lokale markt. Bij u in de buurt, zodat we altijd snel, persoonlijk en

De Regent 6, 5611 HW Eindhoven T (040) 303 09 80 Kijk voor meer informatie over WerkTalent en hoe wij het zien op www.werktalent.com.

0204376.pdf 1

31-1-2018 14:07:01

Bent u op zoek naar technisch personeel? HOBIJ Techniek detacheert deskundig personeel in installatietechniek, maar ook in staalbouw, scheepsbouw, petrochemie en de voedingsindustrie. Met persoonlijke aandacht begeleiden en motiveren wij onze medewerkers. Zo verzorgen wij gecertificeerde opleidingen voor o.a. flensmonteurs, fitters en lassers in onze eigen werkplaats in Veghel. Hiermee bieden wij onze opdrachtgevers de zekerheid op kwalitatief personeel. Wij ondersteunen in de groei van onze medewerkers én in de groei van onze opdrachtgevers. Ons motto is niet voor niets:

Bent u geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Arjen Sans | asans@hobij.nl | 06 147 852 38

0205539.pdf 1

1-2-2018 16:49:37


cOLUMN

Uit eeN rOODWit Hart  Co Lumn

Eén van de redenen waarom het Nederlandse voetbal in een dip zit is - behalve dat stomme kunstgras - het constante op een voetstuk plaatsen van jonge spelers. Waar voetballers in andere landen op hun 22-ste nog als een talent gelden, ben je daarmee in Nederland bijna een routinier. Buitenlandse clubs dumpen massaal hun jonge spelers in de speeltuin die de Eredivisie heet, omdat we hier met eindeloos geduld die voetballers beter proberen te maken en vooraan staan om ze hun fouten te vergeven omdat ze ‘nog maar zo jong zijn’. PSV vormt hier geen uitzondering op. Het hele transferbeleid van de laatste jaren is gericht op winst, met incidenteel de hoop op een buitenkansje (Guadardo, Moreno) waar niet direct op valt te verdienen. Alleen indirect dan, doordat zij andere spelers beter moeten maken. Er komt geen speler binnen die niet meer te verkopen is. Jürgen Locadia is het laatste slachtoffer van dit beleid geworden. Nu weet ik wel dat verkoop van deze speler nodig is om de gaten te dekken die zijn ontstaan door de dramatische Europese campagne (hoewel we met twee wedstrijden niet echt over een campagne kunnen spreken), maar er zit ook de bredere gedachtegang achter dat zijn opvolgers al klaar staan: Maximiliano Romero (19) is gehaald. Steven Bergwijn (21) is er nog en anders wel Sam Lammers (21), Albert Gudmundsson (21) of Donyell Malen (19). Jeugd dus. In een competitie waar de gemiddelde leeftijd toch al 24,4 jaar is: jonger vind je het niet in Europa.

 VOLG Mij OOk Op tWitter: @cO_LUMN.

Nu was ik niet per se een fan van Locadia (sterker nog: gezien de historie van PSV-aanvallers mag hij feitelijk niet eens in de schaduw staan van uit het blote hoofd - Van Nistelrooij, Nilis, Dillen of zelfs maar Gilles De Bilde of Juul Ellerman en dan laat ik Romario en Ronaldo uiteraard nog maar even achterwege), maar met zijn leeftijd en ervaring was hij wel een prettige kracht om erbij te hebben.

Zeker ook nu iedereen wel weet dat Luuk de Jong deze zomer een andere werkgever gaat zoeken.

uit Schotland. Daar is middenvelder Eboue Kouassi met zijn 21 de benjamin in het team van de 36-jarige Craig Gordon, die 44 interlands speelde én jarenlange ervaring in de Engelse Premier League heeft.

“oM de eeN of aNdere redeN iS de jeugd de laatSte jareN duS heilig Verklaard iN dit laNd eN doet PSV daar Vrolijk aaN Mee.”

Het is geen toeval dat Nederlandse teams die iets presteren op Europees niveau enkele ervaren krachten in het team hebben. Met junioren win je de oorlog niet, ook al lijken ze zo goed. Haal ze van hun Eredivisie-voetstukje en ze verdwijnen al snel in de anonimiteit van het buitenlandse voetbal. Het argument dat juist die ervaren krachten niet voor de Nederlandse competitie kiezen óf niet te betalen zijn, is kul. Waarom heeft FC Kopenhagen dan wel de 26-jarige Paraguaanse international Federico Santander? En is de aanvoerder van Malmö FF de 32-jarige Behrang Safari met 31 interlands voor Zweden? In Nederland en ook in Eindhoven, draait het teveel om het opleiden van jonge spelers om deze door te verkopen in de hoop weer aan te kunnen haken bij de Europese subtop. Maar het is een systeem dat zichzelf de nek omdraait. Laten we dus weer gewoon normaal doen, blijven scouten op jonge buitenkansjes, maar ook eens kijken naar wat meer ervaren spelers. Spelers die zich misschien ook niet helemaal op kunnen laden voor wedstrijdjes tegen NK Osijek in juli, maar die dankzij hun ervaring wel gewoon weten te winnen.

Om de een of andere reden is de jeugd de laatste jaren dus heilig verklaard in dit land en doet PSV daar vrolijk aan mee. Clubs uit andere kleine voetballanden gaan meer voor een mix van jong en oud. Anderlecht bijvoorbeeld, haalde afgelopen zomer de 27-jarige Sloveen Robert Beri�. In de verdediging lopen een 37-jarige en een 29-jarige, naast spelers van 27, 26 en 25. Erg prettig voor die gasten van 20 en 19 die het allemaal nog moeten leren. Portugal dan. Pakken we Benfica. In de hele selectie zijn er maar vijf spelers jonger dan 22. Wat zullen die veel leren van Luisão (37 jaar, 43 interlands voor Brazilië) of de 30-jarige Ljubomir Fejsa (16 interlands voor Servië). In de spits: Raúl Jiménez uit Mexico: 27 jaar en 59 interlands. Dichter bij huis dan: Celtic

17


ADVERTORIAL


ADVERTORIAL  Rinze Hooijschuur en Peter Vos

STEFAN MANDEMAKERS

“ZOWEL PSV ALS MANDEMAKERS HEEFT EEN ONGEKENDE WINNAARSMENTALITEIT” Het familiebedrijf Mandemakers Keukens is een begrip in de Nederlandse keukenwereld. Wat opvalt, is de steeds actievere band met PSV, naast de jarenlange betrokkenheid bij RKC Waalwijk. Wie zit er achter dit partnerschap en leidt dit ambitieuze Brabantse bedrijf? We spreken met Stefan Mandemakers, de jonge en bevlogen directeur van de keukenonderneming. Wie is Stefan Mandemakers voor de fans? Ik ben de oudste zoon van Ben Mandemakers, geboren en getogen in Kaatsheuvel onder de rook van de eerste vestiging van Mandemakers keukens. Geboren in 1979. Meteen na mijn studie ben ik begonnen in het familiebedrijf. Zestien jaar geleden begon ik als keukenverkoper en werkte me door de jaren heen op tot directeur. Ondanks mijn directiefunctie sta ik midden in het bedrijf. Zo houd ik feeling met de klanten en de medewerkers. De drive van Mandemakers komt voort om voor iedere klant die binnenkomt de juiste keuken te vinden. Door elke klant te behandelen alsof het je eigen familie is bereiken wij een goede relatie met die klant. Buiten het werk voetbal ik af en toe nog, maar ik ben vooral een kijker. Omschrijf jouw rol binnen de organisatie van Mandemakers. Directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor onze acht vestigingen in Barendrecht, Beuningen, Groningen, Kaatsheuvel, Wateringen, Woerden, Zutphen en Zwolle. Hoe gaat het met het bedrijf? Goed, iedere vestiging heeft zich lokaal verankerd. Wij hebben ons de afgelopen jaren goed voorbereid op de toekomst waarin inspiratie centraal staat. Dat is de nieuwe prikkel in Retail. Al onze winkels opereren als een echt familiebedrijf. Dat betekent dat we betrokken zijn bij de omgeving, en onze klanten echt kennen. Bovendien is Mandemakers als hét huis van keukens de plek waar je echt geïnspireerd kunt worden wanneer je je oriënteert voor een keuken.

Hoe beleef je het voetbal? Voetbal is mijn passie, een vorm van ontspanning. Naast mijn eerste liefde RKC ga ik ook graag naar PSV. Ook bij ons is op zondagavond Studio Sport natuurlijk vaste prik.

waaronder “Scoren in de keuken.” Hoe is dat bevallen? Super goed! Leuke manier om interactie met fans en spelers te krijgen. We doen dit al vier jaar en krijgen op elke aflevering nog steeds positieve reacties.

We kennen de Mandemakers familie als grote fan van RKC Waalwijk. Hoe is het met onze kleinere sportieve broer in de Langstraat? Na wat mindere jaren op financieel en sportief vlak merk je dat de club in de lift zit. Helaas valt sportief gezien dit seizoen tegen. Maar over een aantal jaren kijken we weer uit naar de derby PSVRKC!

Hoe staat het met de voetballiefhebber? Zit hij nog te vaak op de bank naar live wedstrijden te kijken of zien we hem steeds vaker in de keuken? Koken is de laatste jaren wel steeds populairder geworden door alle programma’s op TV geënt op koken. Maar het voetbal kijken zal niet snel verdrongen worden.

Kun je fan zijn van twee clubs? En hoe gaat dat in de praktijk? Natuurlijk kan dat. PSV en RKC Waalwijk hebben veel overeenkomsten. Beide hebben een familiair karakter waar de mens centraal staat en dat past bij mij. Zijn er overeenkomsten tussen de cultuur van PSV en die van jullie bedrijf? Brabantse mentaliteit, familie & clubgevoel. Maar ook de professionaliteit en de winnaarsmentaliteit komen goed met elkaar overeen. Speelt de Brabantse trots een rol bij de samenwerking met PSV? Zo ja, waarin kun je dat zien? PSV en Mandemakers passen enorm goed bij elkaar. Beide hebben Brabantse wortels, presteren op hoog niveau en staan voor gemoedelijkheid. En ondanks de grootte van beide organisaties zijn ze enorm benaderbaar. De afgelopen jaren hebben jullie een aantal activiteiten met PSV ontwikkeld,

Voor topsport is een juist eetpatroon zeer belangrijk. Ook de consument is steeds vaker bewust van gezond eten en bewegen. Hoe speel je op deze ontwikkeling in? Je merkt dit in onze apparaten. Iedereen speelt in op gezond eten. Dit merken wij aan de enorme groei in de verkoop van apparaten met functies zoals stomen. PSV wil ook als maatschappelijke partij steeds meer betrokken zijn, zowel naar de fans als beleidsmatig waar het als topclub invloed heeft. Wat vinden jullie hiervan? Dat vinden wij perfect. Wanneer je maatschappelijk iets kan toevoegen geeft je dat een enorme voldoening. Mandemakers steunt het voetbal in de regio breed. Daarnaast dragen wij als trots ambassadeur Villa Pardoes natuurlijk een warm hart toe. Wat zijn jullie nog meer van plan om het partnerschap met PSV zichtbaar te maken? Hier zijn al plannen voor maar dit blijft nog even een raadsel. Voor jullie dan! Tot slot: wordt PSV kampioen? ;-) Ja, PSV wordt kampioen!


Industrieweg 19 C | 5753 PB Deurne | +31 (0)493 712082 info@vkv-kunststoffen.nl | www.vkv-kunststoffen.nl 0204953.pdf 1

29-1-2018 13:32:19


receptie  Peter Vos  John Claessens, PSV

PSV Nieuwjaarsreceptie 2018

ROMERO MOET DE BESTE WENS IN VERVULLING BRENGEN Halverwege januari organiseerde PSV de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor relaties, media en sponsoren. In het koude Philips Stadion presenteerde de directie een duidelijke verwachting. Dit jaar is de nadrukkelijke wens het kampioenschap weer binnen te halen. Daarvoor had technisch directeur Marcel Brands de eer om een toptalent uit Argentinië te mogen presenteren: Maximiliano Romero. De 19-jarige aanvaller moet een belangrijke bouwsteen worden voor het binnenhalen van prijzen. Uiteraard zijn er ook de randzaken: roken wordt ongeveer overal verboden als je aan PSV denkt. Het Philips Stadion en De Herdgang zijn no go zones voor sigaret, sigaar en joint. Dit past bij

Het warme bad van PSV blijft trekken

Klassiek én dance in een stijlvolle combinatie op de receptie

de uitstraling die de club wil hebben op het gebied van gezond leven. Philips denkt als sponsor actief mee over het imago van de club. Zo krijgt het stadion dit jaar een nieuw logo en mag een team van tien kinderen na gaan denken over innovaties voor het stadion van de toekomst. Minder belangrijk, maar net zo onmisbaar

als de prestaties is het behoud van de PSV cultuur. Dat gebeurde tijdens de gezellige receptie, waar de Brabantse gemoedelijkheid en de laagdrempeligheid van de topclub samenvloeiden in een warm bad met glimlachende PSV prominenten, saxofoonmuziek en een puntzak Brabantse frieten.

PSV selectie luistert koukleumend toe

Maximiliano Romero ontvangt zijn tricot met nummer 22 van oud topspits Willy van der Kuijlen

Toon Gerbrands, Marcel Brands en Phillip Cocu presenteren de goede voornemens van PSV

Harry van Raaij en Kees Ploegsma halen oude herinneringen op

Het nieuwe logo voor het stadion (copyright: PSV)

21


interview  Ted Gijsel  John Claessens

Ronald Waterreus

‘Ik ben gewoon geen voetbaldier’ Of hij ons magazine nog kent, vragen we voor de zekerheid. Ronald Waterreus lacht erom. Luchtig bladert hij door de editie die we hadden meegenomen, om te laten zien waar zijn interview in gepubliceerd zou worden. Op de spread met handschoenen van (voormalige) PSV-doelmannen blijft zijn blik hangen. “Van Breukelen, Gomes, Zoet, Cássio Ramos… Hee, en Bram Castro. Heeft die ook bij PSV gespeeld?” Zelf moesten we ook even diep graven. In de winter van 2010 stond de Belg een paar maanden onder contract in Eindhoven, als vierde doelman. Waterreus inspecteert intussen rustig de andere handschoenen. “Zelf heb ik ook een handschoenenmerk, vandaar”, legt hij uit. “Het heet RWLK. Ik heb het al langer, maar pas de laatste twee jaar zijn we het merk echt actief aan het uitbouwen. Ik heb als grote voordeel dat ik er niet per se geld aan hoef te verdienen. Daardoor kan ik er anders naar kijken en me puur op de kwaliteit richten. Onze handschoenen worden in Duitsland gemaakt, mijn relatie met de fabrikant gaat bijna 25 jaar terug. Een handschoen moet gewoon goed zijn, dat is het enige dat telt. Pasvorm, grip, comfort, dat soort zaken. En een handschoen ís goed als een keeper er tijdens de wedstrijd niet over hoeft na te denken. Jeroen Zoet draagt ze bijvoorbeeld, maar ook verschillende andere keepers. Dankzij de input die ze zelf geven, plus de ervaring van de fabrikant en van mijzelf, hebben ze het beste materiaal dat ze zich kunnen wensen. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, maar wel een heel leuke.” We hoorden dat je ook een fanatiek golfer bent. “Fanatiek, fanatiek… Het is een hobby. Ik vind het heel leuk om te doen. De afgelopen jaren is het er alleen een beetje bij ingeschoten. We hebben het net over de handschoenen gehad; daarnaast schrijf ik wekelijks een column voor De Limburger, één keer in de maand voor VI, ik doe nog

22

een beetje tv en heb een studie opgepakt. En je hebt natuurlijk ook nog zoiets als een privéleven. Dus dan wordt fanatiek golfen lastig.” Welke studie volg je? “Ik doe Sports Management in Maastricht. Gewoon voor de lol: kennisverbreding noem ik het. Het is goed om om je heen te kijken en dingen te blijven leren.” Je job als tv-analyticus, hoe bevalt dat? Je was zelf niet echt een fan van ‘kenners’ met een mening. “Laatst ging ik uit eten met Johnnie de Jong. Hij en ik praten er wel eens over. Ik had vroeger een gruwelijke hekel aan analisten en nu zit ik er zelf. Een beetje raar is het wel. Het analyseren op zich is leuk: je kijkt naar een wedstrijd, je vindt er iets van en zegt er iets over. Maar wat ik er nooit leuk aan vond en ook nooit leuk ga vinden, is dat hetgeen je zegt weer een reactie uitlokt. Gelukkig zit ik niet op sociale media en heb ik er niet zo’n last van, maar je kunt je in principe de hele week bezighouden met de reacties op wat je op zondagavond gezegd hebt.” Zo kún je bijvoorbeeld iets zeggen over vrouwenvoetbal… (Ronald zucht) “Weet je: als ik een stuk van 750 woorden schrijf, mensen pakken daar één zinnetje uit en laten uit die ene zin ook nog een woord weg, wat moet ik dan? Ik snap best dat mensen er aanstoot aan nemen, maar het is maar een mening. Eén mening van één iemand. Bovendien: ik ben de eerste fabrikant van keepershandschoenen voor dames, dus mijn mening is heus genuanceerder. Ik verbaas me er vooral over dat

mensen in de voetballerij naar ons luisteren. Je denkt toch niet dat Toon Gerbrands op zondagavond naar ons zit te kijken? Ik mag hopen dat hij wat beters te doen heeft.”

‘zoet is een heel goede prof: een harde werker, gedreven, bevlogen. Hij zit goed in zijn vel en dat straalt hij uit op het veld’ Waarom vind je het tóch leuk om je publiekelijk je mening te geven? “Dat weet ik ook niet… We zullen allemaal toch ergens wel een beetje ijdel zijn, denk ik. Ik dus ook. Ik vind gewoon dat ik iets te melden heb. Daar zullen heel veel mensen het mee oneens zijn en dat mag ook gerust, maar programma’s vragen je omdat je een mening hebt.” Zegt het ook iets over je passie voor het voetbal? “Tsja.. Passie en voetbal is bij mij een aparte combinatie, hoor. Ik ben gewoon geen voetbaldier. Dat klinkt heel vreemd, maar er is zo veel meer in mijn leven dan voetbal. Ik vind het een leuk spelletje, maar ik blijf eerder thuis voor een wielerwedstrijd of een golftoernooi dan voor een voetbalwedstrijd.” Even over het huidige PSV: hebben we een kampioensteam? “Ja.”


interview xxxxxxxx

‘Mijn label RWLK is de eerste fabrikant die keepershandschoenen voor dames maakt’

23


WWW.YUMI.NL

0204707.pdf 1

TEL: 040-212 56 69 | MAIL: INFO@YUMI.NL

AUTOSCHADE DE AUTOWIJK Jimmy Regels Vaalserbergweg 309 5628 CH Eindhoven 040 242 4710 info@autoschadedeautowijk.nl www.autoschadedeautowijk.nl OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Vrijdag: 8.00 - 17:00 Weekend: Op afspraak 085 - 3031147 (24/7)

0206001.pdf 1

ADRES: LEENDERWEG 135 EINDHOVEN

gratis leenauto en geen eigen risico

WWW.YUMI.NL

Autoschade? Uw auto is onze zorg!

29-1-2018 12:25:56

ADRES: LEENDERWEG 135 EINDHOVEN TEL: 040-212 56 69 | MAIL: INFO@YUMI.NL

WWW.YUMI.NL Adviesbureau Van de Laar is een onafhankelijke en betrouwbare partner bij het

Hoofdgebouw Atlas TU Eindhoven

verwezenlijken van de droom

ADRES: LEENDERWEG 135 EINDHOVEN TEL: 040-212 56 69 | MAIL: INFO@YUMI.NL

van elke opdrachtgever. We zien het als een uitdaging om constructief mee te denken in het technisch realiseerbaar maken van bouwprojecten.

Constructief vernuftig, optimaal geïntegreerd en duurzaam Musis Sacrum Arnhem

Van de Laar Zwaanstraat 31R 5651 CA Eindhoven �� (040) 25 26 625  www.vandelaar.info  info@vandelaar.info

6-2-2018 0205827.pdf 16:33:24 1

2-2-2018 11:11:20

info@wuytsbv.nl - www.wuytsbv.nl


 www.supver-psv.nl

supverpsv

supverpsv

supportersverenigingpsv

le speler, maar hij was óók de speler die precies wist wat er nodig was om een wedstrijd te winnen. Dat laat hij als trainer weer zien. En ja, het gros van de supporters klaagt over het gebodene. Maar aan de andere kant: ook zij staan aan het einde van het seizoen op het Stadhuisplein te juichen.” Wat vind je van die kritiek van de supporters? “Ik heb ook wel eens mijn bedenkingen over wat ik zie. Maar als Cocu straks vijf jaar trainer is en hij wordt, laten we het hopen, drie keer kampioen, wint één keer de beker én overwintert in de Champions League, dan doe je het geweldig. De volgende trainer die dat kan garanderen, geven we meteen een contract voor vijf jaar. Ja toch? Ok, het is misschien niet altijd even attractief, maar ik daag de critici uit om het spel in de tweede trainersperiode van Guus Hiddink te bekijken. Met uitzondering van dat jaar waarin ze de halve finale CL speelden, was het ook allemaal niet zo interessant.”

Ja? “Speel de wedstrijd tegen Heracles nog maar eens terug. Dan is het verhaal verteld.” Dat we dit seizoen vaker in de laatste minuut winnen, is dus geen geluk? “Nee. Eén keer kan geluk zijn, misschien twee keer, maar niet zo vaak. Als je vaak in de laatste minuten scoort, zit je in ieder geval conditioneel goed in elkaar, dat is conclusie nummer één. En het is gewoon een surplus aan kwaliteit, dit PSV is veruit de meest evenwichtige ploeg in de eredivisie. Natuurlijk, het team heeft een zwakke plek: achterin, maar als je dan een keeper hebt in deze vorm, dan kom je een heel eind.” Toch vinden velen het spel niet altijd om over naar huis te schrijven. “Dit elftal steekt er misschien niet met kop en schouders bovenuit dat ze alles met vier, vijf nul winnen, zoals de generatie van spelers als Gullit en Kieft. Ik vind vooral dat dit PSV Phillip Cocu reflecteert. Phillip was een exceptione-

Dus aan het einde van de rit is PSV kampioen? “Ja, absoluut. Deze voorsprong moet genoeg zijn. Er zijn nog maar relatief weinig wedstrijden te spelen, waarvan PSV normaal de meeste wint. Dat betekent dat Ajax zo’n beetje álles moet winnen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ook niet als je weet dat Ajax nog op bezoek komt. Trouwens, over dat onderlinge duel in Amsterdam wil ik het ook nog wel even hebben. Want dat was natuurlijk hemeltergend.”

‘Een selectie bestaat eigenlijk gewoon uit 28 apen op een rots’

Vertel… “Na zo’n wedstrijd begrijp ik dat de mensen in het land denken: ‘Zo goed is PSV eigenlijk helemaal niet.’ Zoals ze daar speelden! Met de staart tussen

supporterswereld

de benen het veld op lopen, terwijl je een voorsprong hebt van acht punten, daar word je toch treurig van. Ga je je daar een beetje aan de tegenstander lopen aanpassen. Laat ze lekker achter óns aanlopen! Het is uiteindelijk maar één wedstrijd, maar ik vond het die dag wel héél matig.”

‘Ik had vroeger een gruwelijke hekel aan analisten. Nu zit ik er zelf’

Je noemde hem zojuist al even: je vakbroeder Jeroen Zoet. Wat vind je van hem? “Hij is het hele seizoen al uitstekend, het klopt gewoon. Je ziet dat hij weer een stap gezet heeft. Dat is op zich natuurlijk een dooddoener, maar wat ik bedoel: elk jaar ervaring telt, bijvoorbeeld in het beter en sneller herkennen van situaties. Keepen is een ervaringsvak. Om week in, week uit stabiel te zijn, heb je kilometers nodig, simpel. Daarbij is Jeroen een heel goede prof: een harde werker, gedreven, bevlogen. Hij zit goed in zijn vel en dat straalt hij uit op het veld.” Zoet is onomstreden. Jij had daarentegen in je actieve carrière nogal wat concurrenten bij PSV. Hoe kijk je daar op terug? “Ik ben vooral blij dat het afgelopen is. Ik ben er wel een beetje moe van geworden, ook als mens. Elke keer maar de strijd aangaan, op een gegeven moment is de rek er wel een beetje uit. Kijk, een selectie bestaat eigenlijk gewoon uit 28 apen op een rots. Drie daarvan dragen handschoenen en er kan er maar één keepen. En die ene wilde ik zijn. Zo simpel is het, veel spannender wordt het niet. Concurrentie hoort bij de sport, daar moet je tegen kunnen. Bovendien, als je wat ouder wordt, besef je dat het vaak ook wel te billijken was.”

25


CASINO GAME PALACE NODIGT U UIT! Waag een gokje op één van de fantastische kansspelautomaten óf beproef uw geluk op één van onze roulettetafels. Casino Game Palace ademt de sfeer van comfort en luxe. Een gratis hapje en een drankje is vanzelfsprekend.

BEN JIJ ONDERNEMER? Een ongekende online én offline presentatie

WordPress websites & webshops Hosting & domeinnamen • Signing Online marketing • Drukwerk Logo & identiteit • Vormgeving

€10,E-D BIJ

EGO SPEELT KOMST BINNEN 2.00 VÓ Ó R 1 U U R!

Nieuwendijk 20-22 | 5591 JK Heeze www. casino-gamepalace.nl

040 4002 860

www.oiduts.nl

en uitstraling, waardoor men onderscheidend kan zijn. En als kwaliteit van belang is, dient u hiervoor de juiste Audiovisuele Partner te kiezen.

dend Volg ons ook op instagram @officialgamepalace voor meer extra prijzen! nt u kiezen.1 0204818.pdf 2-2-2018 0203885.pdf 12:02:43 1 Auvilight vervult deze rol met Passie, onderAu dio • Video • Light ing steund met ‘Knowhow’, Service en Flexibiliteit. Burg. Krollaan 21, 5707 BA Helmond Pro-Partner van Bose®, Mitsubishi, Nexo en T: 0492 - 477 722 - F: 0492 - 476 278 - www.auvilight.nl Extron. Merken, Producten en oplossingen die en uitstraling, men onderscheidend absoluut het verschil kunnenwaardoor maken.

derscheidend Auvilight maakt graag goed werk van uw wenderscheidend Audi o en spraak-• sen en ideeën. ng is, dient uResultaat: Betaalbare makende oplossingen op het brede vlak van ang is, dient u Verlichting en Presentatie techniek. PartnerBeeld, teGeluid, kiezen. Partner te kiezen.

kan zijn. En als kwaliteit van belang is, dient u en uitstraling, waardoor men onderscheidend hiervoor de juiste Audiovisuele Partner te kiezen. kan zijn. En als kwaliteit van belang is, dient u hiervoor de juiste Audiovisuele Partner te kiezen. Auvilight vervult deze rol met Passie, onderAud io • Vi d eo • Li g ht ing steund met ‘Knowhow’, Service en Flexibiliteit. Auvilight vervult deze rol met Passie, onderBurg. Krollaan 21, 5707 BA Helmond Audio • Video • Lighting Pro-Partner van Bose®, Mitsubishi, Nexo en T: 0492 - 477 722 - F: 0492 - 476 278 - www.auvilight.nl steund met ‘Knowhow’, Service en Flexibiliteit. Extron. Merken, Producten en oplossingen die Burg. Krollaan 21, 5707 BA Helmond Pro-Partner van Bose®, Mitsubishi, Nexo en T: 0492 - 477 722 - F: 0492 - 476 278 - www.auvilight.nl absoluut het verschil kunnen maken. Extron. Merken, Producten en oplossingen die absoluut het verschil kunnen maken. Auvilight maakt graag goed werk van uw wensen en ideeën. Resultaat: Betaalbare en spraakAuvilight maakt graag goed werk van uw wenmakende oplossingen op het brede vlak van sen en ideeën. Resultaat: Betaalbare en spraakBeeld, Geluid, Verlichting en Presentatie techniek. makende oplossingen op het brede vlak van Beeld, Geluid, Verlichting en Presentatie techniek.

iteit.

Vid eo

L ig hting

5707 BA Helmond Au d i oBurg.•Krollaan Vi21, deo • Li ghti n g T:Aud 0492 io - 477 722 - 476 278 -•www.auvilight.nl • - F: 0492 Vi deo Li ghti n g

en Flexibiliteit. en Flexibiliteit. n die

Burg. Krollaan 21, 5707 BA Helmond Burg. 5707 BA- Helmond T: 0492 - 477 722Krollaan - F: 049221, - 476 278 www.auvilight.nl T: 0492 - 477 722 - F: 0492 - 476 278 - www.auvilight.nl

plossingen die plossingen die

Audiovisuele voorzieningen zijn belangrijk geworden voor bedrijven en instellingen. Beeld en Geluid kunnen Audiovisuele voorzieningen zijnen belangrijk geworden voor bedrijven en instellingen. Beeld en Geluidvan kunnen bijdragen aan een positieve sfeer uitstraling, waardoor men onderscheidend kan zijn. Als kwalteit belang

Audiovisuelebijdragen voorzieningen zijnis,belangrijk geworden voor instellingen. Beeld Geluid kunnen Audiovisuele voorzieningen zijn belangrijk geworden vooren bedrijven enkwalteit instellingen. aan een positieve sfeer uitstraling, menbedrijven onderscheidend kan zijn. Als vanen belang dienten u hiervoor dewaardoor juiste Audiovisuele Partner te kiezen. Beeld en Geluid kunnen bijdragen een positieve en uitstraling, bijdragen aan een positieve sfeer endient uitstraling, waardoor men onderscheidend kan zijn. Als kwalteit van belang is, u hiervoor de juiste aan Audiovisuele Partner tesfeer kiezen. Auvilight maakt graag goed werk van uw wensen en ideeën. Resultaat: Betaalbare en spraakmakende oplossinwaardoorde men onderscheidend zijn. te kiezen. is, dient u hiervoor juiste Audiovisuelekan Partner Auvilight maakt graag goed uw wensen en ideeën. Resultaat: entechniek. spraakmakende oplossingen op het werk bredevan van Beeld, Geluid, Verlichting enBetaalbare Presentatie Als kwaliteit van belang is,vlak dient u hiervoor de juiste Audiovisuele Partner te kiezen. gen op het brede vlak van Beeld, Geluid, Verlichting en Presentatie techniek.

Auvilight maakt graag goed werk van uw wensen en ideeën. Resultaat: Betaalbare en spraakmakende oplossinAuvilight maakt goed werkVerlichting van uw wensen en ideeën. techniek. gen op het brede vlak vangraag Beeld, Geluid, en Presentatie Resultaat: Betaalbare en spraakmakende oplossingenop het brede vlak van Beeld, Geluid,Europaweg Verlichting Presentatie techniek. 93,en 5707 CL Helmond 93, 5707 CL Helmond T: 0492 - Europaweg 477 722 - info@auvilight.nl - www.auvilight.nl T: 0492 - 477 722 - info@auvilight.nl - www.auvilight.nl

Europaweg 93, 5707 CL Helmond T: 0492 - 477 722 - info@auvilight.nl - www.auvilight.nl

0102970.pdf 1 0102970.pdf 1

4-6-2013 9:47:42 4-6-2013 9:47:42

29-1-2018 12:12:54


iNterVieW

Waar doel je op? “De hele saga met Ivica Kralj bijvoorbeeld, explodeerde al voordat Kralj er überhaupt was, want trainer Eric Gerets had zich al daarvóór over de kwestie uitgesproken. Ook Harrie van Raaij en Frank Arnesen gingen er in eerste instantie niet zo heel handig mee om, kortom: het was al een item voordat het een item had moeten zijn. Het siert ze overigens alledrie dat ik gewoon gespeeld heb, ben blijven spelen en ze uiteindelijk zelfs mijn contract verbeterd hebben. Op het moment zelf is een concurrentiestrijd niet leuk, maar het is wél topsport.”

‘de hele Saga Met iVica kralj eXPlodeerde al Voordat kralj er ÜberhauPt waS’

Je werd door je mentaliteit wel een publiekslieveling. “Ik kwam laatst een man tegen, die me vertelde dat hij tien jaar lang achter de goal mijn naam heeft staan scanderen. Het blijft bijzonder om zoiets te horen. Zo zal ik ook nooit vergeten dat de supporters op mijn verjaardag, toen we thuis tegen RKC speelden, negentig minuten lang zongen: ‘En wie is onze eerste keus, Ronaldje Waterreus’. Ik ben bang dat ik dat liedje nooit meer uit mijn hoofd krijg, ha ha!” Welke memorabele momenten herinner je je? “Er zijn prachtige momenten geweest. Zo heb ik mijn debuut hier in Eindhoven gemaakt, maar dan voor Roda. Achteraf denk je wel eens: heeft het zo moeten zijn? Maar eerlijk gezegd kijk ik niet zo uitgebreid terug op mijn carrière. Ik kom uit een klein dorpje in Limburg, heb vroeger gefietst en gevolleybald, moest gaan

studeren en kon toevallig ook een bal vangen. Voordat ik het wist, had ik twintig jaar gevoetbald en was het alweer afgelopen. Eén ding is zeker: ik heb nergens spijt van en ik heb er meer uitgehaald dan erin zat.” Je bent zelfs international geweest én je hebt als Oranje-doelman nooit verloren. “Wat moet ik daar van zeggen? Leuk? Tien jaar PSV zegt mij veel meer. Ik ben een PSV’er, ik heb heel veel aan deze club te danken. Áls ik dan een andere club moet noemen, was Glasgow Rangers ook wel heel bijzonder. Die anderhalf jaar waren uniek. Je moet er geweest zijn om te weten hoe groot die club is. We zijn ooit op trainingskamp geweest in Canada en daar kwamen duizenden mensen kijken. Naar de training! Rangers is een bolwerk, voetbal is voor de mensen hun hele hebben en houwen. Ze lijden bij wijze van spreken honger, maar hebben wél drie shirts van de club in de kast hangen. Bij Rangers heb ik een fantastische tijd gehad.” Tot slot: heb je nog een advies voor het huidige PSV? Nee. De jongens en de staf weten zelf echt wel wat ze moeten doen. Het PSV van nu is in goede handen. De club is in rustig vaarwater, er lopen tig oud-spelers rond op de Herdgang. Je zult jeugdspeler zijn en training krijgen van Van Bommel of Van Nistelrooij! Dat is nog een mooi gegeven: de eigen jeugd die bij PSV doorbreekt. Locadia is net verkocht voor zestien miljoen euro, de reservebank puilt uit en er staan ook nog eens drie, vier eigen jongens op het veld. Bovendien lopen er nog wat spelers rond die binnen niet al te lange tijd voor heel veel geld verkocht kunnen worden. Denk aan Lozano, Romero, misschien Pereiro. En in de personen van met name Marcel en Toon, vakmensen pur sang, hebben we ook nog eens een directie die in staat is leiding te geven aan de organisatie. Nee, PSV heeft zijn zaakjes heel goed voor elkaar.”

paSpOOrt roNald waterreuS perSOONLijke GeGeVeNS Geboortedatum: Geboorteplaats: Lengte: Gestopt: Positie:

25 augustus 1970 Lemiers, Nederland 1.85 meter in 2008 Keeper

prOFcarriÈre aLS keeper 1992-1994 1994-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007

Roda JC PSV Manchester City Glasgow Rangers AZ New York Red Bulls

prijZeN Kampioen van Nederland: KNVB-beker: Johan Cruijff Schaal: Kampioen van Schotland: League Cup Schotland: Keeper van het jaar eredivisie:

1997, 2000, 2001, 2003 1996 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 2005 2005 2001

iNterLaNDS Ronald Waterreus speelde 7 interlands: vijf oefenwedstrijden en twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het EK 2004 in Portugal. In vijf van die zeven wedstrijden hield Waterreus de nul (Engeland 0-2, Spanje 1-0, Verenigde Staten 0-2, Argentinië 1-0 en Faeröer 3-0). Met Waterreus in de goal verloor Oranje niet: het speelde één keer gelijk (Tsjechië, 1-1) en won zes keer.

27


aLV 2017  Peter Vos  John Claessens

algeMeNe ledeNVergaderiNg SuPPorterSVereNigiNg 2017

“De VereNiGiNG HeeFt Haar FaNS MÉÉr te BieDeN, DaN Ze Vaak ZeLF WeteN.” De supportersvereniging van PSV is een actieve club met veel vrijwilligers, activiteiten en een actieve spreekbuis naar de club PSV. Al deze bewegingen zijn niet altijd zichtbaar voor leden en fans van de rood-witten. In de jaarlijkse ledenvergadering onderstreept voorzitter Harrie Timmermans de rol van de vereniging en kijkt hij met ambitie naar de toekomst De jaarlijkse ledenvergadering is hét evaluatiemoment van de vereniging naar haar leden en ook een waardering voor de hardcore fans. Ook dit jaar zijn zestig leden met lidmaatschappen van 25 en 40 jaar in het zonnetje gezet. Ondanks het uitblijven van prijzen is de supportersvereniging in 2017 gegroeid naar een aantal van ongeveer 15.000 leden. Voorzitter Harrie Timmermans is daar ook dankbaar voor. “Er zijn in het afgelopen jaar veel momenten van frustratie geweest. Geen kampioen en later zelfs een jaar zonder Europees voetbal. Toch waken wij ervoor om een sentimentenbestuur te worden in mindere tijden. Ook vanuit de leden is er kritiek geweest. Recent waren er nog perikelen rond de uitreis naar Ajax met het busvervoer en de twijfel rond het wel of niet doorgaan van de reis door het horror winterweer. Eerder hoorden we ook geluiden dat de busreizen lucratief zouden zijn voor de vereniging. Dat

28

is absoluut niet zo, de reizen hebben we ons zelf als service voor de leden ten doel gesteld en zijn eerder verliesdan winstgevend. Zulke ongefundeerde kritiek, vaak via de social media komt je soms de neus uit! Als vereniging maken we ons juist hard voor het belang van de fan bij uitreizen. De barrières voor de echte fans om een uitwedstrijd te bezoeken zijn vaak nog veel te hoog. Het bestuur heeft de normalisatie van al die regels bij uitwedstrijden bovenaan staan op de actielijst.”

iNVeStereN iN LeDeN Het fiasco rond de PSV musical vond de voorzitter wél een terecht zorgpunt. “We hebben er als supportersvereniging € 7.500, - in geïnvesteerd; dat bedrag is nu weg. Doodzonde. Wij en ook andere partijen zijn hier wat naïef ingestapt en toen de producenten het niet meer zagen zitten, trokken ze vrij plotseling de stekker eruit. De

musical blijft een goed idee en ooit zal het spektakel alsnog op het podium verschijnen.” De nieuwe sjaal van de supportersvereniging is een betere investering geweest. Alle leden hebben deze warmhouder gratis ontvangen en het bestuur heeft voor deze actie veel dankbare reacties gekregen. Penningmeester Ronald Berkhof zorgt voor een stabiele begroting van de vereniging. “Het eigen vermogen is prima en we kunnen tegen een stootje,” vertelt Berkhof bij de uitleg van de cijfers, “en het afgelopen jaar had de vereniging een sluitende begroting van ongeveer € 300.000, - met een kleine winst van € 5.000, - Door ook kritisch te blijven kijken naar de te organiseren activiteiten, zoals het supportersfeest en de nieuwjaarsreceptie, blijven de kosten binnen de perken. Al met al blijft de vereniging zitten in een ruime financiële jas. Vanuit de kascontrole komen er ideeën om het vermogen aan te spreken om de komende jaren geld apart te zetten voor het 100-jarig


aLV 2017

jubileum van de supportersvereniging in 2020. Ook kan er meer geïnvesteerd worden om het ledenaantal substantieel te laten groeien. PSV heeft als topclub een grote achterban, maar de vereniging blijft qua ledenaantal ver achter bij concurrenten Ajax en Feyenoord. Deze suggesties worden door het bestuur meegenomen in de toekomstplannen. Bestuurslid Dirk van Gestel wordt herkozen voor een nieuwe periode

van vier jaar. Hij gaat aan de slag met de activiteitencommissie om meer aansprekende evenementen te organiseren voor de leden, maar ook om de leden meer te betrekken bij de vereniging. “De club doet al veel voor de leden, maar lang niet iedereen maakt hier optimaal gebruik van. Het supportershome is een huiskamer voor onze leden, met haar gezellige sfeer, grote bar en tal van mogelijkheden om een leuke tijd met je vrienden door te brengen. Door het jaar

heen zijn er verschillende activiteiten naast de busreizen naar uitwedstrijden, zoals de feestavond en de recent gehouden nieuwjaarsreceptie. Via onze media kunnen de leden het supportersschap voor de club delen. Daarnaast gaat het bestuur gaat met nieuwe ideeën aan de slag. Zo komt er ook dit jaar een event voor e-sporters en zijn we met een marketingbureau bezig om te kijken wat we onze leden nog meer kunnen bieden als onafhankelijke fanclub van PSV.”

VraGeNUUrtje Met BraNDS & GerBraNDS Technisch manager Marcel Brands en directeur Toon Gerbrands van PSV hebben tijdens de ledenvergadering direct met aanwezige leden een gesprek gehad, waarin de leden van de supportersvereniging exclusief en direct vragen stelden aan de directie. Wordt het qua fankleding niet eens tijd voor een serieuze kledinglijn voor vrouwen? Gerbrands: “Onze nieuwe commerciële directeur Frank Janssen is bezig met het opzetten van nieuwe ideeën en bronnen van inkomsten voor de club. Dit is zo’n idee en hij zal met de vrouwvriendelijke merchandise aan de slag gaan.” Waarom wordt er niet serieus gekeken naar een versterking met een links- en rechtsback in de achterhoede? Brands: “Na het afgelopen seizoen was er één topprioriteit: meer doelpunten. Hier hebben we zichtbare resultaten kunnen boeken met de verlenging van het huurcontract van Marco van Ginkel, het aantrekken van Hirving Lozano en recent

Maxi Romero. Voor de positie van bijvoorbeeld linksback hebben wij het statement dat we alleen een speler aantrekken als die substantieel beter is als wat we nu in de selectie hebben. We gaan niet met twijfelgevallen rommelen in een team wat behoorlijk goed functioneert.” Kon PSV geen duidelijke stelling nemen om niet te gaan spelen tegen Ajax met zulke slechte weersomstandigheden? Gerbrands: “PSV is geen partij in de beslissing om een wedstrijd af te gelasten. Het KNMI informeert de KNVB en die bepaalt of de topper dan wel of niet door kan gaan. Mijn mening is dat de afgelopen topper met Ajax serieus moet worden geëvalueerd door de KNVB. Ook de gemeente Amsterdam heeft verantwoording. Als het aan mij ligt, kan bij een Code Rood in de toekomst geen wedstrijd gespeeld worden.” Zijn jullie tevreden over het functioneren van het scoutingsapparaat? Brands: “Jazeker! Met John de Jong, Berry van Aerle en Jan Vennegoor of Hesselink hebben we een ervaren team, die wereldwijd een netwerk hebben waar we spelers in beeld hebben. Helaas speelt het grote geld een grote factor of we een speler die wij hebben gescout,

ook echt kunnen binnenhalen. In de afgelopen zomertransferperiode zijn bijvoorbeeld zeven spelers van onze wensenlijst vertrokken naar grote clubs in Europa. Daarnaast hebben clubs met één grote geldschieter nog een extra voordeel: de grote baas bepaalt in zijn eentje of een speler wel of niet gekocht wordt. Korte lijnen dus.” Hoe komt het dat er een beperkt investeringsvermogen is voor het aantrekken van spelers? Gerbrands: “Vier jaar geleden had PSV een schuld van vijftig miljoen euro. Mijn voorganger Sanders heeft deze financiele malaise aangepakt en die lijn heb ik doorgezet. Nu is PSV financieel gezond, maar moeten we scherp op de kosten blijven letten. Onze sponsoren hebben het PSV Partnerfonds opgericht, maar de dertig miljoen euro uit dit fonds wordt besteed aan maatschappelijke projecten en investeringen rond de club. Zelf is PSV aan het sparen voor een transferpot van 30 miljoen euro. We sluiten tot nu toe elk jaar de transferbalans positief af, maar zullen geduld moeten hebben voordat we die capaciteit hebben bereikt!” Tot slot; wanneer komt trainer Phillip Cocu weer eens met de supporters praten? Brands “We zullen dit aan Cocu voorleggen. Wellicht dat we de volgende keer met zijn drieën naar het supportershome komen…!”

29


DE PSV SUPPORTER MAANDBL AD VAN DE

GEZOCHT:

Teamspeler met scorend vermogen!

SUPPORT ERSVERENIGING

PSV SEIZOEN 17 | 18 NR 4 NOV / 2017

DE PSV SUPPORTER Pablo Rosario

MAANDBLAD VAN DE SUPPORTERSVERENIGING PSV SEIZOEN 17 | 18 NR 2 SEP / 2017

Twintigjarige voetbalnoma de breekt door bij PSV SCHEIDSR ECHTER 2.0

Gerard Geurds over evolutie scheidsrechters

JOS LENSSEN

Superverzamelaar laat oude spullen herleven

Derrick Luckassen de Psv su PPorter De PSV Supporter_nov_1

7.indd 1

Ben je op zoek naar een leuke commerciële baan in de voetbalwereld en wil je snel aan de slag?

Bel 078 - 639 70 70

7-11-2017 16:58:20

Bidden voor de beste verdediging

MAANDBL AD VAN DE

Michael van Gerwen

ZPRESS Sport is per direct op zoek naar een enthousiaste JUNIOR SALES MEDEWERKER M/V

PSV SEIZOEN 17 | 18 NR 1 AUG / 2017

Graffiti muur vol meesterwerk aan clubgevoel

Jorrit Hendrix DE PSV SUPPORTER

DUURZAME BEMIDDELING MET EEN PERSONAL TOUCH.

Jonge cultheld is mentaal voorbeeld

john jorritsma

MAANDBLAD VAN DE SUPPORTERSVERENIGIN

| 18 NR 4 NOV / 2017 SEIZOENin17de bres G PSV Burgemeester voor PsV én eindhoven

hans de kruyff

kroegbaas de aftrap realiseert droom voor harde kern fans psv supporter.indd

1

8-8-2017 15:25:34

ZPRESS Sport is al ruim 25 jaar een begrip op het gebied van print & media. De kernactiviteiten van ZPRESS Sport richten zich in het bijzonder op de betaald voetbalbranche. Je gaat in teamverband advertenties werven voor De PSV Supporter, van de officiële supportersvereniging van PSV. Ervaring is geen vereiste maar een juiste instelling, enthousiasme, doorzettingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden zijn van groot belang. Uiteraard krijg je van ons een goede training en begeleiding om van jou een scorende spits te maken!

SUPPORT ERSVERENIGING

Bureau Giftig

Wereldtopper darts onvoorwaardelijk achter PSV

DE PSV SUPPOR T

Pablo Rosario

MAANDBLAD

VAN DE SUPPO

RTERSVEREN

IGING PSV SEIZOE N 17 |

ARX ICT!

Twintigjarige voetbalnomade breekt door bij PSV SCHEIDSRECHTER 2.0 Gerard Geurds over evolutie scheidsrechters

Ben je circa 20 jaar en heb je interesse in deze uitdagende baan in de voetballerij? Neem dan direct contact met ons op.

ER

18 NR 3 OKT / 2017

Werklocatie: Dordrecht

Interesse?

Ook in 2018 vinden wij vanuit onze nieuwe HeadQuarters de perfecte match tussen ICTprofessionals en bedrijven!

SEE YOU @

HOOFDKANTOOR ARX ICT Rijksweg Zuid 93 6131 AM Sittard

Hirving Lozano JOS LENSSEN

Superverzamelaar laat oude spullen herleven

7-11-2017 16:58:20

De PSV Supporter_nov_17.indd

1

Alexander Deckers / Lambert van Waardenburg Tel. 078-6397070 | a.deckers@zpress.nl | l.vanwaardenburg@zpress.nl www.zpress.nl

Mexicaan stop t peper in aanval PSV

KANTOOR PHILIPS STADION Business Room ARX PSV-Laan Ingang 28 5616 NH Eindhoven

Volg ons ook op:



WWW.ARXICT.NL

Frank Arnes

Sparren met Brandsen vanuit de RvC

Gouden Attrib

De voetbalschoenenputen arade van Jos Lenssen

ZPRESS Sport 2018_PSV.indd 1

6-2-2018 16:12:07

0205755.pdf 1

Frans het IJzermanneke

• • •

Gratis ophalen - Ook witgoed

• • •

06 - 28340290

Frans het IJzermanneke | St. Severusstraat 21 | 5616 NX Eindhoven

0204749.pdf 1

2-2-2018 10:35:04

hoveniersbedrijf ontwerp & advisering tuininrichting aanleg & onderhoud particulieren en bedrijven boomverzorging boomtaxatie advies

Heiberg 32 - 34 5504 PB Veldhoven www.gebrkapteijns.nl

15-1-2018 0205165.pdf 10:12:35 1

t. 040 - 253 19 19 f. 040 - 255 31 33 e. info@gebrkapteijns.nl

29-1-2018 11:37:48

Richard Van Der Heijden

T: 06 27874546 Richard Van Der Heijden E:T:info@rhstucwerken.nl 06 27874546 Eigenaar Eigenaar Van Der Heijden T: E:06info@rhstucwerken.nl Richard 27874546 W: www.rhstucwerken.nl Eigenaar

www.rhstucwerken.nl E:W: info@rhstucwerken.nl W: www.rhstucwerken.nl


wel en wee  Georgo Gruijters  John Claessens

wedstrijden

HET WEL EN WEE VAN PSV

Met een voorsprong van 5 punten op Ajax is PSV het nieuwe jaar begonnen. Of PSV deze voorsprong kan vasthouden zal de komende maanden blijken... 26 november 2017: Competitie: Excelsior - PSV 1-2 (0-2) Na een goede eerste en een slechte tweede helft heeft PSV uiteindelijk toch drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Excelsior. PSV kwam al binnen een kwartier op een 0-1 voorsprong toen Mattheij, onder druk gezet door De Jong, na een voorzet van Locadia de bal in eigen doel werkte. Daarna waren Schwaab (paal) en Locadia (lat) dichtbij de 0-2. Het tweede doelpunt van PSV viel daarna toch, via een van richting veranderd schot van Lozano, alweer zijn tiende doelpunt. Net na rust scoorde De Jong PSV’s derde treffer, maar deze werd volledig ten onrechte afgekeurd door scheidsrechter Kamphuis. Even later wat het aan de andere kant raak: Koolwijk kreeg te veel ruimte en liet Zoet kansloos: 1-2. Daarna voorkwam de keeper van PSV met enkele formidabele reddingen een tweede treffer

van de thuisclub. Van Ginkel was nog dichtbij een doelpunt, toen hij een vrije trap op de lat schoot. Scoreverloop: 0-1 Mattheij (e.d.) (13’), 0-2 Lozano (41’), 1-2 Koolwijk (52’). Geel: Mattheij, Fortes (Excelsior), en Isimat (PSV). Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel, Pereiro (69’ Ramselaar), Hendrix, Lozano (81’ Bergwijn), De Jong, Locadia.

3 december 2017: Competitie: PSV - Sparta Rotterdam 1-0 (0-0) PSV heeft thuis met veel moeite van Sparta Rotterdam, nummer 15 in de eredivisie, gewonnen. PSV creëerde veel kansen, maar of de keeper

redde, of de PSV-ers waren niet scherp genoeg. Het enige en winnende doelpunt werd gescoord door invaller De Jong, die een voorzet van Brenet knap inschoot: 1-0. 20 minuten voor tijd was Van Ginkel dichtbij een tweede doelpunt van PSV toen hij de lat raakte. Scoreverloop: 1-0 De Jong (52’). Geel: Holst (Sparta Rotterdam) en Bergwijn (PSV). Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel, Hendrix, Pereiro (77’ Ramselaar), Lozano (85’ Luckassen), Locadia, Bergwijn (46’ De Jong).

10 december 2017: Competitie: Ajax - PSV 3-0 (0-0) Een onthutsend zwak PSV heeft in Amsterdam kansloos met 3-0 van Ajax verloren. PSV liep grote delen van de wedstrijd achter Ajax aan en leek totaal geen plan te hebben. Cocu had voor een aanvaller minder en een basisplaats voor Luckassen gekozen, maar dit pakte volledig verkeerd uit. Domper voor PSV was dat Locadia al vroeg in de wedstrijd uitviel met een hamstringblessure. Hij zal hierdoor de komende tijd uitgeschakeld zijn. Hij werd vervangen door De Jong. De drie doelpunten van Ajax vielen binnen 11 minuten. Ajax kwam op 1-0 door een afstandsschot van Neres na een corner. Daarna was het Schöne die matig verdedigen van PSV met een afstandsschot afstrafte: 2-0. PSV ging door met slecht verdedigen en dat leverde een kans op voor Van de Beek: 3-0. Van Ginkel was daarna nog het dichtst bij een goal, toen hij uit

31


wel en wee

schop te geven, en dat betekende 2-3. En Nijhuis was nog niet klaar met merkwaardige beslissingen. Hij besloot tot maar liefst vier minuten extra tijd. Toen deze vier minuten om waren, liet hij nog even doorspelen. En op dat moment scoorde FC Groningen van dichtbij de gelijkmaker: 3-3, het tweede puntverlies van PSV in een paar dagen tijd.

een vrije trap de lat raakte. Ajax mocht blij zijn dat het de wedstrijd uitspeelde met 11 spelers. Veltman ontsnapte diverse keren aan rood na misselijkmakend gedrag tegen met name Lozano. Scoreverloop: 1-0 Neres (61’), 2-0 Schöne (64’), 3-0 V.d. Beek (72’). Geel: Schöne, Wöber, Zeefuik (Ajax), Hendrix, Brenet, Lozano en Van Ginkel (PSV). Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel, Luckassen (74’ Ramselaar), Pereiro (74’ Bergwijn), Hendrix, Lozano, Locadia (12’ De Jong).

13 december 2017: Competitie: FC Groningen - PSV 3-3 (1-3) Ook tegen FC Groningen leed PSV, ondanks een 0-2 en 1-3 voorsprong, puntverlies. PSV kwam al in de zevende minuut op voorsprong door een afstandsschot van Van Ginkel: 0-1. Daarna was het Ramselaar die na een mooi assist van Bergwijn beheerst scoorde: 0-2. Er was toen amper een kwartier gespeeld. Na een half uur spelen zag scheidsrechter Nijhuis in een actie van Isimat een overtreding, en kreeg FC Groningen een onterechte vrije trap. Van Nieff wist hier wel raad mee: 1-2. Van Ginkel bracht daarna de marge weer op twee, toen hij een strafschop benutte na een overtreding op Lozano: 1-3. Kort na rust had Nijhuis nog een cadeautje voor de thuisclub. Toen Van Ginkel de bal tegen de hand kreeg, waar hij helemaal niets aan kon doen, was Nijhuis er als de kippen bij om een straf-

32

Scoreverloop: 0-1 Van Ginkel (7‘), 0-2 Ramselaar (16’), 1-2 Van Nieff (31’), 1-3 Van Ginkel (strafschop) (37’), 2-3 Veldwijk (strafschop) (54’), 3-3 Te Wierik (90+5’). Geel: Idrissi, Reis, Van Nieff (FC Groningen), Lozano en Zoet (PSV). Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel, Ramselaar, Hendrix, Lozano (90+3’ Luckassen), De Jong, Bergwijn (83’ Rosario).

16 december 2017: Competitie: PSV - ADO Den Haag 3-0 (3-0) Door een 3-0 overwinning is PSV winterkampioen geworden, voor wat dat waard is. Al in de vijfde minuut opende PSV de score. De Jong kopte een voorzet van Arias goed in: 1-0. Kort daarna was het weer raak toen ADO Den Haag-speler Kuipers de bal tegen De Jong op schoot. Via de PSV-er belandde de bal in het doel: 2-0. Tien minuten voor rust kreeg PSV een strafschop na een overtreding op Bergwijn. Van Ginkel benutte deze feilloos en bepaalde hiermee de eindstand op 3-0. Isimat was nog dichtbij de 4-0 toen hij op de paal kopte. ADO Den Haag eindigde de wedstrijd met 10 man, omdat Meissner in de 80e minuut na twee keer geel, dus rood, kon vertrekken. Scoreverloop: 1-0 De Jong (5’), 2-0 De Jong (7‘), 3-0 Van Ginkel (strafschop) (35’). Rood (2x geel): Meissner (ADO Den Haag) (80’). Geel: Becker, Kuipers, Zwinkels (ADO Den Haag) en Arias (PSV).

Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel, Hendrix, Ramselaar (76’ Pereiro), Lozano (81’ Mauro Junior), De Jong (76’ Lammers), Bergwijn.

20 december 2017: Beker: PSV - VVV-Venlo 4-1 (1-1) Door een 4-1 overwinning op VVV-Venlo heeft PSV zich geplaatst voor de kwartfinale van het bekertoernooi. In de eerste helft speelde PSV in een te laag tempo en creëerde nauwelijks kansen. Kort voor rust opende VVV-Venlo tegen de verhouding in de score via een doelpunt van Rutten: 0-1. In de tweede helft stelde PSV orde op zaken: Na een voorzet van Schwaab scoorde De Jong de gelijkmaker: 1-1. Van Ginkel scoorde knap na een vrije trap van Pereiro: 2-1. Lozano bekroonde een fraaie individuele actie met een doelpunt: 3-1. En in de extra tijd scoorde Isimat na een assist van Luckassen: 4-1. In de kwartfinale speelt PSV op 31 januari uit tegen Feyenoord. Scoreverloop: 0-1 Rutten (41’), 1-1 De Jong (45+2’), 2-1 Van Ginkel (66’), 3-1 Lozano (79’), 4-1 Isimat (90+3’). Geel: Janssen, Leemans en Van Crooij (VVV-Venlo). Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel, Hendrix (59’ Pereiro), Ramselaar (88’ Luckassen), Lozano, De Jong, Bergwijn (69’ Gudmundsson).

21 december 2017: Romero naar PSV PSV is erin geslaagd het Argentijnse talent Maximiliano Romero te contracteren. Er was meer belangstelling voor de 18-jarige spits, maar uiteindelijk is de keuze op PSV gevallen. Romero komt van de club Velez Sarsfield.

23 december 2017: Competitie: PSV - Vitesse 2-1 (1-1) De laatste competitiewedstrijd voor de winterstop leverde PSV een 2-1 overwinning op Vitesse op. Hierdoor heeft PSV in 2017 alle 18 thuiswedstrijden in de competitie gewonnen. Dit pres-


wel en wee

teerde PSV ook in 1987, waarna het als landskampioen eindigde. Na een half uur spelen kwam Vitesse op voorsprong door een doelpunt van ex-PSVer Matavz, die knap werk van Linssen van dichtbij afrondde: 0-1. Kort voor rust kopte Schwaab na een vrije trap van Lozano de gelijkmaker binnen: 1-1. Lozano zelf scoorde kort na rust het beslissende doelpunt: na een mooie aanval schoot de Mexicaan raak met een afstandsschot: 2-1. Scoreverloop: 0-1 Matavz (32’), 1-1 Schwaab (43’), 2-1 Lozano (53’). Geel: Miazga, Lelieveld, Faye en Bruns (Vitesse). Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel, Hendrix, Ramselaar, Lozano (88’ Gudmundsson), De Jong, Bergwijn (89’ Pereiro).

30 december 2017: Romero eerder naar PSV Romero sluit eerder aan bij PSV dan gepland. PSV huurt hem voor de tweede helft van dit seizoen waardoor de Argentijn in januari al PSV-er is.

10 januari 2018: Oefenwedstrijd: Corinthians – PSV 1-1 (1-0); Corinthians w.n.s. Tijdens het trainingskamp in Florioda heeft PSV een oefenwedstrijd tegen het Braziliaanse Corinthians met 1-1 gelijkgespeeld. De Brazilianen wonnen daarna de strafschoppenserie. Corinthians nam in de 23e minuut de leiding door een doelpunt van Rodriguinho die scoorde na een vrije trap. In de tweede helft was PSV duidelijk de betere ploeg, maar kon dit niet tot uiting brengen in de score. Pas in de extra tijd kwam PSV op gelijke hoogte, toen na een scrimmage Lammers scoorde: 1-1. PSV verloor daarna de strafschoppenserie omdat diezelfde Lammers zijn strafschop gestopt zag worden. Scoreverloop: 0-1 Rodriguinho (23’), 1-1 Lammers (90+3’).

Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel (46’ Rosario), Pereiro (74’ Mauro Junior), Hendrix (74’ Maher), Lozano (74’ Gakpo), De Jong (83’ Lammers), Bergwijn (74’ Malen).

12 januari 2018: Oefenwedstrijd: Fluminense – PSV 1-1 (0-1); PSV w.n.s. Ook de oefenwedstrijd tegen Fluminense eindigde in 1-1. Daarna won PSV de strafschoppenserie. PSV kwam op voorsprong door een werelddoelpunt van Lammers. De PSV-spits rondde een fraaie individuele actie af met een prachtig schot in de verre hoek: 1-0. In de extra tijd kwamen de Brazilianen via een doelpunt van Robinho op gelijke hoogte: 1-1. PSV won daarna de strafschoppenserie omdat Romarinho naast schoot. Scoreverloop: 0-1 Lammers (42’), 1-1 Robinho (90+2’). Opstelling PSV: Room (75’ Van Osch), Rosario (75’ Brenet), Luckassen, Obispo, Paal, Mauro Junior (75’ Pereiro), Rigo (75’ Hendrix), Lundqvist (75’ Maher), Gakpo (75’ Lozano), Lammers, Malen.

15 januari 2018: Maher naar FC Twente Maher verlaat PSV en maakt de overstap naar FC Twente. De middenvelder kwam bij PSV nauwelijks aan spelen toe. Hij heeft voor zes maanden getekend bij de club uit Enschede.

19 januari 2018: Locadia naar Brighton

werd echter uit balans gebracht, waardoor hij de controle over de bal verloor. Scheidsrechter Janssen vond dit niet voldoende voor een strafschop. Kort voor rust was het dan toch raak voor PSV. Na een vrije trap van Lozano en een goede kopbal van De Jong kon Bergwijn van dichtbij intikken: 0-1. In de tweede helft werd een doelpunt van Lozano om onduidelijke redenen afgekeurd. Iets later zag scheidsrechter Janssen in een duel van Arias met zijn directe tegenstander een overtreding van de PSV-er en gaf de thuisclub een onterechte strafschop. Hardeveld had geen enkele moeite met dit cadeautje: 1-1. Na deze gelijkmaker was PSV wat van slag en was het aan Zoet te danken dat het niet op achterstand kwam. In de allerlaatste seconde gebeurde dan toch, waar niemand nog rekening mee gehouden had. Na een goede voorzet van invaller Gudmundsson scoorde De Jong zijn 100e eredivisiedoelpunt: 1-2. En hierdoor nam PSV alsnog drie punten mee naar Eindhoven. Scoreverloop: 0-1 Bergwijn (45+1’), 1-1 Hardeveld (strafschop) (66’), 1-2 De Jong (90+3’). Geel: Lozano en Arias (PSV). Opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Ramselaar, Hendrix, Mauro (74’ Pereiro), Lozano, De Jong, Bergwijn (83’ Gudmundsson).

Ook Locadia verlaat PSV. De spits, momenteel herstellende van een hamstringblessure, gaat naar Brighton, de club van ex-PSV-er Pröpper. De transfersom zou ongeveer 16 miljoen euro bedragen.

21 januari 2018: Competitie: Heracles Almelo - PSV 1-2 (0-1) PSV, zonder de geblesseerde Van Ginkel en Romero, heeft de competitie hervat met een 1-2 zege op Heracles Almelo. Mauro Junior stond in de basis bij PSV en deed dit niet onverdienstelijk. In de eerste helft was Lozano dichtbij de 0-1 toen hij alleen op de keeper afging. Hij

33


kerStpUZZeL

kerStpUZZeL Veel juiste inzendingen mochten wij ook dit jaar weer ontvangen naar aanleiding van onze kerstpuzzel in de editie van december! De juiste oplossing luidde: Na de winterstop kan de vlag in top ONDerStaaNDe WiNNaarS ZijN GekOZeN: 1e prijs: PSV shirt 2017-2018 met bedrukking B. Broekaart 2e prijs: FIFA 18 voor Playstation 4 inclusief PSV Steelbook J. van Veelen 3e prijs: Wellnessdag voor 2 personen bij Thermae Son H. Peeters 4e prijs: Dekbedovertrek 1-persoons C. de Regt 5e prijs: UMBRO Sporttas W. Hoffman 6e prijs: Nachtlamp stadion T. Garritsen 7e prijs: Maandkalender 2018 F. van de Wiel 8e prijs: Fleeceplaid met logo L. Verschuuren 9e prijs: Handdoek F. Taal 10e prijs: 5 x 1 ticket voor Jump XL in Eindhoven S. Gijsbertsen E. Verseijl M. te Velthuis J. van der Horst M. Blindenbach

Wij danken iedereen voor zijn/haar inzending en wensen de prijswinnaars veel plezier met hun gewonnen prijs!

34

SUppOrterS SNapSHOtS Arias, Koopmans, Lammers, Lundqvist, Mauro junior, Van Osch en Pereiro bezochten onlangs het supportershome! Kijk voor meer foto’s op www.supver-psv.nl Wil jij ook op de foto? Na afloop van elke competitiewedstrijd komen er in principe twee spelers die met fans op de foto gaan. Kom gezelling een langs!


De Flexibele Cloud Werkplek van PSV THE BEST OF ICT WITH A HUMAN TOUCH

www.axians.nl


OneBlade

Dit is OneBlade Trim, scheer en style haar van alle lengtes.

Jeroen Zoet

De PSV Supporter februari 2018  

Officiële uitgave van de Supportersvereniging PSV

De PSV Supporter februari 2018  

Officiële uitgave van de Supportersvereniging PSV

Advertisement